Notatka z konferencji pt. W stronę gospodarki niskowęglowej w Polsce. Warszawa, 17 grudnia 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Notatka z konferencji pt. W stronę gospodarki niskowęglowej w Polsce. Warszawa, 17 grudnia 2010"

Transkrypt

1 Notatka z konferencji pt. W stronę gospodarki niskowęglowej w Polsce Warszawa, 17 grudnia 2010 W dniu 17 grudnia odbyła się wspólna konferencja Koalicji Klimatycznej, Banku Światowego, Ministerstwa Gospodarki i Fundacji im. Heinricha Bölla pt. "W stronę gospodarki niskowęglowej w Polsce". W spotkaniu wzięło udział ponad 100 gości reprezentujących środowiska administracji publicznej, organizacji pozarządowych, biznesu. CZĘŚĆ I Wprowadzenie Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju, Koalicja Klimatyczna) pełniący rolę moderatora w trakcie trwania konferencji: Podkreślenie faktu wspólnej organizacji konferencji przez Koalicję Klimatyczną, Bank Światowy, Ministerstwo Gospodarki i Fundację im. Heinricha Bölla; Nobilitacja dla środowiska organizacji pozarządowych w Polsce. Stworzenie płaszczyzny prawdziwej debaty nt. przyszłości niskowęglowej gospodarki Tematyka jest nie tylko trudna, jak i istotna i konieczny jest dialog między różnymi organizacjami. Grażyna Henclewska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Podkreślenie konieczności dialogu między różnymi organizacjami i instytucjami. Zwrócenie uwagi na konieczność ujęcia kwestii energetycznych w kontekście zrównoważonego rozwoju. Podkreślenie, iż koncepcja niskoemisyjnej gospodarki- uzyskuje coraz większe poparcie polityczne na świecie (wg. OECD kierunek zielonej gospodarki jest uważany za najlepszy z punktu widzenia ekologii, ale i ekonomii, innowacji). To nowatorskie podejście jest podstawą dla priorytetów politycznych EU i Polski, w opracowywaniu strategii średnio i długo okresowych (np. krajowy program reform, strategie rozwojowe itd., gdzie priorytetami są innowacyjność, rozwój infrastruktury, ale też redukcja emisji). Prezentowani na konferencji najnowszy raport Banku Światowego, jest kolejnym opracowaniem wspieranym przez MG (po raporcie McKinsey, Raport MEA). Proces transformacji do gospodarki niskoemisyjnej nie będzie procesem łatwym dla Polski, nie będzie też przebiegał w ekspresowym tempie. Niemniej jednak konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie działań, wymiana doświadczeń z innym krajami tj. UK, Niemcy. Mimo to Polska powinna wypracować własna ścieżkę rozwoju, Bardzo istotną kwesta dyskusji muszą być kwestie finansowania. Komentarz AK: Żeby osiągnąć niskowęglową gospodarkę, potrzebna jest transformacja.

2 Zbigniew Karaczun reprezentujący Koalicję Klimatyczną Przedstawienie Koalicji Klimatycznej i jej członków, Słowo komentarza do sytuacji po COP 16 w Cancun, gdzie po raz pierwszy nikt nie podważył przyczyn zmian klimatu pochodzenia antropogenicznego. W Cancun wiele krajów pokazywało swoje plany odejścia od gospodarek węglowych, w których realizowany jest plan dalszego rozwoju gospodarczego. Kraje takie jak Kanada, które chcą zostać przy węglu, mogą w niedalekiej przyszłości odczuć skutki swoich decyzji w wymiarze ekonomicznym (przytoczenie słów Lorda Sterna Opieranie gospodarki na węglu jest nierozsądne ). Dla Koalicji Klimatycznej (która na konferencji zaprezentowała oficjalne stanowisko w sprawie niskowęglowej gospodarki Polski) wyzwania związane z redukcją emisji są szansą, ale również i zagrożeniem, jeśli konieczne działania będziemy odkładali na później. Korzyści to przede wszystkim: budowanie innowacyjnej gospodarki, zwiększenie bezpieczeństwa, zmniejszenie emisji, poprawa warunków życia, nowe miejsca pracy, itd. Historia pokazuje, że konieczne jest określenie i realizowanie ambitnych strategii rozwoju, w których uwęgleni one powinny zostać kwestie przekwalifikowania polskiego przemysłu. Transformacja jest procesem długoterminowym, ale konieczne jest rozpoczęcie działań już dziś. Wolfgang Templin, Dyrektor Warszawskiego Biura Fundacji im. H. Bölla Nie ma wątpliwości, iż konieczne jest podjecie działań w celu przejścia na ścieżkę niskowęglową. Konieczna jest harmonizacja działań i priorytetów ze strategią Unii Europejskiej, która stawia na innowacyjność, bezpieczeństwo energetyczne, zrównoważony rozwój itd. Bardzo istotna jest debata o alternatywach dla technologii węglowych; o odnawialnych źródłach energii, efektywności energetycznej itd. Podczas konferencji prezentowane będą przykłady transformacji z innych krajów, co może być bardzo dobrym punktem odniesienia w dyskusji. Transformacja jest wyzwaniem i musimy zdawać sobie z tego sprawę. Luca Barbone dyrektor Banku Światowego w regionie Europy i Azji Kontekst powstawiania raportu Banku Światowego dla Polski; raport jest częścią serii raportów z innych krajów na całym świecie. To, co może być interesujące w opracowaniu, to zwrócenie uwagi nie tylko na aspekty techniczne, ale przede wszystkim ekonomiczne, tj. zatrudnienie, wzrost gospodarczy. Rola Banku Światowego polega na dostarczaniu technicznych danych i narzędzi w celu przybliżenia do niskowęglowego rozwoju. II CZĘŚĆ

3 Działania UE na rzecz rozwoju gospodarki niskowęglowej przyszłość funduszy europejskich Piotr Serafin, Zastępca szefa gabinetu Komisarza UE ds. budżetu i programowania finansowego PREZENTACJA Z KONFERENCJI DOSTĘPNA JEST NA STRONIE KOALICJI KLIMATYCZNEJ Komisja Europejska dyskutuje obecnie nad przyszłość budżetu (kontekst odbywającego się Szczytu EU). W centrum znajdują się kwestie spłacania długu budżetowego. Mimo iż finanse są ważnym elementem transformacji do gospodarki niskowęglowej, budżet UE nie rozwiąże wszystkich problemów; jest on skromny i stanowi zaledwie 1% PKB UE. Coraz bardziej widoczny jest dziś rozdźwięk miedzy ambitnymi celami państw członkowskich, a gotowością do ponoszenia ciężaru związanego z realizacją tych celów (tu szczególnie w znaczeniu finansowym). Konieczny jest wybór między miedzy realizmem i ambicjami. Komisja Europejska musi opowiadać się za ambicjami (w stosunku do wysokości budżetu). Może to być przedmiotem dyskusji między krajami członkowskimi. Struktura nowego budżetu będzie obejmowała przede wszystkim realizację celów określonych w traktatach UE, w tym strategię do 2020 (m.in. na cele klimatyczne, ubóstwo energetyczne, itd.). Ważnym zagadnieniem będzie rozstrzygniecie o powstaniu nowego funduszu klimatycznego, lub włączeniu kwestii klimatycznych do wszystkich działań UE (Komisja sugeruje drugie rozwiązanie). W komunikacie dot. Wspólnej Polityki Rolnej uwzględniono pełniejsze ujęcie priorytetu klimatycznego (tj. dopłaty dla rolników którzy wykażą sie działaniem pro klimatycznym). W komunikacje Komisji w sprawie rozwoju infrastruktury energetycznej pojawiają się innowacyjne źródła finansowania inwestycji. W najbliższych tygodniach ukazywać się będą nowe komunikaty o finansowaniu, tak aby w czerwcu przedłożyć kompleksową propozycję budżetu wraz ze strukturą wydatków. Komentarz AK: Ważne jest, aby UE uwzględniała kwestie klimatyczne we wszystkich swoich działaniach. Programy i opracowania powinny podlegać ocenie oddziaływania na środowiska w celu sprawdzenia, czy służą klimatowi, czy nie. Konieczne jest wprowadzenie nowych instrumentów finansowania nt. gwarancji; wiele firm niechętnie inwestuje w innowacje, gdyż są to inwestycje ryzykowne. Reinhard Bütikofer Wiceprzewodniczący Grupy Zielonych / Wolnego Przymierza Europejskiego w Parlamencie Europejskim Obecnie nie prowadzona jest już dyskusja, czy konieczna jest gospodarka niskoemisyjna. Jesteśmy w tej chwili na dalszym etapie (to m.in. dzięki dyskusji międzynarodowej nad zmianami klimatu, jak również pracami takimi jak raporty IPCC czy Raport Sterna).

4 Dyskusja przeniosła się z kwestii środowiskowych na kwestie ekonomiczne. Nie brakuje danych nt. korzyści ekonomicznych wynikających z inwestycji w czyste technologie. Jeśli UE chce być gospodarką konkurencyjną na świecie, musi przejść na ścieżkę niskowęglowej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej. EU nie jest jedynym dostawcą innowacyjnych technologii. Rola EU maleje w obliczu rosnącej ilości krajów (w tym rozwijających się, jak Chiny), które robią wiele w tej sprawie. Bardzo istotne jest stosowne opracowanie strategii i wybór rozwiązań. Rozwój systemu energetycznego będzie zależał od strategicznych decyzji w zakresie doboru technologii. Inaczej bowiem będą realizowane inwestycje w sieci, jeśli zainwestujemy w OZE, a inaczej jeśli w energetykę jądrową. Zgoda z P. Serafinem, iż priorytety dla rozwoju niskowęglowej gospodarki muszą być połączone z programem finansowania projektów. Konieczna jest integracja. Projekty niezrównoważone nie powinny być finansowane. W strategii europejskiej Europa 2020 pojawia się wiele ważnych dla rozwoju niskowęglowej gospodarki elementów. Strategia, mimo iż ciągle nie jest wystarczająco ambitna, w wyraźny sposób określa ważną rolę efektywności energetycznej. Odwołanie do dyskusji w Parlamencie Europejskim o konieczności ustalania indykatywnych (wiążących) celów dla efektywności energetycznej. Jasne podstawy dla finansowania rozwoju gospodarki niskoemisyjnej to kluczowe zagadnienie. Nawet jeśli budżet EU będzie w pełni odzwierciedlał cele strategii Europa 2020, to nie będzie to wystarczające. Konieczne są działania wewnątrz krajów. Dodatkowo budżet UE to jedynie mała część wydatków na inwestycje w obszarze energetyki. Dla przykładu Europejski Bank Inwestycyjny (EIB ) wydatkuje średnio 84% środków na inwestycje w węgiel i energetykę jądrową, a tylko 16% w OZE. To również powinno być w pewien sposób zmienione. Sieć energetyczna to kolejny bardzo ważny aspekt. Inwestycje w infrastrukturę energetyczną w EU będą znaczące. Konieczne jest ustalenia źródeł finansowania oraz możliwego udziału w finansowaniu środków z budżetu EU (propozycja 10-30%, ale tylko dla wybranych krajów, gdzie sieć jest strategicznym priorytetem państwa). Komentarz; AK W analizie konieczne jest patrzenie w perspektywie długoterminowej; trzeba patrzeć na korzyści w przyszłości. Watro zwrócić uwagę na istniejącą sprzeczność wewnątrz polityk unijnych np. polityki klimatycznej i transportowej. PYTANIA I ODPOWIEDZI Działania UE na rzecz rozwoju gospodarki niskowęglowej przyszłość funduszy europejskich Krzysztof Bobiński: Partia Zielonych ma w Niemczech ponad 20% poparcie. Jak widzi Pan rolę ruchu Zielonych w tej największej gospodarce Europy?

5 Reinhard Bütikofer: Jest faktem, że Partia Zielonych zdobywa coraz większe poparcie. W niektórych landach jest ono większe, w innych zaś mniejsze. To wielkie wyzwanie. Jest nadzieja, że może nawet uda sie utworzyć rząd w niektórych landach (gdzie poparcie jest wyższe niż 25%). To rzeczywiście wielka zmiana. Polityka ekologiczna od wielu lat była popularna w różnych obozach politycznych. Niemniej jednak wzrastające korzyści ekonomiczne z przyjęcia innowacyjnej, zielonej strategii, przysparzają nowych zwolenników dla idei Partii Zielonych. Myślę, że ciągle mało prawdopodobny jest wybór Kanclerza Niemiec z naszego obozu politycznego w przyszłych wyborach. Przedstawiciel Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych: Unia Europejska zmniejsza środki na inwestycje w MEW, dodatkowo konieczne jest wykonywanie raportów OOS dla małych inwestycji, co w dużej mierze podnosi koszty inwestycyjne. Odnoszę wrażenie, że MEW są traktowane na równi z inwestycjami trującymi. Andrzej Kassenberg: Budowa MEW nawet małej mocy może ingerować w naturalny przepływ rzeki, dlatego OOS jest konieczne. Dodatkowo AK odwołał się do korzystnej sytuacji przed wojną, kiedy to moc zainstalowana w MEW była kilkunastokrotnie wyższa niż obecnie. Ewaryst Hille, niezależny ekspert: Jakie są szanse dla rozwoju energetyki rozproszonej? Czy możliwe jest przygotowanie krótkookresowego (5-letniego) planu działania w tej sprawie, w którym uwzględnione zostałyby źródła finansowania? Reinhard Bütikofer: W dyskusji nt. rozwoju energetyki rozproszonej o wiele ważniejsza od potencjału jest kwestia stworzenia rynkowego mechanizmu wsparcia. Takim rozwiązaniem jest na przykład feed-in-tariff praktykowane w Niemczech i wielu innych krajach. Dzięki mechanizmowi gwarantującemu stałe ceny energii każdy z obywateli może stać się przedsiębiorcą. Skierowanie środków do małych i średnich przedsiębiorstw jest bardzo istotnym elementem dla stworzenia stabilnego i konkrecyjnego rynku OZE. Innym przykładem działania jest Hiszpania, gdzie środki na OZE zostały przeznaczone (z budżetu Państwa) na konkretne inwestycje. Nie spowodowało to stworzenia ryku OZE i w obliczu kryzysu ekonomicznego nastąpił gwałtowny spadek inwestycji w tym obszarze. Dariusz Szwed (Zieloni 2004, Polska): Aktywność państwa w kształtowaniu polityki energetycznej (tzw. demokracji energetycznej) jest kluczowa. W Polsce budujemy błędny system OZE, scentralizowany i komercyjny. Nie ma wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw na rynku OZE. Instrumenty prawne, które są w Polsce powodują, że rozwój OZE budowany jest w oparciu o scentralizowany system. Planowana budowa elektrowni jądrowej zwiększy potencjał nieodnawialnych zasobów energetycznych i zagrozi OZE. Elżbieta Zagorska: Nie zapominajmy, że 1 PLN zainwestowany w oszczędność energii to 10 PLN zysków. Tadeusz Adamski, UM Woj. śląskiego: Kwestia rozwoju energetyki rozproszonej powinna być kluczowa. Zamknięcie systemu na najniższym szczeblu jest rozwiązaniem

6 korzystnym nie tylko z uwagi na bezpieczeństwo, ale również z uwagi na kwestie zdrowotne (emisje, odpady). Niemniej jednak rozwój energetyki rozproszonej musi stanowić część rozwiązania systemowego. Rola regionów i samorządów w planowaniu energetycznym, teraz ograniczona, powinna być dużo większa. Reinhard Bütikofer: Nie uważam, że system niemiecki czy hiszpański powinien być wprowadzony do Polski. To jest kwestia wyboru państwa, ale wyboru rozwiązań najlepszych dla Polski. Niemniej jednak doświadczenie innych państw powinno być wzięte pod uwagę. UE jest ciągle zbyt mało ambitna. Warto pamiętać, że większość środków na badania i rozwój wydawana na energię jądrową i węglową, zbyt mało na OZE. III CZĘŚĆ Transformacja do gospodarki niskoemisyjnej strategie krajowe Matthias Rehm, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec PREZENTACJA W ZAKRESIE DOŚWIADZCEŃ NIEMIEC W PROCESIE TRANSFORMACJI DO NISKOWĘGLOWEJ GOSPODARKI DOSTĘPNA JEST NA STRONIE KOALCJI KLIMATYCZNEJ. W prezentacji uwzględnione są informacje nt. celów polityki energetycznej Niemiec, przedstawione są mechanizmy wspierające osiągnięcie celów oraz wyliczenia odnośnie kosztów realizacji celów polityki energetycznej. IV CZĘŚĆ Prezentacja raportu Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce Erika Jorgensen, Leszek Kąsek Bank Światowy PREZENTACJA DOTYCZĄCA PRZEDSTAWIENIA RAPORTU BANKU SWIATOWEGO DLA POLSKI DOSTĘPNA JEST NA STRONIE KOALCJI KLIMATYCZNEJ. Raport dla Polski jest jednym z serii 7 raportów wykonanych przez Bank Światowy. Uwzględnia on aspekty makroekonomiczne przejścia Polski na ścieżkę niskowęglową. Polska jest unikalnym przykładem państwa, w którym podstawowym surowcem energetycznym jest węgiel. Dodatkowo energochłonność gospodarki jest bardzo wysoka. Danymi wejściowymi do modelu makroekonomicznego były m.in. informacje z raportu McKinsey a dla Polski. Najważniejszymi wynikami raportu są: o Proces transformacji jest kosztowo możliwy do przeprowadzenia o Przed rokiem 2020 spowoduje on zmniejszenie przychodu na poziomie do 3%, po roku 2030 wynik pozytywny o Proces transformacji najbardziej odczuwalny będzie w sektorze non-ets, do 2030

7 o Konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań w celu uniknięcia dodatkowych kosztów. Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych PREZENTACJA DOTYCZĄCA PRZEDSTAWIENIA METODOLOGI TWORZENIA RAPORTU BANKU SWIATOWEGO DLA POLSKI DOSTĘPNA JEST NA STRONIE KOALCJI KLIMATYCZNEJ. W opracowaniu wykorzystano trzy modele obliczeniowe : Platformę BAU, MIND oraz MEMO. Narzędzia modelowania matematycznego zostały stworzone przez IBS. Modele mogą być wykorzystywane na potrzeby innych projektów. W symulacjach uwzględniono zarówno aspekty technologiczne, jak również (przede wszystkim) ekonomikę. Symulacja objęła 122 technologie, podzielone na grupy tematyczne np. optymalizacja procesów chemicznych, efektywność paliw, etc. W modelach uwzględniono różne możliwości finansowania inwestycji m.in. podatki, środki publiczne, itd. PYTANIA I ODPOWIEDZI Prezentacja raportu Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce Radosław Gawlik, Eko_Unia: Biorąc pod uwagę wyniki raportu Banku Światowego widzimy, iż do 2020 roku spodziewane są nieznaczne straty w gospodarce, a dopiero w długoterminowej perspektywie zyski. Czy nie obawiacie się Państwo, że taki wynik może nie spodobać się rządowi i nie podejmie on w związku z tym działań? Erika Jorgensen: W kwestii transformacji do niskowęglowej gospodarki konieczna jest długoterminowa analiza. Konieczne jest wzięcie pod uwagę zysków, mimo iż będzie trzeba na nie poczekać. Zgodnie z raportem wydatki przewidziane nie są duże, i oceniamy, że stać na nie polską gospodarkę. Warto również podkreślić, iż w obliczeniach BŚ nie były uwzględniane korzyści zewnętrzne: tj. środowiskowe i zdrowotne. Są to dodatkowe argumenty, które powinny być ważne dla decydentów. Tadeusz Adamski, UM Woj. śląskiego: Na ile wyniki Państwa raportu dla skali kraju mogą zostać przeniesione na skalę regionu? Oczywiście nie jest możliwe w sposób jednoznaczny przeniesienie wyników raportu na skalę regionu. Każdy bowiem charakteryzuje inna specyfika. Niemniej jednak taka analiza jest kolejnym etapem działań i jej przeprowadzenie dla skali regionu powinno być stosunkowo łatwym procesem. Ewaryst Hille, niezależny ekspert: Czy prowadziliście Państwo analizę wrażliwości scenariusza referencyjnego? Tak, był szereg założeń scenariusza referencyjnego, które zostały poddanie analizie wrażliwości. Ta dotyczyła między innymi zmiany stopy wzrostu gospodarczego. Szczegółowy spis założeń dostępny będzie w raporcie, który powinien ukazać się pod koniec 2011 roku.

8 V CZĘŚĆ Ekonomiczne i fiskalne skutki redukcji emisji GHG w Polsce w perspektywie 2020/2030. Strategia dla Polski w procesie transformacji w kierunku gospodarki niskowęglowej Krzysztof Blusz Fundacja demoseuropa prowadzenie panelu dyskusyjnego, w którym udział wzięli: Beata Janczewska Ministerstwo Gospodarki Luca Barbone Dyrektor w Regionie Europa i Azja Centralna w Banku Światowym Janusz Steinhoff Wiceprzewodniczący Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji Andrzej Kassenberg Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju W panelu nie wzięli udziału, mimo zapowiedzi, reprezentanci Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Finansów. Krzysztof Blusz: Dlaczego Polska została wybrana dla przygotowania raportu Banku Światowego? Luca Barbone: Jest kilka czynników z których najważniejszym jest zainteresowanie rządu polskiego raportem o korzyściach ekonomicznych przejścia na ścieżkę niskowęglową. Oczywiście Polska była również interesującym obszarem dla Banku Światowego z uwagi na charakterystyczną sytuację systemu energetycznego. Polska jest na samym początku swojej transformacji. Na świecie nie ma jeszcze spójnej metodologii liczenia kosztów ekonomicznych. Bank Światowy podejmując inicjatywę przygotowania serii raportów, tu również dla Polski, chciał przedstawić i zaproponować w formie eksperymentu metodologię obliczeniową. Przygotowanie raportu to bardzo interesujące przeżycie. A wynikami prac są nie tylko wyliczenia dla Polski, ale też metodologia. Krzysztof Blusz: Jeśli Polska zdecydowałaby się na podjęcie kroków w celu realizacji scenariusza niskoemisyjnego, jak powinien zostać zaplanowany ten proces? Beata Janczewska: Raport ukazuje się w strategicznym momencie dla Polski, w czasie prac ad strategią do 2020 roku. Pojawiają się ważne pytania o kierunki działań strategicznych. Koszty w wysokości 1% PKB (o których wspomina się w raporcie) to ładne hasło, ale obawiam się, że 1% to będzie zbyt mało. Obecnie trwa debata w sejmie o budżecie, wszyscy widzimy, jak trudnym procesem są jakiekolwiek przesunięcia środków w ramach budżetu. Niemniej jednak trzeba inwestować, jak również trzeba rozpoznać, na co najefektywniej powinny być wydatkowane środki publiczne. Oprócz środków publicznych konieczne jest zaangażowanie środków prywatnych, jak również uwzględnienie dotacji unijnych na rozwój gospodarki niskowęglowej. To Rada Europejska decyduje o priorytetach budżetu EU, który ma decydujący wpływ na to, jak my w Polsce będziemy wydatkować środki. Krzysztof Blusz: Czy 1% PKB to koszt do uniesienia przez polską gospodarkę na poziomie makroekonomicznym?

9 Luca Barbone: Trzeba być uważnym w rozmowach o kosztach. Konieczne jest zastanowienie się, kto zapłaci ten 1%. Konieczne jest połączenie sił prywatnych i publicznych. Warto zwrócić uwagę iż w raporcie brane są pod uwagę kwestie makroekonomiczne, 1% nie odnosi się bezpośrednio do stopy procentowej, ale do całości korzyści inwestycyjnych (w scenariuszu BAU to 500 mld euro). Trzeba o tym pamiętać, bo jest to zupełnie inne rozłożenie wydatkowania w czasie. Czy rekomendowalibyśmy inwestycje 1%? Tak, Polska nie ma innego wyboru. Musimy iść w tym kierunku. Krzysztof Blusz: Jak uruchomić inwestycje i finansowanie ze środków publicznych i prywatnych na proces transformacji Polskiej gospodarki? Janusz Steinhoff: Przejście na ścieżkę niskowęglową to największe wyzwanie polskiej gospodarki. Stan polskiej elektroenergetyki jest krytyczny. Zgodnie z wyliczeniami Społecznej Rady konieczne jest zaangażowanie środków finansowych prywatnych i publicznych. Konieczna jest substytucja nośników energii, ograniczenie węgla na rzecz energii jądrowej lub na rzecz gazu ziemnego. Szansą dla Polski może okazać się technologia CCS, ale póki co nie znamy tego procesu, i wiemy że charakteryzuje się wysoką energochłonnością. Dodatkowo istnieje potencjał dla OZE, z którego powinniśmy korzystać. Wdrożenie pakietu energetyczno-klimatycznego będzie kosztowne. Koszty to jedna kwestia, natomiast obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki - druga. Biorąc pod uwagę specyfikę polskiej energetyki, konkurencyjność Polskiej gospodarki może spaść z uwagi na wdrożenie pakietu. Krzysztof Blusz: Czy rynki i obywatele są w stanie sami zadbać o efektywność energetyczną? Andrzej Kassenberg: Gdyby Polska gospodarka była w lepszym stanie, to proces transformacji byłby dużo trudniejszy i kosztowniejszy. Warto zwrócić uwagę, iż ponad 80% Polaków widzi potrzebę inwestowania w OZE. Odnośnie kwestii efektywności energetycznej, to ciągle brak na nią środków. W ostatnim roku brakowało środków w funduszu termo-modernizacyjnym. W obecnym roku rząd przeznaczył na ten cel zaledwie 200 mln PLN. Największy potencjał efektywności energetycznej w Polsce jest w sektorze budownictwa 67%. Administracja publiczna nie chce być liderem zmian. Ustawa o efektywności energetycznej została osłabiona przez rząd i wykreślono zapis o 1% oszczędności w sektorze publicznym. Obserwuje się dużą rozbieżność miedzy tym, co mówimy, a tym, co tak naprawdę jest robione. Dla przykładu cele dla OZE w polityce energetycznej są określone na 15% do 2020 i 16% do Inny przykład to cele dla efektywności energetycznej dla Polski; w 2030 zakłada się osiągnięcie poziom UE-15 z 2005 roku.

10 Środków na cele realizacji niskowęglowej energetyki jest wiele, ale nie są one odpowiednio zarządzane. Ze środków UE tylko 1% przeznaczonych zostało na efektywność energetyczną, a 0,7% na OZE. Krzysztof Blusz: Co zrobić żeby firmy zaczęły inwestować w efektywność energetyczną? Beata Janczewska: Zgadzam się, że istnieje rozbieżność między tym co jest mówione i robione. Niemiej jednak, w odpowiedzi na pytanie, przedsiębiorstwa muszą być przekonane, że inwestycje w EE są opłacalne. VI CZĘŚĆ Regionalne rozwiązania dobre praktyki Stephen Brown Dyrektor ds. CCS i Rozwoju, CO2Sense Ltd. PREZENTACJA DOTYCZĄCA DOŚWIADCZEŃ UK W REALIZACJI PROJEKTÓW NISKOWĘGLOWYCH NA SZCZEBLU REGIONALNYM DOSTĘPNA JEST NA STRONIE KOALICJI KLIMATYCZNEJ. Peter Pearson Dyrektor Low Carbon Research Institute of Wales. PREZENTACJA DOTYCZĄCA DOŚWIADCZEŃ UK W REALIZACJI PROJEKTÓW NISKOWĘGLOWYCH NA SZCZEBLU REGIONALNYM DOSTĘPNA JEST NA STRONIE KOALICJI KLIMATYCZNEJ. Tadeusz Adamski Dyrektor Wydziału Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego PREZENTACJA DOTYCZĄCA DOŚWIADCZEŃ REGIONU ŚLĄSKIEGO W REALIZACJI PROJEKTÓW NISKOWĘGLOWYCH NA SZCZEBLU REGIONALNYM DOSTĘPNA JEST NA STRONIE KOALICJI KLIMATYCZNEJ. Michał Ptak Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu PREZENTACJA DOTYCZĄCA DOŚWIADCZEŃ REGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO W REALIZACJI PROJEKTÓW NISKOWĘGLOWYCH NA SZCZEBLU REGIONALNYM DOSTĘPNA JEST NA STRONIE KOALICJI KLIMATYCZNEJ. Notowała: Aleksandra Arcipowska

IDEA MAPY DROGOWEJ 2050 DLA POLSKI

IDEA MAPY DROGOWEJ 2050 DLA POLSKI IDEA MAPY DROGOWEJ 2050 DLA POLSKI Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych 1 Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju O projekcie Podstawowe przesłania Idea projektu Uczestnicy Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych

MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW P o z n a ń 1 7. 0 4. 2 0 1 3 r. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych Dania Strategia Energetyczna 2050 w 2050 r. Dania nie wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE SEKTORA ENERGETYKI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA PROPOZYCJE KE

WSPARCIE SEKTORA ENERGETYKI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA PROPOZYCJE KE WSPARCIE SEKTORA ENERGETYKI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA 2014-2020 PROPOZYCJE KE DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW INFRASTRUKTURALNYCH NA JAKIM ETAPIE JESTEŚMY? 6 październik

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Porównanie strategii i doświadczeń Polski, Czech i Niemiec mgr Łukasz Nadolny Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa

Perspektywa finansowa Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII. Temat seminarium: Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych krajów UE Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Skutki wprowadzenia dyrektywy 3x20 dla gospodarki Polski i wybranych

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA POLSKI DOTYCZĄCE OCHRONY KLIMATU. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

ZOBOWIĄZANIA POLSKI DOTYCZĄCE OCHRONY KLIMATU. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ZOBOWIĄZANIA POLSKI DOTYCZĄCE OCHRONY KLIMATU Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki UE a Protokół z Kioto 1992 Podpisanie Konwencji ONZ ds. zmian klimatu 1997 Protokół do Konwencji podpisany na COP IV w Kioto

Bardziej szczegółowo

Zadania Komisji Europejskiej w kontekście realizacji założeń pakietu klimatycznoenergetycznego

Zadania Komisji Europejskiej w kontekście realizacji założeń pakietu klimatycznoenergetycznego Zadania Komisji Europejskiej w kontekście realizacji założeń pakietu klimatycznoenergetycznego Marzena Chodor Dyrekcja Środowisko Komisja Europejska Slide 1 Podstawowe cele polityki klimatycznoenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji.

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Seminarium "Bezpieczna Chemia Warszawa, 5 listopada 2014 roku Pan Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

7 grzechów głównych polskiej polityki klimatycznej. Konferencja prasowa Warszawa, 7 listopada 2013

7 grzechów głównych polskiej polityki klimatycznej. Konferencja prasowa Warszawa, 7 listopada 2013 7 grzechów głównych polskiej polityki klimatycznej Konferencja prasowa Warszawa, 7 listopada 2013 1. Upór uzależnienie od węgla Maciej Muskat Greenpeace Od kilku lat Polska importuje więcej węgla niż go

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej Rozpoczęcie: 2013-10-17 Zakończenie: 2013-10-18 Miejsce spotkania: Warszawa Nowogrodzka 22 Wydarzenie to wpisuje się w kalendarz najważniejszych imprez

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2013

Zatrudnienie w Polsce 2013 Zatrudnienie w Polsce 2013 Praca w zielonej gospodarce Badanie wykonane przez Instytut Badań Strukturalnych w ramach prac nad projektem: Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR Przyczyny reformy WPR Wyzwania: Gospodarcze -Bezpieczeństwo żywnościowe (UE i globalnie), zmienność cen, kryzys gospodarczy; FAO Populacja na świecie wzrośnie

Bardziej szczegółowo

Mapy Drogowe Narodowego Programu Redukcji Emisji

Mapy Drogowe Narodowego Programu Redukcji Emisji SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Mapy Drogowe Narodowego Programu Redukcji Emisji Maciej M. Sokołowski Dyrektor Wykonawczy Sekretariat Rady Konferencja NEUF 2010 Nowa Energia User Friendly

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski 1 SZCZYT ZIEMI - Rio+20 20 22. czerwca 2012 Około 50,000 osób z polityki, organizacji

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia 16 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 111/2011 Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę?

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Magdalena Bednarska - Wajerowska Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Budżet Unii

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości Efektywność w budownictwie czyli Wykorzystać szansę Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości maria.dreger@rockwool.pl Rezerwy są wszędzie, ale uwaga na budynki - ponad 5 mln obiektów zużywających

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1)

Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1) Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1) Przygotowała: Ilona Jędrasik Sekretariat Koalicji Klimatycznej Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Efektywność energetyczna w Polsce W

Bardziej szczegółowo

W UE PRACY OBLIGACJE W LATACH 2014-2020 ROCZNIE W CIĄGU 3 LAT 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3.

W UE PRACY OBLIGACJE W LATACH 2014-2020 ROCZNIE W CIĄGU 3 LAT 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3. NOWE POROZUMIENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ EUROPY 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3. LAT plan INWESTYCYJNY W WYS. 194 MLD ROCZNIE INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Zakres i finansowanie. Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Zakres i finansowanie. Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Zakres i finansowanie Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA kgrecka@bape.com.pl POIiŚ 2007-2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności

Bardziej szczegółowo

Niskoemisyjne dylematy Jak ograniczyd emisję gazów cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki?

Niskoemisyjne dylematy Jak ograniczyd emisję gazów cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki? Niskoemisyjne dylematy Jak ograniczyd emisję gazów cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki? Maciej Bukowski Krzysztof Brzezioski Instytut Badao Strukturalnych Szkoła Główna Handlowa Plan

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU Polska kraj na rozdrożu Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Sytuacja w ochrony klimatu w Polsce emisja gazów cieplarnianych spadła o 32 % w stosunku do roku 1988 (rok bazowy dla Polski) jednak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

Demokracja energetyczna to oparty na zasadach egalitaryzmu i zrównoważonego rozwoju system, w którym społeczeństwo w sposób aktywny uczestniczy w

Demokracja energetyczna to oparty na zasadach egalitaryzmu i zrównoważonego rozwoju system, w którym społeczeństwo w sposób aktywny uczestniczy w Demokracja energetyczna to oparty na zasadach egalitaryzmu i zrównoważonego rozwoju system, w którym społeczeństwo w sposób aktywny uczestniczy w wyborze i budowaniu modelu energetycznego, mając w ten

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. AGENDA Czym jest gospodarka niskoemisyjna PGN czym jest i do czego służy Dotychczasowy przebieg prac

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Stanisław Lewandowski Doradca Zarządu MEW S.A. Michał Wilkowski Prezes Zarządu MEW S.A.

Stanisław Lewandowski Doradca Zarządu MEW S.A. Michał Wilkowski Prezes Zarządu MEW S.A. Rozwój energetyki wodnej w Polsce widziany przez pryzmat programów pomocowych dla OZE Stanisław Lewandowski Doradca Zarządu MEW S.A. Michał Wilkowski Prezes Zarządu MEW S.A. Agenda 1. Wstęp 2. System zielonych

Bardziej szczegółowo

dr Wiesław Bury Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, maj 2013 r.

dr Wiesław Bury Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, maj 2013 r. dr Wiesław Bury Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, maj 2013 r. INNOWACYJNOŚĆ Innowacje=tworzenie i wdrażanie Innowacje wg Schumpetera (1912): 1. wprowadzenie do produkcji nowych

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE PRZECHODZENIA DO GOSPODARKI NISKOWĘGLOWEJ

WSPIERANIE PRZECHODZENIA DO GOSPODARKI NISKOWĘGLOWEJ WSPIERANIE PRZECHODZENIA DO GOSPODARKI NISKOWĘGLOWEJ W ŚWIETLE PROJEKTÓW ROZPORZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH POLITYKI SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej

Bardziej szczegółowo

Program polskiej energetyki jądrowej. Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki

Program polskiej energetyki jądrowej. Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki Program polskiej energetyki jądrowej Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki Program polskiej energetyki jądrowej PLAN PREZENTACJI 1. Polski program energetyki

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 1)

Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 1) Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 1) Kraków, grudzień 2014 r.. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych.

Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Konferencja Lokalne Grupy Rybackie szansą czy tylko nadzieją? Dlaczego nie stać nas na tanie rzeczy? Racjonalne korzystanie ze środków wspólnotowych. Gdańsk - Polfish czerwiec - 2011 r www.ngr.pila.pl

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA I NISKOEMISYJNE CIEPŁO DLA POLSKICH MIAST

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA I NISKOEMISYJNE CIEPŁO DLA POLSKICH MIAST EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA I NISKOEMISYJNE CIEPŁO DLA POLSKICH MIAST dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych kg na osobę OGRZEWANIE BUDYNKÓW A EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ Emisje zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Siły sprawcze poprawy efektywności Wykorzystania energii w budynkach

Siły sprawcze poprawy efektywności Wykorzystania energii w budynkach Siły sprawcze poprawy efektywności Wykorzystania energii w budynkach dr inż. Sławomir Pasierb s.pasierb@fewe.pl Szkolenie: Efektywne i przyjazne wykorzystanie energii w budynkach. Jak poprawić jakość powietrza

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna I Samorządowa Konferencja Klimatyczna Doświadczenia projektu LAKS Lokalna odpowiedzialność za realizację celów Protokołu z Kioto Warszawa, 19-20 kwietnia 2012 r. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Sposób i tryb prac nad projektem PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 5 września 2006 r. Departament Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r.

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r. Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Warszawa, 2 marca 2012r. 1. Inteligentna specjalizacja kraj czy region? 2. Inteligenta specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Ryzyko unijne programy finansowania na 2013 i lata następne. Henryk Kwapisz ISOVER Forum Termomodernizacji 06/03/2012

Ryzyko unijne programy finansowania na 2013 i lata następne. Henryk Kwapisz ISOVER Forum Termomodernizacji 06/03/2012 Ryzyko unijne programy finansowania na 2013 i lata następne. Henryk Kwapisz ISOVER Forum Termomodernizacji 06/03/2012 Co mówi Recast? 30 czerwca 2011 Lista proponowanych środków i instrumentów 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Komunikat XVI posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska Göhren-Lebbin (Meklemburgia-Pomorze Przednie), 6 marca 2013 r.

Komunikat XVI posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska Göhren-Lebbin (Meklemburgia-Pomorze Przednie), 6 marca 2013 r. Komunikat XVI posiedzenia Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska Göhren-Lebbin (Meklemburgia-Pomorze Przednie), 6 marca 2013 r. W dniu 6 marca 2013 r. w Göhren-Lebbin (Meklemburgia-Pomorze Przednie)

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

Restytucja źródeł a bezpieczeństwo energetyczne Finansowanie inwestycji energetycznych

Restytucja źródeł a bezpieczeństwo energetyczne Finansowanie inwestycji energetycznych VI Międzynarodowa Konferencja NEUF 2010 Konsultacje publiczne map drogowych Narodowego Programu Redukcji Emisji Restytucja źródeł a bezpieczeństwo energetyczne Finansowanie inwestycji energetycznych Stanisław

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną

Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną Autor: Stanisław Tokarski, Jerzy Janikowski ( Polska Energia - nr 5/2012) W Krajowej Izbie Gospodarczej, w obecności przedstawicieli rządu oraz środowisk gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Pakiet Klimatyczno- Energetyczny i 7. Program Badań i Technologii UE

Pakiet Klimatyczno- Energetyczny i 7. Program Badań i Technologii UE Dywersyfikacja dostaw ciepła dla Miasta Rybnik Pakiet Klimatyczno- Energetyczny i 7. Program Badań i Technologii UE Prof. Jerzy Buzek Poseł do Parlamentu Europejskiego Członek Komisji Przemysłu, Badań

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład VIII Strategia lizbońska Pomyśl tylko, czym mogłaby być Europa. Pomyśl o wrodzonej sile naszej rozszerzonej Unii. Pomyśl o jej niewykorzystanym potencjale

Bardziej szczegółowo

Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową

Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową Prezentacja Ernst & Young oraz Tundra Advisory Wstęp Zapomnijmy na chwile o efekcie ekologicznym,

Bardziej szczegółowo

Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r.

Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r. Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r. 1. Termin naboru wniosków od 02.04.2013 r. do 06.05.2013 r. 1. Konkurs ogłoszony w ośmiu kategoriach. 2. Całkowita

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Danuta Grodzicka-Kozak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Główne obszary finansowania

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO POWIĄZANIA OSI OWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] Opole, kwiecień 2014 r. 2 Załącznik nr 2 do projektu RPO WO 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Kraków, 8 maja 2015 r.

Kraków, 8 maja 2015 r. EUROPEJSKA POLITYKA ENEGETYCZNA W OBSZARZE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BIOMASY A NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA NA LATA 2014-2020 Kraków, 8 maja 2015 r. Plan prezentacji: STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Klimat, energia, zasoby

Klimat, energia, zasoby Klimat, energia, zasoby kluczowe dla modelu rozwojowego Polski Memorandum do Premier RP Warszawa, luty 2016 roku Szanowna Pani Premier, Po raz pierwszy od 1989 roku wyłoniony został w Polsce jednopartyjny

Bardziej szczegółowo