ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR"

Transkrypt

1 Nr sprawy: 66/D/PN/2011 WCB/107/2012 Wrocław, dnia r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktażem personelu aparatury naukowo-badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej dla potrzeb Laboratorium NAOMIS. INFORMACJA NR 3 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego do dnia 13 stycznia 2012 r. wraz z odpowiedziami: PYTANIE NR 1 Czy dopuszcza się stolik mikroskopowy z encoderem położenia o zakresie ruchu 114x75 mm? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 Zgodnie z Puntem 7 Wymaganych parametrów lub funkcji SIWZ, stolik powinien pozwolić na skanowanie płytek 96 dołkowych lub szalki zawierającej 4x szkiełko mikroskopowe. Zakres ruchu 114 x 75 powinien więc spełniać te wymogi. PYTANIE NR 2 Czy dopuszcza się mikroskop z krokiem 25 nm w osi Z wraz z liniałem pomiarowym który gwarantuje precyzyjny przesuw? Krok 25 nm ponad 10-cio krotnie przewyższa rozdzielczość optyczną mikroskopu (czyli w uproszczeniu, to 10 razy mniej niż najmniejszy ruch dający zmianę informacji w obrazie). Krok 25 nm jest w zupełności wystarczający. Dodatkowo Nikon oferuje w napędzie stołu liniał pomiarowy, który na bieżąco kontroluje ruch osi Z gwarantując precyzyjny przesuw. Takie rozwiązanie nie jest standardem u firm konkurencyjnych. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2 TAK. Zgodnie z Puntem 6 SIWZ, Zmotoryzowane ustawianie ostrości w osi Z, krok mniejszy-równy 25 nm co oznacza, że krok powinien wynosić co najmniej (włącznie) 25 nm. PYTANIE NR 3 W punkcie 8 wymagana jest dokładność pozycjonowania stolika 250 nm. Czy dotyczy to średniej dokładności pozycjonowania? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3 Tak, powrót z dowolnej pozycji XY stolika, do zapamiętanej wcześniej pozycji, powinien odbyć się z dokładnością statystycznie równą minimum (włącznie) 250 nm w osi X i Y. Strona 1

2 PYTANIE NR 4 Czy dopuszcza się stół (Prior, model H117N1NN) o kroku 20 nm i średniej dokładności pozycjonowania 59 nm na 1 mm ruchu? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4 Wspomniany model stołu (Prior, model H117N1NN) spełnia wymagania co do dokładności pozycjonowania i powtarzalności. Ze specyfikacji wynika jednak, że nie pozwala na użycie enkodera (wymaganie pkt. 7 SIWZ). PYTANIE NR 5 Czy w przypadku sprzeczności wymagań ogólnych dotyczących obiektywów (punkt 63) z parametrami konkretnych obiektywów (punkty 64 do 71) przeważają parametry z punktów 64 do 71 czy z punktu 63? Wypełnienie wymagań z punktu 63 jest niewykonalne dla większości obiektywów niezależnie od producenta. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5 Prawdopodobnie zapytanie dotyczy wymagań ogólnych z Puntu 61 (a nie 63) w stosunku do punktów (a nie 64-71) zgodnie z numeracją przyjętą w dokumencie SIWZ-naomis-nowe.pdf dostępnym na stronie Grontmij (http://www.grontmij.pl/zamowienia/eit/pages/laboratorium-naomis.aspx). Przeważają wytyczne szczegółowe (tj. wymagania z punktów 62-69) zgodnie z informacją z punktu 61, tj.: W przypadku sprzeczności między punktami 61 a 62-69, przeważają parametry techniczne opisane w punktach Tam gdzie jest to możliwe, korzystne jest wypełnienie wymagań technicznych również z punktu 61.. Na przykład, jeśli producent dysponuje 2 obiektywami o wymaganym powiększeniu, N.N., W.D. itp., ale jeden z nich wykazuje wyższą transmisję w zakresie ~365 nm i ~980 nm, należy wówczas zaproponować ten właśnie obiektyw. PYTANIE NR 6 Czy dopuszcza się obiektyw plan APO 40x o N.A. = 0,95 i W.D = 0,14 mm? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6 Jeśli jest to propozycja do punktu 66 ( 40x N.A. 0.8, W.D. > 0.14 mm (z uwzględnieniem szkiełka nakrywkowego d=0.17 mm)+ korekcja grubości szkła mm, obiektyw do obserwacji suchej Plan- APO, dedykowany do fluorescencji UV/Vis/NIR + DIC ), to podane parametry spełniają wymagania. W.D.=0.14 mm jest akceptowalne PYTANIE NR 7 Czy dopuszcza się inkubator chłodzący o 10 stopni Celsjusza poniżej temperatury otoczenia? Przy temperaturze otoczenia 20 stopni Celsjusza osiągnie on wymagane 10stopni Celsjusza w inkubatorze. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7 Pomieszczenie, którym będzie pracował mikroskop jest wyposażone w klimatyzator. Wówczas, wspomniane parametry, spełniają wymagania. Strona 2

3 PYTANIE NR 8 W punkcie 16 wymagana jest regulacja nawilżania powietrza w komorze z reguły systemy tego typu są wyposażone jedynie w nawilżanie, bez regulacji jego intensywności czy dopuszcza się takie rozwiązanie? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8 Dopuszcza się nawilżanie gazów w inkubatorze, bez konieczności regulacji stopnia nawilżania PYTANIE NR 9 Czy dopuszcza się układ świtała odbitego dostosowany do długości fali nm? Ograniczenie jest spowodowane charakterystyką źródła światła. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9 Przez Układ światła odbitego dedykowany do zakresu nm zamawiający rozumie układ/tor optyczny o korzystnej transmisji (>70%) z tego zakresu. Do wzbudzenia próbek w zakresie poza zakresem spektralnym lampowego źródła światła (tj.>800nm), będą Zamawiającemu służyły samodzielnie skonstruowane (przez Zamawiającego) laserowe źródła światła. PYTANIE NR 10 Czy dopuszcza się obsługę kamer niskoszumowych przez program kontrolujący mikroskop (jedna kamera w danej chwili, przełączanie głowic w czasie sekwencyjnie) i obsługę dwóch kamer jednocześnie przez program producenta kamer (Andor IQ)? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10 Zgodnie z informacją z punktu 52 w/w dokumentu SIWZ, taka konfiguracja,tj. rejestracja obrazu w programie do obsługi mikroskopu tylko z jednej kamery w danym momencie, przełączenie źródła sygnału wideo na drugą kamerę i rejestrację obrazu z drugiej kamery, jest dopuszczalna. PYTANIE NR 11 Czy dopuszcza się brak możliwości exportu i importu plików png i bmp? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11 Tak, dopuszczalny jest brak exportu i importu plików png i bmp. PYTANIE NR 12 Czy dopuszcza się generowanie raportów tylko w formacie PDF? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12 Tak, dopuszcza się generowanie raportów tylko w formacie PDF. PYTANIE NR 13 Czy dopuszcza się oprogramowanie z ręczną korektą przesunięcia obrazów wielokanałowych? Strona 3

4 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13 Tak, dopuszcza się oprogramowanie z ręczną korektą przesunięcia obrazów wielokanałowych. PYTANIE NR 14 Ponieważ nie ma na rynku szkiełek podstawowych(wymaganych w punktach 144 i 145) o wymaganej transmisji 95% dla 350 nm i nietypowej grubości 1 mm - Czy w punktach 144 i 145 dopuszcza się szkiełka super frost o grubości 1 lub 1,2 mm i transmisji dla UV 350 > 90% (np. MICROCROWN firmy Menzel-Glaser)? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14 W punktach 144 i 145 (str 48 w dokumencie SIWZ-naomis-nowe.pdf dostępnym na stronie Grontmij (http://www.grontmij.pl/zamowienia/eit/pages/laboratorium-naomis.aspx), opis szkiełek mikroskopowych zawiera wymóg T>90 % (a nie 95%). Dopuszcza się szkiełka 1 lub 1.2 mm. Proponowane szkiełka spełniają wymogi. PYTANIE NR 15 Czy dopuszcza się kamerę kolorową o głębi koloru 3x 12 bit zamiast 32 bit? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15 Tak dopuszcza się głębię koloru 3x12 bit. PYTANIE NR 16 Czy dopuszcza się dla kamery kolorowej obrazy kolorowe 3x8 i 3x 12 bitów zamiast wymaganych 3x8 3x 12 3x 14 3x16. Podane wymagania są charakterystyczne dla kamer firmy LEICA ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16 Tak, dopuszcza się dla kamery kolorowej obrazy kolorowe 3x8 i 3x 12 bitów. PYTANIE NR 17 Czy system Windows 7 może być w wersji 64 bitowej? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 17 Tak, system Windows 7 może być w wersji 64 bitowej. PYTANIE NR 18 Czy dopuszcza się gwarancję na system komputerowy 3 lata? ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 18 Tak, gwarancję 3 lata na system komputerowy jest wystarczająca. PYTANIE NR 19 Czy dla części I Zamawiający zgadza się na dołączenie do oferty oryginalnych katalogów/części instrukcji obsługi producenta w języku angielskim. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 19 Strona 4

5 Zamawiający wyraża zgodę na oferty oryginalnych katalogów/części instrukcji obsługi Sprzętu w języku angielskim z zastrzeżeniem, iż gdyby na etapie realizacji umowy zaszła konieczność (m.in. np.: wymaganie instytucji pośredniczących i/lub kontrolujących wydatkowanie środków unijnych) posiadania przez Zamawiającego w/w instrukcji w języku polskim, Wykonawca w terminie 3 miesięcy od pisemnego wezwania Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko: przetłumaczy i dostarczy do siedziby Zamawiającego instrukcję obsługi Sprzętu w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej a także w wersji elektronicznej w 2 szt. w postaci plików PDF na 2 szt. pendrive ów PYTANIE NR 20 Czy dla części I Zamawiający zgadza się na nie wpisywanie nr fabrycznego, dla części nr I, w formularzu oferty zał. nr 1 część B i część C. Nr fabryczny nie będzie znany Wykonawcy w momencie składania oferty. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 20 Zamawiający zgadza się na nie wpisywanie nr fabrycznego w momencie składania oferty, ale numer ten będzie musiał być uzupełniony najpóźniej w dniu odbioru urządzenia. PYTANIE NR 21 Czy dla części I Zamawiający zgodzi się na dopisanie we wzorze umowy w 3 p. 11 na końcu zdania słów i po dokonaniu przez Zamawiającego płatności zgodnie z 6. W obecnym brzmieniu przedmiot dostawy będzie własnością Zamawiającego nawet jeżeli nigdy nie dokona płatności. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 21 Tak, Zamawiający zgadza się na dopisanie w 3 p. 11 na końcu zdania słów i po dokonaniu przez Zamawiającego płatności zgodnie z 6. Z poważaniem Zarząd WCB EIT+ P R E Z E S Mirosław Miller o wiadomości: 1. WCB EIT+ Opracowała: Komisja Przetargowa Strona 5

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII. ul. Miecznikowa 1. 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII. ul. Miecznikowa 1. 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. Miecznikowa 1 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: sprzedaż i dostawę fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z komorą hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Andrzej Pokrywka tel.: (0-22) 835 28 48 fax: (0-22) 835 09 77 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy stanowiska badań i pomiarów cyfrowych.

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy stanowiska badań i pomiarów cyfrowych. Warszawa dn. 2014-11-07 ITS/SZ-222-10/14/1/11/2014 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy stanowiska badań i pomiarów cyfrowych. Oferty

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Wrocław, 2014-11-13 Wykonawcy Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/ZP/D -10/2014 na zamówienie pn.: Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicą typu convex, głowicą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 3 do SIWZ Specyfikacja techniczna Nr sprawy: ZP/3/2012 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na dostawę 1 kpl. spektrometru Ramana w ramach realizacji zadania nr 3 projektu POIG 02.01.00-14-111/09-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: Gimnazjum w Koźmicach Wielkich Koźmice Wielkie 605, 32-020 Wieliczka NIP: 683-177-25-01 tel./faks 012 250 14 75 e-mail: kluczdoprzyszlosci@gmail.com http://www.gimnazjumkozmice.org SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa Zamawiającego Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ WIF-2121-2/2012 Warszawa, 2012-05-29 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Elektronicznego Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Katowice, dnia 17.12.2010 r. DS-341/78/10 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz jej modyfikacji

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: PJOPO-ZP-PN-3/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych dla uruchomienia nowych kierunków nauczania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Pilchowice dnia 05.03.2015 r. Znak sprawy: KS.272.113.2015 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy AZP-240/PN-p30/041/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 207 000 EURO prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Kraków, dnia 23.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy : Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego.

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły

Bardziej szczegółowo

I. Zmiana terminu składania ofert:

I. Zmiana terminu składania ofert: Rzeszów, dnia 15 lutego 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKRE- ŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: Rozbudowę

Bardziej szczegółowo