Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie"

Transkrypt

1 1 Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie I. Usługi poligraficzne i drukarskie Druk offsetowy 1. Materiały (papier, matryce, inne) cena zakupu 2. Robocizna: a) wykonanie matryc - 10 zł b) druk czarno-biały - druk 1 strony A3-0,04 zł - druk dwustronny A3-0,08 zł c) druk kolorowy - druk 1 strony 1 kolor - 0,05 zł - druk 1 strony 2 kolory - 0,10 zł - druk 1 strony 3 kolory - 0,15 zł - druk 1 strony 4 kolory - 0,20 zł d) pasowanie kolorów na 1 arkuszu - 20 zł e) prace introligatorskie - 40% robocizny f) skład komputerowy, opracowanie graficzne - cena umowna g) narzut ogólny - 10% kosztu całkowitego Powielanie materiałów na powielaczu GESTETNER CP6244 Ilość kopii cena 1 kopii formatu A4 cena 1 kopii formatu A3 do gr 8 gr gr 7 gr ,5 gr 6,5 gr gr 6 gr gr 5 gr Usługi ksero - format A4 jednostronnie - 10 gr - format A4 dwustronnie - 15 gr - format A3 jednostronnie - 20 gr - format A3 dwustronnie - 30 gr Bindowanie Ilość stron bindowanych formatu A4 cena zł ,50 zł zł ,5 zł ,75 zł zł ,50 zł

2 2 II. Zamieszczanie reklam w miesięczniku BieŜące Informacje oraz w wydaniu targowym miesięcznika Gazeta Targowa Reklama czarno-biała w tekście wewnątrz numeru Reklama kolorowa w tekście wewnątrz numeru Reklama na wewnętrznych stronach okładki Reklama na tylnej stronie okładki Format A4 Format ½ A4 Format ¼ A4 500 zł 250 zł 700 zł 400 zł 800 zł (format A4) pełny kolor 500 zł (½ formatu A4) pełny kolor zł (tylko format A4) pełny kolor Artykuły sponsorowane 450 zł druk czarno-biały, format A4 Za opracowanie graficzne ogłoszenia od 50 zł do 100 zł Wkładowanie gotowych firmowych materiałów reklamowych: o o 1 wkładka 350 zł kolejne w tym samym numerze 200 zł ZniŜki: Przy kolejnych powtórzeniach reklamy w kolejnych numerach stosuje się upust maksymalnie do 10% III. Targi i wystawy opłaty za stanowiska targowe i inne usługi Lp. Wyszczególnienie Wystawcy branŝowi Gastronomia Rękodzieło 1 Teren bez zadaszenia 15 zł/m 2 35 zł/m 2 5 zł/m 2 2 Teren zabudowany (pod wiatą) 25 zł/m 2 50 zł/m 2 3 Teren zabudowany (w garaŝach) 30 zł/m 2 50 zł/m 2 - Segment zabudowany pod wiatą 4 (4,5m x 4m) 18 m zł 550 zł - 5 Teren wraz z namiotem W-MODR (3m x 3m) - 6 Stół ogrodowy plastikowy 10 zł 10 zł 3 zł 7 Krzesło ogrodowe plastikowe 5 zł 5 zł 2 zł 8 Stół drewniany 7 zł 7 zł 3 zł 9 Krzesło drewniane 3 zł 3 zł 2 zł 10 Energia elektryczna jednofazowa 220V za 1 pkt 30 zł + zuŝycie 50 zł + zuŝycie 11 Energia trójfazowa 380V za 1 pkt 60 zł + zuŝycie 100 zł + zuŝycie Wpis do katalogu (obowiązkowy) 12 - do 30 słów 50 zł 50 zł - od 30 do 50 słów 100 zł 100 zł Reklama w Gazecie Targowej : - kolorowa na okładce IV - kolorowa na okładce II i III - kolorowa wewnątrz - ½ kolorowa wewnątrz - ¼ kolorowa wewnątrz - strona czarno-biała - ½ strona czarno-biała - ¼ strona czarno-biała - wkładka Reklama w radiowęźle: - jedna emisja (30 sek.) - pięć emisji - dziesięć emisji zł 800 zł 700 zł 400 zł 500 zł 250 zł 350 zł 10 zł 40 zł 80 zł zł 800 zł 700 zł 400 zł 500 zł 250 zł 350 zł 10 zł 40 zł 80 zł zł 800 zł 700 zł 400 zł 500 zł 250 zł 350 zł 10 zł 40 zł 80 zł

3 3 IV. Wynajem sal konferencyjnych z zapleczem audiowizualnym a) Sala duŝa (130 miejsc) - cały dzień zł - za 1 godz zł - za dodatkowe czynności w/g ustaleń z wynajemcą b) Sala mała (30 miejsc) - cały dzień zł - za 1 godz zł - za dodatkowe czynności w/g ustaleń z wynajemcą c) wynajem sali komputerowej - za 1 godz zł V. Wynajem sprzętu multimedialnego a) zestaw laptop i projektor multimedialny - cały dzień zł - za 1 godz zł b) laptop lub projektor multimedialny - cały dzień - 50 zł - za 1 godz zł VI. Usługi z zakresu Metodyki Doradztwa, Oświaty i Szkoleń Lp. Rodzaj usługi Czas trwania 1 Szkolenie w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin. 2 Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin systemem naziemnym. 3 Kurs na wykwalifikowanego robotnika w zawodzie rolnik. 4 Egzamin eksternistyczny na wykwalifikowanego robotnika w zawodzie rolnik. 5 Kurs kombajnistów. 52 godziny z moŝliwością zwiększenia do 72 godzin w zaleŝności od staŝu kandydatów Cena Uwagi 24 godziny 220 zł -250 zł od osoby wg kalkulacji 14 godzin 100 zł od osoby do 60 godzin 350 zł od osoby wg kalkulacji - cenę stanowi 20% średniej płacy krajowej za poprzedni kwartał 350 zł zł od osoby wg kalkulacji

4 4 6 Podstawy obsługi komputera. 40 godzin 400 zł od osoby 7 Szkolenie w zakresie Integrowanej 16 godzin 200 zł od osoby Produkcji 8 Specjalistyczne szkolenia branŝowe zlecone przez inne podmioty. 1 godzina 100 zł -150 zł za godzinę wykładów przez naszych 9 Organizacja konferencji, seminariów zleconych przez inne podmioty. do uzgodnienia ze zleceniodawcą 10 Inne kursy i szkolenia do uzgodnienia ze zleceniodawcą specjalistów - według kalkulacji - według kalkulacji VI. Usługi doradcze z zakresu Technologii Produkcji Lp. Usługa Pow. gospodarstwa Cena Uwagi Opracowanie planów nawoŝenia (na podstawie do 100 ha 150 zł 1 przedstawionych wyników ha 200 zł badania gleby) dla gospodarstw o powierzchni: pow. 500 ha 250 zł 2 Opracowanie planów ochrony roślin dla gospodarstwa o powierzchni: do 100 ha 150 zł ha 200 zł pow. 500 ha 250 zł 3 Opracowanie planu do 100 ha 200 zł nawoŝenia i ochrony roślin dla gospodarstw o ha powierzchni: pow. 500 ha 400 zł 4 Opracowanie planu produkcji roślinnej na okres 5 lat łącznie z planem nawoŝenia i ochrony roślin dla gospodarstw o powierzchni: do 100 ha 700 zł ha 900 zł pow. 500 ha zł pow ha min zł 5 Opracowanie planu produkcji ogrodniczej do 10 ha pow. 10 ha zł zł

5 5 Lp. Usługa Cena Uwagi 6 Chów i hodowla bydła mlecznego - opracowanie analiz ekonomicznych i technologicznych w produkcji mleka 7 Chów i hodowla trzody chlewnej - opracowanie analiz ekonomicznych i technologicznych w zakresie produkcji Ŝywca wieprzowego 8 Gospodarka łąkowo-pastwiskowa - ocena i projekt zagospodarowania łąk i pastwisk 9 Gospodarka rybacka - ocena terenu pod budowę stawów rybnych do 10 ha od 10 do 50 ha powyŝej 50 ha zł w zaleŝności od wielkości stada, obsady zwierząt i ilości grup technologicznych (do negocjacji) zł j.w zł zł zł 200 zł - wstępna analiza przydatności 100 zł - wstępna analiza moŝliwości 100 zł produkcyjnych i orientacyjna kalkulacja kosztów opłacalności produkcji - opracowanie załoŝeń do projektowania (lokalizacja stawu, pobór i rozrząd wody, spust wody poprodukcyjnej, urządzenia hydrotechniczne, technika wykonania, wylęgarnia), do 1 ha zł 1-5 ha ha zł >10 ha zł obiekt pstrągowy zł - opracowanie załoŝeń hodowlanych dla stawów karpiowych (profil produkcji, obsada, gatunki, technika odłowu, odłowy zimowanie, obrót rybą, dosprzętowienie obiektu) - załoŝenie hodowlane obiektu pstrągowego - badanie zawartości tlenu i ph w wodzie stawowej i doprowadzalnikach - wycinkowe doradztwo technologiczne jeden temat lub problem 10 Budownictwo inwentarskie - wstępna analiza technicznotechnologiczna przydatności obiektów inwentarskich do celów produkcyjnych do 1 ha zł 1 5 ha ha zł > 10 ha zł do 200 m zł za 1 pkt 15 zł 50 zł 150 zł m zł m zł > 400 m 2 - w zaleŝności od ilości i wielkości ocenianych obiektów

6 6 - sporządzenie inwentaryzacji i opracowanie koncepcji technologicznej na modernizację lub modernizację z rozbudową opracowanie projektu technologicznego - opracowanie projektu technologicznego na budowę nowego budynku inwentarskiego dla bydła lub trzody chlewnej - opracowanie zestawienia kosztów na budowę obór lub chlewni w oparciu o ceny zagregowane (scalone) Sekocenbud i KRN (modernizacja i remonty) 11 Konie, owce, kozy, drobny inwentarz -opracowanie analiz technologicznoekonomicznych - gospodarka pasieczna - brojlery królicze - koniarstwo, owczarstwo - chów i hodowla koni 12 Inne usługi - opracowanie raportów o oddziaływaniu na środowisko inwestycji dla których raport jest wymagalny (przy budowie lub rozbudowie budynków inwentarskich) obora krów mlecznych: do 50 szt. 500 zł szt. 600 zł pow. 100 szt. 800 zł obora dla bydła mięsnego zł chlewnia cykl zamknięty zł tuczarnia zł obora krów mlecznych: do 50 szt. 500 zł szt. 700 zł pow. 100 szt. 800 zł obora dla bydła mięsnego zł chlewnia cykl zamknięty zł tuczarnia zł zł zł zł zł zł zł zł projekt na papierze milimetrowym w rzucie przyziemia w skali 1:100 i przekroju w skali 1:50 w zaleŝności od wielkości obsady dot. obiektów na które opracowano projekty technologiczne w zaleŝności od skali produkcji

7 7 VII. Usługi doradcze w zakresie Ekonomiki i Przedsiębiorczości Lp. Usługa Cena 1 Rachunkowość PORR - za raport przepływy za 1 kwartał 50 zł - za raport roczny 100 zł 2 Za sporządzenie opracowania oceny moŝliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych: - dla potrzeb ubiegania się o kredyt w banku kredyt do zł kredyt od zł do zł + 0,3 % róŝnicy powyŝej zł kredyt od zł do zł 600 zł + 0,2 % róŝnicy powyŝej zł kredyt od zł 2 + 0,1 róŝnicy powyŝej zł cena umowna w zaleŝności od zlecenia 3 Za sporządzenie analiz i opracowań ekonomicznych i finansowych 4 Opracowanie planów rolnośrodowiskowych - do zł dotacji w okresie 5 lat 600 zł - powyŝej zł dotacji w okresie 5 lat 600 zł + 0,5 % róŝnicy powyŝej zł - dodatkowo za pakiet S01 10% kwoty naleŝnej za opracowanie planu 5 Wypełnianie wniosków rolnośrodowiskowych - do 20 działek rolnych 80 zł - od 20 do 50 działek rolnych 100 zł - powyŝej 50 działek rolnych 150 zł 6 Korekta planów rolnośrodowiskowych od 50 zł do 50 % kwoty naleŝnej za opracowanie planu rolnośrodowiskowego w zaleŝności od zakresu prac z wyjątkiem pakietu rolnictwo zrównowaŝone -dla pakietu rolnictwo zrównowaŝone od 100 zł do 50 % kwoty naleŝnej za opracowanie planu rolnośrodowiskowego 7 Pomoc w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej działalności rolnośrodowiskowej - do 20 działek rolnych 100 zł - od 20 do 50 działek rolnych 200 zł - powyŝej 50 działek rolnych 8 Plan urządzeniowy gospodarstwa rolnego: - o powierzchni UR do 100 ha 1000 zł zł - o powierzchni UR od 100,01 do 500,00 ha 2000 zł zł - o powierzchni UR pow. 500,00 ha 3000 zł zł

8 8 9 Płatności bezpośrednie i wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania - do 10 działek rolnych 50 zł - od 11 do 20 działek rolnych 60 zł - od 21 do 50 działek rolnych 120 zł - powyŝej 50 działek rolnych 10 Renty strukturalne - pierwszy wniosek (wstępny) 100 zł - drugi wniosek (końcowy) 50 zł 11 Zalesianie gruntów rolnych - wniosek (bez planu zalesieniowego) 100 zł 12 Grupy producentów rolnych - opracowanie wniosku oraz dokumentacji 700 zł merytorycznej do rejestracji grupy - przygotowanie wniosku o płatność 500 zł 13 Wsparcie gospodarstw niskotowarowych - opracowanie wniosku oraz planu rozwoju 80 zł gospodarstwa niskotowarowego 14 Inwestycje w gospodarstwach rolnych (z PROW ) - wniosek o płatność 200 zł 15 Modernizacja gospodarstw rolnych (PROW ) - wniosek wraz z załącznikami dotyczącymi przedsięwzięcia do 100 tys. Zł - wniosek wraz z załącznikami dotyczącymi 500 zł przedsięwzięcia powyŝej 100 tys. Zł - wniosek o płatność 200 zł 16 Ułatwianie startu młodym rolnikom - wniosek wraz z biznes planem 400 zł 17 RóŜnicowanie działalności rolniczej i zbliŝonej do rolnictwa w celu zapewnienia róŝnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów - wniosek wraz z załącznikami dotyczącymi przedsięwzięcia - wniosek o płatność 150 zł 18 Wnioski o udzielenie pomocy finansowej w ramach mechanizmu: Wsparcie rynku w sektorze jaj i drobiu 100 zł

9 9 VIII. Usługi doradcze w zakresie Agroturystyki i WGD Lp. Usługa Cena Uwagi 1 Kursy przygotowujące do prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego (zakończone wydaniem zaświadczenia, program dostosowany do potrzeb uczestników, indywidualnie dla kaŝdej grupy): - za kurs w którym uczestniczy nie więcej niŝ 250 zł od osoby 10 osób (czas trwania szkolenia 16 godzin) - za kurs w którym uczestniczy więcej niŝ 10 osób (czas trwania szkolenia od 24 do 40 godzin)* 2 Prowadzenie działalności promocyjnej - opracowania autorskie materiałów reklamowych - wykonywanie dekoracji 100 zł 200 zł od osoby w zaleŝności od czasu trwania szkolenia i liczby uczestników, na podstawie wcześniej sporządzonej kalkulacji Odpłatność umowna, zgodnie z wcześniej przeprowadzoną kalkulacją * Za materiały szkoleniowe dodatkowa opłata w zaleŝności od jednostkowych kosztów wydawnictwa. KaŜde szkolenie poprzedzone jest wcześniejszą kalkulacją i ustaleniem oczekiwań grupy osób zamierzających uczestniczyć w szkoleniu. IX. Wynajem samochodów słuŝbowych Lp. Wyszczególnienie Cena 1 dla pracowników W-MODR 0,7846 zł/km 2 dla instytucji współpracujących z W-MODR 1,00 zł/km 3 dla innych podmiotów 1,50 zł/km Dopuszcza się moŝliwość negocjacji cen zawartych w Cenniku usług doradczych przez Dyrektora W-MODR w Olsztynie, działającego w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora i Główną Księgową. Cennik obowiązuje od dnia r. Olsztyn, dnia r.

CENNIK USŁUG. I. USŁUGI DORADCZE Wypełnianie wspólnego wniosku o dopłaty bezpośrednie i inne formy wsparcia:

CENNIK USŁUG. I. USŁUGI DORADCZE Wypełnianie wspólnego wniosku o dopłaty bezpośrednie i inne formy wsparcia: załącznik do uchwały Nr III/50/16/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r.

załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r. załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r. 1 Zgodnie z art. 4 ust. 4, art. 13 ustawy z dnia 22 października

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony)

Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony) Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/15 Dyrektora PODR Boguchwała z dnia 12.03.2015 r. Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PLANU ROZWOJU GOSPODARSTWA DLA DZIAŁANIA. MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH objętego PROW 2007-2013

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PLANU ROZWOJU GOSPODARSTWA DLA DZIAŁANIA. MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH objętego PROW 2007-2013 IW-1.1_121/135 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PLANU ROZWOJU GOSPODARSTWA DLA DZIAŁANIA MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH objętego PROW 2007-2013 Celem wypełnienia Planu Rozwoju Gospodarstwa jest wykazanie, że realizacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD

Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Wybór i opracowanie: Jolanta Borczyńska-śbikowska Paweł Pruszek ----------------------------------------------- CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Łukasz Jawny Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR O/Kraków. CDR Oddział w Krakowie Możliwości wspierania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy PLAN INWESTYCJI

Wzorcowy PLAN INWESTYCJI Załącznik nr 8 Wzorcowy PLAN INWESTYCJI dla podmiotów ubiegających się o kredyt z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa, zaakceptowanego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nmr - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Przykłady zrealizowanych projektów STR. X

Dobre praktyki. Przykłady zrealizowanych projektów STR. X Prace nad kształtem WPR po roku 2013 STR. VIII Dobre praktyki. Przykłady zrealizowanych projektów STR. X Tabelaryczne dane o realizacji PROW na lata 2007-2013 STR. XI Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY PLAN INWESTYCJI

WZORCOWY PLAN INWESTYCJI Załącznik nr 4 WZORCOWY PLAN INWESTYCJI (dla podmiotów wnioskujących o kredyt preferencyjny na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej) WNIOSKODAWCA Imię

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Wersja na dzień 26.04.2012r.

Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Wersja na dzień 26.04.2012r. Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 Wersja na dzień 26.04.2012r. Spis treści Wstęp... 2 Wskaźniki horyzontalne... 4 Przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE. Praca zbiorowa pod redakcją Pawła Pruszka PORADNIK PROW

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE. Praca zbiorowa pod redakcją Pawła Pruszka PORADNIK PROW CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE Praca zbiorowa pod redakcją Pawła Pruszka PORADNIK PROW Przepisy ochrony środowiska, normatywy i wskaźniki funkcjonujące w produkcji rolniczej Wydanie I Publikacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. Wstęp OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu - Symbol CSK - kredyty przeznaczone na realizację inwestycji, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM Jeśli beneficjent działania Ułatwianie startu młodym rolnikom realizuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Collect Consulting SA ul. Rolna 14, 40-555 Katowice. Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa

Wykonawca: Collect Consulting SA ul. Rolna 14, 40-555 Katowice. Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Raport końcowy z badania pt. Ocena funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w Polsce w kontekście spełniania warunkowości ex ante zawartej

Bardziej szczegółowo

katalog dobrych praktyk

katalog dobrych praktyk okladka:layout 1 2012-11-09 14:02 Strona 1 katalog dobrych praktyk beneficjentów programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 edycja ii - projekty zakończone w 2011 roku Europejski Fundusz Rolny

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla wnioskodawców

Poradnik dla wnioskodawców Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu ego Poradnik dla wnioskodawców w zakresie sporządzania i składania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY RADOMSKO

STRATEGIA ROZWOJU GMINY RADOMSKO UNIGLOB S.C. ul. Narutowicza 5/39, 98-100 Łask tel./fax 0-43-675-24-56 STRATEGIA ROZWOJU GMINY RADOMSKO Radomsko Łask, lipiec 2000 r. I. Wstęp STRATEGIA ROZWOJU GMINY RADOMSKO 2 I. Wstęp I. WSTĘP Ostatnio

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.11.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Realizacja zadań promocyjnych z zakresu marketingu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo