BIULETYN URZĘDU MIASTA GARWOLIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN URZĘDU MIASTA GARWOLIN"

Transkrypt

1 BIULETYN URZĘDU MIASTA GARWOLIN lipiec - sierpień 2011r. URZĄD MIASTA GARWOLIN tel. (025) , fax BUDUJMY W ZGODZIE 20 czerwca 2010r. mieszkańcy Miasta w referendum miejskim opowiedzieli się za budową krytej pływalni w Garwolinie. Pytanie referendalne ustalone przez Radę Miasta brzmiało: "Czy jest Pan/Pani za rozpoczęciem budowy krytej pływalni w Garwolinie, jako priorytetowej inwestycji miasta, godząc się na jego zadłużenie i ograniczenie wydatków na inne inwestycje w mieście m.in. takie jak budowa i remonty ulic i chodników, parkingów, rozbudowa szkół i przedszkoli". Uzyskano odpowiedź "TAK". Był to zarówno dla Burmistrza jak i dla wszystkich radnych znak, jak ważną inwestycją dla mieszkańców miasta jest pływalnia i jak duże nadzieje wiążą z jej realizacją. Dlatego też zostały podjęte dalsze działania, aby realizacja tej inwestycji stała się możliwa. W dniu roku Rada Miasta Garwolin podjęła uchwałę nr LXIV/264/2010 dotyczącą zmian w budżecie na 2010 rok i w wieloletnim programie inwestycyjnym, w którym zaplanowano do realizacji budowę krytej pływalni typu wielozadaniowego. W oparciu o zaplanowane zmiany ogłosiłem przetarg i podpisałem umowę z wykonawcą. Zadłużenie budżetu miasta na dzień roku wynosiło 19,87%. Z chwilą realizacji budowy przy zaciągnięciu zobowiązania na kwotę 14,6 mln zł zadłużenie miasta może maksymalnie wynieść 33,7% w roku 2014 informowałem o tym w ulotce zachęcającej do udziału w referendum, niczego nie ukrywając. Pomoc finansową przy budowie krytej pływalni zadeklarowali: Starostwo w wysokości 2 mln zł (Uchwała Nr XLVI/247/2010 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 września 2010r.), gmina Garwolin w wysokości 200 tys. zł (Uchwała Nr XXVIII/197/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 października 2010r.), gmina Borowie w wysokości 100 tys. zł (Uchwała Nr XXXIX/196/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010r.) oraz firma Avon w wysokości 750 tys. zł. W sumie jest to ponad 3 mln zł. W oparciu o w/w uchwałę z dnia roku został ogłoszony przetarg na budowę krytej pływalni. W dniu 24 stycznia 2011 roku Rada Miasta Garwolin podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Garwolin na lata W załączniku nr 2 do uchwały zaplanowano, że łączne nakłady na budowę krytej pływalni wyniosą zł z następującym rozbiciem: na 2011 rok, zł na 2012 rok i zł na rok Budowa krytej pływalni jest dla Miasta inwestycją priorytetową i prorozwojową, co podkreślałem i podkreślał to również w ulotkach referendalnych ówczesny Przewodniczący Rady Miasta Michał Rękawek. Przede wszystkim budowa krytej pływalni typu wielozadaniowego stworzy dla dzieci i młodzieży możliwość nauki pływania, a dla rodziców możliwość aktywnego wypoczynku po ciężkiej pracy. Kryta pływalnia zapewni również prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, a także stworzy możliwość rehabilitacji i poprawy stanu zdrowia osób niepełnosprawnych. Rozpoczęcie budowy krytej pływalni w Garwolinie było ostatnim momentem, kiedy realizacja tej inwestycji mogła się rozpocząć, tym bardziej, że wykonany był projekt i uzyskane pozwolenie budowy. W przeciwnym razie, patrząc na zmieniającą się sytuację w kraju, w dobie kryzysu gospodarczego budowa pływalni w Garwolinie mogłaby się odsunąć w czasie nawet o kilka czy kilkanaście lat. Powinniśmy przestać się uskarżać się a faktycznie zacząć ze sobą współpracować, by kryta pływalnia w Garwolinie powstała bez względu na zapatrywania i osobiste ambicje. Moim celem jest doprowadzenie do ukończenie budowy krytej pływalni, gdyż taka była wola mieszkańców miasta i dobrze by było żeby wszyscy zastanowili się jak pomagać a nie utrudniać. Tym, którzy wzięli udział w referendum jeszcze raz chcę podziękować za uzyskane wsparcie i wiarę w pomyślność ukończenia inwestycji. Dzięki Państwa postawie mam siłę i determinację do dalszego działania. W dniu 9 sierpnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego, na którym zatwierdzono wnioski o dofinansowanie inwestycji sportowych z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2011 r. Wśród 9 projektów (złożonych było 59 wniosków na nowe inwestycje), które otrzymały dofinansowanie znalazł się również projekt budowy krytej pływalni w Garwolinie. Miasto otrzymało zł. w rozbiciu na trzy lata ( zł w 2011r., zł w 2012 i zł w 2013r.). Wniosek o dofinansowanie budowy krytej pływalni został opracowany przez pracowników Urzędu Miasta: Panią Karolinę Mikulską przy współpracy z Panią Danutą Antolak Baran pod nadzorem Pani Marii Perek Zastępcy Burmistrza. Wniosek został złożony w Urzędzie Marszałkowskim r. 12 lipca 2011 r. otrzymaliśmy niepokojącą informację, iż tegoroczny limit środków Funduszu Rozwoju Kultury fizycznej dla Województwa Mazowieckiego z powodu zmniejszonych wpływów jest bardzo ograniczony i przyznany przez Ministra Sportu limit pozwala jedynie na wsparcie kontynuowanych inwestycji wpisanych do Programu w latach ubiegłych. Oznaczało to, że Miasto nie otrzyma środków na budowę krytej pływalni. Jednak na początku sierpnia uzyskaliśmy informację, że Minister Sportu przekazał dodatkowe środki z totalizatora sportowego dla Mazowsza a Zarząd Województwa Mazowieckiego w swoich propozycjach do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2011 r. przewidział budowę krytej pływalni w Garwolinie.

2 2 Na posiedzeniu Zarządu w dniu 9 sierpnia 2011 r. lista została ostatecznie zatwierdzona. Przyznana kwota w wysokości 1,5 mln. zł daje już 4,5 mln zł środków pozabudżetowych na 20-milionową inwestycję. Wsparcie fabryki kosmetyków Avon, gminy Garwolin i gminy Borowie wyniesie ponad 1 mln zł. Starostwo powiatowe dołoży 2 mln zł. Chęć dołożenia pieniędzy do inwestycji wyraziła gmina Górzno. Zakłady Mięsne ŁMeat wstępnie zapewniły o przekazaniu 30 tys. zł w zamian za reklamę. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Panu Adamowi Struzikowi Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Pani Janinie Ewie Orzełowskiej członkowi Zarządu Województwa Mazowieckiego, Panu Krzysztofowi Wawrzyńcowi Borkowskiemu posłowi na Sejm RP, Panu Markowi Chciałowskiemu Staroście Powiatu Garwolińskiego za zaangażowanie i wsparcie okazane naszemu Miastu przy realizacji priorytetowej inwestycji jaką jest budowa krytej pływalni. Mam nadzieje, że przyznana kwota zostanie jeszcze zwiększona w kolejnych latach. Ponadto pragnę poinformować, że 18 sierpnia 2011r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Garwolin a Powiatem Garwolińskim na współfinansowanie budowy krytej pływalni w Garwolinie. Umowa ta stanowi realizację uchwały Nr XLVI/247/2010 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 września 2010r. przyznającej Miastu Garwolin dofinansowanie na budowę basenu. Na podstawie zawartej umowy Powiat udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości zł na budowę krytej pływalni typu wielozadaniowego z parkingiem w Garwolinie. Dotacja ma zostać przekazana Miastu w dwóch równych ratach po zł w następujących terminach: do r. i do 28 lutego 2013r. Umowa na współfinansowanie budowy basenu została podpisana ze strony Powiatu przez starostę Marka Chciałowskiego i wicestarostę Stefana Gorę, a ze strony Miasta przez burmistrza Tadeusza Mikulskiego, przy kontrasygnacie skarbników obydwu stron Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej i Józefa Zająca. Przy podpisaniu umowy byli obecni członkowie Zarządu Powiatu oraz przewodniczący Rady Miasta Garwolina i Rady Powiatu Garwolińskiego. Tadeusz Mikulski Burmistrz Garwolina podpisanie umowy o współfinansowaniu budowy garwolińskiego basenu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie z udziałem władz miasta i powiatu 67. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1 sierpnia o godzinie 17-ej dla uczczenia 67. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego włączone zostały syreny alarmowe Miasta Garwolina i syreny na samochodach specjalnych. Uroczystości rocznicowe odbyły się na skwerze im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Gołąb Garwolin. Po odegraniu hymnu narodowego zgromadzeni pod pomnikiem mieszkańcy naszego miasta, członkowie organizacji kombatanckich oraz przedstawiciele władz samorządowych złożyli wiązanki biało-czerwonych kwiatów oraz zapalili symboliczne znicze. Przemówienie okolicznościowe wygłosił burmistrz Garwolina Tadeusz Mikulski. 67. ROCZNIA ROZSTRZELANIA PRZEZ HITLEROWCÓW 30 POLAKÓW W dniu r., przy pomniku na moście w Garwolinie, uczczono 67 rocznicę rozstrzelania przez hitlerowców 30 Polaków przywiezionych tu z więzienia na Pawiaku. Mord miał miejsce w odwecie za akcję bojową przeprowadzoną przez garwoliński oddział Armii Krajowej (zabicie niedaleko Kołbieli starosty niemieckiego Karla Freundenthala). W uroczystości wziął udział burmistrz Garwolina, starosta powiatu garwolińskiego, przedstawiciele Urzędu Miasta Garwolin i Starostwa Powiatowego w Garwolinie, członkowie organizacji Światowego Związku Żołnierzy AK Obwodu Gołąb oraz członkowie Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 1 Pułku Strzelców Konnych. Po odśpiewaniu hymnu narodowego, złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy pod pomnikiem, nastąpiła chwila zadumy i wspomnień nad upamiętnionymi wydarzeniami. FESTYNY OSIEDLOWE SZCZĘŚLIWA RODZINA BEZ UŻYWEK Wzorem lat ubiegłych, także w tym roku, Burmistrz Garwolina, Rada Miasta Garwolina oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Garwolinie zapraszają dzieci i rodziców do udziału w osiedlowych festynach rodzinnych pod hasłem "Szczęśliwa rodzina bez używek", które odbędą się w następujących terminach: 21 sierpnia os. Stacyjna 4 września os. Jagodzińska 11 września os. Romanówka 18 września os. Al. Legionów Rozpoczęcie festynów o godz W programie m.in. gry i zabawy dla dzieci, konkursy z nagrodami.

3 3 POŚWIĘCENIE NAGROBKA Ś. P. STEFANA ZYŚKA 24 lipca br. na garwolińskim cmentarzu parafialnym miało miejsce poświęcenie nagrobka ś.p. Stefana Zyśka, ps. Kruczek. Organizatorem przedsięwzięcia był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Gołąb w Garwolinie. Mszę świętą w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy odprawił, w kameralnej atmosferze kaplicy św. Antoniego, prepozyt Kolegiaty Przemienienia Pańskiego ks. Ryszard Andruszczak. Następnie dokonał on poświęcenia nowego, kamiennego nagrobka Stefana Zyśka, znajdującego się przy jednej z głównych alei garwolińskiej nekropolii. W uroczystościach wzięli udział burmistrz Garwolina Tadeusz Mikulski, członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK Obwód Gołąb i członkowie ich rodzin, przedstawiciele Stowarzyszenia 1. Pułku Strzelców Konnych. Stefan Zyśk, ps. Kruczek nie pozostawił żadnej rodziny na naszym terenie. O jego grób dbali przez wiele lat koledzy ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Gołąb Garwolin. To oni w latach 70-tych ufundowali pomnik na jego grobie. W 2007r. Miasto Garwolin wystąpiło do wojewody mazowieckiego o nadanie mogile Kruczka statusu grobu wojennego. Od tej pory bezpośredni nadzór nad stanem mogiły sprawuje miasto, zwłaszcza w zakresie utrzymania porządku i dekorowania z okazji świąt narodowych i Święta Zmarłych. W ostatnich latach zaistniała konieczność odbudowy pomnika nagrobnego. Przebudowa została pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. W bieżącym roku wykonano nowy, kamienny nagrobek z uwzględnieniem symbolu Polski Walczącej i stylizowany na brzozowy, wojskowy krzyż. Środki na przebudowę pomnika pochodzą z dotacji od wojewody mazowieckiego i z budżetu miasta. Uroczystość na garwolińskim cmentarzu odbyła się w 67. rocznicą śmierci Stefana Zyśka ps. Kruczek, który poległ podczas Akcji Burza w Rębkowie i z 67. rocznicą wyzwolenia Garwolina. Stefan Zyśk, ps. Kruczek został wysiedlony do Garwolina z województwa poznańskiego jesienią 1939r. W 1940r. wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, przemianowanego później na Armię Krajową. Był aktywnym członkiem AK. Wziął udział w wielu akcjach zbrojnych. Wiosną 1941r. uczestniczył, w grupie operacyjnej ppor. Stefana Gory ps. Wilczek, w akcji wydobycia 60 kb., 1 ckm i 1 skrzynki amunicji pod Reducinem i przetransportowania ich do magazynu w Kol. Unin. Jesienią 1942r. Stefan Zyśk wspólnie z Franciszkiem Lussą ps. Grześ ścięli słup z niemieckim głośnikiem na garwolińskim rynku (przy dzisiejszym postoju taksówek). 9 września 1943r. w oddziale dowodzonym przez ppor. Stefana Gorę wziął udział w pomyślnie zakończonej akcji uwolnienia 5 członków oddziału partyzanckiego AK. 6 lipca 1944r. pod dowództwem Wacława Matysiaka, ps. Ziuk wziął udział w akcji zlikwidowania powracających z Warszawy, starosty niemieckiego Freudenthala i towarzyszących mu niemieckich pracowników starostwa garwolińskiego. Za udział w tej akcji Stefan Zyśk został odznaczony Krzyżem Walecznych. 16 lutego 1944r. Stefan Zyśk wziął udział w nieudanej akcji uwolnienia ppor. Bolesława Sitka, ps. Soplica z aresztu w Garwolinie. Stefan Zyśk ps. Kruczek poległ w walce z Wermachtem o wieś Rębków w dniu 27 lipca 1944r. Pośmiertnie, za wykazane w walce męstwo awansowany został do stopnia kaprala. KONKURSU NA LOGO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA Młodzieżowa Rada Miasta w Garwolinie rozstrzygnęła konkurs na swoje logo. Logo będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, korespondencyjnych, w publikacji materiałów informacyjnych, w tym m.in. na plakatach, ulotkach oraz na stronach internetowych. Młodzieżowa Rada Miasta zdecydowała o przyznaniu 1 miejsca trzem uczestnikom konkursu: Alicji Sasimowskiej (ZSP Nr 1 w Garwolinie), Małgorzacie Watras (ZSP Nr 2 w Garwolinie), Piotrowi Zielińskiemu (ZSP Nr 1 w Garwolinie). Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Monika Piętka (ZS Nr 2 w Garwolinie), Milena Ostrowska (Pogotowie Opiekuńcze w Izdebnie), Katarzyna Jakubaszek (Gimnazjum im. C. K. Norwida w Garwolinie), Anita Maria Kwiatkowska (ZSP Nr 1 w Garwolinie), Magdalena Krzyśpiak (ZSP Nr 1 w Garwolinie), Justyna Bartkiewicz (ZSP Nr 1 w Garwolinie) NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD I NAJCIEKAWSZE KOMPOZYCJE ZIELENI VIII edycja konkursu na "Najpiękniejszy ogród i najciekawsze kompozycje zieleni 2011" została rozstrzygnięta. W dniu 12 lipca 2011r. komisja w składzie: Anna Ulrich - Winiarek - inspektor Urzędu Miasta Garwolin, Albert Baran - inspektor Urzędu Miasta Garwolin oraz Iwona Stefańska inspektor Urzędu Miasta Garwolin odwiedziła uczestników konkursu i dokonała oceny zgłoszonych ogrodów. W tym roku wpłynęło 18 zgłoszeń we wszystkich kategoriach konkursowych. Postanowiono przyznać następujące miejsca w konkursie: W kategorii OGRÓD: I miejsce Irena Skwarek II miejsce - Lidia Sobiech III miejsce Bronisława Ornat W kategorii BALKON: I miejsce Jolanta Pałysa II miejsce Janina Krzysztoszek III miejsce Marianna Kuwał W kategorii DETAL OGRODOWY: I miejsce Jadwiga i Mieczysław Janiec II miejsce Ewa Sobiech W kategorii ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED POSESJĄ: I miejsce - Marianna Rychlica II miejsce Elżbieta Kozicka Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas festynu "Dożynki Garwolińskie - Pożegnanie Lata" w dniu 28 sierpnia 2011r. na terenach rekreacyjnych Zarzecze. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na stronie internetowej

4 4 Z OSTATNIEJ SESJI RADY MIASTA Ostatnia sesja Rady Miasta Garwolin odbyła się w dniu 27 czerwca br. Na początku posiedzenia burmistrz Tadeusz Mikulski wręczył dyplomy uznania Dyrektorom: Publicznego Przedszkola Nr 2 Łucji Wieczorek i Publicznego Przedszkola Nr 6 Halinie Naczas za uzyskanie certyfikatu Partnerskie Przedszkole Polski Certyfikat Jakości im. Ireny Dzierzgowskiej. W imieniu Jacka Kobylińskiego Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach burmistrz miasta podziękował radnemu Krzysztofowi Ostrowskiemu za trud, zaangażowanie i poświęcony czas na działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Następnie radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Garwolin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r. Kolejnym punktem w porządku obrad było udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Mazurek poinformował, że po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej co do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r., działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta Garwolin Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi Miasta Garwolina Tadeuszowi Mikulskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. Uzasadniając wniosek Przewodniczący powiedział, że na posiedzeniu w dniu 19 maja br. Komisja Rewizyjna Rady Miasta pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2010 r. Podstawą do takiej oceny była analiza sprawozdań statystycznych oraz informacja o wykonaniu budżetu przedłożona w formie sprawozdania przez Burmistrza. Ocena dokonana była na podstawie kryterium przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. Konsekwencją pozytywnej oceny jest wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Garwolina. Radny Marek Jonczak przedstawiając stanowisko radnych klubu Teraz Garwolin poinformował, że będą oni głosowali za udzieleniem absolutorium. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Garwolina Tadeusz Mikulski. Omawiając realizację budżetu w 2010 roku stwierdził, że nie był to rok łatwy dla realizacji przedsięwzięć. Plan dochodów budżetu wynosił zł., natomiast wykonanie ,62 zł, co stanowi 95 % planu. Najsłabszym ogniwem w zakresie realizacji dochodów to dochody z zakresu gospodarki mieszkaniowej, zostały one zrealizowane w 63%. Plan wydatków wynosił Wydatki zrealizowano w kwocie ,69 zł, co stanowi 95% ogółu planu. Dokonywano ograniczeń w zakresie wydatków bieżących, jak również w zakresie wydatków inwestycyjnych. Dzięki temu planowany deficyt w kwocie zł zmniejszono o zł. Faktycznie wyniósł on ,01 zł i został pokryty przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym. Wynik finansowy budżetu Miasta był dodatni i wyniósł ,45 zł. Natomiast zadłużenie na koniec ubiegłego roku wynosiło ,27 zł. Ponadto Burmistrz poinformował, że skład orzekający RIO w dniu 15 kwietnia br. pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. Komisja Rewizyjna Rady Miasta także pozytywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. Wobec powyższego Burmistrz poprosił Radę Miasta o udzielenie absolutorium. Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2010 głosowało 12 radnych. Ponadto radni dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolin na lata oraz podjęli uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolin na 2011r. Podjęto także uchwałę w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Rada podjęła też uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych od Skarbu Państwa. Nieruchomości te stanowią drogi serwisowe do wybudowanej obwodnicy. Rada powołała nadto członków Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądu powszechnego. Weszły do niego następujące osoby: Krzysztof Mianowski, Maria Pasik, Cezary Tudek, Marek Łagowski, Jadwiga Wilbik, Sławomir Michalik. DROGI ZAUFANIA W GARWOLINIE - HAPPENING EDUKACYJNY 14 sierpnia na 50 km drogi krajowej nr 17 odbyła się akcja pokazująca na drodze inscenizację wypadku drogowego z akcja ratowniczą pod nazwą "Wypadek". Program Drogi Zaufania realizowany jest od 2007 roku przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i ma na celu zmniejszenie śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 75% w roku 2013 w stosunku do roku Tegoroczny program składa sie z 4 akcji edukacyjnych "Wypadek i Edukacja" pełniących rolę informacyjną i praktyczną oraz 90 happeningów "Zegary Śmierci" umiejscowionych przy drogach krajowych jako mocno oddziaływujący punkt ostrzegawczy. Program imprezy objął m. in. występ zespołu wokalnotanecznego Twister, program edukacyjno-zabawowy dla dzieci, konkursy wiedzy o ruchu drogowym, konkursy sprawnościowe. Zorganizowano także spotkania rozmowy, porady z udziałem policjantów ruchu drogowego, ratowników medycznych, strażaków. Odbyły się pokazy ratownictwa medycznego i straży pożarnej. Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Miasta Garwolina Tadeusz Mikulski.

5 5 KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!!! Urząd Miasta Garwolin informuje, że od dnia 1 lipca 2011 roku rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona już nie przez organ gminy, ale przez Ministra Gospodarki. Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje również nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Do 31 grudnia 2011 r. gminy mają obowiązek przeniesienia danych przedsiębiorców znajdujących się w gminie do systemu teleinformatycznego CEIDG. Do dnia przeniesienia danych przedsiębiorców do CEIDG organem ewidencyjnym jest dotychczasowa gmina. Do tego czasu zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej należy zgłaszać do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Garwolinie jednak już na nowym formularzu CEIDG-1 i załącznikach CEIDG-RD, CEIDG-MW, CEIDG-RB. Druki te dostępne są w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą po raz pierwszy (a po przeniesieniu danych już działających przedsiębiorców do CEIDG - także ci, którzy będą chcieli dokonać zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia swojego wpisu) składają wniosek o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wnioski na drukach CEIDG-1 przedsiębiorca może złożyć na dwa sposoby: 1.w formie elektronicznej - wypełniając samodzielnie formularz elektroniczny, który jest dostępny na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej - i przesyłając go bezpośrednio do CEIDG, 2.w formie tradycyjnej - wypełniając formularz papierowy i składając go w dowolnym urzędzie gminy. Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zostać podpisany przez przedsiębiorcę: -podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, -podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap, lub -podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych (opcja na razie niedostępna), lub w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek. Wniosek składany w formie papierowej powinien zostać: -podpisany osobiście przez przedsiębiorcę przy urzędniku przyjmującym wniosek po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub -podpisany przez pełnomocnika przedsiębiorcy po okazaniu pełnomocnictwa (od dnia r.) do spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika (w przypadku, gdy pełnomocnikiem przedsiębiorcy jest osoba z dalszej rodziny lub osoba obca obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 złotych za złożenie pełnomocnictwa do akt) lub -przesłany listem poleconym do urzędu gminy wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu na wniosku CEIDG-1. Urząd Miasta Garwolin zachęca przedsiębiorców do sprawdzenia i zaktualizowania swoich wpisów w ewidencji przed przekazaniem do CEIDG, aby uzyskać stan zgodny z aktualnym prawem. W przypadku nie dokonania zmiany lub wykreślenia wpisu, dane przedsiębiorców zostaną przekazane do CEIDG w dotychczasowej treści i dostępne będą w ogólnopolskiej ewidencji w niepełnym zakresie. Uzupełnienie wpisów powinno nastąpić w szczególności w zakresie opisu przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007). W przypadku zakończenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, a nie zgłoszenia dotychczas tego faktu do tutejszego Urzędu, prosimy o złożenie wniosku CEIDG-1 z informacją o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. Złożenie wniosku o zmianę wpisu lub zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej jest wolne od opłat. Od 1 lipca do końca 2011 roku będzie trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnej do CEIDG (wpisy aktualne i zawieszone). Przedsiębiorcy figurujący w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Garwolina, którzy dokonali wpisu do w/w ewidencji przed 1 stycznia 2008 roku i nie dokonywali po tej dacie żadnej zmiany w posiadanym wpisie zobowiązani są pilnie zaktualizować swoje zaświadczenia o wpisie poprzez przeklasyfikowanie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej z kodów PKD 2004 na kody PKD Nie dokonanie przedmiotowej zmiany wpisu spowoduje, że przedsiębiorca zostanie przekazany do CEIGD bez określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej. W celu uzyskania bliższych informacji proszę kontaktować się z Ewidencją Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Garwolin ul. Staszica 15 pokój 32 tel. kontaktowy (25) lub sekretariat Urzędu tel. (25) , KRADZIEŻ EKSPONATÓW ZE ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ W PARKU 550-LECIA fotografia: W. Jaroń 19 sierpnia bieżącego roku pracownicy Urzędu Miasta Garwolin stwierdzili brak przedmiotów stanowiących niewątpliwie ozdobę ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej położonej w Parku 550-lecia w Garwolinie. Skradzione rzeźby przedstawiały leśne owoce, m.in. kasztan, żołądź, szyszki sosny, świerku i jodły. Wszelkie informacje (również zgłaszane anonimowo), które pomogłyby w ustaleniu sprawców tej kradzieży można przekazywać telefonicznie na nr: lub 997, 112 bądź też listownie na adres Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie (ul. Stacyjna 23, Garwolin)

6 6 INAUGURACJA KAPITUŁY KOLEGIACKIEJ W GARWOLINIE 6 sierpnia br. w parafii pw. Przemienienia Pańskiego, podczas uroczystości odpustowych ksiądz biskup Diecezji Siedleckiej Zbigniew Kiernikowski dokonał instalacji księży kanoników Kapituły Kolegiackiej oraz ogłosił powołanie Konwentu "Lux Christi", tworzonego przez osoby świeckie. Celem i zadaniem zarówno Kapituły jak i Konwentu przy Kolegiacie Przemienienia Pańskiego w Garwolinie jest wspomaganie biskupa diecezjalnego w jego działaniach na polu krzewienia nauki chrześcijańskiej. W skład Kapituły ksiądz biskup powołał: ks. Ryszarda Andruszczaka, ks. Andrzeja Banasiuka, ks. Stanisława Bieńko, ks. Henryka Bujnika, ks. Jana Madeja, ks. Marka Skwierczyńskiego, ks. Sławomira Żarskiego. W skład Konwentu Lux Christi weszli: p. Jolanta Łopuska, wicedyrektor KLO w Siedlcach, p. Robert Kowaluk, prawnik z Garwolina, p. Robert Kuźbida, nauczyciel KLO w Garwolinie; p. Małgorzata Małachowska, dyrektor KLO w Garwolinie, p. Aneta Sobierajska, katechetka z Siedlec, p. Anna Żochowska, lekarz pediatra z Sulbin. W uroczystościach inaugurujących działalność Kapituły i Konwentu Lux Christi udział wzięli mieszkańcy miasta, kapłani i proboszczowie pobliskich parafii, przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarnych. OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO W GARWOLINIE 15 sierpnia br. odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego oraz Święta Czynu Chłopskiego połączone z 91. rocznicą Cudu nad Wisłą. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kolegiacie p.w. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, organizacji kombatanckich, szkół oraz mieszkańcy Garwolina przeszli pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie minutą ciszy uczczeni zostali żołnierze polegli w I i II Wojnie Światowej. Po złożeniu pod pomnikiem wiązanek kwiatów, organizatorzy wraz z gośćmi przeszli do Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, gdzie odbyła się druga część uroczystości. W sali widowiskowej Centrum Sportu i Kultury wystąpił Garwoliński Sekstet Kameralny pod dyrekcją Juliana Czaporowskiego oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin. Organizatorem uroczystości był Zarząd Powiatu Garwolińskiego, Wojskowa Komenda Uzupełnień i Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Garwolinie. Wśród uczestników uroczystości rocznicowych byli m.in.: Marek Sawicki minister rolnictwa i rozwoju wsi, Stanisława Prządka poseł na sejm RP, Krzysztof Wawrzyniec Borkowski poseł na sejm RP, Ewa Orzełowska - wicemarszałek województwa mazowieckiego, Ryszard Smolarek, prezes Powiatowego Zarządu PSL w Garwolinie, Stanisław Jagiełło starosta rycki, Marek Chciałowski starosta powiatu garwolińskiego, Tadeusz Mikulski burmistrz miasta Garwolina. WYPRAWKA SZKOLNA Urząd Miasta Garwolin informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje: uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I III szkoły podstawowej, uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasie III gimnazjum, uczniom słabo widzącym, niesłyszącymi, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (opiekunów prawnych, rodziców zastępczych). Bliższych informacji dotyczących Rządowego programu Wyprawka szkolna udziela Wydział Oświatowo Społeczny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta, ul. Staszica 15, pok. 39, budynek B. Opracowanie i druk: Wydział Promocji Miasta i Organizacji Urzędu Miasta Garwolin tel: (025) ,

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach.

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady - 14 radnych

Bardziej szczegółowo

NASZE JUTRO. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

NASZE JUTRO. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia WŁOSZAKOWICE Karol Kurpiński 1785-1857 NASZE JUTRO Nr 233, 234 listopad - grudzień 2009 r. ISSN 1425-4735 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach Gwiazdo

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Marzec 2009 r. Nowiny - www.wejherowo.pl Str. 3 Procedura zatrudniania wynika z przepisów mówi Bogusław Suwara - sekretarz Miasta Wejherowo - W związku z licznymi pytaniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Wiwat maj! Florian 2005 za nami. Komu stypendium? Absolutorium na 102. Mieszkańcy mówią. 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 (183) cena 1,00 zł. str.

Wiwat maj! Florian 2005 za nami. Komu stypendium? Absolutorium na 102. Mieszkańcy mówią. 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 (183) cena 1,00 zł. str. Absolutorium na 102 Komu stypendium? Mieszkańcy mówią DOŚĆ!!! str. 4 str. 2 str. 10 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 cena 1,00 zł (183) Zgodnie z tradycją, obchody Święta Zakładowego Florian 2005, które tym razem

Bardziej szczegółowo

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA WIADOMOŚCI GMINNE **** SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA Biuletyn Informacyjny OTWARCIE "ORLIKA" WIOSENNE TARGI "PAMIĘTAJCIE O OGRODACH" TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ RAJD MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu List Burmistrza Miasta z okazji jubileuszu 590-lecia erygowania w Mińsku Mazowieckim Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Ksiądz Dziekan Dariusz Walicki Parafia Narodzenia Najświętszej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. informacyjny. Miasta Jarosławia. Kwesta na ratowanie. jarosławskich nekropolii. październik/listopad 2013

BIULETYN. informacyjny. Miasta Jarosławia. Kwesta na ratowanie. jarosławskich nekropolii. październik/listopad 2013 W NUMERZE: PARTNERSTWO ZE SVIDNIKIEM - str. 6 EDUKACJA JEST NASZYM PRIORYTETEM - str. 14-15» REMONTY DRÓG, RENOWACJE ZABYTKÓW - str. 9-11» PAMIĘCI POETY JERZEGO HORDYŃSKIEGO str. 24-25 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze Jawor - STR. 2-10 Podwójny sukces Burmistrz odebrał promesę na 1,3 mln zł na modernizację gospodarki wodno-ściekowej Kolejne blisko 30 mln zł zapewnione na lata 2015-2020 Sukcesem zakończyły się prace

Bardziej szczegółowo

Jednomyślne absolutorium dla wójta - czytaj na str. 5

Jednomyślne absolutorium dla wójta - czytaj na str. 5 Jednomyślne absolutorium dla wójta - czytaj na str. 5 Maj 2010 r. Nr 05 (90) 80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Promniku Sztandary dla najlepszych jednostek OSP Dzień 3 maja 2010 r. przejdzie do historii

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Serockie przedszkolaki witały w Serocku wiosnę

Serockie przedszkolaki witały w Serocku wiosnę NUMER 3/135 MARZEC 2014 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMiG SEROCK Serockie przedszkolaki witały w Serocku wiosnę Reprezentacje wszystkich grup Przedszkola Samorządowego w Serocku oraz zerówki przepędzały 21 marca

Bardziej szczegółowo

Wyrazy współczucia Pani Marii Pieróg, z powodu śmierci męża, wyrazy głębokiego współczucia składa dyrekcja i pracownicy SCKiB w Szczucinie

Wyrazy współczucia Pani Marii Pieróg, z powodu śmierci męża, wyrazy głębokiego współczucia składa dyrekcja i pracownicy SCKiB w Szczucinie Nr 3/87/13 Powiatowe Obchody Rocznic Wrześniowych w Szczucinie 15.09.2013r., uroczystą mszą św. koncelebrowaną przez ks. arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, księży Wiesława Dzięgla, Jerzego Gubernata i Henryka

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny Informator Gminy Jarocin. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013

Bezpłatny Informator Gminy Jarocin. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013 Bezpłatny Informator Gminy Jarocin EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013 2 Bibliotekarki w USA Reprezentantki dziesięciu bibliotek publicznych z całej Polski zostały zaproszone na wizytę studyjną

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego Redaguje zespół w składzie: Maria Lipska (redaktor naczelna), Hanna Kolanowska-Pogrzebna

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/107 Grudzień 2012 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę składamy Czytelnikom

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXIV SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 6 czerwca 2013r.

PROTOKÓŁ z XXIV SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 6 czerwca 2013r. PROTOKÓŁ z XXIV SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 6 czerwca 2013r. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję, przywitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad obecnych 15 radnych.

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu nr 02 (43) Polepszenie stanu wody w zbiorniku retencyjnym 17 kwietnia 2009 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska, a Piotrem Sawczynem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą

Bardziej szczegółowo