ZADANIE 3 Budowa terminala pasażerskiego Nr 3 PROJEKT WYKONAWCZY - PRZETARGOWY INSTALACJE HYDRANTOWE I TRYSKACZOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZADANIE 3 Budowa terminala pasażerskiego Nr 3 PROJEKT WYKONAWCZY - PRZETARGOWY INSTALACJE HYDRANTOWE I TRYSKACZOWE"

Transkrypt

1 StyL sp. z o.o. ul. Graniczna Katowice tel fax NAZWA INWESTYCJI: Budowa terminala pasażerskiego Nr 3 Międzynarodowego Portu Lotniczego Łódź im. Władysława eymonta ZADANIE 3 Budowa terminala pasażerskiego Nr 3 ADES INWESTYCJI: Łódź, ul. Gen. St. Maczka 35, Działki nr: 18, 19/1, 19/2, 20/1, 22, 23, 24, 25/5, 26/1, 29/4, 30/1, 30/10, 30/11, 31/5, 31/6, 32/5, 32/6, 33, 34/10, 34/11, 34/12, 56, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 70, 71, 72/4, 83/1, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10, 84/1, 85, 86/1 - obręb P-34. INWESTO: Port Lotniczy Łódź im. Władysława eymonta Sp. z o.o Łódź, ul. Gen. St. Maczka 35 OPACOWANIE: POJEKT WYKONAWCZY - PZETAGOWY CZĘŚĆ OPACOWANIA: INSTALACJE HYDANTOWE I TYSKACZOWE Branża/Projektant Imię i Nazwisko Nr Uprawnień podpis Główny projektant, mgr inż. arch. Leszek Szostak 211/83/WBPP Instalacje hydrantów p-poż, tryskaczowe mgr inż. Faustyn Czajgucki 25/71/Wm Branża / Sprawdzający Imię i Nazwisko Nr Uprawnień podpis Instalacje hydrantów p-poż, tryskaczowe mgr inż. Paweł Wiśniowski 143/69 Branża / Współpraca Imię i Nazwisko Nr Uprawnień podpis Instalacje hydrantów p-poż, tryskaczowe Instalacje hydrantów p-poż, tryskaczowe mgr inż. Damian Łuszczyk mgr inż. Tomasz Lis Katowice, lipiec. 2008

2 Spis treści 1. Podstawa opracowania Kwalifikacja budynku Instalacja tryskaczowa odzaje i parametry urządzenia gaśniczego Parametry urządzenia wg VdS CEA 4001: (01) Sekcje instalacji tryskaczowych Opis instalacji tryskaczowej Zestawy pompowe i sprężarka Instalacja rurowa powyżej zaworów kontrolno-alarmowych Stosowane połączenia Przewody rurowe odwadniające i płuczące Mocowania przewodów rurowych Zawory testowe Tryskacze odzaj tryskaczy ozstawienie i umiejscowienie tryskaczy Umiejscowienie przeszkód w stosunku do tryskaczy Zabezpieczenie przeszkód tryskaczami dodatkowymi Przejścia przez ściany i stropy Oznakowanie instalacji Próby instalacji Instrukcja obsługi instalacji Konserwacja i przeglądy instalacji Obsługa i konserwacja instalacji tryskaczowej Utrzymanie instalacji w gotowości do pracy Tymczasowe unieruchomienie instalacji Obsługa i konserwacja urządzeń Założenia branżowe Instalacja hydrantowa Źródło wody Wyposażenie instalacji hydrantowej Pompownia Izolacja rurociągów zasilających hydranty urociągi, armatura i zabezpieczenia Ogólne warunki wykonania i odbioru robót ozgraniczenie pomiędzy robotami instalacyjnymi i elektrycznymi...17 Spis rysunków ys. 1L. -Instalacja tryskaczowa i hydrantowa.zut piwnicy.strona lewa. ys. 1P. -Instalacja tryskaczowa i hydrantowa.zut piwnicy.strona prawa. ys. 2L. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut parteru i antresoli.strona lewa. ys. 2P. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut parteru i antresoli.strona prawa. ys. 3L. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut parteru.strona lewa. ys. 3P. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut parteru.strona prawa. ys. 4L. -Instalacja tryskaczowa z sufitów podwieszonych.zut parteru.strona lewa. ys. 4P. -Instalacja tryskaczowa z sufitów podwieszonych.zut parteru.strona prawa. ys. 5L. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut piętra i maszynowni.strona lewa. ys. 5P. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut piętra i maszynowni.strona prawa. ys. 6L. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut piętra.strona lewa. ys. 6P. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut piętra.strona prawa. ys. 7L. -Instalacja tryskaczowa z sufitów podwieszonych.zut piętra.strona lewa. ys. 7P. -Instalacja tryskaczowa z sufitów podwieszonych.zut piętra.strona prawa. ys. 8. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut wieży. ys. 9. -Instalacja tryskaczowa z sufitów podwieszonych.zut wieży. ys Instalacja tryskaczowa. Przekroje. Piwnica. ys Instalacja tryskaczowa. Przekroje. Parter. ys Instalacja tryskaczowa. Przekroje. Piętro. ys Instalacja tryskaczowa. Przekroje. Wieża. ys Schemat instalacji hydrantowej. ys Schemat instalacji tryskaczowej. 2

3 1. Podstawa opracowania. ozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie. ozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Urządzenia tryskaczowe, wytyczne projektowania i instalowania na podstawie wytycznych VdS CEA 4001: (01) 2. Kwalifikacja budynku. Budynek terminalu został podzielony na kilka stref pożarowych (Poz.3, pkt.3) Kwalifikacja zagrożenia pożarowego wg wytycznych VdS CEA 4001: (01). Pomieszczenia w budynku terminalu zostały zakwalifikowane do następujących klas zagrożenia pożarowego wg załącznika A: Pomieszczenie Pomieszczenie biurowe Parkingi Pasaże handlowe Hole terminali Pomieszczenia techniczne Klasa zagrożenia pożarowego OH1 OH2 OH3 OH3 OH3 3. Instalacja tryskaczowa. Instalacja tryskaczowa będzie chronić wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem tych, w których dopuszcza się wyłączenia na podstawie p wytycznych VdS CEA 4001: - pomieszczenia techniczne wydzielone ogniowo ścianami F90-A i powierzchni do 150m 2. - pomieszczenia o technologii mokrej wydzielone ogniowo ścianami F90-A - szatnie wyk onane z materiałów niepalnych i z szafkami metalowymi - pomieszczenia higieniczno sanitarne Instalacja tryskaczowa została zaprojektowana w klasie 1. Dobrano urządzenia oraz rozwiązania techniczne odpowiadające wymogom tej klasy. Powierzchnie chronione wynoszą w sumie F=21.527m 2. Ustalenie maksymalnej liczby tryskaczy przypadającej na urządzenie: Przyjęto dopuszczalną powierzchnię chronioną przez jeden tryskacz = 9,0m 2. Maksymalna ilość tryskaczy przypadająca na urządzenie tryskaczowe wyniesie: n max = 2400tryskaczy 9 4. odzaje i parametry urządzenia gaśniczego. Poziom odzaj pomieszczenia Urządzenia tryskaczowe suche zagrożenie pożarowe Urządzenie tryskaczowe wodne Zagrożenie pożarowe - parking OH2 - -5,00 - bagażownia - pom. techniczne - pom. odpraw pasażerów (odloty i przyloty) - 0,00 - pom. biurowe - - pasaże handlowe - +6,60 +9,90 OH3 OH3 OH3 OH1 OH3 - pom. biurowe - OH1 wentylatorownia przestrzeń instalacyjna - - OH3 OH1 +17,40 wieża - OH2 3

4 5. Parametry urządzenia wg VdS CEA 4001: (01). odzaj zagrożenia Jedn. OH1 OH2 OH3 OH2 - suche Minimalna intensywność zraszania mm/min Powierzchnia działania m Min. czas działania min Maks. powierzchnia chroniona przez jeden tryskacz m Min. zapas wody m Sekcje instalacji tryskaczowych. Nr sekcji ST-1 Kondygnacje pomieszczenia Parkingi poziom -5,00 odzaj tryskaczy stojące rozpylające t=+68 C K=80 Ø15 Zawór kontrolno pomiarowy DN100 powietrzno-wodny z przyspieszaczem 379 tryskaczy ST-2 Bagażownia + pom. techniczne stojące rozpylające t=+68 C K=80 Ø15 DN150 wodny 675 tryskacze ST-3 ST-4 Pomieszczenie odpraw pasażerów odlotów i przylotów + pasaże handlowe Pomieszczenia biurowe i gastronomia stojące = rozpylające t=+68 C K=80 Ø15 wiszące rozpylające t=+68 C K=80 Ø15 DN150 wodny 817 tryskaczy DN150 wodny 410 tryskaczy 7. Opis instalacji tryskaczowej. Zaprojektowano urządzenia tryskaczowe wodne i suche. Instalacja sucha obsługuje parking samochodowy na poziomie -5,00m, który jest nie ogrzewany. Instalacja tryskaczowa wodna obsługuje pozostałą część budynku z wyjątkiem pomieszczeń, które nie kwalifikują się do gaszenia instalacją tryskaczową. Instalacja tryskaczowa typu wodnego jest wypełniona wodą pod ciśnieniem. W razie pożaru ampułka z cieczą rozszerzalną zamontowana w tryskaczu pęka, co powoduje natychmiastowy wypływ wody z instalacji a w konsekwencji spadek ciśnienia, który powoduje otwarcie zaworu kontrolno-alarmowego. Instalacja tryskaczowa zasilana jest pompami i czerpie wodę ze zbiornika zapasu i tłoczy ją do rozdzielacza Ø150, na którym zamontowano 4 sekcje tryskaczowe, w tym jedną suchą. Każda sekcja wodna wyposażona będzie w czujniki przepływu przekazujące informacje o uruchomieniu sekcji lub jej części do centrali sygnalizacji pożaru. Ze względu na umiejscowienie wszystkich zaworów kontrolno alarmowych w jednym pomieszczeniu, urządzenie tryskaczowe będzie posiadało dwa mechaniczne akustyczne alarmy z turbinką wodną, jeden dla zaworów kontrolno alarmowych wodnych, drugi dla powietrzno wodnych. Dzwony alarmowe usytuowano na zewnątrz budynku, przy dojeździe pożarowym od strony PPS. Uzupełnianie wody w zbiornikach odbywać się będzie samoczynnie w czasie krótszym niż 36 godz. dwoma przewodami DN80, wyposażonymi w 2 zawory pływakowe na komorę. Urządzenie tryskaczowe wyposażone będzie w przyłącze dla straży pożarnej DN100 z zaworem zwrotnym i dwoma nasadami tłocznymi DN75 wyprowadzonymi na zewnątrz budynku, 1,0m nad poziom terenu. Zasilanie tryskaczy rurociągami z rur stalowych ocynkowanych. 4

5 8. Zestawy pompowe i sprężarka. Zestaw pompowy dla urządzenia tryskaczowego: pompy główne 2 szt. + zbiornik (wyczerpywalny) + zasilanie z sieci miejskiej jako źródło niewyczerpywalne wody. hydrofor o pojemności użytkowej Ciśnienie w hydroforze Vt P = ( P1 + P2 + 0,1 h) P1 Va P1=1 0,1h=27,50 Va=8,0 m 3 P2=0,5 Vt=23,0 m 3 23,0 P = ( 1+ 0,5 + 2,75) 1 = 8, 5bar 8,0 3 V = 150m jako źródło wyczerpywane Ciśnienie maksymalne 9,2 bar Ciśnienie minimalne 7,0 bar 3 Przyjęto dwa zestawy pompowe o wydajności Q = 63,0 m h wysokości H = 92,0 msłh 2 O, mocy silnika N s = 30 55,0kW, zasilane energią elektryczną z dwóch niezależnych źródeł. Jedna pompa pilotująca o mocy 0,37 1,1 kw. 9. Instalacja rurowa powyżej zaworów kontrolno-alarmowych. Instalacja systemu mokrego powinna być wykonana z rur stalowych czarnych ze szwem zabezpieczonych antykorozyjnie przez malowanie. Instalacja systemu suchego powinna być wykonana z rur stalowych ocynkowanych ze szwem. urociągi łączone na gwinty lub na których będzie się wykonywało rowki żłobione powinny mieć minimalną grubość ścianek zgodnie z ISO 65 M (Schedule 40 w NFPA 13). urociągi, na których będzie się wykonywało rowki tłoczone lub będą łączone za pomocą spawania powinny mieć minimalną grubość ścianek zgodnie z ISO 65 L2 (Schedule 10 w NFPA 13). Instalację suchą należy wykonać jako rozgałęźną. Nie dopuszcza się stosowania układów rusztowych (gridded systems). W instalacji suchej można stosować tylko tryskacze stojące. W instalacji suchej rurociągi powinny być układane ze spadkiem 2mm na 1m przy rurociągach większych od DN50 i 4mm na 1m przy rurociągach do DN50. Na rysunkach nie pokazano tras prowadzenia rurociągów. Zasadą jest prowadzenie rurociągów głównych przez strefy wspólne (pasaże itp. ). urociągi rozprowadzające powinny być oddzielne dla instalacji podstropowej, od instalacji w sufitach podwieszonych. Wszystkie części instalacji wykonane z metali żelaznych nie ocynkowanych, a zwłaszcza rurociągi, obejmy i wporniki winny być zabezpieczone antykorozyjnie przez nałożenie co najmniej jednej warstwy farby przeciwrdzewnej, po uprzednim oczyszczeniu podłoża z ewentualnych śladów rdzy. Następnie w/w elementy należy pomalować farbą wykończeniową w kolorze określonym przez Generalnego Projektanta ealizacji lub w kolorze konwencjonalnym. W przypadku instalacji prowadzonych w sposób widoczny przez pomieszczenia reprezentacyjne (hala sprzedaży, biura, pasaż itp.) należy stosować farbę wykończeniową w kolorze ustalonym z Generalnym Projektantem ealizacji. Do zasilania instalacji tryskaczowej w sufitach podwieszonych w pomieszczeniach najemców należy przewidzieć zaślepione odejście z przewodu zasilającego. Dla obiektów o powierzchni 100m 2 należy przygotować odejście DN50. Dla większych obiektów odejście o średnicach DN65,DN80,DN100. Wykonanie instalacji tryskaczowej w sufitach podwieszonych będzie po stronie najemców obiektów i jest poza zakresem tego opracowania. 9.1 Stosowane połączenia. Dopuszcza się wykonanie połączeń przewodów rurowych za pomocą technologii połączeń rowkowanych, kołnierzowych, złączek gwintowanych wg ISO lub ISO 7-1 lub połączeń spawanych. Przy połączeniach gwintowanych należy wykonywać gwinty stożkowe a do uszczelnień gwintów powinno się stosować konopie. Do uszczelnienia gwintów tryskaczy należy stosować taśmy teflonowe. Połączenia gwintowane powinny być stosowane maksymalnie do średnicy DN50. Złączki rowkowane powinny posiadać Certyfikat Zgodności CNBOP lub znak CE i atest FM do stosowania w instalacjach tryskaczowych. ury łączone za pomocą złączek rowkowanych powinny być łączone za pomocą 5

6 aprobowanej, współgrającej ze sobą kombinacji kształtki, uszczelki i rowka na rurze. Złączki, łącznie z uszczelkami, używane w systemach suchych powinny być specjalnie przeznaczone do tego typu instalacji. Przed założeniem złącza rowek należy oszlifować. Możliwe jest również wykonywanie połączeń spawanych przy zachowaniu odpowiedniej jakości spawów i zabezpieczeniu przewodów rurowych przed korozją. Spawanie powinno być wykonywane w specjalnie do tego celu przystosowanym warsztacie. Jeśli zajdzie konieczność spawania na terenie budowy, to spawanie przewodów rurowych nie jest dozwolone w zamkniętych pomieszczeniach i musi być wykonywane na zewnątrz, w odpowiedniej odległości od budynku. W przypadku połączeń spawanych, żaden element nie może mieć długości przekraczającej 12m. W instalacji suchej rurociągi powinny być układane ze spadkiem 2mm na 1m przy rurociągach większych od DN50 i 4mm na 1m przy rurociągach do DN50. Do ochrony przestrzeni pod schodami ruchomymi należy zamontować tryskacze wiszące w koszyczkach i wykonać podłączenie do rurociągu zasilającego. Instalacja wewnątrz schodów zostanie dostarczona przez wykonawcę schodów ruchomych. Po wykonaniu instalację należy przepłukać i poddać testowi hydraulicznemu przy parametrach określonych w NFPA. Żadne przecieki nie są dopuszczalne. 9.2 Przewody rurowe odwadniające i płuczące Przewdoy rurowe instalacji tryskaczowej powinny być ułożone w taki sposób, aby możliwe było odwodnienie instalacji w stronę zaworów kontrolno-alarmowych. W instalacji suchej rurociągi powinny być układane ze spadkiem 2mm na 1m przy rurociągach większych od DN50 i 4mm na 1m przy rurociągach do DN50. W przypadku gdy to nie jest możliwe należy stosować pośrednie zawory odwadniające umieszczone na pionach lub rurach zasilających o rozmiarach: dla rur o średnicy do DN50 zawory o średnicy DN20 lub większe dla rur o średnicy od DN50 do DN80 zawory o średnicy DN32 lub większe dla rur o średnicyod DN100 zawór o średnicy DN50 Woda z odwodnienia powinna być kierowana do kanalizacji, lub w inne przeznaczone do tego miejsce. Na wylocie zaworów spustowych należy przewidzieć szybkozłączkę do podłączenia węża. Cała instalacja tryskaczowa powinna być tak zmontowana, by możliwe było jej płukanie. Łatwo demontowalne kształtki lub zakorkowane zawory powinny być umieszczone na końcach przewodów zasilających. Przewody te powinny mieć średnicę min DN Mocowania przewodów rurowych Wszystkie przewody rurowe należy mocować za pomocą systemów zamocowań przeznaczonych dla instalacji tryskaczowych posiadających Certyfikat Zgodności CNBOP lub znak CE i atest FM do stosowania w instalacjach tryskaczowych. Wsporniki należy wykonać w taki sposób aby przy ich montażu i demontażu nie zachodziła konieczność stosowania źródeł ciepła. Pod rurociągami głównymi i armaturą należy umieścić podpory ze stali ocynkowanej. Podpory należy montować do posadzki. Podpory muszą spełniać wymagania NFPA. urociągi o średnicy max DN25 można mocować do blachy trapezowej. urociągi o średnicy większej niż DN25 powinny być mocowane do konstrukcji budynku. Należy wykonać punkty stałe instalacji. urociągi muszą być mocowane zgodnie z zasadą: Minimalna odległość zawiesia od tryskacza stojącego 89mm Maksymalna odległość od zawiesia do ostatniego tryskacza na rurze odgałęźnej: - dla rurociągu DN25 0,9m - dla rurociągu DN40 i większego 1,5m urociągi o średnicy max DN100 należy zawieszać uchwytami o średnicy M10 urociągi o średnicy DN150 należy zawieszać uchwytami o średnicy M12 Nie dopuszcza się podwieszania urządzeń niezwiązanych z instalacją tryskaczową do przewodów i mocowań instalacji tryskaczowej. Instalacja tryskaczowa może wykorzystywać zawieszenia innych instalacji, jeśli są one przewidziane do utrzymania dodatkowego ciężaru od instalacji tryskaczowej. Każdy punkt podparcia powinien wytrzymać ciężar rury wypełnionej wodą plus 114kg. 6

7 9.4 Zawory testowe Każda sekcja i podsekcja powinna być wyposażona w zawór testowy DN25 o współczynniku wypływu K równym najmniejszemu tryskaczowi zamontowanemu w danej sekcji. Zawór powinien znajdować się w łatwo dostępnym miejscu na wysokości max 2100mm nad posadzką. Wypływ z przewodu testowego należy wyprowadzić na zewnątrz lub w przeznaczone do tego miejsce. Zawory testowe powinny być oznaczone tabliczkami w celu łatwej identyfikacji. Na tabliczce powinna się znaleźć informacja, jaką część budynku obsługuje dany zawór oraz numer sekcji. 9.5 Tryskacze odzaj tryskaczy Należy instalować wyłącznie tryskacze posiadające Certyfikat Zgodności CNBOP lub znak CE i atest FM. Przewidziano zastosowanie tryskaczy standardowych stojących i wiszących standardowego reagowania( szybkiego reagowania w pomieszczeniach biurowych ). W świetlikach i pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze należy stosować tryskacze o temperaturze znamionowej 93 C. Tryskacze w sufitach podwieszonych należy instalować z rozetami maskującymi. W instalacji suchej można stosować tylko tryskacze stojące. Tryskacze należy montować w sposób przewidziany przez producenta oraz przy spełnieniu wymagań NFPA. Należy zapewnić odpowiednią ilość tryskaczy zapasowych każdego typu zastosowanego w obiekcie ozstawienie i umiejscowienie tryskaczy. Tryskacze standardowe należy montować prostopadle do stropu w pozycji stojącej/wiszącej w odległości min 25,4 mm, max 305 mm od stropu. Tryskacze stojące należy montować z jarzmami ustawionymi równolegle do przewodów rozprowadzających. W częściach wspólnych z sufitem podwieszonym zabezpieczana jest przestrzeń poniżej i powyżej sufitu podwieszonego. Tryskacze w sufitach podwieszonych należy montować z rozetami osłonowymi. Wykonanie podłączenia tryskaczy, ze szczególnym uwzględnieniem tryskaczy suchych, należy wykonać zgodnie z wymaganiami VdS. Do ochrony przestrzeni pod schodami ruchomymi należy zamontować tryskacze wiszące w koszyczkach i wykonać podłączenie do rurociągu zasilającego. Instalacja wewnątrz schodów zostanie dostarczona przez wykonawcę schodów ruchomych Umiejscowienie przeszkód w stosunku do tryskaczy. W przypadku wystąpienia przeszkód zakłócających zraszanie tryskaczy niemożliwych do przesunięcia, należy przewidzieć dodatkowe tryskacze pod przeszkodami. Dla tryskaczy standardowych wszystkie przeszkody o szerokości większej od 1200mm wymagają dodatkowej ochrony. Należy zachować właściwe odległości pomiędzy instalacją tryskaczową, a instalacjami pozostałych branż, aby zapewnić właściwe działanie instalacji tryskaczowej. Dla tryskaczy standardowych (tabele i figury zgodne z NFPA13 wydanie z 2002roku): - przeszkody znajdujące się w strefie do 90cm poniżej stropu należy umiejscawiać zgodnie z tabelą i figurą (a). - przeszkody znajdujące się poniżej 90cm od stropu o szerokości do 120cm nie stanowią przeszkody dla tryskaczy standardowych. - przeszkody o szerokości powyżej 120cm wymagają dodatkowej ochrony poniżej przeszkody. - przeszkody znajdujące się przy ścianie o szerokości do 80cm, nie wymagają dodatkowej ochrony jeśli są umiejscowione zgodnie z figurą (b). - przeszkody znajdujące się przy ścianie o szerokości powyżej 80cm wymagają dodatkowej ochrony poniżej przeszkody. - należy zachować odpowiednią odległość przeszkód od tryskaczy. Patrz figura przeszkody zabudowane na nie stanowią przeszkody dla wypływu z tryskacza jeśli są umiejscowione zgodnie z tabelą i należy zachować wolną przestrzeń poniżej tryskacza mon 457mm. 7

8 9.5.4 Zabezpieczenie przeszkód tryskaczami dodatkowymi. W celu zabezpieczenia tych przeszkód w ofercie firmy powinna być zawarta ilość tryskaczy do zabezpieczenia przeszkód. Powinien to być zapas kompletny nie wymagający zwiększania ceny ryczałtowej na późniejszym etapie wykonywania prac. Wraz z zapasem tryskaczy należy uwzględnić niezbędne akcesoria montażowe oraz wykonanie samych czynności montażowych, zamontowanie instalacji zasilających wykonanie odpowiednich projektów, rysunków, prób oraz udzielenie gwarancji na te tryskacze. Po ukończeniu robót przeprowadzone zostanie rozliczenie materiału na podstawie faktycznie zainstalowanej liczby tryskaczy, w celu dokonania stosowanej zapłaty. 9.6 Przejścia przez ściany i stropy. W przegrodach ogniowych należy zastosować przejścia przez przegrody ogniowe o odporności ogniowej 2h. Przepusty instalacyjne powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną ITB i powinny być wykonane w sposób przewidziany w aprobacie technicznej ITB. Wszelkie rurociągi i przewody przechodzące przez ściany i stropy nie będące przegrodami ogniowymi, poza ściankami z płyt gipsowo-kartonowych, winny być od nich odizolowane za pomocą osłon sztywnych z rur stalowych o odpowiedniej średnicy oraz uszczelnione masą; w miejscu połączeń należy wykonać poprawki malarskie. W miejscu przepuszczania instalacji przez szczeliny dylatacyjne na rurach należy stosować elementy kompensacyjne w celu zapobieżenia przenoszenia sił na rury. Zaleca się łączenie rurociągów za pomocą złączy rowkowanych elastycznych zapobiegających przenoszeniu sił na rury. 9.7 Oznakowanie instalacji. Do niniejszego działu należy odpowiednie oznakowanie elementów instalacji zgodnie z wymaganiami NFPA. Na głównych urządzeniach i armaturze należy umieścić wodoodporne tabliczki z numerem urządzenia i opisem. Numer powinien odpowiadać oznaczeniu na schemacie. Schemat instalacji oraz podział obiektu na sekcje powinien wisieć na ścianie pompowni. Na zaworach alarmowych należy umieścić tabliczki z opisem sekcji i podaniem podstawowych parametrów oraz tabliczkę z graficznym pokazaniem strefy chronionej przez dany zawór. Na ścianie, przy zaworach spustowych, płuczących i testowych należy umieścić tabliczki z opisem rodzaju zaworu i numeru sekcji, którą obsługuje. Przyłącze dla straży pożarnej powinno być odpowiednio oznakowane. Tabliczki muszą być trwałe i umocowane w sposób solidny. 9.8 Próby instalacji. Po wykonaniu, instalację należy przepłukać i poddać testowi hydraulicznemu przez czas 2 godzin przy ciśnieniu 13,4 bar. Żadne przecieki nie są dopuszczalne. Dodatkowo instalację suchą należy testować powietrzem przy ciśnieniu 3,5 bar przez czas 24 godzin. Maksymalny, akceptowalny spadek ciśnienia powietrza w tym czasie wynosi 0,1bar. Testy należy przeprowadzić w obecności Użytkownika. Na podstawie wyników testów należy sporządzić protokoły, które powinny być podpisane przez Inwestora i wykonawcę. 10. Instrukcja obsługi instalacji. Informacje podstawowe. Obsługę i konserwację instalacji może prowadzić tylko osoba odpowiedzialna i przeszkolona. Prace konserwacyjne i przeglądy muszą być prowadzone regularnie i opisane w książce obsługi instalacji tryskaczowej. Wszystkie alarmy pożarowe, uszkodzenia i wyłączenia instalacji z pracy muszą być zapisane w książce obsługi instalacji. Zapisy w książce obsługi muszą być potwierdzone przez uprawnioną osobę. W każdym wypadku wystąpienia pożaru należy natychmiast powiadomić Straż Pożarną. W przypadku pożaru wyposażenia elektrycznego należy stosować tylko gaśnice śniegowe lub proszkowe. Nie należy używać w takich wypadkach wody - zagrożenie życia. Wyłączyć 8

9 instalację elektryczną głównym przełącznikiem. Uważać na niebezpieczne dymy wytwarzane przez palące się przewody elektryczne. Działanie instalacji odbywa się w sposób automatyczny, raz uruchomiona instalacja nie wymaga dalszych czynności i pozostaje w pełnej gotowości do gaszenia pożaru. Należy jednak bardzo dokładnie przestrzegać instrukcji konserwacji zawartej w tym opracowaniu. Podstawowe prace konserwacyjne są opisane w rozdziałach 3.4, 3.5, 3.6 tego opracowania. Niezależnie od opisanych w tym opracowaniu czynności i prac konserwacyjnych, należy przestrzegać instrukcji producenta dotyczących poszczególnych części instalacji. Napełnienie instalacji. Instalacja jest napełniona wodą ze zbiorników ( zbiorniki natomiast z wodociągu miejskiego ). Przy napełnianiu instalacji tryskaczowej należy otworzyć zawory odpowietrzające 3/4" na głównych przewodach rozdzielczych instalacji, w celu jej odpowietrzenia. Uruchomienie instalacji. Wszystkie przełączniki na tablicach sterowniczych należy ustawić w pozycji "AUTO" ( praca automatyczna ) Konserwacja i przeglądy instalacji. a) Prace konserwacyjne mogą przeprowadzać tylko osoby odpowiedzialne, pełnoletnie i posiadające odpowiednią wiedzę o instalacji i jej obsłudze. b) Pompownię instalacji tryskaczowej należy utrzymywać w czystości. c) Osoby nieuprawnione nie mogą przebywać w pompowni, pompownia powinna być przez cały czas zamknięta. d) Wszystkie prace konserwacyjne należy zapisywać w książce obsługi instalacji. e) Przeglądów może dokonywać przeszkolony personel, wynik przeglądu należy zapisać w raporcie. f) Prace opisane w poniższym zestawieniu prac konserwacyjnych należy prowadzić w podanych odstępach czasu. g) Poniższa tabela przedstawia zakres prac niezbędnych w czasie eksploatacji poszczególnych elementów instalacji. Zestawienie okresowych prac konserwacyjnych i przeglądów. Legenda : - kontrola ; CL - czyszczenie ; - konserwacja D - dziennie ; W tygodniowo ; M - miesięcznie ; A - rocznie ; - wg potrzeb Urządzenie czynności okres M Zbiorniki zapasu wody CL 2 A M Zbiorniki zalewowe pomp CL 2 A M 9

10 Zawory pływakowe CL A Zawory stopowe, kosze ssawne, filtr CL W Zasuwy z wyłącznikami krańcowymi CL M Zasuwy, zawory CL W Zawory kontrolno alarmowe CL W Wyłączniki ciśnieniowe alarmu CL W Wskaźniki przepływu CL W Dzwon alarmowy CL M Tryskacze CL W Łączniki ciśnieniowe CL W Włączniki pływakowe CL W Pompy CL A Szafy sterownicze CL Obsługa i konserwacja instalacji tryskaczowej Utrzymanie instalacji w gotowości do pracy. W celu utrzymania instalacji tryskaczowej w pełnej gotowości do gaszenia pożaru, należy wykonywać przedstawione poniżej czynności kontrolne w podanych odstępach czasu i rejestrować je w książce. Wszelkie usterki należy niezwłocznie usuwać. 1. Codziennie należy przeprowadzać następujące kontrole wizualne: * ) a) kontrole wizualne instalacji. 10

11 b) ciśnienie wody powyżej i poniżej zaworów kontrolno-alarmowych. * ) kontrole przeprowadzać tylko w dni robocze; maksymalny okres pomiędzy kontrolami - 3 dni. 2. W odstępach tygodniowych, należy przeprowadzać następujące dodatkowe prace: a) Sprawdzenie poziomu wody w zbiornikach zapasu wody. b) Sprawdzenie czy grzejnik w pompowni instalacji tryskaczowej jest sprawny. c) Kontrola urządzeń alarmowych dla każdego zaworu kontrolno-alarmowego. d) Sprawdzenie urządzeń alarmowych mechanicznych i elektrycznych oraz pozycji zaworów. e) Sprawdzenie pozycji, zamocowania i monitorowania wszystkich wyłączników krańcowych ( nienaruszone zabezpieczenia, itp. ). Zasuwy i zawory zlokalizowane na przewodach: przed i za pompą, przed zaworem kontrolnoalarmowym oraz pozostałe na przewodach doprowadzających wodę do instalacji tryskaczowej, powinny być otwarte i zabezpieczone w takiej pozycji. Zasuwy i zawory znajdujące się na przewodzie testowym pomp oraz odwadniające zbiorniki i instalację powinny być zamknięte: zasuwy powinny być zabezpieczone w takiej pozycji. f) kontrola gotowości do pracy urządzeń uruchamiających silniki pomp oraz silników. 3. W odstępach miesięcznych, należy przeprowadzać następujące dodatkowe prace: a) Kontrola gotowości do działania pomp i silników. Pompy należy poddawać próbie pracy przy maksymalnym przepływie przez co najmniej 15 minut ( aż silnik osiągnie prawidłowe parametry pracy ) i odczytać pobór prądu. W przypadku zaniku napięcia silnik elektryczny jest zasilany z awaryjnego źródła energii elektrycznej, należy również sprawdzić w praktyce automatyczne przełączanie. b) Kontrola stanu przewodów instalacji tryskaczowej, tryskaczy i zawieszeń przewodów. W okresie zimowym kiedy istnieje możliwość zamarznięcia wody w instalacji, należy kontrolować temperaturę w pomieszczeniach, w których znajduje się instalacja ( min. +5 o C ). c) Kontrola automatycznych urządzeń zasilania wody ( zawory pływakowe ) dla zbiorników zapasu i zalewowych. d) Kontrola swobody otwierania i zamykania zasuw. e) Kontrola transmisji alarmów do centralki alarmowej. f) Kontrola funkcjonowania instalacji monitorowania. g) Kontrola zgodności z przepisami dotyczącymi maksymalnych dopuszczalnych wysokości składowania. h) Kontrola minimalnej przestrzeni pomiędzy deflektorem tryskacza a górnym poziomem składowania materiałów ( min. 0,5m ). 4. W odstępach półrocznych, należy przeprowadzać następujące prace: a) Kontrola drożności zasuw. b) Kontrola wizualna filtrów. c) Kontrola swobody ruchu ruchomych części urządzeń. 5. Kontrole dodatkowe: a) Co 5 lat należy przeprowadzać dokładną kontrolę wszystkich zbiorników z wodą i w razie potrzeby przeprowadzić gruntowne czyszczenie oraz niezbędne naprawy ( likwidacja ewentualnych nieszczelności, uzupełnienie powłok ochronnych, w przypadku zbiorników stalowych - malowanie farbą antykorozyjną ). b) Co 2 lata należy czyścić zbiorniki wody i w razie potrzeby również wykonać nowe ich zabezpieczenie przeciw ewentualnym przeciekom. c) Po 25 latach należy przeprowadzić szczegółową kontrolę całej sieci przewodów instalacji. Przewody muszą być dokładnie przepłukane i sprawdzone hydraulicznie. Wszelkie przewężenia przekrojów rur, spowodowane na skutek osadzania się zanieczyszczeń, muszą być zlikwidowane. Parametry pracy zainstalowanych tryskaczy muszą być poddane wyrywkowej kontroli, przeprowadzonej przez uprawnione laboratorium. 11

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją kotłowni węglowej w budynku

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr5 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie Inwestor : Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin (ST 2)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU OŚRODKA DLA BEZDOMNYCH NR 1 W POZNANIU PRZY UL. MICHAŁOWO 68. CZĘŚĆ - A Wymagania ogólne na roboty Sanitarne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ ZASADY OBLICZANIA CENY NA ROBOTY BUDOWLANE sporządzona na podstawie treści Rozdziału 3 rozporządzenia MI z 2 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO SOCJALNE BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ GORLICE, UL. CHOPINA GMINA MIEJSKA GORLICE RYNEK 2, 38-300 GORLICE

BUDOWNICTWO SOCJALNE BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ GORLICE, UL. CHOPINA GMINA MIEJSKA GORLICE RYNEK 2, 38-300 GORLICE em4.pracownia ARCHITEKTURY.BRATANIEC MARCIN BRATANIEC, UL.ZAMOYSKIEGO 26/9, 30 523 KRAKÓW, MARCINBRATANIEC@gmail.com, +48 601 079 333, fax +48 350 24 36 Nr egz 1 Zadanie: Nazwa obiektu: BUDOWNICTWO SOCJALNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR J. 1380/S

PROJEKT NR J. 1380/S BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN- EN ISO 9001:2009 numer rejestracyjny AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR J. 1380/S Nazwa obiektu: Dom studencki

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S.T.4.0. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. CPV-45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej. CPV-45453000-7-

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Liliana Wojciechowska-Zgraja ul. Niemcewicza 1/7 58-100 Świdnica tel/fax 0 74 857 41 75 ; tel. kom.604 112 845 NIP 886-112-41-33 e-mail: lilianazgraja@wp.pl http://www.lilianazgraja.info-net.com.pl

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo