Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, of 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, of 20"

Transkrypt

1 LITERATURA Adequate and Sustainable Pensions Synthesis Report 2006, European Commission Directorate-General for Employment, Official Publications of the European Communities, Luxembourg, August Anioł W., Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa Anioł W., Europejski fin de siecle, Scholar, Warszawa Auleytner J., Polityka społeczna, czyli ujarzmienie chaosu socjalnego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa Auleytner J., Zielona i Biała Księga Europejskiej Polityki Społecznej, Polityka Społeczna 1996, nr 7. Auleytner J., Głąbicka K., Polityka społeczna, pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, WSP TWP, Warszawa Barbier J.C., Madsen P.K., Flexicurity An Open Method of Coordination, at the National Level, Center for Labour Market Research, Aalborg University, Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska, Wolters Kluwer, Warszawa Barnard C., Regulating Competitive Federalism in the European Union? The Case of EC Social Policy [w:] Social Law and Policy in an Evolving European Union, red. J. Shaw, Hart, Oxford Bernotas D., Guogis A., Evaluation of Social Security in Lithuania, Latvia and Estonia: Achievements and Drawbacks, The paper prepared under an international Cost A 15 project Reforming Social Security Systems in Europe (No.V-057). Boni M., Elastyczność i sprawność rynku pracy w Polsce, Centrum Analiz Społeczno- -Ekonomicznych, Warszawa Borchardt K., Rozwój polityki socjalnej WE [w:] Europejskie prawo pracy i prawo socjalne, red. H. Lewandowski, K. Serafin, Instytut Europejski w Łodzi, Łódź Bredgaard T., Larsen F., Madsen P.K., The Flexible Danish Labour Market A Review, Center for Labour Market Research, Aalborg University, Denmark Brugiavini A., Social Security and Retirement in Italy, NBER Working Paper No

2 210 Chłoń-Domińczak A., Hausner J., Kwiecińska D., Pacut A., Polityka społeczna w Unii Europejskiej [w:] Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, red. D.K. Rosati, PWE, Warszawa Commission Decision of 16 June 2008 relating to the setting up of an Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men. Commission Recommendation 2008/867/EC of 3 October 2008 on the active inclusion of people excluded from the labour market. Communication from the Commission of 1 June 2005 to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions entitled i2010 A European Information Society for growth and employment, COM (2005) 229 final. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions Situation of disabled people in the enlarged European Union: the European Action Plan , COM (2005) 604 final. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions Situation of disabled people in the enlarged European Union: the European Action Plan , COM (2007) 738 final. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions of 10 October 2007, entitled Reassessing the regulatory social framework for more and better seafaring jobs in the EU (first phase consultation of the social partners at Community level provided for in Article 138(2) of the Treaty), COM (2007) 591 final. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 27 June 2007, entitled Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and security, COM (2007) 359 final. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, of 20 November 2007, accompanying the Communication on A single market for 21st century Europe Services of general interest, including social services of general interest: a new European commitment, COM (2007) 725 final. Communication of the Commission: Equal opportunities for people with disabilities: A European Action Plan, COM 650 final. Council Directive 2005/47/EC of 18 July 2005 on the Agreement between the Community of European Railways (CER) and the European Transport Workers Federation (ETF) on certain aspects of the working conditions of mobile workers engaged in interoperable cross-border services in the railway sector. Decision 1639/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006 establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme ( ). Decision No 1098/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion (2010).

3 211 Decision No 1672/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006 establishing a Community Programme for Employment and Social Solidarity PROGRESS. Decision No 2241/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on a single Community framework for the transparency of qualifications and competences (Europass). Decision No 742/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on the Community s participation in a research and development programme undertaken by several Member States aimed at enhancing the quality of life of older people through the use of new information and communication technologies. Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications. Directive 2008/104/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on temporary agency work. Dobraczyński T., Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Dania, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, sierpień Dolistowska A., Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Estonia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, listopad Dzienisiuk D., Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej koordynacja świadczeń, Difin,Warszawa Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z , 2007/C 303/01 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z , 2007/C 303/02 Wyjaśnienia dotyczące Karty Praw Podstawowych. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Decyzja Nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, L 327/45. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Dz.U. L 298/20 z dn Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia ( ET 2020 ) C 119/2. Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 74 z , s (DE, FR, IT, NL). Polskie wydanie specjalne: Rozdział 05, Tom 01, s Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72. Dziewięcka-Bokun L., Miejsce polityki społecznej w systemie prawa Unii Europejskiej [w:] Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej, red. L. Frąckiewicz, A. Frąckiewicz-Wronka, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice Eures, Warunki życia i pracy w Danii, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion 2009, Brussels Eurobarometer, Europe State of Minds, November 2008.

4 212 Eurobarometer, Poverty and Social Exclusion 2010, Luxembourg European Commission, European Employment Observatory Review, Autumn European Commission, Joint Report on Social Protection and Social Exclusion 2009, Luxembourg European Commission, Towards Common Principles of Flexicurity: More and Better Jobs through Flexibility and Security, Bruselss European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Varieties of Flexicurity: Reflections on Key Elements of Flexibility and Security, Dublin Europejska Wspólnota Gospodarcza, wybór dokumentów, red. J. Zdanowicz, T I, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa Eurostat, Combating Poverty and Social Exclusion, Luxembourg Eurostat, European Economic Statistics 2009 edition, Luxembourg Eurostat, Labour Market Policy Database, Methodology Revision of June 2006, European Communities, Eurostat, Labour Market Policy. Expenditure and Participants. Data 2007, Luxembourg Eurostat, Social Protection in European Union, Statistics in Focus 2009, nr 40. Falkner G., Społeczny wymiar Unii Europejskiej [w:] Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, red. M. Cini, PWE, Warszawa Firlit-Fesnak G., Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Ewolucja celów i obszarów działania, Instytut Polityki Społecznej UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy z badań, red. E. Kryńska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa Frąckiewicz-Wronka A., Zasada-Chorab A., Rozważania o nowym modelu społecznym w świetle redefiniowanej Strategii Lizbońskiej [w:] Unia Europejska i gospodarcze aspekty integracji, red. Z. Biegański, J. Jackowicz, WSP TWP w Warszawie, Warszawa Fraser Institute, Economic Freedom of the World 2009, Canada Giddens A., Europa w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Głabicka K., Polityka społeczna Wspólnot Europejskich, WSP TWP, Warszawa Głąbicka K., Polityka społeczna Wspólnot Europejskich, WSP TWP, Warszawa Głąbicka K., Polityka społeczna Wspólnot Europejskich. Cz. II. Polityka społeczna w Unii Europejskiej, Elipsa, Warszawa Głąbicka K., Zielona i Biała Księga dotycząca wspólnotowej polityki socjalnej, Studia Europejskie 1997, nr 4. Golinowska S., Polityka społeczna w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Grewiński M., Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej, WSP TWP w Warszawie, Warszawa Grewiński M., Integracja socjalna Wspólnot Europejskich, Studia Europejskie 2000, nr 2. Grewiński M., Integracja socjalna Wspólnot Europejskich, Studia Europejskie 2000, nr 3.

5 213 Grewiński M., Malinowski K., Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa Gwosdz M., Budy S., Devjatkov A., Frevel A., Kochta K., Robejsek P., Estonia w zarysie, Międzynarodowy Instytut Polityki i Gospodarki, Parlament Hanzeatycki e.v, Hamburg 2004, Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Prince. Heikki N., Salminen K., Social Security in Finland, Finnish Centre for Pensions, Vammala Hietaniemi M., Suvi R., The Finnish Pension System, Finnish Centre for Pensions, Handbooks 2007, nr 6. Implementing the Community Lisbon Programme Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (Official Journal C 111, ). Information on the major benefit regulations and organisational structure of the pension insurance system in Hungary Published by Central Administration of National Pension Insurance, Budapest Jodkowska L., Państwo opiekuńcze a idea flexicurity, Ekonomista 2009, nr 2. Jornes Y., Zmiana polityki społecznej w Unii Europejskiej, Polityka Społeczna 2005, nr 3. Kaszyński H., Ekonomia społeczna i praca socjalna. Razem czy osobno, Ekonomia Społeczna. Teksty 2007, nr 3. Kearney A.T., The Shadow Economy in Europe, Chicago Keune M., Jepsen M., Not Balanced and Hardly New: The European Commission s Quest for Flexicurity, Working Paper , European Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety, Kłos B., Flexicurity w polityce Unii Europejskiej, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa Komisja Europejska, Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Strategiczny dokument ramowy, Bruksela Komisja Europejska, Wspólne zasady wdrożenia modelu flexicurity, Bruksela Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, red. E. Małuszyńska, B. Gruchman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity, COM (2007) 359 wersja ostateczna. Konfederacja Pracodawców Polskich, Raport o pracy, Warszawa Kosicki A., Szejna A., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej i jej znaczenie dla Polski i Europy, Kowalczyk P., Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Grecja, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, sierpień Krajewski S., Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Czechy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, sierpień 2008.

6 214 Kurowski P., Rozwój funduszy emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Warunki startu i funkcjonowania, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Latoszek E., Integracja europejska w perspektywie XXI wieku. Wyzwania dla Polski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa Latoszek E., Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, Książka i Wiedza, Warszawa Leibfried S., Pierson P., Semisovereign Welfare States. Social Policy in a Multitiered Europe [w:] European Social Policy. Between Fragmentation and Integration, red. P. Pierson, Brooking Institution, Washington, DC Lorens Y., Zmiana polityki społecznej w Unii Europejskiej, Polityka Społeczna 2005, nr 3. Madsen P.K., Elastyczność i bezpieczeństwo zatrudnienia (flexicurity) w Danii: wzór dla reform rynku pracy w Unii Europejskiej? [w:] Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne, red. W. Bieńkowski, M.J. Radło, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Madsen P.K., Flexicurity A New Perspective on Labour Market and Welfare States in Europe, Center for Labour Market Research, Aalborg University, Denmark Madsen P.K., How Can It Possibly Fly? The paradox of a dynamic labour market in a Scandinavian welfare state, Center for Labour Market Research, Denmark Madsen P.K., The Danish Model of Flexicurity A Paradise with Some Snakes, University of Copenhagen, Marshall T.H., Social Policy, Hutchinson, London Matey-Tyrowicz M., Standardy UE w dziedzinie pracy i spraw socjalnych [w:] Zrozumieć negocjacje. Polityka społeczna i zatrudnienie, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik ds. Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej, Warszawa Matey-Tyrowicz M., Traktat Amsterdamski a europejski model socjalny, Przegląd Prawa Europejskiego 1998, nr 1(4). Muffels R. i in., Flexibility and Security over the Life Course, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin Musialski W., Ubezpieczenia społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Naci G., Can Denamrk s Flexicurity System Be Replicated in Developing Countries? The Case of Turkey, Anadolu University, Turkey Nello S.S., The European Union. Economics, Policies and History, McGraw-Hill Higher Education, Maidenhead Niklewicz K., Systemy emerytalne krajów UE są nieefektywne ostrzega Komisja Europejska, Gazeta Wyborcza, Noncheva T., Satcheva D., Study on the Social Protection Systems in the 13 Applicant Countries Bulgaria, financed by the European Commission Employment and Social Affairs DG, January 2003.

7 215 Obadić A., The Danish Flexicurity Labour Market Policy Concept, Working Paper No 09-04, University of Zagreb, OECD, Knowledge-based Economy, Paris Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie nowego programu działania UE w dziedzinie społecznej (2009/C 27/22), Palme J., Nelson K., Sjöberg O., Minas R., European Social Models, Protection and Inclusion, Institute for Futures Studies, Stockholm Philips K., Eamets R., Approaches to Flexicurity: EU Models, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin Pollok A., Problemy pomiaru zjawiska pauperyzacji społeczeństwa, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 594, Kraków Presidency Conclusions Lisbon European Council 23 and 24 March 2000, art. 37, Proposal for a Council Directive on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation, COM (2008) 0426 final. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the application of patients rights in cross-border healthcare, COM (2008) 414. Puente Cackley A., Moscovitch T., Pfeiffer B., Italian Pension Reform, U.S. Government Accountability Office Prepared for the Urban Institute s, February Radzik-Kazenas B., Podstawowe zagadnienia z zakresu integracji europejskiej. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, ZUS, Warszawa Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M., Polityka społeczna. Materiały do studiowania, Śląsk, Katowice Raport generalny na temat działalności Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Luksemburg Regulation (EC) 1338/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on Community statistics on public health and health and safety at work. Regulation (EC) No 1922/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on establishing a European Institute for Gender Equality. Regulation (EC) No 1927/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund. Regulation (EC) No 294/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 establishing the European Institute of Innovation and Technology. Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport and amending Council Regulations (EEC) No 3821/85 and (EC) No 2135/98 and repealing Council Regulation (EEC) No 3820/85. Report by the European Expert Group on Flexicurity, Flexicurity Pathways, Brussels, June Rodzinka J., Hady J., Hospod E., Przyczyny wprowadzenia reformy systemu emerytalnego w Polsce, e-finanse 2007, nr 3.

8 216 Ross G., Assessing the Delors Era and Social Policy [w:] European Social Policy. Between Fragmentation and Integration, red. P. Pierson, Brooking Institution, Washington, DC Russek M., Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Węgry, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, październik Rutkowski W., Nierówności dochodowe i ubóstwo w Polsce na tle Unii Europejskiej, Polityka Społeczna 2009, nr 4. Sachs J., Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Schnorpfeil W., Socialpolitische Entscheidungen der Europäische Union, Duncker & Humbolt GmBH, Berlin Schulte B., Juridical Instruments of European Union and the European Communities [w:] The Social Quality of Europe, red. W. Beck, L. van der Maesen, A. Walken, Kluwer Law International, Hague Schulte B., Wzajemne oddziaływanie europejskiego prawa socjalnego i narodowego prawa socjalnego państw członkowskich przykład Republiki Federalnej Niemiec [w:] Europejskiej prawo pracy i prawo socjalne a prawo polskie, red. H. Szurgacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław Siemiątkowska E., Koniec niemieckiego snu o wysokiej emeryturze? Kurier Finansowy 2008, grudzień. Smoter K., Romański W., Unijne prawo pracy, czyli co czeka w UE pracodawców i pracowników, Biblioteka przedsiebiorcy. Social Law and Policy in a Evoluating European Union, Hart, Oxford Social Protection and Social Inclusion 2008: EU Indicators, Commission Staff Working Document, European Communities, Luxembourg Social Protection in Austria Ministry of Social Affairs and Consumer Protection, Federal Ministry for Social Affairs and Consumer Protection Editorial office: Department V/4. Social Protection in the Member States of the European Union, European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities (MIS- SOC) Unit E.4, Social Security Hungary, National Employment and Social Office Euroguidance Hungary, Budapest Social Security Programs throughout the World: Europe, 2006, Social Security Administration Office of Policy Office of Research, Evaluation, and Statistics, Washington, Released: September State Social Insurance System of the Republic of Lithuania, State Social Insurance Fund Board under the Ministry of Social Security and Labour, Summary of Social Security and Private Employee Benefits Greece, Prepared by The Ethniki Hellenic General Insurance Company, Athens Świątkowski A.M., Karta Praw Społecznych Rady Europy, C.H. Beck, Warszawa Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, red. T. Szumlicz, M. Żukowski, Twigger, Warszawa Szpor G., System ubezpieczeń społecznych, LexisNexis, Warszawa 2007.

9 217 Szubert W., Plan Beveridge a [Dokument elektroniczny], Biblioteka Główna UEK, kopia Szumlicz T., Ubezpieczenie społeczne, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa Szymczyk L., Szczyt Rady Europejskiej w Cardiff, Wspólnoty Europejskie 1998, nr 7/8. The French Social Protection System, Adecri, Paris The Swedish Model, Special Report, The Economist, September Tilford S., Whyte P., The Lisbon Scorecard IX, Center for European Reform, London Tokarska-Biernacik K., Wspólnotowa Polityka Społeczna, Polityka Społeczna 2002, nr United Nations, Human Development Report, New York United Nations, The Millennium Development Goals Report 2009, New York Uściska G., Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich, IPiSS, Warszawa Weidenfeld W., Wessels W., Europa od A do Z, Wokół Nas, Gliwice Wnioski Prezydencji Rady Europejskiej, Nicea , Studia Europejskie 2001, nr 1. World Bank, Poverty Data. A Supplement to World Development Indicators 2008, Washington World Bank Group, Doing Business 2009, Washington World Economic Forum, Global Competitiveness Report , Geneva Zatrudnienie w Polsce Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, red. M. Bukowski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa Zhou J., Danish for All? Balancing Flexibility with Security: The Flexicurity Model, IMF Working Paper 07/36, Żukowski M., Otwarta koordynacja zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej Nowy etap Europejskiej Polityki Społecznej? Polityka Społeczna 2002, nr

10 218 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie Wydanie I Objętość 13,0 ark. wyd. Nakład egz. Skład i łamanie Małgorzata Kopijka Druk i oprawa TECHNET Sp. z o.o. ul. Biskupińska 3A, Kraków Druk ukończono w listopadzie 2010 r.

POLITYKA SPOŁECZNA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ PO WSCHODNIM ROZSZERZENIU

POLITYKA SPOŁECZNA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ PO WSCHODNIM ROZSZERZENIU POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLITYKA SPOŁECZNA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ PO WSCHODNIM ROZSZERZENIU pod redakcją Heleny Tendery-Właszczuk Kraków 2010 4 Autorzy Wojciech Bąba Jerzy Hoyer Piotr Malec Helena

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

NOWE INSTRUMENTY POLITYKI SPOŁECZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

NOWE INSTRUMENTY POLITYKI SPOŁECZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ 2 NOWE INSTRUMENTY POLITYKI SPOŁECZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ 2.1. UWAGI OGÓLNE Zakończenie przez Unię Europejską procesu wschodniego rozszerzenia oznaczało dla tego ugrupowania pojawienie się zarówno nowych

Bardziej szczegółowo

24. Ochrona praw pracowników tymczasowych w Unii Europejskiej, Komisja Europejska, 2009 25. Odezwiemy się wkrótce... Co należy wiedzieć przy

24. Ochrona praw pracowników tymczasowych w Unii Europejskiej, Komisja Europejska, 2009 25. Odezwiemy się wkrótce... Co należy wiedzieć przy Praca: 1. Absolwenci w instytucjach Unii Europejskiej, Europejskie Biuro Doboru Kadr 2. Altruista wakacji, czyli wszystko co chcesz wiedzieć o wolontariacie zagranicznym, Eurodesk Polska Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm Nazwa Komisja Europejska European Commission strona pl European Commission Directorate-General for Energy European Commission Directorate-General for the Environment European Commission Directorate-General

Bardziej szczegółowo

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015 STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 4 (76) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5d. Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Wstępne studium determinant dezaktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn cz.

Załącznik 5d. Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Wstępne studium determinant dezaktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn cz. Załącznik 5d do raportu z badań: Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym Wstępne studium determinant dezaktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn cz. III Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych 1. Przesłanki badania 2. Cele badawcze 3. Uwarunkowania rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

zawarta w publikacji pn.:

zawarta w publikacji pn.: zawarta w publikacji pn.: Uwarunkowania godzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi w Polsce (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011, s. 257-263), przygotowanej w ramach

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności

AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności Polish Ministry of Finance AWG grupa robocza ds. starzenia się ludności Joanna Stachura Departament WU 26.06.2013 Prezentacja AWG zakres kompetencji, proces powstawania raportu Wyniki projekcji dla Polski

Bardziej szczegółowo

Sprawy społeczne, wydawnictwa dla dzieci:

Sprawy społeczne, wydawnictwa dla dzieci: Sprawy społeczne, wydawnictwa dla dzieci: 1. 1 z 6. Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji 2. 111 zabaw w edukacji europejskiej, I. Fechner-Sędzicka, D. Główczewska, wyd. AKER, Toruń (72 s.) 3. 2010

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009.

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009. Lista publikacji naukowych Monografie Zientara, P., Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012. Zientara,

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu Structure of the Talk

Plan wykładu Structure of the Talk Plan wykładu Structure of the Talk Obowiązki KPON i Europejska Strategia w sprawie Niepełnosprawności 2010-2020 These CRPD Obligations and the European Disability Strategy 2010-2020 Wpływ na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej 1) Zasady stosowania przypisów NaleŜy powoływać się na wszystkie cytowane materiały. Przypisy powinny być

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ITS - przegląd decyzji i projektów UE

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ITS - przegląd decyzji i projektów UE Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ITS - przegląd decyzji i projektów UE Prof. Wojciech Suchorzewski Politechnika Warszawska i ITS Polska Międzynarodowy Kongres Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

The Baltic Sea Labour Forum

The Baltic Sea Labour Forum The Baltic Sea Labour Forum information Information Gdańsk, 28th October 2014 BSLF ma na celu promowanie dialogu społecznego, struktur trójstronnych i współpracę jako kluczowych elementów zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

MACIEJ FRĄCZEK. PUBLIKACJE grudzień 2014

MACIEJ FRĄCZEK. PUBLIKACJE grudzień 2014 MACIEJ FRĄCZEK PUBLIKACJE grudzień 2014 1. Frączek M. (2014), Rynek pracy Unii Europejskiej stan, perspektywy i główne determinanty rozwojowe, [w:] M. Makuch (red.), Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt?

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? dr Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku 7 marzec 2013 r. Dobrobyt, w potocznym rozumieniu, utożsamiać można

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Tytuł

STANOWISKO RZĄDU. Tytuł STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions IMPROVING

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne istota zagadnienia i pomiar w ujęciu europejskim

Kształcenie ustawiczne istota zagadnienia i pomiar w ujęciu europejskim 2015, nr 5 (62) E. Roszko-Wójtowicz, Kształcenie ustawiczne istota zagadnienia i pomiar w ujęciu europejskim, e-mentor 2015, nr 5(62), s. 65 76, http://dx.doi.org/10.15219/em62.1214. Kształcenie ustawiczne

Bardziej szczegółowo

wypadkowego w Polsce Porównuje rozwiązania dotyczące ubezpieczenia na wypadek wystąpienia poszczególnych ryzyk socjalnych w wybranych krajach

wypadkowego w Polsce Porównuje rozwiązania dotyczące ubezpieczenia na wypadek wystąpienia poszczególnych ryzyk socjalnych w wybranych krajach Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych SYLLABUS Ubezpieczenia społeczne rok akademicki 2013/2014, semestr zimowy piątek, 13.15-14.45 + 15.00-16.30 (4-godzinny blok zajęć w październiku

Bardziej szczegółowo

Final dissemination report. Deliverable 6.5. Work Package 6. Dissemination and Exploitation

Final dissemination report. Deliverable 6.5. Work Package 6. Dissemination and Exploitation Final dissemination report Deliverable 6.5. Work Package 6. Dissemination and Exploitation TABLE OF CONTRIBUTORS CHANGE CONTRIBUTOR COMPANY COMMENT DATE v. 1 Ingema Team INGEMA First updating 09.07.2012

Bardziej szczegółowo

Pension systems in Europe - Cyprus

Pension systems in Europe - Cyprus MPRA Munich Personal RePEc Archive Pension systems in Europe - Cyprus Jaros law Poteraj Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2007 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/33159/ MPRA Paper No. 33159, posted

Bardziej szczegółowo

Praca w instytucjach UE. Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014

Praca w instytucjach UE. Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014 Praca w instytucjach UE Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014 Kilka słów o mnie... Ambasador EU Careers reprezentacja EPSO Członek Team Europe Warsztaty, debaty, prezentacje na

Bardziej szczegółowo

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XIV Narkotyki i narkomania w prawie europejskim

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XIV Narkotyki i narkomania w prawie europejskim Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających Temat XIV Narkotyki i narkomania w prawie europejskim Czy istnieje europejska polityka narkotykowa? Podstawy prawne dla ewentualnego kształtowania

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 25.10.2004 COM(2004) 710 końcowy 2004/0253 (CNS) Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne

Bardziej szczegółowo

studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 40, T. 2

studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 40, T. 2 studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 40, T. 2 DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-01 Jan Borowiec* Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Determinanty spójności społecznej w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Europejski Model Społeczny

Europejski Model Społeczny Europejski Model Społeczny dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Szkoła Główna Handlowa Instytut Statystyki i Demografii Wykład z cyklu Ekonomia w muzeum Warszawa, 27 września 2011 r. Plan wystąpienia Europejski

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

PORÓWNANIE SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ 3 PORÓWNANIE SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ 3.1. WSTĘP W państwach członkowskich Unii Europejskiej funkcjonują różne systemy zabezpieczenia społecznego, które

Bardziej szczegółowo

Konferencje: 2000-2014

Konferencje: 2000-2014 Konferencje: 2000-2014 1. Konferencje międzynarodowe A. nazwa konferencji I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praca socjalna z perspektywy XXI wieku. Niepełnosprawność. Praca. Rodzina B. data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Monika Trojan Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stan obecny Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

POLISH PENITENTIARY SYSTEM

POLISH PENITENTIARY SYSTEM POLISH PENITENTIARY SYSTEM Central Board of Prison Service La Direction Centrale d Administration Pénitentiaire Office of Director General of Prison Service 15 Regional Directorates of Prison Service ()

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Wykluczenie społeczne z rynku pracy w krajach Unii Europejskiej

Wykluczenie społeczne z rynku pracy w krajach Unii Europejskiej Aneta Stańko Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Wykluczenie społeczne z rynku pracy w krajach Unii Europejskiej Zakres pojęcia wykluczenia społecznego Wykluczenie społeczne jest pojęciem coraz

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZAKRES PRACODAWCÓW WE WSPIERANIU DŁUGOTERMINOWYCH OSZCZĘDNOŚCI EMERYTALNYCH PRZYKŁAD PROGRAMÓW AUTOMATYCZNEGO ZAPISU

ROLA I ZAKRES PRACODAWCÓW WE WSPIERANIU DŁUGOTERMINOWYCH OSZCZĘDNOŚCI EMERYTALNYCH PRZYKŁAD PROGRAMÓW AUTOMATYCZNEGO ZAPISU ROLA I ZAKRES PRACODAWCÓW WE WSPIERANIU DŁUGOTERMINOWYCH OSZCZĘDNOŚCI EMERYTALNYCH PRZYKŁAD PROGRAMÓW AUTOMATYCZNEGO ZAPISU Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka. Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego

Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka. Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego Prof. zw dr hab. Małgorzata Iwanicz- PUBLIKACJE (wybrane): Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 2015, Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego Wydawnicza SGH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III SPIS TREŚCI Wykaz skrótów i akronimów... 12 Foreword... 15 Wprowadzenie... 17 Rozdział I WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA SZWAJCARSKIEJ POLITYKI INTEGRACYJNEJ... 23 1.1. Demokracja bezpośrednia... 24 1.2. Federalizm...

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej KONFERENCJA NAUKOWA UNIA EUROPEJSKA INTEGRACJA KONKURENCYJNOŚĆ - ROZWÓJ Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej mgr Anna Surma Syta 28 maj 2007 Plan prezentacji 1. Podsumowanie 2. Integracja

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2

Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2 Publikacje pracowników w 2011 roku Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2 Perspektywy rozwoju zrównoważonego budownictwa w świetle wybranych międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Zasady programu Potencjał badawczy w 7.PR

Zasady programu Potencjał badawczy w 7.PR Zasady programu Potencjał badawczy w 7.PR Work Programme 2012-13 Call identifier: FP7-REGPOT-2012-2013-1 Call title: Unlocking and developing the research potential of research entitis in the EU s Convergence

Bardziej szczegółowo

Wizerunek służb publicznych perspektywa europejska

Wizerunek służb publicznych perspektywa europejska Wizerunek służb publicznych perspektywa europejska Plan prezentacji: 1. Punkt wyjścia 2. Przegląd europejski w EUPAN 3. Wizerunek administracji publicznej wśród społeczeństwa 4. Monitorowanie i analiza

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie

KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie 20 076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62 tel. 081 440 87 10, fax 081 440 87 11; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Tytuł Wydawnictwo Okładka

Tytuł Wydawnictwo Okładka dr Joanna Szlęzak- Lp. 2015 Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 1 M. Jamroży, P. Felis, I. Olchowicz, J. Szlęzak- /red. Irena Olchowicz VAT w działalności gospodarczej Difin, Warszawa 2015, Liczba stron:

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP 2012-13_General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCE DO EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ (TE4I) KLUCZOWE ASPEKTY POLITYKI SYSTEMOWEJ

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCE DO EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ (TE4I) KLUCZOWE ASPEKTY POLITYKI SYSTEMOWEJ KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCE DO EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ (TE4I) Wprowadzenie KLUCZOWE ASPEKTY POLITYKI SYSTEMOWEJ Niniejszy dokument przedstawia w zarysie wnioski i rekomendacje płynące z projektu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie)

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Katarzyna Śledziewska Książki 1. Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2012, współautor Czarny

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Technical training services

Technical training services Technical training services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/37865839.aspx Ekstern anbuds ID 276579-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA W UNII EUROPEJSKIEJ WYBRANE ZAGADNIENIA

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA W UNII EUROPEJSKIEJ WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesław Koczur Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA W UNII EUROPEJSKIEJ WYBRANE ZAGADNIENIA Wprowadzenie Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Informal Support in Ageing Societies

Informal Support in Ageing Societies Informal Support in Ageing Societies The Elderly, the Family and the Welfare State Dependency Ratios Myth and Reality The Elderly as Providers and Recipients Future Challenges Policy Implications 1 Dependency

Bardziej szczegółowo

Pytania o nowy model polityki społecznej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych, numer pod red. B. Gąciarz

Pytania o nowy model polityki społecznej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych, numer pod red. B. Gąciarz Publikacje z lat 2000-2015 Książki autorskie E. Giermanowska, 2013, Ryzyko elastyczności czy elastyczność ryzyka. Instytucjonalna analiza kontraktów zatrudnienia, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...11 Część I ROLA WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO I ANALIZA JEGO KSZTAŁTOWANIA SIĘ WEDŁUG DANYCH STATYSTYCZNYCH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA SPECJALIZACJA: Europeanization and Governance in Central Eastern Europe Studia stacjonarne II stopnia I YEAR, I SEMESTER Forma zajęć O/F Forma zaliczenia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE DETERMINANTY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. redakcja Stanisława Golinowska

INSTYTUCJONALNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE DETERMINANTY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. redakcja Stanisława Golinowska INSTYTUCJONALNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE DETERMINANTY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI redakcja Stanisława Golinowska Warszawa 2012 Spis treści EXECUTIVE SUMMARY 17 WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W KSIĄŻCE 19 WPROWADZENIE 23 Prace

Bardziej szczegółowo

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS' EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 EUROPĘ IN THE PERSPECTIVE TO 2050 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 10 EUROPA 2050 - WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 099469/EU XXIV. GP Eingelangt am 28/11/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 28 November 2012 Interinstitutional File: 2007/0098 (COD) 13038/1/12 REV 1 JUR 442 TRANS 264 CODEC 2005 LEGISLATIVE ACTS

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY W NOWYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

CZAS PRACY W NOWYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ CZAS PRACY W NOWYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ Aspekty ekonomiczne, prawne i społeczne (red.) Magdalena Barbara Rycak Warszawa 2008 Spis treści WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW... 15 WSTĘP... 17

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska ogólnie /sprawy polityczne i inne:

Unia Europejska ogólnie /sprawy polityczne i inne: Unia Europejska ogólnie /sprawy polityczne i inne: 1. ABC prawa Unii Europejskiej, prof. K.D. Borchardt, Komisja Europejska, s. 137 2. Agenda 2000. Umocnienie i rozszerzenie Unii Europejskiej, Komisja

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship CURRICULUM VITAE Dr Katarzyna Sum ksum@sgh.waw.pl Chair of International Finance Current affiliation: Assistant Professor at the Chair of International Finance Research interests: international banking,

Bardziej szczegółowo