2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów"

Transkrypt

1 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących ruchu istnienia przepisów ruchu przyczyn wypadków drogowych i roli człowieka w ich powstawaniu. Sposób organizacji ruchu drogowego: znaki i sygnały drogowe, przepisy ruchu TEMAT 2: Podstawowe pojęcia pojęcia droga. elementów drogi. pojęcia obszaru zabudowanego. pojęcia kierujący i kierowca. Błędy człowieka jako najczęstsza przyczyna wypadków drogowych. Wykład ilustrowany Droga publiczna. Części składowe Zajęcia 4-22 drogi i ich przeznaczenie. teoretyczne. Określenie obszaru zabudowanego i jego oznakowanie. Kierujący i kierowca. Kierowca a inni uczestnicy ruchu drogowego - rozwaga, kultura zachowania, ustępliwość, wyrozumiałość. Pojęcia: szczególna ostrożność, ograniczone zaufanie, niedostateczna widoczność. TEMAT 3: Przepisy ogólne o ruchu pojazdów zasad prawostronnego ruchu pojęcia skrzyżowania dróg. różnych rodzajów pojazdów. Wykład ilustrowany Temat Ruch prawostronny, jedno- i Zajęcia teoretyczne 4-9 dwukierunkowy. Ruch okrężny. i ćwiczenia. Ruch na autostradach. Prawne i geometryczne pojęcie skrzyżowania dróg. Podstawowe rodzaje skrzyżowań. Skrzyżowanie o ruchu kierowanym. Skrzyżowanie drogi z torami pojazdów szynowych. Pojazd. Pojazd silnikowy. Pojazd samochodowy. Pojazd uprzywilejowany. Pojazd jednośladowy. Przyczepa lekka. Pojazd szynowy. Masa własna. Dopuszczalna masa całkowita. multimedialnymi, rysunkami na tablicy. 2,

2 TEMAT 4: Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów Podstawowe manewry na drodze: Zajęcia teoretyczne 4 25 włączanie się do ruchu, i ćwiczenia. okoliczności związanych z wykonywaniem różnych manewrów na drodze. nawyku obserwacji drogi i otoczenia. zagrożenia wynikającego z przecinania się kierunków jazdy. nawyku ustępowania pierwszeństwa przejazdu pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony. zmiana pasa ruchu, wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, zawracanie, cofanie, skręcanie, zatrzymanie i postój. Miejsca i okoliczności ograniczenia lub zakazu wykonywania poszczególnych manewrów. Zachowanie ostrożności i właściwe uprzedzanie innych uczestników ruchu przy wykonywaniu manewrów. multimedialnymi, rysunkami na tablicy. Temat 08 Temat , , , nawyku ułatwienia włączenia się do ruchu autobusom włączającym się do ruchu z oznaczonych przystanków komunikacji publicznej. zajęcia odpowiedniego pasa ruchu przy przejeżdżaniu przez skrzyżowanie. zagrożenia podczas przecinania drogi pojazdom szynowym. Manewry związane z przejeżdżaniem przez skrzyżowanie dróg. Zasada ustępowania pierwszeństwa przejazdu pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony przy przecinaniu się kierunków ruchu pojazdów. Odstępstwa od tej zasady. Pierwszeństwo przejazdu pojazdów szynowych, pojazdów uprzywilejowanych w ruchu oraz pojazdów poruszających się po drodze z pierwszeństwem przejazdu. Temat 05 Temat 05 Temat , szczególnego zachowania się wobec pojazdów uprzywilejowanych (ułatwienie przejazdu), jadących w kolumnie, wykonujących roboty na drodze. szczególnego zachowania się Ustępowanie pierwszeństwa autobusom włączającym się do ruchu z przystanków. Przejeżdżanie przez skrzyżowanie na wprost, skręcanie w prawo i w lewo. Zajmowanie odpowiedniego pasa ruchu. Przejazdy kolejowe jedno- i wielotorowe. Urządzenia

3 wobec pieszych, rowerzystów, pojazdów zaprzęgowych i pieszych idących w kolumnie. ostrzegawczo--zabezpieczające. Zachowanie szczególnych środków ostrożności przy przejeżdżaniu przez przejazdy kolejowe. Temat czynników limitujących bezpieczną prędkość w określonych warunkach ruchu pojęcia prędkość bezpieczna. pojęcia droga hamowania. Zachowanie się wobec pojazdów: - uprzywilejowanych w ruchu, - jadących w kolumnie, - wykonujących czynności na drodze. Przejeżdżanie przez wyznaczone przejścia dla pieszych, obok przystanków komunikacji publicznej , w jakich warunkach można zatrzymać pojazd i jakie skutki może spowodować bezzasadne, niesygnalizowane zatrzymanie się na drodze. warunków, w jakich pojazd może być holowany. Zdobycie wiadomości o kolumnie pojazdów oraz o warunkach, jakie muszą spełniać pojazdy jadące w kolumnie. Zdobycie wiadomości o światłach stosowanych w pojeździe i o warunkach, w jakich świateł tych można i należy używać. znaczenia sygnału dźwiękowego. Zachowanie ostrożności wobec pieszych idących wzdłuż jezdni. Zachowanie szczególnej ostrożności przy przejeżdżaniu, w szczególności przez osiedla, przy szkołach, przedszkolach. Przejeżdżanie obok rowerzystów, pojazdów jednośladowych, pojazdów zaprzęgowych, kolumn osób pieszych idących drogą. Prędkość jazdy. Pojęcie prędkości bezpiecznej. Czynniki mające bezpośredni wpływ na dobór prędkości bezpiecznej natężenie ruchu, stan i widoczność drogi, warunki atmosferyczne, jazda w dzień i w nocy. Dopuszczalna prędkość jazdy różnych pojazdów. Hamowanie. Pojęcie drogi hamowania. Czynniki wpływające na drogę hamowania (człowiek, pojazd, droga). Temat 09 Temat Zatrzymanie. Miejsca, w których zatrzymywanie jest zabronione. Temat 12 Holowanie. Warunki konieczne, jakie musi spełniać pojazd holowany (sprawny układ

4 kierowniczy i hamulcowy, oznakowanie). Okoliczności, w których holowanie jest zabronione. Holowanie przyczepy i warunki holowania. Pojęcie kolumny pojazdów. Dopuszczalna liczba pojazdów jadących w kolumnie. Światła zewnętrzne używanie świateł w różnych warunkach drogowych i atmosferycznych, na obszarach zabudowanych i poza obszarami zabudowanymi, w dzień i w nocy. Sygnał dźwiękowy okoliczności, w których używanie jest zabronione. TEMAT 5: Znaki i sygnały drogowe celu stosowania znaków i sygnałów drogowych. Zdobycie wiadomości o różnych rodzajach znaków i sygnałów drogowych oraz sposobie ich umieszczania. Cel stosowania znaków i sygnałów drogowych. Znaki pionowe i poziome. Znaki ostrzegawcze. Znaki zakazu, i nakazu, Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia. multimedialnymi, rysunkami na tablicy. Temat 02 Temat 02 Temat 02 Temat Zdobycie wiadomości o sygnalizatorach świetlnych oraz o sygnałach dawanych przez osoby kierujące ruchem, sygnałach na przejazdach kolejowych i dawanych przez pojazdy uprzywilejowane w ruchu. znaki informacyjne, znaki poziome barwy, treść i sposób zachowania się wobec poszczególnych znaków. Inne znaki i sygnały drogowe. Sygnały świetlne służące do kierowania ruchem, sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem, Temat 03 Temat 04 Temat 03 Temat 06 Temat , , 32-57, 80-90, sygnały świetlne i dźwiękowe na przejazdach kolejowych oraz wysyłane przez pojazdy uprzywilejowane w ruchu. Temat TEMAT 6: Ogólne warunki używania pojazdu (tylko konspekt) Temat Zdobycie wiadomości o warunkach technicznych, jakie musi spełniać pojazd, Warunki techniczne dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego z punktu widzenia bezpieczeństwa: układ kierowniczy, układ Zajęcia teoretyczne. Całość Temat 18

5 aby mógł być dopuszczony do ruchu na drogach. związku pomiędzy czystością szyb i kloszy świateł pojazdu a bezpieczeństwem ruchu wpływu rozmieszczenia pasażerów w pojeździe na jego równomierne obciążenie. nawyku zapinania pasów bezpieczeństwa. zagrożenia spowodowanego przewożonymi przedmiotami w przedziale pasażerskim. Zdobycie wiedzy o ewidencji, rejestracji i badaniach technicznych pojazdów oraz o warunkach używania przyczep. hamulcowy, zawieszenie, amortyzatory, ogumienie, światła, sygnał dźwiękowy, prędkościomierz, lusterka, wycieraczki szyb, pasy bezpieczeństwa. Apteczka, gaśnica i trójkąt odblaskowy. Utrzymanie pojazdu w czystości, zwłaszcza szyb i kloszy świateł zewnętrznych. Przewóz osób pojazdem. Rozmieszczenie pasażerów ze szczególnym uwzględnieniem przewozu dzieci w fotelikach, wsiadanie i wysiadanie, zabezpieczenia drzwi przed otwarciem, stosowanie pasów bezpieczeństwa. Rozmieszczanie przedmiotów przewożonych pojazdem. Ewidencja i rejestracja pojazdów, dokumenty i tablice rejestracyjne. Obowiązkowe okresowe badania techniczne. Warunki używania przyczep - dopuszczenie do ruchu, OC. TEMAT 7: Kierowca pojazdu (tylko konspekt) Zajęcia Całość teoretyczne. Temat 19 odpowiedzialności za skutki ewentualnych wypadków lub kolizji, do których mogłoby dojść w wyniku naruszenia przepisów ruchu Świadomość odpowiedzialności za naruszenie przepisów ruchu wpływu alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu na obniżenie sprawności kierowcy. Zrozumienie bezpośredniego Wpływ alkoholu oraz niektórych środków działających podobnie do alkoholu na obniżenie sprawności kierowcy. Przestrzeganie przepisów ruchu

6 związku między kulturą jazdy, przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego a poprawą bezpieczeństwa na drodze. Stosowanie zasady ograniczonego zaufania. Przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad kultury - wyrozumiałość, ustępliwość, powstrzymanie agresji. TEMAT 8: Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza pojazdu (Tylko konspekt) Cel nauczania Treść nauczania Wskazówki metodyczne uprawnień wynikających z prawa jazdy. Prawo jazdy i uprawnienia wynikające z prawa jazdy. Pogadanka. Całość Temat 19 Punkty warunków, w jakich może dojść do zatrzymania lub cofnięcia prawa jazdy. ubezpieczenia pojazdu i korzyści płynących z ubezpieczenia. Zdobycie informacji o zasadach zachowania się w przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym. Zatrzymanie i cofnięcie prawa jazdy. Ubezpieczenie pojazdów OC, NW i AC, korzyści i obowiązki wynikające z ubezpieczeń. Zachowanie się w razie uczestniczenia w wypadku drogowym. Wykład. Wykład. Wykład. temat Budowa pojazdu - temat 17 ( zakres tematów identyczny z rozporządzeniem) Technika kierowania pojazdem - temat 15 (zakres tematów inaczej ułożony niż rozporządzenie)