Regulator ciepłowniczy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulator ciepłowniczy"

Transkrypt

1 2 381 Regulator ciepłowniczy RVD110 RVD130 Regulator przeznaczony do użytku w węzłach i instalacjach ciepłowniczych. Może sterować pompą obiegową ogrzewania, przygotowaniem c.w.u. w systemach przepływowych lub z zasobnikiem. Osiem zaprogramowanych typów instalacji z automatycznym przyporządkowywaniem funkcji wymaganych dla danego typu instalacji. Bezpośrednie analogowe ustawianie wartości zadanej temperatury. Innych nastaw dokonuje się cyfrowo nastawiając wartości w odpowiednich wierszach. Napięcie zasilające 230 V AC. Zgodność z normami CE. Możliwość montażu w panelu w otworze o wymiarach 96x144 mm. Opcjonalnie zdalne sterowanie za pomocą regulatora pomieszczeniowego. Zastosowanie Instalacja: Wymiennik ciepła w węźle ciepłowniczym Budynki: Budynki mieszkalne i użytkowe z własnymi przyłączami do sieci cieplnej oraz przygotowaniem c.w.u. Sposoby ogrzewania: Wszystkie popularne sposoby takie, jak radiator, konwektor, podłogowe i sufitowe, lub promiennikowe Rodzaje instalacji c.w.u.: Przygotowanie c.w.u. w systemach przepływowych lub z zasobnikiem Wspólne lub oddzielne wymienniki ciepła dla instalacji i przygotowania c.w.u. Funkcje Regulacja obiegu ogrzewania Przygotowanie c.w.u. Regulacja w zależności od temperatury zewnętrznej (regulacja pogodowa), zawór mieszający z trójpozycyjnym siłownikiem Regulacja w zależności od temperatury zewnętrznej z oddziaływaniem temperatury pomieszczenia, zawór mieszający z trójpozycyjnym siłownikiem Regulacja w zależności od temperatury pomieszczenia, zawór mieszający z trójstawnym siłownikiem Regulowana jest temperatura czynnika w przewodzie zasilającym obieg ogrzewania Przygotowanie c.w.u. przez podgrzewacze pojemnościowe Przygotowanie c.w.u. w przepływowym wymienniku ciepła z lub bez zaworu mieszającego w obiegu wtórnym Siemens Building Technologies CE1N2381P / Landis & Staefa Division 1/12

2 Dodatkowe funkcje Zestawienie typów Szybkie podniesienie lub obniżenie temperatury z oddziaływaniem temperatury pomieszczenia Automatyczna redukcja ogrzewania (funkcja ECO) Ochrona przed zamarzaniem (dla budynku, instalacji i c.w.u.) Zegar tygodniowy Niezależne programy ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u. Okresowe uruchomienie pomp Funkcja ogrzewania przy braku obciążenia w przypadku wymiennika przepływowego c.w.u połączonego równolegle z wymiennikiem ciepła dla ogrzewania Ograniczenie maksymalnej różnicy temperatur powrotu (ograniczenie DRT) Testowanie przekaźników i czujników Zdalne sterowanie przez regulator pomieszczeniowy Urządzenie Podstawowa właściwość Kod Regulator ogrzewania i c.w.u. Trzy typy instalacji RVD110 Regulator ogrzewania i c.w.u. Osiem typów instalacji RVD130 Kombinacje wyposażenia Nadające się czujniki Nadające się regulatory pomieszczeniowe Typ czujnika Kod Karta katalogowa Zewnętrzny czujnik LG-Ni 1000 QAC Zewnętrzny czujnik NTC 600 QAC Przylgowy czujnik temperatury QAD Zanurzeniowy czujnik temperatury QAE Inne czujniki z elementem pomiarowym LG-Ni1000 QA... Zanurzeniowy czujnik temperatury Pt 500 standard Cyfrowy regulator pomieszczeniowy QAW Cyfrowy regulator pomieszczeniowy QAW Cyfrowy czujnik temperatury w pomieszczeniu NTC QAA Można użyć dwóch modeli regulatorów pomieszczeniowych i czujnika temperatury w pomieszczeniu: Regulator pomieszczeniowy QAW70 z czujnikiem temperatury pomieszczenia, przełącznikiem czasowym, nastawianiem wartości zadanej temperatury i korekcją temperatury w pomieszczeniu (pokrętłem) Regulator pomieszczeniowy QAW50 z czujnikiem temperatury pomieszczenia i korekcją temperatury w pomieszczeniu (pokrętłem) Czujnik temperatury pomieszczenia QAA10 z elementem pomiarowym NTC Nadające się siłowniki Zamawianie Można użyć dowolnych siłowników elektrycznych i elektrohydraulicznych produkowanych przez Landis & Staefa: Napięcie zasilające V AC Sterowanie trójpozycyjne Opisy różnych typów siłowników i odpowiednich zaworów do nich znajdują się w kartach katalogowych N N4999 Składając zamówienie należy podać kod produktu (zgodnie z opisem w Zestawieniu typów ). Czujniki, regulatory pomieszczeniowe, siłowniki oraz zawory muszą być zamawiane oddzielnie. CE1N2381P / Siemens Building Technologies 2/12 Landis & Staefa Division

3 Konstrukcja Podstawowe właściwości Typy instalacji Regulator RVD110 ma wstępnie zaprogramowane trzy typy instalacji Regulator RVD130 ma wstępnie zaprogramowane osiem typów instalacji Przy rozruchu systemu należy wybrać odpowiedni typ instalacji. Wtedy zostaną uaktywnione wszystkie specyficzne dla niej funkcje i wyświetlone odpowiednie parametry. Parametry niewykorzystywane nie będą wyświetlane. Instalacja typu 1 Sterowanie ogrzewaniem bez c.w.u. M Y1 B7 2381S01 M Y1 B7 Q3 2381S02 Instalacja typu 2 Przygotowanie c.w.u. w podgrzewaczu pojemnościowym i pompą ładującą Tylko RVD130: opcjonalnie pompa cyrkulacyjna M Y1 B7 Y7 2381S03 Instalacja typu 3 Przygotowanie c.w.u. w podgrzewaczu pojemnościowym, ładowanie przez zawór przełączający Tylko RVD130: opcjonalnie pompa cyrkulacyjna M Y1 M Y5 B7 H5 2381S04 Instalacja typu 4 Oddzielne wymienniki ciepła dla ogrzewania i c.w.u., system przepływowy przygotowania c.w.u. Czujnik : Jako czujnik temperatury c.w.u., lub dla funkcji DRT Opcjonalnie pompa cyrkulacyjna i detektor przepływu. Do wyboru funkcja ogrzewania przy braku obciążenia. M M Y5 Y1 B7 Y7 M Q8 2381S05 Instalacja typu 5 Oddzielne wymienniki ciepła dla ogrzewania i c.w.u., dwustopniowe sterowanie c.w.u.: 1-szy stopień na powrocie po stronie pierwotnej, 2-gi stopień zaworem mieszającym w obiegu wtórnym. Opcjonalnie detektor przepływu i zewnętrznie sterowana pompa cyrkulacyjna. Do wyboru funkcja ogrzewania przy braku obciążenia. H5 M Y1 B7 M Y5 Q3 2381S06 Instalacja typu 6 Oddzielne wymienniki ciepła dla ogrzewania i c.w.u., system przepływowozasobnikowy przygotowania c.w.u. podłączony do oddzielnego wymiennika ciepła, ładowanie c.w.u. pompą ładującą Czujnik : jako czujnik temperatury c.w.u.(tylko jeśli nie ma pompy cyrkulacyjnej), lub dla funkcji DRT; wtedy temperatura c.w.u. jest mierzona termostatem M Y1 B7 Y5 M Q3 Q8 2381S07 Instalacja typu 7 Dwa wymienniki ciepła, dla obiegu grzewczego i c.w.u., połączone szeregowo. System przepływowo-zasobnikowy przygotowania c.wu. podłączony do oddzielnego wymiennika ciepła, ze sterowaniem zaworem mieszającym dla c.w.u.. Czujnik : jako czujnik temperatury c.w.u., lub dla funkcji DRT; wtedy temperatura c.w.u. jest mierzona termostatem Siemens Building Technologies CE1N2381P / Landis & Staefa Division 3/12

4 M Y1 Y5 M Q3 2381S08 Instalacja typu 8 Przygotowanie c.w.u. w podgrzewaczu pojemnościowym, obieg ogrzewania strefy z zaworem mieszającym, ładowanie c.w.u. pompą ładującą B7 Regulator pomieszczeniowy Regulator Y1 Zawór przepływowy powrotu obiegu pierwotnego Czujnik temperatury czynnika (wielkość regulowana) Pompa obiegu ogrzewania Y5 Zawór w obiegu c.w.u. (instalacje typu no. 4, 5, Czujnik temperatury c.w.u. Q3 Pompa ładująca c.w.u. 6), lub zawór mieszający w obiegu c.w.u. (instalacja typu 7), B7 Czujnik temperatury powrotu po stronie pierwotnej Pompa cyrkulacyjna sterowana lub zawór mieszający obiegu grzewczym Czujnik uniwersalny (w zależności od typu instalacji) przez regulator (instalacja typu 8) Czujnik temperatury zewnętrznej Q8 Zewnętrznie sterowana pompa Y7 Zwór przełączający (instalacja typu 3), lub zawór Termostat c.w.u. obiegowa mieszający w obiegu c.w.u. (instalacja typu 5) H5 Detektor przepływu Sterowanie ogrzewaniem Tryby pracy Zbieranie pomiarów Zmienne kompensujące Wartości zadane Ustalanie wartości zadanej temperatury czynnika Sterowanie Maksymalne ograniczenie temperatury powrotu Praca automatyczna. Ogrzewanie zgodnie z programem czasowym, automatyczne włączanie funkcji ECO, regulator pomieszczeniowy aktywny Praca ciągła. Ogrzewanie bez programu, wartość zadana temperatury nastawiana pokrętłem Stan czuwania Ogrzewanie wyłączone, zapewniona ochrona przed zamarzaniem Czujnik temperatury czynnika: LG-Ni 1000 Ω przy 0 C (np. QAD22) Czujnik temperatury zewnętrznej: LG-Ni 1000 (QAC22) lub NTC 600 (QAC32) Czujnik temperatury powrotu po stronie pierwotnej obiegu: LG-Ni 1000 lub Pt 500 Temperatura w pomieszczeniu: regulator pomieszczeniowy QAW50 / QAW70 lub czujnik temperatury pomieszczenia QAA10 Jeśli używane są różne typy czujników, regulator automatycznie rozpoznaje typ podłączonych czujników. W systemach z regulacją pogodową, zmienną wiodąca jest złożona wartość temperatury zewnętrznej. Otrzymuje się ją z bieżącej i stłumionej temperatury zewnętrznej (obliczenia wykonywane są przez regulator). Brany jest pod uwagę rodzaj konstrukcji budynku (nastawy dla budynków o konstrukcji lekkiej lub ciężkiej). Można nastawić następujące wartości zadane: Nominalna temperatura w pomieszczeniu Zredukowana temperatura w pomieszczeniu Temperatura w pomieszczeniu z ochroną przed zamarzaniem Regulacja w zależności od temperatury zewnętrznej (regulacja pogodowa): wartość zadana temperatury czynnika w przewodzie zasilającym jest sterowana w funkcji temperatury zewnętrznej zgodnie z krzywą grzania Regulacja w zależności od temperatury zewnętrznej z oddziaływaniem temperatury pomieszczenia: wartość zadana temperatury czynnika w przewodzie zasilającym jest sterowana w funkcji temperatury zewnętrznej (jako przeważającej) i, dodatkowo, w funkcji odchylenia bieżącej temperatury w pomieszczeniu od wartości zadanej Regulacja w zależności od temperatury w pomieszczeniu: wartość zadana temperatury czynnika w przewodzie zasilającym jest sterowana w funkcji odchylenia bieżącej temperatury w pomieszczeniu od wartości zadanej Wielkością regulowaną jest zawsze temperatura czynnika w przewodzie zasilającym obiegu wtórnego. We wszystkich typach instalacji jest ona regulowana zaworem przelotowym na powrocie obiegu pierwotnego, w zależności od całkowitego zapotrzebowania instalacji na ciepło (ogrzewanie pomieszczenia plus c.w.u.). Zawór w obiegu pierwotnym zaczyna się zamykać kiedy przekroczona zostaje wartość graniczna. Temperatura powrotu jest stała lub podnoszona liniowo, w zależności od temperatury zewnętrznej. CE1N2381P / Siemens Building Technologies 4/12 Landis & Staefa Division

5 Szybkie podnoszenie temperatury pomieszczenia z kompensacją temperatury pomieszczenia oraz szybkie obniżenie Automatyczna funkcja ECO Dolne i górne ograniczenie temperatury czynnika Funkcja DRT Programy przełączania Okresowe uruchomienie pomp Szybkie podnoszenie temperatury pomieszczenia z kompensacją temperatury pomieszczenia. Przy zmianie temperatury pomieszczenia ze zredukowanej do nominalnej, wartość zadana zostanie czasowo podniesiona. Koniec szybkiego podnoszenia temperatury pomieszczenia jest wyliczany przez regulator, albo ma miejsce gdy temperatura pomieszczenia jest jeszcze 0.25 K poniżej nominalnej wartości zadanej (wybieralne). Szybkie podnoszenie temperatury pomieszczenia wymaga czujnika temperatury pomieszczenia. Szybkie obniżenia temperatury pomieszczenia Przy zmianie temperatury pomieszczenia z nominalnej do zredukowanej ( lub ) ogrzewanie zostanie wyłączone. Włączone zostanie ponownie gdy zostanie osiągnięta wartość zadana zredukowanej temperatury. Jeśli czujnik temperatury pomieszczenia nie występuje, szybkie obniżenie temperatury jest aktywne przez zdefiniowany okres czasu, który zależy od konstrukcji budynku oraz nastawianego współczynnika wzmocnienia. Obydwie funkcje mogą zostać wyłączone. W automatycznej funkcji ECO, ogrzewanie jest sterowane w zależności od zapotrzebowania. Ogrzewanie zostanie wyłączone jeśli temperatura zewnętrzna będzie wystarczająco wysoka. Brana pod uwagę jest bieżąca, stłumiona i złożona temperatura zewnętrzna, jak również nastawione ograniczenia. Funkcja ECO wymaga użycia czujnika temperatury zewnętrznej. W razie potrzeby może być wyłączona. Obydwa ograniczenia są ustalone przez krzywą grzania. Gdy któreś ograniczenie zostanie osiągnięte, krzywa grzania przyjmuje stałą wartość. Aktywne ograniczenie jest wyświetlane na wyświetlaczu. Obydwa ograniczenia można wyłączyć. Różnica pomiędzy temperaturą powrotu po stronie pierwotnej i wtórnej jest ograniczona maksymalną wartością. Dla zapewnienia automatycznej pracy ogrzewania, regulator jest wyposażony w tygodniowy program z trzema okresami ogrzewania w każdym dniu. Inny tygodniowy program jest dostępny dla umożliwienia ładowania c.w.u. Okresowe uruchomienie pomp jest nastawiane dla pompy obiegowej ogrzewania, pompy ładującej c.w.u. oraz pompy cyrkulacyjnej. Okresowe uruchomienie pomp jest wykonywane raz na tydzień na co najmniej 30 sekund. Krzywe grzania V s = , , , , ,5 10 7, , T AM 2381D05 s T AM T V Zbocze Złożona temperatura zewnętrzna [ C] Temperatura czynnika [ C] Adaptacja krzywej grzania Krzywa grzania może się adaptować do warunków otoczenia. Im dłużej jest włączona adaptacja tym krótsze będą okresy adaptacji. Czułość adaptacji, nachylenie oraz równoległe przesunięcie krzywych są nastawialne. Ta funkcja wymaga czujnika temperatury w pomieszczeniu. Siemens Building Technologies CE1N2381P / Landis & Staefa Division 5/12

6 Testy przekaźników i czujników Blokada impulsów zamykających siłownik Podnoszenie zredukowanej temperatury pomieszczenia Zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe budynku Zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe instalacji Przygotowanie c.w.u. Zbieranie pomiarów Dla ułatwienia rozruchu i śledzenia usterek można wykonać test zarówno przekaźników jak i czujników: Test przekaźników: każdy z przekaźników może być ręcznie uruchomiony Test czujników: można odczytać wartości z wszystkich czujników Suma długość impulsów zamykających, doprowadzonych do siłownika, jest ograniczona do pięciokrotnej wartości czasu biegu siłownika, dla przedłużenia życia styków przekaźnika. Wartość zadana zredukowanej temperatury pomieszczenia może podniesiona spada temperatura zewnętrzna. Zwiększenie (efekt) jest nastawialne. Jeśli wymagane, funkcja może być wyłączona. Zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe budynku zabezpiecza minimalną temperaturę pomieszczenia. Wartość temperatury jest nastawialna. Ta funkcja nie może być wyłączona. Zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe instalacji zabezpiecza instalację ogrzewania przed zamarznięciem przez uruchomienie pompy obiegowej ogrzewania. Ta funkcja spełnia zadanie z lub bez czujnika temperatury zewnętrznej: Z czujnikiem temperatury zewnętrznej: Temperatura zewnętrzna 1.5 C: pompa obiegowa ogrzewania pracuje przez 10 minut w 6-godzinnych odstępach Temperatura zewnętrzna 5 C: pompa obiegowa ogrzewania pracuje bez przerwy. Bez czujnika temperatury zewnętrznej: Temperatura strumienia wody 10 C: pompa obiegowa ogrzewania pracuje przez 10 minut w 6-godzinnych odstępach Temperatura strumienia wody 5 C: pompa obiegowa ogrzewania pracuje bez przerwy Jeśli wymagane, funkcja może być wyłączona. Dodatkowo, w stosunku do sterowania obiegiem ogrzewania, RVD110 / 130 zapewnia przygotowanie c.w.u w niżej wymienionych rodzajach instalacji i systemach c.w.u: Typ RVD110 RVD130 System przygotowania c.w.u. instalacji 1 2 Podgrzewacz pojemnościowy podłączony do wspólnego wymiennika ciepła 3 Podgrzewacz pojemnościowy podłączony do wspólnego wymiennika ciepła 4 System przepływowy podłączony równolegle z wymiennikiem ciepła dla ogrzewania 5 System przepływowy podłączony równolegle z wymiennikiem ciepła dla ogrzewania 6 System przepływowo-zasobnikowy podłączony równolegle z wymiennikiem ciepła dla ogrzewania 7 System przepływowo-zasobnikowy podłączony równolegle z wymiennikiem ciepła dla ogrzewania 8 Podgrzewacz pojemnościowy podłączony do wspólnego wymiennika ciepła Instalacja typu 2...8: Czujnik LG-Ni 1000 lub Pt 500 podłączony do zacisku Zasobnik w instalacjach typu 6...8: Czujnik LG-Ni 1000 (zacisk ) albo termostat Funkcje c.w.u. dla wszystkich typów instalacji Nastawy: Wartość zadana Wartość zadana maksimum Wartość zadana przewyższenia temperatury Histereza Zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe dla c.w.u.: zawsze jest utrzymywana minimalna temperatura 5 C. CE1N2381P / Siemens Building Technologies 6/12 Landis & Staefa Division

7 Wyłączenie c.w.u.: przygotowanie c.w.u. może być ręcznie wyłączone. Zapewnione jest zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe. Ograniczenie maksymalnej temperatury powrotu obiegu pierwotnego: nastawialna wartość ograniczenia niezależnie od regulacji obiegu ogrzewania. Funkcje specyficzne dla określonego typu instalacji c.w.u. Przygotowanie c.w.u.: Dla instalacji typu. 2 8, przygotowanie c.w.u może być wybrane: Zgodnie z własnym programem czasowym Podczas okresu ogrzewania realizowanego przez program regulatora. Pierwsze w danym dniu przygotowanie c.w.u. może się odbywać z wyprzedzeniem (lub bez) w stosunku do programu ogrzewania Zawsze (24 godziny na dobę) Priorytet: można wybrać sposoby zachowania się obiegu ogrzewania w czasie ładowania c.w.u.: Bezwzględny: pompa obiegowa ogrzewania jest wyłączona (instalacja typu 8: zawór mieszający zamknięty, pompa obiegowa ogrzewania pozostaje załączona) Przestawiany: pompa obiegowa ogrzewania pozostaje załączona tak długo jak długo dostępna jest wystarczająca ilość energii grzewczej (instalacja typu 8: zawór mieszający zdławiony). Temperatura c.w.u. utrzymywana zgodnie z wartością zadaną lub wartością zadaną temperatury maksymalnej. Bez (równolegle): bez priorytetu; obieg ogrzewania pozostaje ZAŁĄCZONY (ON). Temperatura c.w.u. utrzymywana zgodnie z wartością zadaną lub wartością zadaną temperatury maksymalnej. Funkcja ogrzewania przy braku obciążenia (rozbioru c.w.u.): w systemach przepływowych, strona pierwotna wymiennika ciepła jest okresowo podgrzewana. Forsowne ładowanie c.w.u.: ma miejsce każdego dnia przy pierwszym (albo o północy dla 24-godzinnego programu). Również jeśli bieżąca wartość znajduje wewnątrz granic histerezy. Ładowanie ręczne: Niezależnie od programu czasowego i układu temperatur W trakcie okresów czuwania Zestawienie funkcji c.w.u. Funkcja Instalacja typu 2 Instalacja typu 3 Instalacja typu 4 Instalacja typu 5 Instalacja typu 6 Instalacja typu 7 Instalacja typu 8 Priorytet Przestawiany Bezwzględny Przestawiany 2 ) Przestawiany 2 ) Przestawiany Przestawiany Przestawiany Przedłużenie pracy pompy Sterowanie pompą obiegu grzewczego 6 ) Podgrzewanie gdy brak rozbioru c.w.u. Wymuszenie ładowania Aktywne Aktywne 1 ) Niewymagane Niewymagane Aktywne 3 ) Aktywne 3 ) Aktywne WYŁĄCZONA podczas ładowania i WYŁĄCZONA podczas ładowania i WYŁĄCZONA podczas Nie przewidziane 5 ) WYŁĄCZONA podczas ładowania i Nie przewidziane 5 ) WYŁĄCZONA podczas ładowania i Nie ma Nie ma Jest Jest Nie ma Nie ma Nie ma Jest Jest Nie ma Nie ma Jest Jest Jest Ładowanie ręczne Jest Jest Nie ma Nie ma Jest Jest Jest Funkcja legionella Jest Jest Nie ma Nie ma Jest Jest Jest Zabezpieczenie przed rozładowaniem 4 ) Jest Jest Nie ma Nie ma Jest Jest Jest C.w.u. boost W zbiorniku W zbiorniku Nie wymagany W zaworze mieszającym c.w.u. Detektor przepływu Przygotowanie Nie wymagany W zaworze mieszającym c.w.u. i wymienniku ciepła W zbiorniku Nie ma Nie ma Opcjonalny Opcjonalnyl Nie ma Nie ma Nie ma Zgodnie z programem czasowym albo zawsze (wybieralne) 1 ) Zawór przełączający 2 ) Preferowany jest system równoległy 3 ) Jeśli jest rozbiór c.w.u. 4 ) Z przedłużeniem pracy pompy 5 ) Musi być sterowane zewnętrznie, jeśli istnieje 6 ) Tylko RVD130 Siemens Building Technologies CE1N2381P / Landis & Staefa Division 7/12

8 Dodatkowe funkcje Zdalne sterowanie przez regulatory pomieszczeniowe Resetowanie ustawień Sterowanie ręczne Regulator pomieszczeniowy QAW50: przełączanie trybu pracy, przestawianie wartości zadanej i korygowanie temperatury w pomieszczeniu Regulator pomieszczeniowy QAW70: ignorowanie wartości zadanych i programu ogrzewania, wprowadzanie okresów wakacyjnych Wszystkie ustawienia można zresetować do nastaw fabrycznych. Przy sterowaniu ręcznym ogrzewaniem można sterować ręcznie. W takim przypadku, przygotowanie c.w.u. będzie wyłączone a przekaźniki przełączone w następujący sposób: Siłownik zaworu powrotu po stronie pierwotnej: Nie są zasilane, ale może być sterowany ręcznie ze regulatora Inne siłowniki: całkowicie zamknięte, Nie są zasilane Pompa obiegu grzewczego: załączona Pompa ładująca i (jeśli jest) pompa obiegu grzewczego: załączona Konstrukcja Regulator Praca Wyświetlacz i elementy nastawcze 1 RVD110 / 130 składa się z podstawy i właściwego regulatora. Regulator zawiera elektronikę, zasilacz, przekaźniki wyjściowe i - z przodu regulatora - wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) oraz wszystkie elementy robocze. Do podstawki, która zawiera zaciski do przewodów, regulator jest mocowany dwoma śrubami. RVD110 zawiera cztery przekaźniki, RVD130 siedem. Regulator może być montowany trzema różnymi sposobami: Montaż naścienny (na ścianie, w szafie sterowniczej, etc.) Montaż na szynie (na standardowej szynie DIN) Montaż wpuszczany (węzły kompaktowe, płyta czołowa panelu sterowniczego itp.) Analogowe elementy nastawcze Przyciski wyboru wymaganego trybu pracy i do ZAŁĄCZENIA / WYŁĄCZENIA (ON / OFF) c.w.u. Pokrętło nastawcze wartości zadanej temperatury dla pracy ciągłej Przycisk ręcznego sterowania Wprowadzenie lub zmiana nastaw wszystkich pozostałych parametrów, aktywowanie opcjonalnych funkcji i odczyt aktualnych wartości dokonywana jest przez wybór odpowiedniego wiersza. Każdy parametr, wielkość i każda funkcja jest wybierana jako wiersz posiadający swój numer. Do wyboru wiersza używa się dwóch przycisków PROG, do zmiany zawartości wyświetlacza przycisków + oraz -. Przyciski te są umieszczone pod odchylaną pokrywą. Instrukcja obsługi jest wsunięta z tyłu pokrywy ECO ECO Z02 RVD Z08 RVD110 Przód RVD130 Przód RVD110 1 Przyciski do wybierania trybu pracy 2 Wyświetlacz 3 Przyciski do wybierania linii 4 Przyciski do WŁĄCZANIA / WYŁĄCZANIA sterowania ręcznego 5 Przycisk do WŁĄCZANIA / WYŁĄCZANIA ogrzewania c.w.u. 6 Przyciski do ustawiania wartości zmiennych 7 Pokrętło do ustawiania wartości zadanej temperatury CE1N2381P / Siemens Building Technologies 8/12 Landis & Staefa Division

9 Uwagi projektowe Przewody obwodów pomiarowych są pod niskim napięciem. Przewody do siłowników i pomp są pod napięciem V~ Musi być zachowana zgodność z lokalnymi przepisami odnośnie instalacji elektrycznych. Przewody do czujników nie mogą biec równolegle z przewodami pod napięciem sieci do siłowników i pomp (klasa bezpieczeństwa II wg EN 60730). W układach z wykorzystaniem pomieszczeniowego czujnika temperatury, grzejnik w pomieszczeniu odniesienia nie może być wyposażony w zawór termostatyczny. Ręczny zawór musi być zablokowany w pozycji pełnego otwarcia. Uwagi dotyczące montażu Stosowne miejsca montażu to: węzły kompaktowe, szafy sterownicze, pulpity sterownicze albo ogrzewane pomieszczenie. Niedopuszczalne są miejsca gdzie jest wilgoć lub para wodna. Sposoby montażu: ściana, szyna montażowa DIN, otwór w płycie czołowej panelu. W górnej części przestrzeni dla zacisków umieszczone są wszystkie zaciski niskonapięciowe (do czujników i regulatora pomieszczeniowego). Zaciski będące pod napięciem sieci (siłowniki lub pompy) są umieszczone w dolnej części. Uwagi dotyczące rozruchu Należy wybrać typ instalacji. Można zablokować możliwość zmian parametrów ogrzewania. Razem ze regulatoriem dostarczana jest instrukcja montażu i uruchamiania. Dane techniczne Zgodność z normami : Dyrektywa EMC 89/336/EEC Odporność EN Emisja EN Dyrektywa dot. instalacji niskonapięciowych 73/23/EEC Bezpieczeństwo EN Napięcie zasilające AC 230 V +/ 10 % Częstotliwość znamionowa 50 Hz Pobór mocy 8.5 VA maks., 6.5 W, cos ϕ >0.7 Klasa bezpieczeństwa II wg EN Stopień zabezpieczeń IP 40D wg EN Dopuszczalna temperatura otoczenia Transport C Przechowywanie C Praca C Dopuszczalna wilgotność otoczenia F w/g IEC 721 Przekaźniki wyjściowe Zakres napięć V Nominalny prąd 5 ma...2 A, cos ϕ >0.6 Maks. obciążalność przekaźników dla zaworów mieszających 15 VA Prąd załączania 10 A maks., 1 s maks. Podtrzymanie zegara 12 h Dopuszczalna długości przewodów do czujników Przewód miedziany o średnicy 0.6 mm. 20 m Przewód miedziany 1.0 mm 2 80 m Przewód miedziany 1.5 mm m Dopuszczalna długości przewodów do urządzeń pomieszczeniowych Przewód miedziany o średnicy 0.25 mm 2, 0.6 mm 25 m Przewód miedziany o średnicy 0.5 mm 2, 0.8 mm 50 m Ciężar kg Siemens Building Technologies CE1N2381P / Landis & Staefa Division 9/12

10 Schematy połączeń Część niskonapięciowa RVD A01 D1 D2 AC 230 V B7 RVD130 H5 D1 D2 N2 AC 230 V B7 H5 H5 Część pod napięciem sieci zasilającej RVD A A02 AC 230 V Y1 Y2 F3 Q3/Y7 M3 Y7 RVD130 Trzy siłowniki i jedna pompa AC 230 V Y1 Y2 F4 Y5 Y6 F3 Q3/Y7 F7 /Y8 N2 Y5 Y7 2381A04 RVD130 Dwa siłowniki i trzy pompy AC 230 V Y1 Y2 F4 Y5 Y6 F3 Q3/Y7 2381A05 F7 /Y8 N2 Y5 Q3 Y7 B7 H5 N2 Q3 Y1 Y5 Y7 Regulator pomieszczeniowy QAW50 lub QAW70 Czujnik temperatury czynnika Czujnik temperatury c.w.u. Czujnik temperatury powrotu po stronie pierwotnej Czujnik uniwersalny (w zależności od typu instalacji) Czujnik temperatury zewnętrznej Termostat c.w.u. Detektor przepływu Regulator RVD110 Regulator RVD130 Pompa obiegu grzewczego Pompa ładująca c.w.u. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Siłownik zaworu przepływowego powrotu obiegu pierwotnego Siłownik zaworu przepływowego w obiegu c.w.u. (instalacja typu 4, 5, 6), lub zaworu mieszającego w obiegu c.w.u. (instalacja typu 7), lub zaworu mieszającego obiegu ogrzewania (instalacja typu 8) Siłownik zaworu przełączającego (instalacja typu 3), lub zaworu mieszającego w obiegu c.w.u. (instalacja typu 5) CE1N2381P / Siemens Building Technologies 10/12 Landis & Staefa Division

11 Wymiary max , ,4 4, , M01 Wymiary w mm Siemens Building Technologies CE1N2381P / Landis & Staefa Division 11/12

12 1998 Siemens Building Technologies CE1N2381P / Siemens Building Technologies 12/12 Landis & Staefa Division

Regulator ciepłowniczy

Regulator ciepłowniczy 2 381 Regulator ciepłowniczy do jednego obiegu grzewczego i c.w.u. Seria D RVD110 RVD130 Regulator przeznaczony do stosowania w instalacjach i węzłach ciepłowniczych, może sterować pompą obiegową obiegu

Bardziej szczegółowo

Regulator ciepłowniczy

Regulator ciepłowniczy 2 384 Regulator ciepłowniczy do dwóch obiegów grzewczych i, z komunikacją Seria D RVD240 Regulator przeznaczony do stosowania w autonomicznych lub systemowych instalacjach podłączonych do sieci ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

Regulator ciepłowniczy

Regulator ciepłowniczy 2 383 Regulator ciepłowniczy 1 obieg grzewczy i c.w.u. RVD230 Regulator do autonomicznych instalacji c.o. lub instalacji systemowych. Regulacja pompowego obiegu grzewczego zależnie od temperatury zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RVD240 (RVD245) Ciepłowniczy regulator c.o. i c.w.u. Opis techniczny

RVD240 (RVD245) Ciepłowniczy regulator c.o. i c.w.u. Opis techniczny RVD240 (RVD245) Ciepłowniczy regulator c.o. i c.w.u. Opis techniczny Wydanie 3.0 Seria regulatora D CE1P2384pl 27.05.2004 Siemens Building Technologies HVAC Products Siemens Building Technologies HVAC

Bardziej szczegółowo

RVD230 (RVD235) Ciepłowniczy regulator c.o. i c.w.u Opis techniczny

RVD230 (RVD235) Ciepłowniczy regulator c.o. i c.w.u Opis techniczny RVD230 (RVD235) Ciepłowniczy regulator c.o. i c.w.u Opis techniczny Wydanie 3.0 Seria regulatora D CE1P2383pl 27.05.2004 Siemens Building Technologies HVAC Products Siemens Building Technologies HVAC Products

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury 1 67 Pomieszczeniowy zadajnik temperatury do współpracy z regulatorami ogrzewania QAW70 Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do wygodnej obsługi regulatora grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego.

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

Regulator ciepłowniczy

Regulator ciepłowniczy 2 522 Regulator ciepłowniczy Seria B RVL470 Wielofunkcyjny regulator ogrzewania do zastosowań w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych. Jest regulatorem pogodowym z możliwością uwzględnienia algorytmu

Bardziej szczegółowo

RVA Regulator strefy grzewczej oraz c.w.u.

RVA Regulator strefy grzewczej oraz c.w.u. Regulator strefy grzewczej oraz c.w.u. 2 375 RV6.540 AATROS RV6.540 jest regulatorem do regulacji stref grzewczych i c.w.u. zasilanych z kotłów. Regulator ten może stanowić element systemu regulatorów

Bardziej szczegółowo

Regulator ciepłowniczy z przygotowaniem c.w.u.

Regulator ciepłowniczy z przygotowaniem c.w.u. 2 526 Regulator ciepłowniczy z przygotowaniem c.w.u. Seria B RVL472 Wielofunkcyjny regulator ogrzewania do zastosowań w budynkach mieszkalnych i użytkowych Dostosowany do: sterowania ogrzewaniem strefowym

Bardziej szczegółowo

RVD110 / RVD130 (RVD115 / RVD135) Ciepłownicze regulatory c.o. i c.w.u Opis techniczny

RVD110 / RVD130 (RVD115 / RVD135) Ciepłownicze regulatory c.o. i c.w.u Opis techniczny RVD110 / RVD130 (RVD115 / RVD135) Ciepłownicze regulatory c.o. i c.w.u Opis techniczny Wydanie 4.0 Seria regulatora D CE1P2381pl 27.05.2004 Siemens Building Technologies HVAC Products Siemens Building

Bardziej szczegółowo

Regulator ciepłowniczy

Regulator ciepłowniczy 2 515 Regulator ciepłowniczy dla dwóch obiegów grzewczych i c.w.u., z funkcją komunikacji RVD260 Wielofunkcyjny regulator ciepłowniczy do stosowania w instalacjach i węzłach ciepłowniczych, z możliwością

Bardziej szczegółowo

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika Pogodowy regulator kotłowy 2 390 RVA43.222 AATROS RVA 43.222 jest regulatorem przeznaczonym do sterowania instalacji kotłowych wyposażonych w : 1 lub 2- stopniowy palnik, zasobnik ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

Regulator ciepłowniczy

Regulator ciepłowniczy 2 383 Regulator ciepłowniczy do jednego obiegu grzewczego i c.w.u., z komunikacją Seria D RVD230 Regulator przeznaczony do stosowania w autonomicznych lub systemowych instalacjach podłączonych do sieci

Bardziej szczegółowo

RVA Regulator kotła i stref grzewczych

RVA Regulator kotła i stref grzewczych Regulator kotła i stref grzewczych 2 373 RV3.242 ALATROS RV3.242 jest regulatorem przeznaczonym do sterowania instalacji kotłowych wyposażonych w : 1- lub 2- stopniowy palnik a także palnik modulowany

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

Pomieszczeniowe czujniki temperatury 1 749 1749P01 QAA20..1 Symaro Pomieszczeniowe czujniki temperatury QAA20..1.. Aktywne czujniki do pomiaru temperatury w pomieszczeniach Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy 0...10

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 110 jest uniweraslnym regulatorem 1-obiegowym stosowanym w węzłach cieplnych, układach ciepłowniczych oraz kotłowych.

ECL Comfort 110 jest uniweraslnym regulatorem 1-obiegowym stosowanym w węzłach cieplnych, układach ciepłowniczych oraz kotłowych. Arkusz informacyjny 230 Va.c. i 24 Va.c. Opis i aplikacje ECL comfort 110 zaprojektowano w sposób maksymalnie ułatwiający instalację: jeden kabel, jedna wtyczka. Wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

RVD110 RVD G2381pl. Instalacja z podstawą

RVD110 RVD G2381pl. Instalacja z podstawą pl Instrukcja instalowania Regulator ciepłowniczy 74 319 0253 0 G2381pl RVD110 RVD130 Instalacja z podstawą iejsce instalacji W suchym pomieszczeniu, np. w pomieszczeniu węzła ciepła ożliwość zabudowy:

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 023 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC30 Wyjścia dla 2-stawnych siłowników zaworów Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Regulacja prowadzona zależnie

Bardziej szczegółowo

Do ECL Comfort Va.c. i 24 Va.c.

Do ECL Comfort Va.c. i 24 Va.c. Arkusz informacyjny 230 Va.c. i 24 Va.c. Opis i aplikacje ECL comfort 110 zaprojektowano w sposób maksymalnie ułatwiający instalację: jeden kabel, jedna wtyczka. Wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 331 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury z 2 wyjściami 0... DC RLA162 Pomieszczeniowy regulator temperatury stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Zwarta konstrukcja.

Bardziej szczegółowo

RVD120 RVD140 74 319 0682 0 G2510. Instalacja z podstawą. Miejsce instalacji. Instalacja elektryczna. Dopuszczalne długości przewodów

RVD120 RVD140 74 319 0682 0 G2510. Instalacja z podstawą. Miejsce instalacji. Instalacja elektryczna. Dopuszczalne długości przewodów pl Instrukcja instalowania Regulator ciepłowniczy 74 39 0682 0 G250 RVD20 RVD40 Niniejszą instrukcję przechowywać z regulatorem! Instalacja z podstawą Miejsce instalacji W suchym pomieszczeniu, np. w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 002 RAA20 RAA200 Termostaty pomieszczeniowe do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA20.. Regulacja 2-stawna Napięcie przełączane 24 250 V AC Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe

Bardziej szczegółowo

230 V AC i 24 V AC. Arkusz informacyjny. Opis i zastosowanie. Zamawianie. Regulatory. Czujniki temperatury Pt 1000

230 V AC i 24 V AC. Arkusz informacyjny. Opis i zastosowanie. Zamawianie. Regulatory. Czujniki temperatury Pt 1000 Arkusz informacyjny 230 V AC i 24 V AC Opis i zastosowanie W zastosowaniach grzewczych regulator ECL Comfort 110 może być zintegrowany z rozwiązaniem Danfoss Link przez interfejs DLG do użytku w domach

Bardziej szczegółowo

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50 Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do D50 SQK349.00 Sterowanie 3-punktowe Elektryczny silnik rewersyjny Znamionowy kąt obrotu 90 Możliwość wyposażenia w 1 przełącznik pomocniczy Do zaworów

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 782 1782P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE2164... QAE2174... Aktywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35 V DC Sygnał

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 022 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych z nagrzewnicą elektryczną RCC20 Wyjścia dla 2-stawnego siłownika zaworu i nagrzewnicy elektrycznej Wyjścia dla

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 331 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury dwa wyjścia 0...10 V DC RLA162 Regulator temperatury w pomieszczeniu stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Zwarta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 071 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDJ10 Programowalny (program dobowy), do instalacji grzewczych ryby pracy: Automatyczny, Komfort, Energooszczędny i Ochrona przed zamarzaniem Duży wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowy regulator temperatury

Zanurzeniowy regulator temperatury 3 334 Synco 100 Zanurzeniowy regulator temperatury z wyjściem 3-położeniowym RE132 Zanurzeniowy regulator temperatury do instalacji grzewczych. Zwarta konstrukcja. Sterowanie 3-położeniowe. oże być stosowany

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 300 / V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 300 / V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 300 / 301 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 300 / 301 jest elektronicznym regulatorem pogodowym, który może zostać zaprogramowany do wybranych aplikacji za

Bardziej szczegółowo

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza 92 92P0 Czujnik prędkości przepływu powietrza QVM62. Zastosowanie Czujnik stosowany jest do utrzymania prędkości przepływu powietrza na stałym poziomie, równoważenia różnic ciśnienia (regulacja powietrza

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 017 Termostaty pomieszczeniowe do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych.1 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełączaniem do ogrzewania lub chłodzenia Regulacja 2-stawna Ręczny przełącznik prędkości

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 012 RAB20 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB20.1 RAB20 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 021 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC10 Wyjście dla 2-stawnego siłownika zaworu Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Regulacja prowadzona zależnie

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 336 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury dwa wyjścia 0...10 V DC oraz przełącznik trybu pracy RLA162.1 Regulator temperatury w pomieszczeniu stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 016 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB21.1 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

IRYD MZ pid fuzyy logic

IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 865 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Siła pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 069 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDH10 Do instalacji grzewczych lub chłodniczych Duży wyświetlacz LCD Zasilanie bateryjne: 2 baterie alkaliczne typu AA, 1,5 V Zastosowanie Regulator RDH10 stosowany

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

Siemens w ciepłownictwie Automatyka ciepłownicza

Siemens w ciepłownictwie Automatyka ciepłownicza Siemens w ciepłownictwie Automatyka ciepłownicza Industry / B / CPS Produkty HVAC firmy Siemens Systemy Automatyki Budynkowej Systemy standardowe ermostaty Czujniki Zawory i siłowniki Siłowniki do przepustnic

Bardziej szczegółowo

Regulatory pogodowe. Comfort 210/310. Comfort 110. Legenda oznaczeń klucza aplikacji ECL:

Regulatory pogodowe. Comfort 210/310. Comfort 110. Legenda oznaczeń klucza aplikacji ECL: Regulatory pogodowe COMFORT Oznaczenie klucza aplikacji 210 310 Rodzaj aplikacji i układu Rodzaje obiegów Ogrzewnie Technologia Ciepła woda użytkowa (CWU) CWU Zasobnik z wężownicą Zasobnik z ładowaniem

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 110 jest uniwersalnym regulatorem jednoobiegowym stosowanym w węzłach cieplnych, układach ciepłowniczych oraz kotłowych.

ECL Comfort 110 jest uniwersalnym regulatorem jednoobiegowym stosowanym w węzłach cieplnych, układach ciepłowniczych oraz kotłowych. Arkusz informacyjny 230 V AC i 24 V AC Opis i zastosowanie jest uniwersalnym regulatorem jednoobiegowym stosowanym w węzłach cieplnych, układach ciepłowniczych oraz kotłowych. Jest to regulator elektryczny

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 300 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 300 jest elektronicznym regulatorem pogodowym, który może zostać zaprogramowany do wybranych aplikacji za pomocą karty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja C907 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-1 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą

Bardziej szczegółowo

Regulator ciepłowniczy 1 obieg grzewczy i c.w.u. RVD Włóż podstawę od tyłu w otwór w panelu do osiągnięcia ograniczników. Napis TOP musi być na

Regulator ciepłowniczy 1 obieg grzewczy i c.w.u. RVD Włóż podstawę od tyłu w otwór w panelu do osiągnięcia ograniczników. Napis TOP musi być na 4 319 2974 0 G2383pl pl Instrukcja instalowania Regulator ciepłowniczy 1 obieg grzewczy i RVD230 Montaż Ustalenie miejsca montażu W pomieszczeniach suchych, np. w pomieszczeniu węzła ciepła Możliwości

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 048 RCU15 Pomieszczeniowy regulator temperatury do instalacji ogrzewania i chłodzenia RCU15 Do wyboru regulacja 2-stawna lub ciągła PI Wyjścia sterujące 2-stawne lub PWM dla ogrzewania i chłodzenia Regulacja

Bardziej szczegółowo

Termostat regulacyjny / ograniczenia temperatury Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i TW

Termostat regulacyjny / ograniczenia temperatury Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i TW 1 212 Termostat podwójny Termostat regulacyjny / ograniczenia temperatury Połączenie 2 termostatów elektromechanicznych TR i TW RAZ-TW... 2-stawny termostat regulacyjny oraz termostat ograniczenia temperatury,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 053 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDF30 do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim odparowaniem) z zaworem rewersyjnym Wyjścia dla 2-stawnych

Bardziej szczegółowo

Budynki biurowe i administracyjne Centra handlowe i sklepy Szkoły Szpitale Budynki i warsztaty przemysłowe Domy mieszkalne i letniskowe

Budynki biurowe i administracyjne Centra handlowe i sklepy Szkoły Szpitale Budynki i warsztaty przemysłowe Domy mieszkalne i letniskowe 3 131 Synco 700 Regulator grzewczy Regulator grzewczy do obsługi średnich i dużych budynków. może być stosowany jako regulator obiegu grzewczego lub regulator pierwotny. Zawiera dwadzieścia osiem skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Higrostaty pomieszczeniowe

Higrostaty pomieszczeniowe 1 518 Higrostaty pomieszczeniowe do wilgotności względnej QFA1 Higrostaty z mikroprzełącznikiem ze stykiem przełączającym Element pomiarowy wilgotności w postaci paska wykonanego ze stabilizowanego tworzywa

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 031 Pomieszczeniowe regulatory temperatury do instalacji ogrzewania RDD10... Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania ryby pracy: tryb normalny i energooszczędny Automatyczne przełączanie

Bardziej szczegółowo

RVD115 RVD G2382pl RVD115 RVD135. Instalacja bez podstawy. Miejsce instalacji Z przodu węzła kompaktowego lub panelu sterującego

RVD115 RVD G2382pl RVD115 RVD135. Instalacja bez podstawy. Miejsce instalacji Z przodu węzła kompaktowego lub panelu sterującego 2382Z04 pl Instrukcja instalowania Regulator ciepłowniczy 74 319 0253 0 G2382pl RVD115 RVD135 Instalacja bez podstawy Miejsce instalacji Z przodu węzła kompaktowego lub panelu sterującego Dopuszczalna

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

HM 80 REGULATOR ZAWORU MIESZAJĄCEGO ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE WŁASNOŚCI KARTA KATALOGOWA ELEKTRYCZNE SYGNAŁ RADIOWY

HM 80 REGULATOR ZAWORU MIESZAJĄCEGO ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE WŁASNOŚCI KARTA KATALOGOWA ELEKTRYCZNE SYGNAŁ RADIOWY HM 80 REGULATOR ZAWORU MIESZAJĄCEGO KARTA KATALOGOWA WŁASNOŚCI Bezpośrednie sterowanie siłownikiem zaworu m w celu uzyskania właściwej temperatury w pomieszczeniu Nastawnik HM 80 komunikując się z termostatem

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Panel operatorski. Panel operatorski do regulatorów Synco 700

Panel operatorski. Panel operatorski do regulatorów Synco 700 3 112 Synco 700 Panel operatorski RMZ791 Panel operatorski do regulatorów Synco 700 Zastosowanie Panel operatorski RMZ791 przeznaczony jest do stosowania wyłącznie z następującymi rodzinami regulatorów:

Bardziej szczegółowo

G2384pl. Montaż. - w węźle kompaktowym - w panelu sterującym (z przodu, na wewnętrznej. Uruchomienie

G2384pl. Montaż. - w węźle kompaktowym - w panelu sterującym (z przodu, na wewnętrznej. Uruchomienie 4 319 2990 0 G2384pl pl Instrukcja instalowania Regulator ciepłowniczy- 2 obiegi grzewcze i c.w.u. RVD240 Montaż Ustalenie miejsca montażu W pomieszczeniach suchych, np. w pomieszczeniu węzła cieplnego

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 782 1782P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE2164... QAE2174... Aktywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35 V DC Sygnał

Bardziej szczegółowo

Termostat przeciwzamrożeniowy

Termostat przeciwzamrożeniowy 284 284P0 Termostat przeciwzamrożeniowy do kontrolowania temperatury powietrza QAF8 Odporna obudowa odlewana z aluminium Reaguje na zmiany temperatury na dowolnym 30 cm odcinku kapilary Mała histereza

Bardziej szczegółowo

Kanałowe czujniki temperatury

Kanałowe czujniki temperatury 1 762 1761P03 1762P01 Kołnierz montażowy AQM63.0 QAM21... Symaro Kanałowe czujniki temperatury Aktywne czujniki do pomiaru temperatury powietrza w kanałach powietrznych Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMP-2 UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Ochrona patentowa nr PL Wersja 8623

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMP-2 UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY. Ochrona patentowa nr PL Wersja 8623 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMP-2 UNIWERSALNY MODUŁ POGODOWY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja 8623 1. Przeznaczenie. Moduł UMP-2 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do pogodowej regulacji temperatury

Bardziej szczegółowo

QFM81... Higrostaty kanałowe. do wilgotności względnej

QFM81... Higrostaty kanałowe. do wilgotności względnej 1 514 QFM81.21 QFM81.2 Higrostaty kanałowe do wilgotności względnej QFM81... Dwustawne higrostaty z mikroprzełącznikiem Czujniki pomiarowym wilgotności kompensowany od wpływu temperatury Stabilizowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 4 241 Seria 02: 40 i 50 Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 Seria 01: 65... 150 VBF21... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Żeliwo szare GG-25 40... 150 mm k vs 25... 820 m 3 /h

Bardziej szczegółowo

Przylgowe czujniki temperatury

Przylgowe czujniki temperatury 1 801 1801P01 Przylgowe czujniki temperatury QAD2 Przylgowe czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach Zakres zastosowania -30 +125/130 C / 5 95 % r.h. bez kondensacji (nie mogą być stosowane w

Bardziej szczegółowo

Regulator ciepłowniczy

Regulator ciepłowniczy 2 513 Regulator ciepłowniczy dla jednego obiegu grzewczego i c.w.u., z funkcją komunikacji RVD250 Wielofunkcyjny regulator ciepłowniczy do stosowania w instalacjach i węzłach ciepłowniczych, z możliwością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi sterownika MR55-MCT

Instrukcja instalacji i obsługi sterownika MR55-MCT Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-510 Wrocław, ul. Żernicka 253 tel. 071 3736604, 071 3499291, fax. 071 3499292 e-mail:frisko@frisko.com.pl http://www.frisko.com.pl Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

RVL472. Regulator ogrzewania. Instrukcja instalowania

RVL472. Regulator ogrzewania. Instrukcja instalowania Regulator ogrzewania Instrukcja instalowania SIGMAGYR RVL472 1. Instalowanie 1.1 Miejsce instalacji W suchym pomieszczeniu, np. kotłownia Rodzaje montażu: - W panelu sterującym (na wewnętrznej ściance

Bardziej szczegółowo

Miernik temperatury do magistrali LPB

Miernik temperatury do magistrali LPB 2 528 Miernik temperatury do magistrali LPB QAB30.600 Czujnik temperatury / adapter do stosowania z centralą komunikacyjną OCI600 Pomiar temperatury za pomocą fabrycznie podłączonego zanurzeniowego czujnika

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 508 Siłowniki elektryczne do zaworów z kątem obrotu 90 SQK34.00 SQK84.00 SQK34.00 napięcie zasilania 230 V AC SQK84.00 napięcie zasilania 24 V AC Sygnał sterujący 3-stawny Nominalny kąt obrotu 90 Nominalny

Bardziej szczegółowo

Termostat P. Termostaty Elektroniczny termostat pokojowy z zegarem sterującym do siłowników elektrotermicznych

Termostat P. Termostaty Elektroniczny termostat pokojowy z zegarem sterującym do siłowników elektrotermicznych Termostat P Termostaty Elektroniczny termostat pokojowy z zegarem sterującym do siłowników elektrotermicznych IMI HEIMEIER / Termostaty i siłowniki / Termostat P Termostat P Elektroniczny termostat pokojowy

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 501 ACVATIX Siłowniki elektryczne SAX.. do zaworów o skoku 20 mm SAX31.. napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 3-stawny SAX61.. napięcie zasilania 24 V AC/DC, sygnał sterujący 0 10 V DC, 4 20

Bardziej szczegółowo

RVD G2515. Montaż. Miejsce montażu. Montaż elektryczny. Dopuszczalne długości przewodów. Zamocowanie regulatora do podstawy

RVD G2515. Montaż. Miejsce montażu. Montaż elektryczny. Dopuszczalne długości przewodów. Zamocowanie regulatora do podstawy 74 319 727 G2515 pl Instrukcja instalowania Regulator ciepłowniczy dla 2 obiegów grzewczych i RVD26 Niniejszą instrukcję należy przechowywać z regulatorem! Montaż Miejsce montażu W suchym pomieszczeniu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi regulatora MR55-MC+

Instrukcja instalacji i obsługi regulatora MR55-MC+ Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-510 Wrocław, ul. Żernicka 253 tel. 071 3736604, 071 3499291 fax 071 3499292 e-mail:frisko@frisko.com.pl http://www.frisko.com.pl Instrukcja instalacji i obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi sterownika MR55-MC

Instrukcja instalacji i obsługi sterownika MR55-MC Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-510 Wrocław, ul. Żernicka 253 tel. 071 3736604, 071 3499291, fax. 071 3499292 e-mail:frisko@frisko.com.pl http://www.frisko.com.pl Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii 1 899 1899P01 Przetwornik wilgotności względnej i entalpii AQF61.1 ikroprocesorowy przetwornik służący do obliczania wilgotności względnej, entalpii i różnicy entalpii. Zastosowanie W instalacjach wentylacji

Bardziej szczegółowo

RVD G2513. Montaż. Miejsce montażu. Montaż elektryczny. Dopuszczalne długości przewodów. Zamocowanie regulatora do podstawy

RVD G2513. Montaż. Miejsce montażu. Montaż elektryczny. Dopuszczalne długości przewodów. Zamocowanie regulatora do podstawy 74 319 723 G2513 pl Instrukcja instalowania Regulator ciepłowniczy dla 1 obiegu grzewczego i RVD25 Niniejszą instrukcję należy przechowywać z regulatorem! Montaż Miejsce montażu W suchym pomieszczeniu,

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowy regulator temperatury

Zanurzeniowy regulator temperatury 3 333 Synco 100 Zanurzeniowy regulator temperatury dwa wyjścia 0...10 V DC RLE162 Regulator zanurzeniowy do regulacji temperatury po stronie wody w małych instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Bardziej szczegółowo

SERIA 90C STEROWNIKI STEROWNIK. W razie potrzeby istnieje możliwość zamówienia osobnych zestawów przyłączeniowych.

SERIA 90C STEROWNIKI STEROWNIK. W razie potrzeby istnieje możliwość zamówienia osobnych zestawów przyłączeniowych. Sterownik ESBE serii 90C stanowi połączenie w jednej obudowie regulatora pogodowego i siłownika. Można go zamontować na zaworze -drogowym ESBE, aby uzyskać doskonałą precyzję sterowania, lub na zaworze

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów

Siłowniki elektryczne do zaworów 4 895 SSC81, SSC61... Siłowniki elektryczne do zaworów SSC81 SSC61... o skoku nominalnym 5,5 mm SSC81 SSC61 SSC61 napięcie zasilania 24 V AC sygnał sterujący 3-stawny napięcie zasilania 24 V AC sygnał

Bardziej szczegółowo

Przylgowe czujniki temperatury

Przylgowe czujniki temperatury 1 801 1801P01 Przylgowe czujniki temperatury QAD2 Przylgowe czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach Zakres zastosowania -30 +125/130 C / 5 95 % r.h. bez kondensacji (nie mogą być stosowane w

Bardziej szczegółowo

Sterowniki kaskadowe Vaillant

Sterowniki kaskadowe Vaillant Sterowniki kaskadowe Sterowniki kaskadowe Vaillant Precyzjne sterowanie dla złożonych systemów calormatic 630, auromatic 620 Ponieważ wybiega w przyszłość. calormatic 630 Wieloobiegowy, kaskadowy, sterownik

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PROJEKTOWE. Automatyka

MATERIAŁY PROJEKTOWE. Automatyka R MATERIAŁY PROJEKTOWE Automatyka Spis Treści AUTOMATYKA WCHODZĄCA W SKŁAD KOTŁÓW TORUS... 2 1. PANEL STERUJĄCY KOTŁÓW WISZĄCYCH... 2 1.1 POKOJOWE REGULATORY STOSOWANE W KOTŁACH WISZĄCYCH FIRMY TORUS...

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 506 Siłowniki elektryczne do zaworów i klap z kątem obrotu 90 napięcie zasilania 230 V AC napięcie zasilania 230 V AC napięcie zasilania 24 V AC Sygnał sterujący 3-stawny Nominalny kąt obrotu 90 Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 035 Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem tygodniowym do instalacji ogrzewania RDE10... Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania ryby pracy: tryb normalny i energooszczędny Program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi sterownika MR55-ACT

Instrukcja instalacji i obsługi sterownika MR55-ACT Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-510 Wrocław, ul. Żernicka 253 tel. 071 3736604, 071 3499291, fax. 071 3499292 e-mail:frisko@frisko.com.pl http://www.frisko.com.pl Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 026 Pomieszczeniowy regulator temperatury do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RCC60.1 Regulacja ciągła PI Wyjście dla 3-stawnego siłownika zaworu Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego Automatyczne

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny Siłownik elektryczny SQK349.00 do zaworów obrotowych o średnicy do D50 apięcie zasilania 230 V AC Sygnał sterujący 3-stawny ominalny kąt obrotu 90 Montaż bezpośrednio na zaworze, bez łącznika montażowego

Bardziej szczegółowo