KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot: MASZYNY TECHNOLOGICZNE Temat: Tokarka numeryczna NEF 400

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot: MASZYNY TECHNOLOGICZNE Temat: Tokarka numeryczna NEF 400"

Transkrypt

1 KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot: MASZYNY TECHNOLOGICZNE Temat: Tokarka numeryczna NEF 400 Nr ćwiczenia: 3 Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową tokarki numerycznej, jej charakterystyką techniczną i możliwościami technologicznymi oraz poznanie schematu funkcjonalnego i układu sterownia. 2. Wyposażenie stanowiska - tokarka kłowo-uchwytowa NEF przykłady przedmiotów - wyposażenie tokarki numerycznej - instrukcja do ćwiczenia 3. Przebieg ćwiczenia - zapoznanie się z budową tokarki numerycznej - analiza schematu funkcjonalnego oraz zapoznanie się z układem sterowania - przykłady programów - praktyczne zapoznanie się z pracą tokarki Literatura: - Burek J. Maszyny technologiczne OWPR Rzeszów 2000 r. - Honczarenko J. Obrabiarki sterowane numerycznie WNT Warszawa 2008 r. - Instrukcja obsługi tokarki uniwersalnej NEF 400.

2 1. Charakterystyka techniczna Tokarka kłowo-uchwytowa NEF 400 służy do obróbki powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w przedmiotach takich jak: wałki, tuleje, tarcze. Tokarka pracuje w układzie współrzędnych prostokątnych X i Z, oraz w systemie Sinumerik 840 D. Posiada numerycznie sterowana oś C (oś napędu głównego) i numerycznie sterowaną oś X i Z. Ruch wzdłuż osi X i Z wykonuje suport, na którym umieszczona jest głowica rewolwerowa, w której mocowane są narzędzia skrawające. Narzędzia mogą być wyposażone w niezależny napęd, który pozwala na obróbkę przedmiotu w chwili gdy przedmiot obrabiany jest nieruchomy a narzędzie wykonuje ruch obrotowy Wielkości charakterystyczne Liczba narzędzi [sztuk] Liczba narzędzi napędzanych... 6 [sztuk] Napęd konika...hydrauliczny Maksymalna średnica toczenia [mm] Długość toczenia [mm] Rozstaw kłów [mm] Zakres ruchu w osi X [mm] Zakres ruchu w osi Z [mm] Układ pomiarowy X/Z... absolutny Maks. moc wrzeciona... 15,3 [kw] Maks. Prędkość obrotowa wrzeciona [obr/min] 1.2. Widok ogólny tokarki Widok ogólny tokarki NEF 400 przedstawiono na rys. 2. Uruchomienie obrabiarki odbywa się za pomocą przełącznika umieszczonego z prawej strony maszyny. Drzwi 1 umożliwiają dostęp do przestrzeni roboczej, która jest pokazana i opisana na rys. 1. Obok znajduje się pistolet z cieczą chłodząco - smarującą 2 do spłukiwania wiór i zanieczyszczeń w przestrzeni roboczej a także pulpit sterujący 3. Przenośnik wiór, którego nie umieszczono na rysunku służy do usuwania wiór z przestrzeni roboczej oraz spełnia funkcje zbiornika środka chłodząco - smarującego. Pedał nożny 4 umożliwia mocowanie przedmiotu obrabianego. Całość spoczywa na łożu wykonanym z żeliwa szarego Schemat funkcjonalny układu napędowego i sterującego Na rys. 3 pokazano schematyczna istotę układu sterowania. W produkcji tokarki NEF 400 wykorzystano obowiązującą stałą zasadę budowy modułowej. Charakteryzuje się ona tym, iż każdy wyprodukowany egzemplarz jest dostosowany do konkretnych zadań i wymagań użytkowników Charakterystyka układu napędowego W napędzie ruchu głównego wrzeciona W zastosowano silnik asynchroniczny E który pozwala na płynną zmianę prędkości obrotowej. Dokonywana jest ona za pomocą regulatora prędkości falownika, poprzez zmianę częstotliwości prądu. Przekazanie napędu z silnika do wrzeciona jest realizowane za pomocą bezstopniowej przekładni pasowej. Na końcu wrzeciona mocuje się uchwyt trójszczękowy samocentrujący UT zaciskany hydraulicznie. Ruch wzdłuż osi Z realizowany jest za pomocą suportu wzdłużnego SUP.W, który przemieszcza się po prowadnicach szynowych. Zastosowano szynowe zestawy prowadnic tocznych. Napęd posuwu jest wykonywany przez silnik prądu przemiennego o ruchu obrotowym Ez, napędzający bezpośrednio śrubę toczną ŚR.Tz.

3 Analogicznie odbywa się ruch wzdłuż osi X. Realizowany jest za pomocą suportu poprzecznego, który przemieszcza się po szynowych zestawach prowadnic tocznych Px. Silnik prądu przemiennego o ruchu obrotowym Ex bezpośrednio napędza śrubę toczną ŚR.Tz, która jest nieruchoma Ruch konika K odbywa się wzdłuż osi Z (oś napędu głównego), który porusza się po prowadnicach ślizgowych o przekroju trapezowym (jaskółczy ogon). Napęd posuwu jest hydrauliczny i realizowany przez siłownik S Charakterystyka układu sterującego Sterowanie pracą tokarki numerycznej składa się z szeregu czynności. W lewej części rysunku są pokazane możliwe sposoby wprowadzania programu pracy. Dane wprowadza się za pomocą pamięci flash, sieci Ethernet oraz poprzez pulpit sterujący. Po odczytaniu programu sterującego wszystkie informacja są przesyłane do dekodera. Program w postaci znaków alfanumerycznych zostaje tłumaczony na sygnały elektryczne. Po zdekodowaniu sygnały są rozdzielane i przekazywane do: Interpolatora przekazane sygnały dotyczą danych geometrycznych toru ruchu narzędzia np. korekcja długości narzędzia, korekcja posuwu, korekcja prędkości obrotowej, korekcja promienia narzędzia itp. Zadaniem interpolatora jest wysyłanie do układów porównawczych ciągów impulsów elektrycznych, gdzie realizowane jest porównanie sygnałów wysyłanych od przetworników obrotowych (wartość rzeczywista) z wartością zadaną. W zależności od ich różnicy generowany jest sygnał sterujący. Układu dopasowująco sterującego UDS ( w sterowniku PLC) przekazane sygnały dotyczą funkcji technologicznych np. nastawianie prędkości obrotowych wrzeciona, zmiana narzędzia, włączanie i wyłączanie chłodziwa. W formie sygnałów sterujących są przekazywane do układów wykonawczych w odpowiednim czasie. Rys. 1. Przestrzeń robocza tokarki NEF 400: 1 wrzeciono z zamontowanym uchwytem trójszczękowym, 2 przedmiot obrabiany, 3 głowica rewolwerowa, 4 konik

4 Rys. 2. Tokarka uchwytowo kłowa NEF 400 firmy Gildemeister : 1- drzwi, 2 - pistolet do spłukiwania, 3 - pulpit sterujący, 4 - pedał nożny, 5 - łoże maszyny

5 Rys. 3. Schemat funkcjonalny tokarki NEF 400

6 2. Możliwości technologiczne tokarki Wprowadzenie techniki napędzanych narzędzi obrotowych w połączeniu z numerycznie sterowanymi osiami X i Z oraz numerycznie sterowaną osią C (rys. 4) umożliwia wykonywanie operacji wiertarsko-frezarskich w płaszczyznach prostopadłych i równoległych do osi wrzeciona. Wprowadzenie tych zastosowań pozwala na obróbkę przedmiotu na jednym stanowisku roboczym. Zmniejsza to czas wykonania przedmiotu oraz wpływa na poprawienie powtarzalności przedmiotów obrabianych. Rys. 4. Obszar pracy tokarki NEF 400 z oznaczonymi osiami sterowanymi Sterowanie w osiach X i Z umożliwia wykonanie operacji (sytuacja dla typowych zabiegów tokarskich): - toczenia wzdłużnego na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych - toczenia poprzecznego przedmiotów o prostych kształtach, dla złożonych kształtów przy interpolacji osi X i Z - nacinania gwintów wewnętrznych oraz zewnętrznych na stożku lub walcu - obróbki otworu współosiowego Sterowanie w osiach X i Z oraz w osi C umożliwia wykonanie operacji; - obróbki otworów rozmieszczonych osiowo lub promieniowo do osi przedmiotu obrabianego - frezowanie płaszczyzn takich jak podcięcia pod klucz lub wielokąty - frezowanie rowków rozmieszczonych prostopadle bądź równolegle do osi przedmiotu obrabianego takich jak rowki wpustowe, wielowypusty lub uzębienia metodą kształtową - frezowanie krzywek promieniowych - frezowanie rowków na części obwodu 3. Charakterystyka układu sterowania 3.1. Struktura programu sterowania Program sterujący składa się z bloków danych oraz informacji pomocniczych, którymi mogą być komentarze i nazwy programów. Bloki danych są zbiorem: - danych liczbowych opisujących kształt geometryczny przedmiotu, które uzyskujemy z rysunku konstrukcyjnego - danych liczbowych technologicznych dotyczących posuwów, prędkości itd. Znakiem początku programu jest: %_N_PROGRAM1_MPF np. %_N_101_MPF - oznacza program nr 101

7 %_N_PODPROGRAM2_SPF np. %_N_102_SPF - oznacza podprogram nr 102 Podstawowe adresy dla układu Sinumerik 840D to: A, B, C wartości współrzędnych w osiach obrotowych A, B i C D numer rejestru narzędziowego F programowanie posuwu/czasu postoju G funkcje przygotowawcze H funkcje dodatkowe I, J, K parametry interpolacji w osiach odpowiednio X, Y i Z M funkcje pomocnicze (maszynowe) N numer bloku P krotność wywołania podprogramu R programowanie z wykorzystaniem R- parametrów S programowanie obrotów wrzeciona/prędkości skrawania/czasu postoju T ustawienie narzędzia w magazynie narzędziowym X, Y, Z wartości współrzędnych w osiach odpowiednio X, Y, Z 3.2. Opis funkcji sterujących Funkcje przygotowawcze Funkcje przygotowawcze G określają wszystkie istotne cechy programowania ruchu. Za ich pośrednictwem można wybrać: - pożądany kształt toru, sposób wykonania ruchu po torze, metodę wymiarowania przesunięć, rodzaj korekcji toru, czas opóźnienia, podjąć wiele innych decyzji dotyczących działania sterowaniem obrabiarki Grupa funkcji wyboru kształtu toru: G0 ruch szybki po linii prostej np. N10 G0 X40 Z50 G1 ruch roboczy po linii prostej np. N20 G1 X30 Z60 G2 interpolacja kołowa zgodna z ruchem wskazówek zegara G3 interpolacja kołowa przeciwna do ruchu wskazówek zegara W interpolacji kołowej przewidziano kilka metod programowania promienia okręgu w sposób bezpośredni lub pośredni. Przyrostowe programowanie środka okręgu z wykorzystaniem nie modalnych parametrów interpolacji I, J, K za ich pomocą programowany jest punkt środka okręgu; traktowane są one jako wektory składowe (w odpowiednich osiach I w X, J w Y, K w Z) wektora od punktu początkowego ruchu do punktu środka okręgu - programowanie przyrostowe, niezależnie od funkcji G90/G91. Rys. 5. Interpolacja kołowa G2/G3 z parametrami interpolacji I, J, K

8 Grupa funkcji wprowadzająca system miar: G70 - deklaracja jednostek, programowanie drogi narzędzia w calach G71 deklaracja jednostek, programowanie drogi narzędzia w milimetrach Grupa funkcji sposobu wymiarowania G90 programowanie w układzie absolutnym G91 programowanie w układzie przyrostowym G94 programowanie posuwu w mm/min G95 programowanie posuwu w mm/obr Grupa funkcji korekcji toru ze względu na promień narzędzia G40 wyłączenie automatycznej kompensacji promienia narzędzia G41 włączenie automatycznej kompensacji promienia narzędzia po lewej stronie konturu G42 włączenie automatycznej kompensacji promienia po prawej stronie konturu Rys. 6. Programowanie automatycznej kompensacji promienia narzędzia Grupa funkcji wprowadzającej wybór płaszczyzny G17 ustalenie płaszczyzny XY jako płaszczyzny interpolacji G18 ustalenie płaszczyzny ZX jako płaszczyzny interpolacji G19 ustalenie płaszczyzny YZ jako płaszczyzny interpolacji Rys. 7. Płaszczyzny interpolacji Grupa funkcji wprowadzającej przesunięcie układu współrzędnych G53 programowanie we współrzędnych maszynowych ( odwołanie funkcji G54-G57) G54-G57 przesunięcie układu współrzędnych maszyny

9 Grupa funkcji wprowadzająca gwintowanie G33 gwintowanie ze stałym skokiem G34 gwintowanie ze wzrastającym skokiem G35 gwintowanie z malejącym skokiem G63 gwintowanie za pomocą narzędzi kształtowych (gwintownik) Programowanie operacji pomocniczych maszyny S funkcja prędkości obrotowej wrzeciona T funkcja identyfikacji i wyboru narzędzia M0 zatrzymanie programu M1 - stop warunkowy M2 koniec programu M3 obroty wrzeciona w prawo M4 obroty wrzeciona w lewo M5 stop obrotów M6 zmiana narzędzia M8 włączenie chłodziwa M9 wyłączenie chłodziwa M10 hamulec wrzeciona załączony M11 hamulec wrzeciona wyłączony M17 koniec podprogramu M20 wycofanie konika M21 - wysunięcie konika M30 koniec programu, powrót na początek Programowanie cykli stałych Cykle stałe zostały wprowadzone dla ograniczenia rozmiarów programów, umożliwiają szybka i prosta zmianę parametrów zabiegu oraz pozwalają na znaczna automatyzacje programowania. Przez cykle rozumie się stałe, sparametryzowane podprogramy, umieszczone w programie głównym. Służą do typowych zabiegów takich jak: wiercenie, nacinanie gwintu oraz toczenie. Wywołanie cykli obróbkowych polega na umieszczeniu w bloku, w którym chcemy wykonać cykl, adresu z nazwą cyklu oraz listą wartości parametrów np. N10 CYCLE81(34,15,17) CYCLE81 Wiercenie, nawiercanie Rys. 7. Graficzne przedstawienie parametrów cyklu wiercenia, nawiercania

10 Tab. 1. Tabela parametrów cyklu wiercenia, nawiercania RTP Płaszczyzna wycofania (absolutne) RFP Płaszczyzna odniesienia ( absolutnie) SDIS Odstęp bezpieczeństwa ( przyrostowo, bez znaku) DP Ostateczna głębokość wiercenia ( absolutnie) DPR Ostateczna głębokość wiercenia ( przyrostowo, bez znaku) CYCLE95 cykl toczenia i wytaczania Rys. 7. Graficzne przedstawienie parametrów cyklu toczenia i wytaczania Tab. 2. Tabela parametrów cyklu toczenia i wytaczania NPP Nazwa podprogramu definicji konturu MID Głębokość dosuwu (bez znaku) FALZ Naddatek na obróbkę wykańczającą w osi wzdłużnej FALX Naddatek na obróbkę wykańczającą w osi poprzecznej FAL Naddatek na obróbkę wykańczającą FF1 Posuw dla obróbki zgrubnej bez podcięcia FF2 Posuw dla zagłębiania się w elementy podcięcia FF3 Posuw dla obróbki wykańczającej VARI Rodzaj obróbki, zakres wartości 1 12 DT Czas postoju przy łamaniu wióra DAM Długość drogi skrawania do łamania wióra VARI obróka zgrubna 1,2 zewnętrzna 1 - podłużna 2 - poprzeczna 3,4 wewnętrzna 3 - podłużna 4 - poprzeczna wykańczająca zgrubna + wykańczająca

11 CYCLE97 cykl nacinania gwintów Rys. 8. Graficzne przedstawienie parametrów cyklu nacinania gwintu Tab. 2. Tabela parametrów cyklu nacinania gwintu MPIT Skok gwintu jako wielkość gwintu (zakres wartości: 3 (dla M3) (dla M60)) PIT Skok gwintu jako wartość (bez znaku) SPL Punkt początkowy gwintu w osi podłużnej FPL Punkt końcowy gwintu w osi podłużnej DM1 Średnica gwintu w punkcie początkowym DM2 Średnica gwintu w punkcie końcowym APP Droga wejścia ROP Droga wyjścia TDEP Głębokość gwintu FAL Naddatek IANG Kąt dosuwu NSP Przesunięcie startu dla następnego zwoju gwintu NRC Liczba przejść zgrubnych NID Liczba przejść jałowych VARI Określenie rodzaju obróbki gwintu. Zakres wartości: NUMT Liczba zwojów gwintu _VRT Zmienna droga wycofania nad średnicę początkową, przyrostową

12 4. Opis pulpitu sterującego Rys. 9. Widok izometryczny pulpitu sterującego: 1- obrotowy monitor - płynna regulacja od 5 do 30, 2 - górna nawigacja ekranu, 3 - widok symulacji obróbki 3D, dowolny wybór informacji o procesie technologicznym, 4 - tryby i zakresy pracy, skróty konfigurowalnych klawiszy do wybranych funkcji ekranowych, 5 - tryby obsługi, pozwalają na indywidualne dopasowanie praw dostępu do sterowania tokarką, 6 - pole obsługowe, o regulowanym kącie położenia w zakresie od 15 do 70

13 4.1. Pole obsługowe Rys. 10. Widok pola obsługowego pulpitu sterującego: 1 - klawisze funkcyjne, 2 - pole obsługowe sterowania, 3 - pole obsługowe maszyny, 4 - tryby obsługi - umieszczone z prawej strony, 5 - włącza / wyłącza wszystkie napędy - przycisk podświetlany, 6 - stop awaryjny, 7 - pokrętło ręczne - przesuwanie suportów i konika w krokach przyrostowych odpowiednio po 0.1, 0.01, [mm], 8 - pokrętło ręcznezmniejsza / zwiększa procentowo zaprogramowany posuw, 9 - przycisk akceptacji - umieszczony z lewej strony, 10 touchpad 4.2. Monitor Na monitorze ekranowym rys. 11 są przedstawione informacje, które dotyczą: - aktualnego trybu pracy (praca automatyczna) - aktualnego stanu pracy (przerwano) - błędów maszynowych i programowych (przycisk awaryjny nie odblokowany, kolizja) - nazwy aktualnie wykonywanego programu - prędkości obrotowych wrzeciona S i posuwów F - przemieszczeń w osi X i Z oraz obrotu w osi C - numeru narzędzia T - innych informacji w zależności od wyświetlanego okna

14 Rys. 11. Przykładowy widok monitora pulpitu sterującego 5. Przykład Na rys. 12 przedstawiono żądany kształt wałka z naniesionymi wymiarami. Należy zaprogramować ruch narzędzia z wykorzystaniem cykli toczenia. Dużą literą B oznaczono początek układu współrzędnych bazy programu. Rys.12. Przykładowy projekt wałka

15 Program obróbki wałka: %_N_Przykład_MPF początek i nazwa programu N5 G40 G54 G71 G90 G95 DIAMON KONT G450 wyłącznie kompensacji promienia narzędzia, przesunięcie punktu zerowego, deklaracja jednostek w mm, programowanie w układzie absolutnym, posuw obrotowy w mm/obr, wymiary podawane średnicowo, narzędzie wykona obejście punktu początkowego tak aby nie doszło do kolizji N10 MSG ( WIERCENIE OTWORU D16 ) wyświetlony zostanie komunikat ( ) N15 T2 D1 S350 F0.25 M3 M8 wybór narzędzia nr 2 z rejestrem D1, załączenie obrotów wrzeciona na wartość 350 obr/min, ustalenie posuwu na wartość 0.25 mm/obr, obroty wrzeciona w prawo, włączenie chłodziwa N20 G0 X0 Z10 ruch szybki do punktu N25 CYCLE83(200,0,3,-44.48,,-25,,2,1,,1,0,,,,,) wywołanie cyklu 83, N30 G0 X400 M5 M9 ruch szybki do punktu wymiany narzędzia, wyłączenie obrotów, wyłączenie chłodziwa N35 MSG( TOCZENIE ZGRUBNE KONTURU ) N40 G96 T1 D1 S120 F0.2 M3 M8 włączenie stałej prędkości skrawania, załączenie obrotów wrzeciona na wartość 120 obr/min N45 G0 X90 Z5 N50 CYCLE95( KONTUR,3,,,,0.2,0.15,0.1,1,1,40,) N55 G0 X400 Z200 M5 M9 N60 MSG( TOCZENIE GWINTU M50x3 ) N65 T7 D1 S700 M3 M8 N70 G0 X60 Z-28 N75 CYCLE97(3,,0,-18,50,50,4,2,1.97,0.05,28,0,10,2,3,1,) N80 G53 T0 D0 G0 Z300 X300 M9 M5 N85 M30 - koniec programu Wykorzystywany w programie podprogram, który definiuje kontur ma postać: %_N_KONTUR_SPF początek i nazwa podprogramu N5 G0 X14 Z0 pkt. 1 N10 X40 pkt. 2 N15 Z-6 X50 pkt. 3 N20 Z-24 RND=1,5 pkt. 4 N25 X56 pkt. 5 N30 G91 Z-11 pkt. 6 N35 G2 I25 AR=54 pkt. 7 N40 G1 Z-50 pkt. 8 N45 M17 koniec podprogramu Rys.13. Kontur obrabianego wałka

Maszyny technologiczne

Maszyny technologiczne Temat ćwiczenia Rok studiów Grupa lab. Data Maszyny technologiczne Tokarka numeryczna NEF 400 Uwagi: Nr ćw. 3 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową tokarki numerycznej, jej charakterystyką

Bardziej szczegółowo

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Liczba godzin: 40; koszt 1200zł Liczba godzin: 80; koszt 1800zł Cel kursu: Nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora obrabiarek

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi

Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi M punkt maszynowy (niem. Maschinen-Nullpunkt) W punkt zerowy przedmiotu (niem. Werkstück-Nullpunkt). R punkt referencyjny (niem. Referenzpunkt). F punkt

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie OB-6 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK

Ćwiczenie OB-6 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-6 Temat: PROGRAMOWANIE OBRABIAREK Redakcja i opracowanie: dr inż. Paweł Kubik, mgr inż. Norbert Kępczak Łódź, 2013r. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do pracy frezarki CNC

Przygotowanie do pracy frezarki CNC Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Maszyny i urządzenia technologiczne laboratorium Przygotowanie do pracy frezarki CNC Cykl I Ćwiczenie 2 Opracował: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny Zakład Inżynierii Produkcji Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość obrabianego otworu 40000 Nm

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 2

Obrabiarki CNC. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 2 Programowanie warsztatowe tokarki CNC ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: o o o o o zapoznanie z budową i działaniem frezarek CNC, przegląd

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Techniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Opracował: Marek Jankowski PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Cel ćwiczenia: Napisanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Max. długość obrabianego otworu 130000 Nm 80 ton

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H3

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H3 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H3 Programowanie z wykorzystaniem prostych cykli Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań, 18

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Przedmiot: KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Temat ćwiczenia: Toczenie Numer ćwiczenia: 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie odmian toczenia, budowy i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

1. przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych, 2. realizacja kursów w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego dorosłych.

1. przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych, 2. realizacja kursów w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego dorosłych. Mgr inŝ. Janusz Szuba Materiały stanowiące załączniki do programu nauczania zgodnych z obowiązującymi przepisami w Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w Gdańsku w ramach realizacji zadań Statutowych

Bardziej szczegółowo

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia:

Bardziej szczegółowo

TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach (bez podtrzymek): Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE

TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE PODSTAWOWE PARAMETRY Maks. moment obrotowy wrzeciona: Maks. masa detalu w kłach: 5.600 Nm 6 ton Długość toczenia: 1.000 16.000 mm W podstawowej wersji tokarki

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 10

Obrabiarki CNC. Nr 10 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 10 Obróbka na tokarce CNC CT210 ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 17 maja,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 1

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 1 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Maszyny CNC Nr 1 Podstawy programowania dialogowego w układzie sterowania firmy Heidenhain Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 3 Programowanie frezarki sterowanej numerycznie (CNC) Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3L-420 CNC Podstawowe parametry: Łoże pod suport 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 3

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 3 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 3 Obróbka otworów z wykorzystaniem cykli obróbkowych Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA TOKARKI CNC W UKŁADZIE STEROWANIA SINUMERIK 802D. II. Pierwsze uruchomienie tokarki CNC (Sinumerik 802D)

OBSŁUGA TOKARKI CNC W UKŁADZIE STEROWANIA SINUMERIK 802D. II. Pierwsze uruchomienie tokarki CNC (Sinumerik 802D) OBSŁUGA TOKARKI CNC W UKŁADZIE STEROWANIA SINUMERIK 802D I. Objaśnienia funkcji na Sinumerik 802D M33 praca bez konika np. N10 M33 G54 M41, M42, M43 zakres obrotów wrzeciona tokarki, np. M42=200-1200 obr/min

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C)

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Stan na dzień Gliwice 10.12.2002 1.Przestrzeń robocza maszyny Rys. Układ współrzędnych Maksymalne przemieszczenia

Bardziej szczegółowo

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Uniwersalne i precyzyjne urządzenie do obróbki 3 osiowej, najbogatszy standard wyposażenia na rynku TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.:

Bardziej szczegółowo

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC

TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Szlifowanie cz. II. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Tokarka ze skośnym łożem TBI TC 300 Compact SMC

Tokarka ze skośnym łożem TBI TC 300 Compact SMC Tokarka ze skośnym łożem TBI TC 300 Compact SMC Bogaty standard w cenie podstawowej umożliwiający wysokowydajną produkcję seryjną detali TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.: +48

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T30-160 CNC T30-200 CNC T30-224 CNC T30-250 CNC T30-275 CNC T30-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w

Bardziej szczegółowo

TC3-200 CNC TC3-250 CNC

TC3-200 CNC TC3-250 CNC TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3-200 CNC TC3-250 CNC Podstawowe parametry: Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000 Nm 80

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

TZL 420 TOKARKA KŁOWA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TZL 420 TOKARKA KŁOWA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TZL 420 TOKARKA KŁOWA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill Inteligentne rozwiązanie, dzięki zastosowaniu optymalnego cenowo sterowania Siemens oraz konfiguracji maszyny umożliwiającej pełną funkcjonalność. TBI Technology

Bardziej szczegółowo

Metody frezowania. Wysokowydajne frezy do gwintów. Programowanie obrabiarek CNC. Posuw na konturze narzędzia F k. Posuw w osi narzędzia F m

Metody frezowania. Wysokowydajne frezy do gwintów. Programowanie obrabiarek CNC. Posuw na konturze narzędzia F k. Posuw w osi narzędzia F m Programowanie obrabiarek CNC Metody frezowania Frezowanie współbieżne Frezowanie przeciwbieżne Właściwości: Właściwości Obrót narzędzia w kierunku zgodnym Obrót narzędzia w kierunku zgodnym Ruch narzędzia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Toczenie cz. II KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. Nr ćwiczenia: 1. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. Nr ćwiczenia: 1. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Nr ćwiczenia: 1 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn CNC oraz ich możliwości technologiczne Celem ćwiczenia jest poznanie przez studentów struktur kinematycznych maszyn sterowanych numerycznie oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5 olitechnika oznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium rogramowanie obrabiarek CNC Nr 5 Obróbka wałka wielostopniowego Opracował: Dr inŝ. Wojciech taszyński oznań, 2008-04-18 1. Układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHIK WYTWARZAIA I AUTOMATYZACJI ISTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJYCH Przedmiot: MASZYY TECHOLOGICZE Temat: Frezarka wspornikowa UFM 3 Plus r ćwiczenia: 2 Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 1.

Bardziej szczegółowo

Frezarka uniwersalna

Frezarka uniwersalna Frezarka uniwersalna Dane ogólne 1) uniwersalna frezarka konwencjonalna, wyposażona we wrzeciono poziome i pionowe, 2) przeznaczenie do obróbki żeliwa, stali, brązu, mosiądzu, miedzi, aluminium oraz stopy

Bardziej szczegółowo

5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5

5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5 5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5 Bogaty standard wyposażenia dedykowany do obróbki skomplikowanych kształtów w pięciu płaszczyznach. TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Centrum tokarskie TBI VT 410

Centrum tokarskie TBI VT 410 TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.: +48 32 777 43 60 e-mail: biuro@tbitech.pl NIP: 639-192-88-08 KRS 0000298743 Centrum tokarskie TBI VT 410 TBI VT 630/2000 S t r o n a 2 Dbamy

Bardziej szczegółowo

Nazwa obrabiarki. 1 Centrum poziome 4-osiowe H6B ze stołem obrotowym, sterowanie Fanuc 0iMC (Mitsui Seiki Japonia)... 2

Nazwa obrabiarki. 1 Centrum poziome 4-osiowe H6B ze stołem obrotowym, sterowanie Fanuc 0iMC (Mitsui Seiki Japonia)... 2 Nazwa obrabiarki Strona 1 Centrum poziome 4-osiowe H6B ze stołem obrotowym, sterowanie Fanuc 0iMC (Mitsui Seiki Japonia)... 2 2 Frezarka CNC pionowa FYJ-40RN, stół 400 x 2000 mm, sterowanie Pronum 640FC

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. II Numer ćwiczenia: 3 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z parametrami

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.)

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.) FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA S.A. ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.) Lp. Nazwa maszyny / urządzenia Typ Nr inw. Nr fabr. Rok

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 2 2. OBRÓBKA TARCZY NA TOKARCE 2.1. Zadanie technologiczne Dla zadanej rysunkiem wykonawczym tarczy wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUR-50. -

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 8000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Radzionków 17.01.2017 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ELEKTRON/1/2017 Maszyny do obróbki metali CPV 42630000-1 OBRABIARKI DO OBRÓBKI METALI Pieczęć Oferenta OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1 Materiał szkoleniowy MTS GmbH 2004 1 ĆWICZENIE "POKRYWA" Zaprogramuj przedstawioną na rysunku "POKRYWĘ" z wykorzystaniem systemu CAD/CAM TOPCAM. Wykonaj następujące zasadnicze czynności: Otwórz odpowiedni

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250 WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 12000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

BADANIE CYKLU PRACY PÓŁAUTOMATU TOKARSKIEGO

BADANIE CYKLU PRACY PÓŁAUTOMATU TOKARSKIEGO POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB.-3 Temat: BADANIE CYKLU PRACY PÓŁAUTOMATU TOKARSKIEGO Opracowanie: dr inż. Michał Krępski Łódź, 2010r. Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H5

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H5 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H5 Programowanie obróbki zarysów dowolnych Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań, 18 marca

Bardziej szczegółowo

www.prolearning.pl/cnc

www.prolearning.pl/cnc Gwarantujemy najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne, a przede wszystkim wysoką efektywność szkolenia dzięki części praktycznej, która odbywa się w zakładzie obróbki mechanicznej. Cele szkolenia 1. Zdobycie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 3 3. OBRÓBKA TULEI NA TOKARCE REWOLWEROWEJ 3.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym tulei wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce rewolwerowej

Bardziej szczegółowo

Automaty tokarskie wzdłużne swiss type

Automaty tokarskie wzdłużne swiss type Automaty tokarskie wzdłużne swiss type PRZEDSTAWICIEL FIRMY do obróbki dużych serii drobnych detali DIAMOND CS 12/16 2 DIAMOND CSL 12-2Y/16-2Y 4 DIAMOND 20/32 6 DIAMOND CSL 25/32 8 DIAMOND 42/52/60 10

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPC-900PA

Tokarka uniwersalna SPC-900PA Tokarka uniwersalna SPC-900PA Tokarka uniwersalna SPC-900PA Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPC-900PA przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna

Bardziej szczegółowo

1. Tokarka pociągowa uniwersalna TUG-48

1. Tokarka pociągowa uniwersalna TUG-48 . Tokarka pociągowa uniwersalna TUG-48.. Charakterystyka techniczna Tokarka pociągowa uniwersalna TUG-48 jest przeznaczona do obróbki zgrubnej i dokładnej przedmiotów stalowych, żeliwnych i ze stopów metali

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T9D-115/135 CNC Podstawowe parametry: Max. średnica obrabianych rur Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 300/420 mm 9 ton 2-4 m Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. I Numer ćwiczenia: 2 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie odmian toczenia,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H1

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H1 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H1 Podstawy programowania dialogowego w układzie sterowania firmy Heidenhain Opracował: Dr inŝ. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie

Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-415zz Obrabiarki Sterowane Numerycznie Numerically Controlled Machine

Bardziej szczegółowo

Nr 1. Obróbka prostych kształtów. Programowanie obrabiarek CNC. Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej

Nr 1. Obróbka prostych kształtów. Programowanie obrabiarek CNC. Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 1 Obróbka prostych kształtów Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko(Drukowanymi) Data odrobienia Ocena Data, podpis ćwiczenia

Imię Nazwisko(Drukowanymi) Data odrobienia Ocena Data, podpis ćwiczenia Akademia Górniczo-Hutnicza Katedra Systemów Wytwarzania Kierunek/specjalność, Imię Nazwisko(Drukowanymi) Data odrobienia Ocena Data, podpis ćwiczenia 3,4 Laboratorium ZSW Środowisko edycyjno-symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza rysunku wykonawczego pozwoli dobrać prawidłowy plan obróbki detalu, zastosowane narzędzia i parametry ich

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 802D. Toczenie ISO-Dialekt T. Krótka instrukcja. Dokumentacja użytkownika

SINUMERIK 802D. Toczenie ISO-Dialekt T. Krótka instrukcja. Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Krótka instrukcja Toczenie ISO-Dialekt T Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Toczenie ISO-Dialekt T Krótka instrukcja Obowiązuje dla Sterowanie Wersja oprogramowania SINUMERIK 802D

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 2 WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE opracował: dr inż. Tadeusz Rudaś dr inż. Jarosław Chrzanowski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Komputerowy dobór narzędzi i parametrów obróbki w procesie toczenia Nr

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ ĆWICZENIE NR 6. 6. OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ 6.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Nazwa Jedn. TBI FT 550 TBI FT 650

Nazwa Jedn. TBI FT 550 TBI FT 650 Cechy maszyny ręczne przesuwanie suportów za pomocą pokręteł elektronicznych stopniowe dołączanie nowych cykli roboczych do posiadanego programu graficzna symulacja przebiegu cyklu roboczego natychmiast

Bardziej szczegółowo

Cykl Frezowanie Gwintów

Cykl Frezowanie Gwintów Cykl Frezowanie Gwintów 1. Definicja narzędzia. Narzędzie do frezowania gwintów definiuje się tak samo jak zwykłe narzędzie typu frez walcowy z tym ze należy wybrać pozycję Frez do gwintów (rys.1). Rys.1

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki Sterowane Numerycznie Numerical Control Machine Tools

Obrabiarki Sterowane Numerycznie Numerical Control Machine Tools Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Pierwszym etapem po wczytaniu bryły do Edgecama jest ustawienie jej do obróbki w odpowiednim środowisku pracy. W naszym przypadku

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

MiBM II stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

MiBM II stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Programowanie obrabiarek CNC i centrów obróbkowych Programming of CNC

Bardziej szczegółowo

Szczególne elementy do ćwiczenia: cykle toczenia wzdłużnego zgrubnego konturu wewnętrznego i zewnętrznego, cykle wiercenia i nacinania gwintu.

Szczególne elementy do ćwiczenia: cykle toczenia wzdłużnego zgrubnego konturu wewnętrznego i zewnętrznego, cykle wiercenia i nacinania gwintu. ĆWICZENIE "CZĘŚĆ GWINTOWANA" Wykonaj na tokarce CNC część gwintowaną przedstawioną na rysunku z materiału: 35S20, wymiary surówki przedmiotu obrabianego: ø 42 x 51 mm. Przygotuj program z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPA-700P

Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPA-700P przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna i wykańczająca

Bardziej szczegółowo

Centra DUGARD 300P / 300MC. tokarskie. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A.

Centra DUGARD 300P / 300MC. tokarskie. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. Centra tokarskie JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. DUGARD 300P / 300MC ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl Tokarki CNC serii DUGARD 300 ze skośnym łożem Dokładne toczenie i niższe koszty produkcyjne!

Bardziej szczegółowo

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ ĆWICZENIE NR 1. 1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ 1.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUC

Bardziej szczegółowo

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi 1 Geometryczne podstawy obróbki CNC 1.1. Układy współrzędnych. Układy współrzędnych umożliwiają

Bardziej szczegółowo

TOKAREK UNIWERSALNYCH

TOKAREK UNIWERSALNYCH JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. Oferta TOKAREK UNIWERSALNYCH Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A. Produkcja: frezarek konwencjonalnych frezarek CNC maszyn specjalnych Remonty obrabiarek Usługi przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD Centra tokarskie DUGARD 100 ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl DUGARD 100 Tokarki CNC Szybkie posuwy 30m/min, prowadnice liniowe w osiach X i Z Prowadnice liniowe zapewniają duże prędkości przesuwów

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia kursu dokształcającego

Program kształcenia kursu dokształcającego Program kształcenia kursu dokształcającego Opis efektów kształcenia kursu dokształcającego Nazwa kursu dokształcającego Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko osoby wnioskującej Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 200HT / 200MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl

Centra. tokarskie DUGARD 200HT / 200MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl Centra tokarskie DUGARD H / MC ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl DUGARD H/MC okarki CNC Konik Hydrauliczny Wysuw tuleii konika można sterować programem lub pedałem nożnym. Automatyczny czujnik kontroli

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A 1. FREZARKA KONWENCJONALNA

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A 1. FREZARKA KONWENCJONALNA OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A 1. FREZARKA KONWENCJONALNA W MIEJSCACH OZNACZONYCH ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE Załącznik nr 2a do SIWZ Lp. Wymagane parametry Wymagany zakres 1 Wymiary robocze stołu

Bardziej szczegółowo

Centra DUGARD 700L / MC. tokarskie DUGARD. ze skośnym łożem oraz prowadnicami prostokątnymi

Centra DUGARD 700L / MC. tokarskie DUGARD.  ze skośnym łożem oraz prowadnicami prostokątnymi Centra tokarskie DUGARD 700L / MC ze skośnym łożem oraz prowadnicami prostokątnymi DUGARD www.jafo.com.pl Sterowania CNC Tokarka CNC do dużych obciążeń długość łoża 2000, 3000 lub 4000mm Fanuc 0iTD Interpolacja

Bardziej szczegółowo

Maszyny do obróbki czopów kulowych

Maszyny do obróbki czopów kulowych Maszyny do obróbki czopów kulowych TOS KUŘIM OS, a.s. produkuje i dostarcza do linii technologicznych do produkcji czopów kulowych o średnicach 19-35 (alternatywnie 32-100) mm dwa typy specjalnych maszyn.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ Tabela z wyszczególnieniem poszczególnych komponentów przedmiotu zamówienia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ Tabela z wyszczególnieniem poszczególnych komponentów przedmiotu zamówienia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 7 1. 2. Tabela z wyszczególnieniem poszczególnych komponentów przedmiotu zamówienia. Pozycj a Przedmiot zamówienia i jego składowe oraz wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 300P / 300MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl

Centra. tokarskie DUGARD 300P / 300MC. ze skośnym łożem DUGARD. www.jafo.com.pl Centra tokarskie DUGARD 300P / 300MC ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl Dokładne toczenie i niższe koszty produkcyjne! Tokarka skonstruowana z myślą o produktywności i niezawodności. Teraz można realizować

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC Podstawowe parametry: Max. średnica obrabianych rur Max. ciężar detalu w kłach 204/300/370 mm 6 ton Długość toczenia 2-4m Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

() (( 25.4.2006 17:58 ( ( KONFIGURACJA ( OBRABIARKA MTS01 TM-016_-R1_-060x0646x0920 ( STEROWANIE MTS TM01 ( ( PRZEDMIOT OBRABIANY ( WALEC D030.

() (( 25.4.2006 17:58 ( ( KONFIGURACJA ( OBRABIARKA MTS01 TM-016_-R1_-060x0646x0920 ( STEROWANIE MTS TM01 ( ( PRZEDMIOT OBRABIANY ( WALEC D030. ĆWICZENIE - NR 2 Wykonaj na tokarce CNC detal przedstawiony na rysunku wykonawczym. Materiał: wałek aluminiowy PA6, wymiary surówki do obróbki należy dobrać na bazie wymiarów rysunkowych elementu. Programowanie

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski VI letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski VI letni (semestr zimowy / letni) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Obrabiarki Sterowane Numerycznie Nazwa modułu w języku angielskim Numerical Control Machine Tools Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo