METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową z opcją pomiaru izolacji 9/5.06

2 METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T (1) (5/5a) (2) (3/3a) (4/4a) (5/5b) (2) (3) (6) (8) (8) (7) max. 600 V (7a) max. 600 V (9)(10) (11) (12) (20) (19) (18) (13) (17) (16) (15) (14) 2 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

3 Opis urządzenia (1) LCD rozdział 4 (2) ON OFF: klawisz służący do włączania i wyłączania urządzenia rozdział 2 (3) DATA MIN/MAX: Klawisz do zapisywania wyników pomiarów i wartości MIN/MAX rozdział 5 + rozdział 6 (3a) 500V 1000V: Klawisz wyboru napięcia probierczego rozdział 14.1 (4) AUTO MAN rozdział 3 krótkie wciśnięcie: klawisz do ręcznego wyboru zakresu długie wciśnięcie: włącza automatyczny wybór zakresu pomiarowego (4a) + (5a) Praca ciągła dla pomiaru rezystancji izolacji rozdział.2 (5) FUNC: Klawisz wielofunkcyjny rozdział 7 ff. krótkie wciśnięcie: włącza dodatkowe funkcje pom., np. Hz,,, C (czerwone symbole) długie wciśnięcie: wybór głównej funkcji pomiarowej (białe symbole) (5a) Klawisz wywołujący pomiar rezystancji izolacji (tak długo jak jest przytrzymywany) rozdział 14 (5b) Klawisz włączający i wyłączający rozdział 15 pomiar rezystancji izolacji (6) Przełącznik obrotowy do wyboru funkcji pom. rozdział 7 ff. (7) Złącza do pomiaru multimetrem rozdział 3 (7a) Złącza do pomiaru rezystancji izolacji rozdział 14 + rozdział 15 (8) Znak kalibracji DKD rozdział 1 Opis LCD (9) Symbol oznaczający pracę ciągłą (10) Wyświetlacz cyfrowy z kropką dziesiętną i wskazaniem polaryzacji (11) Wyświetlanie ręcznie wybranych zakresów pomiarowych i zapisu wartości mierzonych oraz wartości MIN/MAX (12) Wyświetlacz DC/AC (13) Jednostka wyświetlanej wielkości mierzonej (14) Wyświetlanie przekroczenia zakresu (15) Wskazówka linijki analogowej (bargrafu) (16) Skala linijki analogowej (bargrafu) (17 Wskazuje przekroczenie wartości ujemnej zakresu wyśw. analogowego (18) Wyświetlanie jednostki mierzonej wielkości, C, dla pomiaru temperatury (wymagnia: czujnik temp. jako akcesorium) (19) Wskaźnik zbyt niskiego napięcia baterii (20) Wyświetlanie sprzężone z funkcją sygnalizacji dźwiękiem GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 3

4 Spis treści Strona 1 Funkcje zabezpieczające i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Czynności wstępne Wybór funkcji pomiarowych i zakresów pomiarowych Automatyczny wybór zakresu Ręczny wybór zakresu pomiarowego Szybkie pomiary Wyświetlacz LCD Wyświetlacz cyfrowy Linijka analogowa (bargraf) Zapis wielkości mierzonych, DATA Zapis wartości minimalnej i maksymalnej Pomiar napięcia METRA HIT 16 I/L: 1 MΩ impedancja wejściowa METRA HIT 16 T: rozkład połączeń Przejściowe przepięcia Pomiar napięć wyższych niż 600 V Pomiar współczynnika wypełnienia (tylko METRA HIT 16 L) Pomiar rezystanncji Pomiar prądu zmiennego przekładnikiem cęgowym WZ12B Test diody i ciągłości obwodu Pomiar pojemności Pomiar częstotliwości Pomiar temperatury Pomiar rezystancji izolacji za pomocą METRA HIT 16 I/L Przygotowanie do pomiaru Pomiar rezystancji izolacji Zakończenie pomiaru i rozładowanie Ocena wyników pomiarów Pomiar rezystancji izolacji wyposażenia telekomunikacyjnego za pomocą METRA HIT 16 T Ocena wyników pomiarów Interfejs RS232C Wartości charakterystyczne Konserwacja Bateria Obudowa Akcesoria Informacje ogólne Wartości charakterystyczne przewodów pomiarowych (dotyczy dostarczanego zestawu przewodów KS17-2) Serwis naprawczy i części zamiennych DKD Calibration Lab and Rental Instrument Service Gwarancja Wsparcie dla produktu GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

5 1 Funkcje zabezpieczające i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Wybraliście Państwo urządzenia zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa. Urządzenie spełnia wymagania stawiane w stosownych normach europejskich i narodowych przepisach EC. Potwierdza to opatrzenie go znakiem CE. Odpowiednie deklaracje zgodności można uzyskać z GMC-I Gossen- Metrawatt GmbH. Multimetr analogowo-cyfrowy wyprodukowano i przetestowano zgodnie z przepisami bezpieczeństwa IEC :2001/EN :2001/VDE :2002 i IEC /EN /VDE Jeśli używany jest zgodnie z przeznaczeniem (patrz definicja poniżej), zapewnione jest bezpieczeństwo operatora oraz urządzenia. Bezpieczeństwo nie jest jednakże zagwarantowane, jeśli urządzenie jest używane w sposób nieodpowiedni lub bez należytej uwagi. Aby zachować odpowiednie warunki techniczne dla bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwo przy użytkowaniu, szczególnie istotne jest uważne przeczytanie całej instrukcji przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, a także ścisłe przestrzeganie zawartych w niej zaleceń. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także w celu ochrony urządzenia, multimetry METRA HIT 16 I/L wyposażono w urządzenie automatycznie blokujące gniazda. Sprzężone jest ono z przełącznikiem obrotowym i umożliwia podłączanie tylko do gniazd przeznaczonych do wybranej funkcji. Uniemożliwia rónwież przełączenie przełącznika obrotowego w niedozwolone położenie, gdy do gniazd podłączone są przewody pomiarowe. Użycie zgodne z przeznaczeniem: Opisywany multimetr jest urządzeniem przenośnym, które podczas wykonywania pomiarów można trzymać w jednej ręce. Wykonywane są tylko takie pomiary, jakie opisano w rozdz. 7 do 15. Urządzenie pomiarowe wraz z dołączonymi przewodami pomiarowymi i sondami używane jest tylko w ramach kategorii pomiarowej opisanej w rozdz. "Bezpieczeństwo elektryczne" na stronie 26 (znaczenie kategorii pomiarowych opisano w tabeli na str. 6). Granicznych wartości przeciążalności nie można przekraczać. Dane techniczne na stronach 22 i 23 zawierają informacje o przeciążalności i dopuszczalnym czasie trwania przeciążeń. Pomiary wykonywane są w podanych warunkach otoczenia. Na stronie 27 podano dozwolony zakres temperatur i wilgotności względnej. The measuring instrument is only used in accordance with the specified protection type, see page 27. Należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa: Urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które potrafią rozpoznać zagrożenia dotykowe i podjąć odpowiednie kroki zabezpieczające. Zagrożenia dotykowe występują wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z napięciami większymi niż 33 V (wartość skuteczna). Należy unikać samotnego wykonywania pomiarów wiążących się z zagrożeniami dotykowymi. W pobliżu powinna być obecna druga osoba. Maksymalne dopuszczalne napięcie między dowolnym konektorem (7) and i ziemią wynosi 600 V kat. I I lub 300 V kat. I I I. Przeciążalność określono w rozdziale 17. Znamionowe napięcie system nie powinno przekraczać 600 V. Pomiary napięcia można wykonywać tylko przy położeniu przełącznika V, V lub V. Należy być przygotowanym na wystąpienie nieoczekiwanych wysokich napięć w testowanym sprzęcie (np. uszkodzonych urządzeniach). Dla przykładu, kondensatory mogą być naładowane do niebezpiecznego napięcia. GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 5

6 Należy upewnić się, że stan przewodów pomiarowych jest bez zarzutu, tzn. nie ma przerw, uszkodzeń izolacji przewodów, sond itp. Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu pomiarów w obwodach w.cz. Mogą występować w nich groźne napięcia pulsujące. Niedozwolone jest wykonywanie pomiarów w środowisku wilgotnym. Zakresy pomiarowe nie mogą być w żadnym wypadku przeciążane poza dozwolone wartości. Wartości graniczne można znaleźć w tabeli w rozdziale 17 Wartości charakterystyczne. Kategorie pomiarowe i ich znaczenie zgodnie z IEC CAT Definicja I II III IV Pomiary w obwodach elektrycznych nie podłączonych bezpośrednio do sieci: np.systemy zasilania samochodów, samolotów, baterie... Pomiary w obwodach elektrycznych podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia: przez wtyczkę, np. w gospodarstwach domowych, biurach, laboratoriach... Pomiary w instalacjach: Odbiorniki stacjonarne, połączenia dystrybucyjne, urządzenia podłączone do sieci dystrybucyjnej Pomiary od strony źródła w instalacjach niskiego napięcia: Liczniki, główne przyłącze, główne zabezpieczenia nadprądowe Odpowiednia kategoria pomiarowa oraz odpowiadające jej napięcie maksymalne (np. 300 V CAT I I I) pokazane na obudowie stosują się do używanego urządzenia. Znaczenie symboli na urządzeniu! Ustrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu (uwaga: patrz dokumentacja) Uziemienie Ciągła, podwójna lub wzmocniona izolacja Znak dopuszczenia VDE Znak dopuszczenia CSA (urząd testujący w Ameryce Płn.) Oznacza zgodność EC Urządzenia nie można wyrzucać do śmietnika. Dalsze informacje o znaku WEEE można uzyskać w Internecie na stronie wpis wpis termin wyszukiwania WEEE. B0730 DKD-K Znak kalibracji DKD (czerwony): Kolejny numer Niemieckie laboratorium kalibracyjne Laboratorium kalibracyjne GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH Data kalibracji (rok miesiąc) 6 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

7 Naprawa, wymiana części i strojenie Jeśli urządzenie jest otwarte, odsłonięte mogą zostać części pod napięciem. W celu wykonania napraw, wymiany części lub strojenia urządzenie należy odłączyć od układu mierzonego. Jeśli konieczne jest strojenie otwartego, podłączonego urządzenia, może być ono wykonywane tylko przez przeszkolony, świadomy potencjalnych niebezpieczeństw personel. Błędy i nadmierne obciążenia Jeśli istnieje podejrzenie, że urządzenie nie może dalej pracować w sposób bezpieczny, należy je wycofać z pracy i zabezpieczyć przed omyłkowym użyciem. Bezpieczeństwo pracy jest zagrożone jeśli, urządzenie jest w widoczny sposób uszkodzone, urządzenie przestało działać, po długim przechowywaniu w niekorzystnych warunkach. 2 Czynności wstępne Bateria W urządzeniu została zamontowana 9 V płaska bateria zgodna z IEC 6 LR 61. Urządzenie jest gotowe do pracy. PRzed pierwszym uruchomieniem, lub po uruchomieniu następującym po długim okresie przechowywania należy przeczytać rozdział 18.1 Bateria. Włączanie urządzenia Wcisnąć klawisz ON OFF. Włączenie sygnalizowane jest dźwiękiem. Tak długo jak klawisz jest wciśnięty, aktywne są wszystkie segment wyświetlacza (LCD). LCD pokazano na stronie 2. Po puszczeniu klawisza urządzenie jest gotowe do pracy. Po wyłączeniu urządzenia nie może ono zostać włączone przez przynajmniej 3 sekundy. Uwaga: Wyładowania elektryczne i zakłócenia o wysokiej częstotliwości mogą powodować błędy w wyświetlaniu i blokować sekwencje pomiarową. Aby zresetować urządzenie należy je wyłączyć, a następnie ponownie włączyć. Jeśli to nie zadziała, nalezy odłączyć na chwile baterię od styków. Przed otwarciem urządzenia, należy je odłączyć z obwodu pomiarowego i skonsultować się z rozdziałem 18 Konserwacja! Automatyczne wyłączanie Urządzenie wyłącza się automatycznie jeśli wartość mierzona pozostaje stała przez ok.10 minut (zmienność wielkości mierzonej ± 2 cyfr), o ile nie używane były w tym okresie żadne klawisze ani przełącznik obrotowy. Wyłączanie funkcji automatycznego wyłączania Urządzenie można przełączyć w tryb CONTINUOUS ON (cały czas włączone). Jednoczesne wciśnięcie klawisza ON OFF i klawisza wielofunkcyjnego FUNC podczas włączenia urządzenia. Funkcja CONTINUOUS ON wskazywana jest na wyświetlaczu symbolem (8). Wyłączanie urządzenia Wcisnąć klawisz ON OFF. GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 7

8 3 Wybór funkcji pomiarowych i zakresów pomiarowych METRA HIT 16 I/L: Urządzenie blokujące złącza umozliwia podłączenie jedynie złącz wymaganych dla danej funkcji. 3.1 Automatyczny wybór zakresu Multimetr wyposażono w funkcję automatycznego wyboru zakresu, za wyjątkiem zakresów napięciowych 30 mv oraz 300 mv. T automatyczna funkcja jest aktywna zaraz po włączeniu urządzenia. Urządzenie automatycznie wybiera zakres pomiarowy zapewniający optymalną rozdzielczość dla wielkości mierzonej. Pomprzednio wybrany zakres pomiarowy napięcia pozostaje aktywny po przełączeniu w tryb pomiaru częstotliwości. Urządzenie automatycznie przełącza się na: następny najwyższy zakres Dla ± (3099 cyfr. + 1 cyfra) następny najniższy zakres Dla ± (240 / 280 cyfr. 1 cyfra) 3.2 Ręczny wybór zakresu pomiarowego Funkcję automatycznego wyboru zakresu można wyłączyć co umożliwia ręczne wybieranie zakresów zgodnie z tabelą poniżej. Tryb ręcznego wyboru wyłącza się przytrzymując klawisz AUTO MAN (ok. 1s), przez poruszenie przełącznika obrotowego lub wyłączenie i ponownie włączenie urządzenia. Jeśli urządzenie zostanie przełączone wtryb automatycznego wyboru zakresu na zakresie 30 mv lub 300 mv włącza się 3 V zakres. Potwierdzenie AUTO/ Function MAN (4) Wyświetl Sygn. Akust Aktywny tryb ręczny: MAN krótko 1 x zatwierdzenie zakresu pomiarowego (10) Cykliczne przełączanie: V : 3 V 30 V 300 V 600 V 30 mv 300 mv 3V... V / : 3 V 30 V 300 V 600 V 3V... krótko : 30 M k 30 k MAN (10) 1 x 300k 3 M 30 M... F : 30 nf 1) 300 nf 3 μf 30 μf 1) 30 nf 1)... Hz : 300 Hz 3 khz 30 khz 100 khz 300 Hz... długo Powrót do automatycznego wyboru zakresu 2 x 1) Tylko METRA HIT 16 I/L 3.3 Szybkie pomiary W celu wykonywania pomiarów szybciej, niż to umożliwia tryb automatycznego wyboru zakresu, należy upewnić się, że wybrano odpowiedni zakres pomiarowy: przez ręczne wybranie zakresu, tzn. wybranie zakresu z najlepszą rozdzielczością, patrz rozdział 3.2. lub Funkcją DATA, patrz rozdział 5. Po wykonaniu pierwszego pomiaru określony zostanie odpowiedni zakres pomiarowy, w związku z czym kolejne pomiary moga być wykonywane szybciej. Obie funkcje umożliwiają podtrzymanie wybranego zakresu pomiarowego dla serii następujących po sobie pomiarów. 8 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

9 4 Wyświetlacz LCD 4.1 Wyświetlacz cyfrowy Wyświetlacz cyfrowy (9) pokazuje wartość wielkości mierzonej z odpowiednio ustawioną kropką dziesiętną i znakiem. Wyświetlana jest także odpowiednia jednostka (12) i typ prądu (11). Przed wartością pojawia się minus, jeśli podczas pomiaru wielkości o zerowej częstotliwości biegun dodatni podłączono do wejścia. OL wyświetlane jest jeśli przekroczona jest dodatnia wartość graniczna 3099 (dla funkcji pomiarowej oznaczonej przez : 1999). Zawartość wyświetlacza odświeżana jest 2 razy na sekundę przy pomiarach V i Ω. 4.2 Linijka analogowa (bargraf) Wskaźnik analogowy ze wskazówką odtwarza dynamiczną charakterystykę mechanizmu z ruchomą cewką i odświeżany jest 20 razy na sekundę dla pomiaru V i Ω. Ten tryb wyświetlania nadaje się szczególnie dobrze do obserwacji fluktuacji oraz równoważenia. Wyświetlacz analogowy ma własny wskaźnik polaryzacji. Ujemny zakres skali analogowej (15) zawiera 5 działek do pomiaru wielkości o zerowej częstotliwości, co umożliwia obserwację fluktuacji wokół zera. Jeśli wielkość mierzona przekroczy zakres wyświetlania, najpierw wyświetlany jest trójkąt z lewej strony (16), a następnie, po ok. 0.7 s, polaryzacja wyświetlacza analogowego jest odwracana. Przekroczenie zakresu (> 3099 cyfrowo, lub też > 1999 na zakresie ) jest sygnalizowane wyświetlaniem trójkąta po prawej stronie (13). 5 Zapis wartości wielkości mierzonych, DATA Wartość zmierzona można automatycznie zamrozić używając funkcji DATA. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna, jeśli dostęp do punktów pomiarowych za pomocą sond wymaga pełnego skupienia. Po zmierzeniu wartości i spełnieniu odpowiedniego warunku zgodnie z poniższą tabelą, wartość zmierzona jest zamrażana na wyświetlaczu i generowany jest sygnał dźwiękowy. Sondy można teraz odłączyć od punktów pomiarowych i odczytać wartość z wyświetlacza (9). Jeśli zmierzona wartość jest niższa niż graniczna podana w tabeli, urządzenie jest reaktywowane w celu pozyskania nowego wyniku pomiaru. Funkcja DATA nie ma wpływu na wyświetlacz analogowy umożliwia on dalsze odczytywanie wartości pomiaru. Jednakże w przypadku zamrożenia wyników nie można już przesunąć kropki dziesiętnej. W związku z tym, jeśli włączony jest automatyczny wybór zakresu, nie można ustalić który z zakresów jest aktywny dla wyświetlacza analogowego. Jeśli włączona jest funkcja DATA, ręczny wybór zakresu jest niemożliwy. Zakres Reakcja urządzenia Funkcja DATA Granice Wyswietlacz DATA MIN/MAX Zakres zakresu (3) pomiarowy Wart. Sygn. DATA Akus. (cyfry) cyfrowa Aktywacja krótko Mruga 1 x 2) V >280 Jest Jest Zapis <OL 1 x wyświetla wyświetla F, Hz >280 na na 2) V <280 Zapisuje Reaktywacja 1) OL wynik Mruga F, Hz <280 pomiaru Anulowanie długo usuwana usuwana 2 x 1) Reaktywacja gdy wartość aktualna spadnie poniżej zadanej wartości granicznej 2) Za wyjątkiem zakresów 30 mv i 300 mv Funkcja DATA jest wyłączana po wciśnięciu i przytrzymaniu DATA MIN/MAX (ok. 1 s), jeśli poruszony zostanie przełącznik obrotowy, lub jeśli urządzenie zostanie wyłączone i ponownie włączone. GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 9

10 6 Zapis wartości minimalnej i maksymalnej Minimalne I maksymalne wartości występujące na wejściu urządzenia po włączeniu funkcji MIN/MAX można zamrozić. Najważniejszym zastosowaniem tej funkcji jest ustalanie minimów i maksimów podczas długotrwałej obserwacji wartości wielkości mierzonej. MIN/MAX nie ma wpływu na wyświetlacz analogowy, z którego można nadal normalnie odczytywać wartość wielk. mierzonej. Przed włączeniem funkcji MIN/MAX należy podać na wejście urządzenia obserwowaną wielkość oraz wybrać zakres pomiarowy. Jeśli funkcja została włączona, zakres pomiarowy można wybrać tylko ręcznie. Powoduje to jednak usunięcie zapisanych aktualnie wartości minimalnych I maksymalnych. Funkcja MIN/MAX jest wyłączana po wciśnięciu i przytrzymaniu klawisza DATA MIN/MAX (ok. 1 s), przekręcenie przełącznika obrotowego lub wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia. Funkcja MIN/MAX 1. aktywacja i zapis 2. zapisz i wyświetl 3. powrót do 1. anuluj DATA MIN/MAX (3) 2 x short, 30 mv/ 300 mv I C : 1 x krótko krótko krótko krótko długo Zakres pomiar. V, F, Hz, C, F V, F, Hz, C, F Tak jak 1. Zmierzone wart. MIN i MAX są zapisywane Zapis kontynuowany w tle, wyświetlane nowe wartości MIN I MAX tak jak 1. zapisane wart. nie Są usuwane Reakcja urządzenia Wyświetlacz Sygn. Value MIN MAX cyfrowy akust. aktualna wart. mierz. zapis wart. MIN zapis wart MAX tak jak 1. MIN i MAX mruga MIN MAX tak jak 1. 1 x 1 x 1 x 1 x są usuwane usuwane usuwane 2 x 10 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

11 7 Pomiar napięcia Ustawić przełącznik w pozycji V, V lub V w zależności od mierzonego napięcia. Podłączyć przewody pomiarowe jak na rysunku. Złącze powinno być uziemione. Uwaga! Zakr. 30 mv i 300 mv można wybrać tylko klawiszem AUTO MAN! Na zakresie 600 V przerywany sygnał dźwiękowy informuje o przekroczeniu przez wielkość mierzoną górnej wartości granicznej. Strojenie zera na zakresie 30 mv Strojenie zera wykonuje się na zakresie 30 mv następująco: Podłączyć przewody pomiarowe do urządzenia i połączyć ich wolne końce przyciskając je do siebie. Wcisnąc na krótko klawisz wielofunkcyjny FUNC po wybraniu zakresu pomiarowego. Urządzenie potwierdzi strojenie zera sygnałem akustycznym a na wyświetlaczu pojawi się (+ 1 cyfra), a kropka dziesiętna mruga. Napięcie wyświetlane w momencie wciśnięcia klawisza służy jako nowa wartość odniesienia (max. ± 200 cyfrowo). Jest automatycznie odejmowane od kolejnych wiekości mierzonych. Strojenie zera można wyłączyć: wciskając i przytrzymując klawisz wielofunkcyjny FUNC, co sygnalizowane jest dwukrotnie powtórzonym sygnałem akustycznym. przez wyłączenie urządzenia. METRA HIT 16 I/L Pomiar napięcia METRA HIT 16 T V F C V 1M M a V F C b j 600V 1000V=ISO 600V (+) ~ + ( ) ~ (+) ~ + ( ) ~ 7.1 METRA HIT 16 I/L: 1 MΩ impedancja wejściowa Urządzenie pomiarowe wyposażono w pozycję do wyboru V 1MΩ z impedancj wejściową ok. 1 MΩ specjalnie dla elektryków. Redukuje to błędy pomiarowe postałe z powodu sprzężenia pojemnościowego podczas pomiaru napięcia w elektrycznych sieciach mocy do minimum. 7.2 METRA HIT 16 T: Rozkład połączeń! Uwaga! Nie należy wykonywać połączeń z wtykami b i j, aby uniknąć przeniesienia potencjału ze wtyku. GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 11

12 7.3 Przejściowe przepięcia Multimetry METRA HIT 16 I/L i T są chronione przed krótkotrwałymi przepięciami do 6 kv przy czasie trwania 1.2 I czasie opadania 50 μs. Ze względu na to, że podczas wykonywania pomiarów można się spodziewać większych przepięć, na przykład w sieciach zasilających z transformatorami i silnikami, zalecamu używanie w takich przypadkach naszego adaptera KS30. Zapewnia on ochronę przed krótkotrwałymi przepięciami do 6 kv przy czasie trwania 10 i opadania do 1000 μs. Ciągła obciążalność wynosi 1200 V eff. Jeśli adapter KS30 jest używany, jego wpływ na wynik pomiaru wynosi ok. 2 %. 7.4 Pomiar napięć wyższych niż 600 V Napięcia wyższe niż 600 V można mierzyć sondą wysokonapięciową, np. HV3 lub HV30 produkcji GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH. Konektor łączący musi być uziemiony przy wykonywaniu takich pomiarów, a dodatkowo należy przestrzegać odpowiednich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa! METRA HIT 16 I/L V F C V 1M M 1000V=ISO 600V Pomiar napięć wyższych niż 600 V sondą wysokonapięciową HV3 czarny czerwony x1000 x100 czarny 7.5 Pomiar współczynnika wypełnienia (tylko METRA HIT 16 L) Funkcja pomiaru współczynnika wypełnienia umożliwia ustalenie stosunku czasu trwania impulsu do okresu powtarzających się przebiegów prostokątnych. Ustawić przełącznik obrotowy na V /Hz/% lub V~/Hz/%. Sposób połączenia jest taki sam jak przy pomiarze napięcia. Wcisnąć dwukrotnie krótko klawisz wielofunkcyjny. Miernik przełącza się w tryb pomiaru wsp. wypełnienia. Współczynnik wypełnienia jest wyświetlany na LCD w %. Czas trwania impulsu Wsp. wypełninenia (%) = 100 Czas trwania okresu Uwagi Podczas pomiaru współczynnika wypełnienia częstotliwość powinna być stała. Kolejne krótkie wciśnięcia klawisza FUNC zmieniają funkcję pomiarową w następującej kolejności: napięcie częstotliwość wypełnienie napięcie. 12 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

13 8 Pomiar rezystancji Należy upewnić się, że urządzenie mierzone nie jest pod napięciem. Zewnętrzne napięcie zafałszuje wynik pomiaru! Ustawić przełącznik obrotowy w położenie Ω. Podłączyć testowane urządzenie jak na rysunku. Strojenie zera na zakresie pomiarowym 30 Ω Rezystancję przewodów i połączeń można wyeliminować z wyniku pomiaru przy pomiarze małych rezystancji za pomocą funkcji strojenia zera na zakresie 30 Ω: Podłączyć przewody pomiarowe do miernika, a następnie połączyć ze sobą wolne końce przewodów. Wcisnąć krótko klawisz wielofunkcyjny FUNC. Urządzenie potwierdza dostrojenie zera sygnałem akustycznym, a na wyświetlaczu pokazuje się (+1 cyfra); kropka dziesiętna mruga. Rezystancja zmierzona w momencie naciśnięcia klawisza staje się wartością odniesienia (max. 200 cyfrowo). Jest ona automatycznie odejmowana z wyników kolejnych pomiarów. Wyłączanie strojenia zera: Przez wciśnięcie i przytrzymanie klawisza FUNC wyłączenie zostanie zasygnalizowane dwukrotnie powtórzonym sygnałem akustycznym. przez wyłączenie urządzenia. Pomiar rezystancji METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T V F C V 1M M a V F C b j 600V 1000V=ISO 600V R x R x Spadek napięcia Spadek napięcia Informacje o pomiarze rezystancji izolacji zawarto w rozdziałach 14 i Pomiar prądu zmiennego przekładnikiem cęgowym WZ12B Przełącznik obrotowy można ustawić w pozycji w celu mierzenia prądu przekładnikiem cęgowym. Jeśli używany jest przekładnik WZ12B wynik pomiaru wyświetlany jest bezpośrednio w A. Przeczytać instrukcję obsługi WZ12B. Ustawić przełącznik obrotowy na i krótko wcisnąć żółty klawisz wielofunkcyjny. Podączyć przewody pomiarowe do złącz oraz. Skrócone dane techniczne, WZ12B Zakres pomiarowy 10 ma A Zakres częstotliwości Hz Przekładnia 1 mv/10 ma GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 13

14 10 Test diody i ciągłości obwodu Należy upewnić się, że urządzenie mierzone nie jest pod napięciem. Zewnętrzne napięcie zafałszuje wynik pomiaru! Ustawić przełącznik na. Podłączyć testowane urządzenie jak na rysunku. Kierunek przewodzenia i zwarcie Urządzenie wskazuje napięcie przewodzenia w V. Dopóki spadek napięcia nie przekracza maksymalnej wartości wyświetlania V, można testować kilka urządzeń połączonych szeregowo, jak również źródła napięcia odniesienia o niskim napięciu. Kierunek wsteczny lub przerwa w obwodzie Urządzenie wskazuje przekroczenie zakresu OL. Uwaga! Rezystory i złącza półprzewodnikowe połączone równolegle z diodą zafałszowują wyniki pomiarów! Test diody i ciągłości obwodu z sygnałem akustycznym Jeśli funkcja sygnał akustyczny jest aktywna, urządzenie generuje ciągły dźwięk dla wartości pomiędzy 0 i ok. 1.1 V, lub dla < 1.8 kω. Akustyczny sygnał włączony (ON) (stan domyślny) Po włączeniu funkcji test diody i ciągłości obwodu przełącznikiem obrotowym, włączana jest za każdym razem sygnalizacja dźwiękiem. Symbol ( (19) jest wyświetlany na LCD. Kolejne krótkie wciśnięcia klawisza FUNC naprzemiennie włączają i wyłączają sygnalizację dźwiękową. Akustyczny sygnał wyłączony (OFF) Wcisnąć krótko klawisz wielofunkcyjny FUNC. Wyłączenie jest potwierdzane sygnałem akustycznym.symbol (19) znika z LCD. Dłuższe wciśnięcie klawisza spowoduje zawsze włączenie sygnalizacji i jest potwierdzane, dwukrotnie powtórzonym sygnałem dźwiękowym. METRA HIT 16 I/L Test diody METRA HIT 16 T V F C V 1M M a V F C b j 600V 1000V=ISO 600V Kier. przewodzenia Kier. przewodzenia Kier. zaporowy Kier. zaporowy 14 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

15 11 Pomiar pojemności Należy upewnić się, że urządzenie mierzone nie jest pod napięciem. Zewnętrzne napięcie zafałszuje wynik pomiaru! Ustawić przełącznik obrotowy w położeniu F. Podłączyć (rozładowane!) urządzenie testowane do zacisków i F za pomocą przewodów pomiarowych. Uwaga! Dla kondensatorów z polaryzacją, wyprowadzenie należy podłączyć do złącza. Rezystory i złącza półprzewodnikowe połączone równolegle z kondensatorem zafałszowują wyniki pomiarów! Strojenie zera na zakresie pomiarowym 30 nf Pojemności pasożytnicze urządzenia i pojemności przewodów można wyeliminować z wyniku za pomocą funkcji strojenia zera dostępnej dla zakresu 30 nf: Podłączyć przewodu pomiarowe do miernika (urządzenie testowane odłączone!). Wcisnąć na krótko przycisk wielofunkcyjny FUNC. Urządzenie potwierdza dostrojenie zera sygnałem akustycznym, a na wyświetlaczu pokazuje się (+1 cyfra); kropka dziesiętna mruga. Pojemność zmierzona w momencie naciśnięcia klawisza staje się wartością odniesienia (max. 200 cyfrowo). Jest ona automatycznie odejmowana z wyników kolejnych pomiarów. Wyłączanie strojenia zera: Przez wciśnięcie i przytrzymanie klawisza FUNC wyłączenie zostanie zasygnalizowane dwukrotnie powtórzonym sygnałem akustycznym. przez wyłączenie urządzenia. 12 Pomiar częstotliwości Pomiar częstotliwości można wykonać na wszystkich zakresach napięciowych trybie pracy AC i DC. Ustawić przełącznik obr. na V lub V. Podłączyć wielkość mierzoną tak samo jak przy pomiarze napięcia. Patrz przypis 4) na stronie 22. Wcisnąć krótko klawisz wielofunkcyjny FUNC. Urządzenie przełącza w tryb pomiaru częstotliwości, a zmierzona częstotliwość jest wyświetlana na LCD. Najniższe mierzalne częstotliwości i maksymalne dozwolone napięcia można znaleźć w rozdziale 17 Wartości charakterystyczne. Przełączanie pomiędzy pomiarem napięcia i częstotliwości Kolejne krótkie wciśnięcia klawisza FUNC powodują zmianę funkcji pomiarowej w następujący sposób: napięcie częstotliwość napięcie... Przełączenie z pomiaru częstotliwości bezpośrednio na pomiar napięcia można również wykonać następująco: Wcisnąć i przytrzymać klawisz FUNC. Przełączenie jest potwierdzane za pomocą dwukrotnie powtórzonego sygnału akustycznego. Aktywny pozostaje ostatnio wybrany zakres pomiarowy napięcia. przestawienie przełącznika obrotowego. GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 15

16 13 Pomiar temperatury Temperaturę można mierzyć w C lub F za pomocą czujników temperatury Pt 100 i Pt Ustawić przełącznik obrotowy w położenie Ω. Podłączyć czujnik do zacisków multimetru (7). Wcisnąć klawisz wielofunkcyjny FUNC 1 raz aby wyrać pomiar w C, 2 razy by wybrać pomiar w F, i 3 razy by wybrać kompensację rezystancji przewodów czujnika. Urządzenie przełącza się w tryb pomiaru temperatury i automatycznie rozpoznaje tym czujnika (Pt 100 lub Pt 1000). Zmierzona temperature jest wyświetlana. Jednostka wyświetlana jest tylko przy pomiarach w C. Uwaga! Rezystancja przewodów czujników GMC-I Gossen- Metrawatt GmbH jest podczas tego pomiaru automatycznie uwzględniana. Przełączanie w tryb pomiaru temperatury jest niemożliwe jeśli wybrano zakres pomiaru rezystancji 30 Ω! Kompensacja rezystancji przewodów czujnika do 20 Ω Rezystancje przewodów czujników rózniące się od rezystanci przewodów czujników firmy GMC-I Gossen- Metrawatt GmbH można skompensować aż do wartości 20 Ω w następujący sposób: Wciskać klawisz wielofunkcyjny FUNC aż na wyświetlaczu pokaże się wartość rezystancji. Wartość rezystancji jest wyświetlana na LCD, I będzie używana do automatycznej kompensacji gdy aktywny będzie tryb pomiaru temperatury. Rezystancję kompensowaną można skorygować następująco: Wcisnąć DATA MIN/MAX aby zwiększyć wartość, lub AUTO MAN aby zmniejszyć wartość. Wartość zmienia się o 1 cyfrę za każdym naciśnięciem klawisza. Jeśli klawisz jest przyciśnięty dłużej wartość zmienia się szybciej i w sposób ciągły. Ponownie krótko wcisnąć klawisz wielofunkcyjny FUNC. Zmierzona temperatura jest wyświetlana na LCD. Mrugająca kropka dziesiętna sygnalizuje wprowadzenie korekty ze względu na rezystancje przewodów czujnika. Wartość korekty jest aktywna aż do wyłączenia urządzenia. Każde wciśnięcie klaiwsza wielofunkcyjnego FUNC powoduje przełączenie z wyświetlania w C na F, a następnie na wartość poprawki uwzględniającej rezystancję przewodów. Wyjść z funkcji pomiaru temperatury można następująco: Wciskając i przytrzymując klawisz wielofunkcyjny FUNC, co zostanie zatwierdzone powtórzonym dwukrotnie sygnałem dźwiękowym, wyłączając urządzenie. Uwaga! Do pomiaru rezystancji przewodów należy używać tego samego miernika, do którego będzie podłączony badany czujnik w celu pomiaru temperatury. W przeciwnym razie nie ma pewności, czy błąd mieści się w gwarantowanym zakresie. 16 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

17 14 Pomiar rezystancji izolacji za pomocą METRA HIT 16 I/L 14.1 Przygotowanie do pomiaru Uwaga! Rezystancje izolacji można mierzyć tylko na obiektach, które nie są pod napięciem. Przy mierzeniu wysokoomowych rezystancji izolacji nie dotykać przewodów pomiarowych! Ustawić przełącznik obrotowy na V1MΩ. Podłączyć przewody pomiarowe do złącz, które są dostępne (otwarte przez automatyczne urządzenie blokujące). To położenie przełącznika obrotowego umożliwia pomiar napięcia zakłóceń. Ustawić przełącznik obrotowy w położeniu MΩ jeśli urządzenie nie jest pod napięciem. Note! Ustawienie MΩ można wybrać tylko dla pomiaru rezystancji izolacji. Każde nieumyślnie przyłożone napięcie zakłócające jest jednakże wyświetlane przy tym położeniu przełącznika. Jeśli w systemie obecne jest napięcie zakłócające > 50 V, pomiar rezystancji izolacji jest wyłączany. Zakłócające napięcie wyświetlane jest na LCD. Jeśli podane zostało napięcie większe niż 1000 V sygnalizowane jest to dodatkowo za pomocą dźwięków. Wysokie napięcie! Nie należy dotykać przewodzących części sond po uaktywnieniu na urządzeniu operacji pomiaru izolacji. Przez ciało może popłynąć prąd 2.5 ma (ograniczony przez multimetr), który, jakkolwiek nie jest niebezpieczny, wywołuje wyraźne uczucie porażenia. Przy pomiarach urządzeń o charakterze pojemnościowym, np. kabli, możliwe jest naładowanie do napięcia do 1000V, zależnie od wybranego napięcia znamionowego. W pewnych przypadkach dotykanie takiego urządzenia po wykonaniu pomiaru może być niebezpieczne! Wybór napięcia probierczego: 500 V lub 1000 V Każdorazowe krótkie wciśnięcie klawisza 500V 1000V powoduje wyświetlenie wybranego napięcia. Aby wybrac inną wartość, nalezy wcisnąć i przytrzymać klawisz 500V 1000V aż do wyświetlenia innej wartości i wygenerowania dźwiękowego sygnału. Pomiar rezystancji izolacji METRA HIT 16 I/L V F C V 1M M 600V 1000V=ISO R ISO GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 17

18 14.2 Pomiar rezystancji izolacji Aby zmierzyć rezystancję izolacji, należy wcisnąć i przytrzymać klawisz wielofunkcyjny FUNC aż wyświetlacz się ustabilizuje. Pomiar kończy się, gdy klawisz zostanie puszczony. Jeśli rezystancja izolacji jest niższa niż 1 MΩ przy napięciu testowym 500 V, lub mniejsza niż 2 MΩ przy napięciu 1000 V, sygnalizowane jest to dźwiękiem. Podczas pomiaru rezystancji izolacji zakres pomiarowy wybierany jest automatycznie. Nie ma możliwości ręcznej zmiany zakresu pomiarowego. Uwaga! Podczas mierzenia rezystancji izolacji bardzo szybko wyczerpują się baterie multimetru. Klawisz wielofunkcyjny powinien być wciśnięty i przytrzymany tylko tak długo, jak długo wykonywany jest pomiar. Pomiar ciągły, opisany poniżej, powinien być wykonywany tylko jeśli jest to niezbędne. Należy używać jedynie alkalicznomagnezowych baterii zgodnych z IEC 6 LR61. Pomiar ciągły Aktywacja: Wcisnąć i przytrzymać klawisz FUNC wciskając jednocześnie klawisz AUTO MAN aż do wygenerowania potwierdzającego sygnału dźwiękowego. Wyłączanie: Wcisnąc krótko klawisz wielofunkcyjny FUNC Zakończenie pomiaru i rozładowanie Po zakończeniu pomiaru, wyświetlana wartość napięcia jest napięciem szczątkowym, zgromadzonym w pojemnościach. Urządzenie testowane można rozładować ustawiając przełącznik obrotowy w pozycji V 1MΩ. W tym czasie urządzenie musi być podłączone do miernika. Zmniejszanie się napęcia można obserwowac na LCD. Nie należy odłączać testowanego urządzenia przed spadkiem napięcia poniżej 25 V! 14.4 Ocena wyników pomiarów Aby upewnić sie, że rezystancja nie przekracza dolnej wartości granicznej określonej przez wymogi DIN VDE, należy uwzględnic błędy systematyczne powodowane przez urządzenie i czynniki zewnętrzne. Minimalne wartości rezystancji izolacji można określić korzystając z poniższej tabeli, która powinna być stosowana z uwzględnieniem maksymalnego błędu dla METRA HIT 16 I/L (w znamionowych warunkach) aby mieć pewność, że wartości graniczne nie zostały przekroczone. Wartość gran. w MΩ Min. wart. na wysw. MΩ GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

19 15 Pomiar rezystancji izolacji sprzętu telekomunikacyjnego za pomocą METRA HIT 16 T W urządzeniu udostępnione są trzy gniazda, a, b i j do pomiarów w sprzęcie telekomunikacyjnym z 2 przewodami i ekranem. Istnieje możliwość wybrania testu izolacji między a i b, j i a lub b i j za pomocą przełącznika wyboru funkcji. Podłączyć przewody pomiarowe do złącz a, b i j. Pomiar rezystancji izolacji Za pomocą METRA Hit 16T a V F C b j 600V Przykład: Pomiar rezystancji izolacji 2-żyłowego ekranowanego kabla! Uwaga! Nie należy dotykać przewodzących części sond pomiarowych po uwaktywnieniu funkcji pomiaru rezystancji izolacji w urządzeniu. Jeśli to możliwe, należy podłączać tylko przewody aktualnie wymagane do przeprowadzenia testu: niepodłączone przewody i sondy stwarzają zagrożenie. Przez ciało może popłynąć prąd 1.5 ma (ograniczany przez multimetr), który, jakkolwiek nie stwarza zagrożenia, wywołuje wyraźne uczucie rażenia. Przy prowadzeniu pomiarów na urządzeniach o charakterze pojemnościowym, np. kablach, możliwe jest naładowanie ich do napięcia do aż do 100V. W takich przypadkach dotknięcie testowanego urzą dzenia może stwarzać zagrożenie dla życia! Ustawić przełącznik obrotowy w położeniu MΩ ISO _a-b, następnie MΩ ISO _j-a i w końcu MΩ ISO _b-j, aby wyświetlić ewentualne napięcia zakłócające dla wszystkich kombinacji par przewodów. Uwaga! Rezystancję izolacji można mierzyć tylko na obiektach nie będących pod napięciem. Jeśli w układzie obecne jest napięcie zakłócające > 50 V, pomiar rezystancji izolacji jest wyłączany. Wartość tego napięcia jest wyświetlana na LCD. Jeśli przyłożone zostało napięcie większe niż 310 V, sygnalizowane jest to dźwiękiem. Aby włączyć pomiar rezystancji izolacji: krótko wcisnąc klawisz wielofunkcyjny FUNC. Wyświetlana jest rezystancja izolacji między wybraną parą przewodów. Rezystancja izolacji niższa niż 1 MΩ jest sygnalizowana akustycznie. Ustawić przełącznik obrotowy na MΩ ISO _a-b, następnie na MΩ ISO _j-a i w końcu na MΩ ISO _b-j, aby wykonać żądany test. Przy pomiarze rezystancji izolacji aktywna jest funkcja automatycznego wyboru zakresu pomiarowego. Nie ma możliwości ręcznego wyboru zakresu. GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 19

20 Zakończenie pomiaru i rozładowanie Wcisnąć krótko klawisz wielofunkcyjny FUNC. Po zakończeniu pomiaru, wyświetlane jest napięcie (powstające po naładowaniu pojemności testowanego układu). Rezystancja wenwętrzna 100 kω umożliwia szybkie rozładowanie. Przez ten czas miernik musi być połączony z testowanym urządzeniem. Zmniejszanie napięcia można obserwować bezpośrednio na LCD. Nie należy odłączać testowanego urządzenia przed spadkiem napięcia poniżej 25 V! Uwaga! Baterie multimetru bardzo szybko wyczerpują się przy pomiarze rezystancji izolacji. Pomiędzy pomiarami funkcja mierzenia rezystancji powinna być nieaktywna. Należy używać tylko baterii algalicznych, magnezowych zgodnych z IEC 6 LR Ocena wyników pomiarów Aby upewnić się, że rezystancja izolacji nie przekracza dolnej wartości granicznej opisanej w narodowych przepisach, należy wziąć pod uwagę błędy systematyczne powodowane przez urządzenie i czynniki zewnętrzne. Minimalną wartość rezystancji izolacji możnaustalić za pomocą tabeli w rozdziale 14.4, którą należy stosować z uwzględnieniem maksymalnego błedu wprowadzanego przez METRA HIT 16 T (w znamionowych warunkach) aby upewnić się, że nie zostały przekroczone wartości graniczne. 16 Interfejs RS232C Multimetry są wyposażone w szeregowy interfejs IR do transmisji wyników pomiarów do system komputerowego. Wyniki pomiarów są optycznie transmitowane przez obudowę do adaptera interfejsu za pomocą podczerwieni. Dane są przesyłane do komputera przewodem RS232. Włączanie interfejsu Wcisnąć klawisze ON OFF i DATA MIN/MAX jednocześnie przy włączaniu urządzenia. Gdy urządzenie się włączy, niekatywna jest opcja automatycznego wyłączania. Wskazywane jest to na LCD (1) za pomocą mrugającego symbolu (8). Funkcja DATA nie może być w tym stanie włączona. Zestawy akcesoriów interfejsowych Adaptery interfejsowe bez pamięci umożliwiają transmisję danych pomiarowych z maks. 2 multimetrów do PC. Adaptery z pamięcią umożliwiają zapisywanie wyników pomiarów w terenie, bez użycia PC i umożliwiają przesłanie danych do PC po zakończeniu pomiarów. Możliwe jest podłączenie off-line do 10 miultimetrów, w celu zestawienia wysokiej klasy wielopunktowego system pomiarowego. Możliwe jest podłączenie do sześciu multimetrów do PC za pomocą adapterów z pamięcią (pamięć 1- lub 4-kanałowa). Wszytskie zestawy interfejsowe zawierają adaptery, przewody połączeniowe oraz oprogramowanie do archiwizacji i analizy danych pomiarowych METRAwin 10 z instrukcja obsługi. 20 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F MULTIMETRY CYFROWE UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona

Bardziej szczegółowo

UT 33 B UT 33 C UT 33 D

UT 33 B UT 33 C UT 33 D MULTIMETRY CYFROWE UT 33 B UT 33 C UT 33 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1.WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960

UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960 UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.MC-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Instrukcja obsługi 1. Zasady bezpieczeństwa NIGDY nie należy stosować napięcia lub prądu do miernika, który przekracza określone wartości maksymalne. Funkcja Maksymalne wartości

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny miernik cyfrowy BENNING CC 3 instrukcja obsługi

Uniwersalny miernik cyfrowy BENNING CC 3 instrukcja obsługi Uniwersalny miernik cyfrowy BENNING CC 3 instrukcja obsługi PANEL PRZEDNI PRZYRZĄDU POMIAR NAPIĘCIA STAŁEGO POMIAR NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO WYMIANA REZYSTANCJI POMIAR DIODY SPRAWDZENIE CIĄGŁOŚCI OBWODU POMIAR

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CYFROWY DO POMIARU ELEMENTÓW SMD

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CYFROWY DO POMIARU ELEMENTÓW SMD INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CYFROWY DO POMIARU ELEMENTÓW SMD VA503 #03979 wersja 1.1 Wstęp Multimetr cyfrowy VA503 jest przyrządem umożliwiającym pomiar elementów SMD. SMD (ang. Surface Mount Device) to

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 4 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podczas wykonywania pomiarów... 5 1.3. Po zakończeniu pomiarów... 5 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BM115/116

INSTRUKCJA OBSŁUGI BM115/116 INSTRUKCJA OBSŁUGI BM115/116 Mierniki cęgowe prądu AC Producent: BRYMEN Technology Co., TAIWAN Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...6 3. OBSŁUGA MIERNIKA...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-39P

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-39P 1. Informacje ogólne Miernik MU-39P umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A) i przemiennego (do 10A), oporności (do 200MΩ), pojemności (do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901. Tester sieci LAN z LCD. Tenmars Electronics Co., LTD

INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901. Tester sieci LAN z LCD. Tenmars Electronics Co., LTD INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901 Tester sieci LAN z LCD Tenmars Electronics Co., LTD 1. WPROWADZENIE TM-901 to przenośny tester służący do weryfikacji połączeń i wykrywania usterek okablowania sieci LAN wykonywanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 804. Dwukanałowy termometr laboratoryjny do sond Pt100 -RTD

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 804. Dwukanałowy termometr laboratoryjny do sond Pt100 -RTD INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 804 Dwukanałowy termometr laboratoryjny do sond Pt100 -RTD WPROWADZENIE CHY804 to 4 1 / 2 cyfrowy, kompaktowy, przenośny przyrząd pomiarowy przeznaczony do współpracy z zewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-25G

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-25G 1. Informacje ogólne Miernik MU-25G umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 700V), natężenia prądu stałego (do 10A) i przemiennego (do 10A), oporności (do 200MΩ), pojemności (do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) MPI-525 Indeks: WMPLMPI525 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opis Cyfrowy miernik wielofunkcyjny w ergonomicznej obudowie kierowany zarówno do instalatorów jak i zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY MASTECH

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY MASTECH MY-68 #02933 www.atel.com.pl/produkt.php?hash=02933 Wersja 1.2 1. WPROWADZENIE Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik cęgowy Testboy 216N

Cyfrowy miernik cęgowy Testboy 216N ZAWARTOŚĆ: 1. WSKAZÓWKI OGÓLNE Urządzenie spełnia wymagania normy IEC/EN 61010-1 dotyczącej bezpieczeństwa elektronicznych przyrządów pomiarowych oraz mierników cęgowych umożliwiających jednoręczną obsługę.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MUTI-TESTER SAMOCHODOWY EM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MUTI-TESTER SAMOCHODOWY EM INSTRUKCJA OBSŁUGI MUTI-TESTER SAMOCHODOWY EM 288 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1. Nie używać przyrządu w instalacjach prądu przemiennego (AC) 2. Po zakończeniu testów instalacji samochodowej należy upewnić

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT205 / 206 Cęgowy multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT205 # 4690 UT206 # 4691

UNI-T UT205 / 206 Cęgowy multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT205 # 4690 UT206 # 4691 UNI-T UT205 / 206 Cęgowy multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT205 # 4690 UT206 # 4691 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNY MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9929

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNY MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9929 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNY MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9929 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-9929 to profesjonalny multimetr przemysłowy rozbudowany w wiele funkcji pomiarowych. Charakteryzuje go wysoka dokładność,

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Ręczne przyrządy pomiarowe

Ręczne przyrządy pomiarowe Kieszonkowy multimetr jest uniwersalnym przyrządem pomiarowym wyposażonym w wyświetlacz, przełącznik obrotowy i 4-pozycyjny przełącznik ręczny. Nadaje się on do pomiaru oraz sprawdzania napięcia, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

MPI-502. Indeks: WMPLMPI502. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej

MPI-502. Indeks: WMPLMPI502. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne MPI-502 Indeks: WMPLMPI502 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Page 1 of 6 Opis Opublikowane na Sonel S.A. -

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO 1

CZUJNIK ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO 1 CZUJNIK ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO 1 D 0361i Ryc. 1. Czujnik ładunku elektrycznego Opis skrócony Czujnik służy do pomiaru ładunku elektrostatycznego i może być używany zamiast elektroskopu. Może on również

Bardziej szczegółowo

UT525/526 CYFROWY TESTER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

UT525/526 CYFROWY TESTER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI UT525/526 CYFROWY TESTER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Wstęp... 1 Uwagi o bezpiecznym użytkowaniu... 1 Charakterystyka ogólna... 3 Specyfikacja... 3 Specyfikacja... 6 Panel przedni...

Bardziej szczegółowo

Zakres dostawy Multimetr z osłoną gumową Bateria 9 V (brak w przypadku VC290) Przewody pomiarowe zabezpieczone Instrukcja obsługi

Zakres dostawy Multimetr z osłoną gumową Bateria 9 V (brak w przypadku VC290) Przewody pomiarowe zabezpieczone Instrukcja obsługi Art. nr 124501 Mutlitetr VC250 Art. nr 124502 Mutlitetr VC270 Art. nr 124503 Mutlitetr VC290 Wyświetlacz (2) Urządzenia pomiarowe serii VC200 różnią się nie tylko funkcjami pomiarowym ale i typami wyświetlaczy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 Wydanie LS 13/07 OPIS Pirometr przenośny typu ScanTemp 440 służy do bezdotykowego pomiaru temperatury, obsługa urządzenia jest bardzo prosta, wystarczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY MASTECH MS8222C MS8222D MS8222G

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY MASTECH MS8222C MS8222D MS8222G INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY MASTECH MS8222C MS8222D MS8222G Wstęp Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu uŝytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR TYPU IME-S2*

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR TYPU IME-S2* Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych Tychy DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR TYPU IME-S2* 01/ 2004 DTR ZMUE styczeń 2004 Aktualizacja wrzesień 2008r. 1 SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie,

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika cęgowego MC-63T

Instrukcja obsługi miernika cęgowego MC-63T Instrukcja obsługi miernika cęgowego MC-63T 1. Informacje ogólne Miernik MC-63T umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu przemiennego metodą bezdotykową (do

Bardziej szczegółowo

UT501 / UT502 CYFROWY MIERNIK IZOLACJI (INSTRUKCJA OBSŁUGI)

UT501 / UT502 CYFROWY MIERNIK IZOLACJI (INSTRUKCJA OBSŁUGI) UT501 / UT502 CYFROWY MIERNIK IZOLACJI (INSTRUKCJA OBSŁUGI) Zawartość Wstęp... 2 Sprawdzenie zawartości... 2 Uwagi o bezpiecznym użytkowaniu... 2 Zasady bezpiecznego użytkowania... 3 Międzynarodowe symbole

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI (do drewna i materiałów budowlanych) EM 4807 OPIS OGÓLNY Ten przyrząd może być stosowany do pomiaru poziomu wilgotności piłowanego drewna, tarcicy, parkietu (także

Bardziej szczegółowo

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140 Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100 Instrukcja obsługi Numer produktu: 101140 Wersja: 12/08 Strona 1 z 9 Uruchamianie, kalibracja, przeprowadzanie pomiaru Kalibracja Przed pierwszym użyciem miernika

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy PMMM Nr artykułu: 05102991

Multimetr cyfrowy PMMM Nr artykułu: 05102991 Multimetr cyfrowy PMMM Nr artykułu: 05102991 Instrukcja obsługi Spis treści: 1. Wskazówki bezpieczeństwa 1.1 Wprowadzenie 1.2 UŜytkowanie 1.3 Konserwacja 2. Opis przełączników, przycisków i gniazd 3. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

DTR Kalibrator czujników temperatury typu PTC-8001

DTR Kalibrator czujników temperatury typu PTC-8001 DTR Kalibrator czujników temperatury typu PTC-8001 Wydanie 01.2008 Ver.01/2008 1. Wstęp Martel PTC-8001 jest poręcznym kalibratorem, zasilanym z baterii, służy do pomiarów oraz stanowi źródło wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

Zakres max. wykrywalności R [Ω] Zabezp. DCpeak [V]

Zakres max. wykrywalności R [Ω] Zabezp. DCpeak [V] KARTA KATALOGOWA Nazwa: Multimetr BM257 TRMS, T1, RS232/USB Brymen Typ: EG-BM257 D A N E T E C H N I C Z N E Cechy szczególne i funkcje specjalne TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Automatyczna/ręczna

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT60D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 4680

UNI-T UT60D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 4680 UNI-T UT60D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 4680 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Miernik cęgowy Voltcraft VC- 530 TRMS AC, CAT III 600 V Instrukcja obsługi

Miernik cęgowy Voltcraft VC- 530 TRMS AC, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Miernik cęgowy Voltcraft VC- 530 TRMS AC, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 122921 Strona 1 z 11 Elementy obsługi 1 Czujnik amperomierza cęgowego 2 Wyświetlacz LED do bezkontaktowego pomiaru

Bardziej szczegółowo

Models 175, 177 & 179 True RMS Multimeters

Models 175, 177 & 179 True RMS Multimeters Models 175, 177 & 179 True RMS Multimeters PN 3390522 May 2003 Rev. 1, 10/08 (Polish) 2003-2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Specifications are subject to change without notice.

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Waga z funkcją pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie HCF-3

Waga z funkcją pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie HCF-3 Waga z funkcją pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie HCF-3 Podręcznik obsługi Dziękujemy Państwu za zakupienie tego urządzenia. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZENIA

CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZENIA GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA ROZBUDOWANY PANEL LCD (EVS) UPS zabezpiecza urządzenia do niego podłączone przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, a także eliminuje możliwość uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Opis miernika i zakres dostawy. 2. Opis funkcji miernika. 3. Pierwsze uruchomienie. 4. Podłączenie sondy. 5. Wykonywanie pomiarów

SPIS TREŚCI. 1. Opis miernika i zakres dostawy. 2. Opis funkcji miernika. 3. Pierwsze uruchomienie. 4. Podłączenie sondy. 5. Wykonywanie pomiarów INSTRUKCJA OBSŁUGI ELCOMETER 456C MIERNIK GRUBOŚCI SUCHYCH POWŁOK SPIS TREŚCI 1. Opis miernika i zakres dostawy 2. Opis funkcji miernika 3. Pierwsze uruchomienie 4. Podłączenie sondy 5. Wykonywanie pomiarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

UT 10A Miernik cyfrowy. Spis tre Wst Ostrze enia Uwagi Zawarto opakowania

UT 10A Miernik cyfrowy. Spis tre Wst Ostrze enia Uwagi Zawarto opakowania UT 10A Miernik cyfrowy. Spis treści Wstęp... 1 Zawartość opakowania... 1 Bezpieczeństwo... 2 Zasady bezpiecznego uŝytkowania... 2 Międzynarodowe symbole elektryczne... 2 Opis miernika... 3 Przyciski funkcyjne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KEW MATE 2012R

INSTRUKCJA OBSŁUGI KEW MATE 2012R INSTRUKCJA OBSŁUGI KEW MATE 2012R MULTIMETR CYFROWY Z OTWARTYMI CĘGAMI PRĄDOWYMI AC/DC TRMS (ACV i ACA) Pomiar prądu AC/DC do 120A z max rozdzielczością 0,01A KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.,

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY PRĄDU ACA/DCA M-600

MIERNIK CĘGOWY PRĄDU ACA/DCA M-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI Made in Japan MIERNIK CĘGOWY PRĄDU ACA/DCA M-600 MULTI MEASURING INSTRUMENTS CO., LTD., TOKYO, JAPAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...5 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...6

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

CYFROWE MIERNIKI CĘGOWE PRĄDU AC/DC

CYFROWE MIERNIKI CĘGOWE PRĄDU AC/DC INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWE MIERNIKI CĘGOWE PRĄDU AC/DC TrueRMS KEW 2046R / 2056R KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., TOKYO, JAPAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...5 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Kalibrator napięcia i natężenia. Instrukcja obsługi

Kalibrator napięcia i natężenia. Instrukcja obsługi Kalibrator napięcia i natężenia Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa W celu uniknięcia porażenia prądem oraz innych obrażeń: Nigdy nie należy przykładać napięcia wyższego niż 30 V pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Sinus 3000 Instrukcja Obsługi

Sinus 3000 Instrukcja Obsługi Sinus 3000 Instrukcja Obsługi zasilanie 24/48 V K&K 60-277 Poznań, ul. Grochowska 15, tel/fax.: 61 867 45 34 www.przetwornice.eu mail: info@przetwornice.eu Wstęp Dziękujemy Państwu za wybór wyprodukowanego

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo