ul. Kanafojskiego 8 - Olsztyn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Kanafojskiego 8 - Olsztyn"

Transkrypt

1 TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WOD.-KAN., P.POŻ. I C.O. Z WĘZŁEM PRZYŁĄCZENIOWYM, WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZEŃ KLUBOWYCH I MAGAZYNU POŚCIELI ORAZ KLIMATYZACJI POMIESZCZENIA SERWEROWNI W BUDYNKU DOMU STUDENTA NR 9 ADRES: ul. Kanafojskiego 8 - Olsztyn INWESTOR: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego Olsztyn Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- "Prawo budowlane" (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz z późniejszymi zmianami)oświadczam, iż przedłożony projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. OPRACOWAŁ: mgr inż. Monika Ciborowska PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY: inż. Stanisław Ciborowski SPZ Nr 122/75/OL mgr inż. Anna Adamkiewicz Upr. nr 15/97/OL Olsztyn, czerwiec 2010 r Olsztyn ul. J. Dubiskiego 21 tel. (089) fax (089) NIP:

2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wod.-kan., p.poż. i c.o. z węzłem przyłączeniowym, wentylacji mechanicznej Klubu i magazynu pościeli oraz klimatyzacji pomieszczenia serwerowni w budynku Domu Studenta nr 9 przy ul. Kanafojskiego 8 w Olsztynie Dane ogólne Podstawa opracowania. - P.B. architektury i konstrukcji przebudowy Domu Studenta - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - obowiązujące normy i literatura 1.2. Zakres opracowania. - instalacja wod. kan. i p.poż. - instalacja c.o. - węzeł cieplny przyłączeniowy - instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach klubowych i magazynie pościeli - klimatyzacja pomieszczenia serwerowi Charakterystyka obiektu. Budynek wolnostojący, pięciokondygnacyjny przeznaczony do zamieszkania zbiorowego przez studentów UW-M. Budynek zostanie poddany gruntownej modernizacji polegającej między innymi na zlokalizowaniu w każdym pokoju mieszkalnym własnej łazienki. W budynku wymienione zostaną wszystkie instalacje wewnętrzne. Budynek będzie zasilany w ciepłą wodę i ciepło na potrzeby c.o. z lokalnej sieci cieplnej (zakładowej).

3 Dane szczegółowe instalacja wod.-kan. i p.poż Instalacja z.w., c.w. i c.c.w.. Instalację z.w., c.w. i c.c.w. w projektowanych łazienkach i pomieszczeniach sanitarnych oraz w klubie z wyjątkiem instalacji p.poż. zaprojektowano z rur polietylenowych wielowarstwowych systemu TECEflex produkcji TECE łączonych na połączenia zaciskowe i gwintowane. Instalację z.w. w poziomach i w pionach oraz instalację p.poż. w całym budynku zaprojektowano z rur instalacyjnych stalowych ocynkowanych wg PN-80/H o połączeniach gwintowanych z łącznikami ocynkowanymi, natomiast przewody c.w. i c.c.w. zaprojektowano z rur instalacyjnych stalowych ocynkowanych podwójnie wg PN-80/H o połączeniach gwintowanych z łącznikami ocynkowanymi. Przewody rozprowadzające oraz podejścia do przyborów z rur PE prowadzić w bruzdach pod tynkiem natomiast gdy nie ma możliwości prowadzenia w bruzdach ściennych rury prowadzić w posadzkach. Wszystkie przewody montowane pod tynkiem i w posadzkach układać w otulinach z pianki polietylenowej w płaszczu (do montażu w posadzkach i w ścianach). Wielkość bruzd powinna być dostosowana do średnicy ułożonych w niej przewodów oraz grubości zastosowanych otulin izolacyjnych. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Przy równoległym prowadzeniu przewodów wody zimnej i ciepłej, przewody wody ciepłej należy prowadzić nad przewodami wody zimnej. Przewody prowadzone w poziomach i pionach izolować otulinami z pianki poliuretanowej o gr. 20 mm np. Isotube produkcji NMC, przewody rozprowadzające w segmentach mieszkalnych układać w otulinach z pianki PE w płaszczu ochronnym. Wszystkie wystające elementy instalacji wodociągowej wykonać z kształtek niklowanych Dobór wodomierzy Dobór wodomierza głównego zimnej wody ( W1). Przyjęto przepływ obliczeniowy wody na cele socjalno-bytowe wg PN-92/B-01706: Obliczeniowy przepływ wody ciepłej i zimnej na cele socjalno-bytowe: Q=9,45 dm 3 /s

4 3 Dobór wodomierza H K = Q 1,5 = (9,45) 1,5 = 89,3 = 2 2 0,017 Przyjęto wodomierz sprzężony Powogaz typu MW/JS 80/2,5-S o K=0,0021 Qn=40 m 3 /h. Rzeczywista strata ciśnienia na wodomierzu: H=0,0021x(9,45) 2 = 0,19<1,5 m H 2 O Wodomierz zamontować na wspornikach na przewodzie poziomym w pomieszczeniu technicznym w piwnicy Dobór wodomierza ciepłej wody użytkowej W2. Wodomierz ten zlokalizowany będzie w piwnicy w pomieszczeniu z zasobnikami ciepłej wody. Wodomierz będzie mierzył ilość zimnej wody zasilającej instalację podgrzewania c.w.. Obliczeniowy przepływ wody ciepłej na cele socjalno-bytowe: Q=3,89 dm 3 /s Dobór wodomierza H K = Q 1,5 = (3,89) 1,5 = 15,1 = 2 2 0,099 Przyjęto wodomierz sprzężony Powogaz typu MW/JS 50/2,5-S o K=0,0265 Qn=15 m 3 /h. Rzeczywista strata ciśnienia na wodomierzu: H=0,0265x(3,89) 2 = 0,4<1,5 m H 2 O Dobór wodomierza ciepłej wody dla pomieszczeń klubowych ( W3). Przyjęto przepływ obliczeniowy wody ciepłej na cele socjalno-bytowe wg PN-92/B-01706: Obliczeniowy przepływ wody ciepłej na cele socjalno-bytowe: Q=0,6 dm 3 /s

5 4 Dobór wodomierza H K = Q 2,5 = (0,6) 2,5 = 0,36 = 2 2 6,94 Przyjęto wodomierz φ 20 mm o K=5,18 typu Powogaz typu JS 90-2,5 - Qn=2,5 m 3 /h. do montażu w pozycji poziomej. Rzeczywista strata ciśnienia na wodomierzu: H=5,18x(0,6) 2 = 1,86<2,5 m H 2 O Wodomierz zlokalizowany będzie w pomieszczeniu szatni w szafce ściennej Dobór wodomierza cyrkulacji ciepłej wody dla pomieszczeń klubowych (W4). Przyjęto 25% przepływu obliczeniowego ciepłej wody: Q=0,15 dm 3 /s Przyjęto wodomierz φ 15 mm typu Powogaz typu JS 90-1,5 - Qn=1,5 m 3 /h. do montażu w pozycji poziomej. Wodomierz zlokalizowany będzie w pomieszczeniu szatni w szafce ściennej Dobór wodomierza wody zimnej dla pomieszczeń klubowych (W5). Przyjęto przepływ obliczeniowy wody zimnej na cele socjalno-bytowe wg PN-92/B-01706: Obliczeniowy przepływ wody zimnej na cele socjalno-bytowe: Q=0,91 dm 3 /s Hydrant p.poż. dn 25 mm: Qp.poż.=1,0 dm 3 /s Do doboru wodomierza przyjęto wartość większą czyli Q=1,0 dm 3 /s. Dobór wodomierza H K = Q 2,5 = 2 (1) 2,5 = 1 2 = 2,5 Przyjęto wodomierz φ 25 mm o K=2,65 typu Powogaz typu WS 3,5 - Qn=3,5 m 3 /h. do montażu w pozycji poziomej.

6 5 Rzeczywista strata ciśnienia na wodomierzu: H=2,65x(1) 2 = 2,65 m H 2 O Dobór wodomierzy wody ciepłej i zimnej do pomieszczeń mieszkalnych. Obliczeniowy przepływ wody zimnej na cele socjalno-bytowe wg PN-92/B-01706: Q=0,29 dm 3 /s Obliczeniowy przepływ wody ciepłej na cele socjalno-bytowe wg PN-92/B-01706: Q=0,21 dm 3 /s Dobrano wodomierze Powogaz do montażu w pozycji pionowej dn 15 mm JS 1,5 dla wody zimnej i JS 90-1,5 dla wody ciepłej. Wodomierze zamontować w szachtach w łazienkach w pozycji pionowej. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych wodomierzy Źródło wody ciepłej. Ciepła woda dostarczana będzie z sieci zakładowej Instalacja p.poż. W budynku projektuje się instalację przeciwpożarową opartą na 12 hydrantach p.poż.. W piwnicy umieszczono hydrant dn 52 mm z miejscem na gaśnicę i z wężem płaskim. Pozostałe hydranty przeciwpożarowe DN 25 mm z miejscem na gaśnicę i z wężem półsztywnym rozmieszczone zostały na kondygnacjach trzy na parterze i po dwa na kondygnacjach powtarzalnych Instalacja kanalizacji sanitarnej. Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i kształtek PCW wg PN-67/C Przewody poziome na parterze należy ułożyć pod posadzką w sposób pokazany na rysunkach. Na pionach należy zamontować rewizje z PCW kanalizacyjne zgodnie z rysunkiem. Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie za pomocą rur wywiewnych z PCW wyprowadzonych ponad dach budynku.

7 6 Producent rur PCW i PE: Wavin Metalplast-Buk ul. Dobieżyńska Buk Wszystkie wystające rury kanalizacyjne muszą być w kolorze białym Dane szczegółowe instalacja c.o Bilans cieplny. Obliczenia zapotrzebowania ciepła na c.o. wykonano licencjonowanym programem komputerowym Instal-OZC v. 4.8 firmy InstalSoft. Do obliczeń zapotrzebowania ciepła przyjęto konstrukcję przegród budowlanych zgodnie z projektem architektonicznym. Opór cieplny przegród budowlanych jest dostosowany do obowiązującej normy EN ISO Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach ogrzewanych dobrano zgodnie z normą PN-82/B i obowiązującymi wytycznymi. Wg obliczeń zapotrzebowanie ciepła na potrzeby ogrzewania budynku wynosi : Q c.o. = 103 kw Obliczenia hydrauliczne wykonano przy użyciu programu komputerowego Instal-therm H v.4.8 firmy InstalSoft. Ciśnienie dyspozycyjne - 24,2 kpa 3.2. Źródło ciepła. Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji c.o. jest bezpośredni rozdzielaczowy węzeł cieplny niskotemperaturowy zlokalizowany w piwnicy budynku. Będzie on zasilany z zakładowej sieci cieplnej. Pracą węzła i instalacji c.o. sterować będzie regulator pogodowy firmy Danfoss typ ECL Comfort 200 z kartą P30. Modułem wykonawczym będzie trójdrożny zawór mieszający firmy Honeywell typ DR40GMLA z siłownikiem VMM20. Ze względu na niską dyspozycję ciśnienia w zakładowej sieci cieplnej dobrano pompę, której celem będzie zapewnie odpowiedniej dyspozycji cisnienia dla zaprojektowanej instalacji. Dobrano pompę firmy Wilo typ Stratos 30/1-6 CAN PN 10, 1x230 V, 50 Hz, P 1 = 85 W, I = 0,78 A. Jest to pompa elektroniczna o najwyższej sprawności. Zamykające się

8 7 grzejnikowe zawory termostatyczne będą powodowały zmniejszanie obrotów pompy, co zmniejszy ilość pobieranego przez nią prądu oraz nie pozwoli na hałasy w instalacji wynikające z szumu w zamykających się zaworach. Na życzenie Inwestora pomieszczenie KLUBU zasilono oddzielnym obiegiem i olicznikowano przy użyciu ciepłomierza firmy Kampstrup typ Multical 401 G ¾, Q p =0,6 m 3 /h. Pomieszczenie węzła należy wyposażyć w wentylację wywiewną o przekroju 14x14 cm. Wlot poprzez kratkę wentylacyjną pod sufitem pomieszczenia, wylot poprzez kanał z blachy stalowej ocynkowanej, umieszczony na ścianie szczytowej budynku, obok dawnych kominów. Wyrzutnię ścienną umieścić min. 2,5 m nad wlotem Urządzenia grzejne i armatura grzejnikowa. Zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe dwururowe o parametrach obliczeniowych wody 75/55 o C, w systemie rozgałęźnym z rozdziałem dolnym. Wyjątek stanowi lokal KLUBU, w którym zaprojektowano ogrzewanie w systemie trójnikowym. Jako elementy grzejne zaprojektowano: - w pokojach stalowe grzejniki płytowe COSMO firmy Vogel&Noot z podłączeniem od dołu i z zabudowanymi zaworami termostatycznymi z nastawą wstępną. - w łazienkach grzejniki łazienkowe firmy Vogel&Noot typ CosmoART z podłączeniem od dołu. Grzejniki COSMO i CosmoArt objęte są 10-letnią gwarancją producenta. Dystrybutor: BIMS PLUS Sp. z.o.o. ul. Towarowa Olsztyn tel. (089) Obliczenia hydrauliczne wykonano licencjonowanym programem komputerowym Instaltherm H v.4.8 firmy InstalSoft. Do grzejników dobrano: grzejniki łazienkowe: - na gałązkach zasilających - zawory termostatyczne firmy OVENTROP typ RFV6 z nastawą wstępną wraz z głowicami termostatycznymi typ UniLH

9 8 - na gałązkach powrotnych - zawory odcinające firmy OVENTROP typ Combi 2. Grzejniki płytowe typu V : - głowice termostatyczne firmy OVENTROP typ UniLD (wkładki zaworowe w grzejnikach płytowych) - podwójne kątowe kurki kulowe odcinające firmy OVENTROP typ Multiflex. Odpowiednie numery nastaw zastosowanych zaworów znajdują się na rzutach i rozwinięciach instalacji c.o Rurociągi. Instalację c.o. zaprojektowano w technologii tradycyjnej z rur stalowych instalacyjnych czarnych ze szwem według PN-80/H-74200, łączonych przez spawanie. Poziome przewody rozprowadzające do pionów prowadzone są w otulinach termoizolacyjnych PU pod stropem pomieszczeń w piwnicy i na parterze oraz w istniejących kanałach podpodłogowych ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy (spadek przewodów i min. = 0,3% w kierunku źródła ciepła). Prowadzenie pionów oraz przewodów do grzejników - na ścianach lub za ścianką z płyty gipsowo-kartonowej. Należy pamiętać o prawidłowym nachyleniu gałązek grzejnikowych, co zapewnia prawidłowe odpowietrzenie grzejników. Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie poprzez samoczynne zawory odpowietrzające zamontowane na pionach zasilających i powrotnych na najwyższej kondygnacji. Piony c.o. zaprojektowano w układzie samokompensującym. Przy przejściach przez ściany i stropy należy stosować tuleje ochronne z rur stalowych czarnych umożliwiające wzdłużne przemieszczanie się przewodu. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem należy wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym nie powodującym uszkodzenia przewodu. W pomieszczeniu KLUBU przewody c.o. prowadzić od szafki rozdzielaczowej w posadzkach w warstwie izolacji pod jastrychem w otulinie z pianki PE w płaszczu ochronnym o grubości 6 mm. Przewody w posadzkach wykonać z rur wielowarstwowych firmy TC typu TECEflex PE-Xc (z barierą antydyfuzyjną w postaci wkładki aluminiowej) w zwojach.

10 Armatura. Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory kulowe mufowe, przystosowane do c.o., PN 1,0 MPa. Zastosowane w projekcie podpionowe zawory regulacyjne Hycocon DP (na zasilaniu) i Hycocon A (na powrocie) posiadają możliwość odcinania oraz opróżniania pionów. Na pionach c.o. należy zastosować w najwyższych punktach automatyczne odpowietrzniki pływakowe firmy Flamco typ Flexvent ½ " z zaworem odcinającym. Zaprojektowane grzejniki wyposażone są w ręczne odpowietrzniki Regulacja wewnętrznej sieci oraz instalacji c.o.. Regulacja wewnętrznej sieci oraz instalacji c.o. ma zapewnić hydrauliczne zrównoważenie wszystkich obiegów grzewczych. Pozwoli to na równomierne ogrzewanie wszystkich pomieszczeń do temperatur obliczeniowych nie powinno być w jednej części budynku pomieszczeń niedogrzewanych, a w innej przegrzewanych. Zaprojektowano dwustopniową regulację : 1) zrównoważenie pionów c.o. 2) zrównoważenie poszczególnych grzejników w ramach każdego z pionów. Dla hydraulicznego wyregulowania wewnętrznej instalacji c.o. na gałązkach grzejnikowych zasilających zaprojektowano termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawą wstępną firmy Oventrop typ RFV6 z głowicami typ UNI LH bez nastawy zerowej, natomiast na gałązkach grzejnikowych powrotnych - zawory odcinające powrotne firmy Oventrop typ Combi 2. Odcięcia te pozwalają na odłączenie poszczególnych grzejników bez konieczności spuszczania wody i tym samym unieruchamiania całej instalacji grzewczej. Podpionową regulację instalacji c.o. zaprojektowano przy użyciu na zasilaniu regulatora różnicy ciśnień firmy Oventrop typ Hycocon DP i na powrocie - zaworu odcinającego Hycocon A. Wartości nastaw podano na rozwinięciach inst. c.o..

11 Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne. Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych zewnętrznymi powłokami malarskimi : - pierwszą podkładową farbą silikonową do gruntowania wg SWA drugą nawierzchniową emalią silikonową termoodporną wg SWA Rury PE nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Zaprojektowane grzejniki posiadają fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne z wykończeniem powłoką lakierniczą. Izolację termiczną przewodów w piwnicach i pionów wykonać z łupin poliuretanowych (PU) NMC-Isotube, spełniających wymagania PN-85/B-02421, T do 100 o C, wg poniższych wytycznych: Grubości otulin, wg Dz.U. 75 (zmiana) z dnia 6 listopada 2008 r. : - grubość 20 mm do rur o d w do 22 mm - grubość 30 mm do rur o d w od 22 do 35 mm - grubość równa średnicy wewn. rury do rur o d w od 35 do 100 mm Izolację termiczną przewodów w posadzkach i bruzdach ściennych wykonać otulinami polietylenowymi z płaszczem PE typu NMC-Climaflex Stabil gr. 6 mm Płukanie i próby. Przed założeniem izolacji instalację c.o. dokładnie przepłukać wodą wodociągową powodując jej prędkość przepływu w każdym punkcie w min = 1,5 m/s. Uruchomienie instalacji powinno nastąpić po okresie wiązania betonu tj dniach. Przed zalaniem betonem i założeniem izolacji należy wykonać próbę ciśnieniową na 0,6 MPa. Podczas zalewania betonem rury powinny być pod ciśnieniem 3 bar. Na 24 godziny przed rozpoczęciem próby urządzenia c.o. powinny być napełnione zimną wodą wodociągową i dokładnie odpowietrzone. W tym okresie należy dokonać starannie przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i innych, przy ciśnieniu statycznym. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia próby, należy podnieść ciśnienie w urządzeniu za pomocą pompy ręcznej tłokowej podłączonej w najniższym punkcie. Pompa musi być wyposażona w manometr tarczowy min. 150 mm o zakresie podzielni o 50%

12 11 większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa. Ciśnienie próbne powinno wynosić p=0,4 MPa. Wynik próby należy uznać za pozytywny jeżeli w ciągu 20 minut manometr nie wykaże spadku ciśnienia i nie stwierdzono przecieków ani rosienia na połączeniach, szwach i dławicach. Próbę na gorąco poprzedzić płukaniem instalacji wodą instalacyjną i kryzowaniem urządzeń grzejnych. Przed próbą na gorąco budynek powinien być ogrzewany przez min. 72 godziny z utrzymaniem temperatur zgodnie z projektem Dane szczegółowe wentylacja mechaniczna pomieszczeń klubowych i magazynu pościeli oraz klimatyzacja pomieszczenia serwerowni Wentylacja mechaniczna pomieszczeń klubowych (pom. nr 028, 039, 040, 041 i 042) Obliczenia. Przyjęto ilość powietrza wentylacyjnego 30 m 3 /h na miejsce klienta (48 miejsc siedzących w lokalu) Obliczenia - wywiew. Ilość powietrza wentylacyjnego: Lw = 30 m 3 /h 48 miejsc = 1440 m 3 /h L 1 =1440/3 = 480 m 3 /h Przyjęto trzy wentylatory firmy Uniwersal typu DAS 250P2 n= 700/900 obr./min. L=480 m 3 /h, Hc=160/250 Pa (Zasilanie 3~380V 0,18/0,37 kw). Tłumienie hałasu tłumikami TLO Obliczenia - nawiew. Ilość powietrza wentylacyjnego: Ln = 0, = 1296 m 3 /h L 1 =1296/3 = 432 m 3 /h

13 12 Przyjęto 3 klimakonwektory prod. Konwektor typu Neolux IV z nagrzewnicami elektrycznymi (Zasilanie 1~230V, 2,0 kw) Wentylacja mechaniczna pomieszczenia przygotowalni czystej(pom. nr 034) Obliczenia. Przyjęto krotność wymian: n = 10,0 w/h Kubatura pomieszczenia: V = P h = 12,5 x 3,04 = 38,0 m Obliczenia - wywiew. Ilość powietrza wentylacyjnego: Lw = n V = = 380 m 3 /h Przyjęto wentylator firmy Uniwersal typu DAS 160 n= 1400 obr./min. L=380 m 3 /h, Hc=180 Pa (Zasilanie 3~380V 0,37 kw). Tłumienie hałasu tłumikiem TLO Obliczenia - nawiew. Nawiew powietrza do pomieszczenia 034 przez otwór przejściowy z pomieszczenia Wentylacja mechaniczna pomieszczenia magazynu pościeli (pom. nr 017) Obliczenia. Przyjęto krotność wymian: n = 2,0 w/h Kubatura pomieszczenia: V = P h = 35,5 x 2,3 = 81,7 m Obliczenia - wywiew. Ilość powietrza wentylacyjnego: Lw = n V = 2 81,7 = 163,4 m 3 /h

14 13 Przyjęto wentylator firmy Venture Industries typu DECOR 300, L=164 m 3 /h, Hc= 45 Pa (Zasilanie 1~230V 35W) Obliczenia - nawiew. Ilość powietrza wentylacyjnego: Ln = 0,9 164 = 147,6 m 3 /h=0,041 m 3 /s v = 1,0 m/s Wymagany przekrój kanału : 0,041 F = = 0,041 m 1,0 2 Przyjęto kanał wentylacyjny okrągły φ 250 mm. Przyjęto czerpnie ścienną typu YGC φ 250 mm prod. Lindab Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni (pom. 008). Powierzchnia pom. - P = 6,6 m 2 Kubatura pom. - V = 6,6 3,04 =20,1 m 3 Dla pomieszczenia serwerowni dobrano klimatyzator dzielony firmy DAIKIN z jednostką wewnętrzną typ FTXS35G o wym. (wys. szer. głęb.) mm G=10 kg i z jednostką zewnętrzną typ RKS35G o wym. (wys. szer. głęb.) 550x765x285 mm G=34 kg. Klimatyzator w wersji bez funkcji grzewczej (tylko chłodzenie). Pozostałe parametry techniczne: zasilanie V/F/Hz - 230/1/50 wydajność chłodzenia - 1,4 3,5-4,0 kw pobór mocy w trybie chłodzenia - 0,35-0,87-1,19 kw natężenie przepływu powietrza: jednostka wewn. - H/L=10,4 do3,5 m 3 /min poziom głośności: jednostka wewn. - H/L=42 do 23 db(a) Jednostkę wewnętrzną należy zamontować w pomieszczeniu serwera pod stropem. Jednostkę zewnętrzną zainstalować na daszku nad wejściem do budynku.

15 14 Skropliny odprowadzić do pionu kanalizacji sanitarnej. Jednostkę wewnętrzną połączyć z jednostką zewnętrzną przewodami miedzianymi gaz 1/4, ciecz 3/ Przewody wentylacyjne. Przewody wentylacyjne prostokątne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej wykonane warsztatowo. Przewody okrągłe zaprojektowano z rur z blachy stalowej ocynkowanej 4.6. Uzbrojenie przewodów. Kratki wentylacyjne typ C20, 300 x 150 mm + przepustnica typu GAT prod. Lindab. Tłumienie hałasu odbywać się będzie tłumikami przewodowymi prod. Uniwersal typu TLO. Dodatkowo tłumienie hałasu odbywać się będzie poprzez obudowanie przewodów wentylacyjnych wełną mineralną gr. 50 mm w osłonie płyt gipsowo-kartonowych. Okap wentylacyjny wykonać na zamówienie Wentylacja pomieszczeń łazienek. W pomieszczeniach łazienek projektuje się wentylatory firmy Venture Industries typu DECOR 100, L=95 m 3 /h, Hc= 40 Pa (Zasilanie 1~230V 13W). Sterowanie wentylatorów włącznikiem światła Uwagi końcowe. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z : - W.T.W. i O.R.B.-M. cz. II pt. "Instalacje Sanitarne i Przemysłowe" - DTR-kami producentów urządzeń - Instrukcją Montażu Rur z PCW i PE wydaną przez producenta rur - wymaganiami San.-Epid., BHP i P.Poż. mgr inż. Monika Ciborowska inż. St. Ciborowski mgr inż. A. Adamkiewicz

16 15 WYKAZ MATERIAŁÓW instalacja wod.-kan. L.p. Rodzaj materiału J.m. Ilość INSTALACJA WODOCIĄGOWA c.w., z.w. i c.c.w. 1. Rury polietylenowe wielowarstwowe typu TECEflex 14x2,0 mm m j.w. lecz 16x2,2 mm m j.w. lecz 20x2,8 mm m j.w. lecz 25x3,5 mm m j.w. lecz 32x4,0 mm m 20,5 6. Rury stalowe instalacyjne ocynkowane wg PN-80/H mm m 6 7. j.w. lecz 20 mm m j.w. lecz 25 mm m j.w. lecz 32 mm m j.w. lecz 40 mm m j.w. lecz 50 mm m 22,5 12. j.w. lecz 65 mm m 28,5 13. j.w. lecz 80 mm m j.w. lecz 100 mm m 10,5 15. Rury stalowe instalacyjne podwójnie ocynkowane wg PN-80/H mm m j.w. lecz 20 mm m j.w. lecz 25 mm m j.w. lecz 32 mm m j.w. lecz 40 mm m 6,5 20. j.w. lecz 50 mm m j.w. lecz 65 mm m Zawory kulowe odcinające 15 mm szt Zawory kulowe odcinające 20 mm szt Zawory kulowe odcinające 25 mm szt Zawory kulowe odcinające 32 mm szt Zawory kulowe odcinające 40 mm szt Zawory kulowe odcinające 50 mm szt Zawory kulowe odcinające 65 mm szt Zawory kulowe odcinające 100 mm szt. 1

17 16 L.p. Rodzaj materiału J.m. Ilość 30. Zawór antyskażeniowy np. Danfoss EA 423 RE 100 mm szt Zawory regulacyjne Oventrop typ Aquastrom T-plus 20 mm szt Zawory regulacyjne Oventrop typ Aquastrom T-plus 15 mm szt Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 20 mm gr. 20 mm m Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 25 mm gr. 20 mm m Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 32 mm gr. 20 mm m Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 40 mm gr. 20 mm m 121,5 37. Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 50 mm gr. 20 mm m 42,5 38. Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 65 mm gr. 20 mm m 58,5 39. Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 80 mm gr. 20 mm m Otulina izolacyjna poliuretanowa NMC do rur 100 mm gr. 20 mm m 10,5 41. Otulina z PE w płaszczu do rur PE 14 i 16 mm gr. 9 mm m Otulina z PE w płaszczu do rur PE 20 mm gr. 9 mm m Otulina z PE w płaszczu do rur PE 25 mm gr. 9 mm m Otulina z PE w płaszczu do rur PE 32 mm gr. 9 mm m 20,5 45. Zawory kulowe kątowy do spłuczek WC 15 mm szt Zawór przyłączeniowy do pralnic 15 mm szt Zawór spłukujący do pisuaru natynkowy kpl Bateria umywalkowa stojąca 15 mm kpl Bateria zlewozmywakowa stojąca 15 mm kpl Bateria naścienna do natrysków 15 mm kpl Bateria do brodzików do mycia nóg 15 mm kpl Zawór czerpalny ze złączką do węża 15 mm szt Hydrant wbudowany p.poż. dn 25 mm z wężem półsztywnym np. produkcji BOXMET 25HP+GP-950-B.20 kpl Hydrant wiszący p.poż. dn 25 mm z wężem półsztywnym np. produkcji BOXMET 25H+G-1000-B.20 kpl Hydrant p.poż. wiszący dn 52 mm z wężem płaskim np. produkcji BOXMET H+G-520 kpl Wodomierz skrzydełkowy 15 mm do wody zimnej szt. 113 Powogaz typ JS 1,5 (segmenty mieszkalne) 57. Wodomierz skrzydełkowy 15 mm do wody gorącej szt. 113 Powogaz typ JS 90-1,5 (segmenty mieszkalne) 58. Wodomierz sprzężony 80 mm prod. Powogaz MW/JS 80/2,5 -S szt. 1 (W1) 59. Wodomierz sprzężony 50 mm prod. Powogaz MW/JS 50/2,5 -S (W2) szt. 1

18 17 L.p. Rodzaj materiału J.m. Ilość 60. Wodomierz skrzydełkowy 20 mm do wody gorącej Powogaz typ JS 90-2,5 (W3) 61. Wodomierz skrzydełkowy 15 mm do wody gorącej Powogaz typ JS 90-1,5 (W4) 62. Wodomierz skrzydełkowy 25 mm do wody zimnej Powogaz typ WS 3,5 (W5) INSTALACJA KANALIZACYJNA szt. 1 szt. 1 szt Rury kanalizacyjne PCW DN 160 mm m j.w. lecz DN 110 mm m j.w. lecz DN 75 mm m j.w. lecz DN 50 mm m Rura osłonowa st. φ 200 mm (przejścia rur kanalizacyjnych przez przegrody) m Rura wywiewna PCW 110/160 mm szt Czyszczak - rewizja PCW 110 mm szt Wpust podłogowy DN 100 mm firmy Viega szt Umywalka pojedyncza (np. firmy ROCA typ Madalena 50cm) z syfonem chrom firmy Viega 72. Brodzik natryskowy stalowy emaliowany (np. firmy ROCA typ Madalena 90x90cm) kpl. 132 kpl Ustępy pojedyncze (kompakt) (np. firmy ROCA typ Madalena) kpl Ustępy wiszące na stelażu (np. firmy ROCA typ Madalena zestaw ze stelażem i płytką) kpl Zlewozmywak stalowy dwukomorowy emaliowany z syfonem kpl Zlewozmywak stalowy jednokomorowy emaliowany z syfonem kpl Brodzik do mycia nóg kpl Pisuar (np. firmy ROCA typ Urito) kpl Pralnica szt. 8

19 18 WYKAZ MATERIAŁÓW wentylacja mechaniczna z klimatyzacją serwerowni Ozn. Nazwa urządzeń i charakterystyka Wywiew z pomieszczeń klubowych 039, 040, 041, 042 J.m. W1-1 Kratki wentylacyjne typ C20, 150 x 300 mm + przepustnica szt. 3 GAT+ GGR firmy Lindab W1-2 Kanał went. z bl. st oc. A/I mm / L=11,0 m szt. 3 W1-3 Redukcja 160x300/φ250 mm szt. 3 W1-4 Podstawa dachowa typ B/II Ø 250 mm/l=1000 mm szt. 3 W1-5 Tłumik TLO-250 mm firmy Uniwersal szt. 3 W1-6 Wentylator dachowy UNIWERSAL typ DAS 250P2 n=700/900 obr / min 3~ 380V P=0,18/0,37 kw Nawiew do pomieszczeń klubowych Ilość szt. 3 N1-1 Kratki wentylacyjne typu A 70x800 mm szt. 3 N1-2 Kanały went. z bl. st. oc. 70x800/L=0,45 m szt. 3 N1-3 Aparat grzewczo-wentylacyjny firmy KONWEKTOR Lipno typu NEOLUX IV z grzałkami elektrycznymi Q=2000W (1200/800W), P=130W, L=430 m 3 /h Wywiew z pomieszczenia 034 kpl 3 W2-1 Okap kuchenny 2000x700 mm szt. 1 W2-2 Kanał went. z bl. st oc. φ 200 mm / L=0,5 m szt. 1 W2-3 Kolano z bl. st oc. φ 200 mm 90 0 szt. 1 W2-4 Kolano z bl. st oc. φ 200 mm 45 0 szt. 1 W2-5 Kanał went. z bl. st oc. φ 200 mm / L=4,0 m szt. 1 W2-6 Kolano z bl. st oc. 160x300/φ200 mm 90 0 szt. 1 W2-7 Kanał went. z bl. st oc. A/I mm / L=11,0 m szt. 1 W2-8 Redukcja 160x300/φ160 mm szt. 1 W2-9 Podstawa dachowa typ B/II Ø 160 mm/l=1000 mm szt. 1 W2-10 Tłumik TLO-160 mm firmy Uniwersal szt. 1 W2-11 Wentylator dachowy UNIWERSAL typ DAS 160 n=1400 obr / min 3~ 380V P=0,37 kw Wywiew z pomieszczenia 017 W3-1 Wentylator ścienny prod. Venture Industries typu DECOR 300 1~230V 35W szt. 1 szt. 1

20 19 W3-2 Kanał went. z bl. st oc. φ 160 mm / L=0,5 m szt. 1 W3-3 Czerpnia ścienna np prod. Lindab YGC φ 160 mm szt. 1 Nawiew do pomieszczenia 017 N3-1 Czerpnia ścienna np prod. Lindab YGC φ 250 mm szt. 1 N3-2 Kanał went. z bl. st oc. φ 250 mm / L=0,5 m szt. 1 N3-3 Kratki wentylacyjne φ 250 mm z możliwością zamknięcia szt. 1 K1/K2 Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni Klimatyzator prod. LENNOX typ GHM18NLA (szczegółowe kpl. 1 parametry w opisie uzupełniającym) Przewód cieczowy Cu φ 1/4" m 15,0 Przewód gazowy Cu φ 1/2" m 15,0 Przewód kondensatu PE 25 mm m 2,5 Wywiew z pomieszczeń łazienek i sanitariatów Wentylator ścienny prod. Venture Industries typu DECOR 100 1~230V 13W(sterowanie włącznikiem światła) szt. 123 WYKAZ MATERIAŁÓW instalacja c.o. UWAGA: Zestawienie grzejników, zaworów oraz rur z izolacjami wg wydruku komputerowego z programu obliczeniowego.

21 20 WYKAZ URZĄDZEŃ Węzeł cieplny Ozn. Nazwa urządzenia i charakterystyka J.m. Ilość Prod. Dystr. 1 2 Regulator pogodowy firmy Danfoss typ ECL Comfort 200, 230V, z kartą P30 kpl. 1 Czujnik temperatury zewnętrznej firmy Danfoss typ ESMT OLTERM ul. Budowlana Olsztyn Tel szt. 1 j.w Czujnik temperatury zanurzeniowy firmy Danfoss typ ESMU-100, stal nierdzewna Zawór trójdrożny firmy Honeywell typ DR40GMLA DN40, PN6, Kvs = 25 m 3 /h z siłownikiem firmy Honeywell typ VMM20 (230 V, 50 Hz, 20 Nm) Filtroodmulnik magnetyczny firmy Aulin typ FM65, DN65 Magnetyzer firmy INFRACORR typ MI-1, DN 65 V = 3,6 13,5 m 3 /h, L = 260 mm, G = 19 kg Separator powietrza Spirovent Air kołnierzowy DN65 Filtr siatkowy skośny gwintowany firmy ZETKAMA Kłodzko typ 823 DN65, Kvs = 82 m 3 /h kpl. 1 j.w. kpl. 1 j.w. kpl. 1 j.w. szt. 1 j.w. szt. 1 j.w. szt. 2 j.w. 9 Rozdzielacz stalowy DN 100, L = 0,8 m, 3 obiegi szt. 2 j.w. Pompa firmy WILO typ Stratos 30/1-6 CAN PN 10, 10 1x230 V, 50 Hz, P 1 = 85 W, I = 0,78 A regulacja bezstopniowa szt. 1 j.w. 11 Zawór zwrotny SOCLA 402 DN65, Kv = 159 m 3 /h szt. 1 j.w. 12 Zawór zwrotny SOCLA 601 DN50, Kv = 46,5 m 3 /h szt. 1 j.w. 13 Kryza w połączeniu kołnierzowym 65 mm, d k = 22 mm istniejąca, należy do dostawcy ciepła szt. 1 istniejąca 14 Kryza w połączeniu kołn. 25 mm, d k = 13 mm szt. 1 warsztat 15 Licznik ciepła istniejący kpl. 1 istniejący M Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym, o zakresie 0-0,6 MPa szt. 4 jak poz. 1

22 21 Ozn. Nazwa urządzenia i charakterystyka J.m. Ilość Prod. Dystr. T1 Termometr techniczny o C szt. 3 j.w. MT Manometro - termometr 0-0,6 MPa, o C szt. 2 j.w. Z1 Zawór kulowy kołnierzowy DN65, PN16, T=150 o C szt. 6 j.w. Z2 Zawór kulowy kołnierzowy DN50, PN16, T=150 o C szt. 2 j.w. Z3 Zawór kulowy kołnierzowy DN32, PN16, T=150 o C szt. 2 j.w. Z4 Zawór kulowy kołnierzowy DN25, PN16, T=150 o C szt. 2 j.w. Z5 Zawór kulowy gwintowany DN25, PN16, T=150 o C szt. 3 j.w. Z6 Zawór kulowy gwintowany DN15, PN16, T=150 o C szt. 1 j.w. ks Kurek spustowy ze złączką do węża 20 mm szt. 2 j.w. zo Odpowietrznik pływakowy firmy Flamco typ Flexvent ½ " z zaworkiem odcinającym szt. 1 j.w. Kształtki wentylacyjne - wg KB1-37. z blachy stalowej ocynkowanej W1 Kratka wywiewna typ A, 140x140 mm szt. 1 wg KB (2) W2 Prostka typ A/I, 140x140 mm, L = 500 mm szt. 1 KB (9) W3 Prostka typ A/I, 140x140 mm, L = 2500 mm szt. 1 KB (9) W4 Kolano wentylacyjne typ A/I, 140x140 mm szt. 2 KB (9) W5 Wyrzutnia ścienna typ A, 140x140 mm (analog.) szt. 1 wg KB (2) WYKAZ MATERIAŁÓW Węzeł cieplny L.p. Rodzaj materiału J.m. Ilość 1. Rury stalowe instalacyjne czarne wg PN-80/H mm m 2,0 2. j.w. lecz 20 mm m 0,5 3. j.w. lecz 25 mm m 2,0 4. j.w. lecz 50 mm m 1,0 5. j.w. lecz 65 mm m 8,0 Izolacje termiczne z łupin poliuretanowych z płaszczem z PE STEINONORM DN 25 grub. 30 mm m 1,0 2. DN 50 grub. 50 mm m 1,0 3. DN 65 grub. 65 mm m 8,0

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. WSCHODNIEJ 68 Z A W A R T O Ś Ć P R O J E

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA Temat: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI, PRZEBDOWY

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości....2 2. Spis rysunków....3 3. Opis techniczny....4 3.1. Dane ogólne...4 3.1.1. Podstawa opracowania...4 3.1.2. Przedmiot i zakres opracowania...5 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji c.o, wod-kan. i wentylacji mechanicznej w budynku remizy OSP przy ul. Szkolnej 4 w Czernikowie.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji c.o, wod-kan. i wentylacji mechanicznej w budynku remizy OSP przy ul. Szkolnej 4 w Czernikowie. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji c.o, wod-kan. i wentylacji mechanicznej w budynku remizy OSP przy ul. Szkolnej 4 w Czernikowie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI. 1. Podstawa opracowania. - podkład architektoniczno budowlany remontu i przebudowy obiektu, - obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wod-kan., centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wod-kan., centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej 1 PROJEKT BUDOWLANY instalacji wod-kan., centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej Obiekt: Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnym budynek A Adres: Białogard ul. Piłsudskiego dz. Nr 247,248, 249,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania

I. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania Opis techniczny do projektu budowlanego budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Spokojnej w Giełczynie k. Łomży, dz nr ewid.: 213, 214, 215, 216, 217 instalacje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. SZCZYTNO NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek gospodarczy w m. Szczytno

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA. I. Opis techniczny:

OPRACOWANIE ZAWIERA. I. Opis techniczny: OPRACOWANIE ZAWIERA I. Opis techniczny: Część A - Podstawa opracowania Część B - Instalacja wewnętrzna wod-kan Część C - Zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków Część D - Instalacja c.o. Część E Technologia

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

Muzeum Ziemi Kościerskiej ul. Rynek 9 83-400 Kościerzyna

Muzeum Ziemi Kościerskiej ul. Rynek 9 83-400 Kościerzyna De projekty indywidualne i adaptacje branŝa architektoniczna konstrukcyjna i sanitarna kierowanie i nadzorowanie budowy inŝ. Jędrzej Myszka tel. 609 511 959; 687 11 59 77-100 Bytów ul. Ceynowy 12 biuro:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5 Egz. nr Usługi Projektowo - Budowlane COMPLEX Krzysztof Ziewiec 42-202 Częstochowa, ul. Orlik-Rűckemanna 39 lok. 2 tel. 0-662-750-569, e-mail: ziewieckrzysztof@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Adres

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna - 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna II. CZĘŚĆ GRAFICZNA - rzut piwnic instalacje grzewcze rys. 1 - rzut parteru instalacje grzewcze rys. 2 - rzut piętra instalacje grzewcze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TRZODY CHLEWNEJ BAŁCYNY DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2 10-957 Olsztyn

PROJEKT BUDOWLANY TRZODY CHLEWNEJ BAŁCYNY DZ. NR 20/3 GM. OSTRÓDA. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2 10-957 Olsztyn PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN., C.O. GAZOWEJ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DLA LABORATORIUM DOŚWIADCZALNEGO TRZODY CHLEWNEJ ZLOKALIZOWANEGO W BAŁCYNACH DZ. NR 20/3 GM.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo