WYDZIAŁ BIOLOGII. BIOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia. studia stacjonarne drugiego stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ BIOLOGII. BIOLOGIA studia stacjonarne pierwszego stopnia. studia stacjonarne drugiego stopnia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne) w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2010/2011 (tekst jednolity) WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się Średnia ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń (do średniej nie jest wliczana ocena z wychowania fizycznego, BHP i ergonomii, jeśli takie występują) w trakcie studiów wyższych. Do konkursu należy przedstawić indeks lub wypis ocen z indeksu wystawiony przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. 1. Absolwenci studiów wyższych z kierunków BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, OCEANOGRAFIA, OCHRONA ŚRODOWISKA przyjmowani są wyłącznie na podstawie konkursu średniej ocen. 2.Kandydaci z innych kierunków przyjmowani są na podstawie średniej ocen i rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej predyspozycje do studiowania na kierunku Biologia. Negatywny wynik rozmowy wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego. 1

2 BIOLOGIA studia niestacjonarne pierwszego stopnia 5) biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Studia zostaną uruchomione w przypadku przyjęcia min. 40 osób. Średnia ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń (do średniej nie jest wliczana ocena z wychowania fizycznego, BHP i ergonomii, jeśli takie występują) w trakcie studiów wyższych. Do konkursu należy przedstawić indeks lub wypis ocen z indeksu wystawiony przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. studia niestacjonarne drugiego stopnia 1.Absolwenci studiów wyższych z kierunków BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, OCEANOGRAFIA, OCHRONA ŚRODOWISKA przyjmowani są wyłącznie na podstawie konkursu średniej ocen. 2.Kandydaci z innych kierunków przyjmowani są na podstawie średniej ocen i rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej predyspozycje do studiowania na kierunku Biologia. Negatywny wynik rozmowy wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Studia zostaną uruchomione w przypadku przyjęcia min. 30 osób. makrokierunek PRZYRODA dwa y do wyboru spośród: biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia, 0,4 matematyka 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 2

3 WYDZIAŁ CHEMII AGROCHEMIA STARA MATURA- konkurs świadectw dojrzałości 4) chemia 0,40 matematyka 0,20 język obcy 0,15 jeden do wyboru spośród: biologia, fizyka i astronomia, geografia 0,25 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust. 6). CHEMIA specjalności*: analityka i diagnostyka chemiczna, chemia medyczna, chemia kosmetyków, chemia nauczycielska STARA MATURA- konkurs świadectw dojrzałości 4) chemia 0,45 matematyka 0,20 język obcy 0,15 jeden do wyboru spośród: biologia, fizyka i astronomia, geografia 0,20 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust. 6). Uwagi: *Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Średnia ocen ze wszystkich egzaminów w trakcie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Do konkursu należy przedstawić indeks lub wypis ocen z indeksu wystawiony przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich lub inżynierskich kierunku CHEMIA oraz absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunków pokrewnych, na których standardy kształcenia są zbliżone do standardów kształcenia na kierunku CHEMIA. 3

4 OCHRONA ŚRODOWISKA Na międzywydziałowym kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA studia I stopnia administrowane są przez Wydział Chemii a studia II stopnia przez Wydział Oceanografii i Geografii STARA MATURA- konkurs świadectw dojrzałości 4) chemia 0,40 matematyka 0,20 język obcy 0,15 jeden do wyboru spośród: biologia, fizyka i astronomia, geografia 0,25 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust. 6). 4

5 WYDZIAŁ EKONOMICZNY EKONOMIA matematyka 0,3 język obcy 0,4 jeden do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, WOS, język polski 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie oceny znajdującej się na dyplomie ukończenia studiów wyższych. studia niestacjonarne pierwszego stopnia 5) język obcy 0,4 matematyka, język polski, geografia, historia, WOS, informatyka 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Trzy z siedmiu ów do wyboru. studia niestacjonarne drugiego stopnia (2. letnie) dla absolwentów studiów ekonomicznych Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie oceny znajdującej się na dyplomie ukończenia studiów wyższych. studia niestacjonarne drugiego stopnia (3. letnie) dla absolwentów studiów nieekonomicznych Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie oceny znajdującej się na dyplomie ukończenia studiów wyższych. 0,3 Studenci wybierają jedną z oferowanych przez Wydział specjalności. Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną z oferowanych przez Wydział specjalności. 5

6 MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE język obcy 0,4 dwa y do wyboru spośród: historia, geografia, język polski, matematyka, informatyka, WOS 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie oceny znajdującej się na dyplomie ukończenia studiów wyższych. studia niestacjonarne pierwszego stopnia 5) język obcy 0,4 matematyka, język polski, geografia, historia, WOS, informatyka 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Trzy z siedmiu ów do wyboru. studia niestacjonarne drugiego stopnia (2. letnie) dla absolwentów studiów ekonomicznych Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie oceny znajdującej się na dyplomie ukończenia studiów wyższych. studia niestacjonarne drugiego stopnia (3. letnie) dla absolwentów studiów nieekonomicznych Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie oceny znajdującej się na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Studenci wybierają jedną z oferowanych przez Wydział specjalności. Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną z oferowanych przez Wydział specjalności. 6

7 MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE specjalność International Business* 5) język angielski 0,6 dwa y do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, WOS, informatyka 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Studia zostaną uruchomione w przypadku przyjęcia min. 30 osób. Uwagi: * Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalność International Business jako prowadzone w języku angielskim są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem. * Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie oceny znajdującej się na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Studia zostaną uruchomione w przypadku przyjęcia min. 30 osób. Uwagi: * Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalność International Business jako prowadzone w języku angielskim są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem. 7

8 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY FILOLOGIA POLSKA język polski 0,5 historia 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się FILOLOGIA POLSKA z dwuową specjalnością nauczycielską - kaszubistyczną język polski 0,5 historia 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 8

9 FILOLOGIA POLSKA Punktacja max 100 pkt Kwalifikacja kandydatów następuje wg liczby uzyskanych punktów w oparciu o sumę: ½ średniej oceny studiów wyższych ¼ oceny pracy dyplomowej, ¼ oceny z egzaminu dyplomowego Dla absolwentów studiów I stopnia filologii polskiej. Punktacja max 100 pkt - 50 pkt Kwalifikacja kandydatów następuje wg liczby uzyskanych punktów w oparciu o sumę: ½ średniej oceny studiów wyższych, ¼ oceny pracy dyplomowej, ¼ oceny z egzaminu dyplomowego. Dla absolwentów studiów wyższych innych kierunków filologicznych pkt Egzamin ustny z literatury polskiej w zakresie literatury polskiej I stopnia. Ocena 2 3 3,5 4 4,5 5 Punkty

10 FILOLOGIA POLSKA studia niestacjonarne pierwszego stopnia język polski 0,5 historia 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się studia niestacjonarne drugiego stopnia Punktacja max 100 pkt Kwalifikacja kandydatów następuje wg liczby uzyskanych punktów w oparciu o sumę: ½ średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów wyższych, ¼ oceny pracy dyplomowej, ¼ oceny z egzaminu dyplomowego. Dla absolwentów studiów I stopnia filologii polskiej Punktacja max 100 pkt - 50 pkt Kwalifikacja kandydatów następuje wg liczby uzyskanych punktów w oparciu o sumę: ½ średniej ocen uzyskanych na studiach wyższych, ¼ oceny pracy dyplomowej, ¼ oceny z egzaminu dyplomowego. Dla absolwentów studiów wyższych innych kierunków - 50 pkt Egzamin ustny z literatury polskiej w zakresie programu studiów I stopnia. Ocena 2 3 3,5 4 4,5 5 Punkty

11 FILOLOGIA POLSKA ze specjalnością Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa studia niestacjonarne pierwszego stopnia język polski 0,5 historia 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się studia niestacjonarne drugiego stopnia Punktacja max 100 pkt: Kwalifikacja kandydatów następuje wg liczby uzyskanych punktów w oparciu o sumę: ½ średniej ocen uzyskanych na studiach wyższych, ¼ oceny pracy dyplomowej, ¼ oceny z egzaminu dyplomowego. Dla absolwentów studiów I stopnia filologii polskiej Punktacja max 100 pkt - 50 pkt Kwalifikacja kandydatów następuje wg liczby uzyskanych punktów w oparciu o sumę: ½ średniej ocen uzyskanych na studiach wyższych, ¼ oceny pracy dyplomowej, ¼ oceny z egzaminu dyplomowego. Dla absolwentów studiów wyższych innych kierunków - 50 pkt Egzamin ustny z literatury polskiej w zakresie programu studiów I stopnia. Ocena 2 3 3,5 4 4,5 5 Punkty

12 FILOLOGIA specjalność AMERYKANISTYKA język angielski 0,6 język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, urzędowy język UE, język rosyjski 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 1. Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie CAE/CPE). Punktacja w skali pkt 2. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na temat projektu pracy magisterskiej 50 pkt 0,2 O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci studiów wyższych. 12

13 FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA język angielski 0,6 język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, urzędowy język UE, język rosyjski 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie CAE/CPE). Punktacja w skali pkt studia niestacjonarne pierwszego stopnia 0,2 O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci studiów wyższych. język angielski 0,6 język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, urzędowy język UE, 0,2 język rosyjski 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się studia niestacjonarne drugiego stopnia Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie CAE/CPE). Punktacja w skali pkt O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci studiów wyższych. studia niestacjonarne (eksternistyczne) pierwszego stopnia FILOLOGIA, specjalność: Nauczanie języka angielskiego przyjęcie na VI semestr I stopnia po kolegiach nauczycielskich w: Suwałkach, Wałczu, Elblągu, Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie, Szczecinie, Szczytnie, Toruniu. przyjęcie na podstawie zaliczenia V semestru w NKJO Regent College Elbląg, English Unlimited NKJO Gdańsk, ZKN Wałcz, ZKN Suwałki, NNKJO Bydgoszcz, NKJO Szczecin, ZKN Szczytno, NKJO Toruń, NKJO Olsztyn, ZKN Szczecin 13

14 FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA język niemiecki 0,6 język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: historia, urzędowy język UE, język rosyjski 5) 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Kandydaci na studia nauczycielskie dwukierunkowe z jęz. angielskim jako drugim - zobowiązani są do wyboru języka angielskiego. Dla absolwentów germanistyki oraz lingwistyki stosowanej Ubiegać się o przyjęcie mogą tylko kandydaci, którzy napisali pracę dyplomową w języku niemieckim. Kwalifikacja kandydatów następuje wg liczby uzyskanych punktów w oparciu o sumę max 100 pkt, na którą składają się: 65 pkt* ½ średniej ocen z egzaminów uzyskanych w trakcie studiów wyższych ¼ oceny pracy licencjackiej lub magisterskiej ¼ oceny egzaminu licencjackiego lub magisterskiego * Punktacja za oceny: Średnia 5,00-4,74-4,48-4,22-3,96-3,50-4,75 4,49 4,23 3,97 3,51 3,00 Punkty Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia II stopnia nie mogą posiadać w zakresie ów podstawowych i kierunkowych więcej niż 3 różnic programowych. 35 pkt Rozmowa kwalifikacyjna na temat zainteresowań germanistycznych, w zakresie napisanej pracy dyplomowej lub planowanej pracy magisterskiej. O miejsca ubiegać się mogą osoby z punktacją od 65 punktów wzwyż. 14

15 FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA studia niestacjonarne pierwszego stopnia język niemiecki 0,6 język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: historia, urzędowy język UE, język rosyjski 5) 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Kandydaci na studia z dwuową specjalizacją nauczycielską z językiem angielskim zobowiązani są do wyboru języka angielskiego. studia niestacjonarne drugiego stopnia dla osób z dyplomem studiów wyższych tego samego lub pokrewnego kierunku, np. lingwistyka stosowana Kwalifikacja kandydatów następuje wg liczby uzyskanych punktów w oparciu o sumę: ½ średniej ocen z egzaminów uzyskanych w trakcie studiów wyższych ¼ oceny pracy licencjackiej lub magisterskiej ¼ oceny egzaminu licencjackiego lub magisterskiego studia niestacjonarne (eksternistyczne) pierwszego stopnia FILOLOGIA specjalność: Nauczanie języka niemieckiego przyjęcie na VI semestr I stopnia po kolegiach nauczycielskich w: Suwałkach, Szczytnie, Bydgoszczy, Gdańsku, Toruniu przyjęcie na podstawie zaliczenia V semestru w English Unlimited NKJO Gdańsk, ZKN Suwałki, NN- KJO Bydgoszcz, ZKN Szczytno, NKJO Toruń 15

16 FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA Filologia klasyczna Filologia klasyczna z cywilizacją śródziemnomorską język polski 0,4 język obcy 5) 0,3 jeden do wyboru spośród: język łaciński i kultura antyczna 6), historia, historia sztuki, drugi język obcy 5) 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Za język romański (włoski, francuski, hiszpański) przy punktacji powyżej 70% kandydat otrzymuje dodatkowo 10 pkt 6. Za egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości z języka łacińskiego i kultury antycznej kandydat otrzymuje dodatkowo 20 pkt Uwaga: Rekrutacja następuje bezpośrednio na specjalizację. Filologia klasyczna Filologia klasyczna studia neolatynistyczne Dla kandydatów z dyplomem studiów wyższych z zakresu filologii klasycznej i innych kierunków filologicznych i humanistycznych, takich jak: historia, historia sztuki, archeologia, filozofia, teologia itp. Punktacja: max 100 pkt Ocena na dyplomie Punkty Skala 2-5 Skala , , , ,3 16

17 FILOLOGIA specjalność LINGWISTYKA STOSOWANA język niemiecki 0,4 język angielski 0,4 jeden polski 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się studia niestacjonarne pierwszego stopnia język niemiecki 0,4 język angielski 0,4 jeden polski 0,2 5. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 6. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 7. 6 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB 8. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa 7 Uchwały Senatu. 17

18 FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ROMAŃSKA język polski 0,3 język francuski 0,5 język angielski 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się punktacja: max 100 pkt 1. Konkurs dyplomów studiów wyższych - 50 pkt Ocena na dyplomie Punkty Skala 2-5 Skala , , , Rozmowa kwalifikacyjna (w języku francuskim) na poziomie studiów romanistycznych I stopnia max 50 pkt Ocena Punkty , ,

19 FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA 5) język polski 0,2 język obcy nowożytny 0,6 historia lub drugi język obcy nowożytny 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana. Absolwenci z dyplomem studiów I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej : punktacja max 100 pkt Absolwenci z dyplomem studiów wyższych go kierunku filologicznego 1. Konkurs dyplomów: Ocena na dyplomie Punkty Skala 2-5 Skala , , , Egzamin ustny z języka rosyjskiego 50 pkt 2. Konkurs dyplomów 50 pkt Ocena na dyplomie Punkty Skala 2-5 Skala , , ,

20 FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA studia niestacjonarne pierwszego stopnia 5) język polski 0,2 język obcy nowożytny 0,6 historia lub drugi język obcy nowożytny 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana. Absolwenci z dyplomem studiów I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej studia niestacjonarne drugiego stopnia : punktacja max 100 pkt Absolwenci z dyplomem studiów wyższych go kierunku filologicznego Konkurs dyplomów: Ocena na dyplomie Punkty Skala 2-5 Skala , , , Egzamin ustny z języka rosyjskiego 50 pkt 2. Konkurs dyplomów 50 pkt Ocena na dyplomie Punkty Skala 2-5 Skala , , ,

21 FILOLOGIA specjalność SKANDYNAWISTYKA język angielski 0,6 język polski 0,2 jeden do wyboru: drugi język obcy, historia, geografia, matematyka 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się Absolwenci studiów wyższych innych kierunków Absolwenci studiów I stopnia kierunków filologicznych o specjalności: skandynawistyka, filologia filologicznych oraz neofilologii, filozofii, politologii, socjologii, psychologii, historii, historii sztuki, szwedzka, filologia norweska, filologia duńska kulturoznawstwa i archeologii punktacja: max 100 pkt 1. Ocena na dyplomie 70 pkt Ocena na dyplomie Punkty Skala 2-5 Skala , , , Rozmowa kwalifikacyjna w j. szwedzkim lub norweskim albo duńskim na temat projektu pracy magisterskiej 30 pkt 1. Ocena na dyplomie 30 pkt Ocena na dyplomie Punkty Skala 2-5 Skala , , , Egzamin ustny w języku szwedzkim lub duńskim lub norweskim na temat projektu pracy magisterskiej. Oczekiwany poziom znajomości jednego z wymienionych języków skandynawskich to poziom B2 zgodnie z CEF, czyli Europejskim Systemem Opisu Kształcenia językowego (http://www.elcl.org/pl/cef.htm) 70 pkt 21

22 FILOLOGIA specjalność SLAWISTYKA język polski 0,6 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się Absolwenci studiów I stopnia w zakresie slawistyki Absolwenci studiów wyższych innych kierunków (z językiem kierunkowym serbskim lub chorwackim) punktacja: max 100 pkt Konkurs dyplomów: Ocena na dyplomie Punkty Skala 2-5 Skala , , , Egzamin ustny w zakresie języka kierunkowego oraz literatury i kultury słowiańskiej 50 pkt 2. Konkurs dyplomów 50 pkt studia niestacjonarne pierwszego stopnia Ocena na dyplomie Punkty Skala 2-5 Skala , , , język polski 0,6 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 22

23 KULTUROZNAWSTWO język polski 0,5 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się Absolwenci studiów I stopnia kierunku Kulturoznawstwo Egzamin ustny z zakresu programu studiów I stopnia kierunku Kulturoznawstwo (treści programowe określone w standardach dla tego typu studiów jako Teoretyczne podstawy wiedzy o kulturze) oraz tematyki związanej z pracą dyplomową max 50 pkt Absolwenci studiów wyższych innych kierunków Egzamin ustny z zakresu programu u Wiedza o kulturze na poziomie szkoły średniej (treści programowe określone w Rozporządzeniu MEN Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007 roku, nr 157, poz. 1100, zał. nr 3) max 50 pkt Dla absolwentów studiów I stopnia kierunku Kulturoznawstwo, przeznaczone są specjalności: 1. Komunikacja kulturowa 2. Audiowizualna Dla absolwentów studiów wyższych, przeznaczona jest specjalność: Studia Kulturowe Szczegółowe informacje o standardach studiów I stopnia dla kierunku Kulturoznawstwo oraz o wymaganiach programowych (wraz z przykładami zasad oceniania wiedzy i umiejętności absolwenta szkoły średniej) dla u Wiedza o kulturze podane są na stronie internetowej Katedry Kulturoznawstwa UG. 23

24 LOGOPEDIA (międzyuczelniany kierunek UG i GUMed) 5) język polski 0,5 biologia lub historia 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Sprawdzian przydatności do zawodu logopedy ocena pozytywna lub negatywna. Negatywna ocena ze sprawdzianu z wymowy wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Punktacja: max 100 pkt 1. Ocena z dyplomu studiów wyższych 50 pkt Ocena na dyplomie Punkty Skala 2-5 Skala , , , Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie przydatności do zawodu logopedy oraz podstawowych wiadomości z zakresu logopedii max 50 pkt 3. Negatywna ocena stanu wymowy kandydata wyklucza z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 24

25 makrokierunek ROSJOZNAWSTWO 5) język polski 0,25 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,25 historia 0,50 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana. studia niestacjonarne pierwszego stopnia 5) język polski 0,25 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,25 historia 0,50 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana. 25

26 WIEDZA O TEATRZE język polski 0,5 historia 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 26

27 WYDZIAŁ HISTORYCZNY ARCHEOLOGIA Archeologia powszechna i specjalność Archeologia śródziemnomorska 6) język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, rosyjski 0,2 historia 5) 0,6 historia sztuki 5) 0,4 geografia 5) 0,4 język łaciński i kultura antyczna 5) 0,4 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Jeden z czterech ów do wyboru. 6. Komisja rekrutacyjna decyduje o przydziale do specjalności Archeologia śródziemnomorska na podstawie deklaracji kandydata i wyniku postępowania rekrutacyjnego. ARCHEOLOGIA Dla absolwentów studiów wyższych. Punktacja max 100 pkt 1. Ocena na dyplomie max 40 pkt ocena skala , , , Egzamin ustny z zakresu studiów I stopnia kierunku archeologia max 60 pkt Ocena punkty , , O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy łącznie za dyplom i egzamin ustny uzyskali minimum 40 punktów. Niezdany egzamin (ocena niedostateczna) wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Kandydatów, którzy ukończyli kierunki niż archeologia obowiązuje oprócz egzaminu wstępnego zaliczenie 12 tygodni praktyki wykopaliskowej (ćwiczenia terenowe na stanowiskach archeologicznych). Brak zaświadczenia o zaliczeniu praktyki wyklucza z postępowania kwalifikacyjnego. 27

28 ETNOLOGIA język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,2 historia 5) 0,6 historia sztuki 5) 0,4 geografia 5) 0,4 WOS 5) 0,4 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Jeden z czterech do wyboru. studia niestacjonarne pierwszego stopnia język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,2 historia 5) 0,6 historia sztuki 5) 0,4 geografia 5) 0,4 WOS 5) 0,4 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Jeden z czterech do wyboru. 28

29 HISTORIA 5,6) język polski 0,25 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,25 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozo- 0,50 fia 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego zostanie przyjętych dwóch laureatów Olimpiady Mediewistycznej organizowanej przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego. 6. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego zostanie przyjętych dwóch laureatów Olimpiady Wiedzy o Gdańsku. Konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych ocena na dyplomie. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych. studia niestacjonarne pierwszego stopnia język polski 0,25 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,25 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozo- 0,50 fia 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się studia niestacjonarne drugiego stopnia Konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych ocena na dyplomie. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych. 29

30 HISTORIA SZTUKI język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,2 historia sztuki 5) 0,6 historia 5) 0,4 język łaciński i kultura antyczna 5) 0,4 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Jeden z trzech ów do wyboru. Punktacja max 100 pkt 1. Ocena na dyplomie max 40 pkt ocena skala , , , Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu studiów I stopnia na kierunku historia sztuki max 60 pkt O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych z zakresu: dyscyplin humanistycznych, dyscyplin artystycznych, sztuk plastycznych lub architektury. studia niestacjonarne pierwszego stopnia język polski 0,2 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,2 historia sztuki 5) 0,6 historia 5) 0,4 język łaciński i kultura antyczna 5) 0,4 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Jeden z trzech ów do wyboru. 30

31 makrokierunek KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA HISTORYCZNA 5) język polski 0,25 jeden do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 0,25 jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia, chemia 0,50 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 31

32 RELIGIOZNAWSTWO język polski 0,25 5 dwa y do wyboru spośród: historia, geografia, WOS 0,25 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust.6). studia niestacjonarne pierwszego stopnia język polski 0,25 5 dwa y do wyboru spośród: historia, geografia, WOS 0,25 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust.6). 32

33 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI BIOINFORMATYKA język angielski 0,3 jeden do wyboru spośród: biologia, informatyka 0,4 jeden do wyboru spośród: chemia, matematyka, fizyka i astronomia 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się FIZYKA 5) specjalności: fizyka, fizyka biomedyczna, fizyka komputerowa, nanostruktury i nanotechnologia, informatyka kwantowa specjalizacja nauczycielska o specjalności: fizyka z matematyką jeden do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, chemia, biologia, informatyka, geografia 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 5. Aby ubiegać się o przyjęcie na fizykę, kandydat musi uzyskać co najmniej 10 pkt z u go niż język obcy. specjalności: fizyka, fizyka biomedyczna, fizyka komputerowa Master studies on quantum information specjalizacja nauczycielska o specjalności: fizyka z informatyką, fizyka z matematyką Rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy objętej programem studiów I stopnia na kierunku fizyka max 50 pkt Średnia ocen ze studiów I stopnia pomnożona przez 10 max 50 pkt 0,8 Kandydaci z dyplomem licencjata z fizyki o specjalności jednej z wyżej wymienionych są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskują z tej części postępowania rekrutacyjnego maksymalną liczbę punktów. 33

34 FIZYKA MEDYCZNA* studia prowadzone przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego biologia 0,5 dwa y do wyboru spośród: chemia, matematyka, fizyka i astronomia 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się Uwaga: * Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem zatwierdzenia kierunku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Senat UG oraz Gdański Uniwersytet Medyczny w terminie do dnia rozpoczęcia rekrutacji. MATEMATYKA specjalności: matematyka, matematyka ekonomiczna specjalizacja nauczycielska o specjalności: matematyka z informatyką matematyka 0,8 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się specjalności: matematyka finansowa, matematyka teoretyczna, metody numeryczne i informatyka specjalizacja nauczycielska o specjalności: matematyka z informatyką Średnia ocen ze wszystkich egzaminów w trakcie studiów wyższych. Do konkursu należy przedstawić indeks lub wypis ocen z indeksu wystawiony przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów z kierunku matematyka oraz z kierunków pokrewnych, na których standardy nauczania są zbliżone do standardów nauczania na kierunku matematyka. 34

35 INFORMATYKA specjalności: Technologie sieciowe i bazy danych, Algorytmy i struktury danych matematyka 0,8 język obcy lub informatyka 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się specjalności: Inteligencja obliczeniowa, Algorytmy Rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy objętej programem studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka. Punktacja rozmowy kwalifikacyjnej: max 50, przyjęci będą kandydaci, którzy uzyskają minimum 25 punktów. studia niestacjonarne pierwszego stopnia specjalność: Technologie sieciowe i bazy danych matematyka 0,8 język obcy lub informatyka 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się 35

36 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA język polski 0,3 WOS 0,3 historia 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust. 6). Forma egzaminu: Egzamin pisemny w postaci testu otwartego - max 100 pkt Zakres egzaminu Zakres wiedzy oparty na grupie ów kierunkowych będących częścią składową minimum programowego na kierunkowych studiach dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Dla absolwentów studiów licencjackich innych niż kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest przeznaczona specjalizacja dziennikarska, mająca na celu uzupełnienie wiedzy z dziennikarskich ów kierunkowych. 36

37 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA studia niestacjonarne pierwszego stopnia język polski 0,3 WOS 0,3 historia 0,2 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 1), maturą europejską EB (ust.3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust. 6). studia niestacjonarne drugiego stopnia Forma egzaminu: Egzamin pisemny w postaci testu otwartego - max 100 pkt Zakres egzaminu Obowiązuje zakres wiedzy z ów podstawowych wchodzących w skład minimum programowego na studiach humanistycznych i z zakresu nauk społecznych. Dla absolwentów studiów licencjackich innych niż kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest przeznaczona specjalizacja dziennikarska, mająca na celu uzupełnienie wiedzy z dziennikarskich ów kierunkowych. 37

38 FILOZOFIA język polski 0,3 język obcy 0,3 jeden do wyboru spośród: historia, matematyka, WOS, filozofia, fizyka i astronomia, biologia, geografia 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust. 6). Konkurs na podstawie końcowej oceny na dyplomie (max 100 punktów) według skali: Skala Ocena na dyplomie Punkty , , , ,4 II stopień - dla absolwentów studiów wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) kierunków: archeologia, automatyka i robotyka, biologia, biotechnologia, chemia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, elektronika i telekomunikacja, etnologia, europeistyka, filologia, filologia polska, filozofia, fizyka, fizyka techniczna, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, informatyka i ekonometria, kompozycja i teoria muzyki, kulturoznawstwo, matematyka, muzykologia, nauki o rodzinie, oceanografia, ochrona środowiska, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, prawo, prawo kanoniczne, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, turystyka i rekreacja, wiedza o teatrze, zarządzanie, zdrowie publiczne. 38

39 FILOZOFIA studia niestacjonarne pierwszego stopnia język polski 0,3 język obcy 0,3 jeden do wyboru spośród: historia, matematyka, WOS, filozofia, fizyka i astronomia, biologia, geografia 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust. 6). Konkurs na podstawie końcowej oceny na dyplomie (max 100 punktów) według skali: Skala Ocena na dyplomie Punkty , , , studia niestacjonarne drugiego stopnia 0,4 II stopień - dla absolwentów studiów wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) kierunków: archeologia, automatyka i robotyka, biologia, biotechnologia, chemia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, elektronika i telekomunikacja, etnologia, europeistyka, filologia, filologia polska, filozofia, fizyka, fizyka techniczna, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, informatyka i ekonometria, kompozycja i teoria muzyki, kulturoznawstwo, matematyka, muzykologia, nauki o rodzinie, oceanografia, ochrona środowiska, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, prawo, prawo kanoniczne, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, turystyka i rekreacja, wiedza o teatrze, zarządzanie, zdrowie publiczne. PEDAGOGIKA 39

40 Specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Animacja społeczna, Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną, Pedagogika resocjalizacyjna język polski 0,6 dwa y do wyboru spośród: biologia, historia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia sztuki, WOS, język obcy nowożytny (drugi) 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust. 6). Specjalność: Wczesna edukacja z językiem angielskim 0,1 język polski 0,2 język angielski 0,6 dwa y do wyboru spośród: biologia, historia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia sztuki, WOS, język obcy nowożytny (drugi) 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust.6). 0,1 40

41 PEDAGOGIKA Specjalności: Pedagogika społeczna, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika wczesnoszkolna, Pedagogika szkolna, Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, Edukacja wielokulturowa i regionalna z językiem kaszubskim KONKURS średnia ocen z przebiegu studiów wyższych* Pozostałe : Pedagogika społeczna dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach: pedagogika (wszystkie specjalności), pedagogika specjalna, praca socjalna, pielęgniarstwo. Pedagogika resocjalizacyjna wyłącznie dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności: resocjalizacja. Pedagogika wczesnoszkolna - dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika w zakresie: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki przedszkolnej, wczesnej edukacji, nauczania zintegrowanego (bez względu na to czy była to I czy II specjalność). Pedagogika szkolna - dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania różnych ów szkolnych (np. nauczyciel języków obcych, matematyki, fizyki, katecheta i in.), a także dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika w zakresie: pedagogiki wczesnoszkolnej, wczesnej edukacji, nauczania zintegrowanego (bez względu na to czy była to I czy II specjalność). Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie - dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna. Edukacja wielokulturowa i regionalna z językiem kaszubskim dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania rożnych ów szkolnych, a także dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika (posiadających kwalifikacje nauczycielskie) w zakresie: pedagogiki wczesnoszkolnej, wczesnej edukacji, nauczania zintegrowanego. * Średnia ocen uzyskana w toku studiów wyższych, liczona do drugiego miejsca po przecinku (obliczana na podstawie wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych przez kandydata z egzaminów i zaliczeń wszystkich ów we wszystkich terminach; bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej na dyplomie), policzona i poświadczona przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. Uwaga: Rekrutacja następuje bezpośrednio na specjalność. 41

42 PEDAGOGIKA studia niestacjonarne pierwszego stopnia Specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Animacja społeczna, Pedagogika resocjalizacyjna język polski 0,6 dwa y do wyboru spośród: biologia, historia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia sztuki, WOS, język obcy nowożytny (drugi) 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust.6). 0,1 42

43 PEDAGOGIKA studia niestacjonarne drugiego stopnia Specjalności: Pedagogika społeczna, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika wczesnoszkolna, Pedagogika szkolna, Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, Edukacja wielokulturowa i regionalna z językiem kaszubskim KONKURS średnia ocen z przebiegu studiów wyższych * Pozostałe : Pedagogika społeczna dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach: pedagogika (wszystkie specjalności), pedagogika specjalna, praca socjalna, pielęgniarstwo. Pedagogika resocjalizacyjna wyłącznie dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności: resocjalizacja. Pedagogika wczesnoszkolna - dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika w zakresie: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki przedszkolnej, wczesnej edukacji, nauczania zintegrowanego (bez względu na to czy była to I czy II specjalność). Pedagogika szkolna - dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania różnych ów szkolnych (np. nauczyciel języków obcych, matematyki, fizyki, katecheta i in.), a także dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika w zakresie: pedagogiki wczesnoszkolnej, wczesnej edukacji, nauczania zintegrowanego (bez względu na to czy była to I czy II specjalność). Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie - dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna. Edukacja wielokulturowa i regionalna z językiem kaszubskim dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania rożnych ów szkolnych, a także dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika (posiadających kwalifikacje nauczycielskie) w zakresie: pedagogiki wczesnoszkolnej, wczesnej edukacji, nauczania zintegrowanego. * Średnia ocen uzyskana w toku studiów wyższych, liczona do drugiego miejsca po przecinku (obliczana na podstawie wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych przez kandydata z egzaminów i zaliczeń wszystkich ów we wszystkich terminach; bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej na dyplomie), policzona i poświadczona przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. Uwaga: Rekrutacja następuje bezpośrednio na specjalność. 43

44 PEDAGOGIKA SPECJALNA Specjalność: Oligofrenopedagogika język polski 0,6 dwa y do wyboru spośród: biologia, historia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia sztuki, WOS, język obcy nowożytny (drugi) 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust.6). studia niestacjonarne pierwszego stopnia Specjalność: Oligofrenopedagogika język polski 0,6 dwa y do wyboru spośród: biologia, historia, matematyka, chemia, 0,1 fizyka i astronomia, geografia, historia sztuki, WOS, język obcy nowożytny (drugi) 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust.6). 0,1 44

45 POLITOLOGIA język polski 0,2 dwa y do wyboru spośród: historia, matematyka, WOS, geografia 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust.6). 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa 7 Uchwały Senatu. Rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy objętej programem studiów I stopnia na kierunku politologia max 100 pkt studia niestacjonarne pierwszego stopnia język polski 0,2 dwa y do wyboru spośród: historia, matematyka, WOS, geografia 0,3 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5, ust. 6) 2005, 2006, 2007 (ust.6). studia niestacjonarne drugiego stopnia Rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy objętej programem studiów I stopnia na kierunku politologia max 100 pkt 45

46 PRACA SOCJALNA język polski 0,6 dwa y do wyboru spośród: biologia, historia, matematyka, chemia, 0,1 fizyka i astronomia, geografia, historia sztuki, WOS, język obcy nowożytny (drugi) 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust.6). studia niestacjonarne pierwszego stopnia język polski 0,6 dwa y do wyboru spośród: biologia, historia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia sztuki, WOS, język obcy nowożytny (drugi) 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego u na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten. 2. Wynik egzaminu mnoży się przez, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się (ust. 5 i 6) 2005, 2006, 2007 (ust.6). studia niestacjonarne (eksternistyczne) pierwszego stopnia Przyjęcie na V semestr studiów I stopnia po Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku, na podstawie zaliczenia IV semestru w Kolegium Pracowników Służb Społecznych. 0,1 46

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) przedmiot język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) przedmiot język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka 0,3

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2016/2017 (tekst ujednolicony z dnia 31.03.2016 r.) WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/10 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 marca 2010 roku

Uchwała nr 29/10 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 marca 2010 roku Uchwała nr 29/10 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne,

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) 1) WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU: Biologia Inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU biologia inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku

Uchwała nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku Uchwała nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim, w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Pedagogika; Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacyjne Konkurs świadectw Punktacja Inne. Średnia z ocen ze wszystkich egzaminów. Średnia z ocen ze wszystkich egzaminów

Kryteria kwalifikacyjne Konkurs świadectw Punktacja Inne. Średnia z ocen ze wszystkich egzaminów. Średnia z ocen ze wszystkich egzaminów Uchwała Senatu z dnia 27 maja 2004 r. uzupełniająca załącznik nr 1 Uchwały Nr 6/04 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 82/2012/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia aneksu do Uchwały Senatu UKW Nr 85/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów zaocznych w Uniwersytecie Gdańskim w roku akad.

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów zaocznych w Uniwersytecie Gdańskim w roku akad. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 30/05 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 56/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wydział Biologii OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ratalna semestralna roczna biologia (I stopień) 650,00 zł 2 4 biologia (II stopień) 650,00 zł

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)

Praca socjalna (stacjonarne I stopnia) Załącznik nr 1 Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2015/2016 1 Ustala się następujące kryteria kwalifikacji na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie)

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie) zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wydział Filologiczny Architektura Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII v Pedagogika; v Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2014/2015

Załącznik nr 1 Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2014/2015 Załącznik nr 1 Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2014/2015 1 Ustala się następujące kryteria kwalifikacji na poszczególne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXII-28.8/11 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 25 maja 2011 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2012/2013: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA Podstawę

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga Kierunek/specjalność angielska kultura i literatura angielskiego obszaru językowego angielska kultura-media-translacja angielska nauczycielska z informatyką angielska nauczycielska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I NIESTACJONARNE (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym ( nowa matura,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 9/2013 Rady Wydziału Biologii z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji, limitów przyjęć i terminów rekrutacji

Uchwała nr 9/2013 Rady Wydziału Biologii z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji, limitów przyjęć i terminów rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego,, ul. Wita Stwosza 59 tel. 58 523 6010, 523 6005, 523 6007, 523 6008 tel./fax 58 523 6002 e-mail: dziekanat@biologia.ug.edu.pl Uchwała nr 9/2013 Rady Wydziału Biologii z dnia 18

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS)

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia a) * ) (profil ogólnoakademicki/profil praktyczny) W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNOARTYSTYCZNY w Kaliszu 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej a) profil 1) Sprawdzian predyspozycji słuchowych, głosowych, manualnych

Bardziej szczegółowo

VI. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

VI. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Załącznik do Uchwały nr 39 Senatu UW z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 365 Senatu UW z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ Załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ 1. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ kandydaci ze starą maturą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2009/2010 Kierunek / Specjalność Studia niestacjonarne Studia stacjonarne zaoczne wieczorowe I st. II st. jedn. mag. I st. II st.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2013/2014

Załącznik nr 1 Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2013/2014 Załącznik nr 1 Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2013/2014 1 Ustala się następujące kryteria kwalifikacji na poszczególne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Załącznik nr 8 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku Uwaga!!! Uruchomiony nabór DODATKOWY na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach -. Wykaz kierunków

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII - 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 6 maja 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 140 ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXII 18.4/10 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 26 maja 2010 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2012 r. 12 maja SOBOTA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R/0004/21/13 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku

UCHWAŁA NR R/0004/21/13 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku UCHWAŁA NR R/0004/21/13 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) 0,2 0,2 j. angielski 0,6 j. angielski

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) 0,2 0,2 j. angielski 0,6 j. angielski

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 1 SPIS TREŚCI

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 1 SPIS TREŚCI Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 1 SPIS TREŚCI UKSW w Warszawie Uniwersytet dla ludzi otwartych na wyzwania... 3 Kierunki, które możesz studiować... 5 Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny Rok akademicki 2014/2015 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1

Wydział Filologiczny Rok akademicki 2014/2015 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1 Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim (wymagana znajomość języka

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe)

Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015: studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia (zaoczne i wieczorowe) WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 1. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 11. 1 13. 14. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pierwszego stopnia Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA Czas trwania nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Geografia albo matematyka albo historia 1. * rozszerzony p albo chemia albo fizyka i astronomia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r.

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail:dop@kul.lublin.pl Znak: ROP-0101-62/13 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 54. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 54. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 22 marca 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 101 UCHWAŁA Nr 54 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr 90 Senatu UMK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) XXV. Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH) 1.1 Kierunek studiów: indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski część pisemna 2 = 0,50 W 1 liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Kierunek studiów: Politologia, profilaktyka społeczna i resocjalizacja Rodzaj studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015 /2016 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

3 Wymagane dokumenty i terminy ich składania 1. studia stacjonarne wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania

3 Wymagane dokumenty i terminy ich składania 1. studia stacjonarne wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania Załącznik nr do Uchwały nr 500 Senatu UŁ z dnia maja 05r. ze zm. z 6..5r.(uchwała nr 5), z 7..5r.(uchwała nr 548), z 5.0.06r. (uchwała nr 575), z 4.0.06r. (uchwała nr 596) oraz z.04.06r. (uchwała nr 64).

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012. 1. Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy N specjalność nauczycielska SM stara matura NM nowa matura Kierunki, specjalności oraz formy studiów DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - dziennikarstwo prasowe - dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) j. angielski 0,6 j. angielski 0,8 j.

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery a) Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile

Ochrona środowiska specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery a) Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile BIOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Biologia a) Biologia specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody a) Biologia specjalność nauczanie biologii i przyrody a) Ochrona środowiska a)

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2013/2014 Wydział Wydział Prawa i Administracji Studia niestacjonarne Studia stacjonarne Kierunek Specjalność Profil Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo