Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach"

Transkrypt

1 1

2 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Uczestniczymy w działaniach na rzecz kultywowania wielokulturowości regionu Wspieramy talenty i uzdolnienia Międzynarodowa konferencja W poszukiwaniu wspólnych korzeni Polski i Litwy Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny" Dzielimy się doświadczeniem Konferencja W kierunku dobrej szkoły Współpracujemy ze środowiskiem Promujemy nowoczesne technologie w edukacji Akcja Centrum Edukacji Nauczycieli czyta dzieciom" Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Zapraszamy do współpracy 2

3 Szanowni Państwo dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych Od II semestru roku szkolnego 2014/2015 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach rozszerzyło swoją działalność informacyjną poprzez publikowanie Newslettera. Ten rodzaj nowoczesnego kontaktu pozwala nam przekazywać Państwu najważniejsze informacje o minionych, aktualnych i przyszłych wydarzeniach edukacyjnych organizowanych w naszej placówce. Aby dostęp do naszej oferty był wygodniejszy oprócz Informatora, strony internetowej, comiesięcznych plakatów wysyłanych do szkół zapraszamy Państwa na konferencje, warsztaty, kursy kwalifikacyjne oraz inne różnorodne szkolenia również drogą poprzez Newslettera, zamieszczamy tu także materiały pokonferencyjne do pobrania. Proponujemy, aby było to miejsce, poprzez które moglibyście Państwo dzielić się swoimi ciekawymi i dobrymi doświadczeniami. Formuła Newslettera jest cały czas otwarta. Cel, który przyświecał wydanym numerom, a było ich dziewięć, to przede wszystkim przydatność pedagogom. Zależy nam na tym, aby ten rodzaj informacji docierał do jak najliczniejszej grupy nauczycieli. Jaki będzie w nowym roku szkolnym 2015/2016? - to w dużej mierze zależy od Państwa. Czekamy na propozycje, twórcze inspiracje i rozwiązania. Aby zapisać się do naszego Newslettera, należy na stronie internetowej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach podać adres i nazwę instytucji w polu Zapisz się na bezpłatny Newsletter, które znajduje się w prawej górnej części kolumny naszej strony. W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy do udziału w dedykowanych przez Centrum szkoleniach, tych wszystkich, którzy chcą poświęcić swój wolny czas i rozwijać różnorodne kompetencje, które efektywnie wpływają na radość i motywację uczniów do uczenia się. Barbara Radziszewska dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 3

4 Spis treści I. Wspomaganie rozwoju szkół i placówek... 5 II. Kursy, warsztaty, konferencje... 9 Formy ponadprzedmiotowe... 9 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Język polski Język mniejszości narodowej Języki obce Edukacja artystyczna Edukacja przyrodnicza Edukacja matematyczna i techniczna Kształcenie zawodowe Religia Opieka i wychowanie III. Szkolenia rad pedagogicznych IV. Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015 / V. Konsultacje VI. Zasady rekrutacji na szkolenia i kursy kwalifikacyjne Karta zgłoszenia na formę doskonalenia Karta zgłoszenia szkolenia rady pedagogicznej Karta zgłoszenia do udziału w procesie wspomagania zewnętrznego

5 I. Wspomaganie rozwoju szkół i placówek Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach od trzech lat realizuje nowy model wspierania szkół i placówek w ich rozwoju. Minister Edukacji Narodowej od 2013 roku nakłada na dyrektora szkoły obowiązek podejmowania skutecznych działań zapewniających szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb. Mając to na uwadze, proponujemy szkołom i placówkom kompleksowe wspomaganie szkół. W latach wsparliśmy 60 zespołów szkół i placówek. Kompleksowe wspomaganie to zaplanowane i przeprowadzone działania mające na celu podniesienie stopnia poziomu spełniania przez szkołę wymagań państwa. Pomoc w diagnozowaniu potrzeb Wspólna ocena efektów Wspomaganie szkół/placówek Ustalenie sposobów działania Zaplanowanie form wspomagania 5

6 Wspomaganie: jest adresowane do szkoły, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, pomaga szkole w rozwiązywaniu problemów, a co za tym idzie nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań, wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby, jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych form doskonalenia na rzecz długofalowych form pomocy szkole lub placówce, uwzględnia efekty kształcenia, w szczególności wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej szkoły lub placówki oraz wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, dostosowuje działania do kierunków polityki oświatowej państwa i wprowadzanych zmian w systemie oświaty. Przebieg procesu wspomagania Przebieg procesu wspomagania szkoły/placówki Etap I. Pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki. Co się dzieje w tym etapie Spotkanie z dyrektorem szkoły: 1) omówienie zasad współpracy (rola osoby wspomagającej w szkole itp.), 2) przeprowadzenie rozmowy z dyrektorem nt. potrzeb szkoły, 3) omówienie zakresu odpowiedzialności osoby wspomagającej w obszarze planowania i wdrożenia planu wspomagania w szkole, 4) uzgodnienie terminu i przebiegu spotkania z radą pedagogiczną. Rezultaty do osiągnięcia 1) zdiagnozowany jest bieżący stan, 2) ustalony jest podział odpowiedzialności. 6

7 II. Ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki. III. Zaplanowanie form wspomagania i ich realizacja. Spotkanie z radą pedagogiczną część informacyjna i warsztatowa: 1) część informacyjna spotkania: poinformowanie rady pedagogicznej o roli osoby wspomagającej w szkole oraz o istocie zmiany związanej ze wspomaganiem szkół/placówek; sesja pytań i odpowiedzi, 2) dyskusja moderowana z radą pedagogiczną nt. potrzeb rozwojowych szkoły (lub inna forma warsztatowa), 3) wybór przez radę pedagogiczną priorytetowego obszaru do rozwoju na dany rok (forma warsztatowa), 4) wybór zespołu zadaniowego, który przeanalizuje wybrany przez radę pedagogiczną obszar rozwojowy dla szkoły, np. podczas warsztatu diagnostycznego. Praca z zespołem zadaniowym: 1) określenie stanu i przyczyn obecnej sytuacji, 2) zdefiniowanie rezultatów do osiągnięcia przez szkołę, sformułowanie celów rozwoju, 3) zaplanowanie wdrożenia zmiany, 4) opracowanie harmonogramu wprowadzania zmiany. Praca z zespołem zadaniowym: 1) ustalenie sposobów osiągania celów i tworzenie planu. Realizacja planu wspomagania. 1) rada pedagogiczna wie, jak będzie przebiegał proces wspomagania i jaki jest jego cel, 2) jest wybrany obszar/aspekt pracy szkoły do rozwoju na określony czas, 3) jest wybrany zespół do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy obszaru wyłonionego do rozwoju. 1) są zdiagnozowane przyczyny obecnej sytuacji, 2) wiadomo, co i jak szkoła chce zmienić, 3) jest określony cel i plan działania, które zostaną podjęte, aby zaszła zmiana, 4) jest harmonogram, 5) jest opracowana podstawa do stworzenia planu wspomagania. 1) jest opracowany plan wspomagania. 1) odbywają się zaplanowane szkolenia, konsultacje itp. 7

8 IV. Wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania. Spotkanie z radą pedagogiczną: 1) spotkanie, które umożliwi nauczycielom refleksję i ocenę rezultatów przeprowadzonych działań. 1) jest wspólna dyskusja nt. działań i rezultatów oraz możliwości wykorzystania podjętych działań w procesie ewaluacji wewnętrznej szkoły/placówki, 2) są wnioski. Zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do nawiązania współpracy w zakresie kompleksowego wspomagania rozwoju szkoły, realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Nawiązanie współpracy w zakresie wspomagania następuje poprzez przesłanie do Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach karty zgłoszenia. Wzór formularza zgłoszenia przedszkoli, szkół i placówek do objęcia kompleksowym wspomaganiem znajduje się na stronie 75 Informatora i na naszej stronie 8

9 II. Kursy, warsztaty, konferencje Formy ponadprzedmiotowe Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela jak bronić się przed presją FD-001 i manipulacją Termin: październik listopad warsztaty Liczba godzin dyd.: 8 16,00 zł 2015 r. Techniki zachowań asertywnych. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Jadwiga Mariola Szczypiń FD-002 Jak skutecznie komunikować się z innymi Termin: październik 2015 r. kurs Liczba godzin dyd.: 40 80,00 zł luty 2016 r. Wyposażenie nauczycieli w wiedzę oraz umiejętności niezbędne w budowaniu dobrych relacji z uczniami, innymi nauczycielami i rodzicami. Stworzenie możliwości treningu umiejętności niezbędnych w skutecznej realizacji procesów edukacyjnych w szkole. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Jadwiga Mariola Szczypiń / Jadwiga Mariola Szczypiń, Lidia Kłoczko FD-003 Jak sporządzić plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty warsztaty Liczba godzin dyd.: 6 Termin: r. 12,00 zł Przepisy prawne, przesłanki planowania rozwoju zawodowego, struktura i treść planu rozwoju zawodowego. nauczyciele stażyści Jadwiga Mariola Szczypiń 9

10 FD-004 Jak sporządzić plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego warsztaty Liczba godzin dyd.: 6 Termin: r. 12,00 zł Przepisy prawne, przesłanki planowania rozwoju zawodowego, struktura i treść planu rozwoju zawodowego. nauczyciele kontraktowi Jadwiga Mariola Szczypiń FD-005 Jak sporządzić plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego warsztaty Liczba godzin dyd.: 6 Termin: r. 12,00 zł Przepisy prawne, przesłanki planowania rozwoju zawodowego, struktura i treść planu rozwoju zawodowego. nauczyciele mianowani Jadwiga Mariola Szczypiń FD-006 Jak wspierać nauczyciela w okresie stażu warsztaty Liczba godzin dyd.: 8 Termin: październik 2015 r. 16,00 zł Wykorzystanie wybranych narzędzi coachingowych w procesie wspierania nauczycieli będących na ścieżce rozwoju zawodowego. nauczyciele pełniący funkcje opiekuna stażu Jadwiga Mariola Szczypiń Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela FD-007 jak współpracować w zespole nauczycielskim Termin: listopad grudzień warsztaty Liczba godzin dyd.: r. Narzędzia pracy zespołowej do wykorzystania w pracy zespołów nauczycielskich. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Jadwiga Mariola Szczypiń 16,00 zł 10

11 FD-008 Legalne treści w Internecie seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: r. 0,00 zł Prawo autorskie. Granice dozwolonego użytku publicznego w szkole. Licencje. Wyszukiwanie, przerabianie i publikowanie otwartych zasobów edukacyjnych. nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych Andrzej Staszczyk FD-009 Prezentacje dydaktyczne dla zaawansowanych w programie PowerPoint warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Pokazy slajdów: hiperłącza, przejścia, rodzaje i schematy animacji. Wstawianie obrazów, dźwięków i filmów do prezentacji. Sposoby zapisu prezentacji: jako pokaz, prezentacja, pdf, flash. nauczyciele posiadający podstawy umiejętności tworzenia prezentacji Jarosław Cezary Słabiński FD-010 Przeciwdziałanie zagrożeniom w Internecie warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Rodzaje zagrożeń w Internecie. Sposoby zapobiegania. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu filmy i scenariusze lekcji. Wpływ korzystania z Internetu na zmianę sposobu komunikacji i rozpowszechniania różnych informacji. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Jarosław Cezary Słabiński FD-011 E-podręcznik w szkole przyszłości seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: r. 0,00 zł Dydaktyka cyfrowa a wzmacnianie swobodnego rozwoju jednostki. Dlaczego e-podręcznik to nie tylko podręcznik w formie cyfrowej? Wieloplatformowość i mobilność e-podręcznika. Przykładowe zastosowania na zajęciach. nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych Andrzej Staszczyk 11

12 FD-012 Jak chronić i wykorzystywać smartfon i tablet w edukacji warsztaty Liczba godzin dyd.: 10 Termin: r. 20,00 zł Uwagi Sposoby zapobiegania zagrożeniom. Aplikacje, które trzeba mieć w smartfonie i tablecie z Androidem. Przykłady wykorzystania smartfonów i tabletów w edukacji. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Jarosław Cezary Słabiński Każdy uczestnik przynosi na zajęcia smartfon lub/i tablet z systemem Android. Dwa spotkania po 5 godzin dydaktycznych. FD-013 Tworzenie prezentacji edukacyjnych w programie Prezi warsztaty Liczba godzin dyd.: 8 Termin: r. 16,00 zł Uwagi Zakładanie konta na prezi.com. Wybieranie szablonu prezentacji, wstawianie ramek i kształtów. Edycja i formatowanie tekstu. Wstawianie obiektów, ustawianie kolejności pokazu i nadawanie dynamiki elementom prezentacji. Sposoby zapisywania prezentacji. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Jarosław Cezary Słabiński Dwa spotkania po 4 godziny dydaktyczne. FD-014 Nowe technologie sieć współpracy nauczycieli seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: r. 0,00 zł Uwagi Wykorzystywanie nowych technologii w edukacji. Nowinki techniczne i technologiczne. Wymiana doświadczeń. nauczyciele zainteresowani wykorzystaniem nowych technologii Jarosław Cezary Słabiński / Jarosław Cezary Słabiński oraz uczestnicy sieci współpracy Cykl comiesięcznych spotkań seminaryjnych nauczycieli zainteresowanych wykorzystywaniem nowych, innowacyjnych technologii w edukacji. Na pierwszym spotkaniu zostanie wspólnie zaplanowana tematyka spotkań w ramach sieci współpracy nauczycieli. 12

13 FD-015 Wykorzystanie multimediów w edukacji warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Bezpłatne programy do tworzenia, edycji i konwertowania multimediów. Przykłady zastosowania w szkole. Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem multimediów. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Jarosław Cezary Słabiński FD-016 Wirtualna wycieczka zastosowanie zdjęć 360 stopni w nauczaniu różnych przedmiotów seminarium Liczba godzin dyd.: 2 Termin: r. 0,00 zł Prezentacja możliwości zastosowania technologii 360 stopni na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Strony z zasobami 360 stopni. nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych Andrzej Staszczyk FD-017 Ciekawe zajęcia z aplikacją interaktywną warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Wykorzystanie interaktywnych aplikacji na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Tworzenie własnych modułów na podstawie szablonów LearningApps. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Andrzej Staszczyk FD-018 Obsługa i wykorzystanie tablicy interaktywnej cz. I Termin: październik listopad warsztaty Liczba godzin dyd.: 15 30,00 zł 2015 r. Przygotowanie zestawu z tablicą interaktywną do pracy. Podstawowe narzędzia. Tworzenie plansz interaktywnych. Tworzenie lekcji, ćwiczeń z wykorzystaniem multimediów. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Danuta Moroz / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 13

14 FD-019 Programowanie w Scratch z wykorzystaniem interfejsu Arduino warsztaty Liczba godzin dyd.: 8 Termin: 20 i r. 140,00 zł Odczytywanie schematów połączeń. Tworzenie programów w Scratch z wykorzystaniem interfejsu Arduino. Sterowanie urządzeniami z poziomu pythona. Materiały dydaktyczne wypracowane w projekcie Strategie Wolnych i Otwartych Implementacji, scenariusze zajęć. nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Andrzej Staszczyk / Adam Jurkiewicz członek grupy SuperbelfrzyRP, trener technologii Web 2.0, współpracownik Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania FD-020 Jak sprawić, aby lekcja zmieniła się w nowoczesną przygodę seminarium Liczba godzin dyd.: 6 Termin: r. 12,00 zł Obsługa narzędzi edukacyjnych: Prezi, LearningApps, Padlet, Kahoot! Tworzenie testów, blogów, prezentacji i plakatów interaktywnych. Burza mózgów współpraca online nad projektem wraz z uczniami. Udostępnianie wypracowanych materiałów w Internecie. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Jarosław Cezary Słabiński FD-021 Wykorzystanie prezentacji Prezi w dydaktyce seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: r. 0,00 zł Doskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia prezentacji Prezi. Sposoby wykorzystania prezentacji w dydaktyce tworzenie prezentacji i plakatów interaktywnych. nauczyciele posiadający umiejętności tworzenia prezentacji Prezi Jarosław Cezary Słabiński FD-022 Jak oswoić Windows seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: listopad 2015 r. 0,00 zł Jak posługiwać się kafelkami. Czego nie znajdziesz w Windows 10? Wyświetlanie kilku aplikacji równocześnie. Szybszy dostęp do ustawień komputera. Andrzej Staszczyk

15 FD-023 Własna strona www przygoda z WordPressem warsztaty Liczba godzin dyd.: 15 Termin: 3, 10 i r. 30,00 zł Instalacja i konfiguracja WordPressa. Logowanie do własnej strony. Instalacja podstawowych wtyczek. Konfigurowanie strony. Praca z mediami. Aktualizacja strony. Andrzej Staszczyk FD-024 Jak wykorzystać Facebook w edukacji warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Działanie mediów społecznościowych. Wykorzystanie Facebooka do komunikacji, promocji, poprawy relacji z uczniami i budowania platformy współpracy nauczyciela i uczniów przy realizacji różnych projektów. wszystkich typów szkół i placówek Jarosław Cezary Słabiński FD-025 Inkscape program do tworzenia ładnej grafiki warsztaty Liczba godzin dyd.: 10 Termin: styczeń 2016 r. 20,00 zł Inkscape łatwy w obsłudze i darmowy program do tworzenia grafiki. Podstawowe wiadomości o grafice komputerowej. Wizualna atrakcyjność grafiki wektorowej. Początki pracy z programem Inkscape. Metody pracy z grafiką wektorową. Eksportowanie wyników. nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych Andrzej Staszczyk / Andrzej Staszczyk, Danuta Moroz FD-026 Biblioteczna wartość naddana generowanie naddań seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: wrzesień 2015 r. 0,00 zł Generowanie naddań w bibliotekarstwie spotkanie w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej w Raczkach. nauczyciele bibliotekarze dr Jadwiga Nowacka 15

16 FD-027 By zatęsknili do czytania Rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych uczniów seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: r. 0,00 zł Uwagi FD-028 Rozbudzanie u uczniów zainteresowania czytaniem propozycje działań. Wymiana doświadczeń. Jolanta Kubrak Pierwsze z cyklu dziewięciu seminariów poświęconych rozbudzaniu u uczniów motywacji do czytania, zaplanowanych na cały rok szkolny (spotkania raz w miesiącu). Można uczestniczyć we wszystkich lub w wybranych seminariach. Umiejętność czytania warunkiem szkolnego i egzaminacyjnego sukcesu ucznia czytanie ze zrozumieniem w praktyce warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Metody pomocne w kształceniu umiejętności czytania ze zrozumieniem. Możliwości ich wykorzystania w nauczaniu różnych przedmiotów. Jolanta Kubrak FD-029 Dokumenty audiowizualne i elektroniczne w bibliotece seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: r. 0,00 zł Uwagi Zasady ewidencji dokumentów audiowizualnych i elektronicznych. Opis bibliograficzny dokumentów audiowizualnych na różnych nośnikach fizycznych oraz dokumentów elektronicznych o dostępie lokalnym i zdalnym. zainteresowani bibliotekarze Katarzyna Urbańska / Grażyna Zawadzka, Katarzyna Urbańska Seminarium odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Augustowie. FD Promocja książki i czytelnictwa. Metody i ich wykorzystanie w pracy nauczyciela bibliotekarza. Praca z użytkownikiem seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: październik 2015 r. 0,00 zł Metody pracy z czytelnikiem z uwzględnieniem jego zróżnicowanych możliwości i potrzeb. nauczyciele bibliotekarze dr Jadwiga Nowacka

17 FD-031 Komputerowe katalogi biblioteczne i bazy danych seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: r. 0,00 zł Katalogi ogólnopolskie: NUKAT, KARO, BN. Bibliografie ogólne: BZCz, Wspólna Baza Artykułów z Gazet i Tygodników. Bibliografie specjalne. Baza Zasobów Internetowych z zakresu nauk humanistycznych, ekonomicznych i społecznych. / nauczyciele bibliotekarze Beata Niedźwiecka / Beata Niedźwiecka, Cecylia Radzewicz FD-032 Biblioterapia i możliwości jej wykorzystania w bibliotekach szkolnych seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: listopad 2015 r. 0,00 zł Wykorzystanie biblioterapii w bibliotekarstwie oraz związana z nią działalność terapeutyczna. nauczyciele bibliotekarze dr Jadwiga Nowacka FD-033 Święta, święta Scenariusze imprez w edukacyjnej pracy nauczyciela bibliotekarza seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: listopad 2015 r. 0,00 zł Tworzenie scenariuszy zajęć i inspiracja w pracy bibliotek szkolnych. nauczyciele bibliotekarze dr Jadwiga Nowacka FD-034 E-książki i biblioteki cyfrowe seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: r. 0,00 zł Książka elektroniczna. Platforma książek elektronicznych IBUK Libra: korzystanie z zaawansowanych funkcji pracy z książką. Biblioteki cyfrowe i ich zasoby wyszukiwanie informacji. Cecylia Radzewicz / Cecylia Radzewicz, Beata Niedźwiecka 17

18 FD-035 Czytanie ze zrozumieniem metody i ich wykorzystanie w pracy nauczyciela bibliotekarza seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: styczeń 2016 r. 0,00 zł Poznanie metod pomocnych w kształtowaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem. nauczyciele bibliotekarze dr Jadwiga Nowacka / dr Jadwiga Nowacka, Jolanta Kubrak FD-036 Gry i zabawy w pracy edukacyjnej biblioteki szkolnej seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: luty 2016 r. 0,00 zł Promocja czytelnictwa poprzez zabawę. nauczyciele bibliotekarze dr Jadwiga Nowacka FD-037 Nowelizacje statutów jak je wykonać seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: r. 0,00 zł Zakres zmian w statutach szkół. Sposoby przeprowadzenia nowelizacji. Tekst statutu jednolity, czy ujednolicony. dyrektorzy szkół, członkowie zespołów zadaniowych Andrzej Matusiewicz FD-038 Tworzenie, ewaluacja i modyfikacja koncepcji pracy szkoły warsztaty Liczba godzin dyd.: 10 Termin: r. 20,00 zł Koncepcja pracy szkoły w prawie oświatowym. Opracowanie koncepcji pracy szkoły z uwzględnieniem jej potrzeb, dotychczasowych osiągnięć, wymagań zewnętrznych. Sposoby monitorowania i ewaluacji koncepcji pracy szkoły. Grzegorz Wilczyński 18

19 FD-039 Piszemy historię szkoły warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Opracowanie koncepcji monografii. Tworzenie zespołu i organizacja jego pracy. Gromadzenie podstawy źródłowej (dokumenty, zdjęcia, wspomnienia). Redakcja monografii szkoły. Wykorzystanie monografii szkoły do promowania wartości edukacji. zainteresowani dyrektorzy szkół i nauczyciele Andrzej Matusiewicz FD-040 Kontakty międzykulturowe w szkole warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Co to jest międzykulturowość. Warunki nauczania międzykulturowego. Metody pracy w edukacji międzykulturowości. Andrzej Matusiewicz FD-041 Kontakty międzykulturowe z wyznawcami islamu. Literatura arabska seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: r. 0,00 zł Warunki kontaktów międzykulturowych z wyznawcami islamu. Literatura arabska. Jarosław Schabieński FD-042 Innowacja pedagogiczna w szkole jak ją przygotować i realizować warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Analiza przepisów dotyczących innowacji w szkole. Zasady tworzenia innowacji. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia innowacji w kuratorium oświaty. Andrzej Matusiewicz 19

20 FD-043 Twórcze rozwiązywanie problemów na lekcjach wychowawczych warsztaty Liczba godzin dyd.: 6 Termin: październik 2015 r. 12,00 zł Metodyka rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Wybrane metody do zastosowania na lekcjach wychowawczych. wychowawcy klas Jadwiga Krzyżewska FD-044 Historia rodziny dla każdego jak przygotować drzewo genealogiczne warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Podstawy genealogii. Poszukiwanie i opracowywanie danych genealogicznych. Zasady tworzenia drzew genealogicznych i historii rodzin. Programy komputerowe wspomagające prace genealoga. Genealogia w nauczaniu i wychowaniu. Andrzej Matusiewicz FD-045 Doradztwo edukacyjno-zawodowe Termin: grudzień 2015 r. warsztaty Liczba godzin dyd.: 12 24,00 zł luty 2016 r. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole w świetle obowiązujących przepisów. Wiedza nt. kluczowych zagadnień związanych z dziedziną doradztwa edukacyjno-zawodowego kierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uwagi szkolni doradcy zawodowi i nauczyciele realizujący zadania doradcy Marta Zaboklicka Cykl 3 spotkań po 4 godziny dydaktyczne. FD-046 Ocenianie kształtujące szansą na rozwój współpracy szkoły z rodzicami 20 warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: wrzesień 2015 r. 10,00 zł Idea oceniania kształtującego. Nauczyciel i rodzic ważne role w procesie dydaktycznym. Przygotowanie rodziców do wprowadzenia OK w szkole propozycje scenariuszy spotkań wychowawcy z rodzicami. nauczyciele, wychowawcy wszystkich etapów edukacyjnych Lidia Kłoczko

21 FD-047 Rodzice i nauczyciele partnerstwo dla dobra dziecka warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Warunki i zasady efektywnej współpracy pomiędzy nauczycielami i rodzicami. Stereotypy zakłócające dobrą współpracę. Sposoby budowania pozytywnych relacji w kontaktach z rodzicami. Informacja zwrotna jako element wspierania ucznia w rozwoju. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Danuta Moroz / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk FD-048 warsztaty Liczba godzin dyd.: 8 Jak prowadzić zebrania z rodzicami w szkole Termin: grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. Zasady i sposoby prowadzenia efektywnego zebrania. 16,00 zł nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Jadwiga Mariola Szczypiń FD-049 Samorządność uczniowska w szkole rola opiekuna i uczniowskich liderów warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Proceduralno-prawne zasady funkcjonowania samorządu uczniowskiego. Planowanie pracy samorządu uczniowskiego. Prezentacja i omówienie poradników dla opiekunów samorządów uczniowskich. opiekunowie samorządu uczniowskiego Andrzej Matusiewicz FD-050 Szkolny System Wspierania Zdolności warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: r. 8,00 zł Etapy tworzenia i wdrażania programu. Działania nauczycieli, rodziców i uczniów. Joanna Stabińska 21

22 FD-051 Uczeń zdolny jak go rozpoznawać i jak z nim pracować warsztaty Liczba godzin dyd.: 3 Termin: październik 2015 r. 6,00 zł Charakterystyka i metody identyfikacji uczniów zdolnych. Zagrożenia rozwojowe dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami. Nauczyciel ucznia zdolnego. Joanna Stabińska FD-052 Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: październik 2015 r. 0,00 zł Diagnozowanie Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych. Charakterystyka uczniów. Propozycja rozwiązań praktycznych. Joanna Stabińska FD-053 Diagnoza dziecka z grupy ryzyka dysleksji seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: wrzesień 2015 r. 0,00 zł Jakie zaburzenia należą do specyficznych trudności w uczeniu się? Co jest powodem występowania ryzyka dysleksji? Prezentacja wybranych narzędzi diagnozy ryzyka dysleksji. nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Grażyna Jankowska FD-054 Strategia działań wobec ucznia z grupy ryzyka dysleksji seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: październik 2015 r. 0,00 zł Organizacja specjalistycznej pomocy uczniowi z ryzyka dysleksji w szkole i w domu. Współpraca z wszystkimi osobami biorącymi udział we wspieraniu ucznia. nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Grażyna Jankowska 22

23 FD wspaniałych na lekcji jak poprowadzić zajęcia z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych? seminarium Liczba godzin dyd.: 4 Termin: listopad 2015 r. 8,00 zł Prowadzenie zajęć z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych. Wspieranie rozwoju wielorakich inteligencji. Łączenie indywidualnego podejścia do każdego ucznia z obowiązkiem stworzenia wspólnego dla wszystkich pola działań edukacyjnych. Joanna Stabińska FD-056 Dostosowanie warunków i metod nauczania do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: listopad 2015 r. 8,00 zł Pomoc i wskazówki w wyborze najodpowiedniejszych sposobów i organizacji pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów. Grażyna Jankowska FD-057 Praca bieżąca z uczniem ze SPE podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych i w innych formach seminarium Liczba godzin dyd.: 2 Termin: listopad 2015 r. 0,00 zł Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. nauczyciele wszystkich typów szkół Grażyna Jankowska FD-058 O zdolnościach, czyli jak wielointeligentnie je wspierać warsztaty Liczba godzin dyd.: 3 Termin: grudzień 2015 r. 6,00 zł Typologia uczniów zdolnych. Wielointeligentne wspieranie. Bank dobrych praktyk. Joanna Stabińska 23

24 FD-059 Dyspraksja rozwojowe zaburzenie koordynacji warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: styczeń 2016 r. 8,00 zł Czym jest dyspraksja. Jakie są objawy związane z zaburzeniami rozwojowymi. W jaki sposób pomóc dziecku z dyspraksją. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści szkolni Grażyna Jankowska FD-060 Organizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów niepełnosprawnych seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: grudzień 2015 r. 0,00 zł Organizacja zajęć rewalidacyjnych dla ucznia niepełnosprawnego. Pomoce terapeutyczne wykorzystywane w pracy z uczniem w przezwyciężaniu trudności. Grażyna Jankowska FD-061 Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych konferencja Liczba godzin dyd.: 6 Termin: r. 0,00 zł Główne założenia edukacji włączającej. Aspekt prawny edukacji włączającej w Polsce. Kierunki pracy z dzieckiem. Szanse i zagrożenia. dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy poradni p-p, rodzice Leszek Dąbrowski / dr Beata Rola Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Marek Tarwacki dyrektor Zespołu Szkół w Łajskach FD-062 Praca z uczniem niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z zespołem Aspergera seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: listopad 2015 r. 0,00 zł Uczeń z autyzmem w środowisku szkolnym. Codzienne problemy osób z zespołem Aspergera. Jak zorganizować pracę w klasie, aby pomóc uczniowi ze spektrum autyzmu. nauczyciele pracujący z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera Leszek Dąbrowski 24

25 FD-063 Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: listopad 2015 r. 0,00 zł Wspólne wypracowywanie rozwiązań metodycznych i organizacyjnych w zakresie problemów zgłaszanych przez nauczycieli. Wymiana doświadczeń, wsparcie merytoryczne. nauczyciele pracujący z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Leszek Dąbrowski FD-064 Trudne zachowania ucznia z autyzmem seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: grudzień 2015 r. 0,00 zł Przyczyny zachowań trudnych. Terapia zachowań agresywnych. Model Wspierania Pozytywnych Zachowań. dyrektorzy, nauczyciele pracujący z dzieckiem z autyzmem Leszek Dąbrowski / Leszek Dąbrowski, Grażyna Jankowska FD-065 Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne warsztat II stopnia Termin: marca warsztaty Liczba godzin dyd.: 25 ok. 350,00 zł 2016 r. Rozszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących metody Ruchu Rozwijającego. Analiza niektórych aspektów teoretycznych ruchu. Zasady współpracy z rodzicami. Praca nad problemami pojawiającymi się w prowadzeniu zajęć metodą RR. Sesje ruchowe. Uwagi nauczyciele pracujący z dziećmi o nietypowym / nieprawidłowym rozwoju Leszek Dąbrowski / Alicja Wilkołazka, Bożena Kisiel (psycholog, trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) W zajęciach mogą brać udział tylko osoby, które ukończyły warsztat I stopnia. Koszt szkolenia zależy od liczby uczestników. 25

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Uczestniczymy w działaniach na rzecz kultywowania wielokulturowości regionu Międzynarodowa konferencja W poszukiwaniu wspólnych korzeni Polski i Litwy Wspieramy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11, *

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11,   * Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - publicznej placówki doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego na rok szk. 2016/2017 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Joanna Zielonka miejsce odbywaniu stażu: Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy termin odbywania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), dofinansowanie ze środków UE: 100% łączna wartość

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Rok szkolny 2012/2013 - pierwszy etap tworzenia nowoczesnego systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 27 28 sierpnia 2015 Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Oceniając informuję, motywuję, pomagam Opracowanie: Janusz Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący Nauczyciele języka angielskiego Strony internetowe, portale społecznościowe oraz gry komputerowe jako narzędzia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, informatyki i technologii informacyjnej SP,G,SPG 1. Matematyka w programowaniu (doskonalenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego 1. Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. po zmianach z 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm. nr 170, poz.1218 i 1221,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji oraz zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Skład zespołu: Przewodniczący: Renata Zarzycka-Masłowska Członkowie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 12 września 2013 r. Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko stażysty: Mariusz Wawszczak mgr teologii KUL z przygotowaniem pedagogicznym Opiekun stażu:

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy ul. Grunwaldzka 2 20 tel. 76 723 32 02 fax 76 723 32 04 59 220 Legnica e - mail: odmidn@gopl www.odmidn.legnica.pl PLAN PRACY OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI B e a t a Wa l c z a k C e n t r u m D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i P u b l i c z n a B i b l i o t e k a P e d a g o

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Sinkowska Opiekun stażu: mgr Katarzyna Straszewska Data rozpoczęcia stażu:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz.

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHOCIWLU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OPRACOWAŁA: TERESA BANAS-KOBYLARSKA MAŁGORZATA KLIMCZAK Podstawa prawna: Art. 7 ust.2

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz 1. Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji i doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i Nazwisko: mgr Agnieszka Kłosonoga-Łój Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 11 im. W. Broniewskiego

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z języka polskiego, języka obcego, historii i wiedzy o społeczeństwie Grant Wielkopolskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wymagania kwalifikacyjne Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań, a także

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji Ośrodek Rozwoju Edukacji Kim jesteśmy Ośrodek Rozwoju Edukacji powstał 1 stycznia 2010 roku. Jesteśmy publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. Celem Ośrodka jest podejmowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń.

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Nr obszaru Szczegółowe warunki Znak sprawy: ADM.272.1.2014 Obszar tematyczny Forma Liczba godzin na grupę Minimalna liczebność grupy Wymogi szczegółowe organizacji i realizacji zadania 1. 2. 3. 4. Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r.

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN 29.03.2011r. Joanna Wrona Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych 1 Zmiany w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r.

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. 1 Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Izabella Lutze Ogólnopolskie seminarium pn.: Kompetentny nauczyciel jak konstruować indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Katarzyna Capik nauczyciel mianowany języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum Publicznym im. Ks. B. Markiewicza w Pruchniku Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w nowej perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem

SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA we Wrocławiu SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Drodzy Nauczyciele, wspierając szkoły i placówki oświatowe w

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok 2012/13

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok 2012/13 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok 2012/13 I. PODSTAWY PRAWNE PLANU Art. 35 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

Edukacja interaktywna na lekcjach języka polskiego

Edukacja interaktywna na lekcjach języka polskiego Język pollskii REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA szkoły podstawowej kl. IV VI, gimnazjum Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach języka polskiego TREŚCI: Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo