Inżynieria obrazów cyfrowych. Ćwiczenie 7. GIMP zarządzanie kolorem, tekst na obrazie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inżynieria obrazów cyfrowych. Ćwiczenie 7. GIMP zarządzanie kolorem, tekst na obrazie"

Transkrypt

1 Doc. dr inż. Jacek Jarnicki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Inżynieria obrazów cyfrowych Ćwiczenie 7 GIMP zarządzanie kolorem, tekst na obrazie Celem ćwiczenia jest pokazanie możliwości zastosowania programu GIMP do pracy z obrazem barwnym. Rozważane będą następujące zagadnienia: poprawianie jakości obrazu fotograficznego, tryby obrazu i ich wzajemne konwersje, nanoszenie na obraz tekstów. 1. Poprawianie jakości obrazu Narzędzia do poprawiania jakości obrazu kryją pozwalają na poprawiane obrazów fotograficznych w zakresie jaki sobie na pierwszy rzut oka trudno nawet wyobrazić. Oczywiście nie można przy ich pomocy uwidocznić treści, których w obrazie w oczywisty sposób nie ma, bowiem zostały zniszczone na przykład przez złe naświetlenie. Jednak w wielu przypadkach zabiegi korekcyjne pozwalają na prawie całkowite wyeliminowanie efektów błędów ekspozycji popełnionych przy wykonywaniu zdjęcia, czy efektów złego oświetlenia. Poniższy przykład pokazuje jak przy pomocy kilku prostych operacji można w znacznym stopniu pooprawiać jakość źle naświetlonego zdjęcia. Przykładowa procedura poprawy jakości obrazu fotograficznego Należy poprawić zdjęcie pokazane na rysunku 6. Jak łatwo zauważyć zdjęcie nie jest idealne. Widać wyraźnie niebieską dominantę barwną. Zdjęcie jest także trochę nieostre.

2 Rys. 1. Obraz oryginalny Można spróbować poprawić obraz wykonując następująca procedurę. Wczytać obraz źródłowy z pliku Foto_1.jpg Wykonać polecenie Narzędzia, Narzędzia kolorów, Poziomy i ustawić Poziomy wejściowe na około 1.15 do 1.20 cały czas obserwując efekt wykonywanej zmiany. Zaakceptować wybór przez naciśniecie przycisku OK Usunąć błękitną dominantę barwną wybierając Narzędzia, Narzędzia kolorów, Balans kolorów i ustawiając suwak Żółty Niebieski na około -30. Wykonać polecenie Narzędzia, Narzędzia kolorów, Odcień i nasycenie i zmienić nasycenie na około 20. Przy pomocy polecenia Narzędzia, Narzędzia kolorów, Jasność i kontrast poprawić w najlepszym stopniu oba parametry. Poprawić jeszcze bardziej obraz stosując jeden z bardzo wielu dostępnych algorytmów filtracji np. Filtry, Uwydatnianie, Wzmocnienie. Przetworzony obraz pokazano na rysunku 2.

3 Rys. 2. Obraz poprawiony Oczywiście zaprezentowana powyżej procedura nie jest obligatoryjna, porządkuje jednak tok postępowania i warto ją zapamiętać. Narzędzia kolorów oferują jeszcze wiele innych możliwości kształtowania obrazu, jednak optymalne ich wykorzystanie nie jest wcale łatwe. Stosowania narzędzi do kształtowania koloru można się nauczyć jedynie przez samodzielne eksperymenty z różnym obrazami. Dla posumowania niniejszego punktu proponuje się powtórzyć wykonane zadanie bez instrukcji. 2. Tryby, konwersje pomiędzy trybami W programie GIMP wyróżnia się trzy tak zwane tryby, które odpowiadają trzem rodzajom obrazów rozważanych w ćwiczeniu 2. W polskiej wersji programu noszą one nazwy: RGB Odcienie szarości Indeksowany Pierwszy tryb służy kodowania obrazu z wykorzystaniem modelu barw RGB, drugi Odcienie szarości ma zastosowanie w przypadku obrazów monochromatycznych, natomiast tryb indeksowany pozwala po konwersji obrazu do zapisu indeksowego, na manipulowanie paletą barw przez jej edycję i wymianę.

4 Zmiana trybu zapisu obrazu Po wczytaniu obrazu, znajduje się on w takim trybie, jaki wynika z informacji umieszczonej w pliku, w którym był on zapisany. Dla przykładu po wykonaniu (tak jak w poprzednim ćwiczeniu) poleceń Plik, Otwórz,, Foto_2.jpg, pojawi się okno z odczytanym obrazem (rys. 3) a na jego głównej belce, po nazwie pliku i rozdzielczości, wypisany zostanie tryb. W tym przypadku jest to tryb RGB, czyli każdy piksel obrazu opisy jest przy pomocy trzech liczb określających jago barwę według modelu kolorów RGB. Rys. 3. Obraz barwny w trybie RGB Zamiana z trybu RGB na Odcienie szarości jest prosta. Należy wykonać polecenia Obraz, Tryb, Odcienie szarości i obraz barwny zostanie zamieniony na monochromatyczny. Obraz po konwersji można zapisać do pliku w wybranym formacie. Oczywiście po odczytaniu zapisanego do pliku obrazu monochromatycznego, ponowne przywrócenie postaci kolorowej nie będzie już możliwe, bowiem w procesie konwersji informacja o kolorze została utracona. Można oczywiście przeprowadzić konwersję z obrazu monochromatycznego na obraz zapisany w trybie RGB przy pomocy poleceń Obraz, Tryb, RGB. W tym przypadku obraz na ekranie pozostanie nadal monochromatyczny, ale w zapisie zakodowany zostanie jako obraz w trybie RGB. Każdy punkt takiego obrazu opisany będzie przy pomocy trzech liczb określających zawartości trzech kolorów podstawowych, tyle że liczby te dla każdego piksela będą równe. Bardziej interesującym przypadkiem jest konwersja wykorzystująca tryb indeksowany. W tym przypadku obraz po konwersji zapisany zostanie przy pomocy dwóch tablic, tablicy kolorów zwanej paletą i tablicy indeksów opisujących przypisanie kolorów z palet do pikseli obrazu (patrz ćwiczenie 2). Aby przekształcić obraz barwny zapisany w trybie RGB na obraz indeksowany trzeba wydać polecenia Obraz, Tryb, Indeksowany po czym ukaże się okienko takie jak na rysunku 4.

5 Rys. 4. Okno konwersji do trybu indeksowanego Możliwości wyboru jest jak widać dość dużo, można wygenerować optymalną paletę kolorów przy pomocy wbudowanego algorytmu. Można użyć palety zoptymalizowanej dla potrzeb stron WWW i wreszcie można wykorzystać dowolną paletę np. pobraną z innego obrazu i zapisaną w odpowiednim pliku. Maksymalna liczba kolorów wygenerowanej przez algorytm palety może wynosić 256. Użyte w części okna dotyczącej wyboru algorytmu słowo Dithering (rozsiewanie, rozpraszanie) oznacza sposób przybliżania zbioru większej niż ma się do dyspozycji liczby kolorów mniejszą ich liczbą, przez odpowiednie rozrzucenie na obrazie punktów w dostępnych kolorach. Program GIMP oferuje trzy algorytmy ditheringu. Można przeprowadzić próby konwersji obrazu z trybu RGB na tryb indeksowany obserwując za każdym razem jak zmienia się obraz oraz jak wygląda wygenerowana przez program paleta kolorów. Paletę można zobaczyć po wykonaniu poleceń Okno dialogowe, Paleta kolorów w okienku Paleta kolorów. Kolory palety można edytować na ogólnych zasadach dotyczących zmiany kolorów. Wykorzystanie palety do kolorowania obrazu monochromatycznego Zadanie do wykonania w tym punkcie jest dość specyficzne i polega na symulacji techniki stosowanej jeszcze kilkadziesiąt lat temu, w czasach gdy nie była znana fotografia barwna. Zdjęcia czarno- białe (wykonane na papierze matowym) podbarwiano przy pomocy kredek pasteli, otrzymując niekiedy bardzo estetyczne obrazy kolorowe. Efekty zależały oczywiście od umiejętności wykonawcy. Obecnie podobny proces można przeprowadzić nie przy pomocy kredek a programów graficznych. Funkcjonują na rynku firmy zajmujące się usługami tego typu. Pokolorowanie jednego zdjęcia kosztuje kilkadziesiąt złotych.

6 Proces kolorowania zdjęcia przeprowadza się w trzech etapach. Po pierwsze, trzeba przewidziany do kolorowania obraz czarno-biały przekonwertować do trybu RGB. Po drugie, należy wyszukać obraz barwny o odpowiedniej kolorystyce, zapisać go w trybie indeksowanym i pobrać wygenerowaną w ten sposób paletę barw. W ostatnim, najtrudniejszym etapie trzeba używając wybranych kolorów z uzyskanej w kroku poprzednim palety barw trzeba pokolorować ręcznie obraz czarno-biały przy pomocy narzędzi do malowania np. pędzla. Etap trzeci wymaga pewnego doświadczenia, znajomości opcji i własności narzędzi. Efekt może być mniej więcej taki jak pokazano na rysunku 5. Rys. 5. Obraz oryginalny i pokolorowany Wykonanie pierwszego kroku, czyli uzyskanie z obrazu kolorowego obrazu czarnobiałego jest proste. Wystarczy otworzyć obraz Lena_color_256.tif i przekonwertować go na obraz w odcieniach szarości wykonując polecenia Obraz, Tryb, Odcienie szarości. Do dalszej pracy potrzebny będzie jednak obraz monochromatyczny ale zapisany w trybie RGB. Żeby taki obraz uzyskać wystarczy przeprowadzić ponowną konwersję przy pomocy poleceń Obraz, Tryb, RGB. Etap drugi polegający na pobraniu palety jest trochę bardziej skomplikowany. Na początku należy wyszukać obraz o odpowiedniej kolorystyce. W niniejszym przykładzie proponuje się jako źródło do pobrania palety obraz znajdujący się w Internecie pod adresem: 4943?lang=en&context_space=aria_catalogs&context_id=Term_ _en Po obejrzeniu obrazu trzeba go zapisać i otworzyć przy pomocy programu GIMP a następnie: Zamienić obraz na indeksowany. Zobaczyć jak wygląda paleta, wykonując polecenia Okno dialogowe, Paleta kolorów. Powinna ona wyglądać tak jak na rysunku 6.

7 Rys. 6. Paleta kolorów pobrana z przykładowego obrazu Kolejne czynności mają na celu zapisanie utworzonej palety, w tym celu należy: Wykonać polecenia Okno dialogowe, Palety. Przy naciśniętym prawym klawiszu myszy wybrać opcję Importuj Paletę, zaznaczyć pole Obraz co spowoduję, że paleta będzie pobrana z bieżącego obrazu i nacisnąć przycisk Importuj. Pobraną paletę należy zapisać na liście palet pod jakąś unikalną nazwą. Ostatni etap polega na pokolorowaniu obrazy czarno białego zapisanego w trybie RGB kolorami z pobranej palety. Należy więc ponownie otworzyć obraz czarno-biały i zaimportowaną przed chwil paletę, a następnie używając narzędzi do malowania pokolorować obraz. Kolorowanie dobrze jest wykonywać na nowej warstwie. Podstawowym narzędziem do kolorowania będzie pędzel. Malując pędzlem należy dobierać końcówkę (Pędzel), Krycie, Czułość nacisku i inne parametry, tak aby uzyskać najlepszy efekt. Przy malowaniu wygodnie jest także posłużyć się innymi narzędziami do edycji obrazu służącymi do: - wypełniania kolorem lub deseniem - rysowania ołówkiem - wymazywania gumką - napylania aerografem - rysowania stalówką - rozmazywania i wyostrzania - rozsmarowywania palcem - rozjaśniania lub wypalania Ewentualne błędy można zawsze poprawić wracając do poprzedniego stanu przy pomocy

8 sekwencji poleceń Edycja, Cofnij lub Edycja, Historia operacji. Szczególnie należy zwrócić uwagę na tę drugą możliwość. 3. Tekst na obrazie Program GIMP oferuje podstawowe operacje do nanoszenia na obraz tekstu. Nie jest ich tak dużo jak w programie Adobe Photoshop jednak pozwalają na dość łatwe i szybkie tworzenie nieskomplikowanych kompozycji tekstowych. Do umieszczania na obrazie tekstu służy narzędzie do pisania tekstów oznaczone w głównym oknie programu jako. Pisanie tekstu na obrazie Pisanie tekstu na obrazie nie jest trudne. Należy wykonać je tak: Wczytać obraz źródłowy z pliku np. Foto_2.jpg W głównym oknie programu wybrać narzędzie do pisania i w oknie narzędzia ustawić wszystkie potrzebne parametry tekstu, czyli Czcionkę, Rozmiar, Kolor, formatowanie itd W oknie obrazu ustawić kursor myszki mniej więcej tam gdzie ma zostać wpisany tekst i kliknąć myszką. Na ekranie pojawi się okno Edytor tekstowy programu GIMP. W oknie edytora wpisać odpowiedni tekst i zaakceptować przez naciśnięcie przycisku Zamknij. Wykonać polecenie Okno dialogowe, Warstwy i sprawdzić co się stało na liście warstw. Podobnie jak poprzednio spróbować napisać kolejny tekst i znów sprawdzić listę warstw. W oknie głównym wybrać narzędzie do przesuwania warstw i zaznaczeń i przesunąć napisane teksty we właściwe miejsce. Należy pamiętać aby w oknie opcji narzędzia do przesuwania wybrana była opcja Element: Przekształcanie warstw. Przed zapisaniem obrazu z naniesionym tekstem do pliku trzeba jeszcze wykonać polecenia Obraz, Spłaszcz obraz aby połączyć warstwy. Przetworzony obraz zapisać do pliku. Tekst wypełniony przy pomocy mechanizmu gradientu Poprzednie zadanie nie było zbyt skomplikowane. Trudniejsze jest napisanie tekstu w którym litery wypełnione są niejednolicie. Można to zrobić używając tzw. gradientu, który pozwala na wypełnianie dowolnego zaznaczenia wcześniej zdefiniowanym

9 motywem w postaci segmentów o różnych barwach. Przykład postępowania prowadzącego do utworzenia kolorowanego gradientem napisu jest następujący: Wczytać obraz źródłowy z pliku np. Foto_2.jpg Otworzyć okienka podglądu warstw i kanałów wykonując polecenia Okno dialogowe, Warstwy i Okno dialogowe, Kanały. Nowym elementem są kanały zawierające informację o poszczególnych składowych barwnych obrazu. W obserwowanym stanie widoczne są trzy kanały określające składową czerwoną, zieloną i niebieską, bowiem obraz zapisany jest w trybie RGB. Zgodnie z zasadami opisanymi w poprzednim zadaniu napisać na obrazie jakiś tekst. Zwrócić uwagę co się stało po napisaniu tekstu zestawach warstw i kanałów. Nowy kanał o nazwie Kanał alfa, który pojawił się w okienku Kanały jest informacją o przezroczystości. Można powiedzieć, że jest to dodatkowy obraz monochromatyczny nałożony na obraz barwny. Jasność punktu takiego obrazu może być traktowana jako przezroczystość. Po wykonaniu napisu obraz powinien wyglądać tak jak na rysunku 7. Rys. 7. Obraz z wpisanym tekstem W okienku Warstwy kliknąć przy wciśniętym prawym klawiszu myszy pasek warstwy tekstu i z menu, które pojawi się na ekranie wybrać opcję Kanał alfa na zaznaczenie. Wybrać narzędzie Gradient, ustawić opcje narzędzia i przeciągnąć kursorem po zaznaczonym tekście. Zaznaczenie powinno zostać wypełnione wzorem gradientu. Usunąć zaznaczenie wybierając np. Zaznaczenie, Brak i spłaszczyć obraz.

10 Efekt powinien wyglądać mniej więcej tak jak na rysunku 8. Rys. 8. Tekst wypełniony gradientem Zadanie można powtórzyć zwracając uwagę na możliwości narzędzia do wypełnienia gradientem.

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Przepisy czyli jak TO zrobić w GIMP-ie

Przepisy czyli jak TO zrobić w GIMP-ie Przepisy czyli jak TO zrobić w GIMP-ie Do korzystania z hiperłącz w dokumencie niezbędne są pliki umieszczone w tym samym katalogu: gimp0.pdf; poznaj wilbera.pdf; 001 1617.htm; 001 16.gif; 001 17.gif Copyright

Bardziej szczegółowo

Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia Ocalić od zapomnienia CYFROWA OBRÓBKA FOTOGRAFII SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel arkusz kalkulacyjny 115 3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego 3.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia

Bardziej szczegółowo

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia 214 Excel makropolecenia 12. Makropolecenia Makropolecenia to sposób na automatyzację ciągu czynności wielokrotnie powtarzanych przez użytkownika. Działania takie jak: naciskanie klawiszy, kliknięcia myszką,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Adobe Illustrator CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik

Adobe Illustrator CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień strona 61 Rozdział 6 Ustawienia projektu i programu Podczas codziennej pracy w ArchiCADzie można dostosować program do własnych potrzeb, zdefiniować standardowe opcje dla wszystkich projektów w biurze,

Bardziej szczegółowo

Wojciech Toman http://hdrphotographer.blogspot.com/

Wojciech Toman http://hdrphotographer.blogspot.com/ Przewodnik po fotografii HDR Wojciech Toman http://hdrphotographer.blogspot.com/ Uwaga: Jeśli spodobał Ci się ten tutorial, odwiedź mojego bloga dostępnego pod następującym adresem: http://hdrphotographer.blogspot.com/.

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1... 21 ROZDZIAŁ 2... 63 ROZDZIAŁ 3... 93. Spis treści

Spis treści ROZDZIAŁ 1... 21 ROZDZIAŁ 2... 63 ROZDZIAŁ 3... 93. Spis treści Spis treści ROZDZIAŁ 1................................................ 21 London Bridge. Podstawowe informacje o programie Bridge Wczytywanie zdjęć do programu Bridge........................ 22 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania

Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA zagadnienia do kolokwium, ED5.1-6 2008/09. 1 Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania Pytania z wykładu 1. Klasyfikacja oprogramowania CAD.

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Warszawa październik 2003-1 - Zastrzeżenia praw Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. ABBYY FineReader Wersja 10 Podręcznik użytkowanika 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY.

Bardziej szczegółowo

Adobe Illustrator lab. 1 Jacek Wiślicki, jacenty@kis.p.lodz.pl

Adobe Illustrator lab. 1 Jacek Wiślicki, jacenty@kis.p.lodz.pl Spis treści 1. Interfejs graficzny...2 1.1. Przybornik...2 1.2. Prowadnice...5 1.3. Kolory...5 1.3.1. Model RGB...5 1.3.2. Model CMYK...6 1.3.3. Model HSV (HSB)...8 1.3.4. Praca z kolorami...9 1.3.5. Próbki...11

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Witamy w Adobe Photoshop CS4... 27. O autorach... 19 Podziękowania... 21 Wprowadzenie... 23

Spis treści. Część I Witamy w Adobe Photoshop CS4... 27. O autorach... 19 Podziękowania... 21 Wprowadzenie... 23 Spis treści O autorach... 19 Podziękowania... 21 Wprowadzenie... 23 Część I Witamy w Adobe Photoshop CS4... 27 Rozdział 1. Praca z obrazami cyfrowymi... 29 O obrazach cyfrowych...29 Właściwości obrazów

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Politechnika Lubelska

Podręczniki Politechnika Lubelska Agnieszce Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Jerzy Montusiewicz Modelowanie 2D w programie AutoCAD Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

O Autorach...11. Przedmowa...13

O Autorach...11. Przedmowa...13 Spis treści O Autorach...11 Przedmowa...13 Rozdział 1. Ujarzmianie skoroszytów i arkuszy...19 1. Tworzenie własnego widoku skoroszytów...23 2. Wpisywanie danych w kilku arkuszach jednocześnie...26 3. Uniemożliwianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna program PowerPoint

Prezentacja multimedialna program PowerPoint 5 Prezentacja multimedialna program PowerPoint Prezentacja multimedialna to pokaz lub wykład prowadzony z użyciem komputerowo opracowanych elementów multimedialnych, takich jak rysunki, zdjęcia, dźwięk,

Bardziej szczegółowo

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Co to jest Impress Libre office Schemat działania i sposoby zapisu prezentacji Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony

Bardziej szczegółowo