Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Zadania aktorskie Kod przedmiotu PPR07 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej Kierunek Reżyseria Forma studiów (Stopień) Jednolite magisterskie Tryb Stacjonarne Profil kształcenia Prowadzący Kontakt Praktyczny dr hab. Sylwia Janowicz-Dobrowolska mgr Miłosz Pietruski - asystent Katarzyna Gacal (wolontariat) Status przedmiotu Podstawowy Typ przedmiotu Obowiązkowy Rok studiów I Semestr Forma prowadzenia zajęć Wymagania wstępne (warunki I, II ćwiczenia warsztatowe zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje indywidualne Przejście postępowania kwalifikacyjnego na kierunek "reżyseria".

2 uczestnictwa) Cele przedmiotu/modułu Semestr I umiejętność konstruowania prostych etiud scenicznych realizacja krótkich etiud aktorskich bez tekstu (etiudy inspirowane: światem zwierzęcym, malarstwem, muzyką itp.) wydobycie ekspresji emocjonalnej opartej na prawdzie scenicznej pozawerbalny dialog z partnerem realizacja takich pojęć jak: słuchanie, czujność, uwaga, kontakt z partnerem zagadnienia związane z: monologiem wewnętrznym, prawdą sceniczną, procesem emocjonalnym umiejętność współpracy w grupie działania zespołowe nabycie świadomości w obrębie własnych blokad cielesnych i emocjonalnych nabycie świadomości w obrębie własnych atutów i swojego emploi Semestr II kontynuacja pracy z semestru I dodanie krótkich zadań na tekście (ćwiczenia z pojedynczym słowem, onomatopeją, krótkim tekstem) wprowadzenie pojęć: temat, intencja, podtekst budowanie krótkich zdarzeń scenicznych opartych na tekście ćwiczenia interpretacyjne Semestr I Etiudy z wykorzystaniem środków pozawerbalnych. Treści kształcenia Efekty kształcenia Semestr II Etiudy z tekstem: ćwiczenia z użyciem krótkiego materiału tekstowego. W zakresie wiedzy (W) student: rozumie relację pomiędzy teorią techniki gry aktorskiej (opisaną przez K.Stanisławskiego i M.Czechowa) oraz jej praktycznym zastosowaniem na scenie, np. do realizacji etiudy zwierzęcej. ( RW14) W zakresie umiejętności (U) student: tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne prowadzące do wykreowania etiudy teatralnej (np. inspirowanej światem zwierzęcym). (RU1) dyskutuje z osobami z zespołu, a następnie analizuje opinie i wyciąga wnioski, tak, aby skutecznie dążyć do realizacji wspólnego celu, jakim jest zagranie zespołowej etiudy, np.

3 Skok tygrysa (RU7) samodzielnie doskonali umiejętności warsztatowe, np. poprzez powtarzanie ćwiczeń opisanych w podręcznikach lub zaproponowanych przez wykładowcę. (RU9) analizuje, poddaje krytyce oraz ocenie scenariusz lub plan etiudy, tak, aby móc w sposób twórczy je udoskonalać i pracować nad nimi wykraczając poza ustalone ramy (RU13) W zakresie kompetencji społecznych (K) student: zbiera i analizuje informacje na temat roli i okoliczności założonych. Student wykazuje się odpowiedzialnością za podjęte zadania oraz organizuje samodzielnie pracę. (RK1) wykazuje kreatywność i odwagę w wykorzystywaniu własnych emocji, intuicji i wyobraźni. Student przestrzega świadomie reguł i zasad wystąpień publicznych, za które bierze odpowiedzialność. (RK2) wykazuje umiejętność samooceny. (RK3) efektywnie komunikuje się i angażuje się w pracę zespołową. ( RK6) Forma zaliczenia przedmiotu I sem. - Egzamin II sem. - Egzamin Komisyjny egzamin praktyczny obejmujący wykonanie określonej pracy praktycznej: prezentacja sceniczna etiudy przed komisją egzaminacyjną. Sposoby weryfikacji Ustalenie oceny zaliczeniowej odbywa się na podstawie egzaminu oraz efektów osiąganych podczas pracy samodzielnej i zespołowej podczas zajęć, a także na podstawie oceny stosunku/etyki pracy. Liczba godzin zajęć dydaktycznych 120 Liczba punktów ECTS 4 pkt Język wykładowy polski Wykaz literatury podstawowej Wykaz literatury uzupełniającej 1. Wasilij O. Toporkow: Stanisławski na próbie 2. Michaił Czechow: O technice aktora 1. Konstanty Stanisławski: Praca aktora nad sobą 2. Konstanty Stanisławski: Praca aktora nad rolą 3. Konstanty Stanisławski: Moje życie w sztuce 4. Jerzy Grotowski: Ku teatrowi ubogiemu 5. Omraam Mikhaël Aivanhov: Twórczość artystyczna i

4 twórczość duchowa 6. Eugenio Barba: Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru Uwagi Stała współpraca pedagogów z zakresu wymowy i impostacji

5 SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Zadania aktorskie Kod przedmiotu PPR07Ww Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej Kierunek Reżyseria Forma studiów (Stopień) Jednolite magisterskie Tryb Stacjonarne Profil kształcenia Prowadzący Kontakt Praktyczny dr hab. Marcin Bartnikowski mgr Natalia Sakowicz (wolontariat) Status przedmiotu Typ przedmiotu Rok studiów Podstawowy Wolnego wyboru Limit osób: 2 II Semestr III, IV Forma prowadzenia zajęć Wymagania wstępne (warunki ćwiczenia warsztatowe zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje indywidualne Przejście postępowania kwalifikacyjnego na kierunek "reżyseria", zaliczone poprzednie semestry zadań aktorskich; zgłoszenie chęci udziału w zajęciach

6 uczestnictwa) Cele przedmiotu/modułu Treści kształcenia Celem przedmiotu jest rozwinięcie ekspresji aktorskiej studentów poprzez pracę nad ciałem oraz ćwiczenia z zakresu dialogu zarówno improwizowanego, jak i zaczerpniętego z literatury dramatycznej. Semestr III Ćwiczenia z zakresu aktorskiej improwizacji (bez tekstu i w połączeniu ze słowem). Praca nad scenami dialogowymi, narzucającymi duże napięcia emocjonalne i sprzyjające intensywnej ekspresji ciała (przykładowi autorzy: Dorota Masłowska, Tadeusz Różewicz, Andrzej Trzebiński). Praca indywidualna nad treściami dotyczącymi postaci, w grupach dwu- i trzyosobowych nad dialogiem oraz w dużym zespole nad sceną zbiorową. Semestr IV Kontynuacja pracy z poprzedniego semestru. Przy scenach dialogowych większe skupienie na słowie z częściowym wyeliminowaniem ekspresji fizycznej. Materiał dramatyczny z zakresu realizmu psychologicznego. (Przykładowi autorzy: Anton Czechow, Henryk Ibsen, Edward Albee) W zakresie wiedzy (W) student nabywa świadomość w zakresie wykorzystania kontekstu kulturowego powiązanego z postawionym zadaniem. (R_W11) Efekty kształcenia Forma zaliczenia przedmiotu W zakresie umiejętności (U) student: nabywa umiejętność budowania postaci za pomocą rozwoju ekspresji swojego ciała, głosu oraz pracy nad wykorzystaniem wyobraźni scenicznej. (R_U8) potrafi odnaleźć cel działań swojej postaci i wokół niego z budować niezbędne założenia sceny dramatycznej (R_U10) potrafi wykorzystać elementy improwizacji do budowy zafiksowanej i skończonej sceny. (R_U9) W zakresie kompetencji społecznych (K) student: potrafi komunikować się w zespole (zrówno w niewielkim, dwu- i trzyosobowym, jak i w obrębie całego roku) i budować wspólnie z partnerami elementy wypowiedzi artystycznej. (R_K6) nabywa świadomość zespołowej odpowiedzialności za przygotowaną prezentację. (R_K1) III sem. - Egzamin IV sem. - Egzamin

7 Sposoby weryfikacji Liczba godzin zajęć dydaktycznych egzamin praktyczny prezentacja sceny dialogowej oraz udział w prezentacji sceny zbiorowej przed komisją egzaminacyjną 120 godz. Liczba punktów ECTS 4 pkt Język wykładowy Wykaz literatury podstawowej Wykaz literatury uzupełniającej Uwagi polski Literatura studiowana samodzielnie przez studenta B. Brecht, Krótki opis nowej techniki aktorskiej mającej na celu wywołanie efektu obcości M. Czechow, O technice aktora K. S. Stanisławski, Praca aktora nad rolą E. Barba, Teatr, samotność, rzemiosło, bunt E. Barba, Spalić dom P. Brook, Pusta przestrzeń J. Kott, Szkoła klasyków E. G. Craig, Sztuka teatru Współpraca pedagogów z zakresu wymowy.

SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Historia dramatu i teatru polskiego na tle powszechnego Kod przedmiotu PKR22 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Psychologia polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Z-ID-606a. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Z-ID-606a. Zarządzanie zasobami ludzkimi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ID-606a Nazwa modułu Zarządzanie zasobami ludzkimi Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2015 / 2016 A.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć:

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć: Język Angielski Kod przedmiotu: ANG Rodzaj przedmiotu: ogólny, obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka, Grafika Specjalność (specjalizacja): Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Media elektroniczne Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Praktyczna nauka języka niemieckiego. Fonetyka

KARTA PRZEDMIOTU. Praktyczna nauka języka niemieckiego. Fonetyka KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j.niem.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych SYLABUS Nazwa przedmiotu Język angielski Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Profil

Bardziej szczegółowo

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Nazwa modułu (j. ang.) Kierunki studiów Wykłady tematyczne D2-1 Thematic lectures Filologia angielska Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Wersja Systemy zarządzania jakością w transporcie 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo