Systemy i Sieci Radiowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy i Sieci Radiowe"

Transkrypt

1 Systemy i Sieci Radiowe Wykład 7 Protokoły część 2 Program wykładu PSDN X.25 Frame Relay TCP/IP 1

2 PSDN Informacje podstawowe Informacja przesyłana w formie pakietów Każdy pakiet musi zawierać Adresy źródłowy i docelowy Informacja o pozycji Przejście pakietu przez węzeł szybsze niż całej wiadomości Prawdopodobieństwo błędu redukowane za pomocą odpowiednich mechanizmów kontroli błędów PSDN Sieć pakietowa 2

3 PSDN Mechanizm przesyłu PAD (Packet assembler/disassembler) lub LTS (LAN terminal server) odbiera dane z prędkością łącza (9600 bit/s), następnie wysyła pakiety z maksymalną dostępną prędkością do sieci (10 Mbit/s) Sieci X.25 Informacje ogólne X.25 (1974) - pierwszy standard w sieci publicznej definiujący połączenie między terminalem użytkownika DTE (Data Terminal Equipment) a węzłami sieci DCE (Data Circuit-terminating Equipment) Podstawowa usługa w sieci X.25 połączenie wirtualne Proces wymiany danych: Ustanowienia połączenia DTE-DCE Przesłanie pliku Skasowanie połączenia Każda faza wymaga: identyfikacji pakietów, potwierdzenia, kontroli przepływy, negocjacji. 3

4 Sieci X.25 Kanały logiczne Dostęp do kanałów fizycznych dla wielu użytkowników - multipleksacja statystyczna Kanał logiczny identyfikowany przez unikalny numer LCN (Logical Channel Number) Sieci X.25 Warstwy Nagłówek pakietu PH (Packet Header) Numer kanału logicznego LCN rodzaj pakietu adres DTE bity kontroli przepływu Nagłówek ramki FH (Frame Header) dane niezbędne do bezbłędnej transmisji dane do realizacji procedury Automatic Repeat Request (ARQ) dane do kontroli przepływu pomiędzy DTE i DCE (protokół LAPB) 4

5 Sieci X.25 Usługi warstwy 3 - PVC Sieci X.25 Usługi warstwy 3 - SVC 5

6 Sieci X.25 Struktura pakietu GFI (General Format Identifier) LCGN (Logical Channel Group Number) LCN (Logical Channel Number) PTI (Packet Type Identifier) call setup call release flow control error control registration request S/D (Supervisory/Data) Sieci X.25 Mechanizm potwierdzenia 6

7 Sieci X.25 Kontrola przepływu (Stop and Wait) P(S) - Send Sequence Number P(R) - Receive Sequence Number V(S) - Send Sequence Variable (licznik DTE nadawcy) V(R) - Receive Sequence Variable (licznik DTE odbiorcy) RNR potwierdza odebranie pakietów P(R)-1 ale wstrzymuje dalszą transmisję RR wznawia transmisję REJ potwierdza odbiór wszystkich P(R)- 1 pakietów i żąda powtórzenia pakietów następnych Sieci X.25 Okienkowa kontrola przepływu 7

8 Sieci X.25 Kontrola przeciąŝenia sieci Isarithmic scheme ruch wstrzymywany gdy zbyt duża całkowita liczba pakietów w sieci liczba pakietów kontrolowana przez rozsyłanie tzw. biletów węzeł przyjmuje pakiety jedynie wtedy, gdy ma wolne bilety. Choke Packet Scheme metoda skupia się na kontroli przeciążenia łączy gdy dane łącze jest przeciążone - informacja o tym jest rozsyłana w sieci wpływając na tablice routingu po odebraniu pakietu adresowanego na przeciążone łącze, węzeł sieci wysyła pakiet dławiący do nadawcy blokując wysyłania następnych pakietów przyjmowanie pakietów jest wznawiane po określonym czasie. Sieci X.25 Kontrola przeciąŝenia sieci Gradual restrictions Scheme przyjmowanie pakietów sterowane długością kolejki Po przekroczeniu określonej długości kolejki, przyjmowanie pakietów jest stopniowo blokowane. Input buffer limit Bazuje na kontroli lokalnego bufora Ruch tranzytowy nie podlega ograniczeniom Bufory mogą być podzielona na klasy, dostępne dla określonych rodzajów pakietów (Structured Buffer Pool) 8

9 Sieci X.25 Podsumowanie X.25 wciąż używany w sieciach rozległych: Zaawansowane mechanizmy kontroli błędów odporność na zakłócenia Multipleksacja statystyczna Duża niezawodność Niski koszt Wada X.25 : mała prędkość transmisji (64k - 2M) Frame Relay Informacje ogólne Zaprojektowany dla kanałów cyfrowych o dużej przepustowości i niezawodności Kontrola przepływu przesunięta do wyższych warstw Możliwa jednoczesna transmisja głosu i danych 9

10 Frame Relay Połączenia wirtualne Frame Relay Połączenia wirtualne 10

11 Frame Relay Struktura ramki Frame Relay Lokalne adresowanie 11

12 Frame Relay Globalne adresowanie Frame Relay Kontrola przepływu Ramki mają unikalne numery kontrola przepływu oparta wyłącznie na kontroli długości kolejki Przeciążenia sieci scenariusze skasowanie ramki gdy DE=1 forward congestion signalling (FECN=1) backward congestion signalling (BECN=1) Decyzja o skasowaniu ramki podejmowana przez sieć Sygnalizacja przeciążenia - ograniczenie przyjmowania ramek. CIR - Committed Information Rate; B c - Committed burst size B e - Excess burst size 12

13 Frame Relay Kontrola przepływu Frame Relay Kontrola przepływu 13

14 Frame Relay Kontrola przepływu Frame Relay Kształtowanie ruchu 14

15 Frame Relay Kształtowanie ruchu TCP/IP Historia Advanced Research Project Agency (ARPA) Konkurs (Request For Quotes (RFQ)) na pierwszą sieć pakietową. Zwycięzca BBN (Bolt, Baranekand Newman) z Massachusetts. ARPANET - 4 komputery University of California LA jego wydział w Santa Barbara, Stanford Research Institute University of Utah. Sieć wykorzystywała protokół NCP (Network Control Protocol) Vinton Cerfand Robert Propozycja protokołu Transmission Control Protocol (TCP) Zastąpienie NCP umożliwienie wymiany danych pomiędzy sieciami heterogenicznymi - początek Internetu. 15

16 TCP/IP Historia 1992 CERN pomysł WWW z interfejsem graficznym protokół PPP (Point-to-Point Protocol) dostęp do sieci TCP/IP za pomocą sieci telefonicznej PSTN - początek masowego rozwoju Internetu Druga połowa lat 90-tych TCP/IP zintegrowany z systemem UNIX 4.2 BSD i rozwinięty na platformie UNIX. RFC (Request for Comments) Pierwotnie wymiana informacji, potem oficjalne zalecenia Dokumenty RFC zawierają wszystkie specyfikacje protokołów (http://www.rfc-editor.org/) centrum rejestracji domen: Internet Network Information Center (.com,.org,.net,.edu). Ponad 60 organizacji uprawnionych do rejestrowania. TCP/IP Cechy i zastosowanie TCP/IP umożliwia łączenie sieci heterogenicznych: krótki czas przywracania po awarii dodawanie nowych sieci bez przerywania pracy dobre mechanizmy kontroli błędów niezależność od platformy systemowej dobra efektywność (długość pola danych / długość pakietu) TCP/IP pierwotnie zaprojektowany dla Departamentu Obrony USA Przeznaczenie: identyfikacja kontrola ruchu i błędów kolejkowanie porządkowanie pakietów 16

17 TCP/IP Struktura Bity sterujące: U - urgent A - ACK P - Push R - Reset (connection) S - Synchronise (numbers) F - Finish (data) Window: liczba przesyłanych oktetów Shift: znacznik końca danych Source port - 16 bitów numer portu rozpoczynającego sesję Destination port - 16 bitów numer portu interfejsu aplikacji Aplikacje negocjują numer portu. Typowe aplikacje stałe numery 1024 dedykowane numery portów Order number- 32 bity numer do defragmentacji danych Shift - 4 bity Numer 32-bitowego słowa, zawierający nagłówek TCP Window - 16 bitów Numer informujący o maksymalnej długości segmentu danych (ustalony przez odbiorcę) bufor odbiorcy pełny => 0 (prośba do nadawcy o wstrzymanie transmisji Mechanizm dotyczy terminali końcowych a nie sieci. Stuffing dopełniające zera dla uzyskania 32 bitów Socket kombinacja numeru IP hosta oraz numeru portu aplikacji np :966 TCP/IP UDP - Struktura i cechy User Datagram Protocol (UDP) - zdefiniowany dla umożliwienia wymiany datagramów pomiędzy komputerami w sieci Umożliwia prostą wymianę komunikatów pomiędzy aplikacjami. Nie posiada mechanizmów kontroli błędów aplikacje wymagające niezawodnej transmisji dużej ilości danych używają protokołu TCP. działa w połączeniu z adresacją IP. Używany głównie do komunikowania się z serwerami nazw do prostego transferu plików (TFT). Source Port pole opcjonalne wskazuje port, z którego nadano komunikat, co umożliwia ew. zaadresowanie odpowiedzi. Destination Port ma sens jedynie w połączeniu z adresem IP 17

18 TCP/IP IP - Struktura i cechy Type of service określenie priorytetu Identity numer pakietu w wiadomości Markers DF ( do not fragment), MF (more fragments) IP dedykowany do: Wymiany pakietów pomiędzy serwerami a stacjami roboczymi Adresowania i routingu Wykrywania i korekcji błędów Lifetime 15-30s, czas życia, maksymalny czas transmisji Każdy węzeł sieci zwiększa numer TTL o1. Po przekroczeniu maksymalnej wartości pakiet oznaczany jako niedostarczalny. IP działa jedynie w połączeniu z protokołami warstwy 4 i 2 (TCP, UDP) TCP/IP Model odniesienia 18

19 TCP/IP Inne protokoły TELNET: Zdalne logowanie i dostęp do hostów (port 23) Wymaga oprogramowania serwera TELNET na hoście. Działa z interfejsem tekstowym lub graficznym. FTP (File Transfer Protocol): Dedykowany do wymiany plików. TFTP (Trivial File Transfer Protocol): Uproszczona wersja FTP używająca UDP zamiast TCP Brak możliwości identyfikacji. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) dedykowany do poczty elektronicznej Automatyczny routing, zwroty niedostarczonej poczty, informowanie u nieznanych serwerach lub użytkownikach SNMP(Simple Network Management Protocol): Dedykowany do prostego monitorowania elementów sieci Trzy procedury: GET, GETNEXT i SET. Element sieciowy dostarcza specyficzną informację przez bazę danych MIB (Management Information Base) do managera SNMP definiującego odpowiednie parametry elementu sieci. TCP/IP IPv4 - Adresowanie Adres IPv4 32-bitowy numer binarny, podzielonym na cztery 8-bitowe oktety Zakres: do Każdy adres IP składa się z dwóch części: Adresu sieci Adresu hosta Klasy adresów IP: A,B,C i D skorelowane z wielkimi, średnimi i małymi sieciami Klasa A Dedykowana dla wielkich sieci NNN.HHH.HHH.HHH (0nnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh) Pierwszy bit adresu klasy A obligatoryjnie równy 0 Ograniczenie liczby sieci klasy A do 127 Zakres adresów klasy A: do ( hostów) NNN zarezerwowany dla identyfikacji sieci NNN broadcast zarezerwowany do testowania pętli 19

20 TCP/IP IPv4 - Adresowanie Klasa B Dedykowana dla sieci dużych i średnich NNN.NNN.HHH.HHH (10nnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh) Pierwsze dwa bity adresu klasy B obligatoryjne równe 10 Ograniczenie liczby sieci klasy B do Zakres adresów klasy B: do ( hostów) NNN.NNN zarezerwowany dla identyfikacji sieci NNN.NNN broadcast Klasa C Dedykowana dla małych sieci NNN.NNN.NNN.HHH (110nnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh) Pierwsze trzy bity adresu klasy C obligatoryjnie równe 110 Ograniczenie liczby sieci klasy C do Zakres adresów klasy C: do (254 hosty) NNN.NNN.NNN.0 - zarezerwowany dla identyfikacji sieci NNN.NNN.NNN broadcast TCP/IP IPv4 - Adresowanie Klasa D Dedykowana do transmisji typu multicast XXX.XXX.XXX.XXX (1110xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx) Pierwsze cztery bity adresu klasy D obligatoryjnie równe 1110 Zakres adresów klasy D: do Klasa D nie posiada identyfikacji sieci Jest używana w sieciach prywatnych Klasa E Zarezerwowana dla celów badawczych przez IETF RRR.RRR.RRR.RRR (1111xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx) Pierwsze cztery bity adresu klasy E obligatoryjnie równe 1111 Zakres adresów klasy E: do Klasa E nie posiada identyfikacji sieci Jest używana w sieciach prywatnych 20

21 TCP/IP IPv4 - Podsieci TCP/IP IPv4 - Podsieci Pierwotnie hierarchia adresów w sieci IP dwupoziomowa: numer sieci, numer hosta. Niewystarczające dla rozległych, rozproszonych sieci LAN Dodatkowy poziom adresowania podsieć wydzielenie z adresy hosta bity, zarezerwowane dla numeru podsieci. Procedura tworzenia podsieci: Przypisanie adresu globalnego sieci do każdego hosta, podsieci nie są używane. Użycie jednego numeru sieci dla całej organizacji, przypisanie numerów hostów bez względu na ich przynależność do danej sieci LAN( transparentne podsieci"). Użycie pojedynczego numeru sieci oraz części adresu hosta dla przypisania numerów podsieci do sieci lokalnych, używając pseudoadresu zwanego maską podsieci. Przykład: Maska: ( ) daje 64 możliwe adresy hostów 2 zarezerwowane 21

22 TCP/IP IPv4 - Podsieci Klasa B Klasa C TCP/IP IPv4 Podsieci przykład klasy C 22

23 TCP/IP IPv6 128 bitowy system adresowania bardziej efektywny nagłówek (opcje, aplikacje) brak sumy kontrolnej Etykieta QoS zabezpieczenie przed fragmentacją datagramów mechanizmy identyfikacji i szyfrowania TCP/IP DNS, DHCP DNS Konwencja nazw internetowych - koncepcji domen. Nazwa domeny składa się z kombinacji prostych słów Nazwa domeny przypisana do adresu IP. Hierarchia domen może być reprezentowana za pomocą grafu Każdy węzeł grafu reprezentuje domenę. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Dynamiczny przydział adresu IP z puli adresów Możliwy przydział statyczny adresu Proces przydziału i zwolnienia adresu: 1. DHCP discover (client) 2. DHCP offer forwarding (host) 3. DHCP request (client) 4. DHCPAck or DHCPNack(host) 5. Usage of leased IP address 6. DHCP decline (client) 23

24 TCP/IP Przykład topologii 24

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych sieci komputerowych. TCP/IP - standard komunikacji otwartej (możliwość

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Adam Przybyłek http://przybylek.wzr.pl Uniwersytet Gdański, 2008 Wstęp TCP/IP 2 to obecnie najpopularniejszy stos protokołów, umożliwiający łączenie heterogenicznych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Kierunek Elektrotechnika PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Sieci komputerowe Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Plan wykładu Wprowadzenie Opis warstw Protokoły IPX AppleTalk (DDP) Routing IPsec IP

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE

SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE 1 SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE Jacek Kobus Instytut Fizyki UMK 2007/8 http://www.news.uiuc.edu/websandthumbs/cox,donna/nsfnetsept91 b.jpg 2 Jak powstała Sieć? 3 Czy zostaliśmy złapani w Sieć? Rozwój

Bardziej szczegółowo

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Bielsko-Biała 1999 Spis treści Spis treści...2 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych...4 1.1 Historia sieci komputerowych...

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe i Internet

Sieci komputerowe i Internet 1 2 Sieci komputerowe i Internet Jacek Kobus Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/sk[4].pdf Rysunek 1: NSFNET 09/1991 (http://www.news.uiuc.edu/websandthumbs/cox,donna/nsfnetsept91

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Sieci komputerowe dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Slajdy zostały przygotowane na podstawie materiałów opublikowanych na (http://wazniak.mimuw.edu.pl/

Bardziej szczegółowo

Technologia X.25. Autorzy: Grzegorz Wojsa, Grzegorz Kozieł, Tomasz Lipian IVFDS

Technologia X.25. Autorzy: Grzegorz Wojsa, Grzegorz Kozieł, Tomasz Lipian IVFDS Technologia X.25 Autorzy: Grzegorz Wojsa, Grzegorz Kozieł, Tomasz Lipian IVFDS 1 STRESZCZENIE Praca zawiera opis technologii X.25, jego cech charakterystycznych, wad i zalet. Omówione są szczegółowo protokoły

Bardziej szczegółowo

Organizacja - - - - -

Organizacja - - - - - Sieci komputerowe Strona 1 Organizacja 17 lutego 2010 12:19 1) 2) 3) 4) 5) będzie egzamin zerowy na ostatnich zajęciach, jest to dodatkowy termin niezależny od egzaminów w sesji ocena = 2 * wynik_egzaminu

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Zarządzanie systemami informatycznymi Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Historia sieci ARPANET sieć stworzona w latach 1960-1970 przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA) sponsorowaną

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Analiza protokołu TCP/IP

Analiza protokołu TCP/IP Analiza protokołu TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) w systemie Microsoft Windows 2000 jest standardowym, rutowalnym protokołem sieciowym, który jest najbardziej kompletnym

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.27/T28. Budowa sieci w modelu Infrastructure Budowa Sieci w modelu Ad-Hoc. 1 1.Sieci w modelu ad-hoc Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami WAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami WAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe WAN. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl. Akademia Górniczo-Hutnicza 1.04.2015, Kraków

Sieci komputerowe WAN. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl. Akademia Górniczo-Hutnicza 1.04.2015, Kraków Sieci komputerowe WAN Akademia Górniczo-Hutnicza 1.04.2015, Kraków dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Plan wykładu Standardy Urządzenia Łącza Enkapsulacja Komutacja Technologie sieci

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Notatki do wykładu. dr inż. Jacek Wytrębowicz J.Wytrebowicz@ii.pw.edu.pl. podstawy funkcjonowania sieci LAN i WAN

Sieci Komputerowe. Notatki do wykładu. dr inż. Jacek Wytrębowicz J.Wytrebowicz@ii.pw.edu.pl. podstawy funkcjonowania sieci LAN i WAN Instytut Informatyki PW Sieci Komputerowe Notatki do wykładu dr inż. Jacek Wytrębowicz J.Wytrebowicz@ii.pw.edu.pl Zakres: podstawy funkcjonowania sieci LAN i WAN warstwy modelu OSI powszechnie stosowane

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Tomasz Lewicki. czerwiec 2007. WWSIS, Wrocław. Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45

Sieci komputerowe. Tomasz Lewicki. czerwiec 2007. WWSIS, Wrocław. Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45 Sieci komputerowe Tomasz Lewicki WWSIS, Wrocław czerwiec 2007 Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45 Definicja sieci komputerowej Sieć komputerową możemy najogólniej zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców METODY WYMIANY INFORMACJI W SIECIACH PAKIETOWYCH Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców TRANSMISJA

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Praca Dyplomowa (Inżynierska)

Praca Dyplomowa (Inżynierska) Politechnika Śląska Wydział Elektroniki, Automatyki i Informtyki kierunek: Informatyka Praca Dyplomowa (Inżynierska) Analizator ruchu TCP/IP w języku symbolicznym procesora ix86 pod system Linux. Autor:

Bardziej szczegółowo