Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej"

Transkrypt

1 Ośrodek Kształcenia T: [+48 ] F: [+48 ] National Institute of Telecommunications ul. Szachowa PL Warszawa T: [+48 ] F: [+48 ] Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej OPRACOWANIE PROGRAMÓW WARSZTATÓW I SEMINARIÓW INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI ORAZ TEMATÓW I TREŚCI INNYCH FORM DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ REALIZOWANEJ PRZEZ OŚRODEK KSZTAŁCENIA W ROKU 005 Praca nr Zespół autorski: mgr inż. Kazimierz Kochman mgr inż. Bogusław Pawszak Instytut Łączności Instytut Łączności - Ośrodek Kształcenia adres: Szachowa, Warszawa telefon: (+48 ) 5 8 9, , fax: (+48 ) , Internet:

2 Spis treści:. Sprawozdanie końcowe 5. Warsztaty Instytutu Łączności Postępy Telekomunikacji i Informatyki w roku Seminaria Specjalistyczne, Konferencje międzynarodowe, Studia Podyplomowe i szkolenia dedykowane w roku Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć edukacyjnych 56

3 Warszawa, r. Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej Opracowanie Programów Warsztatów i Seminariów Instytutu Łączności oraz tematów i treści innych form działalności edukacyjnej realizowanej przez Ośrodek Kształcenia w roku 005 Praca nr Dynamiczne zmiany w dziedzinie łączności elektronicznej wymuszają konieczność kształcenia ustawicznego specjalistów w dziedzinie telekomunikacji a realizacja ww. tematu wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom rynku w tej dziedzinie. Praca ta jest kontynuacją i rozwojem realizowanego pomyślnie w ubiegłych latach Programu Kształcenia Ustawicznego Instytutu Łączności i studiów podyplomowych : Współczesne systemy teletransmisyjne, Sieci Następnej Generacji NGN Ważnym argumentem za kontynuacją i rozszerzaniem zakresu prac w tej dziedzinie jest konieczność stworzenia pracownikom Instytutu Łączności warunków do podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności, a najlepszym z nich, którzy podejmą trud prowadzenia wykładów danie sposobności uporządkowania swej wiedzy i promocji własnych umiejętności oraz Instytutu jako placówki naukowej skupiającej wybitnych specjalistów. Proponowany na rok 005 Program Warsztaty i Seminaria Instytutu Łączności rozwija w istotnym stopniu dokonania zeszłoroczne. Zostaje utrzymana forma Warsztatów, jako zestawu intensywnych kursów na wysokim poziomie merytorycznym, przeznaczona dla specjalistów z wyższym wykształceniem technicznym, uzupełniona serią Seminaria, którą tworzy zestaw kursów dla specjalistów z wyższym, niekoniecznie technicznym wykształceniem. Obie serie prezentują wiedzę w pełni aktualną, prezentowaną przez wybitnych specjalistów Instytutu Łączności i innych uczelni technicznych. Zadaniem zespołu, zgodnie z otrzymanym zleceniem, było opracowanie tematów i treści, wstępnie proponowanych we wniosku warsztatów i seminariów. Na podstawie analizy ankiet sporządzanych przez uczestników różnych form kształcenia realizowanego przez Instytut Łączności, zespół badawczy zdecydował, że zostaną podjęte prace nad opracowaniem programów i ofert szkoleniowych wszystkich ww. tematów.

4 Programy i treści poszczególnych przedsięwzięć szkoleniowych zostały opracowane na podstawie wiedzy zespołu autorskiego, literatury przedmiotu, konsultacji z opiekunami programów i wykładowcami, którym proponowano wygłoszenie wykładów i prezentację swoich osiągnięć w trakcie realizacji warsztatów. Tematyka i treści opracowanych warsztatów jest zamieszczona w dalszej części sprawozdania. Rola opiekunów programu, jako specjalistów w danym zakresie wiedzy, polegała głównie na konsultowaniu doboru tematyki warsztatów i ocenie prezentowanych treści przez wykładowców w trakcie realizacji seminariów, warsztatów i kursów dedykowanych. Natomiast zespół badawczy czuwał nad stroną metodyczną opracowywanych i realizowanych w praktyce przedsięwzięć szkoleniowych, a także nadzorował przygotowanie materiałów dydaktycznych pod kątem ich przydatności dla uczestników. Wykonane materiały dydaktyczne znajdują się w zbiorach OK i stanowią załączniki do niniejszej pracy. W trakcie prowadzonych prac brzmienie niektórych proponowanych we wniosku tematów warsztatów i seminariów zostało zmodyfikowane, co jest wynikiem zdobywania nowej wiedzy przez zespół autorski, dostosowywania tematyki do wymagań uczestników oraz niewątpliwego wpływu opiekunów, którym zaproponowano współpracę w zakresie przygotowania i realizacji poszczególnych warsztatów i seminariów, a także sugestii Członków Rady Programowej. Członkowie zespołu autorskiego, obok realizacji całokształtu niniejszej pracy statutowej, podejmowali również wysiłek w zakresie opieki nad stroną merytoryczną i metodyczną niektórych warsztatów i seminariów, jeśli posiadana przez nich wiedza na to pozwalała. Zespół autorski, opracował również tematykę i treści oraz kierował realizacją warsztatów organizowanych na zamówienie instytucji. Takie szkolenia dedykowane zrealizowano dla pracowników Polskiego Radia, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, CBR TPS.A. Działania w zakresie modyfikacji tych programów zostały podjęte na podstawie doświadczeń z realizacji ich w ubiegłym roku. Zespół autorski wniósł poprawki uwzględniające nową wiedzę, a także sugestie i propozycje ubiegłorocznych absolwentów tego kierunku Studiów Podyplomowych. Celem tych studiów jest pogłębienie wiedzy absolwentów wyższych uczelni technicznych z obszaru współczesnej telekomunikacji, przygotowanie kadr do wdrażania i eksploatacji nowoczesnych systemów teletransmisyjnych oraz użytkowania nowoczesnych urządzeń w warunkach intensywnego wprowadzania nowoczesnej techniki i nowych usług. Wzorem lat ubiegłych prowadzono mieszany model kształcenia. W mieszanym modelu tradycyjne nauczanie jest uzupełniane nauczaniem na odległość. Mieszany model studiów łączy w sobie zalety zarówno kształcenia stacjonarnego, jak i zdalnego. Zajęcia tradycyjne umożliwiają uczestniczącym w nich osobom oderwanie się od bieżących spraw i skupienie na przyswajaniu nowego materiału. Odizolowanie od codziennego środowiska przyspiesza proces uczenia. Nauczanie na odległość ma za to inne zalety, a przede wszystkim niższy sumaryczny koszt kształcenia, nie ma bowiem kosztów transportu i kosztów wyłączenia pracownika z codziennych obowiązków. Do skutecznego nauczania jest niezbędna bardzo duża liczba samodzielnych i grupowych ćwiczeń w warunkach laboratoryjnych, które nie zawsze można zasymulować w Internecie. Zmodyfikowano i ulepszono nową formę kształcenia: kursy internetowe metodą E-learning. 3

5 Nasze szkolenia są prowadzone metodą distance learning z wykorzystaniem Internetu, czyli uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych tylko za pomocą Internetu, logując się na stronę szkolenia za pomocą przyznanej im nazwy użytkownika oraz hasła. Internetowa formuła szkolenia umożliwia uczestnikom: samodzielne studiowanie w najdogodniejszym dla nich czasie, niskie koszty, studiowanie w miejscu pracy, łatwe oraz stałe kontakty z instruktorem i innymi uczestnikami szkolenia. Adresatami przygotowanych kursów są kadry kierownicze i specjaliści zatrudnieni w przedsiębiorstwach, działających w obszarze telekomunikacji i informatyki. Dotychczas, w zakresie szkoleń, współpracujemy głównie z Telekomunikacją Polską, Pocztą Polską, bankami, przedstawicielami administracji państwowej, operatorami niezależnymi oraz pracownikami prywatnych firm, prowadzących działalność telekomunikacyjną i informatyczną. Wielką popularnością cieszą się warsztaty, dotyczące kierunków rozwoju technicznego i usługowego sieci telekomunikacyjnych oraz sieci Internet. Zlecony temat: Opracowanie programów warsztatów i seminariów instytutu łączności oraz tematów i treści innych form działalności edukacyjnej realizowanej przez Ośrodek Kształcenia w roku 005 został wdrożony do praktycznej realizacji w 005 r., w zakresie Warsztatów IŁ i seminariów specjalistycznych i Studiów Podyplomowych: zakończenie w czerwcu kierunku SP Sieci Następnej Generacji i rozpoczęcie w październiku nowego kierunku: Teleinformatyka Stosowana. Zespół autorski wyraża podziękowanie wszystkim osobom, które służyły pomocą w trakcie opracowywania programów działalności edukacyjnej i wspierały tę działalność poprzez wygłaszanie wykładów i inne formy pracy dydaktycznej. 4

6 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kształcenia (OK) IŁ w 005 roku. Opracowano tematy i treści warsztatów z cyklu Postępy telekomunikacji i informatyki o następującej tematyce: Technika dostępu abonenckiego xdsl i FITL Telekomunikacja Światłowodowa Lokalne Sieci Komputerowe Rozwój i integracja technik TCP/IP i ATM Funkcjonowanie Sieci Następnej Generacji - NGN Optyczne sieci DWDM i CWDM: właściwości, architektura i techniki transmisyjne. Techniki pomiarowe. Techniki i technologie sieci internetowych Realizacja usług głosowych w sieciach IP Techniki i technologie sieci internetowych Aspekty Europejskiego i Polskiego Prawa Telekomunikacyjnego Sieci i systemy teleinformatyczne z protokołem X.5 i TCP/IP Podstawy Systemu UMTS Protokoły i Styki Telekomunikacyjne Zewnętrzne Interfejsy Sieci Dostępowych. Parametry Techniczne i Metodyka Badań Bezprzewodowe sieci transmisji danych WLAN Sieci Szerokopasmowe i ATM Architektura Sieci Telekomunikacyjnych Systemy Teletransmisyjne SDH Wprowadzenie do systemu UMTS Zaawansowane mechanizmy systemu UMTS Systemy zarządzania sieciowego Nowoczesne systemy TCP/IPi ATM, integracja z SDH Systemy WLAN 80. Współczesne systemy radiofoniczne Techniki i protokoły sieci pakietowych Protokół WAP i system UMTS Wybrane aspekty Prawa Telekomunikacyjnego i Prawa Budowlanego Zrealizowano następujące tematy warsztatów: Rozwój i integracja technik TCP/IP i ATM Sieci Szerokopasmowe i ATM Współczesne systemy radiofoniczne Architektura Sieci Telekomunikacyjnych Technika dostępu abonenckiego xdsl i FITL Nowoczesne systemy TCP/IPi ATM, integracja z SDH Realizacja usług głosowych w sieciach IP Wprowadzenie do systemu UMTS Zaawansowane mechanizmy systemu UMTS (-krotnie) Optyczne sieci DWDM i CWDM: właściwości, architektura i techniki transmisyjne. Techniki pomiarowe. W 005 roku odbyły się następujące seminaria specjalistyczne: Seminarium nt. USTAWY z dnia 8 października004 r. O zasadach finansowania nauki Electromagnetics in the Analysis and Design of Communication and High-speed Systems by Professor Trevor Benson 5

7 Opracowanie koncepcji organizacji systemu łączności dla systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym współdziałania z systemami łączności państw sojuszniczych konferencje: Dokonano korekty programów Studiów Podyplomowych prowadzonych przez Instytut Łączności w latach ubiegłych. Opracowano program nowego kierunku Studiów Podyplomowych Teleinformatyka Stosowana Zaoferowano następujące tematy Studiów Podyplomowych: Sieci Następnej Generacji NGN Systemy Radiokomunikacyjne Telekomunikacyjne Systemy Multimedialne Zarządzanie Sieciami Telekomunikacyjnymi Współczesne Systemy Teletransmisyjne Teleinformatyka Stosowana Kryteria kształtowania polityki telekomunikacyjnej państwa Seminarium DVB Quantum Well and Quantum Dot Intermixing for Optoelectronic Device Integration by Professor Chennupati Jagadish Seminarium NASK Wspomaganie procesu ustalania cen detalicznych i negocjacji stawek rozliczeniowych na konkurencyjnym rynku usług telekomunikacyjnych Zespół Ośrodka Kształcenia we współpracy z innym komórkami Instytutu Łączności (Zakład Teletransmisji i Technik Światłowodowych, Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych Telekomunikacji, Samodzielna Pracownia Komputerowego Wspomagania Decyzji w Telekomunikacji, Ośrodek Informacji Naukowej, Ośrodek Informatyki) przeprowadził następujące międzynarodowe Workshop on Policy issues in an Open Market Seminarium Grupy Roboczej Nr (WG) na temat: "Reliability of Optical Networks and Systems Including Free Space Communication" Europejskiego Programu Badawczego COST-70 "Reliability of Optical Components and Devices in Communications Systems and Networks" nd Workshop on the Prospectsof Personal Wireless Communications (PPWC-05) The Fifth International Conference on Decision Support for Telecommunications and Information Society W Ośrodku Kształcenia odbyły się również szkolenia dedykowane dla pracowników Instytutu Łączności: Szkolenie w zakresie użytkowania MS Outlook XP, 003 w połączeniu z Microsoft Exchange 003 Electromagnetics in the Analysis and Design of Communication and High-speed Systems W czerwcu 005 roku zakończono egzaminem końcowym dwusemestralne Studia Podyplomowe Sieci Następnej Generacji. Od października 005 r. uruchomiono dwusemestralne Studia Podyplomowe na kierunku Teleinformatyka Stosowana. Wzorem lat ubiegłych prowadzono mieszany model kształcenia. W mieszanym modelu tradycyjne nauczanie jest uzupełniane nauczaniem na odległość (Internet-Portal Edukacyjny. Mieszany model studiów łączy w sobie zalety zarówno kształcenia stacjonarnego, jak i zdalnego. Zmodyfikowano i ulepszono formę kształcenia: kursy internetowe metodą E-learning: Nasze szkolenia są prowadzone metodą distance learning z wykorzystaniem Internetu, czyli uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych tylko za pomocą Internetu, logując się na stronę szkolenia za pomocą przyznanej im nazwy użytkownika oraz hasła. Internetowa formuła szkolenia umożliwia 6

8 uczestnikom: samodzielne studiowanie w najdogodniejszym dla nich czasie, niskie koszty, studiowanie w miejscu pracy, łatwe oraz stałe kontakty z instruktorem i innymi uczestnikami szkolenia. W 005 roku we wszystkich powyższych formach szkolenia uczestniczyło około 800 osób w tym około 300 pracowników Instytutu Łączności 7

9 WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Postępy Telekomunikacji i Informatyki Warsztaty Instytutu Łączności: Postępy Telekomunikacji i Informatyki w roku 005 Instytut Łączności - Ośrodek Kształcenia adres: Szachowa, Warszawa telefon: (+48 ) 5 8 9, , fax: (+48 ) , Internet: 8

10 WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Postępy Telekomunikacji i Informatyki W-0305,W-305 W TEMAT WARSZTATÓW: OPIEKUN PROGRAMU: Technika dostępu abonenckiego xdsl i FITL MGR INŻ. HENRYK GUT-MOSTOWY Krótki opis tematyki: Program warsztatów jest przeznaczony dla zainteresowanych teorią i praktyką szerokopasmowych abonenckich sieci dostępowych xdsl i FITL, tzn. sieci opartych na kablach miedzianych i światłowodowych. W ramach warsztatów zostaną omówione: architektura, struktura funkcjonalna, zasada działania i elementy konstrukcyjne tych sieci, a także metody pomiarowe wybranych parametrów technicznych tych sieci, z pokazem laboratoryjnym. Przedmiotem wykładów będą także zagadnienia zabezpieczeń linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed przepięciami i przetężeniami (z pokazem laboratoryjnym) oraz architektury i podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne szerokopasmowych systemów dostępowych, oferowanych przez głównych dostawców sprzętu telekomunikacyjnego w Polsce. Jako stymulatory rozwoju takich sieci, na wstępie scharakteryzowane zostaną telekomunikacyjne usługi multimedialne pięciu podstawowych kategorii. Program warsztatów dni: Lp. Temat i treść zajęć Ilość godzin. Usługi multimedialne kategorie, charakterystyki funkcjonalne i uwarunkowania sieciowe.. Łącza cyfrowe xdsl modele odniesienia, podstawowe parametry eksploatacyjne, organizacja strumieni sygnałów cyfrowych i uwarunkowania technicznoekonomiczne 3. Łącza cyfrowe xdsl zasady modulacji i detekcji sygnałów liniowych. 4. Łącza cyfrowe xdsl metody monitorowania i zarządzania wybranymi parametrami łączy. 5. Prezentacje firmowe 6. Łącza cyfrowe xdsl metody pomiarowe wybranych parametrów techniczoeksploatacyjnych łączy pokaz w laboratorium. 7. Zabezpieczenia linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed przepięciami i przetężeniami pokaz w laboratorium. 8. Sieci FITL architektura, elementy funkcjonalne, podstawowe parametry eksploatacyjne i uwarunkowania techniczno-ekonomiczne. 9. Sieci FITL wybrane elementy konstrukcyjne sieci, ich zasada działania, podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne i metody pomiarowe tych parametrów. 9

11 WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Postępy Telekomunikacji i Informatyki W-0405 W TEMAT WARSZTATÓW: OPIEKUN PROGRAMU: Telekomunikacja Światłowodowa PROF. DR HAB. INŻ. BOGDAN GALWAS Tematyka: W ramach Warsztatów omówione zostaną podstawowe techniki stosowane we współczesnej telekomunikacji światłowodowej, z uwzględnieniem zarówno rozwoju technologii elementów łączy światłowodowych (źródła światła, modulatory, wzmacnianie i fotodetekcja) jak i rozwój systemów telekomunikacji optycznej (multipleksacja WDM, optyczne sieci szkieletowe i dostępowe, sieci optycznie przezroczyste). Program warsztatów dni: Lp. Temat zajęć Liczba godzin. Podstawy transmisji optycznej. Światłowody - budowa i parametry 3. Elementy bierne toru światłowodowego 4. Lasery i nadajniki łączy optycznych 5. Modulatory i wzmacniacze łączy optycznych 6. Odbiorniki sygnałów optycznych 7. Optyczne łącza analogowe i cyfrowe 8. Multipleksacja OTDM, WDM i DWDM 9. Projektowanie toru światłowodowego 0. Seminarium z tematyki warsztatów i prezentacje firmowe 0

12 WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Postępy Telekomunikacji i Informatyki W-0505,W-505 W TEMAT WARSZTATÓW: OPIEKUN PROGRAMU: Krótki opis tematyki: Lokalne Sieci Komputerowe MGR INŻ. GRZEGORZ WÓJCIK Program kursu jest przeznaczony dla inżynierów zajmujących się problematyką lokalnych sieci komputerowych. Zawiera treści dotyczące protokołów sieciowych, standardów okablowania, poczty elektronicznej, urządzeń stosowanych w sieciach LAN, routingu, konfiguracji sieci i bezpieczeństwa w sieciach lokalnych. W programie przewidziano ćwiczenia praktyczne w laboratorium obejmujące przyłączanie stacji do sieci i instalację oprogramowania. Program Warsztatów dni: Lp. Temat i treść zajęć Ilość godzin Wprowadzenie w zagadnienia sieci komputerowych Historia sieci komputerowych, model ISO-OSI, konwergencja usług Podstawy protokołów TCP/IP Rodzina protokołów sieciowych. 3 Urządzenia lokalnej sieci komputerowej Rodzaje urządzeń stosowanych w sieciach LAN. Rola i możliwości wykorzystania 4 Zarządzanie sieciami LAN Metody zarządzania w sieciach komputerowych. Protokoły, bazy informacji o urządzeniach. Najczęściej stosowane oprogramowanie. 5 Standardy okablowania strukturalnego Powszechnie stosowane standardy okablowania.. Zastosowania różnych technik okablowania. 6 Poczta elektroniczna Właściwości poczty elektronicznej. Funkcjonowanie. Konfiguracja. 7 Sieci wirtualne i priorytety w sieciach LAN Istota sieci wirtualnych. Nowe mechanizmy pozwalające na zwiększenie możliwości współczesnych sieci komputerowych. 8 Budowa sieci szkieletowych Zasady tworzenia sieci szkieletowych. Protokoły: ATM, Gigabit Ethernet. 9 Routing w sieciach IP Routing statyczny. Podstawy routingu dynamicznego. Protokoły routingu. Zastosowania. 0 Transmisja głosu w sieciach komputerowych Przyłączenie sieci LAN do sieci Internet Sposoby przyłączenia sieci lokalnej do rozległej, protokoły, konfiguracja, zabezpieczenia sieci lokalnej.

13 WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Postępy Telekomunikacji i Informatyki W-0605 W TEMAT WARSZTATÓW: OPIEKUN PROGRAMU: Rozwój i integracja technik TCP/IP i ATM DR INŻ. BOLESŁAW KOWALCZYK Krótki opis tematyki: Prezentacja problematyki rozwoju technik SDH, FR, ATM i IP. Zapoznanie uczestników z istotą sieci transmisji danych, realizowanych z wykorzystaniem różnych technik, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki współpracy sieci ATM z innymi sieciami telekomunikacyjnymi. Program warsztatów dni: Lp. Temat zajęć Liczba godzin. Wprowadzenie: tendencje rozwojowe współczesnego rynku usług telekomunikacyjnych.. Zestaw technik i protokołów sieci następnej generacji: SDH, ATM, IP, schematy VoATM i VoIP 3. Integracyjna architektura sieciowa: komponenty warstwy dostępowej, tranzytowej, styki z sieciami operatorów prywatnych, obsługa transferów multimedialnych i internetowych. 4. Trunking ATM, realizacje przekazów internetowych: praktyczne realizacje, znaczenie dla rozwoju warstwy sieciowej, współpraca gigarouterów IP z węzłami sieci ATM. 5. Mechanizmy gwarantowania jakości oraz bezpieczeństwa świadczonych usług: nowoczesne realizacje warstwy adaptacyjnej (AAL), schemat MPLS, różnicowanie klas usługowych (DiffServ) (IntServ), współpraca międzyoperatorska Podsumowanie warsztatów

14 WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Postępy Telekomunikacji i Informatyki W-0705,W-405 W-705, W-5505 W TEMAT WARSZTATÓW: Funkcjonowanie Sieci Następnej Generacji - NGN OPIEKUN PROGRAMU: DR INŻ. BOLESŁAW KOWALCZYK Tematyka: Tematyka warsztatów dotyczy zagadnień technicznych stanowiących podstawę wdrażania i funkcjonowania perspektywicznych sieci telekomunikacyjnych, określanych jako sieci następnej generacji (NGN). Program warsztatów - dni: Lp. Tematyka Ilość godzin. Wprowadzenie w problematykę sieci następnej generacji NGN. Konwergencja sieci i usług. Kierunki ewolucji sieci.. Wielofalowe systemy optyczne. Definicje, systemy WDM -kanałowe, CWDM, DWDM. Zasady działania. Elementy funkcjonalne łączy i sieci WDM. Komutacja Optyczna. Stan obecny i kierunki rozwoju. 3. Rozwiązania techniczne łączy i sieci DWDM oraz CWDM. Urządzenia końcowe, wzmacniacze optyczne (EDFA, SOA, Raman), kompensatory dyspersji DCF i FBG. Korekcja błędów (FEC). Komutacja optyczna. Parametry sieci DWDM. Rola transmisji DWDM i CWDM w sieciach NGN. 4. Systemy SDH w NGN. Stan normalizacji, ewolucja sieci transportowej. Wykorzystanie sieci SDH do łączenia węzłów sieci. 5. Technika ATM. Geneza, istota i właściwości, obszary zastosowań. 6. Architektura warstwowa sieci ATM. Funkcje sterowania ruchem. Modele usługowe. 7. Charakterystyka sieci z protokołem TCP/IP. Informacje podstawowe,, architektura sieci internetowych Elementy systemów internetowych. Protokoły TCP/IP 8. Techniki gwarantowania jakości. QoS w sieciach ATM. Mechanizmy MPLS w sieciach IP, techniki InServ, DifSerw. 9. Platforma usługowa sieci następnej generacji. Architektura sieci. Planowanie sieci NGN. Etapy wdrażania. 0. Systemy dostępowe w sieci następnej generacji. Sieci ISDN, GSM, xdsl, FITL, sieci UTRAN-UMTS.. Rozwiązania sprzętowe sieci - prezentacja. Podsumowanie warsztatów. Wręczenie certyfikatów. 3

15 TEMAT WARSZTATÓW: OPIEKUN PROGRAMU: WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Krótki opis tematyki: Postępy Telekomunikacji i Informatyki W-0805, W-605 W-4305, W Optyczne sieci DWDM i CWDM: właściwości, architektura i techniki transmisyjne. Techniki pomiarowe. DOC. DR HAB. MARIAN MARCINIAK Warsztaty są przeznaczone dla specjalistów zainteresowanych problematyką optycznych sieci DWDM we współczesnej łączności światłowodowej. Treści wykładów i prezentacji dotyczą specyficznych problemów transmisji występujących w sieciach DWDM, parametrów światłowodów i elementów optycznych, projektowania oraz pomiarów tych sieci. W trakcie realizacji warsztatów przedstawione zostaną ponadto zagadnienia standaryzacyjne w tym najnowsze zalecenia ITU, a także perspektywy i warianty dalszego rozwoju sieci DWDM. Wykłady będą uzupełnione ćwiczeniami praktycznymi w zakresie pomiarów parametrów sieci DWDM. Program warsztatów dni: Lp. Temat i treść zajęć Podstawy wielofalowych systemów optycznych Definicje, systemy WDM -kanałowe, CWDM, DWDM. Zasady działania. Elementy funkcjonalne łączy i sieci WDM. Dotychczasowy rozwój i jego kierunki. Rozwiązania techniczne łączy i sieci DWDM oraz CWDM. Normalizacja w ramach ITU-T Urządzenia końcowe, wzmacniacze optyczne (EDFA, SOA, Raman), kompensatory dyspersji DCF i FBG. Korekcja błędów (FEC). Komutacja optyczna. Parametry sieci DWDM.. Rola transmisji DWDM i CWDM w sieciach telekomunikacyjnych i informatycznych. 3 Ograniczenia wprowadzane przez zjawiska optyczne w jednomodowym włóknie światłowodowym oraz metody ich usuwania. Dyspersja chromatyczna, dyspersja polaryzacyjna (PMD), mieszanie czterofalowe (FWM) i inne zjawiska nieliniowe. Zakresy zwiększonej tłumienności włókna. 4 Włókna światłowodowe dla sieci DWDM i CWDM, ich kierunki rozwoju i standaryzacja w ITU-T Włókna o niezerowej dyspersji, kompensacja dyspersji, włókna bez piku wodnego. Praca włókna i kabla w zakresie powyżej 575 nm. Wpływ jakości montażu i warunków pracy kabla. Włókna G.65 i G.655.Wykorzystanie istniejących linii kablowych dla sieci DW. 5 Złącza światłowodowe dla urządzeń DWDM Złącza kątowe (APC). Wymagania dla złączy w sieci ze wzmacniaczami optycznymi EDFA i Ramana. Uszkodzenia złączy w warunkach wysokich mocy promieniowania. 6 Rodzaje parametrów urządzeń i ich pomiary w sieci wielofalowej 7 Parametry specyficzne dla urządzeń i sieci DWDM i CWDM. Analizator widma optycznego i jego rola. Typowe problemy i błędy pomiarowe. Bezpieczeństwo pracy (promieniowanie dużej mocy). Mierzone parametry linii. PMD, dyspersja chromatyczna, tłumienności w zakresach innych niż 30 nm i 550 nm. Przyrządy pomiarowe. Pokaz światłowodowych przyrządów pomiarowych i wykonywanie pomiarów - ćwiczenia Pomiary: reflektometrem i miernikiem mocy optycznej, pomiary strat złączy, pomiary analizatorem widma optycznego. Inspekcja złączy mikroskopem 8 Prezentacja Firmowa 9 Seminarium, ocena uczestników, wręczenie świadectw ukończenia szkolenia Ilość godzin 3 3 4

16 WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Postępy Telekomunikacji i Informatyki W TEMAT WARSZTATÓW: OPIEKUN PROGRAMU: Techniki i technologie sieci internetowych DR INŻ. BOLESŁAW KOWALCZYK Tematyka: W ramach Warsztatów omówione zostaną techniki stosowane obecnie w Internecie, sieciach Intranet oraz różnego rodzaju systemach mających zapewniać jakość usług w sieciach rozległych DiffServ, MPLS. Przedstawione zostaną również mechanizmy stosowane do zabezpieczania danych przesyłanych w sieciach rozległych, firmowych. Program warsztatów dni: Lp. Temat zajęć Liczba godzin. System DNS: budowa, działanie, powiązanie z innymi usługami. Routing w sieciach z protokołem IP: dynamiczne i statyczne protokoły routingu, wplyw protokołów na zachowania sieci. 3. MPLS: koncepcja MPLS, protokół dystrybucji etykiet LDP, wykorzystanie właściwości MPLS w inżynierii ruchu, MPLS jako wsparcie mechanizmów QoS 4. IPSec, VPN:, mechanizmy realizacji, reguły ich stosowania, rodzaje ataków, strategie przeciwdziałania, dedykowane funkcje i protokoły. 5. DiffServ: architektura modelu usług zróżnicowanych, klasy usług w modelu DiffServ, współdziałanie z protokołem MPLS 6. Protokół IPv6: zasadnicze zmiany w porównaniu z IPv6, standaryzacja protokołu 7. Inserv: architektura modelu usług zintegrowanych, protokół rezerwacji zasobów RSVP, współdziałanie z protokołem MPLS 8. Seminarium i prezentacje firmowe 5

17 WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Postępy Telekomunikacji i Informatyki W-05, W-505 W-4405, W TEMAT WARSZTATÓW: OPIEKUN PROGRAMU: Realizacja usług głosowych w sieciach IP DR INŻ. BOLESŁAW KOWALCZYK Tematyka: Program warsztatów jest przeznaczony dla zainteresowanych teorią i praktyką wykorzystania protokołu IP do transmisji głosu. Celem warsztatów jest: przedstawienie zagadnień technicznych i standaryzacyjnych związanych z teorią i praktyką transmisji głosu w sieciach pakietowych oraz ich funkcjonowania w rzeczywistych sieciach teleinformatycznych. Omówiona zostanie problematyka normalizacji, a także stan aktualny i perspektywy rozwoju tej usługi w sieciach internetowych. Ponadto zostaną zaprezentowane współczesne rozwiązania aplikacji użytkowych w tym zakresie. Program warsztatów dni: Lp. Temat zajęć Liczba godzin. Wybrane zagadnienia transformacji współczesnych sieci telekomunikacyjnych. Charakterystyka protokołów stosowanych w sieciach konwergentnych: protokoły sygnalizacji i protokoły transportowe; 3. Wprowadzenie do tematyki VoIP 4. Transmisja dźwięku w sieciach IP 5. Transmisja dźwięku w sieciach Frame Relay 6. Voice over ATM 7. Jakość usług w sieciach IP ze szczególnym uwzględnieniem ruchu głosowego 8. Ocena przydatności sieci pakietowych do transmisji głosu, zasady testowania i działania korekcyjne 9. Przykładowe rozwiązania sieci świadczących usługi VoIP. Rozwiazania :Cisco AVVID, Nortel Succession 0. Projektowanie i wdrażanie systemów telefonii IP (wybrane aspekty). Seminarium i prezentacje firmowe 6

18 WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Postępy Telekomunikacji i Informatyki W TEMAT WARSZTATÓW: OPIEKUN PROGRAMU: Techniki i technologie sieci internetowych DR INŻ. BOLESŁAW KOWALCZYK Tematyka: W ramach Warsztatów omówione zostaną techniki stosowane obecnie w Internecie, sieciach Intranet oraz różnego rodzaju systemach mających zapewniać jakość usług w sieciach rozległych DiffServ, MPLS. Przedstawione zostaną również mechanizmy stosowane do zabezpieczania danych przesyłanych w sieciach rozległych, firmowych. Program warsztatów dni: Lp. Temat zajęć Liczba godzin. System DNS: budowa, działanie, powiązanie z innymi usługami. Routing w sieciach z protokołem IP: dynamiczne i statyczne protokoły routingu, wplyw protokołów na zachowania sieci. 3. MPLS: koncepcja MPLS, protokół dystrybucji etykiet LDP, wykorzystanie właściwości MPLS w inżynierii ruchu, MPLS jako wsparcie mechanizmów QoS 4. IPSec, VPN:, mechanizmy realizacji, reguły ich stosowania, rodzaje ataków, strategie przeciwdziałania, dedykowane funkcje i protokoły. 5. DiffServ: architektura modelu usług zróżnicowanych, klasy usług w modelu DiffServ, współdziałanie z protokołem MPLS 6. Protokół IPv6: zasadnicze zmiany w porównaniu z IPv6, standaryzacja protokołu 7. Inserv: architektura modelu usług zintegrowanych, protokół rezerwacji zasobów RSVP, współdziałanie z protokołem MPLS 8. Seminarium i prezentacje firmowe 7

19 WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Postępy Telekomunikacji i Informatyki TEMAT WARSZTATÓW: OPIEKUN PROGRAMU: Tematyka: W-305, W-805 W Aspekty Europejskiego i Polskiego Prawa Telekomunikacyjnego MGR MIROSŁAW FERENIEC Omówienie głównych aspektów regulacji prawnych UE i ich wpływu na politykę regulacyjną krajów członkowskich, w tym polską. Przegląd ważniejszych aktualnych aktów regulacyjnych Unii Europejskiej w zakresie telekomunikacji. Przegląd nowego polskiego prawa telekomunikacyjnego z punktu widzenia ich zgodności z obecnymi uregulowaniami europejskimi. Omówienie wpływu nowego prawa na funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego oraz prowadzenia działalności telekomunikacyjnej w Polsce. Program warsztatów dni: Lp Temat i treść wykładu Liczba godzin Prawo europejskie Źródła prawa Wspólnotowego. Kategorie aktów prawnych. Acquis communautaire. Unia Europejska a państwa członkowskie. Komunikacja elektroniczna w polityce Unii Europejskiej Uniwersalizm telekomunikacji, europejskie społeczeństwo informacyjne, społeczne aspekty telekomunikacji, implikacje regulacyjne konwergencji. Prawo telekomunikacyjne Unii Europejskiej Założenia prawa telekomunikacyjnego, główne kierunki regulacji rynku komunikacji elektronicznej, aspekty regulacyjne konkurencji, usługa powszechna, zadania państwa w komunikacji elektronicznej. Kierunki zmian w regulacjach dotyczących komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej Wspieranie rozwoju konkurencji, ujednolicanie warunków prowadzenia działalności, zmniejszanie zakresu regulacji. Prawo telekomunikacyjne w Polsce Ustawa Prawo Telekomunikacyjne - układ, zakres i cel regulacji. Regulacje prawne dotyczące działalności telekomunikacyjnej w Polsce Uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, opłaty za nabywanie uprawnień oraz prowadzenie działalności telekomunikacyjnej. Świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług powszechnych oraz zasady ich finansowania Zasady świadczenia usług i opłaty za świadczenie usług, uprawnienia abonentów i użytkowników usług, obowiązki operatorów. Połączenia międzysieciowe i współpraca międzyoperatorska Aspekty współpracy, zakres współpracy, rozliczenia między operatorami współpracującymi Regulacje prawne w stosunku do operatorów telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej Asymetria regulacji, szczególne obowiązki operatorów o pozycji znaczącej. Gospodarka zasobami częstotliwości i zasady kompatybilności elektromagnetycznej, gospodarka numeracją. Istota i aspekty prawne. Gospodarka zasobami częstotliwości. Wymagania dla urządzeń telekomunikacyjnych. Infrastruktura techniczna. Sytuacje szczególnych zagrożeń. Wymagania w stosunku do infrastruktury i urządzeń telekomunikacyjnych, ocena zgodności, postępowanie w sytuacjach szczególnych zagrożeń. URTiP i jego uprawnienia Rola i zadania URTiP. Uprawnienia URTiP. Kary finansowe dla podmiotów i osób nie stosujących się do wprowadzonych regulacji i wymagań. 8

20 WARSZTATY INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI Postępy Telekomunikacji i Informatyki W TEMAT WARSZTATÓW: OPIEKUN PROGRAMU: Sieci i systemy teleinformatyczne z protokołem X.5 i TCP/IP DR INŻ. BOLESŁAW KOWALCZYK Program warsztatów dni: Lp. Temat wykładu. Protokół X.5: wprowadzenie: zasadnicze cechy protokołu X.5, protokoły związane Liczba godz.. Protokół X.5: warstwa fizyczna i warstwa łącza danych 3. Protokół X.5: warstwa sieciowa, mechanizmy obsługi przepływów 4. Protokół Frame Relay. Architektura sieci 5. Protokół X.5 i FR: interfejsy do innych sieci. Krajowe sieci transmisji danych 6. Protokoły TCP/IP: informacje podstawowe, zestaw ARPA, architektura sieci internetowych 7. Protokoły TCP/IP: interfejsy, formaty ramek, schematy adresowania, routing 8. Protokoły TCP/IP: protokoły pomocnicze, współpraca elementów sieciowych, bramki międzysystemowe 9. Współpraca międzysieciowa: wymagania ogólne, normalizacja, przykłady aplikacji użytkowych 0. Seminarium i prezentacje firmowe z tematyki poruszanej w trakcie warsztatów Podsumowanie warsztatów. Dyskusja 9

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153 Przedmowa 1. Sieci telekomunikacyjne 1 1.1. System telekomunikacyjny a sieć telekomunikacyjna 1 1.2. Rozwój sieci telekomunikacyjnych 4 1.2.1. Sieci telegraficzne 4 1.2.2. Sieć telefoniczna 5 1.2.3. Sieci

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej Systemy telekomunikacyjne prezentacja specjalności Łódź, maja 006 r. Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r. Instytut Łączności Ośrodek Informacji Naukowej ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel./faks: (0-prefiks-22) 512 84 00, tel. 512 84 02 e-mail: redakcja@itl.waw.pl WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych.

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. SYSTEMY SZEROKOPASMOWE 1 Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. ATM Frame Relay Fast 10 Gigabit X.25 FDDI

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19 Spis treści 3 1. Wprowadzenie...9 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11 2.1. Model odniesienia... 11 2.2. Ewolucja technologii sieciowych...12 2.3. Specyfika ruchowa systemów medialnych...13 2.4.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - opis przedmiotu

Sieci komputerowe - opis przedmiotu Sieci komputerowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-SK-L-S14_pNadGenWRNH5 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r. (EAE) Aparatura elektroniczna 1. Podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości czujników. 2. Prawa gazów doskonałych i ich zastosowania w pomiarze ciśnienia. 3. Jakie właściwości mikrokontrolerów rodziny

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ITE s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ITE s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Sieci światłowodowe Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ITE-1-403-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Urządzenia w systemach teleinformatycznych Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ITE-1-404-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja w transporcie drogowym Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów

Telekomunikacja w transporcie drogowym Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Kod przedmiotu TR.SIP616 Nazwa przedmiotu Telekomunikacja w transporcie drogowym Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 5 Sieci szkieletowe Program wykładu Standardy TDM Zwielokrotnianie strumieni cyfrowych PDH a SDH Ochrona łączy Synchronizacja Sieci SDH na różnych poziomach WDM i DWDM 1

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Podstawy Teleinformatyki

Rozkład materiału z przedmiotu: Podstawy Teleinformatyki Rozkład materiału z przedmiotu: Podstawy Teleinformatyki Dla klasy 3 i 4 technikum 1. Klasa 3 34 tyg. x 3 godz. = 102 godz. Szczegółowy rozkład materiału: I. Przegląd informacji z zakresu teleinformatyki:

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

Teleinformatyczne Sieci Mobilne

Teleinformatyczne Sieci Mobilne Specjalność Teleinformatyczne Sieci Mobilne Opiekun specjalności: dr hab. inŝ. Ryszard J. Zielinski, prof.pwr kontakt: tel: 320 3080 e-mail: ryszard.zielinski@pwr.wroc.pl TSM - Teleinformatyczne Sieci

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej O autorach......................................................... 9 Wprowadzenie..................................................... 11 CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej 1. Komunikacja bezprzewodowa.....................................

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Nowoczesne technologie bezprzewodowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji kursu

Plan realizacji kursu Ramowy plan kursu Plan realizacji kursu Lp. Tematy zajęć Liczba godzin 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych Historia sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci Role komputerów w sieci Typy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Zastosowanie sieci komputerowych D1_6

KARTA PRZEDMIOTU. Zastosowanie sieci komputerowych D1_6 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

WSTI w Katowicach, kierunek Informatyka opis modułu Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych

WSTI w Katowicach, kierunek Informatyka opis modułu Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych Kod przedmiotu: TTS Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012IWBIAS Pozycja planu: D6 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH Robert Goniacz WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE Obszar sił zbrojnych Najważniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Seminarium poświęcone sieci bezprzewodowej w Politechnice Krakowskiej - projekt Eduroam USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe 1. Bezpieczeństwo i organizacja pracy podczas wykonywania zadań 2. omiary mediów i torów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Szerokopasmowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06 Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa ZałoŜenia Nacisk w badaniach połoŝony został na opracowanie takiego zestawu usług, który po okresie zakończenia projektu

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Wykład 1 Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Cel przedmiotu OST (ORGANIZACJA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO) Przekazanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w regulaminach usług transmisji danych i w cenniku usługi Biznesowy VPN

Zmiany w regulaminach usług transmisji danych i w cenniku usługi Biznesowy VPN 1 stycznia 2017r. Orange Polska S.A. wprowadza zmiany w Regulaminach usług: Biznesowy VPN, Miejski Ethernet, Ethernet VPN, IP VPN, Dostęp do Internetu Frame Relay, Transmisji Danych Frame Relay/ATM. Wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...13

Spis treści. Wstęp...13 Spis treści Wstęp...13 ROZDZIAŁ 1. ROZWÓJ TECHNIK INFORMATYCZNYCH... 17 1.1. Próba zdefiniowania informacji...17 1.2. StaroŜytne urządzenia liczące...20 1.3. Maszyny licząco-analityczne... 21 1.4. Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Budowa efektywnej sieci xwdm

Budowa efektywnej sieci xwdm Budowa efektywnej sieci xwdm Adam Sedlin Kierownik Zespołu Sieci Transportowej PLNOG 2013 ...... WDM Wavelength Division Multiplexing Klasyczny sposób transmisji sygnału w światłowodzie Transmitter 1 =

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203

Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203 Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203 Czym zajmuje się Technik teleinformatyk? - poznaje podstawy działania sieci komputerowych - uczy się konfigurować komputery i instalować systemy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Systemy operacyjne

KARTA KURSU. Systemy operacyjne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Systemy operacyjne Operating systems Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator dr inż. Grzegorz Sokal Zespół dydaktyczny: prof. dr hab. Bartłomiej Pokrzywka dr inż. Muchacki Mateusz

Bardziej szczegółowo

Teleinformatyczne Systemy Rozsiewcze

Teleinformatyczne Systemy Rozsiewcze Specjalność Teleinformatyczne Systemy Rozsiewcze Opiekun specjalności: prof. dr hab. inŝ. Tadeusz W. Więckowski, kontakt: tel: 320 2217 (sekretariat JM Rektora) e-mail: tadeusz.wieckowski@pwr.wroc.pl TSM

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 1.1. Podstawowe informacje o przedmiocie/module Nazwa przedmiotu/ modułu Technologie sieciowe Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Technologia internetu Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RIA-1-410-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe - opis przedmiotu

Sieci bezprzewodowe - opis przedmiotu Sieci bezprzewodowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sieci bezprzewodowe Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-SB Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji E.16. Montaż i

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Nowoczesne technologie komórkowe - LTE Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ITE-1-706-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Systemy i sieci komputerowe Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MME-2-104-ME-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Metalurgia Specjalność: Metalurgia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty SYSTEMY TRANKINGOWE Systemy trankingowe Tranking - automatyczny i dynamiczny przydział kanałów (spośród wspólnego i ograniczone do zbioru kanałów) do realizacji łączności pomiędzy dużą liczbę użytkowników

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Industry networks in machine control Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy)

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) W ramach szkolenia zaplanowano 4 semestry nauki, po 50 godzin lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX Andrzej Białas, Waldemar Fuczkiewicz Aksonet Poznań Wojciech Kabaciński Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Techniki multimedialne Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RIA-1-608-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie I-go

Bardziej szczegółowo

Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia. Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl

Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia. Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl Bandwidth on Demand - wyzwania i ograniczenia Tomasz Szewczyk tomeks@man.poznan.pl 1 O PCSS Jednostka afiliowana przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN Dział sieci Dział usług sieciowych Dział komputerów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

A- 01 WPROWADZENIE DO TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWEJ

A- 01 WPROWADZENIE DO TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWEJ A- 01 WPROWADZENIE DO TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWEJ INFORMACJE PODSTAWOWE Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy w zakresie techniki światłowodowej. SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA: Techników

Bardziej szczegółowo

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ E-LAB: LABORATORIUM TECHNIKI MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ Krzysztof MADZIAR Grzegorz KĘDZIERSKI, Jerzy PIOTROWSKI, Jerzy SKULSKI, Agnieszka SZYMAŃSKA, Piotr WITOŃSKI, Bogdan GALWAS Instytut Mikroelektroniki

Bardziej szczegółowo

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Administrowanie Sieciami Komputerowymi Wrocław, 18.09.2016 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Administrowanie Sieciami Komputerowymi" edycja 13 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody pomiarów i diagnostyki w rozległych sieciach teleinformatycznych Pomiary w sieciach pakietowych. Tomasz Szewczyk PCSS

Zaawansowane metody pomiarów i diagnostyki w rozległych sieciach teleinformatycznych Pomiary w sieciach pakietowych. Tomasz Szewczyk PCSS Zaawansowane metody pomiarów i diagnostyki w rozległych sieciach teleinformatycznych Pomiary w sieciach pakietowych Tomasz Szewczyk PCSS Plan prezentacji Rodzaje pomiarów Sprzęt pomiarowy Analiza wyników

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI DR INŻ. ROBERT WÓJCIK DR INŻ. JERZY DOMŻAŁ ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI WSTĘP DO SIECI INTERNET Kraków, dn. 3 października 2016r. PLAN WYKŁADU Organizacja zajęć Modele komunikacji sieciowej Okablowanie

Bardziej szczegółowo

SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks

SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks SIECI CYFROWE Z INTEGRACJĄ USŁUG ISDN ISDN Integrated Services Digital Networks CHARAKTERYSTYKA SIECI ISDN Klasyczne publiczne sieci telekomunikacyjne świadczyły różne rodzaje usług (rys.1) Wady wielu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami WAN

Zarządzanie sieciami WAN Zarządzanie sieciami WAN Dariusz CHAŁADYNIAK 1 Plan prezentacji Technologie w sieciach rozległych Technologia PSTN Technologia ISDN Technologia xdsl Technologia ATM Technologia Frame Relay Wybrane usługi

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki w Mławie

Wydział Elektroniki w Mławie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE Wydział Elektroniki w Mławie www.elektronikawmlawie.pl WYDZIAŁ ELEKTRONIKI W MŁAWIE 06-500 Mława ul. Warszawska 52 tel. (23) 654 98 08 SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Wstęp do przedmiotu. Piotr Żmudziński Zakład Teleinformatyki, UKW

SIECI KOMPUTEROWE. Wstęp do przedmiotu. Piotr Żmudziński Zakład Teleinformatyki, UKW SIECI KOMPUTEROWE Wstęp do przedmiotu Piotr Żmudziński Zakład Teleinformatyki, UKW Prowadzący mgr inż. Piotr Żmudziński mail: zmudzinski@ukw.edu.pl www.zmudzinski.ukw.edu.pl Zakład Teleinformatyki, UKW

Bardziej szczegółowo

ZST Wykład (lato 2014)

ZST Wykład (lato 2014) ZST Wykład (lato 2014) Mariusz Mycek namiary organizacja zajęć namiary Mariusz Mycek p. 346 tel. 6189 konsultacje środy, w godzinach 14-16 (po wykładzie) strona przedmiotu (rozbudowywana wraz z wykładem)

Bardziej szczegółowo

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Norbert Meyer meyer@man.poznan.pl Plan prezentacji Jakość, bezpieczeństwo i zarządzanie heterogeniczną

Bardziej szczegółowo

Platforma Integracji Komunikacji

Platforma Integracji Komunikacji Platforma Integracji Komunikacji ogólnopolska łączność służbowa łączenie różnorodności RadioEXPO, 8 październik 2014 GRUPA WB 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 kapitał własny (K Eur)

Bardziej szczegółowo

witoldgrzelczak@mailplus.pl 3. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Wiedza

witoldgrzelczak@mailplus.pl 3. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Wiedza 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie sieciowe - 1 Kod kursu ID3103/IZ4103 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 30 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IIN-2-104-SK-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IIN-2-104-SK-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe Nazwa modułu: Sieciowe systemy multimedialne Rok akademicki: 2012/2013 Kod: IIN-2-104-SK-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy

Bardziej szczegółowo

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny Systemy GEPON oraz EoC Jerzy Szczęsny AGENDA Sieci Pasywne Omówienie technologii Rynek Urządzeń GEPON Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci EoC Omówienie technologii Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci Omówienie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

IP PBX / Asterisk Wdrożenia i Administracja

IP PBX / Asterisk Wdrożenia i Administracja OFERTA SZKOLENIOWA IP PBX / Asterisk Wdrożenia i Administracja TELEAKADEMIA popularyzuje i profesjonalnie wdraża nowoczesne, firmowe systemy komunikacji IP. Projekt ten rozwija Spółka MASTER TELECOM, mająca

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Teleinformatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Teleinformatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 ITE-1-108-s

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: dzierżawa

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ZAKŁAD INFORMATYKI STOSOWANEJ I INŻYNIERII SYSTEMÓW 1. Transformacje Fouriera (ciągła, dyskretna), widma sygnałów

Bardziej szczegółowo

Mobilny Zintegrowany Zestaw Radiokomunikacyjny ZRK 3403-MM

Mobilny Zintegrowany Zestaw Radiokomunikacyjny ZRK 3403-MM Zestaw Radiokomunikacyjny ZRK 3403-MM Zestaw Radiokomunikacyjny ZRK 3403-MM 1. Potrzeba zintegrowanej łączności. 2. Ogólnopolski System Tetra - ogromne koszty takiego przedsięwzięcia, sięgające miliardów

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo