ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU FREE FOR LIFE DLA CZŁONKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU FREE FOR LIFE DLA CZŁONKÓW"

Transkrypt

1 ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU FREE FOR LIFE DLA CZŁONKÓW Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia (obowiązujące od 1 września 2009 r.) PL Free For Life unikalna szansa dla Twojego zdrowia bez dodatkowych kosztów Program Free For Life jest unikalnym programem na świecie, który ma na celu ułatwienie dostępu do opracowanych przez nas Programów Zdrowia Komórkowego bezpłatnie i przez całe życie. Znaczenie mikroelementów dla zachowania zdrowia zostało już uhonorowane licznymi nagrodami Nobla i potwierdzone w licznych badaniach naukowych i klinicznych. Dlatego codzienne wzbogacanie naszej diety przez dodatek specyficznych mikroelementów jest częścią świadomego i odpowiedzialnego stylu życia, propagowanego przez coraz szersze kręgi społeczeństwa. Niestety, własne wydatki na prewencję zdrowotną nie są refundowane przez ubezpieczenia społeczne, co stanowi dla większości ludzi duże utrudnienie w zapewnieniu regularnego i optymalnego spożycia niezbędnych dla zdrowia mikroelementów i innych ważnych składników odżywczych. Zasada Free For Life rozwiązuje ten problem w sposób wręcz genialny umożliwia ona każdemu zainteresowanemu otrzymywanie Programów Zdrowia Komórkowego, opracowanych przez naszą wiodącą w dziedzinie naturalnego zdrowia placówkę naukową, przez całe życie i do tego bezpłatnie! Fakt, iż rozważacie Państwo współpracę w ramach tego jedynego w swoim rodzaju, innowacyjnego projektu, świadczy nie tylko o Waszej rozwadze, ale również o tym, że: jesteście Państwo gotowi, by przejąć jeszcze więcej odpowiedzialności za własne zdrowie nie jest Państwu obojętny stan zdrowia przyjaciół, kolegów i ludzi z Waszego otoczenia Dalsze szczegóły podają Państwu poniższe informacje i zasady dzialania tego programu. 1. Cele naszej pracy Głównym zadaniem Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia jest rozpowszechnianie wiedzy o znaczeniu mikroelementów i innych substancji odżywczych w utrzymaniu i zachowaniu zdrowia. Wiedza ta oparta jest na rzetelnych podstawach naukowych, włączając w to wyniki badań Instytutu Medycyny Komórkowej Dr Ratha, jak i innych placówek badawczych. Badania naukowe nad stosowaniem substancji odżywczych dla zdrowia stanowią od ponad 10 lat fundament naszej działalności edukacyjnej w ramach Koalicji. Nadrzędnym celem Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia jest poprawa zdrowia zarówno samych członków Koalicji, ich najbliższych, jak i innych osób z ich otoczenia. Podstawą tego jest szeroko zakrojona działalność edukacyjna na temat naukowo udokumentowanych naturalnych sposobów ochrony zdrowia. W perspektywie nasza działalność zmierza do zbudowania nowego systemu opieki zdrowotnej opartego na zapobieganiu chorób, jak również integracji naukowo-udokumentowanych i skutecznych metod naturalnej ochrony zdrowia w praktyce medycznej zarówno w szpitalach, jak i indywidualnej praktyce lekarskiej. W ten sposób nasza działalność wspiera budowę efektywnego i powszechnie dostępnego systemu opieki zdrowotnej na całym świecie w interesie milionów pacjentów. Dla nas - członków Koalicji - nadrzędnym celem jest poprawa zdrowia ludzi. Jednakże nie pomijamy znaczenia sukcesu finansowego, który jest też istotny, ale nie jest głównym motorem naszej działalności. Świadczy o tym nasza struktura administracyjna, w ramach której wszystkie jednostki organizacyjne przekazują zyski do Fundacji Dr Ratha o charakterze nie dla profitu (non-forprofit). Z tych funduszy Fundacja Dr Ratha wspiera działalność naszego Instytutu Naukowego, pracę dydaktyczną i edukacyjną, jak i walkę o prawo do zdrowia dla nas wszystkich. W ciągu ostatnich lat działalność członków Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia umożliwiła nam wszystkim osiągnąć ogromny postęp i dokonać wspaniałych, pionierskich odkryć m.in. opracowaliśmy naukowe podstawy naturalnego zwalczania choroby nowotworowej za pomocą specjalnie dobranej synergii składników odżywczych. Nasze osiągnięcia naukowe znajdują międzynarodowe uznanie.

2 Zasady działania programu Free For Life dla członków Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia (obowiązujące od 1 września 2009 r.) 2. Wprowadzenie do naszej działalności Powody, dla których ludzie kontaktują się z naszą Koalicją Zdrowia są różne. Jednakże niezależnie od pobudek osób zwracających się do nas, powinniśmy każdej osobie zainteresowanej przekazać informacje na temat charakteru i celu naszej organizacji, jak również naszych osiągnięć w dziedzinie naturalnej ochrony zdrowia. W ten sposób umożliwiamy wszystkim zapoznanie się z działalnością naszej Koalicji. Jesteśmy przekonani, iż większość ludzi widząc daleko idące cele naszego działania i motywy naszej pracy zrozumie, że działamy w ich interesie i wcześniej, czy później zaangażuje się w działalność Koalicji w Obronie Zdrowia Klienci w ramach naszej Koalicji Wszyscy zainteresowani naszymi Programami Zdrowia Komórkowego mogą je nabywać jako klienci, niezależnie od zaangażowania w działalność Koalicji. Wyróżniamy dwie kategorie klientów: a) Regularny klient Kategoria ta obejmuje wszystkich klientów, którzy kontaktują się z nami produktów celu zamawiania produktów Dr Ratha. Są to osoby, które nie miały wcześniejszych kontaktów z członkami (konsultantami) Koalicji, nie były przez nich rekomendowane i nie są zainteresowane działalnością w Koalicji. b) Uprzywilejowany klient Kategoria ta obejmuje wszystkich klientów, którzy zamawiają produkty dla siebie i są zainteresowani rozwinięciem współpracy z konsultantem naszej Koalicji. Współpraca ta obejmuje korzystanie z dodatkowych informacji oraz doradztwa konsultanta w okresie 3 miesięcznej tzw. fazy poznawczej, w czasie której klient dokumentuje zaobserwowane w tym czasie postępy zdrowotne. Mimo, że klienci ci nie podejmują działalności w ramach naszej Koalicji Zdrowia - jednak my honorujemy ich zadeklarowaną gotowość, by stosować nasze naturalne programy przez trzy miesiące - umożliwiając im 10-procentowy natychmiastowy rabat na zamawiane przez nich produkty Członkowie w ramach naszej Koalicji Członkostwo jest szczególną formą współpracy w ramach Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia i opiera się ono na osobistych kontaktach między osobami korzystającymi z Programów Zdrowia Komórkowego. Status aktywnego konsultanta, jak i członka Free For Life wiąże się z korzyściami ekonomicznymi wynikającymi z zaangażowania i z własnej działalności w ramach Koalicji. Dlatego w interesie naszej organizacji i jej członków ustaliliśmy reguły działania, które szczegółowo opisujemy w dalszej części tego dokumentu. Każdy zadeklarowany członek Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia może działać jako: a) Konsultant b) Członek Free For Life W przypadku klientów członkostwo nie jest wymagane Współpraca z Koalicją jako konsultant Osobom, które chcą działać w ramach naszej Koalicji Zdrowia jako konsultanci, przysługują korzyści uczestniczenia w wypracowanych zyskach naszej Koalicji w postaci comiesięcznego honorarium, którego wysokość zależy od indywidualnego zaangażowania w działalność związaną z rozpowszechnianiem naszych produktów. Działalność naszych konsultantów w ramach Koalicji Zdrowia nie polega tylko i wyłącznie na polecaniu naszych Programów Zdrowia Komórkowego, ale obejmuje ona również działalność edukacyjną w dziedzinie zdrowia naturalnego, przez przekazywanie innym wiedzy i doświadczeń w tej dziedzinie. Warunkiem otrzymania statusu konsultanta jest ukończenie Podstawowego Kursu Medycyny Komórkowej. Dalsze szczegóły znajdziecie Państwo w Zasadach działalności dla Członków Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia Współpraca z Koalicją jako członek Free For Life Określenie Free For Life dotyczy tych wszystkich, którzy otrzymują Programy Zdrowia Komórkowego tak długo jak chcą na zasadzie bezpłatnej. Ten rodzaj współpracy jest interesujący dla tych osób, które nie chcą od razu angażować się w działalność Koalicji, jako aktywni konsultanci, natomiast pragną korzystać z naszych produktów dla ochrony własnego zdrowia. Ta forma współpracy pozwala na korzystanie z Programów Zdrowia Komórkowego z obniżoną ceną lub całkowicie bezpłatne na tej zasadzie, że honorarium z działalności członka Free For Life nie jest wypłacane miesięcznie, ale przekazywane na specjalne konto w formie bonusów na produkty. Zgromadzona wartość bonusów umożliwia otrzymywanie wybranych produktów bez dodatkowych opłat. Model Free For Life działa w następujący sposób: Zasada członkostwa Free For Life Członek Free For Life przekazuje informacje i poleca nasze produkty w kręgu swoich przyjaciół, czy znajomych. Jeżeli kontaktowane osoby składają zamówienia na nasze suplementy wówczas członek Free For Life otrzymuje - zamiast honorarium bonus w wysokości 20% wartości każdego zamówienia, który zostaje zarejestrowany na jego osobistym koncie produktów. Forma ta umożliwia skumulowanie konkretnej sumy, służącej do pokrycia własnego zapotrzebowania na Programy Zdrowia Komórkowego. W zasadzie każdy może złożyć wniosek o członkostwo Free For Life (wyjątek stanowią aktywni członkowie naszej Koalicji - konsultanci) Klienci członków Free For Life Klientami członka Free For Life mogą zostać jego najbliżsi, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi i wszyscy zainteresowani, zarówno w kraju, jak i zagranicą. 2

3 Richtlinien für Free For Life -Mitglieder in der Dr. Rath Gesundheits-Allianz (Gültig ab ) Zasady rozmów informacyjnych z klientami Celem członkostwa Free For Life jest przekazanie innym rzetelnych informacji na temat korzyści płynących z regularnego stosowania naturalnych składników odżywczych. Dlatego rozmowa z przyszłymi klientami powinna dotyczyć przede wszystkim informacji na temat roli mikroelementów dla zachowania zdrowia, a nie marketingu. Koalicja wspiera pracę informacyjną członków Free For Life poprzez udostępnienie naszych materiałów edukacyjnych: książek, broszur, publikacji naukowych, wyników najnowszych badań naukowych, jak i udostępnianie szeregu innych źródeł informacyjnych, włączając w to informacje dostępne na stronach internetowych. Koalicja jednocześnie przestrzega członków Free For Life przed wyrażaniem opinii na temat diagnozy chorób, leczenia czy składania obietnic zdrowia, które to działania szkodzą wiarygodności naszej pracy i są prawnie niedozwolone Nasza rekomendacja: wprowadzenie fazy poznawczej Jesteśmy przekonani o wysokiej jakości i pozytywnych skutkach działania naszych produktów, dlatego dajemy wszystkim zainteresowanym szansę ich doświadczenia i przetestowania podczas tzw. fazy poznawczej, w trakcie której można osobiście prześledzić i rejestrować postęp własnego zdrowia. Skutki wzbogacenia diety w mikroelementy i inne substancje odżywcze nie są natychmiastowe i ich wpływ na metabolizm komórkowy jest zwykle odczuwalny po upływie przynajmniej kilku tygodni. Dlatego też ważne jest, by nowe osoby zainteresowane w osiągnięciu specyficznych skutków zdrowotnych spróbowały obserwować wpływ suplementacji na stan swojego zdrowia w ciągu około 3 miesięcy i rejestrować zaobserwowane zmiany w specjalnym dzienniczku. Zadaniem członków Free For Life jest utrzymywanie kontaktu i wspomaganie osób zainteresowanych, szczególnie w początkowym okresie fazy poznawczej. By ułatwić to zadanie, oferujemy materiały służące do dokumentacji postępów zdrowotnych, jak np.: Dzienniczek zdrowia i wstępna broszura informacyjna na temat członkostwa Free For Life Dobrowolność zamówień Wszystkie zamówienia, zarówno dla członków Free For Life, jak i dla ich klientów są całkowicie dobrowolne zarówno pod względem częstotliwości dokonywania zamówień, jak i wyboru rodzaju suplementów - nie ma w tym względzie jakichkolwiek ograniczeń. Jednakże ze względu na skuteczność efektów zdrowotnych zalecane jest utrzymanie regularnego spożycia składników odżywczych Osobiste konto produktów Każdy członek Free For Life otrzymuje - zamiast pieniężnych wypłat honorariów za zamówienia składane przez jego klientów bonusy na produkty. Każdy bonus, w wysokości 20% wartości zamówień klientów, zostaje zarejestrowany na jego osobistym koncie produktów. Forma ta umożliwia skumulowanie konkretnej sumy, służącej do pokrycia własnego zapotrzebowania na Programy Zdrowia Komórkowego. Przykładowo bonus na koncie produktów otrzymany za zamówienia klientów o wartości około 200 Euro wynosi 40 Euro (20% sumy). Odpowiada to w przybliżeniu wartości kosztu jednego Programu podstawowego. W przypadku, gdy suma na koncie produktów nie wystarcza, aby pokryć koszt całego zakupu wybranych suplementów, to można ją wykorzystać do pokrycia części kosztu zakupu czyli w tym przypadku płacicie Państwo mniej za zamawiany produkt Rabat na zamówienia własne Członkowie Free For Life wspomagają działalność informacyjną w ramach Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia, dlatego też otrzymują natychmiastowy 10% rabat na zamawiane przez siebie produkty. Rabat ten jest niezależny od przysługującego im bonusu z zakupów klientów, który członkowie Free For Life gromadzą na osobistym koncie produktów Przejście od członka Free For Life do Konsultanta Członkostwo Free For Life można zawsze zamienić na aktywne członkostwo w Koalicji. Status Konsultanta umożliwia otrzymywanie comiesięcznego wynagrodzenia, którego wysokość zależy od indywidualnego zaangażowania w rozpowszechnianie informacji o naszych Programach Zdrowia Komórkowego (dalsze szczegóły znajdziecie Państwo w Zasadach działalności ). Warunkiem otrzymania statusu Konsultanta w Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia jest ukończenie Podstawowego Kursu Medycyny Komórkowej. Kurs ten stanowi podstawę do dalszego zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat znaczenia mikroelementów dla zachowania zdrowia. W przypadku, gdy członek Free For Life podejmuje aktywną działalność w ramach Koalicji w Obronie Zdrowia i przyjmuje status Konsultanta otrzymuje on dodatkowy numer identyfikacyjny. Członek Free For Life, jako Konsultant, zostaje przyporządkowany do kolejnego, wyższego w strukturze organizacyjnej aktywnego członka Koalicji. Wszystkie własne zamówienia będą jednak w dalszym ciągu dokonywane w ramach projektu Free For Life, co oznacza, że 20% wartości zamówień dokona- 3

4 Richtlinien für Free For Life -Mitglieder in der Dr. Rath Gesundheits-Allianz (Gültig ab ) nych przez klientów przekazywanych zostaje na osobiste konto produktów. W ten sposób chronione zostają zasady Free For Life Czas trwania członkostwa Nie ma ograniczeń dotyczących czasu trwania członkostwa Free For Life w Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia. (Dalsze informacje dotyczące wypowiedzenia członkostwa w rozdziale Wypowiedzenie ). Zwracamy jednak Państwa uwagę na to, iż członkostwo w Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia automatycznie wygasa w przypadku niedokonania zamówienia produktów w okresie kolejnych 6 miesięcy. Wszystkie przysługujące w tym okresie bonusy przekazywane są wówczas na nasze konto socjalne Free For Life dla każdego Celem projektu Free For Life jest przede wszystkim umożliwienie korzystania z naszych Programów Zdrowia Komórkowego szerokiemu gronu osób, tak długo jak chcą za darmo. Cel ten osiągnięty zostanie jeszcze szybciej, gdy członkowie Free For Life przekonają własnych klientów o korzyściach płynących z tego rodzaju współpracy. Dalsza protekcja nowych członków Free For Life przez członków działających już w tym systemie jest przesłanką sukcesu tego projektu Każdy z klientów członka Free For Life może również skorzystać z tego modelu i przyjąć status członka Free For Life W takim przypadku pierwszy członek Free For Life otrzymuje w dalszym ciągu bonus w wysokości 20% wartości zamówienia kolejnych wprowadzonych członków byłych klientów. Ten sposób zapewnia utrzymanie i przestrzeganie zasad modelu Free For Life Warunkiem zmiany statusu klienta na status członka Free For Life jest pisemne wypełnienie wniosku Związek pomiędzy członkami Free For Life (FFL) a Konsultantami naszej Koalicji Sukces pracy informacyjnej członka FFL uzależniony jest nie tylko od jego osobistego zaangażowania, ale również od wiedzy i doświadczenia Konsultantów naszej Koalicji, działających na danym terenie, w miejscu jego zamieszkania Grupa aktywnych członków Koalicji w danej miejscowości, czy dzielnicy, powinna pomoc zainteresowanemu podjąć kontakt z doświadczonym Konsultantem. W przypadku, gdy jeszcze taka grupa nie działa można zorganizować spotkanie informacyjne, które skoordynuje rosnące zainteresowanie działalnością naszej Koalicji i nawiązanie współpracy W przypadku, gdy zainteresowany projektem Free For Life nie ma możliwości nawiązania kontaktu z Konsultantem naszej Koalicji wówczas my możemy pomóc w nawiązaniu takiego kontaktu z aktywnym członkiem działającego w pobliżu miejsca zamieszkania Konsultant, który wprowadził danego członka do projektu Free For Life otrzymuje 15% sumy zamówień wszystkich klientów, którzy z polecenia członka FFL zamawiają nasze programy. Dany konsultant jest zobowiązany wspomóc działalność członka FFL, jak i służyć swoją wiedzą, doświadczeniem i pomocą W przypadku, gdy konsultant chce przyjąć status członka FFL wówczas musi wypowiedzieć aktywne członkostwo w Koalicji. W tym celu wymagane jest złożenie pisemnego wniosku. 3. Dalsze ulgi dla członków Free For Life Członkom Free For Life przysługują, oprócz 10% rabatu na własne zamówienia Programów Zdrowia Komórkowego, dalsze ulgi, jak: 3.1. Rabat krajowy w wysokości 10% obowiązującej na terenie Europy ceny produktów Taki rabat przysługuje wszystkim klientom i członkom Koalicji i jest dodatkowym rabatem dla konsultantów i uprzywilejowanych klientów. Rabat krajowy przysługuje dodatkowo do rabatu ilościowego Rabat ilościowy Konsultanci i klienci otrzymują 10% rabatu w przypadku zamówień przekraczających 1000 Euro. Dla Konsultantów rabat ten jest dodatkową ulgą, jako że otrzymują już oni 10% rabat członkowski Abonament (przesyłka automatyczna) Zakup Programów Zdrowia Komórkowego może odbywać się również w formie abonamentu. W tym przypadku wybrane produkty są wysyłane automatycznie, co 2 miesiące. W ramach przesyłek automatycznych korzysta się z dalszych ulg, np. odliczane są koszta przesyłki, dwunasta miesięczna przesyłka za darmo. Dalsze informacje dotyczące ulg w abonamencie otrzymacie Państwo kontaktując się z Waszym konsultantem lub z naszym serwisem klienta. 4

5 Zasady działania programu Free For Life dla członków Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia (obowiązujące od 1 września 2009 r.) 4. Dalsze regulacje dotyczące członkostwa Free For Life Free For Life umożliwia wielu ludziom pokrycie własnego zapotrzebowania na suplementy diety bez dodatkowych kosztów. Jesteśmy przekonani, że projekt ten jest jedynym niepowtarzalnym na świecie modelem, który pozwala tysiącom ludzi wzbogacić codzienną dietę w wartościowe składniki odżywcze - tanio, lub wręcz bezpłatnie. Taki projekt jest też w szczególnym stopniu narażony na wszelkiego rodzaju nadużycia, dlatego by im zapobiec ustalone zostały następujące reguły: 4.1. Całkowita liczba wszystkich możliwych klientów członka Free For Life zostaje ograniczona do 10 osób Maksymalny bonus, który może zebrać członek Free For Life na osobistym koncie produktów nie może przekroczyć sumy 300 Euro Nie wypłaca się bonusu w postaci pieniężnej 4.4. Wszystkie nadwyżki /powyżej 300 Euro/ z osobistego konta produktów przekazane zostaną na specjalne konto i wspomogą prowadzenie różnych socjalnych działalności np. działalność przedszkoli, czy też pomoc dla ludzi w szczególnie trudnej sytuacji Jeżeli w ciągu 6 kolejnych miesięcy członek FFL, czy któryś z jego klientów, nie dokona zamówienia produktów - uznajemy go za nieaktywnego i członkostwo Free For Life w Koalicji w Obronie Zdrowia zostaje z naszej strony wypowiedziane w określonym terminie. Wszystkie dane członka FFL zostają anulowane z naszego banku informacji, ewentualny bonus z osobistego konta produktów zostanie przekazany na konto socjalne (punkt 4.4.). 5. Dalsze regulacje 5.1. Regulacje w przypadku zgonu Wraz ze śmiercią członka Free For Life zakończone zostaje jego członkostwo w Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia, jak i wpływy na jego osobiste konto produktów Prosimy wówczas najbliższych o informację, jak również przedłożenie kopii aktu zgonu. W przypadku niepowiadomienia nas i dalszego korzystania z bonusów na osobistym koncie produktów będziemy zmuszeni do egzekwowania zwrotu produktów od osób, które nieprawnie je otrzymały Możliwe jest przepisanie bonusu z osobistego konta produktów nieżyjącego członka Free For Life na współmałżonka lub członka rodziny W każdym przypadku wymagany jest pisemny wniosek Reguły dotyczące działalności w ramach Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia Już w pierwszej części Cele naszej pracy - przedstawiliśmy Państwu, jak różne są cele i motywy działalności naszej Koalicji Zdrowia w porównaniu z innymi organizacjami. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność zarówno za ochronę naszej Koalicji, jak i za sukces naszej wspólnej pracy. Celem ochrony działalności wprowadziliśmy ustalenia, które w przejrzysty sposób określają niedozwolone aktywności, jak: zamieszczanie ogłoszeń w ogólnopolskich codziennych gazetach, czasopismach, czy też reklamach. W ten sposób chronimy tych członków, którzy nie mogą sobie pozwolić na ponoszenie takich kosztów. szerzenie informacji i reklamy produktów poprzez witrynę internetową w imieniu Dr Ratha. W ten sposób chronimy starszych członków, którzy nie korzystają z Internetu z racji wieku. Osoby mające swoje strony internetowe mogą informować na temat naszej działalności przez wprowadzanie połączeń ( link ) do naszych stron internetowych Zwracamy również uwagę na to, iż zarówno nazwisko Dr Ratha, nazwy produktów, jak i inne określenia są zastrzeżone po to, by opracowane przez Dr Ratha ważne dla zdrowia informacje wykorzystane zostały dla dobra ogółu Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia Równocześnie zwracamy uwagę na to, iż członkowie Koalicji nie są upoważnieni do udzielania wyjaśnień, czy zobowiązań dotyczących przedsiębiorstw: Dr. Rath Health Programs B. V., Dr. Rath Education Services B. V., Dr. Rath Health Foundation, jak również Pana Dr Ratha osobiście. Nie są też prawnie upoważnieni do reprezentowania ww. przedsiębiorstw, czy osób. 6. Reguły dotyczące wypowiedzenia członkostwa 6.1. Wypowiedzenie bezterminowe W przypadku, gdy naruszone zostały: założenia działalności informacyjnej dotyczące ochrony informacji o klientach, jak i konsultantach, dobre imię Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia - poprzez prywatne, komercyjne interesy poszczególnych członków, czy też reklama własnej działalności zawodowej przy wykorzystaniu naszej nazwy, lub innych elementów 5

6 Zasady działania programu Free For Life dla członków Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia (obowiązujące od 1 września 2009 r.) Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zakończenia wspólnej działalności. Powody, natychmiastowego zakończenia współpracy w ramach Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia: Lekceważenie wytycznych Wykorzystanie nazwiska Dr Ratha i nazw produktów poza działalnością w ramach Koalicji w Obronie Zdrowia. Używanie powyższych w ramach Koalicji jest naturalnie dozwolone Powielanie książek Dr Ratha, jak również materiałów informacyjnych w celach komercyjnych, niezwiązanych z działalnością Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia Rozpowszechnianie oraz reklamowanie produktów innych przedsiębiorstw konkurujących z produktami Dr. Rath Health Programs B. V., szczególnie w przypadku produktów opartych o synergię składników odżywczych Rozpowszechnianie i reklamowanie innych produktów na spotkaniach i seminariach organizowanych w ramach Koalicji Dr Ratha Namawianie klientów, czy zainteresowanych, do zamawiania nadmiernej ilości produktów, jak również rozmyślne pośredniczenie w przypadku nowych klientów w celu uzyskania jak najwyższego bonusu Rozmyślne wprowadzanie w błąd przy przekazywaniu informacji dotyczących zamówień minimalnych i wszystkie inne działania w celu zwiększenia bonusu Sprzedaż naszych produktów hurtowniom lub sieciom handlowym Reklama naszych produktów w gazetach, czasopismach i in. bez naszej zgody Internetowa reklama naszych produktów Wypowiedzenie terminowe Współpraca w ramach Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia może zostać zakończona z obu stron w przeciągu 30 dni po zakończeniu danego miesiąca W przypadku, gdy w ciągu 6 kolejnych miesięcy dany członek FFL nie dokona zamówienia produktów uznajemy go za nieaktywnego i wypowiadamy mu członkostwo w Koalicji w Obronie Zdrowia. Wszystkie dane dotyczące członka zostają anulowane z naszego banku informacji. 7. Ogólne wytyczne 7.1. Samodzielne członkostwo w Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia jest możliwe tylko w przypadku osób po ukończeniu 18 roku życia. Wcześniej wymagana jest zgoda rodziców, lub opiekunów Nasze przesłanie zdrowia kierujemy do wszystkich ludzi. Jednakże dystansujemy się od działalności tzw. sekt, czy organizacji o takim charakterze, w szczególności od organizacji scientologicznej Zarówno członkostwo w Koalicji, jak i zawierana umowa o współpracy są zgodne z holenderskim prawem Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian wytycznych dotyczących działalności członkowskiej w ramach Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia. Wraz z zasadami działalności dla członków Free For Life przesyłamy Państwu serdeczne życzenia dobrego zdrowia i sukcesów w działalności na rzecz Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia! tech. farmacji konsultant medycyny komórkowej M. Szymczak tech. farmacji konsultant medycyny komórkowej G. Dulas Koalicja Dr Ratha w Obronie Zdrowia Postbus 657 NL-6400 AR Heerlen telefon: faks: Internet: 6

11 Produkty firmy Akuna

11 Produkty firmy Akuna Spis treści I. Wstęp II. Współpraca i relacje handlowe Najważniejsze zasady współpracy Relacje między dystrybutorami Relacje w linii sponsorskiej 2 3 VII. Awans na pozycję Lider Warunki awansu Cztery sposoby

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO, WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI OCHRONY ZDROWIA I ORGANIZACJAMI PACJENTÓW 1

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO, WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI OCHRONY ZDROWIA I ORGANIZACJAMI PACJENTÓW 1 KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO, WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI OCHRONY ZDROWIA I ORGANIZACJAMI PACJENTÓW 1 1 Wersja grudzień 2011 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł

Bardziej szczegółowo

MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL

MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL SIEDZIBA KORPORACJI STARLIFE w Hostivicach, w Czechach Hostivice Palouky działka o powierzchni 10.000 m 2 centrum szkoleniowe dla 125 reprezentantów

Bardziej szczegółowo

Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników

Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników Ochrona prywatności w miejscu pracy Przewodnik dla pracowników Projekt partnerski Leonardo da Vinci 2012-1-PL1-LEO04-28097 1 Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

ABC. CZŁONKA i KONSULTANTA FINCLUBU. www.finclub.pl

ABC. CZŁONKA i KONSULTANTA FINCLUBU. www.finclub.pl ABC CZŁONKA i KONSULTANTA FINCLUBU www.finclub.pl Spis treści WSTĘP s.3 Wstęp MLM w Finclubie s.4 Misja, wizja, wartości s.6 PREZENTACJA FINCLUBU s.7 Historia firmy s.7 Asortyment Finclubu s.8 Punkty Ekspozycyjne

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną ABC Biznesu Jak założyć agencję turystyczną Spis treści 2 Pomysł na firmę /3 1. Organizator turystyki, pośrednik czy agent turystyczny?/4 2. Klienci agencji turystycznej /4 3. Cele i zasoby osobiste /5

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE. 1. Wprowadzenie

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE. 1. Wprowadzenie ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE 1. Wprowadzenie Vemma Europe jest podmiotem zajmującym się sprzedażą bezpośrednią na zasadach marketingu sieciowego. Jest to spółka działająca zgodnie z najwyższymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego

Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego Przewodnik dla organizacji goszczacych, Wolontariatu Europejskiego Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego Wstep, Być może najpierw pojawiło się marzenie może nawet z pozoru niemożliwe

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r.

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r. L 133/66 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.5.2008 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Publikacja współfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 TWORZENIE Uniwersytetu Trzeciego

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 27.5.2014 L 158/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Wskazówki i materiały dla przedstawicieli związków zawodowych w zakładach pracy Spis treści Wytyczne dla przedstawicieli związków

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Kluczowe pytania i odpowiedzi

Polityka prywatności. Kluczowe pytania i odpowiedzi Polityka prywatności Kluczowe pytania i odpowiedzi Dziękujemy za odwiedzenie tej strony. Mamy nadzieję, że z radością dowiecie się więcej o Nestlé i naszych produktach. Nestlé szanuje wasze prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO - European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych CSL Limited Lipiec 2013r. Spis treści > < Poprzednia strona Spis treści Następna strona > Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Koncentracji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM

Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM 1 Zakres obowiązywania (1) Poniższe warunki handlowe są częścią każdej umowy partnerstwa handlowego pomiędzy spółką FLEXKOM International Holding AG, Burgstraße

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA ZASADY I PROCEDURY styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1: DEFINICJE... 3 ROZDZIAŁ 2: REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

Open Finance Doradcy z zasadami

Open Finance Doradcy z zasadami Open Finance Doradcy z zasadami GWA RAN ZAS CJA AD! Firma Open Finance stosuje rekomendację dobrych praktyk dla doradców kredytowych przyjętą przez Związek Firm Doradztwa Finansowego oraz Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. PRZEWODNIK PO MiFID 4 I. CO TO JEST MiFID? 4 II. PROCES ŚWIADCZENIA USŁUG INWESTYCYJNYCH 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Człowiek - najlepsza inwestycja PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KATARZYNA SZTOP-RUTKOWSKA (red.) MONIKA FALEJ

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo