REGULAMIN Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące przy składaniu zamówień i zawieraniu umów oraz ich realizacji za pośrednictwem Sklepu internetowego. 2. Definicje - ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Kliencie należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do zawierania wiążących umów, bądź jednostkę organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej zdolną do zawierania umów. b) Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego. c) Sprzedawcy MAGUM Małgorzata i Łukasz Senderecki s.c. z/s ul. Telefoniczna 28, Łódź, NIP: wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerami: Magum Małgorzata Senderecka , Magum Łukasz Senderecki d) Sklepie internetowym należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedawcę on-line serwis internetowy Sprzedawcy dostępny w domenie w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. e) Towarze należy przez to rozumieć produkty dostępne w ofercie zamieszczonej Sklepie internetowym oferowane Klientowi przez Sprzedawcę do nabycia za pośrednictwem tego Sklepu internetowego f) Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 3. Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 4. Umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawcy zawierane są w języku polskim. 5. Wszystkie ceny Towarów podane na Stronie Internetowej zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich. 6. Wiążąca dla stron transakcji jest oferta oraz cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. 7. Do działania systemu teleinformatycznego Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia informatycznego podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8.. Do korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej). 8. Usługi świadczone na rzecz Klienta przez Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu internetowego są świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U r. poz. 1422) w zakresie prowadzenia konta Klienta, przesyłania Newslettera oraz składania i przyjmowania zamówień.

2 Warunki składania zamówień i zawarcie umowy 1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku. 2. Do złożenia zamówienia przez nowych Klientów konieczne jest dokonanie wyboru zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w Koszyku klikając na przycisk Dodaj do koszyka - z obowiązkiem zapłaty, a następnie założenia konta poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie internetowym w szczególności poprzez: a) Podatnie Adresu poczty elektronicznej ( ) b) Wskazanie Hasła do konta (min. 5 znaków) c) Wskazanie imienia, nazwiska oraz płuci, d) wskazanie adresu dostawy, jeżeli Klient nie posiada konta lub jest inny niż został podany przez Klienta w formularzu rejestracji Konta; e) w przypadku przedsiębiorców wskazanie dodatkowo oznaczenia firmy przedsiębiorcy oraz jego NIP. f) Dokonanie wyboru sposobu dostawy i płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji; g) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią oraz jej akceptacji poprzez zaznaczenia krzyżykiem pola przy treści oświadczenia w tym przedmiocie; h) złożenia oświadczenia wiedzy, iż Klient został poinformowany o tym, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty poprzez zaznaczenia krzyżykiem pola przy oświadczenia w tym przedmiocie; i) złożenia oświadczenia wiedzy o tym, iż Klient został poinformowany o przysługującym Konsumentowi prawie odstąpienia od umowy stosownie do treści art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta poprzez zaznaczenie krzyżykiem pola przy treści oświadczenia w tym przedmiocie; j) złożenia oświadczenia wiedzy o tym, iż w przypadku realizacji z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, poprzez zaznaczenie krzyżykiem pola przy treści oświadczenia w tym przedmiocie. k) Złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody, na przekazanie Konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy na odległość, w tym w zakresie informacji określonych treścią art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta mailem na adres poczty elektronicznej ( ) wskazany przez Konsumenta przy założeniu konta w Sklepie internetowym Sprzedającego. 3. W przypadku Klientów posiadających konto w sklepie internetowym i po zalogowaniu się na to konto, do złożenia zamówienia wymagane jest dokonanie wyboru zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w Koszyku klikając na przycisk Dodaj do koszyka - z obowiązkiem zapłaty, a następnie wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie internetowym w szczególności w zakresie danych i oświadczeń wymienionych pod literami od f) do k) w punkcie 2. powyżej. W przypadku, gdy dostawa zamawianego towaru ma nastąpić na inny adres dostawy niż wskazany przy dokonaniu przez Klienta rejestracji konta, wymagane jest dodatkowo wskazanie tego adresu dostawy. 4. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące metody wysyłek/dostawy oraz płatności za zamówione Towary: - Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej (priorytet) i za przedpłatą dokonaną na rachunek bankowy Sprzedającego numer dostawa 3-4 dni od dnia nadania przesyłki. Koszt dostawy 18,00 zł brutto; - Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej (priorytet) i za pobraniem dostawa 3-4 dni od dnia nadania przesyłki. Koszt dostawy 23,00 zł brutto; - Dostawa za pośrednictwem GLS (kuriera) i za przedpłatą dokonaną na rachunek bankowy Sprzedającego numer dostawa

3 maksymalnie 2 dni robocze od dnia nadania przesyłki. Koszt dostawy 17,00 zł brutto; - Dostawa za pośrednictwem GLS (kuriera)i za pobraniem dostawa w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych. Koszt dostawy 21,00 zł brutto; Przy wyborze opcji dostawy i płatności za pobraniem, za przesyłkę płacicie Państwo przy odbiorze odpowiednio listonoszowi, w urzędzie pocztowym lub kurierowi przy odbiorze paczki. 5. Klient nie może łączyć różnych sposobów płatności dokonując zapłaty za zakupione Towary objęte jednym zamówieniem. 6. Wszystkie paczki wysyłane pocztą kurierską są ubezpieczone. 7. Pocztą Polską realizowane są przesyłki wyłącznie o wadze do 5 kg, natomiast za pośrednictwem kuriera, za każde dodatkowe 30 kg przesyłki naliczana jest dodatkowa opłata w kwocie 17,00 zł brutto. 8. Wybierając płatność za zamawiany Towar w formie przedpłaty, Sprzedawca prosi o dokonanie przelewu dopiero po potwierdzeniu przez Sprzedawcę potwierdzenia realizacji zamówienia. W przypadku chwilowego braku zamówionego produktu na naszym magazynie, gdy paczka będzie gotowa do wysłania, Sprzedający prześle Klientowi informację z prośbą o dokonanie przelewu. W przypadku zamówień dla instytucji Sprzedawca wystawia na życzenie klienta fakturę VAT PRO FORMA. 9. Zarówno w przypadku wyboru formy płatności jako przedpłaty, jak i w przypadku formy płatności w formie za pobraniem, zapłata za dostawę Towaru obejmuje zapłatę ceny Towaru podatnej w Sklepie Internetowym oraz podany w ust. 6 i 8 powyżej koszt dostawy w wysokości zależnej od wybranej metody dostawy oraz płatności. 10. Przed złożeniem zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia. 11. Złożenie przez Klienta oferty zakupu Towaru w Sklepie internetowym następuje w momencie kliknięcia przez Klienta ikony zamawiam z obowiązkiem zapłaty i stanowi jednocześnie złożenie zamówienia na Towar objęty treścią zamówienia Po złożeniu zamówienia na określony Towar lub na określone Towary zgodnie z procedurą oraz kolejnymi krokami wskazanymi w serwisie internetowym Sprzedawcy oraz wysłaniu tego zamówienia droga elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient otrzymuje od Sprzedawcy na wskazany przez Klienta adres e- mailowy potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta. 13. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Sprzedawca prześle do Klienta w formie na podany przez Klienta adres owy potwierdzenie realizacji zamówienia. 14. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta, zaś Klient ma prawo wyboru czy zrealizuje zamówienie tylko w części czy rezygnuje z zamówienia. 15. Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysyłki Towaru do Klienta. Korekty można dokonać wysyłając na adres lub kontaktując się pod numerem telefonu/faksu Dokonując korekty Klient winien wskazać numer zamówienia. Powyższe obejmuje także prawo Klienta do całkowitego anulowania zamówienia Towaru. 16. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych Klienta. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem zgodnie z danymi kontaktowymi/adresowymi podanymi prze Klienta w procesie rejestracji.

4 Realizacja zamówienia 1. Po potwierdzeniu realizacji zamówienia oraz otrzymaniu zapłaty wyłącznie w przypadku wyboru opcji dokonania płatności za zamówiony Towar w formie przedpłaty, Sprzedawca niezwłocznie rozpocznie wysyłkę zamówionego Towaru do Klienta. W przypadku wyboru przez Klienta jako metody płatności za pobraniem, Sprzedawca niezwłocznie rozpocznie wysyłkę zamówionego Towaru do Klienta po przesłaniu do Klienta na podany przez niego adres potwierdzenia realizacji zamówienia. 2. W przypadku Towarów dostępnych w magazynie Sprzedającego, wykonanie zawartej umowy nastąpi najpóźniej w terminie 72 godzin licząc od daty złożenia zamówienia. W przypadku natomiast, gdy realizacja zamówienia będzie wymagała zamówienia przez Sprzedającego Towaru u dostawcy Sprzedającego, wykonanie zawartej umowy nastąpi w terminie około 14 dni licząc od daty złożenia zamówienia, nie później jednak niż w terminie 30 dni licząc od daty złożenia zamówienia. 3. Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar 4. Na życzenie Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT 5. Dowodem zakupu. w przypadku Klientów będących Konsumentami, jest paragon lub faktura VAT. 6. Dowodem zakupu dla Klientów nie będących Konsumentami jest faktura VAT. Sposób dostawy Towaru 1. Zamówiony Towar dostarczany jest zgodnie z wyborem Klienta dokonanym przy składaniu zamówienia na dostawę Towaru, bądź to przez firmę kurierską GLS bądź to Pocztę Polską. 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i miarę możliwości w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedającym pod numerem telefonu (pn.- pt ) w celu wyjaśnienia sprawy. Odpowiedzialność za Towar i reklamacje 1. Klient zobowiązany jest stosować się do załączonych do Towaru zasad pielęgnacji i użytkowania. 2. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru w należytym stanie, nieuszkodzonego, bez wad. 3. Względem Klientów Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.). Sprzedawca nie udziela gwarancji Klientowi na zakupione przez niego Towary w Sklepie internetowym. 4. Jeżeli Klient nie wskaże inaczej Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że jest on Konsumentem i rozpatrzy jego reklamację według zasad obowiązujących Konsumentów. 5. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację Sprzedawcy na adres MAGUM S.C. ul. Telefoniczna 28, Łódź, pod numerem telefonu, (pn.- pt ); numerem faksu lub poczty elektronicznej ( ) zawierające co najmniej

5 następujące dane:: dane reklamującego imię i nazwisko, adres zamieszkania i ewentualnie adres , datę nabycia Towaru, opisaną wadę, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy oraz wskazać w jaki sposób ma zostać powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Gotowy formularz reklamacyjny do wypełnienia, stanowiący wyłącznie formę ułatwienia, Klient może otrzymać na wskazany adres kontaktując się ze Sprzedawcą. 6. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient winien przesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem jego zakupu na adres MAGUM S.C. ul. Telefoniczna 28, Łódź. 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może skontaktować się w celu uzyskania wyjaśnień ze Sprzedawcą pod numerem telefonu (pn.- sb ). Odstąpienie od umowy 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (dz. U poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w formie rekomendowanego pisemnego oświadczenia wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną ( )). Oświadczenie Konsumenta może być sformułowane w sposób dowolny, jednak z jego treści powinna wynikać wola jednoznacznego odstąpienia od umowy sprzedaży. Oświadczenie w szczególności powinno wskazywać imię i nazwisko Konsumenta, numer umowy/zamówienia, wskazanie Towaru, od którego zakupu odstępuje Konsument. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej również podpis osoby składającej oświadczenie. 3. Konsument do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może posłużyć się oświadczeniem, które zostało mu dostarczone wraz z zakupionym Towarem. Konsument może również za pośrednictwem Infolinii otrzymać na adres swojej poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny również na stronie 4. Posłużenie się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta nie jest obowiązkowe. 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy również pocztą, faksem, mailem do Sprzedawcy adres do doręczeń: MAGUM S.C. ul. Telefoniczna 28, Łódź, pod numerem telefonu, (pn.- pt ); numerem faksu lub poczty elektronicznej ( ) 6. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dniu od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany, jeżeli zostało ono wysłane Sprzedawcy przed upływem wskazanego terminu. 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 8. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy uważa się ją za niezawartą. W takiej sytuacji Konsument zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy zakupionego Towaru wraz z oryginalnymi metkami niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy poprzez jego odesłane do magazynu na adres: MAGUM S.C. ul. Telefoniczna 28, Łódź, w którym złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy przed jego upływem odesłanie zakupionego Towaru. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Przesyłki

6 ze zwrotem Towaru nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę. W przypadku zwrotu Towaru prosimy o dopisek na paczce zwrot. 9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Konsumentowi zwrócone zostaną wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca poinformowany został o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, pod warunkiem otrzymania od Konsumenta z powrotem zakupionego Towaru lub otrzymania dowodu potwierdzenia odesłania Towaru, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się jednak dla Sprzedawcy z ponoszeniem dodatkowych opłat; w każdym jednak przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 10. Konsument, który odstąpił od umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania. 11. Warunki określone w ustępie poprzedzającym mają także zastosowanie, gdy Konsument zwraca Towar w celu wymiany go na inny rozmiar czy kolor. Dodatkowo prosimy o bezpośredni kontakt owy: lub telefoniczny w celu ustalenia szczegółów danego towaru (np. koloru, rozmiaru) do ponownej wysyłki. Prosimy o dopisek na paczce "wymiana". Ochrona danych osobowych 1. Sprzedawca informuje, iż ochrona danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres , dane adresowe, dane bankowe, hasło i numer telefonu jest dla niego sprawą bardzo ważną, i dlatego gwarantuje on poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych. 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru, przy czym przekazane Sprzedawcy dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki. 4. Dane osobowe są gromadzone ze starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). 5. Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo wglądu do swoich danych za pośrednictwem Sklepu internetowego, do ich korekty oraz do ich usunięcia i żądania zaprzestania ich wykorzystywania. 6. Administratorem danych osobowych przekazywanych Sprzedającemu jest Łukasz Senderecki. 7. Szczegółowe zasady ochrony i udostępnienia danych osobowych reguluje polityka prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu.

7 Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogę elektroniczną w ramach Sklepu internetowego. 1. Sprzedawca zobowiązuje się podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego. 2. Do zawarcia umowy na świadczenie przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną w zakresie: a) prowadzenia Konta niezbędne jest założenia Konta na zasadach określonych w Sklepie internetowym. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z usługi prowadzenia Konta poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, polegające na zaznaczeniu pola Usuń w podstronie Zaloguj się. W tym przypadku Sprzedawca zaprzestanie świadczenia usługi prowadzenia Konta, które stanie się nieaktywne. Klient utraci dostęp do danych zawartych na Koncie. b) przesyłania Newslettera - w przypadku Klientów, którzy posiadają lub zakładają Konto, niezbędne jest dodatkowe zaznaczenie opcji Zapisz się na nasz newsletter. Podanie danych zaznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe. Klient może zrezygnować z takiej usługi w każdej chwili poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym polegające na zaznaczenie pola Rezygnuję z Newslettera na podstronie Zaloguj się ; 3. Klient ma prawo zgłosić reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego oraz świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Reklamacja może zostać zgłoszona Sprzedawcy przez Klienta poprzez wysłanie jej pocztą na adres: MAGUM S.C. ul. Telefoniczna 28, Łódź, pod numerem telefonu, (pn.- pt ); numerem faksu lub poczty elektronicznej ( ) Termin do rozpoznania reklamacji jest wynosi 14 dni i jest liczony począwszy od daty jej zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja, chyba że Klient zgłosi żądanie powiadomienia go na piśmie o sposobie rozpatrzenia reklamacji i wskaże adres na jaki ma zostać wysłane powiadomienie. Opisana w niniejszym punkcie procedura reklamacyjna nie ma zastosowania do reklamacji z tytułu rękojmi za wady Towarów zakupionych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. 4. Konsument ma także prawo odstąpić od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną - prowadzenie Konta lub otrzymywanie Newslettera na piśmie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy pocztą, faksem, e- mailem do MAGUM S.C. ul. Telefoniczna 28, Łódź, pod numerem telefonu, (pn.- pt ); numerem faksu lub poczty elektronicznej ( ) Powyższe nie wyłącza uprawnień opisanych w punkcie 2 powyżej. 5. Na żądanie Klienta Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego.

8 Prawa autorskie i pokrewne 1. Wszelkie treści zamieszczane na Stronie internetowej Sprzedawcy, włącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką są wyłączną własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp. Wyłączenie odpowiedzialności Korzystanie z serwisu w sposób inny niż przeglądanie oferty Sprzedawcy oraz dokonywania zakupu Towarów i czynności z tym związanych, a także pobieranie plików i innych treści ze Sklepu Internetowego odbywa się na odpowiedzialność Klienta i Sprzedawca nie przejmuje odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku takiego korzystania ze Strony internetowej. Postanowienia końcowe 1. Regulamin, pod warunkiem jego akceptacji przez Klienta przy składaniu zamówienia na Towar, stanowi integralną część zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży i może być zmieniany jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. 2.. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia. 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu internetowego Sprzedającego. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sklepu internetowego sprzedawca zobowiązany jest powiadomić Klientów dołączając nową treść Regulaminu. Powiadomienia o nowej treści Regulaminu będą wysłane do Klientów na ostatnio wskazany przez nich adres ich poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni przed datą wejścia w życia Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści zmian zapisów Regulaminu, Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie zamówienia złożone przed datą wejścia w życie każdorazowej zmiany zapisów Regulaminu są realizowane i rozliczane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia i tym samym zmiany zapisów Regulaminu nie mogą naruszać praw Klientów, które nabyli przed datą wejścia w życie zmiany zapisów Regulaminu. 4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. 5. Wszelkie spory mogące powstać w związku z zamówieniem Towarów przez Klienta u Sprzedawcy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze polubownej. 6. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Postanowienia ogólne. Warunki składania zamówień i zawarcie umowy

Postanowienia ogólne. Warunki składania zamówień i zawarcie umowy Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące przy składaniu zamówień i zawieraniu umów oraz ich realizacji za pośrednictwem Sklepu internetowego. 2. Definicje - ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

f) Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową

f) Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące przy składaniu zamówień i zawieraniu umów oraz ich realizacji za pośrednictwem Sklepu internetowego. 2. Definicje: a) Klient osoba

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy MOYE prowadzony jest przez MOYE spółka cywilna M.Wyszomierska M.Wyszomierska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Data publikacji: 28.12.2016 r. Sklep internetowy Nasze Bieszczady działający pod adresem http:// naszebieszczady.com/sklep/ należy do Michała Gaponiuka,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zawierania umów

Ogólne warunki zawierania umów Ogólne warunki zawierania umów Niniejszy dokument opisuje ogólne warunki zawierania umów z Panem Cezarym Kuliś, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ORLING POLSKA Cezary Kuliś z siedzibą w Mierzeszynie

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem WWW.e-herbata.pl. Sprzedającym jest PROGRESSIVE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca Lwy Północy S.C. ul. Wielkie Młyny 16/8 80-49 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obowiązywał do 23.12.2014 roku) I. Słownik pojęć Sprzedawca Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy al.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.homedekorator.pl Net.Com - Roland Pelc Królowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: kalorietoniewszystko.pl, prowadzony jest przez Natalię Czekalską prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy Kupując jako Konsumenci (osoby fizyczne wykonujące czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.oligo-elite.pl przez Keiko Polska Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Księgarnia internetowa działająca pod adresem www.stopkapress.com.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Dostawę zamówionego towaru realizujemy wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostawę zamówionego towaru realizujemy wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Firma KOLAGEN NCN POLSKA SP Z O.O. jest wyłącznym dystrybutorem czystego, naturalnego kolagenu rybiego w postaci proszku, dodatkowo oczyszczonego bezpośrednio w laboratoriach w Szwajcarii. Zaufanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Vitrochem Group Sp. z o.o.

Regulamin Sklepu Internetowego Vitrochem Group Sp. z o.o. Regulamin Sklepu Internetowego Vitrochem Group Sp. z o.o. 1 1. Regulamin określa prawa i obowiązki sprzedawcy oraz kupującego oraz zasady realizacji transakcji w Sklepie Internetowym Vitrochem Group Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW

REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu produktów firmy oraz wykonywania związanych z nimi usług Producenta mebli, galanterii i

Bardziej szczegółowo

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. 1. Sprzedawca - Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej. 2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą serwisu: strefamilitarna.com,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne REGULAMIN 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem nick u Swiat-Florysty na poratlu internetowym Allegro jest firma Sky-Net Łukasz Przeździecki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szańcowa 28. 2. Nasza obecność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK 1. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 Sprzedawca przedsiębiorca Anna Witek Pietroń A.Witek, z siedzibą w Modlniczce, ul. Handlowców 14, 32-085

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa na jakich zasadach korzystać można ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.sklep.bikers.net.pl. 2. Sklep internetowy

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów od r.

Regulamin zakupów od r. Regulamin zakupów od 25.12.2014 r. Regulamin zakupów w Wydawnictwie ISP PAN 1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Wydawnictwo ISP PAN prowadzone przez firmę "INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk kup,

wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk kup, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO artmusicshop.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Sklep internetowy działa pod adresem głównym strony www.artconnection.com.pl i artmusicshop.pl pod nazwą artmusicshop.pl (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Wojas.pl to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.wojas.pl, prowadzony jest przez WOJAS TRADE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu (34-400), wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego fitstrategia.

Regulamin sklepu internetowego fitstrategia. Data publikacji: 06.09.2016 Regulamin sklepu internetowego fitstrategia. Sklep internetowy fitstrategia działający pod adresem http://fitstrategia.pl/kurs należy do Barbary Janysek prowadzącej działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro.

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. 1. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Postanowienia ogólne

REGULAMIN Postanowienia ogólne REGULAMIN Niniejszy Regulamin sklepu internetowego Peoni dostępny jest na stronie www.peoni.pl w zakładce Regulamin. Regulamin można pobrać w formacie PDF i zapisać w pamięci komputera. Plik PDF zawierający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać:

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać: REGULAMIN: 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.niro-bio.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno _ Usługowo Handlowe NIRO Sp. z o.o. z siedzibą w Bronowie 42-283 ; przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.muzyczna-kawiarnia.pl. Sprzedającym jest INVESTMUSIC

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Sport House

Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin ten określa sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.odziez-sportwa.com (www.sporthouseweb.com), prowadzonym przez Sport House

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.oneled.pl prowadzony jest przez Magdalenę Rewucką prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku 1. Postanowienia ogólne Sklep Internetowy działający pod adresem: www.paso-trading.pl,

Bardziej szczegółowo

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę Dodaj do koszyka.

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę Dodaj do koszyka. Regulamin Serwisu 1. Przedsiębiorca, kontakt 1.1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.4ele.pl jest BUDO- PLAST SP. Z O.O., ul. Franza Blumwego 17, 85-862 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku I. Definicje Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku Sklep Internetowy jest prowadzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Przygotowalnia działający pod adresem www.przygotowalniadtp.pl/prestashop jest platformą prowadzoną przez firmę: Słowniczek

1. Sklep Przygotowalnia działający pod adresem www.przygotowalniadtp.pl/prestashop jest platformą prowadzoną przez firmę: Słowniczek 1. Sklep Przygotowalnia działający pod adresem www.przygotowalniadtp.pl/prestashop jest platformą prowadzoną przez firmę: NIP 9471933919 REGON 361824767 Słowniczek 1. Dni robocze wszystkie dni tygodnia

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C.

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.koder.krakow.pl prowadzony jest przez KODER S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Marcina Dudka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów w sklepie internetowym

Regulamin zakupów w sklepie internetowym Regulamin zakupów w sklepie internetowym 1 Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady sprzedaży książek i świadczenia usług przez Księgarnię Internetową ManiBooks pod adresem www.manibooks.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

REGULAMIN. 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sprzedaży artykułów w serwisie Allegro przez firmę Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego UNIKOL Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy InstalTube, dostępny pod adresem internetowym instaltube.pl, prowadzony jest przez Michał Widz prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Selana działający pod adresem http://www.selana.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Rubicello, ul.łukasiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. RODZAJ, ZAKRES I WARUNKI SPRZEDAŻY III. SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. RODZAJ, ZAKRES I WARUNKI SPRZEDAŻY III. SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN 1. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące sprzedaży towarów przez FHU PCMAX Piotr Hajczuk, ul. Płk. Dąbka 138/1, 82 300 Elbląg, dokonywanych za pośrednictwem platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy znajdujący się

Bardziej szczegółowo