SPRAWOZDANIE z pracy Radnego Miasta Opola na półmetku kadencji (za lata )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE z pracy Radnego Miasta Opola na półmetku kadencji (za lata 2011-2012)"

Transkrypt

1 Marcin Ociepa Wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola Klub Radnych RAZEM DLA OPOLA SPRAWOZDANIE z pracy Radnego Miasta Opola na półmetku kadencji (za lata ) Twój Radny Opole, grudzień 2012

2 SPIS TREŚCI WSTĘP PRACA W RADZIE MIASTA PRACA RADNEGO W LICZBACH....4 NAJWAŻNIEJSZE INICJATYWY...5 INTERPELACJE WNIOSKI.. 25 ZAPYTANIA...37 NAJWAŻNIEJSZE WYSTĄPIENIA..44 PODZIĘKOWANIA KONTAKT Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz Opole Tel.: Dyżur w każdy wtorek w godz WERSJA ELEKTRONICZNA Nie drukuj, jeśli nie musisz. Chroń środowisko. Asystent Społeczny: Krzysztof SALATYCKI tel Strona internetowa: Jan ŻABA tel S t r o n a

3 Marcin Ociepa Wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola Szanowni Państwo, Mieszkańcy m. Opola Opole, dnia 27 grudnia 2012 r. Minął już półmetek VI kadencji Rady Miasta Opola, na czas której powierzyliście mi Państwo mandat radnego. Jego sprawowanie jest oczywiście wielkim zaszczytem, ale jednocześnie wyzwaniem, któremu staram się każdego dnia stawiać czoła. Zawsze traktowałem powierzony mi urząd jako służbę Mieszkańcom Opola, stąd uważam za stosowne przedłożyć Państwu, choć nie przewidują tego żadne przepisy, już drugie sprawozdanie z wykonywanych przeze mnie obowiązków. Mimo, że niemożliwym jest opisanie wszystkich podejmowanych przez radnego działań, podjętych interwencji, wygłoszonych wystąpień, odbytych spotkań i załatwionych spraw, to jednak należy się Państwu może niedoskonałe, ale jednak możliwie rzetelne sprawozdanie. Korzystając z okazji serdecznie Państwu dziękuję za wszystkie rady, podpowiedzi, interwencje, telefony, maile i wizyty na dyżurach, które pomogły mi skuteczniej sprawować mój mandat. Życzę przyjemnej lektury. Z wyrazami szacunku 3 S t r o n a

4 PRACA W RADZIE MIASTA OPOLA Wiceprzewodniczący Rady Miasta Przewodniczący komisji doraźnej ds. statutów dla Rad Dzielnic Przewodniczący Klubu Radnych Razem dla Opola Członek komisji Infrastruktury Członek komisji doraźnej ds. nowego statutu miasta Członek komisji Bezpieczeństwa i Porządku Członek zespołu ds. nowej Strategii Rozwoju Miasta PRACA RADNEGO W LICZBACH za lata to: 196 godzin poświęconych na dyżury dla mieszkańców 37 pisemnych interwencji z dyżurów 34 sesje (posiedzenia) Rady Miasta 13 Wniosków w zakresie poprawy jakości życia w mieście 11 Interpelacji pytań/interwencji w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla całego miasta 7 Pytań w sprawach dotyczących życia codziennego 4 S t r o n a

5 NAJWAŻNIEJSZE INICJATYWY (1) 1. Nowe Statuty dla Rad Dzielnic Rada Miasta Opola przyjęła wypracowane przez nas statuty 24 listopada 2011 r. Od stycznia do sierpnia 2011 r. miałem zaszczyt przewodniczyć pracom Komisji doraźnej Rady Miasta Opola ds. nowych Statutów dla Rad Dzielnic. Owocem naszej pracy były projekty nowych dokumentów konstytuujących prace 5 już istniejących Rad Dzielnic Opola, a także dla kolejnych dwóch nowych: Groszowic i Grotowic. Naszym głównym celem było wzmocnienie Rad Dzielnic poprzez ugruntowanie ich pozycji w naszym mieście. Nowe statuty można znaleźć na opole.pl. Warto także dodać, że bezpośrednim owocem naszej pracy jest także wpisanie do budżetu Opola dodatkowych 400 tys. zł. na zadania inwestycyjne zgłoszone przez Rady Dzielnic. 2. Nowe Rady Dzielnic Dla Groszowic, Grotowic, Szczepanowic-Wójtowej Wsi. Idea Rad Dzielnic w naszym mieście ciągle się rozwija i dojrzewa. Cieszę się, że do Ratusza spływają kolejne wnioski mieszkańców. Będziemy je popierać, służąc mieszkańcom informacją i wsparciem na forum Rady Miasta. Na rozpatrzenie czeka wniosek Półwsi, a idea dojrzewa również wśród mieszkańców Pasieki. 3. Fundusze dla jednostek pomocniczych Z roku na rok walczymy o większe budżety dla Rad Dzielnic. W 2012 roku obok środków przeznaczonych na bieżącą działalność jednostek pomocniczych w kwocie ok. 80 tys., po raz pierwszy udało się zapisać w budżecie miasta kwotę 400 tys. zł. do podziału dla jednostek w trybie konkursu. Dzielnice złożyły 16 wniosków, z których 8 doczekało się realizacji. W budżecie na rok 2013 udało się niniejszą kwotę powiększyć do rekordowych 700 tys. zł. Tym samym łączne nakłady bezpośrednie na działalność 8 rad dzielnic przekroczyły kwotę 800 tys. zł. 5 S t r o n a

6 NAJWAŻNIEJSZE INICJATYWY (2) 4. Rewolucja Obywatelska Odmień swoje podwórko W budżecie Opola na rok 2012 i 2013 znalazło się na ten cel po 150 tys. zł. W czerwcu 2011 r. wyszliśmy z inicjatywą całego pakietu propozycji, które obok Rad Dzielnic, mają na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście. Pierwszą z propozycji była akcja pod nazwą Odmień swoje podwórko. Kryje się pod nią postulat ujęcia w budżecie miasta funduszu konkursowego dla wspólnot mieszkaniowych na najlepszy projekt rewitalizacji podwórza. Naszym celem było nie tylko wdrożenie programu systematycznej rewitalizacji podwórzy miejskich, ale także pobudzenie lokalnych społeczności do inicjatywy na rzecz najbliższego otoczenia. W 2012 roku współfinansowano remonty 4 podwórzy. 5. Rewolucja Obywatelska Odbierz remont swojej ulicy Pomysł wszedł w życie już w kilka tygodni po naszym wniosku. Kolejną odsłoną Rewolucji Obywatelskiej była inicjatywa pod hasłem Odbierz remont swojej ulicy. Skierowałem do Prezydenta Miasta wniosek o ujawnianie terminów oficjalnych odbiorów inwestycji drogowych w naszym mieście. Przyświecały mi dwa cele. Po pierwsze mobilizacja wykonawców inwestycji (budów i remontów dróg oraz chodników) i inspektorów je odbierających w imieniu miasta. Po drugie zaś aktywizacja mieszkańców do większej troski o najbliższe otoczenie. Informacje o terminach odbiorów można znaleźć na: mzd.opole.pl. 6. Czas na III sektor Pogłębiamy współpracę z organizacjami pozarządowymi miasta Opola Jednym z owoców spotkania konsultacyjnego z liderami opolskich organizacji pozarządowych w 2011 roku jest nasz wniosek o zapisanie w nowym Statucie Miasta możliwości zapraszania na posiedzenia komisji Rady Miasta ekspertów z prawem do zabierania głosu. Ponadto w 2012 roku zaangażowaliśmy się w pracę nad nowym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi, doprowadzając do jego konkretyzacji. Zablokowaliśmy także zmianę składu zespołu ds. III sektora, która doprowadziłaby do zachwiania proporcji urzędników na niekorzyść przedstawicieli opolskich stowarzyszeń i fundacji. 6 S t r o n a

7 NAJWAŻNIEJSZE INICJATYWY (3) 7. Mapa Czarnych Punktów miejsc niedostępnych dla niepełnosprawnych W odpowiedzi na mój wniosek Opole zinwentaryzuje przeszkody dla niepełnosprawnych. Jest to kolejny postulat z programu Opole2050, który zostanie zrealizowany. Przeszkód w naszym mieście jest wiele: schody, krawężniki, nierówne chodniki. Utrudniają one poruszanie się także rodzicom z wózkami dziecięcymi, czy osobom starszym. Walka z nimi z względu na ich ilość przypomina walkę z wiatrakami. Zaczniemy więc od ich inwentaryzacji. Stworzymy mapę, dzięki której będziemy mogli je konsekwentnie eliminować. Z pewnością mogą nam w tym pomóc organizacje pozarządowe. 8. Zadbajmy o zabytkowy cmentarz na ul. Wrocławskiej Maturzystka Natalia Barczyk zmotywowała mnie do zajęcia się tą zaniedbaną nekropolią. To już drugi rok, kiedy przed 1 listopada grupa mieszkańców, członków stowarzyszenia Horyzonty, studentów i harcerzy uprzątnęła tę historyczną nekropolię, by oddać cześć zmarłym, a także dać świadectwo pamięci o tym szczególnym miejscu. Na mój wniosek 2012 roku Miejski Konserwator Zabytków zlecił opracowanie pierwszej od kilkudziesięciu lat dokumentacji inwentaryzacyjnej cmentarza, a w 2013 roku powinien ruszyć proces rewitalizacji pierwszych nagrobków. 9. O nowoczesną promocję Opola W 2012 roku wnioskowałem o krok w XXI wiek w promocji naszego miasta. Jednym z pierwszych moich wniosków w 2012 r. była inicjatywa stworzenia specjalnej aplikacji o Opolu na urządzenia przenośne typu smartfon, czy tablet, która umożliwiałaby m.in. szybki dostęp do informacji o ofercie kulturalnej, ważnych telefonach, czy adresach dla mieszkańców i turystów. Zwróciłem się również o poprawę licznych niedoskonałości strony internetowej miasta, a także o lepszy dostęp do informacji o pracach Rady Miasta. 7 S t r o n a

8 NAJWAŻNIEJSZE INICJATYWY (4) 10. Rada ds. Rodziny już działa Jako inicjator zostałem jej wiceprzewodniczącym. Wnioskowałem o utworzenie tej rady dlatego, że kwestia polityki prorodzinnej powinna być jednym z naszych priorytetów, a dziś nie jest w naszym mieście długofalowo programowana, ani skutecznie koordynowana. W skład zespołu weszły wszystkie strony i podmioty mające wpływ i wiedzę nt. polityki rodzinnej miasta, tj. prezydent, radni, naczelnicy właściwych wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorzy miejskich jednostek, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prywatnych. 11. Place zabaw dla dzielnic peryferyjnych Skutecznie wnioskowałem o pl. zabaw m.in. dla Zakrzowa, Grudzic, Gosławic, Groszowic i Nowej Wsi Królewskiej. Ciągle musimy podejmować starania na rzecz rewitalizacji i wyrównywania jakości życia zaniedbanych dzielnic peryferyjnych Opola względem centrum. Znacznego doinwestowania wymagają zarówno chodniki, ulice, jak i tereny zielone, czy rekreacyjne. Walczymy o nie na różne sposoby zarówno na komisjach oraz sesjach Rady Miasta, a także poprzez pisemne i bezpośrednie interwencje u Prezydenta. Dwie z nich, to oficjalne wnioski do komisji dzielącej pieniądze z tzw. funduszu alkoholowego na nowe place zabaw, które zaowocował budową tychże w kilku dzielnicach peryferyjnych Opola w 2011 i 2012 roku. 12. Salon miasta Lobbujemy za konsekwentnym zamykaniem ścisłego centrum miasta dla samochodów. Jedyną możliwą odpowiedzią na ciągle rosnącą liczbę samochodów jest konsekwentne zamykanie ścisłego centrum miasta dla ruchu samochodowego, zamiast szalonego maratonu zamykania kolejnych przestrzeni publicznych miasta z przeznaczeniem na parkingi. Jestem zdecydowanym zwolennikiem przywracania Opola mieszkańcom, poprzez mnożenie deptaków i terenów zielonych. Zacząć powinniśmy od wydzielenia tzw. salonu miasta, czyli długiego deptaku, przyjaznego dla tworzących się kawiarni, restauracji, pubów i butików w ciągu od pl. Kopernika, poprzez ul. Osmańczyka, Rynek i ul. Krakowską aż do dworca PKP. 8 S t r o n a

9 NAJWAŻNIEJSZE INICJATYWY (5) 13. Collegium Nobilium Opoliensis Pod moim kierownictwem powstał zalążek pierwszego na Opolszczyźnie think tanku w dziedzinie nauk społecznych. Collegium Nobilium Opoliensis Szkoła & Centrum Myśli Republikańskiej to pełna nazwa najnowszego projektu edukacyjnego Stowarzyszenia Horyzonty. Collegium to kuźnia idei i charakterów w duchu nowoczesnego patriotyzmu wyrażanego szacunkiem do państwa; jego tradycji i historii, pracowitością i oddaniem dla dobra wspólnego, budową dobrobytu w oparciu o wolny rynek i przedsiębiorczość obywateli, troską o instytucję rodziny i odbudowę etosu zaangażowania i służby publicznej. Szkoła i Centrum wystartowało pod patronatem Rektorów Uniwersytetu i Politechniki Opolskiej. 14. Rocznik Collegium Nobilium Opoliensis Już w pierwszym roku swojej działalności Collegium wydało własne pismo. Periodyk ma być ambitnym pismem młodego pokolenia opolskich intelektualistów, z odwagą poruszających w formie analiz, artykułów naukowych i esejów najważniejsze tematy dotyczące wspólnoty politycznej, samorządu, partycypacji obywatelskiej, reformy państwa, historii, patriotyzmu, edukacji i szkolnictwa wyższego. Trzy wiodące tematy pierwszego numeru pisma to: o nową polityczność, o nowy samorząd i o nowy uniwersytet. 15. Błogosławieni którzy wprowadzają pokój Prawdziwą sztuką nie jest dzielić, lecz doprowadzać do porozumienia. Na koniec... Zawsze z niesmakiem obserwuję, jak wybrani przez nas reprezentanci więcej energii poświęcają na kłótnie i wzajemne ataki, niż na pracę dla dobra ogółu. Stąd chciałem tak pracować w Radzie Miasta, by wszelkie potencjalne sytuacje, które mogły się skończyć mało konstruktywną awanturą, z góry łagodzić za pomocą mediacji. Dwukrotnie się jej podjąłem, skutecznie zapobiegając awanturze najpierw o uchwałę w rocznicę katastrofy smoleńskiej, a później o protokół z kontroli budowy wiaduktu na ul. Struga. Obydwie uchwały ostatecznie zostały przyjęte tak jak powinny od samego początku jednomyślnie (!). 9 S t r o n a

10 INTERPELACJE Radni mają prawo zwracać się do Prezydenta z interpelacjami, wnioskami i zapytaniami ( 60 ust. 1 Statutu Miasta Opola) ws. Zakrzowa ws. noclegowni i Izby Wytrzeźwień w Opolu-Groszowicach ws. mapy czarnych punktów - miejsc niedostępnych dla osób niepełnosprawnych ws. miejskiego systemu informacji turystycznej ws. odrzuconego wniosku Fundacji "Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym" ws. sprzątania miasta ws. Euro 2012 ws. zamówień grupowych i holdingu komunalnego ws. pomocy dla osób biednych i bezdomnych w okresie zimy ws. internetowej polityki informacyjnej miasta ws. Salonu Miasta Opola 10 S t r o n a

11 Nr interpelacji: MO/I/1/2011 Data: 14 marca 2011 r. Tytuł: ws. Zakrzowa Treść: Mieszkańcy opolskiego Zakrzowa od dłuższego czasu zwracają uwagę na znaczne uciążliwości oraz zagrożenie utraty zdrowia, będące skutkiem lokalizacji w ich sąsiedztwie składów węgla. Na te uciążliwości składają się przede wszystkim: znaczne zapylenie, hałas i inne skutki transportu węgla przez samochody ciężarowe, a także ryzyko pożarów, co potwierdził ostatni samozapłon na terenie składu będącego własnością firmy Imex Piechota, trwający dwa tygodnie (!), na przełomie 2010 i 2011 roku, w trakcie którego mieszkańcy okolicznych domów byli narażeni na wdychanie szkodliwych substancji, które znalazły się w powietrzu w wyniku owego pożaru. Zapylone chodniki, pojazdy, parapety i filtry wentylacyjne to dla mieszkańców Zakrzowa codzienność, o czym miałem okazję przekonać się osobiście. Mimo to na przestrzeni ostatnich lat są świadkami rozbudowy składów węgla na terenie ich dzielnicy. Sam skład Imex Piechota rozrósł się prawie trzykrotnie, a w zeszłym roku powstał kolejny skład, zlokalizowany na ul. Budowlanych, na wysokości ul. Glenska. W zapisach Programu Ochrony Powietrza Województwa Opolskiego znalazły się dla w/w terenu zobowiązania m.in. do wylania asfaltu na ul. Portowej, a także cały szereg nakazów dla firmy Imex Piechota, których firma ta nie przestrzega. W związku z powyższym zwracam się do Pana z pytaniami: 1. Czy przewiduje Pan w najbliższym czasie możliwość ograniczania budowy, lub rozbudowy składowisk węgla na terenie Zakrzowa, np. poprzez wskazanie alternatywnych lokalizacji? 2. Czy przewiduje Pan w najbliższym czasie możliwość przeprowadzenia szczegółowych badań pomiaru hałasu, a także zapylenia Zakrzowa? 3. Czy możliwe jest dopuszczenie ruchu samochodów ciężarowych do składowiska Imex Piechota ulicą Magazynową, zamiast ulicy Portowej? 11 S t r o n a

12 4. Na kiedy zaplanowana została kontrola przeciwpożarowa składu węgla Imex Piechota, o którą to wnioskowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu oraz czy jej zakres może objąć także kwestie zabezpieczenia składu węgla pod kątem dostępności dla osób trzecich, w tym dzieci, które wobec braku placu zabaw m.in. to właśnie miejsce upodobały sobie do gier? 5. Czy rozbudowa składów węgla na poldery przy Odrze nie zagraża bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu mieszkańców dzielnicy? 6. Czy jest możliwa w tym roku budowa placu zabaw przy PSP nr 7, który mógłby stanowić alternatywę dla innych, niebezpiecznych miejsc zabaw dla dzieci mieszkających na Zakrzowie? Nr interpelacji: MO/I/2/2011 Data: 25 kwietnia 2011 r. Tytuł: ws. noclegowni i Izby Wytrzeźwień w Opolu-Groszowicach Treść: Mieszkańcy opolskich Groszowic wnoszą uzasadnione skargi na uciążliwości związane z lokalizacją na terenie ich dzielnicy Izby Wytrzeźwień oraz noclegowni dla osób bezdomnych. Osoby korzystające z usług obydwu tych instytucji, często będąc pod wpływem alkoholu, zakłócają spokój mieszkańców, zaczepiają ich, żebrzą o pieniądze na kolejną porcję alkoholu, załatwiają na dworze swoje fizjologiczne potrzeby, a wszystko to w centrum dzielnicy, w bezpośrednim sąsiedztwie Publicznej Szkoły Podstawowej, Publicznego Przedszkola, kościoła i fili Miejskiej Biblioteki Publicznej. Świadkami różnego rodzaju ekscesów mimowolnie stają się dzieci, ich rodzice i zwykli mieszkańcy. Skutkiem takiej sytuacji są zaśmiecone, śmierdzące i zabrudzone trawniki, ławki, przystanki, a nawet miejskie autobusy. Wobec powyższego kieruję do Pana następujące pytania: 12 S t r o n a

13 1) Jakie działania podjęła Straż Miejska po pierwszych skargach mieszkańców i od czasu pojawienia się informacji medialnych dotyczących wyżej opisanych sytuacji? 2) Na ile możliwe jest ulokowanie w pobliżu w/w instytucji stałego patrolu Straży Miejskiej w godzinach, w których dochodzi do zakłócania porządku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem godzin pracy placówek oświatowych oraz w niedzielę, w godzinach mszy świętych? 3) Czy rozważa Pan zwiększenie częstotliwości pojawiania się w okolicy, o której mowa, służb odpowiedzialnych za sprzątanie miasta? 4) Czy podejmował Pan próby znalezienia ewentualnej alternatywnej dla obecnej lokalizacji Izby Wytrzeźwień i noclegowni, w większym oddaleniu od zabudowy mieszkalnej? 5) Czy były prowadzone rozmowy z kierownictwem placówek, o których mowa, celem podjęcia wspólnych działań na rzecz minimalizacji negatywnych skutków obecności osób korzystających z ich usług? 6) Jakie są w Pańskich planach działania mające na celu rewitalizację tej zaniedbanej dzielnicy naszego miasta? Nr interpelacji: MO/I/3/2011 Data: 4 lipca 2011 r Tytuł: ws. mapy czarnych punktów miejsc niedostępnych dla osób niepełnosprawnych Treść: Polskie miasta, w tym niestety Opole, mają jeszcze wiele do nadrobienia w zakresie likwidacji czarnych punktów miejsc niedostępnych dla osób niepełnosprawnych. Te spotkać można na każdym kroku. Niewłaściwa sygnalizacja przejść dla pieszych, ich oznakowanie na chodnikach, krawężniki, antypoślizgowe schody, podjazdy dla osób na wózku oraz olbrzymia liczba innych wyzwań i problemów z którymi muszą sobie radzić na co dzień osoby niepełnosprawne, w tym niewidome, lub niedowidzące, wymaga rozwiązań systemowych. 13 S t r o n a

14 By się z nimi zmierzyć musimy rozpocząć od inwentaryzacji tych miejsc, które mogą stanowić przeszkodę dla poruszania się osób niepełnosprawnych. Stąd zwracam się do Pana z pytaniami: 1) Czy Urząd Miasta rozważał możliwość samodzielnego opracowania, bądź zlecenia opracowania wyłonionej w konkursie organizacji pozarządowej Mapy Czarnych Punktów miejsc niedostępnych dla osób niepełnosprawnych celem ich sukcesywnej likwidacji? Jeżeli nie, to zwracam się do Pana z wnioskiem o jej stworzenie. 2) Jaką odpowiedź udzielił Pan na pismo Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Niewidomych z dnia 12 kwietnia 2011 r. (znak: L. dz. 103/2011) ws. barier dla osób niewidomych i niedowidzących w naszym mieście? Nr interpelacji: MO/I/4/2011 Data: 17 października 2011 r. Tytuł: ws. miejskiego systemu informacji turystycznej Treść: Miasto Opole posiada Miejską Informację Turystyczną spełniającą wysokie kryteria oceny. Świetna lokalizacja, dobrze wyszkoleni pracownicy, czy wreszcie przyjazne, choć niewielkie wnętrze sprawiają, że jest ona przystępna dla turystów i gości spoza Opola. Jest jednak jeszcze szereg pomysłów, które można zrealizować w naszym mieście, a które mogłyby znacząco poprawić naszą ofertę w zakresie informacji turystycznej. Zwracam się zatem do Pana z następującymi pytaniami: 1. Czy będą podejmowanie starania na rzecz połączenia informacji turystycznej pod szyldem Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz naszej Miejskiej Informacji Turystycznej? Dublowanie bowiem lokalizacji, a więc i kosztów z pewnością nie służy ani Miastu Opole, ani samorządowi Województwa Opolskiego. 14 S t r o n a

15 Nie sprzyja również turystom, którzy z pewnością chcieliby mieć informacje o mieście i województwie w jednym miejscu. 2. Czy rozważał Pan utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w okolicach dworca PKP i PKS? Doskonałym miejscem byłby na przykład zaniedbany teren przy parkingu dworcowym, w miejscu kiosków i położonego tam schronu. Taki punkt byłby znakomitym udogodnieniem dla turystów podróżujących komunikacją kolejową i autobusową. 3. Czy rozważał Pan montaż 2-3 nowych tablic z aktualnym planem miasta Opola? 4. Czy rozważał Pan poszerzenie oferty Miejskiej Informacji Turystycznej o następującej usługi: a) Informacja: Komunikacyjna: informacja o trasach linii MZK, rozkładzie jazdy. Kulturalna: repertuar kin, teatrów, muzeów, godziny seansów, godziny otwarcia. Wykaz koncertów, recitali, spotkań, wykaz klubów. Noclegowa: wykaz hoteli, schronisk, informacja o dostępności miejsc. Biznesowa: wykaz i lokalizacja firm. b) Sprzedaż: biletów MZK, biletów do kin, teatrów, muzeów, biletów na imprezy miejskie (system bileterii), planów: Opola, miejscowości woj. opolskiego, miast wojewódzkich, planów komunikacji miejskiej oraz darmowe ulotki z każdą linią, na których byłaby trasa i rozkład, gadżetów w postaci flag, herbów Opola i miast województwa, proporczyki, kubki z wizerunkami zabytków, szkice zabytków, obrazki, itp., płyt DVD z filmami o Opolu i województwie, widokówek z widokami Opola i miast województwa c) Usługi: 15 S t r o n a

16 Informacja dla kierowców w systemie CB Wynajem przewodnika, lub możliwość organizacji wycieczki po mieście i regionie. Nr interpelacji: MO/I/5/2011 Data: 20 października 2011 r. Tytuł: ws. odrzuconego wniosku Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym Treść: W nawiązaniu do korespondencji, którą załączam, proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. Jakie konkretnie plany ma Pan wobec nieruchomości położonej przy ul. Podlesie 25 w Opolu? 2. Jakie działania podejmowali podlegli Panu urzędnicy celem znalezienia innej lokalizacji, która mogłaby spełniać oczekiwania Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym? 3. W jaki inny sposób miasto przyczyni się do realizacji zadań, które miały być prowadzone na terenie przedmiotowej nieruchomości, tj. utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, mieszkań chronionych, pawilonu turnusowego, spółdzielni socjalnej? Pragnę zwrócić Pańską uwagę na fakt, że, ufam, bez Pańskiej wiedzy, Urząd Miasta Opola zbył tym lakonicznym pismem, które załączam, niezwykle potrzebną i zasłużoną dla naszego miasta instytucję, a także w ogóle nie odniósł się do przedmiotu sprawy, którym przecież nie jest w istocie nieruchomość, lecz funkcja, jaką miała pełnić. Jestem przekonany, że Miasto naprawi ten błąd. 16 S t r o n a

17 Nr interpelacji: MO/I/6/2011 Data: 28 listopada 2011 r. Tytuł: ws. sprzątania miasta Treść: W mieście Opolu mamy jeszcze wiele do nadrobienia w zakresie czystości naszych ulic, chodników i podwórek. Ciągle jeszcze jest wiele miejsc, szczególnie poza centrum, w których jest rażąco brudno. To samo dotyczy podwórzy będących własnością miasta. Widać to szczególnie w okresie jesiennym i zimowym, gdy na naszych chodnikach i podwórzach zalegają liście, śnieg, a czasem po prostu śmieci. Mam oczywiście świadomość, że miasto jest rozległe, a sprzątanie i odśnieżanie drogie. Kieruję jednak do Pana tę interpelację po skargach mieszkańców, ze szczególnym wskazaniem miejsc, za których sprzątanie miasto już płaci, a których stan dalece odbiega od pożądanego. Stąd kieruję do Pana następujące pytania: 1. Czy miasto wobec skarg mieszkańców kiedykolwiek naliczyło firmom sprzątającym kary umowne za niedostateczne wywiązanie się z umowy? 2. Czy rozważał Pan nałożenie na firmy sprzątające, na wzór niektórych wspólnot mieszkaniowych, obowiązku wywieszania grafiku sprzątania w klatkach schodowych, a przede wszystkim zdobycia podpisu od jednego z lokatorów, który by potwierdzał fakt posprzątania terenu miejskiego (np. podwórza)? 3. Czy planuje Pan jakiekolwiek zmiany w zakresie sprzątania miasta od dnia 1 stycznia 2012 r. w związku ze zmianami w systemie zarządzania mieniem komunalnym? Ponadto zapytuję w sprawach jednostkowych: 4. Czy w związku z wizją lokalną, którą przeprowadziłem wspólnie z p. naczelnik Zofią Twarduś na podwórzu w kwadracie ulic: Szpitalnej, Katedralnej i Koraszewskiego w związku ze skargą mieszkańca, a która to potwierdziła nie wywiązanie się przez firmę sprzątającą z umowy, zostanie tej firmie naliczona kara umowna za niedbałe wykonanie usługi? 17 S t r o n a

18 5. Czy w związku z doświadczeniem sprzed roku zwróci Pan szczególną uwagę na porządek w okresie zimowym wokół Ratusza, by nie powtórzyła się sytuacja, kiedy podmiot odśnieżający gromadził zmieciony/zgarnięty śnieg na jedną, dużą hałdę tuż przy samym Ratuszu, nie planując jego wywiezienia z przyczyn finansowych? Nr interpelacji: MO/I/7/2011 Data: 28 listopada 2011 r. Tytuł: ws. Euro 2012 Treść: Już za pół roku rozpoczną się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, których Polska jest współgospodarzem. Przyciągną one do Polski całą rzesze turystów, kibiców piłki nożnej, a także uwagę światowych mediów, na czym będzie mogło skorzystać wiele polskich miast, w tym Opole. Tym bardziej, że część meczy rozgrywanych w ramach Mistrzostw będzie miała miejsce w pobliskim Wrocławiu. Stąd kieruję do Pana następujące pytania: 1. Jakie działania podejmują poszczególne Wydziały Urzędu Miasta w ramach przygotowań do Mistrzostw we wszystkich obszarach, w których moglibyśmy skorzystać na tej wielkiej międzynarodowej imprezie, tj. m.in.: gospodarki, promocji, kultury, sportu, edukacji, współpracy międzynarodowej, III sektora? 2. Czy rozważał Pan przeprowadzenie w terminie Mistrzostw anglojęzycznej kampanii promocyjnej Opola we Wrocławiu? 18 S t r o n a

19 Nr interpelacji: MO/I/8/2011 Data: 8 grudnia 2011 r. Tytuł: ws. zamówień grupowych i holdingu komunlanego Treść: W dobie kryzysu, kiedy wiele mniejszych i większych inwestycji musimy odsuwać w czasie z powodu braku środków finansowych, w sposób szczególny jesteśmy zobowiązani do szukania oszczędności. Idąc za przykładem wielu samorządów warto ciąć koszty m.in. poprzez stosowanie mechanizmów kumulujących obsługę księgową i administracyjną spółek i jednostek miejskich. W Krakowie utworzono Krakowski Holding Komunalny jako spółkę akcyjną, celem poprawy efektywności funkcjonowania oraz powiększenia wolumenu inwestycji, a także by zsynchronizować starania o środki zewnętrzne Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Inną narzędziem ograniczania wydatków przez miejskie jednostki jest mechanizm zamówień grupowych, gdzie stawek za dostawę prądu, gazu, ciepła, ale nie tylko, nie negocjuje jeden podmiot, ale negocjuje miasto łącznie dla wszystkich jednostek. Stąd kieruję do Pana następujące pytania: 1. Czy rozważał Pan utworzenie czegoś na wzór holdingu komunalnego spełniającego choć w części wyżej opisaną rolę? 2. Czy i kiedy miasto przystąpi do realizacji zamówień grupowych na szeroką skalę dla miejskich jednostek? 19 S t r o n a

20 Nr interpelacji: MO/I/1/2012 Data: 30 stycznia 2012 r. Tytuł: ws. pomocy dla osób biednych i bezdomnych w okresie zimy Treść: Okres zimy to dla osób bezdomnych w całym kraju czas bardzo trudny. Każdego roku docierają do nas informacje o kolejnych śmiertelnych ofiarach mrozu. Najsłabsi i najbiedniejsi z nas umierają czy to na skutek zamarznięcia, czy też w wyniku pożaru altanek ogródków działkowych. Okres ferii zaś to szczególny czas braku kontaktu pedagogów z najmłodszymi mieszkańcami Opola. Stąd kieruję do Pana następujące pytania i wnioski: 1. Jakie działania podejmuje miasto na rzecz wzmocnienia opieki i monitoringu osób bezdomnych w naszych mieście w okresie zimowym? 2. Czy podległe Panu służby, w tym pedagodzy, zwracają szczególną uwagę na dzieci pochodzące z trudnych, bądź biedniejszych rodzin w okresie ferii zimowych, kiedy nauczyciele nie mają z nimi codziennego kontaktu? 3. Jakie działania podejmuje Straż Miejska w celu ograniczania zjawiska nocowania osób bezdomnych w altankach ogródków działkowych? Nr interpelacji: MO/I/2/2012 Data: 9 marca 2012 r. Tytuł: ws. internetowej polityki informacyjnej miasta Treść: I. Internet stał się podstawowym źródłem informacji dla większości mieszkańców miasta, potencjalnych turystów i inwestorów. Niestety pomimo widocznych postępów w kreowaniu polityki informacyjnej miasta w Internecie, od lat mamy problem z funkcjonalnością podstawowego jej narzędzia, a więc strony internetowej. 20 S t r o n a

21 Strona ciągle jest mało przejrzysta, pozbawiona wersji light na urządzenia mobilne, długo się ładuje, a znaczna część jest zakładek odsyła do nikąd. Ułomne pozostają także strony w języku angielskim i niemieckim. Stąd kieruję do Pana następujące pytania i wnioski: 1) Jakie działania podejmują podległe Panu służby celem usunięcia w/w felerów strony internetowej miasta i kiedy będziemy mogli ujrzeć ich rezultaty? 2) Czy wobec kogokolwiek zostały wyciągnięte konsekwencję za trwającą od lat, szkodzącą wizerunkowi miasta, dysfunkcję strony 3) Jakie ostateczne koszty poniosło miasto za przygotowanie tej strony i ile kosztuje jej obsługa? 4) Czy w związku ze strategią przyciągnięcia do Opola kibiców z Czech na Mistrzostwa Euro 2012 planuje Pan udostępnić również stronę miasta w języku czeskim? II. W piśmie z dnia 8 lutego 2012 r., będącym odpowiedzią na mój wniosek z dnia 23 stycznia 2012 r. ws. możliwości opiniowania przez mieszkańców projektów uchwał Rady Miasta Opola, otrzymałem odpowiedź negatywną. Cytuję: Stworzenie takich możliwości wiązałoby się z koniecznością zatrudnienia dodatkowej osoby. Otwarta debata publiczna na temat projektów uchwał wymagałaby moderatora. Osoba taka, ze względu na dużą ilość projektów uchwał, musiałaby zająć się tylko tym obszarem działania, dokonywać filtracji wypowiedzi internautów (np. ze względu na niecenzuralny język, czy też brak merytorycznych odniesień do opiniowanych dokumentów). Moderator może być odbierany jako cenzor wypowiedzi, a debata jako polityczna. Jestem zaskoczony i rozczarowany, że z jednej strony neguje Pan zasadność wniosku radnego w zakresie usprawnienia i upowszechnienia pracy Rady w kontekście kontaktu z mieszkańcami za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej miasta, a z drugiej podpisał Pan odpowiedź, z której wynika, że wydzielenie w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta osobnego Wydziału Informatyki, w tym Referatu Obsługi Serwisów Informatycznych, nie wystarcza do podjęcia przezeń zadania akceptowania, bądź nie, wpisów mieszkańców wysłanych przez system do akceptacji. Nie jest żadną tajemnicą dla osób zajmujących się tego typu pracą, że akceptacja wpisów, które nie mają charakteru obraźliwego, nie jest ani 21 S t r o n a

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r.

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Media podają, że podwyżki dla pracowników uchwalili radni. Proszę więc, aby Pan Prezydent wskazał mi źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Fundusze sołeckie szansą dla wsi

Fundusze sołeckie szansą dla wsi Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Fundusze sołeckie szansą dla wsi Materiał informacyjny praca zbiorowa Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500

Bardziej szczegółowo

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

Strzegomia. Powstanie dom opieki!

Strzegomia. Powstanie dom opieki! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 36, 11.03.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 25.03.2014 r. STRZEGOM Rusza remont, będą objazdy Wiele działań gmina kieruje w stronę

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Olkuski. Co dalej ze strefą płatnego parkowania? OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM. olkusz Jakub Fita

Olkuski. Co dalej ze strefą płatnego parkowania? OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM. olkusz Jakub Fita OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM Olkuski Przegl¹d R E K L A M A 17.04.2015 r. nr 16/1003 Bezpłatny tygodnik informacyjny Powiatu Olkuskiego Ukazuje się od 1991 r. ISSN 1231-7810 Co dalej

Bardziej szczegółowo

Sza now ni Czy tel ni cy!

Sza now ni Czy tel ni cy! W NUMERZE: Rozmowy z Władysławem Ortylem 2 Program dla Polski Wschodniej szansą szybszego rozwoju kraju z Anną Świebocką-Nerkowską 4 Najbardziej liczymy na gminy Dokumenty 6 Organizowanie czasu pracy w

Bardziej szczegółowo

Kto na wójta, kto na burmistrza?

Kto na wójta, kto na burmistrza? MIESIĘCZNIK NR: 11 (104) Nakład 15 000 5 listopada 2014 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606 Gazeta bezpłatna Następny numer: 2 GRUDNIA Nr indeksu: 285080 ISSN: 2299-0976 Pobierz bezpłatne

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Rozmowa z Wójtem s. 8 Wiadukt Marianowski otwarty s. 9 Stan finansów Gminy s. 10 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Rozmowa z Wójtem s. 8 Wiadukt Marianowski otwarty s. 9 Stan finansów Gminy s. 10 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2014 ~ nr 8 (281) ~ rok XXV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Rozmowa z Wójtem s. 8 Wiadukt Marianowski otwarty s. 9 Stan finansów

Bardziej szczegółowo

Nr 1/487 styczeń 2012

Nr 1/487 styczeń 2012 Nr 1/487 styczeń 2012 Sabina Horzela-Piskula Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszystko zapewniają członkowie Ice team Kandulski z Poznania, wicemistrzowie świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój

Bardziej szczegółowo

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. INWESTYCJE DOBUDUJĄ METRU WĄSY Władze miasta ogłosiły, że do 2019 r. powstaną trzy kolejne stacje na Woli. Ruszył

Bardziej szczegółowo

Dmuchanie na zimne. Ciechanów sportem młodzieżowym stoi

Dmuchanie na zimne. Ciechanów sportem młodzieżowym stoi ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 2/213 LUTY 2010 W numerze: Ciężka zima dla Urzędu Miasta i PUK Radni uchwalili rozszerzenie strefy płatnego parkowania Co dalej z ciechanowskimi targowiskami?

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r.

przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR LXXV.2014 przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata 2010-2014)

Bardziej szczegółowo

fundusz aktywności społecznej

fundusz aktywności społecznej fundusz aktywności społecznej Autorzy: Ryszard Kamiński Zenon Lewandowski Andrzej Olszewski Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Konin 2013 Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

SIEDLCE NOWOCZESNE I WOLNE OD ABSURDÓW

SIEDLCE NOWOCZESNE I WOLNE OD ABSURDÓW DLACZEGO my? Platforma Obywatelska w Siedlcach, to nowoczesna formacja polityczna skupiająca w swych szeregach i wśród swoich sympatyków ludzi reprezentujących praktycznie wszystkie grupy społeczne i pokoleniowe,

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Kanapa. Gazeta. będzie kolejna Bestwina. siedziby. Była podwyżka, na gębę. bezpłatna. Policjanci dostaną nowe. czytaj na stronie 7.

Kanapa. Gazeta. będzie kolejna Bestwina. siedziby. Była podwyżka, na gębę. bezpłatna. Policjanci dostaną nowe. czytaj na stronie 7. DWUTYGODNIK NR: 8 (77) Nakład 6500 10 kwietnia 2013 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606 Gazeta bezpłatna Następny numer: 24 KWIETNIA Nr indeksu: 285080 ISSN: 2299-0976 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

MAMY PLAN!!! str. 5-8

MAMY PLAN!!! str. 5-8 NR 6 (50) PISMO MIESZKAŃCÓW DZIELNICY 11 LIPCA 2014. 0 5 r e m u N MAMY PLAN!!! str. 5-8 NASZA JAKOŚĆ ŻYCIA Jest co poprawiać Do poprawki: ulice, pomoc społeczna i publiczna służba zdrowia. Najbardziej

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, ich najbliższym, przyjaciołom, znajomym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej Wrocławia z 16 lutego 2012 r. Sala Sesyjna, Sukiennice 9

Protokół nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej Wrocławia z 16 lutego 2012 r. Sala Sesyjna, Sukiennice 9 Protokół nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej Wrocławia z 16 lutego 2012 r. Sala Sesyjna, Sukiennice 9 Sesja trwała w godzinach od 12.05 do 18.30. Na ogólną liczbę 37 radnych nieobecna była 1 osoba Anna Szorec.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018

PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018 PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014 ROKU WADOWICE 2014 1 PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo