Wersja dokumentu: 3.2b.2. Eduserwis. Wszelkie prawa zastrzeżone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja dokumentu: 3.2b.2. Eduserwis. Wszelkie prawa zastrzeżone"

Transkrypt

1

2 Wersja dokumentu: 3.2b.2 Eduserwis Wszelkie prawa zastrzeżone 2

3 SPIS TREŚCI PRZEGLĄD TREŚCI...4 ZAKRES UPRAWNIEŃ STUDENTA W SYSTEMIE EDUMATIC...5 RELACJE STUDENTA Z UŻYTKOWNIKAMI MAJĄCYMI INNE ROLE W SYSTEMIE...6 PROCES 1 PROCES DYDAKTYCZNY...7 MOJE SZKOLENIA...7 SZCZEGÓŁY SZKOLENIA PRACA Z KURSAMI E-LEARNING...9 PROCES 1.1.1: NAWIGACJA PO STRUKTURZE DRZEWIASTEJ KURSU E-LEARNING ZADANIA DOMOWE...11 PROCES 1.2.1: ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ DOMOWYCH...12 PROCES 1.2.2: PRZEGLĄDANIE ZADAŃ DOMOWYCH SPRAWDZONYCH I OCENIONYCH PRZEZ NAUCZYCIELA PRACE KONTROLNE...14 PROCES 1.3.1: ROZWIĄZYWANIE PRAC KONTROLNYCH...15 PROCES 1.3.2: PRZEGLĄDANIE PRAC KONTROLNYCH SPRAWDZONYCH I OCENIONYCH PRZEZ NAUCZYCIELA PRZESTRZEŃ MATERIAŁÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH...17 PROCES 1.4.1: POBIERANIE PLIKÓW Z PRZETRZENI MATERIAŁÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH...18 PROCES 1.4.2: UMIESZCZANIE PLIKÓW W PRZESTRZENI MATERIAŁÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH FORUM...20 PROCES 1.5.1: PROWADZENIE DYSKUSJI NA FORUM KONSULTACJE...22 PROCES 1.6.1: PROWADZENIE DYSKUSJI W RAMACH TEMATU KONSULTACJI CZAT...24 PROCES 1.7.1: PROWADZENIE ROZMOWY W POKOJU PUBLICZNYM...25 PROCES 1.7.2: PROWADZENIE ROZMOWY W POKOJU PRYWATNYM WIKI I BLOG...27 PROCES 1.8.1: KORZYSTANIE Z WIKI...28 PROCES 1.8.2: KORZYSTANIE Z BLOG...29 PROCES 1.9. AKTUALNOŚCI...30 PROCES 1.9.1: ODCZYTYWANIE AKTUALNOŚCI DODAWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZAPISYWANIE NA SZKOLENIA Z KOSZYKA SZKOLEŃ PULE PLIKÓW RAPORTOWANIE TWÓJ EDUMATIC KOMUNIKACJA...36 PROCES 3.1. OBSŁUGA FORUM...36 PROCES 3.2. OBSŁUGA CZATA...37 PROCES 3.3. OBSŁUGA WIKI I BLOGA...38 PROCES 3.4. OBSŁUGA KONSULTACJI...39 PROCES 3.5. OBSŁUGA TERMINARZA...40 PROCES PRZEGLĄDANIE SPOTKAŃ W TERMINARZU...41 SŁOWNIK

4 PRZEGLĄD TREŚCI ZAKRES UPRAWNIEŃ STUDENTA W SYSTEMIE EDUMATIC RELACJE STUDENTA Z UŻYTKOWNIKAMI MAJĄCYMI INNE ROLE W SYSTEMIE 1. PROCES DYDAKTYCZNY 2. TWÓJ EDUMATIC 3. KOMUNIKACJA 4

5 ZAKRES UPRAWNIEŃ STUDENTA W SYSTEMIE EDUMATIC Każdy użytkownik w systemie Edumatic posiadający rolę Student uzyskuje następujące uprawnienia: 1) Uprawnienie do uczestniczenia w szkoleniu, na które został zapisany przez Managera, bądź zapisał się samodzielnie z koszyka szkoleń. W obrębie szkolenia może uzyskać dostęp do następujących zasobów i funkcjonalności systemu: o kursy lub egzaminy, o prace kontrolne (testy sprawdzane automatycznie, testy jakościowe, testy scormowe) osadzone w kursach lub egzaminach, o zadania domowe osadzone w kursach, bądź dołączone do kursu, o self-testy osadzone w kursach, o kanały komunikacyjne (forum, czat, wiki, blog, temat konsultacji), o przestrzenie materiałów uzupełniających, o informację o pozostałych uczestnikach szkolenia, o informację o nauczycielach odpowiadających za poszczególne składowe szkolenia, o aktualności umieszczone przez nauczyciela dla szkolenia, o terminarz zarządzany przez nauczyciela, o komunikaty tekstowe wysłane przez nauczyciela na adres wskazany w profilu użytkownika, o raporty o postępach w szkoleniu. Szkolenie może być prowadzone przez nauczyciela, który kontrolował będzie postępy studenta, bądź odbywać się w trybie samokształcenia bez kontaktu z nauczycielem ani uczestnikami szkolenia. 2) Może zapisywać się na szkolenia umieszczone w koszyku szkoleń. 3) Może umieszczać pliki w puli plików w celu ich wykorzystania w przestrzeniach materiałów uzupełniających lub tematach konsultacji. 4) Może zmieniać dane w swoim użytkownika (jeżeli użytkownik uzyskał takie uprawnienie). 5

6 RELACJE STUDENTA Z UŻYTKOWNIKAMI MAJĄCYMI INNE ROLE W SYSTEMIE Nauczyciel: - prowadzi proces dydaktyczny tzn. kontroluje postępy pracy studenta w kursie/egzaminie, moderuje dyskuje w kanałach komunikacji, zarządza plikami w przestrzeni materiałów uzupełniających, wpisuje aktualności, wysyła komunikaty , zarządza terminarzem, - sprawdza zadania kontrolne (testy sprawdzane automatycznie, testy jakościowe, testy scormowe) oraz zadania domowe przesłane przez studenta, - personalizuje pracę studenta poprzez tworzenie zadań domowych, indywidualizację drzewa kursu/egzaminu studenta oraz progów zaliczenia kursu/egzaminu. Autor: - tworzy kursy/egzaminy udostępniane w szkoleniu, - tworzy zadania kontrolne (testy sprawdzane automatycznie, testy jakościowe, testy scormowe) w kursach/egzaminach, - tworzy zadania domowe udostępniane w kursie, - tworzy self-testy udostępniane w kursie. Manager podmiotu szkoleniowego: - dodaje zasoby do szkoleń (kursy / egzaminy, kanały komunikacji, przestrzenie materiałów uzupełniających) oraz określa ramy czasowe i parametry szkolenia, - przypisuje nauczycieli do zasobów szkolenia, - przypisuje studentów do szkoleń dając im dostęp do zasobów szkolenia, - zarządza indywidualnym dostępem do zasobów szkolenia studentów (zawiesza, usuwa ze szkolenia, zarządza czasem dostępu). Administrator: - posiada wszelkie uprawieniania pozostałych użytkowników. Przełożony: - monitoruje postępy studenta w szkoleniach, - wysyła wiadomości tekstowe do studenta. 6

7 PROCES 1 PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA Po zalogowaniu się do systemu Edumatic, student znajduje się na stronie Moje szkolenia, na której może: - przeglądać szkolenia, w których uczestniczy - filtrować szkolenia według wybranych kryteriów tj.: o numeru ID, o nazwy, o kategorii, o podmiotu udostępniającego dane szkolenie, o daty rozpoczęcia, o daty zakończenia, o ilości kursów, o ilości egzaminów, o ilości przestrzeni materiałów uzupełniających, o ilości kanałów czat, o ilości kanałów forum, o ilości tematów konsultacji, o dostępności. Uwaga: Jeśli student nie został zapisany na żadne szkolenie, ekran Moje szkolenia jest pusty. 7

8 SZCZEGÓŁY SZKOLENIA DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) SZCZEGÓŁY SZKOLENIA : Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. Dostępne funkcjonalności: Po wybraniu szkolenia z listy szkoleń student może: - pracować z kursami i egzaminami udostępnianymi w szkoleniu (Proces 1.1), - rozwiązywać zadania domowe utworzone przez nauczyciela dla kursu/egzaminu (Proces 1.2), - rozwiązywać prace kontrolne udostępnione w kursie/egzaminie (Proces 1.3), - przeglądać i pobierać pliki z przestrzeni materiałów uzupełniających (Proces 1.4), - prowadzić dyskusje na forum (Proces 1.5), - prowadzić dykusje w ramach tematu konsultacji (Proces 1.6), - prowadzić dyskusje na kanale czat (Proces 1.7), - pracować na wiki i blogu (Proces 1.8), - odczytywać aktualności dodane przez nauczyciei (Proces 1.9), przeglądać wizytówki studentów zapisanych na szkolenie* (jeśli Manager udostępnił studentom w szkoleniu listę pozostałych uczestników szkolenia). 8

9 1.1 PRACA Z KURSAMI E-LEARNING DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (KURS E-LEARNING) W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępny kurs. Definicja Kurs e-learning to prezentacja treści dydaktycznej w postaci multimedialnej opublikowana w systemie do zdalnego kształcenia Edumatic. Egzamin to kurs e-learning przeznaczony do weryfikacji wiedzy studenta wejście do egzaminu możliwe jest tylko jeden raz. Korzyści Kurs e-learning, w odróżnieniu od materiałów uzupełniających, zawiera elementy multimedialne i interaktywne zwiększające atrakcyjność przekazywanych treści oraz gwarantujące skuteczność kształcenia. Warto wiedzieć System umożliwia systematyczną pracę z kursem - student wchodząc do kursu zostaje automatycznie przeniesiony do jednostki, w której poprzednio zakończył naukę. Student ma dostęp do raportów zawierających informacje o swojej aktywności w kursie (m.in. ilości wejść i czasie spędzonym w kursie itp.). Nawigacja po kursie odbywa się za pomocą przycisków u dołu ekranu. Student w kursie ma dostęp również do drzewa kursu, w którym zaznaczona jest jednostka, którą aktualnie realizuje. Nauczyciel przypisany do kursu ma pełny dostęp do raportowania o postępach studenta w kursie. 9

10 PROCES 1.1.1: NAWIGACJA PO STRUKTURZE DRZEWIASTEJ KURSU E-LEARNING DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (KURS E-LEARNING) STRUKTURA DRZEWIASTA KURSU W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępny kurs. Dostępne funkcjonalności Student po wejściu do kursu: - może nawigować po kursie za pomocą drzewa kursu, - może nawigować po kursie za pomocą przycisków nawigacyjnych, - przejść do strony głównej systemu (przycisk Home ), - uzyskać dostęp do instrukcji użytkownika (przycisk Pomoc ), - wylogować się z systemu (przycisk wyloguj ). Warto wiedzieć Niektóre kursy zostały celowo przygotowane w taki sposób, aby student nie mógł w swobodnie po nich nawigować. W takim przypadku możliwa jest realizacja kursu wyłącznie za pomocą przycisku Następna jednostka kursu. W przypadku w którym kursu posiada wewnętrzną rozbudowaną logikę może się zdarzyć, że elementy kursu (SCO) będą udostępniane zgodnie z postępami studenta. 10

11 1.2. ZADANIA DOMOWE DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (KURS E-LEARNING) ZADANIA DOMOWE Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. Definicja Zadanie domowe to funkcjonalność systemu umożliwiająca nauczycielowi przydzielanie studentom zadań do wykonania. Zadania te mogą mieć różny charakter. Nauczyciel może zlecać np. napisanie eseju na wybrany temat lub przeczytanie jakiegoś artykułu, który znajduje się w przestrzeni materiałów uzupełniających, bądź wykonanie dołączonych do polecenia ćwiczeń. Zadanie domowe jest przesyłane wybranym przez nauczyciela studentom uczestniczącym w szkoleniu. Po upływie terminu na wykonanie zadania domowego, nauczyciel sprawdza, a następnie zatwierdza przysłane prace. Studenci mogą obejrzeć sprawdzone prace oraz ocenę studenta. Korzyści: Dzięki zadaniom domowym, student może: - być indywidualnie oceniany przez nauczyciela, - nawiązać bezpośredni kontakt z nauczycielem prowadzącym kurs. W szczególności dla funkcjonalności Zadania domowe student ma możliwość: - przeglądania i rozwiązywanie zadań domowych (Proces 1.2.1) - przeglądania wyników zadań domowych ocenionych przez nauczyciela (Proces 1.2.2) Warto wiedzieć: Nauczyciel może zlecać zadania dowolnie wybranym przez siebie studentom, którzy są zapisani na jedno z prowadzonych przez niego szkoleń. Oznacza to, że dwóch różnych studentów może mieć dostęp do różnych zadań domowych. Alternatywny dostęp do funkcjonalności: Proces dydaktyczny Zadania domowe Moje szkolenia (szkolenie) (kurs e-learning) SCO zawierające zadanie domowe 11

12 PROCES 1.2.1: ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ DOMOWYCH DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (KURS E-LEARNING) ZADANIA DOMOWE DO ODROBIENIA Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. Na ekranie Szczegóły szkolenia student może: - przeglądać zadania domowe do odrobienia przesłane mu przez nauczyciela Każde zadanie domowe do odrobienia posiada następujące atrybuty: - nauczyciela, który je zlecił, - termin przesłania zadania domowego przez nauczyciela, - termin przesłania rozwiązania zadania domowego przez studenta. Dostępne funkcjonalności Po wejściu do zadania domowego do odrobienia, na ekranie Zadanie domowe student ma możliwość wpisania odpowiedzi na zadanie domowe w oknie (wpisz treść zadania domowego) albo dołączenia rozwiązania zadania w pliku (prześlij rozwiązanie w pliku). Warto wiedzieć Student nie może wysłać rozwiązania zadania domowego po upływie terminu, chyba że nauczyciel zezwolił na przysłanie odpowiedzi po upływie terminu. Student nie może wysyłać zadania domowego wielokrotnie, chyba że nauczyciel zezwolił na przesyłanie zadań domowych wielokrotnie. 12

13 PROCES 1.2.2: PRZEGLĄDANIE ZADAŃ DOMOWYCH SPRAWDZONYCH I OCENIONYCH PRZEZ NAUCZYCIELA DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (KURS E-LEARNING) ZADANIA DOMOWE SPRAWDZONE Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. Dostępne funkcjonalności Na ekranie Szczegóły szkolenia student: - ma dostęp do zadań domowych sprawdzonych przez nauczyciela. W sprawdzonym zadaniu domowym student uzyskuje następujące informacje: - przyznaną przez nauczyciela liczbę punktów, - komentarz nauczyciela do zadania (jeśli nauczyciel go zamieścił). Warto wiedzieć Jeśli nauczyciel na to zezwolił, student może przesyłać zadanie domowe wielokrotnie. Po otrzymaniu pierwszej oceny oraz adnotacji od nauczyciela, student ma możliwość wprowadzenia zmian w swoim zadaniu domowym i przesłania go ponownie do oceny. 13

14 1.3. PRACE KONTROLNE DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (KURS E-LEARNING) PRACE KONTROLNE Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. Definicja Praca kontrolna to mechanizm systemu przeznaczony do weryfikacji wiedzy uczącego się z udostępnianiem wyników nauczycielowi. Wyróżnia się trzy rodzaje prac kontrolnych: - testy jakościowe mechanizm pozwalający na weryfikację wiedzy przy pomocy pytań otwartych, - testy sprawdzane automatycznie mechanizm pozwalający na weryfikację wiedzy przy pomocy testów jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, - testy SCORMowe (inaczej testy scormowe) mechanizm przeznaczony do obsługi testów multimedialnych z wewnętrzną logiką. W szczególności dla funkcjonalności Prace kontrolne student ma możliwość: - rozwiązywanie prac kontrolnych (Proces 1.3.1), - przeglądania wyników prac kontrolnych ocenionych przez nauczyciela lub przez system (Proces 1.3.2). Warto wiedzieć: Prace kontrolne osadzone są jako składowe (SCO) kursu/egzaminu. 14

15 PROCES 1.3.1: ROZWIĄZYWANIE PRAC KONTROLNYCH DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (KURS E-LEARNING) (SCO Z PRACĄ KONTROLĄ) Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. Dostępne funkcjonalności Rozpoczęcie realizacji pracy kontrolnej możliwe jest jedynie po wejściu do kursu/egzaminu oraz przejściu do odpowiedniej jednostki kursu/egzaminu (SCO), w którym znajduje się praca kontrolna. Każdy rodzaj pracy kontrolnej rozwiązywany jest w inny sposób: 1) Test sprawdzany automatycznie Po wejściu do testu sprawdzanego automatycznie student wybiera odpowiedzi z proponowanego zestawu odpowiedzi (testy jednokrotnego wyboru, testy wielokrotnego wyboru). 2) Testy jakościowe Po wejściu do testu jakościowego student ma możliwość wpisania odpowiedzi w oknie (rozwiązanie w polu tekstowym) albo dołączenia rozwiązania w pliku (rozwiązanie w pliku). 3) Testy scormowe Logika działania testu scormowego jest określona przez twórcę testu tego typu i każdorazowo może wyglądać inaczej. Warto wiedzieć Jeżeli prace kontrolne osadzone są w kursie, system kontroluje wejście do każdej pracy kontrolnej niezależnie od pozostałych. Oznacza to, że po wejściu do pracy kontrolnej nie można z niej wyjść do czasu udzielenia wyników. Jeżeli prace kontrolne osadzone zostały w egzaminie, system kontroluje wejście do całego egzaminu. Oznacza to, że podczas realizacji egzaminu student ma możliwość swobodnej nawigacji pomiędzy kolejnymi elemementami egzaminu. Dla pracy kontrolnej może zostać określony limit czasu na jego rozwiązanie. 15

16 PROCES 1.3.2: PRZEGLĄDANIE PRAC KONTROLNYCH SPRAWDZONYCH I OCENIONYCH PRZEZ NAUCZYCIELA DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (KURS E-LEARNING) (SCO Z PRACĄ KONTROLĄ) Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. Dostępne funkcjonalności Dla sprawdzonej pracy kontrolnej student uzyskuje następujące informacje: - informację, na które pytania udzielono dobrych i złych odpowiedzi (dotyczy testów sprawdzanych automatycznie), - liczbę punktów przyznaną przez nauczyciela, - komentarz nauczyciela (jeśli nauczyciel go zamieścił). Warto wiedzieć Dla testów sprawdzanych automatycznie student może uzyskać wyniki zaraz po zatwierdzeniu takiego testu. Dotyczy sytuacji, w których nauczyciel nadał studentowi takie uprawnienie. Dla testów jakościowych oraz testów scormowych student uzyskuje wyniki dopiero po ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez nauczyciela. Alternatywny dostęp do funkcjonalności: Proces dydaktyczny Wyniki prac kontrolnych Moje szkolenia (szkolenie) (kurs e-learning) Prace kontrolne Zakończone 16

17 1.4. PRZESTRZEŃ MATERIAŁÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (PRZESTRZEŃ MATERIAŁÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH) Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. W szkoleniu utworzono przestrzeń materiałów uzupełniających. Nauczyciel wgrał przynajmniej jeden plik do przestrzeni materiałów uzupełniających. Definicja Przestrzeń materiałów uzupełniających to repozytorium dokumentów, które nauczyciel udostępnia studentom w szkoleniu. Student może pobrać udostępniony przez nauczyciela dokument i zapisać go na dysku. W przestrzeni pliki mogą umieszczać również studenci, jeżeli nauczyciel nada im takie uprawnienie. Dostępne funkcjonalności W systemie student ma możliwość: - pobieranie plików z przestrzeni materiałów uzupełniających (Proces 1.4.1), - umieszczanie plików w przestrzeni materiałów uzupełniających (Proces 1.4.2). Korzyści - poprzez korzystanie z udostępnionych przez nauczyciela materiałów uzupełniających, student może pogłębić swoją wiedzę na wybrane tematy (np. te, które nie zostały omówione w sposób wyczerpujący w kursie), - zarządzając przestrzenią materiałów uzupełniających student ma możliwość umieszczania własnych zasobów i udostępniania ich pozostałym uczestnikom szkolenia. 17

18 PROCES 1.4.1: POBIERANIE PLIKÓW Z PRZETRZENI MATERIAŁÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (PRZESTRZEŃ MATERIAŁÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH) Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. W szkoleniu utworzono przestrzeń materiałów uzupełniających. Nauczyciel wgrał przynajmniej jeden plik do przestrzeni materiałów uzupełniających. Dostępne funkcjonalności W przestrzeni materiałów uzupełniających student może: - pobierać pliki udostępnione przez nauczyciela i zapisywać je na dysk (wybór pliku przycisk Pobierz plik. 18

19 PROCES 1.4.2: UMIESZCZANIE PLIKÓW W PRZESTRZENI MATERIAŁÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (PRZESTRZEŃ MATERIAŁÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH) Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. W szkoleniu utworzono przestrzeń materiałów uzupełniających. Studentom przyznano uprawnienie do zarządzania materiałami uzupełniającymi w danej przestrzeni. Dostępne funkcjonalności Student mający uprawnienie do zarządzania przestrzenią materiałów uzupełniających może: - dodawać katalogi do przestrzeni materiałów uzupełniających, - dodawać pliki do przestrzeni lub do katalogów w przestrzeni materiałów uzupełniających, - usuwać katalogi z przestrzeni materiałów uzupełniających, - usuwać pliki z przestrzeni materiałów uzupełniających, - zmieniać nazwy katalogów. 19

20 1.5. FORUM DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (FORUM) W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępne forum. Definicja Forum to kanał komunikacji grupowej o charakterze asynchronicznym. Dostępne funkcjonalności W systemie student ma możliwość: - prowadzenia dyskusji na forum (Proces 1.5.1) Korzyści Dzięki forum student: - może prowadzić dyskusję z nauczycielem oraz grupą studentów zapisanych na szkolenie, - może zadawać pytania nauczycielowi lub zapoznawać się z odpowiedziami na pytania zadawane nauczycielowi przez pozostałych uczestników szkolenia. Warto wiedzieć: Wypowiedzi umieszczone przez studenta na forum widoczne są przez nauczyciela oraz wszystkich pozostałych studentów mających uprawnienia do pracy na danym forum. Alternatywny dostęp do funkcjonalności: Komunikacja Forum 20

21 PROCES 1.5.1: PROWADZENIE DYSKUSJI NA FORUM DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (FORUM) W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępne forum. Dostępne funkcjonalności Na forum student ma możliwość: - dodawania tematów i wiadomości, - odpowiadania na wiadomości, - usuwania swoich wiadomości. 21

22 1.6. KONSULTACJE DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (TEMAT KONSULTACJI) W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępny temat konsultacji. Definicja Konsultacje to narzędzie do komunikacji asynchronicznej pozwalające na zindywidualizowaną komunikację rozłączną w czasie pomiędzy studentem, a nauczycielem. Narzędzie pozwala nauczycielowi na organizowanie procesu konsultacji indywidualnych w obrębie tzw. tematów konsultacji. W ramach tematu konsultacji dyskusja prowadzona jest poprzez dialogi. Dialog może zostać zapoczątkowany przez nauczyciela, bądź studenta. Na dialog składają się komunikaty tekstowe tzw. wypowiedzi. W trakcie konsultacji dla każdej wypowiedzi udostępniany jest status pokazujący jakie czynności dotyczące tej wypowiedzi zostały wykonane przez drugą stronę procesu komunikacji. Korzyści Za pośrednictwem konsultacji student: - może prowadzić indywidualny dialog z nauczycielem rozciągnięty w czasie, - narzędzie zastępuje komunikację przy pomocy poczty . Dostępne funkcjonalności - obsługa tematów konsultacji (Proces 1.6.1) Warto wiedzieć Wypowiedzi studenta w obrębie tematów konsultacji są widoczne jedynie przez nauczyciela. Alternatywny dostęp do funkcjonalności Komunikacja Konsultacje 22

23 PROCES 1.6.1: PROWADZENIE DYSKUSJI W RAMACH TEMATU KONSULTACJI DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (TEMAT KONSULTACJI) W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępny temat konsultacji. Dostępne funkcjonalności W ramach tematu konsultacji student ma możliwość: - zadawania pytań nauczycielowi (Rozpocznij nowy dialog), - odpowiadania na wypowiedzi nauczyciela (Wypowiedź nauczyciela Dodaj wypowiedź), - usuwania swoich wypowiedzi (Wypowiedź studenta Usuń), - dodawania do wypowiedzi notatek, które będą dostępne wyłącznie dla studenta (dodaj notatkę), - edytowania notatki (Notatka Edytuj), - zmiany notatki na wypowiedź (Notatka Zmień na wypowiedź), - Usuwania notatki (Notatka Usuń), - wyświetlania w dowolny sposób drzewa konsultacji (Rozwiń wszystkie, Wyświetl tylko notatki). Warto wiedzieć W trakcie prowadzenia dyskusji w obrębie tematu konsultacji system Edumatic udostępnia zestaw statusów informujących o tym co dzieje się z daną wypowiedzią. System udostępnia następujące statusy dla wypowiedzi: Zgłoszona utworzenie nowej wypowiedzi przez studenta, Oczekująca wypowiedź studenta została otworzona przez nauczyciela, ale odpowiedź nie została jeszcze udzielona, Nauczyciela nauczyciel dodał wypowiedź do oczekującej wypowiedzi studenta, bądź nauczyciel utworzył nowy dialog (tzn. utworzył pierwszą wypowiedź w tym dialogu), Obsłużona student otworzył wypowiedź umieszczoną przez nauczyciela. 23

24 1.7. CZAT DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (KANAŁ CZAT) W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępny kanał czat. Definicja Czat to kanał komunikacji synchronicznej pozwalającej na prowadzenie dyskusji on-line pomiędzy studentami, a nauczycielem. Korzyści Dzięki kanałowi czat: - student może na żywo rozmawiać w trybie tekstowym z nauczycielem oraz innymi uczestnikami szkolenia, - student może konsultować się indywidualnie z nauczycielem w pokoju prywatnym, - studenci i nauczyciel mają dostęp do archiwum, w którym zapisywane są wszystkie rozmowy odbywające się na kanale publicznym czata znajdującego się w szkoleniu, na które zostali zapisani. Dostępne funkcjonalności Student mający dostęp do kanału chata ma możliwość: - prowadzenia rozmowy w pokoju publicznym (Proces 1.7.1), - prowadzenia rozmowy w pokoju prywatnym (Proces 1.7.2). Warto wiedzieć: Wszystkie rozmowy odbywające się na kanale publicznym są zapisywane w archiwum i udostępnianie wszystkim studentom zapisanym na dane szkolenie oraz nauczycielom prowadzącym to szkolenie. Jeśli nie chcesz, aby rozmowa była archiwizowana, prowadź rozmowę na kanale prywatnym. Alternatywny dostęp do funkcjonalności Komunikacja Czat 24

25 PROCES 1.7.1: PROWADZENIE ROZMOWY W POKOJU PUBLICZNYM DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (KANAŁ CZAT) W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępny kanał chat. Prowadzenie rozmowy na kanale publicznym sprowadza się do: - wyboru kanału, - wpisywania swoich wypowiedzi w polu tekstowym, - odczytywania wypowiedzi pozostałych osób obecnych w danym pokoju, - przeglądania archiwum rozmów, które odbyły się na danym kanale. Warto wiedzieć Wszystkie rozmowy odbywające się na kanale publicznym są zapisywane w archiwum i udostępnianie wszystkim studentom zapisanym na dane szkolenie oraz nauczycielom prowadzącym to szkolenie. Jeśli nie chcesz, aby rozmowa była archiwizowana, prowadź rozmowę na kanale prywatnym. Nauczyciel może odebrać prawo do wypowiadania się studentom nie przestrzegającym zasad prowadzenia rozmów na czacie. 25

26 PROCES 1.7.2: PROWADZENIE ROZMOWY W POKOJU PRYWATNYM DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (KANAŁ CZAT) W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępny kanał czat. Dostępne funkcjonalności Prowadzenie rozmowy na kanale prywatnym sprowadza się do: - wyboru kanału publicznego, - wybrania osoby na kanale publicznym i naciśnięcia przycisku Prywatnie, - wpisywania swoich wypowiedzi w polu tekstowym, - odczytywania wypowiedzi rozmówcy. Warto wiedzieć Rozmowy na kanale prywatnym nie są archiwizowane. Na kanale prywatnym można rozmawiać tylko z jedną osobą. 26

27 1.8. WIKI I BLOG DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (WIKI / BLOG) W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępny kanał wiki lub blog. Definicja Prowadzenie bloga polega na dodawaniu i publikowaniu wpisów, które są prezentowane czytelnikom w kolejności odwrotnie chronologicznej. Dla każdego wpisu możliwe jest śledzenie historii zmian. Dla każdego wpisu możliwe jest dodawanie komentarzy. Nauczyciel może ustawić dla bloga prawa przysługujące studentom w ramach bloga: prawo do przeglądania, komentowania, publikowania i usuwania wpisów. Prowadzenie wiki polega na budowaniu stron oraz dodawaniu (linkowaniu) tych stron do innych stron dostępnych na wiki, w tym do strony głównej wiki. Wiki udostępnia śledzenie historii zmian. Dla każdej strony możliwe jest dodawanie komentarzy. Nauczyciel może ustawić dla wiki prawa przysługujące studentom w ramach wiki: prawo do przeglądania, komentowania, publikowania i usuwania stron. Korzyści Dzięki kanałowi blog i wiki: - nauczyciel może organizować grupie studentów pracę grupową na zadany temat, - w trakcie pracy możliwe jest śledzenie zmian, komentarzy oraz aktywności poszczególnych członków grupy, - dzięki blogowi nauczyciel, bądź studenci mogą udostępniać wiedzę w kolejności chronologicznej, - dzięki wiki możliwe jest udostępnianie wiedzy w sposób analogiczny do wikipedii. Dostępne funkcjonalności - korzystanie z wiki (Proces 1.8.1) - korzystanie z bloga (Proces 1.8.2) Alternatywny dostęp do funkcjonalności Komunikacja Wiki i Blog 27

28 PROCES 1.8.1: KORZYSTANIE Z WIKI DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (WIKI) W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępny kanał wiki. Dostępne funkcjonalności Prowadzenie wiki polega na: - budowaniu stron oraz dodawaniu (linkowaniu) tych stron do innych stron dostępnych na wiki, w tym do strony głównej wiki, - komentowanie stron, - śledzenie historii zmian dla poszczególnych stron. Warto wiedzieć Wpisy na wiki są prezentowane w sposób, który określił autor (redakcja wygląda analogicznie jak w przypadku dowolnego dokumentu tekstowego). Nauczyciel może ustawić dla wiki prawa przysługujące studentom w ramach wiki: prawo do przeglądania, komentowania, publikowania i usuwania stron. W zależności od przyznanych praw rola studentów na wiki jest różna. 28

29 PROCES 1.8.2: KORZYSTANIE Z BLOG DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) (BLOG) W szkoleniu, w którym uczestniczy student jest dostępny kanał blog. Dostępne funkcjonalności Prowadzenie bloga polega na: - dodawaniu i publikowaniu wpisów, - tworzeniu i linkowaniu stron do poszczególnych wpisów, - komentowanie wpisów, - śledzenie historii zmian dla poszczególnych wpisów. Warto wiedzieć Wpisy na blogu są prezentowane w kolejności odwrotnie chronologicznej (jako pierwsze są prezentowane te wpisy, które zostały wprowadzone jako ostatnie). Nauczyciel może ustawić dla bloga prawa przysługujące studentom w ramach bloga: prawo do przeglądania, komentowania, publikowania i usuwania wpisów. W zależności od przyznanych praw rola studentów na blogu jest różna. 29

30 PROCES 1.9. AKTUALNOŚCI DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) AKTUALNOŚCI Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. Definicja Aktualności to informacje dotyczące szkolenia umieszczane przez nauczyciela w szkoleniu. Nauczyciel może dodać aktualność w szkoleniu albo dodać aktualność w szkoleniu i wysłać ją mailem do wszystkich studentów zapisanych na dane szkolenie. W drugim przypadku treść aktualności wyświetlona zostanie zarówno w szkoleniu, jak i w mailu. Korzyści - Student po wejściu do szkolenia otrzymuje informację o pojawieniu się nowej aktualności, - Dzięki opcji Aktualności nauczyciel może w szybki i skuteczny sposób przekazywać informacje dotyczące prowadzonego szkolenia grupie zapisanych na nie studentów, - Aktualności pojawiają się w szkoleniu, którego dotyczą. Procesy biznesowe dla funkcjonalności Aktualności Po wejściu do szczegółów danego szkolenia student ma możliwość: - odczytywania aktualności dodawanych przez nauczycieli prowadzących kursy w tym szkoleniu (Proces 1.9.1) 30

31 PROCES 1.9.1: ODCZYTYWANIE AKTUALNOŚCI DODAWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY MOJE SZKOLENIA (SZKOLENIE) AKTUALNOŚCI Student został zapisany na przynajmniej jedno szkolenie. Na ekranie Szczegóły szkolenia student może: - odczytywać aktualności dodane przez nauczyciela Każda aktualności składa się z następujących elementów: - temat, - data zamieszczenia, - autor, - wysłano mailem (tak/nie). - treść. Jeśli nauczyciel skorzystał z odpowiedniej opcji, student zobaczy treść aktualności zarówno w szkoleniu, jak i w przesłanym przez nauczyciela mailu. 31

32 1.10. ZAPISYWANIE NA SZKOLENIA Z KOSZYKA SZKOLEŃ DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY KOSZYK SZKOLEŃ Definicja Koszyk szkoleń to narzędzie systemu Edumatic umożliwiające studentom samodzielne zapisywanie się na szkolenia. Dla szkoleń umieszczanych w koszyku można wskazać, czy student może na szkolenie takie zapisywać się wielokrotnie. Oznacza to, że student ma możliwość wielokrotnego zapisywania i wypisywania się na szkolenie umieszczone w koszyku, przy każdym kolejnym zapisaniu się na szkolenie wszystkie wyniki zdobyte przez studenta w szkoleniu są usuwane. Korzyści Student ma możliwość zapisywania się na dodatkowe szkolenia. Dostępne funkcjonalności Student w widoku koszyka szkoleń: - uzyskuje informację o szkoleniach, na które może się zapisać, - może zapisać się na szkolenie (opcja Zapisz ). Warto wiedzieć Student uzyskuje dostęp do szkolenia z koszyka od razu po zapisaniu się, jeśli szkolenie zostało udostępnione w trybie swobodnym. Jeśli kurs został udostępniony w trybie moderowanym, po zapisaniu student uzyska dostęp do szkolenia dopiero po akceptacji przez uprawnionego użytkownika systemu. 32

33 1.11. PULE PLIKÓW DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY PULE PLIKÓW Student jest zalogowany w systemie Edumatic Definicja Pula plików to podręczne repozytorium plików studenta w systemie Edumatic. Student ma możliwość wykorzystania plików wgranych do puli plików do podłączania ich w przestrzeni materiałów uzupełniających (jeżeli przestrzeń na to zezwala). Korzyści Student ma możliwość wykorzystania plików wgranych do puli plików do podłączania ich w przestrzeni materiałów uzupełniających (jeżeli przestrzeń na to zezwala). Dostępne funkcjonalności W ramach opcji Pule plików student może: - wgrywać pliki (opcja Dodaj plik ), - tworzyć katalogi (opcja Dodaj katalog ), - usuwać pliki (Wybór pliku opcja Usuń ), - pobierać pliki (Wybór pliku opcja Pobierz plik ), - zmieniać nazwę pliku lub katalogu (Wybór pliku opcja Usuń ). 33

34 1.12. RAPORTOWANIE DOSTĘP: PROCES DYDAKTYCZNY RAPORTOWANIE Student jest zapisany na szkolenie. Korzyści Dzięki raportom student: - może dokonywać autokontroli procesu dydaktycznego, w którym uczestniczy. Dostępne funkcjonalności W systemie student ma możliwość korzystania z następujących raportów dotyczących realizowanego przez siebie szkolenia: - zaawansowanie studenta w kursach dla szkolenia, - zaawansowanie studenta w egzaminach dla szkolenia, - zaawansowanie studenta w szkoleniach, - aktywność studenta w kanałach komunikacyjnych dla szkolenia, - zaawansowanie studenta w jednostkach SCO dla kursu/egzaminu, - wyniki studenta dla interakcji w jednostkach SCO kursu, - wyniki studenta dla obiektów objectives w jednostkach SCO kursu. Warto wiedzieć Raporty o postępach studenta w szkoleniu są dostępne również użytkownikom posiadającym inne role w szkoleniu np. nauczyciel. 34

35 2. TWÓJ EDUMATIC W menu Twój Edumatic Ustawienia użytkownik może dokonać zmian w profilu użytkownika. Zmiana hasła Aby zmienić hasło, należy podać stare oraz nowe hasło, a następnie ponownie wprowadzić nowe hasło. Profil użytkownika W profilu użytkownika można edytować następujące pola: - , - opis, - zdjęcie, - firma, - stanowisko, - miasto, - kraj, - adres, - telefon 1-3, - strona www, - komunikator 1-3. Rola domyślna Użytkownicy, którzy posiadają kilka ról w systemie mogą wybrać rolę domyślną, czyli rolę która będzie się im otwierać po zalogowaniu się do systemu. Ramki Użytkownik, według swojego uznania, może również konfigurować domyślne wyświetlanie ramki drzewa kursu oraz ramki szczegółów elementu drzewa kursu. Wersja językowa Użytkownik może wybrać domyślną wersję językową systemu. 35

36 3. KOMUNIKACJA PROCES 3.1. OBSŁUGA FORUM DOSTĘP: KOMUNIKACJA FORUM Po wybraniu opcji Forum w menu Komunikacja w nowym oknie wyświetlana jest lista forów studenta. Aby przystąpić do pracy na forum, należy wybrać odpowiedni link. Więcej informacji na temat obsługi forum patrz: Proces

37 PROCES 3.2. OBSŁUGA CZATA DOSTĘP: KOMUNIKACJA CZAT Po wybraniu opcji Czat w menu Komunikacja w nowym oknie wyświetlane są wszystkie kanały czat studenta. Aby wejść na kanał czat należy wybrać jego nazwę. Więcej informacji na temat obsługi kanału czat patrz: Proces

38 PROCES 3.3. OBSŁUGA WIKI I BLOGA DOSTĘP: KOMUNIKACJA WIKI I BLOG Po wybraniu opcji Wiki i blog udostępniane są wszystkie kanały wiki i blog, do których uprawnienia posiada student. Więcej informacji na temat obsługi Wiki i bloga patrz: Proces

39 PROCES 3.4. OBSŁUGA KONSULTACJI DOSTĘP: KOMUNIKACJA KONSULTACJE Po wybraniu opcji Konsultacje w menu Komunikacja w nowym oknie wyświetlana jest lista tematów konsultacji studenta. Więcej informacji na temat obsługi konsultacji patrz: Proces

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Zarządzanie portalem edukacyjnym Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Centrum e-learningu PRz System Moodle jest zintegrowaną platformą e-nauczania, która może służyć do: prowadzenia szkoleń, które odbywają

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA Spis treści Dostęp do platformy Blackboard / logowanie... 2 Dostosowanie platformy do potrzeb użytkownika... 3 Opcje menu i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z konsultacji online

Instrukcja korzystania z konsultacji online Instrukcja korzystania z konsultacji online Dostęp do konsultacji wymaga zalogowania się na konto przeznaczone dla uczestnika/uczestniczki projektu. Strona WWW projektu jak i witryny dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa MWSLiT

Platforma e-learningowa MWSLiT Platforma e-learningowa MWSLiT Instrukcja dla prowadzących 1. Informacje ogólne Aby korzystać z platformy e-learningowej, należy posiadać indywidualne konto, które tworzy administrator. Wszystkie niezbędne

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa UO

Platforma e-learningowa UO Platforma e-learningowa UO Poniżej opisano podstawowe funkcjonalności platformy e-learnigowej z punktu widzenia studenta uczestnika kursu learningowego. Opis uwzględnia wszystkie elementy, na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie PLATFORMA E-LEARNING Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS Lublin, 2011 admin@wsns.pl 2011 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych http://www.wsns.pl

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa UO strefa studenta

Platforma e-learningowa UO strefa studenta Platforma e-learningowa UO strefa studenta Ten artykuł zawiera opis podstawowej funkcjonalności platformy e-learnigowej z punktu widzenia studenta uczestnika kursu learningowego. Opis uwzględnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAUCZYCIELA - OBSŁUGA KURSÓW/EGZAMINÓW NA ELEARNINGOWEJ PLATFORMIE NAUCZANIA

INSTRUKCJA NAUCZYCIELA - OBSŁUGA KURSÓW/EGZAMINÓW NA ELEARNINGOWEJ PLATFORMIE NAUCZANIA INSTRUKCJA NAUCZYCIELA - OBSŁUGA KURSÓW/EGZAMINÓW NA ELEARNINGOWEJ PLATFORMIE NAUCZANIA Nauczyciel w ramach dostępnej ścieżki szkoleniowej ma możliwość dokonywania edycji ustawień kursów i egzaminów, sporządzanie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz. Przewodnik Szybki start

Kalendarz. Przewodnik Szybki start Kalendarz Przewodnik Szybki start Planowanie spotkania programu Lync Prowadź konwersacje twarzą w twarz i częściej komunikuj się zdalnie, zamiast ciągle podróżować dzięki spotkaniom online w programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia

Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia Anna Płusa Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia Nowatorski kanał komunikacji dla nauczycieli W ramach projektu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Akademia Lidera. www.akademia-lidera.pl

Akademia Lidera. www.akademia-lidera.pl Akademia Lidera www.akademia-lidera.pl 2 Spis treści 1. LOGOWANIE 3 2. STRONA GŁÓWNA 4 3. KURS 5 4. ZADANIA KURSU 6 5. KALENDARZ 7 6. MOJE KURSY 8 7. WYSYŁANIE POWIADOMIEŃ (KOORDYNATORZY) 9 3 1. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa UO strefa studenta

Platforma e-learningowa UO strefa studenta Platforma e-learningowa UO strefa studenta Ten artykuł zawiera opis podstawowej funkcjonalności platformy e-learnigowej z punktu widzenia studenta uczestnika kursu learningowego. Opis uwzględnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Jak poruszać się po TwinSpace

Jak poruszać się po TwinSpace Witaj Jak poruszać się po TwinSpace Wskazówki te zostały opracowane z myślą o Nauczycielach Administratorach, którzy są nowi na TwinSpace. Pomogą ci one: - Wejść na TwinSpace - Edytować swój profil - Tworzyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Platformy E-learning

Instrukcja Platformy E-learning Instrukcja Platformy E-learning Nauczyciel Platforma E-learning stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła będzie mogła efektywnie wspierać proces dydaktyki za pomocą komputerów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika zewnętrznego (Instytucje zewnętrzne) Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów 1.0 Elektronicznych wersja 7.1. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE str 3 2. PRZEGLĄDANIE PRODUKTÓW W SKLEPIE str 4 3. KARTA PRODUKTU str 5 4. KOSZYK str 6 5. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA str 7 6. ZAPISANIE E-OFERTY

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Platforma E-Learning INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PLATFORMY E-LEARNING STUDENT

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Platforma E-Learning INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PLATFORMY E-LEARNING STUDENT INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PLATFORMY E-LEARNING STUDENT Spis treści 1. Instrukcja logowania do Platformy E-learning:... 2 2. Opis modułów Platformy E-learning... 3 3. Instrukcja uruchamiania kontentów (wykładów)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika platformy e-learningowej

Podręcznik użytkownika platformy e-learningowej Podręcznik użytkownika platformy e-learningowej Urząd Miasta Warszawa Niniejszy dokument jest przeznaczony dla użytkowników końcowych platformy e-learningowej Edustacja.pl. Poza ogólnymi informacjami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE WYKORZYSTANEJ W PROJEKCIE PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

INSTRUKCJA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE WYKORZYSTANEJ W PROJEKCIE PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY INSTRUKCJA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE WYKORZYSTANEJ W PROJEKCIE PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie i dostęp do platformy e-learningowej projektu... 3 1.1. Rejestracja nowego użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Mini przewodnik po nowym systemie poczty przez WWW

Mini przewodnik po nowym systemie poczty przez WWW Mini przewodnik po nowym systemie poczty przez WWW W oknie przeglądarki wpisujemy adres https://poczta.uni.wroc.pl. Zostaniemy przeniesieni na stronę nowego sytemu pocztowego. Tutaj musimy podać swoje

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Panel Administracyjny (wersja beta)

Panel Administracyjny (wersja beta) TransmisjeOnline.pl Panel Administracyjny (wersja beta) Umożliwia zaplanowanie i zdefiniowanie sesji, zarządzanie użytkownikami, dostęp do danych konta oraz faktur. TransmisjeOnline sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator?

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator? Rozdział 6 Komunikatory internetowe i czaty Komunikatory internetowe umożliwiają korzystającym z nich użytkownikom sieci m.in. prowadzenie pogawędek tekstowych czy przesyłanie plików. Większość programów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ELEKTRONICZNA PLATFORMA WALUTOWA FX PL@NET PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA FX PL@NET 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL 1. NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SYSTEMIE BIZNES PL@NET W systemie BiznesPl@net została udostępniona

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (do wersji 2.01) Wersja 0.2 Data powstania 24.06.2015r. Spis treści: Instrukcja dla Uczestników Konsultacji Społecznych... 3 Okno systemu... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do modułów eask i eoceny. Spis treści. Moduł eask

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do modułów eask i eoceny. Spis treści. Moduł eask System egzaminów elektronicznych Instrukcja do modułów eask i eoceny Moduł eask Spis treści Informacje ogólne... 2 Role użytkowników... 2 Logowanie... 3 Strona główna... 3 Rozpoczęcie pracy... 5 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Platformy E-learning

Instrukcja Platformy E-learning Instrukcja Platformy E-learning Uczeń i Rodzic Platforma E-learning stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła będzie mogła efektywnie wspierać proces dydaktyki za pomocą komputerów

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Logowanie do Archiwum Prac Dyplomowych

Logowanie do Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

DARMOWY MINI PORADNIK

DARMOWY MINI PORADNIK DARMOWY MINI PORADNIK Jak korzystać z e-learningu w Astro Salus www.astrosalus.pl www.sukces-biznes.pl kursy@astrosalus.pl LOGOWANIE Aby się móc zalogować do kursu płatnego, musisz być najpierw zarejestrowany.

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa skrócona instrukcja obsługi. Aby uruchomić platformę e-learningową, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie wpisać adres http://aok.learnway.eu/ - wyświetlony zostanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

1. Platforma e-learningowa

1. Platforma e-learningowa Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku dla prowadzących zajęcia - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 1. Platforma e-learningowa Zespół

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad

Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon iphone lub tablet ipad w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Materiały przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 1/15 Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta UASA III. Konto IV. Administratorzy

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PRACACH KONTROLNYCH DLA UCZNIÓW

INFORMATOR O PRACACH KONTROLNYCH DLA UCZNIÓW INFORMATOR O PRACACH KONTROLNYCH DLA UCZNIÓW Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Spis treści System nauki w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą... 3 Informacje dla uczniów... 7 Logowanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu dostępny jest pod adresem https://personel.nfz-krakow.pl/

Portal Personelu dostępny jest pod adresem https://personel.nfz-krakow.pl/ Przed przystąpieniem do pracy na Portalu Personelu. W związku z faktem udostępniania funkcjonalności Portalu Personelu za pośrednictwem bezpiecznego protokołu https, dla interfejsu aplikacji nie działają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Moodle

Korzystanie z platformy Moodle Korzystanie z platformy Moodle Rafał Michałowski Platforma oparta jest o system Moodle 2.2.x i znajduje się pod adresem: www.kno-koweziu.pl/moodle Platforma umożliwia tworzenie kursów e-learningowych oraz

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

W tym poradniku... Tworzenie wydarzenia. Prowadzenie prezentacji. Pierwsze kroki. Otwórz pokój webinarowy.

W tym poradniku... Tworzenie wydarzenia. Prowadzenie prezentacji. Pierwsze kroki. Otwórz pokój webinarowy. W tym poradniku......pokażemy, jak w prosty sposób możesz stworzyć i skonfigurować swój pokój webinarowy, oraz jak poprowadzić skuteczną prezentację i otrzymać informację zwrotną. Tworzenie wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo