ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, LUBLINIEC TEL.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA CEL OPRACOWANIA INSTALACJA WOD. KAN A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI... 4 D. IZOLACJA TERMICZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA... 4 E. ODBIORNIKI CIEPŁA... 4 F. PRZEWODY... 5 G. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 5 H. IZOLACJA TERMICZNA UWAGI KOŃCOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ... 6 RYSUNKI. L.p. Tytuł Nr rys. Skala 1. INWENTARYZACJA INSTALACYJNA RZUT PIWNIC 1 1: INWENTARYZACJA INSTALACYJNA RZUT PARTERU 2 1: INWENTARYZACJA INSTALACYJNA RZUT I PIĘTRA 3 1: INWENTARYZACJA INSTALACYJNA RZUT II PIĘTRA 4 1: INWENTARYZACJA INSTALACYJNA RZUT III PIĘTRA 5 1: INWENTARYZACJA INSTALACYJNA RZUT IV PIĘTRA 6 1:100 INWENTARYZACJA INSTALACYJNA STRONA 2

2 1.0 Podstawa opracowania. Podstawę opracowana stanowią: Zlecenie Inwestora Wizja lokalna i pomiary z natury przeprowadzona przez autora niniejszego opracowania 2.0 Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja instalacyjna budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Lublińcu. Inwentaryzacją objęte są instalacje: centralnego ogrzewania wod. kan. Zakres niniejszego opracowania obejmuje: wykreślenie rzutów budowlanych przedmiotowego obiektu naniesienie na rysunkach rzutów poszczególnych kondygnacji instalacji centralnego ogrzewania oraz wod. kan. opracowanie części opisowej 3.0 Cel opracowania. Opracowanie powinno być wykorzystane jako pierwszy etap w przygotowaniu remontu instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wod. kan. 4.0 Instalacja wod. kan. A. URZĄDZENIA SANITARNE Nieliczne mieszkania wyposaŝone są w pełne węzły sanitarne. Większość mieszkań wyposaŝona jest jedynie w zlew / umywalkę oraz baterię ścienną. Pełne węzły sanitarne ogólnodostępne znajdują się na kaŝdej kondygnacji, dostęp do nich zapewniony jest bezpośrednio z korytarza. INWENTARYZACJA INSTALACYJNA STRONA 3

3 Węzły sanitarne wyposaŝone są w ceramikę, baterie, odpływy z urządzeń. W obiekcie zamontowane są muszle kompaktowe, umywalki, zlewy, baterie ścienne, natryski i wanny. B. PRZEWODY Przyłącze wodne Ø50 PE wchodzi do budynku w pomieszczeniu technicznym. Układ wyposaŝony jest w wodomierz główny, zawory odcinające oraz zawór antyskaŝeniowy. Instalacja ciepłej i zimnej wody uŝytkowej wraz z cyrkulacją wykonana jest z przewodów stalowych ocynkowanych. Piony prowadzone są w ścianach (w większości przypadków) lub po ścianach. W budynku występuje jeden pion hydrantowy DN50 zlokalizowany wzdłuŝ klatki schodowej. W pomieszczeniu technicznym część instalacji została wymieniona na nową i wykonana z rur PE. C. INSTALACJA KANALIZACJI Budynek posiada dwa przyłącza sieci kanalizacyjnej usytuowane od frontu budynku. Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur Ŝeliwnych, niewielkie fragmenty wymienione na PCV. Piony rozmieszczone są równomiernie na powierzchni całego budynku obejmując swym zakresem całość budynku. D. IZOLACJA TERMICZNA Przewody zimnej, ciepłej wody uŝytkowej oraz cyrkulacji nie są izolowane termicznie. 5.0 Instalacja centralnego ogrzewania E. ODBIORNIKI CIEPŁA W budynku zainstalowane są grzejniki Ŝeliwne Ŝeberkowe wysokości 600mm i rozstawie podłączenia 500mm, w wielkości od 5 do 12 Ŝeber. Grzejniki zlokalizowane są pod oknami, wzdłuŝ ścian zewnętrznych oraz przy ścianach prostopadłych do zewnętrznych w bezpośrednim sąsiedztwie przegród chłodzonych. MontaŜ grzejników był przeprowadzony z zachowaniem minimalnej odległości 10 15cm od posadzki do spodu grzejniki i 15 cm góry grzejnika od parapetu. Grzejniki są wyposaŝone w zawory odcinające w większości przypadków nie działające, bez moŝliwości regulacji przepływu i odcięcia grzejnika od reszty instalacji. Jeden pion w ramach remontu INWENTARYZACJA INSTALACYJNA STRONA 4

4 został wymieniony na nowy a wzdłuŝ niego zamontowano grzejniki Ŝeberkowe aluminiowe. F. PRZEWODY Instalacja wykonana jest z przewodów stalowych łączonych poprzez spawanie oraz złączki gwintowane. Na poziomie piwnic przewody rozprowadzające prowadzone są wzdłuŝ ścian oraz w kanałach instalacyjnych. Z kanałów instalacyjnych instalacja prowadzona jest na poszczególne kondygnacje budynku z wykorzystaniem pionów instalacji centralnego ogrzewania. Piony instalacyjne prowadzone są w ścianach (w większości przypadków) oraz po ścianach. Na kondygnacjach poszczególny pion zasila do 2 grzejników, maksymalne obciąŝenie pionu nie przekracza 10 grzejników. Na ostatniej kondygnacji znajduje się naczynie wzbiorcze systemu otwartego wraz z układem odpowietrzania instalacji. G. ŹRÓDŁO CIEPŁA Źródłem ciepła dla instalacji grzewczej jest kompaktowy węzeł wymiennikowy dwufunkcyjny zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym w piwnicy obiektu. Do węzła cieplnego doprowadzone są przewody przyłącza ciepłowniczego stalowe DN40 izolowane termicznie pianką poliuretanową. Oprócz węzła wymiennikowego w pomieszczeniu znajduje się rozdzielacz instalacji centralnego ogrzewania, przeponowe naczynie wzbiorcze oraz stabilizator temperatury c.w.u. W pomieszczeniu węzła cieplnego zapewniona jest wentylacja, pomieszczenie jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. H. IZOLACJA TERMICZNA Przewody instalacji centralnego ogrzewania zlokalizowane na poziomie piwnic są izolowane termicznie materiałem izolacyjnym umieszczonym w płaszczu gipsowym. Piony instalacyjne prowadzone w ścianach oraz wzdłuŝ ścian są bez izolacji termicznej. Istniejąca izolacja termiczna jest w złym stanie technicznym. INWENTARYZACJA INSTALACYJNA STRONA 5

5 6.0 Uwagi końcowe Instalacja centralnego ogrzewania poza źródłem ciepła jest w złym staniej technicznym, przewody są skorodowane o znacznie zaniŝonej przepustowości. Brak izolacji termicznej lub jego niska jakość sprawia Ŝe układ jest nieefektywny. Brak moŝliwości regulacji ilościowej centralnego ogrzewanie. Instalację naleŝy poddać modernizacji. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej wraz cyrkulacją naleŝy co najmniej zaizolować termicznie. Biorąc pod uwagę całościowy zły stan techniczny instalacji wod. kan. układ naleŝy poddać modernizacji. 7.0 Zestawienie materiałów i urządzeń Instalacja centralnego ogrzewania Poz. Wyszczególnienie Ilość 1 Grzejnik Ŝeliwny członowy wys. 1100mm 4 człony zasilanie prawe 1szt. 2 Grzejnik Ŝeliwny członowy wys. 600mm 16 członów zasilanie prawe 1szt. 3 Grzejnik Ŝeliwny członowy wys. 600mm 12 członów zasilanie prawe 10szt. 4 Grzejnik Ŝeliwny członowy wys. 600mm 11 członów zasilanie prawe 1szt. 5 Grzejnik Ŝeliwny członowy wys. 600mm 9 członów zasilanie prawe 17szt. 6 Grzejnik Ŝeliwny członowy wys. 600mm 8 członów zasilanie prawe 3szt. 7 Grzejnik Ŝeliwny członowy wys. 600mm 7 członów zasilanie prawe 15szt. 8 Grzejnik Ŝeliwny członowy wys. 600mm 6 członów zasilanie prawe 49szt. 9 Grzejnik Ŝeliwny członowy wys. 600mm 5 członów zasilanie prawe 3szt. 10 Grzejnik Ŝeliwny członowy wys. 600mm 4 człony zasilanie prawe 7szt. 11 Grzejnik Ŝeliwny członowy wys. 600mm 14 członów zasilanie lewe 2szt. 12 Grzejnik Ŝeliwny członowy wys. 600mm 12 członów zasilanie lewe 1szt. 13 Grzejnik Ŝeliwny członowy wys. 600mm 11 członów zasilanie lewe 2szt. 14 Grzejnik Ŝeliwny członowy wys. 600mm 9 członów zasilanie lewe 1szt. 15 Grzejnik Ŝeliwny członowy wys. 600mm 8 członów zasilanie lewe 4szt. 16 Grzejnik Ŝeliwny członowy wys. 600mm 7 członów zasilanie lewe 9szt. 17 Grzejnik Ŝeliwny członowy wys. 600mm 6 członów zasilanie lewe 8szt. 18 Grzejnik Ŝeliwny członowy wys. 600mm 5 członów zasilanie lewe 4szt. INWENTARYZACJA INSTALACYJNA STRONA 6

6 19 Grzejnik Ŝeliwny członowy wys. 600mm 4 człony zasilanie lewe 1szt. 20 Rury stalowe instalacyjne czarne DN15 DN mb 21 Rury stalowe instalacyjne czarne DN32 DN mb 22 Rury stalowe instalacyjne czarne DN65 DN mb 23 Zawory odcinające kulowe DN80 4szt. 24 Zawory odcinające kulowe DN65 1szt. 25 Zawory odcinające przygrzejnikowe DN15 138szt. Instalacja wod. kan. Poz. Wyszczególnienie Ilość 26 Rura stalowa ocynkowana DN50 50mb 27 Rura stalowa ocynkowana DN32 DN40 75mb 28 Rura stalowa ocynkowana DN15 DN25 200mb 29 Rura kanalizacyjna kielichowa Ŝeliwna 0,10 200mb 30 Rura kanalizacyjna kielichowa Ŝeliwna 0,15 50mb 31 Rura kanalizacyjna kielichowa Ŝeliwna 0,20 20mb INWENTARYZACJA INSTALACYJNA STRONA 7

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego 1 PROJEKT sanitarny Projekt remontu budynku mieszkalnego Inwestor: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Browsk. 17-220 Narewka, Gruszki 10. Adres budowy: Waśki 111 Gm.

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkolnym i sali gimnastycznej. 1.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST

Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek 26-600 Radom, ul.ptasia 14 tel/fax (048) 3836690 tel.kom. 0609295244 NIP 796 153 59 58 REGON 672760450 Konto Nr: 34912900010060060018920001 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym

Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym egz. NR4 USŁUGI INSTALACYJNE W ZAKRESIE: - projektowanie sieci, instalacji sanitarnych, wod.- kan, C.O. -gazowych - sieci ciepłownicze - wewnętrznych i zewnętrznych - fachowe doradztwo NADZÓR BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM BranŜa: sanitarna Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 Adres : Szczecin, ul. Ściegiennego 62-65 Inwestor: GMINNA MIASTA SZCZECIN Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72

Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72 1 Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72 Egz. nr 5 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku szkolnego na zespół przychodni Lokalizacja: ul. Mickiewicza 2, 64-030 Śmigiel,

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W SIERPCU UL. TRAUGUTTA 33, 09-200 SIERPC

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W SIERPCU UL. TRAUGUTTA 33, 09-200 SIERPC INWESTOR NAZWA INWESTYCJI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W SIERPCU UL. TRAUGUTTA 33, 09-200 SIERPC INSTALACJA WOD - KAN I C.O. DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 09 200 SIERPC, UL. ARMII KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY Remont instalacji c.o., kotłownia gazowa oraz instalacja gazowa wewnętrzna na potrzeby budynku biblioteki w Biskupcu przy ul. Mickiewicza 10. Inwestor: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne BUDYNEK MIESZKALNY, KOMUNALNY UL. GODEBSKIEGO 1, RASZYN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45332200-5 Hydraulika CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania CPV 45331110-0

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. - 1 - Leszno, 20.02.2008r Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy.

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje 2 współpracujące ze sobą kotłownie gazowe,

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna - 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna II. CZĘŚĆ GRAFICZNA - rzut piwnic instalacje grzewcze rys. 1 - rzut parteru instalacje grzewcze rys. 2 - rzut piętra instalacje grzewcze

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Nr strony Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. Str. 3 II ZAŁĄCZNIKI Karty katalogowe dobranych urządzeń. Str. 15 III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rzut pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo