RE TPA i odbiorcy końcowi. Wykład 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RE TPA i odbiorcy końcowi. Wykład 7"

Transkrypt

1 RE TPA i odbiorcy końcowi Wykład 7

2 TPA Third Party Access Jednym z kluczowych elementów umożliwiających odbiorcom dostęp do rynku energii jest tzw. zasada dostępu stron trzecich do sieci - zasada TPA (z ang. Third Party Access). Zasada ta, oznaczająca możliwość korzystania z sieci energetycznego przedsiębiorstwa sieciowego bez obowiązku kupowania od niego energii elektrycznej, z założenia powinna służyć rozwijaniu konkurencji na rynku energii elektrycznej

3 W praktyce zasada TPA sprowadza się do dokonywania zakupów energii elektrycznej u dowolnego producenta lub innego podmiotu, zajmującego się handlem energią. Specyfika energii elektrycznej powoduje, że jej zużycie jest nierozerwalnie związane z jej przesyłem. Uprawniony odbiorca finalny może jednak rozłączyć dotychczasową umowę i zawrzeć osobno : Umowę na zakup i zużycie energii elektrycznej: np. z dowolnym przedsiębiorstwem obrotu, Umowę na przesył energii elektrycznej: z lokalnym zakładem energetycznym.

4 Dowód wg URE Uwaga ceny w wartościach bezwzględnych zupełnie inaczej (najtaniej w Unii)!!!!

5 Ceny dla odbiorców - wartości bezwzględne dowód wg elektrowni i spółek

6

7

8 Efekt działania rynku TPA Tabela 5. Otwarcie rynku energii elektrycznej Poziom rocznych zakupów (GWh) Ilość odbiorców uprawnionych Wolume n (TWh) Poziom otwarcia rynku [%] Liczba odbiorców korzystających z TPA >5 21 9,5 9% > , 22 % > ,5 3 % 13 (2) 6 (21) >1 56 (22) 641 (23) 36, 37 % 19 (22) 29 (23) >1 około 6,6 tys % 64 od wszyscy przedsiębiorc y (nie będący gosp. domowymi) około 1,9 mln 82 8 % 78 (wg URE) 44 (wg TOE) od (od bez względu na wielkość około 15,6 mln 12 1%??? Okres

9 Tabela 1. Wolumen energii elektrycznej dostarczonej przez spółki dystrybucyjne w 25 r. odbiorcom korzystającym z prawa wyboru sprzedawcy Spółka dystrybucyjna Liczba odbiorcó w TPA* Energia elektryczna dostarczona odbiorcom TPA [GWh] Udział energii elektrycznej dostarczonej w ramach TPA w stosunku do całkowitej energii dostarczonej w 25 r. [%] ZE Białystok S.A. LUBZEL S.A. ENION S.A Vattenfall Distribution Poland S.A Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A Łódzki Zakład Energetyczny S.A. Koncern Energetyczny ENERGA S.A Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. ZEORK S.A ENEA S.A. 2 18,6,1 Zakład Energetyczny Łódź Teren S.A STOEN S.A ZE Warszawa-Teren S.A. 1 35, RAZEM

10 Tabela 2. Liczba odbiorców i wolumen energii elektrycznej dostarczonej odbiorcom końcowym przez spółki dystrybucyjne w 25 r. Grupy odbiorców wg kryterium zużycia [MWh] Liczba odbiorców przyłączonych do sieci SD Energia elektryczna dostarczona odbiorcom przyłączonym do sieci SD [MWh] Liczba odbiorców uprawnionych Energia elektryczna dostarczona odbiorcom uprawnionym [MWh] Liczba odbiorców TPA Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh] > < 5 15,5 mln ,5 mln

11 Grupy taryfowe Przynależność do grupy taryfowej zależy głównie od napięcia zasilania oraz wartości mocy umownej. Symbol grupy taryfowej określa się za pomocą liter i cyfr. Pierwszy składnik symbolu grupy taryfowej określa się literowo i oznacza: Na drugim miejscu stosuje się cyfry 1 lub 2, które oznaczają: 1 - wartość mocy umownej mniejsza niż 4 kw i zabezpieczenie przedlicznikowe nie większe niż 63 A, 2 - wartość mocy umownej większa od 4 kw i zabezpieczenie przedlicznikowe większe od 63 A. Na trzecim miejscu stosuje się również cyfry oznaczające liczbę rozliczeniowych stref czasowych: A - poziom WN (napięcie znamionowe 11 kv), B - poziom SN (napięcie znamionowe wyższe od 1 kv i niższe niż 11 kv), C - poziom nn (napięcie nie wyższe niż 1 kv), G, R - niezależnie od poziomu napięcia zasilania (klienci indywidualni, w tym gospodarstwa domowe). 1 - jednostrefowa, 2 - dwustrefowa, 3 trzystrefowa Typowa taryfa domowa G11

12 Grupy taryfowe Grupa taryfowa Najprostsza dla Ciebie (G11) stosowana najczęściej w gospodarstwach domowych - jest to grupa z rozliczeniem jednostrefowym, w której każda zużyta kilowatogodzina (kwh) energii elektrycznej ma jednakową cenę niezależnie od pory dnia. Grupa taryfowa Najprostsza dzień i noc (G12) jest to grupa, w której rozliczenie odbywa się z podziałem na strefy - dzienną obowiązującą w godz. 6: 13:; 15: - 22: (droższą) - nocną obowiązującą w godz. 22: 6:; 13: 15: (tańszą) ze różnicowanymi cenami i stawkami opłat za pobraną energię elektryczną. Tę grupę taryfową wybierają zwykle klienci, którzy mają piece akumulacyjne czy bojlery do podgrzewania wody lub też zużywają zdecydowanie więcej energii w strefie nocnej.

13

14

15 W 27 r. największy wolumen energii elektrycznej dostarczonej w ramach TPA zakupili odbiorcy przyłączeni do sieci spółki Vattenfall Distribution Poland SA, w której energia dostarczona do odbiorców korzystających z prawa wyboru sprzedawcy stanowiła prawie 27% całości dostaw (2936GWh). Drugie i trzecie miejsce zajmują kolejno: EnergiaPro Koncern Energetyczny SA z 11%-owym udziałem energii elektrycznej dostarczonej w ramach TPA (1428 GWh) i ENION SA z ponad 1%owym udziałem energii elektrycznej dostarczonej w ramach TPA (1912 GWh). Kolejne miejsca z udziałem poniżej 1% zajmują: ZKE Dystrybucja Sp. z o.o. 9,3%, ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. 8,2%, Zakład Energetyczny Łódź Teren SA 7,8%, ENERGA-Operator SA 6,5% oraz RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 3,9%. Wpozostałych sześciu spółkach udział energii elektrycznej dostarczonej w ramach TPA w stosunku do całkowitej energii dostarczonej w 27 r. był poniżej 1%. Największą spośród wszystkich dystrybutorów liczbę 14 odbiorców grup taryfowych A, B, C korzystających z TPA odnotowano w ENION SA.

16 Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA*) Energia elektryczna dostarczona odbiorcom TPA [w GWh] Udział energii elektrycznej dostarczonej w ramach TPA w stosunku do całkowitej energii dostarczonej w 27 r. [w %] ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. 534,3,,1 LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o. 2,4,,2 ENION SA , 1,4 Vattenfall Distribution Poland SA ,8 26,7 RZE Dystrybucja Sp. z o.o ,8 1, EnergiaPro Koncern Energetyczny SA ,5 11, ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o. 2 1,3,,4 ENERGA-Operator SA ,5 6,5 ZKE Dystrybucja Sp. z o.o , 9,3 ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o ,3 8,2 ENEA Operator Sp. z o.o ,2,16 Zakład Energetyczny Łódź Teren SA ,7 7,8 RWE Stoen Operator Sp. z o.o ,2 3,9 ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o ,6,58 Energoserwis Kleszczów Sp. z ,3 -

17 Ogólny poziom sprzedaży energii w TPA 8 % - 27

18 Grupy odbiorców wg kryterium zużycia [w MWh] Liczba odbiorców w 27 r. Energia dostarczona odbiorcom TPA w 27 r. [w MWh] Okres od 1 stycznia do 3 czerwca 27 r. liczba odbiorców TPA Okres od 1 lipca do 31 grudnia 27 r. energia dostarczona odbiorcom TPA [w MWh] liczba odbiorców TPA grup taryfowych: A, B, C energia dostarczona odbiorcom TPA grup taryfowych [w MWh] G A, B, C G > * * < 5 Razem

19

20

21 Założenia - Prawo odbiorcy do zmiany sprzedawcy powinno być zagwarantowane w przepisach prawa. - Procedura zmiany sprzedawcy powinna być łatwa do przeprowadzenia z punktu widzenia odbiorcy oraz nie powinna pociągać za sobą żadnych bezpośrednich opłat. - Wymiana danych pomiędzy sprzedawcami a operatorami systemów dystrybucyjnych powinna przebiegać zgodnie ze standardową procedurą i być efektywna. - Jasne określenie ról i zakresów odpowiedzialności wszystkich stron biorących udział w procesie zmiany sprzedawcy ma ogromne znaczenie na każdym etapie procedury. - Czas konieczny do zmiany sprzedawcy powinien być możliwe najkrótszy. Nie powinno być żadnych nieuzasadnionych z punktu widzenia odbiorcy przeszkód w tym procesie. - Wszczynając procedurę zmiany sprzedawcy, odbiorca powinien kontaktować się bezpośrednio tylko z jednym podmiotem, najlepiej z nowym sprzedawcą. Umowy powinny być zawierane na piśmie i udostępniane drogą elektroniczną. - Odbiorcy powinien zostać zapewniony łatwy dostęp do właściwych i rzetelnych informacji, zanim rozpocznie on procedurę zmiany sprzedawcy. Regulator lub inny kompetentny organ powinien udostępnić zainteresowanym odbiorcom listę alternatywnych sprzedawców. - Regulator i/lub inne władze powinni stosować rzetelny monitoring rynku. Informacja dotycząca różnych wskaźników rynkowych powinna być dostępna w celu dokonywania analiz i porównań pomiędzy krajami i rynkami. Powinno dążyć się do uzgodnienia pomiędzy poszczególnym rynkami i krajami definicji dotyczących zmiany sprzedawcy oraz statystyk niezbędnych do opisania skali zjawiska.

22 6 kroków-czyli jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej Krok 1 - Odbiorca zawiera umowę sprzedaży z nowym sprzedawcą Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą. Takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży. UWAGA: zapytaj nowego sprzedawcę o możliwość zawarcia umowy kompleksowej (zastępującej dwie umowy handlową i dystrybucyjną) Krok 2 - Odbiorca wypowiada umowę sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy Ten krok może wykonać nowy sprzedawca W przypadku, gdy sprzedawcą dotychczasowym była spółka dystrybucyjna, odbiorca wypowiada tzw. umowę kompleksową, czyli obejmującą zarówno warunki sprzedaży energii elektrycznej jak i świadczenia usługi dystrybucji.

23 Krok 3 - Odbiorca zawiera umowę o świadczenie usługi dystrybucji Ten krok może wykonać nowy sprzedawca Po wypowiedzeniu umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą, odbiorca zawiera z operatorem systemu dystrybucyjnego umowę o świadczenie usług dystrybucji. Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej. Istotne jest, że nową umowę o świadczenie usługi dystrybucji odbiorca może zawrzeć na czas nieokreślony i nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach sprzedawców. Krok 4 - Odbiorca informuje operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu nowej umowy sprzedaży W niektórych przypadkach ten krok może wykonać sprzedawca z upoważnienia odbiorcy Zgłoszenie (może być wymagane pisemne) powinno zawierać: a) określenie stron nowej umowy sprzedaży, b) termin obowiązywania umowy, c) planowane ilości dostaw energii, d) określenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (najczęściej będzie nim nowy sprzedawca),

24 Krok 5 - Dostosowanie układów pomiarowo rozliczeniowych (liczników) Tu też odbiorca może korzystać z pomocy nowego sprzedawcy W zależności od wielkości zużycia energii zmiana sprzedawcy może wymagać dostosowania układu pomiarowo - rozliczeniowego. Koszty dostosowania układu ponosi właściciel układu. W przypadku odbiorców przyłączonych do sieci o niskim napięciu, liczniki należą do operatorów systemów dystrybucyjnych. W przypadku tych odbiorców, brak licznika z rejestracją i transmisją danych nie stanowi przeszkody w zmianie sprzedawcy. Krok 6 - Odczyt licznika i rozliczenie końcowe ze starym sprzedawcą W dniu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży (czyli w dniu zmiany sprzedawcy) operator systemu dystrybucyjnego zobowiązany jest dokonać odczytu układu pomiarowego. W przypadku liczników uniemożliwiających transmisję danych odczyt taki może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy. Stan licznika na dzień zmiany sprzedawcy operator przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy w określonym terminie (do 5 dnia następnego miesiąca). Na tej podstawie sprzedawcy wystawią odbiorcy faktury. Dotychczasowy sprzedawca przygotuje rozliczenie końcowe.

25

26 Problemy zmiany sprzedawcy Techniczne (1) Techniczne (2) dotychczasowi sprzedawcy stosują upusty poza taryfowe (dla dużych odbiorców) Zabezpieczenia finansowe (duzi odbiorcy) niewiele można uzyskać bo duży składnik opłat przesyłowych Niska cena energii w ogóle i małe różnice pomiędzy sprzedawcami Biurokratyczne handel o granulacji 1 MWh usunięte dopiero czerwiec 26 teraz 1 kwh konieczności zgłaszania grafików (jak będziemy odbierać energię w danych godzinach) 2 dni przed dostawą duże wymagania co do dokładności grafików zmodyfikowane lipiec 27 Ekonomiczne wysokie wymagania dotyczące zainstalowania nowych liczników energii ; sposób odczytu danych z liczników, archiwizacja danych niezgodne z Dyr. Europejską - usunięto brak niezależnego Operatora Systemy Dystrybucyjnego po 1 lipca OSD, obecnie podział PSE faktyczna procedura zmiany sprzedawcy pomimo ustaw i regulacji, nie działa łatwo Nowe regulacja w kierunku zmiany sprzedawcy w 39 dni

27

28 Zadanie domowe Analiza rachunku za energię elektryczną i opcja zmiany dostawcy Analiza własnego rachunku (wybrany w grupie) Dostawca Grupa taryfowa Roczne zużycie energii Taryfa Za energię elektryczną Za przesył Podatki i inne Roczne całkowite opłaty za energie (i całkowita stawka brutto za 1 kwh) Analiza możliwości zmiany dostawcy Wybrać innego dostawcę Jego warunki (ceny) Ile zaoszczędzimy (lub nie) w ciągu roku dla naszego zużycia

29

30

31 RE TPA i odbiorcy końcowi Wykład 7 1

32 TPA Third Party Access Jednym z kluczowych elementów umożliwiających odbiorcom dostęp do rynku energii jest tzw. zasada dostępu stron trzecich do sieci - zasada TPA (z ang. Third Party Access). Zasada ta, oznaczająca możliwość korzystania z sieci energetycznego przedsiębiorstwa sieciowego bez obowiązku kupowania od niego energii elektrycznej, z założenia powinna służyć rozwijaniu konkurencji na rynku energii elektrycznej 2

33 W praktyce zasada TPA sprowadza się do dokonywania zakupów energii elektrycznej u dowolnego producenta lub innego podmiotu, zajmującego się handlem energią. Specyfika energii elektrycznej powoduje, że jej zużycie jest nierozerwalnie związane z jej przesyłem. Uprawniony odbiorca finalny może jednak rozłączyć dotychczasową umowę i zawrzeć osobno : Umowę na zakup i zużycie energii elektrycznej: np. z dowolnym przedsiębiorstwem obrotu, Umowę na przesył energii elektrycznej: z lokalnym zakładem energetycznym. 3

34 Dowód wg URE Uwaga ceny w wartościach bezwzględnych zupełnie inaczej (najtaniej w Unii) 4!!!!

35 Ceny dla odbiorców - wartości bezwzględne dowód wg elektrowni i spółek 5

36 6

37 7

38 Efekt działania rynku TPA Tabela 5. Otwarcie rynku energii elektrycznej Okres Poziom rocznych zakupów (GWh) Ilość Wolume Poziom Liczba odbiorców n (TWh) otwarcia odbiorców uprawnionych rynku [%] korzystających z TPA >5 21 9,5 9% > , 22 % > ,5 3 % 13 (2) 6 (21) >1 56 (22) 641 (23) 36, 37 % 19 (22) 29 (23) >1 około 6,6 tys % 64 od wszyscy około 1,9 mln przedsiębiorc y (nie będący gosp. domowymi) 82 8 % 78 (wg URE) 44 (wg TOE) od (od ) bez względu około 15,6 mln na wielkość 12 1%??? 8

39 Tabela 1. Wolumen energii elektrycznej dostarczonej przez spółki dystrybucyjne w 25 r. odbiorcom korzystającym z prawa wyboru sprzedawcy Spółka dystrybucyjna Liczba odbiorcó w TPA* Energia elektryczna dostarczona odbiorcom TPA [GWh] Udział energii elektrycznej dostarczonej w ramach TPA w stosunku do całkowitej energii dostarczonej w 25 r. [%] ZE Białystok S.A. LUBZEL S.A. ENION S.A Vattenfall Distribution Poland S.A Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A Łódzki Zakład Energetyczny S.A. Koncern Energetyczny ENERGA S.A Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. ZEORK S.A ENEA S.A. 2 18,6,1 Zakład Energetyczny Łódź Teren S.A STOEN S.A ZE Warszawa-Teren S.A. 1 35, RAZEM 9

40 Tabela 2. Liczba odbiorców i wolumen energii elektrycznej dostarczonej odbiorcom końcowym przez spółki dystrybucyjne w 25 r. Grupy odbiorców wg kryterium zużycia [MWh] Liczba odbiorców przyłączonych do sieci SD Energia elektryczna dostarczona odbiorcom przyłączonym do sieci SD [MWh] Liczba odbiorców uprawnionych Energia elektryczna dostarczona odbiorcom uprawnionym [MWh] Liczba odbiorców TPA Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh] > < 5 15,5 mln ,5 mln

41 Grupy taryfowe Przynależność do grupy taryfowej zależy głównie od napięcia zasilania oraz wartości mocy umownej. Symbol grupy taryfowej określa się za pomocą liter i cyfr. Pierwszy składnik symbolu grupy taryfowej określa się literowo i oznacza: A - poziom WN (napięcie znamionowe 11 kv), B - poziom SN (napięcie znamionowe wyższe od 1 kv i niższe niż 11 kv), C - poziom nn (napięcie nie wyższe niż 1 kv), G, R - niezależnie od poziomu napięcia zasilania (klienci indywidualni, w tym gospodarstwa domowe). Na drugim miejscu stosuje się cyfry 1 lub 2, które oznaczają: Na trzecim miejscu stosuje się również cyfry oznaczające liczbę rozliczeniowych stref czasowych: 1 - wartość mocy umownej mniejsza niż 4 kw i zabezpieczenie przedlicznikowe nie większe niż 63 A, 2 - wartość mocy umownej większa od 4 kw i zabezpieczenie przedlicznikowe większe od 63 A. 1 - jednostrefowa, 2 - dwustrefowa, 3 trzystrefowa Typowa taryfa domowa G11 11

42 Grupy taryfowe Grupa taryfowa Najprostsza dla Ciebie (G11) stosowana najczęściej w gospodarstwach domowych - jest to grupa z rozliczeniem jednostrefowym, w której każda zużyta kilowatogodzina (kwh) energii elektrycznej ma jednakową cenę niezależnie od pory dnia. Grupa taryfowa Najprostsza dzień i noc (G12) jest to grupa, w której rozliczenie odbywa się z podziałem na strefy - dzienną obowiązującą w godz. 6: 13:; 15: - 22: (droższą) - nocną obowiązującą w godz. 22: 6:; 13: 15: (tańszą) ze różnicowanymi cenami i stawkami opłat za pobraną energię elektryczną. Tę grupę taryfową wybierają zwykle klienci, którzy mają piece akumulacyjne czy bojlery do podgrzewania wody lub też zużywają zdecydowanie więcej energii w strefie nocnej. 12

43 13

44 14

45 W 27 r. największy wolumen energii elektrycznej dostarczonej w ramach TPA zakupili odbiorcy przyłączeni do sieci spółki Vattenfall Distribution Poland SA, w której energia dostarczona do odbiorców korzystających z prawa wyboru sprzedawcy stanowiła prawie 27% całości dostaw (2936GWh). Drugie i trzecie miejsce zajmują kolejno: EnergiaPro Koncern Energetyczny SA z 11%-owym udziałem energii elektrycznej dostarczonej w ramach TPA (1428 GWh) i ENION SA z ponad 1%owym udziałem energii elektrycznej dostarczonej w ramach TPA (1912 GWh). Kolejne miejsca z udziałem poniżej 1% zajmują: ZKE Dystrybucja Sp. z o.o. 9,3%, ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. 8,2%, Zakład Energetyczny Łódź Teren SA 7,8%, ENERGA-Operator SA 6,5% oraz RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 3,9%. Wpozostałych sześciu spółkach udział energii elektrycznej dostarczonej w ramach TPA w stosunku do całkowitej energii dostarczonej w 27 r. był poniżej 1%. Największą spośród wszystkich dystrybutorów liczbę 14 odbiorców grup taryfowych A, B, C korzystających z TPA odnotowano w ENION SA. 15

46 Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA*) Energia elektryczna dostarczona Udział energii elektrycznej odbiorcom TPA dostarczonej w ramach TPA w [w GWh] stosunku do całkowitej energii dostarczonej w 27 r. [w %] ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. 534,3,,1 LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o. 2,4,,2 ENION SA , 1,4 Vattenfall Distribution Poland SA ,8 26,7 RZE Dystrybucja Sp. z o.o ,8 1, EnergiaPro Koncern Energetyczny SA ,5 11, ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o. 2 1,3,,4 ENERGA-Operator SA ,5 6,5 ZKE Dystrybucja Sp. z o.o , 9,3 ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o ,3 8,2 ENEA Operator Sp. z o.o ,2,16 Zakład Energetyczny Łódź Teren SA ,7 7,8 RWE Stoen Operator Sp. z o.o ,2 3,9 ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o ,6,58 Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o ,3 - Razem ,6 7,8 16

47 Ogólny poziom sprzedaży energii w TPA 8 %

48 Grupy Liczba Energia odbiorców wg odbiorców w dostarczona kryterium 27 r. odbiorcom zużycia TPA w 27 r. [w MWh] [w MWh] Okres od 1 stycznia do 3 czerwca 27 r. liczba odbiorców TPA Okres od 1 lipca do 31 grudnia 27 r. energia dostarczona odbiorcom TPA [w MWh] liczba odbiorców TPA grup taryfowych: A, B, C energia dostarczona odbiorcom TPA grup taryfowych [w MWh] G A, B, C G > * * < 5 Razem - 18

49 19

50 2

51 Założenia - Prawo odbiorcy do zmiany sprzedawcy powinno być zagwarantowane w przepisach prawa. - Procedura zmiany sprzedawcy powinna być łatwa do przeprowadzenia z punktu widzenia odbiorcy oraz nie powinna pociągać za sobą żadnych bezpośrednich opłat. - Wymiana danych pomiędzy sprzedawcami a operatorami systemów dystrybucyjnych powinna przebiegać zgodnie ze standardową procedurą i być efektywna. - Jasne określenie ról i zakresów odpowiedzialności wszystkich stron biorących udział w procesie zmiany sprzedawcy ma ogromne znaczenie na każdym etapie procedury. - Czas konieczny do zmiany sprzedawcy powinien być możliwe najkrótszy. Nie powinno być żadnych nieuzasadnionych z punktu widzenia odbiorcy przeszkód w tym procesie. - Wszczynając procedurę zmiany sprzedawcy, odbiorca powinien kontaktować się bezpośrednio tylko z jednym podmiotem, najlepiej z nowym sprzedawcą. Umowy powinny być zawierane na piśmie i udostępniane drogą elektroniczną. - Odbiorcy powinien zostać zapewniony łatwy dostęp do właściwych i rzetelnych informacji, zanim rozpocznie on procedurę zmiany sprzedawcy. Regulator lub inny kompetentny organ powinien udostępnić zainteresowanym odbiorcom listę alternatywnych sprzedawców. - Regulator i/lub inne władze powinni stosować rzetelny monitoring rynku. Informacja dotycząca różnych wskaźników rynkowych powinna być dostępna w celu dokonywania analiz i porównań pomiędzy krajami i rynkami. Powinno dążyć się do uzgodnienia pomiędzy poszczególnym rynkami i krajami definicji dotyczących zmiany sprzedawcy oraz statystyk niezbędnych do opisania skali zjawiska. 21

52 6 kroków-czyli jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej Krok 1 - Odbiorca zawiera umowę sprzedaży z nowym sprzedawcą Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą. Takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży. UWAGA: zapytaj nowego sprzedawcę o możliwość zawarcia umowy kompleksowej (zastępującej dwie umowy handlową i dystrybucyjną) Krok 2 - Odbiorca wypowiada umowę sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy Ten krok może wykonać nowy sprzedawca W przypadku, gdy sprzedawcą dotychczasowym była spółka dystrybucyjna, odbiorca wypowiada tzw. umowę kompleksową, czyli obejmującą zarówno warunki sprzedaży energii elektrycznej jak i świadczenia usługi dystrybucji. 22

53 Krok 3 - Odbiorca zawiera umowę o świadczenie usługi dystrybucji Ten krok może wykonać nowy sprzedawca Po wypowiedzeniu umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą, odbiorca zawiera z operatorem systemu dystrybucyjnego umowę o świadczenie usług dystrybucji. Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej. Istotne jest, że nową umowę o świadczenie usługi dystrybucji odbiorca może zawrzeć na czas nieokreślony i nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach sprzedawców. Krok 4 - Odbiorca informuje operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu nowej umowy sprzedaży W niektórych przypadkach ten krok może wykonać sprzedawca z upoważnienia odbiorcy Zgłoszenie (może być wymagane pisemne) powinno zawierać: a) określenie stron nowej umowy sprzedaży, b) termin obowiązywania umowy, c) planowane ilości dostaw energii, d) określenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (najczęściej będzie nim nowy sprzedawca), 23

54 Krok 5 - Dostosowanie układów pomiarowo rozliczeniowych (liczników) Tu też odbiorca może korzystać z pomocy nowego sprzedawcy W zależności od wielkości zużycia energii zmiana sprzedawcy może wymagać dostosowania układu pomiarowo - rozliczeniowego. Koszty dostosowania układu ponosi właściciel układu. W przypadku odbiorców przyłączonych do sieci o niskim napięciu, liczniki należą do operatorów systemów dystrybucyjnych. W przypadku tych odbiorców, brak licznika z rejestracją i transmisją danych nie stanowi przeszkody w zmianie sprzedawcy. Krok 6 - Odczyt licznika i rozliczenie końcowe ze starym sprzedawcą W dniu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży (czyli w dniu zmiany sprzedawcy) operator systemu dystrybucyjnego zobowiązany jest dokonać odczytu układu pomiarowego. W przypadku liczników uniemożliwiających transmisję danych odczyt taki może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy. Stan licznika na dzień zmiany sprzedawcy operator przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy w określonym terminie (do 5 dnia następnego miesiąca). Na tej podstawie sprzedawcy wystawią odbiorcy faktury. Dotychczasowy sprzedawca przygotuje rozliczenie końcowe. 24

55 25

56 Problemy zmiany sprzedawcy Techniczne (1) Techniczne (2) wysokie wymagania dotyczące zainstalowania nowych liczników energii ; sposób odczytu danych z liczników, archiwizacja danych niezgodne z Dyr. Europejską - usunięto brak niezależnego Operatora Systemy Dystrybucyjnego po 1 lipca OSD, obecnie podział PSE handel o granulacji 1 MWh usunięte dopiero czerwiec 26 teraz 1 kwh konieczności zgłaszania grafików (jak będziemy odbierać energię w danych godzinach) 2 dni przed dostawą duże wymagania co do dokładności grafików zmodyfikowane lipiec 27 Ekonomiczne dotychczasowi sprzedawcy stosują upusty poza taryfowe (dla dużych odbiorców) Zabezpieczenia finansowe (duzi odbiorcy) niewiele można uzyskać bo duży składnik opłat przesyłowych Niska cena energii w ogóle i małe różnice pomiędzy sprzedawcami Biurokratyczne Nowe regulacja w kierunku zmiany sprzedawcy w 39 dni faktyczna procedura zmiany sprzedawcy pomimo ustaw i regulacji, nie działa łatwo 26

57 27

58 Zadanie domowe Analiza rachunku za energię elektryczną i opcja zmiany dostawcy Analiza własnego rachunku (wybrany w grupie) Dostawca Grupa taryfowa Roczne zużycie energii Taryfa Za energię elektryczną Za przesył Podatki i inne Roczne całkowite opłaty za energie (i całkowita stawka brutto za 1 kwh) Analiza możliwości zmiany dostawcy Wybrać innego dostawcę Jego warunki (ceny) Ile zaoszczędzimy (lub nie) w ciągu roku dla naszego zużycia 28

59 29

60 3

Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy. Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji

Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy. Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji Stalowa Wola, 23 kwietnia 2009 Program 1. Wprowadzenie 2. Co to jest i czemu służy

Bardziej szczegółowo

Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (TPA)

Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (TPA) Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej (TPA) Warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli gminnej administracji samorządowej woj. zachodniopomorskiego Północno Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy zasad rynku energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasady TPA.

Wybrane elementy zasad rynku energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasady TPA. Wybrane elementy zasad rynku energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasady TPA. Jachranka, 20.10.2006 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE Zakres prezentacji 1 2 3 4 Wstęp (jak zwykle

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Magdalena Tokaj specjalista Kielce 2011 r. Wytwarzanie zakup Obrót Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Magdalena Mrowczyk specjalista Kraków 11 kwiecień 2011 r. Oblicza Gminy

Bardziej szczegółowo

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Magdalena Tokaj specjalista Dobczyce 26 sierpnia 2011 r. Wytwarzanie zakup

Bardziej szczegółowo

Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej. Henryk Kossak Radosław Prześlica

Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej. Henryk Kossak Radosław Prześlica Masz wybór jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej Henryk Kossak Radosław Prześlica Wrocław, 2011 1 ul. Chłodna 64, 00 872 Warszawa www.ure.gov.pl 2 2 W skład Urzędu wchodzą oddziały terenowe Adres:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA 4 Obliczenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej

TARYFA dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 10.01.2012, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

Analiza cen energii w spółkach obrotu oraz stawek opłat dystrybucyjnych na terenie poszczególnych OSD

Analiza cen energii w spółkach obrotu oraz stawek opłat dystrybucyjnych na terenie poszczególnych OSD Analiza cen energii w spółkach obrotu oraz stawek opłat dystrybucyjnych na terenie poszczególnych OSD Krzysztof Golachowski Gazeta Prawna k.golachowski@infor.pl Plan referatu Zmiany kosztów zakupu energii

Bardziej szczegółowo

Prawo odbiorcy do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej

Prawo odbiorcy do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej Prawo odbiorcy do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej Sławomir Siejko XII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka Szklarska Poręba 23 październik 21 2 3 Konkurencyjny rynek energii 4 Monopol Unbundling

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Energomedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Zatwierdzona uchwałą nr 3/2013 Zarządu Spółki Energomedia z dnia

Bardziej szczegółowo

Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami z Grup taryfowych Bxx i C2xx (wersja z dnia r.

Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami z Grup taryfowych Bxx i C2xx (wersja z dnia r. Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami z Grup taryfowych Bxx i C2xx (wersja z dnia 02.11.2015 r.) 1 Informacje ogólne 1.1 Cennik stanowi zbiór cen i stawek opłat za

Bardziej szczegółowo

ELANA-ENERGETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

ELANA-ENERGETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ELANA-ENERGETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej został zatwierdzony Uchwałą Zarządu z dnia 26 listopada 2013 roku i obowiązuje od dnia 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2008 r.

Kraków, 15 maja 2008 r. Urząd Regulacji Energetyki WARUNKI I STAN LIBERALIZACJI RYNKU Wiesław Wójcik Dyrektor Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie Kraków, 15 maja 2008

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony Uchwałą Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Nr 237/2009 z dnia 31.12.2009 ze

Bardziej szczegółowo

CENNIK. energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego

CENNIK. energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego Zakład Usług Technicznych MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Hetmańska 15L 82300 Elbląg CENNIK energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego Obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku Wprowadzony

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Magdalena Mrowczyk specjalista Nowy Sącz 16 września 2010 r. Zadania z zakresu spraw regulacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony Uchwałą Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Nr 528 z dnia 10.12.2015r. obowiązujący

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. nr 4934/13 z dnia 8 stycznia 2013r. i obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Power 21 Sp. z o.o. obowiązująca odbiorców na obszarze miasta Raciborza od dnia 1 kwietnia 2015 roku zatwierdzona przez Zarząd Power 21 Sp. z o.o. uchwałą z dnia 25 marca

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE OPTYMALIZACJA KOSZTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 23 czerwca 2009, Warszawa, ul. Wołoska 7, budynek MARS Zawartość: WPROWADZENIE Rynek Energii Elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wybór sprzedawcy energii w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Wybór sprzedawcy energii w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Wybór sprzedawcy energii w Jednostkach Samorządu Terytorialnego mgr inż. Tomasz Dribko Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Warszawa, 8 luty 2011 r. PRAWO WYBORU SPRZEDAWCY (zwane zasadą TPA) gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław i innych podmiotów na potrzeby wspólnego

Bardziej szczegółowo

- 1 umowa Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Załącznik nr 5. Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ

- 1 umowa Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Załącznik nr 5. Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Załącznik nr 5 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław i innych podmiotów na potrzeby wspólnego zamówienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Zatwierdzona Uchwałą nr 842/2008 Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

Krajobraz zróŝnicowany. Opłaty za pobór energii elektrycznej

Krajobraz zróŝnicowany. Opłaty za pobór energii elektrycznej Krajobraz zróŝnicowany. Opłaty za pobór energii elektrycznej Autor: Anna Kowalska, Małgorzata Władczyk - Biuro Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej ( Energia elektryczna nr 2/2008)

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZASADY ROZLICZEŃ

Bardziej szczegółowo

CENNIK energii elektrycznej

CENNIK energii elektrycznej DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 CENNIK energii elektrycznej Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu DALMOR S.A. nr 41/2014, z dnia 2 grudnia 2014 roku i obowiązuje

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 80-873 Gdańsk ul. Na Ostrowiu 15/20 CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej został zatwierdzony Uchwałą nr 6/2015 Zarządu PSSE Media Operator Sp. z o.o. z dnia 30 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja. o wynikach monitoringu dot. niezależności działania OSD oraz korzystania z zasady TPA w 2007 r. w elektroenergetyce

Wstępna informacja. o wynikach monitoringu dot. niezależności działania OSD oraz korzystania z zasady TPA w 2007 r. w elektroenergetyce Warszawa, dnia 25 lutego 2008 r. Wstępna informacja o wynikach monitoringu dot. niezależności działania OSD oraz korzystania z zasady TPA w 2007 r. w elektroenergetyce 1. Podsumowanie ankiet dotyczących

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Energetyka WAGON Sp.z 0.0. CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 15/2014 Zarządu Energetyki WAGON Sp. z 0.0. z dnia 20.11. 2014 r. i obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06 WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMOWE konkurencja w elektroenergetyce liberalny rynek energii elektrycznej w Polsce zasada TPA jak korzystać z możliwości wyboru dostawy? oczekiwania i problemy klientów spory

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017 WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017 Niniejszy wyciąg odnosi się do Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2018

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2018 WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2018 Niniejszy wyciąg odnosi się do Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

G-10.4(D)k. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej

G-10.4(D)k. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.4(D)k Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Magdalena Mrowczyk specjalista Rzeszów, 8 lipca 2010 Zadania z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej

TARYFA dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 29.12.2015, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A. Z SIEDZIBĄ W NIEDZICY DLA GRUP TARYFOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA. dla energii elektrycznej

TARYFA. dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 31.01.2008, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

G-10.4(Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r.

G-10.4(Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r. MINISTERSTWO ENERGII Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.4(Ob)k Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną za kwartał... 2016

Bardziej szczegółowo

ceny i stawki opłat Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw

ceny i stawki opłat Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 282/III/2014 Zarządu ENERGA-OBRÓT SA z dnia 16 grudnia 2014 r. Ceny i stawki opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R Tekst Taryfy został zatwierdzony w dniu 7 listopada 2012 r. uchwałą Zarządu RWE Polska S.A. nr 152/2012 i obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW Z GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW Z GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R PGE Obrót Spółka Akcyjna ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW Z GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R zatwierdzona uchwałą Zarządu nr 4787/770/VIII/2015 PGE Obrót Spółka

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A.

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. obowiązującej od dnia 01.01.2017 r. www.gkpge.pl Taryfa dla Energii Elektrycznej na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Prawo odbiorcy do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. S ła w om ir S iejko

Prawo odbiorcy do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. S ła w om ir S iejko Prawo odbiorcy do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej S ła w om ir S iejko V II K O N FE R E N C J A N A U K O WO -TE C H N IC Z N A O D B IO R C Y N A R Y N K U E N E R G II Leg nic a 1 kw ietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego wpłynęły pytania do przetargu PN-09-2014 na "Sprzedaż energii elektrycznej" na które udziela odpowiedzi zgodnie z art.38 Ustawy Pzp.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania do przetargu PN-09-2014 na Sprzedaż energii elektrycznej na które udziela odpowiedzi zgodnie z art.38 Ustawy Pzp. Do Zamawiającego wpłynęły pytania do przetargu PN-09-2014 na "Sprzedaż energii elektrycznej" na które udziela odpowiedzi zgodnie z art.38 Ustawy Pzp. 1. Wnosimy o określenie liczby punktów poboru energii

Bardziej szczegółowo

Cena energii elektrycznej ile, komu i za co płacimy Gliwice 29.04.2008 Andrzej Rejner

Cena energii elektrycznej ile, komu i za co płacimy Gliwice 29.04.2008 Andrzej Rejner Cena energii elektrycznej ile, komu i za co płacimy Gliwice 29.04.2008 Andrzej Rejner Vattenfall AB Zakres prezentacji 1. Energia a towar 2. Uczestnicy rynku 3. Unbundling 4. Wytwarzanie 5. Sprzedaż 6.

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OBRÓT SA Cennik energii elektrycznej

ENERGA-OBRÓT SA Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA Cennik energii elektrycznej Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu ENERGA-OBRÓT SA nr 17/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Energetyka WAGON Sp. z o.o. CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu Energetyki WAGON Sp. z o.o. z dnia 08. sierpnia 2008 roku i obowiązuje od dnia 01.

Bardziej szczegółowo

ceny i stawki opłat Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw

ceny i stawki opłat Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw ceny i stawki opłat Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 134/II/2010 Zarządu ENERGA-OBRÓT SA z dnia 25 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy. Istotne postanowienia umowy nr. zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, a... wpisanym w...

Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy. Istotne postanowienia umowy nr. zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, a... wpisanym w... Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy nr. zawarta w dniu..... w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: Powiatem Grodziskim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Wprowadzona Uchwałą Zarządu H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. nr 18/2016 z dnia 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

ceny i stawki opłat Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw

ceny i stawki opłat Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 316/III/2013 Zarządu ENERGA-OBRÓT SA z dnia 12 grudnia 2013 r. Ceny i stawki opłat

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Prąd drożeje zgasną żarówki?

Prąd drożeje zgasną żarówki? Prąd drożeje zgasną żarówki? Bogdan Sadecki Wysoka cena energii elektrycznej będzie w najbliższych latach największą barierą rozwoju polskiej gospodarki. Ceny prądu będą rosnąć, ponieważ polskie firmy

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o.

Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o. Praktyczne kroki do zmiany sprzedawcy. Przewodnik TPA Andrzej Wołosz PKP Energetyka spółka z o.o. a.wolosz@pkpenergetyka.pl 21 października 2006/ 1 Akty prawne wyznaczające kształt REE Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ a NOWE ROZWIĄZANIA W TELEKOMUNIKACJI I TELEMETRII przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ a NOWE ROZWIĄZANIA W TELEKOMUNIKACJI I TELEMETRII przeszłość, teraźniejszość i przyszłość RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ a NOWE ROZWIĄZANIA W TELEKOMUNIKACJI I TELEMETRII przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Marek Kulesa Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, 24.11.2006 r. ZAKRES PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Grupy taryfowe B, C Kraków 2013 Rok Spis treści. str. 1. Informacje ogólne... 3 2. Definicje... 4 3. Ogólne zasady rozliczeń za dostawę energii elektrycznej i świadczone

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE I PRAWNE OGRANICZENIA DLA ODBIORCÓW CHCĄCYCH SKORZYSTAĆ Z ZASADY TPA

TECHNICZNE I PRAWNE OGRANICZENIA DLA ODBIORCÓW CHCĄCYCH SKORZYSTAĆ Z ZASADY TPA TECHNICZNE I PRAWNE OGRANICZENIA DLA ODBIORCÓW CHCĄCYCH SKORZYSTAĆ Z ZASADY TPA III Krajowe Forum Odbiorców Energii Marek Kulesa Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, 21.11.2006 r. Zakres prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sprzedawców energii elektrycznej (1/18)

Zestawienie sprzedawców energii elektrycznej (1/18) Zestawienie sprzedawców energii elektrycznej (1/18) Zestawienie sprzedawców energii elektrycznej Stan na 20 maja 2009 r. Opracowanie: ENERGOinfo.PL Na podstawie informacji publikowanych na witrynach internetowych

Bardziej szczegółowo

CENNIK energii elektrycznej

CENNIK energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA CENNIK energii elektrycznej Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu ENERGA-OBRÓT SA z dnia 10 marca 2008 roku, nr 24/2008 i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku energii w realiach 2007 roku i lat następnych

Liberalizacja rynku energii w realiach 2007 roku i lat następnych Liberalizacja rynku energii w realiach 2007 roku i lat następnych FORUM ENERGETYCZNO PALIWOWE Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, 14-15.11.2007 r. ZAKRES PREZENTACJI 1 2 3 4 Wybrane zmiany rynku

Bardziej szczegółowo

RWE Polska TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla grup taryfowych A, B, C i R

RWE Polska TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla grup taryfowych A, B, C i R RWE Polska TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla grup taryfowych A, B, C i R Obowiązuje od 01.03.2011 TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Tekst Taryfy został

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Rozliczenia za energię elektryczną Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Katowice, 2013 przedsiębiorstwo energetyczne Spółka obrotu Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Tauron Sprzedaż GZE

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla energii elektrycznej

Taryfa dla energii elektrycznej Taryfa dla energii elektrycznej dla klientów z grup taryfowych A, B, C i R zatwierdzona uchwałą Zarządu PGE Obrót S.A. numer 3954/692/ VIII/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. obowiązująca od 1 sierpnia 2014

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Adres do korespondencji: ENEA Operator Sp. z o.o. Nr ewidencyjny:... (nazwa jednostki organizacyjnej) ul...., xx-xxx (miejscowość) Nr PPE:... Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

G-10.4(Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r.

G-10.4(Ob)k. Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną. za kwartał r. MINISTERSTWO ENERGII Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.4(Ob)k Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną za kwartał... 2017

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I OBSŁUGI ODBIORCÓW w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW

PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I OBSŁUGI ODBIORCÓW w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I OBSŁUGI ODBIORCÓW w Jednostce Budżetowej DEFINICJE J.B. - Jednostka Budżetowa Gminy Uniejów URD uczestnik rynku detalicznego PPE punkt poboru

Bardziej szczegółowo

Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców z Grup taryfowych G

Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców z Grup taryfowych G Cennik sprzedaży energii dla Odbiorców z Grup taryfowych G Ważny od 12 listopada 2013 r. Strona2 Spis treści Spis treści... 2 1 Informacje ogólne... 3 2 Ogólne zasady rozliczeń za energię elektryczną...

Bardziej szczegółowo

str. 1 przekształcają się na czas nieokreślony, chyba, że zostanie przyjęta kolejna Oferta.

str. 1 przekształcają się na czas nieokreślony, chyba, że zostanie przyjęta kolejna Oferta. PROMOCYJNA OFERTA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ŚREDNICH FIRM Oferta zimowa 2014 dla biznesu nr 3 z dnia 18.12.2013r. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejsza Oferta dedykowana jest dla Odbiorców, o których

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW Z GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R Rzeszów, 2016 r. www.gkpge.pl Taryfa dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C i R zatwierdzona uchwałą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul...,

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul..., Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Zawarta w dniu.. 2012 r. pomiędzy Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP reprezentowanym przez:... Dyrektor zwanym dalej Zamawiającym, a:..., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STALPRODUKT S.A. w Bochni

STALPRODUKT S.A. w Bochni STALPRODUKT S.A. w Bochni Taryfa dla energii elektrycznej STALPRODUKT S.A. w zakresie obrotu energią elektryczną ZATWIERDZAM Bochnia, dn. 15 grudnia 2017 r... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O TARYFIE... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Zmiana taryfy Grandmaster Spółka z o. o.

Zmiana taryfy Grandmaster Spółka z o. o. W taryfie dla energii elektrycznej ustalonej przez Grandmaster Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2015 r. OKA-4211-37(20)/2014/2015/5214/VII/MMi1

Bardziej szczegółowo

Dane zostaną przekazane w pliku MS Excel. Dokumenty zostaną dostarczone.

Dane zostaną przekazane w pliku MS Excel. Dokumenty zostaną dostarczone. Pytanie 1 SIWZ, Rozdział III ( Opis przedmiotu zamówienia ), 2 ust 2, ppkt a), b), f) Załącznika nr 8 do SIWZ ( Wzór umowy ) Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji: a) Czy

Bardziej szczegółowo

CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej

CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej zatwierdzona decyzją Zarządu CORRENTE Sp. z o.o. z dnia 14/12/2014 roku obowiązująca od 01.01.2015 r. Ożarów Mazowiecki, 2014-1 - Spis treści: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Organizacja zaopatrzenia gmin w energię elektryczną po otwarciu rynku

Organizacja zaopatrzenia gmin w energię elektryczną po otwarciu rynku Organizacja zaopatrzenia gmin w energię elektryczną po otwarciu rynku Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji Rzeszów Przemyśl, 5 6 05. 2009r. Program 1. Wprowadzenie 2. Co wynika z otwarcia

Bardziej szczegółowo

TARYFA. dla sprzedaży energii elektrycznej

TARYFA. dla sprzedaży energii elektrycznej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS Sp. z o. o. w Chełmku TARYFA dla sprzedaży energii elektrycznej Chełmek 2009 rok Spis treści. 1. Informacje ogólne...3 2. Definicje......4

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO. Umowa Nr - wzór dotycząca sprzedaży - zakupu energii elektrycznej do W dniu.. pomiędzy z siedzibą:., NIP.. reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela

Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela Rynek energii elektrycznej, ceny, koszty, kierunkowe prognozy, budowa portfela Konrad Świderek PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie Jachranka, 22 października 2010 r. Plan prezentacji Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. Wprowadzona Uchwałą Zarządu H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. nr 12/2009 z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej

CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej zatwierdzona decyzją Zarządu CORRENTE Sp. z o.o. z dnia 12/12/2016 roku obowiązująca od 01.01.2017 r. Ożarów Mazowiecki, 2016-1 - Spis treści: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie zarządzać energią w firmie - zmiana sprzedawcy energii. VIII Targi Energii, Jachranka 19-20 Wrzesień 2011

Jak efektywnie zarządzać energią w firmie - zmiana sprzedawcy energii. VIII Targi Energii, Jachranka 19-20 Wrzesień 2011 Jak efektywnie zarządzać energią w firmie - zmiana sprzedawcy energii VIII Targi Energii, Jachranka 19-20 Wrzesień 2011 1 Zasada TPA (Third Party Access) Na podstawie Art. 4j. Ustawy Prawo Energetyczne

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania rynkowe w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci i ich wpływ na zasadę TPA.

Nowe rozwiązania rynkowe w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci i ich wpływ na zasadę TPA. Nowe rozwiązania rynkowe w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci i ich wpływ na zasadę TPA. Jachranka, 19.10.2006 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE Zakres prezentacji 1 2 3 4 Uwarunkowania formalno

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku energii elektrycznej

Liberalizacja rynku energii elektrycznej URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach Liberalizacja rynku energii elektrycznej adres: ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice e-mail: katowice@ure.gov.pl tel. +48(32)2587691,

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW Z GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW Z GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R PGE Obrót Spółka Akcyjna ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW Z GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R zatwierdzona uchwałą Zarządu PGE Obrót Spółka Akcyjna z dnia 15.07.2014r.

Bardziej szczegółowo

Z a p r o s z e n i e do składania oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku

Z a p r o s z e n i e do składania oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku 09-400 Płock ul. Nowy Rynek 11 Płock, dn. 16.05.2016r. Z a p r o s z e n i e do składania oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PROSUMENCKA MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA.

ENERGETYKA PROSUMENCKA MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA. ENERGETYKA PROSUMENCKA MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA. Chmiel Tadeusz SEP O/Rzeszów Prosument odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ

PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ PORÓWNYWARKA JAK OBNIŻYĆ RACHUNKI za energię elektryczną? Wybór sprzedawcy prądu jest Twoim prawem! Od 2007 roku możesz swobodnie wybierać

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie dotyczące zapytań od Wykonawców oraz zmiany treści dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.

Wyjaśnienie dotyczące zapytań od Wykonawców oraz zmiany treści dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. Wałbrzych, dnia 21.08.2015 r. Wyjaśnienie dotyczące zapytań od Wykonawców oraz zmiany treści dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. Dostawa gazu na potrzeby WPWiK Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

S t a n r y n k u. Warszawa, 1 września 2009 r.

S t a n r y n k u. Warszawa, 1 września 2009 r. Warszawa, 1 września 2009 r. Informacja uzupełniająca Prezesa URE w sprawie warunków i perspektyw zwolnienia przedsiębiorstw obrotu z obowiązku zatwierdzania taryf na obrót energią elektryczną dla odbiorców

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA Spółka Akcyjna TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla grup taryfowych w pakietach: KORPORACYJNY, KLASYCZNY, EKONOMICZNY, UNIWERSALNY, ZIELONY Obowiązuje od 1 marca 2012 r. Wprowadzona Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii

DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii DEBATA: Konkurencyjność na rynku energii 17 listopada 2011 r. Warszawa Marek Kulesa dyrektor biura TOE Wprowadzenie KRAJOWA PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W LATACH 1988-2010 ŚREDNIOROCZNE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ innogy Polska S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ innogy Polska S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ innogy Polska S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R Tekst taryfy został zatwierdzony w dniu 11 marca 2015 r. uchwałą Zarządu Sprzedawcy nr 36/2015 i obowiązuje od dnia 01.04.2015

Bardziej szczegółowo