ZADANIE 3 Budowa terminala pasażerskiego Nr 3 PROJEKT WYKONAWCZY - PRZETARGOWY INSTALACJE HYDRANTOWE I TRYSKACZOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZADANIE 3 Budowa terminala pasażerskiego Nr 3 PROJEKT WYKONAWCZY - PRZETARGOWY INSTALACJE HYDRANTOWE I TRYSKACZOWE"

Transkrypt

1 StyL sp. z o.o. ul. Graniczna Katowice tel fax NAZWA INWESTYCJI: Budowa terminala pasażerskiego Nr 3 Międzynarodowego Portu Lotniczego Łódź im. Władysława eymonta ZADANIE 3 Budowa terminala pasażerskiego Nr 3 ADES INWESTYCJI: Łódź, ul. Gen. St. Maczka 35, Działki nr: 18, 19/1, 19/2, 20/1, 22, 23, 24, 25/5, 26/1, 29/4, 30/1, 30/10, 30/11, 31/5, 31/6, 32/5, 32/6, 33, 34/10, 34/11, 34/12, 56, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 70, 71, 72/4, 83/1, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10, 84/1, 85, 86/1 - obręb P-34. INWESTO: Port Lotniczy Łódź im. Władysława eymonta Sp. z o.o Łódź, ul. Gen. St. Maczka 35 OPACOWANIE: POJEKT WYKONAWCZY - PZETAGOWY CZĘŚĆ OPACOWANIA: INSTALACJE HYDANTOWE I TYSKACZOWE Branża/Projektant Imię i Nazwisko Nr Uprawnień podpis Główny projektant, mgr inż. arch. Leszek Szostak 211/83/WBPP Instalacje hydrantów p-poż, tryskaczowe mgr inż. Faustyn Czajgucki 25/71/Wm Branża / Sprawdzający Imię i Nazwisko Nr Uprawnień podpis Instalacje hydrantów p-poż, tryskaczowe mgr inż. Paweł Wiśniowski 143/69 Branża / Współpraca Imię i Nazwisko Nr Uprawnień podpis Instalacje hydrantów p-poż, tryskaczowe Instalacje hydrantów p-poż, tryskaczowe mgr inż. Damian Łuszczyk mgr inż. Tomasz Lis Katowice, lipiec. 2008

2 Spis treści 1. Podstawa opracowania Kwalifikacja budynku Instalacja tryskaczowa odzaje i parametry urządzenia gaśniczego Parametry urządzenia wg VdS CEA 4001: (01) Sekcje instalacji tryskaczowych Opis instalacji tryskaczowej Zestawy pompowe i sprężarka Instalacja rurowa powyżej zaworów kontrolno-alarmowych Stosowane połączenia Przewody rurowe odwadniające i płuczące Mocowania przewodów rurowych Zawory testowe Tryskacze odzaj tryskaczy ozstawienie i umiejscowienie tryskaczy Umiejscowienie przeszkód w stosunku do tryskaczy Zabezpieczenie przeszkód tryskaczami dodatkowymi Przejścia przez ściany i stropy Oznakowanie instalacji Próby instalacji Instrukcja obsługi instalacji Konserwacja i przeglądy instalacji Obsługa i konserwacja instalacji tryskaczowej Utrzymanie instalacji w gotowości do pracy Tymczasowe unieruchomienie instalacji Obsługa i konserwacja urządzeń Założenia branżowe Instalacja hydrantowa Źródło wody Wyposażenie instalacji hydrantowej Pompownia Izolacja rurociągów zasilających hydranty urociągi, armatura i zabezpieczenia Ogólne warunki wykonania i odbioru robót ozgraniczenie pomiędzy robotami instalacyjnymi i elektrycznymi...17 Spis rysunków ys. 1L. -Instalacja tryskaczowa i hydrantowa.zut piwnicy.strona lewa. ys. 1P. -Instalacja tryskaczowa i hydrantowa.zut piwnicy.strona prawa. ys. 2L. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut parteru i antresoli.strona lewa. ys. 2P. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut parteru i antresoli.strona prawa. ys. 3L. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut parteru.strona lewa. ys. 3P. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut parteru.strona prawa. ys. 4L. -Instalacja tryskaczowa z sufitów podwieszonych.zut parteru.strona lewa. ys. 4P. -Instalacja tryskaczowa z sufitów podwieszonych.zut parteru.strona prawa. ys. 5L. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut piętra i maszynowni.strona lewa. ys. 5P. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut piętra i maszynowni.strona prawa. ys. 6L. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut piętra.strona lewa. ys. 6P. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut piętra.strona prawa. ys. 7L. -Instalacja tryskaczowa z sufitów podwieszonych.zut piętra.strona lewa. ys. 7P. -Instalacja tryskaczowa z sufitów podwieszonych.zut piętra.strona prawa. ys. 8. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut wieży. ys. 9. -Instalacja tryskaczowa z sufitów podwieszonych.zut wieży. ys Instalacja tryskaczowa. Przekroje. Piwnica. ys Instalacja tryskaczowa. Przekroje. Parter. ys Instalacja tryskaczowa. Przekroje. Piętro. ys Instalacja tryskaczowa. Przekroje. Wieża. ys Schemat instalacji hydrantowej. ys Schemat instalacji tryskaczowej. 2

3 1. Podstawa opracowania. ozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie. ozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Urządzenia tryskaczowe, wytyczne projektowania i instalowania na podstawie wytycznych VdS CEA 4001: (01) 2. Kwalifikacja budynku. Budynek terminalu został podzielony na kilka stref pożarowych (Poz.3, pkt.3) Kwalifikacja zagrożenia pożarowego wg wytycznych VdS CEA 4001: (01). Pomieszczenia w budynku terminalu zostały zakwalifikowane do następujących klas zagrożenia pożarowego wg załącznika A: Pomieszczenie Pomieszczenie biurowe Parkingi Pasaże handlowe Hole terminali Pomieszczenia techniczne Klasa zagrożenia pożarowego OH1 OH2 OH3 OH3 OH3 3. Instalacja tryskaczowa. Instalacja tryskaczowa będzie chronić wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem tych, w których dopuszcza się wyłączenia na podstawie p wytycznych VdS CEA 4001: - pomieszczenia techniczne wydzielone ogniowo ścianami F90-A i powierzchni do 150m 2. - pomieszczenia o technologii mokrej wydzielone ogniowo ścianami F90-A - szatnie wyk onane z materiałów niepalnych i z szafkami metalowymi - pomieszczenia higieniczno sanitarne Instalacja tryskaczowa została zaprojektowana w klasie 1. Dobrano urządzenia oraz rozwiązania techniczne odpowiadające wymogom tej klasy. Powierzchnie chronione wynoszą w sumie F=21.527m 2. Ustalenie maksymalnej liczby tryskaczy przypadającej na urządzenie: Przyjęto dopuszczalną powierzchnię chronioną przez jeden tryskacz = 9,0m 2. Maksymalna ilość tryskaczy przypadająca na urządzenie tryskaczowe wyniesie: n max = 2400tryskaczy 9 4. odzaje i parametry urządzenia gaśniczego. Poziom odzaj pomieszczenia Urządzenia tryskaczowe suche zagrożenie pożarowe Urządzenie tryskaczowe wodne Zagrożenie pożarowe - parking OH2 - -5,00 - bagażownia - pom. techniczne - pom. odpraw pasażerów (odloty i przyloty) - 0,00 - pom. biurowe - - pasaże handlowe - +6,60 +9,90 OH3 OH3 OH3 OH1 OH3 - pom. biurowe - OH1 wentylatorownia przestrzeń instalacyjna - - OH3 OH1 +17,40 wieża - OH2 3

4 5. Parametry urządzenia wg VdS CEA 4001: (01). odzaj zagrożenia Jedn. OH1 OH2 OH3 OH2 - suche Minimalna intensywność zraszania mm/min Powierzchnia działania m Min. czas działania min Maks. powierzchnia chroniona przez jeden tryskacz m Min. zapas wody m Sekcje instalacji tryskaczowych. Nr sekcji ST-1 Kondygnacje pomieszczenia Parkingi poziom -5,00 odzaj tryskaczy stojące rozpylające t=+68 C K=80 Ø15 Zawór kontrolno pomiarowy DN100 powietrzno-wodny z przyspieszaczem 379 tryskaczy ST-2 Bagażownia + pom. techniczne stojące rozpylające t=+68 C K=80 Ø15 DN150 wodny 675 tryskacze ST-3 ST-4 Pomieszczenie odpraw pasażerów odlotów i przylotów + pasaże handlowe Pomieszczenia biurowe i gastronomia stojące = rozpylające t=+68 C K=80 Ø15 wiszące rozpylające t=+68 C K=80 Ø15 DN150 wodny 817 tryskaczy DN150 wodny 410 tryskaczy 7. Opis instalacji tryskaczowej. Zaprojektowano urządzenia tryskaczowe wodne i suche. Instalacja sucha obsługuje parking samochodowy na poziomie -5,00m, który jest nie ogrzewany. Instalacja tryskaczowa wodna obsługuje pozostałą część budynku z wyjątkiem pomieszczeń, które nie kwalifikują się do gaszenia instalacją tryskaczową. Instalacja tryskaczowa typu wodnego jest wypełniona wodą pod ciśnieniem. W razie pożaru ampułka z cieczą rozszerzalną zamontowana w tryskaczu pęka, co powoduje natychmiastowy wypływ wody z instalacji a w konsekwencji spadek ciśnienia, który powoduje otwarcie zaworu kontrolno-alarmowego. Instalacja tryskaczowa zasilana jest pompami i czerpie wodę ze zbiornika zapasu i tłoczy ją do rozdzielacza Ø150, na którym zamontowano 4 sekcje tryskaczowe, w tym jedną suchą. Każda sekcja wodna wyposażona będzie w czujniki przepływu przekazujące informacje o uruchomieniu sekcji lub jej części do centrali sygnalizacji pożaru. Ze względu na umiejscowienie wszystkich zaworów kontrolno alarmowych w jednym pomieszczeniu, urządzenie tryskaczowe będzie posiadało dwa mechaniczne akustyczne alarmy z turbinką wodną, jeden dla zaworów kontrolno alarmowych wodnych, drugi dla powietrzno wodnych. Dzwony alarmowe usytuowano na zewnątrz budynku, przy dojeździe pożarowym od strony PPS. Uzupełnianie wody w zbiornikach odbywać się będzie samoczynnie w czasie krótszym niż 36 godz. dwoma przewodami DN80, wyposażonymi w 2 zawory pływakowe na komorę. Urządzenie tryskaczowe wyposażone będzie w przyłącze dla straży pożarnej DN100 z zaworem zwrotnym i dwoma nasadami tłocznymi DN75 wyprowadzonymi na zewnątrz budynku, 1,0m nad poziom terenu. Zasilanie tryskaczy rurociągami z rur stalowych ocynkowanych. 4

5 8. Zestawy pompowe i sprężarka. Zestaw pompowy dla urządzenia tryskaczowego: pompy główne 2 szt. + zbiornik (wyczerpywalny) + zasilanie z sieci miejskiej jako źródło niewyczerpywalne wody. hydrofor o pojemności użytkowej Ciśnienie w hydroforze Vt P = ( P1 + P2 + 0,1 h) P1 Va P1=1 0,1h=27,50 Va=8,0 m 3 P2=0,5 Vt=23,0 m 3 23,0 P = ( 1+ 0,5 + 2,75) 1 = 8, 5bar 8,0 3 V = 150m jako źródło wyczerpywane Ciśnienie maksymalne 9,2 bar Ciśnienie minimalne 7,0 bar 3 Przyjęto dwa zestawy pompowe o wydajności Q = 63,0 m h wysokości H = 92,0 msłh 2 O, mocy silnika N s = 30 55,0kW, zasilane energią elektryczną z dwóch niezależnych źródeł. Jedna pompa pilotująca o mocy 0,37 1,1 kw. 9. Instalacja rurowa powyżej zaworów kontrolno-alarmowych. Instalacja systemu mokrego powinna być wykonana z rur stalowych czarnych ze szwem zabezpieczonych antykorozyjnie przez malowanie. Instalacja systemu suchego powinna być wykonana z rur stalowych ocynkowanych ze szwem. urociągi łączone na gwinty lub na których będzie się wykonywało rowki żłobione powinny mieć minimalną grubość ścianek zgodnie z ISO 65 M (Schedule 40 w NFPA 13). urociągi, na których będzie się wykonywało rowki tłoczone lub będą łączone za pomocą spawania powinny mieć minimalną grubość ścianek zgodnie z ISO 65 L2 (Schedule 10 w NFPA 13). Instalację suchą należy wykonać jako rozgałęźną. Nie dopuszcza się stosowania układów rusztowych (gridded systems). W instalacji suchej można stosować tylko tryskacze stojące. W instalacji suchej rurociągi powinny być układane ze spadkiem 2mm na 1m przy rurociągach większych od DN50 i 4mm na 1m przy rurociągach do DN50. Na rysunkach nie pokazano tras prowadzenia rurociągów. Zasadą jest prowadzenie rurociągów głównych przez strefy wspólne (pasaże itp. ). urociągi rozprowadzające powinny być oddzielne dla instalacji podstropowej, od instalacji w sufitach podwieszonych. Wszystkie części instalacji wykonane z metali żelaznych nie ocynkowanych, a zwłaszcza rurociągi, obejmy i wporniki winny być zabezpieczone antykorozyjnie przez nałożenie co najmniej jednej warstwy farby przeciwrdzewnej, po uprzednim oczyszczeniu podłoża z ewentualnych śladów rdzy. Następnie w/w elementy należy pomalować farbą wykończeniową w kolorze określonym przez Generalnego Projektanta ealizacji lub w kolorze konwencjonalnym. W przypadku instalacji prowadzonych w sposób widoczny przez pomieszczenia reprezentacyjne (hala sprzedaży, biura, pasaż itp.) należy stosować farbę wykończeniową w kolorze ustalonym z Generalnym Projektantem ealizacji. Do zasilania instalacji tryskaczowej w sufitach podwieszonych w pomieszczeniach najemców należy przewidzieć zaślepione odejście z przewodu zasilającego. Dla obiektów o powierzchni 100m 2 należy przygotować odejście DN50. Dla większych obiektów odejście o średnicach DN65,DN80,DN100. Wykonanie instalacji tryskaczowej w sufitach podwieszonych będzie po stronie najemców obiektów i jest poza zakresem tego opracowania. 9.1 Stosowane połączenia. Dopuszcza się wykonanie połączeń przewodów rurowych za pomocą technologii połączeń rowkowanych, kołnierzowych, złączek gwintowanych wg ISO lub ISO 7-1 lub połączeń spawanych. Przy połączeniach gwintowanych należy wykonywać gwinty stożkowe a do uszczelnień gwintów powinno się stosować konopie. Do uszczelnienia gwintów tryskaczy należy stosować taśmy teflonowe. Połączenia gwintowane powinny być stosowane maksymalnie do średnicy DN50. Złączki rowkowane powinny posiadać Certyfikat Zgodności CNBOP lub znak CE i atest FM do stosowania w instalacjach tryskaczowych. ury łączone za pomocą złączek rowkowanych powinny być łączone za pomocą 5

6 aprobowanej, współgrającej ze sobą kombinacji kształtki, uszczelki i rowka na rurze. Złączki, łącznie z uszczelkami, używane w systemach suchych powinny być specjalnie przeznaczone do tego typu instalacji. Przed założeniem złącza rowek należy oszlifować. Możliwe jest również wykonywanie połączeń spawanych przy zachowaniu odpowiedniej jakości spawów i zabezpieczeniu przewodów rurowych przed korozją. Spawanie powinno być wykonywane w specjalnie do tego celu przystosowanym warsztacie. Jeśli zajdzie konieczność spawania na terenie budowy, to spawanie przewodów rurowych nie jest dozwolone w zamkniętych pomieszczeniach i musi być wykonywane na zewnątrz, w odpowiedniej odległości od budynku. W przypadku połączeń spawanych, żaden element nie może mieć długości przekraczającej 12m. W instalacji suchej rurociągi powinny być układane ze spadkiem 2mm na 1m przy rurociągach większych od DN50 i 4mm na 1m przy rurociągach do DN50. Do ochrony przestrzeni pod schodami ruchomymi należy zamontować tryskacze wiszące w koszyczkach i wykonać podłączenie do rurociągu zasilającego. Instalacja wewnątrz schodów zostanie dostarczona przez wykonawcę schodów ruchomych. Po wykonaniu instalację należy przepłukać i poddać testowi hydraulicznemu przy parametrach określonych w NFPA. Żadne przecieki nie są dopuszczalne. 9.2 Przewody rurowe odwadniające i płuczące Przewdoy rurowe instalacji tryskaczowej powinny być ułożone w taki sposób, aby możliwe było odwodnienie instalacji w stronę zaworów kontrolno-alarmowych. W instalacji suchej rurociągi powinny być układane ze spadkiem 2mm na 1m przy rurociągach większych od DN50 i 4mm na 1m przy rurociągach do DN50. W przypadku gdy to nie jest możliwe należy stosować pośrednie zawory odwadniające umieszczone na pionach lub rurach zasilających o rozmiarach: dla rur o średnicy do DN50 zawory o średnicy DN20 lub większe dla rur o średnicy od DN50 do DN80 zawory o średnicy DN32 lub większe dla rur o średnicyod DN100 zawór o średnicy DN50 Woda z odwodnienia powinna być kierowana do kanalizacji, lub w inne przeznaczone do tego miejsce. Na wylocie zaworów spustowych należy przewidzieć szybkozłączkę do podłączenia węża. Cała instalacja tryskaczowa powinna być tak zmontowana, by możliwe było jej płukanie. Łatwo demontowalne kształtki lub zakorkowane zawory powinny być umieszczone na końcach przewodów zasilających. Przewody te powinny mieć średnicę min DN Mocowania przewodów rurowych Wszystkie przewody rurowe należy mocować za pomocą systemów zamocowań przeznaczonych dla instalacji tryskaczowych posiadających Certyfikat Zgodności CNBOP lub znak CE i atest FM do stosowania w instalacjach tryskaczowych. Wsporniki należy wykonać w taki sposób aby przy ich montażu i demontażu nie zachodziła konieczność stosowania źródeł ciepła. Pod rurociągami głównymi i armaturą należy umieścić podpory ze stali ocynkowanej. Podpory należy montować do posadzki. Podpory muszą spełniać wymagania NFPA. urociągi o średnicy max DN25 można mocować do blachy trapezowej. urociągi o średnicy większej niż DN25 powinny być mocowane do konstrukcji budynku. Należy wykonać punkty stałe instalacji. urociągi muszą być mocowane zgodnie z zasadą: Minimalna odległość zawiesia od tryskacza stojącego 89mm Maksymalna odległość od zawiesia do ostatniego tryskacza na rurze odgałęźnej: - dla rurociągu DN25 0,9m - dla rurociągu DN40 i większego 1,5m urociągi o średnicy max DN100 należy zawieszać uchwytami o średnicy M10 urociągi o średnicy DN150 należy zawieszać uchwytami o średnicy M12 Nie dopuszcza się podwieszania urządzeń niezwiązanych z instalacją tryskaczową do przewodów i mocowań instalacji tryskaczowej. Instalacja tryskaczowa może wykorzystywać zawieszenia innych instalacji, jeśli są one przewidziane do utrzymania dodatkowego ciężaru od instalacji tryskaczowej. Każdy punkt podparcia powinien wytrzymać ciężar rury wypełnionej wodą plus 114kg. 6

7 9.4 Zawory testowe Każda sekcja i podsekcja powinna być wyposażona w zawór testowy DN25 o współczynniku wypływu K równym najmniejszemu tryskaczowi zamontowanemu w danej sekcji. Zawór powinien znajdować się w łatwo dostępnym miejscu na wysokości max 2100mm nad posadzką. Wypływ z przewodu testowego należy wyprowadzić na zewnątrz lub w przeznaczone do tego miejsce. Zawory testowe powinny być oznaczone tabliczkami w celu łatwej identyfikacji. Na tabliczce powinna się znaleźć informacja, jaką część budynku obsługuje dany zawór oraz numer sekcji. 9.5 Tryskacze odzaj tryskaczy Należy instalować wyłącznie tryskacze posiadające Certyfikat Zgodności CNBOP lub znak CE i atest FM. Przewidziano zastosowanie tryskaczy standardowych stojących i wiszących standardowego reagowania( szybkiego reagowania w pomieszczeniach biurowych ). W świetlikach i pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze należy stosować tryskacze o temperaturze znamionowej 93 C. Tryskacze w sufitach podwieszonych należy instalować z rozetami maskującymi. W instalacji suchej można stosować tylko tryskacze stojące. Tryskacze należy montować w sposób przewidziany przez producenta oraz przy spełnieniu wymagań NFPA. Należy zapewnić odpowiednią ilość tryskaczy zapasowych każdego typu zastosowanego w obiekcie ozstawienie i umiejscowienie tryskaczy. Tryskacze standardowe należy montować prostopadle do stropu w pozycji stojącej/wiszącej w odległości min 25,4 mm, max 305 mm od stropu. Tryskacze stojące należy montować z jarzmami ustawionymi równolegle do przewodów rozprowadzających. W częściach wspólnych z sufitem podwieszonym zabezpieczana jest przestrzeń poniżej i powyżej sufitu podwieszonego. Tryskacze w sufitach podwieszonych należy montować z rozetami osłonowymi. Wykonanie podłączenia tryskaczy, ze szczególnym uwzględnieniem tryskaczy suchych, należy wykonać zgodnie z wymaganiami VdS. Do ochrony przestrzeni pod schodami ruchomymi należy zamontować tryskacze wiszące w koszyczkach i wykonać podłączenie do rurociągu zasilającego. Instalacja wewnątrz schodów zostanie dostarczona przez wykonawcę schodów ruchomych Umiejscowienie przeszkód w stosunku do tryskaczy. W przypadku wystąpienia przeszkód zakłócających zraszanie tryskaczy niemożliwych do przesunięcia, należy przewidzieć dodatkowe tryskacze pod przeszkodami. Dla tryskaczy standardowych wszystkie przeszkody o szerokości większej od 1200mm wymagają dodatkowej ochrony. Należy zachować właściwe odległości pomiędzy instalacją tryskaczową, a instalacjami pozostałych branż, aby zapewnić właściwe działanie instalacji tryskaczowej. Dla tryskaczy standardowych (tabele i figury zgodne z NFPA13 wydanie z 2002roku): - przeszkody znajdujące się w strefie do 90cm poniżej stropu należy umiejscawiać zgodnie z tabelą i figurą (a). - przeszkody znajdujące się poniżej 90cm od stropu o szerokości do 120cm nie stanowią przeszkody dla tryskaczy standardowych. - przeszkody o szerokości powyżej 120cm wymagają dodatkowej ochrony poniżej przeszkody. - przeszkody znajdujące się przy ścianie o szerokości do 80cm, nie wymagają dodatkowej ochrony jeśli są umiejscowione zgodnie z figurą (b). - przeszkody znajdujące się przy ścianie o szerokości powyżej 80cm wymagają dodatkowej ochrony poniżej przeszkody. - należy zachować odpowiednią odległość przeszkód od tryskaczy. Patrz figura przeszkody zabudowane na nie stanowią przeszkody dla wypływu z tryskacza jeśli są umiejscowione zgodnie z tabelą i należy zachować wolną przestrzeń poniżej tryskacza mon 457mm. 7

8 9.5.4 Zabezpieczenie przeszkód tryskaczami dodatkowymi. W celu zabezpieczenia tych przeszkód w ofercie firmy powinna być zawarta ilość tryskaczy do zabezpieczenia przeszkód. Powinien to być zapas kompletny nie wymagający zwiększania ceny ryczałtowej na późniejszym etapie wykonywania prac. Wraz z zapasem tryskaczy należy uwzględnić niezbędne akcesoria montażowe oraz wykonanie samych czynności montażowych, zamontowanie instalacji zasilających wykonanie odpowiednich projektów, rysunków, prób oraz udzielenie gwarancji na te tryskacze. Po ukończeniu robót przeprowadzone zostanie rozliczenie materiału na podstawie faktycznie zainstalowanej liczby tryskaczy, w celu dokonania stosowanej zapłaty. 9.6 Przejścia przez ściany i stropy. W przegrodach ogniowych należy zastosować przejścia przez przegrody ogniowe o odporności ogniowej 2h. Przepusty instalacyjne powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną ITB i powinny być wykonane w sposób przewidziany w aprobacie technicznej ITB. Wszelkie rurociągi i przewody przechodzące przez ściany i stropy nie będące przegrodami ogniowymi, poza ściankami z płyt gipsowo-kartonowych, winny być od nich odizolowane za pomocą osłon sztywnych z rur stalowych o odpowiedniej średnicy oraz uszczelnione masą; w miejscu połączeń należy wykonać poprawki malarskie. W miejscu przepuszczania instalacji przez szczeliny dylatacyjne na rurach należy stosować elementy kompensacyjne w celu zapobieżenia przenoszenia sił na rury. Zaleca się łączenie rurociągów za pomocą złączy rowkowanych elastycznych zapobiegających przenoszeniu sił na rury. 9.7 Oznakowanie instalacji. Do niniejszego działu należy odpowiednie oznakowanie elementów instalacji zgodnie z wymaganiami NFPA. Na głównych urządzeniach i armaturze należy umieścić wodoodporne tabliczki z numerem urządzenia i opisem. Numer powinien odpowiadać oznaczeniu na schemacie. Schemat instalacji oraz podział obiektu na sekcje powinien wisieć na ścianie pompowni. Na zaworach alarmowych należy umieścić tabliczki z opisem sekcji i podaniem podstawowych parametrów oraz tabliczkę z graficznym pokazaniem strefy chronionej przez dany zawór. Na ścianie, przy zaworach spustowych, płuczących i testowych należy umieścić tabliczki z opisem rodzaju zaworu i numeru sekcji, którą obsługuje. Przyłącze dla straży pożarnej powinno być odpowiednio oznakowane. Tabliczki muszą być trwałe i umocowane w sposób solidny. 9.8 Próby instalacji. Po wykonaniu, instalację należy przepłukać i poddać testowi hydraulicznemu przez czas 2 godzin przy ciśnieniu 13,4 bar. Żadne przecieki nie są dopuszczalne. Dodatkowo instalację suchą należy testować powietrzem przy ciśnieniu 3,5 bar przez czas 24 godzin. Maksymalny, akceptowalny spadek ciśnienia powietrza w tym czasie wynosi 0,1bar. Testy należy przeprowadzić w obecności Użytkownika. Na podstawie wyników testów należy sporządzić protokoły, które powinny być podpisane przez Inwestora i wykonawcę. 10. Instrukcja obsługi instalacji. Informacje podstawowe. Obsługę i konserwację instalacji może prowadzić tylko osoba odpowiedzialna i przeszkolona. Prace konserwacyjne i przeglądy muszą być prowadzone regularnie i opisane w książce obsługi instalacji tryskaczowej. Wszystkie alarmy pożarowe, uszkodzenia i wyłączenia instalacji z pracy muszą być zapisane w książce obsługi instalacji. Zapisy w książce obsługi muszą być potwierdzone przez uprawnioną osobę. W każdym wypadku wystąpienia pożaru należy natychmiast powiadomić Straż Pożarną. W przypadku pożaru wyposażenia elektrycznego należy stosować tylko gaśnice śniegowe lub proszkowe. Nie należy używać w takich wypadkach wody - zagrożenie życia. Wyłączyć 8

9 instalację elektryczną głównym przełącznikiem. Uważać na niebezpieczne dymy wytwarzane przez palące się przewody elektryczne. Działanie instalacji odbywa się w sposób automatyczny, raz uruchomiona instalacja nie wymaga dalszych czynności i pozostaje w pełnej gotowości do gaszenia pożaru. Należy jednak bardzo dokładnie przestrzegać instrukcji konserwacji zawartej w tym opracowaniu. Podstawowe prace konserwacyjne są opisane w rozdziałach 3.4, 3.5, 3.6 tego opracowania. Niezależnie od opisanych w tym opracowaniu czynności i prac konserwacyjnych, należy przestrzegać instrukcji producenta dotyczących poszczególnych części instalacji. Napełnienie instalacji. Instalacja jest napełniona wodą ze zbiorników ( zbiorniki natomiast z wodociągu miejskiego ). Przy napełnianiu instalacji tryskaczowej należy otworzyć zawory odpowietrzające 3/4" na głównych przewodach rozdzielczych instalacji, w celu jej odpowietrzenia. Uruchomienie instalacji. Wszystkie przełączniki na tablicach sterowniczych należy ustawić w pozycji "AUTO" ( praca automatyczna ) Konserwacja i przeglądy instalacji. a) Prace konserwacyjne mogą przeprowadzać tylko osoby odpowiedzialne, pełnoletnie i posiadające odpowiednią wiedzę o instalacji i jej obsłudze. b) Pompownię instalacji tryskaczowej należy utrzymywać w czystości. c) Osoby nieuprawnione nie mogą przebywać w pompowni, pompownia powinna być przez cały czas zamknięta. d) Wszystkie prace konserwacyjne należy zapisywać w książce obsługi instalacji. e) Przeglądów może dokonywać przeszkolony personel, wynik przeglądu należy zapisać w raporcie. f) Prace opisane w poniższym zestawieniu prac konserwacyjnych należy prowadzić w podanych odstępach czasu. g) Poniższa tabela przedstawia zakres prac niezbędnych w czasie eksploatacji poszczególnych elementów instalacji. Zestawienie okresowych prac konserwacyjnych i przeglądów. Legenda : - kontrola ; CL - czyszczenie ; - konserwacja D - dziennie ; W tygodniowo ; M - miesięcznie ; A - rocznie ; - wg potrzeb Urządzenie czynności okres M Zbiorniki zapasu wody CL 2 A M Zbiorniki zalewowe pomp CL 2 A M 9

10 Zawory pływakowe CL A Zawory stopowe, kosze ssawne, filtr CL W Zasuwy z wyłącznikami krańcowymi CL M Zasuwy, zawory CL W Zawory kontrolno alarmowe CL W Wyłączniki ciśnieniowe alarmu CL W Wskaźniki przepływu CL W Dzwon alarmowy CL M Tryskacze CL W Łączniki ciśnieniowe CL W Włączniki pływakowe CL W Pompy CL A Szafy sterownicze CL Obsługa i konserwacja instalacji tryskaczowej Utrzymanie instalacji w gotowości do pracy. W celu utrzymania instalacji tryskaczowej w pełnej gotowości do gaszenia pożaru, należy wykonywać przedstawione poniżej czynności kontrolne w podanych odstępach czasu i rejestrować je w książce. Wszelkie usterki należy niezwłocznie usuwać. 1. Codziennie należy przeprowadzać następujące kontrole wizualne: * ) a) kontrole wizualne instalacji. 10

11 b) ciśnienie wody powyżej i poniżej zaworów kontrolno-alarmowych. * ) kontrole przeprowadzać tylko w dni robocze; maksymalny okres pomiędzy kontrolami - 3 dni. 2. W odstępach tygodniowych, należy przeprowadzać następujące dodatkowe prace: a) Sprawdzenie poziomu wody w zbiornikach zapasu wody. b) Sprawdzenie czy grzejnik w pompowni instalacji tryskaczowej jest sprawny. c) Kontrola urządzeń alarmowych dla każdego zaworu kontrolno-alarmowego. d) Sprawdzenie urządzeń alarmowych mechanicznych i elektrycznych oraz pozycji zaworów. e) Sprawdzenie pozycji, zamocowania i monitorowania wszystkich wyłączników krańcowych ( nienaruszone zabezpieczenia, itp. ). Zasuwy i zawory zlokalizowane na przewodach: przed i za pompą, przed zaworem kontrolnoalarmowym oraz pozostałe na przewodach doprowadzających wodę do instalacji tryskaczowej, powinny być otwarte i zabezpieczone w takiej pozycji. Zasuwy i zawory znajdujące się na przewodzie testowym pomp oraz odwadniające zbiorniki i instalację powinny być zamknięte: zasuwy powinny być zabezpieczone w takiej pozycji. f) kontrola gotowości do pracy urządzeń uruchamiających silniki pomp oraz silników. 3. W odstępach miesięcznych, należy przeprowadzać następujące dodatkowe prace: a) Kontrola gotowości do działania pomp i silników. Pompy należy poddawać próbie pracy przy maksymalnym przepływie przez co najmniej 15 minut ( aż silnik osiągnie prawidłowe parametry pracy ) i odczytać pobór prądu. W przypadku zaniku napięcia silnik elektryczny jest zasilany z awaryjnego źródła energii elektrycznej, należy również sprawdzić w praktyce automatyczne przełączanie. b) Kontrola stanu przewodów instalacji tryskaczowej, tryskaczy i zawieszeń przewodów. W okresie zimowym kiedy istnieje możliwość zamarznięcia wody w instalacji, należy kontrolować temperaturę w pomieszczeniach, w których znajduje się instalacja ( min. +5 o C ). c) Kontrola automatycznych urządzeń zasilania wody ( zawory pływakowe ) dla zbiorników zapasu i zalewowych. d) Kontrola swobody otwierania i zamykania zasuw. e) Kontrola transmisji alarmów do centralki alarmowej. f) Kontrola funkcjonowania instalacji monitorowania. g) Kontrola zgodności z przepisami dotyczącymi maksymalnych dopuszczalnych wysokości składowania. h) Kontrola minimalnej przestrzeni pomiędzy deflektorem tryskacza a górnym poziomem składowania materiałów ( min. 0,5m ). 4. W odstępach półrocznych, należy przeprowadzać następujące prace: a) Kontrola drożności zasuw. b) Kontrola wizualna filtrów. c) Kontrola swobody ruchu ruchomych części urządzeń. 5. Kontrole dodatkowe: a) Co 5 lat należy przeprowadzać dokładną kontrolę wszystkich zbiorników z wodą i w razie potrzeby przeprowadzić gruntowne czyszczenie oraz niezbędne naprawy ( likwidacja ewentualnych nieszczelności, uzupełnienie powłok ochronnych, w przypadku zbiorników stalowych - malowanie farbą antykorozyjną ). b) Co 2 lata należy czyścić zbiorniki wody i w razie potrzeby również wykonać nowe ich zabezpieczenie przeciw ewentualnym przeciekom. c) Po 25 latach należy przeprowadzić szczegółową kontrolę całej sieci przewodów instalacji. Przewody muszą być dokładnie przepłukane i sprawdzone hydraulicznie. Wszelkie przewężenia przekrojów rur, spowodowane na skutek osadzania się zanieczyszczeń, muszą być zlikwidowane. Parametry pracy zainstalowanych tryskaczy muszą być poddane wyrywkowej kontroli, przeprowadzonej przez uprawnione laboratorium. 11

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA MODERNIZACJI INSTALACJI TRYSKACZOWEJ W KORYTARZU PRZY OSI 4 NA I PIĘTRZE ORAZ NA TARASIE WIDOKOWYM

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA MODERNIZACJI INSTALACJI TRYSKACZOWEJ W KORYTARZU PRZY OSI 4 NA I PIĘTRZE ORAZ NA TARASIE WIDOKOWYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE FIRE PROTECTION SYSTEMS O D D Z I A Ł Ł Ó DŹ u l. Z a c h o d n i a 7 0 p o k. 4 0 8 t e l. / f a x : + 4 8 4 2 6 3 4 4 4 9 8 DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania... 2. 2. Podstawa techniczna opracowania... 2. 3. Zakres opracowania... 2. 4. Charakterystyka obiektu...

1. Przedmiot opracowania... 2. 2. Podstawa techniczna opracowania... 2. 3. Zakres opracowania... 2. 4. Charakterystyka obiektu... Spis treści 1. Przedmiot opracowania.... 2 2. Podstawa techniczna opracowania... 2 3. Zakres opracowania.... 2 4. Charakterystyka obiektu.... 3 5. Opis instalacji.... 3 5.1 Kwalifikacja przestrzeni przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym

PRZEDMIAR. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym kpl. o masie 0.5 t - demontaż 5.00 kpl. 5.000 2 Demontaż zbiornika hydroforowego o pojemności do 800 dm3 szt. 3 Cięcie

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 1 TYTUŁ PROJEKTU: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BYCHAWIE BRANŻA: Sanitarna INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 ul. Władysława

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania. Rozdział 2.

Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania. Rozdział 2. 2 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Zakres opracowania. Rozdział 2. Opis techniczny. 2.1. Sposób wykorzystania przestrzeni przewidzianych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 Inwestor: SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.o. ul. Fabryczna 21, 72-010 Police Adres: POLICE ul. FABRCZYNA

Bardziej szczegółowo

TRYSKACZE- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp, Nazwa Jm Ilość 1 kolana stalowe krótkie czarne o śr, nominalnej 100 mm szt 2 2 kolana stalowe krótkie czarne o śr, nominalnej 150 mm szt 4 3 Łącznik z żeliwa ciąg,

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT PIOTR PASZENDA 41-710 Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: 641-210-98-73 e-mail: paszenda.piotr@wp.pl tel. 697 562 960 maj 2014 r. PROJEKT Temat: Część: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

Elementy urządzenia tryskaczowego Dokumentacja projektowa

Elementy urządzenia tryskaczowego Dokumentacja projektowa Szkoła Główna Służby Pożarniczej Katedra Bezpieczeństwa Budowli Zakład Technicznych Systemów Zabezpieczeń Techniczne systemy zabezpieczeń -ćwiczenia projektowe foto. Minimax Elementy urządzenia tryskaczowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Zestawienie podstawowych wariantów przyłączy domowych do rurociągów z rur żeliwnych i stalowych nawiercanie pod ciśnieniem z boku ROZDZIAŁ 1A. Zestawienie uzupełniających wariantów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... ` SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW :... 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 2 3. ETAP I ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 4. DANE OGÓLNE INSTALACJI MONITORINGU... 3 5 PROJEKTOWANA INSTALACJA PODGRZEWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA HYDRANTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA HYDRANTOWA JOTHA J. Słociński / H. Olszewski 80-204 Gdańsk tel/fax: 0 58 304 95 00 e-mail: jotha@jotha.pl Śniadeckich 26/5 REGON: 190555667 NIP: 584-10-06-073 ZAMAW IAJĄCY: WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY im prof.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ Biuro Projektowe Thermotechnika Sebastian Gwarny Ul. Truskawkowa 42, 89-600 Chojnice www.thermotechnika.pl mail: thermotechnika@gmail.com Tel. 660 43 42 92 TEMAT: ADRES: INWESTOR: STADIUM: BRANŻA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja hydrantowa w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO GAZU NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU PRZY ULICY KRZYŻANOWSKIEGO 44 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANY WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO GAZU NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU PRZY ULICY KRZYŻANOWSKIEGO 44 W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO GAZU NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU PRZY ULICY KRZYŻANOWSKIEGO 44 W WARSZAWIE INWESTOR: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M ST. WARSZAWY ul. J.BEMA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

Wybór i rozstawienie tryskaczy Wybór urządzenia tryskaczowego

Wybór i rozstawienie tryskaczy Wybór urządzenia tryskaczowego URZĄDZENIA TRYSKACZOWE VDS CEA 4001:2008 Wybór i rozstawienie tryskaczy Wybór urządzenia tryskaczowego mgr inż. Przemysław Kubica Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zagadnienia 2 Rozstawienie i odległość

Bardziej szczegółowo

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZJ... ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, instalacji przemysłowych, rolnictwa i ogrodnictwa (zraszanie i podlewanie), instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ. (ZABUDOWA TARASU W OBIEKCIE CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu) OBIEKT: CRR KRUS NIWA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ. (ZABUDOWA TARASU W OBIEKCIE CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu) OBIEKT: CRR KRUS NIWA 1 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ (ZABUDOWA TARASU W OBIEKCIE CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu) OBIEKT: CRR KRUS NIWA LOKALIZACJA: Kołobrzeg, ulica Norwida 3 INWESTOR: FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH mgr inż. Maciej Kapsa 75-381 KOSZALIN ul. Tradycji 22, tel. (0-94) 345 79 32 PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Obiekt: Adres: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Instalacja wewnętrzna wod-kan w wydzielonych zespołach sanitarnych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP Zakres opracowania.

I. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP Zakres opracowania. 1 SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 1 I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. WSTĘP.... 2 1.1. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. OPIS INSTALACJI C.O.... 3 3. MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI....

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI: 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 1.4. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 4 2.1. HYDROFORNIA WODOCIĄGOWA... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PLACÓWKI POCZTY POLSKIEJ. Rzeszów ul. Matuszczaka 6 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PLACÓWKI POCZTY POLSKIEJ. Rzeszów ul. Matuszczaka 6 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI A. Oświadczenia.... 2 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 3 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 5 D. Opis techniczny... 6 1. Podstawa opracowania... 6 2. Założenia.... 6 3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi

Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Budynek

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE

ZAKRES MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BRANŻA ZAKRES OBIEKT CIEPŁOWNICZA MODERNIZACJA PODDASZA W BUDYNKU GMINNEGO ZOZ W CZCHOWIE BUDYNEK SZPITALA TEMAT INSTALACJA CO. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Cześć opisowa 1. Dane ogólne 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA COREMATIC 44-100 Gliwice ul. Lipowa 12 tel./fax 0 (prefix) 32-2311626 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTOR: INWESTYCJA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 25025-9394

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna RODZAJ OPRACOWANIA Instalacje sanitarne wewnętrzne INWESTOR: Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2

1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO INSTALACJI C.O. I C.T.. 2 5.1.1 Rurociągi. 3 5.1.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa ETCE

Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa Veloduct ETCE posiada oznakowanie CE zgodnie z normą PN-EN 15650:2010 i została przetestowana zgodnie z normą PN-EN 1366-2. ETCE spełnia wymogi klasy odporności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU SST

SZCZEGÓŁOWA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST.02.06.0 OBIEKT : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4, BUDYNEK A (ZAKŁAD OŚWIATY) ul. TYSIĄCLECIA 19, 78-600

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZEŚCIOWEJ - WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA POZIOMIE PODPIWNICZENIA ORAZ PARTERU W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 W JASLE OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY /INSTALACJE SANITARNE/

PROJEKT BUDOWLANY /INSTALACJE SANITARNE/ PROJEKT BUDOWLANY /INSTALACJE SANITARNE/ Obiekt: Budynek sanitariatów w porcie jachtowym Basen Północny Adres: Port Jachtowy Basen Półn., ul. Wybrzeże Władysława IV, 72-600 Świnoujście Branża: Instalacje

Bardziej szczegółowo

Budowa źródła ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śmiglu ul. M. Konopnickiej 5, Śmigiel

Budowa źródła ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śmiglu ul. M. Konopnickiej 5, Śmigiel 1 Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681, ekoprodet@poczta.onet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Budowa źródła ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej i

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW... 2 WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW ZAKRES OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA ZAPROJEKTOWANEJ INSTALACJI...

SPIS RYSUNKÓW... 2 WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW ZAKRES OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA ZAPROJEKTOWANEJ INSTALACJI... OPIS TECHNICZNY-INSTALACJA HYDRANTOWA SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 1. Wstęp... 3 1.1. Określenie tematu... 3 1.2. Materiały wyjściowe... 3 WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW.... 3 1.ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wewnętrznych hydrantów ppoż. zgodnie z częścią architektoniczną UWAGA: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI:

Lokalizacja wewnętrznych hydrantów ppoż. zgodnie z częścią architektoniczną UWAGA: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA... 2 4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ... 5 4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ...

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Przedmiot i zakres opracowania... 2 Instalacja c.o.... 2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej... 3 Wewnętrzna instalacja wodociągowa... 3 Informacja

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

GRUPA POMPOWA DO C.O. Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM C DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ENBOX TM2043 DN25

GRUPA POMPOWA DO C.O. Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM C DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ENBOX TM2043 DN25 GRUPA POMPOWA DO C.O. Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM 20 43 C DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ENBOX TM2043 DN25 Energetyka Solarna ENSOL sp. z o.o. ul. Piaskowa 11, 47 400 Racibórz Tel. 032 415 00 80 1. Opis urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania

A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania A. CZĘŚĆ OPISOWA I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania II. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania 1. Rodzaj ogrzewania 2. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA CENTRALEGO OGRZEWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA CENTRALEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA CENTRALEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI: I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Warunki wykonania instalacji c.o. II. SPIS RYSUNKÓW INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania Zawartość opracowania. Materiały służące do opracowania. Dane ogólne, zakres opracowania 3. Instalacja centralnego ogrzewania. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo