KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33."

Transkrypt

1 KARTA TYTUŁOWA OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35 INWESTOR: ZUM Muniserwis Ul. Przemysłowa Płock STADIUM: Projekt wykonawczy BRANŻA: SANITARNA AUTOR PROJKETU: mgr. inż. Piotr Brzeziński upr. nr MAZ/0081/PWOS/13 DATA WYKONANIA PROJEKTU: KWIECIEŃ 2014

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY Przedmiot i podstawa opracowania Rozwiązania techniczne Instalacja wodociągowa Instalacja kanalizacji sanitarnej Instalacja centralnego ogrzewania Materiały i wykonawstwo Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji Izolacja przewodów wodociągowych Instalacja kanalizacji sanitarnej Instalacja centralnego ogrzewania Izolacja instalacji c.o Wyposażenie instalacyjne Zapewnienie niskoszumowości Badania odbiorcze Instalacja wodociągowa Instalacja kanalizacji sanitarnej Instalacja centralnego ogrzewania Uwagi końcowe Część rysunkowa 7.1. Rzut piwnicy skala 1: Rzut parteru skala 1: Rzut I i II piętra skala 1: Rozwinięcie instalacji wodociągowej skala 1: Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej skala 1:75 1

3 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji sanitarnych w budynku bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. 1. Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wod-kan oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. Podstawą opracowania są: - zlecenie inwestora, - podkłady architektoniczne budynku, - inwentaryzacja instalacyjna, - obowiązujące normy i przepisy 2. Rozwiązania techniczne 2.1. Instalacja wodociągowa Istniejąca instalacja wodociągowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. Ciepła woda jest przygotowywana w węźle cieplnym znajdującym się w piwnicy budynku. Instalację wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji należy odciąć w węźle cieplnym za zaworami odcinającymi pokazanymi na rysunku nr 1. Nowo projektowane przewody wody zimnej należy wykonać z rur PP, a ciepłej wody i cyrkulacji z rur PP Stabi. Instalację wodociągową w wyremontowanych łazienkach pozostawić bez zmian. Na odgałęzieniach do pionów należy zamontować zawory odcinające kulowe. Przejścia przewodów wodociągowych przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych. Poziomy wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy prowadzić równolegle pod stropem piwnicy ze spadkiem 0,3% w kierunku przyłączenia do instalacji w piwnicy. Piony prowadzić w szachcie instalacyjnym obudowanym płytą G-K, podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych. Całość wymienianej instalacji wykonać wg załączonych rysunków. Projekt nie obejmuje hydraulicznego zrównoważenia instalacji oraz doboru nowej pompy cyrkulacyjnej Instalacja kanalizacji sanitarnej Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane są do czterech istniejących żeliwnych przyłączy Φ150 za pomocą poziomów i pionów z rur PVC oraz rur żeliwnych. Projektuje się wymianę instalacji z rur żeliwnych na rury kielichowe PVC. Wentylacja pionów poprzez istniejące rury wywiewne dachowe. Na pionach kanalizacyjnych i na przewodach odpływowych w piwnicy zaprojektowano rewizje kanalizacyjne. Piony kanalizacyjne oraz podejścia pod przybory prowadzić po wierzchu ścian w zabudowie G-K 2

4 oraz progach przyściennych. Całość wymienianej instalacji wykonać wg załączonych rysunków Instalacja centralnego ogrzewania Remontowane łazienki zasilane będą z istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Czynnik grzewczy dostarczany jest z sieci ciepłowniczej poprzez węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku. Projektuje się demontaż istniejących stalowych pionów świecowych od przewodów rozprowadzających w piwnicy nad posadzkę na 3 piętrze oraz demontaż pionu c.o. wraz z grzejnikami na klatce schodowej. W wyremontowanych łazienkach drugiej i trzeciej kondygnacji instalację c.o. pozostawić bez zmian. Nowo projektowane piony instalacji c.o. z rur PEX-Al-PEX dn 16 łączonych poprzez zaprasowywanie, należy wpuścić w ścianę i podłączyć do niego grzejnik drabinkowy łazienkowy górnozasilany. Dobrano grzejniki o mocy 586W. Przewody do podłączenia grzejnika należy prowadzić nad drzwiami, ze spadkami od pionu w kierunku grzejnika. Grzejniki łączyć za pomocą zaworu termostatycznego na zasilaniu oraz zaworu odcinającego na powrocie. Na odgałęzieniach do pionów należy zamontować zawory odcinające oraz armaturę spustową. Przejścia przewodów centralnego ogrzewania przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych. Całość instalacji wykonać wg załączonych rysunków. 3. Materiały i wykonawstwo 3.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji Instalację wody zimnej projektuje się z rur PP, wody ciepłej i cyrkulacji z rur PP Stabi. Przy armaturze stosować połączenia śrubunkowe, łączniki, kolana, kształtki fabryczne Izolacja przewodów wodociągowych Przewody wodociągowe wody zimnej zaizolować za pomocą gotowych otulin z pianki polietylenowej grubości 9 mm, wody ciepłej i cyrkulacji otuliną polietylenową grubości 13 mm Instalacja kanalizacji sanitarnej Poziomy, piony oraz podejścia pod przybory projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych łączonych na uszczelkę gumową. Przybory sanitarne należy łączyć zgodnie ze wskazaniami projektu instalacji sanitarnych. Projektuje się: - instalowanie umywalek na wysokości 0,80 m, - instalowanie zlewozmywaka na blacie kuchennym na wysokości 0,85 m, - instalowanie miski ustępowej typu kompakt - instalowanie brodzika wraz z kabiną. 3

5 3.4. Instalacja centralnego ogrzewania Projektowane piony c.o. należy wykonać z rur PEX-Al-PEX łączonych poprzez zaprasowywanie. Grzejniki projektuje się jako łazienkowe drabinkowe górnozasilane, wyposażone w zawór termostatyczny z głowicą na zasilaniu oraz zawór odcinający powrotny Izolacja instalacji c.o. Przewody należy izolować gotowymi otulinami z pianki polietylenowej grubości 13 mm. Izolacje powinny posiadać aktualne aprobaty p.poż Wyposażenie instalacyjne - umywalka szerokość 55 cm, wysokość montażu 0,8 m, - zlewozmywak stalowy, emaliowany jednokomorowy, - zlewozmywak stalowy, emaliowany jednokomorowy z ociekaczem, - wężyki doprowadzające wodę do przyborów z podwójnym metalowym oplotem, - zawory kulowe gwintowane, - bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca, - bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa, stojąca, - bateria natryskowa ścienna, - miska ustępowa typu kompakt, - syfony: podumywalkowe, zlewozmywakowe, - brodzik natryskowy z syfonem czyszczonym od góry, kabina natryskowa, - podejścia pod przybory (umywalki, zlewozmywaki) PVC 50 mm, - grzejnik drabinkowy łazienkowy o mocy 586 W. 4. Zapewnienie niskoszumowości Wykonanie instalacji powinno zapewniać niski poziom hałasu wywoływanego używaniem instalacji. W tym celu należy: - kołki do mocowań rur wkręcić w osłony z tworzyw sztucznych wciśniętych w wywiercone gniazda, - montaż podpór stałych i przesuwnych wykonać ściśle z zaleceniem producenta rur, - między rury a pierścienie obejm mocujących włożyć elastyczne podkładki, - zastosować odstęp powietrzny lub wypełnić go pianką między rurą, a ścianą oraz między rurą a jej obudową elementami regipsowymi. 5. Badania odbiorcze 5.1 Instalacja wodociągowa Przed oddaniem instalacji do użytku należy poddać ją chlorowaniu roztworem podchlorynu sodu zawierającym 50 mgcl/dm3 a następnie płukaniu. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności 4

6 należy przeprowadzić przed zakryciem instalacji w całości. Po napełnieniu instalacji wodą należy ją dokładnie odpowietrzyć. Wymagane ciśnienie wody zimnej i ciepłej powinno wynosić nie mniej niż 10 bar. W czasie trwania próby ciśnienie na manometrze nie może spaść o więcej niż 2% ciśnienia próbnego. W przypadku wystąpienia nieszczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku Instalacja kanalizacji sanitarnej Szczelność kanalizacji sprawdzać po napełnieniu jej do poziomu przyborów wodą i dokonać oględzin kielichów i rur Instalacja centralnego ogrzewania Przed oddaniem instalacji do użytku należy poddać ją czyszczeniu przy użyciu środka chemicznego, a następnie płukaniu z prędkością przepływu 1,5 2,0 m/s. Instalację należy poddać próbie szczelności na zimno przy ciśnieniu 1,5 x ciśnienie robocze. Po dokonanych próbach należy przeprowadzić rozruch instalacji c.o. 6. Uwagi końcowe - Przed rozpoczęciem robót dokonać rozpoznania w zakresie warunków prowadzenia robót, oraz przygotowania plau budowy do rozpoczęcia prac instalacyjnych. - Przed montażem dokładnie sprawdzić jakość elementów i urządzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wymienić na nowe bez wad lub dokonać napraw w taki sposób, aby zagwarantować właściwą jakość montażu i żywotność elementów. - Prace rozpocząć po oględzinach miejsc montażu i wytyczeniu tras. Sprawdzić przygotowanie i jakość konstrukcji. - Podczas wykonywania robót i uruchamiania instalacji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i p.poż. - Instalacje powinny być wykonywane przez uprawnionych monterów. - Całość robót powinna być wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na etapie wykonywania robót. - Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urządzeń oraz przewodów sprawdzić w naturze. Opracował mgr inż. Piotr Brzeziński 5

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego 1 PROJEKT sanitarny Projekt remontu budynku mieszkalnego Inwestor: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Browsk. 17-220 Narewka, Gruszki 10. Adres budowy: Waśki 111 Gm.

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A OBIEKT : Zespół Sportowy Orlik 2012. ADRES : 48-318 Łambinowice ul.powstańcó Śląskich nr działki

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: OBIEKT : Remont budynku Domu Studenta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BIURO PROJEKTOWE,,SAN - KLIM mgr inż. M. Ciapała 33-300 Nowy Sącz, ul. Siemiradzkiego 16 REGON 492941425 NIP 734-139-78-06 tel. /fax (0-prefix-18) 4420856, kom. 0501543860 e-mail: biuro@san-klim.pl, http://www.san-klim.pl

Bardziej szczegółowo

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE ST.01.02.01 INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ 1.0 Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Firma R-M Projekt Radosław Mieczkowski 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 17C/43 tel. kom. 0-509-405-930 e-mail radoslaw.mieczkowski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Uwagi ogólne 4. Instalacja wody zimnej i ciepłej

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Uwagi ogólne 4. Instalacja wody zimnej i ciepłej OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania a) projekt architektoniczny opracowany przez Biuro Architektury i Urbanistyki Akcent b) własne pomiary inwentaryzacyjne c) wytyczne inwestora i użytkownika d) obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN DOKUMENTACJA Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W SIERPCU UL. TRAUGUTTA 33, 09-200 SIERPC

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W SIERPCU UL. TRAUGUTTA 33, 09-200 SIERPC INWESTOR NAZWA INWESTYCJI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W SIERPCU UL. TRAUGUTTA 33, 09-200 SIERPC INSTALACJA WOD - KAN I C.O. DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 09 200 SIERPC, UL. ARMII KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PODLEŚNICZÓWKA SZYMANY FAZA OPRACOWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE i KOSZTORYSY INWESTORSKIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne Nr IS 01.01 rozdział III INWEOR : AROWO POWIATOWE W LUBLIŃCU 42-700 Lubliniec Ul. Paderewskiego 7 Rozbudowa ZSZ w Lublińcu ul. Klonowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA : PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ DLA MŁODZIEŻY INSTALACJE C.O. Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ ADRES: ŁOMŻA. ul. RYBAKI

Bardziej szczegółowo