ZADANIE 3 Budowa terminala pasażerskiego Nr 3 PROJEKT WYKONAWCZY - PRZETARGOWY INSTALACJE HYDRANTOWE I TRYSKACZOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZADANIE 3 Budowa terminala pasażerskiego Nr 3 PROJEKT WYKONAWCZY - PRZETARGOWY INSTALACJE HYDRANTOWE I TRYSKACZOWE"

Transkrypt

1 StyL sp. z o.o. ul. Graniczna Katowice tel fax NAZWA INWESTYCJI: Budowa terminala pasażerskiego Nr 3 Międzynarodowego Portu Lotniczego Łódź im. Władysława eymonta ZADANIE 3 Budowa terminala pasażerskiego Nr 3 ADES INWESTYCJI: Łódź, ul. Gen. St. Maczka 35, Działki nr: 18, 19/1, 19/2, 20/1, 22, 23, 24, 25/5, 26/1, 29/4, 30/1, 30/10, 30/11, 31/5, 31/6, 32/5, 32/6, 33, 34/10, 34/11, 34/12, 56, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 70, 71, 72/4, 83/1, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10, 84/1, 85, 86/1 - obręb P-34. INWESTO: Port Lotniczy Łódź im. Władysława eymonta Sp. z o.o Łódź, ul. Gen. St. Maczka 35 OPACOWANIE: POJEKT WYKONAWCZY - PZETAGOWY CZĘŚĆ OPACOWANIA: INSTALACJE HYDANTOWE I TYSKACZOWE Branża/Projektant Imię i Nazwisko Nr Uprawnień podpis Główny projektant, mgr inż. arch. Leszek Szostak 211/83/WBPP Instalacje hydrantów p-poż, tryskaczowe mgr inż. Faustyn Czajgucki 25/71/Wm Branża / Sprawdzający Imię i Nazwisko Nr Uprawnień podpis Instalacje hydrantów p-poż, tryskaczowe mgr inż. Paweł Wiśniowski 143/69 Branża / Współpraca Imię i Nazwisko Nr Uprawnień podpis Instalacje hydrantów p-poż, tryskaczowe Instalacje hydrantów p-poż, tryskaczowe mgr inż. Damian Łuszczyk mgr inż. Tomasz Lis Katowice, lipiec. 2008

2 Spis treści 1. Podstawa opracowania Kwalifikacja budynku Instalacja tryskaczowa odzaje i parametry urządzenia gaśniczego Parametry urządzenia wg VdS CEA 4001: (01) Sekcje instalacji tryskaczowych Opis instalacji tryskaczowej Zestawy pompowe i sprężarka Instalacja rurowa powyżej zaworów kontrolno-alarmowych Stosowane połączenia Przewody rurowe odwadniające i płuczące Mocowania przewodów rurowych Zawory testowe Tryskacze odzaj tryskaczy ozstawienie i umiejscowienie tryskaczy Umiejscowienie przeszkód w stosunku do tryskaczy Zabezpieczenie przeszkód tryskaczami dodatkowymi Przejścia przez ściany i stropy Oznakowanie instalacji Próby instalacji Instrukcja obsługi instalacji Konserwacja i przeglądy instalacji Obsługa i konserwacja instalacji tryskaczowej Utrzymanie instalacji w gotowości do pracy Tymczasowe unieruchomienie instalacji Obsługa i konserwacja urządzeń Założenia branżowe Instalacja hydrantowa Źródło wody Wyposażenie instalacji hydrantowej Pompownia Izolacja rurociągów zasilających hydranty urociągi, armatura i zabezpieczenia Ogólne warunki wykonania i odbioru robót ozgraniczenie pomiędzy robotami instalacyjnymi i elektrycznymi...17 Spis rysunków ys. 1L. -Instalacja tryskaczowa i hydrantowa.zut piwnicy.strona lewa. ys. 1P. -Instalacja tryskaczowa i hydrantowa.zut piwnicy.strona prawa. ys. 2L. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut parteru i antresoli.strona lewa. ys. 2P. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut parteru i antresoli.strona prawa. ys. 3L. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut parteru.strona lewa. ys. 3P. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut parteru.strona prawa. ys. 4L. -Instalacja tryskaczowa z sufitów podwieszonych.zut parteru.strona lewa. ys. 4P. -Instalacja tryskaczowa z sufitów podwieszonych.zut parteru.strona prawa. ys. 5L. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut piętra i maszynowni.strona lewa. ys. 5P. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut piętra i maszynowni.strona prawa. ys. 6L. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut piętra.strona lewa. ys. 6P. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut piętra.strona prawa. ys. 7L. -Instalacja tryskaczowa z sufitów podwieszonych.zut piętra.strona lewa. ys. 7P. -Instalacja tryskaczowa z sufitów podwieszonych.zut piętra.strona prawa. ys. 8. -Instalacja tryskaczowa podstropowa i hydrantowa.zut wieży. ys. 9. -Instalacja tryskaczowa z sufitów podwieszonych.zut wieży. ys Instalacja tryskaczowa. Przekroje. Piwnica. ys Instalacja tryskaczowa. Przekroje. Parter. ys Instalacja tryskaczowa. Przekroje. Piętro. ys Instalacja tryskaczowa. Przekroje. Wieża. ys Schemat instalacji hydrantowej. ys Schemat instalacji tryskaczowej. 2

3 1. Podstawa opracowania. ozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie. ozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Urządzenia tryskaczowe, wytyczne projektowania i instalowania na podstawie wytycznych VdS CEA 4001: (01) 2. Kwalifikacja budynku. Budynek terminalu został podzielony na kilka stref pożarowych (Poz.3, pkt.3) Kwalifikacja zagrożenia pożarowego wg wytycznych VdS CEA 4001: (01). Pomieszczenia w budynku terminalu zostały zakwalifikowane do następujących klas zagrożenia pożarowego wg załącznika A: Pomieszczenie Pomieszczenie biurowe Parkingi Pasaże handlowe Hole terminali Pomieszczenia techniczne Klasa zagrożenia pożarowego OH1 OH2 OH3 OH3 OH3 3. Instalacja tryskaczowa. Instalacja tryskaczowa będzie chronić wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem tych, w których dopuszcza się wyłączenia na podstawie p wytycznych VdS CEA 4001: - pomieszczenia techniczne wydzielone ogniowo ścianami F90-A i powierzchni do 150m 2. - pomieszczenia o technologii mokrej wydzielone ogniowo ścianami F90-A - szatnie wyk onane z materiałów niepalnych i z szafkami metalowymi - pomieszczenia higieniczno sanitarne Instalacja tryskaczowa została zaprojektowana w klasie 1. Dobrano urządzenia oraz rozwiązania techniczne odpowiadające wymogom tej klasy. Powierzchnie chronione wynoszą w sumie F=21.527m 2. Ustalenie maksymalnej liczby tryskaczy przypadającej na urządzenie: Przyjęto dopuszczalną powierzchnię chronioną przez jeden tryskacz = 9,0m 2. Maksymalna ilość tryskaczy przypadająca na urządzenie tryskaczowe wyniesie: n max = 2400tryskaczy 9 4. odzaje i parametry urządzenia gaśniczego. Poziom odzaj pomieszczenia Urządzenia tryskaczowe suche zagrożenie pożarowe Urządzenie tryskaczowe wodne Zagrożenie pożarowe - parking OH2 - -5,00 - bagażownia - pom. techniczne - pom. odpraw pasażerów (odloty i przyloty) - 0,00 - pom. biurowe - - pasaże handlowe - +6,60 +9,90 OH3 OH3 OH3 OH1 OH3 - pom. biurowe - OH1 wentylatorownia przestrzeń instalacyjna - - OH3 OH1 +17,40 wieża - OH2 3

4 5. Parametry urządzenia wg VdS CEA 4001: (01). odzaj zagrożenia Jedn. OH1 OH2 OH3 OH2 - suche Minimalna intensywność zraszania mm/min Powierzchnia działania m Min. czas działania min Maks. powierzchnia chroniona przez jeden tryskacz m Min. zapas wody m Sekcje instalacji tryskaczowych. Nr sekcji ST-1 Kondygnacje pomieszczenia Parkingi poziom -5,00 odzaj tryskaczy stojące rozpylające t=+68 C K=80 Ø15 Zawór kontrolno pomiarowy DN100 powietrzno-wodny z przyspieszaczem 379 tryskaczy ST-2 Bagażownia + pom. techniczne stojące rozpylające t=+68 C K=80 Ø15 DN150 wodny 675 tryskacze ST-3 ST-4 Pomieszczenie odpraw pasażerów odlotów i przylotów + pasaże handlowe Pomieszczenia biurowe i gastronomia stojące = rozpylające t=+68 C K=80 Ø15 wiszące rozpylające t=+68 C K=80 Ø15 DN150 wodny 817 tryskaczy DN150 wodny 410 tryskaczy 7. Opis instalacji tryskaczowej. Zaprojektowano urządzenia tryskaczowe wodne i suche. Instalacja sucha obsługuje parking samochodowy na poziomie -5,00m, który jest nie ogrzewany. Instalacja tryskaczowa wodna obsługuje pozostałą część budynku z wyjątkiem pomieszczeń, które nie kwalifikują się do gaszenia instalacją tryskaczową. Instalacja tryskaczowa typu wodnego jest wypełniona wodą pod ciśnieniem. W razie pożaru ampułka z cieczą rozszerzalną zamontowana w tryskaczu pęka, co powoduje natychmiastowy wypływ wody z instalacji a w konsekwencji spadek ciśnienia, który powoduje otwarcie zaworu kontrolno-alarmowego. Instalacja tryskaczowa zasilana jest pompami i czerpie wodę ze zbiornika zapasu i tłoczy ją do rozdzielacza Ø150, na którym zamontowano 4 sekcje tryskaczowe, w tym jedną suchą. Każda sekcja wodna wyposażona będzie w czujniki przepływu przekazujące informacje o uruchomieniu sekcji lub jej części do centrali sygnalizacji pożaru. Ze względu na umiejscowienie wszystkich zaworów kontrolno alarmowych w jednym pomieszczeniu, urządzenie tryskaczowe będzie posiadało dwa mechaniczne akustyczne alarmy z turbinką wodną, jeden dla zaworów kontrolno alarmowych wodnych, drugi dla powietrzno wodnych. Dzwony alarmowe usytuowano na zewnątrz budynku, przy dojeździe pożarowym od strony PPS. Uzupełnianie wody w zbiornikach odbywać się będzie samoczynnie w czasie krótszym niż 36 godz. dwoma przewodami DN80, wyposażonymi w 2 zawory pływakowe na komorę. Urządzenie tryskaczowe wyposażone będzie w przyłącze dla straży pożarnej DN100 z zaworem zwrotnym i dwoma nasadami tłocznymi DN75 wyprowadzonymi na zewnątrz budynku, 1,0m nad poziom terenu. Zasilanie tryskaczy rurociągami z rur stalowych ocynkowanych. 4

5 8. Zestawy pompowe i sprężarka. Zestaw pompowy dla urządzenia tryskaczowego: pompy główne 2 szt. + zbiornik (wyczerpywalny) + zasilanie z sieci miejskiej jako źródło niewyczerpywalne wody. hydrofor o pojemności użytkowej Ciśnienie w hydroforze Vt P = ( P1 + P2 + 0,1 h) P1 Va P1=1 0,1h=27,50 Va=8,0 m 3 P2=0,5 Vt=23,0 m 3 23,0 P = ( 1+ 0,5 + 2,75) 1 = 8, 5bar 8,0 3 V = 150m jako źródło wyczerpywane Ciśnienie maksymalne 9,2 bar Ciśnienie minimalne 7,0 bar 3 Przyjęto dwa zestawy pompowe o wydajności Q = 63,0 m h wysokości H = 92,0 msłh 2 O, mocy silnika N s = 30 55,0kW, zasilane energią elektryczną z dwóch niezależnych źródeł. Jedna pompa pilotująca o mocy 0,37 1,1 kw. 9. Instalacja rurowa powyżej zaworów kontrolno-alarmowych. Instalacja systemu mokrego powinna być wykonana z rur stalowych czarnych ze szwem zabezpieczonych antykorozyjnie przez malowanie. Instalacja systemu suchego powinna być wykonana z rur stalowych ocynkowanych ze szwem. urociągi łączone na gwinty lub na których będzie się wykonywało rowki żłobione powinny mieć minimalną grubość ścianek zgodnie z ISO 65 M (Schedule 40 w NFPA 13). urociągi, na których będzie się wykonywało rowki tłoczone lub będą łączone za pomocą spawania powinny mieć minimalną grubość ścianek zgodnie z ISO 65 L2 (Schedule 10 w NFPA 13). Instalację suchą należy wykonać jako rozgałęźną. Nie dopuszcza się stosowania układów rusztowych (gridded systems). W instalacji suchej można stosować tylko tryskacze stojące. W instalacji suchej rurociągi powinny być układane ze spadkiem 2mm na 1m przy rurociągach większych od DN50 i 4mm na 1m przy rurociągach do DN50. Na rysunkach nie pokazano tras prowadzenia rurociągów. Zasadą jest prowadzenie rurociągów głównych przez strefy wspólne (pasaże itp. ). urociągi rozprowadzające powinny być oddzielne dla instalacji podstropowej, od instalacji w sufitach podwieszonych. Wszystkie części instalacji wykonane z metali żelaznych nie ocynkowanych, a zwłaszcza rurociągi, obejmy i wporniki winny być zabezpieczone antykorozyjnie przez nałożenie co najmniej jednej warstwy farby przeciwrdzewnej, po uprzednim oczyszczeniu podłoża z ewentualnych śladów rdzy. Następnie w/w elementy należy pomalować farbą wykończeniową w kolorze określonym przez Generalnego Projektanta ealizacji lub w kolorze konwencjonalnym. W przypadku instalacji prowadzonych w sposób widoczny przez pomieszczenia reprezentacyjne (hala sprzedaży, biura, pasaż itp.) należy stosować farbę wykończeniową w kolorze ustalonym z Generalnym Projektantem ealizacji. Do zasilania instalacji tryskaczowej w sufitach podwieszonych w pomieszczeniach najemców należy przewidzieć zaślepione odejście z przewodu zasilającego. Dla obiektów o powierzchni 100m 2 należy przygotować odejście DN50. Dla większych obiektów odejście o średnicach DN65,DN80,DN100. Wykonanie instalacji tryskaczowej w sufitach podwieszonych będzie po stronie najemców obiektów i jest poza zakresem tego opracowania. 9.1 Stosowane połączenia. Dopuszcza się wykonanie połączeń przewodów rurowych za pomocą technologii połączeń rowkowanych, kołnierzowych, złączek gwintowanych wg ISO lub ISO 7-1 lub połączeń spawanych. Przy połączeniach gwintowanych należy wykonywać gwinty stożkowe a do uszczelnień gwintów powinno się stosować konopie. Do uszczelnienia gwintów tryskaczy należy stosować taśmy teflonowe. Połączenia gwintowane powinny być stosowane maksymalnie do średnicy DN50. Złączki rowkowane powinny posiadać Certyfikat Zgodności CNBOP lub znak CE i atest FM do stosowania w instalacjach tryskaczowych. ury łączone za pomocą złączek rowkowanych powinny być łączone za pomocą 5

6 aprobowanej, współgrającej ze sobą kombinacji kształtki, uszczelki i rowka na rurze. Złączki, łącznie z uszczelkami, używane w systemach suchych powinny być specjalnie przeznaczone do tego typu instalacji. Przed założeniem złącza rowek należy oszlifować. Możliwe jest również wykonywanie połączeń spawanych przy zachowaniu odpowiedniej jakości spawów i zabezpieczeniu przewodów rurowych przed korozją. Spawanie powinno być wykonywane w specjalnie do tego celu przystosowanym warsztacie. Jeśli zajdzie konieczność spawania na terenie budowy, to spawanie przewodów rurowych nie jest dozwolone w zamkniętych pomieszczeniach i musi być wykonywane na zewnątrz, w odpowiedniej odległości od budynku. W przypadku połączeń spawanych, żaden element nie może mieć długości przekraczającej 12m. W instalacji suchej rurociągi powinny być układane ze spadkiem 2mm na 1m przy rurociągach większych od DN50 i 4mm na 1m przy rurociągach do DN50. Do ochrony przestrzeni pod schodami ruchomymi należy zamontować tryskacze wiszące w koszyczkach i wykonać podłączenie do rurociągu zasilającego. Instalacja wewnątrz schodów zostanie dostarczona przez wykonawcę schodów ruchomych. Po wykonaniu instalację należy przepłukać i poddać testowi hydraulicznemu przy parametrach określonych w NFPA. Żadne przecieki nie są dopuszczalne. 9.2 Przewody rurowe odwadniające i płuczące Przewdoy rurowe instalacji tryskaczowej powinny być ułożone w taki sposób, aby możliwe było odwodnienie instalacji w stronę zaworów kontrolno-alarmowych. W instalacji suchej rurociągi powinny być układane ze spadkiem 2mm na 1m przy rurociągach większych od DN50 i 4mm na 1m przy rurociągach do DN50. W przypadku gdy to nie jest możliwe należy stosować pośrednie zawory odwadniające umieszczone na pionach lub rurach zasilających o rozmiarach: dla rur o średnicy do DN50 zawory o średnicy DN20 lub większe dla rur o średnicy od DN50 do DN80 zawory o średnicy DN32 lub większe dla rur o średnicyod DN100 zawór o średnicy DN50 Woda z odwodnienia powinna być kierowana do kanalizacji, lub w inne przeznaczone do tego miejsce. Na wylocie zaworów spustowych należy przewidzieć szybkozłączkę do podłączenia węża. Cała instalacja tryskaczowa powinna być tak zmontowana, by możliwe było jej płukanie. Łatwo demontowalne kształtki lub zakorkowane zawory powinny być umieszczone na końcach przewodów zasilających. Przewody te powinny mieć średnicę min DN Mocowania przewodów rurowych Wszystkie przewody rurowe należy mocować za pomocą systemów zamocowań przeznaczonych dla instalacji tryskaczowych posiadających Certyfikat Zgodności CNBOP lub znak CE i atest FM do stosowania w instalacjach tryskaczowych. Wsporniki należy wykonać w taki sposób aby przy ich montażu i demontażu nie zachodziła konieczność stosowania źródeł ciepła. Pod rurociągami głównymi i armaturą należy umieścić podpory ze stali ocynkowanej. Podpory należy montować do posadzki. Podpory muszą spełniać wymagania NFPA. urociągi o średnicy max DN25 można mocować do blachy trapezowej. urociągi o średnicy większej niż DN25 powinny być mocowane do konstrukcji budynku. Należy wykonać punkty stałe instalacji. urociągi muszą być mocowane zgodnie z zasadą: Minimalna odległość zawiesia od tryskacza stojącego 89mm Maksymalna odległość od zawiesia do ostatniego tryskacza na rurze odgałęźnej: - dla rurociągu DN25 0,9m - dla rurociągu DN40 i większego 1,5m urociągi o średnicy max DN100 należy zawieszać uchwytami o średnicy M10 urociągi o średnicy DN150 należy zawieszać uchwytami o średnicy M12 Nie dopuszcza się podwieszania urządzeń niezwiązanych z instalacją tryskaczową do przewodów i mocowań instalacji tryskaczowej. Instalacja tryskaczowa może wykorzystywać zawieszenia innych instalacji, jeśli są one przewidziane do utrzymania dodatkowego ciężaru od instalacji tryskaczowej. Każdy punkt podparcia powinien wytrzymać ciężar rury wypełnionej wodą plus 114kg. 6

7 9.4 Zawory testowe Każda sekcja i podsekcja powinna być wyposażona w zawór testowy DN25 o współczynniku wypływu K równym najmniejszemu tryskaczowi zamontowanemu w danej sekcji. Zawór powinien znajdować się w łatwo dostępnym miejscu na wysokości max 2100mm nad posadzką. Wypływ z przewodu testowego należy wyprowadzić na zewnątrz lub w przeznaczone do tego miejsce. Zawory testowe powinny być oznaczone tabliczkami w celu łatwej identyfikacji. Na tabliczce powinna się znaleźć informacja, jaką część budynku obsługuje dany zawór oraz numer sekcji. 9.5 Tryskacze odzaj tryskaczy Należy instalować wyłącznie tryskacze posiadające Certyfikat Zgodności CNBOP lub znak CE i atest FM. Przewidziano zastosowanie tryskaczy standardowych stojących i wiszących standardowego reagowania( szybkiego reagowania w pomieszczeniach biurowych ). W świetlikach i pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze należy stosować tryskacze o temperaturze znamionowej 93 C. Tryskacze w sufitach podwieszonych należy instalować z rozetami maskującymi. W instalacji suchej można stosować tylko tryskacze stojące. Tryskacze należy montować w sposób przewidziany przez producenta oraz przy spełnieniu wymagań NFPA. Należy zapewnić odpowiednią ilość tryskaczy zapasowych każdego typu zastosowanego w obiekcie ozstawienie i umiejscowienie tryskaczy. Tryskacze standardowe należy montować prostopadle do stropu w pozycji stojącej/wiszącej w odległości min 25,4 mm, max 305 mm od stropu. Tryskacze stojące należy montować z jarzmami ustawionymi równolegle do przewodów rozprowadzających. W częściach wspólnych z sufitem podwieszonym zabezpieczana jest przestrzeń poniżej i powyżej sufitu podwieszonego. Tryskacze w sufitach podwieszonych należy montować z rozetami osłonowymi. Wykonanie podłączenia tryskaczy, ze szczególnym uwzględnieniem tryskaczy suchych, należy wykonać zgodnie z wymaganiami VdS. Do ochrony przestrzeni pod schodami ruchomymi należy zamontować tryskacze wiszące w koszyczkach i wykonać podłączenie do rurociągu zasilającego. Instalacja wewnątrz schodów zostanie dostarczona przez wykonawcę schodów ruchomych Umiejscowienie przeszkód w stosunku do tryskaczy. W przypadku wystąpienia przeszkód zakłócających zraszanie tryskaczy niemożliwych do przesunięcia, należy przewidzieć dodatkowe tryskacze pod przeszkodami. Dla tryskaczy standardowych wszystkie przeszkody o szerokości większej od 1200mm wymagają dodatkowej ochrony. Należy zachować właściwe odległości pomiędzy instalacją tryskaczową, a instalacjami pozostałych branż, aby zapewnić właściwe działanie instalacji tryskaczowej. Dla tryskaczy standardowych (tabele i figury zgodne z NFPA13 wydanie z 2002roku): - przeszkody znajdujące się w strefie do 90cm poniżej stropu należy umiejscawiać zgodnie z tabelą i figurą (a). - przeszkody znajdujące się poniżej 90cm od stropu o szerokości do 120cm nie stanowią przeszkody dla tryskaczy standardowych. - przeszkody o szerokości powyżej 120cm wymagają dodatkowej ochrony poniżej przeszkody. - przeszkody znajdujące się przy ścianie o szerokości do 80cm, nie wymagają dodatkowej ochrony jeśli są umiejscowione zgodnie z figurą (b). - przeszkody znajdujące się przy ścianie o szerokości powyżej 80cm wymagają dodatkowej ochrony poniżej przeszkody. - należy zachować odpowiednią odległość przeszkód od tryskaczy. Patrz figura przeszkody zabudowane na nie stanowią przeszkody dla wypływu z tryskacza jeśli są umiejscowione zgodnie z tabelą i należy zachować wolną przestrzeń poniżej tryskacza mon 457mm. 7

8 9.5.4 Zabezpieczenie przeszkód tryskaczami dodatkowymi. W celu zabezpieczenia tych przeszkód w ofercie firmy powinna być zawarta ilość tryskaczy do zabezpieczenia przeszkód. Powinien to być zapas kompletny nie wymagający zwiększania ceny ryczałtowej na późniejszym etapie wykonywania prac. Wraz z zapasem tryskaczy należy uwzględnić niezbędne akcesoria montażowe oraz wykonanie samych czynności montażowych, zamontowanie instalacji zasilających wykonanie odpowiednich projektów, rysunków, prób oraz udzielenie gwarancji na te tryskacze. Po ukończeniu robót przeprowadzone zostanie rozliczenie materiału na podstawie faktycznie zainstalowanej liczby tryskaczy, w celu dokonania stosowanej zapłaty. 9.6 Przejścia przez ściany i stropy. W przegrodach ogniowych należy zastosować przejścia przez przegrody ogniowe o odporności ogniowej 2h. Przepusty instalacyjne powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną ITB i powinny być wykonane w sposób przewidziany w aprobacie technicznej ITB. Wszelkie rurociągi i przewody przechodzące przez ściany i stropy nie będące przegrodami ogniowymi, poza ściankami z płyt gipsowo-kartonowych, winny być od nich odizolowane za pomocą osłon sztywnych z rur stalowych o odpowiedniej średnicy oraz uszczelnione masą; w miejscu połączeń należy wykonać poprawki malarskie. W miejscu przepuszczania instalacji przez szczeliny dylatacyjne na rurach należy stosować elementy kompensacyjne w celu zapobieżenia przenoszenia sił na rury. Zaleca się łączenie rurociągów za pomocą złączy rowkowanych elastycznych zapobiegających przenoszeniu sił na rury. 9.7 Oznakowanie instalacji. Do niniejszego działu należy odpowiednie oznakowanie elementów instalacji zgodnie z wymaganiami NFPA. Na głównych urządzeniach i armaturze należy umieścić wodoodporne tabliczki z numerem urządzenia i opisem. Numer powinien odpowiadać oznaczeniu na schemacie. Schemat instalacji oraz podział obiektu na sekcje powinien wisieć na ścianie pompowni. Na zaworach alarmowych należy umieścić tabliczki z opisem sekcji i podaniem podstawowych parametrów oraz tabliczkę z graficznym pokazaniem strefy chronionej przez dany zawór. Na ścianie, przy zaworach spustowych, płuczących i testowych należy umieścić tabliczki z opisem rodzaju zaworu i numeru sekcji, którą obsługuje. Przyłącze dla straży pożarnej powinno być odpowiednio oznakowane. Tabliczki muszą być trwałe i umocowane w sposób solidny. 9.8 Próby instalacji. Po wykonaniu, instalację należy przepłukać i poddać testowi hydraulicznemu przez czas 2 godzin przy ciśnieniu 13,4 bar. Żadne przecieki nie są dopuszczalne. Dodatkowo instalację suchą należy testować powietrzem przy ciśnieniu 3,5 bar przez czas 24 godzin. Maksymalny, akceptowalny spadek ciśnienia powietrza w tym czasie wynosi 0,1bar. Testy należy przeprowadzić w obecności Użytkownika. Na podstawie wyników testów należy sporządzić protokoły, które powinny być podpisane przez Inwestora i wykonawcę. 10. Instrukcja obsługi instalacji. Informacje podstawowe. Obsługę i konserwację instalacji może prowadzić tylko osoba odpowiedzialna i przeszkolona. Prace konserwacyjne i przeglądy muszą być prowadzone regularnie i opisane w książce obsługi instalacji tryskaczowej. Wszystkie alarmy pożarowe, uszkodzenia i wyłączenia instalacji z pracy muszą być zapisane w książce obsługi instalacji. Zapisy w książce obsługi muszą być potwierdzone przez uprawnioną osobę. W każdym wypadku wystąpienia pożaru należy natychmiast powiadomić Straż Pożarną. W przypadku pożaru wyposażenia elektrycznego należy stosować tylko gaśnice śniegowe lub proszkowe. Nie należy używać w takich wypadkach wody - zagrożenie życia. Wyłączyć 8

9 instalację elektryczną głównym przełącznikiem. Uważać na niebezpieczne dymy wytwarzane przez palące się przewody elektryczne. Działanie instalacji odbywa się w sposób automatyczny, raz uruchomiona instalacja nie wymaga dalszych czynności i pozostaje w pełnej gotowości do gaszenia pożaru. Należy jednak bardzo dokładnie przestrzegać instrukcji konserwacji zawartej w tym opracowaniu. Podstawowe prace konserwacyjne są opisane w rozdziałach 3.4, 3.5, 3.6 tego opracowania. Niezależnie od opisanych w tym opracowaniu czynności i prac konserwacyjnych, należy przestrzegać instrukcji producenta dotyczących poszczególnych części instalacji. Napełnienie instalacji. Instalacja jest napełniona wodą ze zbiorników ( zbiorniki natomiast z wodociągu miejskiego ). Przy napełnianiu instalacji tryskaczowej należy otworzyć zawory odpowietrzające 3/4" na głównych przewodach rozdzielczych instalacji, w celu jej odpowietrzenia. Uruchomienie instalacji. Wszystkie przełączniki na tablicach sterowniczych należy ustawić w pozycji "AUTO" ( praca automatyczna ) Konserwacja i przeglądy instalacji. a) Prace konserwacyjne mogą przeprowadzać tylko osoby odpowiedzialne, pełnoletnie i posiadające odpowiednią wiedzę o instalacji i jej obsłudze. b) Pompownię instalacji tryskaczowej należy utrzymywać w czystości. c) Osoby nieuprawnione nie mogą przebywać w pompowni, pompownia powinna być przez cały czas zamknięta. d) Wszystkie prace konserwacyjne należy zapisywać w książce obsługi instalacji. e) Przeglądów może dokonywać przeszkolony personel, wynik przeglądu należy zapisać w raporcie. f) Prace opisane w poniższym zestawieniu prac konserwacyjnych należy prowadzić w podanych odstępach czasu. g) Poniższa tabela przedstawia zakres prac niezbędnych w czasie eksploatacji poszczególnych elementów instalacji. Zestawienie okresowych prac konserwacyjnych i przeglądów. Legenda : - kontrola ; CL - czyszczenie ; - konserwacja D - dziennie ; W tygodniowo ; M - miesięcznie ; A - rocznie ; - wg potrzeb Urządzenie czynności okres M Zbiorniki zapasu wody CL 2 A M Zbiorniki zalewowe pomp CL 2 A M 9

10 Zawory pływakowe CL A Zawory stopowe, kosze ssawne, filtr CL W Zasuwy z wyłącznikami krańcowymi CL M Zasuwy, zawory CL W Zawory kontrolno alarmowe CL W Wyłączniki ciśnieniowe alarmu CL W Wskaźniki przepływu CL W Dzwon alarmowy CL M Tryskacze CL W Łączniki ciśnieniowe CL W Włączniki pływakowe CL W Pompy CL A Szafy sterownicze CL Obsługa i konserwacja instalacji tryskaczowej Utrzymanie instalacji w gotowości do pracy. W celu utrzymania instalacji tryskaczowej w pełnej gotowości do gaszenia pożaru, należy wykonywać przedstawione poniżej czynności kontrolne w podanych odstępach czasu i rejestrować je w książce. Wszelkie usterki należy niezwłocznie usuwać. 1. Codziennie należy przeprowadzać następujące kontrole wizualne: * ) a) kontrole wizualne instalacji. 10

11 b) ciśnienie wody powyżej i poniżej zaworów kontrolno-alarmowych. * ) kontrole przeprowadzać tylko w dni robocze; maksymalny okres pomiędzy kontrolami - 3 dni. 2. W odstępach tygodniowych, należy przeprowadzać następujące dodatkowe prace: a) Sprawdzenie poziomu wody w zbiornikach zapasu wody. b) Sprawdzenie czy grzejnik w pompowni instalacji tryskaczowej jest sprawny. c) Kontrola urządzeń alarmowych dla każdego zaworu kontrolno-alarmowego. d) Sprawdzenie urządzeń alarmowych mechanicznych i elektrycznych oraz pozycji zaworów. e) Sprawdzenie pozycji, zamocowania i monitorowania wszystkich wyłączników krańcowych ( nienaruszone zabezpieczenia, itp. ). Zasuwy i zawory zlokalizowane na przewodach: przed i za pompą, przed zaworem kontrolnoalarmowym oraz pozostałe na przewodach doprowadzających wodę do instalacji tryskaczowej, powinny być otwarte i zabezpieczone w takiej pozycji. Zasuwy i zawory znajdujące się na przewodzie testowym pomp oraz odwadniające zbiorniki i instalację powinny być zamknięte: zasuwy powinny być zabezpieczone w takiej pozycji. f) kontrola gotowości do pracy urządzeń uruchamiających silniki pomp oraz silników. 3. W odstępach miesięcznych, należy przeprowadzać następujące dodatkowe prace: a) Kontrola gotowości do działania pomp i silników. Pompy należy poddawać próbie pracy przy maksymalnym przepływie przez co najmniej 15 minut ( aż silnik osiągnie prawidłowe parametry pracy ) i odczytać pobór prądu. W przypadku zaniku napięcia silnik elektryczny jest zasilany z awaryjnego źródła energii elektrycznej, należy również sprawdzić w praktyce automatyczne przełączanie. b) Kontrola stanu przewodów instalacji tryskaczowej, tryskaczy i zawieszeń przewodów. W okresie zimowym kiedy istnieje możliwość zamarznięcia wody w instalacji, należy kontrolować temperaturę w pomieszczeniach, w których znajduje się instalacja ( min. +5 o C ). c) Kontrola automatycznych urządzeń zasilania wody ( zawory pływakowe ) dla zbiorników zapasu i zalewowych. d) Kontrola swobody otwierania i zamykania zasuw. e) Kontrola transmisji alarmów do centralki alarmowej. f) Kontrola funkcjonowania instalacji monitorowania. g) Kontrola zgodności z przepisami dotyczącymi maksymalnych dopuszczalnych wysokości składowania. h) Kontrola minimalnej przestrzeni pomiędzy deflektorem tryskacza a górnym poziomem składowania materiałów ( min. 0,5m ). 4. W odstępach półrocznych, należy przeprowadzać następujące prace: a) Kontrola drożności zasuw. b) Kontrola wizualna filtrów. c) Kontrola swobody ruchu ruchomych części urządzeń. 5. Kontrole dodatkowe: a) Co 5 lat należy przeprowadzać dokładną kontrolę wszystkich zbiorników z wodą i w razie potrzeby przeprowadzić gruntowne czyszczenie oraz niezbędne naprawy ( likwidacja ewentualnych nieszczelności, uzupełnienie powłok ochronnych, w przypadku zbiorników stalowych - malowanie farbą antykorozyjną ). b) Co 2 lata należy czyścić zbiorniki wody i w razie potrzeby również wykonać nowe ich zabezpieczenie przeciw ewentualnym przeciekom. c) Po 25 latach należy przeprowadzić szczegółową kontrolę całej sieci przewodów instalacji. Przewody muszą być dokładnie przepłukane i sprawdzone hydraulicznie. Wszelkie przewężenia przekrojów rur, spowodowane na skutek osadzania się zanieczyszczeń, muszą być zlikwidowane. Parametry pracy zainstalowanych tryskaczy muszą być poddane wyrywkowej kontroli, przeprowadzonej przez uprawnione laboratorium. 11

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania... 2. 2. Podstawa techniczna opracowania... 2. 3. Zakres opracowania... 2. 4. Charakterystyka obiektu...

1. Przedmiot opracowania... 2. 2. Podstawa techniczna opracowania... 2. 3. Zakres opracowania... 2. 4. Charakterystyka obiektu... Spis treści 1. Przedmiot opracowania.... 2 2. Podstawa techniczna opracowania... 2 3. Zakres opracowania.... 2 4. Charakterystyka obiektu.... 3 5. Opis instalacji.... 3 5.1 Kwalifikacja przestrzeni przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym

PRZEDMIAR. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym kpl. o masie 0.5 t - demontaż 5.00 kpl. 5.000 2 Demontaż zbiornika hydroforowego o pojemności do 800 dm3 szt. 3 Cięcie

Bardziej szczegółowo

TRYSKACZE- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp, Nazwa Jm Ilość 1 kolana stalowe krótkie czarne o śr, nominalnej 100 mm szt 2 2 kolana stalowe krótkie czarne o śr, nominalnej 150 mm szt 4 3 Łącznik z żeliwa ciąg,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania. Rozdział 2.

Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania. Rozdział 2. 2 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Zakres opracowania. Rozdział 2. Opis techniczny. 2.1. Sposób wykorzystania przestrzeni przewidzianych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Zestawienie podstawowych wariantów przyłączy domowych do rurociągów z rur żeliwnych i stalowych nawiercanie pod ciśnieniem z boku ROZDZIAŁ 1A. Zestawienie uzupełniających wariantów

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja hydrantowa w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ Biuro Projektowe Thermotechnika Sebastian Gwarny Ul. Truskawkowa 42, 89-600 Chojnice www.thermotechnika.pl mail: thermotechnika@gmail.com Tel. 660 43 42 92 TEMAT: ADRES: INWESTOR: STADIUM: BRANŻA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI: 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 1.4. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 4 2.1. HYDROFORNIA WODOCIĄGOWA... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi

Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Budynek

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA COREMATIC 44-100 Gliwice ul. Lipowa 12 tel./fax 0 (prefix) 32-2311626 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTOR: INWESTYCJA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2

1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 SPIS RYSUNKÓW 1 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 4 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO INSTALACJI C.O. I C.T.. 2 5.1.1 Rurociągi. 3 5.1.2

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 25025-9394

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wewnętrznych hydrantów ppoż. zgodnie z częścią architektoniczną UWAGA: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI:

Lokalizacja wewnętrznych hydrantów ppoż. zgodnie z częścią architektoniczną UWAGA: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA... 2 4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ... 5 4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa Str. 1 Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa KODY CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332200-5 Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...3 4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ...3

PODSTAWA OPRACOWANIA...3 4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ...3 0. SPIS TREŚCI PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1. DANE OGÓLNE... 3 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ...3 4.1. CENTRALNE OGRZEWANIE... 3 4.1.1

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne. 1.1 Przedmiot i zakres opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne. 1.1 Przedmiot i zakres opracowania. OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY (BRANŻA SANITARNA) 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania Spis treści: Opis techniczny Karty katalogowe Część rysunkowa Rys. 1. INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU 1:50 Rys. 2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN - RZUT PARTERU 1:50 Opis techniczny 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA. Spółka z o.o. 31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8 tel.: 421 24 41, 421 37 55, 422 90 83, fax: 422 24 93

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA. Spółka z o.o. 31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8 tel.: 421 24 41, 421 37 55, 422 90 83, fax: 422 24 93 ARKONA PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA Spółka z o.o. 31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8 tel.: 421 24 41, 421 37 55, 422 90 83, fax: 422 24 93 OBIEKT: Numer zlecenia: 4/2008 z dn. 17.01.2008r. Rezydencja

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR - WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW 50-156 WROCŁAW UL. BERNARDYŃSKA 5 OBIEKT - BUDYNEK WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ADRES - JELENIA

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp120 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU 4/4.2/PL/1 Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU Certyfikat Zgodności nr ITB-0059/W Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4455/9 TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

Karta Gwarancyjna. Nazwa / Typ RAYON / R 200 RAYON / R 150 RAYON / R 125 RAYON / R 100 RAYON / R 75 RAYON / R 50 SZTUKI

Karta Gwarancyjna. Nazwa / Typ RAYON / R 200 RAYON / R 150 RAYON / R 125 RAYON / R 100 RAYON / R 75 RAYON / R 50 SZTUKI Karta Gwarancyjna Nazwa Panel ciepłowodowy Specyfikacja Nazwa / Typ / R 200 / R 150 / R 125 / R 100 / R 75 / R 50 SZTUKI Data sprzedaży Podpis Sprzedawcy... Pieczątka Punktu Sprzedaży przyjmuję warunki

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria środowiska Temat : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI Iława,

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp60 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej Ul. Nowogrodzka 1/3/5

PROJEKT WYKONAWCZY. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej Ul. Nowogrodzka 1/3/5 Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY O b i e k t: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej A d r e s: Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5 Inwestor: Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej Ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU SMAROWNICA Typ S-3 MONTAŻ I EKSPLOATACJA Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ SA ul Tokarska 6 ; 40-859 KATOWICE Tel: +48 32 604 09 00 ; Fax +48 32 604 09 01 MOJ SA Spis treści Lp Nazwa Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57

FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57 FIRMA INŻYNIERYJNA ANDRZEJ WÓJCICKI 25-804 Kielce al.górników Staszicowskich57 Ekspertyza budowlana instalacji sanitarnych budynku Karczmy na terenie wioski słowiańskiej-średniowiecznej w msc. Huta Szklana

Bardziej szczegółowo

1.Budowa. 2. Zakres stosowania. 3. Montaż i instalacja 4. Użytkowanie i konserwacja.

1.Budowa. 2. Zakres stosowania. 3. Montaż i instalacja 4. Użytkowanie i konserwacja. INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZBIORNIKÓW HYDROFOROWYCH TYPU 1.Budowa. Zbiorniki hydroforowe typu wykonane są z blachy stalowej jako konstrukcje całkowicie spawane. Zbiorniki są cynkowane ogniowo..

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Spis rysunków: IH1 instalacja hydrantów wewnętrznych 1/7

Spis treści: Spis rysunków: IH1 instalacja hydrantów wewnętrznych 1/7 Spis treści: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania str. 3 1.2. Wykorzystana dokumentacja str. 3 1.3. Opis stanu istniejącego str. 3 1.4. Założenia wyjściowe str. 4 2. Opis projektowanych rozwiązań technicznych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo