Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej"

Transkrypt

1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

2 Porządek prezentacji Wykonawcy Studium Wykonalności Główne założenia projektu w skrócie Sieci szerokopasmowe Cele projektu SSPW Aktualny stan sieci na terenie województwa Koncepcja sieci regionalnej Harmonogram Ankieter Dyskusja

3 SSPW - etap Studium Wykonalności SW realizuje konsorcjum: DGA SA (lider projektu) EFICOM InfoStrategia ITTI Nizielski&Borys Consulting

4 SSPW - główne założenia projektu Inwestor: województwa Budżet SSPW: 300 mln euro Finansowanie: Program Operacyjny Polski Wschodniej budżet województwa Okres realizacji: do 2013 roku

5 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Właściciel sieci: wybudowana infrastruktura będzie własnością województw Polski Wschodniej. Zarządzanie siecią zasady: zarządzaniem siecią zajmuje się operator infrastruktury, świadczy usługi i udostępnia infrastrukturę na przejrzystych i na równych dla wszystkich zasadach, Operator infrastruktury nie będzie dostarczał usług klientom końcowym. Sieci będzie otwarta dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe odbiorcom końcowym

6 Sieć szerokopasmowa DEFINICJA sieciowa infrastruktura techniczna oferująca duże przepływności w warstwie szkieletowej oraz dostępowej

7 Potrzeba usług szerokopasmowych Zakłada się że potrzebny jest powszechny dostęp do usług szerokopasmowych Jakie jest pasmo usługi szerokopasmowej? 144 kbps 512 kbps 1 Mbps 2 Mpbs 6 Mpbs 15 Mpbs 100 Mbps?

8 Usługi szerokopasmowe Usługi dostępne przez sieci szerokopasmowe: e-goverment Podpis elektroniczny Telepraca Zdalne nauczanie (e-learning) Komunikacja głosowa VoIP Telewizja wysokiej rozdzielczości HDTV Systemy GIS Telemedycyna...

9 Pasmo Zatem jakie jest pasmo usługi szerokopasmowej?? zmienne, zależne od usługi na dzień dzisiejszy i projektu MSS jest to: 6 Mbps (w dół) dla jednego odbiorcy (użytkownika) minimalne pasmo dla transmisji video TV...

10 Cel projektu Cel projektu - zapewnienie do 2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych na poziomie minimum 6Mbps dla: 90% gospodarstw domowych 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców. Realizacja projektu: Budowa na zagrożonych wykluczeniem cyfrowym terenach infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów, zasoby i tworzącej regionalne sieci szkieletowe (budowa elementów pasywnych, takich jak: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, maszty, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych). Bez podjęcia interwencji publicznej znaczna część mieszkańców Polski Wschodniej nie będzie miała możliwości taniego dostępu do nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej.

11 Sieć szerokopasmowa rentowność inwestycji jest czynnikiem podrzędnym w stosunku do celu nadrzędnego, jakim jest zwiększenie zasięgu i dostępności usług szerokopasmowych (rachunek ekonomiczny) cel będzie realizowany poprzez budowę infrastruktury w części pasywnej i aktywnej do poziomu węzła dystrybucyjnego NIE BĘDZIE BUDOWANA PĘTLA ABONENCKA rozbudowa infrastruktury ma wspomagać rozwój usług poprze: obniżenie barier inwestycyjnych konkurencja w usługach

12 Polska Wschodnia stan faktyczny Na początku 2007 r. ponad milion gospodarstw domowych w województwach Polski Wschodniej nie miało dostępu do Internetu szerokopasmowego, Powód? ograniczony zasięg istniejących sieci telekomunikacyjnych, techniczne nieprzystosowanie sieci abonenckich operatorów telefonii stacjonarnej do realizacji usług szerokopasmowych.

13 Województwo lubelskie wyniki inwentaryzacji węzły (z możliwością dostępu na poziomie 6Mbps) trasy istniejącej sieci szkieletowej Wyniki na podstawie ankiet od operatorów

14 Koncepcja sieci Projekt zakłada budowę na zagrożonych wykluczeniem cyfrowym terenach województwa infrastruktury teleinformatycznej spełniającej kryteria: Neutralność technologiczna Uzupełnienie istniejących zasobów Stworzenie regionalnej sieci szkieletowej Równy dostęp dla wszystkich operatorów Właścicielem sieci będzie Województwo

15 Klasyfikacja obszarów obszary białe : całkowity brak podaży usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na przyjętym w projekcie poziomie (przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie świadczą takich usług na danym obszarze lub ich uzyskanie jest ograniczone barierami, np. ekonomicznymi, które ograniczają dostęp potencjalnych klientów) obszary szare : istnieje infrastruktura szkieletowa i dystrybucyjna tylko jednego operatora (zazwyczaj sieć operatora zasiedziałego ), nie ma konkurencji obszary czarne : usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu są oferowane poprzez dwóch lub więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych skutecznie konkurujących ze sobą na danym obszarze

16 SSPW podział zadań

17 SSPW model eksploatacji (2) Operator dla Operatorów (Carrier of Carriers) zarządza powstałą infrastrukturą NIE obsługuje użytkowników końcowych sprzedaje na równych zasadach usługi wszystkim chętnym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym Operator sieci dostępowych obsługuje użytkowników końcowych buduje własną sieć dostępową lub korzysta z istniejącej

18 Partnerzy - współpraca Kluczowym czynnikiem determinującym powodzenie projektu jest współpraca ze wszystkimi zainteresowanymi stronami Zainteresowane strony: samorząd szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego operatorzy i przedsiębiorcy telekomunikacyjni Inni dysponenci infrastruktury teleinformatycznej Konsultacje - uzgodnienie zakresu rzeczowego koniecznej rozbudowy sieci Zdefiniowanie terenów, na których wymagana jest interwencja z pieniędzy publicznych Wsparcie obszarów, na których inwestycje są dla firm telekomunikacyjnych nieopłacalne

19 Oczekiwania Samorządy: Określenie osób współpracujących i kanałów obiegu informacji Organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych Określenie potrzeb (obiekty do podłączenia) Bieżące konsultacje Operatorzy: Konsultacje dotyczące aktualnego stanu infrastruktury oraz planów rozbudowy Określenie zapotrzebowania i modelu współpracy Dysponenci infrastruktury Konsultacje dotyczące infrastruktury możliwej do udostępnienia

20 Wstępna koncepcja sieci na terenie województwa lubelskiego

21 Wstępna koncepcja sieci na terenie województwa lubelskiego długość sieci szkieletowej: długość sieci dystrybucyjnej: liczba węzłów szkieletowych: liczba węzłów dystrybucyjnych: 705 km 1973 km ludność w zasięgu sieci: 90,01%

22

23 Przewidywany harmonogram prac Zakończenie projektu: Zakończenie realizacji SW dla obszarów: Rozpoczęcie realizacji SW: Zakończenie realizacji ankiet: najpóźniej czas realizacji ankiet: 2-3 tygodnie na całe województwo (wymaga bliskiej współpracy z przedstawicielami samorządu) Rozpoczęcie realizacji ankiet: najpóźniej: do ich rozpoczęcia konieczne są spotkania inicjujące na szczeblu wojewódzkim oraz spotkania zespołów wykonawczych na szczeblu powiatowym

24 Ankieter https://torn.itti.com.pl/studium/ Jednoznaczna identyfikacja użytkowników na podstawie loginów i haseł Obsługa wysoce wyspecjalizowanych kwestionariuszy Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych: Na etapie wypełniania kontrola formatu Po wypełnieniu kontrola osoby nadzorującej ankietę Śledzenie statusu respondentów

25 Ankieter

26 Ankieter Pytanie 2: Podmioty gospodarcze Kategoria Liczba przedsiębiorstwa zatrudnionych: Roczny obrót Całkowity roczny roczne jednostki robocze RJR (w oparciu o umowę o pracę) Średnie < mln euro 43 mln euro Małe < mln euro 10 mln euro Mikro < 10 2 mln euro 2 mln euro bilans

27 Ankieter Pytanie 5: Skupiska podmiotów gospodarczych parki technologiczne parki przemysłowe parki technologiczno przemysłowe inkubatory przedsiębiorczości klastry specjalna strefa ekonomiczna ograniczmy się do tych form skupisk gospodarczych o określonej formie organizacyjnoprawnej

28 Ankieter Pytanie 9: Obszary chronione Należy wskazać nazwę obszaru chronionego, obszaru NATURA Opis, to głównie powierzchnia + cenne informacje środowiskowe.

29 Ankieter

30 Ankieter

31 Ankieter Pytanie 14: Dokumenty strategiczne i planistyczne Dokumenty strategiczne i planistyczne (oprócz strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego). Strategia rozwoju gminy/miasta strategia zrównoważonego rozwoju miasta/gminy programy ochrony środowiska Lokalny Program Rozwoju program rewitalizacji

32 Kontakt telefon: fax:

33 Koniec Dziękuję za uwagę Chętnie odpowiem pytania i wątpliwości na wszelkie

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Wyciąg Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (aktualizacja marzec 2013 r.) Aktualizacja opracowana przez Inżyniera Kontraktu na podstawie Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej Cel projektu ŚRSS Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Wyciąg z koncepcji oraz aktualizacji inwentaryzacji do celów konsultacji Listopad 2010 r. Strona 1 z 240 Spis treści 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca:

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: Część III Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: 1. Część I Zarys ogólny koncepcji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała 2. Część II ZałoŜenia techniczne

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 9 września 2014 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Wrzesień 2009 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS ILUSTRACJI... 7 SPIS TABEL... 8 1 ISTOTA I CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Warszawa 19.08.2014 Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Lp Hasło Definicja Menu SIRS Formularz SIRS 1 Akceptacja danych Potwierdzenie przez

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Nie taki WiMAX straszny

Nie taki WiMAX straszny Nie taki WiMAX straszny Mini poradnik dla samorządów Przygotował zespół TELE-COM sp. z o.o. Jawornicka 8 60-968 Poznań tel. 61 86 89 017 Słowniczek internet szerokopasmowy Komisja Europejska za usługę

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006 opracowany został przez zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA I ANALIZA

IDENTYFIKACJA I ANALIZA Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie lubuskim. ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes

Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie lubuskim. ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie lubuskim Krzysztof Bielewicz ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes Informacje ogólne Zlecający Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 Kielce 2007 Opracował zespół w składzie: Dr hab. Małgorzata Suchańska Dr inż. Zbigniew Sender Mgr inż Zygmunt Mazur Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo