TEST WIEDZY TEORETYCZNEJ KATEGORIA D

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEST WIEDZY TEORETYCZNEJ KATEGORIA D"

Transkrypt

1 KONKURS WIELKOPOLSKI KIEROWCA ZAWODOWY EDYCJA 2015 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu ul. Szwajcarska 5, Poznań TEST WIEDZY TEORETYCZNEJ KATEGORIA D NAZWISKO I IMIĘ Test wiedzy teoretycznej instruktaż Test wiedzy teoretycznej zawiera 35 pytań jednokrotnego wyboru. Prawidłową odpowiedź zaznaczamy zakreślamy okręgiem. W przypadku zmiany wyboru poprawnej odpowiedzi, niepoprawną należy przekreślić i zaparafować. Czas na rozwiązanie testu 40 minut. Przykład prawidłowego zaznaczenia odpowiedzi: 0. Jaki jest dzisiaj dzień tygodnia? a) poniedziałek, b) wtorek, c) środa

2 1. Wskaż prawidłowe nr alarmowe służb ratunkowych które mogą być potrzebne na wypadku drogowym a) 995 b) 999 c) 212 d) Kiedy należy ewakuować osobę poszkodowaną z samochodu który uległ wypadkowi a) zawsze wszystkich przytomnych b) zawsze wszystkich nieprzytomnych c) gdy jest potrzeba wykonania resuscytacji krążeniowo oddechowej d) gdy występuje potrzeba zaopatrzenia krwotoku 3. Najistotniejszymi informacjami podczas określenia miejsca wypadku drogowego w trasie są: a) nazwa trasy, pas ruchu, natężenie ruchu samochodowego b) dokładny namiar geograficzny podany według odbiornika GPS c) nazwa lub numer trasy, nazwa najbliższej miejscowości, słupek kilometrowy d) numer telefonu i nazwisko ratownika, aby odnaleźć zdarzenie 4. Objawy, które mogą wskazywać na uszkodzenie kręgosłupa to: a) zaburzenia czucia powyżej złamania b) mechanizm urazu, oraz ból, sztywność karku i/lub bolesność przy dotyku szyi u przytomnych pacjentów c) dreszcze d) ból w okolicy pleców 5. Jaki jest stosunek uciśnięć do wdechów podczas 1 cyklu resuscytacji a) u osoby dorosłej 15 uciśnięć klatki piersiowej : 1 wdech b) u dziecka 2 wdechy : 20 uciśnięć klatki piersiowej c) u osoby dorosłej 30 uciśnięć klatki piersiowej : 2 wdechy d) u dziecka na początek 5 wdechów, następnie cykl 15 uciśnięć klatki piersiowej: 2 wdechy

3 6. Czy kierujący autobusem turystycznym może jechać pasem, na którym widnieje ten znak BUS? a) tak, b) nie, c) tak, jeśli na sąsiednich pasach jest duży ruch. 7. Czym charakteryzują się wzdłużne ruchy pojazdu? a) falowaniem pojazdu, b) drganiem pojazdu, c) pojazd zachowuje się neutralnie. 8. Czy podczas jazdy kierowca może rozmawiać przez telefon komórkowy? a) nie, jest to zabronione, b) tak, c) tak, ale pod warunkiem że rozmowa jest krótka. 9. Co zaleca się dla zapewnienia stateczności autobusu? a) umieszczenie bagażu w lukach oraz rozmieszczenie pasażerów na miejscach do tego przeznaczonych, b) umieszczenie bagaży po jednej stronie autobusu,pasażerów po drugiej, c) rozmieszczenie bagażu i pasażerów nie ma wpływu na stateczność i stabilność pojazdów. 10. W jakie pasy bezpieczeństwa powinien być wyposażony autobus o dopuszczalnej prędkości 100 km/h i DMC przekraczającej 3,5 t, zarejestrowany po dniu r.? a) w pasy trzypunktowe na wszystkich siedzeniach b) w pasy co najmniej dwupunktowe na wszystkich siedzeniach c) w pasy trzypunktowe wyłącznie na siedzeniach przed którymi nie ma innych siedzeń 11. W jaki sposób w autobusie szkolnym może być ustawiony wózek inwalidzki przewożący osobę niepełnosprawną? a) tyłem do kierunku jazdy, b) przodem do kierunku jazdy, c) bokiem do kierunku jazdy.

4 12. Jakim rodzajem tablic nie musi być oznaczony autobus szkolny? a) prostokątną białą z czarnym napisem AUTOBUS SZKOLNY, b) pomarańczową, oznaczającą że autobus szkolny przewozi dzieci, c) kwadratową żółtą, z symbolem dzieci barwy czarnej. 13. Czy obciążenie pojazdu ma wpływ na długość drogi hamowania? a) tak, b) nie, c) tak, ale tylko przy betonowej nawierzchni. 14. W jakiej odległości za pojazdem należy umieścić trójkąt ostrzegawczy w celu zabezpieczenia miejsca wypadku na autostradzie i drodze ekspresowej? a) 100 m b) m c) 1 m 15. Ile gaśnic powinno znajdować się w autobusie, jeżeli długość przekracza 6 m? a) cztery b) dwie c) trzy 16. Czy można holować autobus z pasażerami? a) tak, ale tylko przez pojazd do tego przeznaczony b) nie można c) tak, ale tylko autobus turystyczny 17. Czy przekroczenie czasu jazdy kierowcy ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego? a) tak, ale tylko jeżeli jest to więcej niż 1, godzina, b) tak, c) nie.

5 18. Do wykonania jakiej czynności zobowiązany jest kierujący pojazdem przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, podczas ich wsiadania lub wysiadania z pojazdu? a) włączenia świateł awaryjnych, b) włączenia świateł pozycyjnych, c) włączenia świateł pozycyjnych oraz unieruchomienia silnika pojazdu. 19. Czy kierowca obsługujący krajową pasażerską linię regularną powinien w autobusie posiadać wypis z zezwolenia na obsługę tej linii? a) nie, ponieważ w krajowych przewozach osób nie ma zezwoleń na linie regularne b) nie, ponieważ w przewozach osób nie są wymagane żadne zezwolenia c) tak, ponieważ takie zezwolenia są prawnie wymagane ze względu na koordynację rozkładów jazdy 20. Znak B-33 ograniczenie prędkości z określoną na znaku liczbą 60, umieszczony w terenie zabudowanym, informuje kierowcę autobusu, że do jego odwołania obowiązują następujące ograniczenia prędkości: a) 60 km/h całą dobę b) 50 km/h w godz c) 60 km/h w godz W drodze odstępstwa od ust. 6 Rozporządzenia 561/06 kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób, zdefiniowaną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych może odłożyć tygodniowy okres odpoczynku pod warunkiem że: a) autobus wyposażony jest w tachograf cyfrowy, b) autobus wyposażony jest w tachograf analogowy, c) na wyposażeniu może być tachograf cyfrowy lub analogowy.

6 22. Proszę wskazać z jakiego odpoczynku korzysta kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób w przypadku odłożenia tygodniowego okresu odpoczynku na zasadach określonych w Rozporządzeniu 561/06? a) dwóch regularnych tygodniowych okresów odpoczynku; albo jednego regularnego tygodniowego okresu odpoczynku i jednego skróconego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 24 godziny. Skrócenie jest jednak rekompensowane równoważnym okresem odpoczynku, b) trzech regularnych tygodniowych okresów odpoczynku; albo dwóch regularnych tygodniowych okresów odpoczynku i jednego skróconego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 24 godziny. Skrócenie jest jednak rekompensowane równoważnym okresem odpoczynku, c) dwóch regularnych tygodniowych okresów odpoczynku. 23. W drodze odstępstwa od ust. 6 Rozporządzenia 561/06 kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób, zdefiniowaną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych może odłożyć tygodniowy okres odpoczynku pod warunkiem spełnienia ściśle określonych reguł o maksimum: a) 6 okresów dwudziestoczterogodzinnych, b) 10 okresów dwudziestoczterogodzinnych, c) 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku. 24. W jaki sposób zmienia się czas reakcji kierowcy w miarę ciągłego prowadzenia pojazdu? a) skraca się, b) jest niezmienny, c) wydłuża się, 25. Zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu 561/06 definicja przewóz drogowy oznacza: a) każdą podróż odbywaną w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez, używanym do przewozu osób lub rzeczy; b) każdą podróż odbywaną w części po drogach przez pojazd, używanym do przewozu osób lub rzeczy zgodnie z zapisami prawa przewozowego; c) każdą podróż która odbywa się po części po drogach publicznych przez pojazd, bez ładunku, używanym do przewozu.

7 26. Jakie jest maksymalne dopuszczalne przez polskie prawo stężenie alkoholu we krwi kierującego: a) do 0,2 promila, b) do 0,3 promila, c) do 0,5 promila, d) 1 promil. 27. Wypis z licencji wspólnotowej powinien znajdować się: a) w siedzibie przedsiębiorstwa transportowego, b) w wydziale komunikacji w którym zarejestrowany jest pojazd, c) w pojeździe którym wykonywany jest transport. 28. Zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu 561/2006 za skrócenie tygodniowego okresu odpoczynku kierowcy należy się rekompensata równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym: a) jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu, b) jednorazowo w dowolnym dniu przed końcem ostatniego dnia miesiąca, c) od 05 marca 2015 r. kierowcy nie należy się rekompensata równoważnym odpoczynkiem, d) w kilku częściach, wynoszących po co najmniej 3 godziny. 29. Zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu 561/2006 po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny kierowcy przysługuje: a) ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści minut, po której można dalej wykonywać okres prowadzenia pojazdu, b) ciągła przerwa trwająca od 15 do 30 min, c) przerwa wynosząca minimum 45 minut, którą to kierowca może przerwać pracami innym w dowolnym momencie jej trwania, d) ciągła przerwa trwająca co najmniej 45 minut chyba że kierowca rozpoczyna okres odpoczynku. 30. Łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu 561/2006 nie może przekroczyć: a) 90 godzin, b) 95 godzin, c) 100 godzin, e) brak poprawnej odpowiedzi.

8 31. Ile wynosi regularny odpoczynek dzienny dla kierowcy zawodowego wykonującego przewóz drogowy objęty postanowieniami rozporządzenia 561/2006, prowadzącego pojazd samodzielnie? a) 9 godzin, b) 10 godzin, c) 11 godzin. 32. Całkowity czas prowadzenia pojazdu między dwoma odpoczynkami dziennymi, przez kierowcę zawodowego wykonującego przewóz drogowy objęty postanowieniami rozporządzenia 561/2006, w podstawowym wymiarze wynosi: a) 9 godzin, b) 10 godzin, c) 11 godzin. 33. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu w świetle przepisów rozporządzenia 561/2006 nie może przekroczyć: a) 56 godzin, b) 55 godzin, c) 45 godzin, d) 90 godzin. 34. Pojęcie "tydzień" zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu 561/2006 oznacza: a) okres od godz w poniedziałek do godz w niedzielę, b) okres od godz w poniedziałek do godz w niedzielę, c) okres od godz w poniedziałek do godz w niedzielę, d) okres od godz w niedzielę do godz w niedzielę. 35. Czas pracy kierowcy regulują przepisy zawarte w: a) Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r., b) Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, c) Ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, d) Rozporządzeniu 3821/85.