REGULAMIN Biegu Firmowego - Warszawa 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Biegu Firmowego - Warszawa 2014"

Transkrypt

1 REGULAMIN Biegu Firmowego - Warszawa 2014 CEL IMPREZY: - promowanie biegania jako doskonałej formy aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia - umożliwienie sprawdzenia swoich możliwości w rywalizacji sportowej w ramach firm oraz między firmami - integracja w środowisku zawodowym poprzez wspólne podjęcie aktywności fizycznej - cel charytatywny dochód z biegu przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację Natalii Kobierskiej z Warszawy. ORGANIZATORZY: Fundacja Everest Ul. Inżynierska 45/ Wrocław KRS NIP: REGON:

2 TERMIN I MIEJSCE: Bieg odbędzie się 7 czerwca 2014 roku. Start biegu przewidziany jest na godzinę 12:00. O godzinie 11:30 odbędzie się rozgrzewka. Szczegóły dotyczące programu imprezy, przebiegu trasy wraz z mapką będą dostępne na stronie Bieg będzie sztafetą o łącznej długości ok. 16 km w której każdy z 4 uczestników będzie miał do przebiegnięcia ok. 4 km. Limit czasu dla całej drużyny na tym dystansie to 2 godziny 15 minut. WARUNKI UCZESTNICTWA: 1. W zawodach biorą udział drużyny składające się z 4 pełnoletnich osób będących pracownikami jednej firmy. Z jednej firmy może zgłosić się dowolna liczba drużyn. 2. Zawodnicy rejestrują się do biegu za pomocą formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Warunkiem zapisania na listę startową jest zapłata za całą drużynę, przy czym konieczne jest podanie danych co najmniej jednego z zawodników drużyny. Resztę zawodników można uzupełnić później. O kolejności zgłoszeń decydować będzie data zaksięgowania wpłaty. 3. Rejestracja zawodników jest możliwa do dnia do godziny 23:59, pod warunkiem, że do tej pory nie zostanie przekroczony limit zarejestrowanych drużyn. Limit to 375 drużyn. 4. Zawodnicy zarejestrowani do dnia 10 maja 2014 r. mają gwarancję otrzymania w pakiecie startowym koszulki w podanym w formularzu zgłoszeniowym rozmiarze. Po 10 maja zmiana rozmiaru zamówionej koszulki nie będzie możliwa, a zawodnicy, którzy będą po tej dacie rejestrowani mogą nie otrzymać koszulki, lub otrzymać ją w innym rozmiarze. 5. Zawodnicy zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietów startowych. Zawodnicy muszą przy weryfikacji na prośbę organizatora okazać dowód tożsamości. 6. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników. Poprzez stawienie się na linii startu, każdy z uczestnikow zaświadcza, że zapoznał się z regulaminem, a jego stan zdrowia zezwala mu na udział w biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w Biegu irmowym, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza. 8. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia, potwierdzającego możliwość uczestnictwa w Biegu Firmowym. Wzór oświadczenia będzie dostępny w biurze zawodów podczas odbioru pakietów startowych, zostanie też przekazane uczestnikom drogą mailową. Przekazanie podpisanego oświadczenia Organizatorowi będzie możliwe podczas odbioru pakietów startowych i jest ono warunkiem uczestnictwa w Biegu. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może zezwolić na dostarczenie oświadczenia przed startem w Biegu. 9. W klasyfikacji drużynowej warunkiem jest ukończenie biegu przez wszystkich członków drużyny, mieszcząc się w limicie czasu. 10. Niezależnie od klasyfikacji drużynowej istnieje klasyfikacja indywidualna. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji. 13. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych., w tym również w filmie promocyjnym z imprezy. ZGŁOSZENIA I OPŁATA 1.Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu irmowym zaczyna się poprzez rejestrację firmy w formularzu rejestracyjnym na stronie 2. Dane firmy podane w formularzu zgłoszeniowym muszą być zgodne z

4 danymi do faktury. Jeśli administrator nie jest pewny danych do faktury, lub startuje w biegu w wyniku innych ustaleń z organizatorem lub nie potrzebuje faktury za udział w biegu powinien odznaczyć pole w formularzu faktura niestandardowa 3. Po wpisaniu danych firmy osoba dokonująca zgłoszenia otrzyma login i hasło administratora konta firmy służący do rejestracji drużyn w ramach firmy. 4. Za pomocą logowania do panelu firmy administrator dokonuje rejestracji drużyn. Nie jest konieczne podanie wszystkich zawodników drużyny do jej rejestracji. Wystarczy podać dane 1 osoby z każdej drużyny. Administrator rejestrując daną liczbę drużyn decyduje, że za taką ilość drużyn zapłaci. W wyniku rejestracji jest automatycznie generowana faktura, która zostanie wysłana na adres mailowy administratora podany w formularzu rejestracyjnym. 5. Administrator za pomocą logowania może dodać lub zmienić dane zawodników, może także zarejestrować kolejne drużyny później, jeśli nie jest pewny ich ilości, nie może natomiast zmniejszyć ilości zadeklarowanych drużyn. 6. Zgłoszenie drużyny uważa się za kompletne, jeśli administrator wypełni prawidłowo formularz zgłoszeniowy i uiści opłatę startową w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia zgłoszenia lub zgodnie z terminem płatności zapisanym na fakturze. Po upływie tego terminu organizator ma prawo usunąć drużynę z listy startowej. 7. Opłata startowa za drużynę wynosi 220 zł netto (270,60 zł brutto). 8. Opłatę startową należy wnosić na konto undacji Everest podane na fakturze lub na stronie internetowej 9. Organizator będzie akceptował tylko wpłaty w formie przelewu bankowego. 10. aktury wystawiane będą w oparciu o dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym i wysyłane droga mailową na adres podany przy rejestracji firmy. aktury generowane są automatycznie, każdego dnia o godzinie 23:59. Uczestnik otrzyma fakturę w ciągu 24 godzin od momentu rejestracji.

5 11. Uczestnik biegu wyraża zgodę na otrzymanie faktury jedynie drogą elektroniczną. Organizator zapewnia, że faktura wystawiona zostanie zgodnie z obowiązującymi wymogami. 12. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Opłata nie może zostać przeniesiona na zawodników innej firmy. W ramach firmy administrator może zamienić zawodników drużyn najpóźniej do do godz. 23:59, z tym, że organizator nie gwarantuje przekazania zawodnikowi koszulki w nowym rozmiarze, jeśli zmiana będzie dokonana po 10 maja W ramach opłaty startowej każda drużyna otrzymuje pakiet startowy, na który składają się: numer startowy, koszulka techniczna, agrafki do przypięcia numeru startowego, napój. 14. Pakiety startowe przekazywane będą zawodnikom na dzień przed biegiem tj. 6 czerwca 2014 r. w biurze zawodów. Miejsce i godziny otwarcia biura zawodów zostanie podane na stronie internetowej biegu. 15. Istnieje możliwość odbioru pakietów startowych dla całej firmy przez jedną osobę pod warunkiem, że ta osoba jest także uczestnikiem biegu i przekaże oświadczenia o stanie zdrowia wszystkich zawodników, których pakiety chce odebrać. 16. Zawodnicy powinni uczestniczyć w biegu korzystając z koszulek zapewnianych przez organizatora. Dopuszczalne jest zastosowanie elementów wyróżniających drużynę. Elementy te nie mogą zakrywać numeru startowego oraz logotypów sponsorów Biegu irmowego. Elementy te zapewniane są przez drużyny we własnym zakresie. 17. Z numeru startowego mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane. Przekazywanie numerów startowych osobom trzecim jest zabronione i równoznaczne z dyskwalifikacją całego zespołu. 18. Organizator zapewni uczestnikom biuro zawodów, czynne podczas imprezy oraz damską i męską przebieralnię. NAGRODY

6 1. Impreza ma wymiar rekreacyjno-charytatywny. Przewidziane zostały jednak nagrody dla zwycięzców w następujących kategoriach: najszybsza drużyna damska I, II I III miejsce najszybsza drużyna męska I, II, III miejsce najszybsza drużyna mieszana (co najmniej jedna osoba przeciwnej płci do pozostałych zawodników drużyny) I, II, III miejsce indywidualna najszybszy zawodnik I, II, III miejsce indywidualna najszybsza zawodniczka I. II, III miejsce 2. Organizator może wprowadzić dodatkowe nagrody i kategorie. 3. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal. POSTANOWIENIA O O E 1.Uczestników Biegu irmowego obowiązuje niniejszy regulamin. Start w biegu jest równoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją. 2.Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części (lub w całości) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 3.Pisemne protesty należy zgłaszać w biurze zawodów najpóźniej do godziny po zakończeniu biegu, w dniu odbywania się zawodów. 4. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez ważnego zezwolenia wydanego przez organizatora. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do subtelnych zmian trasy oraz Regulaminu. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie biegu

7

I. Organizatorem biegu jest Fundacja "Wychowanie przez Sport.

I. Organizatorem biegu jest Fundacja Wychowanie przez Sport. REGULAMIN REGULAMIN PKO BIEG CHARYTATYWNY PKO Bieg Charytatywny, zostanie rozegrany w 12 lokalizacjach w Polsce. Aktywność biegaczy biorących udział w Biegu zostanie przeliczona na złotówki, a uzyskana

Bardziej szczegółowo

III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP

III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP REGULAMIN BIEGU III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP 1 Organizator 1. Organizatorem biegu jest TS Regle Szklarska Poręba. 2. Współorganizatorem biegu jest MOKSiAL Szklarska Poręba. 3. Bieg jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego 1. Cel zawodów - promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, - propagowanie zdrowego i sportowego tryb życia ukierunkowanego na ochronę i promocję zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life 1. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 4. Promowanie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU URBANIAN RUN WARSAW

REGULAMIN BIEGU URBANIAN RUN WARSAW REGULAMIN BIEGU URBANIAN RUN WARSAW I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja sportowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. 2. Promocja Warszawy jako miasta atrakcyjnego dla osób uprawiających sport.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r.

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r. REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA bieg uliczny na dystansie 10 km Sosnowiec, 29 marca 2015 r. 1. ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu - Międzyszkolny

Bardziej szczegółowo

III MARATONU FUNDACJI DASZRADE W ZAPOWIEDNIKU

III MARATONU FUNDACJI DASZRADE W ZAPOWIEDNIKU REGULAMIN III MARATONU FUNDACJI DASZRADE W ZAPOWIEDNIKU I. ORGANIZATOR Organizatorem II Maratonu Fundacji DASZRADE w Zapowiedniku jest Fundacja DASZRADE im. Barbary Karaczyńskiej. Adres: Fundacja DASZRADE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 20 września 2014 r.

Regulamin. 20 września 2014 r. Regulamin 20 września 2014 r. I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja idei krwiodawstwa i zbieranie funduszy na jego rozwój. 3. Integracja środowiska

Bardziej szczegółowo

Biegu na 10 km. 2015. I. Organizator. II. Termin i miejsce. III. Punkty odżywiania, kontrolne. IV. Uczestnictwo. V. Zgłoszenia

Biegu na 10 km. 2015. I. Organizator. II. Termin i miejsce. III. Punkty odżywiania, kontrolne. IV. Uczestnictwo. V. Zgłoszenia r e g u l a m i n Biegu na 10 km. 2015 I. Organizator Organizatorem biegu jest Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 45-221 Opole, ul. Chabrów 52, tel. 77 457 39 55, fax. 77 44-19-369, www.maratonopolski.pl,

Bardziej szczegółowo

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON:

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON: Regulamin 4. Półmaratonu Dwóch Mostów I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia. 2. Promocja miasta

Bardziej szczegółowo

XIII Międzynarodowy Bieg Skawiński

XIII Międzynarodowy Bieg Skawiński Regulamin!!! XIII Międzynarodowy Bieg Skawiński VII Mistrzostwa Polski Energetyków VI Mistrzostwa Gminy Skawina Skawina 9 maja 2015r. Trasa biegu posiada atest PZLA I. ORGANIZATOR Uczniowski Klub Sportowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samsung Knox TRIATHLON IT Powidz 12 czerwca 2015 r.

Regulamin Samsung Knox TRIATHLON IT Powidz 12 czerwca 2015 r. Regulamin Samsung Knox TRIATHLON IT Powidz 12 czerwca 2015 r. CEL Promocja Triathlonu Popularyzacja aktywności ruchowej wśród branży informatycznej ORGANIZATOR ZAWODÓW Triathlon Pro Team Miłosz Sowiński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ I BIEG O PUCHAR STAROSTY MŁAWSKIEGO

REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ I BIEG O PUCHAR STAROSTY MŁAWSKIEGO Regulamin półmaratonu REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ I BIEG O PUCHAR STAROSTY MŁAWSKIEGO 1. POMIAR ELEKTRONICZNY 2. ATESTOWANA TRASA 3. SĘDZIOWIE PZLA I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania

Bardziej szczegółowo

5. PÓŁMARATON IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

5. PÓŁMARATON IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 5. PÓŁMARATON IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO I. CEL IMPREZY REGULAMIN 1. Upamiętnienie sylwetki wielkiego człowieka i sportowca Janusza Kusocińskiego mieszkańca Powiatu Warszawskiego Zachodniego Gminy Ożarów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III I.ORGANIZATOR 1. Klub Sportowy Optima Skawina II. WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 2. Miasto i Gmina Skawina Projekt zrealizowano

Bardziej szczegółowo

IV Bieg Skawiński na Rolkach

IV Bieg Skawiński na Rolkach Regulamin!!! IV Bieg Skawiński na Rolkach w ramach XIII Międzynarodowego Biegu Skawińskiego Skawina 9 maja 2015r. I. ORGANIZATOR Uczniowski Klub Sportowy Jedynka. II. WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Gmina Skawina.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km

REGULAMIN. BIEGU Piotr i Paweł organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km Cele i założenia biegu REGULAMIN BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej promocja miasta

Bardziej szczegółowo

II Otwarty Bieg na Wrotkach

II Otwarty Bieg na Wrotkach Regulamin!!! II Otwarty Bieg na Wrotkach w ramach XI Międzynarodowego Biegu Skawińskiego Skawina 11 maja 2013r. I. ORGANIZATOR 1. Gmina Skawina. 2. Uczniowski Klub Sportowy Jedynka. 3. Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

I Bieg na Zakończenie Lata

I Bieg na Zakończenie Lata I Bieg na Zakończenie Lata I. ORGANIZATOR Maratończyk Maciej Łucyk, ul.żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704 oraz Grupa Biegający Wągrowiec II. WSPÓŁORGANIZATOR Urząd Miasta Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015

REGULAMIN. XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015 REGULAMIN XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015 I. ORGANIZATOR Organizatorem XXV Biegu Powstania Warszawskiego oraz II Biegu Zdobycia PAST y jest Stołeczne Centrum Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r.

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. 1. CEL IMPREZY Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wspieranie pasji i zainteresowań młodzieży i dorosłych. Promocja miejscowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Zawodów Nordic Walking Na Wulkan! Marsz!!!

Regulamin III Zawodów Nordic Walking Na Wulkan! Marsz!!! Regulamin III Zawodów Nordic Walking Na Wulkan! Marsz!!! 1. ORGANIZATOR Organizatorem III MISTRZOSTW NORDIC WALKING NA WULKAN! MARSZ!!! jest Stowarzyszenie MKS AURUM KOBUD ZŁOTORYJA. Adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

II. TERMINY ZAWODÓW CYKLU:

II. TERMINY ZAWODÓW CYKLU: III. RAMOWY PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW 8:00 10:30 Rejestracja zawodników 5, 10 km 8:00 9:30 Rejestracja zawodników półmaraton 10:00 start półmaratonu 10:30 11:00 szkółka nordic walking /nauka poprawnej techniki/

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015

MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015 MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015 I. Cel imprezy 1) Popularyzacja biegania i propagowanie zdrowego trybu życia 2) Promocja Miasta Gdyni 3) Uczczenie 89

Bardziej szczegółowo

Regulamin 7 Bytomskiego Półmaratonu

Regulamin 7 Bytomskiego Półmaratonu Regulamin 7 Bytomskiego Półmaratonu I. ORGANIZATOR 1. Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom. 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu. 3. Patronat honorowy - Prezydent Bytomia Damian Bartyla oraz Parafia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 5-10-15 RUN

REGULAMIN 5-10-15 RUN REGULAMIN 5-10-15 RUN ORGANIZATORZY: Inception A. Gortel-Maciuk, M. Kosioski, A. Szmitka sp. j. Patronat honorowy: Gmina Wyry TERMIN I MIEJSCE Data: Miejsce rozgrywania biegu: Miejsce startu i mety: 13.09.2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia.

Bardziej szczegółowo

I. CEL. 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia. II.

I. CEL. 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia. II. REGULAMIN 33. PKO WROCŁAW MARATONU 14. Mistrzostw Polski Nauczycieli w Maratonie 4. Mistrzostw Polski Solidarności w Maratonie Wrocław, 13 września 2015 roku I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów

Regulamin III Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów Regulamin III Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów 1. ORGANIZATOR Organizatorem III BIEGU SZLAKIEM WYGASŁYCH WULKANÓW jest Stowarzyszenie: Międzyszkolny Klub Sportowy AURUM KOBUD ZŁOTORYJA. Z siedzibą w Złotoryi

Bardziej szczegółowo