Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi aplikacji FedEx Domestic Shipping

2 Uwagi Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. w każdym czasie bez uprzedzenia. FedEx Express Polska Sp. z o.o. nie zapewnia ani nie gwarantuje, że jest on kompletny, poprawny, precyzyjny lub pozbawiony błędów. Dokument ten może zawierać błędy, być niekompletny lub nieprecyzyjny. Jakakolwiek odpowiedzialność FedEx Express Polska Sp. z o.o. w związku z niniejszym dokumentem jest wyłączona, w szczególności FedEx Express Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za żadne szkody mogące powstać w związku z korzystaniem z niniejszego dokumentu oraz informacji w nim zawartych.

3 Spis treści: 1 WPROWADZENIE INFORMACJE OGÓLNE WYMAGANIA PRACA Z FEDEX DOMESTIC SHIPPING URUCHOMIENIE APLIKACJI PRACA W MENU GŁÓWNE Strona główna Menu Główne Wprowadzanie nowego listu Drukowanie listów przewozowych Menu Odbiorca Menu dokument wydania Ustawienia RAPORTY OPIS RAPORTÓW DOSTĘPNYCH W APLIKACJI FDS RAPORTY LISTY WYDRUKOWANE RAPORTY LISTY NIEWYDRUKOWANE RAPORTY LISTY WYDANE RAPORTY LISTY DO WYDANIA LISTY POBRANIOWE PACZKI GABARYTOWE STATUS PRZESYŁEK/PACZEK FEDEX DOMESTIC SHIPPING - IMPORT DANYCH IMPORT ODBIORCÓW INFORMACJE OGÓLNE NOWY IMPORT TWORZENIE GRUPY ODBIORCÓW ORAZ SERYJNEGO LISTU PRZEWOZOWEGO Tworzenie Grupy odbiorców Tworzenie seryjnego listu przewozowego IMPORT LISTÓW W FEDEX DOMESTIC SHIPPING SPECYFIKACJA PLIKU DO IMPORTU DANYCH DO PROGRAMU FDS Import danych klientów (import odbiorców) Import danych listów przewozowych (import listów)... 42

4 1 Wprowadzenie Niniejszy dokument ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji umożliwiających prawidłowe i łatwe korzystania z systemu FedEx Domestic Shipping. W dokumencie zawarte zostały informacje opisujące sposób użytkowania systemu FedEx Domestic Shipping. Strona 4

5 2 Informacje ogólne FedEx Domestic Shipping (FDS) jest aplikacją przeznaczoną dla klientów biznesowych i instytucjonalnych. Strona 5 Podstawowe funkcje FedEx Domesitc Shipping: 1. Wprowadzenie listu przewozowego. 2. Wydruk listu przewozowego. 3. Podgląd wprowadzonego listu. 4. Sporządzenie dokumentu wydania dla kuriera/potwierdzenia nadania dla FDS (Dokument Wydania Paczek). 5. Wydruk dokumentu wydania. 6. Podgląd dokumentu wydania. 7. Przeglądanie raportów. 8. Podgląd statusów przesyłek i paczek. 9. Import listów i odbiorców z pliku Excela. 2.1 Wymagania FDS jest przeznaczony do pracy we wszystkich przeglądarkach internetowych m.in.: Internet Explorer (minimum wersja 6.0); Opera (minimum wersja 9.0); Firefox (minimum wersja 2.0). Zalecana przeglądarka to Internet Explorer. Podstawą korzystania z aplikacji jest dostęp do Internetu. Szybkość działania programu FedEx Domestic Shipping zależy od szybkości łączy internetowych klienta. Do wydruku dokumentów niezbędny jest program Acrobat Reader (minimum wersja 6.0), którego darmową wersję można pobrać ze strony WWW firmy Adobe dostępnego dla wielu platform bez opłat licencyjnych. Aby pobrać program należy wejść na stronę :

6 3 Praca z FedEx Domestic Shipping 3.1 Uruchomienie aplikacji Strona 6 Aby zalogować się do systemu należy uruchomić przeglądarkę internetową, wejść na stronę fedex.com/pl Dane dostępowe do systemu: Użytkownik (login): to numer klienta FedEx Express Polska Sp. z o.o. (FedEx) Hasło: klient otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany adres lub telefonicznie, bezpośrednio od pracownika FedEx. Zalecana jest zmiana hasła po pierwszym zalogowaniu się do systemu FDS. W przypadku, gdy klient nie posiada lub zapomniał danych dostępowych należy sie skontaktować z Biurem Obsługi Klienta FedEx pod numerem (koszt połączenia jak za połączenie lokalne wg stawek operatora).

7 3.2 Praca w menu główne Strona główna Strona 7 Poniższy rysunek przedstawia ekran, który wyświetla się po zalogowaniu do aplikacji FedEx Domestic Shipping gdzie: 1. Informacje dotyczące użytkownika, opcja wylogowania, 2. Menu główne, 3. Opcja wprowadzenia nowego listu przewozowego, 4. Aktualności i komunikaty dla użytkowników Menu Główne Menu główne aplikacji FDS składa się z następujących elementów: Strona główna kliknięcie na link Strona główna przenosi użytkownika do strony powitalnej aplikacji

8 List przewozowy sekacja ta zawiera listę wyboru zbudowaną z następujących elementów: i. Wprowadź nowy ii. Wyszukaj list iii. Import listów iv. Wyszukaj list Strona 8 Odbiorcy sekcja umożliwająca zarządzanie listą odbiorców użytkownika: i. Dodaj dodawanie nowego odbiorcy ii. Wyszukaj odbiorcę przeszukiwanie bazy odbiorców iii. Import odbiorców import listy odbiorców z pliku Excel iv. Grupy tworzenie grup odbiorców dla listów seryjnych Dokument wydania dokumenty wydania przesyłek kurierowi i. Wprowadź nowy ii. Wyszukaj dokument

9 Reporty raporty z aktywności użytkownika i. Listy wydrukowane ii. Listy niewydrukowane iii. Listy wydane iv. Listy do wydania Strona 9 v. Listy pobraniowe vi. Paczki gabarytowe vii. Statusy przesyłek viii. Statusy paczek Ustawienia preferencje użytkownika i. Szablon listu przewozowego ii. Zmiana hasła Wprowadzanie nowego listu Podstawową funkcją aplikacji jest możliwość wprowadzania nowych listów przewozowych, przeglądanie listów wcześniej wprowadzonych oraz pełna kontrola i zarządzanie danymi dotyczącymi przesyłek. Aby wprowadzić nowy list przewozowy należy wybrać z Menu głównego opcję List przewozowy i kliknąć na Wprowadź nowy. Inny sposób to wybranie na stronie głównej aplikacji opcji Stwórz przeysłkę (poprzez kliknięcie na ikonę po prawej stronie ekranu) lub naciśnięcie na przycisk Przejdź.

10 Strona 10 W celu stworzenia nowej przesyłki należy wypełnić wymagane pola na Liście przewozowym. Kolejność wprowadzanych danych jest dowolna, ważne jest jednak aby wszystkie wymagane pola oznaczone kolorem zielonym) zostały wypełnione. Aby zatwierdzić (zapisać) list przewozowy należy wprowadzić następujące dane: Nadawca Odbiorca Forma płatności Rodzaj przesyłki Liczba paczek wprowadzona w odpowiednie przedziały wagowe Potwierdzenie nadania (data nadania, numer kuriera, nazwisko nadawcy) Jeżeli powyższe pola nie zostaną poprawnie uzupełnione, nad listem przewozowym pojawi się opis błędów, które należy poprawić. Pola wymagane zaznaczone będą kolorem różowym.

11 Definiowanie nadawcy przesyłki Dane adresowe nadawcy powijają się w aplikacji FedEx Domestic Shipping zgodnie z danymi klienta w systemie FedEx. Dane nadawcy w liście przewozowym są uzupełniane automatycznie (jeśli zostały zdefiniowane w Szablonie listu przewozowego, czyt. dalej) W przypadku jeśli nie został uprzednio zdefiniowany szablon listu przewozowego, wówczas użytkownik musi wprowadzić nadawcę ręcznie. W tym celu należy wybrać nadawcę z listy nadawców poprzez naciśnięcie na szary przycisk w sekcji Nadawca. Po naciśnięciu na przycisk, otworzy się nowe okno z listą dostępnych nadawców. Strona 11 Na liście dostępnych nadawców mogą widnieć dane jednego lub kilku klientów, jeśli zostali oni wcześniej zdefiniowany w systemie FedEx. Użytkownik nie ma możliwości dodawnia nadawców, w tym celu należy skontaktować się z FedEx. Tylko nadawca ma dozwolonąformę płatności Przelew ale opcjonalnie może wybrać Gotówka. gdzie: Nr ext numer wewnętrzny klienta, Nazwa klienta pełna nazwa klienta (firma lub osoba prywatna), Ulica, dom, lokal, kod pocztowy, miasto dane adresowe dotyczące miejsca odbioru przesyłki, NIP Numer Identyfikacji Podatkowej klienta, Telefon kontaktowy numer komórkowy w formacie 9- cio cyfrowym lub stacjonarny Osoba kontaktowa imię i nazwisko klienta, Adres e- mail adres owy klienta.

12 Odbiorca przesyłki W polu Odbiorca z listy rozwijalnej są wybierani adresaci, którzy zostali wprowadzeni ręcznie lub zaimportowani do aplikacji FDS. W tym polu widoczni są również klienci FedEx, którzy zostali dodani w systemie firmy jako klienci w ramach jednej jednostki (tylko klient dodany w systemie FedEx w ramach jednostki może wysłać przesyłkę na koszt odbiorcy z forma płatności przelew) pozostali odbiorcy mają możliwość jedynie płatności gotówka. Strona 12 W oknie Odbiorca zawarte są takie same pola jak w oknie Nadawca. Szczegółowe informacje dotyczące Odbiorcy oraz sposobu wprowadzania danych na liście przewozowym zostały opisane w punkcie Menu Odbiorcy niniejszej instrukcji Płatnik Na liście płatników dostępnych w aplikacji FedEx Domestic Shipping wyświetlają się ci sami klienci jak na liście nadawców. Jedynie klienci zdefiniowani w systemie FedEx w ramach tej samej jednostki organizacyjnej mogą być wprowadzeni na liście przewozowym jako trzeci płatnik Tabela wag i ilości podpaczek W celu wprowadzenia i zapisania nowego listu przewozowego jest niezbędne uzupełnienie Tabeli wag i ilości paczek.

13 Strona 13 Pola w oknie Tabela wag i ilości paczek należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym za pomocą klawiatury numerycznej. Po kliknięciu lewym klawiszem myszy w wybranym przedziale wagowym należy wpisać ilość paczek. Pola Łączna ilość i Łączna waga uzupełniane są automatycznie przez aplikację. Jeżeli paczki lub palety wymagają podania wymiarów gabarytowych lub dłużycowych, dane należy wprowadzić w specjalnie do tego przygotowanym oknie, w tym celu należy kliknąć przycisk Podpaczki pozwoli to na dodanie szczegółów wprowadzanym podpaczkom. W celu wprowadzenia kolejnej podpaczki w oknie Podpaczek w kolumnie Aktywny należy z listy rozwijalnej wybrać odpowiedni typ podpaczki taki jak : koperta, paczka, paleta.

14 Następnie należy uzupełnić pola Waga i wprowadzić wymiary i/lub zaznaczyć opcję Nietypowa, jeśli wymiary podpaczki przekraczają wymiary paczki standardowej wg definicja Cennika Krajowego FedEx. Waga gabarytowa obliczana jest automatycznie przez aplikację. Typ podpaczki jest automatycznie zmieniany przez system w zależności od wagi podpaczki lub jej wymiarów. Aplikacja dokonuje również automatycznego podsumowania kolumn Waga i Waga rzeczywista. Strona 14 W celu powrotu do okna Listu przewozowego należy kliknąć przycisk Zapis. Jeżeli w oknie podpaczek pojawią się błędy zostaną one wyświetlone nad tabelą podpaczek, a pola do poprawienia zaznaczone będą kolorem różowym. UWAGA! Jeżeli w systemie został zdefiniowany szablon listu przewozowego (patrz sekcja Szablon listu przeowzowego), na którym zostały wprowadzone ilości paczek, to przy wprowadzaniu nowego listu przewozowego na formularzu listu nie ma możliwości zmiany wagi i ilości paczek. W takim wypadku zmianę wagi i ilości paczek można dokonać po przez przyciśnięcie przycisku Podpaczki na liście przewozowym Usługi dodatkowe Jeżeli użytkownik chciałbym skorzystać z usług specjalnych FedEx, w tym celu powinien zaznaczyć je w oknie Usługi dodatkowe. Zaznaczenie pola następuje poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy w pole wyboru obok nazyw danej usługi dodatkowej. UWAGA! Usługa SMS wymaga podania numeru telefonu komórkowego do odbiorcy przesyłki, natomiast usługa adresu poczty elektronicznej do odbiorcy i/lub nadawcy.

15 Ubezpieczenie W celu wykupienia dodatkowego ubezpieczenia przesyłki należy najpierw zaznaczyć odpowiednie pole wyboru w oknie Usługi dodatkowe, a następnie podać wymagane dane w oknie Ubezpieczenie. Strona 15 Przy usłudze Ubezpieczenie należy podać kwotę ubezpieczenia i zawartość paczki. W opisie zawartości można wprowadzić maksymalnie 255 znaków Pobranie Zaznaczenie usługi Pobranie pozwala na wprowadzenie kwoty pobrania. Dla usługi pobranie wymagane jest wykupienie ubezpieczenia o minimalnej wartości równej kwocie pobrania. Podając kwotę pobrania, aplikacja automatycznie podpowiada wysokość ubezpieczenia, która jest równowartością pobrania. Pole Wartość ubezpieczenia może być edytowane, przy czym należy pamiętać, że kwota ubezpieczenia nie może być niższa od kwoty pobrania. W polu Nr konta należy wprowadzić poprawny 26- cyfrowy numer konta bankowege zgodny ze standardami NRB lub IBAN. Możliwy jest automatyczny wybór numeru konta bez potrzeby ciągłego wprowadzania numeru ręcznie. Po kliknięciu na przycisk. Otworzy się nowe okno przeglądarki internetowej z listą dostępnych kont bankowych. Dodawanie nowej pozycji następuje poprzez kliknięcie na link Dodaj i wprowadzenie wymaganych danych.

16 Strona 16 Opis dowolny opis konta zdefiniowany przez użytkownika np. nazwa banku, kótry w przypadku większej ilości numerów kont umożliwi łatwą identyfikację odpowiedniego numeru konta Konto numer konta bankowego zgodny ze standardami NRB i IBAN Po wybraniu opcji Pobranie domyślne konto bankowe pojawia się automatycznie Inne okna listu przewozowego MPK miejsce powstawania kosztów, pole do uzupełnienia na potrzeby klienta Uwagi - w oknie Uwagi możemy wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące listu przewozowego. Maksymalnie można wprowadzić 300 znaków. UWAGA! Jeżeli na liście przewozowym uzupełnione będą pola Opis zawartości (okno Ubezpieczenie) oraz Uwagi, wówczas na wydrukowanym liście (lub etykiecie) pojawią się oba opisy.

17 Potwierdzenie nadania Data i godzina nadania na liście przewozowym wypełniana jest automatyczne przez aplikację (równa jest dacie i godzinie bieżącej) i wskazuje datę i godzinę wprowadzenia listu przewozowego. Data i godzina nadania jest edytowalna, należy jednak pamiętać o tym, że musi być aktualna lub w przyszłości. Format daty nadania to YYYY- MM- DD GG:MM (rok- miesiąc- dzień godzina- minuty) Strona 17 Nazwisko nadawcy jeśli nazwisko nadawcy nie zostało zdefiniowane w szablonie listu przewozowego, można wybrać je z listy przyciskając przycisk. Praca z oknem Osoba kontaktowa jest bardzo podobna jak w przypadku okna odbiorców. Aby wprowadzić nowe nazwisko nadawcy/osoby kontaktowej należy wybrać opcję Dodaj. W oknie wprowadzamy odpowiednie dane (pola obowiązkowe podświetlone są kolorem zielonym) Zapis i edycja listu przewozowego Aby zapisać list przewozowy należy wybrać przycisk Zapisz. W celu anulowania wysyłki proszę wcisnąć przycisk Anuluj. o naciśnięciu przycisku Zapisz aplikacja wyświetli zapytanie w celu potwierdzenia formy płatności. Jeżeli klient zadeklarował formę płatności gotówka, a ma podpisaną umowę z FedEx o świadczeniu usług i dopuszczalną formę płatności przelew, wówczas aplikacja pozwoli na wybór tej formy płatności. Aby pozostać przy wybranej formie płatności należy wcisnąć OK, w innym przypadku prosimy kliknąć Cancel i poprawić formę płatności na liście przewozowym.

18 Jeżeli nie wykupiono dodatkowego ubezpieczenia, system wyświetli komunikat potwierdzający taki wybór. Należy kliknąć przycisk OK aby przejść dalej. Strona 18 Następnie pojawi się komunikat zapisu listu. OK wybranie tej opcji spowoduje zapisanie listu przewozowego po uprzednim zweryfikowaniu przez aplikację poprawności danych, jeżeli pola będą zawierały błędy, nad listem przewozowym wyświetlona zostanie lista z uwagami, które należy poprawić. Anuluj powrót do edycji listu przewozowego. UWAGA! Edycja listu przewozowego możliwa jest do momentu jego wydrukowania. Przycisk Anuluj zamyka list przewozowy nie zapisując wprowadzonych danych (wyjście z okna) Drukowanie listów przewozowych Kolejnym etapem po zapisaniu wprowadzonego listu jest jego wydruk. UWAGA!

19 Wydruk listu jest równoznaczny z nadaniem mu numeru. Po wydrukowaniu listu dalsza edycja nie jest możliwa. Istnieje możliwość usunięcia wydrukowanego listu ale jedynie do momentu wygenerowania dokumentu wydania. Strona 19 Po wybraniu opcji Wydrukuj otworzy się nowe okno z gotowym listem przewozowym. Wydruki dostępne są w postaci plików Adobe AcrobatTM (w formacie PDF). Wydrukowany list przewozowy należy włożyc do folii i przytwierdzić do paczki/paczek Menu Odbiorca Dodawanie nowego odbiorcy Nowego odbiorcę użytkownik może wprowadzić na jeden z poniszych sposobów: korzystając z menu Odbiorca, opcja Dodaj wywołując okno Wprowadzenie nowego odbiorcy w oknie listu przewozowego za pomocą przycisku znajdującego się obok pól adresu. Po kliknięciu na wykropkowany przycisk pojawi się nowe okno formularz, dodawania nowego odbiorcy. Należy wprowadzić wszystkie niezbędne dane. Pola obowiązkowe do uzupełnienia mają kolor zielony.

20 Strona 20 Pomiędzy polami formularza możemy przechodzić korzystając z myszy lub przycisku [TAB]. Jeśli zaznaczone jest pole Firma wówczas można edytować pole Nazwa klienta, natomiast pola Imię i Nazwisko są zablokowane do edycji. Jeśli natomiast zaznaczone jest pole Osoba prywatna można edytować pola Imię i Nazwisko, natomiast pole Firma jest zablokowane do edycji. Kod pocztowy musi być wprowadzony w formacie dd- ddd (np.: ). Jeżeli do danego kodu pocztowego przypisanych jest kilka miejscowości, po przejściu do pola Miejscowość otworzy się lista, z której będziemy mogli wybrać żądaną miejscowość. Dane można zatwierdzić przyciskając przycisk Zapisz lub zrezygnować przyciskając przycisk Anuluj.

21 Podczas wprowadzania danych nowego odbiorcy mogą wystąpić błędy. Aplikacja FDS informuje użytkownika o błędnie wypełnionych polach w chwili kiedy będzie on próbował zapisać niekompletne lub błędnie wprowadzone informacje. Komunikaty mogą dotyczyć następujących pozycji dostępnych w formularzu Wprowadzania nowego klienta w przypadku osoby prywatnej polami wymaganymi są: nazwisko, kod pocztowy (zgodny z mapą kodową), miasto, ulica, nr domu Strona 21 w przypadku firmy polami wymaganymi są: nazwa klienta, kod pocztowy (zgodny z mapą kodową), miasto, ulica, nr domu Komunikaty błędów będą pojawiały się w górnej części formularza. Pola, które nie zostały uzupełnione lub w których znalazły się błędne dane zostaną podświetlone kolorem różowym. Istnieje możliwość usuwania bądź edytowania danych zapisanego w bazie odbiorcy. W tym celu należy wejść w menu Odbiorcy - > Wyszukaj odbiorcę. Po prawej stronie wyświetlonego okna będą znajdować się przyciski Usuń i Edytuj

22 Na liście odbiorców wyświetlają się klienci dodani w ramach jednostki z poziomu systemu FedEx oraz klienci wprowadzeni ręcznie lub zaimportowani do aplikacji FDS Wprowadzenie istniejącego już odbiorcy. Strona 22 Aby wprowadzić do listu przewozowego dane istniejącego już w bazie Odbiorcy, należy przycisnąć przycisk w oknie Odbiorcy na liście przewozowym. Kliknięcie na wykropkowany przycisk wywoła nowe okno przeglądarki internetowej. 1 2 gdzie: 5. opcje filtrowania wyświetlanych w oknie danych, 6. pola do wprowadzania kryteriów wyszukiwania Wyszukiwanie odbiorcy następuje w oparciu o kryteria: Nr klienta Nr Ext numer wewnętrzny klienta w aplikacji FDS Nazwa klienta Miasto Kod pocztowy Ulica NIP Lista odbiorców jest domyślnie pofiltrowana alfabetycznie po nazwie klienta. Aby wybrać odbiorcę z listy należy za pomocą myszy kliknąć na nazwę klienta, wówczas dane odbiorcy zostaną wprowadzone na list przewozowy. Jeżeli chcemy w szybki sposób znaleźć na liście odbiorców żądanego kontrahenta powinniśmy skorzystać z odpowiednich kryteriów do wyszukiwania danych, wprowadzając je w odpowiednie pola. Jeżeli wyszukując dane odbiorcy będziemy posługiwać się nazwą klienta możemy wprowadzić nazwę lub jej część, jeśli nie znamy pełnej nazwy klienta, umieszczając na początku znak %, następnie wyszukujemy odbiorcę klikając na przycisk Wybierz lub naciskając Enter.

23 Można również skorzystać z wyszukiwarki odbiorcy na liście przewozowym. Po wprowadzeniu rzech pierwszych liter w polu nazwa klienta wyświetli się lista podpowiadanych wyników wyszukiwania. Strona 23 Możemy również wprowadzić adres do sekcji odbiorca klikając na odpowiednią nazwę klienta w zakładce Odbiorcy - >Wyszukaj odbiorcę Menu dokument wydania W menu Dokumenty wydania dostępne są opcje: Wyszukaj dokument - wyszukiwanie (po numerze dokumentu) i wyświetlanie sporządzonych dokumentów wydania z możliwością usuwania (niepoprawnie wprowadzonych dokumentów) i wydruku dokumentów wydania. Wprowadź nowy - możliwość wprowadzenia nowego dokumentu wydania (wszystkie numery listów przewozowych i podpaczek muszą być wprowadzone ręcznie). UWAGA! Poprawnie sporządzony dokument wydania musi zawierać wszystkie numery podpaczek i numer kuriera. Jeżeli dokument nie będzie kompletny, jego wydruk nie będzie możliwy. Dokument taki można edytować (uzupełnić brakujące dane) lub usunąć w celu ponownego wygenerowania W jaki sposób utworzyć Dokument wydania paczek? Aby sporządzić Dokument wydania paczek należy zaznaczyć odpowiednie numery listów przewozowych, a następnie wybrać przycisk Wygeneruj dokument wydania (aby zaznaczyć wszystkie numery listów przewozowych, do których ma być sporządzony dokument wydania paczek należy zaznaczyć checkbox, a następnie wybrać przycisk Wygeneruj dokument wydania). Po wybraniu przycisku Wygeneruj dokument wydania przechodzimy do kolejnego okna w którym wprowadzamy numer kuriera, któremu przekażemy dokument wydania paczek i zapisujemy dokument wydania.

24 Strona gdzie: 1. Pole do wpisania numeru kuriera 2. Przycisk Zapisz zatwierdzający dokument 3. Lista wszystkich podpaczek zawartych na dokumencie wydania 4. Pole Usuń klikając na link przy podpaczce usuniemy ją z dokumentu wydania. Opcja usuń jest dostępna dopóki dokument wydania nie zostanie zapisany. Po zapisaniu dokumentu wydania pokaże się poniższe okno

25 Po wybraniu opcji wydrukuj otworzy się nowe okno z gotowym dokumentem wydania. Wydruki dostępne są w postaci plików Adobe AcrobatTM (w formacie PDF). Dokument zostanie wydrukowany w dwóch kopiach, jedna z nich zostaje u klienta a drugą należy przekazać kurierowi. W oknie raportu Listy do wydania dostępne są takie same opcje wydruku jak w raporcie Listy wydrukowane. Po wydrukowaniu dokumentu wydania nie jest możliwe usuwanie wydrukowanych listów, które zostały zamieszczone na tym dokumencie. Strona Ustawienia W menu ustawienia znajdują się opcje, które pozwalają użytkownikowi na zarządzanie własnym profilem Szablon listu przewozowego Przed rozpoczęciem wprowadzania listów przewozowych zalecane jest zdefiniowanie szablonu listu przewozowego. W szablonie listu przewozowego powinny być zdefiniowane najczęściej pojawiające się, powtarzające się usługi, wartości, dane, opisy itp. Dzięki temu użytkownik nie będzie musiał za każdym razem, podczas wprowadzania kolejnego listu, wybierać ręczenie wszystkich danych, które powinny znaleźć się na liście przewozowym. Najczęściej ustawianymi polami w szablonie są: Pole wyboru nadawcy Pole wyboru osoby kontaktowej (po stronie nadawcy) Kwota Ubezpieczenia Opis Zawartości Usługi Nazwisko nadawcy Jak zdefiniować szablon listu przewozowego? Wybieramy menu Ustawienia, następnie Szablon listu przewozowego, definiujemy odpowiednie dane, zapisujemy szablon klikając na Zapisz szablon (w górnym lewym rogu). Szablon listu przewozowego może być edytowany. Po wprowadzeniu zmian, szablon musi być zapisany.

26 Zmiana hasła Menu Zmiana hasła pozwala użytkownikowi na zmianę dotychczasowego hasła. Strona 26

27 4 Raporty 4.1 Opis raportów dostępnych w aplikacji FDS Strona 27 W menu Raporty można znależć następujące opcje: Listy wydrukowane, Listy niewydrukowane, Listy wydane, Listy do wydania, Listypobraniowe, Paczki gabarytowe W każdym raporcie dostępne są odpowiednie pola oraz opcje filtrowania wyświetlanych w raporcie danych gdzie: 1. Kalendarz, 2. Pola do wprowadzania kryteriów wyszukiwania 3. Opcje filtrowania wyświetlanych w oknie danych Zakres dat w raporcie ustawiony jest domyślnie na dzień bieżący. Zakres dat można zmienić ręcznie poprzez zmianę daty w polach Data od i Data do lub korzystając z kalendarza. Po kliknięciu na ikonę kalendarza otworzy się kalendarz, z którego wybieramy odpowiednią datę klikając myszą na dany dzień.

28 Strona 28 Aby wyświetlić dane w raporcie należy wcisnąć Enter lub skorzystać z przycisku Wybierz. Po kliknięciu na numer dokumentu, który został wyszukany w raporcie aplikacja przenosi nas do okna podglądu dokumentu. Zaznaczenie opcji Moje listy podczas wyszukiwania przesyłek w raportach, pozwala na wyświetlenie listów wprowadzonych tylko w ramach danej jednostki. Opcja ta przydatna jest w przypadku klientów zbiorczych. W raportach: listy wydrukowane, listy niewydrukowane, listy wydane, listy do wydania, listy pobraniowe, paczki gabarytowe wyświetlane są następując dane: Lp. (liczba porządkowa), numer przesyłki, data nadania, data doręczenia, skąd (stacja nadająca przesyłkę, zgodnie z kodem pocztowym), dokąd (stacja doręczająca przesyłkę, zgodnie z kodem pocztowym), odbiorca (odbiorca przesyłki), wydruk (opcja umożliwiająca ponowny wydruk listów, dokumentów wydania z poziomu raportów). Dodatkowo w raporcie Lity pobraniowe znajduje się kolumna z kwotą pobrania (z listu przewozowego), a w raporcie Listy wydane kolumna z numerem dokumentu wydania. 4.2 Raporty Listy wydrukowane W raporcie Listy wydrukowane wyświetlane są wszystkie wydrukowane w danym dniu listy przewozowe (zakres dat w raporcie ustawiony jest domyślnie na dzień bieżący, sposób zmiany daty został opisany w punkcie 4). W oknie raportu Listy wydrukowane dostępne są opcje, które pozwalają na ponowny wydruk listów w zależności od ustawionych opcji: wydruk wszystkich listów: zaznaczony checkbox w kolumnie między liczbą porządkową (Lp.) a numerem przesyłki w nagłówku tabeli spowoduje zaznaczenie wszystkich listów bez potrzeby klikania pojedynczo, i naciskamy przycisk Wydrukuj zaznaczone listy wydruk jednego (wielu) listów: zaznaczamy checkbox przy listach i naciskamy przycisk Wydrukuj zaznaczone listy

29 Strona Raporty Listy niewydrukowane W raporcie Listy niewydrukowane wyświetlane są wszystkie niewydrukowane w danym dniu listy przewozowe (zakres dat w raporcie ustawiony jest domyślnie na dzień bieżący, sposób zmiany daty został opisany w punkcie 4). Listy niewydrukowane mają charakterystyczną numerację. Numer niewydrukowanego listu składa się z 13 zer. Raport Listy niewydrukowane umożliwia nam łatwy i szybki wydruk wszystkich listów wprowadzonych w danym dniu, które nie zostały wydrukowane pojedynczo (nie skorzystaliśmy z opcji bezpośredniego wydruku listu po jego zapisaniu. Do momentu kiedy list przewozowy jest w numeracji zerowej możemy go wyedytować. Po wydruku nie ma już takiej możliwości. W oknie raportu Listy niewydrukowane dostępne są takie same opcje wydruku jak w raporcie Listy wydrukowane. 4.4 Raporty Listy wydane W raporcie Listy wydane wyświetlane są wszystkie wydane (załączone do dokumenty wydania), w danym dniu listy przewozowe (zakres dat w raporcie ustawiony jest domyślnie na dzień bieżący, sposób zmiany daty został opisany w punkcie 4) wraz z numerem dokumentu, na którym zostały wydane. W oknie raportu Listy wydane dostępne są takie same opcje wydruku jak w raporcie Listy wydrukowane 4.5 Raporty Listy do wydania W raporcie Listy do wydania wyświetlane są wszystkie wydrukowane w danym dniu listy przewozowe (zakres dat w raporcie ustawiony jest domyślnie na dzień bieżący, sposób zmiany daty został opisany w punkcie 4), do których nie został sporządzony jeszcze dokument wydania paczek.

30 4.6 Listy pobraniowe W raporcie Listy pobraniowe wyświetlane są wszystkie listy przewozowe za pobraniem z danego dnia (zakres dat w raporcie ustawiony jest domyślnie na dzień bieżący, sposób zmiany daty został opisany w punkcie 4) wraz z numerem dokumentu, na którym zostały wydane. W oknie raportu Listy pobraniowe dostępne są takie same opcje wydruku jak w raporcie Listy wydrukowane. Strona Paczki gabarytowe W raporcie Paczki gabarytowe wyświetlane są wszystkie listy przewozowe zawierające paczki gabarytowe /niestandardowe (zakres dat w raporcie ustawiony jest domyślnie na dzień bieżący, sposób zmiany daty został opisany w punkcie 4). W oknie raportu Paczki gabarytowe dostępne są takie same opcje wydruku jak w raporcie Listy wydrukowane. 4.8 Status przesyłek/paczek Aplikacja umożliwia sprawdzania statusu przesyłek/paczek, które zostały nadane za pośrednictwem aplikacji FDS. W celu sprawdzenia statusu przesyłki/paczki należy wejść w menu Raporty / Statusy przesyłek lub Statusy paczek. Po wybraniu z menu Raporty opcji Statusy przesyłek / Statusy paczek otwiera się okno, w którym zanjdziemy następujące informacje o przesyłkach/paczkach: numer przesyłki/paczki, data nadania, skąd, dokąd, odbiorca, status, data statusu

31 Strona 31 Po naciśnięciu na skrót statusu otwiera się okienko, w którym wyświetlana jest informacja o statusach do przesyłki/paczki.

32 5 FedEx Domestic Shipping - import danych 5.1 Import odbiorców informacje ogólne Program FDS umożliwia wprowadzenie do aplikacji wielu odbiorców dzięki dostępnej funkcjonalności jaką jest import. Import odbiorców jest prostą operacją, dzięki której użytkownik może zaczytać z pliku (plik programu Excel) bazę swoich odbiorców bez konieczności pojedynczego wprowadzaniach ich do systemu. Aby zaimportować do FDS bazę odbiorców należy z menu Odbiorcy wybrać opcję Import. Strona 32 Przechodzimy w ten sposób do okna importu, w którym możemy sprawdzić jakie dane zostały już zaimportowane do aplikacji. W wyszukiwarce dostępne są różne filtry, które ułatwiają wyszukiwanie zaimportowanych plików danych. Należy również pamiętać, że filtr daty ustawiony jest na dzień bieżący (tak jak w przypadku wszystkich raportów). W celu sprawdzenia importów historycznych należy rozszerzyć zakres. 5.2 Nowy import Aby wykonać nowy import bazy (listy) odbiorców należy z okna importu należy wybrać opcję Nowy import. W nowo otwartym oknie (patrz poniższy rysunek) wybieramy przycisk Przeglądaj, który pozwala wskazać lokalizację pliku z danymi umieszczonego w danym miejscu na dysku komputera.

33 Strona 33 Po wskazaniu właściwego pliku z danymi (plik z rozszerzeniem.xls, max wielkość 0,5Mb lub 1000 wierszy) należy wybrać przycisk Wyślij. UWAGA! Wzór pliku o prawidłowym formacie, który akceptowany będzie przez aplikację FDS dostępny jest na głównej stronie importu. Aby pobrać plik wystarczy kliknąć na dostępny na stronie odnośnik Pobierz wzorzec pliku do importu i zapisać go we wskazanej przez siebie lokalizacji na dysku komputera, a następnie uzupełniamy wzorzec pliku odpowiednimi danymi. Wybranie przycisku Wyślij rozpoczyna wczytywanie (import) pliku z danymi. Przed zaakceptowaniem pliku wchodzimy w opecję Szczegóły, która pozwala na sprawdzenie poprawności wszystkich zaimportowanych danych. W oknie szczegółów możemy sprawdzić, które wiersze zawierają błędy. Informacja o rodzaju błędu, który należy poprawić, wyświetlana jest w nowym oknie. Filtry dostępne w oknie szczegółu pozwalają na wyświetlanie danych w zależności od wybranego statusu lub sposobu sortowania. Jeżeli zaimportowane dane zostały sprawdzone kończymy import bazy (listy) odbiorców wybierając opcję Akceptuj. Jeśli zaimportowane dane zawierały błędy możemy wybrać opcję Anuluj aby poprawić dane w pliku, a następnie ponownie wykonać import danych.

Instrukcja Obsługi iklient

Instrukcja Obsługi iklient Instrukcja Obsługi iklient gofaster Al. Lotników 1 Warszawa 02-668, biuro@gofaster.pl www.gofaster.pl Spis treści: 1 WPROWADZENIE 3 2 INFORMACJE OGÓLNE 4 2.1 WYMAGANIA 4 3 PRACA Z IKLIENTEM 5 3.1 URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2016 Strona 2 z 15 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Asystent To WebMobile7 wersja 0.9.20

Asystent To WebMobile7 wersja 0.9.20 Instrukcja obsługi aplikacji Asystent To WebMobile7 wersja 0.9.20 Dział Nowych Projektów, 2012 Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI... 3 2 INSTALACJA... 4 3 PANEL GŁÓWNY... 5 3.1 IMPORT PLIKU CSV...

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost Instrukcja nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro MiniPaczka InPost Sprzedaż z dostawą Allegro InPost 1. Należy zalogować się do swojego konta w serwisie Allegro

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com. Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com. Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7 SPIS TREŚCI 1. Zamówienie kuriera do listów...3 3. Zamówienie kuriera bez listów...7

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do

Bardziej szczegółowo

DPD INSTRUKCJA WYSYŁANIA PACZEK

DPD INSTRUKCJA WYSYŁANIA PACZEK DPD INSTRUKCJA WYSYŁANIA PACZEK 1. Wejdź na https://webklient.dpd.com.pl i zaloguj się: Klient: 137157 Login: ce2 Hasło: Szkole2ce Preferowane przeglądarka Firefox. UWAGA! Aplikacja WEBKLIENT służy wyłącznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Kurier GLS by CTI. Instrukcja

Kurier GLS by CTI. Instrukcja Kurier GLS by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki...

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki... ł ł ść ś ł ę Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Spis treści Wstęp... 3 1. Dostęp... 4 2. Rejestracja... 5 3. Logowanie... 7 4. Wyszukiwanie przesyłki... 9 5. Lista przesyłek... 12 6. Szczegóły przesyłki...

Bardziej szczegółowo

Korporacja Kurierska

Korporacja Kurierska Korporacja Kurierska (Moduł PrestaShop) v1.0.0 Strona 1 z 17 Spis treści Zgodny z PrestaShop... 3 Instalacja modułu - podstawowa konfiguracja.... 3 Konfiguracja cennika - metody dostawy.... 7 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja modułu OpenCart

Dokumentacja modułu OpenCart Dokumentacja modułu OpenCart Wersja 1.0 Strona 1 z 11 Spis treści Zgodność modułu OpenCart... 3 Instalacja... 3 Użytkowanie od strony panelua dministracyjnego... 4 Obsługa zamówienia... 6 Użytkowanie od

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Korporacja Kurierska

Korporacja Kurierska Korporacja Kurierska (Moduł OpenCart) v1.0.0 Strona 1 z 15 Spis treści Zgodny z OpenCart.... 3 Instalacja modułu - podstawowa konfiguracja.... 3 Konfiguracja cennika - metody dostawy.... 8 Tworzenie wysyłki

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Szóstoklasisto, w elektronicznym systemie pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl możesz samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Allegro Paczkomaty InPost Allegro Polecony InPost

Allegro Paczkomaty InPost Allegro Polecony InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro Polecony InPost 1. Instrukcja nadawania paczek zamawiając kuriera lub w paczkomacie. 2. Instrukcja nadawania listów zamawiając kuriera lub w Punkcie Obsługi Klienta. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4 Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla WF-Mag Prestiż i WF-Mag Prestiż Plus

7 Business Ship Control dla WF-Mag Prestiż i WF-Mag Prestiż Plus 7 Business Ship Control dla WF-Mag Prestiż i WF-Mag Prestiż Plus Podręcznik użytkownika wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji 7 Business

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo