Projekt wykonawczy uzupełniający Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt wykonawczy uzupełniający Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul."

Transkrypt

1 Przedmiot opracowania Projekt wykonawczy uzupełniający Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Dokończenie budowy Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ulicy Grunwaldzkiej. Adres obiektu budowlanego Słupsk, ul. Grunwaldzka, nr ew. dz. 52/26, 52/28, 52/31, 52/32, 52/33, 58/13, 58/16, 57/25 Zamawiający: Miasto Słupsk, w imieniu i na rzecz której działa: Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, Słupsk, W ykonawca obiektu: W ykonawca projektu: Przetarg na głównego wykonawcę. REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, Słupsk tel / fax / Branża / teczka Teletechnika Opis techniczny Projekt wykonawczy uzupełniający wielobranżowy Świata Saun Kondygnacja K3, K4 oraz innych uzupełnień i zmian nieistotnych do kondygnacji K1,K2,K5, elewacji i planu zagospodarowania wg ustaleń z zamawiającym oraz audytu BHP Projektant: mgr inż. Arkadiusz Słowik upr. bud. nr POM/0017/POOE/10 Asystent Projektanta: techn. Artur Szczepaniak Sprawdzający: inż. Jerzy Stanisław Kubacki upr. bud. nr BK.II.F7342/324/98 Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

2 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne Podstawa opracowania Zakres opracowania Stan istniejący i zmiany uzupełniające Spis rysunków Instalacja BMS Założenia Podstawowe elementy Stanowisko BMS Struktura Elementy peryferyjne Transmisja danych Szafa instalacji BMS Okablowanie Funkcjonowanie BMS Monitorowanie i sterowanie automatyki wentylacji i klimatyzacji Monitorowanie instalacji elektrycznych Monitorowanie środowiska w pomieszczeniu serwerowni Monitorowanie instalacji liczników ciepła Instalacja węzła chłodu Instalacja technologii basenu Zasilanie elektryczne szaf instalacji BMS Instalacja Okablowania Strukturalnego Założenia Dobór urządzeń Szafa typu rack 42U Światłowodowe panele krosowe Nieekranowane panele krosowe z modułami RJ Gniazda abonenckie Urządzenia aktywne Przełącznik szkieletowy Przełączniki dostępowe 48 portowy Acces point wifi Centrala telefoniczna Zakończenie kabli Uziemienie głównego punktu dystrybucyjnego Przyłącze telekomunikacyjne Przyłącze interkomowe dla dźwigów windowych Instalacja SSWiN i KD Kontrola Dostępu System Sygnalizacji Włamania i Napadu Okablowanie do SSWiN i KD Instalacja nagłośnienia Funkcjonalność Konfiguracja systemu Zmiany instalacji nagłośnienia obiektu z opracowania Projektu Pierwotnego Projektowana instalacja nagłośnienia dla Świat saun Instalacja ESOK Strona 2

3 7.1 Zmiany i uzupełnienia Instalacja CCTV System Telewizji Dozorowej wspomagający prace ratowników Funkcjonalność Urządzenia Przełącznik dostępowy 24 portowy System Telewizji Dozorowej dla obiektu z punktem w pom. Ochrony Funkcjonalność Urządzenia Przełącznik dostępowy 24 portowy Instalacja SAP i Oddymiania Zmiany i uzupełnienia Systemu sygnalizacji Pożaru Funkcjonalność Systemu Sygnalizacji Pożaru Identyfikacja i oznakowanie Algorytm postępowania SSP Sterowania i monitorowania w Systemie Sygnalizacji Pożaru Sterowanie i monitorowanie wentylacji bytowej Sterowanie i monitorowanie oddymiania Sterowanie kontrolą dostępu Sterowanie kołowrotami i bramkami swobodnymi Odłączenie nagłośnienia Monitoring pożarowy (powiadamianie PSP) Centrala SSP Optyczna czujka dymu Ręczny Ostrzegacz Pożarowy Syrena alarmowa Zalecenia dla użytkownika Systemu Sygnalizacji Pożaru Sprawność instalacji Konserwacja Zasilanie Systemu Sygnalizacji Pożaru Wentylacja oddymiająca grawitacyjna klatek schodowych Funkcjonalność systemu oddymiania Oddymianie grawitacyjne Wentylacja oddymiająca z napowietrzaniem kompensacyjnym mechanicznym Algorytm postępowania systemu oddymiania Konserwacja systemu oddymiania Czujka wiatrowo deszczowa Napęd drzwiowy Wykonanie instalacji Ogólne wymagania dotyczące robót Prowadzenie okablowania Urządzenia Oznakowania Uszczelnienia przeciwpożarowe Uwagi Szkolenia Pomiary i testy Pomiar kabli miedzianych Strona 3

4 Okablowanie poziome Okablowania Strukturalnego Pomiary kabli światłowodowych Testy Wyniki pomiarów i testów Dokumentacja powykonawcza Uwagi końcowe Branże powiązane Informacje BIOZ Zestawienie urządzeń i materiałów Instalacja BMS Instalacja Okablowania Strukturalnego Okablowanie, osprzęt końcowy Szafa rack GPD Szafa rack Piętrowy Punkt Dystrybucji Centrala telefoniczna Instalacja SSWiN i KD Instalacja nagłośnienia Instalacja SAP Instalacja CCTV wspomagająca prace ratowników Instalacja CCTV dla obiektu z punktem w pom. Ochrony Strona 4

5 1 Informacje ogólne Przedmiot opracowania Projekt wykonawczy uzupełniający Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej jest dokumentacją uzupełniająca-przetargowa dla instalacji teletechnicznych budynku Park Wodny Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji w Słupsku. 1.1 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie: planów architektonicznych dostarczonych przez zleceniodawcę, planów inwentaryzacyjnych branżowych dostarczonych przez zleceniodawcę, dostępnych dokumentacji powykonawczych branżowych, informacji uzyskanych od dostawców urządzeń, planów architektonicznych dokumentacji uzupełniającej, Projekt Wykonawczy Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej TOM 15 Projekt Teletechniki październik 2011r. zwany dalej jako Projekt Pierwotny Opinia dotycząca zagrożeń bezpieczeństwa, wynikających z Projektu Budowlanego i obecnego stanu wykonania robót w obiekcie pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu Rekreacji wytycznych uzyskanych od inwestora, marzec 2013, uzgodnień międzybranżowych, Wytycznych projektantów branży sanitarnej. 1.2 Zakres opracowania Opracowanie zawiera: Instalacja BMS, Instalacja Okablowania Strukturalnego (OS), Instalacja Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) i Kontroli Dostępu (KD), Instalacja systemu ESOK, Instalacja nagłośnienia, Instalacja Systemu Alarmowania Pożarowego (SAP), Instalacja Telewizji Dozorowej (CCTV). Opracowanie składa się z części opisowej i rysunkowej. 1.3 Stan istniejący i zmiany uzupełniające W obiekcie zostało wykonane częściowo okablowanie do instalacji teletechnicznych na podstawie Projektu Wykonawczego Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej TOM 15 Projekt Teletechniki październik 2011r. zwany dalej jako Projekt Pierwotny. Ze względu na zmiany funkcjonalne, czyli rozkład pomieszczeń, zmiana ich funkcji na poszczególnych kondygnacjach, zmiany wynikające z wytycznych inwestora oraz zalecenia zawarte w opracowaniu Opinii dotycząca zagrożeń bezpieczeństwa, wynikających z Projektu Budowlanego i obecnego stanu wykonania robót w obiekcie pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu Rekreacji wytycznych uzyskanych od inwestora, marzec 2013 projektuje się zmiany i uzupełnienia w stosunku do Projektu Pierwotnego. Uzupełnienie dla poszczególnych instalacji teletechnicznych opisane zostały w niniejszym opracowaniu w ich działach. Należy posługiwać się niniejszym opracowaniem uzupełniającym oraz dokumentacją uzupełnianą. Projekt Pierwotny nie obejmował wykonania instalacji BMS, projektuje się, więc Projekt Wykonawczy instalacji BMS w tym opracowaniu jako kolejną instalację do wykonania na budynku. Strona 5

6 2 Spis rysunków L. p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala 1 BMS/K1 INSTALACJA BMS ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 1 1:100 2 BMS/K3B INSTALACJA BMS ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 3 1:100 3 BMS/K4A INSTALACJA BMS ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 4 1:100 4 BMS/SC INSTALACJA BMS SCHEMAT GŁÓWNY NWS 5 SBMS1/1 INSTALACJA BMS SZAFA BMS SBMS1- SERWEROWNIA ELEWACJA I ROZMIESZCZENIE APARATURY NWS 6 SBMS1/2 INSTALACJA BMS SZAFA BMS SBMS1- SERWEROWNIA ZESTAWIENIE ELEMENTÓW NWS 7 SBMS1/3 INSTALACJA BMS SZAFA BMS SBMS1- SERWEROWNIA SCHEMAT ZASILANIA APARATURY NWS 8 SBMS1/4 INSTALACJA BMS SZAFA BMS SBMS1- SERWEROWNIA SCHEMAT POŁĄCZEŃ MODUŁÓW I ZASILANIA NWS 9 SBMS1/5 INSTALACJA BMS SZAFA BMS SBMS1- SERWEROWNIA SCHEMAT POŁĄCZEŃ I/O MODUŁU 1U2 NWS 10 SBMS1/6 INSTALACJA BMS SZAFA BMS SBMS1- SERWEROWNIA SCHEMAT POŁĄCZEŃ I/O MODUŁU 1U3 NWS 11 OS/K1A INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 1 1:100 Strona 6

7 L. p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala 12 OS/K2 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 2 1: OS/K3 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 3 1: OS/K4A INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 4 1: OS/SC INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SCHEMAT GŁÓWNY, SZAFY RACK NWS 16 SSWiN/K1A INSTALACJA SSWiN I KD ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 1 1: SSWiN/K2A INSTALACJA SSWiN I KD ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 2 1: SSWiN/K3A INSTALACJA SSWiN I KD ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 3 1: SSWiN/K4A IN INSTALACJA SSWiN I KD ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 4 1: PA/K3A INSTALACJA NAGŁOSNIENIA ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 3 1: ESOK/K2 INSTALACJA SYSTEMU ESOK ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 2 1: ESOK/K3 INSTALACJA SYSTEMU ESOK ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 3 1: SAP/K1 INSTALACJA SAP ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 1 1:100 Strona 7

8 L. p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala 24 SAP/K2 INSTALACJA SAP ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 2 1: SAP/K3 INSTALACJA SAP ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 3 1: SAP/K4A INSTALACJA SAP ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 4 1: SAP/K5A INSTALACJA SAP ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 5 1: SAP/SC INSTALACJA SAP SCHEMAT GŁÓWNY NWS 29 CCTV/K1A INSTALACJA CCTV ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 1 1: CCTV/K2 INSTALACJA CCTV ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 2 1: CCTV/K3A INSTALACJA CCTV ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 3A 1: CCTV/K3B INSTALACJA CCTV ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 3B 1: CCTV/K4A INSTALACJA CCTV ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONDYGNACJA 4 1: CCTV/SC INSTALACJA CCTV SCHEMAT GŁÓWNY NWS Strona 8

9 3 Instalacja BMS 3.1 Założenia Jako system nadrzędny dla automatyki budynku w instalacji BMS będzie system oparty na sterowniku z Serwerem Automatyki w warstwie nadrzędnej oraz modułów wejść/wyjść w warstwie obiektowej. W przypadku konieczności zmiany programu na sterowniku będzie możliwość dokonania tego bezpośrednio z systemu BMS. Będzie on monitorował prace poszczególnych układów. Opracowanie zawiera integrację dla następujących instalacji: Monitoring i sterowanie central wentylacyjnych, Monitoring agregatu wody lodowej, Monitoring liczników ciepła i chłodu, Monitoring instalacji elektrycznych RG NN, agregatu prądotwórczego, SZR, Monitoring technologii basenowej, Monitoring temperatury i wilgotności pomieszczeń serwerowni. 3.2 Podstawowe elementy Stanowisko BMS W obiekcie projektuje się jedno stanowisko BMS. Stacja obsługi będzie zlokalizowana w Pomieszczeniu Ochrony i Obsługi BMS na kondygnacji K1. Stacja będzie wyposażona w system operacyjny Microsoft 7 Professional 32 bit wraz z oprogramowaniem stacji roboczej dostosowanym do Serwera Automatyki z licencją stacji roboczej, napęd CD/DVD, dysk twardy 500GB, pamięć 4GB DDR3, osobną kartą graficzną. W komplecie stacji będzie monitor LCD min 24 cale. Obsługujący stanowisko będzie mógł na bieżąco uzyskać informacje o danych systemu (pracy urządzeń, temperaturach itp.), uzyskiwać informacje o stanach awarii oraz uruchamiać i zatrzymywać instalacje, dokonywać zmian nastaw. Istnieć powinna możliwość zaprogramowania różnych poziomów dostępu do stacji operatorskiej. Poziomy dostępu zostaną ustalone z obsługą budynku na etapie tworzenia GUI użytkownika. Oprogramowanie zapewni z poziomu stacji operatorskiej: automatyczny restart poszczególnych układów, ograniczenie dostępu na 3 poziomach, komunikację z poszczególnymi systemami, komunikaty alarmowe, statystykę alarmów, zobrazowanie systemu, logowanie danych, historię zdarzeń, moduł wspomagający zarządzanie zużyciem poszczególnych mediów, narzędzie do tworzenia raportów, tworzenie kopi zapasowej systemu. Kolorowy graficzny interfejs użytkownika, oparty na systemie operacyjnym Windows pozwalać będzie na to, aby grafiki były tworzone i edytowane za pomocą edytora graficznego oprogramowania dla stacji roboczej, które pomaga użytkownikowi wizualizować wszystkie elementy systemu. Edytor graficzny zapewniać ma różnorodne, łatwe w użyciu narzędzia do tworzenia każdej wymaganej grafiki, od grafik z prostymi symbolami do grafik z realistycznymi rysunkami. Edytor graficzny powinien importować obiekty graficzne z różnych formatów, łącznie z formatem.jpg oraz rysunkami CAD. Za pomocą języka JavaScript, można będzie programować sposób działania grafiki, np. można tworzyć Strona 9

10 animacje. Animacja może uwidaczniać zmiany w systemie lub ułatwiać nawigację. Oprogramowanie używać ma techniki skalowanej grafiki wektorowej (SVG), dzięki czemu użytkownicy mogą powiększać widok w celu zobaczenia szczegółów, bez utraty przejrzystości. Oprogramowanie zawierać będzie w sobie również narzędzia inżynierskie służące do programowania sterowników, konfiguracji sieci i systemu BMS. Wszystkie urządzenia i oprogramowanie ma być dostarczone z odpowiednimi licencjami do pracy i archiwizacji Struktura System będzie zdecentralizowanym systemem sieciowym, którego rdzeń stanowią Serwery Automatyki (AS). Serwer Automatyki realizować może wiele programów sterujących, zarządzać lokalnymi wejściami i wyjściami, alarmami i użytkownikami, programami czasowymi oraz rejestracjami jak też komunikacją za pomocą różnych protokołów. Serwer Automatyki może pracować jako samodzielny sterownik i kontrolować własne moduły wejść/wyjść, a także monitorować i zarządzać urządzeniami obiektowymi podpiętymi do lokalnych magistrali obiektowych (LonWorks, BACnet lub Modbus). Dla większych systemów automatyki funkcjonalność rozproszona jest na wiele Serwerów Automatyki, które komunikują się między sobą za pośrednictwem sieci TCP/IP. W celu zbierania danych Serwer automatyki wspierać będzie również obsługę typowych usług sieciowych (Web Services), bazujących na otwartych standardach, takich jak SOAP i REST, co niesłychanie rozszerza możliwości jego zastosowań. Dane napływające za pośrednictwem sieci Web (np. prognozę pogody, cenę energii) można więc wykorzystać do określania trybów pracy, harmonogramów lub wyliczeń efektywności energetycznej. Możliwe jest również wysyłanie informacji do innych urządzeń/systemów z wykorzystaniem usług sieciowych. Serwer Automatyki posiadać ma 4 GB dostępnej pamięci. Będą to 2 GB dedykowane dla aplikacji i danych historycznych oraz 2 GB na kopie zapasowe. Zapewnia to, że wszystkie dane będą zabezpieczone przed uszkodzeniem, utratą lub niezamierzonymi zmianami. Użytkownicy będą mogli także ręcznie wykonywać kopie zapasowe i przywracać Serwer Automatyki z użyciem lokalnego zapisu na komputerze PC lub w sieci. Serwer Automatyki posiadać ma następujące porty komunikacyjne: Ethernet LAN 10/100 Mbit/s USB 1 port serwisowy i 2 porty hosta LonWorks komunikacja bezpośrednia z siecią LonWorks TP/FT10, 2-przewodowy RS485 (możliwość podłączenia BACnet MSTP lub Modbus) 2-przewodowy RS485 i 3.3VDC (możliwość podłączenia Modbus) Magistrala zasilająco-sterująca dla modułów wejść/wyjść RS485 BACnet IP, LON over IP, Modbus IP Obsługiwać ma też następujące serwisy sieciowe: Adresowanie IP (obsługa IPv6) Komunikacja TCP DHCP / DNS dla szybkiego tworzenia i wyszukiwania adresów HTTP i HTTPS dostęp internetowy poprzez zapory, umożliwiający zdalne monitorowanie i sterowanie. NTP (Network Time Protocol) do synchronizacji czasu w całym systemie SMTP umożliwia wysyłanie wiadomości Wiadomości JSON używane do organizacji wymiany danych. Strona 10

11 Ta różnorodność opcji komunikacyjnych sprawia, że Serwer Automatyki może łączyć się z wieloma protokołami, urządzeniami i serwerami. System zawierać będzie standardowe procedury tworzenia kopii zapasowych na dysku archiwalnym on-line, to znaczy bez interweniowania w pracę systemu. Dane zostają automatycznie zapisywane na dysku twardym komputera. Archiwizacja może się odbyć na żądanie operatora lub w stałym zdefiniowanym wcześniej interwale czasowym. Bufor zdarzeń powinien być limitowany jedynie do pojemności dysku komputera. Oprogramowanie zapewnia następujące funkcje: system wizualizacji pozwalający na przeglądanie zobrazowań, schematów systemu i wykresów z dynamicznym wyświetlaniem stanów peryferyjnych z wartościami, zmianami kolorów i/lub zmianami symboli, zobrazowanie systemu dające obraz wzajemnej lokalizacji każdej instalacji i elementu; zobrazowania systemów, które są powiązane z odnośnymi funkcjami i zasileniami, należy wyposażyć w przewijanie (do przodu i w tył); wszystkie alarmy z elementów powinny być wyświetlane na monitorze, podobnie jak wszystkie punkty pomiarowe instalacji, statystykę alarmów z możliwością potwierdzania alarmów; alarmy będę prezentowane i sortowane zgodnie z priorytetem i adresem użytkownika, logowanie i prezentowanie danych, zapis stanu. Z obrazu monitora istnieje możliwość wykonywania za pomocą myszy następujących czynności: wyboru innego obrazu, wyboru punktu (np. dla zmiany wartości granicznych), kontroli punktu (np. punkt nastawy czy wentylator), przywoływania raportu. W warstwie sprzętowej system powinien być zbudowany z następujących komponentów: Serwer Automatyki, Moduł Zasilania Serwera Automatyki, Moduły We/Wy Serwera Automatyki, Sterowniki obiektowe i dowolne sterowniki z komunikacją LON, BACnet i Modbus, Bramki sieciowe dla innych standardów komunikacyjnych, Stacja Robocza (komputer PC). Warstwę softwarową stanowi oprogramowanie), w skład którego mogą wchodzić: Oprogramowanie stacji roboczej, Panelami obsługi systemu mogą być stacje robocze (wydzielone komputery PC) lub WebStation. Serwer Automatyki posiadać powinien funkcję automatycznego adresowania modułów, co eliminuje potrzebę ustawiania przełączników DIP lub naciskania przycisków rozruchowych. Podstawki są montowane na szynie DIN klamrami, które w łatwy sposób zatrzaskują się podczas ich instalacji. Klamry działają jako szybkozłączki, umożliwiając łatwe wyjmowanie. Wykonawca dostarczy w ramach swojego zlecenia, kopie zapasowe wszystkich aplikacji sterowników, wszystkie kody administracyjne (zamknięte w zalakowanej kopercie na okres udzielonej gwarancji na system), oraz wliczy koszt przeszkolenie obsługi w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy. Strona 11

12 3.2.3 Elementy peryferyjne Elementy peryferyjne będą połączone bezpośrednio do sterowników lub modułów komunikacyjnych. Elementy peryferyjne pokazane na schematach automatyzacji, które należy dostarczyć oraz pozostałe, które zostaną dostarczone i zainstalowane przez inne branże opisane zostały w dalszej części opisu Transmisja danych Komunikacja pomiędzy sterownikami obiektowymi a serwerem automatyki następuje poprzez transmisję danych magistralą LonWorks FTT-10 i Modbus. Komunikacja pomiędzy serwerami automatyki i stacją roboczą odbywa się na poziomie sieci Ethernet Szafa instalacji BMS Wykonawca instalacji BMS wykona i dostarczy szafę SBMS1 wraz z wyposażeniem dla tej instalacji według Dokumentacji Technicznej Szafy SBMS1 załączonej do tego opracowania. Zasilanie 230V z rozdzielni elektrycznej dla szafy instalacji BMS doprowadzi branża elektryczna. Wszystkie urządzenia i oprogramowanie dla instalacji BMS ma być dostarczone z odpowiednimi licencjami do pracy i archiwizacji Okablowanie Magistralą łączącą szafę SBMS z innymi urządzeniami posiadającymi moduł komunikacyjny LonWorks jest magistrala wykonana kablem YKSLY(p)nr 2x2x1,5.. Urządzenia posiadające protokół komunikacyjny Modbus łączą się z szafą BMS poprzez magistrale wykonaną kablem YKSLY(p)nr 2x2x1,5. Magistrale są zakończone terminatorami. Monitorowanie, odbiór poszczególnych sygnałów cyfrowych odbywać się będzie poprzez kable YTKSY 3x2x0,8. Instalacja eternetowa wykonana przewodem FTP min. cat.5e. 3.3 Funkcjonowanie BMS Zadaniem zintegrowanego systemu automatyki budynku jest zbieranie informacji z całego systemu, umożliwienie porozumiewania się i wymiany danych pomiędzy wszystkimi zainstalowanymi podsystemami. Sterowanie takim budynkiem odbywa się na podstawie wszystkich zebranych danych i programowym wprowadzeniu zależności regulacyjnych i sterowniczych pomiędzy wszystkimi podsystemami. Cały zintegrowany system zarządzany jest ze stacji roboczych. Stacja robocza to komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 7 i z oprogramowaniem stacji roboczej. Oprogramowanie umożliwia komunikację operatora ze wszystkimi sterownikami Monitorowanie i sterowanie automatyki wentylacji i klimatyzacji Opis działania central wentylacyjnych nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Wszystkie centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w kartę komunikacji Modbus, automatykę i komunikację tych central dostarcza i uzupełnia branża sanitarna. Istniejące centrale Menerga i Systemair należy doposażyć w odpowiednie moduły sprzętowe, komunikacyjne i oprogramowanie na etapie uruchomienia przez branżę sanitarną. System BMS przewiduje jedynie integrację z systemem wentylacji za pomocą magistrali Modbus. Dzięki bezpośredniemu podłączeniu sterowników szaf automatyki central Strona 12

13 wentylacji do sieci Modbus możliwe jest monitorowanie ich parametrów jak i sterowanie, zdalna zmiana nastaw parametrów pracy instalacji wentylacji. Szafy automatyki central wentylacji zaznaczone zostały na rzutach kondygnacji i schemacie instalacji BMS. Centrale wentylacyjne dla części mokrej Menerga ThermoCond CB1a Menerga ThermoCond CB2 Menerga ThermoCond CB1b Menerga ThermoCond CB3 Centrale wentylacyjne dla części suchej Systemair NW1 Systemair N2/W2 Systemair N3/W3 Systemair N5/W5 Systemair N6/W6 Systemair N9/W9 Systemair N10/W10 Systemair N12/W12 Systemair N13/W13 Systemair N11/W11 Systemair NW15 Systemair N7/W7 Systemair dla pom. Fitness Wizualizacja i stworzenie grafik dla tego działu jest po stronie wykonawcy systemu BMS Monitorowanie instalacji elektrycznych Instalacja elektryczna zasilania nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Monitorowanie sieci elektrycznej odbywać się będzie poprzez styki pomocnicze w szafach elektrycznych. Zostaną one dostarczone i zamontowane przez firmę odpowiedzialną za branżę elektryczną. Rozdzielnia Główna NN monitorowanie kontrola 3 faz zasilających Rozdzielnia Główna NN SZR monitorowanie pozycji położenia sprzęgła Agregat prądotwórczy monitorowanie stanu praca. Wyposażenie rozdzielni elektrycznych w styki sygnałowe przewidziane w branży elektrycznej. Wizualizacja i stworzenie grafik dla tego działu jest po stronie wykonawcy systemu BMS Monitorowanie środowiska w pomieszczeniu serwerowni System BMS przewiduje monitorowanie wilgotności i temperatury w pomieszczeniach serwerowni na poziomie piwnicy oraz parteru za pomocą pomieszczeniowego przetwornika wilgotności z czujnikiem temperatury. Czujniki przewidziane w branży instalacji BMS. zakres 0-100%, dokładność + - 2% wyjście 0-10V/4-20mA termistor NTC 1,8 kohm/10 kohm I/Net Wizualizacja i stworzenie grafik dla tego działu jest po stronie wykonawcy systemu BMS Monitorowanie instalacji liczników ciepła Instalacja sanitarna nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Strona 13

14 Odczyt stanu liczników ciepła i chłodu będzie odbywał się poprzez magistralę LON. Liczniki typu Calec zlokalizowane w wentylatorni przy pom. ochrony na poziomie piwnicy 2szt. Liczniki typ Multical w pom. węzła cieplnego 4szt. Liczniki z przelicznikami przewidziane powinny być w branży sanitarnej. Liczniki będą opomiarowywać: Centralne ogrzewanie, Ciepłą wodę użytkową, Wentylację, Technologię basenu, Odzysk ciepła. W instalacji BMS należy z powyższych urządzeń uwzględnić odczyt: Temperatury zasilania i powrotu w st. Celsjusza, Przepływ w m3/h, Moc chwilową w kw. Wizualizacja i stworzenie grafik dla tego działu jest po stronie wykonawcy systemu BMS Instalacja węzła chłodu Instalacja węzła chłodu nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Do agregatu stacji wody lodowej odpowiadającym za ten węzeł należy przewidzieć opcjonalnie protokół LON lub Modbus dla monitorowania parametrów pracy w systemie BMS. Protokół komunikacji ustalić z wykonawcą branżysanitarnej na etapie zamówienia urządzenia. Wizualizacja i stworzenie grafik dla tego działu jest po stronie wykonawcy systemu BMS Instalacja technologii basenu Instalacja technologii basenu nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Instalacja ta posiada wykonane szafy automatyki zasilająco-sterujące o oznaczeniach A11- X, gdzie X oznacza numer danego obiegu, obiegi od 1 do 7. Szafy wyposażone są w sterowniki JZ10-11-T40 z portem komunikacyjnym RS232/485 i komunikacji Modbus (Master/Slave). Za pomocą magistrali ModBus możliwy będzie m.in. odczyt: Temperatury wody basenowej, Stan pracy pomp. Dla technologii basenowej przewidziane jest także wykonanie stacji uzdatniania wody i wyposażenie w szafy automatyki zasilająco-sterującej. Będzie z nich możliwy odczyt: Stan pracy dozowników, Zawartość chloru i PH wody. Wizualizacja i stworzenie grafik dla tego działu jest po stronie wykonawcy systemu BMS Zasilanie elektryczne szaf instalacji BMS Dla szafy SBMS1 instalacji BMS zasilanie 230V dobierze i doprowadzi branża elektryczna. Rozmieszczenie szaf według części rysunkowej niniejszego opracowania. 4 Instalacja Okablowania Strukturalnego W opracowaniu projektuje się zmiany i uzupełnienia w stosunku do Projektu Pierwotnego wymuszone zmianami architektonicznymi rozkładu pomieszczeń i wnętrz, funkcjonalnością pomieszczeń, zmianami w innych instalacjach teletechnicznych. Strona 14

15 Zmiany zostały zaznaczone i zawarte w części rysunkowej instalacji Okablowania Strukturalnego. Głównie są to zmiany lokalizacji i ilości gniazd na poszczególnych kondygnacjach i w pomieszczeniach a co za tym idzie ilość okablowania poziomego oraz wyposażenie szafy rack Piętrowego Punktu Dystrybucji i Głównego Punktu Dystrybucji. W opracowaniu projektuje się również instalację centrali telefonicznej. 4.1 Założenia Podstawowe założenia wykonania instalacji. Szafa rack 42U w pom. Serwerowni Główny punkt Dystrybucji Szafa rack 42U w pom. Piętrowy Punkt Dystrybucji Pośredni Punkt Dystrybucji Okablowanie szkieletowe światłowód 12x50/125/900 XG/OM3, YTKSY 53x2x0,5 Okablowanie poziome U/UTP 4x2x0,5 cat.6 Punkt logiczny gniazda końcowe 2xRJ45, skoordynowanie rozmieszczenia w aranżacji pomieszczenia z architekturą i z branżą elektryczną Punkt Access Point gniazdo końcowe RJ45 Typowa szafa dystrybucyjna w systemie 19 wyposażona będzie w: Listwę zasilającą, panele 24xRJ45 kat. 6 umożliwiające rozszycie kabli 4-parowych, panel telefoniczny 50 port., panel światłowodowy dla realizacji połączeń między poszczególnymi szafami dystrybucyjnymi, panele porządkowe wg potrzeb, urządzenia aktywne, wentylację. Okablowanie, będzie umożliwiało dowolną rekonfigurację sieci, tzn. definiowanie punktów dostępowych jako telefoniczne lub komputerowe w zależności od potrzeb. Połączenie z projektowaną centralą telefoniczną zlokalizowaną w pomieszczeniu serwerowni projektuje się kablami wieloparowymi. System okablowania poziomego należy wykonać zgodnie z rysunkami przy użyciu przewodu U/UTP 6kat. W Główny Punkcie Dystrybucji zainstalowana będzie centrala telefoniczna z zasilaniem awaryjnym oraz moduł listew LSA dla przyłącza telekomunikacyjnego, panel 50 port. telefoniczny. Linie wewnętrzne skrosowane zostaną poprzez ten panel, kablem YTKSY 53x2x0,5 do Piętrowego Punktu Dystrybucji na panel telefoniczny. W Główny Punkcie Dystrybucji przewidzieć dodatkowo UPS rack dla podtrzymania przełącznika szkieletowego oraz ewentualnych urządzeń serwerowych, a także półkę 2U dla ewentualnych urządzeń dostawcy telekomunikacyjnego. W Piętrowym Punkcie Dystrybucji przewidzieć dodatkowo UPS rack dla podtrzymania przełączników. 4.2 Dobór urządzeń Dla zapewnienia 6 kategorii całej Instalacji Okablowania Strukturalnego przewidziano zastosowanie wszystkich urządzeń, elementów i przewodów specjalnie do tego przeznaczonych Szafa typu rack 42U Projekt przewiduje montaż szafy o konstrukcji szkieletowej, skręcanej, wyposażonej w osłony boczne mocowane do boków szafy za pomocą dwóch zamków patentowych, umożliwiających szybki demontaż i łatwy dostęp do wnętrza szafy ze wszystkich stron. Wewnątrz na perforowanych poprzeczkach zamontowane są cztery listwy nośne do montowania kaset 19. Szafy stojące należy wyposażyć w panele wentylacyjne z termostatem. Strona 15

16 4.2.2 Światłowodowe panele krosowe Dla zakończenia kabli światłowodowych w szafach służyć będą przełącznice światłowodowe typu FO 24port. Panele wykonane są w standardowym wymiarze 19 o wysokości 1U. Panele należy wyposażyć w gniazda Nieekranowane panele krosowe z modułami RJ45 Dla zakończenia kabli poziomych w szafach zastosowane zostaną nieekranowane panele krosowe z modułami RJ45. Złącza w modułach pozwalają na rozszycie kabli konstrukcji U/UTP o średnicy przewodnika 24 AWG, zgodnie z sekwencja T568A lub T568B. Moduły RJ45 wykorzystują technologię nożowo-szczelinową montażu kabli, która posiada wiele zalet w porównaniu do innych metod (np. lutowanie lub przykręcanie): nie wymaga trudnej i czasochłonnej pracy związanej z odizolowywaniem końcówek żył kabla zapewnia szybkie kablowanie zapobiega zwarciom żył na odizolowanych odcinkach nie uszkadza żył kabla, czego nie gwarantuje metoda przykręcania uzyskany kontakt pozwala na transmisję sygnałów o wysokich częstotliwościach wbudowany system redukcji naprężeń zapewnia trwały kontakt mechaniczny. Podłączenie poszczególnych żył kabla odbywa się przy pomocy zestyków szczelinowych wyposażonych w nóż do nacinania izolacji (IDC). Żyły umieszczane są bezpośrednio w szczelinach, bez uprzedniej konieczności ich odizolowywania, żyły wciskane są w zestyk za pomocą narzędzia uderzeniowego Gniazda abonenckie Punkty logiczne należy wykonać w standardzie RJ45 kat 6, jako gniazda podwójne lub pojedyncze montowane w listwach natynkowych lub puszkach wtynkowych. Na załączonych rysunkach przedstawiono lokalizacje montażu gniazd instalacji strukturalnej. Mogą one pełnić jednocześnie rolę gniazda informatycznego jak i telefonicznego w zależności od przekrosowania go w punkcie dystrybucyjnym. Ramki do gniazd sieci strukturalnej należy dostosować jak projekcie instalacji elektrycznej jako grupowe ramki potrójne lub inne wg potrzeb. Maksymalna odległość gniazda sieci strukturalnej od koncentratora nie może przekraczać 90 m Urządzenia aktywne W obiekcie projektuje się montaż przełączników zarządzających 44 portowych RJ-45, Poe, 2port. 10GbE SFP. W szafie GPD ulokowany będzie Inteligentny przełącznik szkieletowy, SFP+ 10-GbE 16 port., 10/100/1000 RJ-45 8 port. Współpraca między Piętrowym Punktem Dystrybucyjnym, a szafą GPD znajdującą się w serwerowni, będzie realizowana przez projektowane kable światłowodowe Przełącznik szkieletowy Przełącznik przeznaczony do współpracy z serwerami brzegowymi. Model wieżowy 1U 10/100/1000BASE-T RJ-45 oraz 10 GbE SFP+ dodatkowo wyposażony w funkcję łączności z serwerami brzegowymi oraz system przepływu powietrza od przodu do tyłu, nadmiarowe, wymieniane podczas pracy zasilacze, a także nadmiarowe, wymieniane podczas pracy wentylatory. Programowalny układ, który umożliwia wdrożenie wymagających funkcji Strona 16

17 sieciowych, takich jak gwarantowana jakość usług (QoS) i zabezpieczenia, w sposób skalowalny i precyzyjny. Działanie sieci definiowane przez oprogramowanie. Protokół OpenFlow: technologia umożliwiającą oprogramowaniu definiowanie działania sieci poprzez rozdzielanie danych (przesyłanie pakietów) i kontrolę ścieżek (trasowanie) Obsługa priorytetów w warstwie 4: umożliwia obsługę priorytetów na podstawie numerów portów TCP/UDP. Zoptymalizowane pod kątem centrum przetwarzania danych Przepływ powietrza od przodu do tyłu: zaprojektowane pod kątem pracy na górze szafy serwerowej, przełączniki przygotowane do przepływu powietrza od przodu do tyłu (możliwość mechanicznego odwrócenia), dzięki czemu można je dopasować do danego układu gorących i zimnych korytarzy. Tacę wentylatorową można wymienić w trakcie pracy, co ułatwia wykonanie naprawy bezpośrednio w szafie. Zarządzanie Zdalne inteligentne tworzenie kopii lustrzanych: kopiuje wybrany ruch wejściowy lub wyjściowy na podstawie listy kontroli dostępu (ACL), portu, adresu MAC lub sieci VLAN do lokalnego lub zdalnego przełącznika w dowolnym miejscu sieci. Opcje podłączania Auto-MDIX: automatycznie dostosowuje pracę do rodzaju kabla (bezpośredniego lub krosowego) we wszystkich portach 10/100 i 10/100/1000 Odporność na awarie i wysoka dostępność Protokół IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) i agregowanie portów obsługa maksymalnie 144 łączy agregowanych, każde po maksymalnie osiem portów. Porty: 10/100/ port., 16 SFP+ 10-GbE ports, Duplex: full only; 1 RJ-45 serial console port; 1 RJ-45 out-of-band management port Pamięć i procesor: Freescale PowerPC 666 MHz, 4 MB flash, packet buffer size: 108 MB QDR SDRAM total (for all 10 GbE ports), 1 GB compact flash, 256 MB DDR SDRAM Routing/switching capacity: Gbps Opóźnienie: 10 Gbps Latency: < 2.4 µs (FIFO 64-byte packets) Pojemność tabeli rutingu: entries Protokoły ogólne: IEEE 802.1ad Q-in-Q; IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation; IEEE 802.1D MAC Bridges; IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port; IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3x Flow Control; RFC 768 UDP; RFC 783 TFTP Protocol (revision 2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 868 Time Protocol; RFC 951 BOOTP; RFC 1058 RIPv1; RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2); RFC 1519 CIDR; RFC 1542 BOOTP Extensions; RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4; RFC 2131 DHCP; RFC Strona 17

18 2453 RIPv2; RFC 2548 (MS-RAS-Vendor only); RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option; RFC 3576 Ext to RADIUS (CoA only); RFC 3768 VRRP; RFC 4675 RADIUS VLAN & Priority; UDLD (Uni-directional Link Detection) Zarządzanie siecią: IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events); RFC 3176 sflow; ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED); SNMPv1/v2c/v3; XRMON Funkcje zarządzania: PCM+; HP PCM (included); command-line interface; Web browser; configuration menu Przełączniki dostępowe 48 portowy Porty: 44 porty RJ-45 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (IEEE typu 10BASE-T, IEEE 802.3u typu 100BASE-TX, IEEE 802.3ab typu 1000BASE-T) Dupleks: 10BASE-T/100BASE-TX: pełny lub połowa; 1000BASE-T: tylko pełny; 4 porty 10/100/1000 RJ-45 typu dual-personality (IEEE typu 10BASE-T, IEEE 802.3u typu 100BASE-TX, IEEE 802.3ab typu 1000BASE-T); 2 gniazda modułów; 1 gniazdo modułu stosowego; 1 gniazdo typu dual-personality (RJ-45 lub USB micro-b); 1 port USB 1.1; 1 port RJ-45 do zarządzania pozapasmowego 2-port 10GbE SFP+ Module 10G SFP+ LRM Transceiver Pamięć i procesor: Tri Core ARM1176 przy 625 MHz, 512 MB SDRAM, pojemność bufora pakietów: 11,25 MB (dynamiczne wyjściowe 6,75 MB + wejściowe 4,5 MB), 1 GB pamięci flash Opóźnienie: < 3,2 µs (64-bajtowe pakiety FIFO) Przepustowość: 130,9 mln p/s Pojemność tabeli rutingu: 2048 wpisów (IPv4), 256 wpisów (IPv6) Funkcje zarządzania: PCM+; IMC Centrum inteligentnego zarządzania; interfejs wiersza poleceń (CLI); Przeglądarka internetowa; menu konfiguracyjne; zarządzanie pozapasmowe (RJ-45 Ethernet); SNMP Manager; Telnet; RMON1; FTP; pasmowe i pozapasmowe; zarządzanie pozapasmowe (port szeregowy RS-232C lub Micro USB) Pojemność przełączania: 176 Gb/s Ochrona przed atakami typu odmowa usługi: Ochrona CPU przed atakami typu DoS Protokoły ogólne: Strona 18

19 IEEE 802.1AX-2008 Agregacja łączy; IEEE 802.1D Mostki MAC; IEEE 802.1p Priorytet; IEEE 802.1Q Sieci VLAN; IEEE 802.1s Wielokrotne drzewa rozpinające (Multiple Spanning Trees); IEEE 802.1v Klasyfikacja sieci VLAN w standardzie według protokołów i portów; IEEE 802.1w Szybka rekonfiguracja drzewa rozpinającego (Rapid Reconfiguration of Spanning Tree); IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ad Protokół kontroli agregacji łączy (Link Aggregation Control Protocol (LACP)); IEEE 802.3af Power over Ethernet; IEEE 802.3at PoE+; IEEE 802.3az Energooszczędna sieć Ethernet; IEEE 802.3x Kontrola przepływu; RFC 768 Protokół UDP; RFC 783 Protokół TFTP (wersja 2); RFC 792 Protokół ICMP; RFC 793 Protokół TCP; RFC 826 Protokół ARP; RFC 854 TELNET; RFC 868 Time Protocol; RFC 951 BOOTP; RFC 1058 RIPv1; RFC 1256 Protokół IRDP (ICMP Router Discovery Protocol); RFC 1350 Protokół TFTP (wersja 2); RFC 1519 Protokół CIDR; RFC 1542 Rozszerzenia BOOTP; RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4; RFC 2131 DHCP; RFC 2236 IGMP Snooping; RFC 2453 RIPv2; RFC 2865 Usługa zdalnego uwierzytelniania użytkowników Dial In (RADIUS); RFC 2866 Księgowanie RADIUS; RFC 3046 Opcje przekaźników DHCP; RFC 3411 Architektura do opisu struktury zarządzania Simple Network Management Protocol (SNMP); RFC 3412 Przetwarzanie i wysyłanie wiadomości za pośrednictwem protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol) RFC 3413 Zastosowania Simple Network Management Protocol (SNMP); RFC 3414 Model zabezpieczeń na bazie użytkowników (USM) dla protokołu SNMP w wersji 3 (SNMPv3); RFC 3415 Tryb kontroli dostępu na bazie widoku dla protokołu SNMP; RFC 3417 Mapowanie transportu dla protokołu SNMP; RFC 3416 Operacje protokołu dla SNMP; RFC 3418 Baza informacji zarządzania dla protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol); RFC 3576 Ext to RADIUS (tylko certyfikat autentyczności); RFC 4541 Rozważania dotyczące protokołu IGMP (Internet Group Management Protocol) i przełączników Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping; RFC 4675 RADIUS VLAN i priorytet; RFC 4861 Wykrywanie sąsiadów w protokole internetowym w wersji 6 (IPv6); RFC 4862 Automatyczna konfiguracja adresu bezstanowego w sieci IPv6; UDLD (Unidirectional Link Detection) Zarządzanie siecią: IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); RFC 1155 Struktura informacji zarządzania; RFC 1157 SNMPv1; RFC 2021 Baza informacji zarządzania zdalnym monitorowaniem sieci wersja 2 z wykorzystaniem SMIv2 ; RFC 2576 Koegzystencja różnych wersji SNMP; RFC 2578 Struktura informacji zarządzania w wersji 2 (SMIv2); RFC 2579 Konwencje tekstowe dla SMIv2; RFC 2580 Oświadczenia dotyczące zgodności dla SMIv2; RFC 2819 cztery grupy RMON: 1 (statystyki), 2 (historia), 3 (alarmy) i 9 (zdarzenia); RFC 2819 Baza informacji zdalnego zarządzania monitorowaniem sieci; RFC 2856 Konwencje tekstowe dotyczące dodatkowych typów danych o dużej pojemności; RFC 2925 Definicje obiektów zarządzanych dla funkcji zdalnego pingowania, trasy śledzenia i operacji wyszukiwania ; RFC 3164 Protokół BSD syslog; RFC 3176 Technologia sflow; RFC 3411 Struktury zarządzania SNMP; RFC 3412 SNMPv3 Przetwarzanie wiadomości; RFC 3414 Model bezpieczeństwa SNMPv3 oparty na użytkownikach (USM); RFC 3415 SNMPv3 Model kontroli dostępu na bazie widoku (VACM); ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED); SNMPv1//;v2cv3 XRMON Acces point wifi Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia 1 port 10/100/1000 RJ-45 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10BASE-T typu IEEE 802.3, 100BASE-TX typu IEEE 802.3u, 1000BASE-T typu IEEE 802.3ab) Strona 19

20 Dupleks: 10BASE-T/100BASE-TX: pełny dupleks lub półdupleks; 1000BASE-T: tylko pełny dupleks; 1 port szeregowy konsoli RJ Centrala telefoniczna Centrala powinna posiadać dostępne konfiguracje: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 120 analogowych linii wewnętrznych Do 32 cyfrowych portów systemowych Do 400 portów VoIP Do 6 portów GSM Jednostka bazowa powinna mieć możliwości: Zintegrowany VoIP IP Gateway, IP EXT Zarządzanie serwerem przez przeglądarkę internetową Strefa Użytkownika dostępna przez przeglądarkę internetową Zaawansowana diagnostyka VoIP Możliwość łączenia systemów poprzez Intelligent Networking Globalna książka telefoniczna do wpisów dla aparatów systemowych Połączenia konferencyjne Inteligentna Dystrybucja Ruchu (IDR) obejmuje m.in.: INFOLINIE (system 20-poziomowego menu głosowego) możliwość dystrybuowania ruchu do grup abonentów według zadanych kryteriów: równomiernie (UCD), zgodnie z tematem wybranym na Infolinii lub na podstawie zidentyfikowanego numeru CLIP (ACD) 99 zapowiedzi głosowych (do około 1 h) dla funkcji DISA oraz INFOLINII Zintegrowana wewnętrzna Poczta Głosowa (25-kanałowa) 4 polifoniczne melodie dla połączeń oczekujących ARS/LCR - automatyczny wybór najtańszej drogi połączeniowej Prezentacja CLIP na wszystkich liniach wewnętrznych Rejestracja i taryfikacja rozmów wychodzących - bufor rekordów Rejestracja rekordów rozmów przychodzących i wewnętrznych Rozpoznawanie sygnału faksu na wszystkich liniach miejskich Otwarty, programowy interfejs CTI - umożliwiający integrację serwera z systemami Call Center, CRM oraz innymi aplikacjami i urządzeniami VEK (Voipowy Eliminator Kosztów) Call Through (połączenie tranzytowe z automatyczną autoryzacją) Centralę projektuje się w następującej konfiguracji: Jednostka bazowa wersja RACK, zasilacz, procesor, min. 15 slotów, dla systemu do 1 jednostki Sterownik gwarantowana obsługa 32 rozmów jednocześnie możliwość obsługi do 200 portów VoIP możliwość uruchomienia 2 kanałów VoIP obsługa 1 jednostki możliwość nagrywania 2 rozmów jednocześnie Strona 20

21 Karty wyposażeń wewnętrznych analogowych w odpowiedniej ilości razem 56 numerów wewnętrznych Karta 4 wyposażeń jednoparowych cyfrowych systemowych aparatów i konsol awizo Karty wyposażeń linii miejskich analogowych w odpowiedniej ilości min.15 linii miejskich Karta 1 wyposażenia ISDN PRA (30B+D) lub Karta 4 wyposażeń ISDN BRA (2B+D) w zależności od parametrów dostępnego przyłącza telekomunikacyjnego Panel zasilania rezerwowego dla jednostki bazowej z 2 akumulatorami 12V 7Ah wersja RACK, podtrzymanie 4-5 godzin Gniezdnik rack na listwy szczelinowe LSA Moduły przyłączy liniowych (szczelinowych) dla portów miejskich Oprogramowanie dla obsługi kolejkowanie rozmów z informowaniem o pozycji w kolejce i przewidywanym czasie oczekiwania, z możliwością ustawienia max. liczby oczekujących osób i/lub czasu oczekiwania możliwość nagrania zapowiedzi i komunikatów systemowych oraz melodie Do 25 osób dzwoniących jednocześnie możliwość odsłuchu danej zapowiedzi głosowej połączenia wg specjalizacji, przenoszenie wywołań na inne numery wewnętrzne lub miejskie w trybie bezwarunkowym, gdy abonent nie odbiera, gdy zajęty czarne listy - tworzenie list niepożądanych numerów, z których wywołania są ignorowane lub obsługiwane w zdefiniowany sposób statusy VIP - definiowanie numerów mających np. pierwszeństwo w kolejce osób oczekujących na połączenie globalna książka telefoniczna do 3000 wpisów indywidualne książkik telefoniczne pełna identyfikacja numerów CLIP na portach systemowych i analogowych indywidualne rozliczanie kosztów rozmów telefonicznych statystyki rozmów w formie tabelarycznej oraz graficznej dostępne przez przeglądarkę internetową: historia połączeń stan zalogowania do grup wspólnego wywołania GWW ustawione przeniesienia rozmów na numery wewnętrzne lub miejskie (bezwarunkowe, gdy nie odbiera przez określony czas, gdy zajęty) status Poczty Głosowej (aktywna/nieaktywna, ilość nowych i wszystkich wiadomości, limit wiadomości) podręczna pomoc z aktualnymi numerami funkcji wybieranych z poziomu telefonu podgląd globalnej książki telefonicznej dla użytkowników aparatów systemowych Dostawa, montaż, uruchomienie centrali telefonicznej nie obejmuje dostawy aparatów telefonicznych. Strona 21

22 4.3 Zakończenie kabli Do prawidłowego działania kabla skrętkowego konieczne jest, aby pary przewodów były we właściwy sposób podłączone znosząc powstające zakłócenia. Przewody powinny być podłączone w gnieździe w odpowiedniej kolejności. Gniazda oraz patch panele oznaczone są kodami barwnymi odpowiadającymi kolorom przewodów w kablu. Kolejność podłączenia przewodów skrętki jest opisana dwoma normami EIA/TIA 568A oraz 568B. W niniejszym projekcie zastosowano sekwencję EIA/TIA 568A. Kolejność przewodów wg standardu EIA/TIA 568A jest następująca: 1. biało-zielony 2. zielony 3. biało-pomarańczowy 4. niebieski 5. biało-niebieski 6. pomarańczowy 7. biało-brązowy 8. brązowy Należy pamiętać, aby podczas montowania kabla w przyłączach gniazd nie dopuścić do rozkręcenia par przewodu na odcinku większym niż 13 mm gdyż może spowodować to zmniejszenie odporności na zakłócenia. 4.4 Uziemienie głównego punktu dystrybucyjnego Należy zapewnić uziemienie głównego punktu dystrybucyjnego przewodem 6 AWG do szyny zbiorczej, a następnie z wyposażeniem uziemienia budynku. 4.5 Przyłącze telekomunikacyjne Przyłącze telekomunikacyjne nie jest w zakresie niniejszego opracowania. Wykonawca Okablowania Strukturalnego w porozumieniu z inwestorem co do operatora i warunków umowy wykona przyłącze telekomunikacyjne. Przyłącze telekomunikacyjne składać się będzie z sygnału telefonicznego i szerokopasmowego Internetu. Przyłącze wykonać należy w postaci kablowej, w ziemi (nie jak w Projekcie Pierwotnym radiowo). 4.6 Przyłącze interkomowe dla dźwigów windowych Do każdego dźwigu windowego należy wykonać instalację do podłączenia interkomu alarmowego z maszynowni dźwigu do pomieszczenia ochrony Połączenie wykonać przewodem YTKSY 5x2x0,5. Przed wykonaniem prac uzgodnić z dostawcą dźwigu oraz Inwestorem czy dźwig windowy, które zostanie dostarczony na budowę nie został wykonany dla innego rozwiązania połączenia interkomowego. 5 Instalacja SSWiN i KD W opracowaniu projektuje się uzupełnienia w stosunku do Projektu Pierwotnego wymuszone zmianami architektonicznymi rozkładu pomieszczeń i wnętrz, funkcjonalnością pomieszczeń oraz zmiany według wytycznych inwestora. Zmiany zostały zaznaczone i zawarte w części rysunkowej SSWiN i KD. Parametry urządzeń, konfiguracja oraz założenia systemu jak w Projekcie Pierwotnym, bez zmian. Centrala kontroli dostępu musi mieć świadectwo dopuszczenia do współpracy z SSP. Strona 22

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY znak sprawy: ZP/PN/7/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTYCJA: Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS PROJEKTU: WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOSTARCZONYCH ROZWIĄZAŃ: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ

OGÓLNY OPIS PROJEKTU: WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOSTARCZONYCH ROZWIĄZAŃ: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ OGÓLNY OPIS PROJEKTU: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej w Muzeum Sztuki w tym budowa szkieletu światłowodowego oraz dostarczenie, instalacja i konfiguracja sieciowych urządzeń

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ NA 1 i 2 PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY PL. WOLNOŚCI 7-8 W OPOLU

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ NA 1 i 2 PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY PL. WOLNOŚCI 7-8 W OPOLU 1. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ NA 1 i 2 PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY PL. WOLNOŚCI 7-8 W OPOLU BRANŻA: Teletechniczna/Klimatyzacyjna/Elektryczna INWESTOR: Miasto Opole Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla sieci bezprzewodowej dla realizacji programu Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Egz. 1 USŁUGI PROJEKTOWE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ADAM LINDA 89-600 Chojnice, ul. Żeromskiego 36 NIP 767-121-45-36 tel 604623383, adres email: adam.linda@wp.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Branża teletechniczna

Branża teletechniczna Projekt wykonawczy Rozbudowa i wyposażenie centrum naukowo dydaktycznego medycyny eksperymentalnej Branża teletechniczna Budowa systemu okablowania strukturalnego, kontroli dostępu i monitoringu CCTV Kod

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Gminy Stryków w ramach realizacji projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 do SIWZ Wymagania minimalne, dopuszcza się rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, pod warunkiem udokumentowania przez Oferenta równoważnej lub lepszej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. Specyfikacja ilościowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wyposażenie sieci informatycznej: 1.1. Przełączniki sieciowe szt. 2 1.1.1. Przełącznik sieciowy główny 1.1.2. Przełącznik sieciowy pomocniczy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY)

Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) Nazwa zamówienia: Rozbudowa sieci bezprzewodowej, dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz szkolenia beneficjentów

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 1 / 14 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4. Opis techniczny okablowanie strukturalne 5. Spis rysunków Plan zewnętrznych instalacji teletechnicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Audyt bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze teleinformatycznej oraz wykonanie projektu sieci LAN LOKALIZACJA: OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/221/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputerów przenośnych dla Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji

Bardziej szczegółowo