Ankieta Wstępne określenie możliwości powstania TELECENTRUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ankieta Wstępne określenie możliwości powstania TELECENTRUM"

Transkrypt

1 Ankieta Wstępne określenie możliwości powstania TELECENTRUM Tworzenie telecentrów do wspierania nauczania, przedsiębiorczości i dostepu do Społeczeństwa Informacyjnego na trudno dostępnych terenach - TELEACCESS Fundacja Progress and Business Kraków,

2 WPROWADZENIE Celem tego dokumentu jest opracowanie metodologii działania telecentrum, a w szczególności, w jaki sposób będzie ono spełniać zapotrzebowania użytkowników. Dokument ten pomoże również w stworzeniu planu powstania pilotażowych Telecentrum w oparciu o analizę potrzeb. Zawartość tej ankiety zawiera pytania na temat: 1. Grupa docelowa/grupy docelowe potencjalnego pilotażowego telecentrum. 2. Usługi użyteczne dla tej grupy docelowej/tych grup docelowych. 3. Istniejący budynek, który będzie używany. (ta część ankiety została już przez Państwa wypełniona wcześniej) 4. Posiadany już sprzęt, który mógłby być używany na cele telecentrum. (ta część ankiety została już przez Państwa wypełniona wcześniej) 5. Zapotrzebowanie na nowe wyposażenie. 6. Miejscowe struktury, które mogłyby wesprzeć telecentrum. 7. Aktualny stan dotyczący wykorzystania internetu szerokopasmowego na obszarze gminy, w której planuje się stworzenie telecentrum. 8. Procedurę i harmonogram powołania/założenia telecentrum. Dokument zawiera 7 rozdziałów opartych na powyższych kategoriach. ROZDZIAŁ 1. GRUPA DOCELOWA Prosimy zauważyć, że projekt TELEACCESS powinien być skierowany potencjalnie do wszystkich obywateli z terenów trudno dostępnych, który nie wyklucza i nie dyskryminuje żadnej grupy społecznej. W wyborze miejsca i grup użytkowników pilotażowego telecentrum, prosimy wziąć pod uwagę kryterium niekorzystnego położenia geograficznego dot. wykorzystania ICT. 1.1 Jakie są główne grupy użytkowników do których powinno i może być zaadresowane pilotażowe telecentrum? (na przykład: studenci, nauczyciele, osoby zatrudnione i przedsiębiorcy, rolnicy, lokalni eksperci ICT, personel medyczny, ogólnie dostępne, turyści,...) Proszę zwrócić uwagę, czy w regionie istnieje potrzeba objęcia działaniem telecentrum tzw. grup słabych (np. kobiety, imigranci, bezrobotni etc.) i czy wymagałoby to większego wysiłku. Prosimy wziąć pod uwagę lokalną sytuację ekonomiczną i tendencje na rynku pracy (np. bezrobocie, zainteresowanie zmianą zawodu, które kształtuje potrzeby szkoleniowe) 2

3 1.2 Proszę opisać w skrócie aktualne problemy każdej z wybranych grup użytkowników, które mogą być rozwiązane dzięki telecentrum oraz potrzeby, które mogą być zaspokojone poprzez efektywne jego użytkowanie (np.: dla turystów; tu nie ma punku informacyjnego pozwalającego uzyskać dostęp do informacji. telecentrum da taką możliwość... ). 1.3 Proszę opisać aktualną cyfrową/nauczania/innowacyjną kulturę, przeważającą w waszej lokalnej społeczności, gdzie planujecie powstanie pilotażowego telecentrum? Jaki jest średni poziom wykształcenia grupy docelowej/grup docelowych? Jaki jest średni, aktualny poziom zaznajomienia się grupy docelowej/grup docelowych z technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi (ICT) Jakie jest przeważające nastawienie w stosunku do społeczeństwa informatycznego i wyzwań dzisiejszego świata (w odpowiedzi na to pytanie prosimy brać pod uwagę opinie lokalnych liderów, opinie lokalnych jednostek i/lub opinie osób indywidualnych. Czy istnieje lokalna gotowość do rozwoju innowacyjnej synergii pomiędzy miejscowymi uczestnikami działań? 3

4 ROZDZIAŁ 2. POTENCJALNE USŁUGI TELECENTRUM 2.1 Jakiego typu usługi powinny być oferowane przez Wasze pilotażowe telecentrum? Proszę wziąć pod uwagę wszystkie grupy użytkowników jakie wskazane zostały powyżej. Dla każdego typu usług poniżej, proszę podać grupę użytkowników czerpiących z tego korzyści. Proszę swobodnie opisać inne możliwości usług. Wyposażenie biurowe Inne wyposażenie służące do nauki (w tym urządzenia służące do wykorzystania telecentrum jako miejsca do odbywania się seminariów). Urządzenia do nauki na odległość (e-learning) kroki przyspieszające zastosowanie udogodnień w nauczaniu Ogólne/powszechne użycie internetu Tworzenie aplikacji (np. powstawanie lokalnych stron internetowych). Sklepy internetowe. Wideokonferencje - wyposażenie do prowadzenia spotkań na odległość. Telepraca Konsultacje i porady w zakresie ICT. Usługi świadczone przez urzędy za pośrednictwem internetu Telemedycyna Inne usługi internetowe Informacja turystyczna. 4

5 2.2 Czy na terenie, gdzie planowane jest założenie telecentrum, występuje szczególne wyczulenie na problemy dotyczące: wyznań religijnych, mniejszości etnicznych lub grup wykluczonych społecznie, które są brane pod uwagę przy wyborze e-usług oraz aplikacji pilotażowego telecentrum? 2.3 Czy oczekujecie Państwo, że miejscowi użytkownicy będą zmotywowani do korzystania z pilotażowego telecentrum? Proszę wskazać jakieś szczególne obszary zainteresowania lokalnych użytkowników i ich potencjalne możliwości w zaangażowaniu się w rozwój ICT na tym terenie. 5

6 2.4 Czy bierzecie Państwo pod uwagę znaczenie lokalnych liderów/moderatorów, którzy będą motywować i wspierać miejscowych obywateli do korzystania z telecentrum, jeśli będzie to konieczne? Kto może pełnić taką rolę w Państwa organizacji, czy wyznaczycie Państwo w tym celu jakąś osobę? Czy w Państwa otoczeniu znajdują się osoby - członkowie grup docelowych, z wykształceniem powyżej przeciętnej, kreatywni, którzy z czasem będą mogli zostać liderami grup, przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy w telecentrum i wspierać ofertę wynikającą z projektu? 6

7 ROZDZIAŁ 3 MOŻLIWE WARUNKI UŻYTKOWANIA LOKALU NA CELE TELECENTRUM 3.1. Proszę opisać lokal, w którym zdaniem Państwa mogłoby być utworzone telecentrum na terytorium Gminy Kto jest właścicielem nieruchomości? (np. Ministerstwo, władze regionalne etc.) 3.3. Prosimy opisać w jakim stanie jest lokal - warunki (np. lokal w dobrym stanie, lokal może być używany po remoncie,...) 3.4. Proszę podać powierzchnię lokalu w m 2 (całości lub z podaniem powierzchni lokalu, która może być udostępniona na działaność telecentrum). 3.5 Czy lokal może być użytkowany swobodnie, czy też według określonych procedur? W przypadku istniejących procedur, proszę je opisać w skrócie. 7

8 ROZDZIAŁ 4. WYPOSAŻENIE, KTÓRE MOGŁOBY BYĆ UŻYTKOWANE W TELECENTRUM 4.1. Proszę sporządzić listę (wraz ze specyfikacją) dostępnego sprzętu, który Państwa zdaniem może być użytkowany w telecentrum (np. posiadamy 4 zestawy komputerowe, które mogą być użytkowane w telecentrum o następującej specyfikacji...) a) Zestawy komputerowe b) Serwery c) Inny sprzęt (drukarki, plotery, faksy, etc.) d) Jeśli opisaliście Państwo powyżej jakikolwiek sprzęt, który może być użytkowany w telecentrum, prosimy wyspecyfikować możliwe potrzeby jego modernizacji. (np. dla serwera... nowy twardy dysk... jest potrzebny do użytkowania w telecentrum) 8

9 4.2 Proszę podać listę (wraz ze specyfikacją) sprzętu dodatkowego, który zdaniem Państwa powinien być użytkowany w telecentrum. a) Zestawy komputerowe b) Serwery c) Inny sprzęt (drukarki, plotery, faksy, etc.) ROZDZIAŁ 5. STRUKTURY WSPARCIA 5.1 Proszę podać listę i krótki opis innych organizacji (z wyłączeniem Państwa organizacji) z Waszego regionu, które mogłyby być zainteresowane użytkowaniem i/lub wsparciem telecentrum. Podać krótkie uzasadnienie. (np. urząd/organizacja... mogłaby udzielić wsparcia telecentrum... w zakresie...) 5.2 Czy istnieje poparcie lokalnych władz dla koncepcji stworzenia pilotażowego telecentrum? 5.3 Czy istnieje lokalne wsparcie techniczne dotyczące infrastruktury przyszłego telecentrum? 9

10 ROZDZIAŁ 6. SZYBKI INTERNET NA WASZYM TERENIE 6.1. Czy połączenia internetowe DSL znajdują się w miejscu planowanego powstania telecentrum? 6.2 Jeśli tak, proszę krótko opisać aktualną sytuację, koszty użytkowania połączeń DSL na Państwa obszarze. Prosimy podać średni czas oczekiwania i koszty instalacji. 6.3 Jeśli nie, czy istnieje plan powstania infrastruktury DSL na Państwa terenie? Kiedy? 6.4. Czy łączność bezprzewodowa WiMax jest dostępna w miejscu planowanego powstania pilotażowego telecentrum? 6.5 Jeśli tak, proszę krótko opisać aktualna sytuację, koszty i użycie WiMax na Państwa terenie. Prosimy również określić średni czas oczekiwania i koszty instalacji. 10

11 6.6 Jeśli nie, czy planuje się powstanie WiMax na Państwa terenie? Kiedy? 6.7 Proszę opisać aktualną sytuację dotyczącą użycia satelitarnych łączy na Państwa terenie/ koszty, kto jest użytkownikiem, w jakim celu, przeciętny czas i koszty instalacji/. ROZDZIAŁ 7. PLAN POWSTANIA TELECENTRUM Po podjęciu decyzji jakiego typu telecentrum powstanie na Państwa terenie i kiedy, proszę podać wstępną ocenę wszystkich niezbędnych działań rozłożonych w czasie (np. przygotowanie lokalu, zakup sprzętu, instalacja DSL etc.) 11

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

ESI Małopolska stanowi program wykonawczy do Programu Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006.

ESI Małopolska stanowi program wykonawczy do Programu Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006. UCHWAŁA NR 1287/05 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia go Programu Powszechnej Edukacji na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego Data utworzenia 2005-12-12 Numer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-kształcenie

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-kształcenie The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH. Michał Brennek

TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH. Michał Brennek TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH Michał Brennek 1 Spis treści Wstęp 3 Cele rozwoju technologii internetowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich 5 Cele rozwoju technologii

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Zawady Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Zawady, czerwiec wrzesień 2006 1 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006

Bardziej szczegółowo

Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła

Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła I. Wstęp Czym jest Dolnośląska e-szkoła (DeS)? Dolnośląska e-szkoła jest programem wynikającym

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Wskazówki i materiały dla przedstawicieli związków zawodowych w zakładach pracy Spis treści Wytyczne dla przedstawicieli związków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa w gminie

Sieć komputerowa w gminie Krzysztof Buczkowski Sieć komputerowa w gminie Wybrane problemy organizacji i zarządzania Fundacja Wspomagania Wsi 2007 Krzysztof Buczkowski Planowana informatyzacja Sieć komputerowa w gminie Wybrane problemy

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Myszyniec Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Myszyniec, czerwiec wrzesień 2006 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+ PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ WARSZAWA, 2014 Wykonawca badania : PCM Studio Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006 opracowany został przez zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni Nr 119/2008 Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni I II W numerze: Misją Programu e-dialog jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT

Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka Kozienice, czerwiec

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o.

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA OTWOCKA na lata 2006-2013 c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. ul. Wierzbięcice 44a, 61-568 Poznań tel. (061) 834 54 80, fax (061) 834 54 81 e-mail:biuro@unitel.com.pl

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo