Wersja dokumentu: 3.2b.2. Eduserwis. Wszelkie prawa zastrzeżone

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja dokumentu: 3.2b.2. Eduserwis. Wszelkie prawa zastrzeżone"

Transkrypt

1

2 Wersja dokumentu: 3.2b.2 Eduserwis Wszelkie prawa zastrzeżone 2

3 SPIS TREŚCI PRZEGLĄD TREŚCI...4 ZAKRES UPRAWNIEŃ STUDENTA W SYSTEMIE EDUMATIC...5 RELACJE STUDENTA Z UŻYTKOWNIKAMI MAJĄCYMI INNE ROLE W SYSTEMIE...6 PROCES 1 PROCES DYDAKTYCZNY...7 MOJE SZKOLENIA...7 SZCZEGÓŁY SZKOLENIA PRACA Z KURSAMI E-LEARNING...9 PROCES 1.1.1: NAWIGACJA PO STRUKTURZE DRZEWIASTEJ KURSU E-LEARNING ZADANIA DOMOWE...11 PROCES 1.2.1: ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ DOMOWYCH...12 PROCES 1.2.2: PRZEGLĄDANIE ZADAŃ DOMOWYCH SPRAWDZONYCH I OCENIONYCH PRZEZ NAUCZYCIELA PRACE KONTROLNE...14 PROCES 1.3.1: ROZWIĄZYWANIE PRAC KONTROLNYCH...15 PROCES 1.3.2: PRZEGLĄDANIE PRAC KONTROLNYCH SPRAWDZONYCH I OCENIONYCH PRZEZ NAUCZYCIELA PRZESTRZEŃ MATERIAŁÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH...17 PROCES 1.4.1: POBIERANIE PLIKÓW Z PRZETRZENI MATERIAŁÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH...18 PROCES 1.4.2: UMIESZCZANIE PLIKÓW W PRZESTRZENI MATERIAŁÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH FORUM...20 PROCES 1.5.1: PROWADZENIE DYSKUSJI NA FORUM KONSULTACJE...22 PROCES 1.6.1: PROWADZENIE DYSKUSJI W RAMACH TEMATU KONSULTACJI CZAT...24 PROCES 1.7.1: PROWADZENIE ROZMOWY W POKOJU PUBLICZNYM...25 PROCES 1.7.2: PROWADZENIE ROZMOWY W POKOJU PRYWATNYM WIKI I BLOG...27 PROCES 1.8.1: KORZYSTANIE Z WIKI...28 PROCES 1.8.2: KORZYSTANIE Z BLOG...29 PROCES 1.9. AKTUALNOŚCI...30 PROCES 1.9.1: ODCZYTYWANIE AKTUALNOŚCI DODAWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZAPISYWANIE NA SZKOLENIA Z KOSZYKA SZKOLEŃ PULE PLIKÓW RAPORTOWANIE TWÓJ EDUMATIC KOMUNIKACJA...36 PROCES 3.1. OBSŁUGA FORUM...36 PROCES 3.2. OBSŁUGA CZATA...37 PROCES 3.3. OBSŁUGA WIKI I BLOGA...38 PROCES 3.4. OBSŁUGA KONSULTACJI...39 PROCES 3.5. OBSŁUGA TERMINARZA...40 PROCES PRZEGLĄDANIE SPOTKAŃ W TERMINARZU...41 SŁOWNIK

4 PRZEGLĄD TREŚCI ZAKRES UPRAWNIEŃ STUDENTA W SYSTEMIE EDUMATIC RELACJE STUDENTA Z UŻYTKOWNIKAMI MAJĄCYMI INNE ROLE W SYSTEMIE 1. PROCES DYDAKTYCZNY 2. TWÓJ EDUMATIC 3. KOMUNIKACJA 4

5 ZAKRES UPRAWNIEŃ STUDENTA W SYSTEMIE EDUMATIC Każdy użytkownik w systemie Edumatic posiadający rolę Student uzyskuje następujące uprawnienia: 1) Uprawnienie do uczestniczenia w szkoleniu, na które został zapisany przez Managera, bądź zapisał się samodzielnie z koszyka szkoleń. W obrębie szkolenia może uzyskać dostęp do następujących zasobów i funkcjonalności systemu: o kursy lub egzaminy, o prace kontrolne (testy sprawdzane automatycznie, testy jakościowe, testy scormowe) osadzone w kursach lub egzaminach, o zadania domowe osadzone w kursach, bądź dołączone do kursu, o self-testy osadzone w kursach, o kanały komunikacyjne (forum, czat, wiki, blog, temat konsultacji), o przestrzenie materiałów uzupełniających, o informację o pozostałych uczestnikach szkolenia, o informację o nauczycielach odpowiadających za poszczególne składowe szkolenia, o aktualności umieszczone przez nauczyciela dla szkolenia, o terminarz zarządzany przez nauczyciela, o komunikaty tekstowe wysłane przez nauczyciela na adres wskazany w profilu użytkownika, o raporty o postępach w szkoleniu. Szkolenie może być prowadzone przez nauczyciela, który kontrolował będzie postępy studenta, bądź odbywać się w trybie samokształcenia bez kontaktu z nauczycielem ani uczestnikami szkolenia. 2) Może zapisywać się na szkolenia umieszczone w koszyku szkoleń. 3) Może umieszczać pliki w puli plików w celu ich wykorzystania w przestrzeniach materiałów uzupełniających lub tematach konsultacji. 4) Może zmieniać dane w swoim użytkownika (jeżeli użytkownik uzyskał takie uprawnienie). 5

6 RELACJE STUDENTA Z UŻYTKOWNIKAMI MAJĄCYMI INNE ROLE W SYSTEMIE Nauczyciel: - prowadzi proces dydaktyczny tzn. kontroluje postępy pracy studenta w kursie/egzaminie, moderuje dyskuje w kanałach komunikacji, zarządza plikami w przestrzeni materiałów uzupełniających, wpisuje aktualności, wysyła komunikaty , zarządza terminarzem, - sprawdza zadania kontrolne (testy sprawdzane automatycznie, testy jakościowe, testy scormowe) oraz zadania domowe przesłane przez studenta, - personalizuje pracę studenta poprzez tworzenie zadań domowych, indywidualizację drzewa kursu/egzaminu studenta oraz progów zaliczenia kursu/egzaminu. Autor: - tworzy kursy/egzaminy udostępniane w szkoleniu, - tworzy zadania kontrolne (testy sprawdzane automatycznie, testy jakościowe, testy scormowe) w kursach/egzaminach, - tworzy zadania domowe udostępniane w kursie, - tworzy self-testy udostępniane w kursie. Manager podmiotu szkoleniowego: - dodaje zasoby do szkoleń (kursy / egzaminy, kanały komunikacji, przestrzenie materiałów uzupełniających) oraz określa ramy czasowe i parametry szkolenia, - przypisuje nauczycieli do zasobów szkolenia, - przypisuje studentów do szkoleń dając im dostęp do zasobów szkolenia, - zarządza indywidualnym dostępem do zasobów szkolenia studentów (zawiesza, usuwa ze szkolenia, zarządza czasem dostępu). Administrator: - posiada wszelkie uprawieniania pozostałych użytkowników. Przełożony: - monitoruje postępy studenta w szkoleniach, - wysyła wiadomości tekstowe do studenta. 6

7 PROCES 1 PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA Po zalogowaniu się do systemu Edumatic, student znajduje się na stronie Moje szkolenia, na której może: - przeglądać szkolenia, w których uczestniczy - filtrować szkolenia według wybranych kryteriów tj.: o numeru ID, o nazwy, o kategorii, o podmiotu udostępniającego dane szkolenie, o daty rozpoczęcia, o daty zakończenia, o ilości kursów, o ilości egzaminów, o ilości przestrzeni materiałów uzupełniających, o ilości kanałów czat, o ilości kanałów forum, o ilości tematów konsultacji, o dostępności. Uwaga: Jeśli student nie został zapisany na żadne szkolenie, ekran Moje szkolenia jest pusty. 7

8 SZCZEGÓŁY SZKOLENIA DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) SZCZEGÓŁY SZKOLENIA : Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. Dostępne funkcjonalności: Po wybraniu szkolenia z listy szkoleń student może: - pracować z kursami i egzaminami udostępnianymi w szkoleniu (Proces 1.1), - rozwiązywać zadania domowe utworzone przez nauczyciela dla kursu/egzaminu (Proces 1.2), - rozwiązywać prace kontrolne udostępnione w kursie/egzaminie (Proces 1.3), - przeglądać i pobierać pliki z przestrzeni materiałów uzupełniających (Proces 1.4), - prowadzić dyskusje na forum (Proces 1.5), - prowadzić dykusje w ramach tematu konsultacji (Proces 1.6), - prowadzić dyskusje na kanale czat (Proces 1.7), - pracować na wiki i blogu (Proces 1.8), - odczytywać aktualności dodane przez nauczyciei (Proces 1.9), przeglądać wizytówki studentów zapisanych na szkolenie* (jeśli Manager udostępnił studentom w szkoleniu listę pozostałych uczestników szkolenia). 8

9 1.1 PRACA Z KURSAMI E-LEARNING DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (KURS E-LEARNING) W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępny kurs. Definicja Kurs e-learning to prezentacja treści dydaktycznej w postaci multimedialnej opublikowana w systemie do zdalnego kształcenia Edumatic. Egzamin to kurs e-learning przeznaczony do weryfikacji wiedzy studenta wejście do egzaminu możliwe jest tylko jeden raz. Korzyści Kurs e-learning, w odróżnieniu od materiałów uzupełniających, zawiera elementy multimedialne i interaktywne zwiększające atrakcyjność przekazywanych treści oraz gwarantujące skuteczność kształcenia. Warto wiedzieć System umożliwia systematyczną pracę z kursem - student wchodząc do kursu zostaje automatycznie przeniesiony do jednostki, w której poprzednio zakończył naukę. Student ma dostęp do raportów zawierających informacje o swojej aktywności w kursie (m.in. ilości wejść i czasie spędzonym w kursie itp.). Nawigacja po kursie odbywa się za pomocą przycisków u dołu ekranu. Student w kursie ma dostęp również do drzewa kursu, w którym zaznaczona jest jednostka, którą aktualnie realizuje. Nauczyciel przypisany do kursu ma pełny dostęp do raportowania o postępach studenta w kursie. 9

10 PROCES 1.1.1: NAWIGACJA PO STRUKTURZE DRZEWIASTEJ KURSU E-LEARNING DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (KURS E-LEARNING) STRUKTURA DRZEWIASTA KURSU W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępny kurs. Dostępne funkcjonalności Student po wejściu do kursu: - może nawigować po kursie za pomocą drzewa kursu, - może nawigować po kursie za pomocą przycisków nawigacyjnych, - przejść do strony głównej systemu (przycisk Home ), - uzyskać dostęp do instrukcji użytkownika (przycisk Pomoc ), - wylogować się z systemu (przycisk wyloguj ). Warto wiedzieć Niektóre kursy zostały celowo przygotowane w taki sposób, aby student nie mógł w swobodnie po nich nawigować. W takim przypadku możliwa jest realizacja kursu wyłącznie za pomocą przycisku Następna jednostka kursu. W przypadku w którym kursu posiada wewnętrzną rozbudowaną logikę może się zdarzyć, że elementy kursu (SCO) będą udostępniane zgodnie z postępami studenta. 10

11 1.2. ZADANIA DOMOWE DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (KURS E-LEARNING) ZADANIA DOMOWE Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. Definicja Zadanie domowe to funkcjonalność systemu umożliwiająca nauczycielowi przydzielanie studentom zadań do wykonania. Zadania te mogą mieć różny charakter. Nauczyciel może zlecać np. napisanie eseju na wybrany temat lub przeczytanie jakiegoś artykułu, który znajduje się w przestrzeni materiałów uzupełniających, bądź wykonanie dołączonych do polecenia ćwiczeń. Zadanie domowe jest przesyłane wybranym przez nauczyciela studentom uczestniczącym w szkoleniu. Po upływie terminu na wykonanie zadania domowego, nauczyciel sprawdza, a następnie zatwierdza przysłane prace. Studenci mogą obejrzeć sprawdzone prace oraz ocenę studenta. Korzyści: Dzięki zadaniom domowym, student może: - być indywidualnie oceniany przez nauczyciela, - nawiązać bezpośredni kontakt z nauczycielem prowadzącym kurs. W szczególności dla funkcjonalności Zadania domowe student ma możliwość: - przeglądania i rozwiązywanie zadań domowych (Proces 1.2.1) - przeglądania wyników zadań domowych ocenionych przez nauczyciela (Proces 1.2.2) Warto wiedzieć: Nauczyciel może zlecać zadania dowolnie wybranym przez siebie studentom, którzy są zapisani na jedno z prowadzonych przez niego szkoleń. Oznacza to, że dwóch różnych studentów może mieć dostęp do różnych zadań domowych. Alternatywny dostęp do funkcjonalności: Proces dydaktyczny Zadania domowe Moje szkolenia (szkolenie) (kurs e-learning) SCO zawierające zadanie domowe 11

12 PROCES 1.2.1: ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ DOMOWYCH DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (KURS E-LEARNING) ZADANIA DOMOWE DO ODROBIENIA Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. Na ekranie Szczegóły szkolenia student może: - przeglądać zadania domowe do odrobienia przesłane mu przez nauczyciela Każde zadanie domowe do odrobienia posiada następujące atrybuty: - nauczyciela, który je zlecił, - termin przesłania zadania domowego przez nauczyciela, - termin przesłania rozwiązania zadania domowego przez studenta. Dostępne funkcjonalności Po wejściu do zadania domowego do odrobienia, na ekranie Zadanie domowe student ma możliwość wpisania odpowiedzi na zadanie domowe w oknie (wpisz treść zadania domowego) albo dołączenia rozwiązania zadania w pliku (prześlij rozwiązanie w pliku). Warto wiedzieć Student nie może wysłać rozwiązania zadania domowego po upływie terminu, chyba że nauczyciel zezwolił na przysłanie odpowiedzi po upływie terminu. Student nie może wysyłać zadania domowego wielokrotnie, chyba że nauczyciel zezwolił na przesyłanie zadań domowych wielokrotnie. 12

13 PROCES 1.2.2: PRZEGLĄDANIE ZADAŃ DOMOWYCH SPRAWDZONYCH I OCENIONYCH PRZEZ NAUCZYCIELA DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (KURS E-LEARNING) ZADANIA DOMOWE SPRAWDZONE Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. Dostępne funkcjonalności Na ekranie Szczegóły szkolenia student: - ma dostęp do zadań domowych sprawdzonych przez nauczyciela. W sprawdzonym zadaniu domowym student uzyskuje następujące informacje: - przyznaną przez nauczyciela liczbę punktów, - komentarz nauczyciela do zadania (jeśli nauczyciel go zamieścił). Warto wiedzieć Jeśli nauczyciel na to zezwolił, student może przesyłać zadanie domowe wielokrotnie. Po otrzymaniu pierwszej oceny oraz adnotacji od nauczyciela, student ma możliwość wprowadzenia zmian w swoim zadaniu domowym i przesłania go ponownie do oceny. 13

14 1.3. PRACE KONTROLNE DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (KURS E-LEARNING) PRACE KONTROLNE Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. Definicja Praca kontrolna to mechanizm systemu przeznaczony do weryfikacji wiedzy uczącego się z udostępnianiem wyników nauczycielowi. Wyróżnia się trzy rodzaje prac kontrolnych: - testy jakościowe mechanizm pozwalający na weryfikację wiedzy przy pomocy pytań otwartych, - testy sprawdzane automatycznie mechanizm pozwalający na weryfikację wiedzy przy pomocy testów jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, - testy SCORMowe (inaczej testy scormowe) mechanizm przeznaczony do obsługi testów multimedialnych z wewnętrzną logiką. W szczególności dla funkcjonalności Prace kontrolne student ma możliwość: - rozwiązywanie prac kontrolnych (Proces 1.3.1), - przeglądania wyników prac kontrolnych ocenionych przez nauczyciela lub przez system (Proces 1.3.2). Warto wiedzieć: Prace kontrolne osadzone są jako składowe (SCO) kursu/egzaminu. 14

15 PROCES 1.3.1: ROZWIĄZYWANIE PRAC KONTROLNYCH DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (KURS E-LEARNING) (SCO Z PRACĄ KONTROLĄ) Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. Dostępne funkcjonalności Rozpoczęcie realizacji pracy kontrolnej możliwe jest jedynie po wejściu do kursu/egzaminu oraz przejściu do odpowiedniej jednostki kursu/egzaminu (SCO), w którym znajduje się praca kontrolna. Każdy rodzaj pracy kontrolnej rozwiązywany jest w inny sposób: 1) Test sprawdzany automatycznie Po wejściu do testu sprawdzanego automatycznie student wybiera odpowiedzi z proponowanego zestawu odpowiedzi (testy jednokrotnego wyboru, testy wielokrotnego wyboru). 2) Testy jakościowe Po wejściu do testu jakościowego student ma możliwość wpisania odpowiedzi w oknie (rozwiązanie w polu tekstowym) albo dołączenia rozwiązania w pliku (rozwiązanie w pliku). 3) Testy scormowe Logika działania testu scormowego jest określona przez twórcę testu tego typu i każdorazowo może wyglądać inaczej. Warto wiedzieć Jeżeli prace kontrolne osadzone są w kursie, system kontroluje wejście do każdej pracy kontrolnej niezależnie od pozostałych. Oznacza to, że po wejściu do pracy kontrolnej nie można z niej wyjść do czasu udzielenia wyników. Jeżeli prace kontrolne osadzone zostały w egzaminie, system kontroluje wejście do całego egzaminu. Oznacza to, że podczas realizacji egzaminu student ma możliwość swobodnej nawigacji pomiędzy kolejnymi elemementami egzaminu. Dla pracy kontrolnej może zostać określony limit czasu na jego rozwiązanie. 15

16 PROCES 1.3.2: PRZEGLĄDANIE PRAC KONTROLNYCH SPRAWDZONYCH I OCENIONYCH PRZEZ NAUCZYCIELA DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (KURS E-LEARNING) (SCO Z PRACĄ KONTROLĄ) Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. Dostępne funkcjonalności Dla sprawdzonej pracy kontrolnej student uzyskuje następujące informacje: - informację, na które pytania udzielono dobrych i złych odpowiedzi (dotyczy testów sprawdzanych automatycznie), - liczbę punktów przyznaną przez nauczyciela, - komentarz nauczyciela (jeśli nauczyciel go zamieścił). Warto wiedzieć Dla testów sprawdzanych automatycznie student może uzyskać wyniki zaraz po zatwierdzeniu takiego testu. Dotyczy sytuacji, w których nauczyciel nadał studentowi takie uprawnienie. Dla testów jakościowych oraz testów scormowych student uzyskuje wyniki dopiero po ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez nauczyciela. Alternatywny dostęp do funkcjonalności: Proces dydaktyczny Wyniki prac kontrolnych Moje szkolenia (szkolenie) (kurs e-learning) Prace kontrolne Zakończone 16

17 1.4. PRZESTRZEŃ MATERIAŁÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (PRZESTRZEŃ MATERIAŁÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH) Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. W szkoleniu utworzono przestrzeń materiałów uzupełniających. Nauczyciel wgrał przynajmniej jeden plik do przestrzeni materiałów uzupełniających. Definicja Przestrzeń materiałów uzupełniających to repozytorium dokumentów, które nauczyciel udostępnia studentom w szkoleniu. Student może pobrać udostępniony przez nauczyciela dokument i zapisać go na dysku. W przestrzeni pliki mogą umieszczać również studenci, jeżeli nauczyciel nada im takie uprawnienie. Dostępne funkcjonalności W systemie student ma możliwość: - pobieranie plików z przestrzeni materiałów uzupełniających (Proces 1.4.1), - umieszczanie plików w przestrzeni materiałów uzupełniających (Proces 1.4.2). Korzyści - poprzez korzystanie z udostępnionych przez nauczyciela materiałów uzupełniających, student może pogłębić swoją wiedzę na wybrane tematy (np. te, które nie zostały omówione w sposób wyczerpujący w kursie), - zarządzając przestrzenią materiałów uzupełniających student ma możliwość umieszczania własnych zasobów i udostępniania ich pozostałym uczestnikom szkolenia. 17

18 PROCES 1.4.1: POBIERANIE PLIKÓW Z PRZETRZENI MATERIAŁÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (PRZESTRZEŃ MATERIAŁÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH) Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. W szkoleniu utworzono przestrzeń materiałów uzupełniających. Nauczyciel wgrał przynajmniej jeden plik do przestrzeni materiałów uzupełniających. Dostępne funkcjonalności W przestrzeni materiałów uzupełniających student może: - pobierać pliki udostępnione przez nauczyciela i zapisywać je na dysk (wybór pliku przycisk Pobierz plik. 18

19 PROCES 1.4.2: UMIESZCZANIE PLIKÓW W PRZESTRZENI MATERIAŁÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (PRZESTRZEŃ MATERIAŁÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH) Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. W szkoleniu utworzono przestrzeń materiałów uzupełniających. Studentom przyznano uprawnienie do zarządzania materiałami uzupełniającymi w danej przestrzeni. Dostępne funkcjonalności Student mający uprawnienie do zarządzania przestrzenią materiałów uzupełniających może: - dodawać katalogi do przestrzeni materiałów uzupełniających, - dodawać pliki do przestrzeni lub do katalogów w przestrzeni materiałów uzupełniających, - usuwać katalogi z przestrzeni materiałów uzupełniających, - usuwać pliki z przestrzeni materiałów uzupełniających, - zmieniać nazwy katalogów. 19

20 1.5. FORUM DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (FORUM) W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępne forum. Definicja Forum to kanał komunikacji grupowej o charakterze asynchronicznym. Dostępne funkcjonalności W systemie student ma możliwość: - prowadzenia dyskusji na forum (Proces 1.5.1) Korzyści Dzięki forum student: - może prowadzić dyskusję z nauczycielem oraz grupą studentów zapisanych na szkolenie, - może zadawać pytania nauczycielowi lub zapoznawać się z odpowiedziami na pytania zadawane nauczycielowi przez pozostałych uczestników szkolenia. Warto wiedzieć: Wypowiedzi umieszczone przez studenta na forum widoczne są przez nauczyciela oraz wszystkich pozostałych studentów mających uprawnienia do pracy na danym forum. Alternatywny dostęp do funkcjonalności: Komunikacja Forum 20

21 PROCES 1.5.1: PROWADZENIE DYSKUSJI NA FORUM DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (FORUM) W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępne forum. Dostępne funkcjonalności Na forum student ma możliwość: - dodawania tematów i wiadomości, - odpowiadania na wiadomości, - usuwania swoich wiadomości. 21

22 1.6. KONSULTACJE DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (TEMAT KONSULTACJI) W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępny temat konsultacji. Definicja Konsultacje to narzędzie do komunikacji asynchronicznej pozwalające na zindywidualizowaną komunikację rozłączną w czasie pomiędzy studentem, a nauczycielem. Narzędzie pozwala nauczycielowi na organizowanie procesu konsultacji indywidualnych w obrębie tzw. tematów konsultacji. W ramach tematu konsultacji dyskusja prowadzona jest poprzez dialogi. Dialog może zostać zapoczątkowany przez nauczyciela, bądź studenta. Na dialog składają się komunikaty tekstowe tzw. wypowiedzi. W trakcie konsultacji dla każdej wypowiedzi udostępniany jest status pokazujący jakie czynności dotyczące tej wypowiedzi zostały wykonane przez drugą stronę procesu komunikacji. Korzyści Za pośrednictwem konsultacji student: - może prowadzić indywidualny dialog z nauczycielem rozciągnięty w czasie, - narzędzie zastępuje komunikację przy pomocy poczty . Dostępne funkcjonalności - obsługa tematów konsultacji (Proces 1.6.1) Warto wiedzieć Wypowiedzi studenta w obrębie tematów konsultacji są widoczne jedynie przez nauczyciela. Alternatywny dostęp do funkcjonalności Komunikacja Konsultacje 22

23 PROCES 1.6.1: PROWADZENIE DYSKUSJI W RAMACH TEMATU KONSULTACJI DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (TEMAT KONSULTACJI) W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępny temat konsultacji. Dostępne funkcjonalności W ramach tematu konsultacji student ma możliwość: - zadawania pytań nauczycielowi (Rozpocznij nowy dialog), - odpowiadania na wypowiedzi nauczyciela (Wypowiedź nauczyciela Dodaj wypowiedź), - usuwania swoich wypowiedzi (Wypowiedź studenta Usuń), - dodawania do wypowiedzi notatek, które będą dostępne wyłącznie dla studenta (dodaj notatkę), - edytowania notatki (Notatka Edytuj), - zmiany notatki na wypowiedź (Notatka Zmień na wypowiedź), - Usuwania notatki (Notatka Usuń), - wyświetlania w dowolny sposób drzewa konsultacji (Rozwiń wszystkie, Wyświetl tylko notatki). Warto wiedzieć W trakcie prowadzenia dyskusji w obrębie tematu konsultacji system Edumatic udostępnia zestaw statusów informujących o tym co dzieje się z daną wypowiedzią. System udostępnia następujące statusy dla wypowiedzi: Zgłoszona utworzenie nowej wypowiedzi przez studenta, Oczekująca wypowiedź studenta została otworzona przez nauczyciela, ale odpowiedź nie została jeszcze udzielona, Nauczyciela nauczyciel dodał wypowiedź do oczekującej wypowiedzi studenta, bądź nauczyciel utworzył nowy dialog (tzn. utworzył pierwszą wypowiedź w tym dialogu), Obsłużona student otworzył wypowiedź umieszczoną przez nauczyciela. 23

24 1.7. CZAT DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (KANAŁ CZAT) W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępny kanał czat. Definicja Czat to kanał komunikacji synchronicznej pozwalającej na prowadzenie dyskusji on-line pomiędzy studentami, a nauczycielem. Korzyści Dzięki kanałowi czat: - student może na żywo rozmawiać w trybie tekstowym z nauczycielem oraz innymi uczestnikami szkolenia, - student może konsultować się indywidualnie z nauczycielem w pokoju prywatnym, - studenci i nauczyciel mają dostęp do archiwum, w którym zapisywane są wszystkie rozmowy odbywające się na kanale publicznym czata znajdującego się w szkoleniu, na które zostali zapisani. Dostępne funkcjonalności Student mający dostęp do kanału chata ma możliwość: - prowadzenia rozmowy w pokoju publicznym (Proces 1.7.1), - prowadzenia rozmowy w pokoju prywatnym (Proces 1.7.2). Warto wiedzieć: Wszystkie rozmowy odbywające się na kanale publicznym są zapisywane w archiwum i udostępnianie wszystkim studentom zapisanym na dane szkolenie oraz nauczycielom prowadzącym to szkolenie. Jeśli nie chcesz, aby rozmowa była archiwizowana, prowadź rozmowę na kanale prywatnym. Alternatywny dostęp do funkcjonalności Komunikacja Czat 24

25 PROCES 1.7.1: PROWADZENIE ROZMOWY W POKOJU PUBLICZNYM DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (KANAŁ CZAT) W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępny kanał chat. Prowadzenie rozmowy na kanale publicznym sprowadza się do: - wyboru kanału, - wpisywania swoich wypowiedzi w polu tekstowym, - odczytywania wypowiedzi pozostałych osób obecnych w danym pokoju, - przeglądania archiwum rozmów, które odbyły się na danym kanale. Warto wiedzieć Wszystkie rozmowy odbywające się na kanale publicznym są zapisywane w archiwum i udostępnianie wszystkim studentom zapisanym na dane szkolenie oraz nauczycielom prowadzącym to szkolenie. Jeśli nie chcesz, aby rozmowa była archiwizowana, prowadź rozmowę na kanale prywatnym. Nauczyciel może odebrać prawo do wypowiadania się studentom nie przestrzegającym zasad prowadzenia rozmów na czacie. 25

26 PROCES 1.7.2: PROWADZENIE ROZMOWY W POKOJU PRYWATNYM DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (KANAŁ CZAT) W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępny kanał czat. Dostępne funkcjonalności Prowadzenie rozmowy na kanale prywatnym sprowadza się do: - wyboru kanału publicznego, - wybrania osoby na kanale publicznym i naciśnięcia przycisku Prywatnie, - wpisywania swoich wypowiedzi w polu tekstowym, - odczytywania wypowiedzi rozmówcy. Warto wiedzieć Rozmowy na kanale prywatnym nie są archiwizowane. Na kanale prywatnym można rozmawiać tylko z jedną osobą. 26

27 1.8. WIKI I BLOG DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (WIKI / BLOG) W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępny kanał wiki lub blog. Definicja Prowadzenie bloga polega na dodawaniu i publikowaniu wpisów, które są prezentowane czytelnikom w kolejności odwrotnie chronologicznej. Dla każdego wpisu możliwe jest śledzenie historii zmian. Dla każdego wpisu możliwe jest dodawanie komentarzy. Nauczyciel może ustawić dla bloga prawa przysługujące studentom w ramach bloga: prawo do przeglądania, komentowania, publikowania i usuwania wpisów. Prowadzenie wiki polega na budowaniu stron oraz dodawaniu (linkowaniu) tych stron do innych stron dostępnych na wiki, w tym do strony głównej wiki. Wiki udostępnia śledzenie historii zmian. Dla każdej strony możliwe jest dodawanie komentarzy. Nauczyciel może ustawić dla wiki prawa przysługujące studentom w ramach wiki: prawo do przeglądania, komentowania, publikowania i usuwania stron. Korzyści Dzięki kanałowi blog i wiki: - nauczyciel może organizować grupie studentów pracę grupową na zadany temat, - w trakcie pracy możliwe jest śledzenie zmian, komentarzy oraz aktywności poszczególnych członków grupy, - dzięki blogowi nauczyciel, bądź studenci mogą udostępniać wiedzę w kolejności chronologicznej, - dzięki wiki możliwe jest udostępnianie wiedzy w sposób analogiczny do wikipedii. Dostępne funkcjonalności - korzystanie z wiki (Proces 1.8.1) - korzystanie z bloga (Proces 1.8.2) Alternatywny dostęp do funkcjonalności Komunikacja Wiki i Blog 27

28 PROCES 1.8.1: KORZYSTANIE Z WIKI DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (WIKI) W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępny kanał wiki. Dostępne funkcjonalności Prowadzenie wiki polega na: - budowaniu stron oraz dodawaniu (linkowaniu) tych stron do innych stron dostępnych na wiki, w tym do strony głównej wiki, - komentowanie stron, - śledzenie historii zmian dla poszczególnych stron. Warto wiedzieć Wpisy na wiki są prezentowane w sposób, który określił autor (redakcja wygląda analogicznie jak w przypadku dowolnego dokumentu tekstowego). Nauczyciel może ustawić dla wiki prawa przysługujące studentom w ramach wiki: prawo do przeglądania, komentowania, publikowania i usuwania stron. W zależności od przyznanych praw rola studentów na wiki jest różna. 28

29 PROCES 1.8.2: KORZYSTANIE Z BLOG DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (BLOG) W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępny kanał blog. Dostępne funkcjonalności Prowadzenie bloga polega na: - dodawaniu i publikowaniu wpisów, - tworzeniu i linkowaniu stron do poszczególnych wpisów, - komentowanie wpisów, - śledzenie historii zmian dla poszczególnych wpisów. Warto wiedzieć Wpisy na blogu są prezentowane w kolejności odwrotnie chronologicznej (jako pierwsze są prezentowane te wpisy, które zostały wprowadzone jako ostatnie). Nauczyciel może ustawić dla bloga prawa przysługujące studentom w ramach bloga: prawo do przeglądania, komentowania, publikowania i usuwania wpisów. W zależności od przyznanych praw rola studentów na blogu jest różna. 29

30 PROCES 1.9. AKTUALNOŚCI DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) AKTUALNOŚCI Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. Definicja Aktualności to informacje dotyczące szkolenia umieszczane przez nauczyciela w szkoleniu. Nauczyciel może dodać aktualność w szkoleniu albo dodać aktualność w szkoleniu i wysłać ją mailem do wszystkich studentów zapisanych na dane szkolenie. W drugim przypadku treść aktualności wyświetlona zostanie zarówno w szkoleniu, jak i w mailu. Korzyści - Student po wejściu do szkolenia otrzymuje informację o pojawieniu się nowej aktualności, - Dzięki opcji Aktualności nauczyciel może w szybki i skuteczny sposób przekazywać informacje dotyczące prowadzonego szkolenia grupie zapisanych na nie studentów, - Aktualności pojawiają się w szkoleniu, którego dotyczą. Procesy biznesowe dla funkcjonalności Aktualności Po wejściu do szczegółów danego szkolenia student ma możliwość: - odczytywania aktualności dodawanych przez nauczycieli prowadzących kursy w tym szkoleniu (Proces 1.9.1) 30

31 PROCES 1.9.1: ODCZYTYWANIE AKTUALNOŚCI DODAWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) AKTUALNOŚCI Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. Na ekranie Szczegóły szkolenia student może: - odczytywać aktualności dodane przez nauczyciela Każda aktualności składa się z następujących elementów: - temat, - data zamieszczenia, - autor, - wysłano mailem (tak/nie). - treść. Jeśli nauczyciel skorzystał z odpowiedniej opcji, student zobaczy treść aktualności zarówno w szkoleniu, jak i w przesłanym przez nauczyciela mailu. 31

32 1.10. ZAPISYWANIE NA SZKOLENIA Z KOSZYKA SZKOLEŃ DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY KOSZYK SZKOLEŃ Definicja Koszyk szkoleń to narzędzie systemu Edumatic umożliwiające studentom samodzielne zapisywanie się na szkolenia. Dla szkoleń umieszczanych w koszyku można wskazać, czy student może na szkolenie takie zapisywać się wielokrotnie. Oznacza to, że student ma możliwość wielokrotnego zapisywania i wypisywania się na szkolenie umieszczone w koszyku, przy każdym kolejnym zapisaniu się na szkolenie wszystkie wyniki zdobyte przez studenta w szkoleniu są usuwane. Korzyści Student ma możliwość zapisywania się na dodatkowe szkolenia. Dostępne funkcjonalności Student w widoku koszyka szkoleń: - uzyskuje informację o szkoleniach, na które może się zapisać, - może zapisać się na szkolenie (opcja Zapisz ). Warto wiedzieć Student uzyskuje dostęp do szkolenia z koszyka od razu po zapisaniu się, jeśli szkolenie zostało udostępnione w trybie swobodnym. Jeśli kurs został udostępniony w trybie moderowanym, po zapisaniu student uzyska dostęp do szkolenia dopiero po akceptacji przez uprawnionego użytkownika systemu. 32

33 1.11. PULE PLIKÓW DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY PULE PLIKÓW Student jest zalogowany w systemie Edumatic Definicja Pula plików to podręczne repozytorium plików studenta w systemie Edumatic. Student ma możliwość wykorzystania plików wgranych do puli plików do podłączania ich w przestrzeni materiałów uzupełniających (jeżeli przestrzeń na to zezwala). Korzyści Student ma możliwość wykorzystania plików wgranych do puli plików do podłączania ich w przestrzeni materiałów uzupełniających (jeżeli przestrzeń na to zezwala). Dostępne funkcjonalności W ramach opcji Pule plików student może: - wgrywać pliki (opcja Dodaj plik ), - tworzyć katalogi (opcja Dodaj katalog ), - usuwać pliki (Wybór pliku opcja Usuń ), - pobierać pliki (Wybór pliku opcja Pobierz plik ), - zmieniać nazwę pliku lub katalogu (Wybór pliku opcja Usuń ). 33

34 1.12. RAPORTOWANIE DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY RAPORTOWANIE Student jest zapisany na szkolenie. Korzyści Dzięki raportom student: - może dokonywać autokontroli procesu dydaktycznego, w którym uczestniczy. Dostępne funkcjonalności W systemie student ma możliwość korzystania z następujących raportów dotyczących realizowanego przez siebie szkolenia: - zaawansowanie studenta w kursach dla szkolenia, - zaawansowanie studenta w egzaminach dla szkolenia, - zaawansowanie studenta w szkoleniach, - aktywność studenta w kanałach komunikacyjnych dla szkolenia, - zaawansowanie studenta w jednostkach SCO dla kursu/egzaminu, - wyniki studenta dla interakcji w jednostkach SCO kursu, - wyniki studenta dla obiektów objectives w jednostkach SCO kursu. Warto wiedzieć Raporty o postępach studenta w szkoleniu są dostępne również użytkownikom posiadającym inne role w szkoleniu np. nauczyciel. 34

35 2. TWÓJ EDUMATIC W menu Twój Edumatic Ustawienia użytkownik może dokonać zmian w profilu użytkownika. Zmiana hasła Aby zmienić hasło, należy podać stare oraz nowe hasło, a następnie ponownie wprowadzić nowe hasło. Profil użytkownika W profilu użytkownika można edytować następujące pola: - , - opis, - zdjęcie, - firma, - stanowisko, - miasto, - kraj, - adres, - telefon 1-3, - strona www, - komunikator 1-3. Rola domyślna Użytkownicy, którzy posiadają kilka ról w systemie mogą wybrać rolę domyślną, czyli rolę która będzie się im otwierać po zalogowaniu się do systemu. Ramki Użytkownik, według swojego uznania, może również konfigurować domyślne wyświetlanie ramki drzewa kursu oraz ramki szczegółów elementu drzewa kursu. Wersja językowa Użytkownik może wybrać domyślną wersję językową systemu. 35

36 3. KOMUNIKACJA PROCES 3.1. OBSŁUGA FORUM DOSTĘP: KOMUNIKACJA FORUM Po wybraniu opcji Forum w menu Komunikacja w nowym oknie wyświetlana jest lista forów studenta. Aby przystąpić do pracy na forum, należy wybrać odpowiedni link. Więcej informacji na temat obsługi forum patrz: Proces

37 PROCES 3.2. OBSŁUGA CZATA DOSTĘP: KOMUNIKACJA CZAT Po wybraniu opcji Czat w menu Komunikacja w nowym oknie wyświetlane są wszystkie kanały czat studenta. Aby wejść na kanał czat należy wybrać jego nazwę. Więcej informacji na temat obsługi kanału czat patrz: Proces

38 PROCES 3.3. OBSŁUGA WIKI I BLOGA DOSTĘP: KOMUNIKACJA WIKI I BLOG Po wybraniu opcji Wiki i blog udostępniane są wszystkie kanały wiki i blog, do których uprawnienia posiada student. Więcej informacji na temat obsługi Wiki i bloga patrz: Proces

39 PROCES 3.4. OBSŁUGA KONSULTACJI DOSTĘP: KOMUNIKACJA KONSULTACJE Po wybraniu opcji Konsultacje w menu Komunikacja w nowym oknie wyświetlana jest lista tematów konsultacji studenta. Więcej informacji na temat obsługi konsultacji patrz: Proces

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Opracował: Paweł Strzyżewski, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., luty 2013 Spis treści Wiadomości wstępne...1 Krótkie omówienie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

Obieg dokumentów v. 4.2.8

Obieg dokumentów v. 4.2.8 Obieg dokumentów v. 4.2.8 2 Obieg Dokumentów - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 5 2. Uruchomienie... 6 3. Funkcje... 7 4. Obieg dokumentów... 9 4.1. Skrzynka... 9 4.1.1. Panel statusów, folderów, segregatorów....

Bardziej szczegółowo

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Moodle

Korzystanie z platformy Moodle Korzystanie z platformy Moodle Rafał Michałowski Platforma oparta jest o system Moodle 2.2.x i znajduje się pod adresem: www.kno-koweziu.pl/moodle Platforma umożliwia tworzenie kursów e-learningowych oraz

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie.

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik Wymagania techniczne......2 - co powinienem mieć zainstalowane? Logowanie do Portalu......3 - gdzie znaleźć adres Portalu Sprawozdawczego, jak uzyskać dane uwierzytelniające?

Bardziej szczegółowo

Firma VidCom.pl prezentuje

Firma VidCom.pl prezentuje Firma VidCom.pl prezentuje SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE O KOMUNIKATORACH VidCom.pl 1.1. Zastosowanie programu 1.2. Wymagania techniczne 1.3. Połączenie internetowe / przepustowość łącza 2. OBSŁUGA KOMUNIKATORA

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

Opis systemu PYTON E-Learning. Czym jest PYTON E-Learning. PYTON E-Learning to system wchodzący w skład Platformy Zarządzania Wiedzą PYTON Enterprise.

Opis systemu PYTON E-Learning. Czym jest PYTON E-Learning. PYTON E-Learning to system wchodzący w skład Platformy Zarządzania Wiedzą PYTON Enterprise. Czym jest PYTON E-Learning PYTON E-Learning to system wchodzący w skład Platformy Zarządzania Wiedzą PYTON Enterprise. Rysunek 1 Podział platformy PYTON Enterprise na systemy PYTON E-Learning jest systemem

Bardziej szczegółowo

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Strona 1 z 113 SPIS TREŚCI Wprowadzenie do modułu

Bardziej szczegółowo

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Oprogramowanie IBM IBM Collaboration Solutions IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Październik 2011 2 IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Spis treści 3 Przegląd 5 Oprogramowanie Sametime:

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Analiza wymagań na portal dla mieszkańców Katowic dla Urzędu Miasta Katowice

Analiza wymagań na portal dla mieszkańców Katowic dla Urzędu Miasta Katowice Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice Analiza wymagań na portal dla mieszkańców Katowic dla

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013

Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Analiza biznesowa Dodatki wytyczne do budowy rozwiązania na platformie Microsoft SharePoint Server 2013 Zakres projektu oraz warunki jego realizacji wspólne elementy obu systemów Dokument chroniony prawami

Bardziej szczegółowo

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo

Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku. przewodnik

Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku. przewodnik Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku przewodnik Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku Redakcja merytoryczna Monika Regulska Korekta Weronika Walasek, Agnieszka Pawłowiec

Bardziej szczegółowo

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone Dokumentacja Oprogramowania w wersji 2.5 SPIS TREŚCI 1. 2. Pierwsze kroki z systemem 4 1.1. Wstęp 4 1.2. Opcja darmowa 4 1.3. Opcja płatna 4 1.4. Instalacja systemu 4 Moduły systemu 6 2.1. Licencje 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

7.2 Szkoleniowiec...34 7.2.1 Tworzenie szkolenia...35 7.2.2 Zarządzanie szkoleniami...36 7.3 Operator...37 7.3.1 Rejestracja Użytkowników

7.2 Szkoleniowiec...34 7.2.1 Tworzenie szkolenia...35 7.2.2 Zarządzanie szkoleniami...36 7.3 Operator...37 7.3.1 Rejestracja Użytkowników Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Cel dokumentu...4 1.2 Przeznaczenie Portalu PL-Grid...4 1.3 Słownik...4 1.4 Odniesienia...5 2 Typy użytkowników Portalu...6 2.1 Użytkownik Infrastruktury...6 2.2 Kursant...7

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja 1

Spis treści. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Spis treści 1. Podstawy... 2 1.1. Instrukcja wyszukiwania informacji w Internecie... 2 1.2. Prawo autorskie. Zagadnienia ogólne... 5 1.3. Licencje i ich rodzaje... 10 1.4. Instrukcja zakładania i personalizacji

Bardziej szczegółowo

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika 1 WPROWADZENIE DO MODUŁU CRM... 6 2 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika i Administratora. aplikacji. Biblioteka zasobów

Dokumentacja Użytkownika i Administratora. aplikacji. Biblioteka zasobów Dokumentacja Użytkownika i Administratora aplikacji Biblioteka zasobów aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 57 Spis Treści Wstęp... 6 Minimalne wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo