REGULAMIN Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące przy składaniu zamówień i zawieraniu umów oraz ich realizacji za pośrednictwem Sklepu internetowego. 2. Definicje - ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Kliencie należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do zawierania wiążących umów, bądź jednostkę organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej zdolną do zawierania umów. b) Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego. c) Sprzedawcy MAGUM Małgorzata i Łukasz Senderecki s.c. z/s ul. Telefoniczna 28, Łódź, NIP: wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerami: Magum Małgorzata Senderecka , Magum Łukasz Senderecki d) Sklepie internetowym należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedawcę on-line serwis internetowy Sprzedawcy dostępny w domenie w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. e) Towarze należy przez to rozumieć produkty dostępne w ofercie zamieszczonej Sklepie internetowym oferowane Klientowi przez Sprzedawcę do nabycia za pośrednictwem tego Sklepu internetowego f) Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 3. Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 4. Umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawcy zawierane są w języku polskim. 5. Wszystkie ceny Towarów podane na Stronie Internetowej zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich. 6. Wiążąca dla stron transakcji jest oferta oraz cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. 7. Do działania systemu teleinformatycznego Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia informatycznego podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8.. Do korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej). 8. Usługi świadczone na rzecz Klienta przez Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu internetowego są świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U r. poz. 1422) w zakresie prowadzenia konta Klienta, przesyłania Newslettera oraz składania i przyjmowania zamówień.

2 Warunki składania zamówień i zawarcie umowy 1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku. 2. Do złożenia zamówienia przez nowych Klientów konieczne jest dokonanie wyboru zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w Koszyku klikając na przycisk Dodaj do koszyka - z obowiązkiem zapłaty, a następnie założenia konta poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie internetowym w szczególności poprzez: a) Podatnie Adresu poczty elektronicznej ( ) b) Wskazanie Hasła do konta (min. 5 znaków) c) Wskazanie imienia, nazwiska oraz płuci, d) wskazanie adresu dostawy, jeżeli Klient nie posiada konta lub jest inny niż został podany przez Klienta w formularzu rejestracji Konta; e) w przypadku przedsiębiorców wskazanie dodatkowo oznaczenia firmy przedsiębiorcy oraz jego NIP. f) Dokonanie wyboru sposobu dostawy i płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji; g) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią oraz jej akceptacji poprzez zaznaczenia krzyżykiem pola przy treści oświadczenia w tym przedmiocie; h) złożenia oświadczenia wiedzy, iż Klient został poinformowany o tym, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty poprzez zaznaczenia krzyżykiem pola przy oświadczenia w tym przedmiocie; i) złożenia oświadczenia wiedzy o tym, iż Klient został poinformowany o przysługującym Konsumentowi prawie odstąpienia od umowy stosownie do treści art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta poprzez zaznaczenie krzyżykiem pola przy treści oświadczenia w tym przedmiocie; j) złożenia oświadczenia wiedzy o tym, iż w przypadku realizacji z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, poprzez zaznaczenie krzyżykiem pola przy treści oświadczenia w tym przedmiocie. k) Złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody, na przekazanie Konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy na odległość, w tym w zakresie informacji określonych treścią art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta mailem na adres poczty elektronicznej ( ) wskazany przez Konsumenta przy założeniu konta w Sklepie internetowym Sprzedającego. 3. W przypadku Klientów posiadających konto w sklepie internetowym i po zalogowaniu się na to konto, do złożenia zamówienia wymagane jest dokonanie wyboru zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w Koszyku klikając na przycisk Dodaj do koszyka - z obowiązkiem zapłaty, a następnie wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie internetowym w szczególności w zakresie danych i oświadczeń wymienionych pod literami od f) do k) w punkcie 2. powyżej. W przypadku, gdy dostawa zamawianego towaru ma nastąpić na inny adres dostawy niż wskazany przy dokonaniu przez Klienta rejestracji konta, wymagane jest dodatkowo wskazanie tego adresu dostawy. 4. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące metody wysyłek/dostawy oraz płatności za zamówione Towary: - Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej (priorytet) i za przedpłatą dokonaną na rachunek bankowy Sprzedającego numer dostawa 3-4 dni od dnia nadania przesyłki. Koszt dostawy 18,00 zł brutto; - Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej (priorytet) i za pobraniem dostawa 3-4 dni od dnia nadania przesyłki. Koszt dostawy 23,00 zł brutto; - Dostawa za pośrednictwem GLS (kuriera) i za przedpłatą dokonaną na rachunek bankowy Sprzedającego numer dostawa

3 maksymalnie 2 dni robocze od dnia nadania przesyłki. Koszt dostawy 17,00 zł brutto; - Dostawa za pośrednictwem GLS (kuriera)i za pobraniem dostawa w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych. Koszt dostawy 21,00 zł brutto; Przy wyborze opcji dostawy i płatności za pobraniem, za przesyłkę płacicie Państwo przy odbiorze odpowiednio listonoszowi, w urzędzie pocztowym lub kurierowi przy odbiorze paczki. 5. Klient nie może łączyć różnych sposobów płatności dokonując zapłaty za zakupione Towary objęte jednym zamówieniem. 6. Wszystkie paczki wysyłane pocztą kurierską są ubezpieczone. 7. Pocztą Polską realizowane są przesyłki wyłącznie o wadze do 5 kg, natomiast za pośrednictwem kuriera, za każde dodatkowe 30 kg przesyłki naliczana jest dodatkowa opłata w kwocie 17,00 zł brutto. 8. Wybierając płatność za zamawiany Towar w formie przedpłaty, Sprzedawca prosi o dokonanie przelewu dopiero po potwierdzeniu przez Sprzedawcę potwierdzenia realizacji zamówienia. W przypadku chwilowego braku zamówionego produktu na naszym magazynie, gdy paczka będzie gotowa do wysłania, Sprzedający prześle Klientowi informację z prośbą o dokonanie przelewu. W przypadku zamówień dla instytucji Sprzedawca wystawia na życzenie klienta fakturę VAT PRO FORMA. 9. Zarówno w przypadku wyboru formy płatności jako przedpłaty, jak i w przypadku formy płatności w formie za pobraniem, zapłata za dostawę Towaru obejmuje zapłatę ceny Towaru podatnej w Sklepie Internetowym oraz podany w ust. 6 i 8 powyżej koszt dostawy w wysokości zależnej od wybranej metody dostawy oraz płatności. 10. Przed złożeniem zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia. 11. Złożenie przez Klienta oferty zakupu Towaru w Sklepie internetowym następuje w momencie kliknięcia przez Klienta ikony zamawiam z obowiązkiem zapłaty i stanowi jednocześnie złożenie zamówienia na Towar objęty treścią zamówienia Po złożeniu zamówienia na określony Towar lub na określone Towary zgodnie z procedurą oraz kolejnymi krokami wskazanymi w serwisie internetowym Sprzedawcy oraz wysłaniu tego zamówienia droga elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient otrzymuje od Sprzedawcy na wskazany przez Klienta adres e- mailowy potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta. 13. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Sprzedawca prześle do Klienta w formie na podany przez Klienta adres owy potwierdzenie realizacji zamówienia. 14. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta, zaś Klient ma prawo wyboru czy zrealizuje zamówienie tylko w części czy rezygnuje z zamówienia. 15. Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysyłki Towaru do Klienta. Korekty można dokonać wysyłając na adres lub kontaktując się pod numerem telefonu/faksu Dokonując korekty Klient winien wskazać numer zamówienia. Powyższe obejmuje także prawo Klienta do całkowitego anulowania zamówienia Towaru. 16. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych Klienta. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem zgodnie z danymi kontaktowymi/adresowymi podanymi prze Klienta w procesie rejestracji.

4 Realizacja zamówienia 1. Po potwierdzeniu realizacji zamówienia oraz otrzymaniu zapłaty wyłącznie w przypadku wyboru opcji dokonania płatności za zamówiony Towar w formie przedpłaty, Sprzedawca niezwłocznie rozpocznie wysyłkę zamówionego Towaru do Klienta. W przypadku wyboru przez Klienta jako metody płatności za pobraniem, Sprzedawca niezwłocznie rozpocznie wysyłkę zamówionego Towaru do Klienta po przesłaniu do Klienta na podany przez niego adres potwierdzenia realizacji zamówienia. 2. W przypadku Towarów dostępnych w magazynie Sprzedającego, wykonanie zawartej umowy nastąpi najpóźniej w terminie 72 godzin licząc od daty złożenia zamówienia. W przypadku natomiast, gdy realizacja zamówienia będzie wymagała zamówienia przez Sprzedającego Towaru u dostawcy Sprzedającego, wykonanie zawartej umowy nastąpi w terminie około 14 dni licząc od daty złożenia zamówienia, nie później jednak niż w terminie 30 dni licząc od daty złożenia zamówienia. 3. Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar 4. Na życzenie Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT 5. Dowodem zakupu. w przypadku Klientów będących Konsumentami, jest paragon lub faktura VAT. 6. Dowodem zakupu dla Klientów nie będących Konsumentami jest faktura VAT. Sposób dostawy Towaru 1. Zamówiony Towar dostarczany jest zgodnie z wyborem Klienta dokonanym przy składaniu zamówienia na dostawę Towaru, bądź to przez firmę kurierską GLS bądź to Pocztę Polską. 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i miarę możliwości w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedającym pod numerem telefonu (pn.- pt ) w celu wyjaśnienia sprawy. Odpowiedzialność za Towar i reklamacje 1. Klient zobowiązany jest stosować się do załączonych do Towaru zasad pielęgnacji i użytkowania. 2. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru w należytym stanie, nieuszkodzonego, bez wad. 3. Względem Klientów Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.). Sprzedawca nie udziela gwarancji Klientowi na zakupione przez niego Towary w Sklepie internetowym. 4. Jeżeli Klient nie wskaże inaczej Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że jest on Konsumentem i rozpatrzy jego reklamację według zasad obowiązujących Konsumentów. 5. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację Sprzedawcy na adres MAGUM S.C. ul. Telefoniczna 28, Łódź, pod numerem telefonu, (pn.- pt ); numerem faksu lub poczty elektronicznej ( ) zawierające co najmniej

5 następujące dane:: dane reklamującego imię i nazwisko, adres zamieszkania i ewentualnie adres , datę nabycia Towaru, opisaną wadę, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy oraz wskazać w jaki sposób ma zostać powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Gotowy formularz reklamacyjny do wypełnienia, stanowiący wyłącznie formę ułatwienia, Klient może otrzymać na wskazany adres kontaktując się ze Sprzedawcą. 6. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient winien przesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem jego zakupu na adres MAGUM S.C. ul. Telefoniczna 28, Łódź. 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może skontaktować się w celu uzyskania wyjaśnień ze Sprzedawcą pod numerem telefonu (pn.- sb ). Odstąpienie od umowy 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (dz. U poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w formie rekomendowanego pisemnego oświadczenia wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną ( )). Oświadczenie Konsumenta może być sformułowane w sposób dowolny, jednak z jego treści powinna wynikać wola jednoznacznego odstąpienia od umowy sprzedaży. Oświadczenie w szczególności powinno wskazywać imię i nazwisko Konsumenta, numer umowy/zamówienia, wskazanie Towaru, od którego zakupu odstępuje Konsument. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej również podpis osoby składającej oświadczenie. 3. Konsument do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może posłużyć się oświadczeniem, które zostało mu dostarczone wraz z zakupionym Towarem. Konsument może również za pośrednictwem Infolinii otrzymać na adres swojej poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny również na stronie 4. Posłużenie się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta nie jest obowiązkowe. 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy również pocztą, faksem, mailem do Sprzedawcy adres do doręczeń: MAGUM S.C. ul. Telefoniczna 28, Łódź, pod numerem telefonu, (pn.- pt ); numerem faksu lub poczty elektronicznej ( ) 6. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dniu od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany, jeżeli zostało ono wysłane Sprzedawcy przed upływem wskazanego terminu. 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 8. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy uważa się ją za niezawartą. W takiej sytuacji Konsument zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy zakupionego Towaru wraz z oryginalnymi metkami niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy poprzez jego odesłane do magazynu na adres: MAGUM S.C. ul. Telefoniczna 28, Łódź, w którym złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy przed jego upływem odesłanie zakupionego Towaru. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Przesyłki

6 ze zwrotem Towaru nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę. W przypadku zwrotu Towaru prosimy o dopisek na paczce zwrot. 9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Konsumentowi zwrócone zostaną wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca poinformowany został o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, pod warunkiem otrzymania od Konsumenta z powrotem zakupionego Towaru lub otrzymania dowodu potwierdzenia odesłania Towaru, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się jednak dla Sprzedawcy z ponoszeniem dodatkowych opłat; w każdym jednak przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 10. Konsument, który odstąpił od umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania. 11. Warunki określone w ustępie poprzedzającym mają także zastosowanie, gdy Konsument zwraca Towar w celu wymiany go na inny rozmiar czy kolor. Dodatkowo prosimy o bezpośredni kontakt owy: lub telefoniczny w celu ustalenia szczegółów danego towaru (np. koloru, rozmiaru) do ponownej wysyłki. Prosimy o dopisek na paczce "wymiana". Ochrona danych osobowych 1. Sprzedawca informuje, iż ochrona danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres , dane adresowe, dane bankowe, hasło i numer telefonu jest dla niego sprawą bardzo ważną, i dlatego gwarantuje on poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych. 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru, przy czym przekazane Sprzedawcy dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki. 4. Dane osobowe są gromadzone ze starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). 5. Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo wglądu do swoich danych za pośrednictwem Sklepu internetowego, do ich korekty oraz do ich usunięcia i żądania zaprzestania ich wykorzystywania. 6. Administratorem danych osobowych przekazywanych Sprzedającemu jest Łukasz Senderecki. 7. Szczegółowe zasady ochrony i udostępnienia danych osobowych reguluje polityka prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu.

7 Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogę elektroniczną w ramach Sklepu internetowego. 1. Sprzedawca zobowiązuje się podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego. 2. Do zawarcia umowy na świadczenie przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną w zakresie: a) prowadzenia Konta niezbędne jest założenia Konta na zasadach określonych w Sklepie internetowym. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z usługi prowadzenia Konta poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, polegające na zaznaczeniu pola Usuń w podstronie Zaloguj się. W tym przypadku Sprzedawca zaprzestanie świadczenia usługi prowadzenia Konta, które stanie się nieaktywne. Klient utraci dostęp do danych zawartych na Koncie. b) przesyłania Newslettera - w przypadku Klientów, którzy posiadają lub zakładają Konto, niezbędne jest dodatkowe zaznaczenie opcji Zapisz się na nasz newsletter. Podanie danych zaznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe. Klient może zrezygnować z takiej usługi w każdej chwili poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym polegające na zaznaczenie pola Rezygnuję z Newslettera na podstronie Zaloguj się ; 3. Klient ma prawo zgłosić reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego oraz świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Reklamacja może zostać zgłoszona Sprzedawcy przez Klienta poprzez wysłanie jej pocztą na adres: MAGUM S.C. ul. Telefoniczna 28, Łódź, pod numerem telefonu, (pn.- pt ); numerem faksu lub poczty elektronicznej ( ) Termin do rozpoznania reklamacji jest wynosi 14 dni i jest liczony począwszy od daty jej zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja, chyba że Klient zgłosi żądanie powiadomienia go na piśmie o sposobie rozpatrzenia reklamacji i wskaże adres na jaki ma zostać wysłane powiadomienie. Opisana w niniejszym punkcie procedura reklamacyjna nie ma zastosowania do reklamacji z tytułu rękojmi za wady Towarów zakupionych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. 4. Konsument ma także prawo odstąpić od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną - prowadzenie Konta lub otrzymywanie Newslettera na piśmie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy pocztą, faksem, e- mailem do MAGUM S.C. ul. Telefoniczna 28, Łódź, pod numerem telefonu, (pn.- pt ); numerem faksu lub poczty elektronicznej ( ) Powyższe nie wyłącza uprawnień opisanych w punkcie 2 powyżej. 5. Na żądanie Klienta Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego.

8 Prawa autorskie i pokrewne 1. Wszelkie treści zamieszczane na Stronie internetowej Sprzedawcy, włącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką są wyłączną własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp. Wyłączenie odpowiedzialności Korzystanie z serwisu w sposób inny niż przeglądanie oferty Sprzedawcy oraz dokonywania zakupu Towarów i czynności z tym związanych, a także pobieranie plików i innych treści ze Sklepu Internetowego odbywa się na odpowiedzialność Klienta i Sprzedawca nie przejmuje odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku takiego korzystania ze Strony internetowej. Postanowienia końcowe 1. Regulamin, pod warunkiem jego akceptacji przez Klienta przy składaniu zamówienia na Towar, stanowi integralną część zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży i może być zmieniany jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. 2.. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia. 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu internetowego Sprzedającego. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sklepu internetowego sprzedawca zobowiązany jest powiadomić Klientów dołączając nową treść Regulaminu. Powiadomienia o nowej treści Regulaminu będą wysłane do Klientów na ostatnio wskazany przez nich adres ich poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni przed datą wejścia w życia Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści zmian zapisów Regulaminu, Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie zamówienia złożone przed datą wejścia w życie każdorazowej zmiany zapisów Regulaminu są realizowane i rozliczane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia i tym samym zmiany zapisów Regulaminu nie mogą naruszać praw Klientów, które nabyli przed datą wejścia w życie zmiany zapisów Regulaminu. 4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. 5. Wszelkie spory mogące powstać w związku z zamówieniem Towarów przez Klienta u Sprzedawcy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze polubownej. 6. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Sport House

Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin ten określa sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.odziez-sportwa.com (www.sporthouseweb.com), prowadzonym przez Sport House

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.localize.pl jest prowadzony przez Agenora Hofmanna-Delbora prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl www.postbox.com.pl Data wejścia w życie: 25 lutego 2015 Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2015 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SKLEPU INTERNETOWGO MONTY.COM.PL

R E G U L A M I N SKLEPU INTERNETOWGO MONTY.COM.PL R E G U L A M I N SKLEPU INTERNETOWGO MONTY.COM.PL 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.monty.com.pl (zwany dalej Sklepem) stanowi własność Andrzeja Kramarczyka (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze

Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze (w brzmieniu obowiązującym od dnia 25 grudnia 2014 r.) 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy VAKU-DSGN, działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.folie-ochronne.3mk.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.folie-ochronne.3mk.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.folie-ochronne.3mk.pl 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.folie.ochronne.3mk.pl (zwany dalej Sklepem) stanowi własność Marcina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep Internetowy działający pod adresem: www.chema.rzeszow.pl/sklep jest platformą prowadzoną przez: CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZIELNIA PRACY w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 9 tel.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox I. Zasady ogólne 1 1. Niniejszy regulamin zwany dalej (Regulaminem) określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego I. DEFINICJE 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAWCA serwis internetowy www.galeriazdrowia.pl dający możliwość zamawiania produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o Sklepie internetowym 2. Słowniczek 3. OfertaSklepu

1. Informacje o Sklepie internetowym 2. Słowniczek 3. OfertaSklepu Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.freshandgreen.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Ewa Mazur, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Profit Ewa Mazur z siedzibą w Łomiankach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Just4Smart

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Just4Smart REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Just4Smart 1 Postanowienia ogólne 1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.just4smart.pl (zwany dalej Just4Smart lub sklepem ) stanowi własność Jana Bertranda, prowadzącego

Bardziej szczegółowo

c) zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;

c) zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://agrotex-shop.pl/ Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo