W POLSKICH ORGANIZACJACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W POLSKICH ORGANIZACJACH"

Transkrypt

1 RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT W POLSKICH ORGANIZACJACH PRIORYTETY INWESTYCJE WYZWANIA ZAGROŻENIA CZERWIEC LUTY PARTNER BADANIA

2 SPIS TREŚCI Strona 3 ZAWARTOŚĆ RAPORTU BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT Strona 4 UCZESTNICY BADANIA Badane przedsiębiorstwa w ujęciu terytorialnym Perspektywa branżowa Strona 6 MODELE UTRZYMANIA I WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY IT Zastosowania infrastruktury IT Strona 10 PRIORYTETY BIZNESOWE I INWESTYCYJNE Plany inwestycyjne Sposoby modernizacji IT Powody inwestycji w IT Priorytety biznesowe Know-how Strona 16 ZAPLECZE INFRASTRUKTURY BEZPIECZEŃSTWA W FIRMACH: STAN POSIADANIA I PLANY ROZWOJU Audyty bezpieczeństwa Poszukiwanie podatności Polityki bezpieczeństwa w polskich organizacjach Perspektywa branżowa Archiwizacja i kopie bezpieczeństwa Testy odtworzeniowe Bezpieczny ruch sieciowy Strona 24 ZAGROŻENIA I WYZWANIA Hierarchia istotności zagrożeń Kopie zapasowe Zarządzanie kopiami Ataki sieciowe 2 luty 2015

3 ZAWARTOŚĆ RAPORTU COMPUTERWORLD REDAKCJA Warszawa, Żwirki i Wigury 18a, tel , faks REDAKTOR NACZELNY Tomasz Bitner ZESPÓŁ Dorota Bogucka Konrad Karczewski Jerzy Krupiński Marcin Marciniak Piotr Pietruszyński Danuta Sass BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT: FUNDAMENT FUNKCJONOWANIA FIRM I INSTYTUCJI Wielkie i małe firmy, poszczególne branże i cała gospodarka, a także kolejne instytucje państwowe i samorządowe poprawiają swoją efektywność i konkurencyjność przy wsparciu nowoczesnych technologii informacyjnych. Ceną postępującego wzrostu znaczenia infrastruktury teleinformatycznej w tych wszystkich organizacjach jest konieczność zapewnienia jej wydajnego, nieprzerwanego działania, a także bezpieczeństwa danych. Przygotowany przez Computerworld we współpracy z BCC Data Centers raport Bezpieczeństwo infrastruktury IT w polskich organizacjach to kompleksowy opis rzeczywistego stanu i perspektyw rozwoju infrastruktury krytycznej wśród kluczowych, największych przedsiębiorstw działających w Polsce. W raporcie znajdą Państwo informacje na temat priorytetów biznesowych i zaplecza, jakie stoją za krytyczną infrastrukturą IT w polskich firmach, różnych modeli jej utrzymywania i wykorzystywania, a także zagrożeń i wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie informatyki w firmach i instytucjach. Zapoznając się z raportem, będą Państwo mieli okazję dowiedzieć się między innymi: jakie elementy bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej działają najczęściej w polskich organizacjach, a które będą dopiero wdrażane; jak kształtują się plany inwestycyjne polskich firm w zakresie rozwoju infrastruktury IT; jakie priorytety biznesowe wiązane są z prawidłowym działaniem zaplecza infrastruktury krytycznej; jak kształtują się powyższe czynniki w zależności od sektorów gospodarki oraz wielkości organizacji. WSPÓŁPRACOWNICY Andrzej Gontarz, Sławomir Kosieliński, Piotr Kowalski, Artur Pęczak, Bogdan Pilawski, Piotr Rutkowski KONFERENCJE COMPUTERWORLD Sebastian Watras Magdalena Szczodrońska Katarzyna Kania Łukasz Grabczyński Renata Grabowiec Aleksandra Zygarska CUSTOM PUBLISHING Paweł Choiński OPRACOWANIE GRAFICZNE Sławomir Krajewski Piotr Rodzeń BIURO REKLAMY I MARKETINGU Recepcja Marcin Renduda Włodzimierz Duszyk Agata Goździk Magdalena Mieczkowska Beata Michalak Grażyna Skibniewska Marcin Tyborowski Daniel Rosiczka PRODUKCJA Marzena Samsel kierownik Małgorzata Majer DZIAŁ PRENUMERATY Tel lub Prenumerata realizowana przez: Garmond Press SA Tel./faks Prenumerata realizowana przez RUCH SA Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio, na stronie: lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: lub czynne w godzinach Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca, zastrzegając sobie prawo ich skracania i opracowywania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam. Adresy poczty elektronicznej pracowników redakcji i wydawnictwa IDG Poland SA tworzone są według wzoru: PARTNER BADANIA WYDAWNICTWO International Data Group Poland SA PREZES ZARZĄDU Piotr Wtulich WYDAWCA Jerzy Michalski

4 BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT Uczestnicy badania W badaniu Computerworld i BCC Data Centers udział wzięło 128 dyrektorów IT i szefów firm z sektora dużych przedsiębiorstw i korporacji. Respondenci reprezentowali największe firmy z kilkunastu różnych branż. Ponad połowa badanych wywodziła się z firm zatrudniających ponad 2 tys. pracowników. Kolejnych 45% badanych to przedstawiciele przedsiębiorstw o zespołach pracowników liczących od 250 do 2 tys. osób. Pozostała grupa, którą stanowiły firmy zatrudniające poniżej 250 pracowników, reprezentowała wynikającą z rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) 800/2008 granicę (główną, choć nie jedyną), oddzielającą przedsiębiorstwa określane jeszcze jako średnie od dużych. dominuje Gdańsk, zaś na Śląsku Wrocław, choć z uwagą, że rozmieszczenie terytorialne przedsiębiorstw jest tam bardziej równomierne niż na Mazowszu. Łącznie respondentów wywodzących się z różnych rejonów Śląska było 12%. Perspektywa branżowa Respondenci zaliczani byli w poczet jednego z trzynastu sektorów gospodarki. Największy udział wśród ankietowanych mieli przedstawiciele sektorów, w których dominują duże przedsiębiorstwa, a więc: energetyka i utilities, finanse, bankowość i ubezpieczenia, a także przemysł i produkcja oraz FMCG i handel. Stosunkowo dużo uczestników badania wywodziło się także z sektora transportu, spedycji i logistyki. Zaplecze IT w poszczególnych branżach pełni szereg funkcji, niekiedy różniących się diametralnie, w zależności od charakteru i cech oferowanych przez daną firmę produktów i usług. Ogólna obserwacja wskazuje, że bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej jest proporcjonalnie tym bardziej istotne, im większe jest znaczenie danej organizacji dla całości krwiobiegu gospodarczego. Materię tę szerzej opisuje Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, definiująca pojęcie infrastruktury krytycznej, wskazującej m.in. podmioty o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia funkcjonowania organów państwa czy działania gospodarki. Bezpieczeństwo infrastruktury IT jest szczególnie kluczowe dla organizacji, których działalność biznesowe oparta jest na dobrach niematerialnych, takich jak polisy ubezpieczeniowe, kredyty, bazy kontaktów, czy też usług związanych z gromadzeniem danych. Dla tego rodzaju usług prawidłowe działanie zaplecza bazodanowego oraz aplikacyjnego jest krytyczne. Niedostępność systemów IT może sprawić, że klienci utracą zaufanie do przedsiębiorstwa, a tym samym pozycja biznesowa danej firmy osłabnie. Zestawiając branże respondentów z wielkością reprezentowanych przez nich firm, można zauważyć, że największą reprezentację firm powyżej 1 tys. pracowników mają branże usług komunalnych oraz transportu i spedycji. Ich zespoły są szczególnie duże, biorąc pod uwagę skalę działalności oraz zasięg, na jakim oferują usługi. W przypadku sektora przemysłu, przetwórstwa oraz wydobycia istotną niekiedy część pracy wykonują maszyny, stąd wśród respondentów tej bran- Badane przedsiębiorstwa w ujęciu terytorialnym Ukazanie ankietowanych w perspektywie terytorialnej, w podziale na województwa i miasta, oddaje charakterystyczne cechy geograficznego rozmieszczenia podmiotów polskiej gospodarki, potwierdzając właściwy dobór próby. Łatwo dostrzec koncentrację badanych przedsiębiorstw na Mazowszu, Śląsku (zwłaszcza Dolnym Śląsku) oraz Pomorzu. Najsilniejszym ośrodkiem na Mazowszu pozostaje oczywiście Warszawa, skupiająca aż 37% wszystkich respondentów. Na Pomorzu Badani wg wielkości firmy ujęcie sektorowe Branża >1000 <1000 Razem brak danych pracowników pracowników odpowiedzi Finanse/Bankowość/Ubezpieczenia 15 63% 9 38% 0 0% 24 Energia/Gaz/Woda/Ciepło/Oczyszczanie 15 71% 6 29% 0 0% 21 Przemysł/Produkcja/Wydobycie 8 50% 8 50% 0 0% 16 FMCG/Dystrybucja/Handel 9 64% 5 36% 0 0% 14 Transport/Spedycja/Logistyka 8 73% 3 27% 0 0% 11 Pozostałe sektory 27 64% 10 24% 5 12% 42 Razem odpowiedzi 82 64% 41 32% 5 4% luty 2015

5 Ankietowani w ujęciu terytorialnym wg miast Ankietowani w ujęciu terytorialnym wg województw Warszawa 47 37% Kraków 8 6% Gdańsk 7 5% Wrocław 6 5% Łódź 5 4% Katowice 3 2% Pozostałe miasta 44 34% Brak danych 8 6% Suma końcowa Ankietowani w ujęciu sektorów gospodarki Finanse/Bankowość/ Ubezpieczenia 24 19% Energia/Gaz/Woda/Ciepło/ Oczyszczanie 21 16% Przemysł/Produkcja/ Wydobycie 16 13% FMCG/Dystrybucja/Handel 14 11% Transport/Spedycja/Logistyka 11 9% Farmacja/Służba zdrowia/ Opieka społeczna 7 5% Administracja publiczna/służby mundurowe 6 5% Media/Reklama/Wydawnictwa/ Drukarnie 6 5% Telekomunikacja/Internet/TV kablowa 5 4% Edukacja/Szkolenia/Nauka 4 3% Budownictwo/Nieruchomości 4 3% Konsulting/Doradztwo/Prawo/ Audyt 4 3% IT firmy informatyczne 2 2% Brak danych 4 3% Suma końcowa % Badani wg wielkości firmy ży udział zespołów powyżej 1 tys. pracowników był niższy. Wskazania deklarujące powyżej 2 tys. pracowników w ramach tej branży pochodziły od respondentów bardzo dużych firm, szeroko eksportujących swoje wyroby poza granice Polski. Dobrana próba pozwoliła sprawdzić, jak do kwestii bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i koniecznych do jej zapewniania nakładów podchodzą największe polskie organizacje. Mają one największe możliwości inwestycyjne, dzięki czemu są w stanie sprawdzić, jakie technologie znajdują autentyczne zastosowania i zrozumienie na rynku. luty

6 BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT Modele utrzymania i wykorzystania infrastruktury IT 96% dużych przedsiębiorstw utrzymuje własną infrastrukturę centrum danych do uruchamiania aplikacji biznesowych oraz przechowywania danych i kopii zapasowych. 33% wspomaga się outsourcingiem, wynajmując część zasobów IT od zewnętrznych dostawców. Modele utrzymania firmowej infrastruktury IT Większość przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu, dysponuje własnym centrum danych, w którym składuje dane i uruchamia swoje aplikacje. Spośród 128 ankietowanych przedsiębiorstw 80 utrzymuje własną firmową infrastrukturę IT. Dalsza 1/3 organizacji wspomaga się outsourcingiem, wynajmując część zasobów od zewnętrznych dostawców, natomiast całościowe przejście do modelu outsourcingu deklaruje 6% ankietowanych. Pokazuje to, że spośród ankietowanych stosunkowo niewielka grupa przedsiębiorstw w całości powierza swoje systemy i infrastrukturę zewnętrznym, specjalizowanym dostawcom. Można z tego wnioskować, że rynek dla świadczenia usług outsourcingowych w naszym kraju nie jest jeszcze nasycony. Wyniki badania pokazują, że wynajem infrastruktury IT w modelu outsourcingu cieszy się większą popularnością wśród firm zatrudniających do 1000 osób niż największych przedsiębiorstw i korporacji działających na polskim rynku. W pierwszej grupie firm 55% utrzymuje infrastrukturę IT w całości po stronie organizacji, a pozostałe 45% korzysta w części lub całości z zasobów wynajmowanych u zewnętrznych dostawców. Z kolei w drugiej grupie przedsiębiorstw proporcje te kształtują się w stosunku 66% do 34% na rzecz własnej infrastruktury IT. Wystarczająca liczba uzyskanych odpowiedzi pozwoliła nam na przygotowanie miarodajnych statystyk, dotyczących sposobów utrzymania infrastruktury IT w przedsiębiorstwach w ujęciu według sektorów gospodarki. Z zebranych informacji wynika, że wśród bada- 6 luty 2015

7 nych z własnego centrum danych najczęściej korzystają firmy z branży transportowo-logistycznej (73%) oraz energetycznej i mediów komunalnych (71%), podczas gdy wynajmem dodatkowych zasobów IT w modelu outsourcingu najczęściej wspomagają się przedsiębiorstwa z sektora finansowo-ubezpieczeniowego (54%) oraz handlu i dystrybucji (50%). Tomasz Wawrzonek, wicedyrektor IT, BCC Data Centers Warto zwrócić uwagę, że badanie pokazuje, iż z outsourcingu infrastruktury IT najczęściej korzystają przedsiębiorstwa z sektorów, które mają najwyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dostępności systemów centralnych. W takim modelu łatwiej jest określić odpowiedzialność kontraktową i jasne warunki SLA niż w przypadku współpracy z własnym zespołem IT. Modele utrzymania firmowej infrastruktury IT ujęcie według wielkości przedsiębiorstw W całości po stronie organizacji we własnym data center Częściowo po stronie organizacji, częściowo w modelu outsourcingu Outsourcing hosting lub kolokacja Outsourcing w modelu chmury obliczeniowej poniżej % 38% 7% 0% powyżej % 29% 4% 1% Modele utrzymania firmowej infrastruktury IT ujęcie według sektorów gospodarki W całości po stronie organizacji we własnym data center Częściowo po stronie organizacji, częściowo w modelu outsourcingu Outsourcing hosting lub kolokacja Outsourcing w modelu chmury obliczeniowej Energia/Gaz/Woda/Ciepło/Oczyszczanie 71% 14% 14% 0% Finanse/Bankowość/Ubezpieczenia 42% 54% 4% 0% FMCG/Dystrybucja/Handel 43% 50% 7% 0% Przemysł/Produkcja/Wydobycie 56% 38% 6% 0% Transport/Spedycja/Logistyka 73% 27% 0% 0% Pozostałe firmy 73% 23% 2% 2% luty

8 BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT Zastosowania infrastruktury IT Spośród 122 firm, które utrzymują infrastrukturę IT w całości lub w części po stronie organizacji, aż 91% robi to w celu utrzymywania na niej krytycznych aplikacji biznesowych, a kolejne 74% (ankietowani mogli tutaj wskazać kilka odpowiedzi) wykorzystuje własne centra danych również do dostarczania pozostałych aplikacji, o mniejszym znaczeniu z perspektywy zachowania ciągłości działania przedsiębiorstwa. Firmowe zasoby IT wykorzystywane są także do składowania danych (68 odpowiedzi) i przechowywania kopii zapasowych (84 odpowiedzi). Co warte odnotowania, mniej więcej połowa przedsiębiorstw dysponuje własnym zapasowym centrum danych oraz stosuje redundantne zabezpieczenia systemów IT po stronie organizacji. 52% respondentów, którzy korzystają z outsourcingu infrastruktury IT, robi to, aby utrzymywać w niej krytyczne aplikacje biznesowe, podczas gdy 63% z nich wykorzystuje zewnętrzne zasoby informatyczne do uruchamiania pozostałych aplikacji biznesowych. To pokazuje, że firmy wciąż utrzymują kluczowe aplikacje we własnej serwerowni, jednocześnie przenosząc Sposoby wykorzystania infrastruktury IT posiadanej po stronie organizacji Liczba wskazań Procent respondentów, którzy wskazali taką odpowiedź Utrzymywanie krytycznych aplikacji biznesowych % Utrzymywanie aplikacji innych niż krytyczne 90 74% Przechowywanie kopii zapasowych 84 69% Storage 68 56% Redundantne zabezpieczenia 63 52% Zapasowe data center 56 46% Świadczenie usług w modelu chmurowym (IaaS, PaaS, SaaS) 19 16% Inne 4 3% Jakub Żurek, menedżer ds. sprzedaży, BCC Nasze doświadczenia pokazują, że najczęściej przygodę z outsourcingiem IT firmy rozpoczynają od korzystania z usług zewnętrznego dostawcy serwisu www. Klienci oceniają jakość i niezawodność usług, z czasem nabierając do nich zaufania. W naszym przypadku większość należących do klientów systemów, utrzymywanych w BCC Data Centers to systemy centralne, krytyczne dla działania przedsiębiorstw. Zapewnienie podobnego poziomu bezpieczeństwa na własnej infrastrukturze często okazuje się kosztowo nieuzasadnione. 8 luty 2015

9 Sposoby wykorzystania infrastruktury IT wynajmowanej w modelu outsourcingu Liczba wskazań Procent respondentów, którzy wskazali taką odpowiedź Utrzymywanie aplikacji innych niż krytyczne 30 63% Utrzymywanie krytycznych aplikacji biznesowych 25 52% Przechowywanie kopii zapasowych 17 35% Redundantne zabezpieczenia 13 27% Storage 12 25% Zapasowe data center 10 21% Świadczenie usług w modelu chmurowym (IaaS, PaaS, SaaS) 8 17% Inne, jakie? 1 2% do zewnętrznego centrum danych (hosting, kolokacja) systemy i dane o mniejszym znaczeniu biznesowym. 1/5 firm z tej grupy wykorzystuje outsourcing w zakresie zapasowego centrum danych. Z badania wyłania się umiarkowane zainteresowanie przedsiębiorstw dostarczaniem biznesowi usług i zasobów w modelu chmury obliczeniowej. Usługi chmurowe (IaaS, PaaS, SaaS) świadczy jedynie 16% firm mających własne centrum danych i 17% przedsiębiorstw korzystających z outsourcingu zasobów IT. Własne centra danych wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa w szerszym zakresie niż zasoby wynajmowane w modelu outsourcingu. Na pytanie, do czego używana jest infrastruktura posiadana po stronie organizacji, respondenci podawali przeciętnie cztery odpowiedzi, podczas gdy średnia liczba odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobów wykorzystania zasobów wynajmowanych na zewnątrz wyniosła 2,4. Wyniki badania nasuwają wniosek, że większość procesów biznesowych przedsiębiorstw realizowana jest z wykorzystaniem własnych centrów danych, podczas gdy systemy i dane wynoszone są na zewnątrz w przypadku, gdy ma to uzasadnienie ekonomiczne lub gdy firma nie dysponuje danym zasobem, np. zabezpieczeniami nadmiarowymi. Dariusz Drożdż, menedżer Obszaru Technologii SAP, BCC Niezależnie od sposobu utrzymania infrastruktury IT, z punktu widzenia biznesu najważniejszy jest nieprzerwany dostęp do informacji, które w systemach są przetwarzane i przechowywane, czyli dostępny i wydajny system. Narzędzia, jakie nas w tym wspomagają, to rozwiązania zapewniające zarówno wysoką dostępność bieżących danych (klastry, konfiguracje na poziomie sieci, urządzeń i całych środowisk wirtualnych), odpowiednią wydajność (wydajna infrastruktura, przetwarzanie w pamięci), systemy kopii zapasowych, które szybko i bez nadmiernego obciążenia (np. dzięki deduplikacji) pozwalają wykonać kopie danych nawet do fizycznie odległych CPD, jak i zapasowe centra danych wraz z mechanizmami i procedurami DR (Disaster Recovery). W BCC Data Centers zapewniamy redundancję na różnych poziomach, korzystając z infrastruktury dwóch fizycznie odległych serwerowni. luty

10 BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT Priorytety biznesowe i inwestycyjne Kluczem do sukcesu przedsiębiorstw jest zrozumienie strategicznej roli działów IT w kreowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. To może być główny powód, dla którego 89,1% ankietowanych firm zamierza unowocześnić swoje centra danych w najbliższej przyszłości, przy czym ponad połowa z nich planuje to zrobić w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Z roku na rok rosną wymagania biznesu formułowane wobec IT. Odpowiedzią na te wyzwania w dużej mierze są najnowsze technologie i trendy w informatyce, takie jak: wirtualizacja, infrastruktura definiowana programowo, chmury obliczeniowe oraz systemy analityczne i Big Data. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera hasło stała jest tylko zmienność. Pewne jest, że firmy i instytucje publiczne, które nie znajdą środków na inwestycje w IT, zostaną daleko w tyle za konkurencją. Ta część raportu poświęcona jest priorytetom przedsiębiorstw w zakresie inwestycji w obszarze IT. Na kolejnych stronach spróbujemy odpowiedzieć na pytania: czy i kiedy firmy planują prowadzenie zmian w infrastrukturze centrów danych, jakie są powody, dla których zamierzają podjąć się tych wyzwań oraz z jakimi wyzwaniami, kierowanymi ze strony biznesu muszą zmagać się szefowie działów IT ankietowanych organizacji? Plany inwestycyjne Spośród 128 przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu, 89,1% planuje inwestycje w infrastrukturę teleinformatyczną związaną z bezpieczeństwem i dostępnością danych oraz systemów IT. Ponad połowa z nich deklaruje chęć podjęcia inwestycji w ciągu najbliższych 12 miesięcy, podczas gdy kolejne 10 luty 2015

11 46,5% firm wyraźnie wskazuje na konieczność modernizacji swoich centrów danych nie później niż za dwa lata. Uwagę zwraca aż 14 firm, których przedstawiciele jawnie zadeklarowali brak inwestycji w infrastrukturę IT w najbliższej przyszłości. Zaprzestanie rozwoju środowisk IT w dłuższym horyzoncie czasowym prowadzi do sytuacji, w której mamy do czynienia z przestarzałymi systemami i technologiami, które wydatnie ograniczają lub uniemożliwiają szybkie i efektywne reagowanie na zmieniające się otoczenie i wymagania biznesu. Z jednej strony może to oznaczać pewną krótkowzroczność oraz brak świadomości osób zarządzających tymi firmami co do roli IT w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw. Z drugiej strony możliwe jest, że deklaracje wskazujące na brak planowanych inwestycji w infrastrukturę IT są wynikiem niedawno zakończonych projektów modernizacyjnych w tym zakresie. Brak inwestycji w infrastrukturę IT zadeklarowały zarówno duże firmy, zatrudniające do 1000 osób (17% z nich nie będzie inwestować), jak i największe przedsiębiorstwa oraz korporacje, w których pracuje ponad 1000 osób (9% odpowiedzi na nie). Najwięcej organizacji planujących inwestycje w IT możemy zauważyć w sektorze usług transportowych i logistycznych (100% odpowiedzi: tak), dostawców energii i mediów komunalnych (95%) oraz w przemyśle (94%). To zdecydowanie więcej niż średnia dla pozostałych sektorów gospodarki łącznie, innych niż wymienione w tabeli, która wyniosła zaledwie 83%. W przypadku branży transportowo-logistycznej powodem tak wysokiego zaangażowania w inwestycje w obszarze IT może być ogromna konkurencja. Na rynku utrzymają się tylko te firmy, które będą w stanie jak najlepiej wykorzystać posiadane zasoby, np. flotę pojazdów, oraz usprawnią wymianę informacji z kontrahentami, wdrażając i rozwijając swoje systemy EDI. Sposoby modernizacji IT Inwestycje w IT to konieczność, a nie alternatywa. Pytanie brzmi więc nie tylko czy, ale i jak przedsiębiorstwa Czy planują państwo inwestować w infrastrukturę teleinformatyczną związaną z bezpieczeństwem i dostępnością danych oraz systemów IT? Czy planują Państwo inwestować w infrastrukturę teleinformatyczną związaną z bezpieczeństwem i dostępnością danych oraz systemów IT? ujęcie według rozmiaru przedsiębiorstwa Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwie Tak Nie poniżej % 17% powyżej % 9% W jakim czasie prowadzona będzie inwestycja? zamierzają modernizować posiadaną infrastrukturę IT? Na tak zadane pytanie 69,3% decydentów, którzy planują inwestycję w infrastrukturę IT, odpowiedziało, że zamierza rozbudowywać istniejącą serwerownię. Z kolei prawie co ósma z ankietowanych firm zamierza zbudować nowe centrum danych niekiedy łatwiej i efektywniej kosztowo jest zaprojektować i wdrożyć infrastrukturę luty

12 BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT Czy planują Państwo inwestować w infrastrukturę teleinformatyczną związaną z bezpieczeństwem i dostępnością danych oraz systemów IT? ujęcie według sektorów gospodarki Branża Tak Nie Energia/Gaz/Woda/Ciepło/Oczyszczanie 95% 5% Finanse/Bankowość/Ubezpieczenia 92% 8% FMCG/Dystrybucja/Handel 79% 21% Przemysł/Produkcja/Wydobycie 94% 6% Transport/Spedycja/Logistyka 100% 0% Pozostałe firmy 83% 17% Planowane sposoby modernizacji infrastruktury IT w przedsiębiorstwach Rozbudowa już istniejącej serwerowni/data center 69,3% Budowa nowej infrastruktury data center 12,3% Wsparcie własnej infrastruktury IT poprzez outsourcing aplikacji krytycznych 8,8% Wsparcie własnej infrastruktury IT poprzez outsourcing aplikacji innych niż krytyczne 3,5% Całkowite przejście na usługi outsourcingowe 2,6% Inne 3,5% Powody planowania inwestycji w infrastrukturę IT Konieczne jest podniesienie wydajności firmowych aplikacji 41,2% Obecnie posiadane zasoby (np. storage) są na wyczerpaniu 26,3% Obecnie posiadane systemy nie zapewniają dostatecznego poziomu dostępności 23,7% Obecnie posiadane systemy nie zapewniają dostatecznego poziomu bezpieczeństwa 19,3% Poprzez inwestycję chcemy ograniczyć koszty po stronie TCO 18,4% Posiadamy przestarzałe systemy, które utraciły wsparcie producenta 14,9% Inne 4,4% IT od podstaw, niż modernizować jej przestarzałe elementy. W szerszej perspektywie modernizacja istniejącej infrastruktury może być trudna lub niemożliwa do przeprowadzenia, jeśli chcemy zapewnić wymagany poziom dostępności i niezawodności centrum danych (klasa Tier). Dotyczy to samej konstrukcji budynku (zewnętrznej i wewnętrznej), możliwości stworzenia dróg transportowych i doprowadzenia systemów telekomunikacyjnych, ale także wdrożenia wymaganych systemów chłodzenia i wentylacji, energetycznych i ppoż. Jeszcze kilka lat temu outsourcing, czyli wydzielenie wybranych funkcji ze struktury organizacyjnej w celu przekazania ich do wykonania innym, zewnętrznym podmiotom, traktowany był jako jeden ze szczególnie wartych uwagi sposobów na obniżenie kosztów i umożliwienie skupienia na firmowym core business. Współczesne IT daje większe możliwości, np. przeniesienia nawet całej infrastruktury przedsiębiorstwa na zewnątrz, w tym do dostępnej z dowolnego miejsca na świecie chmury obliczeniowej (model IaaS). O ile gotowość na całkowite skorzystanie z usług zewnętrznych wyraża jedynie 3 spośród 114 firm, o tyle możliwość wsparcia własnych rozwiązań poprzez outsourcing aplikacji krytycznych rozważa już blisko 9% przedsiębiorstw planujących inwestycje w infrastrukturę IT. Mówimy tutaj o firmach, które nie zdecydowały się modernizować lub budować nowej infrastruktury dla swojego centrum danych (w pytaniu badani mogli wybrać tylko jedną odpowiedź). Wynik ten pokazuje, że outsourcing usług i aplikacji nadal cieszy się sporym zainteresowaniem, a firmy gotowe są oddać swoje krytyczne dane i aplikacje w ręce zewnętrznych podmiotów. Powody inwestycji w IT Konieczność podniesienia wydajności firmowych aplikacji oraz wyczerpywanie się posiadanych zasobów IT (np. dyskowych) to dwa najczęściej wymieniane powody planowanych inwestycji w infrastrukturę IT. Problem ten dotyczy odpowiednio 41,2% i 26,3% respondentów. Można wskazać kilka powodów takiej sytuacji. Wyraźnie zwiększa się liczba transakcji wykonywanych w systemach informatycznych. Przykładem tego jest wzrost liczby użytkowników bankowości elektronicznej, jaki można zaobserwować na przestrzeni 12 luty 2015

13 Jakie są powody, dla których zamierzają Państwo podjąć inwestycje w infrastrukturę IT? ujęcie według sektorów gospodarki Etykiety wierszy Posiadamy przestarzałe systemy, które utraciły wsparcie producenta Obecnie posiadane systemy nie zapewniają dostatecznego poziomu dostępności Obecnie posiadane systemy nie zapewniają dostatecznego poziomu bezpieczeństwa Konieczne jest podniesienie wydajności firmowych aplikacji Poprzez inwestycję chcemy ograniczyć koszty po stronie TCO Obecnie posiadane zasoby (np. storage) są na wyczerpaniu Inne Administracja publiczna/służby mundurowe 0% 20% 20% 30% 20% 10% 0% Energia/Gaz/Woda/Ciepło/Oczyszczanie 3% 10% 16% 29% 23% 16% 3% Finanse/Bankowość/Ubezpieczenia 16% 19% 13% 29% 6% 13% 3% FMCG/Dystrybucja/Handel 21% 7% 7% 29% 21% 14% 0% Przemysł/Produkcja/Wydobycie 19% 24% 5% 43% 0% 10% 0% Transport/Spedycja/Logistyka 6% 6% 11% 28% 11% 28% 11% Pozostałe firmy 7% 20% 16% 18% 11% 25% 2% ostatnich kilku lat. Dodatkowo, przedsiębiorstwa coraz częściej mają do czynienia z nowym typem (nieustrukturyzowanych) danych, których przetwarzanie wymaga sporej mocy obliczeniowej serwerów. Zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową rośnie w dwucyfrowym tempie, a to oznacza konieczność zapewnienia nie tylko coraz większych pojemności dysków, ale także wydajniejszych, bardziej inteligentnych i niezawodnych systemów pamięci masowych, zdolnych obsłużyć coraz większe obciążenia generowane w centrach danych. Wielu decydentów zwraca uwagę na kwestie dostępności i bezpieczeństwa posiadanej infrastruktury IT. 23,7% ankietowanych osób stwierdziło, że obecnie wykorzystywane systemy nie spełniają wymagania dotyczącego poziomu dostępności. Niewielu mniej, bo 19,3% respondentów uważa, że to samo dotyczy kwestii związanych ze stosowanymi zabezpieczeniami. Wśród innych powodów inwestycji w infrastrukturę IT respondenci wymieniali konieczność budowy zapasowego centrum danych (Disaster Recovery) oraz dywersyfikacji dostępu do usług i zasobów. Z kolei co 7 ankietowany zauważa konieczność modernizacji infrastruktury IT z uwagi na fakt posiadania przestarzałych systemów, które utraciły wsparcie producenta. Dla przykładu, Priorytety biznesowe formułowane przez biznes wobec IT 14 lipca 2015 r. Microsoft zakończy wsparcie platformy Windows Server 2003, a to oznacza, że od tego momentu nie będą wydawane nowe aktualizacje zabezpieczeń; zaprzestane zostanie również świadczenie wsparcia technicznego dla produktów z tej rodziny. Dla działów IT oznacza to także konieczność porzucenia przestarzałej 32-bitowej architektury, co wiąże się z zakupem nowych serwerów i oprogramowania. W ujęciu według sektorów gospodarki da się zauważyć, że oprócz konieczności podniesienia wydajności aplikacji drugim największym problemem luty

14 BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT Priorytety biznesowe formułowane przez biznes wobec IT ujęcie według sektorów gospodarki Branża Bezpieczeństwo przechowywanych danych Optymalizacja kosztowa między nakładami na bezpieczeństwo a jego faktycznym poziomem Jak najwyższa dostępność danych i aplikacji biznesowych Wydajność i skalowalność zasobów Możliwość zachowania jak najdalej posuniętej koncentracji na core businessie organizacji Inny Energia/Gaz/Woda/Ciepło/Oczyszczanie 10% 48% 19% 14% 10% 0% Finanse/Bankowość/Ubezpieczenia 17% 21% 46% 8% 4% 4% FMCG/Dystrybucja/Handel 0% 14% 36% 14% 36% 0% Przemysł/Produkcja/Wydobycie 19% 38% 44% 0% 0% 0% Transport/Spedycja/Logistyka 0% 27% 27% 18% 0% 27% Pozostałe firmy 7% 24% 43% 14% 5% 7% Skąd czerpią Państwo wiedzę na temat projektowania centrum przetwarzania danych? Odpowiednie know-how mamy po stronie firmy (53) Przeznaczeni do tego zadania pracownicy są wysyłani na odpowiednie kursy i/lub szkolenia (48) Całościową ofertę budowy otrzymaliśmy od dostawcy IT (12) Nie mamy takich informacji po stronie firmy będziemy musieli ją pozyskać lub uzupełnić (11) Inne (5) z jakim borykają się przedsiębiorstwa przemysłowe i wydobywcze jest brak dostatecznego poziomu dostępności systemów IT (24% sumy odpowiedzi udzielonych przez reprezentantów firm z danego sektora). Z kolei potrzebę wymiany przestarzałych systemów, które utraciły wsparcie producenta, zauważają dodatkowo respondenci reprezentujący sektor dóbr szybko zbywalnych i handlu, przemysł oraz sektor finansowy (odpowiednio 21, 19 i 16%), podczas gdy administracja publiczna, branża FMCG oraz dostawcy energii i mediów komunalnych przez inwestycje w infrastrukturę IT chcą ograniczyć całkowite koszty utrzymania centrum danych. Priorytety biznesowe Na przestrzeni lat zmieniła się rola IT jako działu, który wyznacza kierunki rozwoju i pozwala osiągać cele biznesowe przedsiębiorstwa. Osoby odpowiedzialne za informatykę coraz częściej wchodzą w skład zarządów, a rolą menedżerów IT jest przekładanie wymagań biznesowych na wdrożenia technologiczne oraz możliwości technologii na potencjał biznesowy. Dostępność danych i aplikacji biznesowych to najważniejszy priorytet formułowany przez biznes w stosunku do IT. Taką opinię wyraża ponad jedna trzecia menedżerów i dyrektorów IT uczestniczących w badaniu. Po pierwsze, systemy IT muszą zagwarantować ciągłość działania przedsiębiorstw, a każde przestoje wynikające zarówno z samej infrastruktury IT, jak i czynników zewnętrznych (np. ataki sieciowe) bezpośrednio przekładają się na straty finansowe i niefinansowe, rozumiane np. jako spadek zaufania klientów do firmy. Sam fakt, że pytaliśmy o priorytety biznesowe formułowane oficjalnie bądź w praktyce, może być powodem przewagi argumentu najwyższej dostępności systemów nad optymalizacją kosztową nakładów na bezpieczeństwo. Na drugim miejscu najczęściej wskazywanych odpowiedzi znalazła się optymalizacja kosztowa między nakładami na bezpieczeństwo, a jego faktycznym poziomem (28,1% odpowiedzi). Biznes liczy koszty i trudno spodziewać się, że kwestie ograniczania kosztów i kontroli wydatków ominą działy IT. W praktyce nie da się wprost określić, ile pieniędzy powinniśmy wydać na zapewnienie bezpieczeństwa danych. Z tego względu ważne jest, aby każda złotówka została wydana właściwie, a poziom ochrony systemów i aplikacji został dostosowany do skali i wymagań konkretnego przedsiębiorstwa. Na uwagę zwraca fakt stosunkowo niewielkiej liczby respondentów, dla których najważniejszym priorytetem biznesowym jest zachowanie jak najdalej posuniętej koncentracji na podstawowej działalności przedsiębiorstwa. W ten sposób odpowiedziało tylko 10 ze 128 przepytanych osób. Dla przedsiębiorstw bardziej znaczące są kwestie związane z dostępnością systemów i bezpieczeństwem danych, co 14 luty 2015

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI W PRZEDSIĘBIORSTWACH I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH SZANSE, ZAGROŻENIA, TRENDY WWW.COMPUTERWORLD.PL PARTNER WYDANIA REDAKCJA 02 092 Warszawa, Żwirki i Wigury 18a, tel. 22 3217800,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Lider czy menedżer Jak rozwijać umiejętności, aby dobrze zarządzać

Lider czy menedżer Jak rozwijać umiejętności, aby dobrze zarządzać Płace w IT Gdzie i na jakich stanowiskach można zarobić najwięcej Lider czy menedżer Jak rozwijać umiejętności, aby dobrze zarządzać Etat versus kontrakt Dobre i złe strony różnych form zatrudnienia pracowników

Bardziej szczegółowo

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych ort c-level raport c-level raport c-level raport c-level raport c-level r rynek o raporcie Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić pierwsze

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrum danych

Nowoczesne centrum danych Nowoczesne centrum danych 1 2 Spis treści Kolokacja rośnie w tempie dwucyfrowym Paweł Olszynka, PMR Hybrydowa lokalizacja danych Internet Rzeczy nowe wyzwania dla centrów danych Jak zwiększyć dynamikę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7 Eko Marketing Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania Dla województwa zachodniopomorskiego Bogdan Kępka 2010 1 Spis treści Wstęp... 4 1. Analiza rynku IT... 7 1.1. Obraz rynku w skali światowej...

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

wyścigu. Na swoją kolej czekają dziś wdrożenia systemów scalających niewspółpracujące

wyścigu. Na swoją kolej czekają dziś wdrożenia systemów scalających niewspółpracujące Wstęp IT na trudne czasy Czy kryzys wstrząśnie branżą IT? Nic na to nie wskazuje. Co więcej, dzięki kryzysowi wielu szefów działów IT może rozważyć odrzucane wcześniej możliwości. Branża IT nie ukrywa,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

20 Trendy. HP potrzebuje partnerów do promocji chmury. 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce

20 Trendy. HP potrzebuje partnerów do promocji chmury. 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce W Y Z W A N I A 20 Trendy HP potrzebuje partnerów do promocji chmury 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce Prometeusz - nie tylko superszybki i mocny, ale i superbezpieczny 32 HP OneView Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Branżowe Centrum Kompetencji dla branży informatycznej

BIZNES PLAN. Branżowe Centrum Kompetencji dla branży informatycznej BIZNES PLAN Branżowe Centrum Kompetencji dla branży informatycznej InnoCo Sp. z o.o. Styczeń 2011 Spis treści Spis treści...2 Wstęp...3 1. Strategia...4 1.1. Misja...4 1.2. Wizja...4 1.3. Cele...4 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012 Partner merytoryczny Więcej za mniej Trendy IT 2012 1 UPROŚĆ zarządzanie centrum danych dzięki sile konwergencji. Infrastruktura konwergentna HP pozwala uprościć kolejny etap wdrażania prywatnej chmury

Bardziej szczegółowo

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE Chmura hybrydowa Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników 30 października 2014 r. Spis treści Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

raport Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę

raport Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę raport 2011 Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę Bariery, wyzwania, nowe rozwiązanie w praktyce

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Systemy informatyczne w polskich magazynach Raport Wprowadzenie Jak polscy menedżerowie odpowiadający

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Raport serwisu menedżerskiego http://it-consulting.pl

Raport serwisu menedżerskiego http://it-consulting.pl Analiza rynku ASP w Polsce: perspektywy opłacalności Raport serwisu menedżerskiego http://it-consulting.pl Autor: Jarosław Żeliński Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, przez dwa lata wykładowca w

Bardziej szczegółowo

VMware stawia na partnerów WYDANIE SPECJALNE. www.crn.pl. Piotr Fąderski, Country Manager VMware a w Polsce i krajach bałtyckich.

VMware stawia na partnerów WYDANIE SPECJALNE. www.crn.pl. Piotr Fąderski, Country Manager VMware a w Polsce i krajach bałtyckich. WYDANIE SPECJALNE grudzień 2012 ISSN 1640-9183 www.crn.pl Partnerem dodatku jest Piotr Fąderski, Country Manager VMware a w Polsce i krajach bałtyckich VMware stawia na partnerów WYDANIE SPECJALNE Nowe

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo