ŚDM KRAKÓW Instrukcja rejestracji pielgrzymów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚDM KRAKÓW 2016. Instrukcja rejestracji pielgrzymów"

Transkrypt

1 ŚDM KRAKÓW 2016 Instrukcja rejestracji pielgrzymów Witamy w systemie rejestracji pielgrzymów na ŚDM Kraków 2016! Przed rozpoczęciem procesu rejestracji, prosimy o uważne przeczytanie poniższej instrukcji. Wstęp Rejestracja pielgrzymów będzie się odbywać grupami. Każda grupa będzie koordynowana i reprezentowana przez Opiekuna i jego Zastępcę, którzy muszą być pełnoletni. Przewidziana jest także odrębna rejestracja indywidualna dla biskupów i wolontariuszy (patrz: odpowiednie działy w tym systemie rejestracyjnym). Sugerowany przedział wiekowy uczestników ŚDM, to lat 1. Opieka nad niepełnoletnimi zostanie powierzona Opiekunowi grupy, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika. Proces rejestracji grup będzie się składać z dwóch faz: Fazy 1 i Fazy 2. Faza 1 W pierwszej fazie rejestracji, będzie możliwa rejestracja dowolnej grupy liczącej od 1 do uczestników (tzw. makrogrupa ). Opiekun grupy będzie musiał wypełnić wszystkie cztery zakładki koloru niebieskiego, w formularzy, który jest dostępny na tej stronie (register.wyd.va). Aby grupy mogły zapisać się z dużym wyprzedzeniem, w pierwszej fazie będą wymagane jedynie niektóre dane ogólne: kraj pochodzenia grupy, imię, nazwisko i kontakt do Opiekuna grupy, przewidywana liczba uczestników, język itp. W tej fazie nie będą wymagane żadne opłaty. 1 Konferencje Episkopatów oraz Ruchy, Stowarzyszenia i Wspólnoty mogą jednak wskazać inny przedział wiekowy dla młodych, którzy wezmą udział w ŚDM w obrębie ich grup. 1

2 Wszystkie podmioty od Konferencji Episkopatów, poprzez Ruchy, Stowarzyszenia i Wspólnoty, aż po diecezje i parafie w pierwszej fazie rejestracji zadeklarują zamiar udziału w ŚDM, podając orientacyjną liczbę pielgrzymów, aby Komitet Organizacyjny w Krakowie mógł odpowiednio zorganizować ich przyjęcie oraz miejsca spotkań. Rejestracji będą mogły dokonać nie tylko duże zorganizowane grupy, ale także małe, powstające spontanicznie, oraz pielgrzymi indywidualni wszyscy korzystając z tego samego formularza rejestracji; zaleca się jednak, by małe grupy i pielgrzymi indywidualni dołączali do grup organizowanych na poziomie parafialnym, diecezjalnym lub innym. Przewidziana jest także rejestracja grup międzynarodowych, złożonych z pielgrzymów z różnych krajów, którzy chcą razem uczestniczyć w ŚDM w ramach jednej grupy. Na zakończenie pierwszej fazy rejestracji zostanie utworzone konto, poprzez które Opiekun grupy (lub jego Zastępca) będzie miał dostęp do strefy użytkownika, w celu uzupełnienia lub zmiany danych już wprowadzonych. Po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Komitet Organizacyjny ŚDM (które nastąpi maksymalnie w ciągu 3 dni), przez utworzone konto będzie możliwe przejście do drugiej fazy rejestracji. Ważne: ponieważ potwierdzenie utworzenia konta i dalsze informacje będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, konieczne jest, aby Opiekun grupy wpisał poprawnie swój adres , a następnie często sprawdzał skrzynkę mailową, upewniając się, że odebrane wiadomości nie zostały zapisane w folderze spamu. Faza 2 Jeżeli grupa zarejestrowana w pierwszej fazie nie przekracza 150 uczestników, Opiekun w strefie użytkownika będzie mógł przejść do drugiej fazy i uznać wszystkich za jedną podgrupę, potwierdzając lub zmieniając dane już wprowadzone oraz podając kolejne szczegółowe informacje o grupie. W przeciwnym przypadku, Opiekun będzie musiał podzielić makrogrupę na różne podgrupy, z których każda nie może liczyć więcej niż 150 osób oraz musi mieć własnego Opiekuna i Zastępcę. W tym celu, będzie musiał podać imię, nazwisko oraz adres Opiekuna i Zastępcy każdej podgrupy (Opiekun i/lub Zastępca 2

3 makrogrupy, wskazany w pierwszej fazie, może być Opiekunem i/lub Zastępcą tylko jednej z podgrup). Tworzenie podgrup może odbywać się etapami, w miarę jak będą pozyskiwanie konieczne dane. Każdej podgrupie zostanie przydzielone konto do logowania się do własnej strefy użytkownika oraz numer rejestracyjny, który odtąd będzie konieczny we wszystkich kontaktach z Komitetem Organizacyjnym ŚDM w Krakowie i Papieską Radą ds. Świeckich, a także przy przelewach bankowych i płatnościach. Zakładki (w kolorze zielonym) wymagające podania bardziej szczegółowych danych w celu dokończenia drugiej fazy rejestracji, będą mogły być wypełnione bezpośrednio przez Opiekuna podgrupy albo przez Opiekuna makrogrupy, po zalogowaniu się do strefy użytkownika. Opiekun musi również dokonać wyboru pakietu pielgrzyma (http://www.krakow2016.com/pakiet-pielgrzyma), najbardziej odpowiedniego dla potrzeb podgrupy (z zakwaterowaniem lub bez, z wyżywienia lub bez itd.) i zadbać o dokonanie płatności przelewem bankowym lub za pomocą karty kredytowej, zgodnie z informacjami, które zostaną podane w trakcie procedowania płatności. Pojawi się również prośba o ofiarę w wysokości 10 euro od osoby na Fundusz Solidarnościowy, aby umożliwić młodym z krajów będących w trudnej sytuacji ekonomicznej udział w ŚDM. Również w tej drugiej fazie będzie możliwe zarejestrowanie grupy jako międzynarodowej. Każdą podgrupę musi charakteryzować ten sam rodzaj uczestnictwa w ŚDM (takie same daty przyjazdu i wyjazdu, taki sam rodzaj pakietu pielgrzyma ). Komitet Organizacyjny w Krakowie dołoży wszelkich starań, aby każdej podgrupie przydzielić wspólne miejsce katechezy oraz w przypadku prośby o zakwaterowanie wspólne miejsce noclegu lub przynajmniej w tej samej strefie. Aby ułatwić organizację i przyjęcie grup, będzie wymagane podanie szczegółowych danych dotyczących kapłanów, osób niepełnosprawnych, a także pielgrzymów, którzy wymagają wizy na wjazd do Polski. Dla każdej osoby niepełnoletniej, Opiekun grupy będzie musiał pobrać z systemu odpowiedni formularz zgody na uczestnictwo w ŚDM, który powinni podpisać rodzice lub opiekunowie prawni danego uczestnika. Po zakończeniu rejestracji i uiszczeniu składki za pakiety, Opiekun (lub Zastępca) będzie mógł wydrukować voucher, który należy okazać w dniu przyjazdu do 3

4 Krakowa, w odpowiednim punkcie przyjęcia wskazanym na voucherze; na tej podstawie Opiekun będzie mógł odebrać plecaki pielgrzyma i przekazać je członkom swojej grupy wraz z materiałami niezbędnymi do uczestnictwa w ŚDM. Uwaga: łączna liczba uczestników wskazanych przez Opiekuna makrogrupy w pierwszej fazie rejestracji powinna być możliwie precyzyjna, niemniej pozostaje nadal liczbą orientacyjną. Dlatego, jeśli podczas drugiej fazy rejestracji liczba pielgrzymów okaże się mniejsza od przewidywanej, będzie można zmniejszyć liczbę podgrup i/lub przypisać każdej podgrupie mniejszą liczbę pielgrzymów. Z drugiej strony, jeśli podgrupa uiści składkę partycypacyjną za pakiety pielgrzyma, jej rejestracja zostanie uznana za zakończoną. W związku z tym, wszelkie prośby dotyczące zmian w podgrupach, będą wymagały uruchomienia specjalnej procedury ponownego otwarcia zgłoszenia. PRZYKŁADY REJESTRACJI: A. Duże grupy (ponad 150 osób) Przykład 1: Koordynator Diecezji X rejestruje w pierwszej fazie (zakładki koloru niebieskiego) osób, zakładając, że tyle osób z jego diecezji będzie mogło przyjechać na ŚDM w grupach tworzonych przez parafie. Koordynator diecezji w tym momencie będzie zbierać tylko najważniejsze informacje dotyczące grup (imię, nazwisko, opiekuna i zastępcy). Następnie, w strefie użytkownika, będzie mógł aktywować konto dla każdej z podgrup, aby mogły samodzielnie kontynuować rejestrację drugiej fazy (zakładki koloru zielonego), pamiętając, że grupa może liczyć maksymalnie 150 pielgrzymów. Przykład 2: Konferencja Episkopatu, która przewiduje udział osób ze swojego kraju, wybiera 4 Opiekunów, którzy dokonują rejestracji 4 makrogrup po osób każda (o ile to możliwe nadając grupom zbliżone nazwy, łatwe do skojarzenia i zapamiętania, np.: KEP 01, KEP 02, KEP 03 i KEP 04). Każda z makrogrup będzie musiała później zostać podzielona na podgrupy, należące do określonych diecezji. Opiekun każdej makrogrupy musi zatem postępować w sposób opisany w poprzednim przykładzie: najpierw zebrać tylko najważniejsze informacje dotyczące podgrup (imię, nazwisko, opiekuna i zastępcy) oraz aktywować konto dla każdej z podgrup, aby mogły samodzielnie kontynuować rejestrację drugiej fazy 4

5 (zakładki koloru zielonego), pamiętając, że grupa może liczyć maksymalnie 150 pielgrzymów. W przypadku różnych podgrup z tej samej diecezji, zalecane jest wybranie nazw łatwych do skojarzenia (itd. Diecezja Mediolan 01, Diecezja Mediolan 02 itd.). Przykład 3: Odpowiedzialny za ruch, stowarzyszenie lub wspólnotę międzynarodową może zgłosić udział np pielgrzymów z różnych krajów, rejestrując makrogrupę międzynarodową. Następnie, powinien wyznaczyć opiekunów i zastępców dla różnych podgrup, aktywując im konta umożliwiające przejście do drugiej fazy rejestracji, pamiętając, że podgrupa może liczyć maksymalnie 150 pielgrzymów Każda z podgrup może samodzielnie określić, czy jest podgrupą krajową czy międzynarodową. Również w tym przypadku, aby łatwiej zidentyfikować grupy, należy nadać im nazwy łatwe do skojarzenia (np. FIAC 01, FIAC 02 itd.). UWAGA: Aby wziąć udział w katechezie, każda podgrupa międzynarodowa będzie musiała wybrać język wspólny dla większości osób danej podgrupy. Ze względu na to, że trzeba będzie wskazać jedną datę przyjazdu i wyjazdu, podgrupa musi podać daty odpowiadające dla większości uczestników (jest zalecane, aby przyjazdy i odjazdy podgrupy odbywały się możliwie w jednym terminie). Ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty międzynarodowe będą mogły również zdecydować się na rejestrację i udział w ŚDM w ramach grup organizowanych w obrębie swojego kraju, diecezji czy parafii. B. Małe grupy (do 150 osób) Opiekun dokonuje pierwszej fazy rejestracji grupy. Jeśli wszyscy uczestnicy mają ten sam rodzaj pakietu pielgrzyma oraz te same daty przyjazdu i wyjazdu, Opiekun może przejść do drugiej fazy, pozostawiając wszystkich jako członków tej samej podgrupy. W przeciwnym przypadku, będzie musiał podzielić początkową grupę na mniejsze podgrupy, grupując je według dat przyjazdu i wyjazdu oraz wybranego rodzaju pakietu pielgrzyma, postępując według wskazań z poprzednich przykładów. 5

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków Dla akcji zarządzanych przez Agencje Narodowe Wersja 2 z 7.03.2014 Spis treści Wstęp... 5 Przygotowanie... 5 Katalog

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE Strona1 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA w Spis treści Wstęp...3 System bankowości elektronicznej...4 Bezpieczeństwo informacji...4 Klienci korporacyjni...5 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną...6 Dodawanie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA

INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA Internetowy portal systemu wykupu myta (IEBS) umożliwia rejestrację i anulowanie przejazdu płatnym odcinkiem drogi. Do portalu IEBS można dostać się korzystając

Bardziej szczegółowo

ZASADY KONKURSU Kraina Tauronka dla klas 1 3 oraz 4 6 szkół podstawowych

ZASADY KONKURSU Kraina Tauronka dla klas 1 3 oraz 4 6 szkół podstawowych ZASADY KONKURSU Kraina Tauronka dla klas 1 3 oraz 4 6 szkół podstawowych 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsze zasady konkursu (zwane dalej Zasadami Konkursu ) określają mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Katowice, maj 2015 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Praca w systemie... 5 2.1. Konta dostępowe świadczeniodawcy... 5 2.1.1. Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora wersja 03-06-2013 strona 1/26 Wstęp Jeśli jesteś administratorem systemu i przygotowujesz BeeOffice do pierwszego uruchomienia w twojej organizacji lub chcesz zmienić jego konfigurację,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

7.2 Szkoleniowiec...34 7.2.1 Tworzenie szkolenia...35 7.2.2 Zarządzanie szkoleniami...36 7.3 Operator...37 7.3.1 Rejestracja Użytkowników

7.2 Szkoleniowiec...34 7.2.1 Tworzenie szkolenia...35 7.2.2 Zarządzanie szkoleniami...36 7.3 Operator...37 7.3.1 Rejestracja Użytkowników Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Cel dokumentu...4 1.2 Przeznaczenie Portalu PL-Grid...4 1.3 Słownik...4 1.4 Odniesienia...5 2 Typy użytkowników Portalu...6 2.1 Użytkownik Infrastruktury...6 2.2 Kursant...7

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AKTYWACJI KONT RODZICÓW W E-DZIENNIKU LIBRUS

PROCEDURA AKTYWACJI KONT RODZICÓW W E-DZIENNIKU LIBRUS PROCEDURA AKTYWACJI KONT RODZICÓW W E-DZIENNIKU LIBRUS v 1.0/2014 W poniższym dokumencie znajdują się odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jak skutecznie dotrzeć do Rodziców z kampanią informacyjną na

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA Niniejszy regulamin, ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: Klub Konesera, ( Program lub Klub Konesera ), organizowanym

Bardziej szczegółowo

Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku. przewodnik

Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku. przewodnik Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku przewodnik Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku Redakcja merytoryczna Monika Regulska Korekta Weronika Walasek, Agnieszka Pawłowiec

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów Nabór Gimnazja Przewodnik dla opiekunów Wrocław 2013 Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Bank Millennium Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Spis treści Millenet tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu...3 Co należy zrobić, aby otworzyć Millenet dla Przedsiębiorstw?...4

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 8 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 9 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Spis treści Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Część I... 2 1. Założenie konta... 2 Krok 1. Załóż konto dla osoby fizycznej w systemie EBOI.... 2 Krok 2. Aktywuj konto... 7 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron DRQ sp. z o.o., KRS 0000118370, Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, kapitał zakładowy 4.100.000 PLN ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel.

Bardziej szczegółowo