ul. Kanafojskiego 8 - Olsztyn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Kanafojskiego 8 - Olsztyn"

Transkrypt

1 TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WOD.-KAN., P.POŻ. I C.O. Z WĘZŁEM PRZYŁĄCZENIOWYM, WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZEŃ KLUBOWYCH I MAGAZYNU POŚCIELI ORAZ KLIMATYZACJI POMIESZCZENIA SERWEROWNI W BUDYNKU DOMU STUDENTA NR 9 ADRES: ul. Kanafojskiego 8 - Olsztyn INWESTOR: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego Olsztyn Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- "Prawo budowlane" (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz z późniejszymi zmianami)oświadczam, iż przedłożony projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. OPRACOWAŁ: mgr inż. Monika Ciborowska PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY: inż. Stanisław Ciborowski SPZ Nr 122/75/OL mgr inż. Anna Adamkiewicz Upr. nr 15/97/OL Olsztyn, czerwiec 2010 r Olsztyn ul. J. Dubiskiego 21 tel. (089) fax (089) NIP:

2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wod.-kan., p.poż. i c.o. z węzłem przyłączeniowym, wentylacji mechanicznej Klubu i magazynu pościeli oraz klimatyzacji pomieszczenia serwerowni w budynku Domu Studenta nr 9 przy ul. Kanafojskiego 8 w Olsztynie Dane ogólne Podstawa opracowania. - P.B. architektury i konstrukcji przebudowy Domu Studenta - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - obowiązujące normy i literatura 1.2. Zakres opracowania. - instalacja wod. kan. i p.poż. - instalacja c.o. - węzeł cieplny przyłączeniowy - instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach klubowych i magazynie pościeli - klimatyzacja pomieszczenia serwerowi Charakterystyka obiektu. Budynek wolnostojący, pięciokondygnacyjny przeznaczony do zamieszkania zbiorowego przez studentów UW-M. Budynek zostanie poddany gruntownej modernizacji polegającej między innymi na zlokalizowaniu w każdym pokoju mieszkalnym własnej łazienki. W budynku wymienione zostaną wszystkie instalacje wewnętrzne. Budynek będzie zasilany w ciepłą wodę i ciepło na potrzeby c.o. z lokalnej sieci cieplnej (zakładowej).

3 Dane szczegółowe instalacja wod.-kan. i p.poż Instalacja z.w., c.w. i c.c.w.. Instalację z.w., c.w. i c.c.w. w projektowanych łazienkach i pomieszczeniach sanitarnych oraz w klubie z wyjątkiem instalacji p.poż. zaprojektowano z rur polietylenowych wielowarstwowych systemu TECEflex produkcji TECE łączonych na połączenia zaciskowe i gwintowane. Instalację z.w. w poziomach i w pionach oraz instalację p.poż. w całym budynku zaprojektowano z rur instalacyjnych stalowych ocynkowanych wg PN-80/H o połączeniach gwintowanych z łącznikami ocynkowanymi, natomiast przewody c.w. i c.c.w. zaprojektowano z rur instalacyjnych stalowych ocynkowanych podwójnie wg PN-80/H o połączeniach gwintowanych z łącznikami ocynkowanymi. Przewody rozprowadzające oraz podejścia do przyborów z rur PE prowadzić w bruzdach pod tynkiem natomiast gdy nie ma możliwości prowadzenia w bruzdach ściennych rury prowadzić w posadzkach. Wszystkie przewody montowane pod tynkiem i w posadzkach układać w otulinach z pianki polietylenowej w płaszczu (do montażu w posadzkach i w ścianach). Wielkość bruzd powinna być dostosowana do średnicy ułożonych w niej przewodów oraz grubości zastosowanych otulin izolacyjnych. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Przy równoległym prowadzeniu przewodów wody zimnej i ciepłej, przewody wody ciepłej należy prowadzić nad przewodami wody zimnej. Przewody prowadzone w poziomach i pionach izolować otulinami z pianki poliuretanowej o gr. 20 mm np. Isotube produkcji NMC, przewody rozprowadzające w segmentach mieszkalnych układać w otulinach z pianki PE w płaszczu ochronnym. Wszystkie wystające elementy instalacji wodociągowej wykonać z kształtek niklowanych Dobór wodomierzy Dobór wodomierza głównego zimnej wody ( W1). Przyjęto przepływ obliczeniowy wody na cele socjalno-bytowe wg PN-92/B-01706: Obliczeniowy przepływ wody ciepłej i zimnej na cele socjalno-bytowe: Q=9,45 dm 3 /s

4 3 Dobór wodomierza H K = Q 1,5 = (9,45) 1,5 = 89,3 = 2 2 0,017 Przyjęto wodomierz sprzężony Powogaz typu MW/JS 80/2,5-S o K=0,0021 Qn=40 m 3 /h. Rzeczywista strata ciśnienia na wodomierzu: H=0,0021x(9,45) 2 = 0,19<1,5 m H 2 O Wodomierz zamontować na wspornikach na przewodzie poziomym w pomieszczeniu technicznym w piwnicy Dobór wodomierza ciepłej wody użytkowej W2. Wodomierz ten zlokalizowany będzie w piwnicy w pomieszczeniu z zasobnikami ciepłej wody. Wodomierz będzie mierzył ilość zimnej wody zasilającej instalację podgrzewania c.w.. Obliczeniowy przepływ wody ciepłej na cele socjalno-bytowe: Q=3,89 dm 3 /s Dobór wodomierza H K = Q 1,5 = (3,89) 1,5 = 15,1 = 2 2 0,099 Przyjęto wodomierz sprzężony Powogaz typu MW/JS 50/2,5-S o K=0,0265 Qn=15 m 3 /h. Rzeczywista strata ciśnienia na wodomierzu: H=0,0265x(3,89) 2 = 0,4<1,5 m H 2 O Dobór wodomierza ciepłej wody dla pomieszczeń klubowych ( W3). Przyjęto przepływ obliczeniowy wody ciepłej na cele socjalno-bytowe wg PN-92/B-01706: Obliczeniowy przepływ wody ciepłej na cele socjalno-bytowe: Q=0,6 dm 3 /s

5 4 Dobór wodomierza H K = Q 2,5 = (0,6) 2,5 = 0,36 = 2 2 6,94 Przyjęto wodomierz φ 20 mm o K=5,18 typu Powogaz typu JS 90-2,5 - Qn=2,5 m 3 /h. do montażu w pozycji poziomej. Rzeczywista strata ciśnienia na wodomierzu: H=5,18x(0,6) 2 = 1,86<2,5 m H 2 O Wodomierz zlokalizowany będzie w pomieszczeniu szatni w szafce ściennej Dobór wodomierza cyrkulacji ciepłej wody dla pomieszczeń klubowych (W4). Przyjęto 25% przepływu obliczeniowego ciepłej wody: Q=0,15 dm 3 /s Przyjęto wodomierz φ 15 mm typu Powogaz typu JS 90-1,5 - Qn=1,5 m 3 /h. do montażu w pozycji poziomej. Wodomierz zlokalizowany będzie w pomieszczeniu szatni w szafce ściennej Dobór wodomierza wody zimnej dla pomieszczeń klubowych (W5). Przyjęto przepływ obliczeniowy wody zimnej na cele socjalno-bytowe wg PN-92/B-01706: Obliczeniowy przepływ wody zimnej na cele socjalno-bytowe: Q=0,91 dm 3 /s Hydrant p.poż. dn 25 mm: Qp.poż.=1,0 dm 3 /s Do doboru wodomierza przyjęto wartość większą czyli Q=1,0 dm 3 /s. Dobór wodomierza H K = Q 2,5 = 2 (1) 2,5 = 1 2 = 2,5 Przyjęto wodomierz φ 25 mm o K=2,65 typu Powogaz typu WS 3,5 - Qn=3,5 m 3 /h. do montażu w pozycji poziomej.

6 5 Rzeczywista strata ciśnienia na wodomierzu: H=2,65x(1) 2 = 2,65 m H 2 O Dobór wodomierzy wody ciepłej i zimnej do pomieszczeń mieszkalnych. Obliczeniowy przepływ wody zimnej na cele socjalno-bytowe wg PN-92/B-01706: Q=0,29 dm 3 /s Obliczeniowy przepływ wody ciepłej na cele socjalno-bytowe wg PN-92/B-01706: Q=0,21 dm 3 /s Dobrano wodomierze Powogaz do montażu w pozycji pionowej dn 15 mm JS 1,5 dla wody zimnej i JS 90-1,5 dla wody ciepłej. Wodomierze zamontować w szachtach w łazienkach w pozycji pionowej. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych wodomierzy Źródło wody ciepłej. Ciepła woda dostarczana będzie z sieci zakładowej Instalacja p.poż. W budynku projektuje się instalację przeciwpożarową opartą na 12 hydrantach p.poż.. W piwnicy umieszczono hydrant dn 52 mm z miejscem na gaśnicę i z wężem płaskim. Pozostałe hydranty przeciwpożarowe DN 25 mm z miejscem na gaśnicę i z wężem półsztywnym rozmieszczone zostały na kondygnacjach trzy na parterze i po dwa na kondygnacjach powtarzalnych Instalacja kanalizacji sanitarnej. Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i kształtek PCW wg PN-67/C Przewody poziome na parterze należy ułożyć pod posadzką w sposób pokazany na rysunkach. Na pionach należy zamontować rewizje z PCW kanalizacyjne zgodnie z rysunkiem. Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie za pomocą rur wywiewnych z PCW wyprowadzonych ponad dach budynku.

7 6 Producent rur PCW i PE: Wavin Metalplast-Buk ul. Dobieżyńska Buk Wszystkie wystające rury kanalizacyjne muszą być w kolorze białym Dane szczegółowe instalacja c.o Bilans cieplny. Obliczenia zapotrzebowania ciepła na c.o. wykonano licencjonowanym programem komputerowym Instal-OZC v. 4.8 firmy InstalSoft. Do obliczeń zapotrzebowania ciepła przyjęto konstrukcję przegród budowlanych zgodnie z projektem architektonicznym. Opór cieplny przegród budowlanych jest dostosowany do obowiązującej normy EN ISO Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach ogrzewanych dobrano zgodnie z normą PN-82/B i obowiązującymi wytycznymi. Wg obliczeń zapotrzebowanie ciepła na potrzeby ogrzewania budynku wynosi : Q c.o. = 103 kw Obliczenia hydrauliczne wykonano przy użyciu programu komputerowego Instal-therm H v.4.8 firmy InstalSoft. Ciśnienie dyspozycyjne - 24,2 kpa 3.2. Źródło ciepła. Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji c.o. jest bezpośredni rozdzielaczowy węzeł cieplny niskotemperaturowy zlokalizowany w piwnicy budynku. Będzie on zasilany z zakładowej sieci cieplnej. Pracą węzła i instalacji c.o. sterować będzie regulator pogodowy firmy Danfoss typ ECL Comfort 200 z kartą P30. Modułem wykonawczym będzie trójdrożny zawór mieszający firmy Honeywell typ DR40GMLA z siłownikiem VMM20. Ze względu na niską dyspozycję ciśnienia w zakładowej sieci cieplnej dobrano pompę, której celem będzie zapewnie odpowiedniej dyspozycji cisnienia dla zaprojektowanej instalacji. Dobrano pompę firmy Wilo typ Stratos 30/1-6 CAN PN 10, 1x230 V, 50 Hz, P 1 = 85 W, I = 0,78 A. Jest to pompa elektroniczna o najwyższej sprawności. Zamykające się

8 7 grzejnikowe zawory termostatyczne będą powodowały zmniejszanie obrotów pompy, co zmniejszy ilość pobieranego przez nią prądu oraz nie pozwoli na hałasy w instalacji wynikające z szumu w zamykających się zaworach. Na życzenie Inwestora pomieszczenie KLUBU zasilono oddzielnym obiegiem i olicznikowano przy użyciu ciepłomierza firmy Kampstrup typ Multical 401 G ¾, Q p =0,6 m 3 /h. Pomieszczenie węzła należy wyposażyć w wentylację wywiewną o przekroju 14x14 cm. Wlot poprzez kratkę wentylacyjną pod sufitem pomieszczenia, wylot poprzez kanał z blachy stalowej ocynkowanej, umieszczony na ścianie szczytowej budynku, obok dawnych kominów. Wyrzutnię ścienną umieścić min. 2,5 m nad wlotem Urządzenia grzejne i armatura grzejnikowa. Zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe dwururowe o parametrach obliczeniowych wody 75/55 o C, w systemie rozgałęźnym z rozdziałem dolnym. Wyjątek stanowi lokal KLUBU, w którym zaprojektowano ogrzewanie w systemie trójnikowym. Jako elementy grzejne zaprojektowano: - w pokojach stalowe grzejniki płytowe COSMO firmy Vogel&Noot z podłączeniem od dołu i z zabudowanymi zaworami termostatycznymi z nastawą wstępną. - w łazienkach grzejniki łazienkowe firmy Vogel&Noot typ CosmoART z podłączeniem od dołu. Grzejniki COSMO i CosmoArt objęte są 10-letnią gwarancją producenta. Dystrybutor: BIMS PLUS Sp. z.o.o. ul. Towarowa Olsztyn tel. (089) Obliczenia hydrauliczne wykonano licencjonowanym programem komputerowym Instaltherm H v.4.8 firmy InstalSoft. Do grzejników dobrano: grzejniki łazienkowe: - na gałązkach zasilających - zawory termostatyczne firmy OVENTROP typ RFV6 z nastawą wstępną wraz z głowicami termostatycznymi typ UniLH

9 8 - na gałązkach powrotnych - zawory odcinające firmy OVENTROP typ Combi 2. Grzejniki płytowe typu V : - głowice termostatyczne firmy OVENTROP typ UniLD (wkładki zaworowe w grzejnikach płytowych) - podwójne kątowe kurki kulowe odcinające firmy OVENTROP typ Multiflex. Odpowiednie numery nastaw zastosowanych zaworów znajdują się na rzutach i rozwinięciach instalacji c.o Rurociągi. Instalację c.o. zaprojektowano w technologii tradycyjnej z rur stalowych instalacyjnych czarnych ze szwem według PN-80/H-74200, łączonych przez spawanie. Poziome przewody rozprowadzające do pionów prowadzone są w otulinach termoizolacyjnych PU pod stropem pomieszczeń w piwnicy i na parterze oraz w istniejących kanałach podpodłogowych ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy (spadek przewodów i min. = 0,3% w kierunku źródła ciepła). Prowadzenie pionów oraz przewodów do grzejników - na ścianach lub za ścianką z płyty gipsowo-kartonowej. Należy pamiętać o prawidłowym nachyleniu gałązek grzejnikowych, co zapewnia prawidłowe odpowietrzenie grzejników. Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie poprzez samoczynne zawory odpowietrzające zamontowane na pionach zasilających i powrotnych na najwyższej kondygnacji. Piony c.o. zaprojektowano w układzie samokompensującym. Przy przejściach przez ściany i stropy należy stosować tuleje ochronne z rur stalowych czarnych umożliwiające wzdłużne przemieszczanie się przewodu. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem należy wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym nie powodującym uszkodzenia przewodu. W pomieszczeniu KLUBU przewody c.o. prowadzić od szafki rozdzielaczowej w posadzkach w warstwie izolacji pod jastrychem w otulinie z pianki PE w płaszczu ochronnym o grubości 6 mm. Przewody w posadzkach wykonać z rur wielowarstwowych firmy TC typu TECEflex PE-Xc (z barierą antydyfuzyjną w postaci wkładki aluminiowej) w zwojach.

10 Armatura. Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory kulowe mufowe, przystosowane do c.o., PN 1,0 MPa. Zastosowane w projekcie podpionowe zawory regulacyjne Hycocon DP (na zasilaniu) i Hycocon A (na powrocie) posiadają możliwość odcinania oraz opróżniania pionów. Na pionach c.o. należy zastosować w najwyższych punktach automatyczne odpowietrzniki pływakowe firmy Flamco typ Flexvent ½ " z zaworem odcinającym. Zaprojektowane grzejniki wyposażone są w ręczne odpowietrzniki Regulacja wewnętrznej sieci oraz instalacji c.o.. Regulacja wewnętrznej sieci oraz instalacji c.o. ma zapewnić hydrauliczne zrównoważenie wszystkich obiegów grzewczych. Pozwoli to na równomierne ogrzewanie wszystkich pomieszczeń do temperatur obliczeniowych nie powinno być w jednej części budynku pomieszczeń niedogrzewanych, a w innej przegrzewanych. Zaprojektowano dwustopniową regulację : 1) zrównoważenie pionów c.o. 2) zrównoważenie poszczególnych grzejników w ramach każdego z pionów. Dla hydraulicznego wyregulowania wewnętrznej instalacji c.o. na gałązkach grzejnikowych zasilających zaprojektowano termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawą wstępną firmy Oventrop typ RFV6 z głowicami typ UNI LH bez nastawy zerowej, natomiast na gałązkach grzejnikowych powrotnych - zawory odcinające powrotne firmy Oventrop typ Combi 2. Odcięcia te pozwalają na odłączenie poszczególnych grzejników bez konieczności spuszczania wody i tym samym unieruchamiania całej instalacji grzewczej. Podpionową regulację instalacji c.o. zaprojektowano przy użyciu na zasilaniu regulatora różnicy ciśnień firmy Oventrop typ Hycocon DP i na powrocie - zaworu odcinającego Hycocon A. Wartości nastaw podano na rozwinięciach inst. c.o..

11 Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne. Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych zewnętrznymi powłokami malarskimi : - pierwszą podkładową farbą silikonową do gruntowania wg SWA drugą nawierzchniową emalią silikonową termoodporną wg SWA Rury PE nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Zaprojektowane grzejniki posiadają fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne z wykończeniem powłoką lakierniczą. Izolację termiczną przewodów w piwnicach i pionów wykonać z łupin poliuretanowych (PU) NMC-Isotube, spełniających wymagania PN-85/B-02421, T do 100 o C, wg poniższych wytycznych: Grubości otulin, wg Dz.U. 75 (zmiana) z dnia 6 listopada 2008 r. : - grubość 20 mm do rur o d w do 22 mm - grubość 30 mm do rur o d w od 22 do 35 mm - grubość równa średnicy wewn. rury do rur o d w od 35 do 100 mm Izolację termiczną przewodów w posadzkach i bruzdach ściennych wykonać otulinami polietylenowymi z płaszczem PE typu NMC-Climaflex Stabil gr. 6 mm Płukanie i próby. Przed założeniem izolacji instalację c.o. dokładnie przepłukać wodą wodociągową powodując jej prędkość przepływu w każdym punkcie w min = 1,5 m/s. Uruchomienie instalacji powinno nastąpić po okresie wiązania betonu tj dniach. Przed zalaniem betonem i założeniem izolacji należy wykonać próbę ciśnieniową na 0,6 MPa. Podczas zalewania betonem rury powinny być pod ciśnieniem 3 bar. Na 24 godziny przed rozpoczęciem próby urządzenia c.o. powinny być napełnione zimną wodą wodociągową i dokładnie odpowietrzone. W tym okresie należy dokonać starannie przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i innych, przy ciśnieniu statycznym. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia próby, należy podnieść ciśnienie w urządzeniu za pomocą pompy ręcznej tłokowej podłączonej w najniższym punkcie. Pompa musi być wyposażona w manometr tarczowy min. 150 mm o zakresie podzielni o 50%

12 11 większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa. Ciśnienie próbne powinno wynosić p=0,4 MPa. Wynik próby należy uznać za pozytywny jeżeli w ciągu 20 minut manometr nie wykaże spadku ciśnienia i nie stwierdzono przecieków ani rosienia na połączeniach, szwach i dławicach. Próbę na gorąco poprzedzić płukaniem instalacji wodą instalacyjną i kryzowaniem urządzeń grzejnych. Przed próbą na gorąco budynek powinien być ogrzewany przez min. 72 godziny z utrzymaniem temperatur zgodnie z projektem Dane szczegółowe wentylacja mechaniczna pomieszczeń klubowych i magazynu pościeli oraz klimatyzacja pomieszczenia serwerowni Wentylacja mechaniczna pomieszczeń klubowych (pom. nr 028, 039, 040, 041 i 042) Obliczenia. Przyjęto ilość powietrza wentylacyjnego 30 m 3 /h na miejsce klienta (48 miejsc siedzących w lokalu) Obliczenia - wywiew. Ilość powietrza wentylacyjnego: Lw = 30 m 3 /h 48 miejsc = 1440 m 3 /h L 1 =1440/3 = 480 m 3 /h Przyjęto trzy wentylatory firmy Uniwersal typu DAS 250P2 n= 700/900 obr./min. L=480 m 3 /h, Hc=160/250 Pa (Zasilanie 3~380V 0,18/0,37 kw). Tłumienie hałasu tłumikami TLO Obliczenia - nawiew. Ilość powietrza wentylacyjnego: Ln = 0, = 1296 m 3 /h L 1 =1296/3 = 432 m 3 /h

13 12 Przyjęto 3 klimakonwektory prod. Konwektor typu Neolux IV z nagrzewnicami elektrycznymi (Zasilanie 1~230V, 2,0 kw) Wentylacja mechaniczna pomieszczenia przygotowalni czystej(pom. nr 034) Obliczenia. Przyjęto krotność wymian: n = 10,0 w/h Kubatura pomieszczenia: V = P h = 12,5 x 3,04 = 38,0 m Obliczenia - wywiew. Ilość powietrza wentylacyjnego: Lw = n V = = 380 m 3 /h Przyjęto wentylator firmy Uniwersal typu DAS 160 n= 1400 obr./min. L=380 m 3 /h, Hc=180 Pa (Zasilanie 3~380V 0,37 kw). Tłumienie hałasu tłumikiem TLO Obliczenia - nawiew. Nawiew powietrza do pomieszczenia 034 przez otwór przejściowy z pomieszczenia Wentylacja mechaniczna pomieszczenia magazynu pościeli (pom. nr 017) Obliczenia. Przyjęto krotność wymian: n = 2,0 w/h Kubatura pomieszczenia: V = P h = 35,5 x 2,3 = 81,7 m Obliczenia - wywiew. Ilość powietrza wentylacyjnego: Lw = n V = 2 81,7 = 163,4 m 3 /h

14 13 Przyjęto wentylator firmy Venture Industries typu DECOR 300, L=164 m 3 /h, Hc= 45 Pa (Zasilanie 1~230V 35W) Obliczenia - nawiew. Ilość powietrza wentylacyjnego: Ln = 0,9 164 = 147,6 m 3 /h=0,041 m 3 /s v = 1,0 m/s Wymagany przekrój kanału : 0,041 F = = 0,041 m 1,0 2 Przyjęto kanał wentylacyjny okrągły φ 250 mm. Przyjęto czerpnie ścienną typu YGC φ 250 mm prod. Lindab Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni (pom. 008). Powierzchnia pom. - P = 6,6 m 2 Kubatura pom. - V = 6,6 3,04 =20,1 m 3 Dla pomieszczenia serwerowni dobrano klimatyzator dzielony firmy DAIKIN z jednostką wewnętrzną typ FTXS35G o wym. (wys. szer. głęb.) mm G=10 kg i z jednostką zewnętrzną typ RKS35G o wym. (wys. szer. głęb.) 550x765x285 mm G=34 kg. Klimatyzator w wersji bez funkcji grzewczej (tylko chłodzenie). Pozostałe parametry techniczne: zasilanie V/F/Hz - 230/1/50 wydajność chłodzenia - 1,4 3,5-4,0 kw pobór mocy w trybie chłodzenia - 0,35-0,87-1,19 kw natężenie przepływu powietrza: jednostka wewn. - H/L=10,4 do3,5 m 3 /min poziom głośności: jednostka wewn. - H/L=42 do 23 db(a) Jednostkę wewnętrzną należy zamontować w pomieszczeniu serwera pod stropem. Jednostkę zewnętrzną zainstalować na daszku nad wejściem do budynku.

15 14 Skropliny odprowadzić do pionu kanalizacji sanitarnej. Jednostkę wewnętrzną połączyć z jednostką zewnętrzną przewodami miedzianymi gaz 1/4, ciecz 3/ Przewody wentylacyjne. Przewody wentylacyjne prostokątne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej wykonane warsztatowo. Przewody okrągłe zaprojektowano z rur z blachy stalowej ocynkowanej 4.6. Uzbrojenie przewodów. Kratki wentylacyjne typ C20, 300 x 150 mm + przepustnica typu GAT prod. Lindab. Tłumienie hałasu odbywać się będzie tłumikami przewodowymi prod. Uniwersal typu TLO. Dodatkowo tłumienie hałasu odbywać się będzie poprzez obudowanie przewodów wentylacyjnych wełną mineralną gr. 50 mm w osłonie płyt gipsowo-kartonowych. Okap wentylacyjny wykonać na zamówienie Wentylacja pomieszczeń łazienek. W pomieszczeniach łazienek projektuje się wentylatory firmy Venture Industries typu DECOR 100, L=95 m 3 /h, Hc= 40 Pa (Zasilanie 1~230V 13W). Sterowanie wentylatorów włącznikiem światła Uwagi końcowe. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z : - W.T.W. i O.R.B.-M. cz. II pt. "Instalacje Sanitarne i Przemysłowe" - DTR-kami producentów urządzeń - Instrukcją Montażu Rur z PCW i PE wydaną przez producenta rur - wymaganiami San.-Epid., BHP i P.Poż. mgr inż. Monika Ciborowska inż. St. Ciborowski mgr inż. A. Adamkiewicz

16 15 WYKAZ MATERIAŁÓW instalacja wod.-kan. L.p. Rodzaj materiału J.m. Ilość INSTALACJA WODOCIĄGOWA c.w., z.w. i c.c.w. 1. Rury polietylenowe wielowarstwowe typu TECEflex 14x2,0 mm m j.w. lecz 16x2,2 mm m j.w. lecz 20x2,8 mm m j.w. lecz 25x3,5 mm m j.w. lecz 32x4,0 mm m 20,5 6. Rury stalowe instalacyjne ocynkowane wg PN-80/H mm m 6 7. j.w. lecz 20 mm m j.w. lecz 25 mm m j.w. lecz 32 mm m j.w. lecz 40 mm m j.w. lecz 50 mm m 22,5 12. j.w. lecz 65 mm m 28,5 13. j.w. lecz 80 mm m j.w. lecz 100 mm m 10,5 15. Rury stalowe instalacyjne podwójnie ocynkowane wg PN-80/H mm m j.w. lecz 20 mm m j.w. lecz 25 mm m j.w. lecz 32 mm m j.w. lecz 40 mm m 6,5 20. j.w. lecz 50 mm m j.w. lecz 65 mm m Zawory kulowe odcinające 15 mm szt Zawory kulowe odcinające 20 mm szt Zawory kulowe odcinające 25 mm szt Zawory kulowe odcinające 32 mm szt Zawory kulowe odcinające 40 mm szt Zawory kulowe odcinające 50 mm szt Zawory kulowe odcinające 65 mm szt Zawory kulowe odcinające 100 mm szt. 1

17 16 L.p. Rodzaj materiału J.m. Ilość 30. Zawór antyskażeniowy np. Danfoss EA 423 RE 100 mm szt Zawory regulacyjne Oventrop typ Aquastrom T-plus 20 mm szt Zawory regulacyjne Oventrop typ Aquastrom T-plus 15 mm szt Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 20 mm gr. 20 mm m Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 25 mm gr. 20 mm m Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 32 mm gr. 20 mm m Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 40 mm gr. 20 mm m 121,5 37. Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 50 mm gr. 20 mm m 42,5 38. Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 65 mm gr. 20 mm m 58,5 39. Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 80 mm gr. 20 mm m Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 100 mm gr. 20 mm m 10,5 41. Otulina z PE w płaszczu do rur PE 14 i 16 mm gr. 9 mm m Otulina z PE w płaszczu do rur PE 20 mm gr. 9 mm m Otulina z PE w płaszczu do rur PE 25 mm gr. 9 mm m Otulina z PE w płaszczu do rur PE 32 mm gr. 9 mm m 20,5 45. Zawory kulowe kątowy do spłuczek WC 15 mm szt Zawór przyłączeniowy do pralnic 15 mm szt Zawór spłukujący do pisuaru natynkowy kpl Bateria umywalkowa stojąca 15 mm kpl Bateria zlewozmywakowa stojąca 15 mm kpl Bateria naścienna do natrysków 15 mm kpl Bateria do brodzików do mycia nóg 15 mm kpl Zawór czerpalny ze złączką do węża 15 mm szt Hydrant wbudowany p.poż. dn 25 mm z wężem półsztywnym np. produkcji BOXMET 25HP+GP-950-B.20 kpl Hydrant wiszący p.poż. dn 25 mm z wężem półsztywnym np. produkcji BOXMET 25H+G-1000-B.20 kpl Hydrant p.poż. wiszący dn 52 mm z wężem płaskim np. produkcji BOXMET H+G-520 kpl Wodomierz skrzydełkowy 15 mm do wody zimnej szt. 113 Powogaz typ JS 1,5 (segmenty mieszkalne) 57. Wodomierz skrzydełkowy 15 mm do wody gorącej szt. 113 Powogaz typ JS 90-1,5 (segmenty mieszkalne) 58. Wodomierz sprzężony 80 mm prod. Powogaz MW/JS 80/2,5 -S szt. 1 (W1) 59. Wodomierz sprzężony 50 mm prod. Powogaz MW/JS 50/2,5 -S (W2) szt. 1

18 17 L.p. Rodzaj materiału J.m. Ilość 60. Wodomierz skrzydełkowy 20 mm do wody gorącej Powogaz typ JS 90-2,5 (W3) 61. Wodomierz skrzydełkowy 15 mm do wody gorącej Powogaz typ JS 90-1,5 (W4) 62. Wodomierz skrzydełkowy 25 mm do wody zimnej Powogaz typ WS 3,5 (W5) INSTALACJA KANALIZACYJNA szt. 1 szt. 1 szt Rury kanalizacyjne PCW DN 160 mm m j.w. lecz DN 110 mm m j.w. lecz DN 75 mm m j.w. lecz DN 50 mm m Rura osłonowa st. φ 200 mm (przejścia rur kanalizacyjnych przez przegrody) m Rura wywiewna PCW 110/160 mm szt Czyszczak - rewizja PCW 110 mm szt Wpust podłogowy DN 100 mm firmy Viega szt Umywalka pojedyncza (np. firmy ROCA typ Madalena 50cm) z syfonem chrom firmy Viega 72. Brodzik natryskowy stalowy emaliowany (np. firmy ROCA typ Madalena 90x90cm) kpl. 132 kpl Ustępy pojedyncze (kompakt) (np. firmy ROCA typ Madalena) kpl Ustępy wiszące na stelażu (np. firmy ROCA typ Madalena zestaw ze stelażem i płytką) kpl Zlewozmywak stalowy dwukomorowy emaliowany z syfonem kpl Zlewozmywak stalowy jednokomorowy emaliowany z syfonem kpl Brodzik do mycia nóg kpl Pisuar (np. firmy ROCA typ Urito) kpl Pralnica szt. 8

19 18 WYKAZ MATERIAŁÓW wentylacja mechaniczna z klimatyzacją serwerowni Ozn. Nazwa urządzeń i charakterystyka Wywiew z pomieszczeń klubowych 039, 040, 041, 042 J.m. W1-1 Kratki wentylacyjne typ C20, 150 x 300 mm + przepustnica szt. 3 GAT+ GGR firmy Lindab W1-2 Kanał went. z bl. st oc. A/I mm / L=11,0 m szt. 3 W1-3 Redukcja 160x300/φ250 mm szt. 3 W1-4 Podstawa dachowa typ B/II Ø 250 mm/l=1000 mm szt. 3 W1-5 Tłumik TLO-250 mm firmy Uniwersal szt. 3 W1-6 Wentylator dachowy UNIWERSAL typ DAS 250P2 n=700/900 obr / min 3~ 380V P=0,18/0,37 kw Nawiew do pomieszczeń klubowych Ilość szt. 3 N1-1 Kratki wentylacyjne typu A 70x800 mm szt. 3 N1-2 Kanały went. z bl. st. oc. 70x800/L=0,45 m szt. 3 N1-3 Aparat grzewczo-wentylacyjny firmy KONWEKTOR Lipno typu NEOLUX IV z grzałkami elektrycznymi Q=2000W (1200/800W), P=130W, L=430 m 3 /h Wywiew z pomieszczenia 034 kpl 3 W2-1 Okap kuchenny 2000x700 mm szt. 1 W2-2 Kanał went. z bl. st oc. φ 200 mm / L=0,5 m szt. 1 W2-3 Kolano z bl. st oc. φ 200 mm 90 0 szt. 1 W2-4 Kolano z bl. st oc. φ 200 mm 45 0 szt. 1 W2-5 Kanał went. z bl. st oc. φ 200 mm / L=4,0 m szt. 1 W2-6 Kolano z bl. st oc. 160x300/φ200 mm 90 0 szt. 1 W2-7 Kanał went. z bl. st oc. A/I mm / L=11,0 m szt. 1 W2-8 Redukcja 160x300/φ160 mm szt. 1 W2-9 Podstawa dachowa typ B/II Ø 160 mm/l=1000 mm szt. 1 W2-10 Tłumik TLO-160 mm firmy Uniwersal szt. 1 W2-11 Wentylator dachowy UNIWERSAL typ DAS 160 n=1400 obr / min 3~ 380V P=0,37 kw Wywiew z pomieszczenia 017 W3-1 Wentylator ścienny prod. Venture Industries typu DECOR 300 1~230V 35W szt. 1 szt. 1

20 19 W3-2 Kanał went. z bl. st oc. φ 160 mm / L=0,5 m szt. 1 W3-3 Czerpnia ścienna np prod. Lindab YGC φ 160 mm szt. 1 Nawiew do pomieszczenia 017 N3-1 Czerpnia ścienna np prod. Lindab YGC φ 250 mm szt. 1 N3-2 Kanał went. z bl. st oc. φ 250 mm / L=0,5 m szt. 1 N3-3 Kratki wentylacyjne φ 250 mm z możliwością zamknięcia szt. 1 K1/K2 Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni Klimatyzator prod. LENNOX typ GHM18NLA (szczegółowe kpl. 1 parametry w opisie uzupełniającym) Przewód cieczowy Cu φ 1/4" m 15,0 Przewód gazowy Cu φ 1/2" m 15,0 Przewód kondensatu PE 25 mm m 2,5 Wywiew z pomieszczeń łazienek i sanitariatów Wentylator ścienny prod. Venture Industries typu DECOR 100 1~230V 13W(sterowanie włącznikiem światła) szt. 123 WYKAZ MATERIAŁÓW instalacja c.o. UWAGA: Zestawienie grzejników, zaworów oraz rur z izolacjami wg wydruku komputerowego z programu obliczeniowego.

21 20 WYKAZ URZĄDZEŃ Węzeł cieplny Ozn. Nazwa urządzenia i charakterystyka J.m. Ilość Prod. Dystr. 1 2 Regulator pogodowy firmy Danfoss typ ECL Comfort 200, 230V, z kartą P30 kpl. 1 Czujnik temperatury zewnętrznej firmy Danfoss typ ESMT OLTERM ul. Budowlana Olsztyn Tel szt. 1 j.w Czujnik temperatury zanurzeniowy firmy Danfoss typ ESMU-100, stal nierdzewna Zawór trójdrożny firmy Honeywell typ DR40GMLA DN40, PN6, Kvs = 25 m 3 /h z siłownikiem firmy Honeywell typ VMM20 (230 V, 50 Hz, 20 Nm) Filtroodmulnik magnetyczny firmy Aulin typ FM65, DN65 Magnetyzer firmy INFRACORR typ MI-1, DN 65 V = 3,6 13,5 m 3 /h, L = 260 mm, G = 19 kg Separator powietrza Spirovent Air kołnierzowy DN65 Filtr siatkowy skośny gwintowany firmy ZETKAMA Kłodzko typ 823 DN65, Kvs = 82 m 3 /h kpl. 1 j.w. kpl. 1 j.w. kpl. 1 j.w. szt. 1 j.w. szt. 1 j.w. szt. 2 j.w. 9 Rozdzielacz stalowy DN 100, L = 0,8 m, 3 obiegi szt. 2 j.w. Pompa firmy WILO typ Stratos 30/1-6 CAN PN 10, 10 1x230 V, 50 Hz, P 1 = 85 W, I = 0,78 A regulacja bezstopniowa szt. 1 j.w. 11 Zawór zwrotny SOCLA 402 DN65, Kv = 159 m 3 /h szt. 1 j.w. 12 Zawór zwrotny SOCLA 601 DN50, Kv = 46,5 m 3 /h szt. 1 j.w. 13 Kryza w połączeniu kołnierzowym 65 mm, d k = 22 mm istniejąca, należy do dostawcy ciepła szt. 1 istniejąca 14 Kryza w połączeniu kołn. 25 mm, d k = 13 mm szt. 1 warsztat 15 Licznik ciepła istniejący kpl. 1 istniejący M Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym, o zakresie 0-0,6 MPa szt. 4 jak poz. 1

22 21 Ozn. Nazwa urządzenia i charakterystyka J.m. Ilość Prod. Dystr. T1 Termometr techniczny o C szt. 3 j.w. MT Manometro - termometr 0-0,6 MPa, o C szt. 2 j.w. Z1 Zawór kulowy kołnierzowy DN65, PN16, T=150 o C szt. 6 j.w. Z2 Zawór kulowy kołnierzowy DN50, PN16, T=150 o C szt. 2 j.w. Z3 Zawór kulowy kołnierzowy DN32, PN16, T=150 o C szt. 2 j.w. Z4 Zawór kulowy kołnierzowy DN25, PN16, T=150 o C szt. 2 j.w. Z5 Zawór kulowy gwintowany DN25, PN16, T=150 o C szt. 3 j.w. Z6 Zawór kulowy gwintowany DN15, PN16, T=150 o C szt. 1 j.w. ks Kurek spustowy ze złączką do węża 20 mm szt. 2 j.w. zo Odpowietrznik pływakowy firmy Flamco typ Flexvent ½ " z zaworkiem odcinającym szt. 1 j.w. Kształtki wentylacyjne - wg KB1-37. z blachy stalowej ocynkowanej W1 Kratka wywiewna typ A, 140x140 mm szt. 1 wg KB (2) W2 Prostka typ A/I, 140x140 mm, L = 500 mm szt. 1 KB (9) W3 Prostka typ A/I, 140x140 mm, L = 2500 mm szt. 1 KB (9) W4 Kolano wentylacyjne typ A/I, 140x140 mm szt. 2 KB (9) W5 Wyrzutnia ścienna typ A, 140x140 mm (analog.) szt. 1 wg KB (2) WYKAZ MATERIAŁÓW Węzeł cieplny L.p. Rodzaj materiału J.m. Ilość 1. Rury stalowe instalacyjne czarne wg PN-80/H mm m 2,0 2. j.w. lecz 20 mm m 0,5 3. j.w. lecz 25 mm m 2,0 4. j.w. lecz 50 mm m 1,0 5. j.w. lecz 65 mm m 8,0 Izolacje termiczne z łupin poliuretanowych z płaszczem z PE STEINONORM DN 25 grub. 30 mm m 1,0 2. DN 50 grub. 50 mm m 1,0 3. DN 65 grub. 65 mm m 8,0

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o.

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Rysunki: rys nr 1 rys. nr 2 rys nr 3 rys. nr 4 rys nr 5 rys nr 6 rys nr 7 rys nr 8 Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Instalacje sanitarne I konstrukcje budowlane Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8 Projekt wykonawczy remontu budynku zlokalizowanego w Wysokiem Mazowieckiem

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Przedmiar robót Instalacje sanitarne Obiekt Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne Budowa ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin Inwestor Jednostka Woskowa 4340 ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem, Audyt energetyczny budynku, Projekt arch.-budowlany termomodernizacji Domu Zakonnego, Projekt techniczny istniejącej instalacji c.o., Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji. w modernizowanym i remontowanym budynko\u dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu Ochrony Zdrowia etap II, PWSZ w Pile ul. Podchorążych 10

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : SKŁADOWISKO ODPADÓW MIASTA POZNANIA W SUCHYM LESIE Obiekt : MODERNIZACJA ZESPOŁU WAG SAMOCHODOWYCH Adres : DZIAŁKA nr 245/5; OBR. MORASKO, DZIAŁKA 1052/1; 1052/4

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 TYTUŁ OPRACOWANIA Projekt opomiarowania wody ciepłej i zimnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15 Projektował: inż. Janusz Kosmalski

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji.

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, wentylacji i c.o dla przebudowy części budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy przy ul.powstańców Wlkp. 1a 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego instalacji sanitarnych budynku administracyjno technicznego Drogowego Przejścia Granicznego w Gronowie.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego instalacji sanitarnych budynku administracyjno technicznego Drogowego Przejścia Granicznego w Gronowie. SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania.... 3 2. Założenia.... 3 3. Dane ogólne... 3 4. Instalacja centralnego ogrzewania... 3 5. Przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowej... 5 6. Zewnętrzna instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania 2.0 Wprowadzenie 3.0 Zakres opracowania 4.0 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 5.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz zimnej i ciepłej

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17, lok.u2 PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK budynek nr 2-stała baza noclegowa wewnętrzna inst.wod-kan i c.w. Identyfikator kosztorysu: budynek nr 2-stała baza noclegowa

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. TEMAT OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES PRAC... 2

I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. TEMAT OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES PRAC... 2 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. TEMAT OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES PRAC... 2 II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys nr 1 Rzut piwnic Dom Aktora - instalacja c.o., wod-kan, Rys

Bardziej szczegółowo

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr inż. arch. Marcin Furtak 31-513 Kraków, ul. Olszańska 7A NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102, e-mail: biuro@f-11.pl www.f-11.pl Przedmiar robót BUDOWA

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ARGENTYŃSKIEJ 2 W GDYNI ADRES: GDYNIA UL. ARGENTYŃSKA 2 DZ. NR 81/9 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

A. PODSTAWA OPRACOWANIA 3 B. ZAKRES OPRACOWANIA 3 C. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

A. PODSTAWA OPRACOWANIA 3 B. ZAKRES OPRACOWANIA 3 C. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ SPIS TREŚCI A. PODSTAWA OPRACOWANIA str. 3 B. ZAKRES OPRACOWANIA str. 3 C. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ C1. INSTALACJA WODOCIĄGOWA str. 3 C2. KANALIZACJA SANITARNA str. 4 C3. INSTALACJA C.O. str. 5 C4. WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

przebudowy części pierwszego piętra Szkoły Podstawowej w Kliczkowie Wielkim na Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy szkole w Kliczkowie Wielkim

przebudowy części pierwszego piętra Szkoły Podstawowej w Kliczkowie Wielkim na Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy szkole w Kliczkowie Wielkim Obiekt: Szkoła Podstawowa w Kliczkowie Wielkim przebudowy części pierwszego piętra Szkoły Podstawowej w Kliczkowie Wielkim na Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy szkole w Kliczkowie Wielkim Rodzaj oprac.:

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z. o.o

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z. o.o ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z. o.o 96-500 Sochaczew ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU HOTELU GARNIZONOWEGO SOCHACZEW ul. DYWIZJONU 303 nr 4 INSTALCJE WOD-KAN INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych

Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych mgr inż. Paweł Zawalski 43-309 Bielsko-Biała ul. Olszówka 14 tel 502576782 Obiekt: projekt wnętrz pomieszczeń monitoringu miasta Bielska-Białej Adres budowy:

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33.

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33. KARTA TYTUŁOWA OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35 INWESTOR: ZUM Muniserwis Ul. Przemysłowa 33 09-400 Płock STADIUM: Projekt wykonawczy BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

SANITARNA. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Lublinie ul. Łęczyńska 1 20-309 Lublin

SANITARNA. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Lublinie ul. Łęczyńska 1 20-309 Lublin BRANŻA SANITARNA WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD.-KAN., C.O., GAZU INWESTOR : Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Lublinie ul. Łęczyńska 1 20-309 Lublin LOKALIZACJA : ul.urbanowicza 13, Dęblin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis techniczny. II. Rysunki: Plan sytuacyjno wysokościowy Rzut przyziemia inst. wod kan. Rzut przyziemia instalacja co. - rys.nr.1 - rys.nr.wk.1 - rys.nr.wk.2 - rys.nr.wk.3 - rys.nr.wk.4

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE 1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji sanitarnych dla projektowanej przebudowy pomieszczeń budynku szkoły. 1.1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna

Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna Strona 1 z 12 Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna Obiekt Dobudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łążynie-centralne ogrzewanie i wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T OBIEKT TEMAT:: Budowa budynku Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto. ul. Główna 16, dz. nr 665/2, Stare Miasto

P R O J E K T OBIEKT TEMAT:: Budowa budynku Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto. ul. Główna 16, dz. nr 665/2, Stare Miasto P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT TEMAT:: Budowa budynku Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto. LOKALIZACJA: ul. Główna 16, dz. nr 665/2, Stare Miasto INWESTOR: Biblioteka Publiczna Gminy Stare

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek mieszkalny wielorodzinny. ul. Boh. Monte Cassino 5-6 w Bartoszycach. Upr. Proj. GP.I. 7342/175/TO/93

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek mieszkalny wielorodzinny. ul. Boh. Monte Cassino 5-6 w Bartoszycach. Upr. Proj. GP.I. 7342/175/TO/93 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.W.U. I CYRKULACJI OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Boh. Monte Cassino 5-6 w Bartoszycach BRANśA: sanitarna INWESTOR: LOKUM Sp. z o.o. Ul. Jagiellończyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI... 2 2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ... 2 2.1.Woda zimna... 2 2.2. Kanalizacja sanitarna... 2 2.3. Zasilanie zbiorników

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji.

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU PŁYWALNI SKALAR WARSZAWA URSUS Warszawa dzielnica Ursus ul. Sosnkowskiego 3 Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic instalacja centralnego ogrzewania 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja centralnego ogrzewania 1 : 100 3. Rzut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ KOSZT BUD ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO KOSZTORYSOWYCH. DARIUSZ MAJER 44-196 Knurów ul. Gen. J. Ziętka 18C/12 tel. /fax: (0-32) 236-15-50 tel. kom.: 0 509 041 270 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie.

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. OPIS TECHNICZNY do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. wewnętrzna instalacja wod-kan

Kosztorys. wewnętrzna instalacja wod-kan Kosztorys Budowa: Błądzikowo, ul. Pucka Obiekt: budynek B Zamawiający: PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. UL. ZAMKOWA 6 84-100 PUCK Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 1.1 MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ 1 d.1.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 1.1 MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ 1 d.1. Wentylacja_KOSZTORYS_INWESTORSKI 0.0.2KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO. MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ d.. KNNR N004-04-0-02-0 Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Inwestor 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE, PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE  J U W A  Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. E.Orzeszkowej 32 tel.(085) 740 87 80, fax (085) 740 87 81 PROJEKT WYKONAWCZY Instalacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Mickiewicza 4 Zadanie nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

NON BOX. Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod fizykoterapeutycznych

NON BOX. Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod fizykoterapeutycznych PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT BARBARA SARNA 15-213 Białystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274 NON BOX NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1. Rzut parteru instalacja c.o. skala 1:100 2. Rzut piętra instalacja c.o. skala 1:100 3. Rzut parteru instalacja

Bardziej szczegółowo