INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALAMI USŁUGOWYMI UL. OGRODOWA WARSZAWA Dz. nr ew. 31/1 obr.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALAMI USŁUGOWYMI UL. OGRODOWA 51 05-075 WARSZAWA Dz. nr ew. 31/1 obr."

Transkrypt

1 Biuro Inżynieryjno Projektowe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26/5, Warszawa tel. (22) , PRZEDMIOT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALAMI USŁUGOWYMI UL. OGRODOWA WARSZAWA Dz. nr ew. 31/1 obr FAZA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wola m.st. Warszawy Warszawa ul. J. Bema 70 ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY PROJEKTOWAŁ mgr inż. Paweł Budziak OPRACOWAŁA nr ewid. MAZ/0411/POOS/09 inż. Katarzyna Nowak SPRAWDZIŁ mgr inż. Krzysztof Pajura nr ewid. PDK/0007/POOS/08 Warszawa 2013 r.

2 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS ZAWARTOŚCI : I. OPIS TECHNICZNY DANE OGÓLNE Podstawa opracowania Przedmiot i zakres opracowania Źródło ciepła OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Założenia ogólne dla projektowanej instalacji grzewczej Obliczenia strat ciepła Opis ogólny instalacji centralnego ogrzewania Prowadzenie przewodów Grzejniki i armatura grzejnikowa Armatura regulacyjna Izolacja termiczna Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji Ochrona instalacji przed przekroczeniem temperatury PRÓBY WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ... 9 II. ZESTAWIENIA Zestawienie nr 1. Zestawienie nr 2. Zestawienie nr 3. Zestawienie nr 4. Zestawienie grzejników Zestawienie rurociągów Zestawienie armatury Obliczenia hydrauliczne III. CZĘŚĆ GRAFICZNA Nr rys. Tytuł skala: SH -01 INSTALACJA CO- RZUT PIWNICY skala 1:100; SH -02 INSTALACJA CO- RZUT PARTERU skala 1:100; SH -03 INSTALACJA CO- RZUT PIĘTRA 1 skala 1:100; SH -04 INSTALACJA CO- RZUT PIĘTRA 2 skala 1:100; SH -05 INSTALACJA CO- RZUT PIĘTRA 3 skala 1:100; SH -06 INSTALACJA CO- RZUT PIĘTRA 4 skala 1:100; SH -07 ROZWINIĘCIE INSTALACJI CO -/-; strona 2

3 I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO INSTALACJI CENTRALENGO OGRZEWANIA W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Z LOKALAMI USŁUGOWYMI PRZY UL. OGRODOWEJ 51 W WARSZAWIE 1. DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Inwentaryzacja własna Dokumentacja archiwalna Założenie i wytyczne przekazane przez Inwestora Uzgodnienia międzybranżowe Akty prawne i normy obowiązujące w tym zakresie Katalogi i prospekty firm instalacji branżowych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2.,,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania'' Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych'' Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11.,,Zalecenia do projektowania instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujące namnażanie się bakterii Legionella' PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach Strumienie ciepła i temperatury powierzchni Obliczenia szczegółowe. PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania. PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. strona 3

4 1.2. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami usługowymi przy ul. Ogrodowej 51 w Warszawie. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem: obliczenia strat ciepła dobór elementów grzewczych obliczenia hydrauliczne wraz z doborem rurociągów, dobór armatury regulacyjnej dobór nastaw na elementach regulacyjnych Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego wykonania projektowanej instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego Źródło ciepła Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania jest istniejący węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej. Węzeł cieplny należy wykonać godnie z dokumentacją z dnia opracowaną przez Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe Abix bis sp z o.o. oraz uwzględnić uzupełnienia i zmiany zawarte w dokumentacji 2. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2.1. Założenia ogólne dla projektowanej instalacji grzewczej Obliczeniowe temperatury pomieszczeń ogrzewanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75/2002), wraz z późniejszymi zmianami oraz wytycznymi inwestora Pokoje mieszkalne Kuchnie Korytarze Łazienki Toalety - WC Klatki schodowe Lokale usługowe Piwnica +20 o C +20 o C +20 o C +24 o C nieogrzewane +8 o C +20 o C nieogrzewana Obliczeniowa temperatura zewnętrzna zgodnie z PN-82/B-02403, Krotność wymian powietrza wg PN-83/B wraz ze zmianą PN-83/B /Az3:2000, Obliczenia strat ciepła przez przegrody budowlane zgodnie z PN-EN12831, strefa klimatyczna III, rodzaj ogrzewania - wodne, pompowe, dwururowe z rozdziałem dolnym, czynnik grzewczy woda o parametrach 70/50 C, doprowadzona będzie z projektowanego węzła cieplnego. strona 4

5 Zestawienie współczynników przenikania ciepła "U" dla przegród określonych w projekcie budowlanym Opis przegrody Współczynnik "U" W/(m 2 K) Drzwi zewnętrzne 1,40 Drzwi wewnętrzne 4,00 Okno 1,40 Ściana zewnętrzna (izolacja 12cm) 0,27 Ściana zewnętrzna (budynek sąsiedni) 1,13 Ściana wewnętrzna (12cm) 2,07 Ściana wewnętrzna (48cm) 0,96 Strop nad piwnicą -1 1,40 Strop międzykondygnacyjny 1,54 Stropodach 1,92 Strop nad przejazdem (izolacja 12cm) 0,32 Podłoga w piwnicy 0,49 strefa klimatyczna III ciśnienie dyspozycyjne obiegu instalacji c.o. 33,8 kpa pojemność zładu instalacji c.o 905,2 dm3 parametry czynnika grzewczego 70/50 o C całkowite straty ciepła dla budynku W straty ciepła na przesyle W kubatura ogrzewana budynku m3, powierzchnia ogrzewana budynku m2, wskaźnik powierzchniowy 62,6 W/m2 wskaźnik kubaturowy 19,5 W/m3 rodzaj ogrzewania wodne parametry 70/50 C, pompowe, dwururowe z rozdziałem dolnym W obliczeniach strat ciepła dla budynku uwzględniono ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem. Moc cieplna źródła na potrzeby instalacji c.o. powinna pokrywać całkowite straty ciepła dla budynku oraz straty ciepła na przesyle. Wymagana minimalna moc modułu węzła cieplnego na potrzeby c.o. wynosi Q= W Obliczenia strat ciepła Obliczenie strat ciepła dla istniejącego budynku wielorodzinnego wykonano w oparciu o normą PN-EN i Dz.U.nr75 z w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz projekt architektoniczny. Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego Instal-OZC 4.12, całkowite straty ciepła dla budynku wynoszą Q = W strona 5

6 2.3. Opis ogólny instalacji centralnego ogrzewania Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania jest istniejący węzeł cieplny zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu na kondygnacji -1 w piwnicy. Całkowite zapotrzebowanie ciepła z uwzględnieniem ocieplenia budynku dla c.o. wynosi Qco = W. Dla rozprowadzenia ciepła do poszczególnych pomieszczeń zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania, wodną, pompową dwururową z rozdziałem dolnym o parametrach 70/50ºC wyposażoną w: - automatyczne odpowietrzniki na rurociągach przesyłowych, - automatyczne odpowietrzniki na rozdzielaczach lokalowych - zawory regulacyjne na podejściach do pionów - zawory równoważące na podejściach do lokali mieszkalnych - zawory odwadniające na podejściach do pionów - zawory odwadniające na rurociągach przesyłowych, - grzejniki płytowe zaworowe Compact produkcji RETTING Purmo w lokalach mieszkalnych i lokalach usługowych - grzejniki drabinkowe łazienkowe typ: Santorini produkcji RETTING Purmo - automatyczne odpowietrzniki na pionach, Instalacja zaprojektowana jest z wykorzystaniem układu samokompensacji. Zabezpieczenie zładu ogrzewania przed wzrostem ciśnienia należy rozwiązać w istniejącym węźle cieplnym wg odrębnego opracowania. Obliczenia hydrauliczne instalacji wody grzewczej przeprowadzono programem firmowym INSTAL-THERM HCR 4.12 produkcji INSTALSOFT. W celu pokrycia star ciepła przez przenikanie zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe z rozdziałem dolnym o parametrach Tz/Tp=70/50 o C. Instalacja centralnego ogrzewania realizowana będzie przez obieg grzewczy, współpracujący z grzejnikami płytowymi, rozmieszczonymi w poszczególnych pomieszczeniach mieszkalnych, oraz w lokalach usługowych. Obieg wyposażony będzie w układy regulacji pogodowej temperatury zasilania (w zakresie projektu węzła), a także lokalnej regulacji realizowanej przez termostaty grzejnikowe. Instalacja zasilana będzie z węzła cieplnego zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy na kondygnacji Prowadzenie przewodów Główne rurociągi rozprowadzające instalacji c.o. prowadzone będą po wierzchu pod stropem piwnicy do poszczególnych pionów Przewody instalacji c.o. prowadzone pod stropem piwnicy wraz z pionami projektuje się z rur PP stabi PN20 producent KAN-THERM. Łączenie elementów systemu odbywa się przez zgrzewanie mufowe, przy użyciu zgrzewarek elektrycznych. Kompensacja wydłużeń cieplnych wykorzystywać będzie zmiany kierunku prowadzenia przewodów oraz kompensacje typu U. Piony usztywnione zostaną za pomocą punktów stałych i podpór przesuwnych. Na każdej kondygnacji należy wykonać jeden punkt stały na odejściu instalacji od pionu do rozdzielacza pod trójnikiem w rozstawie około 3m. Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych wg BN-69/ strona 6

7 Kompensacja naprężeń termicznych dla pionów w układach samokompensacyjnych min.1,3m na podłączeniu do pionu Zaprojektowano boczne podłączenie grzejników w lokach mieszkalnych i usługowych bezpośrednio z pionów z rur PP stabi PN 20 producent KAN- THERM. Przejścia przewodów PP stabi PN20 przez ściany przewiduje się w tulejach ochronnych z rur peszel o średnicy o dymensję większych od przechodzących przewodów wraz z izolacją. Instalacja powinna być stale napełniona wodą, także w okresie gdy ogrzewanie jest wyłączone. Spust wody dopuszczalny jedynie w sytuacjach awaryjnych. Po usunięciu awarii instalację należy niezwłocznie napełnić wodą uzdatnioną. Armatura przy rozdzielaczach będzie umożliwiać spust wody z fragmentu instalacji przy pracy pozostałej części. Dodatkowo na dopuście wody należy zainstalować zawór antyskażeniowy typ EA (klasa wody 3, instalacja bez układu dozowania inhibitorów) 2.5. Grzejniki i armatura grzejnikowa Jako elementy grzejne w mieszkaniach zastosowano grzejniki stalowe płytowe o wysokościach 600 i 900 mm, zasilane boczne typ Compact prod. RETTING Purmo. W łazienkach projektuje się grzejniki drabinkowe typ: Santorini (prod. RETTING Purmo). Do podłączenia grzejników Compact zaprojektowano zawory termostatyczne typ RA-N montowane na. Grzejniki płytowe oraz drabinkowe w mieszkaniach należy wyposażyć w zawory termostatyczne proste RA-N z nastawą wstępną oraz w głowice termostatyczne typ: RA 2996 z ograniczeniem zakresu temperatury minimalnej (+16 o C). Na klatach schodowych zastosować dodatkowo zabezpieczenie przed kradzieżą do głowic termostatycznych typ RA 2996 prod. Danfoss. Zawory termostatyczne dla grzejników płytowych montować z termostatem zlokalizowanym prostopadle do powierzchni ściany, natomiast dla grzejników łazienkowych równolegle. Elementy termostatyczne regulatorów montować po wykonaniu próby hydraulicznej oraz płukaniu przewodów instalacji, nastawy wykonać w trakcie próby na gorąco. Wszystkie grzejniki wyposażone zostaną w odpowietrzniki manualne. Grzejniki łazienkowe typ: Santorini (prod. RETTING Purmo) montować na wysokości cm Armatura regulacyjna Regulacja poszczególnych pionów zostanie zrealizowana za pomocą podpionowych zaworów regulacyjnych różnicy ciśnienia typ: ASV-PV prod. Danfoss montowanych na powrocie współpracującymi z zaworami równoważącymi typu: ASV-M prod. Danfoss montowanymi na zasilaniu. Przepływ przez poszczególne piony wyregulować poprzez odpowiednie ustawienie nastaw wstępnych na zaworach wg rysunków rozwinięć. Przewiduje się możliwość odwodnienia instalacji u podstawy każdego pionu oraz w pomieszczeniu węzła cieplnego. strona 7

8 UWAGA: Przed dokonaniem regulacji instalacji (ustawienie nastaw), należy ją przepłukać 3-krotnie przy ustawieniu wszystkich zaworów na pełny przelot. Należy zapewnić dostęp do zaworów regulacyjnych i odcinających Izolacja termiczna Przewody rozdzielcze /poziomy/ pod stropem garażu, a także pionowe w szachcie instalacyjnym oraz przewody rozprowadzające ciepło do poszczególnych odbiorników, będą zaizolowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. L.p Rodzaj przewodu lub komponentu Wymagania izolacji cieplnej przewodów Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m K) 1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury Przewody i armatura wg poz przechodzące przez ściany lub stropy, 1/2wymagań z poz. 1-4 skrzyżowania przewodów 5 Przewody wg poz. 1-4 ułożone w podłodze 6 mm Piony c.o. należy wykonać z rur PP producent Kan-Therm zaizolować otuliną z pianki polietylenowej FRZ Thermaflex. Nie izolować rozdzielaczy w węźle cieplnym. Nie przewiduje się izolacji na gałązkach zasilających poszczególne grzejniki. Izolowanie przewodów należy rozpocząć po zakończeniu montażu, przeprowadzeniu prób szczelności. Powierzchnie izolowanego przewodu oraz materiału izolacyjnego powinny być suche i czyste Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji. Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie przy użyciu samoczynnych odpowietrzników miejscowych Dn 15 mm np. TACO montowanych zgodnie z PN- 91/B na odejściach z rozdzielaczy, przy zmianach poziomów prowadzenia instalacji, na pionach instalacji c.o., na rozdzielaczach klatkowych Odpowietrzenie instalacji w lokalach realizowane będzie przez indywidualne odpowietrzniki będących na wyposażeniu każdego grzejnika płytowego. Odwodnienie instalacji za pomocą zaworów spustowych montowanych na zasileniu i powrocie obiegu grzewczego, przy rozdzielaczach c.o. w węźle cieplnym z odprowadzeniem do studzienki schładzającej zlokalizowanej na poziomie kondygnacji -1. Na pionach zamontować zawory kulowe odcinające oraz zawory kulowe ze spustem. Instalacja powinna być stale napełniona wodą, także w okresie gdy ogrzewanie jest wyłączone. Spust wody dopuszczalny jedynie w sytuacjach awaryjnych. Po usunięciu awarii instalację należy niezwłocznie napełnić wodą uzdatnioną. Armatura przy rozdzielaczach będzie umożliwiać spust wody z fragmentu instalacji przy pracy pozostałej części. strona 8

9 2.9. Ochrona instalacji przed przekroczeniem temperatury Rozwiązanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury zamieszczono w projekcie węzła cieplnego z dnia opracowaną przez Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe Abix bis sp z o.o. 3. PRÓBY Po zakończeniu montażu, przed zabezpieczeniem antykorozyjnym i robotami budowlanymi należy wykonać próbę na szczelność i wytrzymałość pod ciśnieniem pr +0,2 MPa (0,4 MPa). Badania szczelności na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej wyższej niż 0 C. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zamurowania przebić przed całkowitym zakończeniem montażu, wówczas należy przeprowadzić badania szczelności części instalacji. Próby wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r. oraz instrukcją producenta rur - firmą Kan-therm. 4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU. Rury stalowe przewodowe łączyć przez spawanie zgodnie z instrukcją technologiczną spawania. Przewody mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór stałych i przesuwnych. Przewody mocować zgodnie z normą BN-76/ Instalacja mieszkaniowa zostanie wykonana z rur PP stabi PN20 systemu PP firmy Kan -Therm. Przewody należy układać i łączyć zgodnie z instrukcją producenta rur. Grzejniki płytowe montowane na wys. 10 cm nad podłogą. Przed regulacją instalacji wypłukać ją dwukrotnie wodą wodociągową i przeprowadzić próbę ciśnieniową na zimno, ciśnienie próbne 6,0 bar. Instalację napełnić wodą uzdatnioną wg PN-85/C Po uruchomieniu źródła ciepła wykonać próbę szczelności i działania na gorąco - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prace instalacyjne wykonać zgodnie z wymogami przyjętej technologii w zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach i szczegółowych instrukcjach COBRTI Instal, instrukcji montażu producentów poszczególnych urządzeń i materiałów, z zachowaniem wszelkich przepisów BHP. 5. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Przejścia przewodów instalacji sanitarnych przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zostaną zabezpieczone ogniochronnie zgodnie z wytycznymi HILTI oraz Promat i zgodnie z wymaganiami aprobat technicznych w zależności od średnicy i materiału przewodu: Zbiorcze miejsca przejścia przewodów przez ściany i uszczelnić zaprawą Promastop MG III firmy Promat pokrytą obustronnie masą ogniochronną Promastop - coating: Dla rur palnych o średnicach mm z zastosowaniem uniwersalnych kołnierzy ognioochronnych prod. Niczuk do uszczelniania przejść instalacyjnych, zgodnie z aprobatą techniczną. Przy przejściu przewodów przez przegrody strona 9

10 budowlane pomieszczenia węzła ciepła należy zastosować kołnierze ognioochronne Q68 po obu stronach ściany Przy przejściu przewodów z rur palnych o średnicach mm przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych EI 120 zastosować uniwersalne kołnierze ognioochronne prod. Niczuk do uszczelniania przejść instalacyjnych, zgodnie z aprobatą techniczną Przy każdym przepuście p.poż. należy powiesić tabliczkę informacyjną. Na tabliczce informacyjnej należy wpisać klasę odporności wykonanego zabezpieczenia, produkt jakiego użyto, datę wykonania zabezpieczenia, nazwę podmiotu wykonującego, datę i podpis osoby upoważnionej. Wszystkie zastosowane izolacje cieplne będą wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych należy wykonać z materiałów niepalnych, zapewniających przyjęcie siły powstającej w przypadku pożaru, w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej lub klapy odcinającej. strona 10

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50 OPIS TECHNICZNY... 2 1. DANE WYJŚCIOWE... 2 2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ... 3 3.1 Źródło ciepła... 3 3.2 Rozwiązania techniczne... 3 3.3 Izolacja przewodów

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA 35-083 RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom. 694-200-232

FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA 35-083 RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom. 694-200-232 FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA 35-083 RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom. 694-200-232 Nazwa: PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ I C.O. WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOTŁOWNI (WYMIANA KOTŁÓW) W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: inwentaryzacja architektoniczno - budowlana, uzgodnienia z Inwestorem, normy i wytyczne projektowania, ocena stanu technicznego urządzeń.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW...1 SPIS RYSUNKÓW...2 OŚWIADCZENIE...3 OPIS TECHNICZNY...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Instalacja ogrzewcza...4 4. Instalacja gazowa...5 5. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna - 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna II. CZĘŚĆ GRAFICZNA - rzut piwnic instalacje grzewcze rys. 1 - rzut parteru instalacje grzewcze rys. 2 - rzut piętra instalacje grzewcze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo