Inżynieria obrazów cyfrowych. Ćwiczenie 6. GIMP - wprowadzenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inżynieria obrazów cyfrowych. Ćwiczenie 6. GIMP - wprowadzenie"

Transkrypt

1 Doc. dr inż. Jacek Jarnicki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Inżynieria obrazów cyfrowych Ćwiczenie 6 GIMP - wprowadzenie Program GIMP jest zaawansowanym narzędziem służącym do przetwarzania obrazów. Przez przetwarzanie obrazów należy w tym przypadku rozumieć wykonywanie różnych operacje mających na celu przekształcanie zdjęć wykonanych techniką fotografii cyfrowej lub obrazów otrzymywanych metodami grafiki komputerowej. Do rysowania obrazów od początku GIMP raczej się nie nadaje, chociaż w ograniczonym zakresie daje również takie możliwości. Mimo, że GIMP jest narzędziem bezpłatnym, to oferuje on zaskakująco wiele, czasem może zbyt wiele jak na potrzeby nawet zaawansowanego użytkownika komputera. Z tego względu można go uznać w zasadzie za produkt konkurencyjny w stosunku do drogiego, profesjonalnego programu Photoshop firmy Adobe. GIMP tworzony był początkowo dla systemów opartych o system operacyjny UNIX i w związku z tym interfejs programu nie jest może dla użytkowników systemu Windows zbyt wygodny. Jednak po pewnym czasie i nabraniu wprawy w poruszaniu się wśród dużej liczby narzędzi i ich opcji, problem praktycznie znika i GIMP staje się bardzo przydatny dla każdego, kto potrzebuje narzędzia do szybkiej i efektywnej pracy z obrazem cyfrowym. Celem ćwiczenia jest zaznajomienie się z interfejsem użytkownika i opanowanie podstawowych operacji przydatnych przy przetwarzaniu zdjęć cyfrowych. Operacje te przydają się zarówno przy edycji materiału graficznego dla tworzonych stron internetowych jak i przy przygotowywaniu różnego rodzaju tekstów zawierających fotografie wstawiane jako ilustracje. Rozważane będą następujące zagadnienia: instalacja, uruchomienie programu, opanowanie zasad funkcjonowania interfejsu użytkownika, zmiana wielkości, rozdzielczości i kadrowanie obrazu, praca na warstwach, zaznaczanie i praca z zaznaczeniami.

2 1. Instalacja i uruchomienie, interfejs programu Instalacja programu GIMP jest bardzo prosta. Trzeba po pierwsze zainstalować bibliotekę GTK a następnie sam program GIMP. Odpowiednie pliki instalacyjne: gtk biblioteka GTK, gimp program GIMP, można łatwo znaleźć w Internecie. Dla ułatwienia zostały one także dołączone do materiałów do ćwiczenia znajdujących się na stronie. Przy instalacji należy odpowiedzieć na kilka pytań typowych dla procesu instalacji oprogramowania. Po zakończeniu procesu instalacji program zostanie uruchomiony i na ekranie pokaże się okno przedstawione na rysunku 1. Jeśli pokażą się również inne okna, należy je na razie zamknąć. Zestaw narzędzi Wskaźniki koloru bieżącego i koloru tła Wskaźniki pióra, deseniu i gradientu Opcje narzędzia Rys. 1. Główne okno programu GIMP

3 Główne okno programu, tak jak to zaznaczono na rysunku 1, można podzielić na cztery pola. Pole pierwsze zawiera ikony tak zwanych narzędzi przy pomocy, których można przekształcać obraz. Narzędzia są to po prostu programy służące do realizacji określonych funkcji. Jak widać ikon odpowiadających narzędziom jest aż 29. Poszczególne narzędzia (licząc od ikony lewej górnej do prawej dolnej ) służą do: 1. - zaznaczania obszarów prostokątnych 2. - zaznaczania obszarów eliptycznych 3. - zaznaczania odręcznego 4. - zaznaczania obszarów sąsiadujących 5. - zaznaczania według koloru 6. - zaznaczania kształtów 7. - tworzenia i edycji ścieżek 8. - pobierania próbki koloru 9. - powiększania i zmniejszania pomiarów długości i kątów przesuwania warstw i zaznaczeń kadrowania obrotów warstwy lub zaznaczenia skalowania warstwy lub zaznaczenia nachylenia warstwy lub zaznaczenia zmiany perspektywy warstwy lub zaznaczenia odbijania warstwy lub zaznaczenia pisania tekstów wypełniania kolorem lub deseniem wypełniania gradientem rysowania ołówkiem malowania pędzlem wymazywania gumką napylania aerografem rysowania stalówką klonowania stemplem rozmazywania i wyostrzania rozsmarowywania palcem rozjaśniania lub wypalania Wskaźnik koloru bieżącego i koloru tła, w górnym prostokącie jako kolor bieżący pokazuje kolor jakim będzie tworzony rysunek wykonywany przy pomocy narzędzi do rysowania np. pędzla a w dolnym prostokącie kolor ustawiony dla wypełnienia tła. Przez kliknięcie wskaźnikiem myszy w polu odpowiedniego prostokąta, uzyskuje się dostęp do

4 okna interakcyjnej zmiany koloru. Możliwy jest wybór kolorów z palety opisanej w modelach barw RGB i HSV oraz CMYK (model używany w procesie drukowania na drukarkach barwnych). Mała strzałka u góry pola pozwala zamienić kolor narzędzia z kolorem tła i na odwrót. Wskaźnik pióra deseniu i gradientu pokazuje bieżący kształt końcówki pióra do rysowania oraz deseniu i gradientu służących do wypełniania obszarów. Pojedyncze kliknięcie przy wybraniu wskaźnikiem myszy odpowiedniej ikony powoduje otwarcie palety końcówek pióra, deseników i gradientów. Dolna część okna przeznaczona jest na elementy pozwalające sterować opcjami aktualnie wybranego narzędzia. Na rysunku 1 wyświetlone są opcje narzędzia pióra. Widać, że można wybrać: stopień pokrycia tła rysowaną linią tzw. krycie (liczone w procentach), tryb rysowania określający jak będzie łączony tworzony rysunek z tłem (różnych trybów jest w sumie aż 23), czułość nacisku pióra itd. Liczba opcji zależy od rodzaju narzędzia i jest ich niekiedy dość dużo. Znajomość działania poszczególnych opcji jest istotna miarą zaawansowania użytkownika w obsłudze programu. Orientacja w zawartości głównego okna programu Klikając na ikony poszczególnych narzędzi zorientować się w repertuarze oferowanych opcji. Posługując się oknem zmiany aktywnego koloru zmienić kolory bieżący i tła. Sprawdzić repertuar dostępnych końcówek pióra, deseni i gradientów. Przeczytanie i wyświetlenie obrazu zapisanego w pliku graficznym Do wybranego folderu roboczego przenieść i rozpakować zawartość archiwum dołączonego do instrukcji ćwiczenia. W menu okna głównego programu wykonać sekwencje poleceń Plik, Otwórz, ustawić ścieżkę do folderu roboczego i wybrać plik Foto_1.jpg i nacisnąć przycisk Otwórz Na ekranie pojawi się drugie okno a w nim obraz zapisany w wybranym pliku. W oknie, jak widać na rysunku 2, prócz przeczytanego z pliku obrazu znajduje się jeszcze kilka elementów: o na belce głównej - podstawowy opis obrazu zawierający nazwę pliku, aktualnie wybrany model barw, liczbę warstw obrazu i rozmiar w pikselach, o poniżej belki głównej - rozwijane menu okna obrazu (bardzo rozbudowane), o przy krawędziach obrazu skale wycechowane w bieżących jednostkach miary (na rysunku są to piksele), na skalach dwa wskaźniki pokazujące położenie kursora. o w dolnej części, pod obrazem - okienko służące do wybory jednostki miary, okienko do wyboru powiększenia i opis aktualnej warstwy.

5 Sprawdzić co znajduje się w rozwijanym menu okna obrazu. Rys. 2. Okno obrazu 2. Manipulowanie obrazami Zostanie teraz w formie przykładów przedstawionych kilka podstawowych operacji pozwalających na przestrzenne przekształcenia obrazu. Wybrano najczęściej stosowane i użyteczne w praktyce sekwencje czynności, pozwalające na zmianę skali rozmiaru i rozdzielczości oraz wycinanie fragmentów obrazów. Skalowanie obrazu Zadanie dotyczy powiększania i zmniejszania obrazów. Zazwyczaj przy tych operacjach zachowywane są proporcje boków obrazu, chociaż dostępne w programie GIMP algorytmy pozwalają także na zmianę proporcji. W przypadku powiększania dodawane są piksele, których nie ma w obrazie źródłowym, natomiast w przypadku zmniejszania liczba pikseli jest redukowana. Efekt powiększenia lub zmniejszenia zależy oczywiście od wybranej skali. Otworzyć obraz znajdujący się w pliku Foto_1.jpg. Wykonać polecenia Obraz, Skaluj Obraz, ukaże się na ekranie okno Skalowanie obrazu a w nim dane określające szerokość i wysokość oraz rozdzielczość. Dane prezentowane są w pikselach ale w okienkach po prawej stronie można też wybrać inne jednostki.

6 W oknie wyboru jednostki, po prawej stronie pól określających Szerokość i Wysokość, zmienić piksele na procenty. Wyświetlone zostaną liczby 100. Zmienić liczby w polach szerokość i wysokość na 50. Zwrócić uwagę na rolę przycisku oznaczonego ikoną łańcuszka. Nacisnąć przycisk Skaluj i zaobserwować efekt. Zapisać przy pomocy poleceń Plik, Zapisz jako nowy, zmniejszony o połowę obraz w pliku Foto_1_50.jpg Skalowanie spowodowało, ze wymiary liniowe obrazu zostały zmniejszone o połowę a liczba pikseli wynosi tylko ¼ liczby pikseli obrazu pierwotnego. Przy przekształcaniu obrazu użyty był algorytm wymieniony w dolnym pasku okna Skalowanie obrazu. Dostępne są dwa algorytmy, interpolacja liniowa, interpolacja sześcienna i skalowanie bez interpolacji. Można wykonać zadanie porównując jak będzie wyglądał wynik w przypadku stosowania poszczególnych algorytmów. Otworzyć jeszcze raz obraz znajdujący się w pliku Foto_1.jpg i przy pomocy poleceń Obraz, Skaluj Obraz, i czynności analogicznych do opisanych powyżej zwiększyć obraz dwukrotnie, porównując efekty jakie powstaną przy zastosowaniu różnych algorytmów interpolacji. Zmiana rozmiaru obrazu i jego rozdzialczości Zadanie to bardzo często pojawia się w praktyce. Do dyspozycji jest obraz o określonej rozdzielczości np.800 na 600 pikseli. Taki obraz został zapisany w pliku Foto_2.jpg. Należy obraz przekształcić tak, aby otrzymać ilustrację o szerokości 16 cm i wysokości wynikającej z proporcji obrazu źródłowego. Rozdzielczość obrazu wynikowego dla wydruku powinna wynosić 300 pikseli na cal. Otworzyć obraz znajdujący się w pliku Foto_2.jpg. Wykonać polecenia Obraz, Skaluj Obraz. W oknie Rozdzielczość X zmienić wyświetloną liczbę na 300, zwracając uwagę aby aktualna jednostka rozdzielczości był piksel na cal. Przy włączonym mechanizmie zachowania proporcji ( łańcuszek ), kliknąć na liczbę w oknie Rozdzielczość Y, liczba powinna zmienić się także na 300. Dla okienek Szerokość i Wysokość zmienić jednostkę z pikseli na milimetry. W okienku Szerokość wpisać 160, bo obraz wynikowy zgodnie z założeniami ma mieć 16 cm szerokości. Przy włączonym mechanizmie zachowania proporcji ( łańcuszek:), kliknąć na liczbę w oknie Wysokość. Spowoduje to, że wysokość obrazu zostanie automatycznie dostosowana do szerokości, tak aby zachowane były proporcje.

7 Wybrać algorytm interpolacji i nacisnąć przycisk Skaluj. Zapisać obraz do pliku Foto_2_300.jpg. Efekt po wstawieniu do tekstu obrazu z pliku Foto_2_300.jpg powinien wyglądać tak jak pokazano to na rysunku 3. Rys. 3. Obraz o szerokości 16 cm i rozdzielczości 1890 x 1417 pikseli uzyskany przez przetworzenie obrazu źródłowego o rozdzielczości 800 x 600 pikseli Stosują podobne postępowanie można spróbować tak dobrać rozdzielczość aby z obrazu zapisanego w pliku Foto_2.jpg uzyskać miniaturkę o szerokości np. 20 mm.

8 Kadrowanie Kadrowanie polega na wycięciu z obrazu źródłowego prostokąta. Dla wygody przyjmuje się różne sposoby definiowania wycinanego prostokąta. Może być on dowolny, mieć stały rozmiar boków lub ustalone ich proporcje. Program GIMP oferuje stosunkowo wygodny mechanizm kadrowania. Zadanie do realizacji w tym punkcie ćwiczenia będzie polegało na skadrowaniu obrazu na trzy wyżej wymienione sposoby. Otworzyć obraz znajdujący się w pliku Foto_3.jpg. W głównym oknie programu wybrać narzędzie do kadrowania. Umieścić kursor myszy w okolicy lewego, górnego rogu obrazu, wcisnąć lewy klawisz myszy i zdecydowanym ruchem przeciągnąć w kierunku prawego, dolnego rogu. Po zwolnieniu klawisza myszy powinien pokazać się obraz mniej więcej taki jak na rysunku 4. Jednocześnie na ekranie zostanie wyświetlone także okno o nazwie Kadrowanie i zmiana wymiarów, w którym są widoczne aktualne parametry procesu kadrowania. Rozjaśniona część okna zawiera fragment obrazu przewidziany do pozostawienia. Rys. 4. Obraz podczas czynności kadrowania

9 Dostroić rozmiar kadrowanego fragmentu obrazu posługując się następującymi zasadami: o Po wybraniu kursorem myszy małego kwadratu w lewym górnym rogu okna i wciśnięciu lewego klawisza myszy, przesuwanie kursora zmienia położenie górnego i lewego boku obszaru kadrowani. o Po wybraniu kursorem myszy małego kwadratu w prawym dolnym rogu okna i wciśnięciu lewego klawisza myszy, przesuwanie kursora zmienia położenie dolnego i prawego boku obszaru kadrowani. o Wybranie dwóch pozostałych małych kwadratów umieszczonych w rogach obszaru kadrowania pozwala przesuwać obszar Po precyzyjnym ustawieniu obszaru do pozostawienia, wystarczy w oknie Kadrowanie i zmiana wymiarów nacisnąć przycisk Kadruj i operacja zostanie wykonana. W wielu przypadkach kadrowanie wygodnie jest przeprowadzać trochę inaczej. Program GIMP oferuje możliwość kadrowania ze stałym współczynnikiem proporcji boków lub stałym ich rozmiarem. Aby wykonać kadrowanie ze stały współczynnikiem proporcji boków należy powtórzyć opisany powyżej ciąg czynności, przy czym dodatkowo: Po uzyskaniu stanu podobnego do tego z rysunku 4 w oknie Kadrowanie i zmiana wymiarów, w polu Współczynnik proporcji trzeba ustawić wybrany współczynnik proporcji boków (najlepiej go wpisać z klawiatury) i nacisnąć klawisz Enter. W oknie głównym w części opcji narzędzia należy zaznaczyć opcje Stałe proporcje Po wykonaniu tych zabiegów okno kadrowania będzie miało już ustalone proporcje boków niezależnie od jego rozmiaru i położenia. Możliwość kadrowania ze stałą proporcją boków jest niezwykle przydatna przy kadrowaniu zdjęć fotograficznych przed wykonaniem odbitek na papierze. Odbitki wykonywane są w zakładach fotograficznych w ustalonych formatach np. 9 x 13 cm, 10 x15 cm, 13 x 18 cm itd. Trzeba więc po wyborze formatu wyliczyć współczynnik proporcji boków i kadrować zdjęcia prostokątem o wybranych proporcjach. Trzeba także pamiętać, że maszyny do odbitek używane w zakładach fotograficznych, także przeprowadzają automatycznie proces kadrowania i obcinania, wykonywany zależnie od wprowadzonych w danym zakładzie ustawień. Zwykle na odbitce otrzymanej z zakładu fotograficznego znajduje się trochę mniej niż na dostarczonym obrazie. Należy wiec przy kadrowaniu wyciąć z obrazu trochę więcej niż spodziewamy się uzyskać na odbitce. Żeby kadrować obraz ze stałą wielkością boków trzeba: Po doprowadzeniu do sytuacji rysunku 4, w oknie Kadrowanie i zmiana wymiarów, w polach Szerokość i Wysokość, wpisać właściwe liczby i zaakceptować je przez naciśnięcie klawisza Enter.

10 Łączenie kilku obrazów, praca z użyciem warstw Tym razem zadanie jest trochę bardziej skomplikowane. Trzeba z dwóch obrazów źródłowych zawartych w plikach Foto_4.jpg i Foto_5.jpg zestawić układ pokazany na rysunku 5. Zakłada się, ze obraz z rysunku 5 ma rozdzielczość 800 na 600 pikseli a poszczególne ćwiartki rozdzielczość 400 na 300 pikseli. Ponadto układ powinien być wykonany dokładnie. Poszczególne ćwiartki obrazu nie mogą zachodzić na siebie, ani nie może pomiędzy nimi być żadnych luk. Rys. 5. Kompozycja wykonana z dwóch obrazów Wykonanie zadania podzielone będzie na dwa etapy. W etapie pierwszym zostaną przygotowane dwa małe obrazy rozdzielczości 400 x 300 pikseli. Drugi etap polegał będzie na odpowiednim rozmieszczeniu mniejszych obrazów na polu o rozmiarach 800 x 600 pikseli. Czynności do wykonania są mniej więcej następujące: Przy pomocy operacji kadrowania i skalowania z obrazów źródłowych Foto_4.jpg i Foto_5.jpg wykonać dwa nowe obrazy o rozdzielczości 400 x 300 pikseli i zapisać te obrazy w plikach o nazwach dla przykładu A.jpg i B.jpg.

11 Wykonując sekwencję Plik, Nowy utworzyć nowy pusty obraz o rozdzielczości 800 x 600 pikseli. Stosując polecenie Otwórz otworzyć obrazy zapisane w plikach A.jpg i B.jpg. Wybrać okno z pustym obrazem i wykonać polecenia Okno dialogowe, Warstwy. Na ekranie ukaże się kolejne okno o nazwie Warstwy, prezentujące układ tak zwanych warstw, z których składa się obraz. Warstwy można interpretować jako nałożone na siebie folie z różnymi elementami obrazu. Po podświetleniu zestawu takich folii ukazał by się obraz będący superpozycją obrazów z poszczególnych warstw. Na razie obraz o rozdzielczości 800 x 600 pikseli skalda się tylko z jednej warstwy wypełnionej kolorem tła. Wybrać jako aktywne okno zawierające obraz A i wykonać polecenia Edycja, Skopiuj. Powrócić do okna z pustym obrazem i wybrać Wklej. W oknie ukaże się teraz obraz A otoczony przerywaną linia określającą zaznaczenie, a w okienku Warstwy pojawi się informacja o powstaniu nowej warstwy. W głównym oknie programu GIMP wybrać narzędzie do zaznaczania (np. prostokątem ), ustawić kursor poza polem kolorowej części obrazu i kliknąć myszką. Zaznaczenie (przerywana linia) powinno zniknąć. W oknie pojawiła się już pierwsza ćwiartka obrazu wynikowego, jednak jest ona jeszcze nie w tym miejscu, w którym powinna być. W oknie Warstwy nowa warstwa zniknęła i widać tylko warstwę Tło. Kolejnym etapem jest przesuniecie położonego w środku pola obrazka, tak aby znalazł się w lewym, górnym rogu budowanego obrazu. Można to było zrobić ręcznie manipulując myszką, przed usunięciem zaznaczenia, ale dokładniejsza jest metoda wpisywania wartości liczbowych. Jak widać kolorowy obrazek o rozmiarach 400 na 300 pikseli znajduje się w środku pola obrazu 800 x 600 pikseli. Jeśli przesunąć go o 200 pikseli w lewo i 150 pikseli w górę to wtedy lewy górny róg obrazka znajdzie się w lewym górnym rogu dużego obrazu. Można to łatwo zrobić przy pomocy poleceń Warstwa, Przekształcenie, Przesunięcie, gdy pojawi się okienko Przesuniecie należy w polach X i Y wpisać odpowiednio 200 i -150, nacisnąć przycisk OK i obrazek przesunie się w pożądane miejsce. Wstawienie następnej ćwiartki obrazu będzie wykonane na kolejnej warstwie. Aby ją utworzyć trzeba wykonać polecenia Warstwa, Nowa warstwa i po akceptacji parametrów warstwy w okienku Warstwy kliknąć na pasek odpowiadający utworzonej właśnie warstwie. Dalsze postępowanie jest już analogiczne do poprzedniego. Należy skopiować i wkleić kolejną ćwiartkę obrazu a następnie przesunąć ją w odpowiednie miejsce. Postępując tak samo dla dwóch pozostałych części obrazu uzyska się już sytuację taką, że obraz będzie wyglądał jak ten na rysunku 5. Jednak każda ćwiartka będzie znajdowała się jeszcze na osobnej warstwie (patrz okienko Warstwy ). Żeby połączyć warstwy, należy teraz wykonać polecenia Obraz, Spłaszcz obraz i wszystkie warstwy zostaną połączone w tło. Otrzymany wynik należy zapisać do pliku w formacie JPEG.

12 Zaznaczanie i praca z zaznaczeniem Zaznaczanie jest jedną z najważniejszych czynności w procesie edycji obrazów cyfrowych. Zaznaczanie ma na celu wybór fragmentu obrazu. Kształt zaznaczonego obszaru może być praktycznie dowolny. Można wymienić podstawowe cechy zaznaczeń: Wybrany obszar dla informacji, że jest to zaznaczenie otaczany jest linią przerywaną. Jeśli na obrazie zostanie wykonane zaznaczenie wszystkie dalsze operacje (np. malowanie pędzlem) będą dotyczyły jedynie zaznaczonego fragmentu. Zaznaczenie można w każdej chwili usunąć. Zaznaczenie można odwrócić (niezaznaczona część obrazu staje się wtedy zaznaczeniem). Zaznaczenia można przekształcać (przesuwać, skalować, obracać) przenosić, kopiować i wklejać. Brzeg zaznaczenia może być rozmyty Program GIMP oferuje kilka narzędzi do wykonywania zaznaczeń. Można zaznaczać obszary prostokątne, eliptyczne, wyznaczane przez kolor obszaru, czy obrysowywane kursorem myszy. Można także tworzyć bardzo dokładnie prawie dowolnie skomplikowane zaznaczenia posługując się mechanizmem tak zwanych ścieżek. Ostatnie w tym ćwiczeniu zadanie dotyczyło będzie techniki zaznaczania obszarów prostokątnych i selekcji fragmentów obrazu. W związku z tym, że prawie wszystkie właściwości zaznaczenia prostokątem przenoszą się na obszary o innych kształtach, pozostałe narzędzia do zaznaczania nie będą już dalej szczegółowo omawiane. Zadanie polega na dodaniu do obrazu tworzonego w poprzednim zadaniu, traktowanego w tym zadaniu jako tło, fragmentu wyciętego z kolejnego obrazu. Dodany fragment powinien mieć rozmiary 400 na 300 pikseli, być ustawiony w centrum obrazu, mieć zaokrąglone rogi i rozmyte krawędzie. W efekcie powinna powstać kompozycja taka jak została pokazana na rysunku 6. Zadanie nie jest zbyt skomplikowane a czynności do wykonania są takie: Otworzyć obraz zapisany jako wynik poprzedniego zadnia. Będzie on pełnił dalej rolę tła. Otworzyć obraz zapisany w pliku Foto_6.jpg. W głównym oknie wybrać narzędzie do zaznaczania prostokątem. W oknie opcji narzędzia wybrać: o Tryb: Zastępuje bieżące zaznaczenie, o Zaokrąglaj krawędzie, o Promień - około 30 o Stałe proporcje o Szerokość 400 pikseli o Wysokość 300 pikseli

13 Kliknąć na wnętrze okna z obrazem przeczytanym z pliku Foto_6.jpg i trzymając lewy klawisz myszy, zaznaczyć prostokąt, tak aby znalazła się w nim wybrana do zaznaczenia część obrazu. Na ekranie pokaże się prostokąt z zaokrąglonymi rogami otoczony przerywaną linią. Prostokąt ma proporcje długości boków jak 4 do 3 i w celu precyzyjnego wybrania położenia na obrazie można go przemieszczać, manipulując myszką przy wciśniętym klawiszu Alt. Określone w ten sposób zaznaczenie skopiować do schowka. Przejść do okna z obrazem tła, utworzyć nową warstwę i wkleić zawartość schowka. Rys. 6. Kompozycja wykonana z trzech obrazów Wykonać polecenia Okno dialogowe, Warstwy i w polu Tryb zmienić tryb łączenia warstw ze Zwykłego na Przenikanie. Można zaobserwować co się stanie na obrazie jeśli wybrane będą inne tryby. Zmniejszyć obrazek znajdujący się w środku przy pomocy poleceń Warstwa, Skaluj warstwę. Po przeskalowaniu obrazek powinien mieć rozmiar 400 na 300 pikseli. Usunąć zaznaczenie przez kliknięcie myszką poza polem zaznaczenia i połączyć tło z bieżącą warstwą wybierając Obraz, Spłaszcz obraz Wynik pracy zapisać do pliku.

Pokażę w jaki sposób można zrobić prostą grafikę programem GIMP. 1. Uruchom aplikację GIMP klikając w ikonę na pulpicie.

Pokażę w jaki sposób można zrobić prostą grafikę programem GIMP. 1. Uruchom aplikację GIMP klikając w ikonę na pulpicie. Tworzenie grafiki Jest wiele oprogramowania służącego tworzeniu grafiki. Wiele z nich daje tylko podstawowe możliwości (np. Paint). Są też programy o rozbudowanych możliwościach przeznaczone do robienia

Bardziej szczegółowo

Narzędzia programu Paint

Narzędzia programu Paint Okno programu Paint Narzędzia programu Paint Na karcie Start znajduje się przybornik z narzędziami. Narzędzia te są bardzo przydatne w pracy z programem. Można nimi rysować i malować, kolorować i pisać,

Bardziej szczegółowo

GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2)

GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2) Zjazd 1 GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2) Zaznaczenia Aby zacząć profesjonalnie rysować w programie GIMP należy opanować tematykę zaznaczeń. Zaznaczenia (inaczej maski) służą do zaznaczania obszarów

Bardziej szczegółowo

Wstęp do GIMP wycinanie obiektu z obrazka, projekt napisu. Rozpoczynamy prace w GIMP-e

Wstęp do GIMP wycinanie obiektu z obrazka, projekt napisu. Rozpoczynamy prace w GIMP-e Rozpoczynamy prace w GIMP-e 1. Odpalamy program GIMP szukamy go albo na pulpicie albo w programach (ikonka programu widoczna w prawym górnym rogu). 2. Program uruchamia się na początku widzimy tzw. Pulpit

Bardziej szczegółowo

Maskowanie i selekcja

Maskowanie i selekcja Maskowanie i selekcja Maska prostokątna Grafika bitmapowa - Corel PHOTO-PAINT Pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne. Kiedy chcemy wykonać operacje nie na całym obrazku, lecz na jego części,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA

WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA 1 z 5 Link do instalacji Gimpa Gimp WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA Menu w Gimpie znajduje się w oknie głównym Gimpa i w oknie obrazu. Dostępne jest również po kliknięciu prawym klawiszem myszy na obraz.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria obrazów cyfrowych. Ćwiczenie 7. GIMP zarządzanie kolorem, tekst na obrazie

Inżynieria obrazów cyfrowych. Ćwiczenie 7. GIMP zarządzanie kolorem, tekst na obrazie Doc. dr inż. Jacek Jarnicki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej jacek.jarnicki@pwr.wroc.pl Inżynieria obrazów cyfrowych Ćwiczenie 7 GIMP zarządzanie kolorem, tekst na

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Inżynieria obrazów cyfrowych. Ćwiczenie 8. GIMP montaż, retusz, ścieżki i ich zastosowanie

Inżynieria obrazów cyfrowych. Ćwiczenie 8. GIMP montaż, retusz, ścieżki i ich zastosowanie Doc. dr inż. Jacek Jarnicki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej jacek.jarnicki@pwr.wroc.pl Inżynieria obrazów cyfrowych Ćwiczenie 8 GIMP montaż, retusz, ścieżki i ich

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Rozmiar i wielkość dokumentu

Rozmiar i wielkość dokumentu Rozmiar i wielkość dokumentu I. Organizacja dokumentu 1. Otwórz dokument 01_Jesien.jpg 2. Zapisz go pod nazwą 01_Jesien_TwojeNazwiskoTwojeImie_SlowoDiO.xcf jako macierzysty dokument programu Gimp. Rysunek

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu Automatyczna animacja ruchu Celem ćwiczenia jest poznanie procesu tworzenia automatycznej animacji ruchu, która jest podstawą większości projektów we Flashu. Ze względu na swoją wszechstronność omawiana

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej Wstęp Poniżej przedstawiam cykl początkowych lekcji informatyki poświęconym programowi Paint. Nie są to scenariusze lekcji, lecz coś w rodzaju kart

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego str. 1

Spis treści. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego str. 1 Fotografi a Aut or kapr ogr amuz aj ęć: i nż.wer oni kasabi ni ewi cz Pr oj ektwspół f i nansowanyześr odkówuni ieur opej ski ejwr amacheur opej ski egofunduszuspoł ecznego Spis treści 1. GIMP... 2 1.1

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie materiałów graficznych w programie Gimp

Przygotowanie materiałów graficznych w programie Gimp Anna Koludo Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Katarzyna Koludo-Durkiewicz Zespół Szkół Techniczno - Geodezyjnych w Łodzi Przygotowanie materiałów graficznych w programie

Bardziej szczegółowo

Photoshop. Interfejs graficzny programu

Photoshop. Interfejs graficzny programu Photoshop Interfejs graficzny programu Wykład 2 Autor: Elżbieta Fedko O czym będziemy mówić? Co to jest Interfejs graficzny (budowa programu)? Charakterystyka podstawowych elementów interfejsu Rola elementów

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia 7

Grafika komputerowa. Zajęcia 7 Grafika komputerowa Zajęcia 7 Wygląd okna aplikacji programu Corel PhotoPaint Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Tworzenie nowego obrazka Wybór trybu kolorów Określenie

Bardziej szczegółowo

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum

Grażyna Koba. Grafika komputerowa. materiały dodatkowe do podręcznika. Informatyka dla gimnazjum Grażyna Koba Grafika komputerowa materiały dodatkowe do podręcznika Informatyka dla gimnazjum Rysunki i animacje w Edytorze postaci 1. Rysunek w Edytorze postaci Edytor postaci (rys. 1.) jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA

NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA Narzędzia do zaznaczania Program Gimp pozwala zmieniać cały obrazek, wskazaną warstwę oraz wybrane jej fragmenty. Dzielenie obszaru warstwy na chroniony i edycyjny nazywamy zaznaczaniem.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Program InkScape jest bezpłatnym polskojęzycznym programem grafiki wektorowej do pobrania ze strony http://www.dobreprogramy.pl/inkscape,program,windows,12218.html.

Bardziej szczegółowo

Photoshop. Tworzenie tekstu

Photoshop. Tworzenie tekstu Photoshop Tworzenie tekstu Wykład 6 Autor: Elżbieta Fedko O czym będziemy mówić? Ustawienia tekstu na palecie Typografia. Ustawienia rodzaju tekstu Ustawienia tekstu dostępne na palecie Akapit Efekty specjalne

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Metaliczny button z deseniem.

Metaliczny button z deseniem. Metaliczny button z deseniem. Tutorial w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz http://www.porady.wm

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Temat 1: GIMP selekcje, wypełnienia, ścieżki

Temat 1: GIMP selekcje, wypełnienia, ścieżki Temat 1: GIMP selekcje, wypełnienia, ścieżki Program GIMP 2.8.10 można pobrać ze strony http://www.gimp.org/downloads/ Na systemy operacyjne od Windows XP po Windows 8.1 Zadanie 1. Selekcje i wypełnienia.

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej Projekt współfinansowany ze środków budŝetu państwa i Europejskiego Fundusz Społecznego Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej GIMP - Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Photoshop Podstawy obsługi

Photoshop Podstawy obsługi Photoshop Podstawy obsługi Piotr Steć 1 Pasek narzędzi Rysunek 1 przedstawia pasek narzędzi, który standardowo znajduje się po lewej stronie programu. Normalnie widoczne są tylko dwa środkowe rzędy przycisków.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie WARSTWY Tworzenie nowego dokumentu Ćwiczenie 1. Utwórz nowy dokument. Z menu Plik okna Przybornika wybierz polecenie Nowy. W wyświetlonym oknie dialogowym Utworzenie nowego obrazu wprowadź następujące

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Spis treści Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5 Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...13

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Pędzel historii.

Ćwiczenie 1. Pędzel historii. Ćwiczenie 1. Pędzel historii. Narzędzie Pędzel historii służy do kopiowania wybranego stanu lub migawki obrazu do okna bieżącego obrazu. Program tworzy kopię lub próbkę obrazu, a następnie użytkownik maluje

Bardziej szczegółowo

Główne elementy zestawu komputerowego

Główne elementy zestawu komputerowego Główne elementy zestawu komputerowego Monitor umożliwia oglądanie efektów pracy w programach komputerowych Mysz komputerowa umożliwia wykonywanie różnych operacji w programach komputerowych Klawiatura

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Z INFORMATYKI DO KLASY 4. Imię i nazwisko ucznia:

KARTA INFORMACYJNA Z INFORMATYKI DO KLASY 4. Imię i nazwisko ucznia: Bezpieczne posługiwanie się komputerem, historia i budowa komputera 1. znam regulamin pracowni komputerowej 2. znam zasady BHP w pracy na komputerze w szkole i w domu 3. potrafię wymienić zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Opis Edytora postaci Logomocji

Opis Edytora postaci Logomocji Opis Edytora postaci Logomocji Przyciski na pasku narzędzi Przyciski Wygląd Opis W Edytorze postaci można otwierać pliki o rozszerzeniach: Otwórz plik postaci lgf (plik Edytora postaci), imp (plik projektu

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności tworzenia tła poprzez wykorzystanie funkcji dostępnych w programie GIMP. 2. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO

WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO Niezwykle uŝyteczną cechą programu Word jest łatwość, z jaką przy jego pomocy moŝna tekst wzbogacać róŝnymi obiektami graficznymi, np. zdjęciami, rysunkami czy

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Techniki wstawiania tabel

Techniki wstawiania tabel Tabele w Wordzie Tabela w Wordzie to uporządkowany układ komórek w postaci wierszy i kolumn, w które może być wpisywany tekst lub grafika. Każda komórka może być formatowana oddzielnie. Możemy wyrównywać

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Ustawienia drukowania

Pasek menu. Ustawienia drukowania Polecenie Ustawienia drukowania... z menu Plik pozwala określić urządzenie drukujące poprzez jego wybór z pola kombi. Urządzenie można skonfigurować poprzez przycisk właściwości. Otwiera się wówczas okno

Bardziej szczegółowo

Grafika. Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności przetwarzania plików graficznych z zastosowaniem programu Gimp.

Grafika. Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności przetwarzania plików graficznych z zastosowaniem programu Gimp. Grafika Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności przetwarzania plików graficznych z zastosowaniem programu Gimp. Gimp, grafika, przetwarzanie obrazów 1. Wprowadzenie Gimp jest przeznaczony do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Operacja macro. czyli jak podpisać zdjęcie i zrobić miniaturę. Tworzymy nową akcję. Anna Góra. Zmiana dpi zdjęcia na 300 piks/cal.

Operacja macro. czyli jak podpisać zdjęcie i zrobić miniaturę. Tworzymy nową akcję. Anna Góra. Zmiana dpi zdjęcia na 300 piks/cal. Operacja macro czyli jak podpisać zdjęcie i zrobić miniaturę 29 września 2009 29 września 2009r. Tworzymy nową akcję 1. Otwieramy zdjęcie w Photoshopie. W palecie Operacje, po prawej stronie obszaru roboczego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie logo. Omówione zagadnienia

Tworzenie logo. Omówione zagadnienia Tworzenie logo Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

GIMP. Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 18

GIMP. Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 18 Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry Tak, jak każdy program graficzny GIMP posiada wbudowane narzędzia umożliwiające osiągnięcie różnego rodzaju efektów. Dostępne są one w menu edytowanego rysunku [filtry].

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Gradient 2014-12- 27 Spis treści Gradient... 2 Opcje narzędzia... 2 Edytor gradientów... 8 Wypełnianie dokumentów i zaznaczeń gradientem... 12 Wykonał gladiatorx1

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

GIMP fotografia kolorowa i czarno-biała

GIMP fotografia kolorowa i czarno-biała Temat: GIMP fotografia kolorowa i czarno-biała Zadanie 1. Ramka o rozmytych brzegach Wytnij fragment zdjęcia i wykonaj rozmycie obramowania: 1. Otwórz dowolny obrazek, np. kwiatek.jpg. 2. Wybierz zaznaczenie

Bardziej szczegółowo

Adam Dudek, Systemy Multimedialne 2015

Adam Dudek, Systemy Multimedialne 2015 Adam Dudek, Systemy Multimedialne 2015 Logo GIMPA sympatyczna maskotka o imieniu WILBER. 1 3 4 2 5 1. Narzędzia główne zestaw przycisków z symbolami używany do wybierania narzędzi 2. Opcje narzędzi zawartość

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Kształty, kształty własne 2015-01- 01 Spis treści Wstęp... 2 Kształty... 2 Opcje narzędzia... 2 Rysujemy kształty... 5 Opcje dodawania, odejmowania obszaru

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu 1. Rysunek rastrowy a wektorowy CorelDRAW Różnice między rysunkiem rastrowym (czasami nazywanym bitmapą) a wektorowym są olbrzymie. Szczególnie widoczne są podczas skalowania (czyli zmiany rozmiaru) rysunku

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po obszarze roboczym

Przewodnik po obszarze roboczym Przewodnik po obszarze roboczym Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. Projekty tworzone

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

W niniejszym samouczku przedstawiono sposób tworzenia logo dla wymyślonej kawiarni. Tak będzie wyglądać ostateczny efekt pracy:

W niniejszym samouczku przedstawiono sposób tworzenia logo dla wymyślonej kawiarni. Tak będzie wyglądać ostateczny efekt pracy: Tworzenie logo Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Rób to najmniejszym rozmiarem stempla, powiększ obraz w trakcie tej korekty.

Rób to najmniejszym rozmiarem stempla, powiększ obraz w trakcie tej korekty. Tytuł: Wygładzamy skórę i zmieniamy kształt sylwetki. Część pierwsza Wygładzanie skóry Uruchom gimp i otwórz zdjęcie do korekty - zdjęcie oryginalne. 1. Korygujemy przy użyciu narzędzia klonowania wszystkie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2. Najbardziej przydatnymi narzędziami do retuszu są: stempel - kopiuje fragmenty obrazu z wybranego obszaru w inne miejsca obrazka,

Ćwiczenie nr 2. Najbardziej przydatnymi narzędziami do retuszu są: stempel - kopiuje fragmenty obrazu z wybranego obszaru w inne miejsca obrazka, Ćwiczenie nr 2 Ćwiczenie to polega na retuszu twarzy. Ćwiczenie nie naleŝy do trudnych, ale wymaga wprawy w posługiwaniu się narzędziami oraz cierpliwości gdyŝ dobry retusz jest czasochłonny. Na początku

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Poradnik GIMP dla opornych

Poradnik GIMP dla opornych Poradnik GIMP 2.8.16 dla opornych 1 2 3 4 6 8 9 7 Zrzut 1 Okno programu GIMP 2.8.16 I. Powyżej widoczne jest okno programu GIMP. Program służy do edycji grafiki rastrowej. Odwołując się do części poszczególnych

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP. Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia. materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP. Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia. materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia W tym dwiczeniu wykonamy ciekawą i nietypową ramkę do zdjęcia.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia GIMP. S t r o n a Uruchom program gimp: 2. I program się uruchomił:

Ćwiczenia GIMP. S t r o n a Uruchom program gimp: 2. I program się uruchomił: 1. Uruchom program gimp: 2. I program się uruchomił: 3. Zadanie 1 zmieniamy kolor samochodu. Działamy na warstwach. Warstwy znajdują się z prawej strony. Szukamy pojazdu, który będzie na jednolitym tle

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Grafika Komputerowa. Zajęcia X

Grafika Komputerowa. Zajęcia X Grafika Komputerowa Zajęcia X Ćwiczenie 1. Miękkie krawędzie zdjęcia 1. Uruchom program Corel Photo-Paint. 2. Otwórz zdjęcie kerala.jpg 3. Utwórz maskę obejmującą niemal całe wnętrze zdjęcia pozostawiając

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska INSTRUKCJA KOMPUTEROWA z Rysunku technicznego i geometrii wykreślnej RYSUNEK TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i Inkscape Inkscape jest opesourceowym programem do tworzenia grafiki wektorowej. Autorzy Inkscape a twierdzą, że jego możliwości porównywalne są z możliwościami oferowanymi przez programy takie, jak Illustrator,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie grafiki na potrzeby WWW

Tworzenie grafiki na potrzeby WWW Tworzenie grafiki na potrzeby WWW Kluczem do opanowania GIMPa jest biegłe posługiwanie się selekcjami, ścieżkami oraz warstwami. Każde z tych narzędzi znajduje swoje zastosowanie podczas tworzenia witryn

Bardziej szczegółowo

Gimp. Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop

Gimp. Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop Gimp Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop Narzędzia do zaznaczania Lasso Różdżka Kadrowanie Efekty Efekt rozbitego szkła 1) Otwórz dowolne zdjęcie 2. Tworzymy nową, przezroczystą

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

1. OPEN OFFICE RYSUNKI

1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1. 1 1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1.1 Wiadomości podstawowe Po uruchomieniu programu Draw okno aplikacji wygląda jak na poniższym rysunku. Składa się ono z głównego okna, w którym edytuje się rysunek oraz czterech

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP wskazówki dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Cz. 20. Efekty specjalne w fotografii Kolorowy element na szarobiałym tle Otwieramy obraz w programie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Zajęcia IX

Grafika komputerowa. Zajęcia IX Grafika komputerowa Zajęcia IX Ćwiczenie 1 Usuwanie efektu czerwonych oczu Celem ćwiczenia jest usunięcie efektu czerwonych oczu u osób występujących na zdjęciu tak, aby plik wynikowy wyglądał jak wzor_1.jpg

Bardziej szczegółowo

Tworzenie szablonu pocztówki

Tworzenie szablonu pocztówki Tworzenie szablonu pocztówki W poniższym materiale została opisana jedna z metod wykonania pocztówki. Tworzymy nowy dokument wybierając z menu Plik>Nowy (File>New). W wyświetlonym oknie dialogowym ustalamy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.0 naleŝy: MoŜliwość wczytywania do programu plików graficznych zawierających rzuty lub przekroje budynku i zaznaczania na nich elementów wprowadzanych do programu CERTO.

Bardziej szczegółowo

Jak zmniejszać rozmiar fotografii cyfrowych dr Lech Pietrzak

Jak zmniejszać rozmiar fotografii cyfrowych dr Lech Pietrzak dr Lech Pietrzak Poradnik dla studentów. Zmniejszanie fotografii 1 Jak zmniejszać rozmiar fotografii cyfrowych dr Lech Pietrzak Aby plik z pracą zaliczeniową nie był zbyt duŝy, naleŝy zmniejszyć wielkość

Bardziej szczegółowo