W POLSKICH ORGANIZACJACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W POLSKICH ORGANIZACJACH"

Transkrypt

1 RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT W POLSKICH ORGANIZACJACH PRIORYTETY INWESTYCJE WYZWANIA ZAGROŻENIA CZERWIEC LUTY PARTNER BADANIA

2 SPIS TREŚCI Strona 3 ZAWARTOŚĆ RAPORTU BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT Strona 4 UCZESTNICY BADANIA Badane przedsiębiorstwa w ujęciu terytorialnym Perspektywa branżowa Strona 6 MODELE UTRZYMANIA I WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY IT Zastosowania infrastruktury IT Strona 10 PRIORYTETY BIZNESOWE I INWESTYCYJNE Plany inwestycyjne Sposoby modernizacji IT Powody inwestycji w IT Priorytety biznesowe Know-how Strona 16 ZAPLECZE INFRASTRUKTURY BEZPIECZEŃSTWA W FIRMACH: STAN POSIADANIA I PLANY ROZWOJU Audyty bezpieczeństwa Poszukiwanie podatności Polityki bezpieczeństwa w polskich organizacjach Perspektywa branżowa Archiwizacja i kopie bezpieczeństwa Testy odtworzeniowe Bezpieczny ruch sieciowy Strona 24 ZAGROŻENIA I WYZWANIA Hierarchia istotności zagrożeń Kopie zapasowe Zarządzanie kopiami Ataki sieciowe 2 luty 2015

3 ZAWARTOŚĆ RAPORTU COMPUTERWORLD REDAKCJA Warszawa, Żwirki i Wigury 18a, tel , faks REDAKTOR NACZELNY Tomasz Bitner ZESPÓŁ Dorota Bogucka Konrad Karczewski Jerzy Krupiński Marcin Marciniak Piotr Pietruszyński Danuta Sass BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT: FUNDAMENT FUNKCJONOWANIA FIRM I INSTYTUCJI Wielkie i małe firmy, poszczególne branże i cała gospodarka, a także kolejne instytucje państwowe i samorządowe poprawiają swoją efektywność i konkurencyjność przy wsparciu nowoczesnych technologii informacyjnych. Ceną postępującego wzrostu znaczenia infrastruktury teleinformatycznej w tych wszystkich organizacjach jest konieczność zapewnienia jej wydajnego, nieprzerwanego działania, a także bezpieczeństwa danych. Przygotowany przez Computerworld we współpracy z BCC Data Centers raport Bezpieczeństwo infrastruktury IT w polskich organizacjach to kompleksowy opis rzeczywistego stanu i perspektyw rozwoju infrastruktury krytycznej wśród kluczowych, największych przedsiębiorstw działających w Polsce. W raporcie znajdą Państwo informacje na temat priorytetów biznesowych i zaplecza, jakie stoją za krytyczną infrastrukturą IT w polskich firmach, różnych modeli jej utrzymywania i wykorzystywania, a także zagrożeń i wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie informatyki w firmach i instytucjach. Zapoznając się z raportem, będą Państwo mieli okazję dowiedzieć się między innymi: jakie elementy bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej działają najczęściej w polskich organizacjach, a które będą dopiero wdrażane; jak kształtują się plany inwestycyjne polskich firm w zakresie rozwoju infrastruktury IT; jakie priorytety biznesowe wiązane są z prawidłowym działaniem zaplecza infrastruktury krytycznej; jak kształtują się powyższe czynniki w zależności od sektorów gospodarki oraz wielkości organizacji. WSPÓŁPRACOWNICY Andrzej Gontarz, Sławomir Kosieliński, Piotr Kowalski, Artur Pęczak, Bogdan Pilawski, Piotr Rutkowski KONFERENCJE COMPUTERWORLD Sebastian Watras Magdalena Szczodrońska Katarzyna Kania Łukasz Grabczyński Renata Grabowiec Aleksandra Zygarska CUSTOM PUBLISHING Paweł Choiński OPRACOWANIE GRAFICZNE Sławomir Krajewski Piotr Rodzeń BIURO REKLAMY I MARKETINGU Recepcja Marcin Renduda Włodzimierz Duszyk Agata Goździk Magdalena Mieczkowska Beata Michalak Grażyna Skibniewska Marcin Tyborowski Daniel Rosiczka PRODUKCJA Marzena Samsel kierownik Małgorzata Majer DZIAŁ PRENUMERATY Tel lub Prenumerata realizowana przez: Garmond Press SA Tel./faks Prenumerata realizowana przez RUCH SA Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio, na stronie: lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: lub czynne w godzinach Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca, zastrzegając sobie prawo ich skracania i opracowywania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam. Adresy poczty elektronicznej pracowników redakcji i wydawnictwa IDG Poland SA tworzone są według wzoru: PARTNER BADANIA WYDAWNICTWO International Data Group Poland SA PREZES ZARZĄDU Piotr Wtulich WYDAWCA Jerzy Michalski

4 BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT Uczestnicy badania W badaniu Computerworld i BCC Data Centers udział wzięło 128 dyrektorów IT i szefów firm z sektora dużych przedsiębiorstw i korporacji. Respondenci reprezentowali największe firmy z kilkunastu różnych branż. Ponad połowa badanych wywodziła się z firm zatrudniających ponad 2 tys. pracowników. Kolejnych 45% badanych to przedstawiciele przedsiębiorstw o zespołach pracowników liczących od 250 do 2 tys. osób. Pozostała grupa, którą stanowiły firmy zatrudniające poniżej 250 pracowników, reprezentowała wynikającą z rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) 800/2008 granicę (główną, choć nie jedyną), oddzielającą przedsiębiorstwa określane jeszcze jako średnie od dużych. dominuje Gdańsk, zaś na Śląsku Wrocław, choć z uwagą, że rozmieszczenie terytorialne przedsiębiorstw jest tam bardziej równomierne niż na Mazowszu. Łącznie respondentów wywodzących się z różnych rejonów Śląska było 12%. Perspektywa branżowa Respondenci zaliczani byli w poczet jednego z trzynastu sektorów gospodarki. Największy udział wśród ankietowanych mieli przedstawiciele sektorów, w których dominują duże przedsiębiorstwa, a więc: energetyka i utilities, finanse, bankowość i ubezpieczenia, a także przemysł i produkcja oraz FMCG i handel. Stosunkowo dużo uczestników badania wywodziło się także z sektora transportu, spedycji i logistyki. Zaplecze IT w poszczególnych branżach pełni szereg funkcji, niekiedy różniących się diametralnie, w zależności od charakteru i cech oferowanych przez daną firmę produktów i usług. Ogólna obserwacja wskazuje, że bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej jest proporcjonalnie tym bardziej istotne, im większe jest znaczenie danej organizacji dla całości krwiobiegu gospodarczego. Materię tę szerzej opisuje Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, definiująca pojęcie infrastruktury krytycznej, wskazującej m.in. podmioty o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia funkcjonowania organów państwa czy działania gospodarki. Bezpieczeństwo infrastruktury IT jest szczególnie kluczowe dla organizacji, których działalność biznesowe oparta jest na dobrach niematerialnych, takich jak polisy ubezpieczeniowe, kredyty, bazy kontaktów, czy też usług związanych z gromadzeniem danych. Dla tego rodzaju usług prawidłowe działanie zaplecza bazodanowego oraz aplikacyjnego jest krytyczne. Niedostępność systemów IT może sprawić, że klienci utracą zaufanie do przedsiębiorstwa, a tym samym pozycja biznesowa danej firmy osłabnie. Zestawiając branże respondentów z wielkością reprezentowanych przez nich firm, można zauważyć, że największą reprezentację firm powyżej 1 tys. pracowników mają branże usług komunalnych oraz transportu i spedycji. Ich zespoły są szczególnie duże, biorąc pod uwagę skalę działalności oraz zasięg, na jakim oferują usługi. W przypadku sektora przemysłu, przetwórstwa oraz wydobycia istotną niekiedy część pracy wykonują maszyny, stąd wśród respondentów tej bran- Badane przedsiębiorstwa w ujęciu terytorialnym Ukazanie ankietowanych w perspektywie terytorialnej, w podziale na województwa i miasta, oddaje charakterystyczne cechy geograficznego rozmieszczenia podmiotów polskiej gospodarki, potwierdzając właściwy dobór próby. Łatwo dostrzec koncentrację badanych przedsiębiorstw na Mazowszu, Śląsku (zwłaszcza Dolnym Śląsku) oraz Pomorzu. Najsilniejszym ośrodkiem na Mazowszu pozostaje oczywiście Warszawa, skupiająca aż 37% wszystkich respondentów. Na Pomorzu Badani wg wielkości firmy ujęcie sektorowe Branża >1000 <1000 Razem brak danych pracowników pracowników odpowiedzi Finanse/Bankowość/Ubezpieczenia 15 63% 9 38% 0 0% 24 Energia/Gaz/Woda/Ciepło/Oczyszczanie 15 71% 6 29% 0 0% 21 Przemysł/Produkcja/Wydobycie 8 50% 8 50% 0 0% 16 FMCG/Dystrybucja/Handel 9 64% 5 36% 0 0% 14 Transport/Spedycja/Logistyka 8 73% 3 27% 0 0% 11 Pozostałe sektory 27 64% 10 24% 5 12% 42 Razem odpowiedzi 82 64% 41 32% 5 4% luty 2015

5 Ankietowani w ujęciu terytorialnym wg miast Ankietowani w ujęciu terytorialnym wg województw Warszawa 47 37% Kraków 8 6% Gdańsk 7 5% Wrocław 6 5% Łódź 5 4% Katowice 3 2% Pozostałe miasta 44 34% Brak danych 8 6% Suma końcowa Ankietowani w ujęciu sektorów gospodarki Finanse/Bankowość/ Ubezpieczenia 24 19% Energia/Gaz/Woda/Ciepło/ Oczyszczanie 21 16% Przemysł/Produkcja/ Wydobycie 16 13% FMCG/Dystrybucja/Handel 14 11% Transport/Spedycja/Logistyka 11 9% Farmacja/Służba zdrowia/ Opieka społeczna 7 5% Administracja publiczna/służby mundurowe 6 5% Media/Reklama/Wydawnictwa/ Drukarnie 6 5% Telekomunikacja/Internet/TV kablowa 5 4% Edukacja/Szkolenia/Nauka 4 3% Budownictwo/Nieruchomości 4 3% Konsulting/Doradztwo/Prawo/ Audyt 4 3% IT firmy informatyczne 2 2% Brak danych 4 3% Suma końcowa % Badani wg wielkości firmy ży udział zespołów powyżej 1 tys. pracowników był niższy. Wskazania deklarujące powyżej 2 tys. pracowników w ramach tej branży pochodziły od respondentów bardzo dużych firm, szeroko eksportujących swoje wyroby poza granice Polski. Dobrana próba pozwoliła sprawdzić, jak do kwestii bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i koniecznych do jej zapewniania nakładów podchodzą największe polskie organizacje. Mają one największe możliwości inwestycyjne, dzięki czemu są w stanie sprawdzić, jakie technologie znajdują autentyczne zastosowania i zrozumienie na rynku. luty

6 BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT Modele utrzymania i wykorzystania infrastruktury IT 96% dużych przedsiębiorstw utrzymuje własną infrastrukturę centrum danych do uruchamiania aplikacji biznesowych oraz przechowywania danych i kopii zapasowych. 33% wspomaga się outsourcingiem, wynajmując część zasobów IT od zewnętrznych dostawców. Modele utrzymania firmowej infrastruktury IT Większość przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu, dysponuje własnym centrum danych, w którym składuje dane i uruchamia swoje aplikacje. Spośród 128 ankietowanych przedsiębiorstw 80 utrzymuje własną firmową infrastrukturę IT. Dalsza 1/3 organizacji wspomaga się outsourcingiem, wynajmując część zasobów od zewnętrznych dostawców, natomiast całościowe przejście do modelu outsourcingu deklaruje 6% ankietowanych. Pokazuje to, że spośród ankietowanych stosunkowo niewielka grupa przedsiębiorstw w całości powierza swoje systemy i infrastrukturę zewnętrznym, specjalizowanym dostawcom. Można z tego wnioskować, że rynek dla świadczenia usług outsourcingowych w naszym kraju nie jest jeszcze nasycony. Wyniki badania pokazują, że wynajem infrastruktury IT w modelu outsourcingu cieszy się większą popularnością wśród firm zatrudniających do 1000 osób niż największych przedsiębiorstw i korporacji działających na polskim rynku. W pierwszej grupie firm 55% utrzymuje infrastrukturę IT w całości po stronie organizacji, a pozostałe 45% korzysta w części lub całości z zasobów wynajmowanych u zewnętrznych dostawców. Z kolei w drugiej grupie przedsiębiorstw proporcje te kształtują się w stosunku 66% do 34% na rzecz własnej infrastruktury IT. Wystarczająca liczba uzyskanych odpowiedzi pozwoliła nam na przygotowanie miarodajnych statystyk, dotyczących sposobów utrzymania infrastruktury IT w przedsiębiorstwach w ujęciu według sektorów gospodarki. Z zebranych informacji wynika, że wśród bada- 6 luty 2015

7 nych z własnego centrum danych najczęściej korzystają firmy z branży transportowo-logistycznej (73%) oraz energetycznej i mediów komunalnych (71%), podczas gdy wynajmem dodatkowych zasobów IT w modelu outsourcingu najczęściej wspomagają się przedsiębiorstwa z sektora finansowo-ubezpieczeniowego (54%) oraz handlu i dystrybucji (50%). Tomasz Wawrzonek, wicedyrektor IT, BCC Data Centers Warto zwrócić uwagę, że badanie pokazuje, iż z outsourcingu infrastruktury IT najczęściej korzystają przedsiębiorstwa z sektorów, które mają najwyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dostępności systemów centralnych. W takim modelu łatwiej jest określić odpowiedzialność kontraktową i jasne warunki SLA niż w przypadku współpracy z własnym zespołem IT. Modele utrzymania firmowej infrastruktury IT ujęcie według wielkości przedsiębiorstw W całości po stronie organizacji we własnym data center Częściowo po stronie organizacji, częściowo w modelu outsourcingu Outsourcing hosting lub kolokacja Outsourcing w modelu chmury obliczeniowej poniżej % 38% 7% 0% powyżej % 29% 4% 1% Modele utrzymania firmowej infrastruktury IT ujęcie według sektorów gospodarki W całości po stronie organizacji we własnym data center Częściowo po stronie organizacji, częściowo w modelu outsourcingu Outsourcing hosting lub kolokacja Outsourcing w modelu chmury obliczeniowej Energia/Gaz/Woda/Ciepło/Oczyszczanie 71% 14% 14% 0% Finanse/Bankowość/Ubezpieczenia 42% 54% 4% 0% FMCG/Dystrybucja/Handel 43% 50% 7% 0% Przemysł/Produkcja/Wydobycie 56% 38% 6% 0% Transport/Spedycja/Logistyka 73% 27% 0% 0% Pozostałe firmy 73% 23% 2% 2% luty

8 BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT Zastosowania infrastruktury IT Spośród 122 firm, które utrzymują infrastrukturę IT w całości lub w części po stronie organizacji, aż 91% robi to w celu utrzymywania na niej krytycznych aplikacji biznesowych, a kolejne 74% (ankietowani mogli tutaj wskazać kilka odpowiedzi) wykorzystuje własne centra danych również do dostarczania pozostałych aplikacji, o mniejszym znaczeniu z perspektywy zachowania ciągłości działania przedsiębiorstwa. Firmowe zasoby IT wykorzystywane są także do składowania danych (68 odpowiedzi) i przechowywania kopii zapasowych (84 odpowiedzi). Co warte odnotowania, mniej więcej połowa przedsiębiorstw dysponuje własnym zapasowym centrum danych oraz stosuje redundantne zabezpieczenia systemów IT po stronie organizacji. 52% respondentów, którzy korzystają z outsourcingu infrastruktury IT, robi to, aby utrzymywać w niej krytyczne aplikacje biznesowe, podczas gdy 63% z nich wykorzystuje zewnętrzne zasoby informatyczne do uruchamiania pozostałych aplikacji biznesowych. To pokazuje, że firmy wciąż utrzymują kluczowe aplikacje we własnej serwerowni, jednocześnie przenosząc Sposoby wykorzystania infrastruktury IT posiadanej po stronie organizacji Liczba wskazań Procent respondentów, którzy wskazali taką odpowiedź Utrzymywanie krytycznych aplikacji biznesowych % Utrzymywanie aplikacji innych niż krytyczne 90 74% Przechowywanie kopii zapasowych 84 69% Storage 68 56% Redundantne zabezpieczenia 63 52% Zapasowe data center 56 46% Świadczenie usług w modelu chmurowym (IaaS, PaaS, SaaS) 19 16% Inne 4 3% Jakub Żurek, menedżer ds. sprzedaży, BCC Nasze doświadczenia pokazują, że najczęściej przygodę z outsourcingiem IT firmy rozpoczynają od korzystania z usług zewnętrznego dostawcy serwisu www. Klienci oceniają jakość i niezawodność usług, z czasem nabierając do nich zaufania. W naszym przypadku większość należących do klientów systemów, utrzymywanych w BCC Data Centers to systemy centralne, krytyczne dla działania przedsiębiorstw. Zapewnienie podobnego poziomu bezpieczeństwa na własnej infrastrukturze często okazuje się kosztowo nieuzasadnione. 8 luty 2015

9 Sposoby wykorzystania infrastruktury IT wynajmowanej w modelu outsourcingu Liczba wskazań Procent respondentów, którzy wskazali taką odpowiedź Utrzymywanie aplikacji innych niż krytyczne 30 63% Utrzymywanie krytycznych aplikacji biznesowych 25 52% Przechowywanie kopii zapasowych 17 35% Redundantne zabezpieczenia 13 27% Storage 12 25% Zapasowe data center 10 21% Świadczenie usług w modelu chmurowym (IaaS, PaaS, SaaS) 8 17% Inne, jakie? 1 2% do zewnętrznego centrum danych (hosting, kolokacja) systemy i dane o mniejszym znaczeniu biznesowym. 1/5 firm z tej grupy wykorzystuje outsourcing w zakresie zapasowego centrum danych. Z badania wyłania się umiarkowane zainteresowanie przedsiębiorstw dostarczaniem biznesowi usług i zasobów w modelu chmury obliczeniowej. Usługi chmurowe (IaaS, PaaS, SaaS) świadczy jedynie 16% firm mających własne centrum danych i 17% przedsiębiorstw korzystających z outsourcingu zasobów IT. Własne centra danych wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa w szerszym zakresie niż zasoby wynajmowane w modelu outsourcingu. Na pytanie, do czego używana jest infrastruktura posiadana po stronie organizacji, respondenci podawali przeciętnie cztery odpowiedzi, podczas gdy średnia liczba odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobów wykorzystania zasobów wynajmowanych na zewnątrz wyniosła 2,4. Wyniki badania nasuwają wniosek, że większość procesów biznesowych przedsiębiorstw realizowana jest z wykorzystaniem własnych centrów danych, podczas gdy systemy i dane wynoszone są na zewnątrz w przypadku, gdy ma to uzasadnienie ekonomiczne lub gdy firma nie dysponuje danym zasobem, np. zabezpieczeniami nadmiarowymi. Dariusz Drożdż, menedżer Obszaru Technologii SAP, BCC Niezależnie od sposobu utrzymania infrastruktury IT, z punktu widzenia biznesu najważniejszy jest nieprzerwany dostęp do informacji, które w systemach są przetwarzane i przechowywane, czyli dostępny i wydajny system. Narzędzia, jakie nas w tym wspomagają, to rozwiązania zapewniające zarówno wysoką dostępność bieżących danych (klastry, konfiguracje na poziomie sieci, urządzeń i całych środowisk wirtualnych), odpowiednią wydajność (wydajna infrastruktura, przetwarzanie w pamięci), systemy kopii zapasowych, które szybko i bez nadmiernego obciążenia (np. dzięki deduplikacji) pozwalają wykonać kopie danych nawet do fizycznie odległych CPD, jak i zapasowe centra danych wraz z mechanizmami i procedurami DR (Disaster Recovery). W BCC Data Centers zapewniamy redundancję na różnych poziomach, korzystając z infrastruktury dwóch fizycznie odległych serwerowni. luty

10 BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT Priorytety biznesowe i inwestycyjne Kluczem do sukcesu przedsiębiorstw jest zrozumienie strategicznej roli działów IT w kreowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. To może być główny powód, dla którego 89,1% ankietowanych firm zamierza unowocześnić swoje centra danych w najbliższej przyszłości, przy czym ponad połowa z nich planuje to zrobić w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Z roku na rok rosną wymagania biznesu formułowane wobec IT. Odpowiedzią na te wyzwania w dużej mierze są najnowsze technologie i trendy w informatyce, takie jak: wirtualizacja, infrastruktura definiowana programowo, chmury obliczeniowe oraz systemy analityczne i Big Data. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera hasło stała jest tylko zmienność. Pewne jest, że firmy i instytucje publiczne, które nie znajdą środków na inwestycje w IT, zostaną daleko w tyle za konkurencją. Ta część raportu poświęcona jest priorytetom przedsiębiorstw w zakresie inwestycji w obszarze IT. Na kolejnych stronach spróbujemy odpowiedzieć na pytania: czy i kiedy firmy planują prowadzenie zmian w infrastrukturze centrów danych, jakie są powody, dla których zamierzają podjąć się tych wyzwań oraz z jakimi wyzwaniami, kierowanymi ze strony biznesu muszą zmagać się szefowie działów IT ankietowanych organizacji? Plany inwestycyjne Spośród 128 przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu, 89,1% planuje inwestycje w infrastrukturę teleinformatyczną związaną z bezpieczeństwem i dostępnością danych oraz systemów IT. Ponad połowa z nich deklaruje chęć podjęcia inwestycji w ciągu najbliższych 12 miesięcy, podczas gdy kolejne 10 luty 2015

11 46,5% firm wyraźnie wskazuje na konieczność modernizacji swoich centrów danych nie później niż za dwa lata. Uwagę zwraca aż 14 firm, których przedstawiciele jawnie zadeklarowali brak inwestycji w infrastrukturę IT w najbliższej przyszłości. Zaprzestanie rozwoju środowisk IT w dłuższym horyzoncie czasowym prowadzi do sytuacji, w której mamy do czynienia z przestarzałymi systemami i technologiami, które wydatnie ograniczają lub uniemożliwiają szybkie i efektywne reagowanie na zmieniające się otoczenie i wymagania biznesu. Z jednej strony może to oznaczać pewną krótkowzroczność oraz brak świadomości osób zarządzających tymi firmami co do roli IT w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw. Z drugiej strony możliwe jest, że deklaracje wskazujące na brak planowanych inwestycji w infrastrukturę IT są wynikiem niedawno zakończonych projektów modernizacyjnych w tym zakresie. Brak inwestycji w infrastrukturę IT zadeklarowały zarówno duże firmy, zatrudniające do 1000 osób (17% z nich nie będzie inwestować), jak i największe przedsiębiorstwa oraz korporacje, w których pracuje ponad 1000 osób (9% odpowiedzi na nie). Najwięcej organizacji planujących inwestycje w IT możemy zauważyć w sektorze usług transportowych i logistycznych (100% odpowiedzi: tak), dostawców energii i mediów komunalnych (95%) oraz w przemyśle (94%). To zdecydowanie więcej niż średnia dla pozostałych sektorów gospodarki łącznie, innych niż wymienione w tabeli, która wyniosła zaledwie 83%. W przypadku branży transportowo-logistycznej powodem tak wysokiego zaangażowania w inwestycje w obszarze IT może być ogromna konkurencja. Na rynku utrzymają się tylko te firmy, które będą w stanie jak najlepiej wykorzystać posiadane zasoby, np. flotę pojazdów, oraz usprawnią wymianę informacji z kontrahentami, wdrażając i rozwijając swoje systemy EDI. Sposoby modernizacji IT Inwestycje w IT to konieczność, a nie alternatywa. Pytanie brzmi więc nie tylko czy, ale i jak przedsiębiorstwa Czy planują państwo inwestować w infrastrukturę teleinformatyczną związaną z bezpieczeństwem i dostępnością danych oraz systemów IT? Czy planują Państwo inwestować w infrastrukturę teleinformatyczną związaną z bezpieczeństwem i dostępnością danych oraz systemów IT? ujęcie według rozmiaru przedsiębiorstwa Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwie Tak Nie poniżej % 17% powyżej % 9% W jakim czasie prowadzona będzie inwestycja? zamierzają modernizować posiadaną infrastrukturę IT? Na tak zadane pytanie 69,3% decydentów, którzy planują inwestycję w infrastrukturę IT, odpowiedziało, że zamierza rozbudowywać istniejącą serwerownię. Z kolei prawie co ósma z ankietowanych firm zamierza zbudować nowe centrum danych niekiedy łatwiej i efektywniej kosztowo jest zaprojektować i wdrożyć infrastrukturę luty

12 BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT Czy planują Państwo inwestować w infrastrukturę teleinformatyczną związaną z bezpieczeństwem i dostępnością danych oraz systemów IT? ujęcie według sektorów gospodarki Branża Tak Nie Energia/Gaz/Woda/Ciepło/Oczyszczanie 95% 5% Finanse/Bankowość/Ubezpieczenia 92% 8% FMCG/Dystrybucja/Handel 79% 21% Przemysł/Produkcja/Wydobycie 94% 6% Transport/Spedycja/Logistyka 100% 0% Pozostałe firmy 83% 17% Planowane sposoby modernizacji infrastruktury IT w przedsiębiorstwach Rozbudowa już istniejącej serwerowni/data center 69,3% Budowa nowej infrastruktury data center 12,3% Wsparcie własnej infrastruktury IT poprzez outsourcing aplikacji krytycznych 8,8% Wsparcie własnej infrastruktury IT poprzez outsourcing aplikacji innych niż krytyczne 3,5% Całkowite przejście na usługi outsourcingowe 2,6% Inne 3,5% Powody planowania inwestycji w infrastrukturę IT Konieczne jest podniesienie wydajności firmowych aplikacji 41,2% Obecnie posiadane zasoby (np. storage) są na wyczerpaniu 26,3% Obecnie posiadane systemy nie zapewniają dostatecznego poziomu dostępności 23,7% Obecnie posiadane systemy nie zapewniają dostatecznego poziomu bezpieczeństwa 19,3% Poprzez inwestycję chcemy ograniczyć koszty po stronie TCO 18,4% Posiadamy przestarzałe systemy, które utraciły wsparcie producenta 14,9% Inne 4,4% IT od podstaw, niż modernizować jej przestarzałe elementy. W szerszej perspektywie modernizacja istniejącej infrastruktury może być trudna lub niemożliwa do przeprowadzenia, jeśli chcemy zapewnić wymagany poziom dostępności i niezawodności centrum danych (klasa Tier). Dotyczy to samej konstrukcji budynku (zewnętrznej i wewnętrznej), możliwości stworzenia dróg transportowych i doprowadzenia systemów telekomunikacyjnych, ale także wdrożenia wymaganych systemów chłodzenia i wentylacji, energetycznych i ppoż. Jeszcze kilka lat temu outsourcing, czyli wydzielenie wybranych funkcji ze struktury organizacyjnej w celu przekazania ich do wykonania innym, zewnętrznym podmiotom, traktowany był jako jeden ze szczególnie wartych uwagi sposobów na obniżenie kosztów i umożliwienie skupienia na firmowym core business. Współczesne IT daje większe możliwości, np. przeniesienia nawet całej infrastruktury przedsiębiorstwa na zewnątrz, w tym do dostępnej z dowolnego miejsca na świecie chmury obliczeniowej (model IaaS). O ile gotowość na całkowite skorzystanie z usług zewnętrznych wyraża jedynie 3 spośród 114 firm, o tyle możliwość wsparcia własnych rozwiązań poprzez outsourcing aplikacji krytycznych rozważa już blisko 9% przedsiębiorstw planujących inwestycje w infrastrukturę IT. Mówimy tutaj o firmach, które nie zdecydowały się modernizować lub budować nowej infrastruktury dla swojego centrum danych (w pytaniu badani mogli wybrać tylko jedną odpowiedź). Wynik ten pokazuje, że outsourcing usług i aplikacji nadal cieszy się sporym zainteresowaniem, a firmy gotowe są oddać swoje krytyczne dane i aplikacje w ręce zewnętrznych podmiotów. Powody inwestycji w IT Konieczność podniesienia wydajności firmowych aplikacji oraz wyczerpywanie się posiadanych zasobów IT (np. dyskowych) to dwa najczęściej wymieniane powody planowanych inwestycji w infrastrukturę IT. Problem ten dotyczy odpowiednio 41,2% i 26,3% respondentów. Można wskazać kilka powodów takiej sytuacji. Wyraźnie zwiększa się liczba transakcji wykonywanych w systemach informatycznych. Przykładem tego jest wzrost liczby użytkowników bankowości elektronicznej, jaki można zaobserwować na przestrzeni 12 luty 2015

13 Jakie są powody, dla których zamierzają Państwo podjąć inwestycje w infrastrukturę IT? ujęcie według sektorów gospodarki Etykiety wierszy Posiadamy przestarzałe systemy, które utraciły wsparcie producenta Obecnie posiadane systemy nie zapewniają dostatecznego poziomu dostępności Obecnie posiadane systemy nie zapewniają dostatecznego poziomu bezpieczeństwa Konieczne jest podniesienie wydajności firmowych aplikacji Poprzez inwestycję chcemy ograniczyć koszty po stronie TCO Obecnie posiadane zasoby (np. storage) są na wyczerpaniu Inne Administracja publiczna/służby mundurowe 0% 20% 20% 30% 20% 10% 0% Energia/Gaz/Woda/Ciepło/Oczyszczanie 3% 10% 16% 29% 23% 16% 3% Finanse/Bankowość/Ubezpieczenia 16% 19% 13% 29% 6% 13% 3% FMCG/Dystrybucja/Handel 21% 7% 7% 29% 21% 14% 0% Przemysł/Produkcja/Wydobycie 19% 24% 5% 43% 0% 10% 0% Transport/Spedycja/Logistyka 6% 6% 11% 28% 11% 28% 11% Pozostałe firmy 7% 20% 16% 18% 11% 25% 2% ostatnich kilku lat. Dodatkowo, przedsiębiorstwa coraz częściej mają do czynienia z nowym typem (nieustrukturyzowanych) danych, których przetwarzanie wymaga sporej mocy obliczeniowej serwerów. Zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową rośnie w dwucyfrowym tempie, a to oznacza konieczność zapewnienia nie tylko coraz większych pojemności dysków, ale także wydajniejszych, bardziej inteligentnych i niezawodnych systemów pamięci masowych, zdolnych obsłużyć coraz większe obciążenia generowane w centrach danych. Wielu decydentów zwraca uwagę na kwestie dostępności i bezpieczeństwa posiadanej infrastruktury IT. 23,7% ankietowanych osób stwierdziło, że obecnie wykorzystywane systemy nie spełniają wymagania dotyczącego poziomu dostępności. Niewielu mniej, bo 19,3% respondentów uważa, że to samo dotyczy kwestii związanych ze stosowanymi zabezpieczeniami. Wśród innych powodów inwestycji w infrastrukturę IT respondenci wymieniali konieczność budowy zapasowego centrum danych (Disaster Recovery) oraz dywersyfikacji dostępu do usług i zasobów. Z kolei co 7 ankietowany zauważa konieczność modernizacji infrastruktury IT z uwagi na fakt posiadania przestarzałych systemów, które utraciły wsparcie producenta. Dla przykładu, Priorytety biznesowe formułowane przez biznes wobec IT 14 lipca 2015 r. Microsoft zakończy wsparcie platformy Windows Server 2003, a to oznacza, że od tego momentu nie będą wydawane nowe aktualizacje zabezpieczeń; zaprzestane zostanie również świadczenie wsparcia technicznego dla produktów z tej rodziny. Dla działów IT oznacza to także konieczność porzucenia przestarzałej 32-bitowej architektury, co wiąże się z zakupem nowych serwerów i oprogramowania. W ujęciu według sektorów gospodarki da się zauważyć, że oprócz konieczności podniesienia wydajności aplikacji drugim największym problemem luty

14 BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT Priorytety biznesowe formułowane przez biznes wobec IT ujęcie według sektorów gospodarki Branża Bezpieczeństwo przechowywanych danych Optymalizacja kosztowa między nakładami na bezpieczeństwo a jego faktycznym poziomem Jak najwyższa dostępność danych i aplikacji biznesowych Wydajność i skalowalność zasobów Możliwość zachowania jak najdalej posuniętej koncentracji na core businessie organizacji Inny Energia/Gaz/Woda/Ciepło/Oczyszczanie 10% 48% 19% 14% 10% 0% Finanse/Bankowość/Ubezpieczenia 17% 21% 46% 8% 4% 4% FMCG/Dystrybucja/Handel 0% 14% 36% 14% 36% 0% Przemysł/Produkcja/Wydobycie 19% 38% 44% 0% 0% 0% Transport/Spedycja/Logistyka 0% 27% 27% 18% 0% 27% Pozostałe firmy 7% 24% 43% 14% 5% 7% Skąd czerpią Państwo wiedzę na temat projektowania centrum przetwarzania danych? Odpowiednie know-how mamy po stronie firmy (53) Przeznaczeni do tego zadania pracownicy są wysyłani na odpowiednie kursy i/lub szkolenia (48) Całościową ofertę budowy otrzymaliśmy od dostawcy IT (12) Nie mamy takich informacji po stronie firmy będziemy musieli ją pozyskać lub uzupełnić (11) Inne (5) z jakim borykają się przedsiębiorstwa przemysłowe i wydobywcze jest brak dostatecznego poziomu dostępności systemów IT (24% sumy odpowiedzi udzielonych przez reprezentantów firm z danego sektora). Z kolei potrzebę wymiany przestarzałych systemów, które utraciły wsparcie producenta, zauważają dodatkowo respondenci reprezentujący sektor dóbr szybko zbywalnych i handlu, przemysł oraz sektor finansowy (odpowiednio 21, 19 i 16%), podczas gdy administracja publiczna, branża FMCG oraz dostawcy energii i mediów komunalnych przez inwestycje w infrastrukturę IT chcą ograniczyć całkowite koszty utrzymania centrum danych. Priorytety biznesowe Na przestrzeni lat zmieniła się rola IT jako działu, który wyznacza kierunki rozwoju i pozwala osiągać cele biznesowe przedsiębiorstwa. Osoby odpowiedzialne za informatykę coraz częściej wchodzą w skład zarządów, a rolą menedżerów IT jest przekładanie wymagań biznesowych na wdrożenia technologiczne oraz możliwości technologii na potencjał biznesowy. Dostępność danych i aplikacji biznesowych to najważniejszy priorytet formułowany przez biznes w stosunku do IT. Taką opinię wyraża ponad jedna trzecia menedżerów i dyrektorów IT uczestniczących w badaniu. Po pierwsze, systemy IT muszą zagwarantować ciągłość działania przedsiębiorstw, a każde przestoje wynikające zarówno z samej infrastruktury IT, jak i czynników zewnętrznych (np. ataki sieciowe) bezpośrednio przekładają się na straty finansowe i niefinansowe, rozumiane np. jako spadek zaufania klientów do firmy. Sam fakt, że pytaliśmy o priorytety biznesowe formułowane oficjalnie bądź w praktyce, może być powodem przewagi argumentu najwyższej dostępności systemów nad optymalizacją kosztową nakładów na bezpieczeństwo. Na drugim miejscu najczęściej wskazywanych odpowiedzi znalazła się optymalizacja kosztowa między nakładami na bezpieczeństwo, a jego faktycznym poziomem (28,1% odpowiedzi). Biznes liczy koszty i trudno spodziewać się, że kwestie ograniczania kosztów i kontroli wydatków ominą działy IT. W praktyce nie da się wprost określić, ile pieniędzy powinniśmy wydać na zapewnienie bezpieczeństwa danych. Z tego względu ważne jest, aby każda złotówka została wydana właściwie, a poziom ochrony systemów i aplikacji został dostosowany do skali i wymagań konkretnego przedsiębiorstwa. Na uwagę zwraca fakt stosunkowo niewielkiej liczby respondentów, dla których najważniejszym priorytetem biznesowym jest zachowanie jak najdalej posuniętej koncentracji na podstawowej działalności przedsiębiorstwa. W ten sposób odpowiedziało tylko 10 ze 128 przepytanych osób. Dla przedsiębiorstw bardziej znaczące są kwestie związane z dostępnością systemów i bezpieczeństwem danych, co 14 luty 2015

15 wskazuje realne oczekiwania biznesu, pokazując zarazem dostawcom, na co ich klienci zwracają uwagę podczas wyboru oferty rozwoju zaplecza IT. Mimo że respondenci zostali poproszeni o wskazanie pojedynczej odpowiedzi (w domyśle: najważniejszego priorytetu), wielu z nich zwracało uwagę, że presja na IT ze strony biznesu wynika ze wszystkich przedstawionych w odpowiedziach możliwości częściowo lub w całości. Gdyby na kwestie priorytetów spojrzeć przez pryzmat firm działających w poszczególnych branżach, to okaże się, że poza kwestiami związanymi z dostępnością danych i aplikacji biznesowych najwięcej uwagi firmy poświęcają zapewnieniu bezpieczeństwa przechowywanych danych (przemysł, finanse) oraz optymalizacji kosztowej nakładów na bezpieczeństwo (energetyka i media komunalne, przemysł). Z kolei branża FMCG i dystrybucji, jako jedyna z całego zestawienia, duży nacisk kładzie na możliwość skupienia się na prowadzonym biznesie zamiast na stosowanych rozwiązaniach i systemach informatycznych. Know-how 57% respondentów, którzy zdecydowali się odpowiedzieć na nasze pytanie, twierdzi, że wiedzę na temat projektowania centrum danych ma po stronie firmy, a kolejne 51,6% ankietowanych uważa natomiast, że gdy nadejdzie czas na modernizację infrastruktury firmy, wyznaczeni do tego zadania pracownicy zostaną wysłani na szkolenia lub kursy, aby samodzielnie planować i wdrażać projekty rozwoju IT w przedsiębiorstwie. Wśród innych odpowiedzi respondenci jako sposób na pozyskiwanie wiedzy wskazywali internet, konsultacje z dostawcami, wyniki zapytań ofertowych (RFP) oraz dokumenty opisujące najlepsze praktyki rynkowe pochodzące od dostawców sprzętu i oprogramowania. W ujęciu według sektorów gospodarki największą wiedzą swoich pracowników szczyci się branża finansowa (60% z sumy odpowiedzi udzielonych przez respondentów wywodzących się z tego sektora), podczas gdy gotowość przeszkolenia pracowników w największym stopniu deklarują osoby reprezentujące sektory energetyczne i komunalne (54% odpowiedzi) oraz produkcji przemysłowej (50% odpowiedzi). Mniej niż 10% firm deklaruje, że całościową ofertę budowy centrum danych otrzymali od dostawcy IT. Czyżby przedsiębiorstwa chciały i co ważniejsze były gotowe tworzyć infrastrukturę samodzielnie? W odniesieniu do systemów konwergentnych, które w jednej szafie łączą moc obliczeniową, pamięć masową i sieć, wcale nie wydaje się to nierealne. Skąd czerpią Państwo wiedzę na temat projektowania centrum przetwarzania danych? ujęcie według sektorów gospodarki Branża Odpowiednie know-how mamy po stronie firmy Wyznaczeni do tego zadania pracownicy są wysyłani na odpowiednie kursy i/lub szkolenia Całościową ofertę budowy otrzymaliśmy od dostawcy IT Nie mamy takiej wiedzy po stronie firmy będziemy musieli ją pozyskać lub uzupełnić Finanse/Bankowość/Ubezpieczenia 60% 24% 12% 0% FMCG/Dystrybucja/Handel 38% 23% 23% 15% Energia/Gaz/Woda/Ciepło/Oczyszczanie 33% 54% 8% 0% Przemysł/Produkcja/Wydobycie 21% 50% 7% 14% Transport/Spedycja/Logistyka 42% 33% 8% 17% Pozostałe firmy 41% 37% 5% 12% luty

16 BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT Zaplecze infrastruktury bezpieczeństwa w firmach: stan posiadania i plany rozwoju Priorytetem działów IT dużych polskich organizacji jest zapewnienie maksymalnego poziomu dostępności danych i aplikacji biznesowych. To wymaga posiadania bezpiecznego zaplecza infrastrukturalnego i jego stałego rozwijania. nakładów finansowych i organizacyjnych do uzyskiwanego w efekcie poziomu dostępności oraz bezpieczeństwa aplikacji i danych. Mając na względzie konieczność realizacji podstawowych celów, np. wspomnianego we wstępie maksymalnego poziomu dostępności do danych, szczelności czy optymalizacji kosztowej funkcjonujących w firmie systemów teleinformatycznych, organizacje prowadzą audyty bezpieczeństwa IT. To procedury niezbędne, aby racjonalnie i rzeczowo ocenić adekwatność Audyty bezpieczeństwa Pozytywnie należy ocenić fakt, że aż 86% dużych firm prowadzi audyty bezpieczeństwa w różnych odstępach czasu: regularnie, po wdrożeniu nowych elementów infrastruktury IT bądź bez sprecyzowanych terminów. Patrząc na powyższe dane w ujęciu branżowym, wyraźnie widać, że prym w zakresie badania własnego zaplecza wiedzie sektor finansów, bankowości i ubezpieczeń wszyscy jego przedstawiciele zadeklarowali prowadzenie audytów bezpieczeństwa IT, przy czym zdecydowana większość (92%) realizuje je regularnie. Drugą grupą respondentów szczególnie często podejmujących regularne audyty bezpieczeństwa swej infrastruktury bezpieczeństwa IT są przedsiębiorstwa sektora usług publicznych utilities, zwłaszcza te spełniające kryteria zdefiniowanej ustawowo infrastruktury krytycznej. Wysokie wymogi w kwestiach bezpieczeństwa biorą się z kluczowej roli, jaką pełnią te organizacje, zapewniając możliwość działania całej gospodarki. Trudno sobie np. wyobrazić przerwy w dostawach wody czy prądu straty wywołane wyłączeniami linii produkcyjnych, chłodni czy pieców hutniczych byłyby ogromne. Odnotować należy, że aż 12% organizacji w ogóle nie prowadzi działań audytorskich 16 luty 2015

17 w stosunku do swojego zaplecza IT. Niechlubny prym w ramach tej grupy wiodą przedstawiciele sektora przemysłu i produkcji aż 8 na 15 wskazań deklarujących brak realizowania audytów bezpieczeństwa pochodziło od respondentów tej branży. Przedstawiciele przedsiębiorstw, które wskazały odpowiedź przeczącą na pytanie o prowadzenie audytów bezpieczeństwa IT, zostali następnie zapytani o plany dotyczące ich wprowadzenia. Nieco ponad połowa (53%) wskazała, że będzie zmierzała do wdrożenia tego rodzaju działań w swoich organizacjach. Wart odnotowania jest fakt, że wśród powyższych znalazła się tylko jedna firma z branży przemysłowej. Poszukiwanie podatności Oprócz audytów bezpieczeństwa, mających przynieść odpowiedzi na pytania o wydajność, oszczędność i stabilność firmowej infrastruktury, organizacje podchodzące kompleksowo do kwestii bezpieczeństwa IT podejmują działania na rzecz sprawdzania jej odporności na bezpośrednie ataki. Prowadzone testy penetracyjne mają na celu sprawdzenie, na ile skutecznie firmowe zabezpieczenia bronią dostępu do firmowych danych. Jak się okazuje, testy penetracyjne firmowych sieci, serwisów i innych systemów IT są dość powszechnie stosowane przez polskie organizacje, choć w zdecydowanie mniej regularnych odstępach czasu niż w przypadku audytów bezpieczeństwa. W różnych odstępach czasu przeprowadza je w sumie 78% ankietowanych. 19% respondentów zadeklarowało, że nie przeprowadza żadnych testów penetracyjnych firmowego zaplecza IT. W ramach tej grupy ok. 2/3 (67%) zadeklarowało jednak Czy Państwa firma prowadzi audyty bezpieczeństwa? Czy Państwa firma zamierza prowadzić audyty bezpieczeństwa? Czy Państwa firma prowadzi audyty bezpieczeństwa? ujęcie sektorów gospodarki Branża Tak, regularnie Tylko po wdrożeniu nowych mechanizmów bezpieczeństwa Tak, ale nieregularnie Nie Nie wiem Razem odpowiedzi Finanse/Bankowość/Ubezpieczenia 22 92% 0 0% 2 8% 0 0% 0 0% 24 Energia/Gaz/Woda/Ciepło/Oczyszczanie 13 62% 2 10% 5 24% 0 0% 1 5% 21 Przemysł/Produkcja/Wydobycie 3 19% 2 13% 3 19% 8 50% 0 0% 16 FMCG/Dystrybucja/Handel 5 36% 1 7% 5 36% 2 14% 1 7% 14 Transport/Spedycja/Logistyka 3 27% 0 0% 6 55% 1 9% 1 9% 11 Pozostałe sektory 20 48% 1 2% 16 38% 4 10% 1 2% 42 Razem odpowiedzi 66 52% 6 5% 37 29% 15 12% 4 3% 128 luty

18 BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT Czy Państwa firma prowadzi testy penetracyjne firmowych sieci, serwisów i systemów IT? plany wprowadzenia tego elementu bezpieczeństwa do katalogu stosowanych przez siebie metod. Podobnie jak wcześniej zauważalny jest dystans między sektorami finansów, bankowości i ubezpieczeń oraz utilities a branżą przemysłową. W pierwszym z sektorów aż 92% badanych wskazało stosowanie testów penetracyjnych. W drugim z nich było to odpowiednio 9 na 10 ankietowanych, przy większej liczbie wskazań nieregularnych testów. W przypadku przedstawicieli przemysłu wskaźnik ten spada o połowę do 44% Polityki bezpieczeństwa w polskich organizacjach Czy Państwa firma zamierza prowadzić testy penetracyjne sieci, serwisów i systemów IT? Stosowane w firmach rozwiązania i polityki bezpieczeństwa danych są bardzo różnorodne, a ich rodzaje zależą przeważnie od specyfiki występujących w danej branży zagrożeń. Polityki bezpieczeństwa informacji i danych opisują zarówno przeciwdziałanie ich utracie i wyciekowi poza organizację, jak i niespodziewane przerwy w dostępie do kluczowych aplikacji. Jak wskazują wyniki omawianego badania, największą popularnością w macierzystych organizacjach respondentów cieszą się rozwiązania backupowe (ma je 73% firm), monitoring systemów IT (69%) oraz wirtualizacja (71%). Stosunkowo popularne (59%) okazały się również redundantne (nadmiarowe) systemy wspierające pracę centrów przetwarzania danych: dodatkowe moduły zasilania, chłodzenia, połączenia sieciowe itp. Uczestnicy badania odpowiedzieli także na pytanie o plany rozwijania firmowej infrastruktury bezpieczeństwa IT. Pytanie to odnosiło się do zamiarów uzupełniania bądź zastąpienia pewnych elementów istniejących Czy Państwa firma prowadzi testy penetracyjne firmowych sieci, serwisów i systemów IT? ujęcie sektorów gospodarki Branża Tak, regularnie Tylko po wdrożeniu nowych mechanizmów bezpieczeństwa Tak, ale nieregularnie Nie Nie wiem Razem odpowiedzi Finanse/Bankowość/Ubezpieczenia 18 75% 0 0% 4 17% 0 0% 2 8% 24 Energia/Gaz/Woda/Ciepło/Oczyszczanie 6 29% 2 10% 11 52% 1 5% 1 5% 21 Przemysł/Produkcja/Wydobycie 2 13% 1 6% 4 25% 9 56% 0 0% 16 FMCG/Dystrybucja/Handel 6 43% 2 14% 3 21% 2 14% 1 7% 14 Transport/Spedycja/Logistyka 2 18% 0 0% 7 64% 1 9% 1 9% 11 Pozostałe sektory 14 33% 4 10% 13 31% 11 26% 0 0% 42 Razem odpowiedzi 48 38% 9 7% 42 33% 24 19% 5 4% luty 2015

19 Posiadane elementy polityki bezpieczeństwa informacji i danych Planowane do wdrażania elementy infrastruktury bezpieczeństwa IT Normy bezpieczeństwa danych i biznesu, takie jak ISO % Normy bezpieczeństwa danych i biznesu, takie jak ISO % Plany ciągłości działania/bcp 57 45% Plany ciągłości działania/bcp 42 33% Rozwiązania typu Backup & Recovery 93 73% Nowe rozwiązania typu Backup & Recovery bądź ich wymiana 43 34% Redundantne systemy zasilania, chłodzenia, połączeń sieciowych i inne zabezpieczenia firmowej infrastruktury IT 75 59% Redundantne systemy zasilania, chłodzenia, połączeń sieciowych i inne zabezpieczenia firmowej infrastruktury IT 15 12% Redundantne centrum przetwarzania danych na własnych zasobach 52 41% Redundantne centrum przetwarzania danych na własnych zasobach 11 9% Wykupione zasoby w centrum danych outsourcera 12 9% Wykupione zasoby w centrum danych outsourcera 13 10% Monitoring systemów IT 88 69% Monitoring systemów IT 22 17% Wirtualizacja systemów 91 71% Wirtualizacja systemów 25 20% Rozwiązania bezpieczeństwa w obszarze sieci komputerowych i dostępu do danych 60 47% Rozwiązania bezpieczeństwa w obszarze sieci komputerowych i dostępu do danych 28 22% Inne 3 2% Inne 14 11% Posiadane elementy polityki bezpieczeństwa informacji i danych ujęcie sektorów gospodarki Branża Finanse/ Bankowość/ Ubezpieczenia Energia/Gaz/ Woda/Ciepło/ Oczyszczanie Przemysł/ Produkcja/ Wydobycie FMCG/ Dystrybucja/ Handel Transport/ Spedycja/ Logistyka Pozostałe sektory Razem odpowiedzi Normy bezpieczeństwa danych i biznesu, takie jak ISO Redundantne systemy Redundantne Wykupione Plany zasilania, chłodzenia, centrum Rozwiązania zasoby Monitoring Wirtualizacja ciągłości połączeń sieciowych przetwarzania typu Backup w centrum systemów działania/ i inne zabezpieczenia danych na & Recovery danych outsourcera IT systemów BCP firmowej infrastruktury IT własnych zasobach Rozwiązania bezpieczeństwa w obszarze sieci Inne komputerowych i dostępu do danych Razem Razem respondentów odpowiedzi 42% 83% 71% 71% 67% 21% 79% 63% 54% 0% % 38% 86% 48% 29% 5% 71% 71% 33% 0% % 13% 56% 44% 31% 6% 50% 69% 38% 6% % 43% 71% 43% 21% 21% 50% 79% 43% 7% % 36% 64% 64% 55% 0% 73% 45% 36% 0% % 40% 76% 67% 38% 5% 74% 81% 57% 2% % 45% 73% 59% 41% 9% 69% 71% 47% 2% luty

20 BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY IT Posiadane elementy polityki bezpieczeństwa informacji i danych w ujęciu branżowym średnia liczba wskazań już zasobów, stąd łączna liczba udzielonych na nie odpowiedzi była o ok. połowę mniejsza (248) niż w przypadku wcześniejszego pytania, dotyczącego już posiadanych przez organizację, niejednokrotnie rozwijanych przez lata, rozwiązań (566). Łatwo zaobserwować, że inwestycje w rozwiązania infrastruktury IT mają charakter ciągły i odbywają się stopniowo. Wśród deklaracji dotyczących rozwijania firmowej infrastruktury bezpieczeństwa IT największa liczba wskazań przypadła odpowiedzi Nowe rozwiązania typu Backup & Recovery bądź ich wymiana. To sugeruje, że przedsiębiorstwa będą rozwijać zaplecze konieczne dla archiwizacji i przeprowadzania kopii bezpieczeństwa przyrastających w istotnym tempie wolumenów danych. Należy to wiązać także z coraz częściej zaznaczającą się koniecznością wymiany najstarszych podstawowych elementów infrastruktury bezpieczeństwa. Systemy backupowe są najpowszechniej występującymi elementami tej infrastruktury, a ich średni wiek jest stosunkowo wysoki. Ubiegłoroczne badanie firmy BCC wskazywało, że ok. połowa będących w posiadaniu polskich firm macierzy dyskowych miała ponad trzy lata. Uwagę zwraca stosunkowo wysoki udział odpowiedzi wskazujących na zamiar wdrażania planów ciągłości działania (Business Continuity Planning) oraz norm bezpieczeństwa, takich jak ISO Obecnie szerszym udziałem tych elementów w ramach swoich polityk bezpieczeństwa mogą pochwalić się w zasadzie jedynie przedstawiciele sektora finansów, Zamiary wdrażania kolejnych elementów polityki bezpieczeństwa informacji ujęcie sektorów gospodarki liczba wskazań Branża Normy bezpieczeństwa danych Plany ciągłości działania/ i biznesu, BCP takie jak ISO Nowe rozwiązania typu Backup & Recovery bądź ich wymiana Redundantne systemy zasilania, chłodzenia, połączeń sieciowych i inne zabezpieczenia firmowej infrastruktury IT Redundantne centrum przetwarzania danych na własnych zasobach Wykupione zasoby w centrum danych outsourcera Rozwiązania bezpieczeństwa Monitoring Wirtualizacja w obszarze sieci komputero- Inne systemów systemów IT wych i dostępu do danych Finanse/ Bankowość/ 42% 29% 21% 4% 0% 4% 8% 13% 21% 21% Ubezpieczenia Energia/Gaz/ Woda/Ciepło/ 29% 38% 24% 0% 10% 5% 14% 14% 19% 5% Oczyszczanie Przemysł/ Produkcja/ 19% 19% 56% 25% 0% 0% 25% 38% 13% 6% Wydobycie FMCG/ Dystrybucja/ 14% 29% 29% 21% 14% 7% 21% 14% 29% 21% Handel Transport/ Spedycja/ 45% 55% 36% 9% 0% 9% 27% 36% 27% 0% Logistyka Pozostałe sektory 21% 33% 38% 14% 17% 21% 17% 17% 24% 10% Razem odpowiedzi 27% 33% 34% 12% 9% 10% 17% 20% 22% 11% Razem respondentów Razem odpowiedzi 20 luty 2015

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

MEDIAKIT. Wydawca: IDG Poland SA 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18a, Business Garden bud.2. Biuro Reklamy:

MEDIAKIT. Wydawca: IDG Poland SA 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18a, Business Garden bud.2. Biuro Reklamy: MEDIAKIT Wydawca: IDG Poland SA 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18a, Business Garden bud.2 Biuro Reklamy: Marcin Renduda Dyrektor Biura Reklamy IDG Poland, +48 22 321 79 15/ +48 606 792 773 Wojciech

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Autorzy: Olaf Flak, Grzegorz Głód www.konkurencyjniprzetrwaja.pl 1. Charakterystyka próby badawczej W przeprowadzonym Barometrze Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P Polski rynek IT Wartość polskiego rynku IT w 2009 r. wg raportu PMR Rynek IT w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2014" ukształtowała się na poziomie 24,1 mld zł. Analitycy spodziewają się, iż

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

BADANIE JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII LIFE IS FOR SHARING.

BADANIE JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII LIFE IS FOR SHARING. ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE Badanie wykonane przez THINKTANK - ośrodek dialogu i analiz. Czerwiec 2015 BADANIE

Bardziej szczegółowo

The Right Direction. www.tspace.pl

The Right Direction. www.tspace.pl The Right Direction www.tspace.pl Jesteśmy specjalistami w budowie zaawansowanych platform utrzymujących krytyczne systemy IT oraz systemów składowania i zabezpieczania danych Dlaczego TSpace? Zespół Kapitał

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

dział administracji obecnie72% - wzrost o 41 punktów procentowych w porównaniu do 2010 roku

dział administracji obecnie72% - wzrost o 41 punktów procentowych w porównaniu do 2010 roku Outsourcing back-office atrakcyjnym rozwiązaniem biznesowym Co czwarte polskie przedsiębiorstwo stosuje outsourcing back-office, wynika z tegorocznego badania przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Grupy

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach.

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. Anna Sobańska Dyrektor Sektora Publicznego, Dyrektor Sektora Komercyjnego PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNER MEDIALNY ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

IBM FlashSystem V9000

IBM FlashSystem V9000 IBM FlashSystem V9000 SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo IBM FlashSystem V9000 - Wzrost wydajności środowiska SAP HANA dzięki IBM FlashSystem V9000 Dzięki pełnej kooperacji firm itelligence,

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych Piotr Trzciński O zespole Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Service Management

Bardziej szczegółowo

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów Dane dokumentu Nazwa Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Katowice, maj 2012 r. Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice 2 Nowa usługa dla firm i oferta dla klientów Państwa firmy Usługa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1

BCC Data Centers. Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT. Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers Oferta: Outsourcing IT, cloud computing Optymalizacja i bezpieczeństwo IT SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC, świadczący

Bardziej szczegółowo

Historia firmy. Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. powstała w 1999 roku.

Historia firmy. Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. powstała w 1999 roku. Historia firmy Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. powstała w 1999 roku. Dzięki doskonałej organizacji pracy i nieprzeciętnej wiedzy technicznej, firma Xcomp bardzo szybko zdobyła pozycję

Bardziej szczegółowo

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014 Budowa Data Center Zmagania Inwestora Konferencja 30 października 2014 Budowa Data Center zmagania Inwestora zagadnienia: 1. Wstępne założenia budowy DC 2. Opracowanie Koncepcji Data Center 3. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych Audytel SA Partnerzy badania: Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych Czerwiec 2014 Raport Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych 2 Wprowadzenie EDI. Jeden ze skrótów funkcjonujących w branży informatycznej, podobnie jak wiele innych,np. ERP,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie datacenter

Organizacja i zarządzanie datacenter Organizacja i zarządzanie datacenter Budować swoje czy kupować usługi? Łukasz Idrian, Audytel Agenda Audytel o firmie Wstęp teoretyczny: usługi datacenter w systematyce usług IT Trendy na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

biznes zmienia się z Orange

biznes zmienia się z Orange biznes zmienia się z Orange konferencja prasowa Mariusz Gaca, Prezes PTK Centertel, Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów Orange Polska Warszawa, 8 maja 2012 r. zmieniamy się dla naszych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego Badanie TNS Polska Jeden procent dla OPP Wprowadzenie Na początku funkcjonowania ustawa o OPP nie ułatwiała podatnikom dokonywania odpisów 1%. Musieli

Bardziej szczegółowo

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy:

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy: Oferta firmy W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w kompleksowej obsłudze informatycznej. Jesteśmy dynamicznym, młodym zespołem techników i informatyków. Nasza oferta oparta jest na sprawdzonych i

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Lepsze wieści z rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w Warszawa, 14 stycznia 2014 r.

Informacja prasowa. Lepsze wieści z rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w Warszawa, 14 stycznia 2014 r. Warszawa, 14 stycznia 2014 r. Lepsze wieści z rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w 2013 Dane największego portalu pracy w Polsce - Pracuj.pl nie pozostawiają wątpliwości: rok 2013 był

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl

BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE. www.centrum.zeto.bydgoszcz.pl BEZPIECZNIE NIEZAWODNIE PROFESJONALNIE Usługi Centrum Danych ZETO Bydgoszcz SA VI Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 24 25 października 2013 Andrzej Wiśniewski ZETO Bydgoszcz SA Usługi

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 2013, PIIT

Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 2013, PIIT Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 1 2013, PIIT Agenda Jak tworzą się chmury Chmura a otoczenie Przegląd rynku centrów danych w Polsce na tle Europy Środkowej i Wschodniej Geografia centrów danych

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową.

Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. O firmie Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. 27 lat doświadczeń na polskim rynku. Szerokie portfolio klientów: branża bankowa,

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

IBM POWER8 dla SAP HANA

IBM POWER8 dla SAP HANA IBM POWER8 dla SAP HANA SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo Success Story Pierwsze wdrożenie w Polsce Dzięki współpracy firm itelligence, COMPAREX oraz IBM została zaprojektowana i zrealizowana

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Ochrona biznesu w cyfrowej transformacji

Ochrona biznesu w cyfrowej transformacji www.pwc.pl/badaniebezpieczenstwa Ochrona biznesu w cyfrowej transformacji Prezentacja wyników 4. edycji badania Stan bezpieczeństwa informacji w Polsce 16 maja 2017 r. Stan cyberbezpieczeństwa w Polsce

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce Na podstawie badania 500 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce Na podstawie badania 500 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2013 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta Obsługi Informatycznej

Oferta Obsługi Informatycznej Oferta Obsługi Informatycznej Strona 1 z 6 Outsourcing IT Oznacza powierzenie zarządzania systemem informatycznym w ręce fachowców, przeniesienie odpowiedzialności i ciężaru zarządzania systemem komputerowym

Bardziej szczegółowo

SunBajt Sp. z o.o. ul. Przejazdowa 25 05-800 Pruszków www.sunbajt.pl KRS 0000418911 NIP 5342486155 REGON 146102078

SunBajt Sp. z o.o. ul. Przejazdowa 25 05-800 Pruszków www.sunbajt.pl KRS 0000418911 NIP 5342486155 REGON 146102078 Profil działalności Jesteśmy kompleksowym integratorem zaawansowanych technologii informatycznych, Nasze usługi świadczymy dla dużych i średnich firm, urzędów i instytucji państwowych oraz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw.

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie? 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. 1 Warszawa- Serock, 31 maja 2016 r. Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1 publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. Ile i kiedy firmy w Polsce wydają na usługi konferencyjne?

Bardziej szczegółowo

Jakie wózki widłowe były poszukiwane przez polskie firmy w ostatnim roku?

Jakie wózki widłowe były poszukiwane przez polskie firmy w ostatnim roku? Jakie wózki widłowe były poszukiwane przez polskie firmy w ostatnim roku? Wózki widłowe są ważnym elementem wyposażenia wielu firm, ułatwiającym prace związane z rozładunkiem, przewożeniem i przechowywaniem

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

FreecoNet już w każdej branży

FreecoNet już w każdej branży komunikat prasowy 8 maja 2012 r. FreecoNet już w każdej branży Raport z badania opinii klientów biznesowych FreecoNet Właściciel małej firmy pracujący mobilnie w branży IT, korzystający głównie z połączeń

Bardziej szczegółowo

Polskie firmy na drodze ku cyfrowej transformacji

Polskie firmy na drodze ku cyfrowej transformacji Prognoza IT 2015 Polskie firmy na drodze ku cyfrowej transformacji Żyjemy w czasach przełomowych zmian wywołanych przez rozwój i upowszechnienie technologii. Jak te zmiany przekładają się na biznes? Jaką

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Kolokacja w Beyond.pl to oszczędność do 70% kosztów działań IT

Kolokacja w Beyond.pl to oszczędność do 70% kosztów działań IT Kolokacja w Beyond.pl to oszczędność do 70% kosztów działań IT ZWROT Z INWESTYCJI 85% CEO i CFO odnotowuje zwrot z outsourcingu IT w ciągu pierwszych 2 lat, 35% z nich w okresie krótszym niż 6 miesięcy!

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

DOOK S.A. al. Kasztanowa 3a Wrocław

DOOK S.A. al. Kasztanowa 3a Wrocław Globalny rynek usług IT Na globalny rynek działalności Emitenta składają się trzy główne części: Business Process Outsourcing outsourcing procesów biznesowych, na który składają się rozwiązania informatyczne

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Zostań partnerem spotkań CIO!

Zostań partnerem spotkań CIO! Kontakt: Zostań partnerem spotkań CIO! Ekskluzywne grono menedżerów z największych firm i instytucji, Znaczący efekt PR-owy, spotkania szeroko relacjonowane w materiale redakcyjnym, Aktualna, dobrze dobrana

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010 Strona1 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Projekt Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym RAPORT

Bardziej szczegółowo

Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów HARF

Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów HARF Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów HARF Okres i koszt realizacji projektu Projekt będzie realizowany od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2018 Szacowany koszt realizacji projektu 192,5 mln zł Główne produkty

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010 Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis Tivoli Summer Academy 2010 Grupa Sygnity Powstała w marcu 2007 roku w wyniku połączenia dwóch giełdowych grup kapitałowych:

Bardziej szczegółowo

BADANIE IT W BIZNESIE OCZAMI MENEDŻERÓW ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ I CHWILE, KTÓRE ŁĄCZĄ.

BADANIE IT W BIZNESIE OCZAMI MENEDŻERÓW ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ I CHWILE, KTÓRE ŁĄCZĄ. ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ I IT W BIZNESIE OCZAMI MENEDŻERÓW BADANIE Badanie wykonane przez THINKTANK - ośrodek dialogu i analiz. Czerwiec 2015 CHWILE, KTÓRE ŁĄCZĄ.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016 Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Warszawa, 15 lutego 2017 Siódmy raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm 6 903 wywiady z właścicielami

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku Raport Pracuj.pl RPS 2016 w liczbach 486 146 ofert pracy na portalu Pracuj.pl w 2016 r. 12% wzrost liczby ofert pracy w porównaniu z rokiem 2015 09 Najwięcej ofert

Bardziej szczegółowo

Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house

Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house 2012 Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house Sławomir Pawłowski Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 O firmie Profil działania Asseco Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz 1. Online Silas Mariusz Administrator TS-x79U 1 GbE Pamięć masowa może być instalowana bezpośrednio w serwerach w postaci dysków tworzących tzw. system DAS (Direct

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Łódź, dn. 10.10.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/3.3/081 (POWYŻEJ 14 tys. EURO) 1. Zamawiający Firma i adres: PL Europa S.A. NIP: 725-195-02-28 Regon: 100381252 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie

Bardziej szczegółowo