Reakcja na błędy. Kiedy następuje atak? Exploity. Bezpieczeństwo Włamania do systemów informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reakcja na błędy. Kiedy następuje atak? Exploity. Bezpieczeństwo Włamania do systemów informatycznych"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo Włamania do systemów informatycznych Nielegalne wykorzystywanie technik informatycznych. Haking i ataki na systemy informatyczne. Nielegalne pozyskiwanie informacji. Sieć można przyrównać do suwerennego państwa, którego granice mają być nienaruszalne. Jakie działania należy przedsięwziąć, aby ochronić swoje terytorium? Zapory ogniowe pomagają w ochronie "przejść granicznych", ale mogą być niewystarczające. Potrzebne są więc metody wykrywania prób nielegalnego naruszania granic sieci i przeciwdziałania takim praktykom. Od kilku już lat dostępne są zaawansowane techniki wykrywania nieautoryzowanych prób penetracji sieci Reakcja na błędy Szybki wzrost liczby ataków na systemy informatyczne. Skraca się czas od wykrycia luki w systemie do jej wykorzystania. Ataki są coraz bardziej zaawansowane. Aktualne sposoby przeciwdziałania stają się niewystarczające. Po ilu dniach luka została wykorzystana Kiedy następuje atak? Większość ataków Produkt na rynku Odkrycie dziury Dostępna łatka Łatka zainstalowana 1. Bezpieczeństwo - najwyższy priorytet; 2. Nie ma uniwersalnego rozwiązania rozwiązanie jest złożone; 3. Z problemem trzeba się uporać na wszystkich frontach; 4. Zmiany wymagają innowacji Wzrost ryzyka związanego z wykrytymi błędami Exploity Zgłoszenie błędu Brak ryzyka Opracowanie uaktualnienia Brak ryzyka Biuletyny bezpieczeństwa i informacje o uaktualnieniu Brak ryzyka Analiza uaktualnienia Brak ryzyka Stworzenie wirusów Brak ryzyka Rozpowszechnienie wirusów Duże ryzyko Działanie: wykorzystanie wad oprogramowania by wykonać np. własny fragment kodu. Wyłącznie twórcy systemu i raportujący wiedzą o błędzie Wyłącznie twórcy systemu i raportujący wiedzą o błędzie Ogólnodostępne informacje o błędzie ale nie o wykorzystującym go exploicie Ogólnodostępne Nowe wirusy nie informacje o zostały jeszcze exploicie, rozpowszechnio brak opartych na ne jego kodzie wirusów Rozpowszechniające się wirusy skutecznie atakują nie zabezpieczone komputery Techniki: Buffer overflow - stosowane by nadpisać adres powrotu z funkcji i przekierować go do wnętrza bufora. Rozpoczyna się wyścig pomiędzy hakerem a administratorem systemu Kod wywołuje shell bądź wykonuje dowolne polecenia lub funkcje systemowe. exploitowanie programów SUID lub działających w trybie jądra lub jako usługa uprzywilejowana

2 Buffer Overflow Ataki buffer overflow polegają na stosowaniu specjalnie do tego celu napisanych programów, które wykorzystują błędy w popularnych usługach. W skrócie pozwalają one wykonać dowolny kod na odległej maszynie poprzez wysłanie do niej odpowiednio spreparowanych danych, które uszkadzają stos błędnie napisanego programu serwera. Atakujący wykorzystuje błędy logiczne w oprogramowaniu komputera do wysyłania łańcuchów danych o rozmiarach przekraczających bufor wejściowy. Oczywiście przed atakiem musimy wyszukać serwery i maszyny podatne na ta metodę. Buffer Overflow W pewnych przypadkach technika przepełniania bufora może być ukierunkowana na blokadę usług, jednakże jej możliwości są dużo większe i stosowane głównie do przechwytywania uprawnień administratora. Dostęp do konsoli z uprawnieniami roota jest marzeniem każdego hakera. Można go uzyskać na wiele sposobów od trywialnego użycia hasła, aż po przepełnienie bufora (buffer overflow) Back Door - Tylne drzwi Pozostawiona przez projektantów oprogramowania ukryta możliwość wniknięcia do systemu użytkownika bez posiadania uprawnień do tego typu ingerencji; Istnienie tylnych drzwi stanowi "furtkę" dla obsługi technicznej danego systemu; Dane potrzebne do wniknięcia do oprogramowania są ściśle tajne i znane są tylko kilku osobom mającym do tego uprawnienia; Problem pojawia się w momencie, gdy haker uzyska dostęp do tych informacji. dostępu: Rodzaje ataków próba zdobycia danych, do których atakujący nie ma uprawnień; formy: węszenie, podsłuchiwanie lub przechwycenie; modyfikacji: próba modyfikacji danych bez uprawnień; formy: zmiana, kasowanie, dodawanie, zaprzeczenie, podszycie; pozbawienia usługi: próba pozbawienia uprawnionych użytkowników możliwości korzystania z zasobów lub zdolności systemu; formy: niszczenie, bezpośrednie lub pośrednie pozbawienie dostępu Model OSI Protokoły 2

3 Obrona Dane Aplikacja Host Sieć wewnętrzna Granica Zabezpieczenia fizyczne Zasady, procedury i świadomość Listy ACL, szyfrowanie Wzmacnianie aplikacji, antywirusy Wzmacnianie syst. op., zarządzanie aktualizacjami, uwierzytelnianie Segmenty sieci, IPSec Zapory sieciowe, VPN Strażnicy, zamki, urządzenia rejestrujące, HSM Szkolenie użytkowników w zakresie obrony przed inżynierią społeczną Klasyfikacja typowych zagrożeń Sieć Host Aplikacja Zagrożenia sieci Fałszywe pakiety itp. Zagrożenia hosta Przep. bufora itp. Zagrożenia aplikacji Wstrzyk. kodu SQL itp Przykładowy atak Rodzaje ataków 3

4 Przepływ informacji Przepływ informacji Przepływ informacji Przygotowanie do ataku Identyfikacja sieci polega zwykle na zbieraniu ogólnodostępnych informacji o potencjalnym celu ataku. Identyfikacja komputerów w wybranej sieci stosuje się zazwyczaj następujące metody: skanowanie sieci ma na celu uzyskanie listy działających hostów w konkretnej sieci, podsłuchiwanie ruchu sieciowego - analizowanie ramek przesyłanych pomiędzy komputerami w sieci za pomocą specjalnego oprogramowania, analiza ruchu wnioskowanie na podstawie ruchu w sieci, analiza emisji ujawniającej analiza sygnałów elektromagnetycznych przenikających do otaczającej przestrzeni, przewodów i konstrukcji metalowych, umożliwiająca przechwycenie informacji Przygotowanie do ataku Identyfikacja potencjalnych luk do wykorzystania: skanowanie portów ma na celu uzyskanie informacji o tym, jakie porty są aktywne na konkretnym, wybranym jako cel ataku komputerze, identyfikowanie działającego na wybranym do zaatakowania komputerze systemu operacyjnego. Port Scanning skanowanie portów Technika pozwala zorientować się, jakie są aktualnie używane i udostępnione porty komunikacyjne na serwerze. Każda usługa ma ściśle przypisany port informacja czy na serwerze działa serwer FTP, serwer pocztowy czy WWW. W znacznym stopniu ułatwia to hakerowi zaplanowanie ataku. Wiele odmian skanowania portów - różnią się efektywnością, trudnością wykrycia czy rodzajem skanowanych portów. Skanowanie portów jest narzędziem diagnostycznym (stosowanym przez administratorów), nie może być zakazane. Skanowanie może poprzedzać właściwy atak należy wzmóc czujność

5 Zbieranie informacji o celu ataku Protokół ICMP Oprogramowanie Internet Protocol realizuje zawodne przenoszenie pakietów bez użycia połączenia. Datagram wędruje od nadawcy przez różne sieci i routery, aż do końcowego odbiorcy. Jeżeli router nie potrafi ani wyznaczyć trasy ani dostarczyć datagramu, albo gdy wykrywa sytuację mającą wpływ na możliwość dostarczenia datagramu np. przeciążenie sieci, wyłączenie maszyny docelowej, wyczerpanie się licznika czasu życia datagramu to musi poinformować pierwotnego nadawcę, aby podjął działania w celu uniknięcia skutków tej sytuacji Protokół ICMP Protokół IP nie sprawdza, czy dane dotarły do adresata. Z tego punktu widzenia jest określany jako protokół zawodny. Rolę sprawdzania, czy pakiety docierają do adresata pełnią protokoły wyższych warstw. W ramach warstwy sieciowej sprawdzaniem dostępności sieci docelowej zajmuje się protokół ICMP (ang. Internet Control Message Protocol). Jego zadaniem nie jest rozwiązywanie problemów z zawodnością IP, ale zgłaszanie braku łączności. Komunikaty ICMP wysyłają zwykle bramy lub hosty. Najczęstsze powody wysłania tych komunikatów to: zbytnie obciążenie router lub hosta - wysyłany jest komunikat ICMP, że należy zwolnić prędkość przesyłania komunikatów, bo host nie nadąża ich przetwarzać Protokół ICMP host docelowy jest nieosiągalny - wtedy ostatnia brama wysyła komunikat ICMP o niedostępności adresata i przesyła go do hosta źródłowego; pole TTL pakietu jest równe 0 - wtedy router może wysłać komunikat ICMP do źródła i odrzuca pakiet Protokół ICMP Protokół ICMP Każdy komunikat ICMP ma własny format, ale wszystkie zaczynają się trzema takimi samymi polami: 8-bitowe pole TYP komunikatu identyfikuje komunikat, 8-bitowe pole KOD daje dalsze informacje na temat rodzaju komunikatu, Pole SUMA KONTROLNA (obliczane podobnie jak suma IP, ale suma kontrolna ICMP odnosi się tylko do komunikatu ICMP)

6 Protokół ICMP Najważniejsze dane przesyłane w komunikacie ICMP zawarte są w polach TYP i KOD. Wszystkie wersje komunikatów ICMP muszą zawierać pola: Typ, Kod, Suma kontrolna. Znaczenie poszczególnych bajtów jest następujące: Pole Typ: 0 - odpowiedź z echem (ang. Echo Reply) 3 - odbiorca nieosiągalny (ang. Destination Unreachable). 4 - zmniejszenie szybkości nadawania - tłumienie źródła (ang. source quench) 5 - zmiana trasowania - przekierowanie (ang. redirect). 8 - prośba o echo (ang. echo request) Protokół ICMP 9 - rozgłaszanie routera (ang. router advertisement) 10 - wywołanie routera (ang. router solicitation) 11 - przekroczenie TTL (ang. Time Exceeded) 12 - kłopot z parametrami datagramu 13 - prośba / żądanie o wysłanie znacznika czasu (ang. timestamp request) 14 - odpowiedź na prośbę / żądanie o wysłanie znacznika czasu (ang. timestamp reply) 15 - prośba o informację 16 - odpowiedź z informacją 17 - prośba o maskę adresu 18 - odpowiedź z maską adresu Protokół ICMP 30 - Traceroute 31 - błąd konwersji datagramu (ang. Datagram Conversion Error) 32 - przekierowanie hosta mobilnego (ang. Mobile Host Redirect) 33 - IPv6 Where-Are-You 34 - IPv6 Here-I-Am 35 - prośba o zarejestrowanie urządzenia mobilnego (ang. Mobile Registration Request) 36 - odpowiedź na prośbę o zarejestrowanie urządzenia mobilnego (ang. Mobile Registration Reply) 37 -żądanie nazw domeny (ang. Domain Name Request) 38 - zwrot nazwy domeny (ang. Domain Name Reply) 39 - SKIP Algorithm Discovery Protocol 40 - Photuris, Security Failures Protokół ICMP Przy przesyłaniu komunikaty ICMP są poddawane enkapsulacji do postaci pakietów IP, a następnie do postaci ramki warstwy drugiej. Pod tym względem stanowią one integralną część danych pakietu IP. Sam komunikat ICMP jest przesyłany w datagramie IP. Komunikat ICMP składa się z nagłówka ICMP oraz danych ICMP. Warto przy tym zauważyć, że ze względu na zawodny charakter protokołu IP w momencie zaginięcia datagramu przenoszącego komunikat ICMP nie zostanie to zdiagnozowane Zbieranie informacji o celu ataku Wyszukiwanie aktywnych komputerów Odpowiedź - host jest aktywny, brak odpowiedzi - nieaktywny lub chroniony; Prośba może być wysłana na adres rozgłoszeniowy (ICMP broadcast) odpowiedź od wszystkich komputerów sieci; Ochrona - zablokowanie ICMP ECHO;

7 TCP TCP Nagłówek TCP TCP TCP zapewnia wiarygodne połączenie dla wyższych warstw komunikacyjnych (sumy kontrolne i numery sekwencyjne pakietów). Obsługa brakujących pakietów retransmisja. Odebrane pakiety są porządkowane według numerów sekwencyjnych TCP TCP Protokoły warstwy transportowej zapewniają łączność pomiędzy procesami wykonywanymi na dwóch różnych komputerach, nie ingerując w wybór trasy przesyłu informacji (to jest zadaniem podrzędnego względem nich protokołu IP). Ponieważ na jednym komputerze może być wykonywanych wiele procesów jednocześnie, muszą one korzystać z różnych punktów kontaktowych, aby sobie wzajemnie nie przeszkadzały. Takie logiczne obiekty służące jako skrzynki nadawczo- odbiorcze dla poszczególnych procesów nazywane są portami. Przed przesłaniem danych pomiędzy dwoma hostami musi zostać nawiązane połączenie. Często host, który rozpoczyna połączenie nazywany jest klientem, zaś drugi host serwerem. W protokole TCP podobnie jak w trakcie rozmowy telefonicznej następuje na początku proces uzgadniania. Protokół TCP stosuje w tym celu mechanizm synchronizacji zwany uzgadnianiem trójetapowym (ang. three way handshake). W skład tego procesu wchodzą następujące fazy:

8 TCP Klient inicjuje połączenie poprzez wysłanie segmentu z ustawioną flagą w SYN (=1). Ustawiona wartość pola SYN=1 oznacza, że hosty nie zostały jeszcze zsynchronizowane i segment ten jest żądaniem nawiązania połączenia. Jednocześnie wysyłany jest w tym samym segmencie numer sekwencyjny pakietu o wartości x oraz rozmiar okna, który jest informacją dla serwera jakiej wielkości bufor został zarezerwowany (po stronie klienta) na segmenty przesyłane z serwera Serwer odbiera pakiet. TCP Po analizie flagi rozpoznaje, że jest to próba nawiązania połączenia. Serwer rejestruje numer sekwencyjny x, przydziela dla tego połączenia bufory i zmienne stanu. Odpowiedź będzie zawierała oprócz ustawionego bitu flagi SYN również ustawiony bit flagi ACK. Ustawione bity flag sygnalizują, że będzie to początek konwersji zwrotnej. Serwer wysyła swój własny numer y w polu numer sekwencyjny oraz w polu numer sekwencyjny potwierdzenia wysyła wartość x+1. Wartość wpisana w to ostatnie pole informuje klienta, na którą następną porcję bajtów oczekuje serwer. Dodatkowo serwer wysyła rozmiar okna. Wielkość ta informuje klienta o rozmiarze bufora, który został zarezerwowany po stronie serwera na segmenty, które będą przesyłane od klienta Klient odbiera segment inicjalizuje po swojej stronie bufor na segmenty pochodzące od serwera i na zmienne stanu tego połączenia. W ramach potwierdzenia odebrania segmentu od serwera wysyła pakiet z ustawioną wartością flagi ACK, wyzerowaną wartością pola SYN oraz w w polu następny numer sekwencyjny wpisywana jest wartość y+1. Oznacza to, że połączenie zostało nawiązane i teraz klient oczekuje od serwera porcji bajtów od numeru y+1. Wartość SYN=0 oznacza, że połączenie zostało nawiązane i nastąpiła synchronizacja. Po nawiązaniu we wszystkich przesyłanych segmentach jest ustawiona flaga ACK, która potwierdza fakt otrzymania porcji danych określonej w polu numer sekwencyjny. Wyszukiwanie aktywnych komputerów i portów Port Scanning - skanowanie portów Nawiązanie połączenia w TCP (3-way handshake) Jeżeli port jest nieaktywny, host zrywa połączenie (pakiet z flagą RESET)

9 Port Scanning - skanowanie portów Skanowanie Fingerprinting proces rozpoznawania jakie oprogramowanie obsługuje daną usługę czyli obiektu ataku; Skanowanie różne odpowiedzi przez serwery WWW np. Apache lub IIS w zależności od wersji obsługiwanego protokołu, Możliwość oszukania zmiana w plikach konfiguracyjnych Wykorzystanie protokołu ICMP PING wysyła pakiet ICMP typu Echo request. Komputer wysyłający oczekuje odpowiedzi pakietem Echo replay. Jakie informacje otrzymujemy: komunikacja pomiędzy maszynami jest możliwa pytany host jest aktywny; długość przesyłanego pakietu (standardowo wysyłany jest pakiet o długości 56 bitów całość 84 bity różnica 28 bitów przypada na rozmiar nagłówka IP oraz ICMP; pakiety zwrócone informują o numer pakietu, wartość TTL, czas w jakim otrzymano odpowiedź; po przerwaniu działania otrzymujemy informacje o ewentualnych utraconych pakietach Wykorzystanie protokołu ICMP Określenie dokładnej trasy pakietu; Wysyłając pakiety o wartości TTL równej 1 i zwiększając tą wartość o jeden z każdym kolejnym pakietem; W ten sposób otrzymujemy pakiety zwrotne Time to live exceeded od każdego kolejnego routera; Program traceroute;

10 TCP Specyfikacja protokołu TCP/IP nie przewiduje wszystkiego; Są parametry charakterystyczne dla konkretnego systemu (wartości domyślne); Badając te parametry czyli analizując zachowania implementacji stosu protokołów TCP/IP można rozpoznać system. Analiza obsługi niewłaściwie zbudowanych pakietów. Skanowanie aktywne i pasywne: różnica w sposobie pozyskiwania informacji aktywne program wysyła do badanej maszyny przynętę, spreparowane pakiety TCP i bada otrzymane odpowiedzi. pasywne program rozpoznający tylko przechwytuje i analizuje dane przychodzące do maszyny, która skanuje. wady i zalety nmap skanowanie aktywne Nmap wysłał pakiety ICMP echo request pod wszystkie adresy IP podane jako argument. Te hosty, które odpowiedziały zostały wyświetlone. nmap skanowanie aktywne Skanowanie oparte o pełne połączenie TCP (nmap -st) - listuje porty, z którymi udało się nawiązać połączenie; Wykorzystuje funkcję systemową connect() protokół TCP; Najpopularniejsza metoda skanowania; Funkcja pobiera nazwę hosta oraz port; Jeżeli port jest otwarty wywołanie funkcji kończy się sukcesem; Jeśli nie jest on dostępny funkcja zwróci błąd; Nie są wymagane przywileje administratora; Technika łatwa do wykrycia; Admin otrzyma informacje o wielu nieudanych połączeniach na wszystkich portach nmap Skanowanie SYN (tzw. półotwarte) (nmap -ss) - polega na wysyłaniu pakietów z ustawioną flagą SYN i oczekiwaniu na odpowiedź; Wymaga przywileju administratora; Skaner wysyła do komputera docelowego pakiet SYN jeśli otrzyma w odpowiedzi pakiet SYN w ustawioną flagą ACK, która oznacza udane nawiązanie połączenia, stwierdza, że port jest otwarty i usługa działa; W tym momencie skaner wysyła pakiet w flagą RST zrywa połączenie, Metoda trudniejsza do wykrycia nmap Poprzednie skanowanie może zostać wykryte przez niektóre firewall e; Skanowanie z flagą FIN (nmap -sf); Zamknięte porty odpowiadają na pakiet FIN pakietem RST, zrywając połączenie; Otwarte porty nie odpowiadają na pakiet FIN; Ten typ skanowania może dać błędne rezultaty w systemach rodziny Windows czasami wysyłają odpowiedź RST nawet jeśli port jest otwarty; Skanowanie (nmap -sx) Xmas Tree ustawione flagi FIN, URG i PUSH; Skanowanie (nmap -sn) Null skanowanie, które wyłącza wszystkie flagi

11 nmap skanowanie portów UDP (nmap -su) - listuje otwarte porty, korzystające z protokołu UDP przy pomocy pakietów ICMP; skanowanie ping (nmap -sp) - pozwala ono określić, które z hostów są aktywne w danym momencie. skanowanie ping (nmap -sv) - pozwala ono określić, dokładne wersje programów działających na danym porcie. skanowanie ping (nmap s0) wykorzystuje skanowanie protokołem IP wysyła pakiety IP, nie posiadające nagłówka innego protokołu, i oczekuje odpowiedzi. metoda ACK (nmap -sa) - wykorzystywana jest najczęściej do poznania ustawień firewalla (rozpoznawania prostych filtrów pakietów); Z komputera o IP skanujemy (metodą connect()) komputer

12 Badanie RTO Pomiar czasu pomiędzy retransmisjami pakietów SYN+ACK w trakcie nawiązywania połączenia TCP; Trójstopniowe uzgadnianie co się stanie gdy klient nie potwierdzi odebrania pakietu SYN+ACK (w trzeciej fazie uzgadniania); Serwer (host odpowiadający) stwierdzi, że pakiet został zagubiony i będzie go kilkukrotnie próbował retransmitować zgodnie z RTO (retransmission time); Ilość retransmisji i odstępy między nimi zależą od systemu operacyjnego Window Xprobe2 i p0f Rozmiar okna (ang. window) odzwierciedla maksymalną liczbę danych, które mogą być wysłane bez konieczności oczekiwania na pozytywne potwierdzenie. Umożliwia zwiększanie szybkości z jaką przesyłane są dane. Podczas transmisji danych rozmiar okna jest zmieniany w celu optymalnego wykorzystania łącza. Rozmiar okna jest ważną informacją pozwala ustalić system na drugim końcu kabla. Różne wersje tego samego systemu z reguły używają innych rozmiarów okna w pakietach TCP SYN. Program do rozpoznawania systemu głównie za pomocą protokołu ICMP. Główna różnica pomiędzy nmapem - w testach nie występują pakiety o nieprawidłowej budowie trudniej jest to zablokować na firewallu. p0f skanowanie pasywne przechwytuje jedynie pakiety przychodzące i bada je pod kątem występowania cech charakterystycznych dla konkretnego systemu maskowanie systemu Skaner bezpieczeństwa - Nessus Metody obrony przed skanowaniem dzielimy na dwie grupy: milczenie czyli brak odpowiedzi na niektóre pakiety; oszukiwanie czyli wysyłanie informacji innych niż faktyczne. np.# echo 128 > / /proc/sys/net/ipv4/ip_default_ttl blokowanie nieprawidłowych pakietów ACK; blokowanie pakietów z niepoprawnymi flagami ; ignorowanie wybranych komunikatów ICMP

13 Skaner bezpieczeństwa - Nessus Skanery bezpieczeństwa Ataki na systemy teleinformatyczne Probe Próbkowanie - próba dostępu do obiektu poprzez zbadanie jego charakterystyki. Scan - Skanowanie - próba dostępu do wielu obiektów na raz poprzez ustalenie obiektu z oczekiwaną charakterystyką. Flood Przepełnienie - próba dostępu poprzez nagle przepełnienie możliwości jego przetwarzania. Authenticate - Uwierzytelnienie - np. przedstawienie się jako osoba uprawniona oraz w razie konieczności przekazanie informacji potrzebnej do poprawnego uwierzytelnienia. Bypass - Ominięcie - ominięcie procesu zabezpieczającego poprzez zastosowanie alternatywnej drogi osiągnięcia. Spoof - Podszywanie - przedstawianie się, lub modyfikowanie pakietów w trakcie połączenia, w celu wykazania, że posiada się prawo dostępu do zasobów. Ataki na systemy teleinformatyczne Read - Czytanie - dostęp i zapoznanie się z informacją, do której nie jest się uprawnionym. Copy - Kopiowanie - możliwość kopiowania informacji przez osobę nieuprawnioną. Steal - Kradzież - przejęcie zasobów przez osobę nieuprawnioną, bez pozostawienia kopii w uprawnionej lokalizacji. Modify - Modyfikacja - zmiana zawartości lub charakterystyki obiektu. Delete Usuniecie - zniszczenie obiektu ataku Rodzaje ataków komputerowych Przerwanie atak na dyspozycyjność, częściowe zniszczenie systemu lub jego niedostępność, Przechwycenie atak na poufność, nieuprawniony dostęp do zasobów, Modyfikacja atak na nienaruszalność, wprowadzenie zmian przez osoby nieuprawnione, Podrobienie atak na autentyczność, wprowadzenie do systemu fałszywych obiektów. Anatomia ataku 5P Probe ping, traceroute, sniffing, zgadywanie nazw i haseł Penetrate Załączniki w , applety, backdoory, trojany Persist Instalowanie nowych usług, zmiany rejestrów i konfiguracji Propagate , IRC, FTP, udostępnianie plików Paralyze Niszczenie i wykradanie danych, zakłócanie pracy systemu

14 Ataki na systemy teleinformatyczne I faza II faza III faza Wybór i badanie celu Techniki uzyskania nieautoryzowanego dostępu lub unieruchomienia celu Czynności po uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu Podstawowe techniki włamań i przechwytywania informacji Modyfikacja danych Podmiana adresu lub id Przekierowanie ruchu I faza II faza III faza Próbkowanie lub Skanowanie celu Uwierzytelnienie Ominięcie Podszywanie Czytanie Kopiowanie Kradzież Modyfikacja Kasowanie Monitoring sieci Łamanie haseł T E C H N I K I W Ł A M A Ń ATAKI PASYWNE podsłuch / monitorowanie przesyłanych informacji w celu odkrycia treści komunikatu / uzyskania informacji o ruchu w sieci ATAKI AKTYWNE modyfikacja strumienia danych / tworzenie danych fałszywych DoS - Denial of Service Skuteczny sposobów unieruchomienia serwera sieciowego lub częściowe zablokowanie dostępu do wybranych usług np. WWW czy ; Przypadek skrajny - zawieszenia pracy systemu - podniesienie systemu - fizyczna interwencja administratora; Atak - wysyłanie w krótkim czasie bardzo dużej ilości zapytań do serwera sieciowego; Serwer na każde zapytanie stara się odpowiedzieć; Intruz nie czekając na odpowiedź ze strony serwera ciągle wysyła kolejne zapytania;

15 DoS - Denial of Service Efekty działania ataków typu DoS Cel ataku - wyeliminować komputery (routery) z sieci poprzez zablokowanie ich portów (możliwości komunikacji), zawieszenie działania (systemu operacyjnego), zablokowanie aplikacji. Metody ataku Wysyłanie do komputera pakietów w liczbie przekraczającej możliwości obsługi; Wysyłanie pakietów spreparowanych w celu zablokowania działania systemu operacyjnego lub aplikacji. Designed Outage Resource Destruction Resource Exhaustion wstrzymanie usług, zniszczenie zasobów, wyczerpywanie zasobów Rodzaje ataków typu DoS SYN Flood, Ping of Death, Smurf, Tear Drop, bombing, spamming. Wykorzystanie ICMP Pakiety ICMP informujące o problemie sieciowym zawierają także początkowy fragment pakietu, który jako pierwszy wywołał błąd; Fragment ten zawiera nagłówek IP oraz przynajmniej 64 bity nagłówka warstwy wyższej (tu TCP); W załączonym nagłówku znajduje się adres nadawcy i odbiorcy; 64 bity nagłówka TCP przenosi informacje o porcie źródłowym i docelowym oraz numer sekwencyjny pakietu. pozwala to odbiorcy określić, którego połączenia dotyczy otrzymany komunikat; Wykorzystanie ICMP Ataki z wykorzystaniem ICMP Komunikaty ICMP przenoszą kody błędów określane jako twarde i miękkie; Komunikat twardy (brak rozwiązania problemu) połączenie zostaje zerwane; Ataki ślepe bez podsłuchu pakietów; Wymagania musimy znać adres nadawcy i odbiorcy oraz port źródłowy i docelowy; Aby zerwać połączenie atakujący musi wysłać do jednej ze strony twardy komunikat (jest ich 16) najważniejsze to: o protocol unreachable (nieobsługiwany protokół) kod 2, o port unreachable (nieobsługiwany port) kod 3, o fragmentation needed and DF set (wymagana fragmentacja)- kod

16 Ataki z wykorzystaniem ICMP Maximum Transmission Unit - MTU ustalanie optymalnego rozmiaru pakietu, jaki może zostać przesłany bez potrzeby jego fragmentacji. Atak polega na wysyłaniu fałszywych pakietów ICMP w kierunku jednej ze stron połączenia powodując zmniejszenie rozmiaru MTU do drastycznie niskiego poziomu. W efekcie stosunek sumarycznej długości nagłówków do długości przesyłanych danych będzie znacznie większy. Większość przesyłanych informacji stanowią nagłówki datagramów TCP - SYN Flood W atakach tego typu cały problem tkwi w mechanizmie działania procesu potrójnego potwierdzania połączenia TCP. W wyniku powiększania się Internetu pakiety w drodze do miejsca przeznaczenia przechodzą przez wiele maszyn. Rezultat jest taki, że pakiety te mogą być znacznie opóźnione lub nawet zgubione. Aby zestawić połączenie na łączach, gdzie występują duże opóźnienia, serwer musi poczekać na potwierdzający pakiet ACK od klienta. SYN Flood połączenia półotwarte Jeśli go nie otrzyma, ponowi wysłanie własnego pakietu ACK. Zanim serwer odrzuci żądanie połączenia, sytuacja ta może się powtórzyć kilkakrotnie. Za każdym razem, gdy serwer ponawia wysłanie własnego pakietu ACK, czas jego oczekiwania na odpowiedź zwiększa się. Typowy sposób ataku DoS typu SYN Flood polega na wysyłaniu pakietów SYN do serwera z fałszywym adresem zwrotnym SYN Flood o W przypadku ataku SYN flood atakujący wysyła na adres ofiary dużą liczbę segmentów SYN protokołu TCP adresowanych z dowolnych (nieistniejących) adresów IP. o Nieświadoma tego ofiara odpowiada segmentami SYN/ACK i rozpoczyna bezowocne oczekiwanie na segmenty ACK (stacja protokołu TCP ofiary jest w stanie na wpół otwartym). o W trakcie oczekiwania wyczerpują się zasoby stacji protokołu TCP i systemu operacyjnego ofiary. o W 1997 r. atak SYN flood na WebCom wyłączył z użycia ponad 3000 witryn WWW

17 Land attack W tym przypadku, atakujący wysyła segment SYN na adres ofiary podając jej własny adres jako źródłowy i nadając ten sam numer portu źródłowego i docelowego. Stacja TCP ofiary nigdy nie zestawi połączenia zapętlając się w nieskończoność. W niektórych implementacjach może to prowadzić do jej zawieszenia Ping of Death Ping of Death Niektóre systemu nie potrafią sobie poradzić z pakietami, których rozmiar jest większy niż bajtów (64 kb). Jest to błąd, który nie występuje tylko w systemach UNIX, ale jest też charakterystyczny dla MacOS, Netware, drukarek sieciowych, routerów itp. Niektóre systemu nie potrafią sobie poradzić z pakietami, których rozmiar jest większy niż bajtów (64 kb) atak dawno nieaktualny. Jest to błąd, który nie występuje tylko w systemach UNIX, ale jest też charakterystyczny dla MacOS, Netware, drukarek sieciowych, routerów itp. Rozmiar pakietu przekraczał 64 kb więc ulegał defragmentacji ostatni fragment nie mieścił się w buforze, który system przeznaczył na jego otrzymanie Teardrop Korzysta jak poprzednio z niedoskonałości w mechanizmach fragmentacji pakietów IP. Kiedy rozmiar pakietu przekracza największą dopuszczalną wielkość (MTU) pakiet zostaje podzielony. W kolejnych częściach zapisywany jest offset. Jeśli offsety zapisane są tak że po złożeniu nachodzą na siebie efekt jak poprzednio. Ping s 1024 c 3 t 10 s jak duże mają być wysyłane pakiety; c liczba wysyłanych pakietów; t wartość pola TTL w nagłówku IP. Ping i 0.02 t częstotliwość wysyłania pakietów. uprawnienia root a Ping f c f Flooding ping masowe wysyłanie pakietów ICMP typu Echo request

18 Obrona 18

19 DDoS - Distributed Denial of Service Znacznemu zmodyfikowaniu uległy: skuteczność oraz "bezpieczeństwo" agresora; W metodzie DoS atak - z komputera hakera, atak DDoS przeprowadzany jest w sposób rozproszony tzn. z wielu komputerów jednocześnie; Różne lokalizacje komputerów - użytkownicy nie są świadomi, że biorą udział w ataku. Aby komputer taki mógł wziąć udział w ataku musi być wcześniej przygotowany przez agresora. Przeważnie są to wirusy typu koń trojański lub bomba logiczna, które dopiero na wyraźny sygnał od agresora uaktywniają się i rozpoczynają proces destrukcji. Wykrycie takiego wirusa jest stosunkowo trudne ze względu na to, iż aktywuje się on tylko i wyłącznie w momencie ataku, po czym znów przechodzi w stan uśpienia Atack DDoS Agresor Inicjacja ataku w dowolnym momencie Zaatakowany serwer

20 komputer hackera sieć komputer ofiary schemat ataku DoS sieć komputer hackera komputer ofiary schemat ataku DDoS Smurf Attack Amplification Attack Atak Smurf otrzymał nazwę od exploita i jest stosunkowo nowy w kategorii sieciowych ataków na hosty. Zasada jego działania polega na wysłaniu przez napastnika dużej ilości pakietów ICMP echo (ping) na adresy broadcastowe z podmienionymi adresami źródłowymi na adresy ofiary. Jeśli router dostarczył pakiet na adres rozgłoszenia IP spowoduje to, że każda maszyna przyjmie żądanie ICMP echo i na nie odpowie. W konsekwencji odpowiedzi z wielu komputerów spowoduję blokadę usług na atakowanym hoście ICMP flooding (PING flooding) Polega na zalewaniu portów niepożądanymi pakietami ICMP. Przesyłane pakiety identyfikowane są po 8-bitowym polu typu np. na pakiet ICMP echo request (8) stacja odpowiada pakietem ICMP echo replay (0). Serwer, który zostanie zarzucony prośbami o echo przez wiele hostów jednocześnie będzie je odbierał i próbował na nie odpowiedzieć. Atak tego typu najczęściej jest realizowany przez wysłanie wielu pakietów ICMP echo request z adresem docelowym potencjalnej ofiary Obrona przed atakiem SYN flood SYN Defender Obrona przed atakiem SYN flood SYN Defender SYN Defender jest komponentem kilku kompleksowych systemów ochrony (takich jak np. CheckPoint Firewall-1). Jego ogólna koncepcja działania polega na wprowadzeniu pomiędzy atakującego i ofiarę wyspecjalizowanego obrońcę (na oznaczonego na czerwono), który przejmuje wszystkie segmenty SYN skierowane do ochranianego systemu i propaguje połączenia dopiero gdy wykluczy atak (czyli, gdy dotrze do obrońcy trzeci segment nawiązania połączenia, co oznacza, że nie mamy do czynienia z atakiem SYN flood)

21 Slashdotting Nie jest to klasyczny atak; Popularny serwis umieszcza link do strony WWW (serwer webowy jest celem ataku ) podając atrakcyjną treść zachęty; Serwer WWW nie jest przygotowany na obsługę tylu użytkowników; Odmowa dostępu do usługi (HTTP). Mail bombing Mailbomber lub Bulk Mailer to określenie programów przeznaczonych do automatycznego wysyłania ogromnej liczby wiadomości na określony adres pocztowy; Liczba wysyłanych i może sięgać nawet kilku setek na minutę; Atak na serwer - duża ilość wysyłanych wiadomości obciąża zasoby serwera co może spowodować jego blokadę, konto użytkownika natomiast praktycznie nie nadaje się do pracy. Ściągnięcie np. 10 tysięcy wiadomości jest dla użytkownika bardzo kłopotliwe; Jedynym ratunkiem jest wtedy interwencja administratora, który jest w stanie wyczyścić zapchaną skrzynkę pocztową. Namierzenie sprawcy jest dość trudne - programy te mają możliwość ukrywania tożsamości nadawcy oraz źródło pochodzenia przesyłki Sniffing Techniki przechwytywania informacji ataki na poufność, dostępność i integralność danych Technika ta została stworzona na potrzeby administratorów i polega na "podsłuchiwaniu" wszystkich pakietów krążących po sieci. Analiza takich pakietów pozwalała na łatwe wychwycenie jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci. Sniffing - ogromne możliwości diagnostyczne. Zalety Sniffingu zostały również zauważone przez hakerów Sniffing Sniffing Anna haslo login: passwd: SNIFFER

22 Sniffer narzędzie administratora analiza trasy pakietów (czy pakiety trafiają pod właściwy adres, czy napotykają problemy i jakie), badania obciążenia sieci i stopnia wykorzystania jej zasobów (w celu sprawdzenia ruchu generowanego przez konkretne stacje, udziału poszczególnych protokołów czy ilości danych ściągniętych z serwerów WWW), kontroli zabezpieczeń sieci (czy były ataki i jakie, czy przez sieć przechodzą tylko oczekiwane pakiety itp.), Sniffing Karta sieciowa w normalnym trybie pracy odrzuca wszystkie ramki nie skierowane na jej adres MAC. Większość kart można jednak programowo przełączyć w tryb zwany mieszanym lub bezładnym (promiscuous), w którym karta będzie przekazywać do wyższych warstw wszystkie ramki. Jeśli sniffer zostanie umieszczony na routerze - uzyskuje się dostęp do całego przechodzącego przez niego ruchu. Sniffing jest techniką z zasady pasywną, tzn. nie modyfikuje przechwyconych pakietów (jedynie kopiowanie) - tak iż ani nadawca ani adresat nie są w stanie się zorientować, że przesyłka została przechwycona Karty sieciowe w trybie normalnym Gdy haker włączy tryb promiscuous 00:10:A7:20:A0:7E 00:50:8d:4b:12:22 00:10:F3:4A:D5:E6 00:10:A7:20:A0:7E 00:50:8d:4b:12:22 00:10:F3:4A:D5:E6 Nadano pakiet do 00:09:2B:C9:B8:35 NIC w trybie promiscuous Nadano pakiet do 00:09:2B:C9:B8:35 ` 00:10:C3:30:B8:B3 00:09:2B:C9:B8:35 00:0A:2E:B5:FF:FE 00:10:C3:30:B8:B3 00:09:2B:C9:B8:35 00:0A:2E:B5:FF:FE Sniffing Hub Ethernet jest technologią, w której informacja (ramka) wysłana przez nadawcę trafia do wszystkich odbiorców, przy czym odczytuje ją jedynie odbiorca, którego adres sprzętowy (MAC address) jest zgodny z adresem przeznaczenia. Zadaniem koncentratora (huba) umieszczonego w centralnym punkcie rozdzielczym sieci jest wzmacnianie otrzymanego sygnału i przekazywanie go na wszystkie swoje porty

23 Do aa:aa:aa:aa:aa:aa Do aa:aa:aa:aa:aa:aa Hub Hub Do aa:aa:aa:aa:aa:aa Do aa:aa:aa:aa:aa:aa T1 Adres MAC aa:aa:aa:aa:aa:aa T2 Adres MAC bb:bb:bb:bb:bb:bb T3 Adres MAC cc:cc:cc:cc:cc:cc T1 Adres MAC aa:aa:aa:aa:aa:aa Hacker Adres MAC bb:bb:bb:bb:bb:bb T3 Adres MAC cc:cc:cc:cc:cc:cc Ramka akceptowana Ramka ignorowana Ramka ignorowana Ramka akceptowana Tryb mieszany Ramka akceptowana Ramka ignorowana Sniffing Przełącznik (switch) jest urządzeniem drugiej warstwy modelu referencyjnego ISO/OSI. Od koncentratora (huba) różni się, z grubsza rzecz biorąc, tym, że potrafi nauczyć się adresów MAC urządzeń podłączonych do swoich poszczególnych portów i przekazywać nadchodzące ramki tylko do tego portu, do którego podłączone jest urządzenie o odpowiednim adresie fizycznym. Switch ma wbudowaną pamięć, w której przechowuje tablicę adresów przypisanych do poszczególnych portów. Jeżeli na którymś z portów switcha pojawia się ramka, switch odczytuje adres jej nadawcy i umieszcza w tablicy adresów jako adres przypisany do danego portu. Switch Do aa:aa:aa:aa:aa:aa Do aa:aa:aa:aa:aa:aa Switch Do aa:aa:aa:aa:aa:aa T1 Adres MAC aa:aa:aa:aa:aa:aa Hacker Adres MAC bb:bb:bb:bb:bb:bb T3 Adres MAC cc:cc:cc:cc:cc:cc Ramka akceptowana Nie otrzyma ramki Nie otrzyma ramki

24 Sniffing Przy pomocy snifferów przeprowadzono najbardziej niebezpieczne ataki. Luty 1994 r. - instalacja snifferów na hostach i urządzeniach amerykańskich sieci wojskowych. Udało mu się przechwycić ponad poprawnych nazw użytkowników i haseł - atak ten uznano wówczas za najniebezpieczniejszy w historii tej sieci. Sieć Rahul.net - dzięki snifferom z poziomu tej sieci poznano użytkowników i hasła 268 hostów należących miedzy innymi do Armii Stanów Zjednoczonych. Kradzież ponad 100 tysięcy numerów kart kredytowych dokonana przez Carlosa Felipe Selgado. Przykład 1 Sniffing Włamywacz przejmuje maszynę B (ruter) i instaluje tam sniffera (jest to najgroźniejszy przypadek). Użytkownik komputera A (dowolny komputer w sieci) loguje się za pomocą programu telnet na jakimś dowolnym serwerze w Internecie, wtedy można przechwycić hasła i wszelkie inne dane przesłane przez router. Odnosi się to do wszystkich maszyn w sieci lokalnej. I to w obydwie strony, czyli jeżeli ktoś się loguje z Internetu na serwer w sieci lokalnej i na odwrót. Dlatego też sniffery uruchomione na routerach są największym zagrożeniem Sniffing Przykład 2 - sniffer na maszynie A (stacja końcowa) stwarza on mniejsze niebezpieczeństwo, ponieważ będą przechwytywane pakiety tylko z logowań na i z komputera A. Jeżeli A będzie np. serwerem, który obsługuje konta WWW, może się zdarzyć, że włamywacz pozna ich dużą część. Przykład 3 - sniffer na maszynie C (stacja pośrednicząca) sytuacja jest trochę trudniejsza niż powyżej, ponieważ sniffer będzie przechwytywał również pakiety wędrujące od i do komputera D (poza stacją C) oraz te, które będą przeznaczone dla niego. Jest to wprawdzie mniejsze niebezpieczeństwo niż sniffer na routerze, ale może także w znacznym stopniu naruszyć bezpieczeństwo tej sieci. tcpdump ngrep 24

25 Obrona warstwa fizyczna Możliwe zagrożenia: podsłuch danych poprzez fizyczne podłączenie do segmentu sieci; podłączenie się do segmentu sieci w celu podszycia się pod innego jej użytkownika. Metody ochrony: ochrona kryptograficzna na wyższych warstwach modelu OSI; ochrona i kontrola fizycznych punktów dostępu do sieci i jej infrastruktury

26 Podatność na sniffing Usługi najczęściej stosowane: FTP, HTTP, POP3, Telnet; GG, ICQ, IRC. Usługi szyfrowane: HTTPS, POP3 po SSL, SSH, SSL, SET; Ogromne zagrożenie w dużych sieciach i tam gdzie jest łatwość podłączenia własnego komputera Zasada działania przełącznika Sniffing Czy zastosowanie przełączników drugiej warstwy uniemożliwia stosowanie klasycznych metod sniffingu???

27 MAC flooding MAC flooding, czyli zalewanie switcha dużą liczbą ramek ze sfałszowanym adresem źródłowym (nadawcy) zwykle losowe. Tablica przyporządkowująca adresy MAC do poszczególnych portów ma ograniczoną pojemność. Po pewnym czasie dochodzi do przepełnienia tablicy adresów. Nie umiejąc prawidłowo nauczyć się nowych adresów pochodzących od rzeczywiście działających w sieci komputerów switch zaczyna rozsyłać nadchodzące ramki zaadresowane do nieznanych mu adresatów na wszystkie swoje porty. Dalej można już stosować metody podsłuchu znane z klasycznego ethernetu MAC flooding Oczywiście przełącznik co pewien czas odświeża informacje, więc proces zalewania musi być prowadzony w sposób ciągły. Każda wiadomość (nawet ta, którą udało się podsłuchać) niesie w sobie informacje o swoim nadawcy, a ta informacja powoduje przypisanie w switchu adresu źródłowego do któregoś z portów. Potrzeba pewnego czasu aby napływające z floodingu ramki wyparły tę informację z pamięci przełącznika. MAC flooding jest skuteczny w przypadku prostych przełączników niewielkie tablice odwzorowań. Ochrona przypisanie konkretnego adresu MAC do konkretnego portu switcha. MAC flooding macof z pakietu dsniff wysyłamy pakiety z losowymi adresami MAC i IP 27

28 Spoofing Janek czy to ty? Tak, to ja Marek Tomasz Janek MAC spoofing CAM (Content Adressable Memory) tablica, która zawiera przypisania adresów MAC do poszczególnych portów switcha. MAC spoofing jest atakiem polegającym na regularnym wysyłaniu do przełączników zmodyfikowanych pakietów zawierających min. źródłowy adres MAC ofiary. Spowoduje to uaktualnienie tablicy odwzorowań switcha i przesyłanie wszystkich pakietów skierowanych na adres MAC ofiary do portu, do którego podłączony jest komputer osoby przeprowadzającej atak (crackera). Pakiety przesłane do crackera nigdy nie dotrą do ofiary. W momencie, kiedy przełącznik otrzyma pakiet od ofiary, znów zaktualizuje tablicę odwzorowań, co spowoduje zaprzestanie przesyłania pakietów do crackera. W tym momencie konieczna jest retransmisja sfałszowanego pakietu MAC spoofing Atak ten jest mało skuteczny, gdy komputer ofiary jest włączony. Na komputerze ofiary obserwuje się znaczący spadek wydajności sieci, ponieważ wiele pakietów nie dociera do komputera ofiary. Muszą one być retransmitowane, a i to nie gwarantuje, że pakiet dotrze do właściwego komputera, a nie do crackera. W przypadku, gdy komputer ofiary jest nieobecny w sieci (lub gdy zostanie odłączony przez osobę przeprowadzającą atak), możliwe jest podszycie się pod komputer ofiary i przejęcie jego połączeń MAC spoofing MAC spoofing A chce otrzymywać pakiety kierowane do B. Wysyła pakiet Ethernetowy z min.: Ethernet source: Adres ethernetowy (MAC) B Rozumowanie switcha: Dostałem pakiet na porcie np. 4 (do tego portu przyłączony jest A) ten pakiet został wysłany przez urządzenie identyfikowane przez MAC B (Ethernet Source). Zatem B musi być podpięty do portu 4. Uaktualniam tablicę MAC, pakiety kierowane do B będę wysyłał na port 4 (A). Atak tego typu można uniemożliwić, tak jak poprzednio, wykorzystując możliwość przypisania konkretnego adresu MAC do konkretnego portu switcha. Konfiguracja taka jest jednak pracochłonna i może być niemożliwa w niektórych sieciach. W przypadku tego ataku nie wystarczy ograniczenie ilości adresów MAC na jednym porcie do jednego. Obydwie opisane wyżej metody pozwalają na podsłuch wyłącznie nieszyfrowanych połączeń. W tym celu przechwycenia połączeń szyfrowanych konieczne jest zastosowanie bardziej wyrafinowanych metod

29 ARP Spoofing Atak wyższego poziomu, nie atakuje bezpośrednio tablicy CAM switcha. Wykorzystuje protokół ARP tworząc sfałszowane pakiety arp reply ARP ARP Przedstawiony sposób odwzorowywania adresów ma jednak wady: Jest zbyt kosztowny aby go używać za każdym razem gdy jakaś maszyna chce przesłać pakiet do innej: przy rozgłaszaniu każda maszyna w sieci musi taki pakiet przetworzyć. W celu zredukowania kosztów komunikacji komputery używające protokołu ARP przechowują w pamięci podręcznej ostatnio uzyskane powiązania adresu IP z adresem fizycznym, w związku z tym nie muszą ciągle korzystać z protokołu ARP. Ponadto komputer A wysyłając prośbę o adres fizyczny komputera C od razu dowiązuje informację o swoim adresie fizycznym. Ponieważ prośba ta dociera do wszystkich komputerów w sieci, mogą one umieścić w swoich pamięciach podręcznych informację o adresie fizycznym komputera A. Jeśli w komputerze zostanie zmieniony adres fizyczny (np. w wyniku zmiany karty sieciowej), to może on bez zapytania o jego adres fizyczny rozgłosić go do innych komputerów, tak aby uaktualniły informacje w swoich pamięciach podręcznych ARP ARP Odwzorowanie adresów IP na adresy MAC (np. Ethernet) jest niezbędne dla realizacji operacji nadawczych, a dokładniej do konstrukcji prawidłowej ramki. Zadaniem odwzorowania adresów na ogół zajmuje się protokół ARP (Address Resolution Protocol). Stosuje on transmisję rozgłoszeniową zapytań i zbiera odpowiedzi bez zapewnienia poufności i autentyczności. W celu poprawy efektywności, protokół wykorzystuje pamięć podręczną do tymczasowego składowania informacji pozyskanych z docierających zapytań i odpowiedzi ARP

30 ARP ARP W efekcie z protokołem ARP wiążą się następujące zagrożenia: stacja w sieci lokalnej może wysyłać fałszywe zapytania lub odpowiedzi ARP kierując w efekcie inne pakiety w swoim kierunku (ARP spoofing spoofing); ); dzięki czemu napastnik może: modyfikować strumienie danych, podszywać się pod wybrane komputery. 178 ARP Spoofing Metoda ta polega na wysłaniu fałszywej ramki ARP Reply, z której komputery w sieci czerpią informację na temat odwzorowania adresów logicznych (IP) na adresy fizyczne (MAC). Na zapytanie klienta o adres IP (np. bramy do Internetu) odpowiada komputer użyty do ataku (rzecz jasna odpowiada podając nieprawdziwą informację, z której wynika, że fizyczny adres bramy to adres jego karty sieciowej). Dalej komunikacja odbywa się już na linii pirat klient. Ten ostatni przekonany jest oczywiście, ze wysyła ramki pod właściwy adres (fizyczny), a jedynie, o co ten pierwszy musi zadbać, to przekazywanie zawartych w nich pakietów tam gdzie trzeba (do rzeczywistej bramy)

31 Spoofing - ARP poisoning Analogia do ataku - Man in the middle ARP spoofing polega głównie na zatruciu tablic odwzorowań ARP (ARP poisoning) tak, aby adres MAC hakera został powiązany z adresem IP będącym w atakowanej sieci lokalnej. Man in the middle Man in the middle Si Si 31

32 Man in the middle Ettercap Obrona Monitorowanie komputera - detekcja obniżenia wydajności (spowolnienia pracy) komputera, na którym zainstalowano podsłuch; Aktywne monitorowanie sieci - podstępy: wysyłanie zapytań generujących automatyczne odpowiedzi; Detekcja sprzętowa - zmiany impedancji obwodu

33 Obrona arpwatch 1. Podmiana MAC. Statyczne przypisanie adresów MAC do portów przełącznika, statyczne mapowanie adresów MAC do adresów IP przełączniki zarządzalne 2. Ataki przeciwko ARP. Statyczne mapowanie adresów ARP w sieci. 3. Stosowanie metod tunelowania danych na poziomie warstwy drugiej. Wykorzystanie możliwości technologii VPN, protokołów klasy IPSec. 4. Kryptograficzna ochrona danych na poziomie warstw wyższych Obrona przed sniffingiem Wykorzystanie stosu TCP/IP Jeśli wyślemy np. pakiet ICMP Echo Request z nieistniejącym adresem MAC i adresem IP podejrzanego komputera, to zostanie on rozesłany do wszystkich, ponieważ przełącznik nie miał danego MAC a w pamięci CAM. Trafi również do komputera podejrzewanego o podsłuchiwanie. Jako że jego karta sieciowa została przełączona w tryb promiscuous, przekaże on tę ramkę do wyższych warstw stosu. Wyższe warstwy rozpoznają, że pakiet został skierowany do tego właśnie komputera i odesłana zostanie odpowiedź ICMP Echo Reply Obrona przed sniffingiem Każdy komputer (niezależnie od tego czy podsłuchuje czy nie) tworzy sobie tablicę ARP, w której przechowuje przez pewien czas mapowania IP<=>MAC ostatnio odebranych ramek. Możemy wykorzystać fakt, że w przypadku komputera podsłuchującego będą tam adresy, których być nie powinno. Możemy przygotować sobie spreparowany pakiet ARP reply, który opisuje adres IP i MAC naszego komputera, z którego przeprowadzamy śledztwo i wysłać na nieistniejący adres MAC. Zostanie on rozesłany do wszystkich, ale tylko podsłuchujący komputer go przyjmie. W wyniku tego, w swojej tablicy ARP będzie miał wpis opisujący nasz komputer, chociaż nie powinien mieć Obrona przed sniffingiem Inne techniki przechwytywania informacji Metoda wykrycia: Wysyłamy zwykły, niezmodyfikowany pakiet ICMP Echo Request do podejrzanego komputera i badamy jak zareaguje. Jeśli odpowie ICMP Echo Reply bez wcześniejszego wysłania broadcastowego pakietu ARP request, to znaczy, że miał w swojej tablicy wpis dotyczący naszego komputera. Z tego wnioskujemy, że przeczytał poprzedni, spreparowany pakiet, który powinien zostać odrzucony. 1. zgadywanie hasła dostępu - atak słownikowy (atak brutalny) oraz kryptoanaliza zaszyfrowanych informacji, 2. wirusy, konie trojańskie i inne groźne aplikacje programy typu badware, 3. Luki w zabezpieczeniach poczty elektronicznej i WWW, 4. Exploits" - programy wykorzystujące błędy w systemach operacyjnych i oprogramowaniu użytkowym, 5. rejestrowanie promieniowania elektromagnetycznego

34 Konie trojańskie Konie trojańskie Program, zawierający ukryty podprogram, wykonujący szkodliwe, niepożądane czynności; Intruz może w ten sposób uzyskać dostęp do plików będących poza jego zasięgiem Np. ustawienie praw dostępu do pliku Cechy charakterystyczne: nie powielają się samoczynnie (ale mogą być roznoszone przez wirusy); udają programy użytkowe, narzędziowe, gry (stąd nazwa); koniami trojańskimi mogą być także np. strony WWW zawierające odpowiednio spreparowane kontrolki ActiveX; zazwyczaj ukrywają się w systemie, tak aby ich działania były trudno zauważalne; często umożliwiają dostęp z zewnątrz do komputera bez wiedzy użytkownika Możliwe skutki: Konie trojańskie mogą umożliwiać innym osobom manipulowanie komputerem i znajdującymi się na nim danymi bez wiedzy użytkownika; mogą wykradać dane, przechwytywać obraz z ekranu, tekst pisany na klawiaturze; mogą wykorzystywać komputer do rozsyłania spamu lub zdalnych ataków na inne komputery; mogą pobierać z sieci i instalować inne konie trojańskie lub spyware; dialery mogą narazić użytkowników modemów na wysokie koszty Keyloggery Program lub urządzenie szpiegujące działania użytkownika; Należy do grupy koni trojańskich; Nie zawiera funkcji niszczących; Nie posiada samoreplikującego się kodu. Rejestruje: Naciśnięcia klawiszy; Zdarzenia systemowe; Konta użytkowników wraz z hasłami; Teksty wysyłane do pamięci podręcznej; Wysłane wiadomości (również szyfrowane) Keyloggery Negatywne aspekty stosowania Stosowane przez hakerów do pozyskiwania informacji, których nie udałoby się zdobyć innymi metodami; Do wykradania technologii i szpiegostwa przemysłowego; Wykorzystywane przez firmy marketingowe do gromadzenia danych o potrzebach przyszłych klientów; Używane przez służby bezpieczeństwa. Keyloggery Pozytywne aspekty stosowania Stosowane przez pracodawców sprawdzających wydajność pracy swoich pracowników; Przez rodziców, do kontroli na dzieci surfujących bez nadzoru po Internecie; Używane jako forma zabezpieczenia stanowiska pracy przed intruzami; Wykorzystywane jako kopia bezpieczeństwa danych w przypadku nagłego zaniku napięcia

35 Keyloggery - posoby instalacji Instalacja jawna stosowana przez użytkowników świadomych działania i obecności keyloggera, najczęściej do kontroli wydajności pracowników biurowych, dzieci korzystających z Internetu, itp. Instalacja ukryta stosowana celem pozyskania od osób trzecich poufnych danych, np. kont i haseł dostępu, numerów kart kredytowych, itd. Dane takie są następnie wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem. Instalacja zdalna można przykleić instalator keyloggera do dowolnego programu. Podczas uruchomienia tak spreparowanej aplikacji równolegle zachodzi proces instalacji szpiega. Programowe Klasyfikacja Keyloggery Sprzętowe Zewnętrzne Wewnętrzne Keyloggery sprzętowe - charakterystyka Keyloggery sprzętowe Działają natychmiast po zainstalowaniu w porcie komputera; Nie jest wymagana instalacja oprogramowania; Do działania nie potrzebują dodatkowego źródła zasilania,; Współpracują ze wszystkimi systemami operacyjnymi; Pamięć umożliwia zapamiętanie do znaków; Logi mogą być szyfrowane; Potrafią rejestrować klawisze używane podczas konfiguracji BIOS-a, np. haseł - czyli zdarzeń z jakimi nie poradzą sobie keyloggery programowe; Odczyt pamięci możliwy w każdym edytorze tekstu; Niemożliwe do wykrycia i unieszkodliwienia przez oprogramowanie skanujące Keyloggery programowe - charakterystyka DHCP spoofing Są najtańszym i najprostszym narzędziem do kompleksowego inwigilowania użytkowników; Instalacja może być przeprowadzona w trybie jawnym lub ukrytym; Mogą pracować w trybie wsadowym lub z pełnym interfejsem graficznym; Zajmują niewiele miejsca na dysku; Ukrywają swoją obecność w systemie; Rejestrują dużą liczbę zdarzeń. Przydział adresu komputerowi włączonemu do sieci: Stacja kliencka wysyła zapytanie DHCP-Discover na broadcastowy adres MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF. Server DHCP odpowiada komunikatem DHCP-Offer zawierającym propozycje adresu IP (na adres MAC klienta). Klient odpowiada komunikatem DHCP-request, który jest potrzymaniem pytania (na adres MAC serwera). Serwer potwierdza dzierżawę pakietem DHCP-ack

36 DHCP DHCP spoofing Klient przyjmuje pierwszy otrzymany komunikat DHCPoffer (akceptuje tylko pierwszy). Atak uruchomienie w atakowanej sieci drugiego serwera DHCP będzie on odpowiadał na zapytania, oferując swój adres IP jako adres bramy. W tej sytuacji dojdzie do wyścigu serwerów DHCP (który???). Jeśli ofiara przyjmie fałszywe dane DHCP, agresor dokonał ataku DHCP spoofing

37 DNS DNS DNS spoofing Jest to atak na serwer DNS, który posiada bazę danych przechowującą numery IP dla poszczególnych adresów; Atak polega na ingerencji w tablicę i modyfikację poszczególnych wpisów tak, aby klient zamiast do komputera docelowego, kierowany był do komputera hakera. Ataki przeciwko DNS Opanowanie serwera DNS = możliwość wprowadzania w błąd użytkowników sieci co do tożsamości komunikujących się ze sobą komputerów; Uwarunkowania ataku: Ataki przeciwko DNS DNS spoofing - pharming

38 DNS lokalny 38

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności ataków DDoS na najpopularniejsze współczesne systemy operacyjne

Analiza skuteczności ataków DDoS na najpopularniejsze współczesne systemy operacyjne Politechnika Śląska Instytut informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16 PRACA MAGISTERSKA Analiza skuteczności ataków DDoS na najpopularniejsze współczesne

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa Studia Podyplomowe Politechnika Śląska Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS Ściany Ogniowe Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS 1 STRESZCZENIE Globalny Internet wywołał prawdziwą rewolucję w sposobach prowadzenia biznesu, dostępu do informacji itp.

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE. mgr inż. Leszek IGNATOWICZ

W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE. mgr inż. Leszek IGNATOWICZ W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE mgr inż. Leszek IGNATOWICZ Numer albumu 110/EFS Analizator Wireshark w procesie wykrywania zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Praca Dyplomowa (Inżynierska)

Praca Dyplomowa (Inżynierska) Politechnika Śląska Wydział Elektroniki, Automatyki i Informtyki kierunek: Informatyka Praca Dyplomowa (Inżynierska) Analizator ruchu TCP/IP w języku symbolicznym procesora ix86 pod system Linux. Autor:

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec Pawel Prokop 20.05.2005 1 1 Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technika komputerowa a w szczególności oprogramowanie użytkowe doprowadziły do

Bardziej szczegółowo

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych PN/N/17 Słociński Michał Pokrywka Paweł Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych Systemy tolerujące uszkodzenia projekt INF 2003/2004 Prowadzący: Dr hab. inż. Stanisław J. Piestrak prof. PWr 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Źródło...21. O autorze... 11 Przedmowa... 13 Wstęp... 17

Spis treści. Część I Źródło...21. O autorze... 11 Przedmowa... 13 Wstęp... 17 Spis treści O autorze... 11 Przedmowa... 13 Wstęp... 17 Część I Źródło...21 Rozdział 1. Słyszę, jak piszesz... 23 Potrzeba losowości... 24 Automatyczne generowanie liczb losowych... 26 Bezpieczeństwo generatorów

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji

4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Wykl 4. 4. Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i aplikacji Bezpieczeństwo systemu operacyjnego jest ważnym elementem bezpieczeństwa sieciowego w organizacji. Stacja robocza w strategii ochrony dogłębnej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Rozprawa doktorska Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń mgr inż. Grzegorz Śliwiński Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems WARSZTATY ZABEZPIECZEŃ Opracował: Mariusz Stawowski Check Point Certified Security Expert Plus NetScreen

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Katedra: Podstaw informatyki i technologii informatycznych Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy informatyczne PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zdalny dostęp do zasobów sieci LA przedsiębiorstwa oraz metody

Bardziej szczegółowo

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Adam Przybyłek http://przybylek.wzr.pl Uniwersytet Gdański, 2008 Wstęp TCP/IP 2 to obecnie najpopularniejszy stos protokołów, umożliwiający łączenie heterogenicznych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Bezpieczeństwo w systemach komputerowych Referat z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w sieciach rozległych

Bezpieczeństwo w sieciach rozległych Bezpieczeństwo w sieciach rozległych Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 14 grudnia 2002 roku 1. Zagrożenia dla sieci. 1.1. Krakerzy. Kraker 1 jest to najczęściej spotykane zagrożenie dla sieci. Zwykle

Bardziej szczegółowo

Omijanie zapór sieciowych

Omijanie zapór sieciowych Omijanie zapór sieciowych Oliver Karow Artykuł opublikowany w numerze 1/2006 magazynu hakin9. Zapraszamy do lektury całego magazynu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Bezpłatne kopiowanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Kierunek Elektrotechnika PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Sieci Ethernet i IP Bezpieczeństwo sniffery, podsłuchiwanie

Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Sieci Ethernet i IP Bezpieczeństwo sniffery, podsłuchiwanie Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Sieci Ethernet i IP Bezpieczeństwo sniffery, podsłuchiwanie Celem laboratorium jest poznanie metod wykorzystywanych do pozyskiwania nieautoryzowanego dostępu do

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Wpływ systemów wykrywania włamań na bezpieczeństwo informatyczne instytucji

Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Wpływ systemów wykrywania włamań na bezpieczeństwo informatyczne instytucji Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Wpływ systemów wykrywania włamań na bezpieczeństwo informatyczne instytucji Krzysztof Różanowski Wpływ systemów wykrywania włamań na

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera Najprostszy atak hakerski Jak wiadomo, każdy komputer w sieci ma własny adres IP. Każdy komputer przyłączony do sieci dołącza do każdego transmitowanego pakietu adres IP komputera docelowego oraz unikatową

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp.

Spis treści 1 Wstęp. Spis treści 1 Wstęp...1 2 Sformułowanie problemu...2 3 Wybór metody rozwiązania problemu....3 3.1 Klient...3 3.2 Serwer...4 4 Opis protokołów, wykorzystanych w systemie...6 4.1 Model OSI...6 4.2 IP...7

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo