Podsumowanie dla kierownictwa Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie dla kierownictwa Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT"

Transkrypt

1 Podsumowanie dla kierownictwa Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT

2 Contents Podsumowanie dla kierownictwa... 3 Poszukiwanie okazji do innowacji... pomimo niesprzyjającej kultury IT... 4 Wydajność zawsze może być wyższa... 6 Konsolidacja wieloetapowa z uwzględnieniem ogólnej strategii... 8 Copyright 2013 Interactive Intelligence, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Marki i nazwy produktów wspomniane w tym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Interactive Intelligence, Inc Interactive Way Indianapolis, Indiana Telefon/Faks (800) Popr , wersja Interactive Intelligence, Inc. 2 Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT

3 Podsumowanie dla kierownictwa Niższe koszty i wyższa wydajność od dawna są i pozostaną hasłem IT. Ponieważ jednak dział IT ma coraz większy wpływ na zdolność firmy do wprowadzania nowych produktów i świadczenia usług, dyrektorzy ds. informacji i liderzy IT zaczynają niepokoić się o stan infrastruktury, która może nie być w stanie spełnić założonych potrzeb biznesowych. W ramach narastającego trendu oferowania produktów i usług przy wsparciu działu IT, konsolidowanie wielosystemowych, wielooddziałowych infrastruktur, spowalniających komunikację, procesy biznesowe oraz działalność firmy i centrum obsługi klienta, może złagodzić te obawy i pomóc działowi IT odnieść sukces w nowej roli. Z Praktycznego przewodnika po zagadnieniach związanych z konsolidacją infrastruktury Interactive Intelligence, June 2011 Firmy AMD i HP wyraziły to najlepiej w opublikowanym w 2010 r. raporcie na temat infrastruktury centrum danych: w ciągu ostatnich kilku lat organizacje zaopatrywały się w serwery, pamięci masowe i urządzenia sieciowe tylko po to, aby dotrzymać kroku popytowi, zwłaszcza w celu zaadaptowania się do zmiennych, globalnych wymagań biznesowych 1. Wygląda na to, że ten trend się odwraca. Według sondażu InformationWeek Analytics przeprowadzonego w 2011 r. wśród ponad 200 dyrektorów ds. informacji i kierowników IT, w którym zapytano ich o krótkoterminowe cele 2 związane z infrastrukturą, 32 proc. respondentów stwierdziło, że planuje skonsolidować/zredukować aplikacje w 2011 r., a kolejne 20 proc. planowało konsolidację na lata Respondenci mówili też o planach przeprojektowania centrów danych (22 proc. w 2011 r., 23 proc. w ciągu 24 miesięcy) oraz szerszego wykorzystania oprogramowania jako usługi (SaaS) oraz innych usług hostowanych w swojej infrastrukturze i centrach danych (23 proc. w 2011 r., 23 proc. w ciągu 24 miesięcy). Oczywiście, konsolidacja infrastruktury głosu i danych nie jest niczym nowym. W branży centrów obsługi klienta platformy oprogramowania i sieci IP od dawna pozwalają organizacjom konsolidować wielopunktowe architektury sprzętowe w pojedyncze, serwerowe pakiety aplikacji, przede wszystkim po to, aby uprościć zarządzanie i ograniczyć koszty obsługi oraz konserwacji, a jednocześnie usprawnić procesy obsługi klienta. Przejęcia, w których firma dziedziczy systemy i biura nabytej organizacji (albo odchudza je i restrukturyzuje), również często prowadzą do konsolidacji infrastruktury, której celem jest wyeliminowanie niezgodnych systemów oraz przeniesienie istniejących i nowo nabytych jednostek biznesowych na jedną platformę. Jednak ważniejszym argumentem za ograniczeniem zachłanności infrastruktury są cele biznesowe, które bezpośrednio wiążą działy IT z generowaniem przychodów oraz ich rosnącą rolą jako inkubatora biznesu. 1 The Time is Right to Transform The Data Center, TechTarget Custom Media, 2010 r., badania sponsorowane przez AMD i HP. 2 Murphy, Chris, red. InformationWeek Analytics, 2011 Global CIO Survey of IT executives, Stany Zjednoczone, luty 2011 r Interactive Intelligence, Inc. 3 Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT

4 Wykorzystanie infrastruktury IT do tworzenia źródeł przychodów W sondażu InformationWeek Analytics 34 proc. dyrektorów ds. informacji i liderów IT stwierdziło, że ich kluczowym priorytetem na 2011 r. jest wprowadzenie nowych produktów i usług dla klientów pod kierunkiem działu IT niemal dwukrotnie więcej niż w 2009 r., kiedy był to priorytet dla 18 proc. ankietowanych. Kolejne 27 proc. respondentów wskazało, że jedną z inicjatyw na 2011 r. jest stworzenie nowego modelu biznesowego i źródła przychodów poprzez pełniejsze wykorzystanie infrastruktury IT. Zgodnie z tymi celami, 48 proc. ankietowanych dodało, że zwiększenie efektywności procesów biznesowych przez dział IT znajduje się wysoko na ich liście priorytetów na 2011 r. Jeśli dział IT ma wspierać dostarczanie produktów/usług i w większym stopniu przyczyniać się do zwiększenia przychodów firmy, zespoły IT muszą wykazać się bardziej kreatywnym podejściem do infrastruktury IT zagwarantować, że będzie ona wystarczająco elastyczna, aby umożliwić rozszerzanie oferty produktów i usług w tempie dyktowanym przez biznes, a nie wtedy, kiedy dział IT się do tego zabierze. W wielu organizacjach dyrektorzy ds. informacji i osoby decyzyjne w IT już teraz podkreślają konsolidację jako sposób na spełnienie tych nowych wymagań, w czym mogą pomóc takie innowacje, jak przetwarzanie danych w chmurze oraz ewoluujące technologie wirtualizacji. Oto kilka podstawowych zasad, którymi kierują się liderzy w kwestii zarządzania infrastrukturą. Poszukiwanie okazji do innowacji... pomimo niesprzyjającej kultury IT We wszystkich branżach dyrektorzy generalni i inni członkowie kierownictwa przekonują się, jak pozytywnie technologie informatyczne oraz innowacje wpływają na działalność firmy, i liczą na to, że ich dyrektorzy ds. informacji oraz liderzy IT będą identyfikować, wdrażać i promować innowacyjne rozwiązania, które wspomagają rozwój biznesowy. Niestety, w obecnej kulturze IT zadanie to przypada liderom technologicznym, którzy dysponują bardzo ograniczonym budżetem i personelem. Jednak nawet w takich warunkach istnieją okazje do innowacji, a większość z nich jest zasługą przetwarzania danych w chmurze. W niedawnym raporcie poświęconym innowacjom chmurowym Microsoft wskazał głównie na chmury prywatne 3. Jak wynika z raportu, coraz więcej dyrektorów ds. informacji nie traktuje chmur prywatnych wyłącznie jako sposobu na zmianę struktury kosztów inwestycji IT, ale również na realokację zasobów ludzkich i technicznych w celu wprowadzania innowacji, na które brakuje funduszy. Chmury prywatne to kluczowy etap innowacji biznesowej w działach IT powiedział Peter A. Jensen, dyrektor ds. marketingu produktów, Microsoft, US BMO, System Center and Virtualization. Mechanizm abstrakcji i upełnomocnienia implikowany przez skalowalny, elastyczny model samoobsługowy (taki jak chmura publiczna) całkowicie zmienia sposób dostarczania firmie przez dział IT wartości biznesowych, a także oczekiwania firmy względem działu IT. 3 How IT Is Driving Business Innovation with Private Clouds, Microsoft, CIO Custom Solutions Group, 2010 r Interactive Intelligence, Inc. 4 Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT

5 Firma badawcza IDG jednakowo traktuje chmurę i wirtualizację. W swoim ezinie Blueprint for the New IT 4 IDG wskazuje kilka aspektów chmury i wirtualizacji, które mogą przynieść zwiększyć wydajność infrastruktury IT w obszarach krytycznych dla funkcjonowania firmy; aspekty te ustalono w globalnej ankiecie przeprowadzonej przez IDG wśród 350 dyrektorów ds. informacji i liderów IT. Jeśli chodzi o związek między infrastrukturą a tworzeniem nowych strumieni przychodów, za kluczowe elementy uznano samoobsługowy model dostarczania usług oraz możliwość skalowania wydajności na żądanie. Oczywistym spośród nich jest wprowadzanie i dystrybuowanie nowych samoobsługowych produktów i usług za pośrednictwem chmury, jak w przypadku sklepów itunes i Amazon.com, pobierania nowej aplikacji bankowej do tabletu, kupowania biletów na koncert za pomocą smartfona itd. Jednakże również dzięki skalowalności chmury firmy mogą Wirtualizacja tworzy elastyczną platformę, niezbędną dla kierowania i wspierania nowego świata biznesu." wyeliminować wady większych, wielosystemowych infrastruktur, które nie radzą sobie dobrze ze zmiennym obciążeniem. Wykorzystując chmurę do wirtualizacji centrów danych, centrów obsługi klienta (zwłaszcza wielooddziałowych) oraz zamiejscowych biur, organizacje mogą szybko skalować w górę i w dół swoje systemy IT oraz zasoby związane z obsługą klienta, aby sprostać takim sytuacjom, jak premiera nowego produktu albo specjalna, ograniczona czasowo oferta. Oprócz elastyczności infrastruktury, skalowalność oferowana przez chmurę może być skutecznym mechanizmem kontroli kosztów: np. struktura płać za korzystanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak oprogramowanie jako usługa (SaaS), komunikacja jako usługa (CaaS) oraz inne usługi hostowane, które pozwalają menedżerom IT przekazać zewnętrznym podmiotom odpowiedzialność za transmisję głosu i danych. Scenariusz innowacji: wirtualizacja z komunikacją jako usługą (CaaS) Bank z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, znany z przedsiębiorczego podejścia i wyróżniających się rozwiązań bankowych a także innowacyjnego użycia technologii do dostarczania tych rozwiązań prowadzi ponad 180 biur i placówek z czterech stanach. Dwa contact center zlokalizowane w różnych stanach stanowią podstawę operacji banku w zakresie obsługi klienta, rozwoju działalności oraz wprowadzania nowych finansowych produktów i usług. Czynniki biznesowe Przestarzała wielopunktowa, heterogeniczna infrastruktura, w dużej mierze pozbawiona wsparcia Rosnąca potrzeba konsolidacji rozmów telefonicznych i procesów biznesowych na rzecz klientów i operacji wewnętrznych Chęć odciążenia personelu IT i skupienia się na konsolidacji infrastruktury w skali całej organizacji poprzez wyeliminowanie 30 proc. wezwań pomocy technicznej IDG 4 Blueprint for the New IT, IDG Enterprise Custom Solutions Group, 2011 r Interactive Intelligence, Inc. 5 Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT

6 Rozwiązanie infrastrukturalne Chmurowe usługi centrum kontaktowego CaaS zintegrowane z istniejącą, lokalną infrastrukturą głosową przedsiębiorstwa o Usługi CaaS wdrożone w obu contact center za pośrednictwem pojedynczej wirtualnej platform o Możliwość skalowania na żądanie w modelu licencjonowania CaaS: użytkownicy, nowe funkcje, nowe usługi bankowe (eusługi, IVR) Korzyści dla banku Chmurowa konsolidacja infrastruktury contact center i wielu systemów o Lokalna obsługa dźwięku ze sterowaniem połączeniami przez rozwiązanie CaaS o Regulacje bankowe łatwiejsze zachowywanie zgodności z przepisami o Bezpieczeństwo większa kontrola nad transmisją danych i głosu oraz nad informacjami o klientach Potencjał rozwoju o o Zapewnienie obu centrom kontaktowym kontroli nad własnym losem Możliwość adaptacji do przyszłych przejęć (w tym nabytych systemów), dodawania konsultantów, generowania nowych usług bankowych itd. Wydajność zawsze może być wyższa Różne firmy i menedżerowie IT postrzegają wydajność (i jej brak) na różne sposoby. Jednak na poziomie infrastruktury głosu i danych zwykło uważać się, że najbardziej wydajne infrastruktury są w pełni ustandaryzowane, uproszczone i zautomatyzowane, w przeciwieństwie do takich, które wymagają zastrzeżonych, skomplikowanych i niewygodnych systemów IT 5. Aby nieustannie zwiększać wydajność infrastruktury oraz elastyczność biznesową trzeba przykładać szczególną wagę do związku między wydajnością a standardami, zarówno w sieciach, jak i w innych aspektach infrastruktury, takich jak liczba serwerów, narzędzia administracyjne, procesy systemowe itd. Obecnie najszerzej akceptowanym i używanym standardem branżowym do transmisji głosu przez sieci IP jest Session Initiation Protocol (SIP). Protokół ten, wraz z mechanizmem Multiprotocol Label Switching (MPLS) używanym w sieciach do transmisji głosu i danych, w ciągu ostatnich kilku lat zyskał uznanie liderów IT, oferując bardziej niezawodną i Rozwiązania takie jak SIP i elastyczną konfigurację sieci. Oprócz MPLS umożliwiają konsolidowania sieci i efektywniejszego konsolidację sieci oraz dalsze zarządzania z wykorzystaniem rozwiązań w uproszczenie infrastruktury. rodzaju SIP i MPLS, dział IT może jeszcze bardziej uprościć infrastrukturę, konsolidując aplikacje, serwery fizyczne, a nawet procesy. W centrach obsługi klienta, a ostatnio również w przedsiębiorstwach, aplikacje obsługujące głos i dane są konsolidowane w łatwe do zarządzania, wielofunkcyjne pakiety, które znacznie ograniczają ilość fizycznych serwerów. Wykorzystanie chmury i wirtualizacji 5 A Look Inside the Efficient Data Center, Dell Tech Dossier, CIO Custom Solutions Group, 2010 r Interactive Intelligence, Inc. 6 Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT

7 może jeszcze bardziej zmniejszyć ich liczbę. Na przykład Dell w swoim artykule Data Center Technical Dossier posuwa się do tego, że zaleca przedsiębiorstwom zaprzestać wdrażania serwerów fizycznych tam, gdzie to możliwe, i wykorzystać wirtualizację do ograniczenia liczby zarządzanych serwerów w stosunku nawet 20 do 1. Kiedy organizacja ustandaryzuje i uprości infrastrukturę, następnym logicznym krokiem jest automatyzacja, która pozwala zarządzać zróżnicowanymi operacjami IT, w tym przeniesieniem zadań administracyjnych z działu IT do poszczególnych jednostek biznesowych, jak zrobił to pewien duży regionalny bank po serii przejęć. Scenariusz wydajności: mniejszy system, szersze powiązania z jednostkami biznesowymi Największy amerykański bank w swoim regionie, świadczący usługi bankowe i udzielający pożyczek konsumentom oraz małym i średnim firmom. Po kilku przejęciach jest uważany za jeden z największych amerykańskich banków i kas oszczędnościowych. Aby służyć swoim klientom, bank prowadzi kilka placówek detalicznych, a także centrum kontaktowe złożone z sześciu oddziałów i zatrudniające 1000 konsultantów. Czynniki biznesowe System komunikacyjny obsługujący dynamiczne zmiany biznesowe Łatwość wdrożenia i obsługi, centra obsługi klienta i wiele jednostek biznesowych Przeniesienie zadań administracyjnych z IT do biznesu niemożliwe na poprzednich platformach Rozwiązanie infrastrukturalne Zintegrowana infrastruktura telefonii IP i contact center (dwóch kluczowych dostawców) o Platforma/pakiet aplikacji contact center zintegrowana z korporacyjną platformą głosową przy użyciu stacji zdalnych o Telefony rejestrowane na platformie głosowej, połączenia trwałe Lokalny operator jako bieżący interfejs SIP, przejście na bezpośredni trunking SIP; planowana integracja z korporacyjnymi systemami IVR opartymi na SIP Korzyści dla banku Zmniejszenie infrastruktury o W contact center 64 serwery poprzednich producentów zastąpiono 10; 100 tys. dol. oszczędności rocznie na kosztach konserwacji Łatwość zarządzania systemem/procesami o Przykład: procedura routingu połączeń w contact center = 4 etapy; poprzednie rozwiązanie = 18 etapów o Znacznie szybsze wdrażanie nowych produktów i usług bankowych Niezależne działanie wielu jednostek biznesowych o IT wspiera aplikacje i usługi contact center, przekazując odpowiednie funkcjonalności jednostkom biznesowym o Jednostki biznesowe zarządzają umiejętnościami, routingiem, raportowaniem bez interwencji działu IT 2013 Interactive Intelligence, Inc. 7 Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT

8 Konsolidacja wieloetapowa z uwzględnieniem ogólnej strategii Jak już wspomniano, konsolidacja infrastruktur głosu i danych nie jest nową praktyką. Standardy takie jak SIP i nowe pakiety zintegrowanych aplikacji po prostu ułatwiły przejście z platform heterogenicznych na pojedynczą, konwergentną architekturę, przede wszystkim w centrach obsługi klienta, zwłaszcza wielooddziałowych. Jak stwierdził pewien menedżer IT odnośnie projektu konsolidacji platform heterogenicznych i 27 contact center w firmie ubezpieczeniowej: Zakończyliśmy migrację na korporacyjną platformę głosową, a następnie postanowiliśmy przejść na pojedynczy system contact center, który zastąpiłby oddzielne systemy ACD, IVR, monitorowania jakości i zarządzania personelem we wszystkich 27 oddziałach. Wybraliśmy platformę wielofunkcyjną, ponieważ była zbudowana jako pojedynczy system i oferowała bardziej spójne, uproszczone środowisko 6. W przypadku tej firmy ubezpieczeniowej przesłanki do konsolidacji infrastruktury były proste i dość typowe: potrzeba skonsolidowania wielu systemów, od wielu producentów, w wielu oddziałach. Nie zawsze jednak wiadomo, jak zaplanować i przeprowadzić konsolidację od początku do końca. W większości przypadków, w których mamy do czynienia z wielosystemową, wielooddziałową infrastrukturą, jej całkowita wymiana jest nierealistyczna ze względu na koszty, przestoje, istniejące kontrakty wsparcia i podobne czynniki. Bardziej logicznym podejściem, pomyślnie zrealizowanym przez wielu menedżerów IT, jest stopniowa integracja/konsolidacja w ramach wdrożenia wielofazowego. W takim scenariuszu firmy i ich zespoły IT mogą eliminować wielopunktowe komponenty lub aplikacje pojedynczo albo w grupach, nad którymi da się zapanować. Większość wielofunkcyjnych pakietów aplikacji z natury pozwala centrum obsługi klienta (a wielu przypadkach również przedsiębiorstwu) po prostu uaktywnić lub włączyć tylko te aplikacje, które są potrzebne, takie jak ACD, IVR, poczta głosowa itd. Hostowane usługi chmurowe, takie jak CaaS, oferują to samo podejście w modelu płać za korzystanie, w którym organizacja płaci tylko za te aplikacje i funkcje, jakich rzeczywiście używa. Jeśli chodzi o wieloetapową transformację centrum danych, Dell uważa konsolidację za część szerszego obrazu infrastruktury. Pierwszym etapem jest przykładowo zwiększenie stopnia wirtualizacji w centrum danych, a także w innych jednostkach, takich jak contact center i oddalone oddziały. Zwłaszcza we Konsolidacja aplikacji współczesnym środowisku biznesowym/it pozwala zrezygnować z wirtualizacja jest nieunikniona i pomaga zbudować fundament pod centrum danych nowej generacji. posiadania zasobów IT Kolejnym etapem jest konsolidacja nie tylko dedykowanych do danych samych aplikacji, ale również odejście od systemów przydzielania zasobów IT konkretnym aplikacjom. Dell Co do standaryzacji, w infrastrukturze centrum danych należy wykorzystać więcej takich komponentów, jak sieci z obsługą SIP, serwery kasetowe i protokoły administracyjne, aby centrum danych i infrastruktura organizacyjna jako całość obsługiwały więcej standardów branżowych. W miarę, jak pojawiają się nowe technologie, standaryzacja ułatwia ich wykorzystanie. Na poziome podejmowania decyzji 6 Wywiad telefoniczny, 14 lutego 2011 r Interactive Intelligence, Inc. 8 Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT

9 organizacje powinny utworzyć interdyscyplinarne zespoły IT, aby ułatwić udostępnianie wiedzy i wyeliminować silosy informacyjne. Jak twierdzi Peter Jensen z Microsoftu, liderzy IT i firmy wymagają jasnego zrozumienia procesów IT, procesów biznesowych... oraz przejrzystości, która umożliwi wzajemne odwzorowywanie tych zbiorów procesów. Scenariusz konsolidacji wielofazowej: jeden system dla 27 oddziałów contact center Znany międzynarodowy ubezpieczyciel, uważany za rodzinę firm, oferuje szereg produktów ubezpieczeniowych (polisy na wypadek inwalidztwa, na opiekę długoterminową, na życie oraz dobrowolne) dla 170 tys. firm ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w tym niemal 40 proc. przedsiębiorstw z listy Fortune 500. Sam ubezpieczyciel znajduje się wśród 250 największych firm uwzględnionych na tej liście. Firma obsługująca 25 milionów osób z całego świata prowadzi centrum kontaktowe, które składa się 27 oddziałów i zatrudnia 1100 konsultantów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Poszczególne centra telefoniczne i kontaktowe zatrudniają od kilku do kilkuset konsultantów, w tym coraz więcej osób pracujących w domu. Czynniki biznesowe Jeden system, który zastąpi bieżące systemy heterogeniczne w 27 oddziałach centrum kontaktowego o Jedno rozwiązanie, które zacieśni współpracę między działami biznesowymi/it, umożliwiając realizację wielu celów Spójne, uproszczone środowisko o Aplikacje, administracja i system IVR, plus otwarta integracja z istniejącą platformą głosową (telefonią IP) oraz systemami biznesowymi Wybrane rozwiązanie Przejście wielofazowe migracja z przestarzałych platform heterogenicznych na w pełni zintegrowaną (i bardziej skonsolidowaną) platformę wielofunkcyjną oraz pakiet aplikacji od dwóch producentów o Pakiet aplikacji contact center zintegrowany z istniejącą platformą korporacyjnej telefonii IP za pomocą trunkingu SIP; trunking do środowiska platformy głosowej o Plan zastąpienia tradycyjnych systemów nagrywania i WFM podobnymi funkcjonalnie aplikacjami z nowego pakietu contact center Korzyści dla firmy ubezpieczeniowej Szersza wiedza o rozwiązaniach contact center i większa elastyczność, niż w przypadku dużych producentów o Wirtualizacja w skali wielu oddziałów, zdalni konsultanci o Platforma wielokanałowa przejście z centrum telefonicznego na wielokanałowe contact center o Ulepszona samoobsługa przez internet i rozwijany samodzielnie system IVR o Mniejsza infrastruktura: 10 serwerów w porównaniu z oraz serwerami w rozwiązaniach innych producentów 2013 Interactive Intelligence, Inc. 9 Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT

10 Dowiedz się więcej Pobierz Praktyczny przewodnik po zagadnieniach związanych z konsolidacją infrastruktury z witryny Interactive Intelligence. Przejdź na stronę Zacznij działać Interactive Intelligence oferuje rozwiązania oferuje rozwiązania dobrze nadające się do konsolidacji wielosystemowej, wielooddziałowej infrastruktury, do wspomagania wirtualizacji i do wdrażania chmur prywatnych, które opierają się standardowej, wielofunkcyjnej platformie programowej Customer Interaction Center (CIC). Platforma CIC zapewnia kompletny zbiór funkcji do automatyzacji centrum kontaktowego, korporacyjnej telefonii IP oraz automatyzacji procesów biznesowych i jest dostępna jako rozwiązanie instalowane lokalnie lub w postaci chmurowej komunikacji jako usługi (CaaS). Oparta na CIC usługa CaaS Contact Center wykorzystuje protokół SIP, aby zaoferować elastyczność modelu wdrożeniowego, dostarczanie i kontrolowanie usług poprzez VoIP i wydajną sieć MPLS. Odwiedź stronę albo napisz do nas na adres aby dowiedzieć się więcej o naszych sprawdzonych rozwiązaniach i usługach, z których obecnie korzysta ponad 4000 organizacji na całym świecie Interactive Intelligence, Inc. 10 Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

Jak chmura wpływa na ryzyko i TCO

Jak chmura wpływa na ryzyko i TCO Jak chmura wpływa na ryzyko i TCO Dave Michels Główny analityk TalkingPointz Tim Passios Wiceprezes ds. marketingu rozwiązań Interactive Intelligence, Inc. Spis treści Wprowadzenie... 3 Ryzyko... 4 TCO...

Bardziej szczegółowo

Przejdź na wyższy poziom.

Przejdź na wyższy poziom. Przejdź na wyższy poziom. Przekraczaj granice. Przyszłość należy do firm, które są przygotowane na nadchodzące zmiany. Rozwój firmy wymaga wdrożenia środowiska informatycznego, które jest w stanie sprostać

Bardziej szczegółowo

Richard Snow wiceprezes oraz dyrektor ds. badań w Ventana Research. Jason Alley marketing rozwiązań w Interactive Intelligence, Inc.

Richard Snow wiceprezes oraz dyrektor ds. badań w Ventana Research. Jason Alley marketing rozwiązań w Interactive Intelligence, Inc. Przejęcie kontroli: Contact center w chmurze oznacza większą kontrolę dla użytkowników Richard Snow wiceprezes oraz dyrektor ds. badań w Ventana Research Jason Alley marketing rozwiązań w Interactive Intelligence,

Bardziej szczegółowo

Touch the Future. Systemy konwergentne

Touch the Future. Systemy konwergentne Touch the Future Systemy konwergentne HP Touch the Future Systemy konwergentne Spotkanie poświęcone jest zintegrowanym systemom konwergentnym dostarczanym przez HP do różnych obszarów zastosowań. Seminarium

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012 Partner merytoryczny Więcej za mniej Trendy IT 2012 1 UPROŚĆ zarządzanie centrum danych dzięki sile konwergencji. Infrastruktura konwergentna HP pozwala uprościć kolejny etap wdrażania prywatnej chmury

Bardziej szczegółowo

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Firma HP

Bardziej szczegółowo

VMware stawia na partnerów WYDANIE SPECJALNE. www.crn.pl. Piotr Fąderski, Country Manager VMware a w Polsce i krajach bałtyckich.

VMware stawia na partnerów WYDANIE SPECJALNE. www.crn.pl. Piotr Fąderski, Country Manager VMware a w Polsce i krajach bałtyckich. WYDANIE SPECJALNE grudzień 2012 ISSN 1640-9183 www.crn.pl Partnerem dodatku jest Piotr Fąderski, Country Manager VMware a w Polsce i krajach bałtyckich VMware stawia na partnerów WYDANIE SPECJALNE Nowe

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Telefonia IP dla przedsiębiorstw Oprogramowanie VoIP oparte na otwartych standardach.

Telefonia IP dla przedsiębiorstw Oprogramowanie VoIP oparte na otwartych standardach. Telefonia IP dla przedsiębiorstw Oprogramowanie VoIP oparte na otwartych standardach. IP Telefonia IP okazuje się obecnie technologią przenoszącą przedsiębiorstwo na etap globalny poprzez oparte na Internecie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania komunikacyjne dla centrów kontaktowych IP Jedna kompletna platforma. Elastyczność otwartego oprogramowania.

Rozwiązania komunikacyjne dla centrów kontaktowych IP Jedna kompletna platforma. Elastyczność otwartego oprogramowania. Rozwiązania komunikacyjne dla centrów kontaktowych IP Jedna kompletna platforma. Elastyczność otwartego oprogramowania. Zmiany, do których centrum kontaktowe musi się przystosowywać, nie mają końca. Nowe

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

Całkowity efekt ekonomiczny (Total Economic Impact ) programu Microsoft Exchange 2010 Kierownik projektu: Amit Diddee

Całkowity efekt ekonomiczny (Total Economic Impact ) programu Microsoft Exchange 2010 Kierownik projektu: Amit Diddee Przygotowano dla Microsoft Corporation Listopad 2009 Całkowity efekt ekonomiczny (Total Economic Impact ) programu Microsoft Exchange 2010 Kierownik projektu: Amit Diddee SPIS TREŚCI Streszczenie dla kierownictwa...

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Spis treści Wstęp... 1 Unifikacja i zmiany... 2 Ujednolicona

Bardziej szczegółowo

Chmura napędzająca gospodarkę

Chmura napędzająca gospodarkę Cloud computing 2013 Chmura napędzająca gospodarkę AMERYKANIE JUZ DAWNO PRZEKONALI SI jak wielkie znaczenie dla biznesu i rozwoju gospodarki mają rozwiązania w chmurze. W tym samym kierunku zaczyna podążać

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Odliczanie do zakończenia wsparcia dla systemu Windows Server 2003

Odliczanie do zakończenia wsparcia dla systemu Windows Server 2003 STRESZCZENIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ Odliczanie do zakończenia wsparcia dla systemu Windows Server 2003 Sponsorowane przez: Intel Andrew Buss Maj 2015 Andreas Olah KONTEKST Dziesięć lat temu firma Microsoft

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence. Mądrość i piękno informacji

Business Intelligence. Mądrość i piękno informacji Business Intelligence Mądrość i piękno informacji 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści Big Data w stronę gospodarki opartej na wiedzy Tomasz Słoniewski, IDC Poland Dokąd zmierza BI Wojciech M.

Bardziej szczegółowo

Marzec 2009. E. Brent Kelly, starszy analityk i partner, Wainhouse Research Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC

Marzec 2009. E. Brent Kelly, starszy analityk i partner, Wainhouse Research Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Niepodważalne zalety wirtualnych konferencji Jak konferencje elektroniczne mogą przyczynić się do poprawy wyników biznesowych i jednocześnie obniżenia kosztów w trudnych czasach E. Brent Kelly, starszy

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 9, Rok 7, 2013, s. 63-77 Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Dariusz Pałka, Wojciech Zaskórski, Piotr Zaskórski Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja klienta: podróż do doskonałości

Satysfakcja klienta: podróż do doskonałości Satysfakcja klienta: podróż do doskonałości Richard Snow Ventana Research Karina Howell Kierownik ds. marketingu rozwiązań Interactive Intelligence, Inc. Spis treści Wprowadzenie... 3 P: Co składa się

Bardziej szczegółowo