Podsumowanie dla kierownictwa Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie dla kierownictwa Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT"

Transkrypt

1 Podsumowanie dla kierownictwa Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT

2 Contents Podsumowanie dla kierownictwa... 3 Poszukiwanie okazji do innowacji... pomimo niesprzyjającej kultury IT... 4 Wydajność zawsze może być wyższa... 6 Konsolidacja wieloetapowa z uwzględnieniem ogólnej strategii... 8 Copyright 2013 Interactive Intelligence, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Marki i nazwy produktów wspomniane w tym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Interactive Intelligence, Inc Interactive Way Indianapolis, Indiana Telefon/Faks (800) Popr , wersja Interactive Intelligence, Inc. 2 Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT

3 Podsumowanie dla kierownictwa Niższe koszty i wyższa wydajność od dawna są i pozostaną hasłem IT. Ponieważ jednak dział IT ma coraz większy wpływ na zdolność firmy do wprowadzania nowych produktów i świadczenia usług, dyrektorzy ds. informacji i liderzy IT zaczynają niepokoić się o stan infrastruktury, która może nie być w stanie spełnić założonych potrzeb biznesowych. W ramach narastającego trendu oferowania produktów i usług przy wsparciu działu IT, konsolidowanie wielosystemowych, wielooddziałowych infrastruktur, spowalniających komunikację, procesy biznesowe oraz działalność firmy i centrum obsługi klienta, może złagodzić te obawy i pomóc działowi IT odnieść sukces w nowej roli. Z Praktycznego przewodnika po zagadnieniach związanych z konsolidacją infrastruktury Interactive Intelligence, June 2011 Firmy AMD i HP wyraziły to najlepiej w opublikowanym w 2010 r. raporcie na temat infrastruktury centrum danych: w ciągu ostatnich kilku lat organizacje zaopatrywały się w serwery, pamięci masowe i urządzenia sieciowe tylko po to, aby dotrzymać kroku popytowi, zwłaszcza w celu zaadaptowania się do zmiennych, globalnych wymagań biznesowych 1. Wygląda na to, że ten trend się odwraca. Według sondażu InformationWeek Analytics przeprowadzonego w 2011 r. wśród ponad 200 dyrektorów ds. informacji i kierowników IT, w którym zapytano ich o krótkoterminowe cele 2 związane z infrastrukturą, 32 proc. respondentów stwierdziło, że planuje skonsolidować/zredukować aplikacje w 2011 r., a kolejne 20 proc. planowało konsolidację na lata Respondenci mówili też o planach przeprojektowania centrów danych (22 proc. w 2011 r., 23 proc. w ciągu 24 miesięcy) oraz szerszego wykorzystania oprogramowania jako usługi (SaaS) oraz innych usług hostowanych w swojej infrastrukturze i centrach danych (23 proc. w 2011 r., 23 proc. w ciągu 24 miesięcy). Oczywiście, konsolidacja infrastruktury głosu i danych nie jest niczym nowym. W branży centrów obsługi klienta platformy oprogramowania i sieci IP od dawna pozwalają organizacjom konsolidować wielopunktowe architektury sprzętowe w pojedyncze, serwerowe pakiety aplikacji, przede wszystkim po to, aby uprościć zarządzanie i ograniczyć koszty obsługi oraz konserwacji, a jednocześnie usprawnić procesy obsługi klienta. Przejęcia, w których firma dziedziczy systemy i biura nabytej organizacji (albo odchudza je i restrukturyzuje), również często prowadzą do konsolidacji infrastruktury, której celem jest wyeliminowanie niezgodnych systemów oraz przeniesienie istniejących i nowo nabytych jednostek biznesowych na jedną platformę. Jednak ważniejszym argumentem za ograniczeniem zachłanności infrastruktury są cele biznesowe, które bezpośrednio wiążą działy IT z generowaniem przychodów oraz ich rosnącą rolą jako inkubatora biznesu. 1 The Time is Right to Transform The Data Center, TechTarget Custom Media, 2010 r., badania sponsorowane przez AMD i HP. 2 Murphy, Chris, red. InformationWeek Analytics, 2011 Global CIO Survey of IT executives, Stany Zjednoczone, luty 2011 r Interactive Intelligence, Inc. 3 Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT

4 Wykorzystanie infrastruktury IT do tworzenia źródeł przychodów W sondażu InformationWeek Analytics 34 proc. dyrektorów ds. informacji i liderów IT stwierdziło, że ich kluczowym priorytetem na 2011 r. jest wprowadzenie nowych produktów i usług dla klientów pod kierunkiem działu IT niemal dwukrotnie więcej niż w 2009 r., kiedy był to priorytet dla 18 proc. ankietowanych. Kolejne 27 proc. respondentów wskazało, że jedną z inicjatyw na 2011 r. jest stworzenie nowego modelu biznesowego i źródła przychodów poprzez pełniejsze wykorzystanie infrastruktury IT. Zgodnie z tymi celami, 48 proc. ankietowanych dodało, że zwiększenie efektywności procesów biznesowych przez dział IT znajduje się wysoko na ich liście priorytetów na 2011 r. Jeśli dział IT ma wspierać dostarczanie produktów/usług i w większym stopniu przyczyniać się do zwiększenia przychodów firmy, zespoły IT muszą wykazać się bardziej kreatywnym podejściem do infrastruktury IT zagwarantować, że będzie ona wystarczająco elastyczna, aby umożliwić rozszerzanie oferty produktów i usług w tempie dyktowanym przez biznes, a nie wtedy, kiedy dział IT się do tego zabierze. W wielu organizacjach dyrektorzy ds. informacji i osoby decyzyjne w IT już teraz podkreślają konsolidację jako sposób na spełnienie tych nowych wymagań, w czym mogą pomóc takie innowacje, jak przetwarzanie danych w chmurze oraz ewoluujące technologie wirtualizacji. Oto kilka podstawowych zasad, którymi kierują się liderzy w kwestii zarządzania infrastrukturą. Poszukiwanie okazji do innowacji... pomimo niesprzyjającej kultury IT We wszystkich branżach dyrektorzy generalni i inni członkowie kierownictwa przekonują się, jak pozytywnie technologie informatyczne oraz innowacje wpływają na działalność firmy, i liczą na to, że ich dyrektorzy ds. informacji oraz liderzy IT będą identyfikować, wdrażać i promować innowacyjne rozwiązania, które wspomagają rozwój biznesowy. Niestety, w obecnej kulturze IT zadanie to przypada liderom technologicznym, którzy dysponują bardzo ograniczonym budżetem i personelem. Jednak nawet w takich warunkach istnieją okazje do innowacji, a większość z nich jest zasługą przetwarzania danych w chmurze. W niedawnym raporcie poświęconym innowacjom chmurowym Microsoft wskazał głównie na chmury prywatne 3. Jak wynika z raportu, coraz więcej dyrektorów ds. informacji nie traktuje chmur prywatnych wyłącznie jako sposobu na zmianę struktury kosztów inwestycji IT, ale również na realokację zasobów ludzkich i technicznych w celu wprowadzania innowacji, na które brakuje funduszy. Chmury prywatne to kluczowy etap innowacji biznesowej w działach IT powiedział Peter A. Jensen, dyrektor ds. marketingu produktów, Microsoft, US BMO, System Center and Virtualization. Mechanizm abstrakcji i upełnomocnienia implikowany przez skalowalny, elastyczny model samoobsługowy (taki jak chmura publiczna) całkowicie zmienia sposób dostarczania firmie przez dział IT wartości biznesowych, a także oczekiwania firmy względem działu IT. 3 How IT Is Driving Business Innovation with Private Clouds, Microsoft, CIO Custom Solutions Group, 2010 r Interactive Intelligence, Inc. 4 Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT

5 Firma badawcza IDG jednakowo traktuje chmurę i wirtualizację. W swoim ezinie Blueprint for the New IT 4 IDG wskazuje kilka aspektów chmury i wirtualizacji, które mogą przynieść zwiększyć wydajność infrastruktury IT w obszarach krytycznych dla funkcjonowania firmy; aspekty te ustalono w globalnej ankiecie przeprowadzonej przez IDG wśród 350 dyrektorów ds. informacji i liderów IT. Jeśli chodzi o związek między infrastrukturą a tworzeniem nowych strumieni przychodów, za kluczowe elementy uznano samoobsługowy model dostarczania usług oraz możliwość skalowania wydajności na żądanie. Oczywistym spośród nich jest wprowadzanie i dystrybuowanie nowych samoobsługowych produktów i usług za pośrednictwem chmury, jak w przypadku sklepów itunes i Amazon.com, pobierania nowej aplikacji bankowej do tabletu, kupowania biletów na koncert za pomocą smartfona itd. Jednakże również dzięki skalowalności chmury firmy mogą Wirtualizacja tworzy elastyczną platformę, niezbędną dla kierowania i wspierania nowego świata biznesu." wyeliminować wady większych, wielosystemowych infrastruktur, które nie radzą sobie dobrze ze zmiennym obciążeniem. Wykorzystując chmurę do wirtualizacji centrów danych, centrów obsługi klienta (zwłaszcza wielooddziałowych) oraz zamiejscowych biur, organizacje mogą szybko skalować w górę i w dół swoje systemy IT oraz zasoby związane z obsługą klienta, aby sprostać takim sytuacjom, jak premiera nowego produktu albo specjalna, ograniczona czasowo oferta. Oprócz elastyczności infrastruktury, skalowalność oferowana przez chmurę może być skutecznym mechanizmem kontroli kosztów: np. struktura płać za korzystanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak oprogramowanie jako usługa (SaaS), komunikacja jako usługa (CaaS) oraz inne usługi hostowane, które pozwalają menedżerom IT przekazać zewnętrznym podmiotom odpowiedzialność za transmisję głosu i danych. Scenariusz innowacji: wirtualizacja z komunikacją jako usługą (CaaS) Bank z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, znany z przedsiębiorczego podejścia i wyróżniających się rozwiązań bankowych a także innowacyjnego użycia technologii do dostarczania tych rozwiązań prowadzi ponad 180 biur i placówek z czterech stanach. Dwa contact center zlokalizowane w różnych stanach stanowią podstawę operacji banku w zakresie obsługi klienta, rozwoju działalności oraz wprowadzania nowych finansowych produktów i usług. Czynniki biznesowe Przestarzała wielopunktowa, heterogeniczna infrastruktura, w dużej mierze pozbawiona wsparcia Rosnąca potrzeba konsolidacji rozmów telefonicznych i procesów biznesowych na rzecz klientów i operacji wewnętrznych Chęć odciążenia personelu IT i skupienia się na konsolidacji infrastruktury w skali całej organizacji poprzez wyeliminowanie 30 proc. wezwań pomocy technicznej IDG 4 Blueprint for the New IT, IDG Enterprise Custom Solutions Group, 2011 r Interactive Intelligence, Inc. 5 Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT

6 Rozwiązanie infrastrukturalne Chmurowe usługi centrum kontaktowego CaaS zintegrowane z istniejącą, lokalną infrastrukturą głosową przedsiębiorstwa o Usługi CaaS wdrożone w obu contact center za pośrednictwem pojedynczej wirtualnej platform o Możliwość skalowania na żądanie w modelu licencjonowania CaaS: użytkownicy, nowe funkcje, nowe usługi bankowe (eusługi, IVR) Korzyści dla banku Chmurowa konsolidacja infrastruktury contact center i wielu systemów o Lokalna obsługa dźwięku ze sterowaniem połączeniami przez rozwiązanie CaaS o Regulacje bankowe łatwiejsze zachowywanie zgodności z przepisami o Bezpieczeństwo większa kontrola nad transmisją danych i głosu oraz nad informacjami o klientach Potencjał rozwoju o o Zapewnienie obu centrom kontaktowym kontroli nad własnym losem Możliwość adaptacji do przyszłych przejęć (w tym nabytych systemów), dodawania konsultantów, generowania nowych usług bankowych itd. Wydajność zawsze może być wyższa Różne firmy i menedżerowie IT postrzegają wydajność (i jej brak) na różne sposoby. Jednak na poziomie infrastruktury głosu i danych zwykło uważać się, że najbardziej wydajne infrastruktury są w pełni ustandaryzowane, uproszczone i zautomatyzowane, w przeciwieństwie do takich, które wymagają zastrzeżonych, skomplikowanych i niewygodnych systemów IT 5. Aby nieustannie zwiększać wydajność infrastruktury oraz elastyczność biznesową trzeba przykładać szczególną wagę do związku między wydajnością a standardami, zarówno w sieciach, jak i w innych aspektach infrastruktury, takich jak liczba serwerów, narzędzia administracyjne, procesy systemowe itd. Obecnie najszerzej akceptowanym i używanym standardem branżowym do transmisji głosu przez sieci IP jest Session Initiation Protocol (SIP). Protokół ten, wraz z mechanizmem Multiprotocol Label Switching (MPLS) używanym w sieciach do transmisji głosu i danych, w ciągu ostatnich kilku lat zyskał uznanie liderów IT, oferując bardziej niezawodną i Rozwiązania takie jak SIP i elastyczną konfigurację sieci. Oprócz MPLS umożliwiają konsolidowania sieci i efektywniejszego konsolidację sieci oraz dalsze zarządzania z wykorzystaniem rozwiązań w uproszczenie infrastruktury. rodzaju SIP i MPLS, dział IT może jeszcze bardziej uprościć infrastrukturę, konsolidując aplikacje, serwery fizyczne, a nawet procesy. W centrach obsługi klienta, a ostatnio również w przedsiębiorstwach, aplikacje obsługujące głos i dane są konsolidowane w łatwe do zarządzania, wielofunkcyjne pakiety, które znacznie ograniczają ilość fizycznych serwerów. Wykorzystanie chmury i wirtualizacji 5 A Look Inside the Efficient Data Center, Dell Tech Dossier, CIO Custom Solutions Group, 2010 r Interactive Intelligence, Inc. 6 Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT

7 może jeszcze bardziej zmniejszyć ich liczbę. Na przykład Dell w swoim artykule Data Center Technical Dossier posuwa się do tego, że zaleca przedsiębiorstwom zaprzestać wdrażania serwerów fizycznych tam, gdzie to możliwe, i wykorzystać wirtualizację do ograniczenia liczby zarządzanych serwerów w stosunku nawet 20 do 1. Kiedy organizacja ustandaryzuje i uprości infrastrukturę, następnym logicznym krokiem jest automatyzacja, która pozwala zarządzać zróżnicowanymi operacjami IT, w tym przeniesieniem zadań administracyjnych z działu IT do poszczególnych jednostek biznesowych, jak zrobił to pewien duży regionalny bank po serii przejęć. Scenariusz wydajności: mniejszy system, szersze powiązania z jednostkami biznesowymi Największy amerykański bank w swoim regionie, świadczący usługi bankowe i udzielający pożyczek konsumentom oraz małym i średnim firmom. Po kilku przejęciach jest uważany za jeden z największych amerykańskich banków i kas oszczędnościowych. Aby służyć swoim klientom, bank prowadzi kilka placówek detalicznych, a także centrum kontaktowe złożone z sześciu oddziałów i zatrudniające 1000 konsultantów. Czynniki biznesowe System komunikacyjny obsługujący dynamiczne zmiany biznesowe Łatwość wdrożenia i obsługi, centra obsługi klienta i wiele jednostek biznesowych Przeniesienie zadań administracyjnych z IT do biznesu niemożliwe na poprzednich platformach Rozwiązanie infrastrukturalne Zintegrowana infrastruktura telefonii IP i contact center (dwóch kluczowych dostawców) o Platforma/pakiet aplikacji contact center zintegrowana z korporacyjną platformą głosową przy użyciu stacji zdalnych o Telefony rejestrowane na platformie głosowej, połączenia trwałe Lokalny operator jako bieżący interfejs SIP, przejście na bezpośredni trunking SIP; planowana integracja z korporacyjnymi systemami IVR opartymi na SIP Korzyści dla banku Zmniejszenie infrastruktury o W contact center 64 serwery poprzednich producentów zastąpiono 10; 100 tys. dol. oszczędności rocznie na kosztach konserwacji Łatwość zarządzania systemem/procesami o Przykład: procedura routingu połączeń w contact center = 4 etapy; poprzednie rozwiązanie = 18 etapów o Znacznie szybsze wdrażanie nowych produktów i usług bankowych Niezależne działanie wielu jednostek biznesowych o IT wspiera aplikacje i usługi contact center, przekazując odpowiednie funkcjonalności jednostkom biznesowym o Jednostki biznesowe zarządzają umiejętnościami, routingiem, raportowaniem bez interwencji działu IT 2013 Interactive Intelligence, Inc. 7 Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT

8 Konsolidacja wieloetapowa z uwzględnieniem ogólnej strategii Jak już wspomniano, konsolidacja infrastruktur głosu i danych nie jest nową praktyką. Standardy takie jak SIP i nowe pakiety zintegrowanych aplikacji po prostu ułatwiły przejście z platform heterogenicznych na pojedynczą, konwergentną architekturę, przede wszystkim w centrach obsługi klienta, zwłaszcza wielooddziałowych. Jak stwierdził pewien menedżer IT odnośnie projektu konsolidacji platform heterogenicznych i 27 contact center w firmie ubezpieczeniowej: Zakończyliśmy migrację na korporacyjną platformę głosową, a następnie postanowiliśmy przejść na pojedynczy system contact center, który zastąpiłby oddzielne systemy ACD, IVR, monitorowania jakości i zarządzania personelem we wszystkich 27 oddziałach. Wybraliśmy platformę wielofunkcyjną, ponieważ była zbudowana jako pojedynczy system i oferowała bardziej spójne, uproszczone środowisko 6. W przypadku tej firmy ubezpieczeniowej przesłanki do konsolidacji infrastruktury były proste i dość typowe: potrzeba skonsolidowania wielu systemów, od wielu producentów, w wielu oddziałach. Nie zawsze jednak wiadomo, jak zaplanować i przeprowadzić konsolidację od początku do końca. W większości przypadków, w których mamy do czynienia z wielosystemową, wielooddziałową infrastrukturą, jej całkowita wymiana jest nierealistyczna ze względu na koszty, przestoje, istniejące kontrakty wsparcia i podobne czynniki. Bardziej logicznym podejściem, pomyślnie zrealizowanym przez wielu menedżerów IT, jest stopniowa integracja/konsolidacja w ramach wdrożenia wielofazowego. W takim scenariuszu firmy i ich zespoły IT mogą eliminować wielopunktowe komponenty lub aplikacje pojedynczo albo w grupach, nad którymi da się zapanować. Większość wielofunkcyjnych pakietów aplikacji z natury pozwala centrum obsługi klienta (a wielu przypadkach również przedsiębiorstwu) po prostu uaktywnić lub włączyć tylko te aplikacje, które są potrzebne, takie jak ACD, IVR, poczta głosowa itd. Hostowane usługi chmurowe, takie jak CaaS, oferują to samo podejście w modelu płać za korzystanie, w którym organizacja płaci tylko za te aplikacje i funkcje, jakich rzeczywiście używa. Jeśli chodzi o wieloetapową transformację centrum danych, Dell uważa konsolidację za część szerszego obrazu infrastruktury. Pierwszym etapem jest przykładowo zwiększenie stopnia wirtualizacji w centrum danych, a także w innych jednostkach, takich jak contact center i oddalone oddziały. Zwłaszcza we Konsolidacja aplikacji współczesnym środowisku biznesowym/it pozwala zrezygnować z wirtualizacja jest nieunikniona i pomaga zbudować fundament pod centrum danych nowej generacji. posiadania zasobów IT Kolejnym etapem jest konsolidacja nie tylko dedykowanych do danych samych aplikacji, ale również odejście od systemów przydzielania zasobów IT konkretnym aplikacjom. Dell Co do standaryzacji, w infrastrukturze centrum danych należy wykorzystać więcej takich komponentów, jak sieci z obsługą SIP, serwery kasetowe i protokoły administracyjne, aby centrum danych i infrastruktura organizacyjna jako całość obsługiwały więcej standardów branżowych. W miarę, jak pojawiają się nowe technologie, standaryzacja ułatwia ich wykorzystanie. Na poziome podejmowania decyzji 6 Wywiad telefoniczny, 14 lutego 2011 r Interactive Intelligence, Inc. 8 Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT

9 organizacje powinny utworzyć interdyscyplinarne zespoły IT, aby ułatwić udostępnianie wiedzy i wyeliminować silosy informacyjne. Jak twierdzi Peter Jensen z Microsoftu, liderzy IT i firmy wymagają jasnego zrozumienia procesów IT, procesów biznesowych... oraz przejrzystości, która umożliwi wzajemne odwzorowywanie tych zbiorów procesów. Scenariusz konsolidacji wielofazowej: jeden system dla 27 oddziałów contact center Znany międzynarodowy ubezpieczyciel, uważany za rodzinę firm, oferuje szereg produktów ubezpieczeniowych (polisy na wypadek inwalidztwa, na opiekę długoterminową, na życie oraz dobrowolne) dla 170 tys. firm ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w tym niemal 40 proc. przedsiębiorstw z listy Fortune 500. Sam ubezpieczyciel znajduje się wśród 250 największych firm uwzględnionych na tej liście. Firma obsługująca 25 milionów osób z całego świata prowadzi centrum kontaktowe, które składa się 27 oddziałów i zatrudnia 1100 konsultantów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Poszczególne centra telefoniczne i kontaktowe zatrudniają od kilku do kilkuset konsultantów, w tym coraz więcej osób pracujących w domu. Czynniki biznesowe Jeden system, który zastąpi bieżące systemy heterogeniczne w 27 oddziałach centrum kontaktowego o Jedno rozwiązanie, które zacieśni współpracę między działami biznesowymi/it, umożliwiając realizację wielu celów Spójne, uproszczone środowisko o Aplikacje, administracja i system IVR, plus otwarta integracja z istniejącą platformą głosową (telefonią IP) oraz systemami biznesowymi Wybrane rozwiązanie Przejście wielofazowe migracja z przestarzałych platform heterogenicznych na w pełni zintegrowaną (i bardziej skonsolidowaną) platformę wielofunkcyjną oraz pakiet aplikacji od dwóch producentów o Pakiet aplikacji contact center zintegrowany z istniejącą platformą korporacyjnej telefonii IP za pomocą trunkingu SIP; trunking do środowiska platformy głosowej o Plan zastąpienia tradycyjnych systemów nagrywania i WFM podobnymi funkcjonalnie aplikacjami z nowego pakietu contact center Korzyści dla firmy ubezpieczeniowej Szersza wiedza o rozwiązaniach contact center i większa elastyczność, niż w przypadku dużych producentów o Wirtualizacja w skali wielu oddziałów, zdalni konsultanci o Platforma wielokanałowa przejście z centrum telefonicznego na wielokanałowe contact center o Ulepszona samoobsługa przez internet i rozwijany samodzielnie system IVR o Mniejsza infrastruktura: 10 serwerów w porównaniu z oraz serwerami w rozwiązaniach innych producentów 2013 Interactive Intelligence, Inc. 9 Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT

10 Dowiedz się więcej Pobierz Praktyczny przewodnik po zagadnieniach związanych z konsolidacją infrastruktury z witryny Interactive Intelligence. Przejdź na stronę Zacznij działać Interactive Intelligence oferuje rozwiązania oferuje rozwiązania dobrze nadające się do konsolidacji wielosystemowej, wielooddziałowej infrastruktury, do wspomagania wirtualizacji i do wdrażania chmur prywatnych, które opierają się standardowej, wielofunkcyjnej platformie programowej Customer Interaction Center (CIC). Platforma CIC zapewnia kompletny zbiór funkcji do automatyzacji centrum kontaktowego, korporacyjnej telefonii IP oraz automatyzacji procesów biznesowych i jest dostępna jako rozwiązanie instalowane lokalnie lub w postaci chmurowej komunikacji jako usługi (CaaS). Oparta na CIC usługa CaaS Contact Center wykorzystuje protokół SIP, aby zaoferować elastyczność modelu wdrożeniowego, dostarczanie i kontrolowanie usług poprzez VoIP i wydajną sieć MPLS. Odwiedź stronę albo napisz do nas na adres aby dowiedzieć się więcej o naszych sprawdzonych rozwiązaniach i usługach, z których obecnie korzysta ponad 4000 organizacji na całym świecie Interactive Intelligence, Inc. 10 Konsolidacja infrastruktury: nowe zadanie dla działu IT

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI

ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI ROZMOWY W CYFROWEJ JAKOŚCI Strona 2 cloud.pbx Cloud.PBX to wirtualna centrala telefoniczna, obsługująca połączenia przychodzące i wychodzące oraz połączenia wewnątrz firmy, która swoimi możliwościami przewyższa

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Waldemar Kessler Managed Services Sales Leader, Global Technology Services Agenda Chmura dziśi jutro -oczekiwania rynku Kryzys

Bardziej szczegółowo

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną)

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) Powszechnie wiadomo, że technologia informatyczna ewoluuje. Ludzie wykorzystują technologię w większym stopniu niż dotychczas. A ponieważ nasi użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

Telefonia IP dla przedsiębiorstw Oprogramowanie VoIP oparte na otwartych standardach.

Telefonia IP dla przedsiębiorstw Oprogramowanie VoIP oparte na otwartych standardach. Telefonia IP dla przedsiębiorstw Oprogramowanie VoIP oparte na otwartych standardach. IP Telefonia IP okazuje się obecnie technologią przenoszącą przedsiębiorstwo na etap globalny poprzez oparte na Internecie

Bardziej szczegółowo

Nie pozostawaj w tyle

Nie pozostawaj w tyle maj 2015 Streszczenie Akceptacja chmury rośnie, ale stosunkowo niewiele firm ma nowoczesne strategie korzystania z chmury Osiągnięcie wyższych poziomów akceptacji chmury umożliwia firmom znacznie lepszą

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA SCENARIUSZ Rozwiązania Cisco przeznaczone dla małych i średnich firm Wdrażając zaawansowane rozwiązania, Państwa firma może skorzystać

Bardziej szczegółowo

Historia naszego klienta. Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska

Historia naszego klienta. Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska Historia naszego klienta Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska Nasz klient CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA Credit Agricole Bank Polska to bank uniwersalny, koncentrujący

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Contact center w chmurze: Czy to rozwiązanie dla Twojej firmy?

Contact center w chmurze: Czy to rozwiązanie dla Twojej firmy? Contact center w chmurze: Czy to rozwiązanie dla Twojej firmy? Donna Fluss założyciel i prezes DMG Consulting Joe Staples dyrektor ds. marketingu Interactive Intelligence Spis treści Jakich korzyści mogą

Bardziej szczegółowo

FreecoNet już w każdej branży

FreecoNet już w każdej branży komunikat prasowy 8 maja 2012 r. FreecoNet już w każdej branży Raport z badania opinii klientów biznesowych FreecoNet Właściciel małej firmy pracujący mobilnie w branży IT, korzystający głównie z połączeń

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 13 maja 2014 www.hyperone.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 2 Chmura obliczeniowa (cloud computing) umożliwia, za pośrednictwem Internetu, z dowolnego komputera, telefonu komórkowego, czy

Bardziej szczegółowo

Guidewire Digital Portals. Adapt and succeed

Guidewire Digital Portals. Adapt and succeed Guidewire Digital Portals Adapt and succeed Nasza wizja cyfrowego świata Chcemy pomagać ubezpieczycielom w dostosowywaniu się i odnoszeniu sukcesów w środowisku, które ma coraz większe oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach.

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. Anna Sobańska Dyrektor Sektora Publicznego, Dyrektor Sektora Komercyjnego PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNER MEDIALNY ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych Audytel SA Partnerzy badania: Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody.

Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody. Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody. Prezentacja - 2013 1. Historia European Security Trading powstało w 1999

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

NOWE PODEJŚCIE do e USŁUG

NOWE PODEJŚCIE do e USŁUG NOWE PODEJŚCIE do e USŁUG Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Interoperacyjna wielokanałowa platforma komunikacyjna dr Jan Maciej Czajkowski Współprzewodniczący Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji

Bardziej szczegółowo

Atena.Insurance Platform

Atena.Insurance Platform Pełna obsługa procesów biznesowych zachodzących w towarzystwie ubezpieczeń na życie Atena.Insurance Platform Life Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD Mariusz Maciejczak Źródło: Tomasz Gzik, Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych Źródło:

Bardziej szczegółowo

innovaphone Case Study

innovaphone Case Study innovaphone Case Study Przedsiębiorstwo handlowe TEDi zdecydowało się na rozwiązanie komunikacyjne od innovaphone i połączyło w sieć firmową różne oddziały firmy Przedsiębiorstwo handlowe TEDi: Dostawca

Bardziej szczegółowo

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE Dlaczego bundle CommVault i Huawei? CommVault jest światowym liderem w kategorii Enterprise Backup&Recovery, czego dowodem jest 19 000 zadowolonych

Bardziej szczegółowo

TBR TECHNOLOGY BUSINESS RESEARCH, INC.

TBR TECHNOLOGY BUSINESS RESEARCH, INC. Serwery Lenovo earns x86 Lenovo top x86 liderem server customer rankingu satysfakcji satisfaction klienta scores w II in kw. 2Q15 2015 August 2015 Sierpień 2015 TBR TECHNOLOGY BUSINESS RESEARCH, INC. Serwery

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent Oprogramowanie VitalQIP DNS/DHCP IP Management

Alcatel-Lucent Oprogramowanie VitalQIP DNS/DHCP IP Management Alcatel-Lucent Oprogramowanie VitalQIP DNS/DHCP IP Management Uproszczenie zarządzania i obniżenie kosztów administracyjnych dzięki najbardziej zaawansowanemu oprogramowaniu Alcatela-Lucenta Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Wyzwanie biznesowe Wdrożenie Korzyści dla Klienta Wnioski o megatrendach

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) Termin chmura obliczeniowa powstał na początku XXI w., ale sam pomysł pojawił się już w XX w. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz 1. Online Silas Mariusz Administrator TS-x79U 1 GbE Pamięć masowa może być instalowana bezpośrednio w serwerach w postaci dysków tworzących tzw. system DAS (Direct

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Desktop i Aplikacje

Wirtualny Desktop i Aplikacje Sposób na wygodną zdalną pracę Wirtualny Desktop i Aplikacje Rafał Goszyk Citrix Products Manager Oczekiwania względem IT Środowisko, w którym możemy pracować bezpiecznie, bez względu na lokalizację Jak

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa

Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa Virtual CRM STAĆ CIĘ NA INNOWACJE Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa tel.: 00 48 222 286 286 fax: 00 48 227 450 201 e-mail: info@systemycallcenter.pl www.systemycallcenter.pl

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji!

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Zmień taktykę- przejdź do ofensywy. Staw czoła cyfrowej transformacji. Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Prezentacja wyników badania IDC w Polsce na tle badań globalnych

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy produkt KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Przedstawiamy produkt KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Przedstawiamy produkt KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Czynniki biznesowe i ich wpływ na środowisko IT SPRAWNOŚĆ Bądź szybki, zwinny i elastyczny 66 proc. właścicieli firm uważa sprawność prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Historia naszego klienta. Rozwiązanie MDM w FM Bank PBP SA.

Historia naszego klienta. Rozwiązanie MDM w FM Bank PBP SA. Historia naszego klienta Rozwiązanie MDM w FM Bank PBP SA. Nasz klient FM BANK PBP SA FM Bank PBP SA powstał na bazie połączenia FM Banku i Banku Polskiej Przedsiębiorczości. Od kilku miesięcy instytucja

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Virtual PBX STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa

Virtual PBX STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa Virtual PBX STAĆ CIĘ NA INNOWACJE Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa tel.: 00 48 222 286 286 fax: 00 48 227 450 201 e-mail: info@systemycallcenter.pl www.systemycallcenter.pl

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych w Kancelarii Prawnej

Bezpieczeństwo danych w Kancelarii Prawnej Bezpieczeństwo danych w Kancelarii Prawnej w kontekście usług sieciowych Czy warto przenieść zarządzanie firmy do chmury i jak postrzegają to firmy? Warszawa, sierpień 2012 r. Cloud Computing Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

Elastyczne centrum przetwarzania danych

Elastyczne centrum przetwarzania danych Elastyczne centrum przetwarzania danych Flexible Capacity Service pojemność zawsze gotowa na nowe wyzwania. Robert Rutkowski / 24 Kwiecień 2013 Agenda Wyzwania związane z finansowaniem IT Jak mieć zawsze

Bardziej szczegółowo

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Totally Integrated Automation dla Cyfrowych Przedsiębiorstw Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Na drodze do Cyfrowego Przedsiębiorstwa z firmą Siemens Internet stał się realną częścią rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

TRENDY WYNIKAJĄCE Z GLOBALNEGO BADANIA NIEZAWODNOŚCI SPRZĘTU I SERWEROWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ITIC 2015 2016

TRENDY WYNIKAJĄCE Z GLOBALNEGO BADANIA NIEZAWODNOŚCI SPRZĘTU I SERWEROWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ITIC 2015 2016 TRENDY WYNIKAJĄCE Z GLOBALNEGO BADANIA NIEZAWODNOŚCI SPRZĘTU I SERWEROWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ITIC 2015 2016 W cyfrowej erze niezawodność sprzętu serwerowego ma kluczowe znaczenie dla działalności firm

Bardziej szczegółowo

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług

Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Definicja, rodzaje chmur obliczeniowych oraz poziomy usług Dorota Grudzień-Molenda Cloud Business Development Manager 24.06.2013 Zjawiska mające wpływ na rozwój chmury obliczeniowej Konsumeryzacja IT Eksplozja

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

EMC ViPR. Pamięć masowa zdefiniowana programowo

EMC ViPR. Pamięć masowa zdefiniowana programowo Pamięć masowa zdefiniowana programowo Software-Defined-Storage Prosta Wyodrębnia pamięć z macierzy fizycznej i umieszcza ją w pojedyńczej puli Centralizuje zarządzanie pamięcią w ramach wirtualnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja. Metody, zastosowania, przykłady

Wirtualizacja. Metody, zastosowania, przykłady Wirtualizacja Metody, zastosowania, przykłady Wirtualizacja - Definicja Użycie oprogramowania w celu stworzenia abstrakcji (iluzji) posiadanych zasobów. Historia Pierwsze szerzej znane zastosowanie: komputer

Bardziej szczegółowo

Purview Widoczność i kontrola w L7, analityka aplikacji bez degradacji wydajności sieci do 100 mln sesji

Purview Widoczność i kontrola w L7, analityka aplikacji bez degradacji wydajności sieci do 100 mln sesji Purview Widoczność i kontrola w L7, analityka aplikacji bez degradacji wydajności sieci do 100 mln sesji Extreme Networks Dawid Królica dkrolica@extremenetwroks.com Dlaczego potrzebujemy informacji o aplikacjach

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowana samoobsługa

Zautomatyzowana samoobsługa Zautomatyzowana samoobsługa Platforma głosowa IVR. Zarządzanie wiedzą i odpowiedziami. E-usługi. U prość dostęp do usług i informacji związanych z Twoją działalnością biznesową, zapewnij natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

Przełom w zakupach infrastruktury IT. Jak działy biznesowe firm przechodzą do chmury

Przełom w zakupach infrastruktury IT. Jak działy biznesowe firm przechodzą do chmury Przełom w zakupach infrastruktury IT Marzec 2015 Na rynku IT pojawił nowy rodzaj nabywców: działy biznesowe firm Ten nabywca technologii jest z reguły dyrektorem lub menedżerem Z budżetów działów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zwiększ mobilność małej firmy. z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1

Zwiększ mobilność małej firmy. z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1 Zwiększ mobilność małej firmy z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1 Spójrzmy prawdzie w oczy: Twoi klienci i pracownicy są już w większości mobilni.

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Building service testbeds on FIRE Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Michał Giertych, Bartosz Belter PCSS Agenda Platforma chmurowa BonFIRE Konkursy na nowe pomysły Open Calls Dostęp dla każdego

Bardziej szczegółowo

Archiwum Cyfrowe jako usługa w modelu Cloud Computing

Archiwum Cyfrowe jako usługa w modelu Cloud Computing Piotr Beńke Manager of STG Client Architects, STG Poland & Baltics 28 Maj 2012 Archiwum Cyfrowe jako usługa w modelu Cloud Computing Agenda Gdzie zmierza IT trochę o liczbach Chmura definicja, atrybuty,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

IBM POWER8 dla SAP HANA

IBM POWER8 dla SAP HANA IBM POWER8 dla SAP HANA SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo Success Story Pierwsze wdrożenie w Polsce Dzięki współpracy firm itelligence, COMPAREX oraz IBM została zaprojektowana i zrealizowana

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniVista 8770

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System ZINTEGROWANY interfejs zarządzania systemami i urządzeniami ZINTEGROWANY PAKIET OPROGRAMOWANIA Dzisiejsze przedsiębiorstwa stawiają czoła wyzwaniom

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Asseco Omnichannel Banking Solution.

Asseco Omnichannel Banking Solution. Asseco Omnichannel Asseco Omnichannel 94% dyrektorów dużych banków uważa, że omnichannel jest ważnym narzędziem do utrzymania lojalności klientów.* Według prognoz Forrester Research bankowość wchodzi w

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Hosting i backup danych w środowisku operatorskim

Hosting i backup danych w środowisku operatorskim Hosting i backup danych w środowisku operatorskim Konferencja PLNOG 2012 Warszawa, 5-6 marca 2012 Paweł Pytlakowski, GTS CE Group Product Manager (Cloud & Managed Services) Agenda GTS Central Europe Dlaczego

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO NETPR.PL. Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami. Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl

DLACZEGO NETPR.PL. Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami. Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl DLACZEGO NETPR.PL Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl O netpr.pl od 2001 roku na rynku ponad 400 komunikujących się z mediami firm specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

Oferta firmy SANSEC Poland SA

Oferta firmy SANSEC Poland SA Oferta firmy SANSEC Poland S.A. www.sansec.pl 0/9 O FIRMIE INTEGRATED WORLD OF IT Specjalizujemy się w realizacji projektów z zakresu zaawansowanych technologii teleinformatycznych. Wykorzystując ekspercką

Bardziej szczegółowo

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej.

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej. Klient Landingi.com Branża IT, marketing i PR Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, Cloud Computing Amazon Web Services, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Artur Binczewski, Bartosz Gajda, Wiktor Procyk, Robert Szuman Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Adam Grzech, Jan Kwiatkowski, Krzysztof Chudzik Politechnika

Bardziej szczegółowo