ul. Kanafojskiego 8 - Olsztyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Kanafojskiego 8 - Olsztyn"

Transkrypt

1 TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WOD.-KAN., P.POŻ. I C.O. Z WĘZŁEM PRZYŁĄCZENIOWYM, WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZEŃ KLUBOWYCH I MAGAZYNU POŚCIELI ORAZ KLIMATYZACJI POMIESZCZENIA SERWEROWNI W BUDYNKU DOMU STUDENTA NR 9 ADRES: ul. Kanafojskiego 8 - Olsztyn INWESTOR: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego Olsztyn Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- "Prawo budowlane" (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz z późniejszymi zmianami)oświadczam, iż przedłożony projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. OPRACOWAŁ: mgr inż. Monika Ciborowska PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY: inż. Stanisław Ciborowski SPZ Nr 122/75/OL mgr inż. Anna Adamkiewicz Upr. nr 15/97/OL Olsztyn, czerwiec 2010 r Olsztyn ul. J. Dubiskiego 21 tel. (089) fax (089) NIP:

2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wod.-kan., p.poż. i c.o. z węzłem przyłączeniowym, wentylacji mechanicznej Klubu i magazynu pościeli oraz klimatyzacji pomieszczenia serwerowni w budynku Domu Studenta nr 9 przy ul. Kanafojskiego 8 w Olsztynie Dane ogólne Podstawa opracowania. - P.B. architektury i konstrukcji przebudowy Domu Studenta - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - obowiązujące normy i literatura 1.2. Zakres opracowania. - instalacja wod. kan. i p.poż. - instalacja c.o. - węzeł cieplny przyłączeniowy - instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach klubowych i magazynie pościeli - klimatyzacja pomieszczenia serwerowi Charakterystyka obiektu. Budynek wolnostojący, pięciokondygnacyjny przeznaczony do zamieszkania zbiorowego przez studentów UW-M. Budynek zostanie poddany gruntownej modernizacji polegającej między innymi na zlokalizowaniu w każdym pokoju mieszkalnym własnej łazienki. W budynku wymienione zostaną wszystkie instalacje wewnętrzne. Budynek będzie zasilany w ciepłą wodę i ciepło na potrzeby c.o. z lokalnej sieci cieplnej (zakładowej).

3 Dane szczegółowe instalacja wod.-kan. i p.poż Instalacja z.w., c.w. i c.c.w.. Instalację z.w., c.w. i c.c.w. w projektowanych łazienkach i pomieszczeniach sanitarnych oraz w klubie z wyjątkiem instalacji p.poż. zaprojektowano z rur polietylenowych wielowarstwowych systemu TECEflex produkcji TECE łączonych na połączenia zaciskowe i gwintowane. Instalację z.w. w poziomach i w pionach oraz instalację p.poż. w całym budynku zaprojektowano z rur instalacyjnych stalowych ocynkowanych wg PN-80/H o połączeniach gwintowanych z łącznikami ocynkowanymi, natomiast przewody c.w. i c.c.w. zaprojektowano z rur instalacyjnych stalowych ocynkowanych podwójnie wg PN-80/H o połączeniach gwintowanych z łącznikami ocynkowanymi. Przewody rozprowadzające oraz podejścia do przyborów z rur PE prowadzić w bruzdach pod tynkiem natomiast gdy nie ma możliwości prowadzenia w bruzdach ściennych rury prowadzić w posadzkach. Wszystkie przewody montowane pod tynkiem i w posadzkach układać w otulinach z pianki polietylenowej w płaszczu (do montażu w posadzkach i w ścianach). Wielkość bruzd powinna być dostosowana do średnicy ułożonych w niej przewodów oraz grubości zastosowanych otulin izolacyjnych. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Przy równoległym prowadzeniu przewodów wody zimnej i ciepłej, przewody wody ciepłej należy prowadzić nad przewodami wody zimnej. Przewody prowadzone w poziomach i pionach izolować otulinami z pianki poliuretanowej o gr. 20 mm np. Isotube produkcji NMC, przewody rozprowadzające w segmentach mieszkalnych układać w otulinach z pianki PE w płaszczu ochronnym. Wszystkie wystające elementy instalacji wodociągowej wykonać z kształtek niklowanych Dobór wodomierzy Dobór wodomierza głównego zimnej wody ( W1). Przyjęto przepływ obliczeniowy wody na cele socjalno-bytowe wg PN-92/B-01706: Obliczeniowy przepływ wody ciepłej i zimnej na cele socjalno-bytowe: Q=9,45 dm 3 /s

4 3 Dobór wodomierza H K = Q 1,5 = (9,45) 1,5 = 89,3 = 2 2 0,017 Przyjęto wodomierz sprzężony Powogaz typu MW/JS 80/2,5-S o K=0,0021 Qn=40 m 3 /h. Rzeczywista strata ciśnienia na wodomierzu: H=0,0021x(9,45) 2 = 0,19<1,5 m H 2 O Wodomierz zamontować na wspornikach na przewodzie poziomym w pomieszczeniu technicznym w piwnicy Dobór wodomierza ciepłej wody użytkowej W2. Wodomierz ten zlokalizowany będzie w piwnicy w pomieszczeniu z zasobnikami ciepłej wody. Wodomierz będzie mierzył ilość zimnej wody zasilającej instalację podgrzewania c.w.. Obliczeniowy przepływ wody ciepłej na cele socjalno-bytowe: Q=3,89 dm 3 /s Dobór wodomierza H K = Q 1,5 = (3,89) 1,5 = 15,1 = 2 2 0,099 Przyjęto wodomierz sprzężony Powogaz typu MW/JS 50/2,5-S o K=0,0265 Qn=15 m 3 /h. Rzeczywista strata ciśnienia na wodomierzu: H=0,0265x(3,89) 2 = 0,4<1,5 m H 2 O Dobór wodomierza ciepłej wody dla pomieszczeń klubowych ( W3). Przyjęto przepływ obliczeniowy wody ciepłej na cele socjalno-bytowe wg PN-92/B-01706: Obliczeniowy przepływ wody ciepłej na cele socjalno-bytowe: Q=0,6 dm 3 /s

5 4 Dobór wodomierza H K = Q 2,5 = (0,6) 2,5 = 0,36 = 2 2 6,94 Przyjęto wodomierz φ 20 mm o K=5,18 typu Powogaz typu JS 90-2,5 - Qn=2,5 m 3 /h. do montażu w pozycji poziomej. Rzeczywista strata ciśnienia na wodomierzu: H=5,18x(0,6) 2 = 1,86<2,5 m H 2 O Wodomierz zlokalizowany będzie w pomieszczeniu szatni w szafce ściennej Dobór wodomierza cyrkulacji ciepłej wody dla pomieszczeń klubowych (W4). Przyjęto 25% przepływu obliczeniowego ciepłej wody: Q=0,15 dm 3 /s Przyjęto wodomierz φ 15 mm typu Powogaz typu JS 90-1,5 - Qn=1,5 m 3 /h. do montażu w pozycji poziomej. Wodomierz zlokalizowany będzie w pomieszczeniu szatni w szafce ściennej Dobór wodomierza wody zimnej dla pomieszczeń klubowych (W5). Przyjęto przepływ obliczeniowy wody zimnej na cele socjalno-bytowe wg PN-92/B-01706: Obliczeniowy przepływ wody zimnej na cele socjalno-bytowe: Q=0,91 dm 3 /s Hydrant p.poż. dn 25 mm: Qp.poż.=1,0 dm 3 /s Do doboru wodomierza przyjęto wartość większą czyli Q=1,0 dm 3 /s. Dobór wodomierza H K = Q 2,5 = 2 (1) 2,5 = 1 2 = 2,5 Przyjęto wodomierz φ 25 mm o K=2,65 typu Powogaz typu WS 3,5 - Qn=3,5 m 3 /h. do montażu w pozycji poziomej.

6 5 Rzeczywista strata ciśnienia na wodomierzu: H=2,65x(1) 2 = 2,65 m H 2 O Dobór wodomierzy wody ciepłej i zimnej do pomieszczeń mieszkalnych. Obliczeniowy przepływ wody zimnej na cele socjalno-bytowe wg PN-92/B-01706: Q=0,29 dm 3 /s Obliczeniowy przepływ wody ciepłej na cele socjalno-bytowe wg PN-92/B-01706: Q=0,21 dm 3 /s Dobrano wodomierze Powogaz do montażu w pozycji pionowej dn 15 mm JS 1,5 dla wody zimnej i JS 90-1,5 dla wody ciepłej. Wodomierze zamontować w szachtach w łazienkach w pozycji pionowej. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych wodomierzy Źródło wody ciepłej. Ciepła woda dostarczana będzie z sieci zakładowej Instalacja p.poż. W budynku projektuje się instalację przeciwpożarową opartą na 12 hydrantach p.poż.. W piwnicy umieszczono hydrant dn 52 mm z miejscem na gaśnicę i z wężem płaskim. Pozostałe hydranty przeciwpożarowe DN 25 mm z miejscem na gaśnicę i z wężem półsztywnym rozmieszczone zostały na kondygnacjach trzy na parterze i po dwa na kondygnacjach powtarzalnych Instalacja kanalizacji sanitarnej. Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i kształtek PCW wg PN-67/C Przewody poziome na parterze należy ułożyć pod posadzką w sposób pokazany na rysunkach. Na pionach należy zamontować rewizje z PCW kanalizacyjne zgodnie z rysunkiem. Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie za pomocą rur wywiewnych z PCW wyprowadzonych ponad dach budynku.

7 6 Producent rur PCW i PE: Wavin Metalplast-Buk ul. Dobieżyńska Buk Wszystkie wystające rury kanalizacyjne muszą być w kolorze białym Dane szczegółowe instalacja c.o Bilans cieplny. Obliczenia zapotrzebowania ciepła na c.o. wykonano licencjonowanym programem komputerowym Instal-OZC v. 4.8 firmy InstalSoft. Do obliczeń zapotrzebowania ciepła przyjęto konstrukcję przegród budowlanych zgodnie z projektem architektonicznym. Opór cieplny przegród budowlanych jest dostosowany do obowiązującej normy EN ISO Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach ogrzewanych dobrano zgodnie z normą PN-82/B i obowiązującymi wytycznymi. Wg obliczeń zapotrzebowanie ciepła na potrzeby ogrzewania budynku wynosi : Q c.o. = 103 kw Obliczenia hydrauliczne wykonano przy użyciu programu komputerowego Instal-therm H v.4.8 firmy InstalSoft. Ciśnienie dyspozycyjne - 24,2 kpa 3.2. Źródło ciepła. Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji c.o. jest bezpośredni rozdzielaczowy węzeł cieplny niskotemperaturowy zlokalizowany w piwnicy budynku. Będzie on zasilany z zakładowej sieci cieplnej. Pracą węzła i instalacji c.o. sterować będzie regulator pogodowy firmy Danfoss typ ECL Comfort 200 z kartą P30. Modułem wykonawczym będzie trójdrożny zawór mieszający firmy Honeywell typ DR40GMLA z siłownikiem VMM20. Ze względu na niską dyspozycję ciśnienia w zakładowej sieci cieplnej dobrano pompę, której celem będzie zapewnie odpowiedniej dyspozycji cisnienia dla zaprojektowanej instalacji. Dobrano pompę firmy Wilo typ Stratos 30/1-6 CAN PN 10, 1x230 V, 50 Hz, P 1 = 85 W, I = 0,78 A. Jest to pompa elektroniczna o najwyższej sprawności. Zamykające się

8 7 grzejnikowe zawory termostatyczne będą powodowały zmniejszanie obrotów pompy, co zmniejszy ilość pobieranego przez nią prądu oraz nie pozwoli na hałasy w instalacji wynikające z szumu w zamykających się zaworach. Na życzenie Inwestora pomieszczenie KLUBU zasilono oddzielnym obiegiem i olicznikowano przy użyciu ciepłomierza firmy Kampstrup typ Multical 401 G ¾, Q p =0,6 m 3 /h. Pomieszczenie węzła należy wyposażyć w wentylację wywiewną o przekroju 14x14 cm. Wlot poprzez kratkę wentylacyjną pod sufitem pomieszczenia, wylot poprzez kanał z blachy stalowej ocynkowanej, umieszczony na ścianie szczytowej budynku, obok dawnych kominów. Wyrzutnię ścienną umieścić min. 2,5 m nad wlotem Urządzenia grzejne i armatura grzejnikowa. Zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe dwururowe o parametrach obliczeniowych wody 75/55 o C, w systemie rozgałęźnym z rozdziałem dolnym. Wyjątek stanowi lokal KLUBU, w którym zaprojektowano ogrzewanie w systemie trójnikowym. Jako elementy grzejne zaprojektowano: - w pokojach stalowe grzejniki płytowe COSMO firmy Vogel&Noot z podłączeniem od dołu i z zabudowanymi zaworami termostatycznymi z nastawą wstępną. - w łazienkach grzejniki łazienkowe firmy Vogel&Noot typ CosmoART z podłączeniem od dołu. Grzejniki COSMO i CosmoArt objęte są 10-letnią gwarancją producenta. Dystrybutor: BIMS PLUS Sp. z.o.o. ul. Towarowa Olsztyn tel. (089) Obliczenia hydrauliczne wykonano licencjonowanym programem komputerowym Instaltherm H v.4.8 firmy InstalSoft. Do grzejników dobrano: grzejniki łazienkowe: - na gałązkach zasilających - zawory termostatyczne firmy OVENTROP typ RFV6 z nastawą wstępną wraz z głowicami termostatycznymi typ UniLH

9 8 - na gałązkach powrotnych - zawory odcinające firmy OVENTROP typ Combi 2. Grzejniki płytowe typu V : - głowice termostatyczne firmy OVENTROP typ UniLD (wkładki zaworowe w grzejnikach płytowych) - podwójne kątowe kurki kulowe odcinające firmy OVENTROP typ Multiflex. Odpowiednie numery nastaw zastosowanych zaworów znajdują się na rzutach i rozwinięciach instalacji c.o Rurociągi. Instalację c.o. zaprojektowano w technologii tradycyjnej z rur stalowych instalacyjnych czarnych ze szwem według PN-80/H-74200, łączonych przez spawanie. Poziome przewody rozprowadzające do pionów prowadzone są w otulinach termoizolacyjnych PU pod stropem pomieszczeń w piwnicy i na parterze oraz w istniejących kanałach podpodłogowych ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy (spadek przewodów i min. = 0,3% w kierunku źródła ciepła). Prowadzenie pionów oraz przewodów do grzejników - na ścianach lub za ścianką z płyty gipsowo-kartonowej. Należy pamiętać o prawidłowym nachyleniu gałązek grzejnikowych, co zapewnia prawidłowe odpowietrzenie grzejników. Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie poprzez samoczynne zawory odpowietrzające zamontowane na pionach zasilających i powrotnych na najwyższej kondygnacji. Piony c.o. zaprojektowano w układzie samokompensującym. Przy przejściach przez ściany i stropy należy stosować tuleje ochronne z rur stalowych czarnych umożliwiające wzdłużne przemieszczanie się przewodu. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem należy wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym nie powodującym uszkodzenia przewodu. W pomieszczeniu KLUBU przewody c.o. prowadzić od szafki rozdzielaczowej w posadzkach w warstwie izolacji pod jastrychem w otulinie z pianki PE w płaszczu ochronnym o grubości 6 mm. Przewody w posadzkach wykonać z rur wielowarstwowych firmy TC typu TECEflex PE-Xc (z barierą antydyfuzyjną w postaci wkładki aluminiowej) w zwojach.

10 Armatura. Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory kulowe mufowe, przystosowane do c.o., PN 1,0 MPa. Zastosowane w projekcie podpionowe zawory regulacyjne Hycocon DP (na zasilaniu) i Hycocon A (na powrocie) posiadają możliwość odcinania oraz opróżniania pionów. Na pionach c.o. należy zastosować w najwyższych punktach automatyczne odpowietrzniki pływakowe firmy Flamco typ Flexvent ½ " z zaworem odcinającym. Zaprojektowane grzejniki wyposażone są w ręczne odpowietrzniki Regulacja wewnętrznej sieci oraz instalacji c.o.. Regulacja wewnętrznej sieci oraz instalacji c.o. ma zapewnić hydrauliczne zrównoważenie wszystkich obiegów grzewczych. Pozwoli to na równomierne ogrzewanie wszystkich pomieszczeń do temperatur obliczeniowych nie powinno być w jednej części budynku pomieszczeń niedogrzewanych, a w innej przegrzewanych. Zaprojektowano dwustopniową regulację : 1) zrównoważenie pionów c.o. 2) zrównoważenie poszczególnych grzejników w ramach każdego z pionów. Dla hydraulicznego wyregulowania wewnętrznej instalacji c.o. na gałązkach grzejnikowych zasilających zaprojektowano termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawą wstępną firmy Oventrop typ RFV6 z głowicami typ UNI LH bez nastawy zerowej, natomiast na gałązkach grzejnikowych powrotnych - zawory odcinające powrotne firmy Oventrop typ Combi 2. Odcięcia te pozwalają na odłączenie poszczególnych grzejników bez konieczności spuszczania wody i tym samym unieruchamiania całej instalacji grzewczej. Podpionową regulację instalacji c.o. zaprojektowano przy użyciu na zasilaniu regulatora różnicy ciśnień firmy Oventrop typ Hycocon DP i na powrocie - zaworu odcinającego Hycocon A. Wartości nastaw podano na rozwinięciach inst. c.o..

11 Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne. Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych zewnętrznymi powłokami malarskimi : - pierwszą podkładową farbą silikonową do gruntowania wg SWA drugą nawierzchniową emalią silikonową termoodporną wg SWA Rury PE nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Zaprojektowane grzejniki posiadają fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne z wykończeniem powłoką lakierniczą. Izolację termiczną przewodów w piwnicach i pionów wykonać z łupin poliuretanowych (PU) NMC-Isotube, spełniających wymagania PN-85/B-02421, T do 100 o C, wg poniższych wytycznych: Grubości otulin, wg Dz.U. 75 (zmiana) z dnia 6 listopada 2008 r. : - grubość 20 mm do rur o d w do 22 mm - grubość 30 mm do rur o d w od 22 do 35 mm - grubość równa średnicy wewn. rury do rur o d w od 35 do 100 mm Izolację termiczną przewodów w posadzkach i bruzdach ściennych wykonać otulinami polietylenowymi z płaszczem PE typu NMC-Climaflex Stabil gr. 6 mm Płukanie i próby. Przed założeniem izolacji instalację c.o. dokładnie przepłukać wodą wodociągową powodując jej prędkość przepływu w każdym punkcie w min = 1,5 m/s. Uruchomienie instalacji powinno nastąpić po okresie wiązania betonu tj dniach. Przed zalaniem betonem i założeniem izolacji należy wykonać próbę ciśnieniową na 0,6 MPa. Podczas zalewania betonem rury powinny być pod ciśnieniem 3 bar. Na 24 godziny przed rozpoczęciem próby urządzenia c.o. powinny być napełnione zimną wodą wodociągową i dokładnie odpowietrzone. W tym okresie należy dokonać starannie przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i innych, przy ciśnieniu statycznym. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia próby, należy podnieść ciśnienie w urządzeniu za pomocą pompy ręcznej tłokowej podłączonej w najniższym punkcie. Pompa musi być wyposażona w manometr tarczowy min. 150 mm o zakresie podzielni o 50%

12 11 większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa. Ciśnienie próbne powinno wynosić p=0,4 MPa. Wynik próby należy uznać za pozytywny jeżeli w ciągu 20 minut manometr nie wykaże spadku ciśnienia i nie stwierdzono przecieków ani rosienia na połączeniach, szwach i dławicach. Próbę na gorąco poprzedzić płukaniem instalacji wodą instalacyjną i kryzowaniem urządzeń grzejnych. Przed próbą na gorąco budynek powinien być ogrzewany przez min. 72 godziny z utrzymaniem temperatur zgodnie z projektem Dane szczegółowe wentylacja mechaniczna pomieszczeń klubowych i magazynu pościeli oraz klimatyzacja pomieszczenia serwerowni Wentylacja mechaniczna pomieszczeń klubowych (pom. nr 028, 039, 040, 041 i 042) Obliczenia. Przyjęto ilość powietrza wentylacyjnego 30 m 3 /h na miejsce klienta (48 miejsc siedzących w lokalu) Obliczenia - wywiew. Ilość powietrza wentylacyjnego: Lw = 30 m 3 /h 48 miejsc = 1440 m 3 /h L 1 =1440/3 = 480 m 3 /h Przyjęto trzy wentylatory firmy Uniwersal typu DAS 250P2 n= 700/900 obr./min. L=480 m 3 /h, Hc=160/250 Pa (Zasilanie 3~380V 0,18/0,37 kw). Tłumienie hałasu tłumikami TLO Obliczenia - nawiew. Ilość powietrza wentylacyjnego: Ln = 0, = 1296 m 3 /h L 1 =1296/3 = 432 m 3 /h

13 12 Przyjęto 3 klimakonwektory prod. Konwektor typu Neolux IV z nagrzewnicami elektrycznymi (Zasilanie 1~230V, 2,0 kw) Wentylacja mechaniczna pomieszczenia przygotowalni czystej(pom. nr 034) Obliczenia. Przyjęto krotność wymian: n = 10,0 w/h Kubatura pomieszczenia: V = P h = 12,5 x 3,04 = 38,0 m Obliczenia - wywiew. Ilość powietrza wentylacyjnego: Lw = n V = = 380 m 3 /h Przyjęto wentylator firmy Uniwersal typu DAS 160 n= 1400 obr./min. L=380 m 3 /h, Hc=180 Pa (Zasilanie 3~380V 0,37 kw). Tłumienie hałasu tłumikiem TLO Obliczenia - nawiew. Nawiew powietrza do pomieszczenia 034 przez otwór przejściowy z pomieszczenia Wentylacja mechaniczna pomieszczenia magazynu pościeli (pom. nr 017) Obliczenia. Przyjęto krotność wymian: n = 2,0 w/h Kubatura pomieszczenia: V = P h = 35,5 x 2,3 = 81,7 m Obliczenia - wywiew. Ilość powietrza wentylacyjnego: Lw = n V = 2 81,7 = 163,4 m 3 /h

14 13 Przyjęto wentylator firmy Venture Industries typu DECOR 300, L=164 m 3 /h, Hc= 45 Pa (Zasilanie 1~230V 35W) Obliczenia - nawiew. Ilość powietrza wentylacyjnego: Ln = 0,9 164 = 147,6 m 3 /h=0,041 m 3 /s v = 1,0 m/s Wymagany przekrój kanału : 0,041 F = = 0,041 m 1,0 2 Przyjęto kanał wentylacyjny okrągły φ 250 mm. Przyjęto czerpnie ścienną typu YGC φ 250 mm prod. Lindab Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni (pom. 008). Powierzchnia pom. - P = 6,6 m 2 Kubatura pom. - V = 6,6 3,04 =20,1 m 3 Dla pomieszczenia serwerowni dobrano klimatyzator dzielony firmy DAIKIN z jednostką wewnętrzną typ FTXS35G o wym. (wys. szer. głęb.) mm G=10 kg i z jednostką zewnętrzną typ RKS35G o wym. (wys. szer. głęb.) 550x765x285 mm G=34 kg. Klimatyzator w wersji bez funkcji grzewczej (tylko chłodzenie). Pozostałe parametry techniczne: zasilanie V/F/Hz - 230/1/50 wydajność chłodzenia - 1,4 3,5-4,0 kw pobór mocy w trybie chłodzenia - 0,35-0,87-1,19 kw natężenie przepływu powietrza: jednostka wewn. - H/L=10,4 do3,5 m 3 /min poziom głośności: jednostka wewn. - H/L=42 do 23 db(a) Jednostkę wewnętrzną należy zamontować w pomieszczeniu serwera pod stropem. Jednostkę zewnętrzną zainstalować na daszku nad wejściem do budynku.

15 14 Skropliny odprowadzić do pionu kanalizacji sanitarnej. Jednostkę wewnętrzną połączyć z jednostką zewnętrzną przewodami miedzianymi gaz 1/4, ciecz 3/ Przewody wentylacyjne. Przewody wentylacyjne prostokątne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej wykonane warsztatowo. Przewody okrągłe zaprojektowano z rur z blachy stalowej ocynkowanej 4.6. Uzbrojenie przewodów. Kratki wentylacyjne typ C20, 300 x 150 mm + przepustnica typu GAT prod. Lindab. Tłumienie hałasu odbywać się będzie tłumikami przewodowymi prod. Uniwersal typu TLO. Dodatkowo tłumienie hałasu odbywać się będzie poprzez obudowanie przewodów wentylacyjnych wełną mineralną gr. 50 mm w osłonie płyt gipsowo-kartonowych. Okap wentylacyjny wykonać na zamówienie Wentylacja pomieszczeń łazienek. W pomieszczeniach łazienek projektuje się wentylatory firmy Venture Industries typu DECOR 100, L=95 m 3 /h, Hc= 40 Pa (Zasilanie 1~230V 13W). Sterowanie wentylatorów włącznikiem światła Uwagi końcowe. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z : - W.T.W. i O.R.B.-M. cz. II pt. "Instalacje Sanitarne i Przemysłowe" - DTR-kami producentów urządzeń - Instrukcją Montażu Rur z PCW i PE wydaną przez producenta rur - wymaganiami San.-Epid., BHP i P.Poż. mgr inż. Monika Ciborowska inż. St. Ciborowski mgr inż. A. Adamkiewicz

16 15 WYKAZ MATERIAŁÓW instalacja wod.-kan. L.p. Rodzaj materiału J.m. Ilość INSTALACJA WODOCIĄGOWA c.w., z.w. i c.c.w. 1. Rury polietylenowe wielowarstwowe typu TECEflex 14x2,0 mm m j.w. lecz 16x2,2 mm m j.w. lecz 20x2,8 mm m j.w. lecz 25x3,5 mm m j.w. lecz 32x4,0 mm m 20,5 6. Rury stalowe instalacyjne ocynkowane wg PN-80/H mm m 6 7. j.w. lecz 20 mm m j.w. lecz 25 mm m j.w. lecz 32 mm m j.w. lecz 40 mm m j.w. lecz 50 mm m 22,5 12. j.w. lecz 65 mm m 28,5 13. j.w. lecz 80 mm m j.w. lecz 100 mm m 10,5 15. Rury stalowe instalacyjne podwójnie ocynkowane wg PN-80/H mm m j.w. lecz 20 mm m j.w. lecz 25 mm m j.w. lecz 32 mm m j.w. lecz 40 mm m 6,5 20. j.w. lecz 50 mm m j.w. lecz 65 mm m Zawory kulowe odcinające 15 mm szt Zawory kulowe odcinające 20 mm szt Zawory kulowe odcinające 25 mm szt Zawory kulowe odcinające 32 mm szt Zawory kulowe odcinające 40 mm szt Zawory kulowe odcinające 50 mm szt Zawory kulowe odcinające 65 mm szt Zawory kulowe odcinające 100 mm szt. 1

17 16 L.p. Rodzaj materiału J.m. Ilość 30. Zawór antyskażeniowy np. Danfoss EA 423 RE 100 mm szt Zawory regulacyjne Oventrop typ Aquastrom T-plus 20 mm szt Zawory regulacyjne Oventrop typ Aquastrom T-plus 15 mm szt Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 20 mm gr. 20 mm m Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 25 mm gr. 20 mm m Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 32 mm gr. 20 mm m Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 40 mm gr. 20 mm m 121,5 37. Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 50 mm gr. 20 mm m 42,5 38. Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 65 mm gr. 20 mm m 58,5 39. Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 80 mm gr. 20 mm m Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 100 mm gr. 20 mm m 10,5 41. Otulina z PE w płaszczu do rur PE 14 i 16 mm gr. 9 mm m Otulina z PE w płaszczu do rur PE 20 mm gr. 9 mm m Otulina z PE w płaszczu do rur PE 25 mm gr. 9 mm m Otulina z PE w płaszczu do rur PE 32 mm gr. 9 mm m 20,5 45. Zawory kulowe kątowy do spłuczek WC 15 mm szt Zawór przyłączeniowy do pralnic 15 mm szt Zawór spłukujący do pisuaru natynkowy kpl Bateria umywalkowa stojąca 15 mm kpl Bateria zlewozmywakowa stojąca 15 mm kpl Bateria naścienna do natrysków 15 mm kpl Bateria do brodzików do mycia nóg 15 mm kpl Zawór czerpalny ze złączką do węża 15 mm szt Hydrant wbudowany p.poż. dn 25 mm z wężem półsztywnym np. produkcji BOXMET 25HP+GP-950-B.20 kpl Hydrant wiszący p.poż. dn 25 mm z wężem półsztywnym np. produkcji BOXMET 25H+G-1000-B.20 kpl Hydrant p.poż. wiszący dn 52 mm z wężem płaskim np. produkcji BOXMET H+G-520 kpl Wodomierz skrzydełkowy 15 mm do wody zimnej szt. 113 Powogaz typ JS 1,5 (segmenty mieszkalne) 57. Wodomierz skrzydełkowy 15 mm do wody gorącej szt. 113 Powogaz typ JS 90-1,5 (segmenty mieszkalne) 58. Wodomierz sprzężony 80 mm prod. Powogaz MW/JS 80/2,5 -S szt. 1 (W1) 59. Wodomierz sprzężony 50 mm prod. Powogaz MW/JS 50/2,5 -S (W2) szt. 1

18 17 L.p. Rodzaj materiału J.m. Ilość 60. Wodomierz skrzydełkowy 20 mm do wody gorącej Powogaz typ JS 90-2,5 (W3) 61. Wodomierz skrzydełkowy 15 mm do wody gorącej Powogaz typ JS 90-1,5 (W4) 62. Wodomierz skrzydełkowy 25 mm do wody zimnej Powogaz typ WS 3,5 (W5) INSTALACJA KANALIZACYJNA szt. 1 szt. 1 szt Rury kanalizacyjne PCW DN 160 mm m j.w. lecz DN 110 mm m j.w. lecz DN 75 mm m j.w. lecz DN 50 mm m Rura osłonowa st. φ 200 mm (przejścia rur kanalizacyjnych przez przegrody) m Rura wywiewna PCW 110/160 mm szt Czyszczak - rewizja PCW 110 mm szt Wpust podłogowy DN 100 mm firmy Viega szt Umywalka pojedyncza (np. firmy ROCA typ Madalena 50cm) z syfonem chrom firmy Viega 72. Brodzik natryskowy stalowy emaliowany (np. firmy ROCA typ Madalena 90x90cm) kpl. 132 kpl Ustępy pojedyncze (kompakt) (np. firmy ROCA typ Madalena) kpl Ustępy wiszące na stelażu (np. firmy ROCA typ Madalena zestaw ze stelażem i płytką) kpl Zlewozmywak stalowy dwukomorowy emaliowany z syfonem kpl Zlewozmywak stalowy jednokomorowy emaliowany z syfonem kpl Brodzik do mycia nóg kpl Pisuar (np. firmy ROCA typ Urito) kpl Pralnica szt. 8

19 18 WYKAZ MATERIAŁÓW wentylacja mechaniczna z klimatyzacją serwerowni Ozn. Nazwa urządzeń i charakterystyka Wywiew z pomieszczeń klubowych 039, 040, 041, 042 J.m. W1-1 Kratki wentylacyjne typ C20, 150 x 300 mm + przepustnica szt. 3 GAT+ GGR firmy Lindab W1-2 Kanał went. z bl. st oc. A/I mm / L=11,0 m szt. 3 W1-3 Redukcja 160x300/φ250 mm szt. 3 W1-4 Podstawa dachowa typ B/II Ø 250 mm/l=1000 mm szt. 3 W1-5 Tłumik TLO-250 mm firmy Uniwersal szt. 3 W1-6 Wentylator dachowy UNIWERSAL typ DAS 250P2 n=700/900 obr / min 3~ 380V P=0,18/0,37 kw Nawiew do pomieszczeń klubowych Ilość szt. 3 N1-1 Kratki wentylacyjne typu A 70x800 mm szt. 3 N1-2 Kanały went. z bl. st. oc. 70x800/L=0,45 m szt. 3 N1-3 Aparat grzewczo-wentylacyjny firmy KONWEKTOR Lipno typu NEOLUX IV z grzałkami elektrycznymi Q=2000W (1200/800W), P=130W, L=430 m 3 /h Wywiew z pomieszczenia 034 kpl 3 W2-1 Okap kuchenny 2000x700 mm szt. 1 W2-2 Kanał went. z bl. st oc. φ 200 mm / L=0,5 m szt. 1 W2-3 Kolano z bl. st oc. φ 200 mm 90 0 szt. 1 W2-4 Kolano z bl. st oc. φ 200 mm 45 0 szt. 1 W2-5 Kanał went. z bl. st oc. φ 200 mm / L=4,0 m szt. 1 W2-6 Kolano z bl. st oc. 160x300/φ200 mm 90 0 szt. 1 W2-7 Kanał went. z bl. st oc. A/I mm / L=11,0 m szt. 1 W2-8 Redukcja 160x300/φ160 mm szt. 1 W2-9 Podstawa dachowa typ B/II Ø 160 mm/l=1000 mm szt. 1 W2-10 Tłumik TLO-160 mm firmy Uniwersal szt. 1 W2-11 Wentylator dachowy UNIWERSAL typ DAS 160 n=1400 obr / min 3~ 380V P=0,37 kw Wywiew z pomieszczenia 017 W3-1 Wentylator ścienny prod. Venture Industries typu DECOR 300 1~230V 35W szt. 1 szt. 1

20 19 W3-2 Kanał went. z bl. st oc. φ 160 mm / L=0,5 m szt. 1 W3-3 Czerpnia ścienna np prod. Lindab YGC φ 160 mm szt. 1 Nawiew do pomieszczenia 017 N3-1 Czerpnia ścienna np prod. Lindab YGC φ 250 mm szt. 1 N3-2 Kanał went. z bl. st oc. φ 250 mm / L=0,5 m szt. 1 N3-3 Kratki wentylacyjne φ 250 mm z możliwością zamknięcia szt. 1 K1/K2 Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni Klimatyzator prod. LENNOX typ GHM18NLA (szczegółowe kpl. 1 parametry w opisie uzupełniającym) Przewód cieczowy Cu φ 1/4" m 15,0 Przewód gazowy Cu φ 1/2" m 15,0 Przewód kondensatu PE 25 mm m 2,5 Wywiew z pomieszczeń łazienek i sanitariatów Wentylator ścienny prod. Venture Industries typu DECOR 100 1~230V 13W(sterowanie włącznikiem światła) szt. 123 WYKAZ MATERIAŁÓW instalacja c.o. UWAGA: Zestawienie grzejników, zaworów oraz rur z izolacjami wg wydruku komputerowego z programu obliczeniowego.

21 20 WYKAZ URZĄDZEŃ Węzeł cieplny Ozn. Nazwa urządzenia i charakterystyka J.m. Ilość Prod. Dystr. 1 2 Regulator pogodowy firmy Danfoss typ ECL Comfort 200, 230V, z kartą P30 kpl. 1 Czujnik temperatury zewnętrznej firmy Danfoss typ ESMT OLTERM ul. Budowlana Olsztyn Tel szt. 1 j.w Czujnik temperatury zanurzeniowy firmy Danfoss typ ESMU-100, stal nierdzewna Zawór trójdrożny firmy Honeywell typ DR40GMLA DN40, PN6, Kvs = 25 m 3 /h z siłownikiem firmy Honeywell typ VMM20 (230 V, 50 Hz, 20 Nm) Filtroodmulnik magnetyczny firmy Aulin typ FM65, DN65 Magnetyzer firmy INFRACORR typ MI-1, DN 65 V = 3,6 13,5 m 3 /h, L = 260 mm, G = 19 kg Separator powietrza Spirovent Air kołnierzowy DN65 Filtr siatkowy skośny gwintowany firmy ZETKAMA Kłodzko typ 823 DN65, Kvs = 82 m 3 /h kpl. 1 j.w. kpl. 1 j.w. kpl. 1 j.w. szt. 1 j.w. szt. 1 j.w. szt. 2 j.w. 9 Rozdzielacz stalowy DN 100, L = 0,8 m, 3 obiegi szt. 2 j.w. Pompa firmy WILO typ Stratos 30/1-6 CAN PN 10, 10 1x230 V, 50 Hz, P 1 = 85 W, I = 0,78 A regulacja bezstopniowa szt. 1 j.w. 11 Zawór zwrotny SOCLA 402 DN65, Kv = 159 m 3 /h szt. 1 j.w. 12 Zawór zwrotny SOCLA 601 DN50, Kv = 46,5 m 3 /h szt. 1 j.w. 13 Kryza w połączeniu kołnierzowym 65 mm, d k = 22 mm istniejąca, należy do dostawcy ciepła szt. 1 istniejąca 14 Kryza w połączeniu kołn. 25 mm, d k = 13 mm szt. 1 warsztat 15 Licznik ciepła istniejący kpl. 1 istniejący M Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym, o zakresie 0-0,6 MPa szt. 4 jak poz. 1

22 21 Ozn. Nazwa urządzenia i charakterystyka J.m. Ilość Prod. Dystr. T1 Termometr techniczny o C szt. 3 j.w. MT Manometro - termometr 0-0,6 MPa, o C szt. 2 j.w. Z1 Zawór kulowy kołnierzowy DN65, PN16, T=150 o C szt. 6 j.w. Z2 Zawór kulowy kołnierzowy DN50, PN16, T=150 o C szt. 2 j.w. Z3 Zawór kulowy kołnierzowy DN32, PN16, T=150 o C szt. 2 j.w. Z4 Zawór kulowy kołnierzowy DN25, PN16, T=150 o C szt. 2 j.w. Z5 Zawór kulowy gwintowany DN25, PN16, T=150 o C szt. 3 j.w. Z6 Zawór kulowy gwintowany DN15, PN16, T=150 o C szt. 1 j.w. ks Kurek spustowy ze złączką do węża 20 mm szt. 2 j.w. zo Odpowietrznik pływakowy firmy Flamco typ Flexvent ½ " z zaworkiem odcinającym szt. 1 j.w. Kształtki wentylacyjne - wg KB1-37. z blachy stalowej ocynkowanej W1 Kratka wywiewna typ A, 140x140 mm szt. 1 wg KB (2) W2 Prostka typ A/I, 140x140 mm, L = 500 mm szt. 1 KB (9) W3 Prostka typ A/I, 140x140 mm, L = 2500 mm szt. 1 KB (9) W4 Kolano wentylacyjne typ A/I, 140x140 mm szt. 2 KB (9) W5 Wyrzutnia ścienna typ A, 140x140 mm (analog.) szt. 1 wg KB (2) WYKAZ MATERIAŁÓW Węzeł cieplny L.p. Rodzaj materiału J.m. Ilość 1. Rury stalowe instalacyjne czarne wg PN-80/H mm m 2,0 2. j.w. lecz 20 mm m 0,5 3. j.w. lecz 25 mm m 2,0 4. j.w. lecz 50 mm m 1,0 5. j.w. lecz 65 mm m 8,0 Izolacje termiczne z łupin poliuretanowych z płaszczem z PE STEINONORM DN 25 grub. 30 mm m 1,0 2. DN 50 grub. 50 mm m 1,0 3. DN 65 grub. 65 mm m 8,0

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o.

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Rysunki: rys nr 1 rys. nr 2 rys nr 3 rys. nr 4 rys nr 5 rys nr 6 rys nr 7 rys nr 8 Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego doposażenia w instalację ciepłej wody w budynku przy ul. Leonarda 2 w Warszawie 1 Podstawa opracowania zlecenie Inwestora inwentaryzacja techniczno-budowlana obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI RYSUNKI. IS1 Instalacja wod-kan - rzut parteru 1 : 100 IS2 Wentylacja - rzut parteru 1 : 100 NR NAZWA RYSUNKU SKALA

SPIS TREŚCI RYSUNKI. IS1 Instalacja wod-kan - rzut parteru 1 : 100 IS2 Wentylacja - rzut parteru 1 : 100 NR NAZWA RYSUNKU SKALA SPIS TREŚCI 1.0 Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis techniczny 3.1 Instalacja ciepłej i zimnej wody 3.2 Kanalizacja sanitarna i technologiczna 3.3 Wentylacja 3.4 Demontaże RYSUNKI NR NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE INSTALACJE SANITARNE PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I GOSPODARCZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KORYTNICY lokalizacja : dz. nr 728 Korytnica, gm. Korytnica inwestor, : Szkoła Podstawowa im.h.sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania Zawartość opracowania. Materiały służące do opracowania. Dane ogólne, zakres opracowania 3. Instalacja centralnego ogrzewania. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o. tel. sekr.: (063) 249 73 00, fax: (063) 249 73 29, http: //www.mpec.konin.pl E mail: peckonin@kn.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74 OBIEKT: budynek biurowy LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 7 INWESTOR: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład BudŜetowy ul. Partyzantów 7 80-2 Gdańsk TEMAT: przebudowa i remont pomieszczeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty w zakresie instalacji budowlanych Inwestor: Gmina Skulsk SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: Gmina Skulsk PRZEDMIAR Strona 1 DZIAŁ D Z I A Ł U 10 Instalacja centralnego ogrzewania 20 Instalacja wody użytkowej 30 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Instalacje sanitarne I konstrukcje budowlane Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8 Projekt wykonawczy remontu budynku zlokalizowanego w Wysokiem Mazowieckiem

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. ADRES : 27-600 Sandomierz ul. Czyżewskiego 1 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej 27-600 Sandomierz

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ; ul. Szpitalna 12- III

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 26-600 RADOM, ul. śeromskiego 51a PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Spis tre 1. Wst p 2. Opis techniczny 3. Obliczenia 4. Zestawienie materiałów Spis rysunków

Spis tre 1. Wst p 2. Opis techniczny 3. Obliczenia 4. Zestawienie materiałów Spis rysunków 2 Spis treści 1. Wstęp str 3 1.1 Zakres opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Dane ogólne 2. Opis techniczny str. 4 2.1. Instalacja wody zimnej str. 4 2.2. Instalacja wody ciepłej str. 5 2.3. Kanalizacja

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki

Małopolski Urząd Wojewódzki redukcyjne PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA 31-436 Kraków ul. Wieniawskiego 38/1 tel. 601-51-66-64 prosanit@instalator.pl Obiekt: Małopolski Urząd Wojewódzki Adres: Kraków ul. Basztowa 22 Stadium: PB +

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 18 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2P-12-Ł.

Przedmiar robót 2P-12-Ł. Przedmiar robót 2P-12-Ł. Instalacja wod-kan., c.o., wentylacja mechaniczna Obiekt Kod CPV 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45231300-8 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego.

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. 1 PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. II. Część graficzna 1.Rzut parteru skala 1: 50 rys.nr 1 2.Rzut I piętra - - 1: 50 - - 2 3.Rzut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Instalacja wewnętrzna wod-kan w wydzielonych zespołach sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane ogólne 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Instalacja wody zimnej 4.2. Instalacja wody cieplej 4.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

2. Zakres opracowania. Projekt obejmuje instalację wody zimnej, ciepłej, kanalizację sanitarną, instalację c.o., i wentylację mechaniczną.

2. Zakres opracowania. Projekt obejmuje instalację wody zimnej, ciepłej, kanalizację sanitarną, instalację c.o., i wentylację mechaniczną. 1! " # $ % & $ ' ( $ ) & * +! $ & +, & * - #. / 0 $ ( 1 1 #, ( + 2, 3 $ ( ( $ & 4 " ) " 0 $ 5 $ ) - ) 6 6 7 & * +. $ 3 * ( " + $ 5 $ 8 $ 2 " $ ( + $ & ( 4 2 & 4 " 7 " 0 $ 5 $ ) - ) 6 6 9 & # (, #, # (

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16 USŁUGI PROJEKTOWE Bober Mieczysław 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31a/20; tel. 509 669938, e-mail: mietekbober@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku Spis treści 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Charakterystyka obiektu... 2 4. Warunki podłączenia... 2 5. Opis instalacji... 2 5.1.Prowadzenie przewodów... 3 5.2. Regulacja nastawcza

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE Data: wrzesień 2012 Budowa: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Obiekt: Żlinice,

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Przedmiot i zakres opracowania... 2 Instalacja c.o.... 2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej... 3 Wewnętrzna instalacja wodociągowa... 3 Informacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Przedmiar robót Instalacje sanitarne Obiekt Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne Budowa ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin Inwestor Jednostka Woskowa 4340 ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BRANŻA ZAKRES OBIEKT CIEPŁOWNICZA MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BUDYNEK SZPITALA TEMAT INSTALACJA CO. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Cześć opisowa 1. Dane ogólne 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji. w modernizowanym i remontowanym budynko\u dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu Ochrony Zdrowia etap II, PWSZ w Pile ul. Podchorążych 10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przedszkolnego. ul. Strzelecka 6 dz. nr 16/9 AM pl. Wolności 5a. Gmina Środa Śląska

PROJEKT BUDOWLANY. Przedszkolnego. ul. Strzelecka 6 dz. nr 16/9 AM pl. Wolności 5a. Gmina Środa Śląska BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI BUDOWNICTWA 55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska 2, tel.fax /071/317 31 17, 0603 629 743 peterses@wp.pl; NIP 913-104-74-78 Egzemplarz Wydziału Architektury PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot

Bardziej szczegółowo

B I P R O M E T E C O S Y S T E M PROJEKT NR 03/06/06

B I P R O M E T E C O S Y S T E M PROJEKT NR 03/06/06 B I P R O M E T E C O S Y S T E M PROJEKT NR 03/06/06 TEMAT: Remont instalacji centralnego ogrzewania, z wymianą orurowania, grzejników oraz regulacją hydrauliczną instalacji. OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Wykonawczy Tytuł opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : SKŁADOWISKO ODPADÓW MIASTA POZNANIA W SUCHYM LESIE Obiekt : MODERNIZACJA ZESPOŁU WAG SAMOCHODOWYCH Adres : DZIAŁKA nr 245/5; OBR. MORASKO, DZIAŁKA 1052/1; 1052/4

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WOD.-KAN. CPV , , ,

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WOD.-KAN. CPV , , , PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WOD.-KAN. CPV 45330000-9, 45343000-3, 45321000-3, 45000000-7 OBIEKT : PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 10 ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO USŁUGOWO

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty w zakresie instalacji budowlanych Inwestor: Miasto Konin SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: Miasto Konin PRZEDMIAR Strona 1 DZIAŁ D Z I A Ł U 10 Instalacja centralnego ogrzewania 20 Instalacja ciepłej wody użytkowej 30 Roboty uzupełniające - węzeł

Bardziej szczegółowo

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 TYTUŁ OPRACOWANIA Projekt opomiarowania wody ciepłej i zimnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15 Projektował: inż. Janusz Kosmalski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem, Audyt energetyczny budynku, Projekt arch.-budowlany termomodernizacji Domu Zakonnego, Projekt techniczny istniejącej instalacji c.o., Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Kopie dokumentów: - uprawnienia, zaświadczenie przynależności do POIIB i oświadczenie projektanta i sprawdzającego. 2. Opis techniczny 3. Rysunki: rys. nr 1 rys nr 2 rys. nr 3 rys nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Kosztorysowanie Robót Budowlanych "WK Kosztorysy" ul. Tomasza Sobkowiaka 30a/13, 65-119 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY SZATNI NR 4 WRAZ Z MODERNIZACJĄ SYSTEMÓW CHŁODZENIA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH W ZESPOLE OBIEKTÓW SPORTOWYCH, Adres inwestycji / Inwestor:

PRZEBUDOWY SZATNI NR 4 WRAZ Z MODERNIZACJĄ SYSTEMÓW CHŁODZENIA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH W ZESPOLE OBIEKTÓW SPORTOWYCH, Adres inwestycji / Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SZATNI NR 4 WRAZ Z MODERNIZACJĄ SYSTEMÓW CHŁODZENIA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH W ZESPOLE OBIEKTÓW SPORTOWYCH, Adres inwestycji / Inwestor: Adres: KIELCE, UL. ŚCIEGIENNEGO 8 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego instalacji sanitarnych budynku administracyjno technicznego Drogowego Przejścia Granicznego w Gronowie.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego instalacji sanitarnych budynku administracyjno technicznego Drogowego Przejścia Granicznego w Gronowie. SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania.... 3 2. Założenia.... 3 3. Dane ogólne... 3 4. Instalacja centralnego ogrzewania... 3 5. Przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowej... 5 6. Zewnętrzna instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Przedszkole nr 6 Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 7 Działka nr 346/28 TREŚĆ : ANEKS Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy budynku dla potrzeb ośrodka niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo