6.Układ napędowy ma za zadanie: a. wzmocnić silnik b. zmniejszyć spalanie c. przenieść moment obrotowy do kół napędzanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6.Układ napędowy ma za zadanie: a. wzmocnić silnik b. zmniejszyć spalanie c. przenieść moment obrotowy do kół napędzanych"

Transkrypt

1 1.Na zużycie paliwa ma wpływ: a. wiatr boczny i znoszenie kół podczas zakrętu b. złe zamocowanie ładunku c. pojemność silnika i indywidualny styl jazdy kierowcy 2.Charakterystyka jednostkowego zużycia paliwa zależy od: a. natężenia zużycia paliwa, natężenia wydzielania spalin i minimalnego jednostkowego zużycia paliwa b. wykorzystania energii cieplnej dostarczanej z paliwem potrzebnej do zmiany jej na energię mechaniczną c. spalania mieszanki paliwowo powietrznej 3.Silnik Diesla (ZS) pełen zakres mocy osiąga: a. w górnym zakresie pracy obrotomierza b. już od 1500 pbr./min c. w całym zakresie pracy obrotomierza 4.Natężenie zużycia paliwa to: a. wagowa lub objętościowa emisja gazów w jednostce czasu w silniku pracującym przy nominalnych parametrach b. objętościowe lub wagowe zużycie paliwa w jednostce czasu w silniku pracującym przy parametrach nominalnych (moc nominalna, obroty nominalne) c. średnie ciśnienie użyteczne jest uśrednionym ciśnieniem w komorze roboczej podczas spalania mieszanki paliwowopowietrznej 5.Przełożenia skrzyni biegów i odpowiedni ich dobór do prędkości: a. wpływają na zużycie paliwa b. zwiększają ciśnienie spalania c. nie mają wpływu na spalanie 6.Układ napędowy ma za zadanie: a. wzmocnić silnik b. zmniejszyć spalanie c. przenieść moment obrotowy do kół napędzanych 7.Rodzaje napędów zależą od: a. usytuowania silnika oraz tego, do której osi jest doprowadzany napęd b. momentu obrotowego wału c. usytuowania skrzyni biegów

2 8.W klasycznym układzie napędowym: a. sprzęgło, skrzynia biegów, przekładnia główna i mechanizm różnicowy znajdują się w jednej obudowie b. napędzane są koła przednie c. silnik umieszczony jest z przodu pojazdu, a napędzane są koła tylne 9.Podstawową funkcją mostu napędowego jest: a. przeniesienie napędu za pomocą wału napędowego b. przejęcie części ciężaru samochodu c. zmniejszenie obciążeń sprzęgła 10.W skład mostu napędowego wchodzą dwa elementy: a. silnik i sprzęgło b. mechanizm różnicowy i skrzynia biegów c. przekładnia główna i mechanizm różnicowy 11.Silnik działa najefektywniej w zakresie: a. wysokich obrotów b. pomiędzy wartością obrotów momentu maksymalnego a wartością obrotów mocy maksymalnej c. jeśli silnik nie ma zasilania w układzie wtryskowym 12.Najefektyjniejsze przyspieszenie osiągamy, kiedy: a. przy zmianie przełożenia silnik osiąga maksymalne obroty b. ruszamy z drugiego biegu c. w momencie zmiany przełożenia podczas najwyższych możliwych do osiągnięcia przez silnik obrotów 13.Wraz ze wzrostem prędkości silnika: a. rośnie zużycie skrzyni biegów b. maleje moment obrotowy c. rośnie moment obrotowy 14.W turbodoładowanych silnikach Diesla maksymalny moment obrotowy przypada na zakres obrotów pomiędzy: a obr./min b obr./min c obr./min

3 15.Jeżeli moc pozostaje taka sama, a prędkość obrotowa na wyjściu maleje, wtedy: a. skrzynia biegów zużywa się szybciej b. pojazd zwalnia i należy zmienić bieg c. wytwarzany moment obrotowy rośnie 16.Istotne znaczenie dla eksploatacji i osiągów samochodu mają: a. mocowanie ładunku b. znoszenie kół na zakrętach c. obroty silnika, przy których przeprowadza się zmianę biegów 17.Moc ciągła to: a. maksymalna moc, jaką silnik może generować w sposób ciągły bez niebezpieczeństwa uszkodzenia silnika (zatarcie) b. moc urządzenia określana jako jednostka fizyczna opisywana jako praca wykonana w danej jednostce czasu c. moc zmierzona na końcówce wału korbowego 18.Moc maksymalną można zmierzyć: a. na końcówce wału korbowego b. w warunkach laboratoryjnych na stanowisku hamowni silnikowej, dostarczając silnikowi żądaną przez niego ilość paliwa c. w trakcie jazdy, odczytując wskazania obrotomierza 19.Moc uzyskana na kołach jest: a. maksymalnym momentem obrotowym b. elementem przeniesienia napędu c. w rzeczywistości mniejsza od mocy doprowadzonej do układu napędowej 20.Zadaniem obrotomierza jest: a. sterowanie momentem obrotowym b. informowanie kierującego pojazdem o prędkości obrotowej wału korbowego c. obrotomierz jest tylko zbędnym dodatkiem i nie ma żadnego zadania 21.Skrzynia biegów służy do: a. przekazywania mocy wytwarzanej przez silnik, służącej do napędu pojazdu b. zwiększenia zużycia paliwa c. zmiany charakterystyki układu przeniesienia napędu

4 22.Skrzynia biegów łączona jest z silnikiem za pomocą: a. wału napędowego b. mechanizmu różnicowego c. sprzęgła ciernego, tarczowego 23.Przy jeździe ekonomicznej po dobrych drogach prędkości przy zmianie biegów mogą być: a. wyższe b. niższe c. nie ma to znaczenia 24.Jazda z małymi prędkościami, zwłaszcza na wysokich biegach, jest: a. właściwa dla silnika b. szkodliwa dla silnika c. zwiększa zużycie paliwa 25.Zmiana biegów w dół lub w górę zależy od: a. sytuacji na drodze b. spalania jednostkowego c. pojemności silnika 26.Zmiana biegów w automatycznej skrzyni biegów następuje: a. przy udziale kierującego b. bez udziału kierującego c. przez wciśnięcie pedału sprzęgła 27.Wybór odpowiedniego przełożenia w automatycznej skrzyni biegów odbywa się za pomocą: a. wciśnięcie pedału sprzęgła b. przycisku na konsoli c. elektronicznej jednostki sterującej 28.Użytkowanie automatycznej skrzyni biegów: a. niesie za sobą kłopoty w postaci ruszania b. nie sprawia problemów kierującym c. prowadzi do szybkiego zużywania się elementów przeniesienia napędu 29.Uruchamianie silnika automatycznej skrzyni biegów jest możliwe w położeniu: a. D lub 1 b. P lub D c. P lub N

5 30.Rolę sprzęgła w automatycznej skrzyni biegów przejmuje: a. przekładnia hydrokinetyczna b. koło zamachowe c. wał napędowy 31.Hamowanie jest: a. zamianą energii kinetycznej na energię cieplną b. zamianą energii kinetycznej na energię elektryczną c. zamianą energii kinetycznej na energię molekularną 32.Hamowanie w normalnej sytuacji powinno odbywać się: a. wcześniej i łagodniej b. wcześniej i gwałtownie c. wcześniej i bardzo gwałtownie 33.Pojazd samochodowy powinien być wyposażony w układy hamulcowe: a. zasadniczy, pomocniczy awaryjny b. zasadniczy, główny, retarder c. zasadniczy, silnikowy, tarciowy 34.Hamulec awaryjny jest uruchamiany: a. automatycznie b. ręcznie lub lewą nogą c. przyciskiem 35.Wspomaganie hamowania służy do: a. zmniejszenia siły użytej przez kierowcę w celu zahamowania b. łatwiejszego obracania kierownicą c. łatwiejszego unoszenia kabiny kierowcy 36.Pojazd powinien być wyposażony w układy hamulcowe: a. zasadniczy, pomocniczy, awaryjny b. zasadniczy, główny, zastępczy c. zasadniczy, retarder, silnikowy 37.Hamulec zasadniczy służy do: a. zatrzymania pojazdu b. zabezpieczenia pojazdu na wzniesieniu c. hamowania pomocniczego w celu odciążenia retardera

6 38.Z ilu obwodów składa się obecnie układ hamulcowy: a. jednego b. dwóch c. półtora 39.Co to jest hamulec awaryjny: a. hamulec używany w razie awarii hamulca zasadniczego b. hamulec silnikowy c. hamulec intrader 40.Hamulec postojowy służy do : a. zatrzymania pojazdu na wzniesieniu b. hamowania podczas zjazdu ze wzniesienia c. hamowania w czasie dojeżdżania do skrzyżowania 41.Główneelementy układu hydraulicznego to: a. pedał hamulca, pompa hamulcowa, przewody doprowadzające płyn hamulcowy lub powietrze do zacisku oraz elementy hamujące (tarcze, klocki ) b. zbiornik paliwa, pompa paliwa c. kolektor wydechowy, katalizator, tłumik 42.Serwomechanizm służy do: a. wspomagania siły hamowania użytej przez kierowcę b. przeniesienia napędu do tylnej osi c. kompensowania ciśnienia w układzie wydechowym 43.Główne elementy układu hamulcowego pneumatycznego to: a. sprężarka, zbiorniki powietrza, układ sterujący, układ przenoszenia(przewody, zawory pośrednicze, siłowniki) oraz mechanizmu hamującego (bębnowego, tarczowego) b. pompa wody, chłodnica, termostat,przewody c. filtr powietrza, przepływomierz powietrza, kolektor ssący 44.Korektor sił hamowania: a. zwiększa siłę hamowania w zależności od obciążenia osi, na której jest zamontowany b. wyrównuje ciśnienie w poduszkach powietrznych c. koryguje siły poprzeczne działające na kabinę kierowcy

7 45.Manometry ciśnień w układach hamulcowych na konsoli kierowcy służą do: a. sprawdzenia ciśnienia w ogumieniu b. sprawdzenia ciśnienia w układzie pomocniczym pneumatycznym c. sprawdzenia ciśnienia w obwodach układu hamulcowego 46.Retarder stosuje się: a. w celu zmniejszenie prędkości jako hamulec dodatkowy, np. zjeżdżając ze stromego zbocza b. w celu zwiększenia prędkości pojazdu c. jako hamulec pomocniczy 47.Czy można używać hamulce ciągłego działania wraz z hamulcem zasadniczym: a. tak, by zwiększyć bezpieczeństwo i nie dopuścić do zagrzania się elementów ciernych przy częstym hamowaniu np. w ruchu miejskim b. nie można c. można, ale nie powinno się z uwagi na drastyczny wzrost zużycia paliwa 48.Z jaką siłą działa retarder w momencie załączonego układu ABS: a. działa z maksymalną siłą b. wyłącza się c. działa z siłą 50% wartości siły nominalnej 49.Retarderami steruje się za pomocą: a. dźwigni lub pedału hamulca b. pokrętła c. pedału sprzęgła 50.Efekt ciągłego hamowania w silniku można zwielokrotnić: a. poprzez zastosowanie specjalnej klapki na układzie wydechowym lub zaworu b. poprzez zastosowanie zaworu zamykającego przepływ układu wodnego w kolektorze wodnym c. poprzez załączenia specjalnej masy bezwładnościowej na wale korbowym 51.Główna idea zastosowania układu ABS to: a. redukcja poślizgu b. kontrola poziomu płynu hamulcowego c. kontrola ciśnienia w ogumieniu

8 52.Czujniki ABS na kołach służą do : a. sprawdzenia, czy koło jest zablokowane podczas hamowania b. mierzenia temperatury tarczy hamulcowej c. mierzenia grubości klocków hamulcowych 53.Kontrolka ABS służy do a. informowania o uszkodzeniu układu ABS b. informuje o zużyciu się do końca klocków hamulcowych c. informuje, że temperatura tarcz hamulcowych przekroczyła temperaturę 600 stopni C 54.Zastosowanie układu EBA w pojazdach samochodowych ma na celu: a. zapewnienie jednakowego funkcjonowania układu hamulcowego w różnych warunkach b. zapewnienie jak największego ciśnienia w układzie hamulcowym c. zapewnienia jak najdłuższej żywotności klocków hamulcowych 55.Konwencja AETR reguluje czas pracy załóg wykonujących transport: a. międzynarodowy b. krajowy c. krajowy i międzynarodowy 56.Jaki procent udziału w przewozach towarów osiągnął transport samochodowy: a b c Ustawa z 24 sierpnia 2001 o czasie pracy kierowców zaczęła obowiązywać: a. 1 września 2001 b. 1 października 2001 c. 1 stycznia Polska podpisała Konwencję AETR w roku: a b c Krajowym aktem prawnym regulującym prawa pracownicze jest : a. dyrektywa 2002/15/WE b. kodeks pracy

9 c. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 60.Przewoźnik udający się w trasę do Rosji będzie stosował czas pracy kierowców według: a. kodeksu pracy b. rozporządzenia nr. 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady c. konwencji AETR 61.Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy pojazdem przystosowanym do przewozu rzeczy, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi 3t. zobowiązany jest stosować przepisy a. konwencji AETR b. rozporządzenia nr. 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady c. nie musi stosować się do przepisów dotyczących czasu pracy 62.Skrócony odpoczynek dzienny do 9 godzin kierowca może zastosować: a. maksymalnie 2 razy w tygodniu b. nie częściej niż 3 razy pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi c. maksymalnie 3 razy w tygodniu 63.Odpoczynek tygodniowy kierowca zobowiązany jest rozpocząć: a. po wykonaniu maksymalnie 6 cyklach 24 godzinnych b. najpóźniej w sobotę c. po wykorzystaniu 40 godzin prowadzenia pojazdu 64.Skrócony tygodniowy okres odpoczynku kierowca zobowiązany jest odebrać najpóźniej do : a. końca trzeciego tygodnia następującego po skróceniu, w liczbie odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem trwającym co najmniej 6 godzin b. końca trzeciego tygodnia następującego po skróceniu, w liczbie odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem trwającym co najmniej 9 godzin c. maksymalnie w ciągu 2 tygodni licząc od skrócenia w liczbie odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem trwającym co najmniej godzinę 65.Ile wykresówek zapasowych (czystych)powinno znajdować się w pojeździe: a. nie mniej niż 15 b. maksymalnie 29 c. wystarczająca liczba

10 66.Pod pozycją selektora określoną symbolem łóżka zapisywana jest aktywność kierowcy : a. tylko przerwa b. tylko odpoczynek c. przerwa lub odpoczynek 67.W przypadku uszkodzenia tachografu w trasie, należy: a. bez zwłoki udać się do serwisu i dokonać naprawy b. jeśli powrót z trasy planowany jest przed upływem 7 dni, można rozpisywać wykresówki ręcznie c. naprawy dokonać po powrocie do bazy bez względu na czas, jaki upłynie od awarii tachografu 68.Wykresówka może być zapisywana przez tachograf przez okres: a. maksymalnie 24 godziny b. 72 godziny pod warunkiem,że zapisywany jest odpoczynek tygodniowy c. nie mniej niż 4 godziny 69.W przypadku uszkodzenia wykresówki znajdującej się w tachografie, należy: a. wymienić ją na nową, a uszkodzoną wyrzucić b. wymienić ją na nową, a uszkodzoną zachować c. nie ma potrzeby wymiany, gdyż można przez pozostałą część pracy wypełniać ją manualnie 70.Czy tachografie cyfrowym istnieje obowiązek operowania selektorem dla zaznaczenia aktywności kierowcy: a. nie, gdyż tachograf cyfrowy rejestruje sam automatycznie wszystkie aktywności b. tak c. tylko jeśli chodzi o zapis odpoczynku 71.Przy pomocy karty kierowcy możemy uzyskać dostęp do danych w pamięci tachografu: a. wszystkich z okresu poprzednich 28 dni b. wszystkich z okresu poprzednich 21 dni c. tylko do danych dotyczących aktywności posiadacza karty 72.Pionowy czerwony pasek na wydruku oznacza: a. uszkodzenie drukarki b. sygnalizuje przekroczenia zapisanych norm

11 c. oznacza końcówkę papieru w drukarce 73.Wykonanie wydruku z tachografu cyfrowego jest możliwe tylko w sytuacji : a. kiedy pojazd znajduje się na postoju i jest włączony zapłon b. w pojeździe jest włączony zapłon c. pojazd znajduje się na postoju, jest włączony zapłon, a drukarka jest nieuszkodzona 74.W przypadku uszkodzenia karty chipowej kierowcy : a. można kontynuować jazdę, zapisując aktywności w notesie b. można kontynuować jazdę po wykonaniu wydruku z tachografu i nanoszeniu zapisów manualnych c. można kontynuować jazdę, gdyż tachograf i tak zapisze aktywności 75.Kierowca ponosi odpowiedzialność za: a. brak dokumentów związanych z wykonywanym przewozem b. brak aktualnego badania technicznego pojazdu c. tylko za ujawnione naruszenia przepisów prawo o ruchu drogowym 76.Maksymalna kwota kary nałożona za nieprawidłowości podczas kontroli drogowej wynosi: a zł. b zł c. nie jest określona 77.Nałożona kara musi być wpłacona: a. przed złożeniem odwołania b. w ciągu 21 dni od doręczenia kary c. w ciągu 14 dni od doręczenia kary 78.Tryb odwoławczy od nałożonej decyzji wymaga złożenia odwołania przed upływem a. 14 dni b. 21 dni c. 28 dni 79.Wysokość kary za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe wpływające na jego niewłaściwe funkcjonowanie, wynosi: a zł.

12 b zł. c zł. 80.Kierowca, który uzyskał prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 i ukończył kwalifikację wstępną dokonał rozszerzenia prawa jazdy do kategorii C + E zobowiązany jest : a. ukończyć kwalifikację wstępną b. ukończyć kwalifikację uzupełniającą c. nie musi uczestniczyć z tego powodu w żadnym szkoleniu 81.Przyswojenie materiału kwalifikacji wstępnej należy potwierdzić poprzez: a. zdanie egzaminu ustnego b. napisanie testu c. nie ma wymogu wykazania się wiedzą 82.Kierowca ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu okresowym : a. co 5 lat, licząc od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczające uzyskanie kwalifikacji wstępnej b. wieku do 60 lat co 3 lata, licząc od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej c. nie ma takiego obowiązku 83.Informacja o ukończeniu obowiązkowego szkolenia i wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych dokumentowane jest przez: a. świadectwo wykonane przez pracodawcę b. świadectwo wykonane przez wojewodę c. wpis w prawie jazdy 84.Koszty związane z uczestnictwem kierowcy w kwalifikacji wstępnej spoczywają na: a. uczestniku szkolenia b. przedsiębiorcy zatrudniającym kierowcę c. ośrodku szkolenia kierowców 85.Po jakim okresie czasu od dnia, w którym pracownik dowiedział się o doznanym stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu ulegają przedawnieniu roszczenia z tego tytułu a. po roku b. po trzech latach c. po pięciu latach

13 86.W jakim okresie czasu pracownik ma obowiązek powiadomić przełożonego o zaistniałym wypadku przy pracy: a. niezwłocznie b. w ciągu trzech dni c. w miesiącu, w którym zaistniał wypadek 87.Ile osób musi uczestniczyć w wypadku przy pracy, aby został on uznany za wypadek zbiorowy: a. co najmniej 2 osoby b. co najmniej 5 osób c. co najmniej 9 osób 88.Pracodawca ma obowiązek zawiadomić o śmiertelnym, ciężkim lub zborowym wypadku przy pracy: a. Sąd Pracy właściwy miejscu zaistnienia wypadku b. właściwego inspektora pracy i prokuratora c. właściwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych 89.Ile dni niezdolności do pracy musi powodować wypadek, aby został uznany za wypadek lekki: a. do 7 dni b. do 30 dni c. do 28 dni 90.Zagrożenie śmiercią w wypadku drogowym na polskich drogach w porównaniu do przodujących krajów UE jest: a. na tym samym poziomie b. prawie dwukrotnie większe c. w Polsce jest mniejsze zagrożenie śmiercią w wypadku drogowym 91.Pod nazwą GAMBIT kryje się: a. krajowy system wspomagania ratownictwa drogowego b. rządowy program pomocy ofiarom wypadków drogowych c. zintegrowany system poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 92.Jakie jest główne założenie programu GAMBIT: a. zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar śmiertelnych o 50% w stosunku do roku 2003 b. zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar śmiertelnych o 25% w stosunku do roku 2003 c. zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar śmiertelnych do zera

14 93.Koszt społeczny jednej osoby zabitej w wypadku drogowym: a. polskie społeczeństwo nie ponosi kosztów związanych z ofiarami wypadków drogowych b. wynosi prawie 1milion złotych c. jest niewymierny 94.Wypadek drogowy jest: a. czynem umyślnym zagrożonym odpowiedzialnością karną b. czynem nieumyślnym zagrożonym odpowiedzialnością karną c. zdarzeniem losowym niezagrożonym odpowiedzialnością karną 95.Wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych liczony statystycznie na 100 wypadków drogowych w Polsce w 2007 roku wynosił: a. 4,8 b. 5,9 c. 11,3 96.Do największej liczby wypadków dochodzi: a. w niedzielę b. w sobotę c. w piątek 97.W jakich godzinach występuje największe nasilenie wypadków drogowych w Polsce: a. od 6 do 18 b. od 15 do 16 c. od 16 do W jakim miejscu wydarza się największa liczba wypadków drogowych w Polsce: a. poza obszarem zabudowanym b. na obszarze zabudowanym c. na obszarze zabudowanym, z wyjątkiem miast, których liczba mieszkańców przekracza 1 mln. 99.W jakim przedziale wiekowym najczęściej występują kierowcy uczestniczący w wypadkach w Polsce: a lata b lat c. powyżej 70 roku życia

15 100.Prototyp trzypunktowych pasów bezpieczeństwa powstał w roku: a b c Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowcę i pasażerów: a. samochodów zarejestrowanych po 1 stycznia 1998 r. b. samochodów osobowych c. wszystkich pojazdów samochodowych wyposażonych w takie pasy 102.Obowiązek wyposażenia autobusów w pasy bezpieczeństwa wprowadzony 20 października 2007 dotyczy: a. wszystkich autobusów b. tylko autobusów wyprodukowanych po tej dacie c. autobusów, które są rejestrowane po tej dacie 103.Poduszka powietrzna redukuje ryzyko śmierci o 50% a. tylko wtedy, gdy podczas wypadku działa wspólnie z pasami bezpieczeństwa b. niezależnie od użytkowania pasów bezpieczeństwa c. nie redukuje tego ryzyka 104.Badania wskazują, że w przypadku wyrzucenia ciała przez przednią szybę ryzyko śmierci jest: a. 2 razy większe b. 4 razy większe c. 6 razy większe 105.Rownomierna eliminacja alkoholu w organizmie następuje przeciętnie w tempie od: a. 0,05 do 0,1 promila na godzinę b. 0,12 do 0,15 promila na godzinę c. 0,2 do 0,24 promila na godzinę 106.Prawdopodobieństwo spowodowania wypadku drogowego przez nietrzeźwego kierowcę zwiększa się przy stężeniu alkoholu we krwi wynoszącym 1,5 promila: a. 2 razy b. 7 razy

16 c. 36 rzay 107.W 2007 roku nietrzeźwi uczestnicy ruchu spowodowali : a. 5% ogółu wypadków b. 10% ogółu wypadków c. 20% ogółu wypadków 108.Największa liczba zdarzeń z ofiarami w ludziach powodowana przez nietrzeźwych kierowców zdarza się w miesiącach : a. letnich b. zimowych c. wiosennych 109.Jak często kierowcy autobusów przyczyniają się do powstawania wypadków drogowych w Polsce: a. rzadziej niż inni kierowcy b. częściej niż inni kierowcy c. w równym stopniu jak inni kierowcy 110.Przemieszczanie towarów pomiędzy państwami z brakiem uiszczenia opłaty celnej, akcyzy, podatku VAT nazywamy: a. kradzieżą b. wyłudzeniem c. przemytem 111.Przestępczość graniczna ma swoje miejsce na: a. granicy dwóch województw b. granicy dwóch państw c. granicy dwóch gmin 112.Obszarem celnym nazywamy: a. obszar, w obrębie którego przemieszczanie towarów nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat celnych czy też opłat granicznych b. obszar, w obrębie którego przemieszczenie towarów wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat celnych c. obszar, w obrębie którego przemieszczanie towarów wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat granicznych 113.Organem celnym w Polsce jest: a. Straż Graniczna b. Inspekcja Transportu Drogowego

17 c. Izba Celna 114.Podstawową opłatą pobieraną przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę jest: a. opłata skarbowa b. cło c. winieta 115.Na terytorium Polski obywatel Unii Europejskiej może wjechać : a. na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo lub ważnego dokumentu podróży b. na podstawie paszportu i zaproszenia od obywatela Polski c. na podstawie zaświadczenia z biura podróży o wykupieniu wycieczki do Polski 116.Na terytorium Polski obywatel kraju nienależącego do UE może wjechać, legitymując się: a. prawem jazdy b. paszportem i wizą, jeżeli jest wymagana c. dowodem osobistym 117.Za przywóz na terytorium Polski cudzoziemca niemającego dokumentu podróży i wizy wymaganych do przekroczenia granicy przez przewoźnika wykonującego regularne przewozy osób w międzynarodowym transporcie drogowym odpowiedzialność karną ponoszą: a. osoba, do której cudzoziemcy jadą b. przewoźnik c. pilot wycieczki 118.Dokumentem w formie pisemnej wydanym przez kraj, którego dotyczy i pozwalającym na przekroczenie granic kraju, który go wydał lub pobyt na jego terenie w określonym czasie, jest: a. paszport b. wiza c. prawo jazdy 119.Organem administracji rządowej, któremu podlegają sprawy związane z repatriacją, wjazdem oraz tranzytem cudzoziemców na terytorium Polski jest: a. straż graniczna b. izba celna

18 c. urząd do spraw repatriacji i cudzoziemców 120.Jaki dokument znosi kontrola na wewnętrznych granicach państw członkowskich UE a. deklaracja członkowska państwa UE b. kodeks z Schengen c. konstytucja wszystkich krajów UE 121.Wykrywaniem przestępczości zorganizowanej działającej na terenie nie mniej niż dwóch lub więcej państw członkowskich UE zajmuje się : a. CBŚ b. Eurojust c. Europol 122.Organizacją działającą w ponad 100 krajach świata skupiającą się przeważnie na: zwalczaniu przestępczości narkotykowej i zorganizowanej, zwalczaniu przestępczości ekonomicznej, zwalczaniu terroryzmu,zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczaniu handlu ludźmi jest: a. Europol b. Agenda z Tampere c. Interpol 123.Centralne Biuro Śledcze odpowiedzialne za rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej zostało powołane przez : a. komendę główną straży granicznej b. inspekcję celną c. komendę główną policji 124.Instytucją, której głównymi zadaniami jest m. In. Ochrona granicy państwowej, organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, jest: a. inspekcja celna b. inspekcja transportu drogowego c. straż graniczna 125.Jakie skutki wywołuje długotrwałe siedzenie w wymuszonej pozycji : a. człowiek czuje się zrelaksowany b. nie ma wpływu na organizm człowieka c. powoduje dolegliwości bólowe i zmiany zwyrodnieniowe stawów oraz kręgosłupa

19 126.Wśród kierowców ciężarówek najczęściej występują schorzenia: a. dolnego odcinka kręgosłupa b. obustronny niedosłuch c. reumatyzm 127.Dopuszczalna masa podnoszonych i przenoszonych ładunków podczas wykonywanych prac ręcznych transportowych: a. nie może przekraczać masy własnej pracownika b. nie może przekraczać 50 kg. c. nie ma ograniczeń 128.Źródłem drgań charakterze ogólnym w pracy kierowcy jest: a. siedzisko b. przewożony ładunek c. nie występują drgania ogólne 129.Objawy choroby wibracyjnej u osób narażonych na działanie drgań występują: a. już po pierwszym roku b. po 3-5 latach c. dopiero po 10 latach 130.Podejmowanie aktywności zawodowej w porach niezgodnych z rytmiką zegara biologicznego powoduje: a. problemy z rytmem snu i czuwania b. problemy z trawieniem c. nie ma wpływu na organizm człowieka 131.Spadek zdolności do pracy człowieka śpiącego w nocy i pracującego podczas dnia następuje: a. po pierwszej godzinie od rozpoczęcia aktywności b. po upływie ok. 5 godz. od rozpoczęcia aktywności c. po upływie 8 godz. od rozpoczęcia aktywności 132.Najbardziej odpowiedni czas na prowadzenie pojazdu to godziny: a. od 9 do 17 b. od 1 do 19 c. od 22 do Krytyczne godziny jazdy to : a. dwie pierwsze b. dwie ostatnie c. dwie pierwsze i ostatnie

20 134.Aby przeciwdziałać zmęczeniu oczu, należy : a. oglądać telewizję b. leżeć z zamkniętymi oczami c. patrzeć na odległy horyzont lub zieleń 135. Giętkość to: a. zdolność organizmu do wykonywania pracy fizycznej b. zdolność mięśni do znoszenia zmęczenia i kontynuację jakiegoś ćwiczenia lub pracy przez dłuższy czas c. zdolność stawów i mięśni do osiągnięcia pełnego zakresu ruchu 136. Metabolizm organizmu podczas ćwiczeń aerobowych (tlenowych) względem stanu spoczynku wzrasta: a. 20-krotnie b. 10-krotnie c. 5-krotnie 137. Podczas ćwiczeń anaerobowych (beztlenowych) organizm spala: a. tłuszcz b. cukry zgromadzone w organizmie c. tkankę mięśniową 138. Wzrost tkanki mięśniowej powodują: a. ćwiczenia anaerobowe (beztlenowe) b. ćwiczenia aerobowe (tlenowe) c. ćwiczenia izometryczne 139. Jakie ćwiczenia nie powodują ruchu w stawie oraz zmiany długości włókien mięśni: a. ćwiczenia anaerobowe(beztlenowe) b. ćwiczenia aerobowe (tlenowe) c. ćwiczenia izometryczne 140.Stanowiskiem pracy kierowcy samochodu ciężarowego jest: a. pomieszczenie przeznaczone dla kierowców znajdujące się na terenie bazy transportowej b. kierowca samochodu ciężarowego nie ma stanowiska pracy c. kabina samochodu 141. Odległość kierownicy od klatki piersiowej niezależnie od wzrostu kierującego nie powinna przekraczać: a. 25 cm

21 b. 35 cm c. 45 cm 142. Ustalenie prawidłowej odległości fotela od pedałów dokonujemy w stosunku do: a. pedału sprzęgła b. pedału hamulca c. pedału przyśpieszenia 143.Obsługa elementów sterowania w kabinie kierowcy samochodu ciężarowego, takich jak dźwignia zmiany biegów, przełączniki świateł, kierunkowskazów, sygnał dźwiękowy nie powinny wymagać: a. oderwania wzroku od jezdni b. oderwania wzroku od jezdni i łopatek od oparcia siedzenia c. oderwania wzroku od jezdni i odcinka lędźwiowego od oparcia siedzenia 144. Kąt zgięcia w kolanie przy pedale sprzęgła dociśniętym do podłogi powinien wynosić w granicach pomiędzy: a. 100 a 120 stopni b. 90 a 110 stopni c. 120 a 130 stopni 145.Obniżeniu sprawności i zmęczeniu przeciwdziałają: a. odpowiednio rozplanowane i długie przerwy, świeże powietrze, napoje pobudzające, takie jak kawa czy herbata b. obfite, nieregularne posiłki c. papierosy, alkohol 146.Aby uniknąć chorób przewodu pokarmowego, należy: a. jeść obfite posiłki,najlepiej przed snem b. spożywać wyłącznie warzywa i owoce c. zwracać szczególną uwagę na rodzaj spożywanych produktów żywnościowych, uwzględnić w swojej diecie potrawy lekkostrawne 147. Zmęczeniem nazywamy: a. ospałość, która ma podłoże biologiczne i wiąże się z nieodpartą potrzebą snu b. stan wewnętrzny, polegający na obniżeniu zdolności do pracy, będący skutkiem uprzednio podjętego wysiłku c. wykonywanie czynności psychicznych charakteryzujących się prawidłowym funkcjonowaniem procesów umysłowych, pamięci,

22 uwagi i podlegających zarazem prawidłowym wpływon emocji oraz motywacji 148.Podstawowymi objawami zmęczenia u kierowców są: a. pocenie się b. wydłużenie czasu reakcji i pogorszenie uwagi c. bóle krzyża 149. Najczęściej występującymi chorobami występującymi wśród kierowców są: a. choroby układu krążenia, zespoły bólowe kręgosłupa, choroby układu pokarmowego b. choroby układu nerwowego i odpornościowego c. choroby układu oddechowego i mięśniowego 150. Stan nietrzeźwości ma miejsce wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie kierującego wynosi lub prowadzi do: a. stężenia we krwi powyżej 0,5% 0 alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg w alkoholu w 1 dm 3 powietrza b. stężenia we krwi poniżej 0,5% 0 lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 alkoholu w 1 dm 3 powietrza c. stężenia we krwi powyżej 1 % 0 alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,5 mg alkoholu w 1 dm 3 powietrza 151.Stan po użyciu alkoholu zachodzi kiedy zawartość alkoholu w organizmie kierującego wynosi lub prowadzi do: a. stężenia we krwi poniżej 0,5% 0 alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm 3 powietrza b. B- stężenia we krwi od 0,2 do 0,5% 0 lub w wydychanym powietrzu od 0,1 do 0,25 mg alkoholu w 1 dm 3 powietrza a. stężenia we krwi powyżej 0,6% 0 alkoholu 152. W Polsce tolerowana przez prawo jest obecność alkoholu w organizmie: a. mniejsza niż 0,5% 0 alkoholu we krwi lub 0,25 mg w 1 dm 3 w wydychanym powietrzu b. mniejsza niż 0,2% 0 alkoholu we krwi lub 0,1 mg w 1 dm 3 w wydychanym powietrzu jest w Polsce b. mniejsza niż 1 % 0 alkoholu we krwi lub 0,5 mg w 1 dm 3 w wydychanym powietrzu

23 153. Osoba kierująca pojazdem pod wpływem narkotyków, substancji odurzających, środków psychotropowych: a. jest traktowana przez prawo pobłażliwie bo stwarza mniejsze zagrożenie b. nie jest karana b. C-jest traktowana przez prawo podobnie jak nietrzeźwy kierujący 154. Środki halucynogenne (LSD, meskalina, halucynogenne gatunki grzybów): a. powodują mamy, zaburzają orientację i równowagę b. pobudzają zmysły, wywołują euforię c. polepszają zdolność kojarzenia i umożliwiają wykonanie większego wysiłku fizycznego 155. Wypadek drogowy to: a. zdarzenie drogowe, w wyniku którego były ofiary w ludziach (śmiertelne lub ranne) b. zdarzenie drogowe, w wyniku którego zostało uszkodzonych wiele pojazdów c. zdarzenie drogowe, w wyniku którego ranna została jedynie osoba sprawcy 156. Kolizją drogową nazywamy: a. zdarzenie drogowe, w wyniku którego dwóch pieszych zderzyło się na przejściu dla pieszych b. zdarzenie drogowe, w wyniku którego miały miejsce wyłącznie straty materialne i uczestniczył w nim przynajmniej jeden pojazd c. zdarzenie drogowe, w wyniku którego były ofiary w ludziach 157. Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych jest: a. przechodzenie poza przejściem dla pieszych b. nadmierna prędkość c. zasypianie za kierownicą 158. Przestępstwem drogowym jest: a. napad rabunkowy b. spowodowanie katastrofy w ruchu drogowym c. kradzież samochodu 159. Na autostradzie lub drodze ekspresowej postój pojazdu należy sygnalizować poprzez: a. włączanie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne oraz umieścić

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 D002 799 W tej sytuacji dopuszczalna prędkość autobusu wynosi: A. 100 km/h Nie B. 80 km/h Nie C. 70 km/h Tak D004 801 W tej sytuacji dopuszczalna prędkość autobusu, spełniającego dodatkowe warunki

Bardziej szczegółowo

B aza przykłado wych pytań te stowych sto so w anych na e gzaminie k w alifikacyjnym dla kierow có w wykonujących przewóz dro go wy o sób.

B aza przykłado wych pytań te stowych sto so w anych na e gzaminie k w alifikacyjnym dla kierow có w wykonujących przewóz dro go wy o sób. B aza przykłado wych pytań te stowych sto so w anych na e gzaminie k w alifikacyjnym dla kierow có w wykonujących przewóz dro go wy o sób. 1.Kiedy silnik uzyskuje maksymalną moc? a) przy optymalnym zużyciu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW DO DRUGIEJ CZĘŚCI EGZAMINU ZAWIERAJĄCYCH PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KATEGORII B

WYKAZ TEMATÓW DO DRUGIEJ CZĘŚCI EGZAMINU ZAWIERAJĄCYCH PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KATEGORII B WYKAZ TEMATÓW DO DRUGIEJ CZĘŚCI EGZAMINU ZAWIERAJĄCYCH PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KATEGORII B (wg załącznika nr 1 rozporządzenia MTBiGM z dnia 13.07.2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Buczkowska Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk

Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk 1 2 Waldemar Marek Więcławski Podręcznik kursanta na 2013 rok z ćwiczeniami Prawo jazdy kategorii B1 i B WYDA I Gdańsk 2013 3 Copyright by Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA FLOTA PRZEWODNIK STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA W ZARZĄDZANIU SAMOCHODAMI SŁUŻBOWYMI. Redakcja. ABB Sp. z o.o. Kathleen Elsig. Andrzej Brzozowski

BEZPIECZNA FLOTA PRZEWODNIK STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA W ZARZĄDZANIU SAMOCHODAMI SŁUŻBOWYMI. Redakcja. ABB Sp. z o.o. Kathleen Elsig. Andrzej Brzozowski BEZPIECZNA FLOTA STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA W ZARZĄDZANIU SAMOCHODAMI SŁUŻBOWYMI Redakcja Andrzej Brzozowski ABB Sp. z o.o. Kathleen Elsig Global Road Safety Partnership Joanna Gabrysiak Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 111 a ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Marian Łojek Justyna Setniewska WYBRANE AKTY WYKONAWCZE Z ZAKRESU KONTROLI RUCHU DROGOWEGO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2014 1 Zakład Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/229 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA 1) z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Wydruk z 2014.11.26 Dz.U.2012.1137 j.t. Prawo o ruchu drogowym. Wersja 2014.08.31 do 2014.12.24 Dz.U.2012.1137 j.t. 2012.10.19 zm. przen. Dz.U.2011.222.1321 art. 1 2013.01.01 zm. przen. Dz.U.2012.951 art.

Bardziej szczegółowo

11 lat ITD VOLVO FH SCANIA G Caravan Salon 2013. Rok XIV NR 3/4 2013 cena 6,50 zł (w tym VAT 8%) MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO.

11 lat ITD VOLVO FH SCANIA G Caravan Salon 2013. Rok XIV NR 3/4 2013 cena 6,50 zł (w tym VAT 8%) MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO. 11 lat ITD VOLVO FH SCANIA G Caravan Salon 2013 www.transportpolski.pl ISSN 1642-7351 indeks 36939x Rok XIV NR 3/4 2013 cena 6,50 zł (w tym VAT 8%) MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO 10 lat akcji bezpieczna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 39 nr 495 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów... 185 40

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/224 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy Rady z dnia 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/224 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/224 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/180 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446,

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/181 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/182 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/177 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego

Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego Zagadnienia dotyczące ruchu drogowego Zapraszamy do zapoznania się z działem poświęconym zagadnieniom, które są najczęściej poruszone w pytaniach kierowanych do Komendanta Głównego Policji 1. Sprowadziłem

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 541) USTAWA z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Spis treści Wstęp 1. Wskazówki dla dyrektorów szkół, organizatorów

Bardziej szczegółowo

www.drogipubliczne.eu

www.drogipubliczne.eu www.drogipubliczne.eu USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2012.1137 2013.06.22 zm. Dz.U.2012.1448 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U.2012.1137 2013.06.22 zm. Dz.U.2012.1448 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dz.U.2012.1137 2013.06.22 zm. Dz.U.2012.1448 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Prawo o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym U S T A W A z dnia 20 czerwca 1997 r. 1) I) II) Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ I P r z e p i s y o g ó l n e Art. 1. 1. 2) Ustawa określa: 1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Tekst ujednolicony, stan prawny obowiązujący na dzień 19.1.2013 r. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ I. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady ruchu na drogach

Bardziej szczegółowo

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Spis treści Ważne telefony:... 2 Wstęp... 3 Odbiór pojazdu... 4 Obowiązki Użytkownika... 5 Obsługa codzienna pojazdu... 6 Przeglądy / naprawy / awarie

Bardziej szczegółowo

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Spis treści Ważne telefony:... 2 Wstęp... 3 Odbiór pojazdu... 4 Obowiązki Użytkownika... 5 Obsługa codzienna pojazdu... 6 Przeglądy / naprawy / awarie

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE 03.0. 9 z m. Dz.U.03. 30 Dz.U.003.3.6 ROZPORZĄDZENIE ) ) MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 grudnia 00 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU Zawartość: Część I Kampania Akademia Bezpiecznego Samochodu Cele kampanii Inauguracja 2007 Raport Akademii Wydarzenia 2007 Część II Przykładowe dane dla Akademii

Bardziej szczegółowo