METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową z opcją pomiaru izolacji 9/5.06

2 METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T (1) (5/5a) (2) (3/3a) (4/4a) (5/5b) (2) (3) (6) (8) (8) (7) max. 600 V (7a) max. 600 V (9)(10) (11) (12) (20) (19) (18) (13) (17) (16) (15) (14) 2 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

3 Opis urządzenia (1) LCD rozdział 4 (2) ON OFF: klawisz służący do włączania i wyłączania urządzenia rozdział 2 (3) DATA MIN/MAX: Klawisz do zapisywania wyników pomiarów i wartości MIN/MAX rozdział 5 + rozdział 6 (3a) 500V 1000V: Klawisz wyboru napięcia probierczego rozdział 14.1 (4) AUTO MAN rozdział 3 krótkie wciśnięcie: klawisz do ręcznego wyboru zakresu długie wciśnięcie: włącza automatyczny wybór zakresu pomiarowego (4a) + (5a) Praca ciągła dla pomiaru rezystancji izolacji rozdział.2 (5) FUNC: Klawisz wielofunkcyjny rozdział 7 ff. krótkie wciśnięcie: włącza dodatkowe funkcje pom., np. Hz,,, C (czerwone symbole) długie wciśnięcie: wybór głównej funkcji pomiarowej (białe symbole) (5a) Klawisz wywołujący pomiar rezystancji izolacji (tak długo jak jest przytrzymywany) rozdział 14 (5b) Klawisz włączający i wyłączający rozdział 15 pomiar rezystancji izolacji (6) Przełącznik obrotowy do wyboru funkcji pom. rozdział 7 ff. (7) Złącza do pomiaru multimetrem rozdział 3 (7a) Złącza do pomiaru rezystancji izolacji rozdział 14 + rozdział 15 (8) Znak kalibracji DKD rozdział 1 Opis LCD (9) Symbol oznaczający pracę ciągłą (10) Wyświetlacz cyfrowy z kropką dziesiętną i wskazaniem polaryzacji (11) Wyświetlanie ręcznie wybranych zakresów pomiarowych i zapisu wartości mierzonych oraz wartości MIN/MAX (12) Wyświetlacz DC/AC (13) Jednostka wyświetlanej wielkości mierzonej (14) Wyświetlanie przekroczenia zakresu (15) Wskazówka linijki analogowej (bargrafu) (16) Skala linijki analogowej (bargrafu) (17 Wskazuje przekroczenie wartości ujemnej zakresu wyśw. analogowego (18) Wyświetlanie jednostki mierzonej wielkości, C, dla pomiaru temperatury (wymagnia: czujnik temp. jako akcesorium) (19) Wskaźnik zbyt niskiego napięcia baterii (20) Wyświetlanie sprzężone z funkcją sygnalizacji dźwiękiem GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 3

4 Spis treści Strona 1 Funkcje zabezpieczające i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Czynności wstępne Wybór funkcji pomiarowych i zakresów pomiarowych Automatyczny wybór zakresu Ręczny wybór zakresu pomiarowego Szybkie pomiary Wyświetlacz LCD Wyświetlacz cyfrowy Linijka analogowa (bargraf) Zapis wielkości mierzonych, DATA Zapis wartości minimalnej i maksymalnej Pomiar napięcia METRA HIT 16 I/L: 1 MΩ impedancja wejściowa METRA HIT 16 T: rozkład połączeń Przejściowe przepięcia Pomiar napięć wyższych niż 600 V Pomiar współczynnika wypełnienia (tylko METRA HIT 16 L) Pomiar rezystanncji Pomiar prądu zmiennego przekładnikiem cęgowym WZ12B Test diody i ciągłości obwodu Pomiar pojemności Pomiar częstotliwości Pomiar temperatury Pomiar rezystancji izolacji za pomocą METRA HIT 16 I/L Przygotowanie do pomiaru Pomiar rezystancji izolacji Zakończenie pomiaru i rozładowanie Ocena wyników pomiarów Pomiar rezystancji izolacji wyposażenia telekomunikacyjnego za pomocą METRA HIT 16 T Ocena wyników pomiarów Interfejs RS232C Wartości charakterystyczne Konserwacja Bateria Obudowa Akcesoria Informacje ogólne Wartości charakterystyczne przewodów pomiarowych (dotyczy dostarczanego zestawu przewodów KS17-2) Serwis naprawczy i części zamiennych DKD Calibration Lab and Rental Instrument Service Gwarancja Wsparcie dla produktu GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

5 1 Funkcje zabezpieczające i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Wybraliście Państwo urządzenia zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa. Urządzenie spełnia wymagania stawiane w stosownych normach europejskich i narodowych przepisach EC. Potwierdza to opatrzenie go znakiem CE. Odpowiednie deklaracje zgodności można uzyskać z GMC-I Gossen- Metrawatt GmbH. Multimetr analogowo-cyfrowy wyprodukowano i przetestowano zgodnie z przepisami bezpieczeństwa IEC :2001/EN :2001/VDE :2002 i IEC /EN /VDE Jeśli używany jest zgodnie z przeznaczeniem (patrz definicja poniżej), zapewnione jest bezpieczeństwo operatora oraz urządzenia. Bezpieczeństwo nie jest jednakże zagwarantowane, jeśli urządzenie jest używane w sposób nieodpowiedni lub bez należytej uwagi. Aby zachować odpowiednie warunki techniczne dla bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwo przy użytkowaniu, szczególnie istotne jest uważne przeczytanie całej instrukcji przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, a także ścisłe przestrzeganie zawartych w niej zaleceń. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także w celu ochrony urządzenia, multimetry METRA HIT 16 I/L wyposażono w urządzenie automatycznie blokujące gniazda. Sprzężone jest ono z przełącznikiem obrotowym i umożliwia podłączanie tylko do gniazd przeznaczonych do wybranej funkcji. Uniemożliwia rónwież przełączenie przełącznika obrotowego w niedozwolone położenie, gdy do gniazd podłączone są przewody pomiarowe. Użycie zgodne z przeznaczeniem: Opisywany multimetr jest urządzeniem przenośnym, które podczas wykonywania pomiarów można trzymać w jednej ręce. Wykonywane są tylko takie pomiary, jakie opisano w rozdz. 7 do 15. Urządzenie pomiarowe wraz z dołączonymi przewodami pomiarowymi i sondami używane jest tylko w ramach kategorii pomiarowej opisanej w rozdz. "Bezpieczeństwo elektryczne" na stronie 26 (znaczenie kategorii pomiarowych opisano w tabeli na str. 6). Granicznych wartości przeciążalności nie można przekraczać. Dane techniczne na stronach 22 i 23 zawierają informacje o przeciążalności i dopuszczalnym czasie trwania przeciążeń. Pomiary wykonywane są w podanych warunkach otoczenia. Na stronie 27 podano dozwolony zakres temperatur i wilgotności względnej. The measuring instrument is only used in accordance with the specified protection type, see page 27. Należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa: Urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które potrafią rozpoznać zagrożenia dotykowe i podjąć odpowiednie kroki zabezpieczające. Zagrożenia dotykowe występują wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z napięciami większymi niż 33 V (wartość skuteczna). Należy unikać samotnego wykonywania pomiarów wiążących się z zagrożeniami dotykowymi. W pobliżu powinna być obecna druga osoba. Maksymalne dopuszczalne napięcie między dowolnym konektorem (7) and i ziemią wynosi 600 V kat. I I lub 300 V kat. I I I. Przeciążalność określono w rozdziale 17. Znamionowe napięcie system nie powinno przekraczać 600 V. Pomiary napięcia można wykonywać tylko przy położeniu przełącznika V, V lub V. Należy być przygotowanym na wystąpienie nieoczekiwanych wysokich napięć w testowanym sprzęcie (np. uszkodzonych urządzeniach). Dla przykładu, kondensatory mogą być naładowane do niebezpiecznego napięcia. GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 5

6 Należy upewnić się, że stan przewodów pomiarowych jest bez zarzutu, tzn. nie ma przerw, uszkodzeń izolacji przewodów, sond itp. Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu pomiarów w obwodach w.cz. Mogą występować w nich groźne napięcia pulsujące. Niedozwolone jest wykonywanie pomiarów w środowisku wilgotnym. Zakresy pomiarowe nie mogą być w żadnym wypadku przeciążane poza dozwolone wartości. Wartości graniczne można znaleźć w tabeli w rozdziale 17 Wartości charakterystyczne. Kategorie pomiarowe i ich znaczenie zgodnie z IEC CAT Definicja I II III IV Pomiary w obwodach elektrycznych nie podłączonych bezpośrednio do sieci: np.systemy zasilania samochodów, samolotów, baterie... Pomiary w obwodach elektrycznych podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia: przez wtyczkę, np. w gospodarstwach domowych, biurach, laboratoriach... Pomiary w instalacjach: Odbiorniki stacjonarne, połączenia dystrybucyjne, urządzenia podłączone do sieci dystrybucyjnej Pomiary od strony źródła w instalacjach niskiego napięcia: Liczniki, główne przyłącze, główne zabezpieczenia nadprądowe Odpowiednia kategoria pomiarowa oraz odpowiadające jej napięcie maksymalne (np. 300 V CAT I I I) pokazane na obudowie stosują się do używanego urządzenia. Znaczenie symboli na urządzeniu! Ustrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu (uwaga: patrz dokumentacja) Uziemienie Ciągła, podwójna lub wzmocniona izolacja Znak dopuszczenia VDE Znak dopuszczenia CSA (urząd testujący w Ameryce Płn.) Oznacza zgodność EC Urządzenia nie można wyrzucać do śmietnika. Dalsze informacje o znaku WEEE można uzyskać w Internecie na stronie wpis wpis termin wyszukiwania WEEE. B0730 DKD-K Znak kalibracji DKD (czerwony): Kolejny numer Niemieckie laboratorium kalibracyjne Laboratorium kalibracyjne GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH Data kalibracji (rok miesiąc) 6 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

7 Naprawa, wymiana części i strojenie Jeśli urządzenie jest otwarte, odsłonięte mogą zostać części pod napięciem. W celu wykonania napraw, wymiany części lub strojenia urządzenie należy odłączyć od układu mierzonego. Jeśli konieczne jest strojenie otwartego, podłączonego urządzenia, może być ono wykonywane tylko przez przeszkolony, świadomy potencjalnych niebezpieczeństw personel. Błędy i nadmierne obciążenia Jeśli istnieje podejrzenie, że urządzenie nie może dalej pracować w sposób bezpieczny, należy je wycofać z pracy i zabezpieczyć przed omyłkowym użyciem. Bezpieczeństwo pracy jest zagrożone jeśli, urządzenie jest w widoczny sposób uszkodzone, urządzenie przestało działać, po długim przechowywaniu w niekorzystnych warunkach. 2 Czynności wstępne Bateria W urządzeniu została zamontowana 9 V płaska bateria zgodna z IEC 6 LR 61. Urządzenie jest gotowe do pracy. PRzed pierwszym uruchomieniem, lub po uruchomieniu następującym po długim okresie przechowywania należy przeczytać rozdział 18.1 Bateria. Włączanie urządzenia Wcisnąć klawisz ON OFF. Włączenie sygnalizowane jest dźwiękiem. Tak długo jak klawisz jest wciśnięty, aktywne są wszystkie segment wyświetlacza (LCD). LCD pokazano na stronie 2. Po puszczeniu klawisza urządzenie jest gotowe do pracy. Po wyłączeniu urządzenia nie może ono zostać włączone przez przynajmniej 3 sekundy. Uwaga: Wyładowania elektryczne i zakłócenia o wysokiej częstotliwości mogą powodować błędy w wyświetlaniu i blokować sekwencje pomiarową. Aby zresetować urządzenie należy je wyłączyć, a następnie ponownie włączyć. Jeśli to nie zadziała, nalezy odłączyć na chwile baterię od styków. Przed otwarciem urządzenia, należy je odłączyć z obwodu pomiarowego i skonsultować się z rozdziałem 18 Konserwacja! Automatyczne wyłączanie Urządzenie wyłącza się automatycznie jeśli wartość mierzona pozostaje stała przez ok.10 minut (zmienność wielkości mierzonej ± 2 cyfr), o ile nie używane były w tym okresie żadne klawisze ani przełącznik obrotowy. Wyłączanie funkcji automatycznego wyłączania Urządzenie można przełączyć w tryb CONTINUOUS ON (cały czas włączone). Jednoczesne wciśnięcie klawisza ON OFF i klawisza wielofunkcyjnego FUNC podczas włączenia urządzenia. Funkcja CONTINUOUS ON wskazywana jest na wyświetlaczu symbolem (8). Wyłączanie urządzenia Wcisnąć klawisz ON OFF. GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 7

8 3 Wybór funkcji pomiarowych i zakresów pomiarowych METRA HIT 16 I/L: Urządzenie blokujące złącza umozliwia podłączenie jedynie złącz wymaganych dla danej funkcji. 3.1 Automatyczny wybór zakresu Multimetr wyposażono w funkcję automatycznego wyboru zakresu, za wyjątkiem zakresów napięciowych 30 mv oraz 300 mv. T automatyczna funkcja jest aktywna zaraz po włączeniu urządzenia. Urządzenie automatycznie wybiera zakres pomiarowy zapewniający optymalną rozdzielczość dla wielkości mierzonej. Pomprzednio wybrany zakres pomiarowy napięcia pozostaje aktywny po przełączeniu w tryb pomiaru częstotliwości. Urządzenie automatycznie przełącza się na: następny najwyższy zakres Dla ± (3099 cyfr. + 1 cyfra) następny najniższy zakres Dla ± (240 / 280 cyfr. 1 cyfra) 3.2 Ręczny wybór zakresu pomiarowego Funkcję automatycznego wyboru zakresu można wyłączyć co umożliwia ręczne wybieranie zakresów zgodnie z tabelą poniżej. Tryb ręcznego wyboru wyłącza się przytrzymując klawisz AUTO MAN (ok. 1s), przez poruszenie przełącznika obrotowego lub wyłączenie i ponownie włączenie urządzenia. Jeśli urządzenie zostanie przełączone wtryb automatycznego wyboru zakresu na zakresie 30 mv lub 300 mv włącza się 3 V zakres. Potwierdzenie AUTO/ Function MAN (4) Wyświetl Sygn. Akust Aktywny tryb ręczny: MAN krótko 1 x zatwierdzenie zakresu pomiarowego (10) Cykliczne przełączanie: V : 3 V 30 V 300 V 600 V 30 mv 300 mv 3V... V / : 3 V 30 V 300 V 600 V 3V... krótko : 30 M k 30 k MAN (10) 1 x 300k 3 M 30 M... F : 30 nf 1) 300 nf 3 μf 30 μf 1) 30 nf 1)... Hz : 300 Hz 3 khz 30 khz 100 khz 300 Hz... długo Powrót do automatycznego wyboru zakresu 2 x 1) Tylko METRA HIT 16 I/L 3.3 Szybkie pomiary W celu wykonywania pomiarów szybciej, niż to umożliwia tryb automatycznego wyboru zakresu, należy upewnić się, że wybrano odpowiedni zakres pomiarowy: przez ręczne wybranie zakresu, tzn. wybranie zakresu z najlepszą rozdzielczością, patrz rozdział 3.2. lub Funkcją DATA, patrz rozdział 5. Po wykonaniu pierwszego pomiaru określony zostanie odpowiedni zakres pomiarowy, w związku z czym kolejne pomiary moga być wykonywane szybciej. Obie funkcje umożliwiają podtrzymanie wybranego zakresu pomiarowego dla serii następujących po sobie pomiarów. 8 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

9 4 Wyświetlacz LCD 4.1 Wyświetlacz cyfrowy Wyświetlacz cyfrowy (9) pokazuje wartość wielkości mierzonej z odpowiednio ustawioną kropką dziesiętną i znakiem. Wyświetlana jest także odpowiednia jednostka (12) i typ prądu (11). Przed wartością pojawia się minus, jeśli podczas pomiaru wielkości o zerowej częstotliwości biegun dodatni podłączono do wejścia. OL wyświetlane jest jeśli przekroczona jest dodatnia wartość graniczna 3099 (dla funkcji pomiarowej oznaczonej przez : 1999). Zawartość wyświetlacza odświeżana jest 2 razy na sekundę przy pomiarach V i Ω. 4.2 Linijka analogowa (bargraf) Wskaźnik analogowy ze wskazówką odtwarza dynamiczną charakterystykę mechanizmu z ruchomą cewką i odświeżany jest 20 razy na sekundę dla pomiaru V i Ω. Ten tryb wyświetlania nadaje się szczególnie dobrze do obserwacji fluktuacji oraz równoważenia. Wyświetlacz analogowy ma własny wskaźnik polaryzacji. Ujemny zakres skali analogowej (15) zawiera 5 działek do pomiaru wielkości o zerowej częstotliwości, co umożliwia obserwację fluktuacji wokół zera. Jeśli wielkość mierzona przekroczy zakres wyświetlania, najpierw wyświetlany jest trójkąt z lewej strony (16), a następnie, po ok. 0.7 s, polaryzacja wyświetlacza analogowego jest odwracana. Przekroczenie zakresu (> 3099 cyfrowo, lub też > 1999 na zakresie ) jest sygnalizowane wyświetlaniem trójkąta po prawej stronie (13). 5 Zapis wartości wielkości mierzonych, DATA Wartość zmierzona można automatycznie zamrozić używając funkcji DATA. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna, jeśli dostęp do punktów pomiarowych za pomocą sond wymaga pełnego skupienia. Po zmierzeniu wartości i spełnieniu odpowiedniego warunku zgodnie z poniższą tabelą, wartość zmierzona jest zamrażana na wyświetlaczu i generowany jest sygnał dźwiękowy. Sondy można teraz odłączyć od punktów pomiarowych i odczytać wartość z wyświetlacza (9). Jeśli zmierzona wartość jest niższa niż graniczna podana w tabeli, urządzenie jest reaktywowane w celu pozyskania nowego wyniku pomiaru. Funkcja DATA nie ma wpływu na wyświetlacz analogowy umożliwia on dalsze odczytywanie wartości pomiaru. Jednakże w przypadku zamrożenia wyników nie można już przesunąć kropki dziesiętnej. W związku z tym, jeśli włączony jest automatyczny wybór zakresu, nie można ustalić który z zakresów jest aktywny dla wyświetlacza analogowego. Jeśli włączona jest funkcja DATA, ręczny wybór zakresu jest niemożliwy. Zakres Reakcja urządzenia Funkcja DATA Granice Wyswietlacz DATA MIN/MAX Zakres zakresu (3) pomiarowy Wart. Sygn. DATA Akus. (cyfry) cyfrowa Aktywacja krótko Mruga 1 x 2) V >280 Jest Jest Zapis <OL 1 x wyświetla wyświetla F, Hz >280 na na 2) V <280 Zapisuje Reaktywacja 1) OL wynik Mruga F, Hz <280 pomiaru Anulowanie długo usuwana usuwana 2 x 1) Reaktywacja gdy wartość aktualna spadnie poniżej zadanej wartości granicznej 2) Za wyjątkiem zakresów 30 mv i 300 mv Funkcja DATA jest wyłączana po wciśnięciu i przytrzymaniu DATA MIN/MAX (ok. 1 s), jeśli poruszony zostanie przełącznik obrotowy, lub jeśli urządzenie zostanie wyłączone i ponownie włączone. GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 9

10 6 Zapis wartości minimalnej i maksymalnej Minimalne I maksymalne wartości występujące na wejściu urządzenia po włączeniu funkcji MIN/MAX można zamrozić. Najważniejszym zastosowaniem tej funkcji jest ustalanie minimów i maksimów podczas długotrwałej obserwacji wartości wielkości mierzonej. MIN/MAX nie ma wpływu na wyświetlacz analogowy, z którego można nadal normalnie odczytywać wartość wielk. mierzonej. Przed włączeniem funkcji MIN/MAX należy podać na wejście urządzenia obserwowaną wielkość oraz wybrać zakres pomiarowy. Jeśli funkcja została włączona, zakres pomiarowy można wybrać tylko ręcznie. Powoduje to jednak usunięcie zapisanych aktualnie wartości minimalnych I maksymalnych. Funkcja MIN/MAX jest wyłączana po wciśnięciu i przytrzymaniu klawisza DATA MIN/MAX (ok. 1 s), przekręcenie przełącznika obrotowego lub wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia. Funkcja MIN/MAX 1. aktywacja i zapis 2. zapisz i wyświetl 3. powrót do 1. anuluj DATA MIN/MAX (3) 2 x short, 30 mv/ 300 mv I C : 1 x krótko krótko krótko krótko długo Zakres pomiar. V, F, Hz, C, F V, F, Hz, C, F Tak jak 1. Zmierzone wart. MIN i MAX są zapisywane Zapis kontynuowany w tle, wyświetlane nowe wartości MIN I MAX tak jak 1. zapisane wart. nie Są usuwane Reakcja urządzenia Wyświetlacz Sygn. Value MIN MAX cyfrowy akust. aktualna wart. mierz. zapis wart. MIN zapis wart MAX tak jak 1. MIN i MAX mruga MIN MAX tak jak 1. 1 x 1 x 1 x 1 x są usuwane usuwane usuwane 2 x 10 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

11 7 Pomiar napięcia Ustawić przełącznik w pozycji V, V lub V w zależności od mierzonego napięcia. Podłączyć przewody pomiarowe jak na rysunku. Złącze powinno być uziemione. Uwaga! Zakr. 30 mv i 300 mv można wybrać tylko klawiszem AUTO MAN! Na zakresie 600 V przerywany sygnał dźwiękowy informuje o przekroczeniu przez wielkość mierzoną górnej wartości granicznej. Strojenie zera na zakresie 30 mv Strojenie zera wykonuje się na zakresie 30 mv następująco: Podłączyć przewody pomiarowe do urządzenia i połączyć ich wolne końce przyciskając je do siebie. Wcisnąc na krótko klawisz wielofunkcyjny FUNC po wybraniu zakresu pomiarowego. Urządzenie potwierdzi strojenie zera sygnałem akustycznym a na wyświetlaczu pojawi się (+ 1 cyfra), a kropka dziesiętna mruga. Napięcie wyświetlane w momencie wciśnięcia klawisza służy jako nowa wartość odniesienia (max. ± 200 cyfrowo). Jest automatycznie odejmowane od kolejnych wiekości mierzonych. Strojenie zera można wyłączyć: wciskając i przytrzymując klawisz wielofunkcyjny FUNC, co sygnalizowane jest dwukrotnie powtórzonym sygnałem akustycznym. przez wyłączenie urządzenia. METRA HIT 16 I/L Pomiar napięcia METRA HIT 16 T V F C V 1M M a V F C b j 600V 1000V=ISO 600V (+) ~ + ( ) ~ (+) ~ + ( ) ~ 7.1 METRA HIT 16 I/L: 1 MΩ impedancja wejściowa Urządzenie pomiarowe wyposażono w pozycję do wyboru V 1MΩ z impedancj wejściową ok. 1 MΩ specjalnie dla elektryków. Redukuje to błędy pomiarowe postałe z powodu sprzężenia pojemnościowego podczas pomiaru napięcia w elektrycznych sieciach mocy do minimum. 7.2 METRA HIT 16 T: Rozkład połączeń! Uwaga! Nie należy wykonywać połączeń z wtykami b i j, aby uniknąć przeniesienia potencjału ze wtyku. GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 11

12 7.3 Przejściowe przepięcia Multimetry METRA HIT 16 I/L i T są chronione przed krótkotrwałymi przepięciami do 6 kv przy czasie trwania 1.2 I czasie opadania 50 μs. Ze względu na to, że podczas wykonywania pomiarów można się spodziewać większych przepięć, na przykład w sieciach zasilających z transformatorami i silnikami, zalecamu używanie w takich przypadkach naszego adaptera KS30. Zapewnia on ochronę przed krótkotrwałymi przepięciami do 6 kv przy czasie trwania 10 i opadania do 1000 μs. Ciągła obciążalność wynosi 1200 V eff. Jeśli adapter KS30 jest używany, jego wpływ na wynik pomiaru wynosi ok. 2 %. 7.4 Pomiar napięć wyższych niż 600 V Napięcia wyższe niż 600 V można mierzyć sondą wysokonapięciową, np. HV3 lub HV30 produkcji GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH. Konektor łączący musi być uziemiony przy wykonywaniu takich pomiarów, a dodatkowo należy przestrzegać odpowiednich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa! METRA HIT 16 I/L V F C V 1M M 1000V=ISO 600V Pomiar napięć wyższych niż 600 V sondą wysokonapięciową HV3 czarny czerwony x1000 x100 czarny 7.5 Pomiar współczynnika wypełnienia (tylko METRA HIT 16 L) Funkcja pomiaru współczynnika wypełnienia umożliwia ustalenie stosunku czasu trwania impulsu do okresu powtarzających się przebiegów prostokątnych. Ustawić przełącznik obrotowy na V /Hz/% lub V~/Hz/%. Sposób połączenia jest taki sam jak przy pomiarze napięcia. Wcisnąć dwukrotnie krótko klawisz wielofunkcyjny. Miernik przełącza się w tryb pomiaru wsp. wypełnienia. Współczynnik wypełnienia jest wyświetlany na LCD w %. Czas trwania impulsu Wsp. wypełninenia (%) = 100 Czas trwania okresu Uwagi Podczas pomiaru współczynnika wypełnienia częstotliwość powinna być stała. Kolejne krótkie wciśnięcia klawisza FUNC zmieniają funkcję pomiarową w następującej kolejności: napięcie częstotliwość wypełnienie napięcie. 12 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

13 8 Pomiar rezystancji Należy upewnić się, że urządzenie mierzone nie jest pod napięciem. Zewnętrzne napięcie zafałszuje wynik pomiaru! Ustawić przełącznik obrotowy w położenie Ω. Podłączyć testowane urządzenie jak na rysunku. Strojenie zera na zakresie pomiarowym 30 Ω Rezystancję przewodów i połączeń można wyeliminować z wyniku pomiaru przy pomiarze małych rezystancji za pomocą funkcji strojenia zera na zakresie 30 Ω: Podłączyć przewody pomiarowe do miernika, a następnie połączyć ze sobą wolne końce przewodów. Wcisnąć krótko klawisz wielofunkcyjny FUNC. Urządzenie potwierdza dostrojenie zera sygnałem akustycznym, a na wyświetlaczu pokazuje się (+1 cyfra); kropka dziesiętna mruga. Rezystancja zmierzona w momencie naciśnięcia klawisza staje się wartością odniesienia (max. 200 cyfrowo). Jest ona automatycznie odejmowana z wyników kolejnych pomiarów. Wyłączanie strojenia zera: Przez wciśnięcie i przytrzymanie klawisza FUNC wyłączenie zostanie zasygnalizowane dwukrotnie powtórzonym sygnałem akustycznym. przez wyłączenie urządzenia. Pomiar rezystancji METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T V F C V 1M M a V F C b j 600V 1000V=ISO 600V R x R x Spadek napięcia Spadek napięcia Informacje o pomiarze rezystancji izolacji zawarto w rozdziałach 14 i Pomiar prądu zmiennego przekładnikiem cęgowym WZ12B Przełącznik obrotowy można ustawić w pozycji w celu mierzenia prądu przekładnikiem cęgowym. Jeśli używany jest przekładnik WZ12B wynik pomiaru wyświetlany jest bezpośrednio w A. Przeczytać instrukcję obsługi WZ12B. Ustawić przełącznik obrotowy na i krótko wcisnąć żółty klawisz wielofunkcyjny. Podączyć przewody pomiarowe do złącz oraz. Skrócone dane techniczne, WZ12B Zakres pomiarowy 10 ma A Zakres częstotliwości Hz Przekładnia 1 mv/10 ma GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 13

14 10 Test diody i ciągłości obwodu Należy upewnić się, że urządzenie mierzone nie jest pod napięciem. Zewnętrzne napięcie zafałszuje wynik pomiaru! Ustawić przełącznik na. Podłączyć testowane urządzenie jak na rysunku. Kierunek przewodzenia i zwarcie Urządzenie wskazuje napięcie przewodzenia w V. Dopóki spadek napięcia nie przekracza maksymalnej wartości wyświetlania V, można testować kilka urządzeń połączonych szeregowo, jak również źródła napięcia odniesienia o niskim napięciu. Kierunek wsteczny lub przerwa w obwodzie Urządzenie wskazuje przekroczenie zakresu OL. Uwaga! Rezystory i złącza półprzewodnikowe połączone równolegle z diodą zafałszowują wyniki pomiarów! Test diody i ciągłości obwodu z sygnałem akustycznym Jeśli funkcja sygnał akustyczny jest aktywna, urządzenie generuje ciągły dźwięk dla wartości pomiędzy 0 i ok. 1.1 V, lub dla < 1.8 kω. Akustyczny sygnał włączony (ON) (stan domyślny) Po włączeniu funkcji test diody i ciągłości obwodu przełącznikiem obrotowym, włączana jest za każdym razem sygnalizacja dźwiękiem. Symbol ( (19) jest wyświetlany na LCD. Kolejne krótkie wciśnięcia klawisza FUNC naprzemiennie włączają i wyłączają sygnalizację dźwiękową. Akustyczny sygnał wyłączony (OFF) Wcisnąć krótko klawisz wielofunkcyjny FUNC. Wyłączenie jest potwierdzane sygnałem akustycznym.symbol (19) znika z LCD. Dłuższe wciśnięcie klawisza spowoduje zawsze włączenie sygnalizacji i jest potwierdzane, dwukrotnie powtórzonym sygnałem dźwiękowym. METRA HIT 16 I/L Test diody METRA HIT 16 T V F C V 1M M a V F C b j 600V 1000V=ISO 600V Kier. przewodzenia Kier. przewodzenia Kier. zaporowy Kier. zaporowy 14 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

15 11 Pomiar pojemności Należy upewnić się, że urządzenie mierzone nie jest pod napięciem. Zewnętrzne napięcie zafałszuje wynik pomiaru! Ustawić przełącznik obrotowy w położeniu F. Podłączyć (rozładowane!) urządzenie testowane do zacisków i F za pomocą przewodów pomiarowych. Uwaga! Dla kondensatorów z polaryzacją, wyprowadzenie należy podłączyć do złącza. Rezystory i złącza półprzewodnikowe połączone równolegle z kondensatorem zafałszowują wyniki pomiarów! Strojenie zera na zakresie pomiarowym 30 nf Pojemności pasożytnicze urządzenia i pojemności przewodów można wyeliminować z wyniku za pomocą funkcji strojenia zera dostępnej dla zakresu 30 nf: Podłączyć przewodu pomiarowe do miernika (urządzenie testowane odłączone!). Wcisnąć na krótko przycisk wielofunkcyjny FUNC. Urządzenie potwierdza dostrojenie zera sygnałem akustycznym, a na wyświetlaczu pokazuje się (+1 cyfra); kropka dziesiętna mruga. Pojemność zmierzona w momencie naciśnięcia klawisza staje się wartością odniesienia (max. 200 cyfrowo). Jest ona automatycznie odejmowana z wyników kolejnych pomiarów. Wyłączanie strojenia zera: Przez wciśnięcie i przytrzymanie klawisza FUNC wyłączenie zostanie zasygnalizowane dwukrotnie powtórzonym sygnałem akustycznym. przez wyłączenie urządzenia. 12 Pomiar częstotliwości Pomiar częstotliwości można wykonać na wszystkich zakresach napięciowych trybie pracy AC i DC. Ustawić przełącznik obr. na V lub V. Podłączyć wielkość mierzoną tak samo jak przy pomiarze napięcia. Patrz przypis 4) na stronie 22. Wcisnąć krótko klawisz wielofunkcyjny FUNC. Urządzenie przełącza w tryb pomiaru częstotliwości, a zmierzona częstotliwość jest wyświetlana na LCD. Najniższe mierzalne częstotliwości i maksymalne dozwolone napięcia można znaleźć w rozdziale 17 Wartości charakterystyczne. Przełączanie pomiędzy pomiarem napięcia i częstotliwości Kolejne krótkie wciśnięcia klawisza FUNC powodują zmianę funkcji pomiarowej w następujący sposób: napięcie częstotliwość napięcie... Przełączenie z pomiaru częstotliwości bezpośrednio na pomiar napięcia można również wykonać następująco: Wcisnąć i przytrzymać klawisz FUNC. Przełączenie jest potwierdzane za pomocą dwukrotnie powtórzonego sygnału akustycznego. Aktywny pozostaje ostatnio wybrany zakres pomiarowy napięcia. przestawienie przełącznika obrotowego. GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 15

16 13 Pomiar temperatury Temperaturę można mierzyć w C lub F za pomocą czujników temperatury Pt 100 i Pt Ustawić przełącznik obrotowy w położenie Ω. Podłączyć czujnik do zacisków multimetru (7). Wcisnąć klawisz wielofunkcyjny FUNC 1 raz aby wyrać pomiar w C, 2 razy by wybrać pomiar w F, i 3 razy by wybrać kompensację rezystancji przewodów czujnika. Urządzenie przełącza się w tryb pomiaru temperatury i automatycznie rozpoznaje tym czujnika (Pt 100 lub Pt 1000). Zmierzona temperature jest wyświetlana. Jednostka wyświetlana jest tylko przy pomiarach w C. Uwaga! Rezystancja przewodów czujników GMC-I Gossen- Metrawatt GmbH jest podczas tego pomiaru automatycznie uwzględniana. Przełączanie w tryb pomiaru temperatury jest niemożliwe jeśli wybrano zakres pomiaru rezystancji 30 Ω! Kompensacja rezystancji przewodów czujnika do 20 Ω Rezystancje przewodów czujników rózniące się od rezystanci przewodów czujników firmy GMC-I Gossen- Metrawatt GmbH można skompensować aż do wartości 20 Ω w następujący sposób: Wciskać klawisz wielofunkcyjny FUNC aż na wyświetlaczu pokaże się wartość rezystancji. Wartość rezystancji jest wyświetlana na LCD, I będzie używana do automatycznej kompensacji gdy aktywny będzie tryb pomiaru temperatury. Rezystancję kompensowaną można skorygować następująco: Wcisnąć DATA MIN/MAX aby zwiększyć wartość, lub AUTO MAN aby zmniejszyć wartość. Wartość zmienia się o 1 cyfrę za każdym naciśnięciem klawisza. Jeśli klawisz jest przyciśnięty dłużej wartość zmienia się szybciej i w sposób ciągły. Ponownie krótko wcisnąć klawisz wielofunkcyjny FUNC. Zmierzona temperatura jest wyświetlana na LCD. Mrugająca kropka dziesiętna sygnalizuje wprowadzenie korekty ze względu na rezystancje przewodów czujnika. Wartość korekty jest aktywna aż do wyłączenia urządzenia. Każde wciśnięcie klaiwsza wielofunkcyjnego FUNC powoduje przełączenie z wyświetlania w C na F, a następnie na wartość poprawki uwzględniającej rezystancję przewodów. Wyjść z funkcji pomiaru temperatury można następująco: Wciskając i przytrzymując klawisz wielofunkcyjny FUNC, co zostanie zatwierdzone powtórzonym dwukrotnie sygnałem dźwiękowym, wyłączając urządzenie. Uwaga! Do pomiaru rezystancji przewodów należy używać tego samego miernika, do którego będzie podłączony badany czujnik w celu pomiaru temperatury. W przeciwnym razie nie ma pewności, czy błąd mieści się w gwarantowanym zakresie. 16 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

17 14 Pomiar rezystancji izolacji za pomocą METRA HIT 16 I/L 14.1 Przygotowanie do pomiaru Uwaga! Rezystancje izolacji można mierzyć tylko na obiektach, które nie są pod napięciem. Przy mierzeniu wysokoomowych rezystancji izolacji nie dotykać przewodów pomiarowych! Ustawić przełącznik obrotowy na V1MΩ. Podłączyć przewody pomiarowe do złącz, które są dostępne (otwarte przez automatyczne urządzenie blokujące). To położenie przełącznika obrotowego umożliwia pomiar napięcia zakłóceń. Ustawić przełącznik obrotowy w położeniu MΩ jeśli urządzenie nie jest pod napięciem. Note! Ustawienie MΩ można wybrać tylko dla pomiaru rezystancji izolacji. Każde nieumyślnie przyłożone napięcie zakłócające jest jednakże wyświetlane przy tym położeniu przełącznika. Jeśli w systemie obecne jest napięcie zakłócające > 50 V, pomiar rezystancji izolacji jest wyłączany. Zakłócające napięcie wyświetlane jest na LCD. Jeśli podane zostało napięcie większe niż 1000 V sygnalizowane jest to dodatkowo za pomocą dźwięków. Wysokie napięcie! Nie należy dotykać przewodzących części sond po uaktywnieniu na urządzeniu operacji pomiaru izolacji. Przez ciało może popłynąć prąd 2.5 ma (ograniczony przez multimetr), który, jakkolwiek nie jest niebezpieczny, wywołuje wyraźne uczucie porażenia. Przy pomiarach urządzeń o charakterze pojemnościowym, np. kabli, możliwe jest naładowanie do napięcia do 1000V, zależnie od wybranego napięcia znamionowego. W pewnych przypadkach dotykanie takiego urządzenia po wykonaniu pomiaru może być niebezpieczne! Wybór napięcia probierczego: 500 V lub 1000 V Każdorazowe krótkie wciśnięcie klawisza 500V 1000V powoduje wyświetlenie wybranego napięcia. Aby wybrac inną wartość, nalezy wcisnąć i przytrzymać klawisz 500V 1000V aż do wyświetlenia innej wartości i wygenerowania dźwiękowego sygnału. Pomiar rezystancji izolacji METRA HIT 16 I/L V F C V 1M M 600V 1000V=ISO R ISO GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 17

18 14.2 Pomiar rezystancji izolacji Aby zmierzyć rezystancję izolacji, należy wcisnąć i przytrzymać klawisz wielofunkcyjny FUNC aż wyświetlacz się ustabilizuje. Pomiar kończy się, gdy klawisz zostanie puszczony. Jeśli rezystancja izolacji jest niższa niż 1 MΩ przy napięciu testowym 500 V, lub mniejsza niż 2 MΩ przy napięciu 1000 V, sygnalizowane jest to dźwiękiem. Podczas pomiaru rezystancji izolacji zakres pomiarowy wybierany jest automatycznie. Nie ma możliwości ręcznej zmiany zakresu pomiarowego. Uwaga! Podczas mierzenia rezystancji izolacji bardzo szybko wyczerpują się baterie multimetru. Klawisz wielofunkcyjny powinien być wciśnięty i przytrzymany tylko tak długo, jak długo wykonywany jest pomiar. Pomiar ciągły, opisany poniżej, powinien być wykonywany tylko jeśli jest to niezbędne. Należy używać jedynie alkalicznomagnezowych baterii zgodnych z IEC 6 LR61. Pomiar ciągły Aktywacja: Wcisnąć i przytrzymać klawisz FUNC wciskając jednocześnie klawisz AUTO MAN aż do wygenerowania potwierdzającego sygnału dźwiękowego. Wyłączanie: Wcisnąc krótko klawisz wielofunkcyjny FUNC Zakończenie pomiaru i rozładowanie Po zakończeniu pomiaru, wyświetlana wartość napięcia jest napięciem szczątkowym, zgromadzonym w pojemnościach. Urządzenie testowane można rozładować ustawiając przełącznik obrotowy w pozycji V 1MΩ. W tym czasie urządzenie musi być podłączone do miernika. Zmniejszanie się napęcia można obserwowac na LCD. Nie należy odłączać testowanego urządzenia przed spadkiem napięcia poniżej 25 V! 14.4 Ocena wyników pomiarów Aby upewnić sie, że rezystancja nie przekracza dolnej wartości granicznej określonej przez wymogi DIN VDE, należy uwzględnic błędy systematyczne powodowane przez urządzenie i czynniki zewnętrzne. Minimalne wartości rezystancji izolacji można określić korzystając z poniższej tabeli, która powinna być stosowana z uwzględnieniem maksymalnego błędu dla METRA HIT 16 I/L (w znamionowych warunkach) aby mieć pewność, że wartości graniczne nie zostały przekroczone. Wartość gran. w MΩ Min. wart. na wysw. MΩ GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

19 15 Pomiar rezystancji izolacji sprzętu telekomunikacyjnego za pomocą METRA HIT 16 T W urządzeniu udostępnione są trzy gniazda, a, b i j do pomiarów w sprzęcie telekomunikacyjnym z 2 przewodami i ekranem. Istnieje możliwość wybrania testu izolacji między a i b, j i a lub b i j za pomocą przełącznika wyboru funkcji. Podłączyć przewody pomiarowe do złącz a, b i j. Pomiar rezystancji izolacji Za pomocą METRA Hit 16T a V F C b j 600V Przykład: Pomiar rezystancji izolacji 2-żyłowego ekranowanego kabla! Uwaga! Nie należy dotykać przewodzących części sond pomiarowych po uwaktywnieniu funkcji pomiaru rezystancji izolacji w urządzeniu. Jeśli to możliwe, należy podłączać tylko przewody aktualnie wymagane do przeprowadzenia testu: niepodłączone przewody i sondy stwarzają zagrożenie. Przez ciało może popłynąć prąd 1.5 ma (ograniczany przez multimetr), który, jakkolwiek nie stwarza zagrożenia, wywołuje wyraźne uczucie rażenia. Przy prowadzeniu pomiarów na urządzeniach o charakterze pojemnościowym, np. kablach, możliwe jest naładowanie ich do napięcia do aż do 100V. W takich przypadkach dotknięcie testowanego urzą dzenia może stwarzać zagrożenie dla życia! Ustawić przełącznik obrotowy w położeniu MΩ ISO _a-b, następnie MΩ ISO _j-a i w końcu MΩ ISO _b-j, aby wyświetlić ewentualne napięcia zakłócające dla wszystkich kombinacji par przewodów. Uwaga! Rezystancję izolacji można mierzyć tylko na obiektach nie będących pod napięciem. Jeśli w układzie obecne jest napięcie zakłócające > 50 V, pomiar rezystancji izolacji jest wyłączany. Wartość tego napięcia jest wyświetlana na LCD. Jeśli przyłożone zostało napięcie większe niż 310 V, sygnalizowane jest to dźwiękiem. Aby włączyć pomiar rezystancji izolacji: krótko wcisnąc klawisz wielofunkcyjny FUNC. Wyświetlana jest rezystancja izolacji między wybraną parą przewodów. Rezystancja izolacji niższa niż 1 MΩ jest sygnalizowana akustycznie. Ustawić przełącznik obrotowy na MΩ ISO _a-b, następnie na MΩ ISO _j-a i w końcu na MΩ ISO _b-j, aby wykonać żądany test. Przy pomiarze rezystancji izolacji aktywna jest funkcja automatycznego wyboru zakresu pomiarowego. Nie ma możliwości ręcznego wyboru zakresu. GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 19

20 Zakończenie pomiaru i rozładowanie Wcisnąć krótko klawisz wielofunkcyjny FUNC. Po zakończeniu pomiaru, wyświetlane jest napięcie (powstające po naładowaniu pojemności testowanego układu). Rezystancja wenwętrzna 100 kω umożliwia szybkie rozładowanie. Przez ten czas miernik musi być połączony z testowanym urządzeniem. Zmniejszanie napięcia można obserwować bezpośrednio na LCD. Nie należy odłączać testowanego urządzenia przed spadkiem napięcia poniżej 25 V! Uwaga! Baterie multimetru bardzo szybko wyczerpują się przy pomiarze rezystancji izolacji. Pomiędzy pomiarami funkcja mierzenia rezystancji powinna być nieaktywna. Należy używać tylko baterii algalicznych, magnezowych zgodnych z IEC 6 LR Ocena wyników pomiarów Aby upewnić się, że rezystancja izolacji nie przekracza dolnej wartości granicznej opisanej w narodowych przepisach, należy wziąć pod uwagę błędy systematyczne powodowane przez urządzenie i czynniki zewnętrzne. Minimalną wartość rezystancji izolacji możnaustalić za pomocą tabeli w rozdziale 14.4, którą należy stosować z uwzględnieniem maksymalnego błedu wprowadzanego przez METRA HIT 16 T (w znamionowych warunkach) aby upewnić się, że nie zostały przekroczone wartości graniczne. 16 Interfejs RS232C Multimetry są wyposażone w szeregowy interfejs IR do transmisji wyników pomiarów do system komputerowego. Wyniki pomiarów są optycznie transmitowane przez obudowę do adaptera interfejsu za pomocą podczerwieni. Dane są przesyłane do komputera przewodem RS232. Włączanie interfejsu Wcisnąć klawisze ON OFF i DATA MIN/MAX jednocześnie przy włączaniu urządzenia. Gdy urządzenie się włączy, niekatywna jest opcja automatycznego wyłączania. Wskazywane jest to na LCD (1) za pomocą mrugającego symbolu (8). Funkcja DATA nie może być w tym stanie włączona. Zestawy akcesoriów interfejsowych Adaptery interfejsowe bez pamięci umożliwiają transmisję danych pomiarowych z maks. 2 multimetrów do PC. Adaptery z pamięcią umożliwiają zapisywanie wyników pomiarów w terenie, bez użycia PC i umożliwiają przesłanie danych do PC po zakończeniu pomiarów. Możliwe jest podłączenie off-line do 10 miultimetrów, w celu zestawienia wysokiej klasy wielopunktowego system pomiarowego. Możliwe jest podłączenie do sześciu multimetrów do PC za pomocą adapterów z pamięcią (pamięć 1- lub 4-kanałowa). Wszytskie zestawy interfejsowe zawierają adaptery, przewody połączeniowe oraz oprogramowanie do archiwizacji i analizy danych pomiarowych METRAwin 10 z instrukcja obsługi. 20 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH

METRA HIT 16 I / L / T

METRA HIT 16 I / L / T Dane techniczne METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową 3-348-972-100 z opcją pomiaru izolacji 9/5.06 METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T (1) (5/5a) (2) (3/3a) (4/4a) (5/5b) (2) (3) (6)

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173 V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M INSTRUKCJA OBSŁUGI MINI MULTIMETR CYFROWY M - 838 M - 838+ www.atel.com.pl/produkt.php?hash=02915! 1 2 I. WPROWADZENIE Przed przystąpieniem do normalnej eksploatacji miernika, prosimy zapoznać się z możliwościami

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, temperatury, częstotliwości, testu ciągłości,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 Charakterystyka: wyświetlacz 4 cyfry kategoria bezpieczeństwa CAT III 600V pomiar True RMS automatyczna zmiana zakresu pomiar prądu zmiennego i stałego do

Bardziej szczegółowo

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121642 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Miernik cęgowy 2. Przycisk otwierający miernik 3. Przyciski sterowania Zapamiętywanie

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

KT 890 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: 2. DANE TECHNICZNE:

KT 890 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: 2. DANE TECHNICZNE: MULTIMETRY CYFROWE KT 890 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. WPROWADZENIE: Mierniki umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 #

Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 # Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 # 3472 4 Prawidłowe usuwanie produktu Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania

Bardziej szczegółowo

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983

TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 INSTRUKCJA OBSŁUGI TES 1601 #02982 TES 1602 #02983 TESTER IZOLACJI! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy testera należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121670 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Cęgi 2. Przycisk otwierający cęgi 3. Przyciski sterowania Przycisk funkcji 'zamrażania'

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3216 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-3216 to długopisowy wskaźnik napięcia z wyświetlaczem. Wskazuje napięcie AC/DC, rezystancję oraz wykonuje pomiary testu

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203 Ω Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 #02955 PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w

Bardziej szczegółowo

Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178

Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178 Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY GSM-880 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY GSM-880 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY GSM-880 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Żeby zapewnić bezpieczną pracę oraz wykorzystać w pełni funkcjonalność miernika, proszę uważnie przeczytać informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-588B

MULTIMETR CYFROWY AX-588B MULTIMETR CYFROWY AX-588B Instrukcja obsługi 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, indukcyjności, temperatury, częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550 Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550 Instrukcja obsługi 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała, a także uniknąć uszkodzenia miernika lub testowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3290 Wydanie LS 13/01 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F MULTIMETRY CYFROWE UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona

Bardziej szczegółowo

KT 33 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1

KT 33 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1 MULTIMETRY CYFROWE KT 33 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1. WPROWADZENIE: Mierniki

Bardziej szczegółowo

NT10 MIERNIK IZOLACJI

NT10 MIERNIK IZOLACJI ec k ńs ze two ele Bezpi Bezpi two ele CAT III Funkcje i cechy miernika: apomiar rezystancji izolacji do 3 GΩ. apomiar napięcia stałego i przemiennego w zakresie 30 mv... apomiar prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

Multimetr z testerem kablowym CT-3 Nr produktu

Multimetr z testerem kablowym CT-3 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Multimetr z testerem kablowym CT-3 Nr produktu 000121931 Strona 1 z 7 OPIS PRODUKTU Multimetr (w dalszej części dokumentu zwany DMM) wskazuje zmierzoną wartość na wyświetlaczu cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Multimetr kieszonkowy DT920B

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Multimetr kieszonkowy DT920B INSTRUKCJA OBSŁUGI Multimetr kieszonkowy DT920B 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Miernik DT920B zaprojektowany został zgodnie z normą IEC61010 w odniesieniu do elektronicznych przyrządów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-9931 to przemysłowy multimetr RLC rozbudowany o wiele funkcji pomiarowych. Mierzy napięcie i prąd AC/DC, rezystancję, indukcyjność,

Bardziej szczegółowo

Miernik analogowy AX Instrukcja obsługi

Miernik analogowy AX Instrukcja obsługi Miernik analogowy AX-7003 Instrukcja obsługi Symbole Prąd stały Prąd zmienny Uziemienie Uwaga Niebezpieczne napięcie Symbol rozładowania baterii Podwójna izolacja Ostrzeżenia i środki ostrożności Nie używaj

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AX-101B INSTRUKCJA OBSŁUGI I. WSTĘP Urządzenie to jest stabilnym i bezpiecznym, poręcznym multimetrem z wyświetlaczem 3 ½ cyfry. Multimetr umożliwia wykonywanie pomiarów napięcia DC,

Bardziej szczegółowo

M 830 M 830 BUZ M 838

M 830 M 830 BUZ M 838 MULTIMETRY CYFROWE M 830 M 830 BUZ M 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu użytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. 1. WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

UT 33 B UT 33 C UT 33 D

UT 33 B UT 33 C UT 33 D MULTIMETRY CYFROWE UT 33 B UT 33 C UT 33 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1.WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

Termo-higrometr EM 502A

Termo-higrometr EM 502A INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo-higrometr EM 502A 2 1. WPROWADZENIE EM502A to termo-higrometr o wysokiej precyzji przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności względnej środowiska. Charakteryzuje się małym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

1. Gniazdo pomiarowe Lo. 2. Gniazdo pomiarowe Hi. 3. Wskaźnik napięcia pomiarowego. 4. Klawisz zmiany napięcia pomiarowego

1. Gniazdo pomiarowe Lo. 2. Gniazdo pomiarowe Hi. 3. Wskaźnik napięcia pomiarowego. 4. Klawisz zmiany napięcia pomiarowego SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie.... 4 2. Skład kompletu... 4 3. Dane techniczne... 5 4. Znamionowe warunki użytkowania... 7 5. Ogólne wytyczne eksploatacji i bezpieczeństwa.... 8 6. Wykonywanie pomiarów rezystancji

Bardziej szczegółowo

FLUKE. Multimetry 110, 111&112 Z True - rms

FLUKE. Multimetry 110, 111&112 Z True - rms FLUKE Multimetry 110, 111&112 Z True - rms Modele firmy FLUKE serii 110,111 i 112 są zasilanymi bateryjnie miernikami cyfrowymi zwanymi dalej miernikami z maksymalną wartością wyświetlaną 6000 i elektronicznym

Bardziej szczegółowo

DVM830 MULTIMETR CYFROWY 3 ½ CYFROWY

DVM830 MULTIMETR CYFROWY 3 ½ CYFROWY MULTIMETR CYFROWY 3 ½ CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Wstęp DIGITAL MULTIMETER 3 ½ DIGITS Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax: Gdańsk, 13.04.2016r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 6/D/SKO/2016 I. Przedmiot zamówienia: Dostawa multimetru cyfrowego II. Opis przedmiotu zamówienia: Dane ogólne (wymagania minimalne,

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-588. Instrukcja obsługi

MULTIMETR CYFROWY AX-588. Instrukcja obsługi MULTIMETR CYFROWY AX-588 Instrukcja obsługi 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, indukcyjności, temperatury, częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY 9612 tel: 91 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 2. BEZPIECZEŃSTWO...3 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...4 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI! 1. WSTĘP. Miernik jest przenośnym multimetrem cyfrowym zaprojektowanym do pomiarów: obrotów silnika spalinowego (tachometr indukcyjny);

Bardziej szczegółowo

Axiomet AX Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Cechy charakterystyczne

Axiomet AX Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Cechy charakterystyczne Axiomet AX-150 1. dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie spełnia wymogi normy IEC1010 (standard bezpieczeństwa opublikowany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną) dotyczące konstrukcji. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy Extech EX410, CAT III 600 V

Multimetr cyfrowy Extech EX410, CAT III 600 V INSTRUKCJA OBSŁUGI Multimetr cyfrowy Extech EX410, CAT III 600 V Nr produktu 122308 Strona 1 z 15 1. Gumowa ochronna obudowa 2. Wyświetlacz LCD 2000 znaków 3. Przycisk F 4. Przycisk C 5. Przełącznik funkcji

Bardziej szczegółowo

Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych:

Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych: KARTA KATALOGOWA Nazwa: Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych MPI-505 Typ: EG-MPI-505 Cyfrowy wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych przeznaczony do pomiarów: impedancji pętli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-302 WOLTOMIERZ ANALOGOWY AC/DC

INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-302 WOLTOMIERZ ANALOGOWY AC/DC INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-302 WOLTOMIERZ ANALOGOWY AC/DC 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW Znaczenie symbolu UWAGA Oznaczenie to wskazuje warunki pracy i zasady obsługi przyrządu, których nieprzestrzeganie grozi

Bardziej szczegółowo

TM-508A MILIOMOMIERZ

TM-508A MILIOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-508A MILIOMOMIERZ 0,1mΩ 20kΩ Cechy miernika 1. Pomiar bardzo małych rezystancji metodą 4-ro przewodową przy pomocy 2-ch par przewodów pomiarowych z klipsami. 2. Bezpiecznik 0,5A/250V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EasyTester

INSTRUKCJA OBSŁUGI EasyTester INSTRUKCJA OBSŁUGI EasyTester Cęgowy tester elektryka NIEAF-SMITT, HOLLAND -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO...5 2. OBSŁUGA MIERNIKA...7 2.1. Włączenie i wyłączenie miernika...7 2.2. Automatyczne

Bardziej szczegółowo

1. Opis płyty czołowej multimetru METEX MS Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX

1. Opis płyty czołowej multimetru METEX MS Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX Połączenie w jednej obudowie generatora funkcyjnego, częstościomierza, zasilacza stabilizowanego i multimetru. Generator funkcyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY KEW

MULTIMETR CYFROWY KEW INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY KEW 1009 KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...5 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...6

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

MCP MS-305 WATOMIERZ ANALOGOWY TRÓJFAZOWY

MCP MS-305 WATOMIERZ ANALOGOWY TRÓJFAZOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-305 WATOMIERZ ANALOGOWY TRÓJFAZOWY 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW Znaczenie symbolu UWAGA Oznaczenie to wskazuje warunki pracy i zasady obsługi przyrządu, których nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

MCP MS-305 WATOMIERZ ANALOGOWY TRÓJFAZOWY

MCP MS-305 WATOMIERZ ANALOGOWY TRÓJFAZOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-305 WATOMIERZ ANALOGOWY TRÓJFAZOWY 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW Znaczenie symbolu UWAGA Oznaczenie to wskazuje warunki pracy i zasady obsługi przyrządu, których nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY

AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY True RMS CIE 3129B INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Strona 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. SPECYFIKACJA... 3 3. ZAKRESY I DOKŁADNOŚCI... 3 4. OBSŁUGA MIERNIKA...

Bardziej szczegółowo

ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640

ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640 ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640 Zasadniczą częścią przyrządu jest wzmacniacz napięcia mierzonego. Jest to układ o wzmocnieniu bezpośred nim, o dużym współczynniku wzmocnienia i dużej rezystancji wejściowej,

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

CIE 305P (1-kanał) CIE 307P (2-kanały)

CIE 305P (1-kanał) CIE 307P (2-kanały) INSTRUKCJA OBSŁUGI CIE 305P CIE 307P TERMOMETRY CYFROWE CIE 305P (1-kanał) CIE 307P (2-kanały) Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 2. BEZPIECZEŃSTWO...3 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...4 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR PIÓROWY KEW

MULTIMETR PIÓROWY KEW INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PIÓROWY KEW 1030 KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., TOKYO, JAPAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...5 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...9 3. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KT 30 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1

KT 30 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1 MULTIMETRY CYFROWE KT 30 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1.WPROWADZENIE: Mierniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CĘGOWY CYFROWY TES / wydanie grudzień2004

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CĘGOWY CYFROWY TES / wydanie grudzień2004 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CĘGOWY CYFROWY TES 3040 12/2001-4 wydanie grudzień2004 PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44,

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY MY-74 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE

MULTIMETR CYFROWY MY-74 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE MULTIMETR CYFROWY MY-74 INSTRUKCJA OBSŁUGI! OSTRZEŻENIE PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR TYPU K. MODELE: 8801 i 8803 WSTĘP

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR TYPU K. MODELE: 8801 i 8803 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR TYPU K MODELE: 8801 i 8803 WSTĘP Modele 8801 i 8803 są ręcznymi termometrami wyposaŝonymi w trzy i pół cyfrowe wyświetlacze, i są zaprojektowane do podłączenia termopary typu

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280

UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280 UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - #

UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - # UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - # INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C CECHY 1. Pomiar bardzo małej rezystancji jedną, cztero-przewodową izolowaną parą zacisków. 2. Przydatny pomiar rezystancji,

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Złącze trójfazowe TPP Instrukcja montażu 6720844977 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik i

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Instrukcja obsługi 1. Zasady bezpieczeństwa NIGDY nie należy stosować napięcia lub prądu do miernika, który przekracza określone wartości maksymalne. Funkcja Maksymalne wartości

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY. True RMS CIE 3130B INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY. True RMS CIE 3130B INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY True RMS CIE 3130B INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Strona 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...2 2. SPECYFIKACJA...3 3. ZAKRESY I DOKŁADNOŚCI...3 4. OBSŁUGA MIERNIKA...5

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400. Instrukcja obsługi

CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400. Instrukcja obsługi CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400 Instrukcja obsługi INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przeczytaj poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa przed przystąpieniem do pracy lub serwisowania miernika.

Bardziej szczegółowo

TESTER NAPIĘCIA AX-T902

TESTER NAPIĘCIA AX-T902 ~ AC TESTER NAPIĘCIA AX-T902 L1 L2 V AUTO TEST Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Przeczytaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MT-1705 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MT-1705 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MT-1705 True RMS PROSKIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Amperomierz cęgowy

Instrukcja obsługi. Amperomierz cęgowy Instrukcja obsługi Amperomierz cęgowy Spis treści 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI... 4 1.1 Środki ostrożności... 4 1.1.1 Wstęp... 4 1.1.2 Użytkowanie... 4 1.1.3 Symbole... 5 1.1.4 Instrukcje... 5 2 OPIS... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Spis treści Informacje podstawowe...2 Pomiar napięcia...3 Pomiar prądu...5 Pomiar rezystancji...6 Pomiar pojemności...6 Wartość skuteczna i średnia...7

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT207A Cyfrowy miernik uniwersalny

UNI-T UT207A Cyfrowy miernik uniwersalny UNI-T Cyfrowy miernik uniwersalny INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-356

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-356 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-356 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja obsługi przed rozpoczęciem pracy

Bardziej szczegółowo

Automatyczny kieszonkowy multimetr cyfrowy AX-105

Automatyczny kieszonkowy multimetr cyfrowy AX-105 Automatyczny kieszonkowy multimetr cyfrowy AX-105 INSTRUKCJA OBSŁUGI I.Informacje ogólne Multimetr wyposażony jest w wyświetlacz LCD 3 ¾ cyfry, o wysokości tekstu 18,9mm z wyraźnym odczytem, dużą stabilnością

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960

UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960 UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

MIERNIK MASTECH M320 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK MASTECH M320 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK MASTECH M320 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. 1. WSTĘP. 2. Zastosowanie. 3. Budowa. System kontroli doziemienia KDZ-3. ZPrAE Sp. z o.o. 1

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. 1. WSTĘP. 2. Zastosowanie. 3. Budowa. System kontroli doziemienia KDZ-3. ZPrAE Sp. z o.o. 1 LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. 1. WSTĘP. System kontroli doziemienia KDZ-3 Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY WAŻNE:

MULTIMETR CYFROWY WAŻNE: MULTIMETR CYFROWY Nr. katalog. 60792 Nr. części DMM1A WAŻNE: PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYWANIA TEGO URZĄDZENIA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. Multimetr cyfrowy jest idealny do pracy i do

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 9001

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 9001 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 9001 Miernik cęgowy prądu AC CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...5 2.1. Charakterystyka ogólna...5 2.2.

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT50A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50A - # 4675 UT50B - # 4678 UT50C - # 4677

UNI-T UT50A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50A - # 4675 UT50B - # 4678 UT50C - # 4677 UNI-T UT50A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50A - # 4675 UT50B - # 4678 UT50C - # 4677 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.MC-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo