CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU. obowiązujący z dniem wejścia Uchwały. Zastępca Dyrektora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU. obowiązujący z dniem wejścia Uchwały. Zastępca Dyrektora"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 164/119/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 lutego2016 r. CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU obowiązujący z dniem wejścia Uchwały Zastępca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Gdańsk, dnia 8 lutego 2016 r. 1

2 I. Odpłatne usługi doradcze świadczone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) 1 Lp. 23% - I.1 Sporządzenie dokumentów do działań PROW Sporządzenie dokumentacji do działania Modernizacja gospodarstw rolnych 1.1. Sporządzenie biznesplanu dla operacji dotyczącej budowy i modernizacji budynków 1.2. Sporządzenie biznesplanu dla operacji niedotyczącej budowy i modernizacji budynków 1.3. Zmiana dokumentacji do przygotowania umowy ,00 zł + 1% kwoty wnioskowanej dotacji 1 000,00 zł + 0,5% kwoty wnioskowanej dotacji 200,00 46,00 246,00 Sporządzenie dokumentacji do działania Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura Sporządzenie biznesplanu dla operacji dotyczącej budowy i modernizacji budynków 2.2. Sporządzenie biznesplanu dla operacji niedotyczącej budowy i modernizacji budynków 2.3. Zmiana dokumentacji do przygotowania umowy ,00 zł + 1% kwoty wnioskowanej dotacji 1 000,00 zł + 0,5% kwoty wnioskowanej dotacji 200,00 46,00 246,00 Sporządzenie dokumentacji do działania Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN 3.1. Sporządzenie biznesplanu dla operacji dotyczącej budowy i modernizacji budynków 3.2. Sporządzenie biznesplanu dla operacji niedotyczącej budowy i modernizacji budynków 500,00 zł + 1% kwoty wnioskowanej dotacji 1 000,00 zł + 0,5% kwoty wnioskowanej dotacji 3.3. Zmiana dokumentacji do przygotowania umowy 200,00 46,00 246,00 1 usług dla rolników współpracujących z PODR w Gdańsku w realizacji rachunkowości rolnej PL FADN zostanie zmniejszona o 20%. usług dla rolników prowadzących gospodarstwa obserwacyjno-pokazowe w ramach IOR zostanie zmniejszona o 30% w okresie obowiązywania umowy. 2

3 23% - 4. Sporządzenie biznesplanu do działania Przetwórstwo i marketing produktów rolnych 4.1. Kwota kosztów kwalifikowanych do ,00 zł 4.2. Kwota kosztów kwalifikowanych od ,00 do ,00 zł 9 000,00 23% , ,00 zł + 0,75% kwoty kosztów kwalifikowanych powyżej ,00 zł 4.3. Kwota kosztów kwalifikowanych od ,00 do ,00 zł 4.4. Kwota kosztów kwalifikowanych od ,00 do ,00 zł 4.5. Kwota kosztów kwalifikowanych od ,00 zł ,00 zł + 0,4% kwoty kosztów kwalifikowanych powyżej ,00 zł ,00 zł + 0,15% kwoty kosztów kwalifikowanych powyżej ,00 zł ,00 zł + 0,085% kwoty kosztów kwalifikowanych powyżej ,00 zł 5. Sporządzenie biznesplanu do działania Przetwórstwo i marketing produktów rolnych dla rolników rozpoczynających działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych 2 500,00 zł + 0,5% kwoty wnioskowanej dotacji 6. Sporządzenie dokumentacji do działania Premie dla młodych rolników 6.1. Sporządzenie biznesplanu 800,00 184,00 984, Sporządzenie wniosku o I płatność 150,00 34,50 184, Sporządzenie wniosku o II płatność Zgodnie z pkt. 14. Wnioski o płatność w ramach działań inwestycyjnych PROW i PROW Zmiana dokumentacji do przygotowania 200,00 46,00 246,00 umowy 6.5. Sporządzenie ankiety monitorującej 150,00 34,50 184, Sporządzenie sprawozdania 150,00 34,50 184,50 7. Sporządzenie dokumentacji do działania Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 7.1. Sporządzenie biznesplanu 1 000,00 230, ,00 3

4 23% Zmiana dokumentacji do przygotowania 200,00 46,00 246,00 umowy 8. Sporządzenie dokumentacji do działania Restrukturyzacja małych gospodarstw 8.1. Sporządzenie biznesplanu 800,00 184,00 984, Zmiana dokumentacji do przygotowania umowy 200,00 46,00 246,00 9. Sporządzenie dokumentacji do działania Rozwój przedsiębiorczości rozwój usług rolniczych 9.1. Sporządzenie biznesplanu 1 000,00 zł + 0,5% kwoty wnioskowanej dotacji 9.2. Zmiana dokumentacji do przygotowania umowy 10. Sporządzenie/przygotowanie planu i wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla grupy producentów rolnych 150,00 34,50 184,50 1% wartości dotacji 5-letniej, nie więcej niż 4000,00 zł za cały plan + 150,00 zł za każdego (powyżej 5) kolejnego członka grupy założycielskiej 11. Sporządzenie dokumentacji do działania Działanie rolno-środowiskowoklimatyczne Sporządzenie planu działalności rolnośrodowiskowej: zawierającego pakiety przyrodnicze: pakiet 4. (z wyj. wariantu 4.7.), pakiet niezawierającego pakietów przyrodniczych (pakiet 1., pakiet 2., pakiet 3., wariant 4.7., pakiet 6, pakiet 7.) 150,00 zł + 0,8% wartości dotacji 5-letniej za pakiet 4. i/lub pakiet % wartości dotacji 5-letniej za pozostałe pakiety, nie więcej niż 4 000,00 zł za cały plan 150,00 zł + 1% wartości dotacji 5-letniej, nie więcej niż 4 000,00 zł za cały plan 2 Obejmuje sporządzenie wniosku o pierwszą płatność rolnośrodowiskową. 4

5 23% Sporządzenie zmian do planu działalności rolnośrodowiskowej: do 15 działek rolnych 50,00 11,50 61, opłata dodatkowa za każdą następną działkę rolną powyżej 15 działek rolnych Opracowanie zmiany do planu polegającej wyłącznie na zmianie PEG Rozszerzenie planu działalności rolnośrodowiskowej o dodatkowe pakiety i/lub powierzchnię powyżej 2,00 ha 1,63 0,37 2,00 24,39 5,61 30,00 300,00 69,00 369,00 Nie dokonuje się zmian i poprawek w planach i wnioskach opracowanych przez osoby niebędące pracownikami PODR. W wypadku zaistnienia takiej sytuacji, dokumentacja będzie opracowana od nowa, opłata zostanie naliczona wg cennika pkt Coroczne sporządzenie planu nawozowego dla pakietu Rolnictwo zrównoważone W gospodarstwie do 10 ha UR 50,00 11,50 61, W gospodarstwie do 20 ha UR 80,00 18,40 98, W gospodarstwie do 30 ha UR 100,00 23,00 123, W gospodarstwie do 50 ha UR 200,00 46,00 246, W gospodarstwie do 100 ha UR 300,00 69,00 369, W gospodarstwie pow. 100 ha UR 400,00 92,00 492, Prowadzenie rejestru działalności rolnośrodowiskowej do 10 działek rolnych 100,00/rok 23,00 123, od 11 do 20 działek rolnych 150,00/rok 34,50 184, pow. 20 działek rolnych 200,00/rok 46,00 246, Sporządzenie ekspertyzy przyrodniczej dla siedliska o powierzchni do 1 ha 284,55 65,45 350, dla siedliska o powierzchni pow. 1 ha do 5 ha 813,01 186, , dla siedliska o powierzchni pow. 5 ha do 20 ha 1 626,02 373, , dla siedliska o powierzchni pow. 20 ha do 50 ha 2 439,03 560, , dla siedliska o powierzchni pow. 50 ha 3 252,03 747, , Uzupełnienie ekspertyzy przyrodniczej dla jednostek zewnętrznych (plan wypasu itp.) 12. Sporządzenie dokumentacji do działania Rolnictwo ekologiczne Sporządzenie planu działalności ekologicznej 150,00 34,50 184,50 150,00 zł + 1% wartości dotacji 5-letniej, nie więcej niż 4 000,00 zł za cały plan 13. Sporządzenie dokumentacji do pozyskania dofinansowania z programu Leader Projekty z zakresu przedsiębiorczości 2 000,00 zł + 0,5% kwoty + podatek wnioskowanej dotacji Projekty parasolowe 500,00 115,00 615,00 3 Obejmuje sporządzenie wniosku o pierwszą płatność ekologiczną. 5

6 23% Wnioski o płatność w ramach działań inwestycyjnych PROW i PROW do 10 faktur 300,00 69,00 369, od 11 do 30 faktur 500,00 115,00 615, od 31 do 50 faktur 800,00 184,00 984, powyżej 50 faktur 1 000,00 230, ,00 II. Pozostałe odpłatne usługi doradcze 4 Lp. II Do 15 ha GO w gospodarstwie (bez załącznika EFA) 23% - Sporządzenie wniosku o dopłaty bezpośrednie i dla ONW (dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami) wniosek o dopłaty bezpośrednie do 5 działek 16,26 3,74 20,00 ewidencyjnych Powyżej 15 ha GO w gospodarstwie (z załącznikiem EFA) opłata dodatkowa za każdą następną działkę ewidencyjną powyżej 5 działek wniosek ONW i dla obszarów zagrożonych erozją opłata za każdą stronę wypełnionego załącznika graficznego wniosek o dopłaty bezpośrednie do 5 działek ewidencyjnych opłata dodatkowa za każdą następną działkę ewidencyjną powyżej 5 działek 1,63 0,37 2,00 8,13 1,87 10,00 4,07 0,94 5,01 24,39 5,61 30,00 2,44 0,56 3,00 4 usług dla rolników współpracujących z PODR w Gdańsku w realizacji rachunkowości rolnej PL FADN zostanie zmniejszona o 20%. usług dla rolników prowadzących gospodarstwa obserwacyjno-pokazowe w ramach IOR zostanie zmniejszona o 30% w okresie obowiązywania umowy. 6

7 wniosek ONW i dla obszarów zagrożonych erozją opłata za każdą stronę wypełnionego załącznika graficznego 23% - 16,26 3,74 20,00 4,07 0,94 5,01 3. II Załącznik o zwierzętach zadeklarowanych do płatności do 5 szt. zwierząt 8,13 1,87 10 zł za każdą dodatkową sztukę zwierząt pow. 5 szt. 0,81 0,19 1 zł nie więcej niż 100 zł Sporządzenie wniosku o dopłaty bezpośrednie i dla ONW dla rolnika realizującego Program Rolnośrodowiskowy w ramach PROW lub PROW oraz Rolnictwo ekologiczne (od II roku realizacji zobowiązania) Do 15 ha GO w gospodarstwie (bez załącznika EFA) Powyżej 15 ha GO w gospodarstwie (z załącznikiem EFA) wniosek o dopłaty bezpośrednie do 5 działek ewidencyjnych opłata dodatkowa za każdą następną działkę ewidencyjną powyżej 5 działek wniosek ONW i dla obszarów zagrożonych erozją opłata za każdą stronę wypełnionego załącznika graficznego wniosek o dopłaty bezpośrednie do 5 działek ewidencyjnych opłata dodatkowa za każdą następną działkę ewidencyjną powyżej 5 działek wniosek ONW i dla obszarów zagrożonych erozją opłata za każdą stronę wypełnionego załącznika graficznego 40,65 9,35 50,00 3,25 0,75 4,00 8,13 1,87 10,00 4,07 0,94 5,01 48,78 11,22 60,00 4,07 0,94 5,01 16,26 3,74 20,00 4,07 0,94 5,01 7

8 3. Załącznik o zwierzętach zadeklarowanych do płatności 23% - do 5 szt. zwierząt 8,13 1,87 10 zł za każdą dodatkową sztukę zwierząt pow. 5 szt. 0,81 0,19 1 zł nie więcej niż 100 zł 4. Wniosek o płatność dla rolników przekazujących małe gospodarstwa 81,30 18,70 100,00 II.3. Sporządzanie pozostałych wniosków 1. Wniosek o dopłatę do materiału siewnego 1.1. do 5 ha obsianych/obsadzonych materiałem kwalifikowanym 16,26 3,74 20, od 5,01 ha do 10,00 ha obsianych/obsadzonych materiałem kwalifikowanym 24,39 5,61 30, od 10,01 ha do 40,00 ha obsianych/obsadzonych materiałem 40,65 9,35 50,00 kwalifikowanym 1.4. pow. 40,00 ha obsianych/obsadzonych materiałem kwalifikowanym 81,30 18,70 100,00 2. Wniosek o nadanie znaków w krajowych systemach żywności wysokiej jakości 200,00 46,00 246,00 3. Inne wnioski (AGNAS, kwoty mleczne, systemy jakości żywności, zgłoszenie 24,39 5,61 30,00 do jednostki certyfikującej i inne) II.4. Sporządzenie opracowania oceny możliwości inwestycyjnych dla gospodarstwa rolnego (biznesplanu) 1. Kwota przedsięwzięcia do ,00 zł 500,00 zł + 0,5% kwoty przedsięwzięcia 2. Kwota przedsięwzięcia od ,00 zł do zł 1 000,00 zł + 0,2% kwoty przedsięwzięcia powyżej ,00 zł 3. Kwota przedsięwzięcia od ,00 zł 2 800,00 zł + 0,07% kwoty przedsięwzięcia powyżej ,00 zł II.5. Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej dla grupy producentów rolnych 1. Opracowanie/przygotowanie niezbędnej dokumentacji (aktu założycielskiego, umów członkowskich, druków rejestrowych itp.) dla przyszłej grupy producentów rolnych, w celu rejestracji w urzędach rejestrowych 2 000,00 zł 460, ,00 8

9 23% - II.6. Przygotowanie wniosku i planu dochodzenia do uznania grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców warzyw 1. Kwota przedsięwzięcia do ,00 zł 500,00 zł + 0,5% kwoty przedsięwzięcia 2. Kwota przedsięwzięcia od ,00 zł do ,00 zł 1 000,00 zł + 0,2% kwoty przedsięwzięcia powyżej ,00 zł 3. Kwota przedsięwzięcia od ,00 zł 2 800,00 zł + 0,07% kwoty przedsięwzięcia powyżej ,00 zł II.7. Sporządzenie opracowania oceny możliwości inwestycyjnych dla przedsiębiorstwa (biznesplanu) 1. Kwota przedsięwzięcia do ,00 zł 3 000,00 23% 3 690,00 2. Kwota przedsięwzięcia od ,00 zł do ,00 zł 3. Kwota przedsięwzięcia od ,00 zł do ,00 zł 3 000,00 zł + 0,5% kwoty przedsięwzięcia powyżej ,00 zł 5 500,00 zł + 0,2% kwoty przedsięwzięcia powyżej ,00 zł 4. Kwota przedsięwzięcia od ,00 zł 7 500,00 zł + 0,1% kwoty przedsięwzięcia powyżej ,00 zł II.8. Wykonywanie analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych dla gospodarstw rolnych 1. Sporządzenie planu nawożenia 1.1. W gospodarstwie do 10 ha UR 50,00 11,50 61, W gospodarstwie do 20 ha UR 80,00 18,40 98, W gospodarstwie do 30 ha UR 100,00 23,00 123, W gospodarstwie do 50 ha UR 200,00 46,00 246, W gospodarstwie do 100 ha UR 300,00 69,00 369, W gospodarstwie powyżej 100 ha UR 400,00 92,00 492,00 2. Sporządzenie planu urządzeniowego gospodarstwa - produkcja roślinna 2.1. W gospodarstwie do 20 ha UR 600,00 138,00 738, W gospodarstwie do 50 ha UR 1 000,00 230, ,00 9

10 23% W gospodarstwie do 100 ha UR 1 200,00 276, , W gospodarstwie powyżej 100 ha UR 2 000,00 460, ,00 3. Sporządzenie planu urządzeniowego gospodarstwa - produkcja roślinna i zwierzęca 3.1. W gospodarstwie do 20 ha UR 800,00 184,00 984, W gospodarstwie do 50 ha UR 1 200,00 276, , W gospodarstwie do 100 ha UR 1 700,00 391, , W gospodarstwie powyżej 100 ha UR 2 500,00 575, ,00 4. Sporządzenie jednorazowego sprawozdania finansowego z działalności gospodarstwa rolnego dla potrzeb banku 300,00 69,00 369,00 II.9. Prowadzenie dokumentacji określonej w Programie działań w gospodarstwach rolnych położonych na OSN 1.1. W gospodarstwie do 100 ha z produkcją roślinną bez nawozów naturalnych 100,00 23,00 123, W gospodarstwie do 100 ha z produkcją roślinną i z wykorzystaniem nawozów 200,00 46,00 246,00 naturalnych 1.3. W gospodarstwie do 100 ha z produkcją roślinną i z wykorzystaniem nawozów naturalnych, jeżeli plan nawozowy 700,00 161,00 861,00 podlegał opiniowaniu przez SChR 1.4. W gospodarstwie do 100 ha z produkcją roślinną i zwierzęcą 300,00 69,00 369, W gospodarstwie do 100 ha z produkcją roślinną i zwierzęcą, jeżeli plan nawozowy 800,00 184,00 984,00 podlegał opiniowaniu przez SChR 1.6. W gospodarstwie pow. 100 ha z produkcją roślinną bez nawozów naturalnych 800,00 184,00 984, W gospodarstwie pow. 100 ha z produkcją roślinną i z wykorzystaniem nawozów 1 250,00 287, ,50 naturalnych 1.8. W gospodarstwie pow. 100 ha z produkcją roślinną i z wykorzystaniem nawozów naturalnych, jeżeli plan nawozowy 1 450,00 333, ,50 podlegał opiniowaniu przez SChR 1.9. W gospodarstwie pow. 100 ha z produkcją roślinną i zwierzęcą 1 350,00 310, , W gospodarstwie pow. 100 ha z produkcją roślinną i zwierzęcą, jeżeli plan nawozowy podlegał opiniowaniu przez SChR 1 650,00 379, ,50 II.10 Rozliczanie podatku w rolnictwie 1. Miesięczne rozliczanie podatku 1.1. do 20 faktur 100,00 23,00 123,00 10

11 23% od 21 do 50 faktur 121,95 28,05 150, powyżej 50 faktur 203,25 46,75 250,00 2. Kwartalne rozliczanie podatku 203,25 46,75 250,00 III. Usługi mechanizacyjne w Dziale Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa w Lubaniu Lp. usługi w zł/godz. III.1. Usługi mechanizacyjne 1.1. Kombajn zbożowy Bizon 210,00 (8%) 16,80 226, Ciągnik + przyczepa 70,00 (23%) 16,10 86, Ciągnik + glebogryzarka 90,00 (8%) 7,20 97, Ciągnik + pług 3-skibowy 90,00 (8%) 7,20 97, Ciągnik + siewnik zbożowy 80,00 (8%) 6,40 86, Ciągnik + opryskiwacz 70,00 (8%) 5,60 75, Ciągnik + brony 70,00 (8%) 5,60 75, Ciągnik + kosiarka bębnowa 90,00 (8%) 7,20 97, Ciągnik + pług odśnieżający (odśnieżanie) 60,00 (23%) 13,80 73,80 IV. Usługi hotelarskie 5, restauracyjne i wynajem sal wykładowych Lp. - IV.1. GDAŃSK LIPCE 1. Usługi hotelarskie/doba CENNIK OBOWIĄZUJĄCY POZA SEZONEM W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA DO 31 MAJA 1.1. Pokój 1-osobowy standard lub pobyt Cena brutto w zł jednej osoby w pokoju dwuosobowym 62,96 (8%) 5,04 68, Pokój 1-osobowy ze śniadaniem lub pobyt jednej osoby w pokoju 74,07 (8%) 5,93 80,00 dwuosobowym 1.3. Pokój 2-osobowy standard 107,41 (8%) 8,59 116,00 5 usług dla rolników współpracujących z PODR w Gdańsku w realizacji rachunkowości rolnej PL FADN zostanie zmniejszona o 5%. usług dla rolników prowadzących gospodarstwa obserwacyjno-pokazowe w ramach IOR zostanie zmniejszona o 30% w okresie obowiązywania umowy. 11

12 Cena brutto - w zł 1.4. Pokój 2-osobowy ze śniadaniem 129,63 (8%) 10,37 140, Pokój 3-osobowy standard 124,07 (8%) 9,93 134, Pokój 3-osobowy ze śniadaniem 157,41 (8%) 12,59 170, Pokój 4-osobowy standard 150,00 (8%) 12,00 162, Pokój 4-osobowy ze śniadaniem 194,44 (8%) 15,56 210, Apartament 209,26 (8%) 16,74 226, Apartament ze śniadaniem 231,48 (8%) 18,52 250, Apartament z aneksem kuchennym 255,56 (8%) 20,44 276, Apartament z aneksem kuchennym ze śniadaniem 277,78 (8%) 22,22 300, Dostawka* 37,04 (8%) 2,96 40, Dostawka ze śniadaniem* 46,30 (8%) 3,70 50,00 2. Usługi hotelarskie/doba CENNIK OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE W OKRESIE OD 1 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2.1. Pokój 1-osobowy standard lub pobyt jednej osoby w pokoju dwuosobowym 72,22 (8%) 5,78 78, Pokój 1-osobowy ze śniadaniem lub pobyt jednej osoby w pokoju 83,33 (8%) 6,67 90,00 dwuosobowym 2.3. Pokój 2-osobowy standard 116,67 (8%) 9,33 126, Pokój 2-osobowy ze śniadaniem 138,89 (8%) 11,11 150, Pokój 3-osobowy standard 133,33 (8%) 10,67 144, Pokój 3-osobowy ze śniadaniem 166,67 (8%) 13,33 180, Pokój 4-osobowy standard 159,26 (8%) 12,74 172, Pokój 4-osobowy ze śniadaniem 203,70 (8%) 16,30 220, Apartament 218,52 (8%) 17,48 236, Apartament ze śniadaniem 240,74 (8%) 19,26 260, Apartament z aneksem kuchennym 255,56 (8%) 20,44 276, Apartament z aneksem kuchennym ze śniadaniem 277,78 (8%) 22,22 300, Dostawka * 37,04 (8%) 2,96 40, Dostawka ze śniadaniem * 46,30 (8%) 3,70 50,00 3. Usługi hotelarskie - krajowe - grupy zorganizowane: 3.1. dla grupy pow. 10 osób 64,82 (8%) 5,19 70,01/osoba 3.2. dla grupy pow. 20 osób 60,19 (8%) 4,82 65,01/osoba 3.3. dla grupy robotniczej - pobyt pow. 30 dni 37,04 (8%) 2,96 40,00/osoba 3.4. dla grupy robotniczej - na cały rok 32,41 (8%) 2,59 35,00/osoba 12

13 Cena brutto Lp. - w zł 1. Koszt usługi hotelarsko-gastronomicznej dla grup zorganizowanych ustala się dla 1 osoby wg kalkulacji. 2. Grupy od 21 do 40 osób 1 osoba gratis w pokoju dwuosobowym, grupy od 41 osób i więcej 2 osoby gratis w pokoju dwuosobowym. 3. W indywidualnych przypadkach, przy pobytach powyżej 3 noclegów, stosuje się 5-20% rabatu, z wyłączeniem śniadania. 4. *Istnieje możliwość dostawki w pokojach nr 22,35,37 po uzgodnieniu z Recepcją. 5. Dzieci w wieku do 3 lat, śpiące razem z rodzicami nocleg gratis. 6. Pracownicy PODR oraz ich rodziny w pierwszej linii pokrewieństwa podstawowa cena pokoju z cennika PODR 30% rabatu. Rabat nie obejmuje kosztów wyżywienia. 7. Pracownicy CDR i innych WODR oraz ich rodziny w pierwszej linii pokrewieństwa podstawowa cena pokoju z cennika PODR 20% rabatu. Rabat nie obejmuje kosztów wyżywienia. 8. W przypadku sezonowych akcji promocyjnych istnieje możliwość udzielenia rabatu promocyjnego w wysokości od 5-20 %, z wyłączeniem śniadania. 4. Sale wykładowe (ze sprzętem audiowizualnym ) cena za 1 dzień GDAŃSK LIPCE 4.1. Sala wykładowa - 50 osób 243,90 (23%) 56,10 300, Sala wykładowa - 80 osób 268,29 (23%) 61,71 330,00 IV.2. DZIAŁ SPECJALISTÓW BRANŻOWYCH I ADMNISTRACJI W SŁUPSKU 1. Sale wykładowe (ze sprzętem audiowizualnym) cena za 1 dzień 1.1. Sala wykładowa 243,90 (23%) 56,10 300,00 IV.3. ODDZIAŁ STARE POLE 1. Usługi hotelarskie - klienci indywidualni/doba 1.1. Pokój 1-osobowy lub pobyt jednej osoby w pokoju dwuosobowym 62,04 (8%) 4,96 67, Pokój 1-osobowy lub pobyt jednej osoby w pokoju dwuosobowym 70,37 (8%) 5,63 76,00 ze śniadaniem 1.3. Pokój 2-osobowy 97,22 (8%) 7,78 105, Pokój 2-osobowy ze śniadaniem 112,96 (8%) 9,04 122, Pokój 3-osobowy 108,33 (8%) 8,67 117, Pokój 3-osobowy ze śniadaniem 131,48 (8%) 10,52 142, Pokój 4-osobowy (piętrowe łóżka) 131,48 (8%) 10,52 142, Pokój 4-osobowy (piętrowe łóżka) 161,11 (8%) 12,89 174,00 ze śniadaniem 1.9. Apartament 135,19 (8%) 10,82 146, Apartament ze śniadaniem 150,00 (8%) 12,00 162, Pobyt jednej osoby w pokoju jedno- lub dwuosobowym dla stałych klientów (min. 2 pobyty w miesiącu) cena minimalna od 2. Usługi hotelarskie krajowe grupy zorganizowane 2.1. Grupy młodzieżowe (pobyt osobodni) Inne grupy zorganizowane (pobyt osobodni) 46,30 (8%) 3,70 50,00 31,48 (8%) 2,52 34,00 13

14 2.2. Grupy młodzieżowe (pobyt powyżej 29 osobodni) Inne grupy zorganizowane (pobyt powyżej 59 osobodni) 2.3. Pobyt na zasadzie hotelu robotniczego (powyżej 99 osobodni) 2.4. Grupy szkoleniowe pobyt powyżej 20 osobodni z całodobowym dostępem do sal wykładowo-komputerowych i infrastruktury rekreacyjnej - Cena brutto w zł 28,70 (8%) 2,30 31,00 24,07 (8%) 1,93 26,00 47,22 (8%) 3,78 51,00 3. Usługi hotelarskie zagraniczne grupy zorganizowane (całodobowy dostęp do sal wykładowo-komputerowych i infrastruktury rekreacyjnej, serwis w języku beneficjenta) 3.1. Pokój 1-osobowy lub pobyt jednej 74,07 (8%) 5,93 80,00 osoby w pokoju dwuosobowym 3.2. Pokój 2-osobowy 129,63 (8%) 10,37 140, Pokój 3-osobowy 166,67 (8%) 13,33 180, Pokój 4-osobowy 185,19 (8%) 14,82 200, Apartament 166,67 (8%) 13,33 180,00 4. Sale wykładowe (ze sprzętem audiowizualnym ) - cena za 1 godz. STARE POLE 4.1. Sala im. prof. St. Laskowskiego dla max 200 osób 73,98 (23%) 17,02 91, Sala Unijna dla max 80 osób 57,72 (23%) 13,28 71, Pracownia komputerowa 10-stanowiskowa 57,72 (23%) 13,28 71, Sala narad dla 20 osób 41,46 (23%) 9,54 51, Sala Różowa dla max 30 osób 41,46 (23%) 9,54 51,00 IV.4. DZIAŁ SYSTEMÓW PRODUKCJI ROLNEJ, STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH I DOŚWIADCZALNICTWA W LUBANIU 1. Usługi hotelarskie - klienci indywidualni/doba 1.1. Pokój 2-osobowy 46,30 (8%) 3,70 50,00 2. Sale wykładowe (ze sprzętem audiowizualnym ) cena za 1 dzień LUBAŃ 2.1. Sala wykładowa - 20 osób 81,30 (23%) 18,70 100, Sala wykładowa - 50 osób 243,90 (23%) 56,10 300,00 V. Wynajem stoisk wystawowych Lp. 23% - V.1. Stoiska na targach w Lubaniu 1.1. Stoisko promocyjne ogrodniczo-szkółkarskie - moduł 15 m 2 340,00 78,20 418,20 14

15 23% Stoisko promocyjne ogrodniczo-szkółkarskie - moduł 30 m 2 490,00 112,70 602, Stoisko promocyjne ogrodniczo-szkółkarskie - moduł 60 m 2 820,00 188, , Stoisko promocyjne ogrodniczo-szkółkarskie - moduł 100 m ,00 253, , Stoisko promocyjne moduł 15 m 2 390,00 89,70 479, Stoisko promocyjne moduł 30 m 2 600,00 138,00 738,00 Stoisko promocyjne moduł 100 m ,00 368, , Stoisko promocyjne moduł 250 m ,00 805, , Stoisko promocyjne moduł 500 m , , , Dopłata za stoisko narożne 50% (nie dotyczy stoisk o powierzchni 15 m 2, które nie mogą być narożne) Stoiska handlowe za 1 m 2 24,39 5,61 30, Stoisko z produktami lokalnymi i tradycyjnymi (wędliny, sery, chleby, ciasta, 100,00 23,00 123,00 ryby itp.) 1 m.b. (do 2 m głębokości) Udział w pokazie maszyn firmy handlowe 700,00 161,00 861, Udział w pokazie maszyn producenci sprzętu 330,00 75,90 405,90 Udział w demonstracji (za jedną odmianę rośliny uprawnej) 150,00 34,50 184,50 Uwaga cena stoiska nie obejmuje usług dodatkowych zawartych w karcie zgłoszenia. V.2. Stoiska na targach w Słupsku 2.1. Stoisko w sektorze ogrodniczym za 1 m 2 27,64 6,36 34, Stoisko w sektorze art. odzieżowoprzemysłowym za 1 m 2 27,64 6,36 34, Pozostałe stosika za 1 m 2 27,64 6,36 34, Stoisko pod namiot promocyjny ryczałt 365,85 84,15 450,00 Uwaga cena stoiska nie obejmuje usług dodatkowych zawartych w karcie zgłoszenia. V.3. Stoisko na targach w Starym Polu 3.1. Stoisko promocyjne o powierzchni do 15 m 2 390,00 89,70 479, Stoisko promocyjne o powierzchni do 30 m 2 600,00 138,00 738, Stoisko promocyjne o powierzchni do 50 m 2 925,00 212, , Stoisko promocyjne o powierzchni do 100 m ,00 368, , Stoisko promocyjne o powierzchni do 250 m ,00 805, , Stoisko promocyjne o powierzchni do 500 m , , , Stoisko ogrodniczo-szkółkarskie moduł 15 m 2 340,00 78,20 418, Stoisko ogrodniczo-szkółkarskie moduł 30 m 2 490,00 112,70 602, Stoisko ogrodniczo-szkółkarskie moduł 60 m 2 820,00 188, ,60 15

16 23% Stoisko ogrodniczo-szkółkarskie moduł 90 m ,00 253, , Stoiska handlowe podczas Wiosennych Targów Ogrodniczych i Jesiennych Targów 24,39 5,61 30,00 Ogrodniczo-Nasiennych - za 1 m Stoiska handlowe podczas Żuławskich Targów Rolnych poza głównym obszarem targów 24,39 5,61 30,00 - za 1 m Stoiska handlowe podczas Żuławskich Targów Rolnych w głównym obszarze targów - za 1 m 2 40,65 9,35 50, Stoisko w bloku Rzemiosło 24,39 zł za 2 m.b. + 24,39 zł za każdy dodatkowy m.b Stoisko z produktami lokalnymi i tradycyjnymi (wędliny, sery, chleby, ciasta, ryby itp.) 1 m.b. (do 2 m głębokości) 100,00 23,00 123,00 Uwaga cena stoiska nie obejmuje usług dodatkowych zawartych w karcie zgłoszenia. VI. Reklama w Pomorskich Wieściach Rolniczych Lp. 23% - kwota w zł 1. Reklama kolorowa wewnątrz numeru (cała strona) 1 000,00 230, ,00 2. Reklama kolorowa wewnątrz numeru (1/2 strony) 600,00 138,00 738,00 3. Reklama kolorowa wewnątrz numeru (1/4 strony) 300,00 69,00 369,00 4. Reklama kolorowa na okładce II i III 1 200,00 276, ,00 5. Reklama kolorowa na okładce IV 1 600,00 368, ,00 6. Artykuły sponsorowane, ogłoszenia, komunikaty, informacje handlowe (czarno-białe): - cała strona 800,00 184,00 984,00-1/2 strony 480,00 110,40 590,40-1/4 strony 300,00 69,00 369,00-1 cm 2 1,60 0,368 1,968 16

17 23% - kwota w zł 7. Zamieszczenie wkładki reklamowej za 500,00 115,00 615,00 1 str. A Dopłata za każdą następną stronę wkładki reklamowej 40 % Przy 3 powtórzeniach reklam w kolejnych wydaniach stosuje się 10% upustu od ceny netto, za 6 kolejnych powtórzeń stosuje się 20% upustu od ceny netto. VII. Kursy i szkolenia Lp. VII.1. Szkolenia 6, 7 1. Szkolenie : w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin koszt 1 osoby przy grupie min. 20 osób: -podstawowe -uzupełniające 243,90 121,95 23% - kwota w zł 56,10 28,05 300,00 150,00 koszt 1 osoby przy grupie min. 15 osób: -podstawowe -uzupełniające 300,81 142,28 69,19 32,72 370,00 175,00 koszt 1 osoby przy grupie min. 10 osób: -podstawowe -uzupełniające 406,50 207, ,68 500,00 255,00 6 Przy mniejszej liczbie osób obowiązywać będzie cena usługi wyliczona wg odrębnej kalkulacji. 7 usług dla rolników współpracujących z PODR w Gdańsku w realizacji rachunkowości rolnej PL FADN zostanie zmniejszona o 5%. 17

18 2. Szkolenie:,,Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Szkolenie podstawowe: -Szkolenie koszt 1 osoby przy grupie min. 20 osób: - bez opłaty za salę - z opłatą za salę Szkolenie koszt 1 osoby przy grupie min. 12 osób: - bez opłaty za salę - z opłatą za salę 121,95 138,21 182,93 207,32 23% - kwota w zł 28,05 31,79 42,07 47,68 150,00 170,00 225,00 255,00 Szkolenie uzupełniające: -Szkolenie koszt 1 osoby przy grupie min. 20 osób: - bez opłaty za salę - z opłatą za salę 89,43 97,56 20,57 22,44 110,00 120,00 3. Kurs Eksploatacja kombajnów zbożowych - koszt 1 osoby przy grupie min. 20 osób 471,55 108,46 580,01 4. Szkolenie Organizacja i rozwój działalności agroturystycznej - koszt 1 osoby przy grupie min. 20 osób 5. Szkolenia w zakresie integrowanej produkcji (16 godz.): -Rośliny sadownicze -Rośliny warzywne -Rośliny rolnicze Koszt 1 osoby przy grupie min. 20 osób 121,95 28,05 150, ,68 255,00 6. Szkolenie Humanitarny ubój zwierząt : 138,21 31,79 170,00 7. Szkolenie w zakresie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 158,54 36,46 195,00 8. Inne szkolenia i kursy organizowane na zlecenie VII.2 Prezentacja działalności firmy 1. Na konferencjach wojewódzkich max. 25 min 2. Na szkoleniach powiatowych max. 25 min według kalkulacji 8 od 300,00 (23%) od 369,00 od 200,00 (23%) od 246,00 8 Zasady ustalania kosztów podane są w pkt. 1 ustaleń końcowych 18

19 VIII. Produkcja rolnicza Lp. /szt. - VIII.1. Gospodarka pasieczna 1. Matki pszczele nieunasiennione 13,89 (8%) 1,11 15,00 2. Matki pszczele unasiennione 32,41 (8%) 2,59 35,00 3. Wyroby z wosku 0,81 16,26 (23%) 0,19 3,74 1,00 20,00 4. Odkłady pszczele 138,89 (8%) 11,11 150,00 5. Miód pszczeli wg cen rynkowych 6. Pyłek kwiatowy VIII.2. Inne 1. Produkty rolne wg cen rynkowych IX. Atestacja opryskiwaczy Lp. /szt. 23% - IX.1. Stacja Kontroli Sprawności Technicznej Opryskiwaczy 1. Opryskiwacz do 12,00 m 130,08 29,92 160,00 2. Opryskiwacz 12,01 16,00 m 162,60 37,40 200,00 3. Opryskiwacz 16,01 21,00 m 211,38 48,62 260,00 4. Opryskiwacz 21,01 24,00 m 268,29 61,71 330,00 5. Opryskiwacz powyżej 24 m 300,81 69,19 370,00 6. Opryskiwacz samojezdny 325,20 74,80 400,00 1. Pierwsze badanie rabat 5% od ceny netto dla rolników współpracujących z PODR w Gdańsku w realizacji rachunkowości rolnej PL FADN. 2. Drugie badanie 5% rabatu od ceny netto. 3. Trzecie badanie i kolejne 10% rabatu od ceny netto. IX.2. Kalibracja opryskiwaczy 1. Opryskiwacz do 12,00 m 24,39 5,61 30,00 2. Opryskiwacz 12,01 m -16,00 m 24,39 5,61 30,00 3. Opryskiwacz 16,01 m 21,00 m 40,65 9,35 50,00 4. Opryskiwacz 21,01 m 24,00 m 81,30 18,70 100,00 5. Opryskiwacz pow. 24,00 m 81,30 18,70 100,00 6. Opryskiwacz do samojezdny 81,30 18,70 100,00 1. Ceny dotyczą kalibracji opryskiwaczy wykonywanych łącznie z atestacją. W przypadku gdy usługa wykonywana jest oddzielnie, do ceny dolicza się koszt dojazdu specjalisty. 19

20 X. Pozostałe usługi Lp. X.1. Usługi reklamowe 1.1. Reklama na pasku na stronie internetowej PODR - 1 miesiąc Pliki w formacie jpg lub gif szer. max 300 pikseli wys. max 150 pikseli 1.2. Ekspozycja materiałów reklamowych w budynku PODR - 1 miesiąc 23% - 200,00 46,00 246,00 200,00 46,00 246,00 Przy 3 powtórzeniach stosuje się 10% upustu od ceny netto, powyżej 3 powtórzeń stosuje się 15% upustu od ceny netto. X.2. Usługi ksero 2.1. Kopia czarno-biała, format A-4, papier 80 g, druk jednostronny 2.2. Kopia czarno-biała, format A-4, papier 160 g, druk jednostronny 2.3. Kopia czarno-biała, format A-4, papier 80 g, druk dwustronny 2.4. Kopia czarno-biała, format A-4, papier 160 g, druk dwustronny 2.5. Kopia kolorowa, format A-4, papier 80 g, druk jednostronny 2.6. Kopia kolorowa, format A-4, papier 160 g, druk jednostronny 2.7. Kopia kolorowa, format A-4, papier 80 g, druk dwustronny 2.8. Kopia kolorowa, format A-4, papier 160 g, druk dwustronny 0,30 0,07 0,37 0,40 0,09 0,49 0,45 0,10 0,55 0,55 0,13 0,68 0,40 0,09 0,49 0,55 0,13 0,68 0,60 0,14 0,74 0,70 0,16 0,86 20

21 Ustalenia końcowe 1. W przypadku sporządzenia biznesplanu do działań inwestycyjnych PROW przez pracownika PODR wniosek opracowywany jest bezpłatnie. 2. W przypadku, gdy rolnik realizuje jednocześnie zobowiązanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne i ekologiczne sporządzany jest mu 1 plan, składający się z części ogólnej oraz części pakietowej, obejmującej pakiety realizowane przez rolnika w ramach obu zobowiązań (zarówno pakiety PRŚK, jak i RE). Cenę sporządzenia planu oblicza się wówczas w następujący sposób: 150,00 zł + 0,8 % wartości dotacji 5-letniej za pakiety 4. i 5. PRŚK (z wyjątkiem wariantu 4.7) + 1 % wartości dotacji 5-letniej za pozostałe pakiety PRŚK oraz pakiety RE. 3. Ceny szkoleń ustala się w następujący sposób: - koszty bezpośrednie obejmują wynagrodzenie personelu pedagogicznego i komisji egzaminacyjnej, pomoce szkoleniowe, wynajem sal i pomieszczeń dydaktycznych oraz sprzętu technicznego, transport, delegacje, materiały eksploatacyjne, koszt pobytu w Ośrodku itp. 4. Wszystkie zmiany dokonywane w opracowanych dokumentach na wniosek zleceniodawcy, w okresie do 6 miesięcy (z wyjątkiem technicznych) są odpłatne i wynoszą 50% ceny netto. Po upływie 6 miesięcy nie dokonuje się zmian w opracowanej dokumentacji, a przedmiotem zlecenia może być tylko opracowanie nowej dokumentacji. Odpłatność za zmiany w planie rolnośrodowiskowym zgodnie z pkt. I Dyrektor PODR w Gdańsku ma prawo negocjować cenę w zakresie do 50% wartości z cennika w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających pisemnego uzasadnienia. 6. W sprawie innych usług, niewymienionych w powyższym cenniku, ceny zostaną ustalone przez Dyrektora PODR w Gdańsku, na podstawie kalkulacji kosztów. 7. Określone upusty cenowe nie podlegają sumowaniu. 8. SŁOWNIK AGNAS Agencja Nasienna Sp. z o.o. w Lesznie EFA obszary proekologiczne, obejmują: elementy krajobrazu, międzyplony, okrywę zieloną, obszary zalesione, pasy wzdłuż granic lasu, strefy buforowe, grunty ugorowane, uprawy wiążące azot, zagajniki o krótkiej rotacji. ONW obszary z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami. PL FADN (ang. Farm Accountancy Data Network) system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych - Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (Dz.U. nr 3, poz. 20 z 2001 r. z późn. zmianami). SChR Stacja Chemiczno-Rolnicza GO grunty orne UR użytki rolne PEG (maksymalny kwalifikowalny obszar) - wyznaczony dla każdej działki ewidencyjnej, obszar gruntów rolnych kwalifikujących się do przyznania płatności, swoim zakresem 21

22 obejmujący: grunty orne, trwałe użytki zielone, plantacje trwałe, ogródki przydomowe, elementy krajobrazu podlegające zachowaniu oraz strefy buforowe. PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata IOR Integrowana Ochrona Roślin Program działań w gospodarstwach rolnych położonych na OSN - program działań, mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, opracowany przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej dla każdego z obszarów szczególnie narażonych (OSN), z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód wrażliwych należy ograniczyć. PRŚK Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne objęte PROW RE działanie Rolnictwo Ekologiczne objęte PROW

CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU

CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały nr 134/16/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17.02.2015 r. CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU obowiązujący od dnia 1 marca 2015

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU

CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały nr 260/26/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 marca 2015 r. CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU obowiązujący od dnia 24 marca

Bardziej szczegółowo

1. W Rozdziale I Usługi doradcze w punkcie 1 Wypełnianie wniosku o przyznanie płatności

1. W Rozdziale I Usługi doradcze w punkcie 1 Wypełnianie wniosku o przyznanie płatności Załącznik Nr 1, do Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr.. z dnia Zmiany do Cennika Usług Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zatwierdzone Uchwałą Nr XXXII-67-2/2011 Rady Społecznej

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r.

załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r. załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r. 1 Zgodnie z art. 4 ust. 4, art. 13 ustawy z dnia 22 października

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. obowiązujący od dnia 23 marca 2011 r. /Rolnicy posiadający stałą umowę współpracy z Ośrodkiem korzystają z 10% ulgi w opłatach/

CENNIK USŁUG. obowiązujący od dnia 23 marca 2011 r. /Rolnicy posiadający stałą umowę współpracy z Ośrodkiem korzystają z 10% ulgi w opłatach/ Załącznik nr1 Do Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VI/97/11 z dnia 23 marca 2011 r. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach CENNIK USŁUG obowiązujący od dnia 23 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1248/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 9 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 1248/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 9 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 1248/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 marca 2016 r. W SPRAWIE: zatwierdzenia Cennika Usług w Modliszewicach Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego NA PODSTAWIE: - art.13

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 959/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 grudnia 2015r.

UCHWAŁA NR 959/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 grudnia 2015r. UCHWAŁA NR 959/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 grudnia 2015r. W SPRAWIE: zatwierdzenia Cennika Usług w Modliszewicach Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego NA PODSTAWIE: - art.13

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2015 r.

CENNIK USŁUG świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2015 r. Załącznik do uchwały Nr 5765/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 listopada 2014 r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie CENNIK USŁUG świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. I. USŁUGI DORADCZE Wypełnianie wspólnego wniosku o dopłaty bezpośrednie i inne formy wsparcia:

CENNIK USŁUG. I. USŁUGI DORADCZE Wypełnianie wspólnego wniosku o dopłaty bezpośrednie i inne formy wsparcia: załącznik do uchwały Nr III/50/16/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2012r.

Cennik usług świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2012r. Załącznik do Uchwały Nr XIII/170/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2011r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Cennik usług świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/398/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 7 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/398/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 7 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXIV/398/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Cennika Usług Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/587/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2010 r.

Uchwała Nr XXXIV/587/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2010 r. Uchwała Nr XXXIV/587/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Krzysztof Pałkowski Zastępca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie 1 Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie I. Usługi poligraficzne i drukarskie Druk offsetowy 1 Materiały (papier, matryce, inne) cena zakupu 2 Robocizna:

Bardziej szczegółowo

Pomorska Izba Rolnicza wobec projektu PROW na lata

Pomorska Izba Rolnicza wobec projektu PROW na lata Pomorska Izba Rolnicza wobec projektu PROW na lata 2014-2020 Środki finansowe 2007 2013 2014 2020 13,5 mld Euro 14,5 mld Euro (25% przesunięcia z Osi II do I???) 11,5 mld Euro Dyscyplina finansowa w ramach

Bardziej szczegółowo

*** Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie CENNIK USŁUG. Łosiów 2010r. ***

*** Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie CENNIK USŁUG. Łosiów 2010r. *** *** Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie CENNIK USŁUG Łosiów 2010r. *** Cennik usług świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2010r. I. Ceny za prace związane z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE C E N N I K U S Ł U G Nr 16/11 LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CENA I. BIZNES PLANY (ceny brutto- uzależnione od kwoty kredytu) 1 Biznes plan w zakresie

Bardziej szczegółowo

Cennik zawiera ceny brutto. Lp. Nazwa usługi Jednostka Cena brutto [zł] Usługi specjalistyczne z zakresu doradztwa rolniczego

Cennik zawiera ceny brutto. Lp. Nazwa usługi Jednostka Cena brutto [zł] Usługi specjalistyczne z zakresu doradztwa rolniczego Cennik usług świadczonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zgodnie z Ustawą z dnia.0.00 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (t.j.dz.u. z 0 poz. 9- art., ust. ) Cennik zawiera

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe)

Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) 07.10.2006. Cele działania Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności: 1) przywracanie walorów lub utrzymanie stanu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/320/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXV/320/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. Uchwała Nr XXV/320/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług na 2013 r. Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony)

Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony) Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/15 Dyrektora PODR Boguchwała z dnia 12.03.2015 r. Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie w 2010 r.

CENNIK USŁUG wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie w 2010 r. Załącznik nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2010 r. Nr XXXVII/732/10 CENNIK USŁUG wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady

Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady W roku 2015 na jednym formularzu wniosku można ubiegad się o: przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj.: przyznanie płatności

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.?

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? .pl https://www..pl Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? Autor: Ewa Ploplis Data: 22 kwietnia 2017 Do 15 maja można składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Na temat komu

Bardziej szczegółowo

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Nakłady na WPR w Polsce Płatności bezpośrednie wydatki ogółem w mld EUR w tym wkład krajowy 2007-2013 19,7 6,6 2014-2020 21,2 0,0 przesunięcie z II

Bardziej szczegółowo

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017?

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? .pl O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 12 kwietnia 2017 Ok. 3,4 mld euro zostanie przeznaczone w 2017 r. na dopłaty bezpośrednie. Ok. 2,6 mld zł zostanie wypłacone

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy. Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 roku,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/88/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2011 r.

Uchwała Nr V/88/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2011 r. Uchwała Nr V/88/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy

Program rolnośrodowiskowy Program rolnośrodowiskowy Program rolnośrodowiskowy jest realizowany w ramach Osi II PROW 2007-2013 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich. Działanie to ma przyczynić się do zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług świadczonych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku. Rozdział I.

Cennik Usług świadczonych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku. Rozdział I. Cennik Usług świadczonych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku Rozdział I. Usługi doradcze 1.Wypełnianie wniosku o przyznanie płatności (ceny netto, należy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Program rolnośrodowiskowy FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa usługi Jednostka Cena netto [zł] Usługi specjalistyczne z zakresu doradztwa rolniczego. 1 Ekspertyzy i opracowania ekonomiczne

Lp. Nazwa usługi Jednostka Cena netto [zł] Usługi specjalistyczne z zakresu doradztwa rolniczego. 1 Ekspertyzy i opracowania ekonomiczne Cennik usług świadczonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zgodnie z Ustawą z dnia.0.00 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (t.j.dz.u. z 0 poz. - art., ust. ) Cennik zawiera

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: 1)... /imię nazwisko rolnika*/ Nr identyfikacyjny...

Umowa. zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: 1)... /imię nazwisko rolnika*/ Nr identyfikacyjny... Umowa zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) zwanymi dalej stronami. 1 Na podstawie art. 47 ust. 4 rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN

DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN Zasady możliwości ubiegania się o płatności w ramach niektórych działań PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Ewa Szymborska, MRiRW Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kluczbork 11-12.04.2012

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z punktu widzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pytania i odpowiedzi. Przygotował Michał Wiatr

Dopłaty z punktu widzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pytania i odpowiedzi. Przygotował Michał Wiatr Dopłaty z punktu widzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pytania i odpowiedzi Przygotował Michał Wiatr Zadania Biur Powiatowych ARiMR Do zadań Biur Powiatowych ARiMR należą obsługa wniosków

Bardziej szczegółowo

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU W LATACH Gdańsk, wrzesień 2015r.

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU W LATACH Gdańsk, wrzesień 2015r. POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU W LATACH 2004-2014 Gdańsk, wrzesień 2015r. Obszar działania PODR w Gdańsku Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych na podstawie badań rachunkowości rolnej

Bardziej szczegółowo

Tabela 7 cd2 ZWIERZĘTA (ZWIERZĘTA FUTERKOWE, RYBY, POZOSTAŁE ZWIERZĘTA)

Tabela 7 cd2 ZWIERZĘTA (ZWIERZĘTA FUTERKOWE, RYBY, POZOSTAŁE ZWIERZĘTA) Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach w latach 2016 i 2017 I. Spis Aktywów i Zobowiązań indywidualnego gospodarstwa rolnego Tabela 1 ZASOBY ZIEMI WŁASNEJ NA DZIEŃ 01.01. Przypis a/

Bardziej szczegółowo

Doradztwo na rzecz programów rolnośrodowiskowych

Doradztwo na rzecz programów rolnośrodowiskowych Doradztwo na rzecz programów rolnośrodowiskowych Kraków 19.10.2017 1 ZAKRES PRAC DORADCÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH Strategia zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków PROW: jakie działania ruszą na początku 2017?

Nabór wniosków PROW: jakie działania ruszą na początku 2017? .pl https://www..pl Nabór wniosków PROW: jakie działania ruszą na początku 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 11 stycznia 2017 W I i II kwartale 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy po 2013 r. Agnieszka Kucharska Departament Płatności Bezpośrednich

Program rolnośrodowiskowy po 2013 r. Agnieszka Kucharska Departament Płatności Bezpośrednich Program rolnośrodowiskowy po 2013 r. Agnieszka Kucharska Departament Płatności Bezpośrednich III spotkanie grupy Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich 11 czerwca 2012 r. Projekt nowego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 Termin składania wniosków Wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH Tekst jednolity od r.

CENNIK USŁUG. ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH Tekst jednolity od r. CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH Tekst jednolity od 21.02.2018 r. Barzkowice 2018 Na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 15 marca 2012r.

CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 15 marca 2012r. Załącznik do uchwały Nr XXI / 183/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 marca 2012r. CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 15 marca 2012r. 1. Odpłatności

Bardziej szczegółowo

Formularz weryfikacyjny

Formularz weryfikacyjny 1. Podstawowe dane o wnioskodawcy Imiona Obywatelstwo Data urodzin Formularz weryfikacyjny NUMER NIP DOKUMENT TOŻSAMOŚCI Nazwa dokumentu seria i numer 2. Dane o małżonku wnioskodawcy Imiona Obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Bieżący stan realizacji zadań. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim r.

Bieżący stan realizacji zadań. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim r. Bieżący stan realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim 20.05.2016 r. Bieżący stan realizacji zadań Stan wypłaty środków za 2015 rok Z kampanii 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Formularz weryfikacyjny*

Formularz weryfikacyjny* Formularz weryfikacyjny* Możliwość skorzystania z operacji typu Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników objętego Programem

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE załącznik do uchwały Nr III/48/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 marca 2010 roku STATUT ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE Dział 1 Postanowienia ogólne 1 Śląski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia..

CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia.. Załącznik do uchwały nr VII/67/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 marca 2011 roku CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia.. 1. Odpłatności za opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Regulacje prawne związane ze składaniem i wypełnianiem Wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Cel działania. Beneficjent

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Cel działania. Beneficjent DZIAŁAIE AIE 214 PROGRAM ROLOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY Stefania Czekaj Ekonomia; III rok SGGW 26.11.2009 r. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Program stanowi finansowe wsparcie dla rolników gospodarujących

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 01 kwietnia 2010 r.

CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 01 kwietnia 2010 r. Załącznik do uchwały nr XLVIII/489/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 01 kwietnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podsumowanie zakończonych naborów wniosków Plany na III i IV kwartał 2017 Stare Pole, 26-05-2017 r. 1 Sylwia Skupień Modernizacja Gospodarstw Rolnych 4

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 06 października 2017 października 2017 r. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SSO.fok.058.2.2017SSO.fok.058.2.2017 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP W odpowiedzi na interpelację pana

Bardziej szczegółowo

ZAZIELENIENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ - SKUTKI DLA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNICZYCH

ZAZIELENIENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ - SKUTKI DLA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Warszawa, 12.12.2014 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy ZAZIELENIENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ - SKUTKI DLA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNICZYCH prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Stawka VAT % 1 2 3 4 5 6 7 USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE

Stawka VAT % 1 2 3 4 5 6 7 USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE zgodnie z ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22.10.2004 r. ( Dz.U. nr 251 poz. 2507 art.4, pkt 4 ze zm.) Poz. Opis Uwagi Stawka VAT Cena netto zł Cena brutto zł Jednostka % 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin szkolenia. Planowane środki dydaktyczne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 godzina (45 min)

Liczba godzin szkolenia. Planowane środki dydaktyczne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 godzina (45 min) Lp. Zakres programowy szkolenia Liczba godzin szkolenia Planowane środki dydaktyczne Planowane materiały szkoleniowe Formy i metody szkolenia (kursy/warsztaty/wyjazd studyjny/inne) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1

Bardziej szczegółowo

Działania wojewódzkie i regionalne organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w 2016 r.

Działania wojewódzkie i regionalne organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w 2016 r. Działania wojewódzkie i organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w 2016 r. CZERWIEC 1. Ś narada miesięczna 2. C 3. Pt 4. S 5. N XXV Pomorskie Agro Targi, Pomorska Wojewódzka Wystawa

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Strona 1 z 18

Cennik usług świadczonych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Strona 1 z 18 Strona 1 z 18 Stawka Poz. Opis Uwagi VAT Cena netto zł Cena brutto zł Jednostka % 1 2 3 4 5 6 7 USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE 1 Wnioski o dopłaty obszarowe do 5 działek * 20,33 25,00 wniosek 2 Wnioski

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Minikowo, luty 2016 r.

Cennik usług Minikowo, luty 2016 r. Załącznik do uchwały Nr 12/35716 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2016 r. Cennik usług Minikowo, luty 2016 r. Zgodnie z art. 4 ust. 4, art. 13 ustawy z dnia 22 października 2004

Bardziej szczegółowo

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku.

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Nazwa usługi Jednostka Cena netto (1, 2 [zł]

Nazwa usługi Jednostka Cena netto (1, 2 [zł] Cennik usług świadczonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zgodnie z Ustawą z dnia.0.00 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U.0..07 - art., pkt. ) Cennik zawiera ceny

Bardziej szczegółowo

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin Dorota Nowosielska (dorota.nowosielska@minrol.gov.pl; tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady realizacji

Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady realizacji Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady realizacji 4-5 listopada 2010 r. Leszno Anna Klisowska Wydział Środowiska i Działań Rolnośrodowiskowych Departament Płatności Bezpośrednich 1 Program rolnośrodowiskowy

Bardziej szczegółowo

Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej

Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 07.10.2006. Cele działania - utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków roślin, zwierząt,

Bardziej szczegółowo

Działania wojewódzkie i regionalne organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2017 r.

Działania wojewódzkie i regionalne organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2017 r. Działania wojewódzkie i regionalne organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2017 r. LUTY 1. Ś 2. C 3. PT 4. S 5. N 6. P Pomorskie Forum nasienne. 7. W Narada miesięczna 8. Ś

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii

Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii .pl https://www..pl Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii Autor: Ewa Ploplis Data: 22 grudnia 2016 W pierwszym kwartale 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA. podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego. Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich

KONFERENCJA PRASOWA. podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego. Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich KONFERENCJA PRASOWA podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich Warszawa, 21 stycznia 2016 r. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Dostępne wnioski

Dostępne wnioski Dostępne wnioski 27.01.2010. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Nazwa Skrót Data obowiązy- wania Opis Przyznanie płatności bezpośrednich - Przeniesienie przyznania płatności POB 2006-01-01 Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I : USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE

CZĘŚĆ I : USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE Ostatnia aktualizacja cennika: listopad 2013 CZĘŚĆ I : USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE Dyrektor WODR w Poznaniu Dr inż. Ryszard Jaworski Poz. Opis Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 Stawka VAT % Cena netto zł od I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 nowe perspektywy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 nowe perspektywy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 nowe perspektywy Kraków, 6 maja 2014 Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości ARiMR10 lat w UE Roczne transfery środków w ARiMR (pomoc

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1410

Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1410 Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1410 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy. rodowiskowy dziś i jutro. Anna Klisowska. Falenty, grudnia 2010 r.

Program rolnośrodowiskowy. rodowiskowy dziś i jutro. Anna Klisowska. Falenty, grudnia 2010 r. Program rolnośrodowiskowy rodowiskowy dziś i jutro Anna Klisowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament PłatnoP atności Bezpośrednich Falenty, 8-98 9 grudnia 2010 r. Zawartość prezentacji Programy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY GOSPODARSTWA W KATEGORII Ekologia i środowisko* Ekologiczne gospodarstwo towarowe

FORMULARZ OCENY GOSPODARSTWA W KATEGORII Ekologia i środowisko* Ekologiczne gospodarstwo towarowe Załącznik nr 3 do Regulaminu VIII edycji Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2015 r. FORMULARZ OCENY GOSPODARSTWA W KATEGORII Ekologia i środowisko* Ekologiczne gospodarstwo towarowe Imię....

Bardziej szczegółowo

Działania wojewódzkie i regionalne organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2017 r.

Działania wojewódzkie i regionalne organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2017 r. Działania wojewódzkie i regionalne organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2017 r. STYCZEŃ 1. N 2. P 3. W 4. Ś Narada miesięczna 5. C 6. PT 7. S 8. N 9. P 10. W 11. Ś 12. C

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy"

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 może byd realizowane w ramach następujących pakietów oraz wariantów: Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji;

Bardziej szczegółowo

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rozwój wsi, na podstawie 1

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rozwój wsi, na podstawie 1 Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R.

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli LODR w Końskowoli zasięgiem swojej działalności obejmuje teren całego województwa lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy"

Bardziej szczegółowo

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) Działanie: Rozwój przedsiębiorczości Rozwój

Bardziej szczegółowo

Działania wojewódzkie i regionalne organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2017 r.

Działania wojewódzkie i regionalne organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2017 r. Działania wojewódzkie i regionalne organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2017 r. WRZESIEŃ 1. PT 2. S 3. N 4. P 5. W 6. Ś 7. C Narada miesięczna Dzień Ziemniaka pokaz DR-G.M.

Bardziej szczegółowo

'Wsparcie doradztwa w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020'

'Wsparcie doradztwa w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020' 'Wsparcie doradztwa w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020' Josefine LORIZ - HOFFMANN Komisja Europejska Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senat Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie 1 Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie I. Usługi poligraficzne i drukarskie Druk offsetowy 1. Materiały (papier, matryce, inne) cena zakupu 2. Robocizna:

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Rynek Produktów Ekologicznych

Rynek Produktów Ekologicznych SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rynek Produktów Ekologicznych dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl UE - Rozporządzenie Rady 834/2007 PL Ustawa o Rolnictwie

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2015

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2015 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2015 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady ogólne (1) Wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim Kto i na jakie wsparcie może liczyć na polskiej wsi w latach 2015 2020 -System płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Spotkanie z ministrem rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Płatności rolnośrodowiskowe

Płatności rolnośrodowiskowe Płatności rolnośrodowiskowe NATURA 2000 Dolina Biebrzy, Ostoja Biebrzańska Goniądz 05.09.2013r. Działania rolnośrodowiskowe BP Mońki OSO Ostoja Biebrzańska - 148 508 ha SOO Dolina Biebrzy - 121 206 ha

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 3. Efekty ekonomiczne gospodarstw rolniczych sposób ich pomiaru i zapisu w Opisie gospodarstwa rolniczego z elementami kalkulacji

Zajęcia 3. Efekty ekonomiczne gospodarstw rolniczych sposób ich pomiaru i zapisu w Opisie gospodarstwa rolniczego z elementami kalkulacji Zajęcia 3 Efekty ekonomiczne gospodarstw rolniczych sposób ich pomiaru i zapisu w Opisie gospodarstwa rolniczego z elementami kalkulacji Plan zajęć 1. Przepływy środków pieniężnych pojecie, znaczenie Przykład

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja cennika: styczeń 2012

Ostatnia aktualizacja cennika: styczeń 2012 zgodnie z ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22.10.2004 r. ( Dz.U. nr 251 poz. 2507 art.4, pkt 4 ze zm.) Ostatnia aktualizacja cennika: styczeń 2012 Stawka Poz. Opis Uwagi VAT Cena netto

Bardziej szczegółowo