Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach"

Transkrypt

1 1

2 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Uczestniczymy w działaniach na rzecz kultywowania wielokulturowości regionu Wspieramy talenty i uzdolnienia Międzynarodowa konferencja W poszukiwaniu wspólnych korzeni Polski i Litwy Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny" Dzielimy się doświadczeniem Konferencja W kierunku dobrej szkoły Współpracujemy ze środowiskiem Promujemy nowoczesne technologie w edukacji Akcja Centrum Edukacji Nauczycieli czyta dzieciom" Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Zapraszamy do współpracy 2

3 Szanowni Państwo dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych Od II semestru roku szkolnego 2014/2015 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach rozszerzyło swoją działalność informacyjną poprzez publikowanie Newslettera. Ten rodzaj nowoczesnego kontaktu pozwala nam przekazywać Państwu najważniejsze informacje o minionych, aktualnych i przyszłych wydarzeniach edukacyjnych organizowanych w naszej placówce. Aby dostęp do naszej oferty był wygodniejszy oprócz Informatora, strony internetowej, comiesięcznych plakatów wysyłanych do szkół zapraszamy Państwa na konferencje, warsztaty, kursy kwalifikacyjne oraz inne różnorodne szkolenia również drogą poprzez Newslettera, zamieszczamy tu także materiały pokonferencyjne do pobrania. Proponujemy, aby było to miejsce, poprzez które moglibyście Państwo dzielić się swoimi ciekawymi i dobrymi doświadczeniami. Formuła Newslettera jest cały czas otwarta. Cel, który przyświecał wydanym numerom, a było ich dziewięć, to przede wszystkim przydatność pedagogom. Zależy nam na tym, aby ten rodzaj informacji docierał do jak najliczniejszej grupy nauczycieli. Jaki będzie w nowym roku szkolnym 2015/2016? - to w dużej mierze zależy od Państwa. Czekamy na propozycje, twórcze inspiracje i rozwiązania. Aby zapisać się do naszego Newslettera, należy na stronie internetowej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach podać adres i nazwę instytucji w polu Zapisz się na bezpłatny Newsletter, które znajduje się w prawej górnej części kolumny naszej strony. W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy do udziału w dedykowanych przez Centrum szkoleniach, tych wszystkich, którzy chcą poświęcić swój wolny czas i rozwijać różnorodne kompetencje, które efektywnie wpływają na radość i motywację uczniów do uczenia się. Barbara Radziszewska dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 3

4 Spis treści I. Wspomaganie rozwoju szkół i placówek... 5 II. Kursy, warsztaty, konferencje... 9 Formy ponadprzedmiotowe... 9 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Język polski Język mniejszości narodowej Języki obce Edukacja artystyczna Edukacja przyrodnicza Edukacja matematyczna i techniczna Kształcenie zawodowe Religia Opieka i wychowanie III. Szkolenia rad pedagogicznych IV. Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015 / V. Konsultacje VI. Zasady rekrutacji na szkolenia i kursy kwalifikacyjne Karta zgłoszenia na formę doskonalenia Karta zgłoszenia szkolenia rady pedagogicznej Karta zgłoszenia do udziału w procesie wspomagania zewnętrznego

5 I. Wspomaganie rozwoju szkół i placówek Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach od trzech lat realizuje nowy model wspierania szkół i placówek w ich rozwoju. Minister Edukacji Narodowej od 2013 roku nakłada na dyrektora szkoły obowiązek podejmowania skutecznych działań zapewniających szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb. Mając to na uwadze, proponujemy szkołom i placówkom kompleksowe wspomaganie szkół. W latach wsparliśmy 60 zespołów szkół i placówek. Kompleksowe wspomaganie to zaplanowane i przeprowadzone działania mające na celu podniesienie stopnia poziomu spełniania przez szkołę wymagań państwa. Pomoc w diagnozowaniu potrzeb Wspólna ocena efektów Wspomaganie szkół/placówek Ustalenie sposobów działania Zaplanowanie form wspomagania 5

6 Wspomaganie: jest adresowane do szkoły, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, pomaga szkole w rozwiązywaniu problemów, a co za tym idzie nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań, wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby, jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych form doskonalenia na rzecz długofalowych form pomocy szkole lub placówce, uwzględnia efekty kształcenia, w szczególności wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej szkoły lub placówki oraz wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, dostosowuje działania do kierunków polityki oświatowej państwa i wprowadzanych zmian w systemie oświaty. Przebieg procesu wspomagania Przebieg procesu wspomagania szkoły/placówki Etap I. Pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki. Co się dzieje w tym etapie Spotkanie z dyrektorem szkoły: 1) omówienie zasad współpracy (rola osoby wspomagającej w szkole itp.), 2) przeprowadzenie rozmowy z dyrektorem nt. potrzeb szkoły, 3) omówienie zakresu odpowiedzialności osoby wspomagającej w obszarze planowania i wdrożenia planu wspomagania w szkole, 4) uzgodnienie terminu i przebiegu spotkania z radą pedagogiczną. Rezultaty do osiągnięcia 1) zdiagnozowany jest bieżący stan, 2) ustalony jest podział odpowiedzialności. 6

7 II. Ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki. III. Zaplanowanie form wspomagania i ich realizacja. Spotkanie z radą pedagogiczną część informacyjna i warsztatowa: 1) część informacyjna spotkania: poinformowanie rady pedagogicznej o roli osoby wspomagającej w szkole oraz o istocie zmiany związanej ze wspomaganiem szkół/placówek; sesja pytań i odpowiedzi, 2) dyskusja moderowana z radą pedagogiczną nt. potrzeb rozwojowych szkoły (lub inna forma warsztatowa), 3) wybór przez radę pedagogiczną priorytetowego obszaru do rozwoju na dany rok (forma warsztatowa), 4) wybór zespołu zadaniowego, który przeanalizuje wybrany przez radę pedagogiczną obszar rozwojowy dla szkoły, np. podczas warsztatu diagnostycznego. Praca z zespołem zadaniowym: 1) określenie stanu i przyczyn obecnej sytuacji, 2) zdefiniowanie rezultatów do osiągnięcia przez szkołę, sformułowanie celów rozwoju, 3) zaplanowanie wdrożenia zmiany, 4) opracowanie harmonogramu wprowadzania zmiany. Praca z zespołem zadaniowym: 1) ustalenie sposobów osiągania celów i tworzenie planu. Realizacja planu wspomagania. 1) rada pedagogiczna wie, jak będzie przebiegał proces wspomagania i jaki jest jego cel, 2) jest wybrany obszar/aspekt pracy szkoły do rozwoju na określony czas, 3) jest wybrany zespół do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy obszaru wyłonionego do rozwoju. 1) są zdiagnozowane przyczyny obecnej sytuacji, 2) wiadomo, co i jak szkoła chce zmienić, 3) jest określony cel i plan działania, które zostaną podjęte, aby zaszła zmiana, 4) jest harmonogram, 5) jest opracowana podstawa do stworzenia planu wspomagania. 1) jest opracowany plan wspomagania. 1) odbywają się zaplanowane szkolenia, konsultacje itp. 7

8 IV. Wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania. Spotkanie z radą pedagogiczną: 1) spotkanie, które umożliwi nauczycielom refleksję i ocenę rezultatów przeprowadzonych działań. 1) jest wspólna dyskusja nt. działań i rezultatów oraz możliwości wykorzystania podjętych działań w procesie ewaluacji wewnętrznej szkoły/placówki, 2) są wnioski. Zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do nawiązania współpracy w zakresie kompleksowego wspomagania rozwoju szkoły, realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Nawiązanie współpracy w zakresie wspomagania następuje poprzez przesłanie do Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach karty zgłoszenia. Wzór formularza zgłoszenia przedszkoli, szkół i placówek do objęcia kompleksowym wspomaganiem znajduje się na stronie 75 Informatora i na naszej stronie 8

9 II. Kursy, warsztaty, konferencje Formy ponadprzedmiotowe Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela jak bronić się przed presją FD-001 i manipulacją Termin: październik listopad warsztaty Liczba godzin dyd.: 8 16,00 zł 2015 r. Techniki zachowań asertywnych. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Jadwiga Mariola Szczypiń FD-002 Jak skutecznie komunikować się z innymi Termin: październik 2015 r. kurs Liczba godzin dyd.: 40 80,00 zł luty 2016 r. Wyposażenie nauczycieli w wiedzę oraz umiejętności niezbędne w budowaniu dobrych relacji z uczniami, innymi nauczycielami i rodzicami. Stworzenie możliwości treningu umiejętności niezbędnych w skutecznej realizacji procesów edukacyjnych w szkole. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Jadwiga Mariola Szczypiń / Jadwiga Mariola Szczypiń, Lidia Kłoczko FD-003 Jak sporządzić plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty warsztaty Liczba godzin dyd.: 6 Termin: r. 12,00 zł Przepisy prawne, przesłanki planowania rozwoju zawodowego, struktura i treść planu rozwoju zawodowego. nauczyciele stażyści Jadwiga Mariola Szczypiń 9

10 FD-004 Jak sporządzić plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego warsztaty Liczba godzin dyd.: 6 Termin: r. 12,00 zł Przepisy prawne, przesłanki planowania rozwoju zawodowego, struktura i treść planu rozwoju zawodowego. nauczyciele kontraktowi Jadwiga Mariola Szczypiń FD-005 Jak sporządzić plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego warsztaty Liczba godzin dyd.: 6 Termin: r. 12,00 zł Przepisy prawne, przesłanki planowania rozwoju zawodowego, struktura i treść planu rozwoju zawodowego. nauczyciele mianowani Jadwiga Mariola Szczypiń FD-006 Jak wspierać nauczyciela w okresie stażu warsztaty Liczba godzin dyd.: 8 Termin: październik 2015 r. 16,00 zł Wykorzystanie wybranych narzędzi coachingowych w procesie wspierania nauczycieli będących na ścieżce rozwoju zawodowego. nauczyciele pełniący funkcje opiekuna stażu Jadwiga Mariola Szczypiń Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela FD-007 jak współpracować w zespole nauczycielskim Termin: listopad grudzień warsztaty Liczba godzin dyd.: r. Narzędzia pracy zespołowej do wykorzystania w pracy zespołów nauczycielskich. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Jadwiga Mariola Szczypiń 16,00 zł 10

11 FD-008 Legalne treści w Internecie seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: r. 0,00 zł Prawo autorskie. Granice dozwolonego użytku publicznego w szkole. Licencje. Wyszukiwanie, przerabianie i publikowanie otwartych zasobów edukacyjnych. nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych Andrzej Staszczyk FD-009 Prezentacje dydaktyczne dla zaawansowanych w programie PowerPoint warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Pokazy slajdów: hiperłącza, przejścia, rodzaje i schematy animacji. Wstawianie obrazów, dźwięków i filmów do prezentacji. Sposoby zapisu prezentacji: jako pokaz, prezentacja, pdf, flash. nauczyciele posiadający podstawy umiejętności tworzenia prezentacji Jarosław Cezary Słabiński FD-010 Przeciwdziałanie zagrożeniom w Internecie warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Rodzaje zagrożeń w Internecie. Sposoby zapobiegania. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu filmy i scenariusze lekcji. Wpływ korzystania z Internetu na zmianę sposobu komunikacji i rozpowszechniania różnych informacji. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Jarosław Cezary Słabiński FD-011 E-podręcznik w szkole przyszłości seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: r. 0,00 zł Dydaktyka cyfrowa a wzmacnianie swobodnego rozwoju jednostki. Dlaczego e-podręcznik to nie tylko podręcznik w formie cyfrowej? Wieloplatformowość i mobilność e-podręcznika. Przykładowe zastosowania na zajęciach. nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych Andrzej Staszczyk 11

12 FD-012 Jak chronić i wykorzystywać smartfon i tablet w edukacji warsztaty Liczba godzin dyd.: 10 Termin: r. 20,00 zł Uwagi Sposoby zapobiegania zagrożeniom. Aplikacje, które trzeba mieć w smartfonie i tablecie z Androidem. Przykłady wykorzystania smartfonów i tabletów w edukacji. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Jarosław Cezary Słabiński Każdy uczestnik przynosi na zajęcia smartfon lub/i tablet z systemem Android. Dwa spotkania po 5 godzin dydaktycznych. FD-013 Tworzenie prezentacji edukacyjnych w programie Prezi warsztaty Liczba godzin dyd.: 8 Termin: r. 16,00 zł Uwagi Zakładanie konta na prezi.com. Wybieranie szablonu prezentacji, wstawianie ramek i kształtów. Edycja i formatowanie tekstu. Wstawianie obiektów, ustawianie kolejności pokazu i nadawanie dynamiki elementom prezentacji. Sposoby zapisywania prezentacji. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Jarosław Cezary Słabiński Dwa spotkania po 4 godziny dydaktyczne. FD-014 Nowe technologie sieć współpracy nauczycieli seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: r. 0,00 zł Uwagi Wykorzystywanie nowych technologii w edukacji. Nowinki techniczne i technologiczne. Wymiana doświadczeń. nauczyciele zainteresowani wykorzystaniem nowych technologii Jarosław Cezary Słabiński / Jarosław Cezary Słabiński oraz uczestnicy sieci współpracy Cykl comiesięcznych spotkań seminaryjnych nauczycieli zainteresowanych wykorzystywaniem nowych, innowacyjnych technologii w edukacji. Na pierwszym spotkaniu zostanie wspólnie zaplanowana tematyka spotkań w ramach sieci współpracy nauczycieli. 12

13 FD-015 Wykorzystanie multimediów w edukacji warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Bezpłatne programy do tworzenia, edycji i konwertowania multimediów. Przykłady zastosowania w szkole. Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem multimediów. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Jarosław Cezary Słabiński FD-016 Wirtualna wycieczka zastosowanie zdjęć 360 stopni w nauczaniu różnych przedmiotów seminarium Liczba godzin dyd.: 2 Termin: r. 0,00 zł Prezentacja możliwości zastosowania technologii 360 stopni na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Strony z zasobami 360 stopni. nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych Andrzej Staszczyk FD-017 Ciekawe zajęcia z aplikacją interaktywną warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Wykorzystanie interaktywnych aplikacji na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Tworzenie własnych modułów na podstawie szablonów LearningApps. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Andrzej Staszczyk FD-018 Obsługa i wykorzystanie tablicy interaktywnej cz. I Termin: październik listopad warsztaty Liczba godzin dyd.: 15 30,00 zł 2015 r. Przygotowanie zestawu z tablicą interaktywną do pracy. Podstawowe narzędzia. Tworzenie plansz interaktywnych. Tworzenie lekcji, ćwiczeń z wykorzystaniem multimediów. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Danuta Moroz / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 13

14 FD-019 Programowanie w Scratch z wykorzystaniem interfejsu Arduino warsztaty Liczba godzin dyd.: 8 Termin: 20 i r. 140,00 zł Odczytywanie schematów połączeń. Tworzenie programów w Scratch z wykorzystaniem interfejsu Arduino. Sterowanie urządzeniami z poziomu pythona. Materiały dydaktyczne wypracowane w projekcie Strategie Wolnych i Otwartych Implementacji, scenariusze zajęć. nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Andrzej Staszczyk / Adam Jurkiewicz członek grupy SuperbelfrzyRP, trener technologii Web 2.0, współpracownik Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania FD-020 Jak sprawić, aby lekcja zmieniła się w nowoczesną przygodę seminarium Liczba godzin dyd.: 6 Termin: r. 12,00 zł Obsługa narzędzi edukacyjnych: Prezi, LearningApps, Padlet, Kahoot! Tworzenie testów, blogów, prezentacji i plakatów interaktywnych. Burza mózgów współpraca online nad projektem wraz z uczniami. Udostępnianie wypracowanych materiałów w Internecie. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Jarosław Cezary Słabiński FD-021 Wykorzystanie prezentacji Prezi w dydaktyce seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: r. 0,00 zł Doskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia prezentacji Prezi. Sposoby wykorzystania prezentacji w dydaktyce tworzenie prezentacji i plakatów interaktywnych. nauczyciele posiadający umiejętności tworzenia prezentacji Prezi Jarosław Cezary Słabiński FD-022 Jak oswoić Windows seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: listopad 2015 r. 0,00 zł Jak posługiwać się kafelkami. Czego nie znajdziesz w Windows 10? Wyświetlanie kilku aplikacji równocześnie. Szybszy dostęp do ustawień komputera. Andrzej Staszczyk

15 FD-023 Własna strona www przygoda z WordPressem warsztaty Liczba godzin dyd.: 15 Termin: 3, 10 i r. 30,00 zł Instalacja i konfiguracja WordPressa. Logowanie do własnej strony. Instalacja podstawowych wtyczek. Konfigurowanie strony. Praca z mediami. Aktualizacja strony. Andrzej Staszczyk FD-024 Jak wykorzystać Facebook w edukacji warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Działanie mediów społecznościowych. Wykorzystanie Facebooka do komunikacji, promocji, poprawy relacji z uczniami i budowania platformy współpracy nauczyciela i uczniów przy realizacji różnych projektów. wszystkich typów szkół i placówek Jarosław Cezary Słabiński FD-025 Inkscape program do tworzenia ładnej grafiki warsztaty Liczba godzin dyd.: 10 Termin: styczeń 2016 r. 20,00 zł Inkscape łatwy w obsłudze i darmowy program do tworzenia grafiki. Podstawowe wiadomości o grafice komputerowej. Wizualna atrakcyjność grafiki wektorowej. Początki pracy z programem Inkscape. Metody pracy z grafiką wektorową. Eksportowanie wyników. nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych Andrzej Staszczyk / Andrzej Staszczyk, Danuta Moroz FD-026 Biblioteczna wartość naddana generowanie naddań seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: wrzesień 2015 r. 0,00 zł Generowanie naddań w bibliotekarstwie spotkanie w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej w Raczkach. nauczyciele bibliotekarze dr Jadwiga Nowacka 15

16 FD-027 By zatęsknili do czytania Rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych uczniów seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: r. 0,00 zł Uwagi FD-028 Rozbudzanie u uczniów zainteresowania czytaniem propozycje działań. Wymiana doświadczeń. Jolanta Kubrak Pierwsze z cyklu dziewięciu seminariów poświęconych rozbudzaniu u uczniów motywacji do czytania, zaplanowanych na cały rok szkolny (spotkania raz w miesiącu). Można uczestniczyć we wszystkich lub w wybranych seminariach. Umiejętność czytania warunkiem szkolnego i egzaminacyjnego sukcesu ucznia czytanie ze zrozumieniem w praktyce warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Metody pomocne w kształceniu umiejętności czytania ze zrozumieniem. Możliwości ich wykorzystania w nauczaniu różnych przedmiotów. Jolanta Kubrak FD-029 Dokumenty audiowizualne i elektroniczne w bibliotece seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: r. 0,00 zł Uwagi Zasady ewidencji dokumentów audiowizualnych i elektronicznych. Opis bibliograficzny dokumentów audiowizualnych na różnych nośnikach fizycznych oraz dokumentów elektronicznych o dostępie lokalnym i zdalnym. zainteresowani bibliotekarze Katarzyna Urbańska / Grażyna Zawadzka, Katarzyna Urbańska Seminarium odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Augustowie. FD Promocja książki i czytelnictwa. Metody i ich wykorzystanie w pracy nauczyciela bibliotekarza. Praca z użytkownikiem seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: październik 2015 r. 0,00 zł Metody pracy z czytelnikiem z uwzględnieniem jego zróżnicowanych możliwości i potrzeb. nauczyciele bibliotekarze dr Jadwiga Nowacka

17 FD-031 Komputerowe katalogi biblioteczne i bazy danych seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: r. 0,00 zł Katalogi ogólnopolskie: NUKAT, KARO, BN. Bibliografie ogólne: BZCz, Wspólna Baza Artykułów z Gazet i Tygodników. Bibliografie specjalne. Baza Zasobów Internetowych z zakresu nauk humanistycznych, ekonomicznych i społecznych. / nauczyciele bibliotekarze Beata Niedźwiecka / Beata Niedźwiecka, Cecylia Radzewicz FD-032 Biblioterapia i możliwości jej wykorzystania w bibliotekach szkolnych seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: listopad 2015 r. 0,00 zł Wykorzystanie biblioterapii w bibliotekarstwie oraz związana z nią działalność terapeutyczna. nauczyciele bibliotekarze dr Jadwiga Nowacka FD-033 Święta, święta Scenariusze imprez w edukacyjnej pracy nauczyciela bibliotekarza seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: listopad 2015 r. 0,00 zł Tworzenie scenariuszy zajęć i inspiracja w pracy bibliotek szkolnych. nauczyciele bibliotekarze dr Jadwiga Nowacka FD-034 E-książki i biblioteki cyfrowe seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: r. 0,00 zł Książka elektroniczna. Platforma książek elektronicznych IBUK Libra: korzystanie z zaawansowanych funkcji pracy z książką. Biblioteki cyfrowe i ich zasoby wyszukiwanie informacji. Cecylia Radzewicz / Cecylia Radzewicz, Beata Niedźwiecka 17

18 FD-035 Czytanie ze zrozumieniem metody i ich wykorzystanie w pracy nauczyciela bibliotekarza seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: styczeń 2016 r. 0,00 zł Poznanie metod pomocnych w kształtowaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem. nauczyciele bibliotekarze dr Jadwiga Nowacka / dr Jadwiga Nowacka, Jolanta Kubrak FD-036 Gry i zabawy w pracy edukacyjnej biblioteki szkolnej seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: luty 2016 r. 0,00 zł Promocja czytelnictwa poprzez zabawę. nauczyciele bibliotekarze dr Jadwiga Nowacka FD-037 Nowelizacje statutów jak je wykonać seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: r. 0,00 zł Zakres zmian w statutach szkół. Sposoby przeprowadzenia nowelizacji. Tekst statutu jednolity, czy ujednolicony. dyrektorzy szkół, członkowie zespołów zadaniowych Andrzej Matusiewicz FD-038 Tworzenie, ewaluacja i modyfikacja koncepcji pracy szkoły warsztaty Liczba godzin dyd.: 10 Termin: r. 20,00 zł Koncepcja pracy szkoły w prawie oświatowym. Opracowanie koncepcji pracy szkoły z uwzględnieniem jej potrzeb, dotychczasowych osiągnięć, wymagań zewnętrznych. Sposoby monitorowania i ewaluacji koncepcji pracy szkoły. Grzegorz Wilczyński 18

19 FD-039 Piszemy historię szkoły warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Opracowanie koncepcji monografii. Tworzenie zespołu i organizacja jego pracy. Gromadzenie podstawy źródłowej (dokumenty, zdjęcia, wspomnienia). Redakcja monografii szkoły. Wykorzystanie monografii szkoły do promowania wartości edukacji. zainteresowani dyrektorzy szkół i nauczyciele Andrzej Matusiewicz FD-040 Kontakty międzykulturowe w szkole warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Co to jest międzykulturowość. Warunki nauczania międzykulturowego. Metody pracy w edukacji międzykulturowości. Andrzej Matusiewicz FD-041 Kontakty międzykulturowe z wyznawcami islamu. Literatura arabska seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: r. 0,00 zł Warunki kontaktów międzykulturowych z wyznawcami islamu. Literatura arabska. Jarosław Schabieński FD-042 Innowacja pedagogiczna w szkole jak ją przygotować i realizować warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Analiza przepisów dotyczących innowacji w szkole. Zasady tworzenia innowacji. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia innowacji w kuratorium oświaty. Andrzej Matusiewicz 19

20 FD-043 Twórcze rozwiązywanie problemów na lekcjach wychowawczych warsztaty Liczba godzin dyd.: 6 Termin: październik 2015 r. 12,00 zł Metodyka rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Wybrane metody do zastosowania na lekcjach wychowawczych. wychowawcy klas Jadwiga Krzyżewska FD-044 Historia rodziny dla każdego jak przygotować drzewo genealogiczne warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Podstawy genealogii. Poszukiwanie i opracowywanie danych genealogicznych. Zasady tworzenia drzew genealogicznych i historii rodzin. Programy komputerowe wspomagające prace genealoga. Genealogia w nauczaniu i wychowaniu. Andrzej Matusiewicz FD-045 Doradztwo edukacyjno-zawodowe Termin: grudzień 2015 r. warsztaty Liczba godzin dyd.: 12 24,00 zł luty 2016 r. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole w świetle obowiązujących przepisów. Wiedza nt. kluczowych zagadnień związanych z dziedziną doradztwa edukacyjno-zawodowego kierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uwagi szkolni doradcy zawodowi i nauczyciele realizujący zadania doradcy Marta Zaboklicka Cykl 3 spotkań po 4 godziny dydaktyczne. FD-046 Ocenianie kształtujące szansą na rozwój współpracy szkoły z rodzicami 20 warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: wrzesień 2015 r. 10,00 zł Idea oceniania kształtującego. Nauczyciel i rodzic ważne role w procesie dydaktycznym. Przygotowanie rodziców do wprowadzenia OK w szkole propozycje scenariuszy spotkań wychowawcy z rodzicami. nauczyciele, wychowawcy wszystkich etapów edukacyjnych Lidia Kłoczko

21 FD-047 Rodzice i nauczyciele partnerstwo dla dobra dziecka warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Warunki i zasady efektywnej współpracy pomiędzy nauczycielami i rodzicami. Stereotypy zakłócające dobrą współpracę. Sposoby budowania pozytywnych relacji w kontaktach z rodzicami. Informacja zwrotna jako element wspierania ucznia w rozwoju. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Danuta Moroz / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk FD-048 warsztaty Liczba godzin dyd.: 8 Jak prowadzić zebrania z rodzicami w szkole Termin: grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. Zasady i sposoby prowadzenia efektywnego zebrania. 16,00 zł nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Jadwiga Mariola Szczypiń FD-049 Samorządność uczniowska w szkole rola opiekuna i uczniowskich liderów warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: r. 10,00 zł Proceduralno-prawne zasady funkcjonowania samorządu uczniowskiego. Planowanie pracy samorządu uczniowskiego. Prezentacja i omówienie poradników dla opiekunów samorządów uczniowskich. opiekunowie samorządu uczniowskiego Andrzej Matusiewicz FD-050 Szkolny System Wspierania Zdolności warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: r. 8,00 zł Etapy tworzenia i wdrażania programu. Działania nauczycieli, rodziców i uczniów. Joanna Stabińska 21

22 FD-051 Uczeń zdolny jak go rozpoznawać i jak z nim pracować warsztaty Liczba godzin dyd.: 3 Termin: październik 2015 r. 6,00 zł Charakterystyka i metody identyfikacji uczniów zdolnych. Zagrożenia rozwojowe dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami. Nauczyciel ucznia zdolnego. Joanna Stabińska FD-052 Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: październik 2015 r. 0,00 zł Diagnozowanie Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych. Charakterystyka uczniów. Propozycja rozwiązań praktycznych. Joanna Stabińska FD-053 Diagnoza dziecka z grupy ryzyka dysleksji seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: wrzesień 2015 r. 0,00 zł Jakie zaburzenia należą do specyficznych trudności w uczeniu się? Co jest powodem występowania ryzyka dysleksji? Prezentacja wybranych narzędzi diagnozy ryzyka dysleksji. nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Grażyna Jankowska FD-054 Strategia działań wobec ucznia z grupy ryzyka dysleksji seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: październik 2015 r. 0,00 zł Organizacja specjalistycznej pomocy uczniowi z ryzyka dysleksji w szkole i w domu. Współpraca z wszystkimi osobami biorącymi udział we wspieraniu ucznia. nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Grażyna Jankowska 22

23 FD wspaniałych na lekcji jak poprowadzić zajęcia z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych? seminarium Liczba godzin dyd.: 4 Termin: listopad 2015 r. 8,00 zł Prowadzenie zajęć z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych. Wspieranie rozwoju wielorakich inteligencji. Łączenie indywidualnego podejścia do każdego ucznia z obowiązkiem stworzenia wspólnego dla wszystkich pola działań edukacyjnych. Joanna Stabińska FD-056 Dostosowanie warunków i metod nauczania do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: listopad 2015 r. 8,00 zł Pomoc i wskazówki w wyborze najodpowiedniejszych sposobów i organizacji pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów. Grażyna Jankowska FD-057 Praca bieżąca z uczniem ze SPE podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych i w innych formach seminarium Liczba godzin dyd.: 2 Termin: listopad 2015 r. 0,00 zł Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. nauczyciele wszystkich typów szkół Grażyna Jankowska FD-058 O zdolnościach, czyli jak wielointeligentnie je wspierać warsztaty Liczba godzin dyd.: 3 Termin: grudzień 2015 r. 6,00 zł Typologia uczniów zdolnych. Wielointeligentne wspieranie. Bank dobrych praktyk. Joanna Stabińska 23

24 FD-059 Dyspraksja rozwojowe zaburzenie koordynacji warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: styczeń 2016 r. 8,00 zł Czym jest dyspraksja. Jakie są objawy związane z zaburzeniami rozwojowymi. W jaki sposób pomóc dziecku z dyspraksją. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści szkolni Grażyna Jankowska FD-060 Organizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów niepełnosprawnych seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: grudzień 2015 r. 0,00 zł Organizacja zajęć rewalidacyjnych dla ucznia niepełnosprawnego. Pomoce terapeutyczne wykorzystywane w pracy z uczniem w przezwyciężaniu trudności. Grażyna Jankowska FD-061 Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych konferencja Liczba godzin dyd.: 6 Termin: r. 0,00 zł Główne założenia edukacji włączającej. Aspekt prawny edukacji włączającej w Polsce. Kierunki pracy z dzieckiem. Szanse i zagrożenia. dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy poradni p-p, rodzice Leszek Dąbrowski / dr Beata Rola Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Marek Tarwacki dyrektor Zespołu Szkół w Łajskach FD-062 Praca z uczniem niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z zespołem Aspergera seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: listopad 2015 r. 0,00 zł Uczeń z autyzmem w środowisku szkolnym. Codzienne problemy osób z zespołem Aspergera. Jak zorganizować pracę w klasie, aby pomóc uczniowi ze spektrum autyzmu. nauczyciele pracujący z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera Leszek Dąbrowski 24

25 FD-063 Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: listopad 2015 r. 0,00 zł Wspólne wypracowywanie rozwiązań metodycznych i organizacyjnych w zakresie problemów zgłaszanych przez nauczycieli. Wymiana doświadczeń, wsparcie merytoryczne. nauczyciele pracujący z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Leszek Dąbrowski FD-064 Trudne zachowania ucznia z autyzmem seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: grudzień 2015 r. 0,00 zł Przyczyny zachowań trudnych. Terapia zachowań agresywnych. Model Wspierania Pozytywnych Zachowań. dyrektorzy, nauczyciele pracujący z dzieckiem z autyzmem Leszek Dąbrowski / Leszek Dąbrowski, Grażyna Jankowska FD-065 Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne warsztat II stopnia Termin: marca warsztaty Liczba godzin dyd.: 25 ok. 350,00 zł 2016 r. Rozszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących metody Ruchu Rozwijającego. Analiza niektórych aspektów teoretycznych ruchu. Zasady współpracy z rodzicami. Praca nad problemami pojawiającymi się w prowadzeniu zajęć metodą RR. Sesje ruchowe. Uwagi nauczyciele pracujący z dziećmi o nietypowym / nieprawidłowym rozwoju Leszek Dąbrowski / Alicja Wilkołazka, Bożena Kisiel (psycholog, trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) W zajęciach mogą brać udział tylko osoby, które ukończyły warsztat I stopnia. Koszt szkolenia zależy od liczby uczestników. 25

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015 INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA na rok szkolny 2014/2015 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wrocław 2014 Wydawca: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73a

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2012/2013

Oferta szkoleń 2012/2013 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę, Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. Paulo Coelho Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia auczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Zawartość I. DYDAKTYKI PRZEDMIOTOWE, SZCZEGÓŁOWE..3 II. ZARZĄDZAIE SZKOŁAMI, PLACÓWKAMI, ZESPOŁAMI

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz 1 2 SPRAWOZDANIE z wykonania usługi edukacyjnej realizacja form

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo