Przewodnik dla prelegentów TEDx Poznao

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik dla prelegentów TEDx Poznao"

Transkrypt

1 Przewodnik dla prelegentów TEDx Poznao Opracował: zespół organizacyjny TEDx Poznao

2 Szanowni Paostwo, niezwykle miło jest nam powitad Paostwa w elitarnym gronie mówców TEDx Poznao. Dziękujemy, że znaleźli Paostwo czas na przygotowanie prezentacji oraz uczestnictwo w organizowanym przez nas evencie. Alfred Hitchcock powiedział kiedyś, że film musi się zaczynad od trzęsienia ziemi, a później napięcie musi powoli rosnąd. Identyczną regułę możemy zastosowad do wystąpieo z cyklu TED, zdobycie zainteresowania publiczności w ciągu kliku sekund, a później przekazanie im swoich idei oraz zachęcenie do ich propagowania to kwintesencja TED'a. To właśnie przekaz ma byd najistotniejszy dla widzów na sali oraz przed monitorami w czasie transmisji online. To oni są najlepszymi sędziami Paostwa prezentacji. My jako organizatorzy postaramy się zapewnid odpowiednie ramy komunikacyjne między Paostwem, a odbiorcami. Jako organizatorzy jesteśmy przekonani, że są Paostwo w stanie zaprezentowad najwyższy poziom jakości wystąpienia publicznego, zarówno pod kątem merytorycznym jak formalnym. Niezależnie od tego jaką drogę prezentacji Paostwo wybiorą, proszę pamiętad, że najważniejsza zawsze pozostaje historia, którą chcą Paostwo przekazad odbiorcom. Dobra historia to jednak tylko połowa sukcesu - drugą połową jest umiejętnośd jej opowiedzenia. I właśnie tego Paostwu życzymy 28 maja - by porwali Paostwo publicznośd swoją historią, nie gorzej niz sam mistrz suspenus. Życzymy powodzenia, Łukasz Garczewski Mariusz Dziechciaronek Bartosz Rycharski Tomasz Zwierzchoo 1

3 Spis treści O TED... 3 O TEDx Poznao... 3 Zasady prezentacji... 3 Jak powinna wyglądad idealna prezentacja?... 4 Szczegóły eventu... 5 Szczegóły techniczne prezentacji:... 5 Prawa autorskie... 6 Szkolenie dla spikerów... 6 Program... 7 Miejsce eventu... 9 Jak dojechad Dojazd z Dworca Głównego PKP komunikacją miejską Dojazd z Dworca Głównego PKS komunikacja miejską Dojazd z lotniska Ławica komunikacją miejską Dojazd taxi Co mam zrobid kiedy mam problem?

4 O TED TED (Technology, Entertainment, Design) to amerykaoska fundacja non-profit, której celem jest propagowanie wiedzy i transfer idei. Na całym świecie, od Nowego Jorku po Tokio, od Sao Paulo po Dżakartę, odbywają się elitarne spotkania sygnowane marką TED. Na każdym spotkaniu swoje idee prezentują najwybitniejsi myśliciele, naukowcy, pisarze i ludzie kultury z całego świata, m.in. Stephen Hawking, Steve Jobs, Bill Gates, Ray Kurzweil, Edward O. Wilson, Susan Blackmore, Richard Branson, Richard Dawkins. O TEDx Poznań TEDx Poznao to niezależny event organizowany na licencji fundacji TED, którego celem jest propagowanie innowacyjnych idei w popularno-naukowej formie. TEDx Poznao organizowany jest we współpracy z miastem Poznao, wpisuje się w strategię "know-how" promocji miasta Poznania. Na TEDx Poznao wystąpi około 10 mówców, którzy poruszą tematy związane z technologią, wolną kulturą, nauką, networkingiem, biznesem i projektowaniem. TEDx Poznao organizowany jest przez Fundację ponad miarę. Zasady prezentacji Prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad, zastosowanie się do nich oznacza szacunek dla nas jako organizatorów oraz zapewnia nam możliwośd kontynuowania idei TEDx'ów w Polsce. Odstępstwo od podanych niżej zasad oznacza łamie idei TED'a i może przysporzyd organizatorom kłopotów w zakresie organizowania kolejnych tego typu eventów na licencji TED. W swoich prezentacjach (slajdy oraz mowa) prosimy unikad tematów niezwiązanych bezpośrednio z tematem prezentacji. Prosimy o nie wyrażenie osobistych poglądów politycznych dotyczących polityki polskiej bądź polityki światowej. Prosimy o nie wyrażanie poglądów religijnych. Prosimy o nie agitowanie za ideami innymi niż wynikające z prezentacji. Prosimy o zachowanie umiaru w zakresie auto promocji, przedstawiciele firm i instytucji rzecz jasna mają prawo nawiązywad w swojej prezentacji do osiągnięd swojej firmy/instytucji w zakresie poruszanego tematu. Sądzimy, że mówcy jako doświadczeni i racjonalni ludzie, potrafią sami określid zdrowe proporcje między tematem prezentacji, a auto promocją 3

5 Jak powinna wyglądać idealna prezentacja? Prosimy od dokładne przestudiowanie prezentacji poniżej, są to jedne z najlepszych pod kątem merytorycznym i formalnym prezentacji wygłaszanych w ramach TED'a: Steve Jobs, How to live before you die >> Hans Rosling, New insights on poverty >> Oto kilka punktów, które powinni Paostwo przemyśled: Slajdy są tylko dodatkiem do tego co mówicie i przede wszystkim jak mówicie, przekazywanie swojej idei wymaga osobowości, aktywności, zapałau, umiejętności zafascywowania gości swoją prezentacją. Ta prezentacja ma byd całkowicie inna od typowej prezentacji uczelnianej, zmienia się perspektywa, to gośd na widowni jest najważniejszy. Nie bójcie się byd szaleni, zwariowana forma jest pożądana, wzbudza zainteresowanie i przykuwa uwagę. Opowiadajcie historie, nie skupiajcie się tylko na suchych faktach, wychodźcie od indywidualnych przypadków z którymi widz może się utożsamid i przechodźcie głębiej, opierajcie swoje historie na codziennym doświadczeniu. Mówcie prosto, skracajcie długie zdania, zamiast słów używajcie obrazów, stosujcie metafory. Jeśli pokazujecie dane liczbowe, niech to nigdy nie będzie tabelka Excela, pokazujcie dane w atrakcyjnej formie, przynajmniej w formie excelowego wykresu TED jest nieformalny, rozluźnijcie się, wchodźcie w interakcje z publicznością, szczególnie w chwilach przerw. Najgorszą rzeczą jaką możecie pozostawid po swojej prezentacji jest obojętnośd widzów, rozpalajcie emocje i nie bójcie się byd kontrowersyjni, niech widz Was kocha, niech nienawidzi, ale niech Wasza prezentacja pobudzi go do myślenia, zadawania pytao, szukania. Slajdy wyświetlane są za waszymi plecami, to tylko dodatek do samej prezentacji, prosimy o rozsądne zerkanie na nie, przez 80% czasu powinniście byd zwróceni twarzami do widowni. 4

6 Szczegóły eventu Wszyscy spikerzy zaproszeni są na cały event od godziny 12:00 do godziny 17:00. Spikerzy, którzy występują w pierwszym bloku pt. nasze dziedzictwo, prosimy o przybycie minimum o godzinie 11:00, 28 maja. Spikerów, którzy chcą przedstawid prezentację z własnego laptopa (nierekomendowane) lub pokazad dodatkowe efekty związane np. z dźwiękiem, światłem, itp. albo wymagające dodatkowych akcesoriów prosimy o przybycie minimum o godzinie 11:00, 28 maja. Spikerzy, którzy nie mogą przybyd na cały event prosimy o przybycie minimum na godzinę przed startem ich prezentacji. Zapraszamy spikerów na afterparty w jednym z poznaoskich pubów. Całe wydarzenie będzie filmowe i udostępniane na zasadnie transmisji na żywo, po zakooczeniu eventu będzie formatowane, będą dodawane napisy w języku angielskim oraz będzie dystrybuowane w Internecie. Spikerzy będą zobowiązani do podpisania zgody na rozpowszechnianie video z ich prezentacji w celach niekomercyjnych i zgodnych z ideą TED. Szczegóły techniczne prezentacji: Prezentacje prezentowane będę z naszych laptopów PC lub MAC dla prezentacji wykonanych w Keynote. (w wyjątkowych przypadkach własny laptop). Jeżeli prezentacja wymaga Paostwa laptopa, proszę to zgłosid na kilka dni przed startem eventu oraz przybyd w piątek 28 maja najpóźniej o godzinie 11:00 do CK Zamku. Każdy prelegent otrzyma mikrofon nagłowny, oraz urządzenie do automatycznego przewijania slajdów. Będzie możliwośd skorzystania z Internetu, pokazania np. jakiejś strony WWW, szybkośd 1 mb/s. 5

7 Prawa autorskie Slajdy przesyłane do organizatorów powinny zawierad zdjęcia do których prawa autorskie posiada autor prezentacji, zdjęcia na licencjach typu Creative Commons, bądź pochodzące z domeny publicznej. Mogą Paostwo korzystad ze zdjęd do których praw Paostwo nie posiadacie, jedynie na zasadzie cytatu - jeśli samo zdjęcie ilustruje jakiś problem poruszany w prezentacji i z nią związany. Niedopuszczalne jest stosowanie zdjęd objętych prawem autorskim jedynie w celu upiększenia prezentacji tj. ktoś np. mówi o przyrodzie i środowisku naturalnym i do ilustracji używa zdjęcia Parku Yellowstone, autorstwa Iksioskiego, objętego licencją copyrighted, ale w samej prezentacji nie mówi nic o Parku Yellowstone; jeśli jednak autor używa tego samego zdjęcia i w tej samej prezentacji mówi o parku Yellowstone to może użyd fotografii na zasadzie "prawa do cytatu" pod warunkiem, że określi źródło pochodzenia zdjęcia oraz jego autora. Prezentowanie serwisów WWW w czasie prezentacji jest dopuszczalne na tej samej zasadzie co zdjęd, tj. można prezentowad strony WWW jeśli ich przedstawienie mieści się w zakresie prawa do cytatu, czyli idąc dalej za naszym przykładem, jeśli spiker mówi o przyrodzie i środowisku i porusza temat parku Yellowstone może pokazad widzom zdjęcie pochodzące z serwisu WWW objęte prawem autorskim na zasadzie "prawa do cytatu". Szkolenie dla spikerów Szkolenie dla spikerów jest fakultatywne. Szkolenie polega na przekazaniu spikerom w czasie kilkugodzinnego spotkania podstaw wiedzy z zakresu wystąpieo publicznych, prowadzone będzie przez Michała Brywczyoskiego. Szkolenzie odbędzie się 24 maja w CK Zamku, w Sali pod zegarem, trwad będzie ok. 2 godzin, od. 18:00 do 21:00, proszę o informacje od spikerów zainteresowanych udziałem. Prowadzący szkolenie to absolwent psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, oraz studium umiejętności trenerskich w Ośrodku pomocy i edukacji psychologicznej Intra, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu skutecznego przemawiania, poprawy efektywności zespołów pracowniczych, błyskawicznego radzenia sobie ze stresem. 6

8 Program Przygotowania 8:00 11:00 rozpoczęcie rozstawiania sprzętu, możliwośd przeprowadzenia testów i próbnych prezentacji 11:00 start rejestracji, dostępna kawa/herbata/ciastka 12:00 start eventu 12:00 13:30 I blok prezentacji: Nasze dziedzictwo 12:00 12:20 O wymieraniu języków świata Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk 12:20 12:40 Hacking systemu edukacji Jarosław Lipszyc 12:40 13:00 Czy nauki społeczne są naukami kultu cargo? Tomasz Witkowski 13:00 13:20 Od życia komórkowego do Habitatu. Ewolucja idei schronienia. Paweł Sroczyoski 13:20 13:25 Wilk człowiekowi człowiekiem relacje ludzkiego z nie-ludzkim Agata Żyźniewska 13:30 14:00 I przerwa, posiłek typu zimny bufet, kanapki, sałatki, kawa, herbata, ciastka, napoje 14:00 15:30 II blok prezentacji: Technologia i człowiek 14:00 14:05 występ Zespołu Wokalnego INSPIRO ENSEMBLE 14:10 14:30 Wielkie powiększenie Mariusz Jarzębowski 14:30 14:50 Hackerzy i cyberprzestępcy, czyli strach się bad Piotr Konieczny 14:50 15:10 Umysł w szponach technologicznej (i nie tylko) codzienności prelegent, którego nazwisko zostanie ujawnione na konferencji prasowej na kilka dni przed eventem, niepodzianka dla naszych gości 15:10 15:30 Ekstremalne pomiary kwantowe Rafał Demkowicz-Dobrzaoski 15:30 15:50 II przerwa, kawa, herbata, ciastka 7

9 15:50 17:00 III blok prezentacji: Współpraca i wspólne działanie 15:50 16:10 Jak zrealizowad projekt na czas Marek Kowalczyk 16:10 16:30 Współpraca przedsiębiorców Aneta Murakowska 16:30 16:37 Interaction Design Association Going Local Darko Bosiljcic 16:37 16:44 Lider as a brand Barbara Metelska Afterparty 17:00 22:00 afterparty w jednym z pubów w miejscu konferencji CK Zamku albo w bezpośredniej okolicy 8

10 Miejsce eventu Centrum Kultury "Zamek" mieści się w ostatniej, zbudowanej z takim rozmachem dla panującego władcy, rezydencji cesarskiej w Europie. Przestrzenie tej prawie 100-letniej budowli - monumentalne i kameralne sale, hole, dziedzioce - dają możliwośd realizowania bardzo różnorodnych projektów i prowadzenia działalności w wielu dziedzinach sztuki. "Zamek" jest jednocześnie galerią, kinem i salą koncertową, bywa teatrem. W tej różnorodności jest jednak metoda: specjalnością "Zamku" są tematyczne imprezy wykorzystujące niemal wszystkie sale na wystawy, koncerty, przeglądy filmowe i spotkania. Są to prezentacje twórczości artystów ("Dali na Zamku"), jak i kultury innych narodów ("Dania na Zamku", "Brit Fest", "Dekada Kultury Belgii Francuskojęzycznej"). Wszystko to sprawia, że Centrum Kultury "Zamek" jest dziś największą instytucją upowszechniania kultury w Poznaniu, która swój program kieruje do szerokiego grona odbiorców. "Zamek", będąc jednostką samorządowa, włącza się w ważne poznaoskie przedsięwzięcia, jest otwarty na inicjatywy różnych środowisk, a także współpracuje z wieloma instytucjami i ośrodkami kulturalnymi z miasta, kraju oraz z zagranicy. Rysunek 1 CK Zamek widok od skrzyżowania ulic św. Marcin z ul. Niepodległości 9

11 Rysunek 2 CK Zamek widok od ulicy św. Marcin Rysunek 3 Przedsionek Sali pod zegarem 10

12 Rysunek 4 Sala pod zegarem. 11

13 Jak dojechać Dojazd z Dworca Głównego PKP komunikacją miejską >> Wysiadamy na przystanku: Zamek Dojazd z Dworca Głównego PKS komunikacja miejską >> Wysiadamy na przystanku: Zamek 12

14 Dojazd z lotniska Ławica komunikacją miejską >> Wysiadamy na przystanku: Bałtyk, kierujemy się w stronę ulicy Święty Marcin (sam CK Zamek widad z daleka). Dojazd taxi Prosimy o kontakt pod numerem , hasło: EF 12 Co mam zrobić kiedy mam problem? Osobą odpowiedzialną za wszelkie kwestie związane z programem i spikerami jest : Mariusz Dziechciaronek Koordynator ds. programu Tel.: Mail: Jeśli Mariusz nie odbiera prosimy o kontakt z: Łukasz Garczewski Koordynator główny Tel.: Mail: 13

Społeczna Kampania Edukacyjna LEGALNA KULTURA

Społeczna Kampania Edukacyjna LEGALNA KULTURA Społeczna Kampania Edukacyjna LEGALNA KULTURA Partnerzy strategiczni Spis treści Projekt Kultura Na Widoku. 3 25 lat Samorządności... 7 O Legalnej Kulturze.. 8 Co nas nurtuje?. 9 Edukacja Legalnej Kultury.10

Bardziej szczegółowo

MARKETING I PR W OGRANIZACJI POZARZĄDOWEJ Trener: Marcin Krukar NERAIDA szkolenia z pasją 1 SPIS TREŚCI PUBLIC RELATIONS - WPROWADZENIE... 3 ELEMENTY PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE... 4 AUTOPREZENTACJA...

Bardziej szczegółowo

Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć. Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy

Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć. Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy Wprowadzenie Broszura, którą oddajemy w Wasze ręce, zawiera scenariusze zajęć i warsztatów, opracowane na podstawie działań

Bardziej szczegółowo

otwartość w publicznych instytucjach kultury

otwartość w publicznych instytucjach kultury otwartość w publicznych instytucjach kultury otwartość w publicznych instytucjach kultury Opracowanie_Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Kamil Śliwowski Tłumaczenia_Joanna Zawanowska Redakcja i korekta_karolina

Bardziej szczegółowo

Standardy powstały w ramach projektu Gdański model wolontariatu seniorów krok I dofinansowany ze środków z Rządowego Programu na rzecz Aktywności

Standardy powstały w ramach projektu Gdański model wolontariatu seniorów krok I dofinansowany ze środków z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Standardy powstały w ramach projektu Gdański model wolontariatu seniorów krok I dofinansowany ze środków z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor glam SPIS RZECZY Prowadzenie i redakcja: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Autorzy: Magdalena Filipowska, Mariusz Juszczyk, Emil Nagalewski, Dariusz Stawik, Urszula Szwed, Wacław Wrana Redakcja: Emil Nagalewski Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wydział Nowych Technologii GK

Wstęp. Wydział Nowych Technologii GK Wstęp Wydział Nowych Technologii GK Z H P t o g r u p a i n s t r u k t o r ó w i wędrowników, która postawiła sobie ambitny cel przybliŝenia nowych technologii szerokiemu gronu harcerek i harcerzy. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Metodyka szkoleń z zastosowaniem Webcastu

Metodyka szkoleń z zastosowaniem Webcastu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej

Bardziej szczegółowo

Event w chmurach str. 8

Event w chmurach str. 8 Inspiracja dla event managera nr 2 LIPIEC 2013 Okiem marketingowca Wirtualne wydarzenia str. 6 Okiem TECHNIKA Event w chmurach str. 8 Okiem REDAKCJI Zobacz, dotknij, polub mnie! str. 12 Spotkania łowców,

Bardziej szczegółowo

podsumowanie projektu edukacyjnego 2012 2014 gotowi?

podsumowanie projektu edukacyjnego 2012 2014 gotowi? Współczesność zafundowała nam szybsze tempo życia, czas wolny jest dziś pewną formą luksusu. Pojawia się również problem z jego właściwym wykorzystaniem. Pośpiech, bierność i lenistwo są czynnikami, które

Bardziej szczegółowo

Turn the music on. Wykorzystanie wizerunku str. 24. ZAiKS komu, za co i dlaczego? str. 11. Między garderobą a sceną str. 18

Turn the music on. Wykorzystanie wizerunku str. 24. ZAiKS komu, za co i dlaczego? str. 11. Między garderobą a sceną str. 18 Inspiracja dla event managera Turn the music on nr 4 WRZESIEŃ 2013 Okiem artysty ZAiKS komu, za co i dlaczego? str. 11 Okiem event managera Między garderobą a sceną str. 18 Okiem prawnika Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Standardy powstały w ramach projektu Gdański model wolontariatu seniorów krok I dofinansowany ze środków z Rządowego Programu na rzecz Aktywności

Standardy powstały w ramach projektu Gdański model wolontariatu seniorów krok I dofinansowany ze środków z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Standardy powstały w ramach projektu Gdański model wolontariatu seniorów krok I dofinansowany ze środków z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

ISSN 1899-2536 miesięcznik grudzień 2013 KEEP. BIS grudzień 2013

ISSN 1899-2536 miesięcznik grudzień 2013 KEEP. BIS grudzień 2013 ISSN 1899-2536 miesięcznik grudzień 2013 ^ KEEP CALM AND BECOME AN ENGINEER 3 Dzień dobry! Nie wiem jak u was, ale mnie zawsze okres listopad-grudzień motywował do pracy na studiach. Z dość prozaicznego

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych. Pomorskie. Interaktywna podróż w czasie. www. eventmanagernews.pl / 14 / 22 / 28. sierpień / 15 / 2014

Ochrona danych osobowych. Pomorskie. Interaktywna podróż w czasie. www. eventmanagernews.pl / 14 / 22 / 28. sierpień / 15 / 2014 www. eventmanagernews.pl sierpień / 15 / 2014 Na temat Case Study Prawo w eventach Interaktywna podróż w czasie / 14 Pomorskie Rendez-Vous / 22 Ochrona danych osobowych / 28 od redakcji... Zapewne, na

Bardziej szczegółowo

.edu. Kwartalnik Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji. Nr 3/2014

.edu. Kwartalnik Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji. Nr 3/2014 .edu Kwartalnik Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji Nr 3/2014 Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji www.rcre.opolskie.pl, kontakt@rcre.opolskie.pl 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel.: +48774579895, fax:

Bardziej szczegółowo

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Jak mówić o większości świata Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Polska Akcja Humanitarna 2009 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

Zwyczajni-Niezwyczajni. Karierosfera 2010 (finał) MAJ 2010 RELACJA MEGAWYWIAD POLECAMY: SZCZECIN POMYSŁÓW - CZAS NA TWÓJ INNOWACYJNY BIZNES STRONA 18

Zwyczajni-Niezwyczajni. Karierosfera 2010 (finał) MAJ 2010 RELACJA MEGAWYWIAD POLECAMY: SZCZECIN POMYSŁÓW - CZAS NA TWÓJ INNOWACYJNY BIZNES STRONA 18 POLECAMY: SZCZECIN POMYSŁÓW - CZAS NA TWÓJ INNOWACYJNY BIZNES STRONA 18 MAJ 2010 RELACJA Karierosfera 2010 (finał) MEGAWYWIAD Zwyczajni-Niezwyczajni WYKŁADNIK JEST TEŻ DOSTĘPNY W INTERNECIE! HTTP://WYKLADNIK.WNEIZ.PL

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

e -Biuletyn projektu Kadry dojrzałe do zmian

e -Biuletyn projektu Kadry dojrzałe do zmian e -Biuletyn projektu Kadry dojrzałe do zmian 5 aktualności Spis treści 4 Wprowadzenie do Vademecum opolski model kontraktacji działań aktywizacyjnych to swego rodzaju instruktaż dla publicznych służb zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik od młodzieży dla młodzieży

Przewodnik od młodzieży dla młodzieży Przewodnik od młodzieży dla młodzieży Lublin 2012 Autorzy publikacji: Agata Gliniak Maciej Małyska Magdalena Sobczuk Kamila Furmaniak Krzysztof Miciuła Przemysław Panas Michał Marczak Redakcja: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności lokalu Państwomiasto w roku 2014 roku

Sprawozdanie z działalności lokalu Państwomiasto w roku 2014 roku Sprawozdanie z działalności lokalu Państwomiasto w roku 2014 Warszawa, dnia 25 marca 2015 roku Sprawozdanie z działalności lokalu Państwomiasto w roku 2014 roku Tworząc lokal Państwomiasto chcieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Awangarda w Edukacji nr 5 (maj 2009)

Awangarda w Edukacji nr 5 (maj 2009) Awangarda w Edukacji Magazyn o Edukacji w przyszłości. Przyszłości, która zaczyna się już jutro Dwumiesięcznik - Magazyn wydawany przez Instytut Nowoczesnej Edukacji Redaktor naczelna: Małgorzata Taraszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna AKADEMIK-MŁODYPRZEDSIĘBIORCA Magaz yn projektu nr 06/2009 (8) listopad - grudzień Komunikacja niewerbalna 4 Jak zdobyć sukces na dłuższą metę 8 Finanse na dobry początek 10 12 CITTRFUŚ Wywiady Robert Okulski

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo