BlueStat. BlueStat jest programem do przygotowywania i tworzenia deklaracji statystycznych INTRASTAT dla systemu Celina.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BlueStat. BlueStat jest programem do przygotowywania i tworzenia deklaracji statystycznych INTRASTAT dla systemu Celina."

Transkrypt

1 BlueStat 1. BlueStat Witamy w programie BlueStat. BlueStat jest programem do przygotowywania i tworzenia deklaracji statystycznych INTRASTAT dla systemu Celina. Podstawowe informacje o programie: Program składa się z kilku podstawowych okien wprowadzania oraz funkcji słownikowych, narzędzi technicznych i systemu pomocy. Okna wprowadzania (menu Deklaracje): Deklaracje, Faktury, Pozycje. Funkcje słownikowe (menu Słowniki): Firmy, Użytkownicy, Taryfa, Kursy, Wykaz.

2 Narzędzia techniczne (menu Narzędzia): Setup, Kopia bezpieczeństwa, Indeksowanie. Funkcje pomocnicze (menu Pomoc): Pomoc oraz Informacje o programie. Główne okno programu zawiera (u góry okna) menu główne, (z prawej strony okna) przyciski uruchamiania funkcji oraz (w dolnej części) ramkę informacji o programie i o licencji użytkownika. UWAGA: Przed przystąpieniem do pracy w programie proszę uważnie przeczytać i zastosować się do rad zawartych w następujących tematach pomocy: Podstawy pomocy aby nauczyć się korzystać z tego systemu pomocy. Podstawy programu aby poznać podstawowe zasady pracy w programie. Pierwsze kroki aby prawidłowo rozpocząć prace w programie. 1.1 Podstawy pomocy Podstawowe porady na temat systemu pomocy programu mają na celu przybliżenie użytkownikowi kilku podstawowych zasad których stosowanie ułatwi posługiwanie się pomocą i są pierwszym tematem pomocy jaki należy przeczytać po pierwszym uruchomieniu programu. Uwaga: Jeśli posiadasz już wiedzę jak korzystać z tego typu pomocy pomiń ten temat i przejdź do podstawowych porad na temat używania programu BlueStat. Czym jest system pomocy programu BlueSoft?. System pomocy ma na celu zapoznanie użytkownika z możliwościami programu oraz z jego funkcjonalnościami. Uważne przestudiowanie tej porady pozwoli Ci na efektywne korzystanie z rozbudowanej pomocy jaką oferuje program i ułatwi Ci wyszukiwanie interesujących Cię zagadnień.

3 Jeśli czytasz ten rozdział to znaczy że poprawnie uruchomiłeś system pomocy i wykonałeś w nim co najmniej pierwszy krok. Sprawne poruszanie się po pomocy możliwe jest z wykorzystaniem zawartych w nim zakładek i przycisków ruchu. Pomoc składa się z czterech podstawowych zakładek. 1. Zakładka Spis treści zawiera hierarchicznie uporządkowany spis treści pomocy począwszy od najwyższego poziomu czyli ogólnych informacji o programie aż do szczegółów zawartych w poszczególnych rozdziałach i podrozdziałach. W zakładce tej znajdziesz główne rozdziały o tytułach odpowiadających poszczególnym menu programu. Każdy rozdział zawierający podrozdziały oznaczony jest symbolem zamkniętej książeczki. Otwieranie (rozwijanie) poszczególnych rozdziałów odbywa się poprzez kliknięcie znaku + (plus) znajdującego się z lewej strony tytułu rozdziału lub poprzez podwójne kliknięcie na jego tytule. W oknie po prawej stronie listy wyświetlane są treści poszczególnych tematów. Okno to można przewijać za pomocą suwaka. Podkreślone na niebiesko wyrazy w treści tematu zawierają hiperłącza do innych tematów lub miejsc w tym dokumencie. Kliknięcie na takie słowo powoduje przejście do powiązanego z nim tematu a kolor podkreślenia zmienia się na brązowy. Powrót w poprzednie miejsce możliwy jest przyciskiem Wstecz. Np. rozdział Deklaracje opisuje podstawową funkcję programu czyli wprowadzanie deklaracji INTRASTAT i zawiera następny podrozdziały o nazwie Faktury który z kolei zawiera kolejny podrozdział o nazwie Pozycje.

4 2. Zakładka Indeks zawiera uporządkowane alfabetycznie hasła (słowa) odnoszące się bezpośrednio do poszczególnych rozdziałów i zawartych w nich zakładkach. Listę haseł można przeszukiwać umieszczonym w niej suwakiem lub poprzez wpisanie szukanego słowa kluczowego w pole wyszukiwania nad listą. 3. Zakładka Szukaj umożliwia wyszukiwanie określonych słów lub sformułowań w całej pomocy programu w różnych rozdziałach. Po wpisaniu słowa i naciśnięciu przycisku Lista tematów w oknie poniżej wyświetlone zostaną wyniki wyszukiwania. Aby wyświetlić tematy z wyników wyszukiwania należy zaznaczyć temat na liście i nacisnąć przycisk Wyświetl lub kliknąć podwójnie jej tytuł. W oknie po prawej stronie zostanie wyświetlony team zawierający szukane słowo a wszystkie słowa w nim uzyskają podświetlenie tła.

5 4. Zakładka Ulubione zawiera własną listę tematów pomocy programu które użytkownik odwiedza najczęściej. Aby dodać dowolny temat do ulubionych należy najpierw wyświetlić go w innej zakładce (np. Indeks) a następnie w zakładce Ulubione nacisnąć przycisk Dodaj.

6 1.2 Podstawy programu Podstawy porady maja na celu przybliżenie użytkownikowi kilku podstawowych zasad których przestrzeganie pozwoli na łatwe, efektywne i przede wszystkim przyjemne korzystanie z możliwość jakie oferuje ten program. Znajdziesz tu informacje czym są okna programu, jak poruszać się po polach, jak dodawać kursy walut, i jak korzystać z taryfy celnej. Poruszanie się w oknach, polach i listach oraz przyciskach funkcji. Czym są okna? Okna są podstawowym tworem programu i mają na celu usystematyzowanie działań użytkownika nad tworzeniem dokumentów. Każde okno służy określonym celom związanym z utworzeniem nowego i zmianą już istniejącego dokumentu. Zazwyczaj zawierają w sobie listy, pola, i przyciski funkcji wykonujące jakieś działania (np. dopisanie nowej deklaracji do listy). Mogą również zawierać odnośniki do innych okien. Np. okno Deklaracje zawiera odnośnik (przycisk) do okna Faktury. Czym są pola, listy i przyciski funkcji? Pola są obiektami przystosowanymi do wpisywania danych przez użytkownika które zostaną umieszczone w bazie danych programu. Np. pola w oknie Pozycje służą do wprowadzania nazwy towaru, warunków dostawy, rodzaju transporty, itp. Znaczna cześć pól (szczególnie pola kodowe) maja dostęp do słowników. Patrz opis: posługiwanie się słownikami Listy zawierają posortowane zestawienia danych Np. dokumentów takich jak np.: wykaz deklaracji czy wykaz faktur danej deklaracji. Przyciski funkcji służą do uruchamiania funkcji programu wykonujących określone działania na listach lub polach. Przykładem są przyciski Dodaj lub Kasuj w oknie Deklaracje które są praktycznie w każdym oknie programu.

7 Poprawne poruszanie się pomiędzy polami edycji (wprowadzania) danych i obiektami takimi jak listy czy przyciski funkcji odbywa się za pomocą klawisza TAB (Tabulatora). Klawisz TAB powoduje przejście do następnego pola czy obiektu a kombinacja klawiszy SHIFT + TAB powoduje przejście do poprzedniego. Korzystanie z tego klawisza powoduje iż użytkownik porusza się po polach w kolejności zalecanej przez program. Może mieć to znaczenie w wypadku funkcji wykonywanych w momencie opuszczenia danego pola (np.: pobranie kursu waluty w oknie Faktury). Dodatkowo przejście do innego już wypełnionego pola klawiszem TAB powoduje podświetlenie jego zawartości co z kolei pozwala na wpisanie nowej wartości bez potrzeby kasowania poprzedniej (jest ona kasowana automatycznie w momencie naciśnięcia dowolnego klawisza). Oczywiście możliwe jest też przenoszenie się z pola do pola klawiszem ENTER lub klawiszami strzałek. Jednak takie poruszanie ma ograniczenia (np: możliwe jest tylko przechodzenie po polach edycji a nie możliwej jest przejście np. na listę lub na przyciski funkcji) Odradza się poruszanie po polach edycji myszką. Kliknięcie myszką w pole z zawartością powoduje wstawienie kursora w treść pola i może powodować niezauważone przez użytkownika połączenie starej zawartości z nowowpisywaną. Dodawanie kursów walut. W programie istnieje kilka sposobów probiernia kursów walut. W zależności od intensywności pracy w programie czyli częstości korzystania z kursów można zastosować jeden z poniższych wariantów. Codzienne pobieranie aktualnej tabeli ze strony Narodowego Banku Polskiego. Pobieranie jest możliwe gdy włączona jest odpowiednia funkcja w Setup-ie programu w zakładce Techniczne i odbywa się automatycznie po wejściu (zalogowaniu się) do programu. Korzystanie z tego sposobu zalecane jest dla użytkowników bardzo często korzystających z programu (codziennie), gdyż program pobiera tylko aktualną tabelę publikowaną na stronie NBP. Okresowe pobieranie kursów. Odbywa się poprzez uruchomienie funkcji aktualizacji kursów dostępnej w oknie Kursy. Ten sposób zalecany jest dla użytkowników korzystających z programu rzadziej niż codziennie lub okresowo (np: na kilka razy w miesiącu). Funkcja aktualizacji kursów pobiera i zapisuje do bazy w programie kursy walut za okres ostatnich kilku/kilkunastu podanych przez użytkownika dni.

8 Trzecim sposobem zalecanym dla użytkowników najrzadziej korzystających z programu lub wprowadzających dostawy z małej ilości dat jest bezpośrednie pobieranie z Internetu kursu waluty dostępne bezpośrednio w fakturze w momencie jej wprowadzania. Umożliwia to przycisk pobierania kursu dostępny obok pola Waluta w oknie Faktury. Posługiwanie się Taryfą celną. W programie można korzystać z dwóch sposobów dostępu do taryfy celnej. Sposoby te są zamienne czyli ni można z nich korzystać równocześnie. Pierwszy sposób to korzystanie z wbudowanej taryfy którą program zawiera w sobie. Taryfa ta zawiera wszystkie kody wraz z ich opisami oraz przypisanymi im symbolami uzupełniających jednostek miary i stawkami podatku VAT. Ponieważ taryfa celne ulega ciągłym zmianom może okazać się ze zbiór ten nie będzie zawsze aktualny. Alternatywnym rozwiązaniem jest utworzenie własnego zbioru kodów taryfy celnej, zawierającego tylko wybrane przez użytkownika kody. Zbiór taki Moza łatwo aktualizować poprzez Internet. Dalsze informacje na temat aktualizacji kodów i stawek można uzyskać w temacie pomocy Taryfa. Posługiwanie się Słownikami. Program dysponuje wieloma słownikami zawierającymi listy kodów lub opisów stosowanych w systemie informatycznym Celina. Słowniki dostępne są zazwyczaj po podwójnym kliknięciem na danym polu. Słowniki są przyporządkowane do danego pola i każdego pole uruchamia własny słownik symboli. 1.3 Pierwsze kroki Pierwsze uruchomienie programu wymaga wprowadzenia kilku ważnych ustawień. Wykonaj dokładnie następujące kroki aby w dalszej kolejności móc poprawnie korzystać z programu.

9 1. Otwórz okno Firmy używając menu Słowniki. Do listy firm używając przycisku Dodaj dopisz nowa firmę która posiada licencje na użytkowanie programu BlueStat, oraz wprowadź jej szczegółowe dane. Dokładny opis znajdziesz w pomocy na temat okna Firmy. Zamknij okno firm. 2. Otwórz okno Setup używając menu Narzędzia. W zakładce Licencja w polu Użytkownik wpisz wprowadzony wcześniej do bazy firm symbol użytkownika programu pamiętając aby symbol był zgodny z symbolem w bazie firm. Pomocniczo można użyć listy firm dostępnej jako słownik pod podwójnym kliknięciem na polu. Zaznacz pole Przedstawiciel jeżeli użytkownik licencji będzie przygotowywał deklaracje INTRASTAT w imieniu innych podmiotów, w przeciwnym wypadku pole pozostaw nie zaznaczone. Wypełnij pola Kod Izby Celnej do której deklaracje będą kierowane oraz Miejscowość wypełnienie deklaracji. W polach Zaokrąglenia określ maksymalną ilość miejsc po przecinku jaka będzie używana do zapisywania w bazach danych wartości, transportu, opustów i masy. Aktywuj zakładkę Techniczne i uważnie przeczytaj ustawienia tam zawarte. Nie musisz w tym momencie zmieniać domyślnie podanych tam ustawień a warto jest się z nimi zapoznać. Dokładny opis tych ustawień najdziesz w pomocy na temat Setup-u. Ustawienia te mają wpływ na różne sfery działania programu i mogą być Ci przydatne w późniejszym jego użytkowaniu. Zamknij okno setup-u 3. Otwórz okno Użytkownicy używając menu Narzędzia. 4. Do listy użytkowników używając przycisku Dodaj dopisz nową osobę jako użytkownika który będzie umieszczany w polu 21 deklaracji INTRASTAT, oraz wprowadź jego szczegółowe dane pamiętając aby wypełnić wszystkie pola. Opcjonalnie możesz nowemu użytkownikowi ustawić hasło. Dokładny opis znajdziesz w pomocy na temat okna Użytkownicy.

10 Zamknij okno użytkowników. Jeżeli prawidłowo wykonałeś powyższe kroki jesteś już gotów do rozpoczęcia pracy w programie BlueStat. Bardzo zalecane jest aby przed przystąpieniem do wprowadzenia pierwszej deklaracji przeczytać następujące rozdziały pomocy: Podstawy pomocy i Podstawy programu. 1.4 Deklaracje Podstawowe okno wprowadzania zwierające listę deklaracji INTRASTAT utworzonych w programie BlueStat. Okno służy do wprowadzania nowych nagłówków deklaracji i składa się z zakładek (oznaczone nazwami miesięcy), listy deklaracji (na środku okna), przycisków funkcji (u dołu okna) i pola filtrowania listy (w lewym górnym rogu). Na liście deklaracji zawarte są szczegóły nagłówków deklaracji. Przyciski funkcji służą do manipulowania listą. W oknie tym można również wykonywać wszystkie operacja na deklaracjach takie jak: dodawanie, kasowanie, edycja itp. Zakładki

11 Lista deklaracji została umieszczona w zakładach które ograniczają wyświetlanie listy do określonych zakresów. Zakładka Wszystkie zawiera listę wszystkich deklaracji znajdujących się w programie BlueStat. Poszczególne zakładki z nazwami miesięcy zawężają wyświetlanie listy tylko do deklaracji za okres danego miesiąca. Np. zakładka Czerwiec wyświetla tylko deklaracje z czerwca. Dodatkowe zawężenie listy deklaracji jest możliwe poprzez użycie pola Szukaj. Lista Lista zawiera kolumny które wyświetlają informacje z nagłówków deklaracji. Zmiana ich zawartości jest możliwa tylko przyciskiem Edytuj (patrz opis tego przycisku). Zawartość poszczególnych kolumn listy deklaracji oznacza: Nr. wew. zawiera numer wewnętrzny deklaracji nadany przez program do celów porządkowych. Numeru tego nie należy mylić z numerem akt w deklaracji choć numer akt zawiera cześć numeru wewnętrznego. p.int zawiera sumaryczną liczbę pozycji deklaracji INTRASTAT po zsumowaniu pozycji towarowych. Kolumna ta jest wypełniana dopiero po wygenerowaniu deklaracji INTRASTAT (XML lub HTML). Do czasu wygenerowani pozostaje pusta. Firma zwiera symbol podmiotu dla którego deklaracja została utworzona. Zawsze jest to firma zobowiązana do składania deklaracji. Data zawiera informacje o dacie przygotowania deklaracji w programie BlueStat. Data ta będzie umieszczona w polu 21 dokumentu INTRASTAT. Typ informacja o typie deklaracji. P- dla przywozu, W- dla wywozu. Faktury informacja i sumaryczne ilości faktur zawartych w deklaracji. Nr własny zawiera automatycznie generowany numer własny danej deklaracji. Numer ten generowane jest dopiero w momencie tworzenia pliku XML lub HTML. Numer własny składa się z kombinacji numeru kopii programu, rodzaju deklaracji, wersji oraz numeru wewnętrznego. Przykładowy numer: 08IST1D10002 oznacza:

12 08IST przedrostek wymagany przez system Celina 1 numer kopii programu BlueStat w ramach bieżącego użytkownika programu. D Rodzaj deklaracji. 1 Numer wersji deklaracji kolejny numer wewnętrzny w obrębie roku kalendarzowego. Rok czterocyfrowe oznaczenie roku kalendarzowego w którego deklaracja dotyczy. Miesiąc dwucyfrowe oznaczenie miesiąca którego dotyczy deklaracja. Rodzaj oznaczenie rodzaju deklaracji. Patrz słownik rodzajów deklaracji. Numer kolejny numer deklaracji częściowej w ramach jednego okresu rozliczeniowego (miesiąca). Wersja - numer wersji deklaracji w danym okresie sprawozdawczym. Jeśli jest to pierwsza deklaracja to wersja będzie 1 jeśli jest to całkowita zamiana już wcześniej złożonej deklaracji to wersja będzie 2. itp. Wartość PLN zawiera zsumowaną wartość wszystkich faktur zawartych w danej deklaracji przeliczoną na złotówki przez kurs każdej faktury. Kolumna jest aktualizowana po każdorazowej zmianie wartości w formatkach Faktury i Pozycje. Ewidencja UC kolumna zawierająca numer porządkowy nadawany po zgłoszeniu deklaracji do systemu Celina. Pole wypełnia użytkownik po otrzymaniu numeru poprzez Edycję deklaracji. Zgłaszający zawiera informacje o użytkowniku który przygotował deklarację oraz dacie jej utworzenia w programie BlueStat. Pola Filtruj pole składa się z dwóch części. W pierwszej części należy wpisać szukane (filtrowane) informacje a w drugiej (pole wyboru) należy zaznaczyć rodzaj szukanej informacji. Domyślnie ustawione jest filtrowanie po symbolu firmy dla której deklaracja została utworzona. Wypełnienie pierwszej części pola powoduje że program wyświetla na liście deklaracje spełniającej podany warunek. Np. wpisanie symbolu firmy ABC powoduje wyświetlenie na liście deklaracji utworzonych dla firmy ABC. Im dokładniej zostanie podana informacja tym wyszukiwanie będzie dokładniejsze.

13 Domyślnie lista nie jest filtrowana (gdy pole jest puste). Przyciski Dodaj przycisk dodawania nowej deklaracji do listy. Edytuj umożliwia zmianę szczegółów nagłówka już istniejącej deklaracji oraz dodanie informacji takich jak Numer ewidencji UC. Kasuj usuwa deklarację z listy. Usunięcie deklaracji jest możliwe tylko gdy deklaracja nie posiada numeru ewidencji UC. XML tworzy plik w formacie XML dla systemu Celina zawierający deklarację INTRASTAT. HTML tworzy wizualną formę deklaracji INTRASTAT w postaci pliku *.html, który można wydrukować w czytelnej formie. Raport tworzy papierową specyfikację zawierającą zestawienie pozycji fakturowych pogrupowanych wg ich umieszczenia w poszczególnych pozycja deklaracji INTRASTAT. Faktury otwiera kolejne okno o nazwie FAKTURY w której można dodawać nowe lub modyfikować istniejące faktury zawarte w danej deklaracji INTRASTAT. Zakończ powoduje zamkniecie listy deklaracji i powrót do głównego ekranu programu BlueStat Faktury Okno wprowadzania zwierające listę faktur przyporządkowanych danej deklaracji INTRASTAT utworzonej w poprzednim oknie. Okno wprowadzania faktur składa się z listy faktur (umieszczonej po lewej stronie okna), przycisków funkcji (u dołu okna) i pól wprowadzania (powyżej listy i z prawej strony okna) w których zawarte są szczegóły nagłówków faktur, oraz które służą do manipulowania listą. W oknie tym można również wykonywać wszystkie operacja na fakturach takie jak: dodawanie, kasowanie, doliczanie itp. Lista

14 Lista faktur składa się z kilku kolumn. Kolumny wyświetlają informacje z nagłówków faktur. Zmiana ich zawartości odbywa się automatycznie po wpisaniu wartości w polach obok. Zawartość poszczególnych kolumn listy faktur oznacza: Nr. wew. zawiera numer wewnętrzny faktury nadany przez program do celów porządkowych. Numeru tego nie należy mylić z faktycznym numerem z faktury papierowej. Data zawiera informacje o dacie faktury/dostawy/kursu. W zależności od preferencji pole to może zawierać jedną w wymienionych dat. UWAGA: Wg tej daty program pobierze kurs waluty oraz numer tabeli. Numer faktury numer faktury papierowej. Kontrahent zwiera symbol podmiotu od/do którego miała miejsce dostawa. Poz. informacja i sumaryczne ilości pozycji towarowych zawartych w wybranej fakturze. Wartość suma wartości poszczególnych pozycji towarowych wyrażona w walucie faktury. Waluta symbol waluty faktury. Pola wprowadzania Filtruj pole składa się z dwóch części. W pierwszej części należy wpisać szukane (filtrowane) informacje a w drugiej (pole wyboru) należy zaznaczyć rodzaj szukanej informacji. Wypełnienie pierwszej części pola powoduje że program wyświetla na liście faktury spełniającej podany warunek. Np. wpisanie numeru faktury 123 powoduje wyświetlenie na liście faktury o numerze 123. Im dokładniej zostanie podana informacja tym filtrowanie będzie dokładniejsze. Domyślnie lista nie jest filtrowana (gdy pole jest puste). Deklaracja zawiera numer wewnętrzny deklaracji do której przyporządkowana jest wybrana faktura. Kto symbol użytkownika i data z godziną wpisania faktury do systemu. Numer faktury zawiera numer faktury papierowej (pole opcjonalne).

15 Data - zawiera informacje o dacie faktury/dostawy/kursu. W zależności od preferencji pole to może zawierać jedną w wymienionych dat. UWAGA: Wg tej daty program pobierze kurs waluty oraz numer tabeli. Kontrahent zwiera symbol podmiotu od/do którego miała miejsce dostawa (pole opcjonalne). Dzień tygodnia podaje nazwę dnia tygodnia. Kraj wysyłki/przezn. kod kraju wysyłki / przeznaczenia towaru (pole 11 deklaracji). Warunki dostawy - kod warunków dostawy (pole 12 deklaracji). Rodzaj transakcji - kod rodzaju transakcji (pole 13 deklaracji). Rodzaj transportu - kod rodzaju transportu dostawy (pole 15 deklaracji). Waluta faktury - symbol waluty faktury. Pole to zawiera przycisk (obok) który pobiera bezpośrednio z Internetu kurs waluty w/g dnia podanego w polu data (z pominieciem bazy kursów w programie). Drugi przycisk (NBP) otwiera przeglądarkę internetową. bezpośrednio na stronie Narodowego Banku Polskiego. Kurs waluty - kurs waluty (średni kurs z tabeli NBP) z podanej daty wraz z mnożnikiem (pole obok). Tabela kursów - numer tabeli NBP z której użyty został kurs waluty. Uwagi pole umożliwiające zapisanie adnotacji do danej faktury (nie uwzględniane w deklaracji). Wartość * - ogólna wartość faktury w walucie faktury. Transport * - suma kosztów transportu na odcinku zagranicznym. Opust * - suma opustów do faktury. Masa netto * - ogólna waga netto faktury. Masa brutto * - ogólna waga brutto faktury. * - Pola nie edytowalne (wypełniane automatycznie przez program).

16 Przyciski Dodaj przycisk dodawania nowej pustej faktury do listy. Replikuj tworzy na podstawie wzoru nowy nagłówek faktury lub całą fakturę łącznie z pozycjami towarowymi. Wzorem jest aktywna (zaznaczona) faktura. Replikowanie polega na utworzeniu z nowym numerem porządkowym identycznej faktury jak wzór. Dolicz otwiera okno funkcji doliczania kosztów transportu, wartości lub wagi netto i brutto do wybranej faktury. Kasuj usuwa całą fakturę z listy. Importuj otwiera okno funkcji importu danych z zewnętrznego źródła (pliku). Faktury WNT - generuj faktury wewnętrznych (WNT- Wewnątrz wspólnotowe Nabycie Towarów) na podstawie faktur dostawy. Pozycje otwiera kolejne okno o nazwie POZYCJE w którym można dodawać nowe lub modyfikować istniejące pozycje towarowe. Zakończ powoduje zamkniecie listy faktur i powrót do okna DEKLARACJE Import - Eksport Import jest funkcją umożliwiającą wczytanie danych z zewnętrznego źródła (z pliku) do programu. Funkcja obsługuje następujące typy plików: TXT plik tekstowy rozdzielony znakiem tabulacji. Plik TXT powinien być odpowiednio sformatowany i zwierać dane w kolumnach w następującej kolejności. Nazwa pola Format Zawartość (Opis)

17 'LP' (N,4) Liczba porządkowa w pliku 'FAKTURA' (Z,25) Numer faktury 'INDEKS' (Z,60) Numer indeksu/nr produktu 'NAZWA' (Z,60) Nazwa towaru 'CENA' (N,14,4) Cena jednostkowa 'WALUTA' (Z,3) Symbol waluty 'ILOSC' (N,12,3) Ilość towaru 'TARYFA' (Z,10) Kod taryfy celnej 'KP' (Z,2) Kod kraju pochodzenia towaru 'JM' (Z,3) Symbol ewidencyjnej jednostki miary (opisującej ilość towaru) 'MN' (N,14,3) Masa netto całej pozycji 'MB' (N,14,3) Masa brutto całej pozycji 'KW' (Z,2) Kraj wysyłki/przeznaczenia (dla wywozu kraj odbiorcy towaru, dla przywozu kraj nadawcy towaru) 'WD' (Z,3) Kod warunków dostawy 'RT' (Z,2) Kod rodzaju transakcji 'RTR' (Z,1) Kod rodzaju transportu 'DATA' (DD.MM.RRRR) Data faktury lub data kursu 'KONTRAHENT (Z,15)' Symbol kontrahenta (odbiorcy dla wywozu, dostawcy dla przywozu) Tytuły kolumn nie maja znaczenia, natomiast ich kolejność ma znaczenie zasadnicze. Pierwszy wiersz pliku jest traktowany jako tytuły kolumn i nie jest wczytywany do bazy. Strona kodowa: Aby plik TXT został prawidłowo zaimportowany należy podac w jakiem formacie kodowym został zapisany. Do wyboru sa dwa formaty: UTF-8, Win (windows) UTF-16 XLS plik w formacie Microsoft Excel w wersji 2003 (i wcześniejszej).

18 Plik XLS powinien być odpowiednio sformatowany z zwierać dane w kolumnach w następującej kolejności. 'TARYFA' 'ILOSC' 'WARTOSC' 'KP' 'MN' 'NAZWA' 'INDEKS' 'JM' Tytuły kolumn nie maja znaczenia, natomiast ich kolejność ma znaczenie zasadnicze. Pierwszy wiersz pliku jest traktowany jako tytuły kolumn i nie jest wczytywany do bazy. Pole NAZWA, INDEKS, JM są polami opcjonalnymi. W wypadku gdy pole NAZWA będzie puste program spróbuje wyszukać towaru o wprowadzanym kodzie w bazie WYKAZ i pobrać zapisaną tam nazwę towaru. Jeśli nie pozycja zostanie odnaleziona w bazie WYKAZ to wprowadzona pozycja będzie miała to pole puste i należy je uzupełnić ręcznie. Pole JM (jednostka miary) jest automatycznie uzupełniane przez funkcję (jeśli w pliku jest puste lub go nie ma wcale) na symbol NAR (sztuka) Pozycje Okno wprowadzania zwierające listę pozycji towarowych przyporządkowanych do danej faktury (utworzonej w oknie Faktury).

19 Okno wprowadzania pozycji składa się z listy (umieszczonej po lewej stronie okna), przycisków funkcji (u dołu okna) i pól wprowadzania (powyżej listy i z prawej strony okna) w których zawarte są szczegóły poszczególnych pozycji towarowych, oraz które służą do manipulowania listą pozycji. W oknie tym można wykonywać wszystkie operacja na pozycjach faktur, takie jak: dodawanie, kasowanie, importowanie itp. Lista Lista pozycji towarowych zawierająca kolumny które wyświetla informacje o poszczególnych pozycjach znajdujących się na wybranej fakturze. Zmiana ich zawartości (kolumn) odbywa się automatycznie po wpisaniu wartości w polach obok. Zawartość poszczególnych kolumn listy pozycji oznacza: Lp liczba porządkowa danej pozycji na liście w ramach jednej faktury. Nazwa nazwa/opis danej pozycji towarowej. Symbol/Indeks Symbol/Indeks pozycji towarowej.. * - Pozycje listy wyświetlane są w kolejności ich wprowadzenia na listę (wg liczby porządkowe). Aby zmienić kolejność wyświetlania pozycji na liście należy kliknąć myszą w nagłówek (tytuł) kolumny wg której chcemy posortować listę. Pola wprowadzania Faktura zawiera numer wewnętrzny faktury do której przyporządkowana jest wybrana pozycja towarowa. Deklaracja zawiera numer wewnętrzny deklaracji do której przyporządkowana jest wybrana pozycja towarowa. Kto symbol użytkownika i data z godziną wpisania pozycji do systemu.

20 Nazwa - nazwa handlowa towaru (pole 10 deklaracji). Pole to zawiera przycisk (z prawej strony) który otwiera okno słownika (Wykaz) zawierające pomocniczą listę towarów które wcześniej były wprowadzane w programie. Pobranie odpowiedniej pozycji z listy powoduje że wszystkie pola wprowadzania okna POZYCJE zostaną wypełniane danymi historycznymi. Symbol/Indeks - indeks towaru (np: numer produktu) lub dalsza część nazwy handlowej (pole 10 deklaracji). Kod kraju pochodzenia - kod kraju pochodzenia towaru (w/g słownika). Kod CN - kod taryfy celnej w/g bazy taryfy. Pole to zawiera przycisk (po prawej stronie) który umożliwia otwarcie przeglądarki internetowej i wyszukanie kodu w taryfie celnej programu ISZTAR2. Funkcja wyszukuje kodu wpisanego w polu Kod CN. Ilość - ilość towaru w jednostce ewidencyjnej (np: w NAR lub KGM). Nie należy mylić pola ilość z polem ilość w uzupełniającej jednostce miary. W polu ilość zawsze należy podawać handlową ilość towaru. JM - symbol ewidencyjnej jednostki miary (w/g słownika). Jednostka miary jest ściśle związana z polem ilość i bezpośrednio się do niego odnosi. Masa netto * - waga netto całej pozycji towarowej (pole 10 deklaracji). Masa brutto * - waga brutto całej pozycji towarowej. Ilośc w u.j.m. - ilość towaru w uzupełniającej jednostce miary z taryfy celnej. Jeśli pole pozostanie nie wypełnione program samoczynnie obliczy ilość w u.j.m. na podstawie kodu taryfy celnej, jeśli w taryfie celnej przy danym kodzie będzie podana jednostka. Symbol u.j.m. - symbol uzupełniającej jednostki miary z taryfy celnej (pole opcjonalne). Wartość - wartość całej pozycji towarowej (po przeliczeniu na zł pole 19 deklaracji). Opust * - wielkość opustu przyporządkowanego do całej pozycji towarowej. Transport * - koszt transportu przyporządkowany do całej pozycji towarowej. W polu tym można wprowadzać nie tylko koszty transportu ale również wszelkiego rodzaju inne koszty które należy doliczać lub odejmować (wprowadzone z minusem) do pozycji. VAT pole zawiera stawkę podatku VAT wg której będą dokonywane obliczenia w fakturach wewnętrznych (WNT).

21 * - masy netto, brutto, transport i opust może wprowadzać do całej faktury funkcją Dolicz (patrz opis okna FAKTURY - przyciski) Przyciski Dodaj przycisk dodawania nowej pustej pozycji do listy. Replikuj tworzy na podstawie wzoru nową pozycję towarową. Wzorem jest aktywna (zaznaczona) pozycja. Replikowanie polega na utworzeniu z nowym numerem porządkowym identycznej pozycji jak wzór. Kasuj usuwa pozycję towarową z listy. Zakończ powoduje zamkniecie listy faktur i powrót do okna DEKLARACJE. 1.5 Słowniki Menu to zawiera w sobie odnośniki do kilku okien słownikowych w których wypełniane są bazy słownikowe takie jak Firmy, Użytkownicy, Taryfa celna, Kursy, Wykaz. Firmy to okno wprowadzania nowych i edytowania już istniejących podmiotów związanych z deklaracjami INTRASTAT. Użytkownicy pozwala na określenie listy użytkowników którzy będą korzystać z programu i którzy będą wypełniać deklaracje. Taryfa zbiór kodów CN wraz i ich opisem oraz stawkami. Kursy to baza kursów walut i numerów tabel publikowanych przez Narodowy Bank Polski. Wykaz jest listą towarów które były wcześniej wprowadzane w programie i służy jako wzorzec do wprowadzania nowych pozycji.

22 1.5.1 Firmy Okno słownikowe zawierające listę firm dla których przygotowywane są deklaracje oraz listę kontrahentów od/do których realizowane są dostawy. Okno wprowadzania firm składa się z listy firm (po lewej stronie), przycisków funkcji (u dołu okna) i pola wyszukiwania listy oraz pól wprowadzania danych. Lista firm zawiera posegregowane alfabetycznie symbole firm nadane przez użytkownika w momencie wprowadzania nowej pozycji do bazy firm. Każda firma ma przyporządkowany numer w bazie danych (Nr ID). Numer służy jedynie do celów porządkowych. Lista może być segregowana wg numerów firm (Nr ID) lub wg ich symbolu (Firma). Aby posegregować listę należy kliknąć tytuł kolumny.

23 Szukaj pole składa się z dwóch części. W pierwszej części należy wpisać szukane informacje a w drugiej (pole wyboru) należy zaznaczyć rodzaj szukanej informacji. Wypełnienie pierwszej części pola powoduje że program wyszukuje na liście pozycje spełniającej podany warunek. Np. wpisanie nazwy ABC powoduje przejście na liście do firmy o nazwie ABC. Im dokładniej zostanie podana informacja tym wyszukiwanie będzie dokładniejsze. Domyślnie lista nie jest filtrowana (gdy pole jest puste). Pola wprowadzania Nazwa pełna nazwa podmiotu. Kod kod pocztowy.

24 Miasto miasto rejestracji podmiotu. Kraj symbol kraju rejestracji podmiotu. Ulica ulica adresu podmiotu. Numer -numer budynku. Lokal numer lokalu. TIN (Trade Internationale Number) numer NIP poprzedzony symbolem kraju rejestracji podmiotu. Regon numer regon podmiotu polskiego (opcjonalnie). PESEL numer PESEL osoby fizycznej (opcjonalnie). Kod Izby Celnej - 6-cio znakowy kod Izby Celnej do której deklaracje będą kierowane. Pole należy wypełnić tylko w wypadku gdy nie podano kodu Izby Celnej w Setup-ie programu lub dana firma zgłasza deklaracje w innej Izbie Celnej niż podana w Setup-ie (opcjonalnie). Telefon numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie). Osoba Imię i nazwisko osoby kontaktowej (opcjonalnie). -adres elektronicznej skrzynki pocztowej (opcjonalnie). Przekroczony próg statystyczny pole logiczne (zaznaczone - TAK, puste - NIE). Pole to należy zaznaczyć w wypadku gdy podmiot przekroczył próg statystyczny obrotu w danym roku i w związku z tym zobowiązany jest do pełnego wypełniania deklaracji INTRASTAT. Jeżeli pole nie zostanie zaznaczone program nie będzie wypełniał niektórych pól deklaracji pomimo wprowadzenia danych w oknach FAKTURY i POZYCJE. Pola wprowadzania dostępne są po naciśnięciu przycisku. EDYTUJ. Przyciski funkcji Dodaj dopisuje nową pozycję do listy firm. Kasuj usuwa pozycję z listy.

25 Zakończ zamyka okno firm i przechodzi do wyższego poziomu Użytkownicy Okno słownikowe zawierające listę osób uprawnionych do pracy w programie. Okno wprowadzania użytkowników składa się z listy użytkowników (po lewej stronie), przycisków funkcji (u dołu okna) oraz pól wprowadzania danych (po prawej stronie listy). Lista użytkowników to posegregowane alfabetycznie symbole użytkowników nadane w momencie wprowadzania nowej osoby do bazy. Lista może być segregowana wg symboli (Nr ID) lub wg Imion. Aby posegregować listę należy kliknąć tytuł kolumny.

26 Każdy użytkownik ma przyporządkowany trzy literowy symbol (Nr ID) który jest jego identyfikatorem w programie. Każdy użytkownik na podstawie tego symbolu posiada utworzony folder w którym są tworzone i przechowywane tymczasowe pliki programowe. Przykładowo użytkownik ALA posiada następujący swój folder: X:\PZM\BLUESTAT\USERS\ALA Poszczególne człony ścieżki oznaczają: X: - oznacza litere dysku gdzie został zainstalowany program. PZM\BLUESTAT jest folderem programowym. USERS\ALA jest folderem tymczasowym użytkownika. Pola wprowadzania Imię imię użytkownika. Nazwisko nazwisko użytkownika. Nr dowodu numer dowodu osobistego użytkownika który będzie przygotowywał deklaracje INTRATAT. Nr upr. agenta numer uprawnień użytkownika który jest agentem celnym i posiada nadane przez Urząd celny uprawnienia. Data data nadanie uprawnień agenta celnego. Telefon - numer telefonu do użytkownika. Faks numer faksu do użytkownika. - adres elektronicznej skrzynki pocztowej użytkownika. Stanowisko nazwa zajmowanego przez użytkownika stanowiska w firmie zgłaszającej deklaracje INTRASTAT.

27 Czyść folder TMP podczas logowania logiczne (zaznaczone - TAK, puste - NIE).Pole to należy zaznaczyć gdy użytkownik nie chce aby program zachowywał w jego folderze tymczasowym pliki utworzone w trakcie pracy w programie. Po włączeniu tego pola pliki utworzone podczas każdej sesji będą przechowywane w folderze tymczasowym tylko do czasu następnego logowania. Przyciski funkcji Zmiana hasła otwiera funkcję zmiany hasła dla danego użytkownika. Zmiany hasła może dokonać tylko użytkownik już zalogowany i jest ona możliwa tylko dla własnego konta. Hasło nie może być krótsze niż 9 znaków w tym jedna cyfra i jedna duża litera. Co 30 dni program wymusza zmianę hasła. Dodaj dopisuje nowego użytkownika do listy. Kasuj usuwa użytkownika z listy. Zakończ zamyka okno firm i przechodzi do wyższego poziomu Taryfa Okno słownikowe zawierające listę kodów taryfy celnej wraz ze stawkami VAT oraz symbolami uzupełniającej jednostki miary. Taryfa celna może zawierać (w zależności od wyboru użytkownika) zbiór wszystkich kodów lub może zawierać tylko kody wprowadzone przez użytkownika. Okna składa się z listy kodów wraz z opisami (na środku okna), pól filtrowania i wyszukiwania (w górnej części okna) oraz przycisków funkcji (w dolnej części okna). Lista kodów Kolumna Kod zawiera numery kodów taryfy celnej

28 Kolumna Opis zawiera opis każdego kodu taryfy lub każdego działu. Kolumna U.j.m. zawiera symbole uzupełniającej jednostki miary przyporządkowane do poszczególnych kodów taryfy. Kolumna VAT zawiera podstawową stawkę podatku VAT dla danego kodu taryfy. Kolumna VAT2 zawiera drugą (o ile istnieje) stawkę podatku VAT dla danego kodu taryfy.

29 Pola filtrowania Filtruj /wg kodu w pole należy wpisać szukany kod taryfy. Wypełnienie pola powoduje że program filtruje liście pozycje spełniającej podany warunek. Np. wpisanie kodu 9001 powoduje wyświetlenie na liście tylko kodów zaczynających się od Im dokładniej zostanie podana informacja tym filtrowanie będzie dokładniejsze. Domyślnie lista nie jest filtrowana (gdy pole jest puste). Szukaj wg opisu w pole należy wpisać szukany opis kodu taryfy celnej Np. wpisanie opisu ABC powoduje przejście na liście do kodu z opisem ABC. Im dokładniej zostanie podana informacja tym wyszukiwanie będzie dokładniejsze. Pokaz dział jest to pole wyboru pozwalające ograniczyć wyświetlanie listy kodów tylko do wybranych działów taryfy celnej. Przyciski funkcji Aktualizuj z PZ-SC uruchamia funkcję uzupełnienia taryfy celnej o kody dodane w programie celnym PZ-S.C. Dodawane są tylko kody nie istniejące w taryfie. Funkcja dostępna tylko gdy w Setup-ie wpisana jest ścieżka dostępu do progami PZ-SC. Aktualizuj z Isztar uruchamia funkcję aktualizacji kodów taryfy celnej na podstawie taryfy Isztar2 (potrzebne łącze internetowe). Zaleca się aby aktualizować tylko wybrane kody tary celnej (zaznaczyć na liście). Aktualizacja większej ilości kodów zajmie bardzo dużo czasu i jest nie zalecana. Aktualizuj opis z Isztar pobiera opis danego kodu z bazy Isztar. Dodaj dopisuje nową pozycję do listy kodów. Edytuj udostępnia pola wprowadzania do edycji danych. Kasuj usuwa pozycję z listy. Zakończ zamyka aktywne okno i przechodzi do wyższego poziomu Kursy Okno słownikowe zawierające wykaz kursów walut publikowany przez Narodowy Bank Polski. Baza kursów zawiera wszystkie tabele kursów z wczytane przez użytkownika.

30 Baza kursów jest aktualizowana każdorazowo po wejściu do programu (o ile jest zaznaczona odpowiednia opcja w SETUP-ie programu) z tym zastrzeżeniem że pobierana jest z NBP tylko tabela aktualnie opublikowana na stronie NBP publikuje tabele każdego roboczego dnia po godz. 12., czyli do godziny 12 dostępna jest tabela z dnia poprzedniego. Innym sposobem aktualizacji kursów jest użycie przycisku Aktualizuj Aktualizowanie bazy nie jest konieczne jeśli użytkownik wprowadza deklaracje sporadycznie i będzie korzystał z funkcji wyszukiwania kursu za pośrednictwem przycisku bezpośrednio w polu Waluta na fakturze. Aktualizowanie tej bazy jest jednak zalecane gdyż jeśli program znajdzie kurs w bazie to automatycznie wstawi go do faktury bez konieczności każdorazowego wyszukiwania w Internecie. Okna składa się z listy kursów (na środku okna), oraz przycisków funkcji (w dolnej części okna).

31 Lista kursów Kolumna Data zawiera datę opublikowania tabeli. Kolumny z symbolami walut zawierają kurs każdej waluty opublikowany w danej tabeli kursów. Kolumna Nr_tab i N39. zawierają numer tabeli. Kolumna Z_dnia zawiera datę obowiązywania tabeli kursów i zazwyczaj jest ona identyczna z datą opublikowania. Przyciski funkcji Aktualizuj uruchamia funkcję uzupełnienia listy kursów o nowe (brakujące) tabele kursów. Liczbę dnia wstecz które zostaną zaktualizowane określa się w polu obok. Kasuj usuwa całą listę kursów. Funkcji tej należy używać jedynie w celu wyczyszczenia bazy i ponownego jej wczytania z pliku TXT (patrz opis przycisku Wczytaj plik). Wczytaj plik* Przycisk uruchamia funkcję wczytania listy tabel kursów z pliku TXT (plik tekstowy). Aby wczytać plik należy porać ze strony Archiwum kursów średnich - tabela A plik XLS (MS Excel) zawierający kursy historyczne, następnie otworzyć go za pomocą MS Excel i używając Menu Plik zapisać pod dowolną nazwą wybierając typ pliku jako Tekst (rozdzielony znakami tabulacji *.txt). Zakończ zamyka aktywne okno i przechodzi do wyższego poziomu. * - Przycisk dostępny jedynie gdy lista tabel kursów jest pusta Wykaz Okno słownikowe zawierające listę towarów wcześniej wprowadzanych w programie BlueStat. Lista ta może spożyć za wzorzec dla nowych pozycji towarowych wprowadzanych w oknie POZYCJE. Lista tworzona jest przez program automatycznie na podstawie wprowadzanych w oknie POZYCJE nowych pozycji towarowych. Kryterium dodania nowej pozycji do bazy jest następujące:

32 Nazwa + Indeks oznacza to że gdy program w momencie wprowadzania nowej pozycji towarowej do faktury nie znajdzie w bazie Wykaz pozycji o takiej samej nazwie i indeksie jak wprowadzana to automatycznie ją doda. Okna składa się z pola filtrowania, listy towarowej i opisu (na środku okna), oraz przycisków funkcji (w dolnej części okna). Filtruj pole składa się z dwóch części. W pierwszej części należy wpisać szukane (filtrowane) informacje a w drugiej (pole wyboru) należy zaznaczyć rodzaj szukanej informacji. Wypełnienie pierwszej części pola powoduje że program wyświetla na liście pozycje spełniającej podany warunek. Np. wpisanie nazwy 123 powoduje wyświetlenie na liście pozycje o nazwie zaczynającej się od 123. Im dokładniej zostanie podana informacja tym filtrowanie będzie dokładniejsze.

33 Domyślnie lista nie jest filtrowana (gdy pole jest puste). Lista towarów Kolumna Nazwa zawiera nazwę produktu w bazie. Kolumny Indeks zawierają indeks (numer produktu). Szczegóły jest okienkiem zawierającym szczegółowe informacje o wybranej na liście pozycji. Przyciski funkcji Kasuj usuwa wybrana pozycję z listy produktów. Pobierz pobiera wartość z wybranej pozycji i wstawia ja do odpowiedniego pola na liście wprowadzanych pozycji. Zakończ zamyka aktywne okno i przechodzi do wyższego poziomu. 1.6 Narzędzia Menu to zawiera w sobie odnośniki kilku funkcji technicznych odpowiedzialny za prawidłową prace programu oraz za jego ustawienia. Funkcje Setup, Archiwizacja i Indeksowanie pełnia bardzo ważną role w prawidłowej pracy programu oraz zapewniają bezpieczeństwo danych. Setup jest odpowiedzialny za ustawienia techniczne oraz licencyjne. Kopia bezpieczeństwa wykonuje kopie bezpieczeństwa baz danych oraz ustawień programowych. Indeksowanie jest funkcją odpowiedzialna za porządkowanie informacji w bazach danych ora za ich prawidłowy odczyt.

34 1.6.1 Setup Okno techniczne zawierające ogólne techniczne ustawienie programu. Okno podzielone na zakładki licencja i techniczne oraz kilka przycisków technicznych. Zakładka: Licencja Zawiera ogólne ustawienie programu takie jak: Użytkownik programu symbol użytkownika pobrany z bazy FIRMY. Numer kopii programu symbol wyróżniający kopie programu w ramach jednego użytkownika. Wyróżnik jest potrzeby w wypadku gdy jeden użytkownik posiada więcej niż jedną kopie programu w różnych lokalizacjach (np.: sieciowych). Numer ten będzie umieszczany jako cześć numeru własnego w pliku XML deklaracji INTRASTAT. Przedstawiciel pole wyboru (logiczne) które określa czy użytkownik podany w polu użytkownik programu działa jako przedstawiciel prawny w imieniu podmiotu zobowiązanego do składania deklaracji INTRASTAT. Jeśli użytkownik działa we własnym imieniu pole należy pozostawić puste. Kod Izby Celnej zawiera numer statystyczny Izby Celnej do której deklaracje są kierowane. Miejscowość nazwa miejscowości w której deklaracja jest wypełniana. Zaokrąglenia pola numeryczne zawierające maksymalną (0-4) liczbę miejsc dziesiętnych w których dane są zapisywane w bazach danych programu. Maksymalna liczba pozycji: pole numeryczne zawierające maksymalną liczbę pozycji towarowych (fakturowych) tworzących jedną pozycję deklaracji INTRASTAT. Wartość 0 (zero) oznacza brak limitu.

35 Zakładka: Techniczne Pobieraj codziennie tabelę kursów z NBP ustawienie logiczne określające czy program ma sprawdzać dostępność (i pobierać) nowej tabeli na stronach NBP. Wyłącz dźwięki systemowe wyłącza dźwięki systemowe generowane przez program (np. koniec pola wprowadzania itp). Wyłącz kopie automatyczne ustawienie określające czy program ma ignorować sprawdzanie kopii zapasowych wykonanych przez użytkownika. Domyślenie program sprawdza czy użytkownik wykonywał kopie w określonym czasie, jeśli takich informacji nie będzie to program automatycznie wykona archiwum baz danych. Kopie automatyczne co* ilość dni od wykonania ostatniej kopi bezpieczeństwa po upłynięciu których program ma wykonać automatyczną kopię. Rejestruj Pomoc przycisk uruchamiający rejestrację programu funkcji pomocy w systemie Windows. Maksymalizuj główne okno ustawienie logiczne określające czy główne okno programu ma zostać uruchomione jako zmaksymalizowane. Jeśli pole jest włączone (zaznaczone) okno będzie powiększane do maksymalnie możliwego rozmiaru (zależnego od rozdzielczości ekranu na komputerze użytkownika). Centruj określa czy okno które nie będzie maksymalizowane ma być wyświetlane na środku ekranu. Jeśli pole to nie będzie zaznaczone to okno będzie wyświetlane począwszy od lewego górnego rogu. Maksymalizuj okno deklaracji - j/w dotyczy okna listy deklaracji. Maksymalizuj okno faktur - j/w dotyczy okna listy faktur. Maksymalizuj okno pozycji - j/w dotyczy okna listy pozycji. Tło programu pole określające ścieżkę dostępu do własnego tła głównego okna programu. Jako tło można ustawić dowolny obraz w formacie JPG, BMP czy GIF. Ścieżka do PZ-SC określa ścieżkę dostępu do baz danych programu celnego PZ-SC. Rozdzielczość przycisk umożliwiający uruchomienie systemowego okna ustawień rozdzielczość.

36 *- pole dostępne tylko gdy nie zostały wyłączone kopie automatyczne. Przyciski Indeksowanie uruchamia funkcje indeksowania baz danych. Archiwizacja uruchamia funkcję programowego tworzenia kopii zapasowych (archiwum) Kopia bezpieczeństwa Okno techniczne zawierające funkcje wykonujące kopie bezpieczeństwa plików baz danych programu. Okno podzielone na obszary dysk docelowy, preferowany archiwizer oraz ścieżka i nazwa pliku archiwum. Dodatkowo okno zawiera kilka przycisków uruchamiających funkcje. Obszar: Dysk docelowy Pole zawierające wybór lokalizacji plik archiwum. Obszar: Preferowany archiwizer Pole zawierające wybór preferowanego archiwizera. Dostępne jest co najmniej jeden (wbudowany) archiwizer wykonujący archiwa w formacie ZIP. Jeżeli w systemie operacyjnym użytkownika MS Windows dostępny jest również archiwizer WinRAR, program pozwoli wybrać ten archiwizer do wykonania archiwum, w przeciwnym wypadku pole będzie niedostępne. Obszar: Ścieżka i nazwa pliku kopii Pole zawiera ścieżkę i nazwę pliku kopii jaki zostanie utworzony po wykonaniu funkcji.

37 Przyciski Otwórz folder kopii* otwiera folder zawierający plik z wykonaną kopią Wyślij em* uruchamia zewnętrzny program pocztowy i wysyła do autora programu plik kopii w celu przeprowadzenia analizy. Wykonaj uruchamia archiwizer z ustawieniami podanymi w oknie i wykonuje kopię bezpieczeństwa. Zakończ zamyka aktywne okno i przechodzi do wyższego poziomu. * - przyciski dostępne tylko po wykonaniu kopii bezpieczeństwa Indeksowanie Funkcja techniczna porządkująca indeksy baz danych programu. Zaleca się przeprowadzanie regularnego indeksowania aby utrzymać bazy danych w należytym porządku. 1.7 Pomoc Menu to zawiera w sobie odnośniki do systemu Pomocy programu oraz Informacje o programie. Lista Pomocy zawiera system pomocy programu opisujący jego działanie. Informacje o programie to ekran zawierający informację o wersji programu, rodzaju licencji na jego użytkowanie oraz o użytkowniku licencji. Ekran ten zawiera też funkcję aktualizacji programu.

38

39 1.7.1 Lista pomocy Lista pomocy jest odnośnikiem do systemu pomocy programu. Korzystanie z listy pomocy możliwe jest poprzez uruchomienie jej na kilka sposobów. 1. Podstawowym sposobem jest użycie w programie menu Pomoc a następnie Lista pomocy. 2. Innym sposobem jest użycie przycinków pomocy w poszczególnych oknach programu. Przycisk pomocy (przycisk ze znakiem zapytania) umieszczony jest zazwyczaj w prawym górnym rogu okna. Użycie tego przycisku w oknie powoduje otwarcie pomocy na temacie który dotyczy danego okna (z którego pomoc została wywołana) a nawet na temacie pomocy dla danego pola (jeżeli istnieje). 3. Kolejnym sposobem jest użycie klawisza F1 w wybranym momencie pracy w programie. Zachowanie pomocy w takim wypadku jest takie samo jak w przykładzie poprzednim Informacje o programie Informacje o programie jest oknem zawierającym informacje na temat nazwy i wersji programu, informacje i ostrzeżenie o ochronie praw autorskich. W oknie tym jest również odnośnik do pliku zawierającego warunki licencji jaka została udzielona użytkownikowi w momencie jego instalacji. Do wyświetlenie warunków licencji niezbędne jest zainstalowanie w komputerze użytkownika programu Adobe Reader. Okno to umożliwia również pobranie aktualizacji programu bezpośrednio z Internetu. W tym celu należy użyć przycisku funkcji Aktualizuj program. Funkcja ta uruchamia oddzielny moduł odpowiedzialny za pobranie z Internetu nowej wersji programu i zainstalowanie jest na komputerze, jednocześnie aktualnie otwarty program zostanie zamknięty.

40 UWAGA: Przed każdorazowym pobraniem aktualizacji koniecznie należy wykonać archiwizację danych programu oraz upewnić się że program nie jest otwarty na innym komputerze.

BlueBox. Program składa się z kilku podstawowych okien wprowadzania oraz funkcji słownikowych, narzędzi technicznych i systemu pomocy.

BlueBox. Program składa się z kilku podstawowych okien wprowadzania oraz funkcji słownikowych, narzędzi technicznych i systemu pomocy. BlueBox 1. BlueBox Witamy w programie BlueBox. BlueBox jest programem do obsługi przesyłek kurierskich w magazynie celnym. Podstawowe informacje o programie: Program składa się z kilku podstawowych okien

Bardziej szczegółowo

Program składa się z kilku podstawowych okien wprowadzania oraz funkcji słownikowych, narzędzi technicznych i systemu pomocy.

Program składa się z kilku podstawowych okien wprowadzania oraz funkcji słownikowych, narzędzi technicznych i systemu pomocy. BlueSped 1. BlueSped Witamy w programie BlueSped. BlueSped jest programem do obsługi przesyłek w magazynie czasowego składowania. Podstawowe informacje o programie: Program składa się z kilku podstawowych

Bardziej szczegółowo

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją pracującą

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

REJESTR PRAW KIEROWANIA

REJESTR PRAW KIEROWANIA PORADNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI Urząd Transportu Kolejowego 2014 str. 1 Rejestr praw kierowania pojazdem kolejowym Sporządzanie i przedkładanie do Urzędu Transportu Kolejowego oraz systematyczne aktualizowanie

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00)

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Spis treści: 1. Informacje ogólne o Systemie monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS 1.1 Informacje techniczne 1.2 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Szóstoklasisto, w elektronicznym systemie pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl możesz samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń

ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń Poruszanie się w ialadin Partner Podczas poruszania się w systemie ialadin Partner należy wykorzystywać jedynie przeznaczone do tego przyciski

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU wersja 1.0 Uwagi ogólne: Aplikacja była testowana i działa poprawnie na przeglądarkach: Chrome Desktop 16+ Firefox Desktop 15+ Safari Desktop 5+ Opera Desktop 10+ Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach:

Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach: Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach: INTERNEC IP i7-n w wersji firmware od v3.3.4 INTERNEC IP i7-c w wersji firmware od v5.3.0 INTERNEC IP i7-p w wersji firmware od v5.3.0 INTERNEC HD-TVI i7-t

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Panel administratora SkyCash dla Firm

Instrukcja. Panel administratora SkyCash dla Firm Instrukcja Panel administratora SkyCash dla Firm Spis treści I. Opis zakładek SkyCash dla Firm... 3 1. Pulpit... 3 2. Lista numerów... 4 3. Lista pojazdów/powiązania... 5 4. Aktywne parkowania... 6 5.

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo