Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej"

Transkrypt

1 Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej 1) Zasady stosowania przypisów NaleŜy powoływać się na wszystkie cytowane materiały. Przypisy powinny być umieszczone na dole strony. Sposób cytowania zaprezentowano poniŝej na przykładach. - cytowanie ksiąŝek: Gdy podajemy daną pozycję po raz pierwszy zamieszczamy pełny adres bibliograficzny zawierający pierwszą literę imienia autora, nazwisko, pełny tytuł wraz z ewentualnymi podtytułami, wydawnictwo, miejsce i rok wydania oraz stronę lub zakres stron. 1 B. Mucha-Leszko, Strefa euro. Wprowadzanie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro, Wyd. UMCS, Lublin 2007, s B. Mucha-Leszko, Strefa, op. cit., s. 50. Gdy powołujemy się na pracę zbiorową napisaną pod redakcją sposób cytowania jest następujący: 1 B. Mucha-Leszko, M. Kąkol, T. Białowąs, Analiza handlu towarami Unii Europejskiej w latach i ocena konkurencyjności [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym. Dynamika i struktura obrotów, konkurencyjność, główni partnerzy, Wyd. UMCS, Lublin 2009, s B. Mucha-Leszko, M. Kąkol, T. Białowąs, Analiza, op. cit., s

2 - cytowanie czasopism i wydawnictw seryjnych Artykuły opublikowane w czasopismach cytujemy w sposób następujący: 1 B. Mucha-Leszko, M. Kąkol, Wzrost znaczenia i formy międzynarodowej polityki konkurencji, Gospodarka Narodowa, nr 5-6, 2009, s B. Mucha-Leszko, M. Kąkol, Wzrost, op. cit., s. 29. Wydawnictwa seryjne cytujemy w sposób następujący: W przypadku rozdziału w wydawnictwie seryjnym: 1 B. Mucha-Leszko, Próby budowania wspólnej Europy w latach 40. XX wieku koncepcje i inicjatywy [w:] B. Mucha-Leszko (red. naukowy)., 50 lat Traktatów Rzymskich. Sukcesy i trudne realia integracji europejskiej, Biuletyn Europejski Wydanie Specjalne, Wyd. UMCS, Lublin 2007, s B. Mucha-Leszko, Próby, op. cit., s. 24. W przypadku monografii wydanej jako wydawnictwo seryjne: 1 M. Kąkol, Pomoc państwowa w polityce konkurencji w Unii Europejskiej [w:] B. Mucha-Leszko (red. naukowy), Biuletyn Europejski 2006/2007, Wyd. UMCS, Lublin 2007, s M. Kąkol, Pomoc, op. cit., s

3 - cytowanie raportów organizacji międzynarodowych Powołując się na raporty publikowane przez organizacje międzynarodowe stosujemy następujące reguły: w pierwszej kolejności podajemy skrót nazwy organizacji gdy jest on powszechnie akceptowany (np. WTO, IMF, UNCTAD). W innych przypadkach podajemy pełną nazwę (np. World Bank, European Commission). Następnie podajemy tytuł dokumentu/raportu, rok wydania i stronę. 1 WTO, International Trade Statistics 2009, s UNCTAD, Trade and Development Report Regional cooperation for development, s cytowanie informacji pochodzących ze stron internetowych NaleŜy powoływać się jedynie na strony internetowe prowadzone przez organizacje międzynarodowe, instytuty naukowe, serwisy giełdowe, strony internetowe gazet. Cytując stronę internetową stosujemy następujące zasady: Przy cytowaniu artykułów zamieszczonych w Internecie podajemy pierwszą literę imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, datę opublikowania artykułu, pełny adres strony i datę dostępu do strony. 1 James Boxell, Wielka Brytania znów przyciąga pracowników z Europy Wschodniej, Financial Times, , brytania_znow_przyciaga_pracownikow_z_europy_wschodniej,artykul.html, ( ). Przy powoływaniu się na dane statystyczne opublikowane w bazach danych dostępnych w Internecie podajemy nazwę organizacji publikującej statystyki, nazwę bazy danych, pełny adres strony, datę dostępu do bazy danych. 1 WTO, Quarterly world merchandise export developments since 2005, ( ). 2 UNCTAD, Handbook of Statistics Network of exports by region and commodity group historical series, ReportFolders/ReportFolders.aspx ( ). 3

4 UWAGA!!! Gdy kolejne przypisy dotyczą tej samej pracy piszemy ibidem i podajemy nr strony. 1 B. Mucha-Leszko, Strefa euro. Wprowadzanie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro, Wyd. UMCS, Lublin 2007, s Ibidem, s

5 2) Zasady Z tworzenia tabel i rysunków Wszystkie zamieszczone w tekście tabele i rysunki powinny mieścić się na jednej stronie (w przypadku duŝych tabel moŝna je przenosić na kolejne strony). Tabele i rysunki naleŝy muszą mieć podane źródło, z którego zostały zaczerpnięte. Prawidłowo opisany wykres i tabela: Rys. 1. Wartość światowego eksportu towarów w poszczególnych kwartałach w okresie od pierwszego kwartału roku 2005 do pierwszego kwartału roku 2009 w mld dolarów Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 Źródło: WTO, Quarterly world merchandise export developments since 2005, ( ). Tab. 1. Wartość eksportu i importu towarów oraz udział procentowy w handlu światowym największych eksporterów i importerów w roku 2008 w mld dolarów i procentach LP Eksporter Wartość Udział Importer Wartość Udział 1 Niemcy ,1 Stany Zjednoczone ,2 2 Chiny ,9 Niemcy ,3 3 Stany Zjednoczone ,1 Chiny ,9 4 Japonia 782 4,9 Japonia 762 4,6 5 Holandia 634 3,9 Francja 708 4,3 6 Francja 609 3,8 Wielka Brytania 632 3,8 7 Włochy 540 3,3 Holandia 574 3,5 8 Belgia 477 3,0 Włochy 556 3,4 9 Rosja 472 2,9 Belgia 470 2,9 10 Wielka Brytania 458 2,8 Korea Południowa 435 2,7 Świat Świat Źródło: WTO, World Trade Report 2009: Trade Policy Commitments and Contingency Measures, s

6 3) Zasady tworzenia bibliografii Na końcu pracy umieszczamy bibliografię, w której zawarte są wszystkie cytowane pozycje. Powinny być one uporządkowane alfabetycznie wg nazwisk autorów. Commission of the European Communities, The EU Economy 2005 Review: Rising International Economic Integration. Opportunities and Challenges, European Economy, No. 6, Brussels, 11 November ECB, Monthly Bulletin, January European Commission, 10 Assessing the first ten years an challenges ahead, Quarterly Report on the Euro Area, Vol. 7, No. 2, European Commission, Statistical Annex of European Economy. Spring Eurostat, External and intra-european Union trade. Monthly statistics, Issue number 9/2008. Eurostat, External and intra-european Union trade. Statistical yearbook Data , Eurostat, External and intra-european Union trade. Statistical yearbook Data , Hamilton D.S., Quinlan J.P., Globalization and Europe: Prospering in the New Whirled Order, Center for Transatlantic Relations, Washington D.C Mauro di F., Forster K., Globalisation and the Competitiveness of the Euro Area, ECB, Occasional Paper Series, No. 97, September Mroczek W., Handel Wielkiej Brytanii, Wspólnoty Europejskie Nr 5 (192) Mucha-Leszko B., Kąkol M., Główne czynniki niskiego tempa wzrostu gospodarczego w strefie euro w latach [w:] J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej, Wyd. CeDeWu, Warszawa Mucha-Leszko B., Kąkol M., Pozycja innowacyjna krajów strefy euro w skali globalnej. Referat na Piątą Chorzowską Konferencję Bankowości i Finansów pt. Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów UE, Chorzów września Nardis S. de, Santis R. de, Vicarelli C., The Single Currency s Effects on Eurozone Sectoral Trade: Winners and Losers?, Economic Discussion Papers, Open Assessment E- Journal, 15 January OECD, Economic Globalisation Indicators, Paris Ottaviano G.I.P., Taglioni D., Mauro F. di, The euro and the competitiveness of European firms, Economic Policy, January 2009, s The Conference Board and the University of Groningen Growth and Development Centre, Total Economy Database, Performance Productivity, Employment, and Growth in the World s Economies, Productivity Brief, 16 January United Nations, Economic Survey of Europe, 2005, No. 2, Economic Commission for Europe, Geneva WTO, International Trade Statistics WTO, International Trade Statistics WTO, International Trade Statistics WTO, International Trade Statistics WTO, International Trade Statistics WTO, International Trade Statistics WTO, World Trade 2008, Prospects for 2009, Press Release 554, 23 March WTO, World Trade Report WTO, World Trade Report 2008: Trade in Globalizing World. 6

ZRÓŻNICOWANIE KONKURENCYJNOŚCI A POZYCJA EKSPORTOWA KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM W LATACH 1995-2011

ZRÓŻNICOWANIE KONKURENCYJNOŚCI A POZYCJA EKSPORTOWA KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM W LATACH 1995-2011 Tomasz Białowąs ZRÓŻNICOWANIE KONKURENCYJNOŚCI A POZYCJA EKSPORTOWA KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM W LATACH 1995-2011 Wprowadzenie Kryzys gospodarczy lat 2008-2009 uwydatnił

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze Część IV

Projekty badawcze Część IV Projekty badawcze Część IV Projekty Eseje badawcze zagranicznych Część IVi polskich ekonomistów PROJEKTY BADAWCZE CZ. IV IV SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 2 I. W. MROCZEK, Wpływ Wprowadzenia Euro na Stopień

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ

PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ Wstęp Wzrost zakresu i wartości transgranicznych transakcji gospodarczych zwiększa międzynarodową pozycję tych walut,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i perspektywy euro jako waluty międzynarodowej. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny

Funkcjonowanie i perspektywy euro jako waluty międzynarodowej. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny Studia podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Imię i nazwisko: Natalia Konopka nr albumu: 9355212 Funkcjonowanie i perspektywy

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ

PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiwj w Lublinie PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ Wprowadzenie Wzrost zakresu i wartości transgranicznych transakcji gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych między Polską i krajami Unii Europejskiej

Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych między Polską i krajami Unii Europejskiej Witold Wiliński Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych między Polską i krajami Unii Europejskiej Wpływ procesów integracyjnych na

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji ekonomicznej na handel ugrupowania regionalnego na przykładzie Unii Europejskiej

Wpływ integracji ekonomicznej na handel ugrupowania regionalnego na przykładzie Unii Europejskiej 55 Barometr Regionalny Nr 2(16) 2009 Wpływ integracji ekonomicznej na handel ugrupowania regionalnego na przykładzie Unii Europejskiej Justyna Milleville Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Celowość i realna możliwość specjalizacji eksportowej Polski w warunkach globalizacji oraz ocena aktualnej sytuacji w tej dziedzinie

Celowość i realna możliwość specjalizacji eksportowej Polski w warunkach globalizacji oraz ocena aktualnej sytuacji w tej dziedzinie INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR Praca wykonana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Celowość i realna możliwość specjalizacji eksportowej Polski w warunkach globalizacji oraz ocena aktualnej

Bardziej szczegółowo

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Katarzyna Śledziewska Wstęp Autoreferat rozpoczynam od wskazania i omówienia osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy o stopniach

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH I BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU

ZASADY TWORZENIA PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH I BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia nr 39/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 25 lipca 2011 roku ZASADY TWORZENIA PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH I BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności

Bardziej szczegółowo

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ ! " #$ " % & ## '( ) S M N MSN Working Papers nr 4 *+,-.-/012/032,-+4035026789 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN - koordynator Instytut Wysokich Ciśnień PAN Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Organizacji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DZIAŁALNOŚCI REGULACYJNEJ PAŃSTWA W OBSZARZE KREOWANIA ŁADU KONKURENCYJNEGO NA ROZWÓJ NOWEJ GOSPODARKI

WPŁYW DZIAŁALNOŚCI REGULACYJNEJ PAŃSTWA W OBSZARZE KREOWANIA ŁADU KONKURENCYJNEGO NA ROZWÓJ NOWEJ GOSPODARKI WPŁYW DZIAŁALNOŚCI REGULACYJNEJ PAŃSTWA W OBSZARZE KREOWANIA ŁADU KONKURENCYJNEGO NA ROZWÓJ NOWEJ GOSPODARKI Adam P. Balcerzak Wykorzystując dla celów naukowych oraz cytując poniższy teksty proszę pamiętać,

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Numer 4(9) październik 2011, Rok wyd. III

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Numer 4(9) październik 2011, Rok wyd. III Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Numer 4(9) październik 2011, Rok wyd. III ISSN: 2080-8461 Redaktor naczelna: Irena K. Hejduk Zastępca redaktor naczelnej: Wiesław M.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w badania i rozwój determinantą przewagi konkurencyjnej Unii Europejskiej

Inwestycje w badania i rozwój determinantą przewagi konkurencyjnej Unii Europejskiej Witold Czudec Witold Czudec Inwestycje w badania i rozwój determinantą przewagi konkurencyjnej Unii Europejskiej Streszczenie: Artykuł porusza ważną część funkcjonowania Unii Europejskiej, jaką jest jej

Bardziej szczegółowo

Globalizacja Liberalizacja Etyka

Globalizacja Liberalizacja Etyka UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Z e s z y t y Naukowe nr 800 Współczesne Problemy Ekonomiczne Globalizacja Liberalizacja Etyka Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2014 Rada Wydawnicza Adam

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA POZYCJA EURO BILANS DZIESIĘCIU LAT ISTNIENIA WSPÓLNEGO PIENIĄDZA

MIĘDZYNARODOWA POZYCJA EURO BILANS DZIESIĘCIU LAT ISTNIENIA WSPÓLNEGO PIENIĄDZA STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 13 Barbara Kurkowiak MIĘDZYNARODOWA POZYCJA EURO BILANS DZIESIĘCIU LAT ISTNIENIA WSPÓLNEGO PIENIĄDZA Wprowadzenie W maju 2008 roku minęło dziesięć

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 14

Zeszyty Naukowe nr 14 Zeszyty Naukowe nr 14 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2013 Michał Michorowski Artur Pollok Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Globalizacja rynków finansowych. Źródła i mechanizmy 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI Grzegorz Gołębiowski Piotr Szczepankowski CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI Wprowadzenie Dyskusja nad wyborem skutecznego i atrakcyjnego modelu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Aktywność w Polsce przedsiębiorstw pochodzących z Chin

Aktywność w Polsce przedsiębiorstw pochodzących z Chin Piotr A. Wiśniewski Studia doktoranckie SGH Aktywność w Polsce przedsiębiorstw pochodzących z Chin Wstęp Wraz ze wzrostem znaczenia Chin w gospodarce światowej i aktywności chińskich firm na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski

Kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski Kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych... 93 dr inż. Katarzyna Puchalska Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowski Kryzys gospodarczy a napływ

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 10 (XXV) Zeszyt 2 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 Wiesława Lizińska 1 Katedra Polityki Gospodarczej i

Bardziej szczegółowo

Nierówności płacowe w Unii Europejskiej w świetle nowych danych panelowych WIOD (World Input Output Database) 3

Nierówności płacowe w Unii Europejskiej w świetle nowych danych panelowych WIOD (World Input Output Database) 3 Nierówności płacowe w Unii Europejskiej w świetle nowych danych panelowych... 59 Al e k s a n d r a Pa r t e k a 1, Jo a n n a Wo l s z c z a k De r l ac z 2 Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika

Bardziej szczegółowo

EKSPANSYWNOŚĆ! CZY DA SIĘ JĄ ZMIERZYĆ?

EKSPANSYWNOŚĆ! CZY DA SIĘ JĄ ZMIERZYĆ? Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. PRACE NAUKOWE SERIA KONFERENCJE NR 3.2006 EKSPANSYWNOŚĆ! CZY DA SIĘ JĄ ZMIERZYĆ? Witold Kwaśnicki Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2013 roku

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2013 roku Główny Urząd Statystyczny Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 213 roku na tle procesów w gospodarce światowej Warszawa 214 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH

WYTYCZNE W ZAKRESIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH Małgorzata Mikita WYTYCZNE W ZAKRESIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH Wprowadzenie Systemy finansowe działające w poszczególnych krajach świata różnią się istotnie między sobą. Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Kamila Kuziemska 1. Euro w roli waluty międzynarodowej 8.1. WPROWADZENIE

Rozdział 8. Kamila Kuziemska 1. Euro w roli waluty międzynarodowej 8.1. WPROWADZENIE Rozdział 8 Euro w roli waluty międzynarodowej Kamila Kuziemska 1 8.1. WPROWADZENIE Waluta międzynarodowa może być zdefiniowana jako waluta, która jest używana poza krajem emisji, jako miernik wartości

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik 3 Kierunek: Ekonomia Kierunek: Zarządzanie PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA PRAC LICENCJACKICH I REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

sektory bankowe nowych państw członkowskich Unii europejskiej

sektory bankowe nowych państw członkowskich Unii europejskiej nr 1/2010(13) Ws p ó ł c z e s n a e k o n o m i a Marek Stefański* sektory bankowe nowych państw członkowskich Unii europejskiej Nadesłany: 30 grudnia 2009 r. Zaakceptowany: 25 lutego 2010 r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo