Nowe produkty na rynku energii elektrycznej jako rozszerzenie oferty Operatorów Telekomunikacyjnych wybrane zagadnienie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe produkty na rynku energii elektrycznej jako rozszerzenie oferty Operatorów Telekomunikacyjnych wybrane zagadnienie"

Transkrypt

1 Nowe produkty na rynku energii elektrycznej jako rozszerzenie oferty Operatorów Telekomunikacyjnych wybrane zagadnienie Konferencja SANT Wasko SA Warszawa, r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE

2 Zakres prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Wybrane uwarunkowania formalno prawne działalności na rynku energii elektrycznej w Polsce 3. System elektroenergetyczny w Polsce a handel energią elektryczną 4. Zasada TPA jako podstawa działania nowych graczy na rynku energii elektrycznej i gazu 5. Modele/możliwe warianty uczestnictwa na rynku energii sprzedawców energii elektrycznej 6. Nowe trendy na rynku energii punkt wyjścia do sukcesu na rynkach energii? Materiały/prezentację można pobrać ze strony: M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 2

3 Wprowadzenie OD MONOPOLU DO KONKURENCJI M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 3

4 Wybrane uwarunkowania formalno prawne działalności na rynku energii elektrycznej w Polsce PRZEGLĄD DYREKTYW W SPRAWIE RYNKU ENERGII Dyrektywa 96/92/WE Unbundling rachunkowy Dostęp do rynku w formule negocjowanego TPA lub Single Buyer Prawo wyboru sprzedawcy dla odbiorców zużywających > 40 GWh rocznie w obrębie całej UE Obowiązek wyznaczenia operatorów sieci przesyłowej (OSP) Bardzo ogólne wymagania dotyczące organu regulacyjnego, ograniczające się w zasadzie do wskazania potrzeby utworzenia takiego organu w Państwach Członkowskich Dyrektywa 2003/54/WE Unbundling prawny obowiązek organizacyjnego wydzielenia OSD z podmiotów zintegrowanych Zapewnienie niezależności OSP i OSD Dostęp do rynku w formule regulowanego TPA Prawo wyboru sprzedawcy dla odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi od oraz od dla wszystkich odbiorców Wprowadzenie instytucji Sprzedawcy Ostatniej Szansy Obowiązek wyznaczenia jednego lub więcej organów pełniących funkcję regulatora oraz enumeratywne wyliczenie kompetencji tych organów Dyrektywa 2009/72/WE Obowiązek zapewnienia niezależności organom regulacyjnym oraz zwiększenie zakresu kompetencji tych organów - m.in. w zakresie obowiązków dot. budowania wspólnotowego rynku energii Zaostrzenie kryteriów unbundlingu OSP rozdział własnościowy albo ISO albo ITO (niezależny OSP z bardzo restrykcyjnymi kryteriami jego niezależności) Obowiązek zapewnienia tzw. usługi powszechnej Położenie nacisku na prawa konsumentów Czas trwania procedury zmiany sprzedawcy max. 3 tyg. Inteligentne liczniki energii u 80% odbiorców w okresie do 2020 Utworzenie ENTSO (Agencja ds. współpracy operatorów) Utworzenie ACER (Agencja ds. współpracy organów regulacyjnych) Źródło: RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2010 r. Raport TOE, Warszawa, 30 kwietnia 2010 r. M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 4

5 Wybrane uwarunkowania formalno prawne działalności na rynku energii elektrycznej w Polsce HIERARCHIA KRAJOWYCH REGULACJI PRAWNYCH W ELEKTROENERGETYCE W POLSCE ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii rozporządzenia wykonawcze uszczegółowiające ustawy koncesje Prezesa URE zasady, regulaminy, instrukcje w tym w szczególności: IRiESP oraz IRiESD umowy zawierane pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi, w tym GUD, umowy zawierane pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi i odbiorcami na świadczenie usług dystrybucyjnych i sprzedaż energii M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 5

6 System elektroenergetyczny w Polsce a handel energią elektryczną OD PRODUCENTA DO KLIENTA Wytwarzanie Przesyłanie (OSP) Dystrybucja (OSD) Sprzedaż Klient M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 6 Odbiorcy WN grupa A duży przemysł Odbiorcy SN grupa B -przemysł Odbiorcy nn grupa C mali i średni przedsiębiorcy Odbiorcy nn grupa G gospodarstwa domowe

7 System elektroenergetyczny w Polsce a handel energią elektryczną Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć Źródło: PSE M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 7

8 System elektroenergetyczny w Polsce a handel energią elektryczną SIECI, DYSTRYBUCJA, OPERATORZY SIEĆ DYSTRYBUCYJNA - sieć gazową wysokich, średnich i niskich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczna wysokich, średnich i niskich DYSTRYBUCJA - transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczania odbiorcom z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 8

9 System elektroenergetyczny w Polsce a handel energią elektryczną CECHY PLACU HANDLOWEGO fizyczne miejsce placu handlowego sieć przesyłowa i dystrybucyjna plac handlowy jako miedziana płyta zarządzający placem handlowym OSP, OSD oraz operatorzy rynku struktura placu handlowego dostęp wytwórców, odbiorców i sprzedawców do placu handlowego tylko za pośrednictwem operatorów rynku warunki i opłaty za dostęp do placu handlowego M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 9

10 System elektroenergetyczny w Polsce a handel energią elektryczną RYNEK ENERGII OBSZARY KONKURENCJI I MONOPOLU - PODSUMOWANIE Rynek regulowany Rynek konkurencyjny (wolny od regulacji) Wymiana MS wyprowadzenie mocy usługa przesyłowa Wytwórcy TGE SA (giełda energii) Eksport Import OSP PSE-Opererator Platformy obrotu (pozagiełdowe) OSD Przedsiębiorstwa obrotu Sprzedawca z urzędu Odbiorcy końcowi nie korzystający z TPA Odbiorcy końcowi korzystający z TPA M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 10

11 System elektroenergetyczny w Polsce a handel energią elektryczną OBRÓT, SPRZEDAŻ OBRÓT - działalność gospodarcza polegająca na handlu hurtowym albo detalicznym energią SPRZEDAŻ - bezpośrednia sprzedaż paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich wytwarzaniem lub odsprzedaż tych paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich obrotem; sprzedaż ta nie obejmuje derywatu elektroenergetycznego i derywatu gazowego SPRZEDAWCA Z URZĘDU - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 11

12 System elektroenergetyczny w Polsce a handel energią elektryczną SKONSOLIDOWANE GRUPY ENERGETYCZNE: ZASIĘG TERYTORIALNY, STRUKTURA PODMIOTOWA, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ENERGA Obrót S.A. ENEA S.A. TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Źródło: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. Warszawa, maj 2013 r. M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 12

13 System elektroenergetyczny w Polsce a handel energią elektryczną Spółki obrotu zrzeszone w Towarzystwie Obrotu Energią (czerwiec 2015) M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 13

14 System elektroenergetyczny w Polsce a handel energią elektryczną KONCESJE NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE (stan na 16 czerwca 2015 r.) wytwarzanie WEE: 1610, w tym wydane w 2014 roku: 277 obrót OEE: 422, w tym wydane w 2014 roku: 51 przesyłanie i dystrybucja PEE i DEE: 189 ( ), w tym wydane w 2014 roku: 14, przy czym status OSD posiadają 173 Spółki M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 14

15 Zasada TPA jako podstawa działania nowych graczy na rynku energii elektrycznej i gazu Uwarunkowania polskie zasady TPA zgodnie z zasadą TPA, każdy sprzedawca energii elektrycznej ma prawo oferować sprzedaż tej energii odbiorcom końcowym na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej warunkiem realizacji zawartych umów sprzedaży jest jednak zawarcie przez sprzedawcę umowy o świadczenie usług dystrybucji tzw. generalnej umowy dystrybucji (GUD) z operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego sieci odbiorca jest przyłączony, natomiast realizacja umów kompleksowych wymaga zawarcia z OSD tzw. generalnej umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej (GUD-K) na OSD spoczywa obowiązek zawarcia GUD lub GUD-K ze sprzedawcą, który o to wystąpi. Sprzedawcy natomiast nie mają obowiązku zawierania umów GUD i GUD-K, a tym samym sprzedawania energii do poszczególnych grup odbiorców) z określonych obszarów zależy to od ich suwerennych decyzji biznesowych M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 15

16 Zasada TPA jako podstawa działania nowych graczy na rynku energii elektrycznej i gazu KORZYSTANIE Z PRAWA WYBORU SPRZEDAWCY, GRUDZIEŃ 2010 MARZEC 2015 Źródło: URE M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 16

17 Zasada TPA jako podstawa działania nowych graczy na rynku energii elektrycznej i gazu KORZYSTANIE Z PRAWA WYBORU SPRZEDAWCY, styczeń grudzień 2014 Energia dostarczona odbiorcom TPA I-XII 2014: MWh Źródło: URE M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 17

18 Zasada TPA jako podstawa działania nowych graczy na rynku energii elektrycznej i gazu Struktura sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych (umowy kompleksowe i umowy sprzedaży) z POSD Źródło: ARE M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 18

19 Zasada TPA jako podstawa działania nowych graczy na rynku energii elektrycznej i gazu PRODUKTY I USŁUGI W KONTEKŚCIE LIBERALIZACJI RYNKU I STRATEGII ODBIORCÓW wybrane hasła reklamowe (porządek alfabetyczny, bez firm) A Ty - co zrobisz z darmowym prądem? Energia w koncie. Zarabiaj na energii w promocji ( ) Gaz z Gwarancją Stałej Ceny Gwarancja Stałej Ceny - nie daj zaskoczyć się podwyżkami prądu nawet do końca 2019 roku Gwarancji Najniższej Ceny Plus GWARANTOWANE: 5 zł taniej MAXymalne oszczędności nie tylko dla seniora Oferta dla prosumentów Oferta energooszczędna Oferta Stabilna z Pakietem Premium Prawnik z Energią - Zyskaj gwarancję stałej ceny aż do połowy 2017 roku i opiekę prawną Mecenas Direct Prąd z Elektrykiem 24h Produkt Ekologiczny Przez Internet Najtaniej Tani Gaz i Bezpieczny Prąd Taniej po godzinach Usługa Energetyk 24/7 gratis darmowa interwencja elektryka i naprawa instalacji elektrycznej w wyniku przepięcia Wyprzedaż prądu ( ). Do 60% rabatu na prąd do końca roku! M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 19

20 Modele/możliwe warianty uczestnictwa na rynku energii sprzedawców energii elektrycznej Model akwizycyjny handlu energią elektryczną M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 20

21 Modele/możliwe warianty uczestnictwa na rynku energii sprzedawców energii elektrycznej Model prosty handlu energią elektryczną 1 (z GUD) M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 21

22 Modele/możliwe warianty uczestnictwa na rynku energii sprzedawców energii elektrycznej Model prosty handlu energią elektryczną 1 (z GUD i GUDk) M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 22

23 Modele/możliwe warianty uczestnictwa na rynku energii sprzedawców energii elektrycznej Model złożony handlu energią elektryczną M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 23

24 Modele/msożliwe warianty uczestnictwa na rynku energii sprzedawców energii elektrycznej Łączne ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych posiadających umowy kompleksowe w przedsiębiorstwach obrotu (POSD) wg grup odbiorców Średnie ceny energii elektrycznej sprzedanej dla odbiorców posiadających umowy sprzedaży w POSD Źródło: ARE M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 24

25 Nowe trendy na rynku energii punkt wyjścia do sukcesu na rynkach energii? Smart metering/smart grid klucz do sukcesu? M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 25

26 Nowe trendy na rynku energii punkt wyjścia do sukcesu na rynkach energii? Źródła: solarisline.pl, solaris18.blogspot.com M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 26

27 Nowe trendy na rynku energii punkt wyjścia do sukcesu na rynkach energii? Smart metering/smart grid klucz do sukcesu? Źródłohttp://www.ti.com/ M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 27

28 Podsumowanie rynek energii elektrycznej w Polsce podlega dalszym zmianom przybliżającym jego działanie na warunkach pełnej konkurencji na rynku energii elektrycznej i gazu coraz częściej pojawiają się nowi gracze także operatorzy telekomunikacyjni próbujący sprzedawać energię do swoich obecnych i nowych Klientów na rynku energii możliwe są różne modele prowadzenia sprzedaży energii elektrycznej i gazu nowe trendy na rynku energii mogą stanowić punkt wyjścia do sukcesu na rynkach energii w roku 2015 i latach następnych M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 28

29 dziękuję za uwagę Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/ Warszawa tel. (22) fax (22) Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej. Henry Ford M.Kulesa, Wa-wa, r. Slajd: 29

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Autorzy: Marek Kulesa - dyrektor biura TOE; Piotr Rogóż - przewodniczący Zespołu TOE ds. Gazu, Członek Rady Zarządzającej TOE, GDF SUEZ Energia

Bardziej szczegółowo

Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Działalność regulacyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zagadnienia wybrane: koncesjonowanie, taryfowanie, zmiana sprzedawcy Andrzej Łukasiewicz (przy wykorzystaniu dostępnych prezentacji) wroclaw@ure.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W]

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] Str. 1 wydanie I / 2011 P OW S T A N I E RY N K U E N E RG I I E L E K T RYC Z N E J JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] 1 Kilowat [kw] = 1.000 W 1 Megawat [MW] = 1.000 KW 1 Gigawat [GW] = 1.000

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r.

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r.

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2011 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego Warszawa, styczeń 2013 r. Spis treści: Objaśnienia zastosowanych skrótów i pojęć:... 3 1. Wprowadzenie... 6 2. Ocena rynku gazu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 1 stycznia 2012 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) Rozdział 1 Przepisy ogólne 2 na dzień 11 września 2013 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz.

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. brzmienie pierwotne (od 2012-09-25) Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504) tekst jednolity z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 9 sierpnia 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/169 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2008 r.

Kraków, 15 maja 2008 r. Urząd Regulacji Energetyki WARUNKI I STAN LIBERALIZACJI RYNKU Wiesław Wójcik Dyrektor Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie Kraków, 15 maja 2008

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1059 2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/222 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/164 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/107 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2012.1059 j.t. Dz.U.2013.984 Dz.U.2013.1238 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2012.1059 2014.01.01 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku Spis treści PODSUMOWANIE ROKU 2013... 5 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za rok 2013... 7 Skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013... 8 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk ul. Mikołaja Reja 27 80-870 Gdańsk e-mail: oga@ien.gda.pl Jednostka Badawczo-Rozwojowa Tel: 058 349-81-00 Fax: 058 341-76-85 GSM: 602 639 079 Nr ewid.: OG - 80/10 Studium wdrożenia inteligentnego pomiaru

Bardziej szczegółowo