SPRAWOZDANIE z pracy Radnego Miasta Opola na półmetku kadencji (za lata )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE z pracy Radnego Miasta Opola na półmetku kadencji (za lata 2011-2012)"

Transkrypt

1 Marcin Ociepa Wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola Klub Radnych RAZEM DLA OPOLA SPRAWOZDANIE z pracy Radnego Miasta Opola na półmetku kadencji (za lata ) Twój Radny Opole, grudzień 2012

2 SPIS TREŚCI WSTĘP PRACA W RADZIE MIASTA PRACA RADNEGO W LICZBACH....4 NAJWAŻNIEJSZE INICJATYWY...5 INTERPELACJE WNIOSKI.. 25 ZAPYTANIA...37 NAJWAŻNIEJSZE WYSTĄPIENIA..44 PODZIĘKOWANIA KONTAKT Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz Opole Tel.: Dyżur w każdy wtorek w godz WERSJA ELEKTRONICZNA Nie drukuj, jeśli nie musisz. Chroń środowisko. Asystent Społeczny: Krzysztof SALATYCKI tel Strona internetowa: Jan ŻABA tel S t r o n a

3 Marcin Ociepa Wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola Szanowni Państwo, Mieszkańcy m. Opola Opole, dnia 27 grudnia 2012 r. Minął już półmetek VI kadencji Rady Miasta Opola, na czas której powierzyliście mi Państwo mandat radnego. Jego sprawowanie jest oczywiście wielkim zaszczytem, ale jednocześnie wyzwaniem, któremu staram się każdego dnia stawiać czoła. Zawsze traktowałem powierzony mi urząd jako służbę Mieszkańcom Opola, stąd uważam za stosowne przedłożyć Państwu, choć nie przewidują tego żadne przepisy, już drugie sprawozdanie z wykonywanych przeze mnie obowiązków. Mimo, że niemożliwym jest opisanie wszystkich podejmowanych przez radnego działań, podjętych interwencji, wygłoszonych wystąpień, odbytych spotkań i załatwionych spraw, to jednak należy się Państwu może niedoskonałe, ale jednak możliwie rzetelne sprawozdanie. Korzystając z okazji serdecznie Państwu dziękuję za wszystkie rady, podpowiedzi, interwencje, telefony, maile i wizyty na dyżurach, które pomogły mi skuteczniej sprawować mój mandat. Życzę przyjemnej lektury. Z wyrazami szacunku 3 S t r o n a

4 PRACA W RADZIE MIASTA OPOLA Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przewodniczący komisji doraźnej ds. statutów dla Rad Dzielnic Przewodniczący Klubu Radnych Razem dla Opola Członek komisji Infrastruktury Członek komisji doraźnej ds. nowego statutu miasta Członek komisji Bezpieczeństwa i Porządku Członek zespołu ds. nowej Strategii Rozwoju Miasta PRACA RADNEGO W LICZBACH za lata to: 196 godzin poświęconych na dyżury dla mieszkańców 37 pisemnych interwencji z dyżurów 34 sesje (posiedzenia) Rady Miasta 13 Wniosków w zakresie poprawy jakości życia w mieście 11 Interpelacji pytań/interwencji w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla całego miasta 7 Pytań w sprawach dotyczących życia codziennego 4 S t r o n a

5 NAJWAŻNIEJSZE INICJATYWY (1) 1. Nowe Statuty dla Rad Dzielnic Rada Miasta Opola przyjęła wypracowane przez nas statuty 24 listopada 2011 r. Od stycznia do sierpnia 2011 r. miałem zaszczyt przewodniczyć pracom Komisji doraźnej Rady Miasta Opola ds. nowych Statutów dla Rad Dzielnic. Owocem naszej pracy były projekty nowych dokumentów konstytuujących prace 5 już istniejących Rad Dzielnic Opola, a także dla kolejnych dwóch nowych: Groszowic i Grotowic. Naszym głównym celem było wzmocnienie Rad Dzielnic poprzez ugruntowanie ich pozycji w naszym mieście. Nowe statuty można znaleźć na opole.pl. Warto także dodać, że bezpośrednim owocem naszej pracy jest także wpisanie do budżetu Opola dodatkowych 400 tys. zł. na zadania inwestycyjne zgłoszone przez Rady Dzielnic. 2. Nowe Rady Dzielnic Dla Groszowic, Grotowic, Szczepanowic-Wójtowej Wsi. Idea Rad Dzielnic w naszym mieście ciągle się rozwija i dojrzewa. Cieszę się, że do Ratusza spływają kolejne wnioski mieszkańców. Będziemy je popierać, służąc mieszkańcom informacją i wsparciem na forum Rady Miasta. Na rozpatrzenie czeka wniosek Półwsi, a idea dojrzewa również wśród mieszkańców Pasieki. 3. Fundusze dla jednostek pomocniczych Z roku na rok walczymy o większe budżety dla Rad Dzielnic. W 2012 roku obok środków przeznaczonych na bieżącą działalność jednostek pomocniczych w kwocie ok. 80 tys., po raz pierwszy udało się zapisać w budżecie miasta kwotę 400 tys. zł. do podziału dla jednostek w trybie konkursu. Dzielnice złożyły 16 wniosków, z których 8 doczekało się realizacji. W budżecie na rok 2013 udało się niniejszą kwotę powiększyć do rekordowych 700 tys. zł. Tym samym łączne nakłady bezpośrednie na działalność 8 rad dzielnic przekroczyły kwotę 800 tys. zł. 5 S t r o n a

6 NAJWAŻNIEJSZE INICJATYWY (2) 4. Rewolucja Obywatelska Odmień swoje podwórko W budżecie Opola na rok 2012 i 2013 znalazło się na ten cel po 150 tys. zł. W czerwcu 2011 r. wyszliśmy z inicjatywą całego pakietu propozycji, które obok Rad Dzielnic, mają na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście. Pierwszą z propozycji była akcja pod nazwą Odmień swoje podwórko. Kryje się pod nią postulat ujęcia w budżecie miasta funduszu konkursowego dla wspólnot mieszkaniowych na najlepszy projekt rewitalizacji podwórza. Naszym celem było nie tylko wdrożenie programu systematycznej rewitalizacji podwórzy miejskich, ale także pobudzenie lokalnych społeczności do inicjatywy na rzecz najbliższego otoczenia. W 2012 roku współfinansowano remonty 4 podwórzy. 5. Rewolucja Obywatelska Odbierz remont swojej ulicy Pomysł wszedł w życie już w kilka tygodni po naszym wniosku. Kolejną odsłoną Rewolucji Obywatelskiej była inicjatywa pod hasłem Odbierz remont swojej ulicy. Skierowałem do Prezydenta Miasta wniosek o ujawnianie terminów oficjalnych odbiorów inwestycji drogowych w naszym mieście. Przyświecały mi dwa cele. Po pierwsze mobilizacja wykonawców inwestycji (budów i remontów dróg oraz chodników) i inspektorów je odbierających w imieniu miasta. Po drugie zaś aktywizacja mieszkańców do większej troski o najbliższe otoczenie. Informacje o terminach odbiorów można znaleźć na: mzd.opole.pl. 6. Czas na III sektor Pogłębiamy współpracę z organizacjami pozarządowymi miasta Opola Jednym z owoców spotkania konsultacyjnego z liderami opolskich organizacji pozarządowych w 2011 roku jest nasz wniosek o zapisanie w nowym Statucie Miasta możliwości zapraszania na posiedzenia komisji Rady Miasta ekspertów z prawem do zabierania głosu. Ponadto w 2012 roku zaangażowaliśmy się w pracę nad nowym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi, doprowadzając do jego konkretyzacji. Zablokowaliśmy także zmianę składu zespołu ds. III sektora, która doprowadziłaby do zachwiania proporcji urzędników na niekorzyść przedstawicieli opolskich stowarzyszeń i fundacji. 6 S t r o n a

7 NAJWAŻNIEJSZE INICJATYWY (3) 7. Mapa Czarnych Punktów miejsc niedostępnych dla niepełnosprawnych W odpowiedzi na mój wniosek Opole zinwentaryzuje przeszkody dla niepełnosprawnych. Jest to kolejny postulat z programu Opole2050, który zostanie zrealizowany. Przeszkód w naszym mieście jest wiele: schody, krawężniki, nierówne chodniki. Utrudniają one poruszanie się także rodzicom z wózkami dziecięcymi, czy osobom starszym. Walka z nimi z względu na ich ilość przypomina walkę z wiatrakami. Zaczniemy więc od ich inwentaryzacji. Stworzymy mapę, dzięki której będziemy mogli je konsekwentnie eliminować. Z pewnością mogą nam w tym pomóc organizacje pozarządowe. 8. Zadbajmy o zabytkowy cmentarz na ul. Wrocławskiej Maturzystka Natalia Barczyk zmotywowała mnie do zajęcia się tą zaniedbaną nekropolią. To już drugi rok, kiedy przed 1 listopada grupa mieszkańców, członków stowarzyszenia Horyzonty, studentów i harcerzy uprzątnęła tę historyczną nekropolię, by oddać cześć zmarłym, a także dać świadectwo pamięci o tym szczególnym miejscu. Na mój wniosek 2012 roku Miejski Konserwator Zabytków zlecił opracowanie pierwszej od kilkudziesięciu lat dokumentacji inwentaryzacyjnej cmentarza, a w 2013 roku powinien ruszyć proces rewitalizacji pierwszych nagrobków. 9. O nowoczesną promocję Opola W 2012 roku wnioskowałem o krok w XXI wiek w promocji naszego miasta. Jednym z pierwszych moich wniosków w 2012 r. była inicjatywa stworzenia specjalnej aplikacji o Opolu na urządzenia przenośne typu smartfon, czy tablet, która umożliwiałaby m.in. szybki dostęp do informacji o ofercie kulturalnej, ważnych telefonach, czy adresach dla mieszkańców i turystów. Zwróciłem się również o poprawę licznych niedoskonałości strony internetowej miasta, a także o lepszy dostęp do informacji o pracach Rady Miasta. 7 S t r o n a

8 NAJWAŻNIEJSZE INICJATYWY (4) 10. Rada ds. Rodziny już działa Jako inicjator zostałem jej wiceprzewodniczącym. Wnioskowałem o utworzenie tej rady dlatego, że kwestia polityki prorodzinnej powinna być jednym z naszych priorytetów, a dziś nie jest w naszym mieście długofalowo programowana, ani skutecznie koordynowana. W skład zespołu weszły wszystkie strony i podmioty mające wpływ i wiedzę nt. polityki rodzinnej miasta, tj. prezydent, radni, naczelnicy właściwych wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorzy miejskich jednostek, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prywatnych. 11. Place zabaw dla dzielnic peryferyjnych Skutecznie wnioskowałem o pl. zabaw m.in. dla Zakrzowa, Grudzic, Gosławic, Groszowic i Nowej Wsi Królewskiej. Ciągle musimy podejmować starania na rzecz rewitalizacji i wyrównywania jakości życia zaniedbanych dzielnic peryferyjnych Opola względem centrum. Znacznego doinwestowania wymagają zarówno chodniki, ulice, jak i tereny zielone, czy rekreacyjne. Walczymy o nie na różne sposoby zarówno na komisjach oraz sesjach Rady Miasta, a także poprzez pisemne i bezpośrednie interwencje u Prezydenta. Dwie z nich, to oficjalne wnioski do komisji dzielącej pieniądze z tzw. funduszu alkoholowego na nowe place zabaw, które zaowocował budową tychże w kilku dzielnicach peryferyjnych Opola w 2011 i 2012 roku. 12. Salon miasta Lobbujemy za konsekwentnym zamykaniem ścisłego centrum miasta dla samochodów. Jedyną możliwą odpowiedzią na ciągle rosnącą liczbę samochodów jest konsekwentne zamykanie ścisłego centrum miasta dla ruchu samochodowego, zamiast szalonego maratonu zamykania kolejnych przestrzeni publicznych miasta z przeznaczeniem na parkingi. Jestem zdecydowanym zwolennikiem przywracania Opola mieszkańcom, poprzez mnożenie deptaków i terenów zielonych. Zacząć powinniśmy od wydzielenia tzw. salonu miasta, czyli długiego deptaku, przyjaznego dla tworzących się kawiarni, restauracji, pubów i butików w ciągu od pl. Kopernika, poprzez ul. Osmańczyka, Rynek i ul. Krakowską aż do dworca PKP. 8 S t r o n a

9 NAJWAŻNIEJSZE INICJATYWY (5) 13. Collegium Nobilium Opoliensis Pod moim kierownictwem powstał zalążek pierwszego na Opolszczyźnie think tanku w dziedzinie nauk społecznych. Collegium Nobilium Opoliensis Szkoła & Centrum Myśli Republikańskiej to pełna nazwa najnowszego projektu edukacyjnego Stowarzyszenia Horyzonty. Collegium to kuźnia idei i charakterów w duchu nowoczesnego patriotyzmu wyrażanego szacunkiem do państwa; jego tradycji i historii, pracowitością i oddaniem dla dobra wspólnego, budową dobrobytu w oparciu o wolny rynek i przedsiębiorczość obywateli, troską o instytucję rodziny i odbudowę etosu zaangażowania i służby publicznej. Szkoła i Centrum wystartowało pod patronatem Rektorów Uniwersytetu i Politechniki Opolskiej. 14. Rocznik Collegium Nobilium Opoliensis Już w pierwszym roku swojej działalności Collegium wydało własne pismo. Periodyk ma być ambitnym pismem młodego pokolenia opolskich intelektualistów, z odwagą poruszających w formie analiz, artykułów naukowych i esejów najważniejsze tematy dotyczące wspólnoty politycznej, samorządu, partycypacji obywatelskiej, reformy państwa, historii, patriotyzmu, edukacji i szkolnictwa wyższego. Trzy wiodące tematy pierwszego numeru pisma to: o nową polityczność, o nowy samorząd i o nowy uniwersytet. 15. Błogosławieni którzy wprowadzają pokój Prawdziwą sztuką nie jest dzielić, lecz doprowadzać do porozumienia. Na koniec... Zawsze z niesmakiem obserwuję, jak wybrani przez nas reprezentanci więcej energii poświęcają na kłótnie i wzajemne ataki, niż na pracę dla dobra ogółu. Stąd chciałem tak pracować w Radzie Miasta, by wszelkie potencjalne sytuacje, które mogły się skończyć mało konstruktywną awanturą, z góry łagodzić za pomocą mediacji. Dwukrotnie się jej podjąłem, skutecznie zapobiegając awanturze najpierw o uchwałę w rocznicę katastrofy smoleńskiej, a później o protokół z kontroli budowy wiaduktu na ul. Struga. Obydwie uchwały ostatecznie zostały przyjęte tak jak powinny od samego początku jednomyślnie (!). 9 S t r o n a

10 INTERPELACJE Radni mają prawo zwracać się do Prezydenta z interpelacjami, wnioskami i zapytaniami ( 60 ust. 1 Statutu Miasta Opola) ws. Zakrzowa ws. noclegowni i Izby Wytrzeźwień w Opolu-Groszowicach ws. mapy czarnych punktów - miejsc niedostępnych dla osób niepełnosprawnych ws. miejskiego systemu informacji turystycznej ws. odrzuconego wniosku Fundacji "Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym" ws. sprzątania miasta ws. Euro 2012 ws. zamówień grupowych i holdingu komunalnego ws. pomocy dla osób biednych i bezdomnych w okresie zimy ws. internetowej polityki informacyjnej miasta ws. Salonu Miasta Opola 10 S t r o n a

11 Nr interpelacji: MO/I/1/2011 Data: 14 marca 2011 r. Tytuł: ws. Zakrzowa Treść: Mieszkańcy opolskiego Zakrzowa od dłuższego czasu zwracają uwagę na znaczne uciążliwości oraz zagrożenie utraty zdrowia, będące skutkiem lokalizacji w ich sąsiedztwie składów węgla. Na te uciążliwości składają się przede wszystkim: znaczne zapylenie, hałas i inne skutki transportu węgla przez samochody ciężarowe, a także ryzyko pożarów, co potwierdził ostatni samozapłon na terenie składu będącego własnością firmy Imex Piechota, trwający dwa tygodnie (!), na przełomie 2010 i 2011 roku, w trakcie którego mieszkańcy okolicznych domów byli narażeni na wdychanie szkodliwych substancji, które znalazły się w powietrzu w wyniku owego pożaru. Zapylone chodniki, pojazdy, parapety i filtry wentylacyjne to dla mieszkańców Zakrzowa codzienność, o czym miałem okazję przekonać się osobiście. Mimo to na przestrzeni ostatnich lat są świadkami rozbudowy składów węgla na terenie ich dzielnicy. Sam skład Imex Piechota rozrósł się prawie trzykrotnie, a w zeszłym roku powstał kolejny skład, zlokalizowany na ul. Budowlanych, na wysokości ul. Glenska. W zapisach Programu Ochrony Powietrza Województwa Opolskiego znalazły się dla w/w terenu zobowiązania m.in. do wylania asfaltu na ul. Portowej, a także cały szereg nakazów dla firmy Imex Piechota, których firma ta nie przestrzega. W związku z powyższym zwracam się do Pana z pytaniami: 1. Czy przewiduje Pan w najbliższym czasie możliwość ograniczania budowy, lub rozbudowy składowisk węgla na terenie Zakrzowa, np. poprzez wskazanie alternatywnych lokalizacji? 2. Czy przewiduje Pan w najbliższym czasie możliwość przeprowadzenia szczegółowych badań pomiaru hałasu, a także zapylenia Zakrzowa? 3. Czy możliwe jest dopuszczenie ruchu samochodów ciężarowych do składowiska Imex Piechota ulicą Magazynową, zamiast ulicy Portowej? 11 S t r o n a

12 4. Na kiedy zaplanowana została kontrola przeciwpożarowa składu węgla Imex Piechota, o którą to wnioskowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu oraz czy jej zakres może objąć także kwestie zabezpieczenia składu węgla pod kątem dostępności dla osób trzecich, w tym dzieci, które wobec braku placu zabaw m.in. to właśnie miejsce upodobały sobie do gier? 5. Czy rozbudowa składów węgla na poldery przy Odrze nie zagraża bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu mieszkańców dzielnicy? 6. Czy jest możliwa w tym roku budowa placu zabaw przy PSP nr 7, który mógłby stanowić alternatywę dla innych, niebezpiecznych miejsc zabaw dla dzieci mieszkających na Zakrzowie? Nr interpelacji: MO/I/2/2011 Data: 25 kwietnia 2011 r. Tytuł: ws. noclegowni i Izby Wytrzeźwień w Opolu-Groszowicach Treść: Mieszkańcy opolskich Groszowic wnoszą uzasadnione skargi na uciążliwości związane z lokalizacją na terenie ich dzielnicy Izby Wytrzeźwień oraz noclegowni dla osób bezdomnych. Osoby korzystające z usług obydwu tych instytucji, często będąc pod wpływem alkoholu, zakłócają spokój mieszkańców, zaczepiają ich, żebrzą o pieniądze na kolejną porcję alkoholu, załatwiają na dworze swoje fizjologiczne potrzeby, a wszystko to w centrum dzielnicy, w bezpośrednim sąsiedztwie Publicznej Szkoły Podstawowej, Publicznego Przedszkola, kościoła i fili Miejskiej Biblioteki Publicznej. Świadkami różnego rodzaju ekscesów mimowolnie stają się dzieci, ich rodzice i zwykli mieszkańcy. Skutkiem takiej sytuacji są zaśmiecone, śmierdzące i zabrudzone trawniki, ławki, przystanki, a nawet miejskie autobusy. Wobec powyższego kieruję do Pana następujące pytania: 12 S t r o n a

13 1) Jakie działania podjęła Straż Miejska po pierwszych skargach mieszkańców i od czasu pojawienia się informacji medialnych dotyczących wyżej opisanych sytuacji? 2) Na ile możliwe jest ulokowanie w pobliżu w/w instytucji stałego patrolu Straży Miejskiej w godzinach, w których dochodzi do zakłócania porządku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem godzin pracy placówek oświatowych oraz w niedzielę, w godzinach mszy świętych? 3) Czy rozważa Pan zwiększenie częstotliwości pojawiania się w okolicy, o której mowa, służb odpowiedzialnych za sprzątanie miasta? 4) Czy podejmował Pan próby znalezienia ewentualnej alternatywnej dla obecnej lokalizacji Izby Wytrzeźwień i noclegowni, w większym oddaleniu od zabudowy mieszkalnej? 5) Czy były prowadzone rozmowy z kierownictwem placówek, o których mowa, celem podjęcia wspólnych działań na rzecz minimalizacji negatywnych skutków obecności osób korzystających z ich usług? 6) Jakie są w Pańskich planach działania mające na celu rewitalizację tej zaniedbanej dzielnicy naszego miasta? Nr interpelacji: MO/I/3/2011 Data: 4 lipca 2011 r Tytuł: ws. mapy czarnych punktów miejsc niedostępnych dla osób niepełnosprawnych Treść: Polskie miasta, w tym niestety Opole, mają jeszcze wiele do nadrobienia w zakresie likwidacji czarnych punktów miejsc niedostępnych dla osób niepełnosprawnych. Te spotkać można na każdym kroku. Niewłaściwa sygnalizacja przejść dla pieszych, ich oznakowanie na chodnikach, krawężniki, antypoślizgowe schody, podjazdy dla osób na wózku oraz olbrzymia liczba innych wyzwań i problemów z którymi muszą sobie radzić na co dzień osoby niepełnosprawne, w tym niewidome, lub niedowidzące, wymaga rozwiązań systemowych. 13 S t r o n a

14 By się z nimi zmierzyć musimy rozpocząć od inwentaryzacji tych miejsc, które mogą stanowić przeszkodę dla poruszania się osób niepełnosprawnych. Stąd zwracam się do Pana z pytaniami: 1) Czy Urząd Miasta rozważał możliwość samodzielnego opracowania, bądź zlecenia opracowania wyłonionej w konkursie organizacji pozarządowej Mapy Czarnych Punktów miejsc niedostępnych dla osób niepełnosprawnych celem ich sukcesywnej likwidacji? Jeżeli nie, to zwracam się do Pana z wnioskiem o jej stworzenie. 2) Jaką odpowiedź udzielił Pan na pismo Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Niewidomych z dnia 12 kwietnia 2011 r. (znak: L. dz. 103/2011) ws. barier dla osób niewidomych i niedowidzących w naszym mieście? Nr interpelacji: MO/I/4/2011 Data: 17 października 2011 r. Tytuł: ws. miejskiego systemu informacji turystycznej Treść: Miasto Opole posiada Miejską Informację Turystyczną spełniającą wysokie kryteria oceny. Świetna lokalizacja, dobrze wyszkoleni pracownicy, czy wreszcie przyjazne, choć niewielkie wnętrze sprawiają, że jest ona przystępna dla turystów i gości spoza Opola. Jest jednak jeszcze szereg pomysłów, które można zrealizować w naszym mieście, a które mogłyby znacząco poprawić naszą ofertę w zakresie informacji turystycznej. Zwracam się zatem do Pana z następującymi pytaniami: 1. Czy będą podejmowanie starania na rzecz połączenia informacji turystycznej pod szyldem Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz naszej Miejskiej Informacji Turystycznej? Dublowanie bowiem lokalizacji, a więc i kosztów z pewnością nie służy ani Miastu Opole, ani samorządowi Województwa Opolskiego. 14 S t r o n a

15 Nie sprzyja również turystom, którzy z pewnością chcieliby mieć informacje o mieście i województwie w jednym miejscu. 2. Czy rozważał Pan utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w okolicach dworca PKP i PKS? Doskonałym miejscem byłby na przykład zaniedbany teren przy parkingu dworcowym, w miejscu kiosków i położonego tam schronu. Taki punkt byłby znakomitym udogodnieniem dla turystów podróżujących komunikacją kolejową i autobusową. 3. Czy rozważał Pan montaż 2-3 nowych tablic z aktualnym planem miasta Opola? 4. Czy rozważał Pan poszerzenie oferty Miejskiej Informacji Turystycznej o następującej usługi: a) Informacja: Komunikacyjna: informacja o trasach linii MZK, rozkładzie jazdy. Kulturalna: repertuar kin, teatrów, muzeów, godziny seansów, godziny otwarcia. Wykaz koncertów, recitali, spotkań, wykaz klubów. Noclegowa: wykaz hoteli, schronisk, informacja o dostępności miejsc. Biznesowa: wykaz i lokalizacja firm. b) Sprzedaż: biletów MZK, biletów do kin, teatrów, muzeów, biletów na imprezy miejskie (system bileterii), planów: Opola, miejscowości woj. opolskiego, miast wojewódzkich, planów komunikacji miejskiej oraz darmowe ulotki z każdą linią, na których byłaby trasa i rozkład, gadżetów w postaci flag, herbów Opola i miast województwa, proporczyki, kubki z wizerunkami zabytków, szkice zabytków, obrazki, itp., płyt DVD z filmami o Opolu i województwie, widokówek z widokami Opola i miast województwa c) Usługi: 15 S t r o n a

16 Informacja dla kierowców w systemie CB Wynajem przewodnika, lub możliwość organizacji wycieczki po mieście i regionie. Nr interpelacji: MO/I/5/2011 Data: 20 października 2011 r. Tytuł: ws. odrzuconego wniosku Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym Treść: W nawiązaniu do korespondencji, którą załączam, proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. Jakie konkretnie plany ma Pan wobec nieruchomości położonej przy ul. Podlesie 25 w Opolu? 2. Jakie działania podejmowali podlegli Panu urzędnicy celem znalezienia innej lokalizacji, która mogłaby spełniać oczekiwania Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym? 3. W jaki inny sposób miasto przyczyni się do realizacji zadań, które miały być prowadzone na terenie przedmiotowej nieruchomości, tj. utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, mieszkań chronionych, pawilonu turnusowego, spółdzielni socjalnej? Pragnę zwrócić Pańską uwagę na fakt, że, ufam, bez Pańskiej wiedzy, Urząd Miasta Opola zbył tym lakonicznym pismem, które załączam, niezwykle potrzebną i zasłużoną dla naszego miasta instytucję, a także w ogóle nie odniósł się do przedmiotu sprawy, którym przecież nie jest w istocie nieruchomość, lecz funkcja, jaką miała pełnić. Jestem przekonany, że Miasto naprawi ten błąd. 16 S t r o n a

17 Nr interpelacji: MO/I/6/2011 Data: 28 listopada 2011 r. Tytuł: ws. sprzątania miasta Treść: W mieście Opolu mamy jeszcze wiele do nadrobienia w zakresie czystości naszych ulic, chodników i podwórek. Ciągle jeszcze jest wiele miejsc, szczególnie poza centrum, w których jest rażąco brudno. To samo dotyczy podwórzy będących własnością miasta. Widać to szczególnie w okresie jesiennym i zimowym, gdy na naszych chodnikach i podwórzach zalegają liście, śnieg, a czasem po prostu śmieci. Mam oczywiście świadomość, że miasto jest rozległe, a sprzątanie i odśnieżanie drogie. Kieruję jednak do Pana tę interpelację po skargach mieszkańców, ze szczególnym wskazaniem miejsc, za których sprzątanie miasto już płaci, a których stan dalece odbiega od pożądanego. Stąd kieruję do Pana następujące pytania: 1. Czy miasto wobec skarg mieszkańców kiedykolwiek naliczyło firmom sprzątającym kary umowne za niedostateczne wywiązanie się z umowy? 2. Czy rozważał Pan nałożenie na firmy sprzątające, na wzór niektórych wspólnot mieszkaniowych, obowiązku wywieszania grafiku sprzątania w klatkach schodowych, a przede wszystkim zdobycia podpisu od jednego z lokatorów, który by potwierdzał fakt posprzątania terenu miejskiego (np. podwórza)? 3. Czy planuje Pan jakiekolwiek zmiany w zakresie sprzątania miasta od dnia 1 stycznia 2012 r. w związku ze zmianami w systemie zarządzania mieniem komunalnym? Ponadto zapytuję w sprawach jednostkowych: 4. Czy w związku z wizją lokalną, którą przeprowadziłem wspólnie z p. naczelnik Zofią Twarduś na podwórzu w kwadracie ulic: Szpitalnej, Katedralnej i Koraszewskiego w związku ze skargą mieszkańca, a która to potwierdziła nie wywiązanie się przez firmę sprzątającą z umowy, zostanie tej firmie naliczona kara umowna za niedbałe wykonanie usługi? 17 S t r o n a

18 5. Czy w związku z doświadczeniem sprzed roku zwróci Pan szczególną uwagę na porządek w okresie zimowym wokół Ratusza, by nie powtórzyła się sytuacja, kiedy podmiot odśnieżający gromadził zmieciony/zgarnięty śnieg na jedną, dużą hałdę tuż przy samym Ratuszu, nie planując jego wywiezienia z przyczyn finansowych? Nr interpelacji: MO/I/7/2011 Data: 28 listopada 2011 r. Tytuł: ws. Euro 2012 Treść: Już za pół roku rozpoczną się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, których Polska jest współgospodarzem. Przyciągną one do Polski całą rzesze turystów, kibiców piłki nożnej, a także uwagę światowych mediów, na czym będzie mogło skorzystać wiele polskich miast, w tym Opole. Tym bardziej, że część meczy rozgrywanych w ramach Mistrzostw będzie miała miejsce w pobliskim Wrocławiu. Stąd kieruję do Pana następujące pytania: 1. Jakie działania podejmują poszczególne Wydziały Urzędu Miasta w ramach przygotowań do Mistrzostw we wszystkich obszarach, w których moglibyśmy skorzystać na tej wielkiej międzynarodowej imprezie, tj. m.in.: gospodarki, promocji, kultury, sportu, edukacji, współpracy międzynarodowej, III sektora? 2. Czy rozważał Pan przeprowadzenie w terminie Mistrzostw anglojęzycznej kampanii promocyjnej Opola we Wrocławiu? 18 S t r o n a

19 Nr interpelacji: MO/I/8/2011 Data: 8 grudnia 2011 r. Tytuł: ws. zamówień grupowych i holdingu komunlanego Treść: W dobie kryzysu, kiedy wiele mniejszych i większych inwestycji musimy odsuwać w czasie z powodu braku środków finansowych, w sposób szczególny jesteśmy zobowiązani do szukania oszczędności. Idąc za przykładem wielu samorządów warto ciąć koszty m.in. poprzez stosowanie mechanizmów kumulujących obsługę księgową i administracyjną spółek i jednostek miejskich. W Krakowie utworzono Krakowski Holding Komunalny jako spółkę akcyjną, celem poprawy efektywności funkcjonowania oraz powiększenia wolumenu inwestycji, a także by zsynchronizować starania o środki zewnętrzne Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Inną narzędziem ograniczania wydatków przez miejskie jednostki jest mechanizm zamówień grupowych, gdzie stawek za dostawę prądu, gazu, ciepła, ale nie tylko, nie negocjuje jeden podmiot, ale negocjuje miasto łącznie dla wszystkich jednostek. Stąd kieruję do Pana następujące pytania: 1. Czy rozważał Pan utworzenie czegoś na wzór holdingu komunalnego spełniającego choć w części wyżej opisaną rolę? 2. Czy i kiedy miasto przystąpi do realizacji zamówień grupowych na szeroką skalę dla miejskich jednostek? 19 S t r o n a

20 Nr interpelacji: MO/I/1/2012 Data: 30 stycznia 2012 r. Tytuł: ws. pomocy dla osób biednych i bezdomnych w okresie zimy Treść: Okres zimy to dla osób bezdomnych w całym kraju czas bardzo trudny. Każdego roku docierają do nas informacje o kolejnych śmiertelnych ofiarach mrozu. Najsłabsi i najbiedniejsi z nas umierają czy to na skutek zamarznięcia, czy też w wyniku pożaru altanek ogródków działkowych. Okres ferii zaś to szczególny czas braku kontaktu pedagogów z najmłodszymi mieszkańcami Opola. Stąd kieruję do Pana następujące pytania i wnioski: 1. Jakie działania podejmuje miasto na rzecz wzmocnienia opieki i monitoringu osób bezdomnych w naszych mieście w okresie zimowym? 2. Czy podległe Panu służby, w tym pedagodzy, zwracają szczególną uwagę na dzieci pochodzące z trudnych, bądź biedniejszych rodzin w okresie ferii zimowych, kiedy nauczyciele nie mają z nimi codziennego kontaktu? 3. Jakie działania podejmuje Straż Miejska w celu ograniczania zjawiska nocowania osób bezdomnych w altankach ogródków działkowych? Nr interpelacji: MO/I/2/2012 Data: 9 marca 2012 r. Tytuł: ws. internetowej polityki informacyjnej miasta Treść: I. Internet stał się podstawowym źródłem informacji dla większości mieszkańców miasta, potencjalnych turystów i inwestorów. Niestety pomimo widocznych postępów w kreowaniu polityki informacyjnej miasta w Internecie, od lat mamy problem z funkcjonalnością podstawowego jej narzędzia, a więc strony internetowej. 20 S t r o n a

21 Strona ciągle jest mało przejrzysta, pozbawiona wersji light na urządzenia mobilne, długo się ładuje, a znaczna część jest zakładek odsyła do nikąd. Ułomne pozostają także strony w języku angielskim i niemieckim. Stąd kieruję do Pana następujące pytania i wnioski: 1) Jakie działania podejmują podległe Panu służby celem usunięcia w/w felerów strony internetowej miasta i kiedy będziemy mogli ujrzeć ich rezultaty? 2) Czy wobec kogokolwiek zostały wyciągnięte konsekwencję za trwającą od lat, szkodzącą wizerunkowi miasta, dysfunkcję strony 3) Jakie ostateczne koszty poniosło miasto za przygotowanie tej strony i ile kosztuje jej obsługa? 4) Czy w związku ze strategią przyciągnięcia do Opola kibiców z Czech na Mistrzostwa Euro 2012 planuje Pan udostępnić również stronę miasta w języku czeskim? II. W piśmie z dnia 8 lutego 2012 r., będącym odpowiedzią na mój wniosek z dnia 23 stycznia 2012 r. ws. możliwości opiniowania przez mieszkańców projektów uchwał Rady Miasta Opola, otrzymałem odpowiedź negatywną. Cytuję: Stworzenie takich możliwości wiązałoby się z koniecznością zatrudnienia dodatkowej osoby. Otwarta debata publiczna na temat projektów uchwał wymagałaby moderatora. Osoba taka, ze względu na dużą ilość projektów uchwał, musiałaby zająć się tylko tym obszarem działania, dokonywać filtracji wypowiedzi internautów (np. ze względu na niecenzuralny język, czy też brak merytorycznych odniesień do opiniowanych dokumentów). Moderator może być odbierany jako cenzor wypowiedzi, a debata jako polityczna. Jestem zaskoczony i rozczarowany, że z jednej strony neguje Pan zasadność wniosku radnego w zakresie usprawnienia i upowszechnienia pracy Rady w kontekście kontaktu z mieszkańcami za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej miasta, a z drugiej podpisał Pan odpowiedź, z której wynika, że wydzielenie w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta osobnego Wydziału Informatyki, w tym Referatu Obsługi Serwisów Informatycznych, nie wystarcza do podjęcia przezeń zadania akceptowania, bądź nie, wpisów mieszkańców wysłanych przez system do akceptacji. Nie jest żadną tajemnicą dla osób zajmujących się tego typu pracą, że akceptacja wpisów, które nie mają charakteru obraźliwego, nie jest ani 21 S t r o n a

GDYNIA Zarządzanie mobilnością - polityka rowerowa.

GDYNIA Zarządzanie mobilnością - polityka rowerowa. GDYNIA Zarządzanie mobilnością - polityka rowerowa. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.mobilnagdynia.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

(Imię, Nazwisko, podpis)

(Imię, Nazwisko, podpis) ......, dnia... 2008 r. (pieczęć) EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU Karta Europejska ZOBOWIĄZANIE DO UCZESTNICTWA W 2008 R. My, niżej podpisani, oświadczamy, że

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Budżet obywatelski na rok 2014 nazwa gminy/powiatu Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi dokładny adres 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 województwo

Bardziej szczegółowo

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Zadania własne gminy: 1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. remont, przebudowa budynków będących własnością miasta; budowa nowych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

BRM Opole, 17 grudnia 2015 r.

BRM Opole, 17 grudnia 2015 r. Druk nr 430 BRM.0002.15.19.2015 Opole, 17 grudnia 2015 r. RADNI MIASTA OPOLA (wszyscy) Na podstawie 37 ust.2 Statutu Miasta Opola oraz zgodnie z uchwałą nr IV/17/14 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Mariusz Pardo

Przewodniczący Rady Mariusz Pardo Uchwała Nr III / 16 / 2014 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Szczytnie na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety. Cieszyn, 3 lipca 2014 r.

RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety. Cieszyn, 3 lipca 2014 r. RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety Cieszyn, 3 lipca 2014 r. Propaganda informacja na temat ankiety: Wiadomości Ratuszowe strony: www.cieszyn.pl, www.um.cieszyn.pl ogłoszenia w Urzędzie Miejskim, jednostkach

Bardziej szczegółowo

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG:

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr 40/Or/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Szczegółowy opis struktury

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem nr 1230/Or/2013 z dnia 15.01.2013 r. Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/186/2015 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 8 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVII/186/2015 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 8 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVII/186/2015 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego. Na podstawie 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/320/2016 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 27 września 2016 r.

Uchwała Nr XXVI/320/2016 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 27 września 2016 r. Uchwała Nr XXVI/320/2016 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego. Na podstawie 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata wiedza zmienia przyszłość Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata 2016 2021 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego Raport z konsultacji społecznych budżetu Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, udział mieszkańców w formułowaniu priorytetów w zakresie kierunków rozwoju miasta i dzielnic, a także doskonalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2017 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok Uwaga : Wypełnienie punktów 1-7 jest obowiązkowe. 1. Tytuł zadania (Należy wpisać pełny tytuł zadania. Tytuł

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 29 stycznia 2015 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 29 stycznia 2015 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji w dniu 29 stycznia 2015 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów. 2. Informacja o stanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z obrad III sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 10 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ. z obrad III sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 10 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ z obrad III sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 10 czerwca 2015 r. W dniu 10 czerwca 2015 r. (środa) od godz. 18 w siedzibie Rady Dzielnicy Strzyża przy ulicy Sychty 12/14 w Gdańsku rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2017 przyjęty na XXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 26 stycznia 2017 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2017 przyjęty na XXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 26 stycznia 2017 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie przyjęty na XXVI Sesji w dniu 26 stycznia 2017 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów 2. Informacja o stanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Biuro Strategii Miasta / Luty 2015 Metryczka Osoba wypełniająca Wiek 1,01

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. Projekt w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Żninie na 2017 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/160/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 14 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/160/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 14 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/160/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

Bardziej szczegółowo

Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020

Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Warszawa 25 lutego 2014r. HISTORIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W OPOLU Prace nad Strategią rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 8 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 8 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Osiedle "Poręba" - informacja nr

Osiedle Poręba - informacja nr Osiedle "Poręba" - informacja nr 1-2013 Informacja z działalności Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Poręba w latach 2011-2013. Praca Rady była skoncentrowana nad zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości usług publicznych w Gminie..

Badanie jakości usług publicznych w Gminie.. Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej Dom Europy ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin tel. 508-194-663 e-mail: domeuropy@lubelskie.pl, www.domeuropy.lubelskie.pl Badanie

Bardziej szczegółowo

Tworzeń dzielnica nr 26

Tworzeń dzielnica nr 26 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Tworzeń dzielnica nr 26 Kwota dla dzielnicy: 147 404,40 zł Kwota złożonych projektów: 10 274 900,00 zł Liczba złożonych projektów: 10 15.10.2013 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Planowanie dostępności w sąsiedztwie (NAP) przykłady z Monachium i Gothenburga. Sebastian Bührmann Rupprecht Consult Warszawa, 17 marca 2011

Planowanie dostępności w sąsiedztwie (NAP) przykłady z Monachium i Gothenburga. Sebastian Bührmann Rupprecht Consult Warszawa, 17 marca 2011 Planowanie dostępności w sąsiedztwie (NAP) przykłady z Monachium i Gothenburga Sebastian Bührmann Rupprecht Consult Warszawa, 17 marca 2011 Dlaczego te dzieci w Monachium wyglądają na zadowolone? Zdjęcie:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ROWEROWA DOLNOŚLĄSKA POLITYKA ROWEROWA 2014-2020

ANKIETA ROWEROWA DOLNOŚLĄSKA POLITYKA ROWEROWA 2014-2020 ANKIETA ROWEROWA DOLNOŚLĄSKA POLITYKA ROWEROWA 2014-2020 UWAGA: jeśli dane objęte pytaniem ankietowym są niedostępne prosimy napisać brak danych lub podać posiadane informacje o zbliżonym charakterze.

Bardziej szczegółowo

Debata obywatelska Wiem jak jest

Debata obywatelska Wiem jak jest Debata obywatelska Wiem jak jest Zespół Instytutu socjologii Uniwersytetu Warszawskiego: dr Przemysław Sadura, Anna Kordasiewicz, Marta Olejnik, Marta Szaranowicz-Kusz, Agata Urbanik Analizy wykonali:

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie: Nierozwiązana sprawa miejsc parkingowych oraz odwodnienia ww. inwestycji.

Uzasadnienie: Nierozwiązana sprawa miejsc parkingowych oraz odwodnienia ww. inwestycji. Uchwała Nr XVIII/198/2016 w sprawie: ustalenia wz dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie. Na podstawie 3 pkt. 4 lit i uchwały Nr XCIX/1506/14

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LISTA POTRZEB MIESZKAŃCÓW SPORZĄDZONA W RAMACH PROJEKTU FIO NASZE OSIEDLE: RAZEM DECYDUJEMY REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna Szanowny Mieszkańcu Gminy Konstancin-Jeziorna! Zapraszam do wypełnienia anonimowej ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA GŁOSOWANIE NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA BOCHNIA 14-15 LISTOPADA 2015 R. MIEJSKA KOMISJA DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

LUBLINEK-PIENISTA OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

LUBLINEK-PIENISTA OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUBLINEK-PIENISTA OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LISTA POTRZEB MIESZKAŃCÓW SPORZĄDZONA W RAMACH PROJEKTU FIO NASZE OSIEDLE: RAZEM DECYDUJEMY REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

SKATEPARK W STARYM SĄCZU JAKO ROZWIĄZANIE WIELU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

SKATEPARK W STARYM SĄCZU JAKO ROZWIĄZANIE WIELU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH SKATEPARK W STARYM SĄCZU JAKO ROZWIĄZANIE WIELU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W każdej społeczności istnieją różne mniej lub bardziej poważne problemy społeczne. Również mieszkańcy Starego Sącza borykają się na

Bardziej szczegółowo

Warszawska Mapa Barier

Warszawska Mapa Barier Adam Piotr Zając Stowarzyszenie SISKOM Warszawa 27/03/2013 Warszawska Mapa Barier prezentacja projektu Plan prezentacji 1. Prezentacja projektu 2. Analizy zebranych danych 3. Nasze działania 4. Przykłady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Poznań. kliny zieleni. rzeki i jeziora. jakość życia. miasto zwarte. dialog społeczny

Poznań. kliny zieleni. rzeki i jeziora. jakość życia. miasto zwarte. dialog społeczny Poznań kliny zieleni rzeki i jeziora jakość życia miasto zwarte dialog społeczny NIEZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ W MIEŚCIE DZIURA W MIEŚCIE WOLNE TORY teren pokolejowy powstały po przeniesieniu ruchu towarowego

Bardziej szczegółowo

MATRYCA PARTYCYPACJI I MAPA AKTYWNOŚCI

MATRYCA PARTYCYPACJI I MAPA AKTYWNOŚCI MATRYCA PARTYCYPACJI I MAPA AKTYWNOŚCI Matryca partycypacji oraz mapa aktywności to narzędzia ułatwiające współpracę mieszkańców i mieszkanek z władzą. Matryca wskazuje w jakich obszarach Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/416/2014 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 21 marca 2014 r.

Uchwała Nr XLVII/416/2014 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 21 marca 2014 r. Uchwała Nr XLVII/416/2014 w sprawie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cystersów Na podstawie 4 pkt 4 lit. g Statutu Dzielnicy II stanowiącego załącznik nr 2 do

Bardziej szczegółowo

Ekolog. Wskazówka na turę nr 1

Ekolog. Wskazówka na turę nr 1 Ekolog Wskazówka na turę nr 1 Dostałeś list od rowerzysty, który skarży się na brak stojaków rowerowych na placu 34, dokąd dojeżdża do pracy. Jak pisze, również jego koledzy z pracy chętnie jeździliby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/33/II/2015 RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ z dnia 5 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/33/II/2015 RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ z dnia 5 sierpnia 2015 r. Data wpływu: 17.08.2015 r. UCHWAŁA NR VI/33/II/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2015. Na podstawie 28 ust. 3 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice"

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Polityki Rowerowej Miasta Katowice UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Śródmieście dzielnica nr 29

Śródmieście dzielnica nr 29 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Śródmieście dzielnica nr 29 21.09.2016 r. godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna Al. T. Kościuszki 25 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ. z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 22 czerwca 2015 r. W dniu 22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) od godz. 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Strzyża przy ulicy Sychty 12/14 w Gdańsku rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r.

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 4305 UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul. Dz-15.0020.1.42.2014 P R O T O K Ó Ł XLII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz.17.10 do godz.18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Dąbrowy Górniczej na lata 2016-2020

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Dąbrowy Górniczej na lata 2016-2020 Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Dąbrowy Górniczej na lata 2016-2020 Dąbrowa Górnicza 2015 WPROWADZENIE Prace nad Strategią Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Edukacja Dialog - Partycypacja

Edukacja Dialog - Partycypacja Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję Edukacja Dialog Partycypacja. Wyzwania i szanse Dolnego Śląska w zakresie polityki młodzieżowej i aktywizacji obywatelskiej młodzieży, będącej elementem projektu Gmina

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/59/2015 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 5 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/59/2015 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 5 marca 2015 r. Uchwała Nr V/59/2015 w sprawie uzgodnienia projektu wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy II Grzegórzki. Na podstawie 66 ust. 1 i ust. 3 uchwały Nr XCIX/1496/14 Rady

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnego

Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnego Andrzej Karasiński Zastępca Prezydenta Gliwic Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnego Gliwice, 5 6 października 2006 Oczekiwania mieszkańców wobec władz Gliwic 2006 100% 80% 80,10% 77,40% 60% 47,10%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość

Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość Szanowni Państwo, gorąco apelujemy i prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przestrzeni z perspektywy urzędu

Planowanie w przestrzeni z perspektywy urzędu Planowanie w przestrzeni z perspektywy urzędu Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Komunikacji Społecznej Anna Petroff-Skiba i Monika Komorowska, niezależna socjolog i architekt 14.12.2010 Co można

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok grudzień 2015 roku Dochody naszego Miasta w 2016 roku wyniosą 187.266.371,00 zł. Są to: dochody wynikające z bieżącej realizacji zadań Miasta dochody wynikające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Programu współpracy na 2011 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie

Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie Dz-07.0021.7.2015 Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

chcielibyśmy wprowadzić możliwość zwiększenia przez Prezydent Miasta

chcielibyśmy wprowadzić możliwość zwiększenia przez Prezydent Miasta Uwagi mieszkańców/organizacji pozarządowych nadesłane przez Internet w dniach 19.04-9.05.2013 i zgłoszone na spotkaniu otwartym z mieszkańcami w dniu 9 maja br. Lp. Podmiot zgłaszający uwagę Treść uwagi

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO NOWOCZESNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO

W DRODZE DO NOWOCZESNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury transportowej wraz z działaniami promocyjnymi Wągrowiec, 2016 autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury transportowej wraz z działaniami promocyjnymi

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu Programu usuwania azbestu z terenu miasta Torunia

Raport z konsultacji społecznych projektu Programu usuwania azbestu z terenu miasta Torunia Raport z konsultacji społecznych projektu Programu usuwania azbestu z terenu miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Sierpień 2014 r. SPIS TREŚCI I Przedmiot konsultacji...

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady. sposób na systematyczne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym

Młodzieżowe Rady. sposób na systematyczne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym Młodzieżowe Rady sposób na systematyczne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym VI seminarium Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej: partycypacja młodzieży 11-12 października 2011 roku Zaczęło się

Bardziej szczegółowo

Piesze Autobusy przyjemna droga do szkoły. Małgorzata Ratkowska Mimosa Civitas Plus

Piesze Autobusy przyjemna droga do szkoły. Małgorzata Ratkowska Mimosa Civitas Plus Piesze Autobusy przyjemna droga do szkoły Małgorzata Ratkowska Mimosa Civitas Plus OBECNA SYTUACJA Od kilku lat obserwuje się niepokojący wzrost liczby dzieci, podwożonych samochodami do szkoły i na zajęcia

Bardziej szczegółowo

Katalog pytań do mieszkańców

Katalog pytań do mieszkańców Dostępny samorząd podsumowanie kadencji 2010-2014 Katalog pytań do mieszkańców Pytania pogrupowane są w bloki tematyczne. Odpowiedzi na pytania z danego bloku powinny dać obraz sytuacji w danym obszarze.

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI ZARZECZA 6 LUTEGO 2017

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI ZARZECZA 6 LUTEGO 2017 KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI ZARZECZA 6 LUTEGO 2017 Zakończyliśmy duże, prestiżowe inwestycje w centrum miasta Nowa siedziba NOSPR Międzynarodowe Centrum Kongresowe Muzeum Śląskie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI LISTA POMYSŁÓW ODRZUCONYCH

BUDŻET OBYWATELSKI LISTA POMYSŁÓW ODRZUCONYCH BUDŻET OBYWATELSKI LISTA POMYSŁÓW ODRZUCONYCH 1. Siłownia zewnętrzna np. w Parku Lasockiego Projekt siłowni plenerowej został poddany głosowaniu, natomiast nie ma możliwości montażu siłowni w Parku Lasockiego

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013 Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Monitoring realizacji strategii to system systematycznego i sformalizowanego zbierania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA CHARAKTERYSTYKA ŚRÓDMIEŚCIA PołoŜenie centrum na tle

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Warszawie. Obecnie jesteśmy świadkami intensywnych zmian

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Stowarzyszenie FORUM ROZWOJU OLSZTYNA e-mail: forum@fro.net.pl tel. 728 623 503 adres do korespondencji: ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich WIZJA LOKALNA e-mail:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2011 r. WNIOSEK NR 5(5)/11

Warszawa, dnia 16 września 2011 r. WNIOSEK NR 5(5)/11 WNIOSEK NR 5(5)/11 Warszawa, dnia 16 września 2011 r. Szanowny Pan Marek Kubicki Naczelnik Straż Miejska m.st. Warszawy VII Oddział Terenowy Ul. Lubelska 30/32 03-802 Warszawa Szanowny Panie Naczelniku,

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny najważniejsze cechy 1. publiczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2011 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STARE MIASTO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STARE MIASTO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014. Załącznik do UCHWAŁY Nr RADY GMINY STARE MIASTO z dnia.. listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 15

Mydlice Północne dzielnica nr 15 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 15 11.10.2016 r. godz. 17.00 Centrum Aktywności Obywatelskiej ul. Sienkiewicza 6 A PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

2 Pytania badawcze: 3 Wyjaśnienie pojęć z pytań badawczych: 3.1 Pytanie pierwsze. 3.2 Pytanie drugie

2 Pytania badawcze: 3 Wyjaśnienie pojęć z pytań badawczych: 3.1 Pytanie pierwsze. 3.2 Pytanie drugie Prezentacja podsumowująca projekt Zagrożenie dla uczniów Gimnazjum w Birczy ze względu na brak ograniczenia prędkości na ulicy Jana Pawła II znajdującej się przy samej szkole. Opracował: EFGMORS 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk Zgodnie ze Statutem Młodzieżowa Rada Miasta (Rada Juniorów) to organ konsultacyjny Rady Miejskiej i Burmistrza Rada nie posiada osobowości prawnej;

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Seniorzy są wśród nas Szybko postępujące zmiany demograficzne ostatnich 20 lat spowodowały rosnący udział osób starszych w Polsce. Zmiany struktury demograficznej związane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r.

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r. UCHWAŁA Nr. z dnia.2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Na podstawie art. 19 lit. c) ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo