ROZPORZĄDZENIE NR 6/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 czerwca 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE NR 6/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 czerwca 2012 r."

Transkrypt

1 ROZPORZĄDZENIE NR 6/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa: 1) wody powierzchniowe wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych; 2) wody podziemne wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych; 3) obszary szczególnie narażone, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód, o których mowa w pkt 1 i 2 należy ograniczyć Wodami powierzchniowymi wrażliwymi na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych są następujące wody: 1) w zlewni rzeki Płoni: a) rzeka Płonia od źródeł do km 18,0, Kanał Młyński, Strumień Nieborowski, Kanał Ostrawica, rzeka Bielica, rzeka Gowienica Miedwiańska, Rów Kunowski, b) jeziora: Miedwie, Zaborsko (koło m. Kołbacz), Zaborsko (koło m. Zaborsko), Płoń, Będgoszcz; 2) w zlewni rzeki Małej Iny: rzeka Mała Ina, Struga Lubiana, Strumień Sobieradz, Strumień Granowo, Strumień Zwierzyń, Kanał Pomietów. 2. Wody, o których mowa w ust. 1, wskazano na mapach poglądowych stanowiących załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia Wodami podziemnymi wrażliwymi na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych są wody: 1) na obszarze górnej i środkowej części zlewni rzeki Płoni, wskazane na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia; 2) na obszarze zlewni rzeki Małej Iny, wskazane na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia. 2. Wykaz obrębów i działek ewidencyjnych położonych w obszarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia. 3. Wykaz obrębów i działek ewidencyjnych położonych w obszarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera załącznik nr 5 do rozporządzenia Obszarami szczególnie narażonymi, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód, o których mowa w 2 i 3 należy ograniczyć są tereny obejmujące: 1) zlewnię rzeki Płoni od jej źródeł do km 18,0 rzeki, wskazaną na mapach poglądowych stanowiących załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia; 2) zlewnię rzeki Małej Iny, wskazaną na mapach poglądowych stanowiących załącznik nr 1 i 3 do rozporządzenia. 2. Wykaz obrębów i działek ewidencyjnych znajdujących się w granicach obszaru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 zawiera załącznik nr 6 do rozporządzenia. 3. Wykaz obrębów i działek ewidencyjnych znajdujących się w granicach obszaru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 zawiera załącznik nr 7 do rozporządzenia. Id: 143CDF1B BA76-41FD2D826CE0. Podpisany Strona 1

2 5. Traci moc rozporządzenie nr 1/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 34, poz. 665). 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dr inż. Andrzej Kreft Id: 143CDF1B BA76-41FD2D826CE0. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 6/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2012 r. Mapa poglądowa obszarów szczególnie narażonych w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz w regionie wodnym Uecker Id: 143CDF1B BA76-41FD2D826CE0. Podpisany Strona 1

4 Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 6/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2012 r. Mapa poglądowa wód wrażliwych i obszaru szczególnie narażonego obejmującego zlewnię rzeki Płoni. Id: 143CDF1B BA76-41FD2D826CE0. Podpisany Strona 1

5 Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 6/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2012 r. Mapa poglądowa wód wrażliwych i obszaru szczególnie narażonego obejmującego zlewnię rzeki Małej Iny. Id: 143CDF1B BA76-41FD2D826CE0. Podpisany Strona 1

6 Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia Nr 6/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2012 r. Wykaz obrębów i działek ewidencyjnych położonych w obszarze obejmującym wody podziemne wrażliwe w górnej i środkowej części zlewni rzeki Płoni. POWIAT CHOSZCZEŃSKI GMINA PEŁCZYCE Obręb _ Chrapowo Wierzchno Obręb _ Jagów Obręb _ Łyskowo - Sarnik Działki ewidencyjne numer: 1, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 5/1, 5/3, 5/4, 5/6, 5/7, 6/2, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 18, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/2, 27/3, 27/4, 28, 29 (w części), 30 (w części), 31/2, 31/6, 42/3, 43/3, 45/3, 45/4, 47/5, 47/7, 47/8, 48, 49/3, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 50, 51, 55, 56/3, 56/9, 56/10, 56/11, 56/12, 57/1, 58, 59, 60/5, 60/6, 61/2, 61/3, 61/4, 66/9, 90, 92/8, 92/10, 92/11, 92/13, 92/15 (w części), 92/16, 92/17, 92/19, 92/27, 92/28, 93/1 (w części), 93/2, 94/4, 94/5, 94/6, 94/8, 94/9, 94/12, 94/14, 94/15, 94/16, 94/18, 95, 96 (w części), 97/2, 98 (w części), 99/4, 99/5, 100 (w części), 101/4, 102 (w części), 104/4, 105/1, 106/1, 106/2, 107, 108, 125/3, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281; POWIAT GRYFIŃSKI GMINA GRYFINO Obręb _ Drzenin Działki ewidencyjne numer: 3, 5, 15, 16, 17, 18, 22/24, 22/29, 22/30, 22/31, 22/32, 22/34, 22/35, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 31, 32, 33, 34/1, 34/2, 35/1, 35/3, 35/4, 35/5, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/8, 37/9, 37/10, 77/2, 78; Obręb _ Parsówek Obręb _ Wysoka Gryfińska Działki ewidencyjne numer: 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 12/19, 12/20, 12/21, 12/22, 12/23, 12/24, 12/25, 12/26, 12/27, 12/28, 12/29, 12/30, 12/31, 12/32, 12/33, 12/34, 12/35, 12/36, 12/37, 12/38, 12/39, 12/40, 12/41, 12/42, 12/43, 12/45, 12/46, 12/47, 12/48, 12/50, 12/51, 12/52, 12/53, 12/54, 12/55, 12/56, 12/57, 12/58, 12/59, 12/60, 12/61, 12/62, 12/63, 12/64, 12/65, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/11, 14/12, 14/13, 14/14, 14/15, 14/16, 14/17, 14/18, 14/19, 14/20, 14/21, 14/22, 14/23, 14/24, 14/25, 14/26, 14/27, 14/28, 14/29, 14/30, 14/31, 14/32, 14/33, 14/34, 14/35, 14/36, 14/37, 14/38, 14/39, 14/40, 14/41, 14/42, 14/43, 14/44, 14/45, 14/46, 14/47, 14/48, 14/49, 14/50, 14/54, 14/55, 14/56, 14/57, 14/58, 14/59, 14/60, 14/61, 14/62, 14/63, 14/64, 14/65, 14/66, 14/67, 14/68, 14/69, 14/70, 14/71, 14/72, 14/73, 14/74, 14/75, 14/76, 14/77, 14/78, 14/79, 14/80, 14/81, 14/82, Id: 143CDF1B BA76-41FD2D826CE0. Podpisany Strona 1

7 14/83, 14/84, 14/85, 14/88, 14/89, 14/90, 14/91, 14/92, 15/1, 15/3, 15/4, 15/6, 15/7, 21/2, 21/3, 31/2, 31/3, 32, 33/1, 33/2, 34/1, 35, 36, 46, 54, 55, 56/1, 56/2, 63/1, 63/2, 64, 67, 69, 70, 98,101/1, 102, 103; GMINA STARE CZARNOWO Obręb _ Dębina. Obręb _ Glinna Obręb _ Kartno Obręb _ Kołbacz Obręb _ Komorówko Obręb _ Nieznań Obręb _ Stare Czarnowo Obręb _ Żelewo Obręb _ Żelisławiec. POWIAT MYŚLIBORSKI GMINA BARLINEK Obręb _ Barlinek 1 Obręb _ Barlinek 2 Obręb _ Płonno Działki ewidencyjne numer: 62/1, 108/1, 108/2, 109/1, 109/2, 110, 111, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4 (w części), 112/5 (w części), 114, 116 (w części), 128/2, 128/3, 128/4, 128/5, 129/3, 129/4, 129/5, 129/6, 130, 131, 132/1, 132/2, 133/1, 133/2, 134/1, 134/2, 135, 136/2, 136/3, 136/4, 137/5, 137/6, 137/7, 137/8, 138/2 (w części), 139, 140/1, 141, 142/1, 142/2, 142/3, 143/1, 143/2, 144/2, 144/3, 144/4, 145/2, 145/3, 145/4, 146, 147/2, 147/3, 150, 151/1, 151/2, 153/2, 154/2, 154/3, 154/4, 155/1, 155/3, 155/4, 156/1, 156/2, 157/1, 157/2, 158, 159, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 164, 165, 167/1, 167/2, 169, 170/1, 170/2, 171, 172, 173, 174, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 178, 179/1, 179/2, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 195/1, 196/2, 197, 200, 201, 202/2, 202/3, 202/4, 202/6, 202/7, 203, 204/1, 204/2, 205, 206/1, 206/2, 207, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213/2, 213/3, 213/4, 214/1, 214/2, 215/3, 215/4, 216/1, 216/2, 217, 218, 220/3, 220/4, 223/10, 223/11, 223/12, 223/2, 223/3, 223/4, 223/7, 223/9, 229 (w części), 230, 233 (w części), 289, 290/1, 290/2, 290/3, 290/4, 290/5, 290/6, 290/7, 290/8, 290/9, 290/10, 290/12, 290/14, 290/15, 290/16, 293, 304, 310; Obręb _ Żydowo POWIAT PYRZYCKI Id: 143CDF1B BA76-41FD2D826CE0. Podpisany Strona 2

8 GMINA BIELICE Obręb _ Babin Obręb _ Będgoszcz Obręb _ Bielice Obręb _ Chabowo Obręb _ Chabówko Obręb _ Linie Obręb _ Nowe Chrapowo Obręb _ Parsów Obręb _ Stare Chrapowo Obręb _ Swochowo GMINA KOZIELICE Obręb _ Czarnowo Obręb _ Kozielice Obręb _ Łozice Obręb _ Mielno Działki ewidencyjne numer: 1/2, 1/3, 3, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 27/3, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 29, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 31, 32/1, 32/2, 33, 34/1, 34/2, 35, 36/1, 36/2, 37/2, 38/2, 38/3, 38/4, 39, 40, 41, 42, 43, 44/2, 44/3, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58/3, 59, 60/1, 60/2, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71/1, 71/2, 72, 73, 74, 75, 76/1, 77/1, 77/2, 79/1, 79/2, 80/3, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 82/3, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85, 87/1, 88/1, 88/2, 89, 90/1, 90/2, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102/1, 102/3, 103/2, 103/3, 104/1, 104/2, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 116A, 117, 118/1, 118/2, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133/1, 133/2, 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, 135, 136/1, 136/2, 137/1, 137/2, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162/1, 162/2, 163/1, 163/3, 163/4, 163/5, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189/1, 189/2, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199/2, 199/3, 199/4, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209/1, 209/2, 210, 211, 212, 213, 214, 215/1, 215/2, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228/2, 228/3, 228/4, 228/7, 228/8, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, Id: 143CDF1B BA76-41FD2D826CE0. Podpisany Strona 3

9 240/1, 240/2, 240/3, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268/3, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276/1, 276/2, 276/3, 277, 278, 279/1, 281/1, 281/2, 282, 283, 284/1, 286, 291/2, 291/4, 291/5, 309/1, 309/2, 309/3, 309/4, 309/5, 309/6, 310, 311, 312, 313, 314, 315/1, 315/2, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335/1, 335/2, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349/1, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358/1, 360, 361, 362/1, 365, 366, 367/1, 367/2, 368/1, 368/3, 368/4, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 385, 386, 387, 389, 390/1, 390/2, 390/3, 391, 392, 394, 395, 399/1, 399/2, 400/1, 400/2, 401, 402, 403/1, 403/2, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427/1, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439/1, 439/2, 445/2, 445/4, 445/5, 546, 547, 548/1, 548/2, 548/3, 549, 550, 551, 552/1, 552/2, 552/3, 552/4, 552/5, 552/6, 552/7, 552/8, 552/9, 552/10, 552/11, 552/12, 552/13, 552/14, 552/15, 552/16, 552/21, 552/22, 552/23, 552/24, 552/25, 552/26, 552/27, 553/1, 553/2, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562/1, 562/2, 562/3, 563, 564, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 568, 569, 570, 571/3, 571/4, 571/5, 571/6, 572, 573, 574, 575, 575A, 576 (w części), 577, 578, 579, 581/2, 581/3, 581/4, 581/5, 581/6, 581/8, 581/9, 581/10, 581/11, 581/12, 581/13, 581/14, 581/15, 581/16, 581/18, 581/19, 582, 583/1, 583/2, 584/1, 584/2, 585, 586/1, 587/1, 588/1, 588/2, 588/3; Obręb _ Przydarłów Działki ewidencyjne numer: 4/5, 4/6, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/8, 6/9, 6/10, 7, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 31, 32, 54/1, 54/2 (w części), 55/1, 55/2; Obręb _ Rokity Obręb _ Siemczyn Obręb _ Zadeklino GMINA PYRZYCE Obręb _ Brzesko Obręb _ Brzezin Obręb _ Czernice Obręb _ Giżyn Obręb _ Krzemlin Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/2, 1/4, 1/6, 1/7, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 16/1, 16/2, 17, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 18/12, 18/13, 18/15, 18/16, 18/22, 18/23, 18/25, 18/26, 18/27, 18/28, 18/29, 18/30, 18/31, 18/32, 18/33, 18/34, 19/1, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27, 30/2, 30/3, 30/4, 32/1, 33, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38,39, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/12, 43/13, 43/14, 43/15, 43/16, 43/17, 43/18, 43/19, 43/20, 43/21, 43/22, 43/23, 43/25, 43/27, 43/28, 43/29, 43/30, 43/31, 43/32, 43/33, 43/34, 44/1, 44/2, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/9, 59/10, 59/11, 61, 63, 64, 65, 68, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 127 (w części), 130, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 137/3, 137/5, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, Id: 143CDF1B BA76-41FD2D826CE0. Podpisany Strona 4

10 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293/1, 293/2, 295/2 (w części), 296, 297, 306, 307, 308; Obręb _ Letnin Obręb _ Mechowo Obręb _ Mielęcin Obręb _ Młyny Obręb _ Nieborowo Obręb _ Nowielin Obręb _ Obromino Obręb _ Okunica Obręb _ Pstrowice Obręb _ Pyrzyce 1 Obręb _ Pyrzyce 2 Obręb _ Pyrzyce 3 Obręb _ Pyrzyce 4 Obręb _ Pyrzyce 5 Obręb _ Pyrzyce 6 Obręb _ Pyrzyce 7 Obręb _ Pyrzyce 8 Obręb _ Pyrzyce 9 Id: 143CDF1B BA76-41FD2D826CE0. Podpisany Strona 5

11 Obręb _ Pyrzyce 10 Obręb _ Pyrzyce 11 Obręb _ Pyrzyce 12 Obręb _ Pyrzyce 13 Obręb _ Ryszewko Obręb _ Ryszewo Obręb _ Rzepnowo Obręb _ Stróżewo Obręb _ Turze Działki ewidencyjne numer: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 37/3, 38, 39/2, 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 44/2, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/2, 84/3, 84/4, 85, 86, 87/1, 87/3, 87/4, 87/5, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95/1, 95/2, 96, 97, 98, 99/1, 99/2, 100, 101, 102, 103, 104, 105/1, 105/2, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 115, 116, 117, 118/1, 118/2, 119, 120, 121/2, 121/3, 121/4, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128/1, 128/2, 129/1, 129/2, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136/1, 136/2, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193/1, 193/2, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230/1, 230/2, 231, 232/1, 232/2, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244/1, 244/2, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 252, 253, 254, 255, 256/1, 256/2, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279/1, 279/2, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289,290, 291, 292/1, 292/2, 293, 294, 295, 296, 297, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5, 298/6, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361; Obręb _ Żabów. GMINA WARNICE Obręb _ Barnim Działki ewidencyjne numer: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (w części), 51/1, 51/2, 55, 57/1, 57/2, 57/4, 57/5, 58/1, 58/3, 58/4, 59, 60, 61/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 63/1, 64/2, 64/3, 64/6, 64/7, 64/8, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75/1, 76/1, 76/3, 76/4, 76/5,77, 78, 79, 80, 81, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 88, 89, 90, 91/1, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/9, 92/10, 92/11, 92/12, 92/13, 92/14, 92/15, 92/16, 92/17, 92/18, 92/19, 92/20, 92/21, 92/22, 92/23, 92/24, 92/25, 92/26, 92/27, 92/28, 92/29, 92/30, 92/31, 92/32, 92/36, 92/38, 92/39, 92/40, 92/42, 92/43, 93, 94, 95/1, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102/1, 102/2, 103, 104, 105, 106, Id: 143CDF1B BA76-41FD2D826CE0. Podpisany Strona 6

12 107/1, 107/2, 108, 109, 110, 111/1, 113, 114/1, 114/2, 115, 116, 117, 119, 122/1, 122/2, 123/1, 124/1, 124/2, 125/1, 126, 127, 128/1, 128/2, 129, 130, 131, 132, 135, 136/1, 136/2, 137, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145/1, 146, 147, 148/1, 148/2, 148/3, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162/1, 162/2, 162/3, 162/6, 162/7, 162/8, 163, 167/1, 167/2, 167/3, 168, 169, 171, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 249, 250, 251, 252; Obręb _ Cieszysław Obręb _ Dębica Obręb _ Grędziec Obręb _ Kłęby Obręb _ Nowy Przylep Obręb _ Obryta Obręb _ Reńsko Obręb _ Stary Przylep Obręb _ Warnice Działki ewidencyjne numer: 78, 79, 80, 82, 83/1, 83/2, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93/2, 94, 95, 96, 97/1, 98, 99/1, 99/2, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 130, 131, 132/1, 132/2, 133, 134, 135, 136/1, 136/2, 136/3, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148/1, 148/2, 149/1, 149/3, 149/4, 150, 151/1, 151/2, 152/1, 152/3, 152/4, 153, 154, 155, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 157/1, 157/2, 158, 159, 160, 161, 162, 163/1, 164/1, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171/1, 171/4, 171/6, 171/7, 172, 173, 174, 175, 177/1, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 188/1, 188/2, 188/3, 189/1, 189/2, 190/1, 190/2, 191/1, 191/2, 193/4, 193/5, 193/6, 193/8, 193/9, 193/10, 193/11, 193/12, 193/13, 193/14, 193/15, 193/16, 193/17, 193/18, 193/19, 193/20, 193/21, 193/22, 193/24, 193/26, 193/27, 193/28, 194, 204, 213, 232 (w części), 233, 234, 239/1, 239/2 (w części), 244, 246, 247, 248, 249, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260/1, 260/2, 260/3, 260/4, 260/5, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267/2, 268, 269, 271, 272/1, 272/2, 273/1, 273/2, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281/1, 281/2, 281/3, 281/4, 281/5, 281/6, 281/7, 281/8, 281/9, 281/10, 281/11, 281/12, 281/13, 281/14, 281/15, 281/16, 281/17, 281/18, 281/19, 281/20, 281/21, 281/22, 281/23, 281/25, 281/27, 281/28, 281/29, 281/30, 281/31, 281/32, 281/33, 281/34, 281/35, 281/36, 281/37, 282/1, 282/2, 282/3, 282/4, 282/5, 282/7, 282/8, 282/9, 282/10, 282/11, 282/12, 283, 288/7, 288/8, 288/11, 288/17, 288/18, 288/19, 288/21, 288/22, 288/23, 288/24, 288/26, 288/27, 288/28, 288/29, 288/30, 288/31, 288/32, 288/33, 288/34, 288/35, 288/36, 288/37, 288/38, 288/39, 288/40, 288/41, 288/44, 288/45, 288/46, 288/47, 288/48, 288/50, 288/51, 288/52, 288/53, 288/54, 288/55, 288/56, 288/58, 288/59, 289, 290, 292/2, 292/3, 294/1, 295, 296/1, 296/2, 296/3, 297, 298, 299, 300, 301/1, 301/2, 301/3, 302, 303, 304/1, 304/2, 305/1, 307, 308, 309, 310, 311, 312/1, 312/2, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322/1, 322/2, 323, 324/1, 324/2, 325/1, 325/2, 326, 327, 328, 329/1, 329/2, 330, 331, 332, 333, 334, 335/1, 335/2, 335/3, 336, 337, 338, 344/1, 344/2, 345/1, 346, 347, 348/1, 348/2, 348/3, 348/4, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357/1, 357/2, 358, 359, 360, 361, 362/1, 362/2, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373/1, 375, 376, 377/2, 377/3, 377/4, 379/1, 379/3, 379/4, 380, 381, 382/1, 382/2, 384/1, 384/2, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397/2, 397/3, 398, 399, 400, 401, 402/1, 402/2, 403, 404/1, 404/2, 405/1, 405/3, 405/4, 406, 407, 408, 409, 410/1, 410/3, 410/4, 411/1, 411/2, 411/3, 412/1, 412/2, 413/1, 413/2, 414, 415, 417/2, 417/3, 417/4, 418/3, 418/4, Id: 143CDF1B BA76-41FD2D826CE0. Podpisany Strona 7

13 418/5, 420/1, 420/2, 421, 422/3, 422/4, 422/5, 422/6, 423/1, 423/2, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 426/1, 426/2, 427/1, 427/2, 428/1, 430/1, 430/3, 430/4, 431, 432, 433/2, 433/3, 433/4, 434, 435/1, 435/2, 436, 437/1, 437/2, 438, 439, 440, 441/1, 441/2, 442, 443, 444, 445/1, 445/2, 445/3, 446, 447/1, 447/2, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457/1, 459/1, 459/3, 459/4, 460, 461, 463/1, 465/1, 467/1, 468, 469, 471/1, 472/4, 472/5, 472/6, 472/7, 473, 474, 475/1, 475/2, 475/3, 475/4, 476, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 500, 501, 502, 503, 504, 508, 509, 510/1, 510/2, 510/3, 511, 512, 513, 514, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 525, 530, 531, 532, 533, 538, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 568/1, 569; Obręb _ Wierzbno Działki ewidencyjne numer:1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 23/5, 23/6, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 24, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/1, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 52, 53, 54, 55/2, 55/3, 55/5, 55/6, 56/1, 56/3, 56/4, 57/1, 57/3, 57/5, 57/6, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 67/1, 67/2, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/1, 76/2, 77, 78/1, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87/2, 89/1, 90/1, 90/2, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102/1, 102/2, 103, 104, 105, 106, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 109/1, 109/2, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120/1, 122, 123, 124, 125/1, 125/2, 126, 127, 128, 129, 130/1, 130/2, 131/1, 131/2, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140/1, 140/3, 140/4, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152/1, 154, 155, 156, 157/1, 158, 159, 160, 161, 162, 163/1, 163/3, 163/4, 163/5, 164, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176/1, 176/2, 177, 178/1, 178/2, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188/2, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195/1, 196, 208, 209, 210/1, 210/2, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223/1, 223/2, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232/1, 232/2, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245/1, 245/2, 246/1, 246/2, 246/3, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 248, 249, 250/1, 250/2, 250/3, 250/4, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258/1, 258/2, 258/3, 259, 260/1, 260/2, 261, 262, 263/1, 263/4, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274/2, 278, 279, 280, 281/1, 281/2, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 291A, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311/1, 311/3, 312/1, 313, 314, 315, 316/1, 316/2, 317, 318, 319, 320, 321, 327/1, 327/2, 328/1, 328/2, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339/1, 340/2, 340/3, 341, 342, 343, 346/1, 346/2, 346/3, 348, 349/1, 349/2, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369/1, 369/3, 369/4, 369/5, 370, 371, 372/1, 372/3, 372/4, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386/1, 386/2, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394/1, 394/2, 394/3, 394/4, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412/1, 412/2, 413/1, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422/1, 422/2, 423/1, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432/1, 432/2, 433, 434, 435, 436, 437, 438/2, 438/3, 438/4, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451/1, 451/3, 451/4, 451/5, 451/6, 452, 453, 454, 456/1, 456/2, 457/1, 457/2, 458, 459, 460, 461/2, 461/3, 461/4, 461/5, 462/2, 462/4, 462/5, 462/6, 462/7, 462/8, 462/10, 462/11, 463, 464/1, 464/2, 464/4, 464/5, 465/1, 465/2, 466, 467, 468, 469/1, 469/3, 469/4, 470/1, 470/2, 471, 472, 473/1, 473/3, 473/5, 473/6, 474, 475/1, 475/2, 476/1, 476/2, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483/1, 483/3, 483/4, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494/1, 494/2, 494/3, 495, 496, 497, 498/1, 498/2, 499, 500, 501/1, 501/2, 501/3, 501/4, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 512, 513/1, 513/2, 513/3, 513/4, 514/1, 514/2, 514/3; Obręb _ Wójcin Działki ewidencyjne numer: 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24, 6/25, 6/26, 6/31, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/1, 29/1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 91, 92, 93, 94, 95/1, 95/2, 98, 99, 100; Obręb _ Zaborsko. POWIAT STARGARD SZCZECIŃSKI GMINA KOBYLANKA Obręb _ Bielkowo. Obręb _ Kunowo Id: 143CDF1B BA76-41FD2D826CE0. Podpisany Strona 8

14 Obręb _ Rekowo Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/1, 34/2, 34/3, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 45/3, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74/1, 74/2, 74/3, 75, 76/1, 76/2, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86/1, 86/2, 86/3, 87, 88, 89, 90, 91, 92/1, 92/2, 92/4, 92/5, 92/6, 93/1, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 94, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 95/7, 95/8, 95/9, 96, 97, 98/1, 98/2, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 104/3, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/1, 111/2, 112/1, 112/2, 112/3, 113, 114/1, 114/2, 114/3, 115, 116, 117, 118/1, 118/2, 119, 120/1, 120/2, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135/1, 135/2, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 890, 891/1; GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI Obręb _ Koszewko Obręb _ Koszewo Obręb _ Skalin Id: 143CDF1B BA76-41FD2D826CE0. Podpisany Strona 9

15 Załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Nr 6/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2012 r. Wykaz obrębów i działek ewidencyjnych położonych w obszarze obejmującym wody podziemne wrażliwe w zlewni rzeki Małej Iny. POWIAT CHOSZCZEŃSKI GMINA CHOSZCZNO Obręb _ Gleźno Obręb _ Nowe Żeńsko Obręb _ Piasecznik Działki ewidencyjne numer: 560/1, 560/2, 560/3, 561, 562/1, 562/3, 562/4, 563, 566, 567, 568, 855, 856, 856/2, 856/3, 857/1, 866/1, 867/1; Obręb _ Stary Klukom Obręb _ Stawin Działki ewidencyjne numer: 1/3, 1/4, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 23/3 (w części), 912/2; Obręb _ Wysokie Obręb _ Zamęcin Obręb _ Zwierzyn GMINA KRZĘCIN Obręb _ Granowo Obręb _ Krzęcin Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24/1, 24/2, 25, 26/1, 26/2, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 29, 29/1, 29/2, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 31, 31/1, 31/2, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47/1, 51/1, 56, 57, 58, 59, 60, 61/1, 62/3, 62/4, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 78, 80/1, 81/1, 81/2, 84, 85, 86, 87, 89/1, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104/1, 105/1, 105/2, 106, 107, 108/1, 108/2, 109/2, 109/3, 109/4, 109/6, 109/10, 109/11, 109/12, 109/13, 109/14, 110, 111/1, 111/3, 111/5, 111/6, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123/1, 123/2, 124, 125, 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141/2, 141/4, 141/5, 141/6, 142/1, 142/2, 143/1, 143/3, 143/5, 143/6, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151/1, 151/2, 152, 153, 154/1, 154/3, 154/4, 155, 156, 157, 158, 159/4, 159/5, 159/6, 159/7, 160, 161, 162/1, 162/2, 163, 164, 165/1, 165/2, 166, 167/1, 167/3, 167/4, 168, 169/1, Id: 143CDF1B BA76-41FD2D826CE0. Podpisany Strona 1

16 169/2, 170/1, 170/2, 170/3, 170/4, 170/5, 171, 172, 173/1, 173/2, 173/3, 174/1, 174/2, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182/2, 182/3, 182/5, 183/3, 183/4, 184/1, 184/2, 185/1, 185/2, 186, 187/1, 187/2, 188/1, 188/2, 188/3, 189, 190, 191/1, 191/4, 191/5, 191/6, 191/8, 191/9, 191/10, 191/11, 191/12, 191/13, 191/14, 192/2, 192/3, 192/4, 192/6, 192/7, 192/8, 193, 194, 195, 196, 197, 198/1, 198/2, 199/3, 199/4, 199/5, 200/1, 204, 205, 206, 207/1, 208/1, 208/2, 209, 210, 211/1, 211/2, 212, 213, 214/1, 214/2, 214/3, 215/1, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6, 215/7, 216, 217, 218/1, 218/2, 219/3, 219/4, 219/5, 219/6, 219/7, 220/1, 220/2, 221/2, 222/1, 223, 224, 225, 226, 227/1, 227/2, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235/3, 236/1, 236/2, 236/3, 237, 238/1, 238/2, 239, 240/1, 240/2, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/3, 251/4, 251/5, 251/6, 251/7, 252/2, 252/3, 252/5, 252/6, 253, 254/2, 255/1, 255/3, 256, 257, 258/1, 258/2, 259, 260/1, 260/2, 260/3, 261, 262/3, 262/4, 262/6, 262/7, 263, 264, 265, 266, 267/1, 267/3, 267/4, 268/1, 269, 271/1, 272/1, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284/1, 285/1, 286/1, 286/4, 286/8, 286/10, 286/15, 286/18, 286/19, 286/20, 286/21, 286/22, 286/23, 286/24, 286/25, 286/26, 286/27, 286/28, 286/29, 286/30, 286/31, 286/32, 286/33, 286/35, 286/36, 286/38, 286/39, 286/40, 286/41, 286/42, 286/43, 286/44, 286/45, 286/46, 286/47, 286/48, 286/49, 286/50, 286/51, 286/52, 286/53, 286/54, 286/55, 286/56, 287/3, 287/4, 287/8, 287/9, 287/10, 287/11, 288/1, 288/4, 288/5, 288/6, 288/7, 288/9, 288/10, 289, 290/2, 290/3, 291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8, 291/9, 291/10, 292 (w części), 293/2, 293/4, 293/5, 293/6, 293/7, 294, 295/1, 295/2, 295/3, 296, 299/2, 299/3, 301, 302, 303, 304, 305, 307/2, 307/3, 309/1, 310, 311, 312, 313, 314, 315/1, 315/2, 316, 317, 318, 319, 320, 321/1, 321/2, 322, 323, 324/1, 324/2, 324/3, 325, 326, 327/1, 327/2, 379/1, 379/2, 380, 381/1, 381/2, 382/1, 382/2, 383, 384, 389/7, 389/8, 389/9, 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, 389/14, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403/1, 403/2, 403/3, 404, 405/1, 405/3, 405/4, 406, 407/1, 407/2, 408, 409, 410, 411, 412/1, 412/2, 413, 414, 415, 416, 417, 418/1, 418/2, 419, 420, 421, 422/3, 432, 439, 441(w części), 443, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458/1, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468/2, 468/4, 474, 475, 476, 477/1, 477/2, 477/3, 477/4, 477/5, 483(w części), 484, 485, 490, 491, 491/1, 491/3, 491/4, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514/1, 514/2, 515, 516/1, 516/2, 517/1, 517/2, 518, 519, 520/1, 520/2, 521/1, 521/2, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542/1, 542/2, 542/3, 542/4, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 610; Obręb _ Mielęcin Działki ewidencyjne numer: 19/2, 19/3, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/10, 19/11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 31, 32, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10, 34, 35, 36, 37, 38, 39/2, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 40 (w części), 41/2, 41/3, 41/5, 41/7, 41/8, 41/10, 41/11, 41/12, 41/13, 42, 43, 44, 45, 46/1, 46/2, 47, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105; Obręb _ Przybysław Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2 (w części), 9, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/7, 32/8, 32/10, 32/11, 32/12, 32/13, 32/14, 32/15, 33, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/7, 34/9, 34/10, 34/11, 35, 36/3, 36/4, 36/5, 36/7, 36/8, 36/9, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 38, 38/1, 39, 39/1, 39/2, 40/1, 41/1, 42, 42/1, 43/2, 44/1, 45/1, 46/1, 47, 48/1, 54, 272, 282, 283; Obręb _ Słonice Obręb _ Sobieradz Obręb _ Żeńsko GMINA PEŁCZYCE Obręb _ Będargowo Id: 143CDF1B BA76-41FD2D826CE0. Podpisany Strona 2

17 Obręb _ Boguszyny Obręb _ Bolewice Obręb _ Brzyczno Działki ewidencyjne numer: 1/1, 2, 3/1, 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/4, 7/5, 8, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 64/1, 65/1, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/1; Obręb _ Jarosławsko Działki ewidencyjne numer: 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 4, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6, 7, 8/3, 8/4, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 19, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 22/1, 23/1, 24/2, 24/3, 24/4, 27, 28, 29/1, 29/2, 30/1, 31/1, 31/2, 32, 33, 35, 36, 38, 40/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57/1, 57/2, 57/3, 58, 61/1, 61/2, 62/1, 62/2, 65/1, 66, 67/3, 67/5, 68, 69/3, 70/4, 70/5, 70/6, 71/1, 71/2, 72, 73, 74, 75/1, 77, 78, 79, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/7, 83/1, 83/2, 83/3, 84, 85/1, 85/2, 85/3, 86/1, 86/2, 86/3, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93/2, 94, 95/1, 95/2, 96, 97, 104/3, 104/4, 104/5, 106/2, 129/2, 130/3, 130/4, 133/2, 138, 140/5, 140/6, 148/1, 154/1, 154/2, 155, 156, 157, 158, 160, 164/1, 170, 172/1, 178, 179/1, 179/2, 179/3, 180, 181/1, 181/2, 181/3, 182, 183, 183/12, 184/1, 184/2, 185, 186/3, 186/5, 186/6, 186/7, 186/8, 186/9, 189/2, 189/4, 189/5, 189/7, 189/10, 189/11, 189/12, 189/13, 189/15, 189/17, 189/18, 189/19, 190, 191, 192, 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/11, 193/13, 193/14, 193/15, 193/16, 193/17, 193/18, 193/19, 193/20, 193/22, 193/23, 193/24, 193/26, 194/2, 194/3, 194/4, 194/5, 194/6, 194/7, 194/8, 194/11, 195/1, 195/2, 196, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/7, 197/8, 198, 199/1, 199/2, 199/3, 199/4, 199/7, 199/8, 199/9, 199/10, 200, 201, 202/1, 202/2, 203/2, 203/3, 205, 206/1, 206/2, 206/3, 207; Obręb _ Krzynki Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/3, 1/4, 2, 8, 9, 11/1, 12/1, 12/2, 13, 15/1, 17, 19/1, 20, 22/1, 31/2, 31/3, 32, 35/3, 35/4, 35/6, 35/7, 35/8, 40/3, 40/4, 40/5, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 40/12, 40/13, 40/14, 41, 42, 43, 44, 44/2, 45/2, 47/1, 47/2, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 49/1, 50/1, 50/2, 51/2, 51/3, 51/4, 52, 53/4, 53/5, 53/6, 54/1, 54/2, 55/1, 55/3, 55/4, 56/1, 56/2, 57, 58/1, 58/2, 58/3, 59, 60, 61, 62, 63/1, 65, 66, 67, 68, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 70, 71, 78/1, 78/3, 78/4, 78/6, 78/7, 78/8, 88, 89, 226; Obręb _ Lubiana Obręb _ Lubianka Obręb _ Ługowo Obręb _ Łyskowo Sarnik Działki ewidencyjne numer: 29 (w części), 30 (w części), 31/7, 31/8, 32/1, 32/3, 32/4, 33, 34/1, 34/2, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 36, 37/1, 40, 44, 66/2, 66/5, 66/6, 66/8, 75/1, 75/2, 76, 77/1, 77/2, 78/3, 78/4, 80/5, 80/6, 80/7, 80/8, 80/9, 80/11, 80/12, 80/13, 80/14, 80/15, 80/16, 80/17, 80/18, 80/19, 80/20, 80/21, 82, 84/1, 84/9, 84/10, 84/11, 84/12, 84/13, 84/14, 84/15, 84/16, 84/17, 84/18, 84/19, 84/20, 84/22, 84/23, 84/24, 84/25, 84/26, 84/27, 84/28, 84/29, 84/31, 84/32, 84/33, 84/34, 85, 88, 92/3, 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 92/12, 92/14, 92/15 (w części), 92/20, 92/21, 92/22, 92/23, 92/26; Obręb _ Nadarzyn Obręb _ Pełczyce Id: 143CDF1B BA76-41FD2D826CE0. Podpisany Strona 3

18 Obręb _ Płotno Działki ewidencyjne numer: 2, 3, 4, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 9/1, 9/3, 9/4, 10/2, 10/3, 11, 12, 13, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 20/4, 20/5, 21, 22, 24, 24/1, 24/2, 25, 27/6, 28, 29, 29/3, 30, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 32/1, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 38/3, 40, 42, 43, 44, 44/1, 44/3, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54/1, 54/2, 54/4, 54/5, 54/6, 55, 56/1, 56/3, 56/4, 60, 62 (w części), 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226; Obręb _ Przekolno Obręb _ Trzęsacz POWIAT PYRZYCKI GMINA PRZELEWICE Obręb _ Karsko Działki ewidencyjne numer: 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 982/2, 983, 984, 985, 986, 987; GMINA WARNICE Obręb _ Barnim Działki ewidencyjne numer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 121/1, 121/2, 161, 164, 165/1, 165/2, 165/3, 165/5, 170/1, 170/2, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248; Obręb _ Wójcin Działki ewidencyjne numer: 1, 2/1, 2/3, 3, 4, 5, 12, 13/1, 14, 15/1, 16, 17, 18, 19, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 97; POWIAT STARGARDZKI GMINA DOLICE Obręb _ Boguszyce Obręb _ Brzezina Działki ewidencyjne numer: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8/3, 8/4, 8/6, 8/8, 8/9, 8/10, 9, 14, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145; Obręb _ Dobropole Pyrzyckie Obręb _ Dolice Id: 143CDF1B BA76-41FD2D826CE0. Podpisany Strona 4

19 Obręb _ Kolin Obręb _ Mogilica Obręb _ Morzyca Obręb _ Moskorzyn Obręb _ Płoszków Obręb _ Pomietów Obręb _ Przewłoki Obręb _ Sądów Obręb _ Strzebielewo Obręb _ Szemielino Obręb _ Ziemomyśl A Obręb _ Ziemomyśl B GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI Obręb _ Golczewo Działki ewidencyjne numer: 70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 78/1, 78/2, 78/3, 79/1, 79/2, 79/4, 79/5, 79/6, 80, 81, 82/1, 82/2, 83, 88/1, 88/2, 88/3, 89/1, 89/2, 89/4, 89/5, 89/7, 89/8, 89/9; Obręb _ Kurcewo Obręb _ Strzyżno Obręb _ Witkowo Działki ewidencyjne numer: 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/3, 7/4, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 12/4, 12/5, 12/6, 17/2, 17/3, 17/4, 19/1, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26/1, 26/2, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 29/1, 29/3, 29/4, 30/1, 30/3, 30/5, 30/7, 30/9, 30/11, 30/13, 30/14, 31/1, 31/2, 31/3, 32/2, 32/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 35/1, 35/2, 35/3, 36/3, 36/5, 36/6, 36/7, 36/8, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 44/2, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 45/1, 45/2, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 48/1, 48/3, 48/4, 49, 50/1, 50/2, 50/3, 51, 52, 53/1, 53/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 55, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 57/4, 57/5, 57/6, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 61/1, 61/2, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77/1, 77/2, 78, 79/2, 79/3, 80/1, 81, 82, 83, 84, 86/3, 86/4, 86/5, 87/1, 88, 89, 90, 91, 92/1, 92/2, 93, 94, 95/1, 95/2, 96, 97, 98, 100/1, 100/2, 100/3, 101, 102, 103, 104, 105, 106/3, 107, 108, 110/4, 111, 112, 113, 114, 115/2, 115/3, 115/4, 116, 117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 119, 120, Id: 143CDF1B BA76-41FD2D826CE0. Podpisany Strona 5

20 121, 122/2, 122/3, 122/4, 122/5, 123, 124/1 (w części), 124/2, 125, 126/2, 126/3, 126/5, 126/7, 126/8, 127, 128, 129, 130, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142/1, 142/2, 143/1, 143/2, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156/1, 156/2, 157/1, 157/2, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 165, 166, 167, 168/1, 168/2, 169/1, 169/3, 169/4, 170, 171, 172/1, 172/2, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180/1, 180/2, 181/1, 181/2, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194/1, 194/2, 194/3, 196/3, 196/4, 197, 198, 199, 200/1, 200/2, 200/3, 201, 202/1, 202/3, 202/4, 202/5, 202/6, 203/1, 203/2, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212/1, 212/2, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219/1, 219/2, 220, 221/1, 221/2, 222/1, 222/2, 222/3, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 225, 226, 227, 228/1, 228/3, 228/4, 229, 230/1, 231, 232/1, 233, 234, 235, 236/1, 236/2, 237/1, 237/2, 238/1, 238/3, 238/4, 239/1, 239/2, 240, 241/1, 241/2, 242/1, 242/2, 243/1, 243/2, 243/3, 244/1, 244/2, 245/1, 245/2, 246/1, 246/2, 247/1, 247/2, 248/1, 248/2, 249, 250, 251/1, 251/2, 252, 253, 254, 255/1, 255/2, 256, 257, 258/1, 258/2, 259, 260, 261, 262/1, 262/2, 262/3, 263/1, 263/3, 263/4, 264, 265, 266, 267/1, 267/2, 268, 269/1, 269/2, 270, 271, 272, 273/1, 273/2, 274, 275/1, 275/2, 276, 277/2, 277/4, 277/5, 277/6, 277/7, 278, 279, 280, 281, 282/2, 282/3, 282/4, 283/5, 283/6, 283/7, 283/8, 283/9, 283/10, 283/11, 284, 285/1, 285/2, 286, 287/1, 287/2, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294/1, 294/2, 295/1, 295/2, 295/3, 295/4, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8, 296, 297/1, 297/2, 298/1, 298/2, 299, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307/1, 307/2, 308/1, 308/3, 308/4, 309/2, 309/3, 309/4, 309/5, 309/6, 310/2, 310/3, 310/5, 310/6, 311, 312, 313, 314/1, 314/2, 315/4, 315/5, 316, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2, 319, 320, 321/1, 321/3, 321/4, 322, 323, 324, 325, 326/1, 326/2, 326/3, 327, 328, 329, 330, 331, 332/1, 332/2, 332/3, 332/4, 332/5, 333/3, 333/5, 333/7, 333/10, 333/11, 333/12, 333/13, 333/14, 334, 335, 336/1, 336/2, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343/3, 344/1, 345/1, 346, 347, 348, 349/3, 349/4, 349/5, 350/4, 350/5, 350/6, 350/7, 351/1, 351/2, 352, 354/1, 355, 367/1, 368/4, 368/6, 368/7, 369/1, 369/3, 372, 373/1, 373/2, 373/3, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 394/1, 398, 399, 483, 484, 485, 486, 487, 488/1, 488/2, 488/3, 489/8, 489/9, 489/10, 489/11, 489/12, 492/1, 492/2, 492/3, 492/4, 494/1, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508/1, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 516/1, 517, 518, 520/1, 522/1, 525/1, 530/1, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 538/1, 540/1, 541, 542, 544/1, 545, 546, 548/1, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 680/1, 680/2, 680/3 (w części), 681, 682/1, 682/2, 682/3, 685, 686, 691/3, 691/4, 691/5, 694, 700, 744/1, 744/5, 744/7, 744/9, 744/10, 745, 746/1, 746/2, 746/3, 747/1, 747/2, 747/3, 747/4, 747/5, 747/6, 748/1, 749/1, 750/1, 751/1, 752/1, 753/3, 753/4, 754/1, 755/1, 756/1, 757/1, 758, 759/1, 759/3, 759/5, 759/7, 759/8, 759/9, 760/1, 761/1, 762/1, 763/1, 764/1, 765, 766/1, 767/1, 768/1, 769/1, 770/1, 772/1, 773/1, 774/1, 775/1, 776/1, 777/1, 778/1, 779, 780, 781, 782, 783/4, 783/5, 785, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 900, 901, 902, 904/1, 904/2, 904/3, 904/4, 905, 906/1, 906/2, 906/3, 906/4, 906/5, 906/6, 906/7, 906/8, 906/9, 906/10, 906/11, 906/12, 906/13; MIASTO STARGARD SZCZECIŃSKI Obręb _ Stargard Szczeciński 14 Obręb _ Stargard Szczeciński 17 Działki ewidencyjne numer: 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11 (w części), 104/1, 104/2, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2, 120/1, 120/2, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127; Obręb _ Stargard Szczeciński 19 Obręb _ Stargard Szczeciński 20 Obręb _ Stargard Szczeciński 21 Id: 143CDF1B BA76-41FD2D826CE0. Podpisany Strona 6

21 Załącznik Nr 6 do Rozporządzenia Nr 6/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2012 r. Wykaz obrębów i działek ewidencyjnych znajdujących się w granicach obszaru szczególnie narażonego obejmującego zlewnię rzeki Płoni od źródeł do km 18,0 rzeki. POWIAT CHOSZCZEŃSKI GMINA PEŁCZYCE Obręb _ Brzyczno Działka ewidencyjna numer: 9/3; Obręb _ Chrapowo Wierzchno Obręb _ Jagów Obręb _ Łyskowo - Sarnik Działki ewidencyjne numer: 1, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 5/1, 5/3, 5/4, 5/6, 5/7, 6/2, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 18, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/2, 27/3, 27/4, 28, 29 (w części), 30 (w części), 31/2, 31/6, 42/3, 43/3, 45/3, 45/4, 47/5, 47/7, 47/8, 48, 49/3, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 50, 51, 55, 56/3, 56/9, 56/10, 56/11, 56/12, 57/1, 58, 59, 60/5, 60/6, 61/2, 61/3, 61/4, 66/9, 90, 92/8, 92/10, 92/11, 92/13, 92/15 (w części), 92/16, 92/17, 92/19, 92/27, 92/28, 93/1 (w części), 93/2, 94/4, 94/5, 94/6, 94/8, 94/9, 94/12, 94/14, 94/15, 94/16, 94/18, 95, 96 (w części), 97/2, 98 (w części), 99/4, 99/5, 100 (w części), 101/4, 102 (w części), 104/4, 105/1, 106/1, 106/2, 107, 108, 125/3, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281; Obręb _ Płotno Działki ewidencyjne numer: 1, 1/1, 2/1, 3/1, 3/2, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9/2, 9/5, 10, 11/1, 11/2, 12/1, 13/1, 14, 15/1, 16/1, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21/1, 22/1, 22/2, 23, 25/1, 26/1, 26/2, 26/3, 27/3, 27/4, 28/1, 31/1, 36/1, 36/2, 40/1, 44/2, 44/4, 61, 62 (w części), 63, 64, 65; POWIAT GRYFIŃSKI GMINA BANIE Obręb _ Dłużyna Obręb _ Kunowo Działki ewidencyjne numer: 1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 9, 10/1, 11/2, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 13/1, 13/2, 14, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 18, 19, 20/1, 20/3, 20/4, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/3, 23/4, 24, 26, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 27/10, 28/1, 29/2, 29/3, 30, 32/1, 32/2, 34/1, 36/1, 37/1, 37/2, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 43, 48/3, 48/4, 48/6, 48/7, 55/1, 55/2, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 62/1, 63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 64/3, 65, 66, 67/1, 67/2, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 74/1, 74/2, 76/1, 76/2, 76/3, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83/1, 83/2, 94, 95, 96, 99/2, 99/3, 99/6, 99/7, 99/9, 99/11, 102, 103, 107, Id: 143CDF1B BA76-41FD2D826CE0. Podpisany Strona 1

Wykaz obrębów i działek ewidencyjnych znajdujących się w granicach obszaru szczególnie narażonego

Wykaz obrębów i działek ewidencyjnych znajdujących się w granicach obszaru szczególnie narażonego Załącznik nr 3 Wykaz obrębów i działek ewidencyjnych znajdujących się w granicach obszaru szczególnie narażonego POWIAT CHOSZCZEŃSKI GMINA PEŁCZYCE Obręb Brzyczno Działki nr: 9/3 Obręb Chrapowo Wierzchno

Bardziej szczegółowo

POWIAT GRYFIŃSKI. Załącznik nr 14

POWIAT GRYFIŃSKI. Załącznik nr 14 Załącznik nr 14 Wykaz obrębów ewidencyjnych znajdujących się w granicach obszaru szczególnie narażonego obejmującego zlewnię Kanału Cedyńskiego POWIAT GRYFIŃSKI GMINA CEDYNIA Obręb Cedynia 1. Obręb Cedynia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 lutego 2017 r. Poz. 270 ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 lutego 2017 r. Poz. 270 ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 lutego 2017 r. Poz. 270 ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Gmina Stargard Szczeciński Obręb Wierzchląd działka nr 11 w części. Gmina Stare Czarnowo Obręb Żelewo działka nr 238

Załącznik nr 1. Gmina Stargard Szczeciński Obręb Wierzchląd działka nr 11 w części. Gmina Stare Czarnowo Obręb Żelewo działka nr 238 Załącznik nr 1 Wykaz działek geodezyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody powierzchniowej Miedwie z jeziora Miedwie Teren ochrony bezpośredniej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 5 maja 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 5 maja 2015 r. ROZPORZĄDZENIE NR 5/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 4 /2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

ROZPORZĄDZENIE NR 4 /2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE ROZPORZĄDZENIE NR 4 /2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 05.06.2006 r. (Dz.Urz.Woj..Zachodniopomorskiego Nr. 80 poz.1399 z dnia 27.czerwca 2006r.) zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Za wody zagrożone zanieczyszczeniem uznaje się: 1) śródlądowe wody powierzchniowe, a w szczególności wody, które pobiera się lub zamierza się pobierać

Za wody zagrożone zanieczyszczeniem uznaje się: 1) śródlądowe wody powierzchniowe, a w szczególności wody, które pobiera się lub zamierza się pobierać UZASADNIENIE do projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów

Bardziej szczegółowo

IV.5. WODY PODZIEMNE. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne (tys. m 3 /dobę) Średnia głębokość ujęć (m) Typ zbiornika. Numer zbiornika.

IV.5. WODY PODZIEMNE. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne (tys. m 3 /dobę) Średnia głębokość ujęć (m) Typ zbiornika. Numer zbiornika. IV.5. WODY PODZIEMNE Groundwaters Wody podziemne stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną w województwie zachodniopomorskim. Jedynie Szczecin zaopatrywany jest w wodę pobieraną z wód powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego POWIAT PYRZYCKI Plan zrównoważonego rozwoju publicznego Transportu zbiorowego PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 1 Autorami niniejszego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla

Bardziej szczegółowo

6. ZASADY GOSPODAROWANIA W STREFACH OCHRONNYCH UJĘCIA MIEDWIE

6. ZASADY GOSPODAROWANIA W STREFACH OCHRONNYCH UJĘCIA MIEDWIE Zał. Nr 1 do zał. Nr 3 Uchwały Nr LVII/485/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2010r. 6. ZASADY GOSPODAROWANIA W STREFACH OCHRONNYCH UJĘCIA MIEDWIE Strefa ochronna ujęcia wody powierzchniowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 27 czerwca 2006 r. Nr 80 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 1399 Nr 4/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 września 2012 r. Poz. 3157 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 17 września 2012 r. Poz. 3157 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 września 2012 r. Poz. 3157 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 13 września 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 2262 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2015 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Gmina miejska: Białogard Gminy: Białogard Karlino Karlino miasto

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Gmina miejska: Białogard Gminy: Białogard Karlino Karlino miasto WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat białogardzki Białogard 320101 1 Białogard 320102 2 Karlino 320103 3 Karlino miasto 320103 4 Karlino obszar wiejski 320103 5 Tychowo 320104 3 Tychowo miasto 320104

Bardziej szczegółowo

Dział II Naruszone standardy jakości środowiska

Dział II Naruszone standardy jakości środowiska Załącznik do Rozporządzenia Nr 3/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2004r. Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.

Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne i czytelnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku (wg powiatów)

Biblioteki publiczne i czytelnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku (wg powiatów) Biblioteka wojewódzka 405413 1 0 1142804 282 39540 7804 2 172731 13688 3 263454 65 303526 75 MBP Szczecin Dyrekcja 405413 35 0 615820 152 26884 22194 5 453311 56666 14 872694 215 52066 13 powiat Szczecin

Bardziej szczegółowo

V.5. WODY PODZIEMNE Groundwaters

V.5. WODY PODZIEMNE Groundwaters V.5. WODY PODZIEMNE Groundwaters Wody podziemne są jednym z ważniejszych bogactw naturalnych decydujących o rozwoju regionu. Ilość wód podziemnych na danym obszarze zależy od charakteru budowy geologicznej

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa ( )

Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa ( ) Program profilaktyki chorób układu krążenia - podział na województwa (01.10.2017) Lp. Nazwa Liczba osób kwalifikujących się Procent objęcia populacji [%] 1 LUBELSKIE 147 556,00 37,68 2 ŁÓDZKIE 174 325,00

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek lat, raz na 3 lata - podział na województwa ( )

Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek lat, raz na 3 lata - podział na województwa ( ) Program profilaktyki raka szyjki macicy wiek 25-59 lat, raz na 3 lata - podział na województwa (01.10.2017) Lp. Nazwa województwa Liczba osób kwalifikujących się Procent objęcia populacji [%] 1 ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do rozporządzenia Nr 3/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

UZASADNIENIE do rozporządzenia Nr 3/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie UZASADNIENIE do rozporządzenia Nr 3/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu

Bardziej szczegółowo

IV.5. WODY PODZIEMNE Groundwaters

IV.5. WODY PODZIEMNE Groundwaters IV.5. WODY PODZIEMNE Groundwaters Wody podziemne stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną w województwie zachodniopomorskim. Jedynie Szczecin zaopatrywany jest w wodę pobieraną z wód powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO POWIAT GMINA NAZWA BIBLIOTEKI E-MAIL 1. M. Koszalin Koszalin Koszalińska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela sekretariat@biblioteka.koszalin.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz alfabetyczny z numerami łowisk zgodny z zezwoleniem i rejestrem połowu ryb

Wykaz alfabetyczny z numerami łowisk zgodny z zezwoleniem i rejestrem połowu ryb NAZWA ŁOWISKA Wykaz alfabetyczny z numerami łowisk zgodny z zezwoleniem i rejestrem połowu ryb RZEKI, KANAŁY, ZBIORNIKI. Nr łowiska Rzeka Gowienica wraz z dopływami 010 Rzeka Gunica 002 Rzeka Ina od źródeł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 2543

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 2543 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 2543 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (stan na 25 maja 2016 r.

Wykaz jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (stan na 25 maja 2016 r. WR.0134.3.2016 Szczecin, 25.05.2016 r. Wykaz jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (stan na 25 maja 2016 r.) Lp. Powiat Gmina Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 22 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/361/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2013 r.

Szczecin, dnia 22 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/361/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 22 lipca 2013 r. Poz. 2753 UCHWAŁA NR XXVI/361/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel , faks Pyrzyce: Wyłączność do wykonywania odbioru nieczystości stałych z Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce Numer ogłoszenia: 370594-2012; data zamieszczenia: 28.09.2012

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego

Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Ranking gmin województwa zachodniopomorskiego wg wyników uzyskach przez uczniów ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych w roku 2008 Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości. Miejsce położenia nieruchomości: Zieleniewo obr. 12, gmina Kobylanka, powiat: województwo zachodniopomorskie.

Opis nieruchomości. Miejsce położenia nieruchomości: Zieleniewo obr. 12, gmina Kobylanka, powiat: województwo zachodniopomorskie. BS/ZAP/KK/210/02/16 Opis nieruchomości Miejsce położenia nieruchomości: Zieleniewo obr. 12, gmina Kobylanka, powiat: województwo zachodniopomorskie. Stargard, 1. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów

Bardziej szczegółowo

M A R Z E C Załącznik do Uchwały XX/106/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.

M A R Z E C Załącznik do Uchwały XX/106/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. Załącznik do Uchwały XX/106/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. M A R Z E C 2 0 1 6-1 - SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 4 2. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 SBP TS U-ej MPR MKosz. MPS MPN Sz-y 4-bój LA Bad. Pł.Dr. DBP Lp. SZKOŁA POWIAT DZ CH DZ CH DZ CH DZ CH

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2634 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Olsztyn, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2634 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2634 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE z dnia 10 września

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/369/2013 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU. z dnia 29 października 2013 r.

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/369/2013 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU. z dnia 29 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4263 UCHWAŁA NR XLI/369/2013 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia przebiegu

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2009 WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 20 SIERPNIA 2008

Bardziej szczegółowo

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Rozporządzenie Nr 3 /2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15.03.2005 r. (Dz.Urz.Woj.Zach. Nr 25, poz. 498 z dnia 29.03.2005r.) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2014/2015

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 SBP Szachy TS IBP U-ej MPR MKosz. MPS MPN BR 4-bój LA 3-bó LA Lp. SZKOŁA POWIAT K M KiM K M K M K M K M

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/76/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 10 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 26 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/76/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 10 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2015 r. Poz. 1040 UCHWAŁA NR IV/76/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały

Bardziej szczegółowo

POWIAT PYRZYCKI. Ochrona wód i gospodarka ściekowa

POWIAT PYRZYCKI. Ochrona wód i gospodarka ściekowa Powiat swoim zasięgiem obejmuje następujące gminy: Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce Warnice. POWIAT PYRZYCKI Ochrona wód i gospodarka ściekowa Zakłady i urządzenia odprowadzające ścieki

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia działające na terenie Powiatu Pyrzyckiego. L.p. nazwa Adres siedziby Przewodniczący Zarządu

Stowarzyszenia działające na terenie Powiatu Pyrzyckiego. L.p. nazwa Adres siedziby Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia działające na terenie Powiatu Pyrzyckiego L.p. nazwa Adres siedziby Przewodniczący Zarządu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Polski Związek Niewidomych Koło w Pyrzycach Polski Związek Emerytów, Rencistów

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Szczecin, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2535 OBWIESZCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu

Bardziej szczegółowo

Powiat choszczeński. Powiat goleniowski

Powiat choszczeński. Powiat goleniowski treść SMS Nazwa Szkoły Miejscowość Ulica Powiat choszczeński GS.GIM.1 Gimnazjum Publiczne Bierzwnik KRN GS.GIM.2 Publiczne Gimnazjum Choszczno Obrońców Westerplatte GS.GIM.3 Gimnazjum Publiczne im. Saperów

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 sierpnia 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU. z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Poznań, dnia 20 sierpnia 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU. z dnia 17 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 sierpnia 2012 r. Poz. 3601 ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

L.p. nazwa Adres siedziby Przewodniczący Zarządu

L.p. nazwa Adres siedziby Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia działające na terenie Powiatu Pyrzyckiego L.p. nazwa Adres siedziby Przewodniczący Zarządu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Polski Związek Niewidomych Koło w Pyrzycach Polski Związek Emerytów, Rencistów

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 stycznia o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

BIERZMOWANIA 2009 wg dekanatów

BIERZMOWANIA 2009 wg dekanatów BIERZMOWANIA 2009 wg dekanatów Dekanat Parafia Szafarz sakramentu Banie Grzybno, św. Antoniego z Padwy Abp Andrzej Dzięga Banie Tetyń i Kozielice Bp MB Kruszyłowicz Barlinek Pełczyce, Narodzenia NMP Abp

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lutego 2017 r. Poz. 798 ROZPORZĄDZENIE NR 2/2017 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie w zakresie kontroli ferm wielkoprzemysłowych i oceny eutrofizacji wód

Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie w zakresie kontroli ferm wielkoprzemysłowych i oceny eutrofizacji wód Rolnictwo wielkoprzemysłowe a Inspekcja Ochrony Środowiska Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie w zakresie kontroli ferm wielkoprzemysłowych i oceny eutrofizacji wód Anna

Bardziej szczegółowo

Termin kwalifikacji wojskowej Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej

Termin kwalifikacji wojskowej Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 13 stycznia o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego. z dnia 25 maja 2005 r. (Szczecin, dnia 3 czerwca 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego. z dnia 25 maja 2005 r. (Szczecin, dnia 3 czerwca 2005 r.) Zacho.05.45.1052 ROZPORZĄDZENIE Nr 10/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". (Szczecin, dnia 3 czerwca 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KAPLICZKI, KRZYŻE, UPAMIĘTNIENIA NA POMORZU ZACHODNIM

KAPLICZKI, KRZYŻE, UPAMIĘTNIENIA NA POMORZU ZACHODNIM KAPLICZKI, KRZYŻE, UPAMIĘTNIENIA NA POMORZU ZACHODNIM Maria W i t e k Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie Waldemar W i t e k Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Szczecinie KAPLICZKI MARYJNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/219/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/219/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr XVI/219/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Bezrobocie rejestrowane w gminach województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

LISTA OCENIANYCH OPERACJI II KONKURS

LISTA OCENIANYCH OPERACJI II KONKURS Operacja współfinsowa przez Unię Europejską ze środków finsowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje LISTA OCENIANYCH OPERACJI II KONKURS Wnioskodawca Tytuł operacji Wnioskowa dofinsowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2017 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH. z dnia 7 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2017 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH. z dnia 7 lutego 2017 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2017 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 2016 Wstęp... 3 1. Bezrobocie rejestrowane w gminach województwa zachodniopomorskiego...

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2013/2014

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2013/2014 SBP Sz-y TS IBP U-ej MPR MKosz. MPS MPN BR 4-bój LA 3-bój LA Lp. SZKOŁA POWIAT K M KiM K M K M K M K M

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 )

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) Gmina: Powiat: Województwo: CHOSZCZNO CHOSZCZEŃSKI ZACHODNIOPOMORSKIE ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 20 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 20 marca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze Zalew Szczeciński wyspy Wolin i Uznam

Bardziej szczegółowo

ADORACJA I POST O POWOŁANIA LP. WEZWANIE PARAFII MIEJSCOWOŚĆ DATA

ADORACJA I POST O POWOŁANIA LP. WEZWANIE PARAFII MIEJSCOWOŚĆ DATA ADORACJA I POST O POWOŁANIA LP. WEZWANIE PARAFII MIEJSCOWOŚĆ DATA DEKANAT SZCZECIN-POGODNO 1 MB Bolesnej Mierzyn 18-19.02 2 NMP Wspomożenia Wiernych Będargowo 19-20.02. 3 św. Urszuli Ledóchowskiej Buk

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 23 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 23 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE NR 6/2010 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną ujęcia wody podziemnej Grodzisko

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 29 listopada 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2107 Nr XI/99/2007 Rady Gminy Malechowo z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2011. (numery 1-158*) administracja morska

SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2011. (numery 1-158*) administracja morska SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2011 (numery 1-158*) administracja morska zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY NA TERENIE GMINY WARNICE ZA 2015 R.

OCENA JAKOŚCI WODY NA TERENIE GMINY WARNICE ZA 2015 R. OCENA JAKOŚCI WODY NA TERENIE GMINY WARNICE ZA 2015 R. Mieszkańcy gminy Warnice w roku 2015 zaopatrywani byli w wodę przeznaczoną do spożycia z 5 wodociągów. Dwa stanowią własność gminy, natomiast dwa

Bardziej szczegółowo

liczba osób - zmieszane

liczba osób - zmieszane Zakres dat od 2014-12-31 do 2014-12-31 Kod kontrahenta Nazwa kontrahetna Wymiar Miasto Ulica liczba osób - zmieszane Bielice Banie Boleszkowice Cedynia Chojna Kozielice Lipiany 395,0000 Liczba kontrahentów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH A ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO października 2017 r.

DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH A ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO października 2017 r. DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH A ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO 9-19 października 2017 r. 1 Najważniejsze obowiązujące ustawy i zmiany w przepisach prawa 1. ustawa z 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Lista wybranych operacji II nabór wniosków

Lista wybranych operacji II nabór wniosków Lista wybranych operacji II bór wniosków po dokoniu oceny wniosków uwzględniającej wyniki oceny operacji dokonej skutek złożonych odwołań o przyznie pomocy w ramach środka 4. Rozwój obszarów zależnych

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości stosowania MNA w Polsce propozycja działań

MoŜliwości stosowania MNA w Polsce propozycja działań MoŜliwości stosowania MNA w Polsce propozycja działań Janusz Krupanek Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Współpraca polskoniemiecka: cele Zademonstrowanie i sprawdzenie czy MNA jest właściwym

Bardziej szczegółowo

Nr 3(9)/13 Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim

Nr 3(9)/13 Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim Nr 3(9)/13 Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej nr 3(9)/13 Wydawca: Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 października 2013 r. Poz. 3694 ROZPORZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

z dnia 4 maja 2006 r.

z dnia 4 maja 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego Urzędu Morskiego w Słupsku na terenie Województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/449/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

Szczecin, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/449/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1649 UCHWAŁA NR XXXII/449/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA LGD ZIEMIA PYRZYCKA. Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD Ziemia Pyrzycka

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA LGD ZIEMIA PYRZYCKA. Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD Ziemia Pyrzycka Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD Ziemia Pyrzycka 1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD Ziemia Pyrzycka dla obszaru gmin: Pyrzyce, Warnice, Dolic styczeń 2009Spis Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. I. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 13 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Drobimex Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Kniewskiej

Bardziej szczegółowo

FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2013 Police, 24 maj 2013 rok. SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K

FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2013 Police, 24 maj 2013 rok. SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2013 Police, 24 maj 2013 rok SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K 1. SP 2 Goleniów 58,35 2. SP 35 Szczecin 58,46 3. SP 3 Choszczno 60,22 SP 1 Koszalin SP 1 Złocieniec 1. SP

Bardziej szczegółowo

Przydział miejsc na kolonie dla dzieci z terenów wiejskich, w tym z rodzin byłych pracowników PGR.

Przydział miejsc na kolonie dla dzieci z terenów wiejskich, w tym z rodzin byłych pracowników PGR. Przydział miejsc na kolonie dla dzieci z terenów wiejskich, w tym z rodzin byłych pracowników PGR. Uprzejmie informuję, iż w bieżącym roku Sejm zatwierdził nową rezerwę celową Sfinansowanie wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia wniosku o przyznanie pomocy (rrrr-mm-dd)

Data przyjęcia wniosku o przyznanie pomocy (rrrr-mm-dd) Załącznik nr 1 Projekt listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania operacji dla typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 942 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2010r. BURMISTRZ PYRZYC

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 942 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2010r. BURMISTRZ PYRZYC Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 942 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2010r. BURMISTRZ PYRZYC OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ROKU 2010 W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI, KULTURY

Bardziej szczegółowo

Powiat choszczeński. Kandydaci w kategorii Szkoła Podstawowa

Powiat choszczeński. Kandydaci w kategorii Szkoła Podstawowa Kandydaci w kategorii Szkoła Podstawowa Powiat choszczeński GS.POD.1 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Będargowo GS.POD.2 Szkoła Podstawowa Bierzwnik Sienkiewicza GS.POD.3 Szkoła Podstawowa w Chłopowie

Bardziej szczegółowo

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 2013 roku na drogach województwa zachodniopomorskiego odnotowano 1 503 wypadki drogowe, w których 155 osób poniosło śmierć i 1 812 osób zostało rannych. Do Policji zgłoszono

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2010

OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2010 OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2010 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia ocenę jakości wód powierzchniowych badanych w roku 2010.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2008 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2008 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2008 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2009 R. 1 1. ABSOLWENCI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W CHOSZCZNIE OD 01.01.2008

Bardziej szczegółowo

Lubuskie Lokalna Grupa Działania Zielone Światło

Lubuskie Lokalna Grupa Działania Zielone Światło 1 2 3 4 Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Mam talent dziennikarski Spis danych Organizatorów Konkursu Mam talent dziennikarski i warsztatów dziennikarskich. Województwo: Lubuskie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe punkty - Specjalna Strefa Włączenia. Liczba punktów. Lp. numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dotacja

Dodatkowe punkty - Specjalna Strefa Włączenia. Liczba punktów. Lp. numer wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dotacja Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1774/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 2016 r. Lista projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej w ramach konkursu dotacji na opracowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia nieruchomego (nieruchomości) Powiatu choszczeńskiego na dzień r.

Informacja. o stanie mienia nieruchomego (nieruchomości) Powiatu choszczeńskiego na dzień r. Choszczno, dnia 31.03.2011 r. Informacja o stanie mienia nieruchomego (nieruchomości) Powiatu choszczeńskiego na dzień 31.12.2010 r. 1. Dane dotyczące przysługującego Powiatowi choszczeńskiemu prawa własności

Bardziej szczegółowo

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej.

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej. Załączniki do rozporządzenia Nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 2 października 2008 r. Załącznik nr 1 Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 436 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 4 2006 Rafał Czyżycki ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Reforma administracyjna kraju,

Bardziej szczegółowo

OCENA ODPŁYWU SKŁADNIKÓW NAWOZOWYCH ZE ZLEWNI ROLNICZYCH JEZIORA MIEDWIE W OKRESIE RESTRUKTURYZACJI ROLNICTWA

OCENA ODPŁYWU SKŁADNIKÓW NAWOZOWYCH ZE ZLEWNI ROLNICZYCH JEZIORA MIEDWIE W OKRESIE RESTRUKTURYZACJI ROLNICTWA WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2006: t. 6 z. 2 (18) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 51 63 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 OCENA ODPŁYWU SKŁADNIKÓW NAWOZOWYCH

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego

Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego 9. Siedliska przyrodnicze przyrodnicze wymagające ochrony w formie wyznaczania obszarów Natura 2000 W wyniku przeprowadzwnia prac terenowych zostały zinwentaryzowane siedliska przyrodnicze wymagające ochrony

Bardziej szczegółowo

M A R Z E C 2 0 1 4. Załącznik do Uchwały XXXVI/197/14 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 kwietnia 2014 r.

M A R Z E C 2 0 1 4. Załącznik do Uchwały XXXVI/197/14 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik do Uchwały XXXVI/197/14 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. M A R Z E C 2 0 1 4-1 - SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 4 2. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku Szczecin 2011 r. 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2.

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

a zadania związane z budową lub przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych Gmina Tychowo

a zadania związane z budową lub przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych Gmina Tychowo L P Stan na 052009r załącznik do wniosku szczegółowy plan wydatków FOGR na 2009r uchwała NR 651/09 z 15052009r LISTA RANKINGOWA WNIOSÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z FOGR W 2009 ROKU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Oddziały Przedszkolne w Gminie Dolice szansą na lepszą przyszłość. Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych przy SP w Bielicach

Oddziały Przedszkolne w Gminie Dolice szansą na lepszą przyszłość. Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych przy SP w Bielicach Lista projektów systemowych, którym przyznano dofinansowanie w ramach Działania 9.1/Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 29 listopada 2013 r. ROZPORZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu PLN. Wnioskowana kwota dotacji PLN. Wkład własny PLN

Całkowita wartość projektu PLN. Wnioskowana kwota dotacji PLN. Wkład własny PLN LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Konkurs dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa zachodniopomorskiego. Lp. Nr wniosku Nazwa

Bardziej szczegółowo

Decyzje Wydziału Dyscypliny Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 03.09.2015 r.

Decyzje Wydziału Dyscypliny Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 03.09.2015 r. Decyzje Wydziału Dyscypliny Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 03.09.2015 r. III Liga Wineta Wolin Bałtyk Gdynia (29.08.2015 r.) Orzeczenie nr 50/2015 klub Bałtyk Gdynia na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo