Ostatnia aktualizacja cennika: styczeń 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ostatnia aktualizacja cennika: styczeń 2012"

Transkrypt

1 zgodnie z ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia r. ( Dz.U. nr 251 poz art.4, pkt 4 ze zm.) Ostatnia aktualizacja cennika: styczeń 2012 Stawka Poz. Opis Uwagi VAT Cena netto zł Cena brutto zł Jednostka % USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE 1 Wnioski o dopłaty obszarowe do 5 działek * 20,33 25,00 wniosek 2 Wnioski o dopłaty obszarowe powyżej 5 działek opłata za każdą następną działkę * 2,44 3,00 wniosek 3 Zmiany/korekty do wniosku usługa 4,07 5,00 od każdej zmienionej pozycji, przy czym jeden wiersz i jedną mapę uznaje się za jedną pozycję 4 Wkładka rolnośrodowiskowa do wniosku usługa 50% wartości netto wniosku o płatność obszarową 50% wartości brutto wniosku o płatność obszarową wkładka

2 5 Ortofotomapy do wniosku o dopłaty obszarowe do wniosku o dopłaty obszarowe z rolnośrodowiskowymi 15% wartości netto wniosku o płatność obszarową 25% wartości netto wniosku o płatność obszarową 15% wartości brutto wniosku o płatność obszarową 25% wartości brutto wniosku o płatność obszarową mapy do wniosku mapy do wniosku Ułatwianie startu młodym rolnikom - wniosek o pomoc Ułatwianie startu młodym rolnikom - wniosek o płatność Sprawozdanie z realizacji biznesplanu Młody Rolnik Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego wniosek + plan rozwoju gospodarstwa 406,50 500,00 wniosek o pomoc 81,30 100,00 wniosek o płatność 162,60 200,00 sprawozdanie 9 Renty strukturalne 97,56 120,00 wniosek 10 Modernizacja gospodarstw rolnych - wniosek o pomoc bez konieczności sporządzenia pełnego planu gospodarstwa przy konieczności sporządzenia pełnego planu gospodarstwa 406,50 + 0,5% od kwoty dotacji 406,50 + 1,5% od kwoty dotacji 500,00 + (0,5% od kwoty dotacji + VAT) 500,00 + (1,5% od kwoty dotacji + VAT) wniosek o pomoc 11 Modernizacja gospodarstw rolnych - wniosek o płatność w zależności od liczby faktur Do 10 faktur 243,90 zł + 4,88 zł za każdą następną fakturę Do 10 faktur - 300,00 zł + 6,00 zł za każdą następną fakturę wniosek o płatność Strona 2 z 13

3 12 13 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności - wniosek o pomoc Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności - wniosek o płatność Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 40,65 50,00 wniosek o pomoc 81,30 100,00 wniosek o płatność Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich 97,56 120,00 wniosek Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - wniosek o pomoc Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 406,50 500,00 wniosek o pomoc 14 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Ekonomiczy Plan Operacji 1% od kwoty dotacji 1% od kwoty dotacji + VAT Ekonomiczy Plan Operacji Sprawdzanie wniosku o pomoc/ekonomiczy Plan Operacji do "Różnicowania" spoza Ośrodka Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - wniosek o płatność Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw- wniosek o pomoc Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Ekonomiczy Plan Operacji Sprawdzanie wniosku o pomoc/ekonomiczy Plan Operacji do "Mikroprzedsiębiorstw" spoza Ośrodka wykazanie błędów wg indywidualnej oceny, cena wg określonej w cenniku stawki godzinowej, powyżej 6 godzin pracy, nie mniej niż w zależności od liczby faktur 243,90 300,00 dokument Do 10 faktur - 243,90 zł + 4,88 zł za każdą następną fakturę Do 10 faktur - 300,00 zł + 6,00 zł za każdą następną fakturę wniosek o płatność 406,50 500,00 wniosek o pomoc 1,2% od kwoty dotacji 1,2% od kwoty dotacji + VAT Ekonomiczy Plan Operacji 243,90 300,00 dokument Strona 3 z 13

4 17 18 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw- wniosek o płatność Raport rachunkowości dla Linii Młody Rolnik Cennik usług świadczonych przez Do 10 faktur - 243,90 zł + 4,88 zł za każdą następną fakturę Do 10 faktur - 300,00 zł + 6,00 zł za każdą następną fakturę wniosek o płatność raport w roku na podstawie danych rolnika 243,90 300,00 raport Przygotowanie dokumentów akt założycielski 1219, ,00 akt niezbędnych przy rejestracji grupy producentów rolnych w Rejestrze Grup Producentów Urzędu plan działalności 1869,92 00,00 plan Marszałkowskiego i dokumentów niezbędnych do nadania statusu wniosek do Urzedu Marszałkowskiego wraz z grupy wstępnie uznanej lub wymaganymi załącznikami 325,20 400,00 wniosek organizacji producentów owoców i warzyw całość 3252, ,00 komplet Grupa wstępnie uznana Organizacja Wniosek o dotację do materiału siewnego Sprawdzenie "Planu przedsiewzięcia inwestycyjnego" spoza Ośrodka Analiza techiczno-ekonomiczna wykorzystania sprzętu w gospodarstwie rolnym akt założycielski 1219, ,00 akt plan dochodzenia do uznania 2% wartości subwencji (inwestycji) nie mniej niż 2520, ,00 plan całość 2% wartości subwencji inwestycji) nie mniej niż 3333, ,00 komplet zmiany w planie dochodzenie do uznania 1056, ,00 plan akt założycielski 1056, ,00 akt plan operacyjny 2% wartości subwencji (inwestycji) nie mniej niż 2520, ,00 plan całość 2% wartośći subwencji (inwestycji) nie mniej niż 3008, ,00 komplet wykazanie błędów wg indywidualnej wyceny, cena nie mniejsza niż opracowanie uproszczonej informacji nt wykorzystania posiadanego sprzętu rolniczego cena wg indywidulanej wyceny, nie mniejsza niż 16,26 zł + 3% od dotacji 20,00 zł + (3% od dotacji + VAT) wniosek 203,25 250,00 plan 203,25 250,00 gospodarstwo Strona 4 z 13

5 Plany przedsięwzięć inwestycyjnych 24 Kalkulacje rolnicze kalkulacje kosztów produkcji, bilans majątkowy,rachunek wyników, przepływy finansowe na podstawie dostarczonych informacji do zł kredytu 406,50 500,00 plan od do zł kredytu 406,50 + 1% od 500,00 zł + (1% kwoty pow. od kwoty pow zł zł plan kredytu kredytu + VAT) od do zł kredytu od do zł kredytu powyżej zł kredytu w przypadku wystąpienia w gospodarstwie przetwórstwa rolno-spożywczego cena ulega zwiększeniu o 15% udostępnienie archiwalnych kalkulacji 906,50 zł + 0,5% od kwoty pow zł kredytu 1406,50 zł + 0,4% od kwoty pow zł kredytu 2606,50+ 0,3% od kwoty pow zł kredytu 1115,00 zł + (0,5% od kwoty pow zł kredytu + VAT) 1730,00 zł + (0,4% od kwoty pow zł kredytu + VAT) 3206,00 zł + (0,3% od kwoty pow zł kredytu + VAT) plan plan plan 8,13 10,00 szt. 25 Kalkulacje rolnicze na zamówienie 162,60 200,00 szt. 26 Notowanie cen udostępnianie archiwalnych notowań cen za miesiąc 8,13 10,00 kpl. 27 Plan nawożenia do 10 dzialek rolnych 81,30 100, Plan nawożenia z bilansem azotu dla gospodarstwa Plan nawożenia lub plan nawożenia z bilansem azotu Miesięczny rejestr mleka i przetworów mlecznych Roczna informacja kwoty bezpośredniej do 10 dzialek rolnych 97,56 120,00 bilans za każdą dziakę powyżej 10 działek rolnych 4,07 5,00 działka rolna dokumentacja miesięczna 8,13 10,00 miesiąc raz do roku 97,56 120,00 informacja plan Strona 5 z 13

6 32 Rejestr zwierząt dokumentacja całoroczna 203,25 250,00 rejestr/gatunek 33 Sporządzenie obrotu stada i wyliczenie średniorocznych stanów zwierząt 34 Zalecenia modernizacyjne sporządzenie wyliczeń 81,30 100,00 gatunek budynki inwentarskie cena wg kalkulacji Katalogów Nakładów Rzeczowych i innych źródeł, nie mniejsza niż 162,60 200,00 informacja 35 Bilans paszowy na podstawie obrotu stada 162,60 200,00 szt. 36 Obliczanie dawek pokarmowych dla wszystkich grup technologicznych w ramach jednego gatunku 162,60 200,00 gatunek 37 Kosztorys w budownictwie cena wg kalkulacji Katalogów Nakładów Rzeczowych i innych źródeł, nie mniejsza niż 81,30 100,00 szt. 38 w zależności od liczebności grupy do 20 osób Szkolenie agroturystyczne oraz 178,86 220,00 osoba (włącznie) szkolenie "Podstawy rolnictwa w zależności od liczebności grupy powyżej 20 ekologicznego" 121,95 150,00 osoba osób cena w zależności od liczby działek rolnych: 40,65 50,00 wniosek - do 10 działek Wypełnianie wniosku "Zgłoszenie od 11 do 20 działek 60,98 75,00 wniosek 39 działalności w rolnictwie od 21 do 30 działek 97,56 120,00 wniosek ekologicznym" od 31 do 50 działek 146,34 180,00 wniosek powyżej 51 działek 203,25 250,00 wniosek część ogólna planu 203,25 250, Plan działalności rolnośrodowiskowej Zmiana do planu działalności rolnośrodowiskowej Dołożenie jednego pakietu rolnośrodowiskowego lub zwiększenie powierzchni Wypełnianie rejestru działań rolnośrodowiskowych część pakietowa planu (w rolnictwie zrównoważonym w 1 roku bilans azotu i plan nawozowy w cenie planu) 1% od wartości dotacji 1% od wartości dotacji + VAT cena wg indywidulanej kalkulacji nie mniejsza niż 48,78 60,00 zmiana % od wartości dołożonego pakietu lub zwiększonej powierzchni objętej pakietem przez czas jego realizacji cena w zależności od liczby działek rolnych wpisanych do rejestru: 2% 2% + VAT pakiet lub zwiększona powierzchnia 20,33 25,00 rejestr/rok - do 5 działek od 6 do 15 działek 48,78 60,00 rejestr/rok od 16 do 25 działek 97,56 120,00 rejestr/rok od 26 do 35 działek 195,12 240,00 rejestr/rok od 36 do 45 działek 300,81 370,00 rejestr/rok powyżej 46 działek 487,80 600,00 rejestr/rok plan Strona 6 z 13

7 Wypełnianie innych dokumentów z zakresu rolnictwa ekologicznego cena wg określonej w cenniku stawki godzinowej i programu rolnośrodowiskowego 40,65 50,00 godz. (nieujętych w cenniku) Wypełnianie dokumentów, wniosków z zakresu ochrony środowiska Opracowywanie innych dokumentacji niezbędnej do starań o pomoc z UE i pomocy krajowej Kurs stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy Kurs operatorów kombajnów zbożowych, maszyn samobieżnych Szkolenia specjalistyczne - branżowe zlecone przez inne podmioty Wydanie duplikatu zaświadczenia/świadectwa Wydanie kopii planu działalności rolnosrodowiskowej Ocena gospodarstw w zakresie spełniania wymogów wzajmnej zgodności Pilotażowe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów 54 Usługi sprzętem pomiarowym cena wg określonej w cenniku stawki godzinowej 40,65 50,00 godz. cena wg określonej w cenniku stawki godzinowej 40,65 50,00 godz. zw 100,00 100,00 osoba do 20 uczestników (włącznie) 609,76 750,00 osoba do 35 uczestników 487,80 600,00 osoba dodatkowo koszt dojazdu 121,95 150,00 godzina ocena gospodarstwa plan dostosowania koszty dojazdu do klienta liczone są netto wg aktualnych stawek kilometrowych i uwzględniane na fakturze w odrębnej pozycji. 20,33 25,00 zaświadczenie 81,30 100,00 kopia planu prowadzenie księgi 40,65 50,00 wg stawek określonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za gospodarstwo na miesiąc koszty dojazdu do klienta liczone są netto wg aktualnych stawek kilometrowych i uwzględniane na fakturze w odrębnej pozycji. pomiar 40,65 50,00 godz. opracowanie wyników 81,30 100,00 opracowanie Strona 7 z 13

8 55 Pomiar pola za pomocą GPS Wniosek o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napedowego Prowadzenie ewidencji zabiegów ochrony roślin w gospodarstwie rolnym Cennik usług świadczonych przez koszty dojazdu do klienta liczone są netto wg aktualnych stawek kilometrowych i uwzględniane na fakturze w odrębnej pozycji. powierzchnia pomierzona w jednym gospodarstwie: 1,00-10,00 ha 4,88 zł/ha (nie mniej niż 24,39 zł) 6,00 zł/ha (nie mniej niż 30,00 zł) pomiar/ha 10,01-20,00 ha 4,07 zł/ha 5,00 zł/ha pomiar/ha 20,01-50,00 ha 3,25 zł/ha 4,00 zł/ha pomiar/ha powyżej 50,01 ha 2,44 zł/ha 3,00 zł/ha pomiar/ha wniosek 20,33 25,00 wniosek za wpisany zabieg na działce rolnej 0,81 1,00 wpis DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Usługi wystawiennicze Stoisko Stoisko na czas trwania targów Promocje firmy (1 godzina) podczas szkoleń specjalistycznych Reklama CEW w Marszewie pawilon nr 20 stoisko 4x6 m 813, ,00 stoisko CEW w Marszewie pawilon nr 20 stoisko 4x3 m 487,80 600,00 stoisko CEW w Marszewie pawilon wolnostojący 8x7 m 975, ,00 stoisko CEW w Marszewie 1/4 pawilonu wolnostojącego 8x7 m CEW w Marszewie 1/2 pawilonu wolnostojącego 8x7 m 447,15 550,00 stoisko 609,76 750,00 stoisko CEW w Marszewie pawilon nr 16 24,39 30,00 m2 CEW w Marszewie stoisko na placu wystawowym 24,39 30,00 m2 tablica (max 2x1,5m) na terenie komórek organizacyjnych WODR bez wynajmu powierzchni (dostarczona przez zleceniodawcę) cena wg umowy nie mniejsza niż w kolumnie 6 rozpowszechnianie na terenie komórek organizacyjnych WODR wydawnictw innych instytucji Strona 8 z ,90 300,00 razem 203,25 250,00 czas emisji reklamy 1 miesiąc 0,04 0,05 szt.

9 Reklama w Internecie. Podane ceny dotyczą odsłon i 1000 wiadomości. Liczba odsłon i wiadomości do negocjacji. Minimalna wartość zamówienia: 100 zł. Średnia dzienna liczna odsłon strony internetowej wynosi około 2500 odsłon. Przy zamówieniu reklamy również w Poradniku obowiązuje opust 50 % na reklamę internetową. Katalog - informator Wynajem Energia elektryczna Banner 650x60px, pozioma forma reklamy, umieszczona zazwyczaj w górnej części serwisu. Wyceniany za odsłon. Format gif,jpg lub swf. Billboard 650x100px, pozioma forma reklamy, umieszczana zazwyczaj w górnej części serwisu, większa od bannera. Wyceniany na odsłon. Format gif, jpg lub swf. Skyscraper 260x600px, pionowa forma reklamy umieszczona po prawej lub po lewej stronie serwisu. Wyceniany za odsłon. Format gif, jpg lub swf. Button 260x120px, mała forma reklamy umieszczana po prawej lub lewej stronie serwisu. Wyceniany na odsłon. Format gif, jpg lub swf. Artykuł sponsorowany, artykuł o treści dostarczonej przez reklamodawcę. Wyceniany na tydzień. Wiadomość wysyłana mailem, kierowana do wybranych klientów Elektronicznej Platformy Świadczenia Usług wiadomość w formacie html maksymalnie 30 kb. Załącznik do reklamy wysyłanej mailem do klientów Elektronicznej Platformy Świadczenia Usług plik do 10 MB. Powiadomienie klientów Elektronicznej Platformy Świadczenia Usług o artykule sponsorowanym. 162,60 200,00 szt. 243,90 300,00 szt. 203,25 250,00 szt. 121,95 150,00 szt. 731,71 900,00 szt. 162,60 200,00 szt. 243,90 300,00 szt. 81,30 100,00 szt. dane, logo + reklama A5 48,78 60,00 szt. dane, logo + reklama A4 130,08 160,00 szt. reklama czarno- biała A5 243,90 300,00 szt. reklama kolorowa A5 504,07 620,00 szt. krzesło składane i krzesło tapicerowane 9,76 12,00 szt./dobę ławka 7,32 9,00 szt./dobę stolik 8,13 10,00 szt./dobę 220 V -1 łącze - cena ustalana jest w zależności od mocy zainstalowanych urządzeń 24,39 30,00 szt./dobę 380 V - 1 łącze cena ustalana jest w zależności od mocy zainstalowanych urządzeń 65,04 80,00 szt./dobę Strona 9 z 13

10 66 Stoiska dla zwierząt na czas trwania targów 81,30 100,00 stoisko 60,00 zł 48,78 powierzchnia 67 gastronomiczna Powierzchnia gastronomiczna cena wg indywidualnej kalkulacji nie mniejsza niż i handlowa w kolumnie 6 40,00 zł powierzchnia m2/na czas imprezy 32,52 handlowa parking - samochód osobowy 24,39 30,00 samochód/dzień Postoje, parkingi, karty wjazdowe Inne stoiska i powierzchnie wystawowe Usługi noclegowe parking - samochód ciężarowy 40,65 50,00 samochód/dzień parking - autokar (max 3-krotność ceny dla samochodu osobowego) 24,39 30,00 samochód/dzień karta wjazdowa stała (montaż - demontaż) 36,59 45,00 samochód zabudowane stoiska na hali 97,56 120,00 m2/na czas imprezy namiot własny wystawcy 40,65 50,00 m2/na czas imprezy teren otwarty do 50 m2 34,96 43,00 m2/na czas imprezy teren otwarty powyżej 50 m2 29,27 36,00 m2/na czas imprezy namiot organizatora 25 m2 - powierzchnia wraz z namiotem 48,78 60,00 m2/na czas imprezy 70 Apartament 8 138,89 150,00 osobodoba 71 Pokój dwuosobowy z TV 8 37,04 40,00 osobodoba 72 Pokój dwuosobowy 8 27,78 30,00 osobodoba 73 Pokój wieloosobowy 8,15 25,00 osobodoba Usługi gastronomiczne 74 Pakiet konferencyjny I kawa, herbata 4,07 5,00 pakiet 75 Pakiet konferencyjny II kawa, herbata, ciastko 8,13 10,00 pakiet 76 Pakiet konferencyjny III zgodnie z życzeniem klienta 12,20 15,00 pakiet Śniadanie Ceny usług gastronomicznych podlegają negocjacji i mogą ulec zmianie w zależności od 8 12,04 13,00 osoba 77 Obiad specyfikacji i życzeń klienta. Ceny usług bufetowych naliczane są wg receptur 8 21,30,00 osoba Kolacja obowiązujących w gastronomii i ustalonych marży na wyroby i towary. 8 12,04 13,00 osoba Strona 10 z 13

11 78 Całodzienne wyżywienie Cena zależy od specyfikacji i życzeń klienta. Ceny usług gastronomicznych podlegają negocjacji razem Usługi laboratoryjne 79 Analiza gleby mineralnej 18,70,00 analiza 80 Analiza podłoża organicznego 26,83 33,00 analiza 81 Oznaczenie ph (H2O) -gleba 4,88 6,00 analiza 82 Oznaczenie ph (KCl) -gleba 6,50 8,00 analiza 83 Oznaczenie zasolenia- gleba 4,07 5,00 analiza 84 Ocena jakości kiszonki 81,30 100,00 analiza 85 Ocena ph kiszonki 7,32 9,00 analiza 86 Określenie zawartości białka ogólnego -pasza 22,76 28,00 analiza 87 Określenie zawartości włókna surowego -pasza 22,76 28,00 analiza 88 Określenie zawartości soli -pasza 8,94 11,00 analiza 89 Określenie zawartości popiołu - pasza 9,76 12,00 analiza 90 Określenie zawartości suchej masy -pasza 8,94 11,00 analiza Usługi poligraficzne 1 strona, papier biały A4 jednostronnie 0,12 0,15 kartka 1 strona, papier biały A4 dwustronnie 0,16 0,20 kartka 91 Kserograficzne 1 strona, papier biały A3 jednostronnie 0,20 0,25 kartka 1 strona, papier biały A3 dwustronnie 0,29 0,36 kartka kserowanie kolorowe 1 strona, papier biały A4 - jednostronnie 3,25 4,00 kartka 92 Bindowanie A4 4,88 6,00 egz. 93 Skład komputerowy A4, cena wg indywidualnej kalkulacji nie mniejsza niż w kolumnie 6 9,76 12,00 strona 94 Wydruk z komputera A4, jednostronnie, drukarka laserowa 0,49 0,60 strona Strona 11 z 13

12 Poradnik Gospodarski 95 Prenumerata 5 4,00 4,20 egz. IV strona okładki 2500, ,00 reklama Reklamy i ogłoszenia w jednym II i III strona okładki 1600, ,00 reklama numerze strona wewnętrzna pełen kolor 1200, ,00 reklama 96 1/2 strony pełny kolor 700,00 861,00 reklama 1/3 strony pełny kolor 500,00 615,00 reklama Opusty przy zamówieniu reklamy artykuł sponsorowany za 1 str. A4 800,00 984,00 reklama powtarzalnej: 15% na kwartał, wkładkowanie 600,00 738,00 reklama 20% na pół roku, 25% na cały inny format 3,00 3,69 cm2 Usługi transportowe 3,09 3,80 km 97 Samochód transportowo-osobowy typu bus (w zalężności od długości trasy i czasu) 81,30 100,00 godzina 98 Ciągnik + przyczepa transportowa 50,00 61,50 godzina Usługi wynajmu sal 99 Wynajem sali Wynajem sali wyposażonej w sprzęt audiowizualny i (lub) komputerowy 101 Wynajem komputera Wynajem powierzchni biurowej - bez wyposażenia Wynajem powierzchni biurowej - z wyposażeniem Usługi inne uzależnione od liczby miejsc, czasu, standardu i wyposażenia 81,30 100,00 godzina uzależnione od liczby miejsc, czasu 105,69 130,00 godzina stacjonarny lub laptop biurko, krzesło, szafa lub regał - komplet na każde 6m2 40,65 50,00 dzień 406,50 500,00 miesiąc kalendarzowy 20,33 25,00 zł/m2/miesiąc 24,39 30,00 zł/m2/miesiąc 104 Wynajem sprzętu do pomiarów w zakresie cross compliance nowa usługa 329,27 405,00 godz. Strona 12 z 13

13 105 Badanie opryskiwacza koszty dojazdu do klienta liczone są netto wg aktualnych stawek kilometrowych i uwzględniane na fakturze w odrębnej pozycji opryskiwacz polowy: - pierwsze badanie - kolejne badanie opryskiwacz sadowniczy: - pierwsze badanie - kolejne badanie 97,56 81, Wynajem "wigwamu" 81,30 lub 4, Namioty 120,00 100,00 badanie 113,82 97,56 140,00 120,00 badanie 100 zł godzina lub 5 zł osoba godz./ osoba bez transportu do 5 namiotów 121,95 150,00 zł/dzień bez transportu powyżej 5 namiotów 81,30 100,00 zł/dzień 108 Kojce dla bydła 14,63 18,00 szt./czas imprezy 109 Kojce trzoda 34,15 42,00 szt./czas imprezy 110 Koryta 9,76 12,00 szt./czas imprezy 111 Sprzęt audio-video wynajem z obsługą 147,97 182,00 godz. 112 Kosiarka samojezdna 29,27 36,00 godz. 113 Wykaszarka 55,28 68,00 godz. udział w polu demonstracyjnym firm chemicznych 1463, ,00 uczestnik udział w polu demonstracyjnym hodowców roślin 121,95 150,00 odmiana 114 Pola demonstracyjne udostępnienie wydzielonego pola na pokaz polowy sprzętu rolniczego 1642, ,00 * odpłatność liczona jest od działek ewidencyjnych lub rolnych, których jest wiecej, z wyłączeniem działek ewidencyjnych, których grunty nie tworzą działek rolnych na czas trwania imprezy UWAGI: 1. Ustala się wartość godzinowej stawki wynagrodzenia za pracę komercyjną doradcy w wysokości 50,00 zł brutto 2. Zmiany cen, opusty, itp. mogą nastąpić za zgodą Dyrektora WODR w Poznaniu lub osoby przez niego upoważnionej przed przystąpieniem do podpisania umowy. 3. Koszty dojazdu do klienta liczone są netto wg aktualnych stawek kilometrowych i uwzględniane na fakturze w odrębnej pozycji. 4. Przy usługach doradczych wszelkiego rodzaju zmiany lub korekty we wniosku wykonanym przez inne podmioty traktowane są tak, jak nowa usługa. 5.Działalność gospodarcza- istnieje możliwość negocjacji cen. Strona 13 z 13

Stawka VAT % 1 2 3 4 5 6 7 USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE

Stawka VAT % 1 2 3 4 5 6 7 USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE zgodnie z ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22.10.2004 r. ( Dz.U. nr 251 poz. 2507 art.4, pkt 4 ze zm.) Poz. Opis Uwagi Stawka VAT Cena netto zł Cena brutto zł Jednostka % 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Strona 1 z 18

Cennik usług świadczonych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Strona 1 z 18 Strona 1 z 18 Stawka Poz. Opis Uwagi VAT Cena netto zł Cena brutto zł Jednostka % 1 2 3 4 5 6 7 USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE 1 Wnioski o dopłaty obszarowe do 5 działek * 20,33 25,00 wniosek 2 Wnioski

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I : USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE

CZĘŚĆ I : USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE Ostatnia aktualizacja cennika: listopad 2013 CZĘŚĆ I : USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE Dyrektor WODR w Poznaniu Dr inż. Ryszard Jaworski Poz. Opis Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 Stawka VAT % Cena netto zł od I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2012r.

Cennik usług świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2012r. Załącznik do Uchwały Nr XIII/170/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2011r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Cennik usług świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2015 r.

CENNIK USŁUG świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2015 r. Załącznik do uchwały Nr 5765/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 listopada 2014 r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie CENNIK USŁUG świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. obowiązujący od dnia 23 marca 2011 r. /Rolnicy posiadający stałą umowę współpracy z Ośrodkiem korzystają z 10% ulgi w opłatach/

CENNIK USŁUG. obowiązujący od dnia 23 marca 2011 r. /Rolnicy posiadający stałą umowę współpracy z Ośrodkiem korzystają z 10% ulgi w opłatach/ Załącznik nr1 Do Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VI/97/11 z dnia 23 marca 2011 r. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach CENNIK USŁUG obowiązujący od dnia 23 marca

Bardziej szczegółowo

*** Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie CENNIK USŁUG. Łosiów 2010r. ***

*** Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie CENNIK USŁUG. Łosiów 2010r. *** *** Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie CENNIK USŁUG Łosiów 2010r. *** Cennik usług świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2010r. I. Ceny za prace związane z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1055/15 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2015 r.

Uchwała Nr 1055/15 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2015 r. Uchwała Nr 1055/15 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia cennika usług świadczonych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1647/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r.

Uchwała Nr 1647/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. Uchwała Nr 1647/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia cennika usług świadczonych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r.

załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r. załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r. 1 Zgodnie z art. 4 ust. 4, art. 13 ustawy z dnia 22 października

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/320/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXV/320/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. Uchwała Nr XXV/320/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług na 2013 r. Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/587/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2010 r.

Uchwała Nr XXXIV/587/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2010 r. Uchwała Nr XXXIV/587/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/398/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 7 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/398/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 7 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXIV/398/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Cennika Usług Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie 1 Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie I. Usługi poligraficzne i drukarskie Druk offsetowy 1 Materiały (papier, matryce, inne) cena zakupu 2 Robocizna:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 959/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 grudnia 2015r.

UCHWAŁA NR 959/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 grudnia 2015r. UCHWAŁA NR 959/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 grudnia 2015r. W SPRAWIE: zatwierdzenia Cennika Usług w Modliszewicach Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego NA PODSTAWIE: - art.13

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. I. USŁUGI DORADCZE Wypełnianie wspólnego wniosku o dopłaty bezpośrednie i inne formy wsparcia:

CENNIK USŁUG. I. USŁUGI DORADCZE Wypełnianie wspólnego wniosku o dopłaty bezpośrednie i inne formy wsparcia: załącznik do uchwały Nr III/50/16/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE C E N N I K U S Ł U G Nr 16/11 LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CENA I. BIZNES PLANY (ceny brutto- uzależnione od kwoty kredytu) 1 Biznes plan w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1248/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 9 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 1248/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 9 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 1248/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 marca 2016 r. W SPRAWIE: zatwierdzenia Cennika Usług w Modliszewicach Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego NA PODSTAWIE: - art.13

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały ZWM Nr 402/13 Z dnia 4 kwietnia 2013 r. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach CENNIK USŁUG

Załącznik do Uchwały ZWM Nr 402/13 Z dnia 4 kwietnia 2013 r. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach CENNIK USŁUG Załącznik do Uchwały ZWM Nr 402/13 Z dnia 4 kwietnia 2013 r. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach CENNIK USŁUG LP. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ USŁUGI 1 Udostępnianie pomieszczeń i innych

Bardziej szczegółowo

Dostępne wnioski

Dostępne wnioski Dostępne wnioski 27.01.2010. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Nazwa Skrót Data obowiązy- wania Opis Przyznanie płatności bezpośrednich - Przeniesienie przyznania płatności POB 2006-01-01 Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

1. W Rozdziale I Usługi doradcze w punkcie 1 Wypełnianie wniosku o przyznanie płatności

1. W Rozdziale I Usługi doradcze w punkcie 1 Wypełnianie wniosku o przyznanie płatności Załącznik Nr 1, do Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr.. z dnia Zmiany do Cennika Usług Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zatwierdzone Uchwałą Nr XXXII-67-2/2011 Rady Społecznej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie w 2010 r.

CENNIK USŁUG wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie w 2010 r. Załącznik nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2010 r. Nr XXXVII/732/10 CENNIK USŁUG wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU

CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały nr 134/16/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17.02.2015 r. CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU obowiązujący od dnia 1 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/88/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2011 r.

Uchwała Nr V/88/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2011 r. Uchwała Nr V/88/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym?

Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym? Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym? Z roku na rok w gospodarstwie rolnym przybywa dokumentów często mamy z tego powodu sporo kłopotów zwłaszcza, gdy szybko musimy znaleźć jakiś dokument.

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług świadczonych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku. Rozdział I.

Cennik Usług świadczonych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku. Rozdział I. Cennik Usług świadczonych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku Rozdział I. Usługi doradcze 1.Wypełnianie wniosku o przyznanie płatności (ceny netto, należy

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Krzysztof Pałkowski Zastępca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 01 kwietnia 2010 r.

CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 01 kwietnia 2010 r. Załącznik do uchwały nr XLVIII/489/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 01 kwietnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Lp. Opłata brutto [zł] netto [zł] [%] Usługi specjalistyczne z zakresu doradztwa rolniczego. Ekspertyzy i opracowania ekonomiczne

Lp. Opłata brutto [zł] netto [zł] [%] Usługi specjalistyczne z zakresu doradztwa rolniczego. Ekspertyzy i opracowania ekonomiczne Cennik usług świadczonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zgodnie z Ustawą z dnia.0.00 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (art.., pkt. - Dz.U.0..07) I Opłata Stawka VAT

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 15 marca 2012r.

CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 15 marca 2012r. Załącznik do uchwały Nr XXI / 183/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 marca 2012r. CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 15 marca 2012r. 1. Odpłatności

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony)

Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony) Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/15 Dyrektora PODR Boguchwała z dnia 12.03.2015 r. Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony)

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU

CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały nr 260/26/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 marca 2015 r. CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU obowiązujący od dnia 24 marca

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU. obowiązujący z dniem wejścia Uchwały. Zastępca Dyrektora

CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU. obowiązujący z dniem wejścia Uchwały. Zastępca Dyrektora Załącznik do Uchwały nr 164/119/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 lutego2016 r. CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU obowiązujący z dniem wejścia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia..

CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia.. Załącznik do uchwały nr VII/67/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 marca 2011 roku CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia.. 1. Odpłatności za opracowanie

Bardziej szczegółowo

Cennik zawiera ceny brutto. Lp. Nazwa usługi Jednostka Cena brutto [zł] Usługi specjalistyczne z zakresu doradztwa rolniczego

Cennik zawiera ceny brutto. Lp. Nazwa usługi Jednostka Cena brutto [zł] Usługi specjalistyczne z zakresu doradztwa rolniczego Cennik usług świadczonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zgodnie z Ustawą z dnia.0.00 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (t.j.dz.u. z 0 poz. 9- art., ust. ) Cennik zawiera

Bardziej szczegółowo

Forma reklamy Opis Waga [KB] zazwyczaj na stronie głównej serwisu. Format gif, jpg lub swf

Forma reklamy Opis Waga [KB] zazwyczaj na stronie głównej serwisu. Format gif, jpg lub swf CENNIK REKLAM w portalu Tezeusz Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2010 roku. Forma reklamy Opis Waga [KB] banner 468x60 banner 468x60 expand billboard 750x100 doublebillboard 750x200 skyscraper 120x600

Bardziej szczegółowo

Nazwa usługi Jednostka Cena netto (1, 2 [zł]

Nazwa usługi Jednostka Cena netto (1, 2 [zł] Cennik usług świadczonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zgodnie z Ustawą z dnia.0.00 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U.0..07 - art., pkt. ) Cennik zawiera ceny

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie 1 Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie I. Usługi poligraficzne i drukarskie Druk offsetowy 1. Materiały (papier, matryce, inne) cena zakupu 2. Robocizna:

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej październik 2010 r. Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla

Bardziej szczegółowo

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Nakłady na WPR w Polsce Płatności bezpośrednie wydatki ogółem w mld EUR w tym wkład krajowy 2007-2013 19,7 6,6 2014-2020 21,2 0,0 przesunięcie z II

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zmian PROW

Informacja na temat zmian PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Informacja na temat zmian PROW 2007-2013 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zmiany w PROW 2007-2013 Nowe wyzwania wynik przeglądu

Bardziej szczegółowo

Opłata netto Stawka VAT [%] Lp. Opłata brutto [zł]

Opłata netto Stawka VAT [%] Lp. Opłata brutto [zł] Cennik usług świadczonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zgodnie z Ustawą z dnia.0.00 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (art.., pkt. - Dz.U.0..07) I Lp. Nazwa usługi

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa usługi Jednostka Cena netto [zł] Usługi specjalistyczne z zakresu doradztwa rolniczego. 1 Ekspertyzy i opracowania ekonomiczne

Lp. Nazwa usługi Jednostka Cena netto [zł] Usługi specjalistyczne z zakresu doradztwa rolniczego. 1 Ekspertyzy i opracowania ekonomiczne Cennik usług świadczonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zgodnie z Ustawą z dnia.0.00 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (t.j.dz.u. z 0 poz. - art., ust. ) Cennik zawiera

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy. Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 roku,

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam. ważny od 1 września 2012

Cennik reklam. ważny od 1 września 2012 Cennik reklam ważny od 1 września 2012 Standardowe formy reklamy Produkt Rozmiar (px) Waga (kb) Format pliku Cena* Billboard 750 x 100 40 jpg / gif / swf 60,00 zł Double Billboard 750 x 200 40 jpg / gif

Bardziej szczegółowo

Nazwa usługi Jednostka Cena netto (1, 2 [zł]

Nazwa usługi Jednostka Cena netto (1, 2 [zł] Cennik usług świadczonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zgodnie z Ustawą z dnia.0.00 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U.0..0 - art., pkt. ) Cennik zawiera ceny

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Doradztwo na rzecz programów rolnośrodowiskowych

Doradztwo na rzecz programów rolnośrodowiskowych Doradztwo na rzecz programów rolnośrodowiskowych Kraków 19.10.2017 1 ZAKRES PRAC DORADCÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH Strategia zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin szkolenia. Planowane środki dydaktyczne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 godzina (45 min)

Liczba godzin szkolenia. Planowane środki dydaktyczne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 godzina (45 min) Lp. Zakres programowy szkolenia Liczba godzin szkolenia Planowane środki dydaktyczne Planowane materiały szkoleniowe Formy i metody szkolenia (kursy/warsztaty/wyjazd studyjny/inne) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R.

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli LODR w Końskowoli zasięgiem swojej działalności obejmuje teren całego województwa lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Regulacje prawne związane ze składaniem i wypełnianiem Wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nagrań TVFair. Opis

Wykorzystanie nagrań TVFair. Opis Wykorzystanie nagrań TVFair Jeżeli któryś z materiałów w dziale Wystawcy oraz Nagrody dotyczy Państwa firmy, wówczas TVFair może przekazać materiał do Państwa użytku: - na DVD z indywidualnym nadrukiem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE nr 3. Praktyki i wyjazdy dydaktyczne dla beneficjentów projektu Podkarpacie stawia na zawodowców

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE nr 3. Praktyki i wyjazdy dydaktyczne dla beneficjentów projektu Podkarpacie stawia na zawodowców Zał. nr 8 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE nr 3 Praktyki i wyjazdy dydaktyczne dla beneficjentów projektu Podkarpacie stawia na zawodowców 1. Zajęcia praktyczne terenowe krajowe Obszar

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Skala i znaczenie wsparcia. rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie wałbrzyskim po 2004 r

Skala i znaczenie wsparcia. rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie wałbrzyskim po 2004 r Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Skala i znaczenie wsparcia DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław www.dodr.pl rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie

Bardziej szczegółowo

ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! BANKOWA SZKOŁA KREDYTOWANIA. Kredyty Rolnicze Poziom specjalistyczny

ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! BANKOWA SZKOŁA KREDYTOWANIA. Kredyty Rolnicze Poziom specjalistyczny ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! 1 BANKOWA SZKOŁA KREDYTOWANIA Kredyty Rolnicze Poziom specjalistyczny JAKI JEST CEL BANKOWEJ SZKOŁY KREDYTOWANIA KREDYTY DLA ROLNIKÓW? 2 Dostarczenie wiedzy praktycznej z zakresu

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH Tekst jednolity od r.

CENNIK USŁUG. ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH Tekst jednolity od r. CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH Tekst jednolity od 21.02.2018 r. Barzkowice 2018 Na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie form reklamowych

Rozmieszczenie form reklamowych Cennik reklam Rozmieszczenie form reklamowych Formy reklamowe Billboard 750x100 px/double Billboard 750x200 px Medium Rectangle 300x250 px Promo Box 325x310 px Animowany (gif) lub statyczny (jpg, gif,

Bardziej szczegółowo

kontakt Bannery internetowe Najedź i kliknij na poniższą strzałkę żeby powrócić do wizualizacji dostępnych modułów internetowych.

kontakt Bannery internetowe Najedź i kliknij na poniższą strzałkę żeby powrócić do wizualizacji dostępnych modułów internetowych. CENNIK Formy reklamowe Portal Kupców Polskich adresowany jest do detalistów, hurtowników, producentów FMCG, a także osób zainteresowanych branżą spożywczą. Pełna gama form reklamowych oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Priorytety PROW Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, poprawa jakości życia

Bardziej szczegółowo

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH forma gospodarowania, której celem jest poprawa efektywności i towarowości produkcji określonego produktu rolnego lub grupy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy,

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy, ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Mariusz Zarychta Puławy, 11-12.09.2013 Obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są to miejscowości

Bardziej szczegółowo

oferta reklamowa P T C 24 01.10.2012

oferta reklamowa P T C 24 01.10.2012 oferta reklamowa portalupct24.pl 01.10.2012 dostępne nośniki reklamowe NAZWA WYMIAR (px) WAGA FORMAT Billboard G1 951x170 150 kb gif, jpg, swf Box S1 385x105 100 kb gif, jpg, swf Box S2 556x60 100 kb gif,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga

Bardziej szczegółowo

Cennik wyposażenia Balt Military Expo 2018 WYPOSAŻENIE ORGANIZATORA GABLOTY SZKLANE. 160,00 PLN Gablota szklana z oświetleniem 100 x 100 x 100 cm

Cennik wyposażenia Balt Military Expo 2018 WYPOSAŻENIE ORGANIZATORA GABLOTY SZKLANE. 160,00 PLN Gablota szklana z oświetleniem 100 x 100 x 100 cm Cennik wyposażenia Balt Military Expo 2018 WYPOSAŻENIE ORGANIZATORA 250,00 PLN Wynajem lodówki 50,00 PLN Stojak na prospekty Stolik barowy GABLOTY SZKLANE 160,00 PLN Gablota szklana z oświetleniem 100

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 3. Efekty ekonomiczne gospodarstw rolniczych sposób ich pomiaru i zapisu w Opisie gospodarstwa rolniczego z elementami kalkulacji

Zajęcia 3. Efekty ekonomiczne gospodarstw rolniczych sposób ich pomiaru i zapisu w Opisie gospodarstwa rolniczego z elementami kalkulacji Zajęcia 3 Efekty ekonomiczne gospodarstw rolniczych sposób ich pomiaru i zapisu w Opisie gospodarstwa rolniczego z elementami kalkulacji Plan zajęć 1. Przepływy środków pieniężnych pojecie, znaczenie Przykład

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA FIRM I LABORATORIÓW W PORTALU INTERNETOWYM www.laboratoria.net

PROMOCJA FIRM I LABORATORIÓW W PORTALU INTERNETOWYM www.laboratoria.net PROMOCJA FIRM I LABORATORIÓW W PORTALU INTERNETOWYM www.laboratoria.net Cennik oferowanych przez nas usług na najbliższy okres (aktualny od września 2011). 1. Pakiet reklamowy/ Wpis do Katalogu Firm i

Bardziej szczegółowo

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA

Bardziej szczegółowo

Część opisowa planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2015 rok.

Część opisowa planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2015 rok. Część opisowa planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2015 rok. Przychody Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w na 2015 rok planowane są na poziomie

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii

Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii .pl https://www..pl Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii Autor: Ewa Ploplis Data: 22 grudnia 2016 W pierwszym kwartale 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE ELEMENTÓW PAKIETU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE ELEMENTÓW PAKIETU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy nr.. z dnia SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE ELEMENTÓW PAKIETU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Typy Dokumentów a) TYP_1 strona w formacie A4 spersonalizowana danymi przekazanymi w plikach

Bardziej szczegółowo

Różnice w konstrukcji książek do zapisów źródłowych oraz w kodach (między rokiem 2009 a 2010)

Różnice w konstrukcji książek do zapisów źródłowych oraz w kodach (między rokiem 2009 a 2010) Różnice w konstrukcji książek do zapisów źródłowych oraz w kodach (między rokiem 2009 a 2010) I. Spis Aktywów i Zobowiązań Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego Wykaz Strona tytułowa Metryczka Metryczka

Bardziej szczegółowo

1. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić: Praca w skoroszycie informacje ogólne Kolory komórek co oznaczają 7

1. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić: Praca w skoroszycie informacje ogólne Kolory komórek co oznaczają 7 Biznes Plan AGRO 5 PRO wersja dla osób fizycznych oraz osób prawnych ( pełna księgowość ) Wersja 5 PRO 2012-2013 Podręcznik Użytkownika Microsoft Excel są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Plan wystąpienia Czynniki pływające na rolnictwo polskie od roku 2002 Gospodarstwa rolne Użytkowanie gruntów Powierzchnia zasiewów Zwierzęta gospodarskie Maszyny

Bardziej szczegółowo

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Wsparcie doradztwa

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie lp. Cena obejmuje: cena netto Oferta specjalna - 3 m (wykładzina szara) zabudowa stała 990 zł regał oświetlony ( półki) szer. mb lada z blatem krzesło plastikowe napis na fryzie kosz na śmieci gniazdko

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

49,00zł/netto. Cennik Usług. Pakiet Usług Twój START-UP wspieramy początkujący biznes. Wirtualne Biuro (opis pkt 1) Usługa Środowiskowa (opis pkt 6)

49,00zł/netto. Cennik Usług. Pakiet Usług Twój START-UP wspieramy początkujący biznes. Wirtualne Biuro (opis pkt 1) Usługa Środowiskowa (opis pkt 6) Cennik Usług Pakiet Usług Twój START-UP wspieramy początkujący biznes Wirtualne Biuro (opis pkt 1) Usługa Środowiskowa (opis pkt 6) - możliwość bezpłatnego korzystania z sali spotkań (do 6 osób) do 4h/mc

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2014. Dyrektora Miejskiego Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy z dnia 25 marca 2014r.

Zarządzenie Nr 11/2014. Dyrektora Miejskiego Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy z dnia 25 marca 2014r. Zarządzenie Nr 11/2014 Dyrektora Miejskiego Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej DZIAŁANIE 311 Kto może zostać beneficjentem działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?...2 Na jakie operacje może być przyznana pomoc?...3 Jaki jest zakres działalności nierolniczych

Bardziej szczegółowo

Premie dla młodych rolników

Premie dla młodych rolników Premie dla młodych rolników Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jelenia Góra, lipiec 2015 r. I. Informacje na temat działania... 3 1. Cel realizacji działania... 3 2. Beneficjenci pomocy...

Bardziej szczegółowo

Expo Silesia - Przemysł spotyka się w Sosnowcu OFERTA DZIAŁAO REKLAMOWYCH

Expo Silesia - Przemysł spotyka się w Sosnowcu OFERTA DZIAŁAO REKLAMOWYCH Expo Silesia - Przemysł spotyka się w Sosnowcu OFERTA DZIAŁAO REKLAMOWYCH podczas 5. Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX 2 4 października 2012 Multimedia Reklama w

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie 9 1.1. Cel i zakres analizy 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Formularz weryfikacyjny

Formularz weryfikacyjny 1. Podstawowe dane o wnioskodawcy Imiona Obywatelstwo Data urodzin Formularz weryfikacyjny NUMER NIP DOKUMENT TOŻSAMOŚCI Nazwa dokumentu seria i numer 2. Dane o małżonku wnioskodawcy Imiona Obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny Praca z przedmiotu "Fundusze...", prowadz. L. Wicki W myśl rozporządzeń Rady Europejskiej, grupa producencka to organizacja mająca osobowość prawną, utworzona z inicjatywy producentów rolnych na zasadzie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej - kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika 2. Dowody zapłaty

Bardziej szczegółowo

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej. Plac Wolności Bielsk (24)

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej. Plac Wolności Bielsk (24) LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej Plac Wolności 12 09-230 Bielsk (24) 261-54-38 lgd_bielsk@op.pl www.lgdbielsk.pl Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/kraków Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo