Organizacja pracy w części parterowej zakładu hotelarskiego 341[04].Z2.02

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacja pracy w części parterowej zakładu hotelarskiego 341[04].Z2.02"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Mariusz Ławro Organizacja pracy w części parterowej zakładu hotelarskiego 341[04].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr inż. Edyta Jamróz mgr Liona Trzcińska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Mariusz Ławro Konsultacja: mgr inż. Piotr Ziembicki Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[04].Z2.02 Organizacja pracy w części parterowej zakładu hotelarskiego zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik hotelarstwa. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Stanowiska pracy obsługi parteru w zakładzie hotelarskim Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zakresy obowiązków pracowników zatrudnionych w części parterowej zakładu hotelarskiego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przechowywanie bagażu gości Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Otoczenie zakładu hotelarskiego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ochrona zakładu hotelarskiego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Współpraca z recepcją i innymi działami zakładu hotelarskiego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 46 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik ten pomoże Ci w nabyciu wiedzy o organizacji pracy w części parterowej zakładu hotelarskiego oraz w kształtowaniu umiejętności wykonywania pracy w tej części hotelu. W poradniku zamieszczono: wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć przed przystąpieniem do nauki w wybranym przez Ciebie zawodzie, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z tym poradnikiem, materiał nauczania, czyli wiadomości dotyczące organizacji pracy w części parterowej zakładu hotelarskiego, ćwiczenia, które umożliwią Ci nabycie umiejętności praktycznych, sprawdzian postępów, zestawy pytań, które pozwolą Ci sprawdzić, czy opanowałeś podane treści o organizacji pracy w części parterowej zakładu hotelarskiego, wykaz literatury, z jakiej możesz korzystać podczas nauki. Z rozdziałem Pytania sprawdzające możesz zapoznać się przed przystąpieniem do rozdziału Materiał nauczania poznając przy tej okazji wymagania wynikające z potrzeb zawodu, a po przyswojeniu wskazanych treści, odpowiadając na te pytania sprawdzisz stan gotowości do wykonywania ćwiczeń. Kolejnym etapem poznawania organizacji pracy w części parterowej zakładu hotelarskiego będzie wykonywanie ćwiczeń, których celem jest uzupełnienie i utrwalenie zdobytej wiedzy. Wykonując ćwiczenia przedstawione w poradniku, poznasz organizację pracy w części parterowej zakładu hotelarskiego na podstawie: opracowanych wyżej wymienionych zagadnień, informacji zebranych podczas nauki innych jednostek modułowych zwłaszcza jednostki charakteryzującej pracę recepcji, informacji uzyskanych z podręczników, czytanej prasy fachowej, Internetu, itp. Po wykonaniu ćwiczeń, sprawdź poziom swoich postępów rozwiązując test Sprawdzian postępów zamieszczony w ćwiczeniach. W tym celu przeczytaj pytania i odpowiedz na nie. Podaj odpowiedź wstawiając X w odpowiednie miejsce, wpisz TAK, jeśli Twoja odpowiedź na pytanie jest poprawna, wpisz NIE, jeśli Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa. Odpowiedzi NIE wskazują na luki w Twojej wiedzy, informują Cię również, jakich zagadnień jeszcze dobrze nie poznałeś. Oznacz to powrót do treści, które nie są dostatecznie opanowane. Poznanie przez Ciebie wszystkich lub określonej części wiadomości będzie stanowiło dla nauczyciela podstawę przeprowadzenia sprawdzianu poziomu przyswojonych wiadomości i ukształtowanych umiejętności. W tym celu nauczyciel posłuży się zestawem zadań testowych zawierającym różnego rodzaju zadania. W rozdziale 5 tego poradnika jest zamieszczony zestaw zadań testowych, zawiera on: instrukcję, w której omówiono tok postępowania podczas przeprowadzania sprawdzianu, przykładową kartę odpowiedzi, w której, w przeznaczonych miejscach wpisz odpowiedzi na pytania; będzie to stanowić dla Ciebie trening przed sprawdzianem zaplanowanym przez nauczyciela, Niniejszy poradnik nie zastępuje podręcznika. Aby dogłębnie poznać zagadnienia związane z funkcjonowaniem służby parterowej należy korzystać z fachowej literatury, czasopism fachowych, śledzić nowości korzystając z Internetu (strony poświęcone sprawom hotelarstwa), udziału w targach hotelarskich. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 Moduł 341[04].Z2 Działalność recepcji zakładu hotelarskiego 341[04].Z2.01 Organizacja pracy w recepcji zakładu hotelarskiego 341[04].Z2.02 Organizacja pracy w części parterowej zakładu hotelarskiego 341[04]. Z2.03 Rezerwacja usług w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.04 Przyjmowanie gości do zakładu hotelarskiego 341[04].Z2.05 Obsługa gości w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.06 Rozliczanie kosztów pobytu gości w zakładzie hotelowym 341[04].Z2.07 Komunikowanie się w języku obcym z gośćmi w recepcji i części parterowej zakładu hotelarskiego Schemat jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: stosować zasady etyki hotelarza, charakteryzować profesjonalne zachowania i wygląd pracownika branży hotelarskiej, postępować z gośćmi hotelowymi, stosować formy grzecznościowe, oferować usługi obiektu, uwzględniać życzenia gościa dotyczące usług hotelarskich, korzystać z różnych źródeł informacji, obsługiwać komputer, korzystać i Internetu. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: określić zakres obowiązków pracowników obsługujących gości w części parterowej zakładu hotelarskiego, przywitać i pożegnać gości, udzielić gościom informacji związanych z lokalami gastronomicznymi, punktami usługowo handlowymi i przechowywaniem bagażu, zastosować procedury przechowywania bagażu gości hotelowych, zapewnić obsługę bagażową, zamówić środek transportu, obsłużyć dźwigi osobowe, udzielić gościom informacji dotyczących obsługi urządzeń znajdujących się w pokojach hotelowych, zapewnić bezpieczeństwo gościom i ich mieniu, zadbać o bezpieczeństwo pojazdów gości, zadbać o estetykę wejścia do zakładu hotelarskiego, sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe, stosować zasady oszczędnego gospodarowania mieniem zakładu. użytkować komputer i korzystać z Internetu. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Stanowiska pracy obsługi parteru w zakładzie hotelarskim Materiał nauczania W skład struktury organizacyjnej części parterowej zalicza się stanowiska związane ze służbą parterową: 1) portier (odźwierny) - pracownik pełniący służbę przy wejściu do hotelu, 2) bagażowy przenosi bagaże gości, przejmuje opiekę nad gościem po odejściu gościa od recepcji. Obsługa bagażowa obowiązkowa jest w hotelach pięcio-, czteroi trzygwiazdkowych, 3) parkingowy obsługuje parking miejsce wyznaczone do czasowych postojów samochodowych, 4) dźwigowy obsługuje dźwigi osobowe ( ewentualnie schody ruchome) w hotelu oraz platformy dla niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, 5) ochrona obiektu. Pracownicy obsługi parterowej zakładu hotelarskiego powinni posiadać następujące cechy: doskonałe przygotowanie merytoryczne do wykonywania swoich zadań, znać standardy obowiązujące w hotelu, wiedzieć jak zachowywać się w czasie poruszania się po hotelu. Zawsze musi przywitać gościa na korytarzu, holu, przed hotelem, nawet, gdy spotyka go po raz piąty w ciągu dnia. Również 50 letni pracownik części parterowej (jak i każdy inny pracownik hotelu) powinien pierwszy przywitać gościa, nawet, gdy jest od niego wiele młodszy, nie bacząc na różnicę wieku. Pracownik obsługi parterowej zakładu hotelarskiego ma obowiązek reagować na nietypowe prośby gości, których spełnienie nie należy do jego obowiązków. Zawsze w takiej sytuacji przekazuje sprawy do odpowiednich służb hotelu i powinien się starać nie odsyłać gościa do kogoś innego. Gdy przepali się żarówka wzywa elektryka, cieknie kran woła hydraulika, gdy gość zapyta o bilety do teatru informuje o jego prośbie recepcję. Ważnym elementem sylwetki zawodowej pracownika części parterowej jest znajomość języka obcego, choć w podstawowym stopniu i opanowane słownictwo branżowe. Należy pamiętać, że portier może być pierwszym pracownikiem zakładu hotelarskiego, z którym styka się gość hotelowy i już w tym momencie buduje opinię o hotelu. Istotnym elementem sylwetki pracownika części parterowej jest jego wygląd zewnętrzny, strój. Powinien być schludny i z miłą aparycją. Strój pracownika części parterowej to może być elegancki garnitur, biała koszula, muszka lub krawat lub fulerka, zadbane obuwie (nie zniszczone). W niektórych hotelach zwłaszcza o historycznych nazwach pracownicy służby parterowej często jako strój służbowy noszą kostium historyczny lub strój charakterystyczny dla dawnego kamerdynera. Ważne jest, aby gość hotelowy bezbłędnie rozpoznał np. portiera, czy bagażowego. 7

9 Rys. 1. Sylwetka portiera [8 s.3]. Rys. 2. Bagażowy [8 s.3] Pracownik służby parterowej powinien odznaczać się następującymi cechami: 1) fizycznymi: miła powierzchowność, dobre zdrowie, zdrowy kręgosłup, brak widocznych ułomności, 8

10 2) psychicznymi: odporność na stresy, poczucie taktu, znajomość form grzecznościowych, uprzejmość, życzliwość, dyskrecja, uczciwość, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi. Pracownicy służby parterowej mają pierwszy i ostatni kontakt z gościem przychodzącym do hotelu. Pracownicy powinni: być widoczni przede wszystkim poprzez odpowiedni strój i zawsze dostępni dla gości być dobrze zorientowani w usługach gastronomicznych i noclegowych oferowanych przez hotel, umieć zawsze udzielać informacji na temat imprez organizowanych w hotelu dbać o właściwy wygląd i czystość w holu głównym dyskretnie kontrolować gości wchodzących do hotelu i wychodzących z obiektu a także tych przebywających w holu, informować ochronę hotelową o osobach wzbudzających zastrzeżenia. Ilość portierów i bagażowych oraz ich strój uzależnione są od rodzaju i wielkości obiektu. Możliwe jest połączenie zakresu czynności w małych obiektach. Kierownik recepcji Recepcjonista Recepcjonista klucznik Kierownik administracyjnogospodarczy Ochrona obiektu Portier Recepcjonista informator Bagażowy Recepcjonista concierge Parkingowy Kasjer walutowy Dźwigowy Rys. 3. Schemat organizacyjny służby parterowej zakładu hotelarskiego [ opracowanie własne] W powyższym schemacie przykładowo przedstawiono miejsce pracowników części parterowej zakładu hotelarskiego w strukturze organizacyjnej części parterowej hotelu. W zależności od struktury organizacyjnej zakładu hotelarskiego pracownicy części parterowej mogą być przypisani recepcji i podlegać kierownikowi recepcji jak też mogą podlegać kierownikowi działu administracyjno-gospodarczego. W zależności od wielkości zakładu 9

11 hotelarskiego obowiązki służby parterowej mogą być wykonywane na stanowiskach wymienionych w powyższym schemacie, mogą być także stanowiska łączone, gdy np. portier wykonuje także obowiązki bagażowego. Podobnie parkingowy może także wykonywać obowiązki bagażowego, dźwigowego w zależności od potrzeb gościa hotelowego. Osoby zarządzające zakładem hotelarskim organizując służbę parterową w pierwszej kolejności winni kierować się potrzebami gościa hotelowego, a następnie rachunkiem ekonomicznym. Podstawowym obowiązkiem pracownika służby parterowej niezależnie od wykonywanych czynności jest powitanie i pożegnanie gościa hotelowego. I tak: portier pełni służbę przed hotelem lub w pobliżu recepcji i jest pierwszą osobą, z którą może spotkać się gość hotelowy. Powitanie gościa polega: na po pierwsze zainteresowaniu się gościem, po drugie powitanie go przez użycie zwrotu grzecznościowego typu: dzień dobry, w czym mogę panu/pani pomóc, witamy w naszym hotelu itp., po trzecie wskazanie gościowi drogi do recepcji lub zaprowadzenie go do recepcji i przekazanie pod opiekę pracownikowi recepcji, (jeżeli gość posiada bagaż należy ten bagaż przenieść do recepcji). Następnie recepcjonista wykonuje wszystkie czynności związane z przyjęciem gościa i ponownie przekazuje gościa pod opiekę służby parterowej. Pracownik zajmujący się gościem prowadzi go do pokoju hotelowego i jeśli zachodzi potrzeba udziela informacji dotyczących obsługi urządzeń znajdujących się w pokoju hotelowym. Po wykonaniu tych czynności żegna się z gościem, życząc miłego pobytu w hotelu. Każdy pracownik służby parterowej jak i pozostali pracownicy hotelu muszą pamiętać, że hotel to jest dom poza domem i gość musi się w hotelu czuć jak w domu. Pożegnanie gości jest znacznie prostsze, gdyż gość zna już nasz hotel i swobodnie po nim się porusza. Pracownik służby parterowej żegna gościa odnosząc na polecenie recepcji lub gościa bagaż np. do samochodu i używa tradycyjnych w hotelarstwie zwrotów grzecznościowych typu: żegnam pana/panią, życzę szczęśliwego powrotu do domu, zapraszamy pana/panią ponownie do naszego hotelu itp Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń: 1. Czym Twoim daniem charakteryzuje się sylwetka zawodowa pracownika służby parterowej? 2. Jak określisz miejsce poszczególnych pracowników części parterowej zakładu hotelarskiego w strukturze organizacyjnej? 3. Jak powinien przywitać i pożegnać gościa hotelowego pracownik służby parterowej? 4. Jak Twoim zdaniem powinien wyglądać strój służbowy pracownika służby parterowej? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Korzystając z czystego arkusza części schematu organizacyjnego hotelu wpisz w odpowiednie rubryki stanowiska pracowników służby parterowej zakładu hotelarskiego. Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z treścią ćwiczenia 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zapoznać się ze schematem organizacyjnym hotelu, 4) wypełnić ramki w załączonym czystym schemacie, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 10

12 Wyposażenie stanowiska pracy: arkusz schematu organizacyjnego służby parterowej, przybory do pisania, Ćwiczenie 2 Scharakteryzuj cechy psychiczne, jakie powinien posiadać pracownik służby parterowej. Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z treścią ćwiczenia, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zapoznać się z partią materiału dotyczącą tematu ćwiczenia 4) opisać poszczególne cechy pracownika służby parterowej na kartkach samoprzylepnych, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie 6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: kartka papieru formatu A4, przybory do pisania, Ćwiczenie 3 Przedstaw cechy fizyczne, jakie powinien posiadać pracownik służby parterowej. Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z treścią ćwiczenia, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zapoznać się z partią materiału dotyczącą tematu ćwiczenia 4) opisać poszczególne cechy pracownika służby parterowej, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie 6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: kartka papieru formatu A4, przybory do pisania, Ćwiczenie 4 Przywitaj gościa przed hotelem oraz pożegnaj gościa znajdując się przy recepcji. Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z treścią ćwiczenia, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) przygotujcie treść dialogu między np. portierem, a gościem hotelowym 11

13 4) zagrajcie scenkę powitania gościa hotelowego 5) zaprezentujcie wykonane ćwiczenie 6) dokonajcie oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: lada recepcyjna, kamera, odtwarzacz, telewizor, Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) określić miejsca pracowników służby parterowej w strukturze organizacyjnej zakładu hotelarskiego? 2) wymienić cechy psychofizyczne, jakimi winien charakteryzować się pracownik służby parterowej? 3) przedstawić zadania służby parterowej? 4) powitać i pożegnać gościa hotelowego? Tak Nie 12

14 4.2. Zakresy obowiązków pracowników zatrudnionych w części parterowej zakładu hotelarskiego Materiał nauczania Obowiązki i zakres odpowiedzialności portiera: wita lub żegna gości w miarę możliwości w odpowiednim języku obcym, otwiera i zamyka drzwi, zajmuje się bagażem gości, pomaga w jego transporcie, jeśli hotel nie zatrudnia bagażowego, wskazuje miejsce parkowania pojazdu, otwiera drzwi wejściowe przed gościem, realizuje zamówienia gości na taksówki, jest poinformowany i udziela informacji na temat odbywających się w hotelu imprez, posiada parasol i przeprowadza gości od i do samochodów w czasie deszczu, udziela informacji gościom wchodzącym, załatwia wszelkie polecenia recepcji, np. przekazywanie wiadomości, odszukanie gości, przekazuje informacje pod wskazany adres, pozostaje w wyłącznej dyspozycji recepcji każdorazowo zgłasza konieczność opuszczenia stanowiska pracy, dyskretnie kontroluje osoby wchodzące do hotelu zapobiegając wejście osób niepowołanych, zakłócających porządek; w razie naruszenia porządku przez osoby będące w hotelu informuje o tym dysponenta, wprowadza gości do pokoju wchodzi pierwszy, informuje gościa o układzie pokoju i instruuje w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w pokoju, pełni służbę w przepisowym umundurowaniu, wykonuje dodatkowe czynności zlecone przez przełożonego, jeśli hotel nie zatrudnia bagażowego pełni jego obowiązki udziela gościom informacji dotyczących usług świadczonych w hotelu. Wymagania kwalifikacyjne: 1) wykształcenie i doświadczenie : podstawowe, przyuczenie do zawodu zaleca się, aby krótkie zwroty grzecznościowe pracownik potrafił powiedzieć przynajmniej w 1 języku obcym, 2) predyspozycje, cechy osobowości: odpowiedzialność, dbałość o porządek, osobowość wzbudzająca zaufanie, niekaralność, 3) wymagania natury fizycznej: dobry stan zdrowia, 4) relacje z innymi stanowiskami: podlega kierownikowi recepcji. lub kierownikowi działu administracyjnogospodarczego, 13

15 Warunki pracy: praca w ruchu, wymagająca całkowitej dyspozycyjności, szczególnie w godzinach największego natężenia ruchu gości Obowiązki i zakres odpowiedzialności bagażowego: zajmuje się bagażem gości od recepcji do pokoju oraz na życzenie gościa pomaga w wyniesieniu bagażu z pokoju, używa wózka bagażowego i dba o jego odpowiednie przechowanie; wózek jest ustawiany w miejscu do tego przeznaczonym, wprowadza gości do pokoju, ustawia bagaż, demonstruje sposób korzystania z urządzeń, zwłaszcza oświetlenia oraz odbiornika radiowego i telewizyjnego, życzy gościowi miłego pobytu, przy wyjeździe żegna gościa i zaprasza do ponownego przyjazdu, obsługuje gości indywidualnych i grupy turystyczne, udziela gościom informacji dotyczących usług świadczonych w hotelu, pełni służbę w przepisowym umundurowaniu, wykonuje dodatkowe czynności zlecone przez przełożonego, obsługując przechowalnię bagażu pamięta o wydaniu gościowi hotelowemu pokwitowania przyjęcia bagażu, na podstawie, którego następuje odbiór bagażu. Wymagania kwalifikacyjne: 1) wykształcenie i doświadczenie: podstawowe, przyuczenie do zawodu, zaleca się, aby krótkie zwroty grzecznościowe pracownik potrafił powiedzieć przynajmniej w 1 języku obcym, 2) predyspozycje, cechy osobowości: miła powierzchowność, uprzejmy, taktowny, uczynny, kulturalny, łatwo nawiązujący kontakt, pogodny, rozmowny, opanowany, wzbudzający zaufanie 3) wymagania natury fizycznej: dobry stan zdrowia, siła, 4) relacje z innymi stanowiskami: podlega recepcji. Warunki pracy: praca w ruchu, wymagająca całkowitej dyspozycyjności, szczególnie w godzinach największego natężenia ruchu gości. Obowiązki i zakres odpowiedzialności parkingowego: przyjmuje pojazdy na teren parkingu, czasem samodzielnie parkuje samochód, dba o prawidłowe funkcjonowanie garaży, jeśli takie hotel posiada, lub, jeśli hotel nie posiada garażu organizuje gościowi zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą pojazdów znajdujących się na strzeżonym parkingu hotelowym, zajmuje się ochroną przed uszkodzeniem lub kradzieżą, udziela gościom informacji dotyczących usług świadczonych w hotelu, pełni służbę w przepisowym umundurowaniu, wykonuje dodatkowe czynności zlecone przez przełożonego, pobiera opłaty za postój. 14

16 Wymagania kwalifikacyjne: 1) wykształcenie i doświadczenie: podstawowe, przyuczenie do zawodu, prawo jazdy, wskazane doświadczenie w pracy z ludźmi, zaleca się, aby krótkie zwroty grzecznościowe pracownik potrafił powiedzieć przynajmniej w 1 języku obcym, 2) predyspozycje, cechy osobowości: wymagane jest prawo jazdy, uprzejmy, łatwo nawiązujący kontakty, wzbudzający zaufanie, odpowiedzialny, 3) wymagania natury fizycznej: dobry stan zdrowia, 4) relacje z innymi stanowiskami: podlega recepcji. Warunki pracy: praca zmianowa, wykonywana również w nocy, niebezpieczna. Obowiązki i zakres odpowiedzialności dźwigowego: obsługa dźwigu osobowego służącego do przewozu gości hotelowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, znajomość działania obsługiwanego urządzenia, stosuje zgodną z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy procedurę postępowania w sytuacjach awarii obsługiwanego urządzenia, wita i żegna gości wchodzących i wychodzących z windy, otwiera i zamyka drzwi dźwigu, dba o bezpieczeństwo i komfort jazdy gości, przy przewozie osób niepełnosprawnych wykazuje szczególną dbałość o komfort ich jazdy, pełni służbę w przepisowym umundurowaniu, wykonuje dodatkowe czynności zlecone przez przełożonego, udziela gościom informacji dotyczących usług świadczonych w hotelu. Wymagania kwalifikacyjne: 1) wykształcenie i doświadczenie: podstawowe, przyuczenie do zawodu, znajomość funkcjonowania urządzenia dźwigowego, wskazane doświadczenie w pracy z ludźmi, zaleca się, aby krótkie zwroty grzecznościowe pracownik potrafił powiedzieć przynajmniej w 1 języku obcym, 2) predyspozycje, cechy osobowości: uprzejmy, łatwo nawiązujący kontakty, wzbudzający zaufanie, odpowiedzialny, 3) wymagania natury fizycznej: dobry stan zdrowia, 4) relacje z innymi stanowiskami: podlega kierownikowi recepcji lub kierownikowi pionu technicznego. 15

17 Warunki pracy: praca zmianowa, wykonywana również w nocy, niebezpieczna. Obowiązki i zakres odpowiedzialności ochrony obiektu: czuwa nad bezpieczeństwem gości hotelowych ich mienia oraz obiektu hotelarskiego, wielokrotnie podczas służby dokonuje obchodu obiektu hotelarskiego zarówno w części wewnętrznej jak i zewnętrznej, obserwuje urządzenia dozorujące (monitory), reaguje na nieprawidłowości i zgłasza przełożonym, a w razie potrzeby powiadamia policję, straż pożarną lub pogotowie ratunkowe, pełni służbę w przepisowym umundurowaniu, wykonuje dodatkowe czynności zlecone przez przełożonego, udziela gościom informacji dotyczących usług świadczonych w hotelu. Wymagania kwalifikacyjne: 1) wykształcenie i doświadczenie: podstawowe, przyuczenie do zawodu, wskazane doświadczenie w pracy z ludźmi, zaleca się, aby krótkie zwroty grzecznościowe pracownik potrafił powiedzieć przynajmniej w 1 języku obcym, 2) predyspozycje, cechy osobowości: uprzejmy, łatwo nawiązujący kontakty, wzbudzający zaufanie, odpowiedzialny, 3) wymagania natury fizycznej: dobry stan zdrowia, 4) relacje z innymi stanowiskami: podlega kierownikowi recepcji lub kierownikowi pionu technicznego Warunki pracy: praca zmianowa, wykonywana również w nocy, niebezpieczna Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń: 1. Czym charakteryzują się następujące stanowiska: portier, bagażowy, dźwigowy, parkingowy, pracownik ochrony obiektu? 2. Jaki jest zakres obowiązków i wymagań kwalifikacyjnych portiera? 3. Jaki jest zakres obowiązków i wymagań kwalifikacyjnych bagażowego? 4. Jaki jest zakres obowiązków i wymagań kwalifikacyjnych parkingowego? 5. Jaki jest zakres obowiązków i wymagań kwalifikacyjnych dźwigowego? 6. Jaki jest zakres obowiązków i wymagań kwalifikacyjnych pracownika ochrony obiektu hotelarskiego? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Scharakteryzuj stanowisko portiera w zakładzie hotelarskim zarówno pod względem obowiązków jak i wymagań kwalifikacyjnych. 16

18 Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z treścią ćwiczenia, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) przygotować karteczki samoprzylepne jednego koloru do wypisania obowiązków, drugiego koloru do wypisania wymagań kwalifikacyjnych portiera, 4) wypisać na każdej kartce samoprzylepnej po jednej pozycji z obowiązków i wymagań kwalifikacyjnych portiera, 5) uporządkować wypisane obowiązki i wymagania kwalifikacyjne przyklejając kartki do arkusza papieru formatu A4, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: karteczki samoprzylepne w dwóch kolorach, arkusz papieru formatu A4, przybory do pisania, Ćwiczenie 2 Przedstaw pełną charakterystykę stanowiska bagażowego w zakładzie hotelarskim. Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z treścią ćwiczenia, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) przygotować karteczki samoprzylepne jednego koloru do wypisania obowiązków, drugiego koloru do wypisania wymagań kwalifikacyjnych bagażowego, 4) wypisać na każdej kartce samoprzylepnej po jednej pozycji z obowiązków i wymagań kwalifikacyjnych bagażowego, 5) uporządkować wypisane obowiązki i wymagania kwalifikacyjne przyklejając kartki do arkusza papieru formatu A4, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: karteczki samoprzylepne w dwóch kolorach, arkusz papieru formatu A4, przybory do pisania, Ćwiczenie 3 Sporządź listę obowiązków i wymagań kwalifikacyjnych stanowiska parkingowego w zakładzie hotelarskim. Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z treścią ćwiczenia, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) przygotować karteczki samoprzylepne jednego koloru do wypisania obowiązków, drugiego koloru do wypisania wymagań kwalifikacyjnych parkingowego, 17

19 4) wypisać na każdej kartce samoprzylepnej po jednej pozycji z obowiązków i wymagań kwalifikacyjnych parkingowego, 5) uporządkować wypisane obowiązki i wymagania kwalifikacyjne przyklejając kartki do arkusza papieru formatu A4, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: karteczki samoprzylepne w dwóch kolorach, arkusz papieru formatu A4, przybory do pisania, Ćwiczenie 4 Zredaguj zakres obowiązków i wymagań kwalifikacyjnych dla stanowiska dźwigowego w zakładzie hotelarskim. Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z treścią ćwiczenia, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) przygotować karteczki samoprzylepne jednego koloru do wypisania obowiązków, drugiego koloru do wypisania wymagań kwalifikacyjnych dźwigowego, 4) wypisać na każdej kartce samoprzylepnej po jednej pozycji z obowiązków i wymagań kwalifikacyjnych dźwigowego, 5) uporządkować wypisane obowiązki i wymagania kwalifikacyjne przyklejając kartki do arkusza papieru formatu A4, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: karteczki samoprzylepne w dwóch kolorach, arkusz papieru formatu A4, przybory do pisania, Ćwiczenie 5 Przedstaw pełną charakterystykę stanowiska pracownika ochrony zakładzie hotelarskim. Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z treścią ćwiczenia, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) przygotować karteczki samoprzylepne jednego koloru do wypisania obowiązków, drugiego koloru do wypisania wymagań kwalifikacyjnych pracownika ochrony zakładzie hotelarskim, 4) wypisać na każdej kartce samoprzylepnej po jednej pozycji z obowiązków i wymagań kwalifikacyjnych pracownika ochrony zakładzie hotelarskim, 18

20 5) uporządkować wypisane obowiązki i wymagania kwalifikacyjne przyklejając kartki do arkusza papieru formatu A4, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: karteczki samoprzylepne w dwóch kolorach, arkusz papieru formatu A4, przybory do pisania, Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) przedstawić obowiązki i wymagania kwalifikacyjne portiera? 2) przedstawić obowiązki i wymagania kwalifikacyjne bagażowego? 3) przedstawić obowiązki i wymagania kwalifikacyjne parkingowego? 4) przedstawić obowiązki i wymagania kwalifikacyjne dźwigowego? 5) przedstawić obowiązki i wymagania kwalifikacyjne pracownika ochrony obiektu? Tak Nie 19

21 4.3. Przechowywanie bagażu gości Materiał nauczania Przechowywanie bagażu gości odbywa się poprzez: przyjmowanie małego wartościowego bagażu do skrytek depozytowych oraz większego bagażu do bagażowni. Bagaż czasami jest składany przez gości do depozytu. Kontakt z bagażem wiąże się z odpowiedzialnością za losy tegoż bagażu. Czasami zdarza się, że w dniu wyjazdu gość musi opuścić pokój, bo kończy się doba hotelowa, a wyjeżdża dopiero za kilka godzin. Wtedy gość może złożyć swój bagaż do hotelowej przechowalni bagażu. Chęć przechowania bagażu gość hotelowy może przekazać każdemu pracownikowi (pokojowej, bagażowemu, recepcjoniście itp.), który powinien wyjaśnić procedurę przechowywania bagażu i skierować do recepcji lub bagażowego. Bagażowy przyjmując bagaż wydaje gościowi kwit bagażowy, który gość hotelowy okazuje przy odbiorze i kwituje odbiór bagażu. Bagażowy powinien odebrać bagaż z pokoju gościa, przenieść do bagażowni i wydać w odpowiednim czasie. Bagażowy powinien także odnieść bagaż do samochodu lub autobusu gościa, jeśli zaparkowany jest przed hotelem. Bagażownia. Bagażownia to pomieszczenie ogólnodostępne, z którego korzystają goście hotelu. Powinna ona znajdować się na parterze hotelu, w pobliżu recepcji, przy holu niedaleko wejścia do hotelu i wind oraz klatki schodowej. Droga do bagażowni powinna być pozbawiona jakichkolwiek różnic poziomów i zakrętów. Bagażownia winna być wyposażona w: metalowe regały uwzględniające ewentualne gabaryty bagaży: 1) walizki na dwóch kółkach z wysuwaną rączką: średnia - około 50 litrów - 47x65x30 cm, duża - około 105 litrów - 60x80x35 cm, 2) typowe walizki: mała - około 60 litrów - 62x50x23 cm, średnia - około 87 litrów - 68x56x25 cm, duża - około 137 litrów - 74x61x30 cm, bardzo duża litrów - 80x68x31 cm, 3) typowe torby: średnia - około 65 litrów - 68x32x32 cm, duża - około 128 litrów - 76x42x42 cm, 4) nietypowe torby: torba na sprzęt do golfa - około 145 litrów - 130x30x36 cm, torba na garnitur tzw. "szafa" - 60x118x6 cm (118 cm to rozmiar po rozłożeniu do powieszenia, na czas podróży jest to 60x59x12 cm), torba typu "garderoba" (też składana na pół, tyle, że mieści więcej mniejszych rzeczy) 64x104x14 cm. Budując regały pamiętać trzeba o podstawowej regule: im mniejszy bagaż (gabarytowo) tym na wyższej umieszcza się półce. Półki, patrząc od góry w dół, powinny mieć coraz większą wysokość. Zazwyczaj najwyższa - przeznaczona jest na rzeczy, które będą w przechowalni najdłużej. W bagażowni powinno się znajdować wyłącznie wyposażenie 20

KLASYFIKACJA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH:

KLASYFIKACJA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH: BAZA NOCLEGOWA!!! KLASYFIKACJA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH: - Hotel - Motel - Pensjonat - Dom wycieczkowy - Schronisko - Schronisko Młodzieżowe - Ośrodek wczasowy - Kemping - Pole Biwakowe -Botel -Roter Hotel

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Konspekt 4. Temat: Służby parterowe i pracownicy recepcji hotelu. Nauczyciel: mgr Ewa Dygoń, Stanisław Kędzierski. Cele lekcji:

Konspekt 4. Temat: Służby parterowe i pracownicy recepcji hotelu. Nauczyciel: mgr Ewa Dygoń, Stanisław Kędzierski. Cele lekcji: Konspekt 4 Temat: Służby parterowe i pracownicy recepcji hotelu. Nauczyciel: mgr Ewa Dygoń, Stanisław Kędzierski Cele lekcji: Kształtowanie u uczniów umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy, Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM Program praktyki zawodowej do Umowy o praktykę zawodową dla Technikum dla zawodu TECHNIK HOTELARSTWA opracowany na podstawie programu nauczania: 341[04]//MEN/2008.02.07 1. Szczegółowe cele kształcenia.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z HOTELARSTWA KLASA III, IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z HOTELARSTWA KLASA III, IV TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z HOTELARSTWA

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07 Szczegółowe cele kształcenia Program nauczania z przedmiotu zajęcia praktyczne w technikum w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/200.02.07 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 3 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 PKZ(T.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE

TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ RECEPCJI KLASA I

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205

Program nauczania dla zawodu Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej nr 911205 ZAŁĄCZNIKI: Załącznik 1: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Załącznik 2: POGRUPOWANE EFEKTY

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK HOTELARSTWA 341[04] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Księgarnia szkolna.eu Bydgoszcz

Księgarnia szkolna.eu Bydgoszcz Informacje o produkcie Organizacja pracy w hotelarstwie Cena : 33,33 zł (netto) 35,00 zł (brutto) Nr katalogowy : 0000000652 Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 22-06-2016

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny dział recepcji i jego rola w przedsiębiorstwie hotelarskim

Profesjonalny dział recepcji i jego rola w przedsiębiorstwie hotelarskim + Profesjonalny dział recepcji i jego rola w przedsiębiorstwie hotelarskim mgr Sebastian Dudziak Uniwersytet Szczeciński / Royal Park Hotel & SPA sebastian@dudziak.me + Wygląd i funkcje recepcji hotelowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNUK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH 341[07]

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK HOTELARSTWA NR PROGRAMU- 422402 ILOŚĆ GODZIN 160 Klasa II MIEJSCE PRAKTYK Obiekty i zakłady hotelarskie Modelowy program praktyk

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego

1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego 1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego 2. Temat zajęcia: Wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa obiektu. 3. Cel zajęcia: Student potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Wykaz działań hotelu związanych z kompleksową obsługą gości indywidualnych

Wykaz działań hotelu związanych z kompleksową obsługą gości indywidualnych Wykaz działań hotelu związanych z kompleksową obsługą gości indywidualnych Czynności recepcjonisty związane z przyjęciem zamówienia przyjecie zamówienia i zapoznanie się z jego treścią wpisanie danych

Bardziej szczegółowo

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: określić zakres świadczonych usług przez gastronomię

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Rozkład jednostek lekcyjnych

Rozkład jednostek lekcyjnych Rozkład jednostek lekcyjnych Przedmiot: Technologia prac w obiektach hotelarskich Zawód: Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej (911205) Klasa: Druga Liczba godzin w tygodniu: 4 Liczba godzin w całym cyklu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych zał. 12 Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 1.Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach przy ulicy Wylotowej 30 1.2 Zajęcia prowadzone w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1 Nr REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK HOTELARSTWA NR PROGRAMU- 422402 ILOŚĆ GODZIN 160 Klasa III MIEJSCE PRAKTYK Obiekty i zakłady hotelarskie Modelowy program praktyk

Bardziej szczegółowo

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; TECHNIK HOTELARSTWA Podstawy hotelarstwa 90 godz. BHP 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 2) rozróżnia zadania i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r.

Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r. Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

List motywacyjny, który Cię wyróżni

List motywacyjny, który Cię wyróżni List motywacyjny, który Cię wyróżni Szukasz pracy i chcesz, żeby pracodawca wybrał właśnie Ciebie? Chcesz dobrze wypaść w jego oczach jeszcze przed rozmową? Chcesz napisać przekonujący list motywacyjny?

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania parkingów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Leżajsku

Regulamin użytkowania parkingów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Leżajsku Regulamin użytkowania parkingów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Leżajsku 1 Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby posiadające tytuły prawne do lokali w budynkach stanowiących współwłasność

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ. w GIMNAZJUM NR 3. w LUBINIE

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ. w GIMNAZJUM NR 3. w LUBINIE Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/07 Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Lubinie PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ I MOTOROWEROWEJ w GIMNAZJUM NR 3 w LUBINIE Podstawa prawna: Ustawa o ruchu drogowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z szatni szkolnej

Regulamin korzystania z szatni szkolnej Regulamin korzystania z szatni szkolnej w Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich w Świdnicy Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2013r. 1 Regulamin korzystania z szatni szkolnej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej

Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej Regulamin dyżurów nauczycieli obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. W aktualnym stanie prawnym dziedzina, która ma być unormowana na mocy rozporządzenia przedstawia się następująco:

Uzasadnienie. W aktualnym stanie prawnym dziedzina, która ma być unormowana na mocy rozporządzenia przedstawia się następująco: Uzasadnienie I. Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania aktu Wprowadzane zmiany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA KLASA III TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: PRACOWNIA OBSŁUGI KONSUMENTA

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422402/H/ZSE-H/2012.08.30

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422402/H/ZSE-H/2012.08.30 1) Informacje o zawodzie PRAKTYKA ZAWODOWA PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA 422402 nr szkolnego zestawu programów nauczania 422402/H/ZSE-H/2012.08.30 Technik hotelarstwa planuje, organizuje,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1 1. Samochody będące własnością Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (dalej: ASP) mogą

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Warszawa, 2012 Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - posługiwać się dokumentacją techniczną, dokumentacją

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 Z A S A D Y O C E N I A N I A DLA KLAS I - III Znowelizowane i zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 21.10.2013r. Niepubliczna

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej;

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej

Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej Podstawa prawna: Procedura uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w Gimnazjum im. I. Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr. 98, poz. 602 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie A. Cele i zasady oceniania w klasach 1 3 I. Ocenianie to proces gromadzenia informacji o uczniach.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne zajęcia techniczne klasa 4

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne zajęcia techniczne klasa 4 Dział: Zasady poruszania się po drogach nie przestrzega zasady obowiązujące pieszych; wie, jakie zasady postępowania obowiązują pasażerów środków komunikacji indywidualnej i zbiorowej oraz zachowuje się

Bardziej szczegółowo

REZERWACJA I MELDUNEK

REZERWACJA I MELDUNEK 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Hotel, odpowiedzialności Hotelu oraz przebywania Gości na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. 1. Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają:

ZASADY KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. 1. Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają: ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZARZĄDZENIA nr 28/ 2015 r. DYREKTORA GENERALNEGO Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 18 listopada 2015 r. ZASADY KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

LOB S.A. Zabezpieczanie obiektów realizowane w formie kontroli dostępu drogą mechaniczną. Systemy Master Key

LOB S.A. Zabezpieczanie obiektów realizowane w formie kontroli dostępu drogą mechaniczną. Systemy Master Key LOB S.A. Zabezpieczanie obiektów realizowane w formie kontroli dostępu drogą mechaniczną. Systemy Master Key Historia firmy LOB Historia LOB S.A. sięga lat dwudziestych XX wieku, kiedy powstały kolejno:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Zespół Szkół Mechanicznycych im. KEN w Poznaniu REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. WSTĘP 2. CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH 3. OBOWIĄZKI UCZNIA 4. PRAWA UCZNIA 5. OBOWIĄZKI PRACODAWCY 6. ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI Kategorie Lp. Wymagania ***** **** *** ** * H M H M H M H M H M 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP.

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. Przedmiotowe ocenianie z religii jest zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. Założenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Park Pokoje ul. Kresowa 7 Police

Regulamin Park Pokoje ul. Kresowa 7 Police Regulamin Park Pokoje ul. Kresowa 7 Police 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Park Pokoje i jest integralną częścią umowy,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE EWAKUACJA SZKOŁY W RUDZIE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI EWAKUACJI MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW: - pożar w pomieszczeniach biblioteki szkolnej, - w efekcie : groźba rozprzestrzenienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODNOSZĄCE POZIOM BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODNOSZĄCE POZIOM BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODNOSZĄCE POZIOM BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM nr 1 im JANA PAWŁA II w Ząbkach I. Identyfikacja osób wchodzących

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe część. praktyczna. mgr Arkadiusz Butor

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe część. praktyczna. mgr Arkadiusz Butor Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe część praktyczna mgr Arkadiusz Butor Przykładowa treść zadania egzaminacyjnego Pan Michał Zawadzki z Łodzi złoŝyłz pisemne zamówienie na usługi ugi hotelu URAN***

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują: pracowników, studentów Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻORACH

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻORACH REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻORACH N a podstawie: art. 67 ust.1 pkt.3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia 1 Posterunek nr 1 ZAKRES PRAC OCHRONY DOZORU NA POSTERUNKU GRUDZIĄDZKA 159 BIUROWIEC Posterunek pracuje całodobowo we wszystkie dni w danym roku. Rozpoczynając służbę

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

Porozumiewanie się bez barier przyszłego pracownika branży hotelarskiej.

Porozumiewanie się bez barier przyszłego pracownika branży hotelarskiej. Nauczanie metodą projektu projekt edukacyjny w szkole 2010/2011 Nauczanie języka niemieckiego metodą projektu Tytuł projektu: Porozumiewanie się bez barier przyszłego pracownika branży hotelarskiej. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Świdnik, dnia 9.06.2014r

Świdnik, dnia 9.06.2014r Świdnik, dnia 9.06.2014r FORMULARZ OFERTY Na świadczenie usług w zakresie przechowywania/ parkowania pojazdów, przechowywania części i podzespołów zabezpieczonych do celów procesowych przez Policję, Prokuraturę

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] (Imię i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii

Przedmiotowy system oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii Przy ustalaniu zasad oceniania z religii uwzględniono: - Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Konferencja Episkopatu Polski. - Wskazania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach pracowni ekonomiczno - informatycznej stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI W PRACOWNI TECHNICZNEJ. I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OCENA CELUJĄCA: Potrafi podać przykłady stosowania przepisów BHP oraz regulaminu pracowni technicznej. OCENA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim

WNIOSEK. o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim ...... (pieczątka wnioskodawcy: właściciela, (miejscowość, data) przedsiębiorcy zarządzającego lub dzierżawcy*) Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PUŁAWACH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PUŁAWACH REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PUŁAWACH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe organizuje szkoła w miejscowości, w której znajduje się jej siedziba. 2. Praktyki odbywają się

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ARMII KRAJOWEJ W ZGIERZU Świetlica szkolna jest miejscem, w którym zapewnienia się uczniom opiekę wychowawczą przed lub po zajęciach szkolnych oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 10/2013/2014 Dyrektora Zespół Szkół w Górsku z dnia 30.08.2013 r. REGULAMIN DOWO- ZU DZIECI DO ZE- SPOŁU SZKÓŁ W GÓRSKU

Załącznik do Zarządzenia nr 10/2013/2014 Dyrektora Zespół Szkół w Górsku z dnia 30.08.2013 r. REGULAMIN DOWO- ZU DZIECI DO ZE- SPOŁU SZKÓŁ W GÓRSKU Załącznik do Zarządzenia nr 10/2013/2014 Dyrektora Zespół Szkół w Górsku z dnia 30.08.2013 r. REGULAMIN DOWO- ZU DZIECI DO ZE- SPOŁU SZKÓŁ W GÓRSKU 2 REGULAMIN DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPO- ŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR. Ul. Inspektowa 1. 02-711 Warszawa. www.far.org.pl ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2015/MAZ

ZAMAWIAJĄCY. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR. Ul. Inspektowa 1. 02-711 Warszawa. www.far.org.pl ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2015/MAZ Warszawa, 6.02.2015 r. ZAMAWIAJĄCY Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR Ul. Inspektowa 1 02-711 Warszawa www.far.org.pl Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2015/MAZ DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY ZESTAW OCENIANIA z przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

PRZEDMIOTOWY ZESTAW OCENIANIA z przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie PRZEDMIOTOWY ZESTAW OCENIANIA z przedmiotów zawodowych ekonomicznych Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie Przedmiotowy zestaw oceniania z przedmiotów zawodowych ekonomicznych został opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

System Rekomendacji Obiektów Rekreacyjno Turystycznych

System Rekomendacji Obiektów Rekreacyjno Turystycznych System Rekomendacji Obiektów Rekreacyjno Turystycznych Postanowienia ogólne 1 1. System spełnia wymagania art. 35 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 2. Rekomendacja ma charakter

Bardziej szczegółowo

Wygraj w ogólnopolskim konkursie Hotel bez barier! Wypełnij ankietę i zgłoś swój hotel do nagrody.

Wygraj w ogólnopolskim konkursie Hotel bez barier! Wypełnij ankietę i zgłoś swój hotel do nagrody. Wygraj w ogólnopolskim konkursie Hotel bez barier! Wypełnij ankietę i zgłoś swój hotel do nagrody. Akcja prowadzona w ramach obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003 w Polsce pod honorowym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANĄ PLATFORMĄ ELF24 FIRMY ELF24 SP. Z O.O. SP. K. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Poznań, czerwiec 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7 LOGO Kierunki nauczania 1 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - 3 lata 2 Kucharz - 3 lata Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. KLASA I W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UZYSKANIA, PRZEBIEG I SPOSÓB SPRAWDZENIA UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W LUCYNOWIE PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE

ZADANIE EGZAMINACYJNE ZADANIE EGZAMINACYJNE Jerzy Górski z Zakopanego złożył pisemne zamówienie na usługi w hotelu Neptun *** w Sopocie w terminie 05-11.05.2012. Dokonał rezerwacji dla dwóch osób dorosłych i dziecka (6lat).

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne rowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne 7. 1. zynności przedsprzedażowe Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programo wych Kategoria taksonomic zna H(8)1

Bardziej szczegółowo

Szafy metalowe Magazynowe

Szafy metalowe Magazynowe 94 Szafy metalowe Magazynowe Szafa metalowa magazynowa (SM-120) Metalowa szafa magazynowa szerokiego zastosowania. Doskonale sprawdzi się zarówno na zapleczu hali sportowej, szkoły, w magazynach oraz w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej I. Zakres i przedmiot instrukcji Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., o kierujących pojazdami, ( Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Materiał nauczania Wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczną Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

TORBY SAMOCHODOWE NA MIARĘ BAGAŻNIKA

TORBY SAMOCHODOWE NA MIARĘ BAGAŻNIKA TORBY SAMOCHODOWE NA MIARĘ BAGAŻNIKA JESZCZE TYLKO ZAPAKOWAĆ BAGAŻNIK I W DROGĘ! BEZPIECZEŃSTWO PODRÓŻY: Miej porządek w bagażniku oraz łatwy dostęp do rzeczy, których będziesz potrzebował podczas podróży.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Załącznik Nr 3 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU obowiązujący uczniów/słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka

Bardziej szczegółowo

Winda w hotelu konieczność czy wygoda?

Winda w hotelu konieczność czy wygoda? Winda w hotelu konieczność czy wygoda? Stan prawny Jak zaprojektować windę w obiekcie hotelowym? Rozwiązania techniczne Materiały wykończeniowe: estetyka i trwałość Problemy eksploatacyjne Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Dobromierz

z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Dobromierz ZARZĄDZENIE NR 0050. 79.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Dobromierz Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

1. Obowiązek informowania pracowników o:

1. Obowiązek informowania pracowników o: 1. Obowiązek informowania pracowników o: zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - na konsolach stałych typu KNS - na konsolach jezdnych typu KNJ

ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - na konsolach stałych typu KNS - na konsolach jezdnych typu KNJ ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - - - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY. I Technikum Obsługi Turystycznej

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY. I Technikum Obsługi Turystycznej PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KLASY I Technikum Obsługi Turystycznej Czas trwania praktyki 4 tygodnie (po 8 godz. dziennie) 160 godz. Warunkiem osiągnięcia efektów kształcenia jest realizacja praktyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania

Regulamin organizowania Na podstawie: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oleszycach Regulamin organizowania wycieczek, zajęć i imprez poza terenem szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej w Oleszycach Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE 1. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00-16.00. 2. Przeznaczona jest głównie dla dzieci z klas 1-3 /których rodzice

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2013 Opracowanie programu: 1. bryg.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422103/OT/ZSE-H/2012.08.30

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422103/OT/ZSE-H/2012.08.30 RAKTYKA ZAWOOWA ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK OSŁUGI TURYSTYZNEJ 422103 1. Informacje o zawodzie nr szkolnego zestawu programów nauczania 422103/OT/ZSE-H/2012.08.30 Technik obsługi turystycznej organizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO RANCHO OLAND

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO RANCHO OLAND REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO RANCHO OLAND Dyrekcja Ośrodka Oland będzie Państwu wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo