BIULETYN URZĘDU MIASTA GARWOLIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN URZĘDU MIASTA GARWOLIN"

Transkrypt

1 BIULETYN URZĘDU MIASTA GARWOLIN lipiec - sierpień 2011r. URZĄD MIASTA GARWOLIN tel. (025) , fax BUDUJMY W ZGODZIE 20 czerwca 2010r. mieszkańcy Miasta w referendum miejskim opowiedzieli się za budową krytej pływalni w Garwolinie. Pytanie referendalne ustalone przez Radę Miasta brzmiało: "Czy jest Pan/Pani za rozpoczęciem budowy krytej pływalni w Garwolinie, jako priorytetowej inwestycji miasta, godząc się na jego zadłużenie i ograniczenie wydatków na inne inwestycje w mieście m.in. takie jak budowa i remonty ulic i chodników, parkingów, rozbudowa szkół i przedszkoli". Uzyskano odpowiedź "TAK". Był to zarówno dla Burmistrza jak i dla wszystkich radnych znak, jak ważną inwestycją dla mieszkańców miasta jest pływalnia i jak duże nadzieje wiążą z jej realizacją. Dlatego też zostały podjęte dalsze działania, aby realizacja tej inwestycji stała się możliwa. W dniu roku Rada Miasta Garwolin podjęła uchwałę nr LXIV/264/2010 dotyczącą zmian w budżecie na 2010 rok i w wieloletnim programie inwestycyjnym, w którym zaplanowano do realizacji budowę krytej pływalni typu wielozadaniowego. W oparciu o zaplanowane zmiany ogłosiłem przetarg i podpisałem umowę z wykonawcą. Zadłużenie budżetu miasta na dzień roku wynosiło 19,87%. Z chwilą realizacji budowy przy zaciągnięciu zobowiązania na kwotę 14,6 mln zł zadłużenie miasta może maksymalnie wynieść 33,7% w roku 2014 informowałem o tym w ulotce zachęcającej do udziału w referendum, niczego nie ukrywając. Pomoc finansową przy budowie krytej pływalni zadeklarowali: Starostwo w wysokości 2 mln zł (Uchwała Nr XLVI/247/2010 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 września 2010r.), gmina Garwolin w wysokości 200 tys. zł (Uchwała Nr XXVIII/197/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 października 2010r.), gmina Borowie w wysokości 100 tys. zł (Uchwała Nr XXXIX/196/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010r.) oraz firma Avon w wysokości 750 tys. zł. W sumie jest to ponad 3 mln zł. W oparciu o w/w uchwałę z dnia roku został ogłoszony przetarg na budowę krytej pływalni. W dniu 24 stycznia 2011 roku Rada Miasta Garwolin podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Garwolin na lata W załączniku nr 2 do uchwały zaplanowano, że łączne nakłady na budowę krytej pływalni wyniosą zł z następującym rozbiciem: na 2011 rok, zł na 2012 rok i zł na rok Budowa krytej pływalni jest dla Miasta inwestycją priorytetową i prorozwojową, co podkreślałem i podkreślał to również w ulotkach referendalnych ówczesny Przewodniczący Rady Miasta Michał Rękawek. Przede wszystkim budowa krytej pływalni typu wielozadaniowego stworzy dla dzieci i młodzieży możliwość nauki pływania, a dla rodziców możliwość aktywnego wypoczynku po ciężkiej pracy. Kryta pływalnia zapewni również prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, a także stworzy możliwość rehabilitacji i poprawy stanu zdrowia osób niepełnosprawnych. Rozpoczęcie budowy krytej pływalni w Garwolinie było ostatnim momentem, kiedy realizacja tej inwestycji mogła się rozpocząć, tym bardziej, że wykonany był projekt i uzyskane pozwolenie budowy. W przeciwnym razie, patrząc na zmieniającą się sytuację w kraju, w dobie kryzysu gospodarczego budowa pływalni w Garwolinie mogłaby się odsunąć w czasie nawet o kilka czy kilkanaście lat. Powinniśmy przestać się uskarżać się a faktycznie zacząć ze sobą współpracować, by kryta pływalnia w Garwolinie powstała bez względu na zapatrywania i osobiste ambicje. Moim celem jest doprowadzenie do ukończenie budowy krytej pływalni, gdyż taka była wola mieszkańców miasta i dobrze by było żeby wszyscy zastanowili się jak pomagać a nie utrudniać. Tym, którzy wzięli udział w referendum jeszcze raz chcę podziękować za uzyskane wsparcie i wiarę w pomyślność ukończenia inwestycji. Dzięki Państwa postawie mam siłę i determinację do dalszego działania. W dniu 9 sierpnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego, na którym zatwierdzono wnioski o dofinansowanie inwestycji sportowych z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2011 r. Wśród 9 projektów (złożonych było 59 wniosków na nowe inwestycje), które otrzymały dofinansowanie znalazł się również projekt budowy krytej pływalni w Garwolinie. Miasto otrzymało zł. w rozbiciu na trzy lata ( zł w 2011r., zł w 2012 i zł w 2013r.). Wniosek o dofinansowanie budowy krytej pływalni został opracowany przez pracowników Urzędu Miasta: Panią Karolinę Mikulską przy współpracy z Panią Danutą Antolak Baran pod nadzorem Pani Marii Perek Zastępcy Burmistrza. Wniosek został złożony w Urzędzie Marszałkowskim r. 12 lipca 2011 r. otrzymaliśmy niepokojącą informację, iż tegoroczny limit środków Funduszu Rozwoju Kultury fizycznej dla Województwa Mazowieckiego z powodu zmniejszonych wpływów jest bardzo ograniczony i przyznany przez Ministra Sportu limit pozwala jedynie na wsparcie kontynuowanych inwestycji wpisanych do Programu w latach ubiegłych. Oznaczało to, że Miasto nie otrzyma środków na budowę krytej pływalni. Jednak na początku sierpnia uzyskaliśmy informację, że Minister Sportu przekazał dodatkowe środki z totalizatora sportowego dla Mazowsza a Zarząd Województwa Mazowieckiego w swoich propozycjach do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2011 r. przewidział budowę krytej pływalni w Garwolinie.

2 2 Na posiedzeniu Zarządu w dniu 9 sierpnia 2011 r. lista została ostatecznie zatwierdzona. Przyznana kwota w wysokości 1,5 mln. zł daje już 4,5 mln zł środków pozabudżetowych na 20-milionową inwestycję. Wsparcie fabryki kosmetyków Avon, gminy Garwolin i gminy Borowie wyniesie ponad 1 mln zł. Starostwo powiatowe dołoży 2 mln zł. Chęć dołożenia pieniędzy do inwestycji wyraziła gmina Górzno. Zakłady Mięsne ŁMeat wstępnie zapewniły o przekazaniu 30 tys. zł w zamian za reklamę. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Panu Adamowi Struzikowi Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Pani Janinie Ewie Orzełowskiej członkowi Zarządu Województwa Mazowieckiego, Panu Krzysztofowi Wawrzyńcowi Borkowskiemu posłowi na Sejm RP, Panu Markowi Chciałowskiemu Staroście Powiatu Garwolińskiego za zaangażowanie i wsparcie okazane naszemu Miastu przy realizacji priorytetowej inwestycji jaką jest budowa krytej pływalni. Mam nadzieje, że przyznana kwota zostanie jeszcze zwiększona w kolejnych latach. Ponadto pragnę poinformować, że 18 sierpnia 2011r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Garwolin a Powiatem Garwolińskim na współfinansowanie budowy krytej pływalni w Garwolinie. Umowa ta stanowi realizację uchwały Nr XLVI/247/2010 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 września 2010r. przyznającej Miastu Garwolin dofinansowanie na budowę basenu. Na podstawie zawartej umowy Powiat udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości zł na budowę krytej pływalni typu wielozadaniowego z parkingiem w Garwolinie. Dotacja ma zostać przekazana Miastu w dwóch równych ratach po zł w następujących terminach: do r. i do 28 lutego 2013r. Umowa na współfinansowanie budowy basenu została podpisana ze strony Powiatu przez starostę Marka Chciałowskiego i wicestarostę Stefana Gorę, a ze strony Miasta przez burmistrza Tadeusza Mikulskiego, przy kontrasygnacie skarbników obydwu stron Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej i Józefa Zająca. Przy podpisaniu umowy byli obecni członkowie Zarządu Powiatu oraz przewodniczący Rady Miasta Garwolina i Rady Powiatu Garwolińskiego. Tadeusz Mikulski Burmistrz Garwolina podpisanie umowy o współfinansowaniu budowy garwolińskiego basenu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie z udziałem władz miasta i powiatu 67. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1 sierpnia o godzinie 17-ej dla uczczenia 67. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego włączone zostały syreny alarmowe Miasta Garwolina i syreny na samochodach specjalnych. Uroczystości rocznicowe odbyły się na skwerze im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Gołąb Garwolin. Po odegraniu hymnu narodowego zgromadzeni pod pomnikiem mieszkańcy naszego miasta, członkowie organizacji kombatanckich oraz przedstawiciele władz samorządowych złożyli wiązanki biało-czerwonych kwiatów oraz zapalili symboliczne znicze. Przemówienie okolicznościowe wygłosił burmistrz Garwolina Tadeusz Mikulski. 67. ROCZNIA ROZSTRZELANIA PRZEZ HITLEROWCÓW 30 POLAKÓW W dniu r., przy pomniku na moście w Garwolinie, uczczono 67 rocznicę rozstrzelania przez hitlerowców 30 Polaków przywiezionych tu z więzienia na Pawiaku. Mord miał miejsce w odwecie za akcję bojową przeprowadzoną przez garwoliński oddział Armii Krajowej (zabicie niedaleko Kołbieli starosty niemieckiego Karla Freundenthala). W uroczystości wziął udział burmistrz Garwolina, starosta powiatu garwolińskiego, przedstawiciele Urzędu Miasta Garwolin i Starostwa Powiatowego w Garwolinie, członkowie organizacji Światowego Związku Żołnierzy AK Obwodu Gołąb oraz członkowie Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 1 Pułku Strzelców Konnych. Po odśpiewaniu hymnu narodowego, złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy pod pomnikiem, nastąpiła chwila zadumy i wspomnień nad upamiętnionymi wydarzeniami. FESTYNY OSIEDLOWE SZCZĘŚLIWA RODZINA BEZ UŻYWEK Wzorem lat ubiegłych, także w tym roku, Burmistrz Garwolina, Rada Miasta Garwolina oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Garwolinie zapraszają dzieci i rodziców do udziału w osiedlowych festynach rodzinnych pod hasłem "Szczęśliwa rodzina bez używek", które odbędą się w następujących terminach: 21 sierpnia os. Stacyjna 4 września os. Jagodzińska 11 września os. Romanówka 18 września os. Al. Legionów Rozpoczęcie festynów o godz W programie m.in. gry i zabawy dla dzieci, konkursy z nagrodami.

3 3 POŚWIĘCENIE NAGROBKA Ś. P. STEFANA ZYŚKA 24 lipca br. na garwolińskim cmentarzu parafialnym miało miejsce poświęcenie nagrobka ś.p. Stefana Zyśka, ps. Kruczek. Organizatorem przedsięwzięcia był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Gołąb w Garwolinie. Mszę świętą w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy odprawił, w kameralnej atmosferze kaplicy św. Antoniego, prepozyt Kolegiaty Przemienienia Pańskiego ks. Ryszard Andruszczak. Następnie dokonał on poświęcenia nowego, kamiennego nagrobka Stefana Zyśka, znajdującego się przy jednej z głównych alei garwolińskiej nekropolii. W uroczystościach wzięli udział burmistrz Garwolina Tadeusz Mikulski, członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK Obwód Gołąb i członkowie ich rodzin, przedstawiciele Stowarzyszenia 1. Pułku Strzelców Konnych. Stefan Zyśk, ps. Kruczek nie pozostawił żadnej rodziny na naszym terenie. O jego grób dbali przez wiele lat koledzy ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Gołąb Garwolin. To oni w latach 70-tych ufundowali pomnik na jego grobie. W 2007r. Miasto Garwolin wystąpiło do wojewody mazowieckiego o nadanie mogile Kruczka statusu grobu wojennego. Od tej pory bezpośredni nadzór nad stanem mogiły sprawuje miasto, zwłaszcza w zakresie utrzymania porządku i dekorowania z okazji świąt narodowych i Święta Zmarłych. W ostatnich latach zaistniała konieczność odbudowy pomnika nagrobnego. Przebudowa została pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. W bieżącym roku wykonano nowy, kamienny nagrobek z uwzględnieniem symbolu Polski Walczącej i stylizowany na brzozowy, wojskowy krzyż. Środki na przebudowę pomnika pochodzą z dotacji od wojewody mazowieckiego i z budżetu miasta. Uroczystość na garwolińskim cmentarzu odbyła się w 67. rocznicą śmierci Stefana Zyśka ps. Kruczek, który poległ podczas Akcji Burza w Rębkowie i z 67. rocznicą wyzwolenia Garwolina. Stefan Zyśk, ps. Kruczek został wysiedlony do Garwolina z województwa poznańskiego jesienią 1939r. W 1940r. wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, przemianowanego później na Armię Krajową. Był aktywnym członkiem AK. Wziął udział w wielu akcjach zbrojnych. Wiosną 1941r. uczestniczył, w grupie operacyjnej ppor. Stefana Gory ps. Wilczek, w akcji wydobycia 60 kb., 1 ckm i 1 skrzynki amunicji pod Reducinem i przetransportowania ich do magazynu w Kol. Unin. Jesienią 1942r. Stefan Zyśk wspólnie z Franciszkiem Lussą ps. Grześ ścięli słup z niemieckim głośnikiem na garwolińskim rynku (przy dzisiejszym postoju taksówek). 9 września 1943r. w oddziale dowodzonym przez ppor. Stefana Gorę wziął udział w pomyślnie zakończonej akcji uwolnienia 5 członków oddziału partyzanckiego AK. 6 lipca 1944r. pod dowództwem Wacława Matysiaka, ps. Ziuk wziął udział w akcji zlikwidowania powracających z Warszawy, starosty niemieckiego Freudenthala i towarzyszących mu niemieckich pracowników starostwa garwolińskiego. Za udział w tej akcji Stefan Zyśk został odznaczony Krzyżem Walecznych. 16 lutego 1944r. Stefan Zyśk wziął udział w nieudanej akcji uwolnienia ppor. Bolesława Sitka, ps. Soplica z aresztu w Garwolinie. Stefan Zyśk ps. Kruczek poległ w walce z Wermachtem o wieś Rębków w dniu 27 lipca 1944r. Pośmiertnie, za wykazane w walce męstwo awansowany został do stopnia kaprala. KONKURSU NA LOGO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA Młodzieżowa Rada Miasta w Garwolinie rozstrzygnęła konkurs na swoje logo. Logo będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, korespondencyjnych, w publikacji materiałów informacyjnych, w tym m.in. na plakatach, ulotkach oraz na stronach internetowych. Młodzieżowa Rada Miasta zdecydowała o przyznaniu 1 miejsca trzem uczestnikom konkursu: Alicji Sasimowskiej (ZSP Nr 1 w Garwolinie), Małgorzacie Watras (ZSP Nr 2 w Garwolinie), Piotrowi Zielińskiemu (ZSP Nr 1 w Garwolinie). Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Monika Piętka (ZS Nr 2 w Garwolinie), Milena Ostrowska (Pogotowie Opiekuńcze w Izdebnie), Katarzyna Jakubaszek (Gimnazjum im. C. K. Norwida w Garwolinie), Anita Maria Kwiatkowska (ZSP Nr 1 w Garwolinie), Magdalena Krzyśpiak (ZSP Nr 1 w Garwolinie), Justyna Bartkiewicz (ZSP Nr 1 w Garwolinie) NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD I NAJCIEKAWSZE KOMPOZYCJE ZIELENI VIII edycja konkursu na "Najpiękniejszy ogród i najciekawsze kompozycje zieleni 2011" została rozstrzygnięta. W dniu 12 lipca 2011r. komisja w składzie: Anna Ulrich - Winiarek - inspektor Urzędu Miasta Garwolin, Albert Baran - inspektor Urzędu Miasta Garwolin oraz Iwona Stefańska inspektor Urzędu Miasta Garwolin odwiedziła uczestników konkursu i dokonała oceny zgłoszonych ogrodów. W tym roku wpłynęło 18 zgłoszeń we wszystkich kategoriach konkursowych. Postanowiono przyznać następujące miejsca w konkursie: W kategorii OGRÓD: I miejsce Irena Skwarek II miejsce - Lidia Sobiech III miejsce Bronisława Ornat W kategorii BALKON: I miejsce Jolanta Pałysa II miejsce Janina Krzysztoszek III miejsce Marianna Kuwał W kategorii DETAL OGRODOWY: I miejsce Jadwiga i Mieczysław Janiec II miejsce Ewa Sobiech W kategorii ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED POSESJĄ: I miejsce - Marianna Rychlica II miejsce Elżbieta Kozicka Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas festynu "Dożynki Garwolińskie - Pożegnanie Lata" w dniu 28 sierpnia 2011r. na terenach rekreacyjnych Zarzecze. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na stronie internetowej

4 4 Z OSTATNIEJ SESJI RADY MIASTA Ostatnia sesja Rady Miasta Garwolin odbyła się w dniu 27 czerwca br. Na początku posiedzenia burmistrz Tadeusz Mikulski wręczył dyplomy uznania Dyrektorom: Publicznego Przedszkola Nr 2 Łucji Wieczorek i Publicznego Przedszkola Nr 6 Halinie Naczas za uzyskanie certyfikatu Partnerskie Przedszkole Polski Certyfikat Jakości im. Ireny Dzierzgowskiej. W imieniu Jacka Kobylińskiego Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach burmistrz miasta podziękował radnemu Krzysztofowi Ostrowskiemu za trud, zaangażowanie i poświęcony czas na działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Następnie radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Garwolin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r. Kolejnym punktem w porządku obrad było udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Mazurek poinformował, że po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej co do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r., działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta Garwolin Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi Miasta Garwolina Tadeuszowi Mikulskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. Uzasadniając wniosek Przewodniczący powiedział, że na posiedzeniu w dniu 19 maja br. Komisja Rewizyjna Rady Miasta pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2010 r. Podstawą do takiej oceny była analiza sprawozdań statystycznych oraz informacja o wykonaniu budżetu przedłożona w formie sprawozdania przez Burmistrza. Ocena dokonana była na podstawie kryterium przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. Konsekwencją pozytywnej oceny jest wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Garwolina. Radny Marek Jonczak przedstawiając stanowisko radnych klubu Teraz Garwolin poinformował, że będą oni głosowali za udzieleniem absolutorium. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Garwolina Tadeusz Mikulski. Omawiając realizację budżetu w 2010 roku stwierdził, że nie był to rok łatwy dla realizacji przedsięwzięć. Plan dochodów budżetu wynosił zł., natomiast wykonanie ,62 zł, co stanowi 95 % planu. Najsłabszym ogniwem w zakresie realizacji dochodów to dochody z zakresu gospodarki mieszkaniowej, zostały one zrealizowane w 63%. Plan wydatków wynosił Wydatki zrealizowano w kwocie ,69 zł, co stanowi 95% ogółu planu. Dokonywano ograniczeń w zakresie wydatków bieżących, jak również w zakresie wydatków inwestycyjnych. Dzięki temu planowany deficyt w kwocie zł zmniejszono o zł. Faktycznie wyniósł on ,01 zł i został pokryty przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym. Wynik finansowy budżetu Miasta był dodatni i wyniósł ,45 zł. Natomiast zadłużenie na koniec ubiegłego roku wynosiło ,27 zł. Ponadto Burmistrz poinformował, że skład orzekający RIO w dniu 15 kwietnia br. pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. Komisja Rewizyjna Rady Miasta także pozytywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. Wobec powyższego Burmistrz poprosił Radę Miasta o udzielenie absolutorium. Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2010 głosowało 12 radnych. Ponadto radni dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolin na lata oraz podjęli uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolin na 2011r. Podjęto także uchwałę w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Rada podjęła też uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych od Skarbu Państwa. Nieruchomości te stanowią drogi serwisowe do wybudowanej obwodnicy. Rada powołała nadto członków Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądu powszechnego. Weszły do niego następujące osoby: Krzysztof Mianowski, Maria Pasik, Cezary Tudek, Marek Łagowski, Jadwiga Wilbik, Sławomir Michalik. DROGI ZAUFANIA W GARWOLINIE - HAPPENING EDUKACYJNY 14 sierpnia na 50 km drogi krajowej nr 17 odbyła się akcja pokazująca na drodze inscenizację wypadku drogowego z akcja ratowniczą pod nazwą "Wypadek". Program Drogi Zaufania realizowany jest od 2007 roku przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i ma na celu zmniejszenie śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 75% w roku 2013 w stosunku do roku Tegoroczny program składa sie z 4 akcji edukacyjnych "Wypadek i Edukacja" pełniących rolę informacyjną i praktyczną oraz 90 happeningów "Zegary Śmierci" umiejscowionych przy drogach krajowych jako mocno oddziaływujący punkt ostrzegawczy. Program imprezy objął m. in. występ zespołu wokalnotanecznego Twister, program edukacyjno-zabawowy dla dzieci, konkursy wiedzy o ruchu drogowym, konkursy sprawnościowe. Zorganizowano także spotkania rozmowy, porady z udziałem policjantów ruchu drogowego, ratowników medycznych, strażaków. Odbyły się pokazy ratownictwa medycznego i straży pożarnej. Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Miasta Garwolina Tadeusz Mikulski.

5 5 KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!!! Urząd Miasta Garwolin informuje, że od dnia 1 lipca 2011 roku rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona już nie przez organ gminy, ale przez Ministra Gospodarki. Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje również nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Do 31 grudnia 2011 r. gminy mają obowiązek przeniesienia danych przedsiębiorców znajdujących się w gminie do systemu teleinformatycznego CEIDG. Do dnia przeniesienia danych przedsiębiorców do CEIDG organem ewidencyjnym jest dotychczasowa gmina. Do tego czasu zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej należy zgłaszać do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Garwolinie jednak już na nowym formularzu CEIDG-1 i załącznikach CEIDG-RD, CEIDG-MW, CEIDG-RB. Druki te dostępne są w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą po raz pierwszy (a po przeniesieniu danych już działających przedsiębiorców do CEIDG - także ci, którzy będą chcieli dokonać zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia swojego wpisu) składają wniosek o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wnioski na drukach CEIDG-1 przedsiębiorca może złożyć na dwa sposoby: 1.w formie elektronicznej - wypełniając samodzielnie formularz elektroniczny, który jest dostępny na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej - i przesyłając go bezpośrednio do CEIDG, 2.w formie tradycyjnej - wypełniając formularz papierowy i składając go w dowolnym urzędzie gminy. Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zostać podpisany przez przedsiębiorcę: -podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, -podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap, lub -podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych (opcja na razie niedostępna), lub w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek. Wniosek składany w formie papierowej powinien zostać: -podpisany osobiście przez przedsiębiorcę przy urzędniku przyjmującym wniosek po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub -podpisany przez pełnomocnika przedsiębiorcy po okazaniu pełnomocnictwa (od dnia r.) do spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika (w przypadku, gdy pełnomocnikiem przedsiębiorcy jest osoba z dalszej rodziny lub osoba obca obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 złotych za złożenie pełnomocnictwa do akt) lub -przesłany listem poleconym do urzędu gminy wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu na wniosku CEIDG-1. Urząd Miasta Garwolin zachęca przedsiębiorców do sprawdzenia i zaktualizowania swoich wpisów w ewidencji przed przekazaniem do CEIDG, aby uzyskać stan zgodny z aktualnym prawem. W przypadku nie dokonania zmiany lub wykreślenia wpisu, dane przedsiębiorców zostaną przekazane do CEIDG w dotychczasowej treści i dostępne będą w ogólnopolskiej ewidencji w niepełnym zakresie. Uzupełnienie wpisów powinno nastąpić w szczególności w zakresie opisu przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007). W przypadku zakończenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, a nie zgłoszenia dotychczas tego faktu do tutejszego Urzędu, prosimy o złożenie wniosku CEIDG-1 z informacją o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. Złożenie wniosku o zmianę wpisu lub zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej jest wolne od opłat. Od 1 lipca do końca 2011 roku będzie trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnej do CEIDG (wpisy aktualne i zawieszone). Przedsiębiorcy figurujący w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Garwolina, którzy dokonali wpisu do w/w ewidencji przed 1 stycznia 2008 roku i nie dokonywali po tej dacie żadnej zmiany w posiadanym wpisie zobowiązani są pilnie zaktualizować swoje zaświadczenia o wpisie poprzez przeklasyfikowanie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej z kodów PKD 2004 na kody PKD Nie dokonanie przedmiotowej zmiany wpisu spowoduje, że przedsiębiorca zostanie przekazany do CEIGD bez określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej. W celu uzyskania bliższych informacji proszę kontaktować się z Ewidencją Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Garwolin ul. Staszica 15 pokój 32 tel. kontaktowy (25) lub sekretariat Urzędu tel. (25) , KRADZIEŻ EKSPONATÓW ZE ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ W PARKU 550-LECIA fotografia: W. Jaroń 19 sierpnia bieżącego roku pracownicy Urzędu Miasta Garwolin stwierdzili brak przedmiotów stanowiących niewątpliwie ozdobę ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej położonej w Parku 550-lecia w Garwolinie. Skradzione rzeźby przedstawiały leśne owoce, m.in. kasztan, żołądź, szyszki sosny, świerku i jodły. Wszelkie informacje (również zgłaszane anonimowo), które pomogłyby w ustaleniu sprawców tej kradzieży można przekazywać telefonicznie na nr: lub 997, 112 bądź też listownie na adres Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie (ul. Stacyjna 23, Garwolin)

6 6 INAUGURACJA KAPITUŁY KOLEGIACKIEJ W GARWOLINIE 6 sierpnia br. w parafii pw. Przemienienia Pańskiego, podczas uroczystości odpustowych ksiądz biskup Diecezji Siedleckiej Zbigniew Kiernikowski dokonał instalacji księży kanoników Kapituły Kolegiackiej oraz ogłosił powołanie Konwentu "Lux Christi", tworzonego przez osoby świeckie. Celem i zadaniem zarówno Kapituły jak i Konwentu przy Kolegiacie Przemienienia Pańskiego w Garwolinie jest wspomaganie biskupa diecezjalnego w jego działaniach na polu krzewienia nauki chrześcijańskiej. W skład Kapituły ksiądz biskup powołał: ks. Ryszarda Andruszczaka, ks. Andrzeja Banasiuka, ks. Stanisława Bieńko, ks. Henryka Bujnika, ks. Jana Madeja, ks. Marka Skwierczyńskiego, ks. Sławomira Żarskiego. W skład Konwentu Lux Christi weszli: p. Jolanta Łopuska, wicedyrektor KLO w Siedlcach, p. Robert Kowaluk, prawnik z Garwolina, p. Robert Kuźbida, nauczyciel KLO w Garwolinie; p. Małgorzata Małachowska, dyrektor KLO w Garwolinie, p. Aneta Sobierajska, katechetka z Siedlec, p. Anna Żochowska, lekarz pediatra z Sulbin. W uroczystościach inaugurujących działalność Kapituły i Konwentu Lux Christi udział wzięli mieszkańcy miasta, kapłani i proboszczowie pobliskich parafii, przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarnych. OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO W GARWOLINIE 15 sierpnia br. odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego oraz Święta Czynu Chłopskiego połączone z 91. rocznicą Cudu nad Wisłą. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kolegiacie p.w. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, organizacji kombatanckich, szkół oraz mieszkańcy Garwolina przeszli pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie minutą ciszy uczczeni zostali żołnierze polegli w I i II Wojnie Światowej. Po złożeniu pod pomnikiem wiązanek kwiatów, organizatorzy wraz z gośćmi przeszli do Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, gdzie odbyła się druga część uroczystości. W sali widowiskowej Centrum Sportu i Kultury wystąpił Garwoliński Sekstet Kameralny pod dyrekcją Juliana Czaporowskiego oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin. Organizatorem uroczystości był Zarząd Powiatu Garwolińskiego, Wojskowa Komenda Uzupełnień i Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Garwolinie. Wśród uczestników uroczystości rocznicowych byli m.in.: Marek Sawicki minister rolnictwa i rozwoju wsi, Stanisława Prządka poseł na sejm RP, Krzysztof Wawrzyniec Borkowski poseł na sejm RP, Ewa Orzełowska - wicemarszałek województwa mazowieckiego, Ryszard Smolarek, prezes Powiatowego Zarządu PSL w Garwolinie, Stanisław Jagiełło starosta rycki, Marek Chciałowski starosta powiatu garwolińskiego, Tadeusz Mikulski burmistrz miasta Garwolina. WYPRAWKA SZKOLNA Urząd Miasta Garwolin informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje: uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I III szkoły podstawowej, uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasie III gimnazjum, uczniom słabo widzącym, niesłyszącymi, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (opiekunów prawnych, rodziców zastępczych). Bliższych informacji dotyczących Rządowego programu Wyprawka szkolna udziela Wydział Oświatowo Społeczny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta, ul. Staszica 15, pok. 39, budynek B. Opracowanie i druk: Wydział Promocji Miasta i Organizacji Urzędu Miasta Garwolin tel: (025) ,

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej od 1 lipca 2011r. GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Od 1 lipca 2011r. z mocy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r.

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Sejm RP w dniu 19 grudnia 2008r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

W ocenie komisji, w kategorii szkoły podstawowe, najlepiej kryteria Festiwalu spełniły utwory w wykonaniu zespołu z:

W ocenie komisji, w kategorii szkoły podstawowe, najlepiej kryteria Festiwalu spełniły utwory w wykonaniu zespołu z: XXIII Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2014 organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Garwolinie odbył się 30 kwietnia 2014 r. Współorganizatorem Festiwalu, już tradycyjnie,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej URZĄD GMINY W JORDANOWIE Rynek 2, 34-240 Jordanów, Tel. 182693510, fax. 182693526 www.gmina-jordanow.pl, gminajordanow@rubikon.pl KARTA

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności g

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności g Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności g Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zgłoszenie zmiany, zawieszenia, wznowienia i zakończenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2014 r. w sprawie ramowego planu sesji Rady Miasta Opola.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2014 r. w sprawie ramowego planu sesji Rady Miasta Opola. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie ramowego planu sesji Rady. Na podstawie 13 ust. 2 i 3 uchwały Nr XXIV/373/12 Rady z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok 28 stycznia 2014 r. 25 marca 2014 r. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Podstawa prawna: DZIAŁALNOŚć GOSPODARCZA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

W XXIV Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu udział wzięły:

W XXIV Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu udział wzięły: XXIV Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Garwolinie odbył się 29 kwietnia 2015 r. Współorganizatorem Festiwalu było Centrum Sportu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r.

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 17.30 Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Rady Miejskiej. Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 31 lipca 2009r. Nr 318

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 31 lipca 2009r. Nr 318 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 31 lipca 2009r. Nr 318 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2363 Nr XXVII/148/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY Załącznik do uchwały Nr V/28/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2015r. LP Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY TREŚĆ ZADANIA PRZY REALIZACJI ZADANIE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa: przedsiębiorcy

Grupa: przedsiębiorcy Grupa: przedsiębiorcy Informacje wstępne Dostęp anonimowy/autoryzowany Zakładanie konta w CEIDG - Wybór sposobu dostępu do systemu - Wybór certyfikatu - Logowanie epuap - Weryfikacja i uzupełnienie danych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Robert Kozłowski Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Co i jak załatwić. Poniżej znajduje się spis spraw, które można załatwić w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym.

Co i jak załatwić. Poniżej znajduje się spis spraw, które można załatwić w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym. Co i jak załatwić Poniżej znajduje się spis spraw, które można załatwić w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym. Obok każdej sprawy znajduje się Karta Sprawy, w której znajdziecie Państwo szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 41/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 07.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 41/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 07.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Robert Kozłowski Członek Zarządu 4. Marcin Wójcik Sekretarz 5. Bogdan Polak Skarbnik Protokół nr 41/V/2015 z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7. (utracił moc) Art. 7a-7i tracą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2015 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2015 rok Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2015 rok 3 lutego 2015 r. 24 lutego 2015 r. 31 marca 2015 r. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r.

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. Ad. 1. 52 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 11 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7a, art. 7b ust. 1 9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g i art. 7h tracą moc z dn. 31 grudnia 2011 r. Art. 7a.

Bardziej szczegółowo

ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec pokój nr 19 tel.: 017 7730590, 017 7745636 Konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001

ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec pokój nr 19 tel.: 017 7730590, 017 7745636 Konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001 Urząd Gminy Mielec ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec pokój nr 19 tel.: 017 7730590, 017 7745636 Konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001 Numer karty: RIK - 1 Urząd Gminy Mielec

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR X/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 23 lutego2011 roku

PROTOKÓŁ NR X/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 23 lutego2011 roku PROTOKÓŁ NR X/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 23 lutego2011 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami.

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami. PROTOKÓŁ Nr 11/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 24 kwietnia 2015r. godz. 12:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r.

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r. Wyniki głosowań Sesja Rady Miasta Tychy 29 listopada 2012 r. Data wygenerowania dokumentu: 2016-06-12 23:04:58 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Wynik głosowania dot. zmian porządku dziennego sesji.... 4 Wynik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 271/XLIII/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR 271/XLIII/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR 271/XLIII/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym od 31 sierpnia do 14 września 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym od 31 sierpnia do 14 września 2015 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym od 31 sierpnia do 14 września 2015 roku 1 Plan sprawozdania 1. Zarządzenia Burmistrza 2. Ważne informacje 3. Zadania realizowane

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 51.183 52.180

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Ełk, 21 listopada 2013 r.

Ełk, 21 listopada 2013 r. Ełk, 21 listopada 2013 r. Protokół Nr 44.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 21 listopada 2013 roku (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 13 października 2015 r. Poz. 3263 UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 30 września 2015 r.

Białystok, dnia 13 października 2015 r. Poz. 3263 UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 października 2015 r. Poz. 3263 UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r.

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy rady i jej organów Na podstawie 16 ust.2 i 28 ust.3 Statutu Gminy Jawor Rada Miejska

Bardziej szczegółowo

Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski

Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl Konwent Informatyków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul. Dz-15.0020.1.42.2014 P R O T O K Ó Ł XLII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz.17.10 do godz.18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 7 listopada 2011 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 9/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 9 LUTEGO 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Jan Kieras w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu, który był nieobecny Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/168/12 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia z dnia 13 grudnia 2012. Dział- Rozdział 900-90017 Nazwa samorządowego zakładu budżetowego PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się pięciokrotnie.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się pięciokrotnie. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 28.11. do 18.12.2012r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się pięciokrotnie. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1. zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY WIŻAJNY z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY WIŻAJNY z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY WIŻAJNY w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk 1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk Kryteria przyznania stypendium: Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć

Bardziej szczegółowo

Katowice, 27.07.2015 r. OP-PP.3146.2.7.2015

Katowice, 27.07.2015 r. OP-PP.3146.2.7.2015 OP-PP.3146.2.7.2015 Katowice, 27.07.2015 r. Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsięwzięć za 2014 rok - część opisowa

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsięwzięć za 2014 rok - część opisowa Załącznik nr 16. do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Zamość, dnia 30.03.2012r Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Uprzejmie informuję, iż dnia 11 kwietnia 2012r. (środa) na obiektach Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne Załącznik do uchwały nr./2010 Rady Ministrów z dnia.. 2010 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne I. WSTĘP Zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo