PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH"

Transkrypt

1 Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17, lok.u2 PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach Juchnowiec Kościelny INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach Juchnowiec Kościelny AUTOR : mgr inż. Barbara Stempniak Białystok, luty 2013 r. 1

2 SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny 2. Rzut piwnic skala 1:100 Rys. nr 1 3. Rzut parteru skala 1:100 Rys. nr 2 4. Rzut I piętra skala 1:100 Rys. nr 3 5. Rzut II piętra skala 1:100 Rys. nr 4 6. Rzut III piętra skala 1:100 Rys. nr 5 7. Rozwinięcie instalacji c.o. segm. A+B Rys. nr 6 8. Rozwinięcie instalacji c.o. segm. C Rys. nr 7 9. Rozwinięcie instalacji c.o. segm. D Rys. nr 8 2

3 O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu instalacji centralnego ogrzewania 1. Temat i zakres opracowania Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach. Projekt obejmuje dobór grzejników dla nowego zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczeń (po dociepleniu budynku) oraz grzejnikowych zaworów termostatycznych i regulatorów różnicy ciśnienia. Zgodnie z zaleceniem inwestora w projekcie wykorzystano istniejące piony usytuowane w bruzdach ściennych, natomiast przewody rozprowadzające zaprojektowano jako nowe. Projekt obejmuje również pełne obliczenia hydrauliczne określające nastawy wstępne grzejnikowych zaworów termostatycznych i regulatorów różnicy ciśnienia. 2. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Polskie Normy i Wytyczne Projektowania. Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach, opracowany przez NAPE S.A. Oddział w Białymstoku, 2012 r. 3. Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania dwururowa, z rozdziałem dolnym. Przewody rozprowadzające ułożone są pod stropem piwnic i częściowo w kanałach podpodłogowych. Piony instalacji prowadzone są w bruzdach ściennych. W instalacji zastosowane są grzejniki żeliwne, słupowe typu T-1, z rur stalowych ożebrowanych i gładkich oraz stalowe płytowe. Instalacja zasilana jest z własnego źródła ciepła zlokalizowanego w dobudowanym, do segmentu D, budynku. Instalacja jest w złym stanie technicznym i zgodnie z zaleceniami Audytu energetycznego budynku Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach należy ją wymienić na nową wraz z demontażem instalacji odpowietrzajacej. 3

4 4. Projektowana instalacja c.o Rodzaj projektowanej instalacji W budynku zaprojektowano nową instalację c.o. wodną, pompową, z rozdziałem dolnym. Instalacja będzie wyposażoną w stalowe grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi. Całość instalacji będzie składała się z trzech wydzielonych instalacji dla poszczególnych segmentów budynku (tj. dla segmentu A+B, dla segmentu C i dla segmentu D) z wykorzystaniem istniejących rozdzielaczy c.o. w tych segmentach. Zasilanie rozdzielaczy w danym segmencie budynku pozostaje bez zmian Obliczenia instalacji Założenia do obliczeń Rodzaj budynku: Rodzaj ogrzewania: Obliczeniowe temp. wody: Strefa klimatyczna: Działanie ogrzewania: masywny, wodne, pompowe, dwururowe, tz/tp = 80/60 C, IV (temp. pow. zewn. -22 C), bez przerwy Wyznaczenie obliczeniowego zapotrzebowania na moc cieplną Dla analizowanego budynku, wykonano obliczenia szczytowej mocy grzewczej zgodnie z obowiązującą normą EN ISO 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego. Obliczenia przeprowadzono za pomocą programu komputerowego KAN OZC. Współczynniki strat ciepła przyjęto wg Audytu energetycznego budynku Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach dla wskazanego wariantu termomodernizacji budynku. Szczegółowe wyniki obliczeń znajdują się w egzemplarzu archiwalnym. Zgodnie z powyższymi obliczeniami zapotrzebowanie na moc cieplną dla budynku wynosi: 4

5 Segment A+B: Segment C: Segment D: Razem: Φ HL = W Φ HL = W Φ HL = W Φ HL = W Obliczenia hydrauliczne instalacji Obliczenia hydrauliczne instalacji (obejmujące: dobór średnic przewodów oraz regulację hydrauliczną instalacji za pomocą nastaw wstępnych zaworów termostatycznych oraz regulatorów różnicy ciśnień) wykonano programem komputerowym KAN C.O. Szczegółowe wyniki obliczeń hydraulicznych zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym projektu. Natomiast średnice przewodów oraz nastawy zaworów termostatycznych i regulatorów różnicy ciśnień podano w części rysunkowej projektu (rozwinięcia instalacji c.o. dla poszczególnych segmentów). Wymagane ciśnienia dyspozycyjne dla poszczególnych rozdzielaczy c.o. wynosi: Segment A+B: p = 25,8 kpa; Segment C: p = 29,8 kpa; Segment D: p = 11,3 kpa. Dla regulacji hydraulicznej, na gałęziach powrotnych, poszczególnych instalacji c.o. należy zastosować zawory regulacyjne różnicy ciśnienia firmy TOUR & ANDERSON typu STAP: dla segmentu A+B: STAP 20-80, Dn 40, nastawa 20,0 kpa; dla segmentu C: STAP 10-60, Dn 15, nastawa 10,0 kpa; STAP 10-60, Dn 25, nastawa 12,5 kpa; dla segmentu D: STAP 10-40, Dn 40, nastawa 10,0 kpa; Powyższe zawory będą współpracowały z zaworami regulacyjnymi firmy TOUR & ANDERSON typu: STAD (z możliwością pomiaru przepływu i ciśnienia oraz podłączenia rurki impulsowej), które należy zamontować na przewodach zasilających poszczególnych gałęzi instalacji: dla segmentu A+B: STAD Dn 50; dla segmentu C: STAD Dn 32 i STAD Dn 50; 5

6 dla segmentu D: STAD Dn 50; UWAGA: należy sprawdzić, czy istniejące pompy obiegowe c.o. zapewnią wymagane ciśnienia dyspozycyjne dla instalacji c.o. w poszczególnych segmentach budynku. Ponadto pompy obiegowe powinny posiadać samoczynną, automatyczną regulację parametrów pracy. Jeżeli któryś z powyższych warunków nie jest spełniony to należy wymienić istniejące pompy na nowe o odpowiednich parametrach pracy Rurociągi i armatura Instalację należy wykonać z rur stalowych czarnych, średnich (wg PN - 74/H ) łączonych przez spawanie. Rurociągi rozprowadzające instalacji c.o. prowadzone będą pod stropem piwnic i częściowo w kanałach podpodłogowych. Rurociągi poziome należy układać ze spadkiem 3 promile w kierunku rozdzielaczy c.o. dla danego segmentu budynku. Jako zawory odcinające zastosowano zawory kulowe gwintowane, PN Grzejniki i zawory grzejnikowe W budynku zaprojektowano grzejniki płytowe, stalowe firmy PURMO typu C oraz grzejniki łazienkowe typu Santorini. Grzejniki należy mocować do ścian za pomocą wieszaków firmy PURMO, które należy zamawiać razem z grzejnikiem. Wielkość i ilość grzejników pokazano w części rysunkowej projektu. Do regulacji pracy grzejników zaprojektowano zawory regulacyjne (z nastawą wstępną) firmy DANFOSS typu RA N P o Dn = 10 i 15 mm z głowicami termostatycznymi typu RA 2996 (z ograniczonym zakresem nastaw temperatury: o C). Natomiast na gałązkach powrotnych zastosowano zawory firmy DANFOSS typu RLV P Dn = 10 i 15 mm, które umożliwiają odcięcie grzejnika oraz spust wody. Dla zapewnienia wymaganego autorytetu zaworów termostatycznych, w nielicznych pionach, konieczne było zastosowanie podpionowych regulatorów różnicy ciśnień. Zastosowano podpionowe regulatory różnicy ciśnienia firmy DANFOSS typu ASV-PV z zaworami regulacyjnymi typu ASV-I. 6

7 Natomiast dla zlikwidowania nadmiaru ciśnienia dyspozycyjnego dla pionów zawierających pojedyncze grzejniki konieczne było zastosowanie dodatkowych kryz dławiących. Usytuowanie kryz i ich średnice przedstawiono na rozwinięciach instalacji c.o. Nastawy wstępne zaworów termostatycznych i regulatorów różnicy ciśnień przedstawiono na rozwinięciach poszczególnych instalacji c.o. (przy grzejnikach) - w części rysunkowej projektu Odpowietrzenie instalacji Na zakończeniu pionów c.o. zaprojektowano samoczynne odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi o śr. 15 mm Próba i uruchomienie instalacji c.o. Po wypłukaniu instalacji należy przeprowadzić jej próbę ciśnieniową wodą zimną na ciśn. 1,5 pr wg PN-92/M-3401, a następnie przeprowadzić próbę instalacji wodą gorącą oraz dokonać regulacji instalacji poprzez wykonanie odpowiednich nastaw zaworów termostatycznych. Montaż, próby i rozruch instalacji powinny być zgodne z wymaganiami Warunków Technicznych i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom II. Ponadto powinny być przestrzegane następujące zasady: - w czasie wykonywania próby szczelności w stanie zimnym połączonej z płukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszą być całkowicie otwarte, zawory termostatyczne powinny mieć nałożone zamiast głowic termostatycznych kołpaki ochronne; - ze względu na znaczną wrażliwość termostatycznych zaworów na mechaniczne zanieczyszczenia wody grzejnej instalacja wewnętrzna powinna być szczególnie starannie wypłukana; 7

8 - przed rozpoczęciem rozruchu i próbnej eksploatacji instalacji w stanie gorącym należy dokonać regulacji urządzeń zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji technicznej. Regulacja wstępna i jej ewentualne korekty nie wymagają spuszczania wody z instalacji; - instalację należy odpowietrzyć przed i po rozruchu na gorąco przy wyłączonych pompach obiegowych c.o. - na czas wykonywania prób odłączyć naczynie przeponowe w węźle Izolacja termiczna przewodów Po wykonaniu próby szczelności instalacji c.o. nowe przewody stalowe należy oczyścić z rdzy i pomalować farbą antykorozyjną oraz zaizolować termicznie otulinami firmy PAROC Section AL5T o następujących grubościach: - przewody φ 15 i 20: gr. 20 mm - przewody φ 25 i 32: gr. 30 mm - przewody φ 40 i 50: gr. 50 mm UWAGA: Przy wykonywaniu prac demontażowych i montażowych należy zachować następujące środki ostrożności: - przed demontażem instalacji należy spuścić wodę z rurociągów, zdjąć izolację i pociąć rury za pomocą szlifierki kątowej; - cięcie za pomocą palnika i szlifierki wymaga zabezpieczenia ściany za pomocą ekranu z blachy, a na rurociągi założyć należy mokre szmaty w obrębie miejsca cięcia; - szczególną uwagę należy zwrócić przy demontażu rur przechodzących przez ścianę; - wykonywanie prac spawalniczych, montażowych w istniejącym budynku wymaga zabezpieczeń jak przy demontażu: - należy schłodzić rury okręcając mokrymi szmatami - ścianę zabezpieczyć ekranując ją blachą. 8

9 Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych. Uwaga: wszystkie urządzenia i materiały zastosowane w instalacji powinny posiadać certyfikaty, znak bezpieczeństwa typu B lub deklarację zgodności. Powinny być poddawane okresowym przeglądom i kontroli, zgodnie z zaleceniami producenta. Uwaga: dopuszcza się zastosowanie urządzeń i armatury innych producentów pod warunkiem, że ich parametry techniczne i eksploatacyjne będą odpowiadały parametrom zaprojektowanych urządzeń. Autor opracowania 9

10 WYKAZ ZAPROJEKTOWANYCH GRZEJNIKÓW Typ grzejnika-h-l Segm. A+B Segm. C Segm. D Razem [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

11 C C C C C C C C Grzejniki łazienkowe SAA SAA

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH ST-I-02.01. INSTALACJE C.O. Grupa robót:453 100000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robót:453 30000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR J. 1380/S

PROJEKT NR J. 1380/S BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN- EN ISO 9001:2009 numer rejestracyjny AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR J. 1380/S Nazwa obiektu: Dom studencki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: inwentaryzacja architektoniczno - budowlana, uzgodnienia z Inwestorem, normy i wytyczne projektowania, ocena stanu technicznego urządzeń.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW...1 SPIS RYSUNKÓW...2 OŚWIADCZENIE...3 OPIS TECHNICZNY...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Instalacja ogrzewcza...4 4. Instalacja gazowa...5 5. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA

ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I KOTŁOWNIA Kod CPV: 45232141-2 1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50 OPIS TECHNICZNY... 2 1. DANE WYJŚCIOWE... 2 2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ... 3 3.1 Źródło ciepła... 3 3.2 Rozwiązania techniczne... 3 3.3 Izolacja przewodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI W DOMU KULTURY Bielsko-Biała Komorowice OBIEKT: Dom Kultury Komorowice ADRES: Bielsko-Biała ul. Olimpijska

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....3 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania i stan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy.

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje 2 współpracujące ze sobą kotłownie gazowe,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. WSCHODNIEJ 68 Z A W A R T O Ś Ć P R O J E

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo