Nowoczesne Centrum Zarządzania PKP PLK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowoczesne Centrum Zarządzania PKP PLK"

Transkrypt

1 22 ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. tel. (22) tel. kol. (922) (22) tel. kol. (922) czerwca 2012 piątek nr 125 (3185) Nowoczesne Centrum Zarządzania PKP PLK Przed Euro 2012, PKP Polskie Linie Kolejowe uruchomiły w Warszawie nowoczesne centrum zarządzania kryzysowego. W sytuacjach nadzwyczajnych centrum umożliwia kompleksowe zarządzanie ruchem kolejowym na całej sieci. W sytuacjach nadzwyczajnych Centrum umożliwia kompleksowe zarządzanie ruchem kolejowym na całej sieci. System zarządzania składa się z trzech poziomów. Pierwszy usytuowany jest w zakładach linii kolejowych, drugi obejmuje regionalne ekspozytury zarządzania ruchem kolejowym, a ostatnim jest poziom centralny, czyli CZK w Warszawie. Dla potrzeb Centrum utworzone zostały dwa specjalnie wyposażone pomieszczenia. W pierwszym - Dyspozyturze Głównej, całodobowo pracują dyspozytorzy. Korzystają z układu 16 monitorów, na których m.in. wyświetlane mogą być wykresy ruchu pociągów i mapa sieci kolejowej. Tu dostępne są informacje o sytuacji na liniach kolejowych całego kraju i prowadzony jest jej nadzór. W drugiej sali pracuje, powoływane w sytuacjach kryzysowych, Kolejowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zespół ma do dyspozycji 16-monitororów, które prócz wielorakich funkcji, mogą tworzyć wielki ekran z mapą sieci kolejowej i wizualizacją przebiegu pociągów, zamknięć, prac modernizacyjnych, lokalizacji pociągów ratownictwa kolejowego i innych jednostek technicznych. Centrum posiada rozbudowany system szybkiej łączności telefonicznej oraz możliwość prezentacji na ekranie danych dostarczanych z komputerów członków zespołu. W dyspozycji są telefony i laptopy dla uczestników posiedzeń CZK. W podobnym standardzie, odpowiednim do poziomu zarządzania, są przygotowane sale w zakładach i ekspozyturach regionalnych. Podczas Euro 2012 w Centrum Zarządzania Kryzysowego czuwają przedstawiciele wszystkich uczestników procesu przewozowego, którzy w sposób zintegrowany mogą podejmować optymalne decyzje dla sprawnego przewozu kibiców Konsorcjum Polimeksu-Mostostalu zmodernizuje odcinek Rail Baltica Oferta konsorcjum w składzie Torpol, PUT Intercor i Polimex-Mostostal została wybrana przez PKP Polskie Linie Kolejowe jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i modernizację linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa Białystok granica z Litwą na odcinku Warszawa Rembertów Zielonka Tłuszcz (Sadowne) poinformował dziś zarząd Polimexu- Mostostalu. Cena oferty złożone prze konsorcjum wynosi niema 1,6 mld zł brutto (prawie 1,3 zł netto), w tym udział Torpol (spółka zależna Polimeksu-Mostostalu) i Polimex-Mostostal SA stanowi 80 procent. Zamówienie obejmuje wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie robót budowlanych w ramach projektu modernizacji linii kolejowej E75 Warszawa Białystok granica z Litwą na odcinku Warszawa Rembertów Zielonka Tłuszcz (Sadowne). Celem projektu jest przyniesienie widocznych korzyści eksploatacyjnych poprzez poprawę jakości połączeń pomiędzy ośrodkami miejskimi w regionie, a także aglomeracjami krajów bałtyckich czym zaspokoi potrzeby i oczekiwania pasażerów oraz przewoźników towarowych. Realizacja projektu powinna przynieść zwiększenie nacisków na oś do 221 kn oraz uzyskanie prędkości V=160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych w trakcie modernizacji ma zapewnić tzw. interoperacyjność linii, co umożliwi w przyszłości udostępnienie jej także operatorom zagranicznym. Projekt ma być finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków własnych PKP PLK. Dziennik Gazeta Prawna Warszawa mln zł na przejazdy. Sprawdź, które przebudują Plany rządu zakładają przebudowę 235 przejazdów kolejowych na 68 liniach kolejowych położonych na terenie całego kraju w ciągu kolejnych 2 lat. Całkowity koszt realizacji tego projektu ma wynieść 240 mln zł. Znamy dokładną lokalizację przejazdów, które zostaną zmodernizowane.

2 240 mln zł na przejazdy. Sprawdź, które przebudują Przejazdy mają zostać przebudowane, ma zmienić się ich kategoria, wymieniona nawierzchnia drogowa na dojazdach i w obrębie samych przejazdów oraz zabudowane nowoczesne urządzenia zabezpieczające i sterujące. - Chcielibyśmy, aby realizacja tych zamiarów w krótkim czasie pozwoliła na wyeliminowanie ograniczeń prędkości i poprawę bezpieczeństwa na przejazdach - stwierdził wiceminister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, Andrzej Massel podczas konferencji "Wyzwania polskiej infrastruktury kolejowej". Stan przejazdów kolejowo-drogowych jest jednym z wielu problemów trapiących kolejarzy. Niestety, wszelkie koszty związane z tą sferą spoczywają na ich barkach. W 2009 r. na polskiej sieci funkcjonowało przejazdów kolejowych, z czego 41,1 proc. cechowało się dobrym stanem technicznym, 48 proc. - dostatecznym, a 10,9 proc. - niezadowalającym. Według szacunków PKP PLK, potrzeba 352,8 mln zł dla przeprowadzenia napraw i modernizacji skutkujących uzyskaniem oceny dobrej dla wszystkich przejazdów a naszym kraju. Według zarządcy infrastruktury kolejowej, w kosztach ich utrzymania i remontów powinny partycypować też podmioty drogowe. - Dróżnika posadzono na przejeździe jeszcze za czasów Piłsudskiego i kolej uczyniono samodzielnie odpowiedzialną za tę sferę. Czyli jeśli zwiększa się liczba pojazdów drogowych i trzeba podnieść kategorię danego przejazdu, to niestety za to wszystko płaci właśnie kolej - mówił podczas wspomnianej konferencji Marek Pawlik, były wiceprezes PKP PLK. Projekt przebudowy 235 przejazdów zostanie zrealizowany w ramach POIiŚ pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych". Efektem jego realizacji ma być poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego w obrębie skrzyżowań linii kolejowych z drogami kołowymi, zmniejszenie liczby wypadków na przejazdach kolejowych w poziomie szyn, oszczędność czasu dla przewozów pasażerskich i towarowych, zmniejszenie ilości zagrożeń ruchu kolejowego i drogowego wynikających ze stanu technicznego nawierzchni, dróg dojazdowych oraz dużej awaryjności przestarzałego typu urządzeń. Ponadto ma nastąpić poprawa jakości usług świadczonych na rzecz przewoźników kolejowych i klientów korzystających z usług transportowych, a także uatrakcyjnienie transportu kolejowego. Jako efekty eksploatacyjne minister Massel wymienia m.in. zmniejszenie liczby przejazdów nie zabezpieczonych rogatkami, półrogatkami, sygnalizacją świetlną cechujących się największą wypadkowością (zmiana kategorii przejazdów), poprawę stanu technicznego toru w obrębie przejazdu, stanu technicznego nawierzchni drogowej na przejazdach, zmniejszenie zużycia energii na rozruch lokomotywy po minięciu miejsca ograniczenia do prędkości rozkładowej, poprawę odwodnienia i widzialności. Wirtualny Nowy Przemysł Czy GPS Maciej Radziwiłł zrezygnował z funkcji prezesa Trakcji-Tiltry Zarząd spółki Trakcja-Tiltra poinformował, że Maciej Radziwiłł doręczył rezygnację z funkcji prezesa zarządu. Dotychczasowy prezes zaznacza, że nie zamierza jednak wycofać się całkowicie z działalności spółki. Dziś rezygnacja Radziwiłła z pełnienia funkcji prezesa zarządu została przyjęta przez radę nadzorczą spółki. Maciej Radziwiłł był prezesem Trakcji-Tiltry od 2001 roku (wcześniej Trakcji Polska). W czasach kiedy coraz więcej prac jest wykonywane siłami własnymi spółki, a nie w konsorcjach, być może lepsze jest, by na stanowisku prezesa zasiadał ktoś z wykształceniem inżynierskim i mogący zaangażować się w realizację projektów na poziomie operacyjnym powiedział Rynkowi Infrastruktury Maciej Radziwiłł pytany o przyczyny rezygnacji z funkcji prezesa Trakcji-Tiltry. 2 może poprawić bezpieczeństwo na kolei? Kolej szuka skutecznych i w miarę tanich systemów zabezpieczenia przed wypadkami. Czy mogą nim być nadajniki GPS? - W Lotos Kolej w wyposażyliśmy w nie wszystkie lokomotywy pociągowe, a nad ich pracą czuwają całodobowo dyspozytorzy - mówi Mirosław Łosiński, dyrektor ds. operacyjnych. - W sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia, np. nieprzewidzianego zatrzymania się pociągu, dzięki stosowanej technologii GPS pracownicy spółki mają możliwość natychmiastowego powiadomienia odpowiednich służb o dokładnym położeniu pociągu oraz znajdujących się w jego składzie wagonów. Koszt zamontowania jednego nadajnika wynosi ok zł. Cel - poprawa efektywności Spółka ta stosuje technologię GPS w celu usprawnienia realizacji przewozów. Szczególnie chodzi o przewozy towarów niebezpiecznych i wysokiego ryzyka, który z definicji musi być realizowany z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa oraz wymaga bieżącej wiedzy o położeniu naszych wagonów. Pracownicy Lotos Kolej śledzą i analizują położenie wagonów spółki 24 godziny, przez 7 dni w tygodniu. - Oprócz bezpieczeństwa przewozu, innym celem systemu GPS jest jego użycie do śledzenia wykorzystania taboru - mówi dyrektor Łosiński. - Systemy informatyczne Lotos Kolej i PKP PLK są ze sobą połączone i pozwalają na przekazanie odpowiednich informacji. Według niego, dodatkową korzyścią jest zwiększenie przepustowości linii kolejowych, po których Lotos Kolej prowadzi przewozy. - Informacja o bieżącym położeniu pociągów przynosi wymierne korzyści; większe bezpieczeństwo, lepszą kontrolę nad jadącym pociągiem, krótsze czasy przejazdu i wyższą jakość świadczonych usług w stosunku do klienta, który przez całą dobę ma dostęp do informacji o lokalizacji pociągu - dodaje dyrektor. Czy GPS zahamuje pociąg? Skoro systemy przewoźnika i zarządcy infrastruktury - PKP PLK - są połączone, czy można GPS wykorzystać do sterowania ruchem i zatrzymać pociągi, grożące kolizją? Dyrektor Łosiński wyjaśnia, że stosowany w Lotos Kolej system GPS nie ma takiej opcji. Dane (o przeciwbieżnej jeździe pociągów po jednym torze lub w różnym tempie w tym samym kierunku) byłyby być może osiągalne, ale na poziomie dyżurnych ruchu. - Nie wykorzystujemy GPS w systemie sterowania ruchem pociągów - informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK. - Stopniowo stosujemy go w innym zakresie np. do lokalizacji pojazdów służbowych pogotowia technicznego oraz drezyn awaryjnych i pociągów ratownictwa technicznego. Według niego, zastosowanie nowych systemów, bez względu na ich rodzaj i sposób funkcjonowania, łączy się z koniecznością uzyskania zgody na ich stosowanie i dopuszczenia do eksploatacji na kolei, co wymaga miesięcy. Ponadto na modernizowanych liniach w perspektywie kilku lat wdrażany będzie unijny system sygnalizacji i kontroli prędkości - ERTMS. Z naszych informacji wynika jednak, że w optymalnych warunkach ERTMS będzie obowiązywał jednak tylko na piątej długości linii.

3 Nowa Łódź Fabryczna 16 metrów pod ziemią Za trzy lata na miejscu niedawno zburzonego reliktu przeszłości ma stanąć 3-poziomowy dworzec kolejowy, stanowiący część węzła multimodalnego w Łodzi. Projekt tego supernowoczesnego obiektu ujrzał dziś światło dzienne podczas konferencji Dworzec Łódź Fabryczna przyszłość i wyzwania. Po 1,5 roku poszukiwań PKP PLK, PKP S.A. i Miasto Łódź wyłonili wykonawcę, który za 1,43 mld zł podejmie się realizacji projektu. - Na początku nie wierzyłam w powodzenie tego projektu, ale teraz widzę, że w ten sposób budujemy swoją przyszłość mówi Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi. Przyszłość, która zarazem respektuje elementy miasta, związane z historią i tradycją dodaje. Obecny na konferencji był Cezary Grabarczyk, wicemarszałek Sejmu, były minister infrastruktury, który podkreślił, że jest przeszczęśliwy, że może uczestniczyć w tak ważnym projekcie. - Wiele dyskutowaliśmy, czy nowy dworzec jest potrzebny, jak powinien wyglądać i czy wykorzystywać jego stare elementy architektoniczne mówi Cezary Grabarczyk. Dziś nie ma wątpliwości, dworzec jest potrzebny, ma łączyć tradycję z futurystyczną architekturą i zostanie schowany pod ziemią. Konsorcjum Torpol, Astaldi, PBDiM oraz Intercor, oprócz budowy podziemnej części dworca Łódź Fabryczna zmodernizuje również linię kolejową Warszawa Łódź, jak również odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna. Projektantem samego dworca i przestrzeni wokół niego jest powołana z ramienia konsorcjum firma architektoniczna Systra, która podczas dzisiejszej konferencji zaprezentowała projekt nowoczesnego, przestrzennego obiektu na miarę XXI wieku. Na poziomie 0 znajdą się dwa główne wejścia: wschodnie i zachodnie, 8 metrów pod ziemią hala dworcowa z poczekalnią, kasami i obiektami komercyjnymi i wreszcie 16,5 metrów pod ziemią znajdzie się stacja kolejowa z 4 peronami, z których podróżni będą mieli widok na tętniący życiem poziom nr 1 bez wrażenia zamknięcia i poczucia dyskomfortu. - Chcieliśmy, aby podróżni dobrze się czuli w tym obiekcie tłumaczy Ali Dehbone, architekt z Systry. Zdawaliśmy sobie sprawę, że ludzie z reguły nie lubią schodzić pod ziemię, więc zaprojektowaliśmy dworzec tak, aby nikogo nie przytłaczał, jak również dobrze komponował się z architekturą miasta. Stąd projekt budynku, przypominającego falę z przestronnym szklanym dachem kończy. Imponujący dworzec Łódź Fabryczna ma mierzyć 500 metrów długości i 150 metrów szerokości, natomiast cały obszar inwestycji liczy sobie, jak wspomina Tomasz Sweklej, prezes Torpol, 20 ha. Cały projekt ma powstać do 2015 roku i ma być finansowany ze środków UE. 3

4 Maciej Radziwiłł zrezygnował z funkcji prezesa Trakcji-Tiltry Równocześnie powołano Romana Przybyła, dotychczasowego wiceprezesa, na funkcję pełniącego obowiązki prezesa. Termin wyłonienia nowego prezesa będzie zależał od rady nadzorczej. Jak dowiedział się nieoficjalnie Rynek Infrastruktury, Maciej Radziwiłł może zasiąść w radzie nadzorczej spółki jako przewodniczący. Gazeta Wyborcza Warszawa Gazeta Wyborcza Katowice Samorządowcy zabiegają o rewitalizację linii Sucha Beskidzka Żywiec Możliwość rewitalizacji linii kolejowej Sucha Beskidzka Żywiec była jednym z głównych tematów konwentu burmistrza i wójtów powiatu żywieckiego, które się odbyło 14 czerwca 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Żywcu. W spotkaniu uczestniczyli wicestarosta suski Jan Woźny oraz członek zarządu powiatu suskiego Wit Mateusz Sarlej. Wicestarosta suski poinformował m. in., że program rewitalizacji linii opracowany przez PKP PLK w obecnej formie nie spełnia wymogów przyznania dofinansowania unijnego i w związku z tym konieczne jest opracowanie studium wykonalności dla tego przedsięwzięcia. Podczas spotkania przedstawiciele powiatu suskiego wystąpili z propozycją, aby gminy z terenu powiatu suskiego i żywieckiego partycypowały w części kosztów wykonania studium. Ze strony powiatu suskiego zadeklarowano na ten cel kwotę do 30 tys. zł, miasto Sucha Beskidzka ma przeznaczyć 30 tys. zł, gmina Stryszawa 30 tys. zł informował Wit Sarlej. W dalszej części spotkania W. Sarlej mówił o wieloletnich staraniach jakie podejmowano w imieniu władz samorządowych powiatu suskiego, których celem było zapobieżenie likwidacji linii kolejowej Sucha - Żywiec. W ich rezultacie linia została utrzymana i nie doszło do jej zamknięcia. Sprawność techniczna dzięki doraźnym remontom jest zachowana. Dobrym prognostykiem na przyszłość są również obietnice przyznania środków finansowych na remont linii w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata podkreślił Wit Sarlej. 5 lipca 2012 r. starosta suski organizuje kolejne spotkanie z udziałem m. in. starosty żywieckiego, burmistrzów, wójtów z terenu powiatów suskiego i żywieckiego, przedstawicieli PKP PLK, na którym zostanie przedstawiona przez zarządcę linii koncepcja modernizacji linii kolejowej Sucha B. - Żywiec, a także zapadną ustalenia odnośnie zakresu współfinansowania studium wykonalności przez poszczególne samorządy.

5 Gazeta Finansowa Warszawa Gazeta Wyborcza Łódź Wiadomości Zagłębia Sosnowiec Konsorcjum Pesy naprawi 3 ezety dla Wielkopolski Konsorcjum Zakładów Naprawczych Taboru K o l e j o w e g o M i ń s k Mazowiecki oraz Pesy B y d g o s z c z w y k o n a naprawy rewizyjne wraz z modernizacją trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, które zostały zlecone p r z e z U r z ą d M a r s z a ł k o w s k i W o j e w ó d z t w a W i e l k o p o l s k i e g o w Poznaniu. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu napraw rewizyjnych (poziom utrzymania P4) o r a z m o d e r n i z a c j i t r z e c h s z t u k elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 o oznaczeniach kolejowych EN , EN i EN , będących własnością województwa wielkopolskiego. Wartość kontraktu to 4,35 mln zł brutto. Zamówienie ma być zrealizowane w ciągu 120 dni od jego udzielenia. 5

6 Lubuskie zwiększa nakłady na kolej Nakłady na kolej ponoszone przez województw lubuskie z roku na rok rosną. W 2005 r. dofinansowanie wyniosło 21 mln zł, w 2010 r mln zł, a w 2011 r mln zł. Samorząd województwa realizuje wiele z a d a ń z w i ą z a n y c h z modernizacją linii kolejowych czy zakupem nowego taboru. P o n i ż e j p r z e d s t a w i a m y zestawienie danych związanych z wykonywaniem i dofinansowaniem przewozów kolejowych wykonywanych przez Spółkę Przewozy Regionalne na terenie województwa lubuskiego według wykonania w latach oraz według planu w 2012 r. Inwestycje kolejowe dofinansowane w ramach LRPO , których beneficjentem są PKP Polskie Linie Kolejowe modernizacja linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn na odcinku Krzyż - Kostrzyn (od km 297,000 do km 343,453). Wartość inwestycji to 29,6 mln zł, zaś dofinansowanie z UE wynosi 14,5mln zł modernizacja linii kolejowej nr 367 Zbąszynek Gorzów Wlkp. Wartość przedsięwzięcia to 26,4mln zł, a dofinansowanie 13 mln zł. modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk wraz z budową łącznicy Pomorsko - Przylep omijającej stację Czerwieńsk, etap I. Wartość zadania to 72,6 mln zł, a unijne dofinansowanie 35,7 mln zł. Zakup autobusów szynowych w latach Pierwszy pięcioletni program zakupu autobusów szynowych przez Województwo Lubuskie w latach został uchwalony przez Sejmik Województwa Lubuskiego 2 października 2002 r. Z uwagi na możliwość pozyskania taboru w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport program został rozszerzony na okres Wszystkie pojazdy są nieodpłatnie użyczane spółce Przewozy Regionalne do realizacji przewozów na terenie naszego województwa. Ponadto w latach zakupiono i przekazano w użyczenie Przewozom Regionalnym trzy kontenerowe stacje paliw o łącznej wartości ponad 111 tys. zł. Inwestycje kolejowe planowane do realizacji w kolejnych latach: Projekt POIiŚ Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie, Wielkopolskie i Zachodniopomorskie. Na podstawie Porozumienia z dnia 5 października 2011r przystąpiono, wraz z województwem zachodniopomorskim i wielkopolskim, do przygotowania i realizacji projektu wspólnego zakupu taboru kolejowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekt zakłada zakup 17 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Dla województwa lubuskiego przewiduje sie dostawę dwóch pojazdów o wartości łącznej około 49,2 mln zł. Z kalkulacji wynika, że na zakup jednego pojazdu wysokość wkładu własnego Województwa Lubuskiego wynosi 14,6mln zł, natomiast wartość dofinansowania na jeden pojazd wyniesie 10 mln zł. Kwota może ulec zmniejszeniu po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i wyłonieniu dostawcy taboru. Obecnie konsultowane są rezultaty studium wykonalności dla tego projektu. Środki na wkład własny planowane są do pozyskania z dwóch źródeł: Rezerwa celowa budżetu państwa przeznaczona corocznie na zakupy i modernizacje taboru kolejowego oraz Fundusz Kolejowy kumulowany od roku Projekt w ramach LRPO, Priorytet I Działanie Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez województwo lubuskie. Szacunkowe maksymalne całkowite koszty realizacji projektu wynoszą 50 mln zł. Projekt zakłada zakup taboru kolejowego do realizacji zadania własnego województwa lubuskiego, którym jest organizacja publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym. Ilość taboru zostanie określona w studium wykonalności projektu. Wg rozeznania rynku za dostępną kwotę możliwy jest zakup czterech dwuczłonowych pojazdów spalinowych. Oszacowana kwota jest zależna od przyznanego dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i może ulec zmianie po wg Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i wyłonieniu dostawcy taboru. Gazeta Wyborcza Zielona Góra Echo Dnia Radom

7 Fakt Łódź

8 Metro Warszawa Fakt Warszawa Gazeta Wyborcza Łódź Fakt Warszawa

9 Dziennik Polski Kraków Gazeta Finansowa Warszawa Gazeta Wyborcza Radom

10 Gazeta Wyborcza Kraków Gazeta Współczesna Białystok

11 Dziennik Łódzki Łódź (dokończenie na str. 12)

12 (dokończenie ze str. 11) Echo Dnia Tarnobrzeg SOK zapewniła spokój kibicom w stolicy W dniu 21 czerwca 2012 roku w Warszawie rozegrany został pierwszy ćwierćfinał w ramach mistrzostw EURO Na wszystkich warszawskich dworcach, w pociągach i szlakach kolejowych nad spokojnym i bezpiecznym przejazdem kibiców, głównie Czech i Portugalii czuwali funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Prawidłowa koordynacja zdań, a także szybka i skuteczna reakcja funkcjonariuszy na nieodpowiednie zachowania nie dopuściła do znaczących przypadków łamania przepisów (dokończenie na str. 14)

13 Super Nowości Rzeszów Dziennik Polski Kraków Nowiny Gliwickie Gazeta Wyborcza Gliwice Szczecin (dokończenie na str. 14) SOK: Warszawski ćwierćfinał Euro 2012 przebiegł spokojnie W dniu 21 czerwca 2012 roku w Warszawie rozegrany został pierwszy ćwierćfinał w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro Na wszystkich dworcach warszawskich, w pociągach i szlakach kolejowych nad spokojnym i bezpiecznym przejazdem kibiców, głównie Czech i Portugalii czuwali funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Warszawskiego węzła kolejowego, a w szczególności stacji Warszawa Stadion, Warszawa Śródmieście, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia strzegło łącznie 188 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Zabezpieczono 46 pociągów pasażerskich, którymi podróżowało ponad 4678 kibiców, w tym głównie z Czech i Portugalii. Funkcjonariusze służyli pomocą wszystkim podróżnym dbając przede wszystkim o ich bezpieczeństwo. Takie zabezpieczenie (dokończenie na str. 15) 13

14 (dokończenie ze str. 13) 14 PLK: Przed meczami jest rozkład Polscy kolejarze jeszcze nigdy tak dokładnie jak w 2012 r. nie interesowali się futbolem. Przy konstrukcji rozkładu jazdy pociągów na Euro 2012 konieczne było poznanie potrzeb kibiców kilkunastu drużyn i znajomość terminarza meczy w czterech miastach. Na tej podstawie szczegółowo organizowano ruch kolejowy do Polski z południa i zachodu Europy oraz ruch tranzytowy na Ukrainę - informują PKP Polskie Linie Kolejowe w komunikacie. Rozkład przygotowywany przez przewoźników i PKP Polskie Linie Kolejowe musiał być z wyprzedzeniem precyzyjnie dostosowany do kolejnych etapów turnieju. Należało pogodzić różne potrzeby komunikacyjne fazy grupowej, ćwierćfinałów i półfinałów mistrzostw. Pierwszej fazie kolejarze uwzględnili komunikację do Polski oraz połączenia między parami miast turniejowych: Warszawą i Wrocławiem oraz Poznaniem i Gdańskiem. Fakt, że większość drużyn za miejsce pobytu wybrała Polskę, ale część z nich rozgrywała mecze na Ukrainie, powoduje wymóg dobrej komunikacja z Ukrainą przez przejścia graniczne w Dorohusku i Medyce. Po raz pierwszy próbę przechodzą, przygotowywane niezwykle dokładnie, plany dowozu fanów futbolu do stadionów i stref kibica i odwozu po meczach. Ćwierćfinałowe mecze rozgrywane będą w Warszawie i Gdańsku i do tych miast pojadą grupy kibiców. Dotyczy to nie tylko połączenia między oboma miastami, ale także skomunikowania innych ośrodków ze stolicą i Trójmiastem oraz połączeń zagranicznych. Podobnie będzie w półfinałach. Jednak w tym wypadku cała turniejowa komunikacja skieruje się do Warszawy. SOK zapewniła spokój kibicom w stolicy Dziennik Wschodni Lublin (dokończenie ze str. 12) porządkowych na o b s z a r z e k o l e j o w y m. Zabezpieczenie przejazdu kibiców z a k o ń c z y ł o s i ę pełnym sukcesem. Warszawskiego węzła kolejowego, a w szczególności stacji Warszawa Stadion, Warszawa Śródmieście, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia strzegło łącznie 188 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Zabezpieczono 46 pociągów pasażerskich, którymi podróżowało ponad 4678 kibiców, w tym głównie z Czech i Portugalii. Funkcjonariusze służyli pomocą wszystkim podróżnym dbając przede wszystkim o ich bezpieczeństwo. Takie zabezpieczenie przejazdu umożliwiło wszystkim kibicom b e z p i e c z n e p o d r ó ż o w a n i e. N i e odnotowano żadnych przypadków zagrażających zdrowiu lub życiu podróżnych. Wprowadzone odpowiednie procedury w zakresie limitowania liczby p o d r ó ż n y c h n a p e r o n a c h p r z e z funkcjonariuszy SOK w pełni potwierdziły swoją skuteczność. Funkcjonariusze wpuszczali na peron po ok. 800 kibiców, by nie dopuścić do masowego zatłoczenia peronów. Podczas tego zabezpieczenia nie odnotowano żadnych zdarzeń, które mogłyby spowodować zakłócenia w ruchu pociągów. - Nasi funkcjonariusze pouczyli 16 osób, za łamanie przepisów porządkowych na obszarze kolejowym ukaranych mandatami karnymi zostało 15 osób. W służbie zostały wykorzystane 3 psy służbowe oraz 11 s a m o c h o d ó w, k t ó r e w s p o m a g a ł y funkcjonariuszy SOK w skutecznej realizacji zadań. W trakcie zabezpieczenia przejazdu kibiców na dworcach w Warszawie, funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei dodatkowo wspierały nowe systemy wsparcia technicznego w postaci 3-ch pojazdów MCM (Mobilnych Centr Monitoringu) - informuje st. insp. Paweł Boczek, rzecznik prasowy Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.

15 SOK: Warszawski ćwierćfinał Euro 2012 przebiegł spokojnie (dokończenie ze str. 13) przejazdu umożliwiło wszystkim kibicom bezpieczne podróżowanie. Nie odnotowano żadnych przypadków zagrażających zdrowiu lub życiu podróżnych. Wprowadzone odpowiednie procedury w zakresie limitowania liczby podróżnych na peronach przez funkcjonariuszy SOK w pełni potwierdziły swoją skuteczność. Funkcjonariusze wpuszczali na peron po ok. 800 kibiców, by nie dopuścić do masowego zatłoczenia peronów. Podczas tego zabezpieczenia nie odnotowano żadnych zdarzeń, które mogłyby spowodować zakłócenia w ruchu pociągów. Funkcjonariusze SOK pouczyli 16 osób, za łamanie przepisów porządkowych na obszarze kolejowym ukaranych mandatami karnymi zostało 15 osób. W służbie zostały wykorzystane 3 psy służbowe oraz 11 samochodów, które wspomagały funkcjonariuszy SOK w skutecznej realizacji zadań. W trakcie zabezpieczenia przejazdu kibiców na dworcach w Warszawie, funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei dodatkowo wspierały nowe systemy wsparcia technicznego w postaci 3-ch pojazdów MCM (Mobilnych Centr Monitoringu). - Straż Ochrony Kolei stanęła na wysokości zadania zapewniając bezpieczeństwo na terenie warszawskiego węzła kolejowego. Udowodniła, że jest służbą profesjonalną, w pełni przygotowaną do zapewnienia bezpieczeństwa podróżnych, dającą wszystkim pasażerom gwarancję bezpiecznego podróżowania uważa st. inspektor Paweł Boczek, rzecznik prasowy Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei. Gazeta Starachowicka Starachowice Gazeta Wyborcza Szczecin NIE Warszawa Warszawa: Nowa kasa biletowa Przewozów Regionalnych na Centralnym Przewozy Regionalne otworzyły na warszawskim Dworcu Centralnym kasę biletową. Poza biletami w s z y s t k i c h p r z e w o ź n i k ó w kolejowych i dostępem do aktualizowanego na bieżąco elektronicznego rozkładu jazdy pociągów w kasie funkcjonuje (dokończenie na str. 16)

16 Wiadomości Świętokrzyskie Ostrowiec Świętokrzyski Warszawa: Nowa kasa biletowa Przewozów Regionalnych na Centralnym (dokończenie ze str. 15) pilotażowy system tłumacza języka migowego. Na warszawskim Dworcu Centralnym działa już kasa biletowa Przewozów Regionalnych. Właśnie w tym miejscu największy polski kolejowy przewoźnik pasażerski jako pierwszy spośród wszystkich zaoferował podróżnym nowoczesny system tłumacza migowego. Mając na uwadze przede wszystkim wygodę podróżnych, konsekwentnie rozbudowujemy kanały sprzedaży ułatwiające wszystkim naszym pasażerom zakup biletów. Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy w naszej kasie na Dworcu Centralnym w Warszawie nowoczesny system tłumaczenia języka migowego. Chcielibyśmy, aby docelowo wyposażone w niego były kasy na dworcach w największych miastach w Polsce mówi Małgorzata Kuczewska-Łaska, prezes Przewozów Regionalnych. W kasie można kupić bilety na pociągi wszystkich przewoźników kolejowych w Polsce. Kasjerki, udzielając pasażerom informacji o połączeniach, k o r z y s t a j ą z a k t u a l i z o w a n e g o n a b i e ż ą c o elektronicznego rozkładu jazdy pociągów. Dzięki realizacji kolejnego etapu rozwoju nowoczesnych kanałów informacyjnych, wszystkie kasy biletowe Przewozów Regionalnych posiadają już dostęp do rozkładu jazdy w wersji online. Od czasu, gdy w podobną aplikację zostały wyposażone terminalne mobilne, każdy konduktor w pociągu może udzielić podróżnym kompleksowej informacji na temat wyboru najkorzystniejszego połączenia. Okienka kasowe Przewozów Regionalnych zlokalizowane są w bardzo dogodnym punkcie w galerii środkowej, naprzeciwko schodów prowadzących do holu głównego dworca, tuż obok przechowalni bagażu. Poza kasami na Dworcu Centralnym podróżni wyjeżdżający z Warszawy mogą kupić bilety także w kasach Przewozów Regionalnych na wyremontowanym niedawno Dworcu Wschodnim oraz w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Wileńskiej 14a w siedzibie firmy. 16 Druk i oprawa: Biuro Logistyki - ILG5 PKP PLK SA na podstawie materiałów dostarczonych

Bieńkowska przekonywała Szwedów do utrzymania Funduszy Europejskich www.rynek-kolejowy.pl

Bieńkowska przekonywała Szwedów do utrzymania Funduszy Europejskich www.rynek-kolejowy.pl 18 ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl czerwca PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 2012 (22)47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 poniedziałek nr 121 (3181)

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w przyszłość podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015

Inwestycja w przyszłość podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 www.pwc.com Inwestycja w przyszłość podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 30 kwietnia 2015 r. 2 Spis treści 1. 2. 3. Streszczenie menedżerskie... 4 Wprowadzenie... 10 Obszary zmian... 15 3.1

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002

ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. www.plk-sa.pl ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 Massel: Województwa nie mogą

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym

Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym Zespoły senackie, zeszyt 15/2013 Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym Kancelaria Senatu Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym Konferencja Senackiego Zespołu Infrastruktury 15 października

Bardziej szczegółowo

Redakcja techniczna: K. Gawlik-Tarnowska, M. Grobel, E. Kwiecińska, U. Lesińska, K. Łańcucki, K. Wierżajtys,

Redakcja techniczna: K. Gawlik-Tarnowska, M. Grobel, E. Kwiecińska, U. Lesińska, K. Łańcucki, K. Wierżajtys, raport roczny 2007 07 raport roczny 2007 Raport Roczny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Opracowano w Biurze Promocji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przez zespół redakcyjny w składzie: I. Bartnik,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, grudzień 2013 r. Strona 0 z 109 Spis treści Wykaz skrótów......3 1. Wstęp... 3 1.1. Ujęcie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne

Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne Spis treści Cel opracowania... 4 Główne wnioski białej księgi :... 6 1. Jak to było

Bardziej szczegółowo

Podróż na samo dno Kolej w reformach UTK na zakręcie

Podróż na samo dno Kolej w reformach UTK na zakręcie Podróż na samo dno Kolej w reformach UTK na zakręcie Ukazuje się od 2002 roku ISSN 1896-4079 niezależny dwumiesięcznik poświęcony kolei na Mazowszu MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 2 (52) SKOMUNIKOWANIA Z Biegiem

Bardziej szczegółowo

Zielone Światło. Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 5 zima 2005 KWARTALNIK. Wojciech Szymalski, Krzysztof Rytel, Stanisław Biega

Zielone Światło. Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 5 zima 2005 KWARTALNIK. Wojciech Szymalski, Krzysztof Rytel, Stanisław Biega Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 5 zima 2005 KWARTALNIK ISSN 1733-8700 W NUMERZE Temat Numeru: TONĄCY DOTACJI SIĘ CHWYTA Raport CZT o PKP Przewozy Regionalne - str. 1 KOLEJ:

Bardziej szczegółowo

Wierzymy w kolej Wszystkie drogi prowadz¹ do RBF www.rbf.net.pl

Wierzymy w kolej Wszystkie drogi prowadz¹ do RBF www.rbf.net.pl Raport roczny 2005 W i e r z y m y w k o l e j W s z y s t k i e d r o g i p r o w a d z ¹ d o R B F www.rbf.net.pl Raport roczny 2005 1 Spis treści Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej 5 Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘP... 3 II. STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1 Załącznik do Uchwały Nr Rady Ministrów z dnia 2008 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Opracowanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Numer 12/3206 18 marca 2012. cena 4,21 zł (w tym 8% VAT) ISSN 2081-4755. Otwarci. na inne branże

Numer 12/3206 18 marca 2012. cena 4,21 zł (w tym 8% VAT) ISSN 2081-4755. Otwarci. na inne branże Numer 12/3206 18 marca 2012 cena 4,21 zł (w tym 8% VAT) ISSN 2081-4755 K O L E J O W Y Otwarci na inne branże Serdecznie zapraszamy na debatę pt. Specjalistyczne rozwiązania w branży automatyki kolejowej

Bardziej szczegółowo

Raport. Warszawa, kwiecień 2013 r.

Raport. Warszawa, kwiecień 2013 r. Raport Doświadczenia sektora lotniczego i żeglugi powietrznej z przygotowań do obsługi ruchu lotniczego podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 Warszawa, kwiecień 2013 r. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

KLUB INŻYNIERII RUCHU

KLUB INŻYNIERII RUCHU STOWARZYSZENIE www.klir.pl tborowski@onet.pl KLUB INŻYNIERII RUCHU Biuro Zarządu - ul. Kamienna 7 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo tel 61 668 17 02; fax 61 668 17 35 INFORMACJA NR 74 OLSZTYN (Wilimowo)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK ISSN 1733-8700 W N U M E R Z E Temat Numeru: USPOKAJANIE RUCHU USPOKAJANIE RUCHU Przedwyborcze zabawy prędkością

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Warszawa, 27 czerwca 2005 Spis treści Przedmowa...3 1. WPROWADZENIE... 5 2. DIAGNOZA TRENDY I PROBLEMY... 5 3. CELE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

metro miasto Podziemna kolej wkracza na Pragę Unijne miliardy Ostatni taki Zemun miesięcznik Zarządu Transportu Miejskiego

metro miasto Podziemna kolej wkracza na Pragę Unijne miliardy Ostatni taki Zemun miesięcznik Zarządu Transportu Miejskiego numer 10 (45) - październik 2011 miesięcznik Zarządu Transportu Miejskiego Podziemna kolej wkracza na Pragę Unijne miliardy metro tworzy miasto Ostatni taki Zemun spis treści 2 aktualności Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne. www.mrr.gov.pl

Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne. www.mrr.gov.pl Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, www.funduszestrukturalne.gov.pl ISBN: 978-83-60916-44-5 Wstęp Polska

Bardziej szczegółowo

Programy naprawcze infrastruktury

Programy naprawcze infrastruktury Nr 10(45)/2011 październik 2011 Cena 9,94 zł (w tym VAT 8%) www.inframedia.pl Programy naprawcze infrastruktury Między jakością a ceną Dofinansowanie ITS ISSN 1896-6233 10 9 771 896 623109 OD REDAKCJI

Bardziej szczegółowo

nr 2(55)/2014 MAJ-LIPIEC 2014

nr 2(55)/2014 MAJ-LIPIEC 2014 nr 2(55)/2014 MAJ-LIPIEC 2014 Jest sposób, aby odkorkować centra wielkich miast System bardzo inteligentny Transport wcale nie taki darmowy Wszystko o transporcie publicznym w jednym miejscu Transinfo.pl

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR Część I Koncepcja ogólna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR Gdańsk, październik 2007 Egz.

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych dokumentów strategicznych:

Raport z konsultacji społecznych dokumentów strategicznych: STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW KOMUNIKACJI SZYNOWEJ Centrum Badań Rynku Przewozowego ul. Witolińska 5/39; 04-185 Warszawa tel. (022) 2580921, 0 603 292 526 fax. (022) 4733207 e-mail: ssks@ssks.org Raport z

Bardziej szczegółowo