BlueBox. Program składa się z kilku podstawowych okien wprowadzania oraz funkcji słownikowych, narzędzi technicznych i systemu pomocy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BlueBox. Program składa się z kilku podstawowych okien wprowadzania oraz funkcji słownikowych, narzędzi technicznych i systemu pomocy."

Transkrypt

1 BlueBox 1. BlueBox Witamy w programie BlueBox. BlueBox jest programem do obsługi przesyłek kurierskich w magazynie celnym. Podstawowe informacje o programie: Program składa się z kilku podstawowych okien wprowadzania oraz funkcji słownikowych, narzędzi technicznych i systemu pomocy. Okna wprowadzania (menu Dostawy): Lista przesyłek. Funkcje słownikowe (menu Słowniki): Firmy, Użytkownicy. Narzędzia techniczne (menu Narzędzia): Setup, Kopia bezpieczeństwa, Indeksowanie. Funkcje pomocnicze (menu Pomoc): Pomoc oraz Informacje o programie.

2 Główne okno programu zawiera (u góry okna) menu główne, (z prawej strony okna) przyciski uruchamiania funkcji oraz (w dolnej części) ramkę informacji o programie i o licencji użytkownika. UWAGA: Przed przystąpieniem do pracy w programie proszę uważnie przeczytać i zastosować się do rad zawartych w następujących tematach pomocy: Podstawy pomocy aby nauczyć się korzystać z tego systemu pomocy. Podstawy programu aby poznać podstawowe zasady pracy w programie. Pierwsze kroki aby prawidłowo rozpocząć prace w programie. 1.1 Podstawy pomocy Podstawowe porady na temat systemu pomocy programu mają na celu przybliżenie użytkownikowi kilku podstawowych zasad których stosowanie ułatwi posługiwanie się pomocą i są pierwszym tematem pomocy jaki należy przeczytać po pierwszym uruchomieniu programu. Uwaga: Jeśli posiadasz już wiedzę jak korzystać z tego typu pomocy pomiń ten temat i przejdź do podstawowych porad na temat używania programu BlueBox. Czym jest system pomocy programu BlueBox?. System pomocy ma na celu zapoznanie użytkownika z możliwościami programu oraz z jego funkcjonalnościami. Uważne przestudiowanie tej porady pozwoli Ci na efektywne korzystanie z rozbudowanej pomocy jaką oferuje program i ułatwi Ci wyszukiwanie interesujących Cię zagadnień.

3 Jeśli czytasz ten rozdział to znaczy że poprawnie uruchomiłeś system pomocy i wykonałeś w nim co najmniej pierwszy krok. Sprawne poruszanie się po pomocy możliwe jest z wykorzystaniem zawartych w nim zakładek i przycisków ruchu. Pomoc składa się z czterech podstawowych zakładek. 1. Zakładka Spis treści zawiera hierarchicznie uporządkowany spis treści pomocy począwszy od najwyższego poziomu czyli ogólnych informacji o programie aż do szczegółów zawartych w poszczególnych rozdziałach i podrozdziałach. W zakładce tej znajdziesz główne rozdziały o tytułach odpowiadających poszczególnym menu programu. Każdy rozdział zawierający podrozdziały oznaczony jest symbolem zamkniętej książeczki. Otwieranie (rozwijanie) poszczególnych rozdziałów odbywa się poprzez kliknięcie znaku + (plus) znajdującego się z lewej strony tytułu rozdziału lub poprzez podwójne kliknięcie na jego tytule. W oknie po prawej stronie listy wyświetlane są treści poszczególnych tematów. Okno to można przewijać za pomocą suwaka. Podkreślone na niebiesko wyrazy w treści tematu zawierają hiperłącza do innych tematów lub miejsc w tym dokumencie. Kliknięcie na takie słowo powoduje przejście do powiązanego z nim tematu a kolor podkreślenia zmienia się na brązowy. Powrót w poprzednie miejsce możliwy jest przyciskiem Wstecz. Np. rozdział Dostawy opisuje podstawową funkcję programu czyli wprowadzanie przysyłek i może zawierać następne podrozdziały. 2. Zakładka Indeks zawiera uporządkowane alfabetycznie hasła (słowa) odnoszące się bezpośrednio do poszczególnych rozdziałów i zawartych w nich zakładkach. Listę haseł można przeszukiwać umieszczonym w niej suwakiem lub poprzez wpisanie szukanego słowa kluczowego w pole wyszukiwania nad listą. 3. Zakładka Szukaj umożliwia wyszukiwanie określonych słów lub sformułowań w całej pomocy programu w różnych rozdziałach. Po wpisaniu słowa i naciśnięciu przycisku Lista tematów w oknie poniżej wyświetlone zostaną wyniki wyszukiwania. Aby wyświetlić tematy z wyników wyszukiwania należy zaznaczyć temat na liście i nacisnąć przycisk Wyświetl lub kliknąć podwójnie jej tytuł. W oknie po prawej stronie zostanie wyświetlony team zawierający szukane słowo a wszystkie słowa w nim uzyskają podświetlenie tła.

4 4. Zakładka Ulubione zawiera własną listę tematów pomocy programu które użytkownik odwiedza najczęściej. Aby dodać dowolny temat do ulubionych należy najpierw wyświetlić go w innej zakładce (np. Indeks) a następnie w zakładce Ulubione nacisnąć przycisk Dodaj. 1.2 Podstawy programu Podstawy porady maja na celu przybliżenie użytkownikowi kilku podstawowych zasad których przestrzeganie pozwoli na łatwe, efektywne i przede wszystkim przyjemne korzystanie z możliwość jakie oferuje ten program. Znajdziesz tu informacje czym są okna programu, jak poruszać się po polach, jak dodawać przesyłki lub korzystać ze słowników. Poruszanie się w oknach, polach i listach oraz przyciskach funkcji. Czym są okna? Okna są podstawowym tworem programu i mają na celu usystematyzowanie działań użytkownika nad tworzeniem dokumentów. Każde okno służy określonym celom związanym z utworzeniem nowego i zmianą już istniejącego dokumentu. Zazwyczaj zawierają w sobie listy, pola, i przyciski funkcji wykonujące jakieś działania (np. dopisanie przesyłki do listy). Mogą również zawierać odnośniki do innych okien. Czym są pola, listy i przyciski funkcji? Pola są obiektami przystosowanymi do wpisywania danych przez użytkownika które zostaną umieszczone w bazie danych programu. Np. pola w oknie Nowa pozycja służą do wprowadzania numeru przesyłki, numeru transportu itp. Cześć pól (szczególnie pola kodowe) maja dostęp do słowników. Patrz opis: posługiwanie się słownikami Listy zawierają posortowane zestawienia danych Np. dokumentów takich jak np.: wykaz przesyłek.

5 Przyciski funkcji służą do uruchamiania funkcji programu wykonujących określone działania na listach lub polach. Przykładem są przyciski Dodaj lub Kasuj w oknie Dostawy które są praktycznie w każdym oknie programu. Poprawne poruszanie się pomiędzy polami edycji (wprowadzania) danych i obiektami takimi jak listy czy przyciski funkcji odbywa się za pomocą klawisza TAB (Tabulatora). Klawisz TAB powoduje przejście do następnego pola czy obiektu a kombinacja klawiszy SHIFT + TAB powoduje przejście do poprzedniego. Korzystanie z tego klawisza powoduje iż użytkownik porusza się po polach w kolejności zalecanej przez program. Może mieć to znaczenie w wypadku funkcji wykonywanych w momencie opuszczenia danego pola. Dodatkowo przejście do innego już wypełnionego pola klawiszem TAB powoduje podświetlenie jego zawartości co z kolei pozwala na wpisanie nowej wartości bez potrzeby kasowania poprzedniej (jest ona kasowana automatycznie w momencie naciśnięcia dowolnego klawisza). Oczywiście możliwe jest też przenoszenie się z pola do pola klawiszem ENTER lub klawiszami strzałek. Jednak takie poruszanie ma ograniczenia (np: możliwe jest tylko przechodzenie po polach edycji a nie możliwej jest przejście np. na listę lub na przyciski funkcji) Odradza się poruszanie po polach edycji myszką. Kliknięcie myszką w pole z zawartością powoduje wstawienie kursora w treść pola i może powodować niezauważone przez użytkownika połączenie starej zawartości z nowowpisywaną. Posługiwanie się Słownikami. Program dysponuje wieloma słownikami zawierającymi listy kodów lub opisów stosowanych w systemie informatycznym Celina. Słowniki dostępne są zazwyczaj po podwójnym kliknięciem na danym polu. Słowniki są przyporządkowane do danego pola i każdego pole uruchamia własny słownik symboli. 1.3 Pierwsze kroki Pierwsze uruchomienie programu wymaga wprowadzenia kilku ważnych ustawień. Wykonaj dokładnie następujące kroki aby w dalszej kolejności móc poprawnie korzystać z programu.

6 1. Otwórz okno Firmy używając menu Słowniki. Do listy firm używając przycisku Dodaj dopisz nowa firmę która posiada licencje na użytkowanie programu, oraz wprowadź jej szczegółowe dane. Dokładny opis znajdziesz w pomocy na temat okna Firmy. Zamknij okno firm. 2. Otwórz okno Setup używając menu Narzędzia. W zakładce Licencja w polu Użytkownik wpisz wprowadzony wcześniej do bazy firm symbol użytkownika programu pamiętając aby symbol był zgodny z symbolem w bazie firm. Pomocniczo można użyć listy firm dostępnej jako słownik pod podwójnym kliknięciem na polu. Wypełnij pole Miejscowość wypełnienie dokumentów. W polach Zaokrąglenia określ maksymalną ilość miejsc po przecinku jaka będzie używana do zapisywania w bazach danych wartości i masy. W obszarze Wzorce wpisz: Wzory numerów DSK i OGL oraz wzór Nazwy Towaru która to nazwa ma być podpowiadana przy wprowadzaniu każdej nowej przesyłki. Aktywuj zakładkę Techniczne i uważnie przeczytaj ustawienia tam zawarte. Nie musisz w tym momencie zmieniać domyślnie podanych tam ustawień a warto jest się z nimi zapoznać. Dokładny opis tych ustawień najdziesz w pomocy na temat Setup-u. Ustawienia te mają wpływ na różne sfery działania programu i mogą być Ci przydatne w późniejszym jego użytkowaniu. W polu Ścieżka do pliku transferowego wpisz ścieżkę do foldera gdzie program ma szukać pliku z danymi o przesyłkach w celu ich zaimportowania. Zamknij okno setup-u 3. Otwórz okno Użytkownicy używając menu Narzędzia. 4. Do listy użytkowników używając przycisku Dodaj dopisz nową osobę jako użytkownika który będzie miał prawo korzystać z programu i będzie umieszczany na dokumentach, oraz wprowadź jego szczegółowe dane pamiętając aby wypełnić wszystkie pola. Opcjonalnie

7 możesz nowemu użytkownikowi ustawić hasło. Dokładny opis znajdziesz w pomocy na temat okna Użytkownicy. Zamknij okno użytkowników. Jeżeli prawidłowo wykonałeś powyższe kroki jesteś już gotów do rozpoczęcia pracy w programie. Bardzo zalecane jest aby przed przystąpieniem do wprowadzenia pierwszej przesyłki przeczytać następujące rozdziały pomocy: Podstawy pomocy i Podstawy programu. 1.4 Dostawy Podstawowe okno wprowadzania zwierające listę przesyłek przyjęty do magazynu celnego. Okno służy do wprowadzania nowych przesyłek i składa się z zakładki Przesyłki, listy przesyłek (na środku okna), przycisków funkcji (u dołu okna) i pola filtrowania listy (w lewym górnym rogu). Na liście przesyłek zawarte są szczegóły każdej przesyłki przyjętej do magazynu. Przyciski funkcji służą do manipulowania listą. W oknie tym można również wykonywać wszystkie operacja na przesyłkach takie jak: dodawanie, anulowanie, edycja itp. Lista Lista zawiera kolumny które wyświetlają informacje o przesyłkach. Zmiana ich zawartości jest możliwa tylko przyciskiem Edytuj (patrz opis tego przycisku). Zawartość poszczególnych kolumn listy oznacza: Pola Filtruj pole składa się z dwóch części. W pierwszej części należy wpisać szukane (filtrowane) informacje a w drugiej (pole wyboru) należy zaznaczyć rodzaj szukanej informacji. Domyślnie ustawione jest filtrowanie po numerze przesyłki. Wypełnienie pierwszej części pola powoduje że

8 program wyświetla na liście tylko przesyłki spełniającej podany warunek. Np. wpisanie symbolu numeru 123 powoduje wyświetlenie na liście tylko przesyłki o numeracji zaczynającej się od 123. Im dokładniej zostanie podana informacja tym wyszukiwanie będzie dokładniejsze. Domyślnie lista nie jest filtrowana (gdy pole jest puste). Przyciski Dodaj przycisk dodawania nowej przesyłki do listy. Edytuj umożliwia zmianę szczegółów już istniejącej przesyłki oraz dodanie nowych informacji wcześniej nie podanych takich jak Numer ewidencji UC (OGL). Anuluj zaznacza przesyłkę jako anulowaną ale nie usuwa z listy. Anulowanie przesyłki jest możliwe tylko gdy przesyłki nie posiada daty wydania. PZ tworzy zlecenie złożenia towaru w magazynie celnym i umożliwia jego wydruk. WZ tworzy zlecenie wydania towaru z magazynu celnego i umożliwia jego wydruk. Zakończ powoduje zamkniecie okna. 1.5 Słowniki Menu to zawiera w sobie odnośniki do kilku okien słownikowych w których wypełniane są bazy słownikowe takie jak Firmy, Użytkownicy. Firmy to okno wprowadzania nowych i edytowania już istniejących firm. Użytkownicy pozwala na określenie listy użytkowników którzy będą korzystać z programu i którzy będą wypełniać dokumenty Firmy Okno słownikowe zawierające listę firm używanych w programie.

9 Okno wprowadzania firm składa się z listy firm (po lewej stronie), przycisków funkcji (u dołu okna) i pola wyszukiwania listy oraz pól wprowadzania danych. Lista firm zawiera posegregowane alfabetycznie symbole firm nadane przez użytkownika w momencie wprowadzania nowej pozycji do bazy firm. Każda firma ma przyporządkowany numer w bazie danych (Nr ID). Numer służy jedynie do celów porządkowych. Lista może być segregowana wg numerów firm (Nr ID) lub wg ich symbolu (Firma). Aby posegregować listę należy kliknąć tytuł kolumny. Szukaj pole składa się z dwóch części. W pierwszej części należy wpisać szukane informacje a w drugiej (pole wyboru) należy zaznaczyć rodzaj szukanej informacji. Wypełnienie pierwszej części pola powoduje że program wyszukuje na liście pozycje spełniającej podany warunek. Np. wpisanie nazwy ABC powoduje przejście na liście do firmy o nazwie ABC. Im dokładniej zostanie podana informacja tym wyszukiwanie będzie dokładniejsze. Domyślnie lista nie jest filtrowana (gdy pole jest puste). Pola wprowadzania Nazwa pełna nazwa podmiotu. Kod kod pocztowy. Miasto miasto rejestracji podmiotu. Kraj symbol kraju rejestracji podmiotu. Ulica ulica adresu podmiotu. Numer -numer budynku. Lokal numer lokalu.

10 NIP numer identyfikacji podatkowej poprzedzony symbolem kraju rejestracji podmiotu. Regon numer regon podmiotu polskiego (opcjonalnie). PESEL numer PESEL osoby fizycznej (opcjonalnie). Telefon numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie). Osoba Imię i nazwisko osoby kontaktowej (opcjonalnie). -adres elektronicznej skrzynki pocztowej (opcjonalnie). Pola wprowadzania dostępne są po naciśnięciu przycisku. EDYTUJ. Przyciski funkcji Dodaj dopisuje nową pozycję do listy firm. Edytuj udostępnia pola wprowadzania do edycji danych. Kasuj usuwa pozycję z listy. Zakończ zamyka okno firm i przechodzi do wyższego poziomu Użytkownicy Okno słownikowe zawierające listę osób uprawnionych do pracy w programie. Okno wprowadzania użytkowników składa się z listy użytkowników (po lewej stronie), przycisków funkcji (u dołu okna) oraz pól wprowadzania danych (po prawej stronie listy). Lista użytkowników to posegregowane alfabetycznie symbole użytkowników nadane w momencie wprowadzania nowej osoby do bazy. Lista może być segregowana wg symboli (Nr ID) lub wg Imion. Aby posegregować listę należy kliknąć tytuł kolumny.

11 Każdy użytkownik ma przyporządkowany trzy literowy symbol (Nr ID) który jest jego identyfikatorem w programie. Każdy użytkownik na podstawie tego symbolu posiada utworzony folder w którym są tworzone i przechowywane tymczasowe pliki programowe. Przykładowo użytkownik ALA posiada następujący swój folder: X:\PZM\BLUEBOX\USERS\ALA Poszczególne człony ścieżki oznaczają: X: - oznacza litere dysku gdzie został zainstalowany program. PZM\BLUEBOX jest folderem programowym. USERS\ALA jest folderem tymczasowym użytkownika. Pola wprowadzania Imię imię użytkownika. Nazwisko nazwisko użytkownika. Nr dowodu numer dowodu osobistego użytkownika. Telefon - numer telefonu do użytkownika. Faks numer faksu do użytkownika. - adres elektronicznej skrzynki pocztowej użytkownika. Stanowisko nazwa zajmowanego przez użytkownika stanowiska w firmie. Czyść folder TMP podczas logowania logiczne (zaznaczone - TAK, puste - NIE).Pole to należy zaznaczyć gdy użytkownik nie chce aby program zachowywał w jego folderze tymczasowym pliki utworzone w trakcie pracy w programie. Po włączeniu tego pola pliki utworzone podczas każdej sesji będą przechowywane w folderze tymczasowym tylko do czasu następnego logowania.

12 Przyciski funkcji Zmiana hasła otwiera funkcję zmiany hasła dla danego użytkownika. Zmiany hasła może dokonać tylko użytkownik już zalogowany i jest ona możliwa tylko dla własnego konta. Hasło nie może być krótsze niż 9 znaków w tym jedna cyfra i jedna duża litera. Co 30 dni program wymusza zmianę hasła. Dodaj dopisuje nowego użytkownika do listy. Kasuj usuwa użytkownika z listy. Zakończ zamyka okno firm i przechodzi do wyższego poziomu. 1.6 Narzędzia Menu to zawiera w sobie odnośniki kilku funkcji technicznych odpowiedzialny za prawidłową prace programu oraz za jego ustawienia. Funkcje Setup, Archiwizacja i Indeksowanie pełnia bardzo ważną role w prawidłowej pracy programu oraz zapewniają bezpieczeństwo danych. Setup jest odpowiedzialny za ustawienia techniczne oraz licencyjne. Kopia bezpieczeństwa wykonuje kopie bezpieczeństwa baz danych oraz ustawień programowych. Indeksowanie jest funkcją odpowiedzialna za porządkowanie informacji w bazach danych ora za ich prawidłowy odczyt Setup Okno techniczne zawierające ogólne techniczne ustawienie programu. Okno podzielone na zakładki licencja i techniczne oraz kilka przycisków technicznych.

13 Zakładka: Licencja Zawiera ogólne ustawienie programu takie jak: Użytkownik programu symbol użytkownika pobrany z bazy FIRMY. Numer kopii programu symbol wyróżniający kopie programu w ramach jednego użytkownika. Wyróżnik jest potrzeby w wypadku gdy jeden użytkownik posiada więcej niż jedną kopie programu w różnych lokalizacjach (np.: sieciowych). Numer ten będzie umieszczany jako cześć numeru własnego w pliku XML deklaracji INTRASTAT. Miejscowość nazwa miejscowości w której dokumentacja jest wypełniana. Zaokrąglenia pola numeryczne zawierające maksymalną (0-4) liczbę miejsc dziesiętnych w których dane są zapisywane w bazach danych programu. DSK wzór numeru ewidencji deklaracji skróconej który ma być podpowiadany w programie. OGL wzór numeru ewidencji dopuszczenia do obrotu który ma być podpowiadany w programie. Opis towaru wzór nazwy towaru który ma być podpowiadany w programie. Koszty magazynowe po - liczba dni po których będą naliczane koszty magazynowe. Zakładka: Techniczne Wyłącz dźwięki systemowe wyłącza dźwięki systemowe generowane przez program (np. koniec pola wprowadzania itp). Wyłącz kopie automatyczne ustawienie określające czy program ma ignorować sprawdzanie kopii zapasowych wykonanych przez użytkownika. Domyślenie program sprawdza czy użytkownik wykonywał kopie w określonym czasie, jeśli takich informacji nie będzie to program automatycznie wykona archiwum baz danych. Kopie automatyczne co* ilość dni od wykonania ostatniej kopi bezpieczeństwa po upłynięciu których program ma wykonać automatyczną kopię. Rejestruj Pomoc przycisk uruchamiający rejestrację programu funkcji pomocy w systemie Windows.

14 Maksymalizuj główne okno ustawienie logiczne określające czy główne okno programu ma zostać uruchomione jako zmaksymalizowane. Jeśli pole jest włączone (zaznaczone) okno będzie powiększane do maksymalnie możliwego rozmiaru (zależnego od rozdzielczości ekranu na komputerze użytkownika). Centruj określa czy okno które nie będzie maksymalizowane ma być wyświetlane na środku ekranu. Jeśli pole to nie będzie zaznaczone to okno będzie wyświetlane począwszy od lewego górnego rogu. Maksymalizuj okno dostaw - j/w dotyczy okna listy przesyłek. Tło programu pole określające ścieżkę dostępu do własnego tła głównego okna programu. Jako tło można ustawić dowolny obraz w formacie JPG, BMP czy GIF. Ścieżka do PZ-SC określa ścieżkę dostępu do baz danych programu celnego PZ-SC. Ścieżka do pliku transferowego określa folder w którym będzie przechowywany plik transferowy. Rozdzielczość przycisk umożliwiający uruchomienie systemowego okna ustawień rozdzielczość. *- pole dostępne tylko gdy nie zostały wyłączone kopie automatyczne. Przyciski Indeksowanie uruchamia funkcje indeksowania baz danych. Archiwizacja uruchamia funkcję programowego tworzenia kopii zapasowych (archiwum) Kopia bezpieczeństwa Okno techniczne zawierające funkcje wykonujące kopie bezpieczeństwa plików baz danych programu. Okno podzielone na obszary dysk docelowy, preferowany archiwizer oraz ścieżka i nazwa pliku archiwum. Dodatkowo okno zawiera kilka przycisków uruchamiających funkcje. Obszar: Dysk docelowy

15 Pole zawierające wybór lokalizacji plik archiwum. Obszar: Preferowany archiwizer Pole zawierające wybór preferowanego archiwizera. Dostępne jest co najmniej jeden (wbudowany) archiwizer wykonujący archiwa w formacie ZIP. Jeżeli w systemie operacyjnym użytkownika MS Windows dostępny jest również archiwizer WinRAR, program pozwoli wybrać ten archiwizer do wykonania archiwum, w przeciwnym wypadku pole będzie niedostępne. Obszar: Ścieżka i nazwa pliku kopii Pole zawiera ścieżkę i nazwę pliku kopii jaki zostanie utworzony po wykonaniu funkcji. Przyciski Otwórz folder kopii* otwiera folder zawierający plik z wykonaną kopią Wyślij em* uruchamia zewnętrzny program pocztowy i wysyła do autora programu plik kopii w celu przeprowadzenia analizy. Wykonaj uruchamia archiwizer z ustawieniami podanymi w oknie i wykonuje kopię bezpieczeństwa. Zakończ zamyka aktywne okno i przechodzi do wyższego poziomu. * - przyciski dostępne tylko po wykonaniu kopii bezpieczeństwa Indeksowanie Funkcja techniczna porządkująca indeksy baz danych programu. Zaleca się przeprowadzanie regularnego indeksowania aby utrzymać bazy danych w należytym porządku.

16 1.7 Pomoc Menu to zawiera w sobie odnośniki do systemu Pomocy programu oraz Informacje o programie. Lista Pomocy zawiera system pomocy programu opisujący jego działanie. Informacje o programie to ekran zawierający informację o wersji programu, rodzaju licencji na jego użytkowanie oraz o użytkowniku licencji. Ekran ten zawiera też funkcję aktualizacji programu Lista pomocy Lista pomocy jest odnośnikiem do systemu pomocy programu. Korzystanie z listy pomocy możliwe jest poprzez uruchomienie jej na kilka sposobów. 1. Podstawowym sposobem jest użycie w programie menu Pomoc a następnie Lista pomocy. 2. Innym sposobem jest użycie przycinków pomocy w poszczególnych oknach programu. Przycisk pomocy (przycisk ze znakiem zapytania) umieszczony jest zazwyczaj w prawym górnym rogu okna. Użycie tego przycisku w oknie powoduje otwarcie pomocy na temacie który dotyczy danego okna (z którego pomoc została wywołana) a nawet na temacie pomocy dla danego pola (jeżeli istnieje). 3. Kolejnym sposobem jest użycie klawisza F1 w wybranym momencie pracy w programie. Zachowanie pomocy w takim wypadku jest takie samo jak w przykładzie poprzednim Informacje o programie Informacje o programie jest oknem zawierającym informacje na temat nazwy i wersji programu, informacje i ostrzeżenie o ochronie praw autorskich. W oknie tym jest również odnośnik do pliku zawierającego warunki licencji jaka została udzielona użytkownikowi w momencie jego instalacji. Do wyświetlenie warunków licencji niezbędne jest zainstalowanie w komputerze użytkownika programu Adobe Reader.

17 Okno to umożliwia również pobranie aktualizacji programu bezpośrednio z Internetu. W tym celu należy użyć przycisku funkcji Aktualizuj program. Funkcja ta uruchamia oddzielny moduł odpowiedzialny za pobranie z Internetu nowej wersji programu i zainstalowanie jest na komputerze, jednocześnie aktualnie otwarty program zostanie zamknięty. UWAGA: Przed każdorazowym pobraniem aktualizacji koniecznie należy wykonać archiwizację danych programu oraz upewnić się że program nie jest otwarty na innym komputerze.

Program składa się z kilku podstawowych okien wprowadzania oraz funkcji słownikowych, narzędzi technicznych i systemu pomocy.

Program składa się z kilku podstawowych okien wprowadzania oraz funkcji słownikowych, narzędzi technicznych i systemu pomocy. BlueSped 1. BlueSped Witamy w programie BlueSped. BlueSped jest programem do obsługi przesyłek w magazynie czasowego składowania. Podstawowe informacje o programie: Program składa się z kilku podstawowych

Bardziej szczegółowo

BlueStat. BlueStat jest programem do przygotowywania i tworzenia deklaracji statystycznych INTRASTAT dla systemu Celina.

BlueStat. BlueStat jest programem do przygotowywania i tworzenia deklaracji statystycznych INTRASTAT dla systemu Celina. BlueStat 1. BlueStat Witamy w programie BlueStat. BlueStat jest programem do przygotowywania i tworzenia deklaracji statystycznych INTRASTAT dla systemu Celina. Podstawowe informacje o programie: Program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

REJESTR PRAW KIEROWANIA

REJESTR PRAW KIEROWANIA PORADNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI Urząd Transportu Kolejowego 2014 str. 1 Rejestr praw kierowania pojazdem kolejowym Sporządzanie i przedkładanie do Urzędu Transportu Kolejowego oraz systematyczne aktualizowanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją pracującą

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami:

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw,

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Szóstoklasisto, w elektronicznym systemie pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl możesz samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*)

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) (wersja 0.5) Spis treści 1. Dostęp do systemu SNOW... 2 1.1. Zakładanie konta... 3 1.2. Aktywacja konta... 5 1.3. Logowanie do systemu... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń

ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń Poruszanie się w ialadin Partner Podczas poruszania się w systemie ialadin Partner należy wykorzystywać jedynie przeznaczone do tego przyciski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO TERMINALU. KONTENEROWEGO GCT - express ZLECENIA DROBNICOWE FIRMY SPEDYCYJNE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO TERMINALU. KONTENEROWEGO GCT - express ZLECENIA DROBNICOWE FIRMY SPEDYCYJNE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO TERMINALU KONTENEROWEGO GCT - express ZLECENIA DROBNICOWE FIRMY SPEDYCYJNE V2 SPIS TREŚCI 1. SKŁADANIE I OBSŁUGA ZLECEŃ W SYSTEMIE.... 3 2. ZLECENIE ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie do systemu

1. Logowanie do systemu PRACOWNICY W USOS Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 2 2. Podstawy poruszania się po systemie.... 4 3. Modyfikacja danych, wprowadzanie danych.... 7 4. Zatrudnianie osoby... 9-1- 1. Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*)

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) (wersja 0.4) Spis treści 1. Dostęp do systemu SNOW... 2 1.1. Zakładanie konta... 3 1.2. Aktywacja konta... 5 1.3. Logowanie do systemu... 6

Bardziej szczegółowo

Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika

Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika 2009 Jarek Andrzejewski www.ptja.pl wersja 1.0, 13 października 2009 Zmiany w dokumencie: Wersja Data Autor Zmiany 1.0 13.10.2009 Jarek Andrzejewski Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0 SPIS TREŚCI Ważne informacje przed instalacją aplikacji Instalacja aplikacji Uruchomienie aplikacji i rejestracja nowego Użytkownika 1. Ważne informacje przed instalacją aplikacji Wymagania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

FlowSoft02. Przeznaczenie programu

FlowSoft02. Przeznaczenie programu FlowSoft02 Przeznaczenie programu FlowSoft02 jest programem przeznaczonym do obsługi systemu zdalnych odczytów w systemach opartych o magistralę MBUS. Program jest przygotowany dla systemu Windows. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

1.Uruchomienie Skrzynki kontaktowej

1.Uruchomienie Skrzynki kontaktowej Aby rozpocząć pracę w SEKAP musisz posiadać: e-mail - elektroniczną skrzynkę pocztową klucz z certyfikatem kwalifikowanym lub CC SEKAP - tzw. podpis elektroniczny. Aby otrzymać darmowy podpis niekwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo