Regulamin Akcji Promocyjnej Łap 5! (dalej: Regulamin )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Akcji Promocyjnej Łap 5! (dalej: Regulamin )"

Transkrypt

1 Regulamin Akcji Promocyjnej Łap 5! (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Łap 5! (dalej: Akcja ). 2. Organizatorem Akcji jest 4FRAME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4F S.K.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 124 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział KRS: , REGON: , NIP: , o kapitale zakładowym zł i kapitale wpłaconym zł (dalej: Organizator ) 3. Akcja jest prowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach Maxi Zoo (dalej: Sklepy ). Lista Sklepów stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 4. Akcja trwa od dnia r., do dnia r. z wyłączeniem okresów: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Okresy od (a) do (i) dalej łącznie zwane są Okresami Gazetkowymi, a każdy z nich z osobna Okresem Gazetkowym. Sprzedaż promocyjna trwa w dniach od r., do dnia r. z wyłączeniem Okresów Gazetkowych. Realizacja Kuponu, zdefiniowanego w pkt. 11. in fine Regulaminu, jest możliwa od dnia r. do dnia r.. z wyłączeniem Okresów Gazetkowych i z zastrzeżeniem postanowień pkt. 12 Regulaminu.. 5. Akcja przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych w Polsce, konsumentów w rozumieniu art KC, które spełnią warunki określone w pkt. 10 i pkt. 11 Regulaminu (dalej: Uczestnik ).

2 6. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Maxi Zoo Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz Organizatora, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. 7. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 6 Regulaminu, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. 8. Akcją objęte są wszystkie produkty dostępne w asortymencie Sklepów (dalej: Produkty ). 9. Treść Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Akcji wszystkim jego potencjalnym uczestnikom na stronie w Sklepach oraz w siedzibie Organizatora. 10. Aby wziąć udział w Akcji, Uczestnik winien posiadać ulotkę promocyjną (dalej: Ulotka ). Ulotkę będzie można otrzymać od r. do r. po dokonaniu zakupów za dowolną sumę w Sklepie od sprzedawcy w Sklepie (dalej Sprzedawca ). 11. Będąc już w posiadaniu Ulotki, Uczestnik powinien zakupić jednorazowo Produkty za kwotę min. 50 zł, tj. Produkty te muszą zostać uwidocznione wyłącznie na jednym Paragonie (dalej: Zakup ). Bezzwłocznie po dokonaniu Zakupu, Uczestnik winien okazać Sprzedawcy Ulotkę, na której Sprzedawca przybije pieczątkę Sklepu oraz złoży swój własnoręczny podpis, a także wpisze Datę, zdefiniowaną w pkt. 12 Regulaminu. Po przybiciu pieczątki Sklepu na Ulotce, podpisaniu jej przez Sprzedawcę i wpisaniu przez niego Daty Ulotka uzyskuje charakter bonu o wartości 5 zł będącego nagrodą w Akcji (dalej: Kupon ). 12. Sprzedawca jest obowiązany oznaczyć Kupon pierwszym dniem jego ważności (dalej: Data ) w ten sposób, iż wpisuje na Kuponie dzień następny po dniu dokonania Zakupu, chyba, że dzień w ten sposób obliczony przypada w Okresie Gazetkowym, wtedy Sprzedawca oznacza Kupon pierwszym dniem następującym po dniu dokonania Zakupu, który nie wypada w Okresie Gazetkowym. Oznaczenie Kuponu Datą nie uchybia innym postanowieniom Regulaminu odnośnie możliwości realizacji Kuponu. Realizacja Kuponu jest możliwa w terminie wskazanym w pkt. 4 Regulaminu, jednak nie przed Datą. 13. Jeden Kupon może być wykorzystany tylko w jednej transakcji. Okaziciel Kuponu w momencie dokonywania zapłaty za towar przekazuje Kupon Sprzedawcy. Kupony mogą zostać wykorzystane wyłącznie na zakup Produktów w Sklepach. Kupon może

3 być wykorzystany tylko przy zakupach, których jednorazowa wartość wynosi minimum 5 zł i 1 grosz. Okaziciel Kuponu jest zobowiązany dopłacić różnicę pomiędzy wartością kupowanych towarów a wartością Kuponu. Kuponu nie można zamienić na gotówkę. W transakcji, w której realizowany jest Kupon, jego Okaziciel nie może równocześnie skorzystać z bonu wydanego w programie lojalnościowym Maxi Klub. 14. Uczestnik nie może otrzymać Kuponu w inny sposób niż wskazany w pkt. 11 Regulaminu. Dokonanie jednorazowego zakupu Produktów na kwotę będącą wielokrotnością kwoty 50 zł nie upoważnia Uczestnika do odbioru odpowiednio większej ilości Kuponów. Kwoty z różnych Paragonów nie sumują się. 15. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji mogą być zgłaszane tylko w formie pisemnej w terminie do dnia r. pod adres Organizatora. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora. 16. Każda Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, dokładny opis i powód reklamacji, a w tytule nazwę Akcji tj. Łap 5! oraz oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez 4FRAME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4F S.K.A., z siedzibą w Warszawie (ul. Górczewska 124, Warszawa) moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Akcją Łap 5! zgodnie z jej Regulaminem. Zapoznałem się z Regulaminem Akcji i wyrażam zgodę na jego treść. 17. Decyzja Komisji zostanie przesłana do Uczestnika zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja Komisji kończy postępowanie reklamacyjne. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń bezpośrednio na drodze postępowania sądowego. 18. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za organizację, przebieg Akcji, treść Regulaminu, wydanie Kuponów oraz rozpatrzenie reklamacji. 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Kuponów z przyczyn leżących po stronie Uczestników. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter informacyjny. Wiążące są postanowienia Regulaminu. 20. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji jest w rozumieniu

4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) 4FRAME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4F S.K.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 124 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział KRS: , REGON: , NIP: , o kapitale zakładowym zł i kapitale wpłaconym zł. Dane będą przetwarzane w związku z przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Uczestnik składający reklamację ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. 21. Wszelkie dodatkowe informacje o Akcji można uzyskać w siedzibie Organizatora.

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji Promocyjnej Łap 5! Lista sklepów Maxi Zoo, w których prowadzona jest akcja Łap 5! : 1. Maxi Zoo ul. Nowowiejska 2A, Milanówek 2. Maxi Zoo ul. Czarodzieja 26, Warszawa 3. Maxi Zoo ul. Powsińska 31, Warszawa 4. Maxi Zoo ul. Jutrzenki 156, Warszawa 5. Maxi Zoo ul. Szwedzka 10, Poznań 6. Maxi Zoo Al. Solidarności 42, Poznań.

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Lasting Impressions 3 (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest 4FRAME Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!"

Regulamin promocji pod nazwą Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej! Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Zarabiaj na czysto na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer

REGULAMIN akcji promocyjnej Zarabiaj na czysto na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer REGULAMIN akcji promocyjnej Zarabiaj na czysto na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer Definicje pojęć: Akcja: sprzedaż premiowa wybranych modeli odkurzaczy marki Zelmer, wskazanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn"

Regulamin promocji Tic Tac Pop Corn Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji "Tic Tac Pop Corn (dalej: "Promocja"), jest spółka pod firmą Ferrero Commercial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Raty i świąteczny prezent I) Słowniczek użytych pojęć 1) Organizator - Sprzedaż Premiowa Raty i świąteczny prezent, zwana dalej Sprzedaż Premiowa, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo