Inteligentny budynek - informatyczne aspekty integracji czujników i instalacji. Smart grid inteligentne sieci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inteligentny budynek - informatyczne aspekty integracji czujników i instalacji. Smart grid inteligentne sieci"

Transkrypt

1 Inteligentny budynek - informatyczne aspekty integracji czujników i instalacji. Smart grid inteligentne sieci Stefan Kotowski Katedra Systemów Inteligentnych Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

2 Spis treści 1 Wstęp 2 3 4

3 Spis treści 1 Wstęp 2 3 4

4 Spis treści 1 Wstęp 2 3 4

5 Spis treści 1 Wstęp 2 3 4

6 Idea Wstęp Szklane domy Budynek inteligentny to bardziej idea i program Konkretne realizacje sa jedynie fragmentem tej całościwej idei

7 Kategorie budynków inteligentnych Budynki programowalne Realizują program zależny od sygnałów czujników. Budynki inteligentne Posiadają inteligencję - nie wymagają precyzyjnych, ręcznych przełaczeń procedur

8 Struktura modułowa Steruje się wybranymi pomieszczeniami lub fragmentami budynku. Pozostałe fragmenty są w stanie oczekiwania.

9 Building Management Systems (BMS) integrują: a) systemy bezpieczenstwa (system przeciwpożarowy, system włamaniowy, system kontroli dostępu, system wizyjny), b) teleinformatyczne systemy bezpieczeństwa (system bezpieczenstwa zasobów komputerów, system bezpieczeństwa transmisji danych, system ochrony fizycznej urządzeń teleinformatycznych), c) systemy sterujące automatyką budynku (klimatyzacja, praca wind, oświetlenie, zasilanie w media - woda, gaz, elektryczność).

10 Topologie okablowania sieci komputerowych gwiazda komputery sa podłaczone do jednego punktu centralnego, koncentratora (koncentrator tworzy fizyczna topologie gwiazdy, ale logiczna magistrale) lub przełacznika gwiazda rozszerzona posiada punkt centralny i punkty poboczne hierarchiczna budowa podobna do drzewa binarnego szyna (magistrala) pierscien pierscien podwójny sieć (ang. mesh) oprócz koniecznych połaczeń sieć zawiera połączenia nadmiarowe;

11 Elementy tworzace siec komputerowa serwer sieciowy, komputer o dużej mocy obliczeniowej, wydajny i pojemny podsystem dyskowy do przechowywania oprogramowania i danych użytkowników. uruchomia aplikacje realizujace usługi sieciowe, komputery stacje robocze, (terminale), na których instalujemy oprogramowanie sieciowe nazywane klientem. media transmisji kable miedziane, swiatłowody, fale radiowe. osprzet sieciowy karty sieciowe, modemy, routery, koncentratory, przełaczniki, punkty dostepowe. zasoby sieciowe wspólny sprzet, programy, bazy danych.

12 oprogramowanie sieciowe to programy komputerowe, dzieki którym możliwe jest przesyłanie informacji miedzy urządzeniami sieciowymi. podstawowe rodzaje oprogramowania o klient-serwer o host-terminal (system baza) do komputera głównego (hosta) dołaczone zostaja terminale lub komputery emulujace terminale. programy wykonywane sa na hoscie. o peer-to-peer połaczenia bezposrednie; każdy komputer w sieci ma takie same prawa i zadania. Każdy pełni funkcje klienta i serwera.

13 Modernizacja Wstęp System powinien umożliwiać dodawanie pomieszczeń i funkcji, eliminację usług nieaktualnych elastyczność struktury informatycznej.

14 Grid Wstęp System, który integruje i zarządza zasobami będącymi pod kontrolą różnych domen (od instytucji po system operacyjny) i połączonymi siecią komputerową, używa standardowych, otwartych protokołów i interfejsów ogólnego przeznaczenia (odkrywania i dostępu do zasobów, autoryzacji, uwierzytelniania) oraz dostarcza usług odpowiedniej jakości (QoS, oferuje usługi wyższego poziomu).

15 Grid Wstęp Architektura środowiska gridowego zdefiniowana została w standardach OGSA (ang. Open Grid Services Architecture), OGSI (ang. Open Grid System Infrastructure) oraz WSRF (ang. Web Services Resource Framework) określającym wymagania dla interfejsu sieciowego i sposób budowania oprogramowania dla środowiska z wykorzystaniem usług sieciowych. Jest to architektura zbliżona strukturą do sieci Internet. Najniższą warstwę tworzą zasoby sprzętowe organizacji (komputery, systemy przechowywania danych, sieci, klastry). Warstwa łącza definiuje protokoły komunikacji i uwierzytelniania. Kolejna warstwa określa protokoły kontroli i bezpiecznego dostępu do lokalnych zasobów sieci. Wyższa warstwa dostarczająca mechanizmy udostępniania i współdzielenia globalnych zasobów gridu.

16 Najwyżej znajduje się warstwa aplikacji, którą stanowią oprogramowanie użytkownika oraz portale dostępowe. Jest to właściwie jedyna warstwa widoczna dla użytkownika. Zespół wszystkich usług realizujących współpracę aplikacji w środowisku rozproszonym i umożliwiający konsolidację różnorodnych elementów sieci tworzy tzw. oprogramowanie pośredniczące. Jest to rodzaj oprogramowania pośredniczącego, stanowiący pomost umożliwiający komunikację między aplikacją użytkownika a zewnętrznymi bazami danych lub serwerami.

17 W środowisku sieci obliczeniowych grid kluczowym wymaganiem jest niewątpliwie bezpieczeństwo, konieczność występowania mechanizmów takich jak: autoryzacja, uwierzytelnianie, pewność dostępności oraz integralność danych. W czasie wykonywania zadań przez użytkownika najczęściej wymagana jest forma komunikacji message passing. Może być to relacja krótkotrwała lub długotrwała. Jednakże w każdej sytuacji aplikacja musi być zaprojektowana z pełną funkcjonalnością bezpieczeństwa. Wymagane jest także stworzenie wysokiego bezpieczeństwa w ramach organizacji należących do sieci obliczeniowej. System scentralizowany staje się bardzo niepraktyczny. Infrastruktura jest tak tworzona aby zezwalała na jednokrotne, wszędzie akceptowalne logowanie, które pozwala na lokalną kontrolę nad prawami dostępu w całej sieci globalnej.

18 Inteligentny czujnik W oprogramowaniu inteligentnego czujnika interfejs szeregowy może być wykorzystywany zarówno do celów kalibracji, jak i do wymiany danych w czasie normalnej pracy. Podstawowe wymagania stawiane przed protokołem są następujące: - możliwość prostej implementacji na mikroprocesorze, - brak interferencji z istotnymi funkcjami sensora, - możliwość dopasowania do specyfiki czujnika (odczyt danych pomiarowych i flag, zapis pamięci EEPROM, możliwość sterowania czujnikiem), - kompatybilność z istniejącymi rozwiązaniami, możliwość podłączenia do sterowników przemysłowych.

19 Należy bazować na rozwiązaniach przystosowanych do konkretnych sytuacji (rodzaj monitoringu, topologia terenu, szybkość wymiany danych, warunki zasilania itp.). Należy też unikać tzw. rozwiązań uniwersalnych. System musi być zaprojektowany na miarę potrzeb. Nadmiarowość funkcji (zbyt inteligentnych) często może być źródłem znacznych problemów w eksploatacji całego systemu monitoringu. Nadmiar inteligencji nie tylko samych czujników, ale także układów i systemów towarzyszących wcale nie pomaga użytkownikom, a wręcz przeciwnie może być powodem nieoczekiwanych i znacznych problemów nie tylko natury technicznej, ale także organizacyjnej i finansowej.

20 Można odnieść wrażenie, że tworzone liczne nowe standardy mają w zasadzie na celu zabezpieczenie interesów dużych firm w zakresie koniecznych opłat licencyjnych przy wdrażaniu nowych systemów telemetrycznych. Konstruktorzy podejmują próby tworzenia własnych rozwiązań bez formalnego wiązania się z nowo tworzonymi standardami. Rozwiązaniem kompromisowym są tzw. systemy wbudowane (embedded systems), zawierające telemetryczne moduły radiowe (tzw. transceivery) dedykowane do pracy w sieci. Sama sieć radiowa bazuje na algorytmach będących z reguły tajemnicą producenta. Użytkownik musi jedynie umiejętnie skorzystać z firmowych protokołów transmisji, aby je wkomponować do własnego projektu. Pewne ograniczenia zastosowań czujników opartych na technice radiowej wynikają z faktu postępującej ich miniaturyzacji (dotyczy to np. rozmiarów terminali łączeniowych).

21 Komunikacja Wstęp Standaryzacja komunikacji według przyjętych rozwiązań. Wymiana danych pomiędzy układem pomiarowym i urządzeniami wejścia/wyjścia odbywa się za pomocą transmisji równoległej albo szeregowej. Odchodzenie od stosowania interfejsu równoległego w transmisji. Jest to związane z możliwością uzyskiwania coraz większych prędkości transmisji szeregowej. Dotąd główną zaletą rozwiązań równoległych była wysoka prędkość transmisji. Poważną wadą jest jednak konieczność prowadzenia wielożyłowych przewodów pomiędzy urządzeniami oraz ograniczony zasięg komunikacji, a wobec nowych wymagań (m.in. sieciowej transmisji bezprzewodowej) zasadniczą rolę spełniają interfejsy szeregowe.

22 i Wstęp linearyzacja charakterystyk przetwarzania detekcja błędów i diagnostyka, m.in. wskutek wpływu dryftu termicznego i długoterminowego, dwustronne komunikowanie się z innymi urządzeniami w sieci, autotest i autokalibracja możliwość zdalnej obsługi wielu czujników, rejestracja i analiza danych pomiarowych wykorzystując wbudowaną pamięć i mikrokontroler oraz komunikację sieciową, zdolność uczenia się i samodzielnego podejmowania decyzji, np. wyznaczanie zakresu pomiarowego.

23 Systemy wieloagentowe Systemy wieloagentowe stosowane są przede wszystkim tam, gdzie istnieje potrzeba, ze względów ekonomicznych lub bezpieczeństwa, zredukowania zasobów ludzkich i zastąpienia ich automatami. Systemy, w których wzajemne interakcje podyktowane są zrealizowaniem wspólnego celu, tzn. agenci wspólpracują, aby osiągnąć jeden cel, będący poza zasięgiem każdego z nich. Grupy agentów realizujących swoje indywidualne, czasami sprzeczne cele. Zachowanie agentó przypomina grę. W obu grupach nacisk kładzie się na zdefiniowanie zasad współdziałania, kooperacji i koordynacji agentów, określenie protokołów komunikacji, negocjacji i osiągania kompromisów.

24 Algorytmy ewolucyjne Algorytmy genetyczne Algorytmy ewolucyjne Programowanie genetyczne Algorytmy immunologiczne

25 Uczenie maszynowe Uczenie ze wzmocnieniem Uczenie pod nadzorem Klasyfikacja zachowań

26 Pomoc niepełnosprawnym Systemy inteligentne moga pozwolic na samodzielne funkcjonowanie ludziom chorym, niepełnosprawnym. Mogą byc wykorzystywane do ich rechabilitacji.

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości zastosowań sieci LonWorks

Nowe możliwości zastosowań sieci LonWorks Nowe możliwości zastosowań sieci LonWorks Tadeusz Goszczyński W instalacjach automatyki coraz częściej stosuje się inteligentne czujniki i sterowane mikroprocesorowo urządzenia wykonawcze. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Technologiczny Strona1 Spis treści 1. Komunikacja pomiędzy urządzeniami ISD... 7 1.1. ZigBee... 8 1.2. Wireless

Bardziej szczegółowo

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Bielsko-Biała 1999 Spis treści Spis treści...2 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych...4 1.1 Historia sieci komputerowych...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji

Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji Rozprawa doktorska Jacek

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Podstawy budowy i działania sieci komputerowych

Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Dariusz Chaładyniak, Józef Wacnik Człowiek najlepsza inwestycja Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Podstawy budowy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Materiały do przedmiotu dla klasy 2 it ZS nr 2 w Puławach

Sieci Komputerowe. Materiały do przedmiotu dla klasy 2 it ZS nr 2 w Puławach Sieci Komputerowe Materiały do przedmiotu dla klasy 2 it ZS nr 2 w Puławach Spis treści 1. Definicja sieci i jej rodzaje 2. LAN - definicja 3. Sieć WAN definicja 4. Sieć MAN -definicja 5. Podstawowe składniki

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03

Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Zając Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej.

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, które

Bardziej szczegółowo

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1 Zakład Architektur i Zastosowań Internetu (Z-3) Zakład Badań Systemów i Urządzeń (Z-1) Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku (Z-8) Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013

Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013 1 Krzysztof Wołk "Mac OS X Server 10.8" Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Automatyka budynkowa Sterowanie i integracja

Automatyka budynkowa Sterowanie i integracja utomatyka budynkowa terowanie i integracja pis treści Po co automatyzować? Zalety automatyzacji 2 3 Jak można automatyzować z WGO? Zarządzanie funkcjami budynku 4 5 terowanie urządzeniami HV 6 7 terowanie

Bardziej szczegółowo

VEMCO Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 81 837 Sopot T +48 58/550 75 65 F +48 58/550 75 66 www.vemco.pl

VEMCO Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 81 837 Sopot T +48 58/550 75 65 F +48 58/550 75 66 www.vemco.pl VEMCO Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 81 837 Sopot T +48 58/550 75 65 F +48 58/550 75 66 www.vemco.pl - 1 - O Nas Rozpoczęliśmy działalność w 1992r. Specjalizujemy się w budowaniu i instalowaniu systemów

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo