Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi aplikacji FedEx Domestic Shipping

2 Uwagi Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. w każdym czasie bez uprzedzenia. FedEx Express Polska Sp. z o.o. nie zapewnia ani nie gwarantuje, że jest on kompletny, poprawny, precyzyjny lub pozbawiony błędów. Dokument ten może zawierać błędy, być niekompletny lub nieprecyzyjny. Jakakolwiek odpowiedzialność FedEx Express Polska Sp. z o.o. w związku z niniejszym dokumentem jest wyłączona, w szczególności FedEx Express Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za żadne szkody mogące powstać w związku z korzystaniem z niniejszego dokumentu oraz informacji w nim zawartych.

3 Spis treści: 1 WPROWADZENIE INFORMACJE OGÓLNE WYMAGANIA PRACA Z FEDEX DOMESTIC SHIPPING URUCHOMIENIE APLIKACJI PRACA W MENU GŁÓWNE Strona główna Menu Główne Wprowadzanie nowego listu Drukowanie listów przewozowych Menu Odbiorca Menu dokument wydania Ustawienia RAPORTY OPIS RAPORTÓW DOSTĘPNYCH W APLIKACJI FDS RAPORTY LISTY WYDRUKOWANE RAPORTY LISTY NIEWYDRUKOWANE RAPORTY LISTY WYDANE RAPORTY LISTY DO WYDANIA LISTY POBRANIOWE PACZKI GABARYTOWE STATUS PRZESYŁEK/PACZEK FEDEX DOMESTIC SHIPPING - IMPORT DANYCH IMPORT ODBIORCÓW INFORMACJE OGÓLNE NOWY IMPORT TWORZENIE GRUPY ODBIORCÓW ORAZ SERYJNEGO LISTU PRZEWOZOWEGO Tworzenie Grupy odbiorców Tworzenie seryjnego listu przewozowego IMPORT LISTÓW W FEDEX DOMESTIC SHIPPING SPECYFIKACJA PLIKU DO IMPORTU DANYCH DO PROGRAMU FDS Import danych klientów (import odbiorców) Import danych listów przewozowych (import listów)... 42

4 1 Wprowadzenie Niniejszy dokument ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji umożliwiających prawidłowe i łatwe korzystania z systemu FedEx Domestic Shipping. W dokumencie zawarte zostały informacje opisujące sposób użytkowania systemu FedEx Domestic Shipping. Strona 4

5 2 Informacje ogólne FedEx Domestic Shipping (FDS) jest aplikacją przeznaczoną dla klientów biznesowych i instytucjonalnych. Strona 5 Podstawowe funkcje FedEx Domesitc Shipping: 1. Wprowadzenie listu przewozowego. 2. Wydruk listu przewozowego. 3. Podgląd wprowadzonego listu. 4. Sporządzenie dokumentu wydania dla kuriera/potwierdzenia nadania dla FDS (Dokument Wydania Paczek). 5. Wydruk dokumentu wydania. 6. Podgląd dokumentu wydania. 7. Przeglądanie raportów. 8. Podgląd statusów przesyłek i paczek. 9. Import listów i odbiorców z pliku Excela. 2.1 Wymagania FDS jest przeznaczony do pracy we wszystkich przeglądarkach internetowych m.in.: Internet Explorer (minimum wersja 6.0); Opera (minimum wersja 9.0); Firefox (minimum wersja 2.0). Zalecana przeglądarka to Internet Explorer. Podstawą korzystania z aplikacji jest dostęp do Internetu. Szybkość działania programu FedEx Domestic Shipping zależy od szybkości łączy internetowych klienta. Do wydruku dokumentów niezbędny jest program Acrobat Reader (minimum wersja 6.0), którego darmową wersję można pobrać ze strony WWW firmy Adobe dostępnego dla wielu platform bez opłat licencyjnych. Aby pobrać program należy wejść na stronę :

6 3 Praca z FedEx Domestic Shipping 3.1 Uruchomienie aplikacji Strona 6 Aby zalogować się do systemu należy uruchomić przeglądarkę internetową, wejść na stronę fedex.com/pl Dane dostępowe do systemu: Użytkownik (login): to numer klienta FedEx Express Polska Sp. z o.o. (FedEx) Hasło: klient otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany adres lub telefonicznie, bezpośrednio od pracownika FedEx. Zalecana jest zmiana hasła po pierwszym zalogowaniu się do systemu FDS. W przypadku, gdy klient nie posiada lub zapomniał danych dostępowych należy sie skontaktować z Biurem Obsługi Klienta FedEx pod numerem (koszt połączenia jak za połączenie lokalne wg stawek operatora).

7 3.2 Praca w menu główne Strona główna Strona 7 Poniższy rysunek przedstawia ekran, który wyświetla się po zalogowaniu do aplikacji FedEx Domestic Shipping gdzie: 1. Informacje dotyczące użytkownika, opcja wylogowania, 2. Menu główne, 3. Opcja wprowadzenia nowego listu przewozowego, 4. Aktualności i komunikaty dla użytkowników Menu Główne Menu główne aplikacji FDS składa się z następujących elementów: Strona główna kliknięcie na link Strona główna przenosi użytkownika do strony powitalnej aplikacji

8 List przewozowy sekacja ta zawiera listę wyboru zbudowaną z następujących elementów: i. Wprowadź nowy ii. Wyszukaj list iii. Import listów iv. Wyszukaj list Strona 8 Odbiorcy sekcja umożliwająca zarządzanie listą odbiorców użytkownika: i. Dodaj dodawanie nowego odbiorcy ii. Wyszukaj odbiorcę przeszukiwanie bazy odbiorców iii. Import odbiorców import listy odbiorców z pliku Excel iv. Grupy tworzenie grup odbiorców dla listów seryjnych Dokument wydania dokumenty wydania przesyłek kurierowi i. Wprowadź nowy ii. Wyszukaj dokument

9 Reporty raporty z aktywności użytkownika i. Listy wydrukowane ii. Listy niewydrukowane iii. Listy wydane iv. Listy do wydania Strona 9 v. Listy pobraniowe vi. Paczki gabarytowe vii. Statusy przesyłek viii. Statusy paczek Ustawienia preferencje użytkownika i. Szablon listu przewozowego ii. Zmiana hasła Wprowadzanie nowego listu Podstawową funkcją aplikacji jest możliwość wprowadzania nowych listów przewozowych, przeglądanie listów wcześniej wprowadzonych oraz pełna kontrola i zarządzanie danymi dotyczącymi przesyłek. Aby wprowadzić nowy list przewozowy należy wybrać z Menu głównego opcję List przewozowy i kliknąć na Wprowadź nowy. Inny sposób to wybranie na stronie głównej aplikacji opcji Stwórz przeysłkę (poprzez kliknięcie na ikonę po prawej stronie ekranu) lub naciśnięcie na przycisk Przejdź.

10 Strona 10 W celu stworzenia nowej przesyłki należy wypełnić wymagane pola na Liście przewozowym. Kolejność wprowadzanych danych jest dowolna, ważne jest jednak aby wszystkie wymagane pola oznaczone kolorem zielonym) zostały wypełnione. Aby zatwierdzić (zapisać) list przewozowy należy wprowadzić następujące dane: Nadawca Odbiorca Forma płatności Rodzaj przesyłki Liczba paczek wprowadzona w odpowiednie przedziały wagowe Potwierdzenie nadania (data nadania, numer kuriera, nazwisko nadawcy) Jeżeli powyższe pola nie zostaną poprawnie uzupełnione, nad listem przewozowym pojawi się opis błędów, które należy poprawić. Pola wymagane zaznaczone będą kolorem różowym.

11 Definiowanie nadawcy przesyłki Dane adresowe nadawcy powijają się w aplikacji FedEx Domestic Shipping zgodnie z danymi klienta w systemie FedEx. Dane nadawcy w liście przewozowym są uzupełniane automatycznie (jeśli zostały zdefiniowane w Szablonie listu przewozowego, czyt. dalej) W przypadku jeśli nie został uprzednio zdefiniowany szablon listu przewozowego, wówczas użytkownik musi wprowadzić nadawcę ręcznie. W tym celu należy wybrać nadawcę z listy nadawców poprzez naciśnięcie na szary przycisk w sekcji Nadawca. Po naciśnięciu na przycisk, otworzy się nowe okno z listą dostępnych nadawców. Strona 11 Na liście dostępnych nadawców mogą widnieć dane jednego lub kilku klientów, jeśli zostali oni wcześniej zdefiniowany w systemie FedEx. Użytkownik nie ma możliwości dodawnia nadawców, w tym celu należy skontaktować się z FedEx. Tylko nadawca ma dozwolonąformę płatności Przelew ale opcjonalnie może wybrać Gotówka. gdzie: Nr ext numer wewnętrzny klienta, Nazwa klienta pełna nazwa klienta (firma lub osoba prywatna), Ulica, dom, lokal, kod pocztowy, miasto dane adresowe dotyczące miejsca odbioru przesyłki, NIP Numer Identyfikacji Podatkowej klienta, Telefon kontaktowy numer komórkowy w formacie 9- cio cyfrowym lub stacjonarny Osoba kontaktowa imię i nazwisko klienta, Adres e- mail adres owy klienta.

12 Odbiorca przesyłki W polu Odbiorca z listy rozwijalnej są wybierani adresaci, którzy zostali wprowadzeni ręcznie lub zaimportowani do aplikacji FDS. W tym polu widoczni są również klienci FedEx, którzy zostali dodani w systemie firmy jako klienci w ramach jednej jednostki (tylko klient dodany w systemie FedEx w ramach jednostki może wysłać przesyłkę na koszt odbiorcy z forma płatności przelew) pozostali odbiorcy mają możliwość jedynie płatności gotówka. Strona 12 W oknie Odbiorca zawarte są takie same pola jak w oknie Nadawca. Szczegółowe informacje dotyczące Odbiorcy oraz sposobu wprowadzania danych na liście przewozowym zostały opisane w punkcie Menu Odbiorcy niniejszej instrukcji Płatnik Na liście płatników dostępnych w aplikacji FedEx Domestic Shipping wyświetlają się ci sami klienci jak na liście nadawców. Jedynie klienci zdefiniowani w systemie FedEx w ramach tej samej jednostki organizacyjnej mogą być wprowadzeni na liście przewozowym jako trzeci płatnik Tabela wag i ilości podpaczek W celu wprowadzenia i zapisania nowego listu przewozowego jest niezbędne uzupełnienie Tabeli wag i ilości paczek.

13 Strona 13 Pola w oknie Tabela wag i ilości paczek należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym za pomocą klawiatury numerycznej. Po kliknięciu lewym klawiszem myszy w wybranym przedziale wagowym należy wpisać ilość paczek. Pola Łączna ilość i Łączna waga uzupełniane są automatycznie przez aplikację. Jeżeli paczki lub palety wymagają podania wymiarów gabarytowych lub dłużycowych, dane należy wprowadzić w specjalnie do tego przygotowanym oknie, w tym celu należy kliknąć przycisk Podpaczki pozwoli to na dodanie szczegółów wprowadzanym podpaczkom. W celu wprowadzenia kolejnej podpaczki w oknie Podpaczek w kolumnie Aktywny należy z listy rozwijalnej wybrać odpowiedni typ podpaczki taki jak : koperta, paczka, paleta.

14 Następnie należy uzupełnić pola Waga i wprowadzić wymiary i/lub zaznaczyć opcję Nietypowa, jeśli wymiary podpaczki przekraczają wymiary paczki standardowej wg definicja Cennika Krajowego FedEx. Waga gabarytowa obliczana jest automatycznie przez aplikację. Typ podpaczki jest automatycznie zmieniany przez system w zależności od wagi podpaczki lub jej wymiarów. Aplikacja dokonuje również automatycznego podsumowania kolumn Waga i Waga rzeczywista. Strona 14 W celu powrotu do okna Listu przewozowego należy kliknąć przycisk Zapis. Jeżeli w oknie podpaczek pojawią się błędy zostaną one wyświetlone nad tabelą podpaczek, a pola do poprawienia zaznaczone będą kolorem różowym. UWAGA! Jeżeli w systemie został zdefiniowany szablon listu przewozowego (patrz sekcja Szablon listu przeowzowego), na którym zostały wprowadzone ilości paczek, to przy wprowadzaniu nowego listu przewozowego na formularzu listu nie ma możliwości zmiany wagi i ilości paczek. W takim wypadku zmianę wagi i ilości paczek można dokonać po przez przyciśnięcie przycisku Podpaczki na liście przewozowym Usługi dodatkowe Jeżeli użytkownik chciałbym skorzystać z usług specjalnych FedEx, w tym celu powinien zaznaczyć je w oknie Usługi dodatkowe. Zaznaczenie pola następuje poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy w pole wyboru obok nazyw danej usługi dodatkowej. UWAGA! Usługa SMS wymaga podania numeru telefonu komórkowego do odbiorcy przesyłki, natomiast usługa adresu poczty elektronicznej do odbiorcy i/lub nadawcy.

15 Ubezpieczenie W celu wykupienia dodatkowego ubezpieczenia przesyłki należy najpierw zaznaczyć odpowiednie pole wyboru w oknie Usługi dodatkowe, a następnie podać wymagane dane w oknie Ubezpieczenie. Strona 15 Przy usłudze Ubezpieczenie należy podać kwotę ubezpieczenia i zawartość paczki. W opisie zawartości można wprowadzić maksymalnie 255 znaków Pobranie Zaznaczenie usługi Pobranie pozwala na wprowadzenie kwoty pobrania. Dla usługi pobranie wymagane jest wykupienie ubezpieczenia o minimalnej wartości równej kwocie pobrania. Podając kwotę pobrania, aplikacja automatycznie podpowiada wysokość ubezpieczenia, która jest równowartością pobrania. Pole Wartość ubezpieczenia może być edytowane, przy czym należy pamiętać, że kwota ubezpieczenia nie może być niższa od kwoty pobrania. W polu Nr konta należy wprowadzić poprawny 26- cyfrowy numer konta bankowege zgodny ze standardami NRB lub IBAN. Możliwy jest automatyczny wybór numeru konta bez potrzeby ciągłego wprowadzania numeru ręcznie. Po kliknięciu na przycisk. Otworzy się nowe okno przeglądarki internetowej z listą dostępnych kont bankowych. Dodawanie nowej pozycji następuje poprzez kliknięcie na link Dodaj i wprowadzenie wymaganych danych.

16 Strona 16 Opis dowolny opis konta zdefiniowany przez użytkownika np. nazwa banku, kótry w przypadku większej ilości numerów kont umożliwi łatwą identyfikację odpowiedniego numeru konta Konto numer konta bankowego zgodny ze standardami NRB i IBAN Po wybraniu opcji Pobranie domyślne konto bankowe pojawia się automatycznie Inne okna listu przewozowego MPK miejsce powstawania kosztów, pole do uzupełnienia na potrzeby klienta Uwagi - w oknie Uwagi możemy wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące listu przewozowego. Maksymalnie można wprowadzić 300 znaków. UWAGA! Jeżeli na liście przewozowym uzupełnione będą pola Opis zawartości (okno Ubezpieczenie) oraz Uwagi, wówczas na wydrukowanym liście (lub etykiecie) pojawią się oba opisy.

17 Potwierdzenie nadania Data i godzina nadania na liście przewozowym wypełniana jest automatyczne przez aplikację (równa jest dacie i godzinie bieżącej) i wskazuje datę i godzinę wprowadzenia listu przewozowego. Data i godzina nadania jest edytowalna, należy jednak pamiętać o tym, że musi być aktualna lub w przyszłości. Format daty nadania to YYYY- MM- DD GG:MM (rok- miesiąc- dzień godzina- minuty) Strona 17 Nazwisko nadawcy jeśli nazwisko nadawcy nie zostało zdefiniowane w szablonie listu przewozowego, można wybrać je z listy przyciskając przycisk. Praca z oknem Osoba kontaktowa jest bardzo podobna jak w przypadku okna odbiorców. Aby wprowadzić nowe nazwisko nadawcy/osoby kontaktowej należy wybrać opcję Dodaj. W oknie wprowadzamy odpowiednie dane (pola obowiązkowe podświetlone są kolorem zielonym) Zapis i edycja listu przewozowego Aby zapisać list przewozowy należy wybrać przycisk Zapisz. W celu anulowania wysyłki proszę wcisnąć przycisk Anuluj. o naciśnięciu przycisku Zapisz aplikacja wyświetli zapytanie w celu potwierdzenia formy płatności. Jeżeli klient zadeklarował formę płatności gotówka, a ma podpisaną umowę z FedEx o świadczeniu usług i dopuszczalną formę płatności przelew, wówczas aplikacja pozwoli na wybór tej formy płatności. Aby pozostać przy wybranej formie płatności należy wcisnąć OK, w innym przypadku prosimy kliknąć Cancel i poprawić formę płatności na liście przewozowym.

18 Jeżeli nie wykupiono dodatkowego ubezpieczenia, system wyświetli komunikat potwierdzający taki wybór. Należy kliknąć przycisk OK aby przejść dalej. Strona 18 Następnie pojawi się komunikat zapisu listu. OK wybranie tej opcji spowoduje zapisanie listu przewozowego po uprzednim zweryfikowaniu przez aplikację poprawności danych, jeżeli pola będą zawierały błędy, nad listem przewozowym wyświetlona zostanie lista z uwagami, które należy poprawić. Anuluj powrót do edycji listu przewozowego. UWAGA! Edycja listu przewozowego możliwa jest do momentu jego wydrukowania. Przycisk Anuluj zamyka list przewozowy nie zapisując wprowadzonych danych (wyjście z okna) Drukowanie listów przewozowych Kolejnym etapem po zapisaniu wprowadzonego listu jest jego wydruk. UWAGA!

19 Wydruk listu jest równoznaczny z nadaniem mu numeru. Po wydrukowaniu listu dalsza edycja nie jest możliwa. Istnieje możliwość usunięcia wydrukowanego listu ale jedynie do momentu wygenerowania dokumentu wydania. Strona 19 Po wybraniu opcji Wydrukuj otworzy się nowe okno z gotowym listem przewozowym. Wydruki dostępne są w postaci plików Adobe AcrobatTM (w formacie PDF). Wydrukowany list przewozowy należy włożyc do folii i przytwierdzić do paczki/paczek Menu Odbiorca Dodawanie nowego odbiorcy Nowego odbiorcę użytkownik może wprowadzić na jeden z poniszych sposobów: korzystając z menu Odbiorca, opcja Dodaj wywołując okno Wprowadzenie nowego odbiorcy w oknie listu przewozowego za pomocą przycisku znajdującego się obok pól adresu. Po kliknięciu na wykropkowany przycisk pojawi się nowe okno formularz, dodawania nowego odbiorcy. Należy wprowadzić wszystkie niezbędne dane. Pola obowiązkowe do uzupełnienia mają kolor zielony.

20 Strona 20 Pomiędzy polami formularza możemy przechodzić korzystając z myszy lub przycisku [TAB]. Jeśli zaznaczone jest pole Firma wówczas można edytować pole Nazwa klienta, natomiast pola Imię i Nazwisko są zablokowane do edycji. Jeśli natomiast zaznaczone jest pole Osoba prywatna można edytować pola Imię i Nazwisko, natomiast pole Firma jest zablokowane do edycji. Kod pocztowy musi być wprowadzony w formacie dd- ddd (np.: ). Jeżeli do danego kodu pocztowego przypisanych jest kilka miejscowości, po przejściu do pola Miejscowość otworzy się lista, z której będziemy mogli wybrać żądaną miejscowość. Dane można zatwierdzić przyciskając przycisk Zapisz lub zrezygnować przyciskając przycisk Anuluj.

21 Podczas wprowadzania danych nowego odbiorcy mogą wystąpić błędy. Aplikacja FDS informuje użytkownika o błędnie wypełnionych polach w chwili kiedy będzie on próbował zapisać niekompletne lub błędnie wprowadzone informacje. Komunikaty mogą dotyczyć następujących pozycji dostępnych w formularzu Wprowadzania nowego klienta w przypadku osoby prywatnej polami wymaganymi są: nazwisko, kod pocztowy (zgodny z mapą kodową), miasto, ulica, nr domu Strona 21 w przypadku firmy polami wymaganymi są: nazwa klienta, kod pocztowy (zgodny z mapą kodową), miasto, ulica, nr domu Komunikaty błędów będą pojawiały się w górnej części formularza. Pola, które nie zostały uzupełnione lub w których znalazły się błędne dane zostaną podświetlone kolorem różowym. Istnieje możliwość usuwania bądź edytowania danych zapisanego w bazie odbiorcy. W tym celu należy wejść w menu Odbiorcy - > Wyszukaj odbiorcę. Po prawej stronie wyświetlonego okna będą znajdować się przyciski Usuń i Edytuj

22 Na liście odbiorców wyświetlają się klienci dodani w ramach jednostki z poziomu systemu FedEx oraz klienci wprowadzeni ręcznie lub zaimportowani do aplikacji FDS Wprowadzenie istniejącego już odbiorcy. Strona 22 Aby wprowadzić do listu przewozowego dane istniejącego już w bazie Odbiorcy, należy przycisnąć przycisk w oknie Odbiorcy na liście przewozowym. Kliknięcie na wykropkowany przycisk wywoła nowe okno przeglądarki internetowej. 1 2 gdzie: 5. opcje filtrowania wyświetlanych w oknie danych, 6. pola do wprowadzania kryteriów wyszukiwania Wyszukiwanie odbiorcy następuje w oparciu o kryteria: Nr klienta Nr Ext numer wewnętrzny klienta w aplikacji FDS Nazwa klienta Miasto Kod pocztowy Ulica NIP Lista odbiorców jest domyślnie pofiltrowana alfabetycznie po nazwie klienta. Aby wybrać odbiorcę z listy należy za pomocą myszy kliknąć na nazwę klienta, wówczas dane odbiorcy zostaną wprowadzone na list przewozowy. Jeżeli chcemy w szybki sposób znaleźć na liście odbiorców żądanego kontrahenta powinniśmy skorzystać z odpowiednich kryteriów do wyszukiwania danych, wprowadzając je w odpowiednie pola. Jeżeli wyszukując dane odbiorcy będziemy posługiwać się nazwą klienta możemy wprowadzić nazwę lub jej część, jeśli nie znamy pełnej nazwy klienta, umieszczając na początku znak %, następnie wyszukujemy odbiorcę klikając na przycisk Wybierz lub naciskając Enter.

23 Można również skorzystać z wyszukiwarki odbiorcy na liście przewozowym. Po wprowadzeniu rzech pierwszych liter w polu nazwa klienta wyświetli się lista podpowiadanych wyników wyszukiwania. Strona 23 Możemy również wprowadzić adres do sekcji odbiorca klikając na odpowiednią nazwę klienta w zakładce Odbiorcy - >Wyszukaj odbiorcę Menu dokument wydania W menu Dokumenty wydania dostępne są opcje: Wyszukaj dokument - wyszukiwanie (po numerze dokumentu) i wyświetlanie sporządzonych dokumentów wydania z możliwością usuwania (niepoprawnie wprowadzonych dokumentów) i wydruku dokumentów wydania. Wprowadź nowy - możliwość wprowadzenia nowego dokumentu wydania (wszystkie numery listów przewozowych i podpaczek muszą być wprowadzone ręcznie). UWAGA! Poprawnie sporządzony dokument wydania musi zawierać wszystkie numery podpaczek i numer kuriera. Jeżeli dokument nie będzie kompletny, jego wydruk nie będzie możliwy. Dokument taki można edytować (uzupełnić brakujące dane) lub usunąć w celu ponownego wygenerowania W jaki sposób utworzyć Dokument wydania paczek? Aby sporządzić Dokument wydania paczek należy zaznaczyć odpowiednie numery listów przewozowych, a następnie wybrać przycisk Wygeneruj dokument wydania (aby zaznaczyć wszystkie numery listów przewozowych, do których ma być sporządzony dokument wydania paczek należy zaznaczyć checkbox, a następnie wybrać przycisk Wygeneruj dokument wydania). Po wybraniu przycisku Wygeneruj dokument wydania przechodzimy do kolejnego okna w którym wprowadzamy numer kuriera, któremu przekażemy dokument wydania paczek i zapisujemy dokument wydania.

24 Strona gdzie: 1. Pole do wpisania numeru kuriera 2. Przycisk Zapisz zatwierdzający dokument 3. Lista wszystkich podpaczek zawartych na dokumencie wydania 4. Pole Usuń klikając na link przy podpaczce usuniemy ją z dokumentu wydania. Opcja usuń jest dostępna dopóki dokument wydania nie zostanie zapisany. Po zapisaniu dokumentu wydania pokaże się poniższe okno

25 Po wybraniu opcji wydrukuj otworzy się nowe okno z gotowym dokumentem wydania. Wydruki dostępne są w postaci plików Adobe AcrobatTM (w formacie PDF). Dokument zostanie wydrukowany w dwóch kopiach, jedna z nich zostaje u klienta a drugą należy przekazać kurierowi. W oknie raportu Listy do wydania dostępne są takie same opcje wydruku jak w raporcie Listy wydrukowane. Po wydrukowaniu dokumentu wydania nie jest możliwe usuwanie wydrukowanych listów, które zostały zamieszczone na tym dokumencie. Strona Ustawienia W menu ustawienia znajdują się opcje, które pozwalają użytkownikowi na zarządzanie własnym profilem Szablon listu przewozowego Przed rozpoczęciem wprowadzania listów przewozowych zalecane jest zdefiniowanie szablonu listu przewozowego. W szablonie listu przewozowego powinny być zdefiniowane najczęściej pojawiające się, powtarzające się usługi, wartości, dane, opisy itp. Dzięki temu użytkownik nie będzie musiał za każdym razem, podczas wprowadzania kolejnego listu, wybierać ręczenie wszystkich danych, które powinny znaleźć się na liście przewozowym. Najczęściej ustawianymi polami w szablonie są: Pole wyboru nadawcy Pole wyboru osoby kontaktowej (po stronie nadawcy) Kwota Ubezpieczenia Opis Zawartości Usługi Nazwisko nadawcy Jak zdefiniować szablon listu przewozowego? Wybieramy menu Ustawienia, następnie Szablon listu przewozowego, definiujemy odpowiednie dane, zapisujemy szablon klikając na Zapisz szablon (w górnym lewym rogu). Szablon listu przewozowego może być edytowany. Po wprowadzeniu zmian, szablon musi być zapisany.

26 Zmiana hasła Menu Zmiana hasła pozwala użytkownikowi na zmianę dotychczasowego hasła. Strona 26

27 4 Raporty 4.1 Opis raportów dostępnych w aplikacji FDS Strona 27 W menu Raporty można znależć następujące opcje: Listy wydrukowane, Listy niewydrukowane, Listy wydane, Listy do wydania, Listypobraniowe, Paczki gabarytowe W każdym raporcie dostępne są odpowiednie pola oraz opcje filtrowania wyświetlanych w raporcie danych gdzie: 1. Kalendarz, 2. Pola do wprowadzania kryteriów wyszukiwania 3. Opcje filtrowania wyświetlanych w oknie danych Zakres dat w raporcie ustawiony jest domyślnie na dzień bieżący. Zakres dat można zmienić ręcznie poprzez zmianę daty w polach Data od i Data do lub korzystając z kalendarza. Po kliknięciu na ikonę kalendarza otworzy się kalendarz, z którego wybieramy odpowiednią datę klikając myszą na dany dzień.

28 Strona 28 Aby wyświetlić dane w raporcie należy wcisnąć Enter lub skorzystać z przycisku Wybierz. Po kliknięciu na numer dokumentu, który został wyszukany w raporcie aplikacja przenosi nas do okna podglądu dokumentu. Zaznaczenie opcji Moje listy podczas wyszukiwania przesyłek w raportach, pozwala na wyświetlenie listów wprowadzonych tylko w ramach danej jednostki. Opcja ta przydatna jest w przypadku klientów zbiorczych. W raportach: listy wydrukowane, listy niewydrukowane, listy wydane, listy do wydania, listy pobraniowe, paczki gabarytowe wyświetlane są następując dane: Lp. (liczba porządkowa), numer przesyłki, data nadania, data doręczenia, skąd (stacja nadająca przesyłkę, zgodnie z kodem pocztowym), dokąd (stacja doręczająca przesyłkę, zgodnie z kodem pocztowym), odbiorca (odbiorca przesyłki), wydruk (opcja umożliwiająca ponowny wydruk listów, dokumentów wydania z poziomu raportów). Dodatkowo w raporcie Lity pobraniowe znajduje się kolumna z kwotą pobrania (z listu przewozowego), a w raporcie Listy wydane kolumna z numerem dokumentu wydania. 4.2 Raporty Listy wydrukowane W raporcie Listy wydrukowane wyświetlane są wszystkie wydrukowane w danym dniu listy przewozowe (zakres dat w raporcie ustawiony jest domyślnie na dzień bieżący, sposób zmiany daty został opisany w punkcie 4). W oknie raportu Listy wydrukowane dostępne są opcje, które pozwalają na ponowny wydruk listów w zależności od ustawionych opcji: wydruk wszystkich listów: zaznaczony checkbox w kolumnie między liczbą porządkową (Lp.) a numerem przesyłki w nagłówku tabeli spowoduje zaznaczenie wszystkich listów bez potrzeby klikania pojedynczo, i naciskamy przycisk Wydrukuj zaznaczone listy wydruk jednego (wielu) listów: zaznaczamy checkbox przy listach i naciskamy przycisk Wydrukuj zaznaczone listy

29 Strona Raporty Listy niewydrukowane W raporcie Listy niewydrukowane wyświetlane są wszystkie niewydrukowane w danym dniu listy przewozowe (zakres dat w raporcie ustawiony jest domyślnie na dzień bieżący, sposób zmiany daty został opisany w punkcie 4). Listy niewydrukowane mają charakterystyczną numerację. Numer niewydrukowanego listu składa się z 13 zer. Raport Listy niewydrukowane umożliwia nam łatwy i szybki wydruk wszystkich listów wprowadzonych w danym dniu, które nie zostały wydrukowane pojedynczo (nie skorzystaliśmy z opcji bezpośredniego wydruku listu po jego zapisaniu. Do momentu kiedy list przewozowy jest w numeracji zerowej możemy go wyedytować. Po wydruku nie ma już takiej możliwości. W oknie raportu Listy niewydrukowane dostępne są takie same opcje wydruku jak w raporcie Listy wydrukowane. 4.4 Raporty Listy wydane W raporcie Listy wydane wyświetlane są wszystkie wydane (załączone do dokumenty wydania), w danym dniu listy przewozowe (zakres dat w raporcie ustawiony jest domyślnie na dzień bieżący, sposób zmiany daty został opisany w punkcie 4) wraz z numerem dokumentu, na którym zostały wydane. W oknie raportu Listy wydane dostępne są takie same opcje wydruku jak w raporcie Listy wydrukowane 4.5 Raporty Listy do wydania W raporcie Listy do wydania wyświetlane są wszystkie wydrukowane w danym dniu listy przewozowe (zakres dat w raporcie ustawiony jest domyślnie na dzień bieżący, sposób zmiany daty został opisany w punkcie 4), do których nie został sporządzony jeszcze dokument wydania paczek.

30 4.6 Listy pobraniowe W raporcie Listy pobraniowe wyświetlane są wszystkie listy przewozowe za pobraniem z danego dnia (zakres dat w raporcie ustawiony jest domyślnie na dzień bieżący, sposób zmiany daty został opisany w punkcie 4) wraz z numerem dokumentu, na którym zostały wydane. W oknie raportu Listy pobraniowe dostępne są takie same opcje wydruku jak w raporcie Listy wydrukowane. Strona Paczki gabarytowe W raporcie Paczki gabarytowe wyświetlane są wszystkie listy przewozowe zawierające paczki gabarytowe /niestandardowe (zakres dat w raporcie ustawiony jest domyślnie na dzień bieżący, sposób zmiany daty został opisany w punkcie 4). W oknie raportu Paczki gabarytowe dostępne są takie same opcje wydruku jak w raporcie Listy wydrukowane. 4.8 Status przesyłek/paczek Aplikacja umożliwia sprawdzania statusu przesyłek/paczek, które zostały nadane za pośrednictwem aplikacji FDS. W celu sprawdzenia statusu przesyłki/paczki należy wejść w menu Raporty / Statusy przesyłek lub Statusy paczek. Po wybraniu z menu Raporty opcji Statusy przesyłek / Statusy paczek otwiera się okno, w którym zanjdziemy następujące informacje o przesyłkach/paczkach: numer przesyłki/paczki, data nadania, skąd, dokąd, odbiorca, status, data statusu

31 Strona 31 Po naciśnięciu na skrót statusu otwiera się okienko, w którym wyświetlana jest informacja o statusach do przesyłki/paczki.

32 5 FedEx Domestic Shipping - import danych 5.1 Import odbiorców informacje ogólne Program FDS umożliwia wprowadzenie do aplikacji wielu odbiorców dzięki dostępnej funkcjonalności jaką jest import. Import odbiorców jest prostą operacją, dzięki której użytkownik może zaczytać z pliku (plik programu Excel) bazę swoich odbiorców bez konieczności pojedynczego wprowadzaniach ich do systemu. Aby zaimportować do FDS bazę odbiorców należy z menu Odbiorcy wybrać opcję Import. Strona 32 Przechodzimy w ten sposób do okna importu, w którym możemy sprawdzić jakie dane zostały już zaimportowane do aplikacji. W wyszukiwarce dostępne są różne filtry, które ułatwiają wyszukiwanie zaimportowanych plików danych. Należy również pamiętać, że filtr daty ustawiony jest na dzień bieżący (tak jak w przypadku wszystkich raportów). W celu sprawdzenia importów historycznych należy rozszerzyć zakres. 5.2 Nowy import Aby wykonać nowy import bazy (listy) odbiorców należy z okna importu należy wybrać opcję Nowy import. W nowo otwartym oknie (patrz poniższy rysunek) wybieramy przycisk Przeglądaj, który pozwala wskazać lokalizację pliku z danymi umieszczonego w danym miejscu na dysku komputera.

33 Strona 33 Po wskazaniu właściwego pliku z danymi (plik z rozszerzeniem.xls, max wielkość 0,5Mb lub 1000 wierszy) należy wybrać przycisk Wyślij. UWAGA! Wzór pliku o prawidłowym formacie, który akceptowany będzie przez aplikację FDS dostępny jest na głównej stronie importu. Aby pobrać plik wystarczy kliknąć na dostępny na stronie odnośnik Pobierz wzorzec pliku do importu i zapisać go we wskazanej przez siebie lokalizacji na dysku komputera, a następnie uzupełniamy wzorzec pliku odpowiednimi danymi. Wybranie przycisku Wyślij rozpoczyna wczytywanie (import) pliku z danymi. Przed zaakceptowaniem pliku wchodzimy w opecję Szczegóły, która pozwala na sprawdzenie poprawności wszystkich zaimportowanych danych. W oknie szczegółów możemy sprawdzić, które wiersze zawierają błędy. Informacja o rodzaju błędu, który należy poprawić, wyświetlana jest w nowym oknie. Filtry dostępne w oknie szczegółu pozwalają na wyświetlanie danych w zależności od wybranego statusu lub sposobu sortowania. Jeżeli zaimportowane dane zostały sprawdzone kończymy import bazy (listy) odbiorców wybierając opcję Akceptuj. Jeśli zaimportowane dane zawierały błędy możemy wybrać opcję Anuluj aby poprawić dane w pliku, a następnie ponownie wykonać import danych.

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Instrukcja Główna Wersja systemu: 2.35.001C Data wydania dokumentu: 2015-03-02 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Józefowie nad Wisła Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl Wersja 3.3.0 Instrukcja użytkownika Moduł klienta aktualizacja na dzień 18.12.2012 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE.... 5 2. WYKAZ SKRÓTÓW

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 2

(instrukcja użytkownika) Wersja 2 KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w MYSZYŃCU Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 2 http://www.kbsmyszyniec.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank Przewodnik dla Klienta System do obsługi banku internetowego I-Bank 1 Spis treści Spis treści...2 1 Wstęp...3 2 Instalacja oprogramowania Java...4 2.1 Instalacja w systemie operacyjnym...4 2.2 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta http://www.paluckibs.pl SPIS TREŚCI Część I. Internetowa obsługa rachunku, autoryzacja operacji za pomocą listy haseł jednorazowych lub haseł SMS... 5 Wprowadzenie... 5 Bezpieczeństwo... 5 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.stary.sacz.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10 Załącznik nr 17. 2 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych, SKO i PKZP w

Bardziej szczegółowo